MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 663         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 31 iulie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

524. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

741. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane

 

2.627. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea II, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, a unor părţi de imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

2. La poziţiile M.F.P. nr. 117472, 152756, 153181 şi 153182 se modifică valorile de inventar, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. La poziţiile M.F.P. nr. 115411, 115420 şi 115426 se modifică caracteristicile tehnice, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 12 iulie 2018.

Nr. 524.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATE DE IDENTIFICARE

ale părţilor de imobil care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite

 

Ordonator principal de credite

 

 

 

Ministerul Educaţiei Naţionale

13729380

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Persoana juridică de la care se scoate partea din imobil/CUl

Denumirea

bunului

Caracteristici tehnice ale părţii din imobil care se scoate din inventar

Adresa

Documentul în baza căruia partea din imobil a fost retrocedată

Valoarea părţii din imobil care se scoate din inventar

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

153182 - parţial

8.05.04

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinara Bucureşti

CUI 4602041

Teren

Steren = 292,6479 ha

Judeţul Buzău,

satul Gândeşti

Titlu de proprietate nr. 49079/147/15.06.2007 [CF nr. 20429 - 42,2447 ha (din totalul de 113,2421 ha), CF nr. 20855 - 0,0796 ha, CF nr. 20440 - 120,5137 ha. CF nr. 20430 - 0,2400 ha, CF nr. 20993 - 0,5928 ha, CF nr. 20994 - 43,2845 ha, CF nr. 20992 - 42,0703 ha, CF nr. 20856 -0,1968 ha, CF nr. 21410 - 2,5 ha];

Titlu de proprietate nr. 104927/19.02.2009 (CF nr. 22301 - 0,5055 ha, CF nr. 22300 - 0,22 ha);

Hotărârea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău nr. 348/19.05.2006 - 40,20 ha, teren retrocedat, conform Adresei Primăriei Comunei Verneşti nr. 5.712/24.08.2016, proprietarilor de drept Tatuşescu Maria şi Tatuşescu Dumitru, cărora li s-a emis Titlul de proprietate nr. 101.460/03.12.200/

 

2

117472 - parţial

8.05.04

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinara Bucureşti

CUI 4602041

Total suprafaţă

Steren = 436,7905 ha

Judeţul Buzău,

comuna Pietroasele

Titlu de proprietate nr. 54703/139/07.12.2005 (CF nr. 20956 - 2,6479 ha, CF nr. 20955 - 4,9759 ha, CF nr. 21149 - 3,1874 ha, CF nr. 21150 - 18,1710 ha, CF nr. 21148 - 19,0576 ha, CF nr. 21244 - 16,8039 ha, CF nr. 20953 - 9,3052 ha, CF nr. 20954 - 2,1316 ha);

Titlu de proprietate nr. 49079/147/15.06.2007 [CF nr. 20429 - 70,9974 ha (din totalul de 113,2421 ha), CF nr. 20442 -1,2726 ha];

Hotărârea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău nr. 364/22.06.2007 - 338,24 ha, teren retrocedat proprietarilor de drept cărora li s-au emis titluri de proprietate, astfel: Titlul de proprietate nr. 102801/26.05.2008 -19,965 ha,

Titlul de proprietate nr. 101227/16.11.2007 - 1,12 ha,

Titlul de proprietate nr. 101225/16.11.2007 - 0.335 ha,

Titlul de proprietate nr. 101233/16.11.2007 - 0,3 ha,

Titlul de proprietate nr. 101226/15.11.2007 - 1,175 ha,

Titlul de proprietate nr. 101216/15.11.2007 - 1,75 ha,

Titlul de proprietate nr. 101228715.11.2007 - 0,925 ha,

Titlul de proprietate nr. 101229/15.11.2007 - 1.285 ha,

Titlul de proprietate nr. 101231/15.11.2007 -1,62 ha,

Titlul de proprietate nr. 101230/15.11.2007-1,63 ha,

Titlul de proprietate nr. 101232/15.11.2007 - 0,25 ha,

Titlul de proprietate nr. 101235/15 11.2007 - 0,38 ha,

Titlul de proprietate nr. 101234/15.11.2007 - 0,19 ha,

Titlul de proprietate nr. 101237/16.11.2007 - 3,0 ha,

Titlul de proprietate nr. 101236/16.11.2007 - 0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102803/27.05.2008 -2,97 ha

0

Titlul de proprietate nr. 102804/27.05.2008 - 0,48 ha,

Titlul de proprietate nr. 102805/27.05.2008-1.4 ha,

Titlul de proprietate nr. 102801/26.05.2008- 19,965 ha,

Titlul de proprietate nr. 102802/26.05.2008 - 28,6313 ha,

Titlul de proprietate nr. 102933/29.05.2008 - 0,16 ha,

Titlul de proprietate nr. 102935/29.05.2008 - 0,44 ha

 

2

117472 - parţial

8.05.04

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Total suprafaţă

Steren = 486,7905 ha

Judeţul Buzău,

comuna Pietroasele

Titlul de proprietate nr. 102846/27.05.2008 - 0,505 ha,

Titlul de proprietate nr. 102802/26.05.2008 - 28,6313 ha,

Titlul de proprietate nr. 102806/ 27.05.2008 - 0,71 ha,

 Titlul de proprietate nr. 102807/27.05.2008 - 0,2 ha,

Titlul de proprietate nr. 102808/27.05.2008 - 0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102809/27 05.2008 - 0,69 ha,

Titlul de proprietate nr. 102810/27.05.2008 - 0,25 ha,

Titlul de proprietate nr. 101224/15.11.2007 - 1,0 ha,

Titlul de proprietate nr. 101220/15.11.2007 - 0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 101222/15.11.2007 - 0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 101223/15.11.2007- 0,53 ha,

Titlul de proprietate nr. 101215/15.11.2007 - 0,2 ha,

Titlul de proprietate nr. 101218/15.11.2007 - 1,16 ha,

Titlul de proprietate nr. 101217/15.11.2007 - 1,67 ha,

Titlul de proprietate nr. 101221/15-11.2007 - 0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 101219/15.11.2007 - 0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102863/28.05.2008 - 0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102865/28 05.2008 - 2,02 ha,

Titlul de proprietate nr. 102866/28.05.2008 - 2,63 ha,

Titlul da proprietate nr. 102867/28.05.2008 - 0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102868/28.05.2008 - 0,33 ha,

Titlul de proprietate nr. 102870/28.05 2008 - 0,25 ha,

Titlul de proprietate nr. 102869/28.05.2008 - 0,3 ha,

Titlul de proprietate nr. 102871/28.05.2008 - 0,06 ha,

Titlul de proprietate nr. 102872/28.05.2008 - 0,02 ha,

Titlul de proprietate nr. 102873/28.05.2008 - 0,12 ha,

Titlul de proprietate nr. 102874/28.05.2008 - 0,072 ha,

Titlul de proprietate nr. 102846/27.05.2008 - 0,505 ha,

Titlul de proprietate nr. 102875/28.05.2008 - 0,27 ha,

Titlul de proprietate nr. 102876/28.05.2008 - 0,398 ha

0

Titlul de proprietate nr. 102877/28.05.2008 - 0,12 ha,

Titlul de proprietate nr. 102878/28.05.2008 - 0,032 ha,

Titlul de proprietate nr. 102811/27.05 2008 - 0,475 ha,

Titlul de proprietate nr. 102864/ 28.05.2008 - 1,25 ha,

Titlul de proprietate nr. 102841/27.05.2008 - 0,05 ha,

Titlul de proprietate nr. 102842/27.05.2008 - 0,1 ha

117472 - parţial

8.05.04

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Total suprafaţă

Steren = 486.7905 ha

Judeţul Buzău,

comuna Pietroasele

Titlul de proprietate nr. 102843/27.05.2008 - 0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102844/27 05.2008 - 2,38 ha,

Titlul de proprietate nr. 102819/ 27.05.2008 - 0,86 ha,

Titlul de proprietate nr. 102845/27.05.2008 - 0,56 ha,

Titlul de proprietate nr. 102847/27.05.2008 - 0,505 ha,

Titlul de proprietate nr. 102848/27.05.2008 - 0,19 ha,

Titlul de proprietate nr. 102849/28,05.2008 - 0,58 ha,

Titlul de proprietate nr. 102850/ 27.05.2008 - 0,57 ha,

Titlul de proprietate nr. 102851/28.05.2008 - 0,75 ha,

Titlul de proprietate nr. 102852/28.05.2008 - 0,1 ha,

Titlul de proprietate nr. 102853/28.05.2008 - 0,106 ha,

Titlul de proprietate nr. 102854/28,05.2008 - 0,244 ha,

Titlul de proprietate nr. 102855/ 28.05.2008 - 0,145 ha,

Titlul de proprietate nr. 102856/28.05.2008 - 0,12 ha,

Titlul de proprietate nr. 102857/28.05.2008 - 0,142 ha,

Titlul de proprietate nr. 102858/28.05.2008 - 0,08 ha,

Titlul de proprietate nr. 102859/28 05.2008 - 0,34 ha,

Titlul de proprietate nr. 102860/28.05.2008 - 0,225 ha,

Titlul de proprietate nr. 102861/28.05.2008 - 2,405 ha,

Titlul de proprietate nr. 102862/28.05.2008 - 0,55 ha,

Titlul de proprietate nr. 101424/28.11.2007 - 0,44 ha,

Titlul de proprietate nr. 102936/29.05.2008 - 0,59 ha,

Titlul de proprietate nr. 105251/10.04.2009 - 1,41 ha,

Titlul de proprietate nr. 102812/27.05.2008 - 0,38 ha,

Titlul de proprietate nr. 102813/27.05.2008 - 1,34 ha,

Titlul de proprietate nr. 102814/27.05.2008 - 0,065 ha,

Titlul de proprietate nr. 102815/27.05.2008 - 0,11 ha,

Titlul de proprietate nr. 102816/ 27.05.2008 - 0,25 ha,

Titlul de proprietate nr. 102817/27.05.2008 - 0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102818/27.05.2008 - 0,58 ha,

Titlul de proprietate nr. 102820/27.05.2006 - 0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102821/27.05.2006 - 0,915 ha,

Titlul de proprietate nr. 102822/ 27.05.2008 - 0,12 ha,

Titlul de proprietate nr. 102823/27.05.2008 - 0,06 ha,

Titlul de proprietate nr. 102824/27.05.2008 - 0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102825/27.05.2008 - 0,43 ha

 

2

117472 - parţial

8.05.04

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Total suprafaţă

Steren = 486,7905 ha

Judeţul Buzău,

comuna Pietroasele

Titlul de proprietate nr. 102826/27.05.2008 -0,4 ha,

Titlul de proprietate nr. 102827/27 05.2008 - 1,13 ha,

Titlul de proprietate nr. 102828/27.05.2008 - 0,12 ha,

Titlul de proprietate nr. 102829/27.05.2008 - 0,35 ha,

Titlul de proprietate nr. 102830/27.05.2008 - 0,32 ha,

Titlul de proprietate nr. 102831/27.05.2008 - 0,1 ha,

Titlul de proprietate nr. 102832/27.05.2008 - 0,1 ha,

Titlul de proprietate nr. 102833/27.05.2008- 10,0725 ha,

Titlul de proprietate nr. 102834/27.05.2008 - 0,505 ha,

Titlul de proprietate nr. 102835/27.05.2008 - 0,36 ha,

Titlul de proprietate nr. 102836/27.05.2008-0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102837/27.05.2008- 0,35 ha,

Titlul de proprietate nr. 102838/27.05.2008 - 0,965 ha,

Titlul de proprietate nr. 102839/27 05.2008 - 0,41 ha,

Titlul de proprietate nr. 102110/28.02.2008 - 0,75 ha,

Titlul de proprietate nr. 102109/28.02.2008 - 0,88 ha,

Titlul de proprietate nr. 102108/28.02.2008 - 11,26 ha,

Titlul de proprietate nr. 102107/28.02.2008 - 1,0 ha,

Titlul de proprietate nr. 104252/2011.2008 - 0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102111/28.02.2008 - 0,18 ha,

Titlul de proprietate nr. 104570/09.01.2009 - 1,32 ha,

Titlul de proprietate nr. 102793/22.05.2008 - 0,06 ha,

Titlul de proprietate nr. 102795/22.05.2008 - 2,53 ha,

Titlul de proprietate nr. 102794/22,05.2008 - 0,44 ha,

Titlul de proprietate nr. 102797/22.05.2008 - 1,79 ha,

Titlul de proprietate nr. 102798/22.05.2008 - 1,0 ha,

Titlul de proprietate nr. 102799/22.05.2008 - 0,274 ha,

Titlul de proprietate nr. 102800/22.05.2008 - 1,0 ha,

Titlul de proprietate nr. 102796/22.05.2008 - 1,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102934/29.05.2008- 0,75 ha,

Titlul de proprietate nr. 101216/15.11.2007 -1,75 ha

0

Titlul de proprietate nr. 102879/28.05.2008 -1,0 ha,

Titlul de proprietate nr. 102880/28.05.2008 - 0,92 ha,

Titlul de proprietate nr. 102881/ 28 05.2008 - 0,83 ha,

Titlul de proprietate nr. 102883/28.05.2008 - 5,13 ha,

Titlul de proprietate nr. 102885/28.05.2008 - 0,67 ha,

Titlul de proprietate nr. 102884/28 05.2008 - 0,25 ha,

Titlul de proprietate nr. 102802/26.05.2008 -28,6313 ha

117472 - parţial

8.05.04

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Total suprafaţă

Steren = 486,7905 ha

Judeţul Buzău,

comuna Pietroasele

Titlul de proprietate nr. 102882/28.05.2008 - 23,0569 ha,

Titlul de proprietate nr. 102920/29.05.2008 - 0,14 ha,

Titlul de proprietate nr. 102922/29.05.2008 - 0,472 ha,

Titlul de proprietate nr. 102923/29.05.2008 - 2,02 ha,

Titlul de proprietate nr. 102914/29.05.2008 - 0,2 ha,

Titlul de proprietate nr. 102915/29.05.2008 - 0,84 ha,

Titlul de proprietate nr. 102917/29.05.2008 - 0,75 ha,

Titlul de proprietate nr. 102916/29.05.2008 - 0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102911/29.05.2008 - 2,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102918/29.05.2008 - 5,56 ha,

Titlul de proprietate nr. 102913/29 05.2008 - 0,152 ha,

Titlul de proprietate nr. 102912/29.05.2008 - 0,62 ha,

Titlul de proprietate nr. 102907/29.05.2008 - 0,12 ha,

Titlul de proprietate nr. 102910/29.05.2008 -1,0 ha,

Titlul de proprietate nr. 102909/29.05.2008 - 0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102908/29.05.2008- 0,25 ha,

Titlul de proprietate nr. 102902/29.05.2008 - 2,6 ha,

Titlul de proprietate nr. 102903/29.05.2008 - 0,77 ha,

Titlul de proprietate nr. 102905/29.05.2008 - 0,61 ha,

Titlul de proprietate nr. 102904/29.05.2008 - 0.346 ha,

Titlul de proprietate nr. 102895/29.05.2008-0,15 ha,

Titlul de proprietate nr. 102906/29.05.2008 - 2,0 ha,

Titlul de proprietate nr. 102897/29 05.2008 - 3,13 ha,

Titlul de proprietate nr. 102896/29 05.2008 - 0,56 ha,

Titlul de proprietate nr. 102899/29.05.2008 - 0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102898/29.05.2008 - 0,55 ha,

Titlul de proprietate nr. 102900/29.05.2008 - 0,25 ha,

Titlul de proprietate nr. 102901/29.05,2008 - 0,08 ha,

Titlul de proprietate nr. 102890/28.05.2008 - 0.4 ha,

Titlul de proprietate nr. 102891/28.05.2008 - 0,25 ha,

Titlul de proprietate nr. 102892/29.05.2008 -0,16 ha

2

 

 

 

 

 

 

Titlul de proprietate nr. 102893/29.05.2008 - 0,06 ha,

Titlul de proprietate nr. 102894/29.05.2008 - 0,17 ha,

Titlul de proprietate nr. 102887/ 28.05.2008 - 0,12 ha.

Titlul de proprietate nr. 102886/28.05.2008-1,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102888/28.05.2008 - 0,33 ha,

Titlul de proprietate nr. 104520/24.12.2008 - 3,2 ha

0

117472 - parţial

8.05.04

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Total suprafaţă

Steren = 486,7905 ha

Judeţul Buzău,

comuna Pietroasele

Titlul de proprietate nr. 104521/24.12.2008 - 0,96 ha,

Titlul de proprietate nr. 104522/24.12.2008-0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102889/28.05.2008- 0,36 ha,

Titlul de proprietate nr. 107531/22.06.2010 - 7,5378 ha,

Titlul de proprietate nr. 102927/29.05.2008 - 21,78 ha,

Titlul de proprietate nr. 102919/29.05.2008 - 0,16 ha,

Titlul de proprietate nr. 102926/ 29.05.2008 - 0,2 ha,

Titlul de proprietate nr. 102924/29.05.2008 - 4,005 ha,

Titlul de proprietate nr. 102925/29.05.2008 - 0,24 ha,

Titlul de proprietate nr. 102932/29.05.2008-0,5 ha,

Titlul de proprietate nr. 102921/29.05.2008- 8,5 ha

 

ANEXA Nr. 2

 

DATE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

 

 

Ordonator principal de credite

 

Ministerul Educaţiei Naţionale

13729380

 

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

 

Elemente de identificare

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Persoana juridică ce administrează imobilul

Denumirea

Descriere tehnică

Adresa

Noua valoare de inventar

- lei -

1

117472

8.05.04

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Total suprafaţă

25,2095 ha

Judeţul Buzău,

comuna Pietroasele

5.770

2

152756

8.05.04

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Teren

S = 0,35 ha (curţi, construcţii)

Judeţul Buzău,

comuna Pietroasele

32.000

3

153181

8.05.04

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Teren

S = 460,14 ha

(provine din nr. M. F.P. 112624 prin divizare)

Judeţul Călăraşi,

oraşul Fundulea, str. Nicolae Titulescu nr. 1

407.001

4

153182

8.05.04

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Teren

S = 0,2721 ha

(provine din divizarea nr. M.F.P. 115510)

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

1.540

 

ANEXA Nr. 3

 

DATE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care îşi schimbă descrierea tehnică

 

Ordonator principal de credite

Ministerul Educaţiei Naţionale

13729380

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Persoana juridică ce administrează imobilul

Denumirea

Descrierea tehnică din domeniul public al statului

Noua descriere tehnică

1

115411

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Magazin prezentare

Corp clădire, 3 încăperi, Sc = 82 mp

Corp clădire, 3 încăperi, Sc = 82 mp,

CF nr. 22301 -C1, Verneşti

2

115420

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Depozit carburanţi

3 rezervoare metalice, rampă, Sc = 260 mp

3 rezervoare metalice, rampă, Sc = 260 mp,

CF nr. 22301-C2, Verneşti

3

115426

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicina Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Atelier mecanic

Corp clădire, utilaje specifice, Sc = 570 mp

Corp clădire, utilaje specifice, Sc = 570 mp,

CF nr. 22301-C3, Verneşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 929/CB/29.06.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 725/2018 pentru aprobarea listei categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2018, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane, prevăzut în anexa cane face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 13 iulie 2018.

Nr. 741.

 

ANEXĂ

 

GHID DE FINANŢARE

a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

Ghidul de finanţare

 

(1) Ghidul de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru mediu informaţii privind derularea Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane, denumit în continuare Program.

(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:

a) scopul, obiectivele şi indicatorii de performanţă ai programului;

b) eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;

c) metodologia de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare, decontare şi monitorizare a proiectului propus.

 

ARTICOLUL 2

Scopul şi obiectivele programului

 

(1) Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a utilizării autovehiculelor mai puţin poluante în transportul public local de persoane.

(2) Obiectivul programului constă în diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin punerea în circulaţie a autobuzelor electrice, autobuzelor electric hibride, autobuzelor alimentate cu GNC şi a troleibuzelor.

(3) Obiectul programului îl reprezintă achiziţionarea de autobuze noi electrice, autobuze noi electric hibride, autobuze noi alimentate cu GNC şi troleibuze noi, prin finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul pentru mediu, din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (GES).

 

ARTICOLUL 3

Sursa de finanţare pentru derularea programului

 

(1) Finanţarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

(2) Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional.

(3) Finanţarea programului nu constituie ajutor de stat în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat, astfel cum este menţionată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi al Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului.

 

ARTICOLUL 4

Indicatorii de performanţă ai programului

 

Indicatorul de performanţă al programului îl reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO2) redusă, calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului, astfel:

 

unde:

i = indicatorul de performanţă al programului (kg CO2); reprezintă cantitatea de CO2 care ar fi fost emisă în atmosferă în situaţia în care în loc de autovehicule nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic s-ar fi achiziţionat autobuze cu motor diesel EURO VI;

n = nr. de autovehicule achiziţionate prin program;

Li = total litri diesel consumaţi de un autovehicul achiziţionat prin program;_

Di = nr. de km parcurşi de un autovehicul achiziţionat prin program (km);

Gi = cantitatea de gaz natural comprimat consumat de un autovehicul achiziţionat prin program (L);

Observaţii:

- Consum mediu de referinţă (Cref) al unui autobuz echipat cu motor diesel EURO VI = 39 L/100 km;

- factorD_CO2: reprezintă factorul de conversie al combustibilului diesel în emisii CO2;1)

- factor GNC_CO2 - reprezintă factorul de conversie al gazului natural comprimat în emisii CO2;2)

 

1) Ghidul naţional de evaluare a proiectelor aferent Maşter planului general de transport (MPGT) pentru România, volumul 2, partea C.

2) https://www.gov.uk/government/collections/govemment-conversion-factors-for-company-reporting

 

ARTICOLUL 5

Definiţii

 

(1) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele definiţii:

a) autobuz - autovehicul din categoria M3r cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau în picioare şi care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri şezând, conform RNTR 2;

b) autobuz electric - autobuz alimentat electric printr-un sistem de baterii de la bord;

c) autobuz alimentat cu GNC - autobuz echipat cu un echipament specific care permite utilizarea de gaz natural comprimat în sistemul său de propulsie;

d) autobuz electric hibrid - autobuz acţionat atât printr-un sistem de propulsie cu ardere internă, cât şi/sau printr-un sistem de propulsie electric, alimentat de baterii electrice;

e) Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;

f) beneficiar - solicitantul care a încheiat un contract de finanţare cu Autoritatea;

g) cerere de decontare - solicitare a beneficiarului, adresată în scris Autorităţii, prin care se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate în baza prezentului ghid; formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 3 la contractul pentru finanţare nerambursabilă;

h) cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;

i) cheltuieli eligibile - cheltuieli cu achiziţia de autobuze electrice, electric hibride, alimentate cu GNC şi troleibuze, necesare implementării proiectului şi care pot fi finanţate din Fondul pentru mediu, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate şi a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

j) cheltuieli neeligibile  - cheltuieli ale proiectului efectuate de către beneficiar, altele decât cele eligibile;

k) criterii de eligibilitate - condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării, precum şi condiţii care trebuie menţinute pe toată perioada implementării şi monitorizării proiectului; acestea vizează solicitantul, proiectul propus şi cheltuielile proiectului;

l) dosar de decontare - dosarul care cuprinde cererea de decontare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la contractul pentru finanţare nerambursabilă, însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în anexa nr. 4 la contractul pentru finanţare nerambursabilă;

m) dosar de finanţare - dosarul care cuprinde cererea de finanţare, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizei şi aprobării finanţării de către Autoritate;

n) operator intern - entitatea cu personalitate juridică distinctă asupra căreia autoritatea locală competentă exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente;

0) plan de mobilitate urbană durabilă - document strategic şi instrument de politică de dezvoltare, complementar Planului urbanistic general (PUG), folosind un model de transport (software), având ca scop îmbunătăţirea accesibilităţii şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport;

p) RNTR 2 - reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea;

q) serviciu de transport public local de persoane - serviciul operatorului intern de transport local, cu un serviciu unic de informaţii, un regim unic de taxare a biletelor şi un orar unic de transport;

r) solicitant eligibil - unităţi administrativ-teritoriale - municipii reşedinţe de judeţ, inclusiv municipiul Bucureşti, declarate conform prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, care depun cerere de finanţare însoţită de documentele obligatorii prevăzute în ghid;

s) troleibuz - autobuzul cu alimentare electrică prin fire electrice exterioare, conform RNTR 2.

(2) în cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:

a) termenul „zi” sau „zile” reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează;

b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(3) în cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:

a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;

b) CIV - cartea de identitate a vehiculului;

c) COC - certificat de conformitate emis de către producător;

d) CRLR - certificare a realităţii, legalităţii şi a regularităţii documentelor;

e) GES - gaze cu efect de seră;

f) GNC - gaz natural comprimat;

g) PCA - plan pe calitatea aerului;

h) PMUD - plan de mobilitate urbană durabilă;

i) RAR - Registrul Auto Român;

j) RNTR 2 - reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea;

k) TVA - taxa pe valoarea adăugată.

 

ARTICOLUL 6

Organizarea sesiunii de finanţare

 

(1) Pentru organizarea sesiunii de finanţare, prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se aprobă:

a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare;

b) suma alocată sesiunii de finanţare,

(2) Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 15 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.

 

ARTICOLUL 7

Etapele finanţării

 

Etapele finanţării sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;

b) depunerea şi înregistrarea dosarelor de finanţare;

c) analiza conformităţii administrative a documentelor depuse;

d) analiza eligibilităţii solicitantului, a proiectului, evaluarea şi selectarea dosarelor;

e) aprobarea listei dosarelor de finanţare respinse şi avizarea dosarelor de finanţare propuse spre aprobare;

f) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare respinse;

g) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;

h) aprobarea finanţării dosarelor avizate;

i) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate;

j) încheierea contractelor de finanţare;

k) implementarea proiectelor;

l) monitorizarea proiectelor;

m) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, respectiv cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în anul precedent.

 

CAPITOLUL II

Cuantumul finanţării, eligibilitatea solicitantului, depunerea dosarului de finanţare

 

ARTICOLUL 8

Cuantumul finanţării

 

(1) Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 80% din preţul de achiziţie al autobuzului/troleibuzului.

(2) Suma maximă finanţată în funcţie de numărul de locuitori este:

- 35.000-200.000 locuitori - buget maxim 20.000.000 lei;

- 200.001-400.000 locuitori - buget maxim 110.000.000 lei;

- peste 400.001 locuitori - buget maxim 340.000.000 lei.

(3) Dacă suma solicitată prin cererea de finanţare depăşeşte pragul maxim permis aferent numărului de locuitori, diferenţa rezultată va fi considerată neeligibilă.

(4) Finanţarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.

(5) Contribuţia proprie a solicitantului şi cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din surse financiare proprii.

(6) Finanţarea se face eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de finanţare şi pe măsura realizării proiectului.

(7) în cadrul sesiunii, solicitantul poate depune o singură cerere de finanţare,

 

ARTICOLUL 9

Tipuri de solicitanţi eligibili

 

Sunt eligibile în cadrul programului unităţile administrativ-teritoriale - municipii reşedinţă de judeţ, inclusiv municipiul Bucureşti, declarate conform prevederilor Legii nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 10

Criterii de eligibilitate a solicitantului

 

Pentru a participa la program, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor, amenzilor către bugetul de stat, bugetul local, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

b) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

c) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;

d) va asigura contribuţia proprie în vederea implementării proiectului;

e) a accesat sau va accesa fonduri comunitare pentru achiziţia de mijloace de transport mai puţin poluante, folosite în transportul public de persoane;

f) a pus la dispoziţia unui operator intern, prin delegare a gestiunii, serviciul de transport public local de persoane sau îşi ia angajamentul că, în cazul aprobării cererii de finanţare, până la momentul depunerii raportului de finalizare a proiectului, va pune la dispoziţia unui operator intern, prin delegare a gestiunii, serviciul de transport local de persoane, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 şi ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Autovehiculele finanţate prin program vor fi incluse în delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane;

g) deţine PMUD aprobat potrivit prevederilor legale;

h) este cuprins în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 598/2018 pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

 

ARTICOLUL 11

Criterii de eligibilitate a proiectului

 

Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) autovehiculele solicitate prin cererea de finanţare vor fi din categoria M3: autobuze electrice, autobuze electric hibride, autobuze alimentate cu GNC sau troleibuze;

b) proiectul pentru care se solicită finanţare nu a beneficiat şi nu va beneficia de o altă finanţare pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, din alte fonduri naţionale sau/şi comunitare.

 

ARTICOLUL 12

Conţinutul dosarului de finanţare

 

Unităţile administrativ-teritoriale - municipii reşedinţă de judeţ, inclusiv municipiul Bucureşti, care doresc participarea la program trebuie depună următoarele documente:

a) cererea de finanţare nerambursabilă, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, completată integral prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată;

b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare. În original sau în copie legalizată;

g) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, din care să rezulte dacă TVA-ul aferent proiectului este sau nu recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale, tehnoredactată, semnată şi ştampilată;

h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, din care să rezulte dacă au fost accesate sau urmează a fi accesate alte fonduri comunitare pentru achiziţia de mijloace de transport mai puţin poluante, folosite în transportul public de persoane, complementar solicitării din Fondul pentru mediu, tehnoredactată, semnată şi ştampilată;

i) extras din planul de mobilitate urbană durabilă, care să conţină informaţii referitoare la mijloacele de transport eligibile în cadrul programului, în copie certificată „conform cu originalul”, semnat şi ştampilat;

j) studiul de oportunitate, în copie certificată „conform cu originalul”, care trebuie să cuprindă cel puţin datele prevăzute în conţinutul-cadru din anexa nr. 2 la ghid;

k) hotărârea consiliului local/consiliului general al municipiului Bucureşti, din care rezultă asigurarea surselor financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii şi cheltuielile neeligibile, în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate, în copie certificată „conform cu originalul”;

l) extras din planul de calitatea aerului (PCA) referitor la mijloacele de transport eligibile, aprobat conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, după caz, în copie certificată „conform cu originalul”, semnat şi ştampilat;

m) extras din studiul integrat pentru aprobarea PCA, referitor la mijloacele de transport eligibile, aprobat conform Legii nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, după caz, în copie certificată „conform cu originalul”, semnat şi ştampilat.

 

ARTICOLUL 13

Cheltuieli eligibile

 

Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul programului:

a) cheltuielile pentru achiziţionarea autobuzelor electrice, autobuzelor electric hibride, autobuzelor alimentate cu GNC noi şi a troleibuzelor noi;

b) TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.

 

ARTICOLUL 14

Cheltuieli neeligibile

 

Sunt considerate cheltuieli neeligibile:

a) cheltuielile efectuate de solicitant până la semnarea contractului de finanţare;

b) cheltuielile pentru contractarea creditelor necesare plăţii contribuţiei proprii, cheltuielile bancare, comisioanele, diferenţele de curs valutar;

c) cheltuielile realizate în regie proprie;

d) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor;

e) cheltuielile cu orice fel de amendă sau cheltuielile de judecată;

f) cheltuielile cu mentenanţa;

g) cheltuielile cu instruirea de personal;

h) cheltuielile cu omologarea şi înmatricularea autovehiculelor achiziţionate;

i) cheltuieli devenite neeligibile în urma modificărilor aduse studiului de oportunitate;

j) cheltuieli cu garanţia extinsă;

k) cheltuieli pentru realizarea infrastructurii necesare funcţionării autovehiculelor finanţate;

l) orice cheltuială care este definită altfel decât cea eligibilă.

 

ARTICOLUL 15

Depunerea dosarului de finanţare

 

(1) Dosarul de finanţare, conţinând două exemplare, copie şi original, cu toate documentele obligatorii menţionate în prezentul ghid, va fi depus la registratura Autorităţii, în plic sigilat, iar solicitantul va înscrie pe plic următoarele informaţii:

a) denumirea şi adresa completă;

b) titlul programului: „Programul privind îmbunătăţirea aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante, în transportul public local de persoane”;

c) sesiunea de depunere.

(2) Documentele depuse în copie vor fi certificate „conform cu originalul”.

(3) Dosarul de finanţare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de depunere.

 

ARTICOLUL 16

Analiza, selectarea, avizarea şi aprobarea dosarelor de finanţare

 

(1) Aprobarea proiectului are la bază analiza şi selectarea cererii de finanţare şi a documentaţiei depuse de către solicitant.

(2) Autoritatea poate solicita documente sau informaţii suplimentare dacă pe parcursul analizei şi selecţiei se constată necesitatea furnizării lor. Solicitanţii au obligaţia de a furniza, în maximum 5 zile lucrătoare de la data recepţionării solicitării, documentele şi informaţiile.

(3) Preşedintele Autorităţii emite o dispoziţie prin care numeşte comisia de analiză şi selectare, precum şi comisia de contestaţii, constituite din personalul Autorităţii.

(4) După depunerea dosarelor de finanţare, Autoritatea procedează la:

a) analiza conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente, conform grilei prevăzute în anexa nr. 3 la ghid;

b) aprobarea respingerii dosarelor ca urmare a analizei conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente;

c) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor respinse ca urmare a analizei conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente;

d) soluţionarea contestaţiilor ca urmare a analizei conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente şi postarea celor respinse pe site-ul Autorităţii;

e) analiza conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului din punct de vedere economic şi tehnic, conform grilelor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 la ghid;

f) avizarea dosarelor de finanţare propuse spre selectare şi/sau aprobarea dosarelor de finanţare propuse spre respingere;

g) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare respinse;

h) aprobarea contestaţiilor respinse şi avizarea contestaţiilor acceptate;

i) aprobarea finanţării proiectelor avizate;

j) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate.

(5) în urma analizei tehnice a proiectului se primeşte un punctaj cuprins între 0 şi 100 de puncte, conform anexei nr. 5 la ghid. Selecţia se face în ordine descrescătoare a punctajului obţinut, în limita bugetului alocat programului. În caz de egalitate a punctajului între solicitanţi, bugetul alocat se va împărţi în mod egal acestora.

(6) Fiecare grilă de analiză este completată de către trei evaluatori. În cazul în care opiniile din punct de vedere economic ale evaluatorilor sunt diferite, preşedintele comisiei de analiză va considera rezultat final cel care întruneşte ponderea minimă de 2/3.

(7) Atrag respingerea dosarului de finanţare:

a) documentele depuse de solicitant care nu sunt legate/îndosariate, numerotate şi opisate;

b) documentele care conţin ştersături, precum şi cele ilizibile, incomplete, neconforme cu realitatea sau care nu sunt depuse sub forma solicitată de ghid sau în perioada de valabilitate;

c) netransmiterea documentelor solicitate conform alin. (2).

(8) în baza grilelor întocmite de evaluatori, preşedintele comisiei înaintează Comitetului director pentru avizare centralizatoarele cu cererile propuse spre avizare şi pentru aprobare cererile propuse spre respingere.

(9) Proiectele selectate vor fi înscrise într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, iar finanţarea se va realiza în limita sumei alocate sesiunii de finanţare.

(10) Comitetul director înaintează spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii proiectele avizate.

(11) Comitetul de avizare al Autorităţii aprobă sau respinge proiectele propuse spre aprobare de către Comitetul director.

(12) Lista solicitanţilor aprobaţi şi lista solicitanţilor respinşi se publică pe site-ul Autorităţii, după finalizarea procedurii de analiză şi avizare/aprobare.

 

ARTICOLUL 17

Contestarea rezultatelor

 

(1) Solicitanţii respinşi prin decizia Comitetului director pot depune o contestaţie la sediul Autorităţii în termen de 5 zile de la data afişării pe pagina de internet a listei proiectelor respinse.

(2) Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

(3) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

 

ARTICOLUL 18

Perfectarea contractului pentru finanţare nerambursabilă

 

(1) După publicarea pe site-ul Autorităţii a listei cu proiectele aprobate, în termen de 45 de zile, în vederea semnării contractului, solicitantul se va prezenta la sediul Autorităţii cu următoarele documente:

a) actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului;

b) împuternicirea/actul administrativ prin care reprezentantul legal a mandatat o persoană în vederea semnării contractului pentru finanţare nerambursabilă, după caz;

c) documentul doveditor al deschiderii de către beneficiar la Trezoreria Statului a unui cont distinct de venituri pentru finanţarea acordată, codificat cu codul de identificare fiscală al acestuia.

(2) Cheltuielile aferente proiectului aprobat spre finanţare, demarate înaintea încheierii contractului pentru finanţare nerambursabilă, sau orice fel de demers (comandă fermă ori contract final) devin neeligibile în cadrul finanţării din Fondul pentru mediu.

(3) Solicitantul împreună cu Autoritatea stabilesc planificarea temporală a implementării proiectului aprobat şi acordarea finanţării conform graficului prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă şi listei cuprinzând capitolele şi subcapitolele de cheltuieli eligibile (anexa nr. 1 la contractul pentru finanţare nerambursabilă). Beneficiarul poate depune cererea de decontare la sediul AFM, lunar, la o dată stabilită de comun acord, cu excepţia lunii decembrie.

(4) Modelul contractului pentru finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, fără a fi interzisă modificarea de către Autoritate a acestuia, în condiţiile în care modificarea este esenţială pentru îndeplinirea contractului şi atingerea scopului şi obiectivelor programului.

(5) Contractul pentru finanţare nerambursabilă se întocmeşte în două exemplare originale, unul pentru Autoritate şi unul pentru beneficiar.

(6) Contractul pentru finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia şi îşi încetează valabilitatea odată cu sfârşitul perioadei de monitorizare a proiectului.

(7) Durata de realizare a proiectului, stabilită în cadrul contractului pentru finanţare nerambursabilă, nu poate depăşi 24 de luni. Prin excepţie, durata de realizare a proiectului poate li prelungită cu acordul Comitetului director al Autorităţii. Aceasta se calculează de la data semnării contractului de furnizare bunuri.

 

ARTICOLUL 19

Acordarea finanţării

 

(1) Acordarea finanţării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Orice modificare şi/sau completare a contractului pentru finanţare nerambursabilă şi a anexelor la acesta se vor/va face cu acordul părţilor, prin act adiţional la contractul pentru finanţare nerambursabilă.

(3) Pentru neregularităţile constatate pe parcursul derulării contractului pentru finanţare nerambursabilă, Autoritatea va transmite beneficiarului notificare privind deficienţele constatate în derularea acestuia.

(4) în condiţiile neexecutării de către beneficiar a obligaţiilor ce rezultă din contractul pentru finanţare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înştiinţat asupra rezilierii contractului prin notificare de reziliere.

(5) Rezilierea contractului pentru finanţare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finanţării primite, sub forma plăţii de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.

(6) în cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima plată, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

 

ARTICOLUL 20

Decontarea cheltuielilor eligibile

 

(1) Personalul Autorităţii cu atribuţii în implementarea proiectelor verifică documentele depuse la cererile de decontare de către beneficiari, în conformitate cu prevederile contractuale.

(2) Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul fiind obligat sa asigure din surse proprii cheltuielile suplimentare necesare finalizării investiţiei.

(3) începând cu cererea de decontare nr. 2, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu la cererile de decontare anterioare, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii.

(4) în termen de 30 de zile de la data ordinului de plată emis de către Autoritate pentru ultima cerere de decontare, beneficiarul este obligat să depună un raport de finalizare a proiectului, în original, întocmit conform anexei nr. 7 la ghidul de finanţare, cu respectarea prevederilor art. 153 alin (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este Obligat să facă dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu şi a contribuţiei proprii aferente ultimei cereri de decontare, precum şi să depună următoarele documente:

a) cartea de identitate a autovehiculului (CIV), în copie certificată „conform cu originalul”. În cazul în care, până la depunerea raportului de finalizare, nu este împlinit termenul de 90 de zile prevăzut de prezentul ghid pentru înmatricularea autovehiculelor finanţate prin program, CIV va fi depusă cel târziu la împlinirea acestui termen;

b) contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane încheiat cu un operator intern, care să cuprindă autovehiculele finanţate din Fondul pentru mediu, incluzând obligativitatea asigurării mentenanţei şi a serviciilor asociate necesare în perioada de garanţie stabilită de către

producător, în copie certificată „conform cu originalul”, valabil pe toată perioada de monitorizare a proiectului;

c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că autovehiculele vor fi utilizate în transportul public de persoane, numai pe raza administrativ-teritorială a beneficiarului;

d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că pentru cheltuielile eligibile finanţate din Fondul pentru mediu nu a beneficiat şi nu va beneficia de o altă finanţare, din alte fonduri naţionale sau/şi comunitare.

(6) Responsabilitatea în ceea ce priveşte procedura de achiziţie publică aparţine în integralitate beneficiarului, în sensul respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri din finanţarea acordată din Fondul pentru mediu.

 

ARTICOLUL 21

Documente obligatorii necesare decontării

 

Beneficiarii finanţării vor depune la sediul Autorităţii cererea de decontare, conform anexei nr. 3 la contractul pentru finanţare nerambursabilă, însoţită de documentele obligatorii:

a) contractele de furnizare şi actele adiţionale ce intervin pe parcursul implementării proiectului - în copie certificată „conform cu originalul”, încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

b) oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de furnizare bunuri, în copie certificată „conform cu originalul”;

c) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice pentru atribuirea contractelor depusă la cererile de decontare, în original, semnată şi ştampilată de către acesta;

d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform căreia infrastructura necesară funcţionării autovehiculelor finanţate este asigurată (se va depune la prima cerere de decontare), în original;

e) documente bancare (extrase de cont însoţite de ordine de plată) privind achitarea sumei finanţate de Autoritate la cererea de decontare anterioară, inclusiv a contribuţiei proprii, în copie certificată „conform cu originalul”;

f) procese-verbale de recepţie a bunurilor furnizate, semnate de o comisie numită de către beneficiar, în copie certificată „conform cu originalul”, de unde să rezulte că acestea sunt noi; acestea trebuie să cuprindă: numărul şi valoarea facturii fiscale, seriile de şasiu, seriile de motor şi anul fabricaţiei bunurilor solicitate la decontare;

g) fişa mijlocului fix, în copie certificată „conform cu originalul”;

h) factura fiscală privind achiziţionarea autovehiculelor, certificată din punctul de vedere ai realităţii, regularităţii şi legalităţii şi avizată cu „bun de plată”, conform prevederilor legale, în copie certificată „conform cu originalul”;

i) certificatul de atestare fiscală, emis pe numele beneficiarului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în original/copie legalizată, sau emis în spaţiul privat virtual, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante către bugetul de stat. valabil la data depunerii la Autoritate;

j) certificatul de atestare fiscală, emis pe numele beneficiarului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, în original/copie legalizată, sau emis în spaţiul privat virtual, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante la bugetul local, valabil la data depunerii la Autoritate;

k) certificatul de atestare emis pe numele beneficiarului de către AFM, în original sau în copie legalizată, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii la Autoritate;

l) certificat/declaraţie de conformitate (COC), în copie certificată „conform cu originalul”;

m) omologarea autovehiculelor de către autorităţile competente în unul din statele membre ale Uniunii Europene, în copie certificată „conform cu originalul”. În situaţia în care acestea sunt prezentate într-o altă limbă decât limba română, se va prezenta o traducere legalizată a acestora;

n) certificate de calitate şi garanţie emise de către producător din care să reiasă data fabricaţiei autovehiculelor, în copie certificată „conform cu originalul”. În situaţia în care acestea sunt prezentate într-o altă limbă decât limba română, se va prezenta o traducere legalizată a acestora;

o) fotografii ale autovehiculelor care să evidenţieze inclusiv sintagma „Finanţat din Fondul pentru mediu” şi seria de şasiu (format tipărit/electronic);

p) alte documente relevante.

 

ARTICOLUL 22

Condiţii generale privind documentele depuse în vederea decontării

 

Factura fiscală depusă în vederea decontării va trebui să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie completată integral şi corect;

b) să fie emisă înainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate şi după data semnării contractului pentru finanţare nerambursabilă;

c) să precizeze data şi numărul contractului de achiziţie în baza căruia se emite;

d) să fie certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii şi avizată cu „bun de plată”, conform prevederilor legale,

 

ARTICOLUL 23

Monitorizarea

 

(1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor, pe o perioadă de 3 ani de la înregistrarea raportului de finalizare la registratura Autorităţii

(2) Sunt obligatorii înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou-achiziţionat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a acestuia, precum şi asigurarea CASCO a acestuia, pe toată durata de monitorizare,

(3) Beneficiarul va menţine investiţia realizată, asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare în perioada de garanţie stabilită de către producător.

(4) Este interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a autovehiculului nou-achiziţionat în cadrul programului, în perioada de monitorizare.

(5) în orice situaţie independentă de voinţa beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a autovehiculului nou-achiziţionat în cadrul programului, beneficiarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, în scris, interdicţia de înstrăinare prevăzută la alin. (4).

(6) Structura de specialitate responsabilă cu implementarea proiectelor transmite structurii responsabile cu monitorizarea, în termen de 10 zile de la înregistrarea acestuia la registratura Autorităţii, raportul de finalizare depus de către beneficiar, în original, însoţit de documentele ataşate acestuia.

(7) Beneficiarul va întocmi şi va transmite din 6 în 6 luni de la finalizarea proiectului un raport referitor la funcţionalitatea şi derularea activităţilor pentru atingerea scopului definit în studiul de oportunitate. Îh fiecare raport se va prezenta cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră ce a fost diminuată în perioada raportată, ca urmare a implementării proiectului, calculată conform indicatorilor de performanţă ai programului.

(8) Beneficiarul va permite reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor cu atribuţii de verificare şi control accesul la sediul acestuia, pe perioada de monitorizare.

(9) La finalul perioadei de monitorizare, beneficiarul are obligaţia să transmită raportul final de monitorizare privind durabilitatea investiţiei, funcţionalitatea şi derularea activităţilor, în vederea atingerii scopului definit în proiect.

(10) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii poate solicita beneficiarului orice alte informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, pe perioada supusă monitorizării.

 

ARTICOLUL 24

Reguli de publicitate privind programul

 

(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro

(2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului şi a Administraţiei Fondului pentru Mediu.

(3) Beneficiarul finanţării este obligat să aplice, Intr-un loc vizibil, pe autovehiculele achiziţionate în cadrul proiectului, un autocolant de informare inscripţionat cu sintagma „Finanţat din Fondul pentru mediu1. Dimensiunile acestuia vor fi de minimum 1,5 m x 0,5 m

(4) Autocolantul prevăzut la alin. (3) va fi menţinut şi întreţinut în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului.

(5) Orice demers publicitar efectuat de către beneficiar sau vânzător cu privire la proiectul propus, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că acesta este realizat în cadrul programului derulat de AFM şi finanţat din Fondul pentru mediu.

 

ARTICOLUL 25

Păstrarea documentelor de către Autoritate

 

(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.

(2) Documentaţia depusă de către solicitant nu se restituie.

 

ARTICOLUL 26

Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal

 

Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractului pentru finanţare nerambursabilă, solicitantul/beneficiarul proiectului declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

 

ARTICOLUL 27

Responsabilităţi privind achiziţiile publice

 

Responsabilitatea întocmirii documentaţiei de achiziţie, organizării şi derulării procedurii de achiziţie, potrivit prevederilor legislaţiei specifice achiziţiilor publice, revine beneficiarului.

 

ARTICOLUL 28

Anexe

 

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ghid.

 

ANEXA Nr. 1

la ghid

 

CEREREA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

 

A. Date generale

Denumirea programului: „Programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane”

Sesiunea de depunere ..........................................................

Denumirea solicitantului ..........................................................

Forma juridică de organizare ..........................................................

Codul de înregistrare fiscală ..........................................................

Adresa solicitantului ..........................................................

Reprezentant legal (numele şi prenumele), tel.: ..........................................................

Responsabil de proiect (numele şi prenumele), tel.: ..........................................................

B. Finanţare solicitată

Solicitantul, .........................................................., prin reprezentantul legal .........................................................., solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de .............................. lei (în litere .............................), reprezentând .........% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de ........................... luni, pentru:

a) un număr de ............... autobuze electrice;

b) un număr de ............... autobuze alimentate cu GNC;

c) un număr de ............... autobuze electric hibride;

d) un număr de ............... troleibuze.

Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de ............... lei (în litere .............................).

Contribuţia proprie reprezintă ..........% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului şi va fi susţinută financiar din surse proprii, în cuantum de ..............  lei (în litere .............................).

Cheltuielile neeligibile necesare realizării proiectului în cuantum de ..............  lei vor fi susţinute financiar din surse proprii.

C. Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul, .........................................................., reprezentant legal al solicitantului ..........................................................,, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

a) am depus dosarul de finanţare în nume propriu;

b) avem îndeplinite obligaţiile exigibile la plată către bugetul de stat, bugetul local şi bugetul Fondului pentru mediu;

c) nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală;

d) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului, nu am fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

e) nu mă aflu în stare de insolvenţă sau faliment, nu mă aflu în procedură de executare silită, nu mă aflu într-o altă situaţie similară legal reglementată;

f) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanţare prin program nu fac obiectul şi nu vor face obiectul unui alt program de finanţare;

g) finanţarea nerambursabilă solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;

h) am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul programului;

i) mă oblig ca până la achiziţionarea autovehiculelor noi să asigur realizarea infrastructurii necesare funcţionării acestora;

j) am pus la dispoziţia unui operator intern, prin delegare a gestiunii, serviciul de transport public local de persoane/îmi iau angajamentul că, în cazul aprobării cererii de finanţare, până la depunerea raportului de finalizare, voi pune la dispoziţia unui operator intern, prin delegare a gestiunii, serviciul de transport local de persoane, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului şi ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

k) voi include autovehiculele finanţate prin program în delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane.

Subsemnatul .........................................................., înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.

Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal

..........................................................

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului

..........................................................

 

ANEXA Nr. 2

la ghid

 

CONŢINUTUL-CADRU AL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

 

În studiul de oportunitate se vor regăsi, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:

1. date generale privind achiziţia propusă;

2. situaţia existentă relevantă pentru achiziţiile propuse prin proiect (caracteristicile infrastructurii folosite de mijloacele de transport, condiţiile de garare, traseele utilizate, analiza facilităţilor de întreţinere necesare etc.). Problemele/Nevoile specifice cărora le va răspunde proiectul sunt identificate şi detaliate, iar necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei sunt justificate;

3. scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse sunt detaliate. Este prezentată o comparaţie cu o altă soluţie alternativă pentru problema identificată. Sunt descrise avantajele soluţiei recomandate;

4. În cazul achiziţiei de autobuze/troleibuze se vor analiza şi compara opţiunile privind posibilele tipuri de tehnologie, inclusiv în ceea ce priveşte costurile de operare pe durata ciclului de viaţă generate de fiecare tip şi pentru eventuala infrastructură necesară (analiza comparativă a caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor pentru ambele scenarii şi ambele soluţii, analiză

care să cuprindă emisiile de gaze cu efect de seră pentru tipul de autovehicule propuse).

5. este prezentată descrierea funcţională şi tehnologică, după caz, a soluţiei recomandate;

6. se va estima cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră ce va fi diminuată ca urmare a implementării proiectului;

7. traseele existente şi traseele nou-înfiinţate ca urmare a achiziţionării autovehiculelor;

8. se va menţiona clar dacă există sau nu infrastructura necesară funcţionării autovehiculelor;

9. numărul, tipul, autonomia şi capacitatea autovehiculelor să fie adecvat justificate, luând în calcul obiectivele de atins din PMUD;

10. sunt prezentate caracteristicile şi specificaţiile tehnice ale

autovehiculelor ce urmează a fi achiziţionate. Se va ţine cont de făptui că orice constrângeri asupra specificaţiilor tehnice trebuie să fie derivate din limitări tehnice sau operaţionale;

11.o strategie de întreţinere a noilor autovehicule pe întreaga perioadă de viaţă a acestora, care să identifice problemele şi riscurile aferente şi să propună soluţii pentru acestea.

 

ANEXA Nr. 3

la ghid

 

GRILĂ

pentru analiza conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente

 

Solicitant: ..........................................................

Localitatea/Judeţul: ..........................................................

Nr. de înregistrare la AFM a dosarului de finanţare: ..........................................................

 

Nr. crt.

Criterii de conformitate

îndeplinire

Da/Nu

Observaţii

1.

Dosarul a fost depus în cadrul sesiunii de depunere.

 

 

2.

Au fost depuse două exemplare: original şi copie „conform cu originalul”.

 

 

3.

Documentele depuse de solicitant sunt legate, numerotate şi opisate.

 

 

4.

Documentele depuse în original sunt depuse şi în copie certificată cu originalul.

 

 

 

PROPUNERE. SELECTAT/NESELECTAT

 

NOTĂ:

Neîndeplinirea criteriilor de conformitate atrage respingerea cererii de finanţare.

..........................................................,

(numele şi prenumele)

 

Semnătura: ..........................................................

Data: ..........................................................

 

Persoana care completează prezenta anexă poate fi oricare dintre membrii comisiei, inclusiv preşedintele sau secretarul.

 

ANEXA Nr. 4

la ghid

 

GRILA

de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului

 

Solicitant: ..........................................................

Nr. de înregistrare la AFM a dosarului de finanţare: ..........................................................

Suma solicitată: .............................. (lei)

 

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

I. Conformitate

1.

Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:

1.1

Cererea de finanţare nerambursabilă, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1

la ghidul de finanţare, completată integral prin tehnoredactare, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului din care să rezulte dacă au fost accesate sau urmează a fi accesate alte fonduri comunitare pentru achiziţia de mijloace de transport mai puţin poluante, folosite în transportul public de persoane, complementar solicitării din Fondul pentru mediu, tehnoredactată, semnată şi ştampilată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte dacă TVA-ul aferent proiectului este recuperabil, rambursabil sau este compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale, semnată şi ştampilată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti din care rezultă asigurarea surselor financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate, în copie certificată „conform cu originalul”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Eligibilitate

2.1

Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetul local, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Conform declaraţiei pe propria răspundere de la pct. 1,8, TVA-ul este eligibil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluator economist 1

Evaluator economist 2

Evaluator economist 3

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

 

Propunere finală

SELECTAT/NESELECTAT

 

Preşedintele comisiei de analiză (numele şi prenumele)

 

Dată

 

Semnătură

 

 

NOTE:

1. În cadrul rubricii „îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, „Da” sau „Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

3. Rezultatul final al analizei va fi completat de către preşedintele comisiei, conform art. 16 alin. (4) din ghidul de finanţare.

 

ANEXA Nr. 5

la ghid

 

GRILA

de evaluare din punct de vedere tehnic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului

 

Solicitant: ..........................................................

Nr. de înregistrare la AFM a dosarului de finanţare: ..........................................................

Suma solicitată: ............................. (lei)

 

Nr. crt.

Criterii

Evaluatori

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

I. Conformitate

Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:

1.1

Extras din planul de mobilitate urbană durabilă, care să conţină informaţii

referitoare la mijloacele de transport eligibile în cadrul programului, în copie certificată „conform cu originalul”, semnat şi ştampilat

 

 

 

1.2

Studiul de oportunitate, în copie certificată „conform cu originalul”, care trebuie să cuprindă cel puţin datele prevăzute în anexa nr. 2 la ghidul de finanţare

 

 

 

 

Nr. crt.

Criteriu

Punctaj acordat

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

II. Eligibilitate

2.1

Tipul de mijloc de transport ales*

Autobuz electric/Troleibuz

15

 

 

 

GNC

5

 

 

 

Hibrid

5

 

 

 

2.2

Există infrastructură pentru troleibuze.

Da

10

 

 

 

Nu

0

 

 

 

2.3

Există staţii de încărcare pentru alimentarea autobuzelor electrice.

Da

10

 

 

 

Nu

0

 

 

 

2.4

Există staţii de încărcare pentru alimentarea autobuzelor tip GNC şi electric hibride.

Da

5

 

 

 

Nu

0

 

 

 

2.5

Numărul de autobuze/troleibuze solicitate prin program

> 25

20

 

 

 

10-24

10

 

 

 

<9

5

 

 

 

2.6

Rangul localităţii reşedinţă de judeţ, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare

Rang 0

30

 

 

 

Rang 1

20

 

 

 

Rang II

10

 

 

 

2.7

Există extras din planul de calitate a aerului (PCA) referitor la mijloacele de transport eligibile, aprobat conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, după caz.

Da

15

 

 

 

Nu

0

 

 

 

2.8

Există extras din studiul integrat pentru aprobarea PCA, referitor la mijloacele de transport eligibile, aprobat conform Legii nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, după caz.

Da

5

 

 

 

Nu

0

 

 

 

2.9

A fost depăşită valoarea-limită a nivelului de N02 pe anul 2017, prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare (40 μg/m3), stabilită potrivit prevederilor legale**.

Da

5

 

 

 

Nu

0

 

 

 

Evaluatori

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

Punctaj total

 

 

 

 

Punctaj total final

 

Preşedintele comisiei de analiză Numele şi prenumele

 

Dată

 

Semnătură

 


* În situaţia în care solicitantul optează pentru mai mult de un tip de sistem de propulsie, punctajul final este media aritmetică ponderată a punctajelor aferentă fiecărui punctaj corespunzător tipului de sistem de propulsie, calculată astfel:

Punctaj total = (a x 15 + b x 5 + c x 5) / (a + b + c), unde:

a - număr de autobuze electrice şi/sau troleibuze solicitate;

b - număr de autobuze alimentate cu GNC solicitate;

c - număr de autobuze electric hibride solicitate,

** Imisiile pentru fiecare UAT reşedinţă de judeţ, măsurate la staţiile dispuse în trafic la nivelul anului 2017, se pot consulta pe pagina de internet www.calitateaer.ro.

 

PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT

Preşedintele comisiei de analiză,

..........................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura: ..........................................................

Data: ..........................................................

 

notă:

Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

 

ANEXA Nr. 6

la ghid

 

CONTRACT

de finanţare nerambursabilă

 

Nr. ............................ /N/GES/din ..............................

 

Între:

Părţile contractante

Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ............................................, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată

legal prin ............................................ - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare Autoritate,

şi

............................................, cu sediul în ............................................, cod de identificare fiscală ............................................, cont nr. ............................................, deschis la Trezoreria ............................................, reprezentat legal prin ............................................, care împuterniceşte pe ............................................, în calitate de beneficiar, denumit în continuare Beneficiar, a intervenit următorul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract, încheiat în baza Ordinului ministrului mediului nr. ...................../.......................

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

1. Autoritatea acordă Beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în sumă de până la ............................................, lei, reprezentând ..........% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului vizând achiziţia unui număr de .................... autobuze/troleibuze, conform anexei nr. 1 la prezentul contract.

2. Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract şi numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.

3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:

a) sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi realizarea unui raport optim cost-beneficiu;

b) sunt realizate după semnarea contractului de finanţare şi pe perioada de execuţie a proiectului;

c) sunt efectiv realizate, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente originale.

4. Cheltuielile prevăzute la art. 14 lit. a)-l) din ghidul de finanţare nu constituie cheltuieli eligibile.

 

ARTICOLUL 2

Destinaţia finanţării

 

1. Finanţarea se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual.

2. Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral şi numai în acest scop, conform cererii de finanţare.

 

ARTICOLUL 3

Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării

 

1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la împlinirea unui termen de trei ani de la data depunerii la Autoritate a raportului de finalizare a proiectului.

2. Termenul de trei ani prevăzut la pct. 1 constituie perioadă de monitorizare.

3. Durata de realizare a proiectului, conform cererii de finanţare, este de .......... ani de la data semnării contractului de furnizare bunuri.

4. În caz justificat, pe baza solicitării motivate a Beneficiarului, durata de realizare a proiectului poate fi prelungită, dar numai cu acordul Comitetului director al Autorităţii.

 

ARTICOLUL 4

Modalitatea de plată

 

1. Decontarea cheltuielilor efectuate de către Beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul contract.

2. Plata se efectuează în una sau mai multe tranşe, cu respectarea valorii anuale din Graficul de finanţare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract, prin debitarea contului de trezorerie al Autorităţii pe măsura tragerii sumei şi prin creditarea contului nr. ............................................,  deschis de către Beneficiar la Trezoreria ............................................, numai pe bază de cerere/cereri de decontare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul contract. Aceasta/Acestea va/vor fi însoţită/însoţite de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul contract, în condiţiile în care cererea/cererile de decontare şi documentaţia aferentă sunt complete şi corect întocmite.

3. Cererea de decontare se poate depune lunar, la registratura AFM, la data de ........... a fiecărei luni, cu excepţia lunii decembrie a fiecărui an.

4. Orice plată excedentară efectuată de către Autoritate constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea Autorităţii.

5. Suma neutilizată la finalul duratei de realizare a proiectului se consideră anulată, finanţarea se diminuează în mod corespunzător şi rămâne la dispoziţia AFM.

 

ARTICOLUL 5

Obligaţiile Beneficiarului

 

Beneficiarul are următoarele obligaţii:

1. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;

2. să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului, sens în care, începând cu cererea de decontare nr. 2, Beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu la cererile de decontare anterioare, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii;

3. să asigure realizarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;

4. să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri din finanţarea acordată;

5. să asigure infrastructura necesară funcţionării autovehiculelor finanţate, până la achiziţionarea acestora; în acest sens, Beneficiarul va depune la primă cerere de decontare declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal conform căreia infrastructura necesară funcţionării autovehiculelor finanţate este asigurată;

6. să se asigure că autovehiculele finanţate vor fi utilizate în transportul public de persoane, numai pe raza administrativ-teritorială a solicitantului;

7. să fie singurul răspunzător în faţa Autorităţii pentru implementarea proiectului;

8. să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;

9. să plătească toate taxele, impozitele, contribuţiile şi amenzile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale;

10. să utilizeze şi să conserve autovehiculele finanţate în baza prezentului contract cu diligentele unui bun proprietar, să respecte prevederile garanţiei recomandate de către producător şi să le menţină în funcţiune în perioada de monitorizare, respectiv minimum 3 ani de la data raportului de finalizare;

11 . să nu înstrăineze sau ipotecheze şi să nu constituie vreo altă sarcină asupra autovehiculelor finanţate în baza prezentului contract, în timpul derulării proiectului şi în perioada de monitorizare;

12. să înmatriculeze permanent, pe numele său, autovehiculul nou-achiziţionat în cadrul proiectului, în termen de 90 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a acestuia, şi să îl asigure CASCO, pe toată durata de monitorizare;

13. să permită reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor cu atribuţii de verificare şi control accesul la sediul Beneficiarului; să permită personalului Autorităţii să controleze modul în care Beneficiarul îndeplineşte obiectivele proiectului, pe întreaga perioadă de monitorizare;

14. să întocmească şi să transmită Autorităţii un raport de finalizare privind realizarea proiectului, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii ultimei cereri de decontare, însoţit de dovada achitării acesteia, precum şi a contribuţiei proprii aferente; de asemenea, odată cu raportul de finalizare, Beneficiarul va depune următoarele:

a) cartea de identitate a autovehiculului (CIV), în copie certificată „conform cu originalul”. În cazul în care, până la depunerea raportului de finalizare, nu este împlinit termenul de 90 de zile prevăzut de prezentul contract pentru înmatricularea autovehiculelor finanţate prin program, CIV va fi depusă cel târziu la împlinirea acestui termen;

b) contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane încheiat cu un operator intern, care să cuprindă autovehiculele finanţate din Fondul pentru mediu, incluzând obligativitatea asigurării mentenanţei şi a serviciilor asociate necesare în perioada de garanţie stabilită de către producător, în copie certificată „conform cu originalul”, valabil pe toată perioada de monitorizare a proiectului;

c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că autovehiculele finanţate vor fi utilizate în transportul public de persoane, numai pe raza administrativ-teritorială a Beneficiarului;

d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că pentru cheltuielile eligibile finanţate din Fondul pentru mediu nu a beneficiat şi nu va beneficia de o altă finanţare, din alte fonduri naţionale sau/şi comunitare;

15. să întocmească şi să remită Autorităţii, din 6 în 6 luni, în perioada de monitorizare, un raport referitor la rezultatele obţinute din funcţionarea autovehiculelor finanţate, în formatul solicitat de Autoritate; în fiecare raport de monitorizare se va prezenta cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră ce a fost diminuată în perioada raportată, ca urmare a implementării proiectului, calculată conform indicatorilor de performanţă ai programului;

16. să introducă în gestiunea proprie autovehiculele finanţate în baza prezentului contract;

17. să notifice Autoritatea şi să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 7 zile de la apariţia următoarelor situaţii:

a) modificări ale atributelor de identificare, modificări ale informaţiilor furnizate Autorităţii în cererea de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;

b) deschiderea procedurii de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, executare silită sau a oricărei altei proceduri similare;

18. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente;

19. să aplice, într-un loc vizibil, pe autovehiculele finanţate în cadrul proiectului, un autocolant de informare inscripţionat cu sintagma „Finanţat din Fondul pentru mediu”. Dimensiunile acestuia vor fi de minimum 1,5 m x 0,5 m. În acest sens va depune la fiecare cerere de decontare fotografii ale autovehiculelor finanţate care să evidenţieze inclusiv sintagma „Finanţat din Fondul pentru mediu” şi seria de şasiu (format tipărit/electronic);

20. să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, în scris, interdicţia de înstrăinare prevăzută la art. 23 alin. (4) din ghidul de finanţare, în orice situaţie independentă de voinţa beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a autovehiculului nou-achiziţionat în cadrul programului;

21. să transmită, la finalul perioadei de monitorizare, raportul final de monitorizare privind durabilitatea investiţiei, funcţionalitatea şi derularea activităţilor, în vederea atingerii scopului definit în proiect, în formatul solicitat de Autoritate.

 

ARTICOLUL 6

Obligaţiile Autorităţii

 

Autoritatea are următoarele obligaţii:

1. să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu, şi în conformitate CU graficul de finanţare anexă la acesta;

2. să pună la dispoziţia Beneficiarului informaţiile legate de finanţare.

 

ARTICOLUL 7

Cazuri de culpă

 

1. Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia din obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale Beneficiarului:

a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;

b) comite nereguli de ordin financiar;

c) comite acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

d) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asigurătorie potrivit legii civile sau penale în legătură cu proiectul;

e) situaţia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.

3. Autoritatea va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, Autoritatea are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:

a) sistarea temporară a utilizării finanţării/suspendarea contractului până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală, fără nicio altă formalitate prealabilă, a contractului cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 8

Încetarea contractului

 

1. De drept contractul încetează:

a) la data prevăzută sau în termenul stipulat în contract;

b) în cazul imposibilităţii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

c) la data intervenţiei unui act de autoritate;

d) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care Autoritatea a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

2. Prin reziliere, contractul încetează la iniţiativa Autorităţii, în următoarele condiţii:

a) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;

b) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 pct. 2.

3. Rezilierea contractului din culpa Beneficiarului are drept consecinţă restituirea de către acesta a finanţării primite, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.

4. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).

5. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte ca AFM să efectueze prima plată către Beneficiar, acesta nu este obligat la plata de daune-interese.

6. Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care autobuzele/troleibuzele finanţate nu sunt folosite conform scopului stabilit sau nu sunt menţinute în funcţiune o perioadă de minimum 3 ani de la data finalizării proiectului.

 

ARTICOLUL 9

Forţa majoră şi cazul fortuit

 

1. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.

2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:

a) să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;

b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi la termenele prevăzute, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.

4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că vor/va dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

7. Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul fortuit.

 

ARTICOLUL 10

Alte clauze

 

1. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, Autoritatea fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

2. În nicio circumstanţă şi din niciun motiv Autoritatea nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi ca urmare Autoritatea nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.

3. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.

4. Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.

5. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat Autoritatea despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil sa dea naştere unui astfel de conflict.

6. Autoritatea şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi numai cu acordul părţilor prezentului contract.

7. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea Autorităţii, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.

8. Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii Autoritatea pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

9. Beneficiarul este de acord ca Autoritatea să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

10. Neexercitarea de către Autoritate a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar Autoritatea va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor Beneficiarului faţă de aceasta.

11. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.

 

ARTICOLUL 11

Jurisdicţie

 

1. Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul Autoritatea.

 

ARTICOLUL 12

Notificări

 

1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face, în scris, la următoarele adrese:

a) pentru Autoritate: ............................................

b) pentru Beneficiar: ............................................

2. În cazul în care Beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la Autoritate.

3. Notificările făcute Beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

4. Notificările se pot transmite şi pe fax, la numerele ............................................ pentru Autoritate şi la numărul ............................................ pentru Beneficiar, cu condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.

 

ARTICOLUL 13

Amendamente

 

1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia pot fi modificate şi/sau completate numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.

2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată Autorităţii cu minimum 15 zile înaintea datei la care se doreşte să se opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către Beneficiar.

 

ARTICOLUL 14

Dispoziţii finale

 

1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.

2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai Beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.

3. Anexele nr. 1-4, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

4. În cuprinsul prezentului contract sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:

a) termenul de „zi” sau „zile” reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează;

b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

5. Prezentul contract a fost redactat în două exemplare originale, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

6. Prezentul contract a fost semnat la data de în

două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

Beneficiar,

Preşedinte,

............................................

............................................

 

............................................

 

Direcţia juridică

 

Director,

 

............................................

 

Direcţia economică

 

Director,

 

............................................

 

Direcţia generală proiecte

 

Director general,

 

............................................

 

Direcţia implementare proiecte

 

Director;

 

............................................

 

Avizat

 

Consilier juridic,

 

............................................

 

Referent de specialitate,

 

............................................

 

 

ANEXA Nr. 1

la Contactul de finanţare nerambursabilă nr. ............... N/GES/.................

 

CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

Beneficiar,

Preşedinte,

............................................

............................................

 

............................................

 

Direcţia juridică

 

Director,

 

............................................

 

Direcţia economică

 

Director,

 

............................................

 

Direcţia generală proiecte

 

Director general,

 

............................................

 

Direcţia implementare proiecte

 

Director;

 

............................................

 

Avizat

 

Consilier juridic,

 

............................................

 

Referent de specialitate,

 

............................................

 

 

ANEXA Nr. 2

la Contactul de finanţare nerambursabilă nr. ............... N/GES/.................

 

GRAFIC DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

 

Nr. crt.

An

Sumă

 

 

 

 

 

 

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

Beneficiar,

Preşedinte,

............................................

............................................

 

............................................

 

Direcţia juridică

 

Director,

 

............................................

 

Direcţia economică

 

Director,

 

............................................

 

Direcţia generală proiecte

 

Director general,

 

............................................

 

Direcţia implementare proiecte

 

Director;

 

............................................

 

Avizat

 

Consilier juridic,

 

............................................

 

Referent de specialitate,

 

............................................

 

 

ANEXA Nr. 3

la Contactul de finanţare nerambursabilă nr. ............... N/GES/.................

 

Nr. de înregistrare la Autoritate ............/......................../........................

 

CERERE DE DECONTARE

 

Denumirea completă a beneficiarului ............................................

Cod de identificare fiscală ............................................, cont nr. ............................................, deschis la Trezoreria ............................................ .

Adresa: localitatea ............................................, str. ............................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............................................, cod poştal ............................................, telefon (fix şi mobil) ............................................, fax  ............................................, e-mail ............................................ .

Reprezentat legal de ............................................, în calitate de ............................................, împuternicit al reprezentantului legal ............................................,

În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ............... N/GES/................., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ............................. lei (în cifre şi litere).

Prezenta cerere este însoţită de:

a) contractele de furnizare şi actele adiţionale ce intervin pe parcursul implementării proiectului - în copie certificată „conform cu originalul”, încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

b) oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de furnizare bunuri, în copie certificată „conform cu originalul”;

c) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice pentru atribuirea contractelor depuse la cererile de decontare, în original, semnată şi ştampilată de către acesta;

d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform căreia infrastructura necesară funcţionării autovehiculelor finanţate este asigurată (se va depune la prima cerere de decontare), în original;

e) documente bancare (extrase de cont însoţite de ordine de plată) privind achitarea sumei finanţate de Autoritate la cererea de decontare anterioară, inclusiv a contribuţiei proprii, în copie certificată „conform cu originalul;

f) procese-verbale de recepţie a bunurilor furnizate, semnate de o comisie numită de către beneficiar, în copie certificată „conform cu originalul”, de unde să rezulte că acestea sunt noi; acestea trebuie să cuprindă: numărul şi valoarea facturii fiscale, seriile de şasiu, seriile de motor şi anul fabricaţiei bunurilor solicitate la decontare;

g) fişa mijlocului fix, în copie certificată „conform cu originalul”;

h) factura fiscală privind achiziţionarea autovehiculelor, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii şi avizată cu „bun de plată”, conform prevederilor legale, în copie certificată „conform cu originalul”;

i) certificatul de atestare fiscală, emis pe numele beneficiarului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în original/copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante către bugetul de stat, valabil la data depunerii la Autoritate;

j) certificatul de atestare fiscală, emis pe numele

beneficiarului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, în original/copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante la bugetul local, valabil la data depunerii la Autoritate;

k) certificatul de atestare emis pe numele beneficiarului de către AFM, în original sau în copie legalizată, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii la Autoritate;

l) certificat/declaraţie de conformitate (COC), în copie certificată „conform cu originalul”;

m) omologarea autovehiculelor de către autorităţile competente în unul din statele membre ale Uniunii Europene, în copie certificată „conform cu originalul”. În situaţia în care acestea sunt prezentate într-o altă limbă decât limba română, se va prezenta o traducere legalizată a acestora;

n) certificate de calitate şi garanţie emise de către producător din care să reiasă data fabricaţiei autovehiculelor, în copie certificată „conform cu originalul. În situaţia în care acestea sunt prezentate într-o altă limbă decât limba română, se va prezenta o traducere legalizată a acestora;

o) fotografii ale autovehiculelor care să evidenţieze inclusiv sintagma „Finanţat din Fondul pentru Mediu” şi seria de şasiu (format tipărit/electronic);

p) alte documente relevante.

 

Subsemnatul, ............................................, declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane.

 

Preşedinte A FM

Reprezentant legal,

............................................

............................................

............................................

............................................

Direcţia economică

 

............................................

 

............................................

 

Direcţia implementare proiecte

 

............................................

 

............................................

 

Serviciul implementare proiecte

 

............................................

 

............................................

 

Responsabil de proiect

 

............................................

 

............................................

 

 

ANEXA Nr. 4

la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. ..................../........................

 

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE

pentru efectuarea decontării de către Autoritate şi care însoţesc cererea de decontare

 

a) contractele de furnizare şi actele adiţionale ce intervin pe parcursul implementării proiectului - în copie certificată „conform cu originalul”, încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

b) oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de furnizare bunuri, în copie certificată „conform cu originalul”;

c) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice pentru atribuirea contractelor depuse la cererile de decontare, în original, semnată şi ştampilată de către acesta;

d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform căreia infrastructura necesară funcţionării autovehiculelor finanţate este asigurată (se va depune la prima cerere de decontare), în original;

e) documente bancare (extrase de cont însoţite de ordine de plată) privind achitarea sumei finanţate de Autoritate la cererea de decontare anterioară, inclusiv a contribuţiei proprii, în copie certificată „conform cu originalul”;

f) procese-verbale de recepţie a bunurilor furnizate, semnate de o comisie numită de către beneficiar, în copie certificată „conform cu originalul”, de unde să rezulte că acestea sunt noi; acestea trebuie să cuprindă: numărul şi valoarea facturii fiscale, seriile de şasiu, seriile de motor şi anul fabricaţiei bunurilor solicitate la decontare;

g) fişa mijlocului fix, în copie certificată „conform cu originalul”;

h) factura fiscală privind achiziţionarea autovehiculelor, certificată din punct de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii şi avizată cu „bun de plată”, conform prevederilor legale, în copie certificată „conform cu originalul”;

i) certificatul de atestare fiscală, emis pe numele beneficiarului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în original/copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante către bugetul de stat, valabil la data depunerii la Autoritate;

j) certificatul de atestare fiscală, emis pe numele beneficiarului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, în original/copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante la bugetul local, valabil la data depunerii la Autoritate;

k) certificatul de atestare emis pe numele beneficiarului de către AFM, în original sau în copie legalizată, de unde să rezulte că nu are obligaţii de plată restante la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii la Autoritate;

l) certificat/declaraţie de conformitate (COC), în copie certificată „conform cu originalul”;

m) omologarea autovehiculelor de către autorităţile competente în unul din statele membre ale Uniunii Europene, în copie certificată „conform cu originalul”, în situaţia în care acestea sunt prezentate într-o altă limbă decât limba română, se va prezenta o traducere legalizată a acestora;

n) certificate de calitate şi garanţie emise de către producător din care să reiasă data fabricaţiei autovehiculelor, în copie certificată „conform cu originalul”. În situaţia în care acestea sunt prezentate într-o altă limbă decât limba română, se va prezenta o traducere legalizată a acestora;

o) fotografii ale autovehiculelor care să evidenţieze inclusiv sintagma „Finanţat din Fondul pentru Mediu” şi seria de şasiu (format tipărit/electronic);

p) alte documente relevante.

 

ANEXA Nr. 7

la ghid

 

RAPORT DE FINALIZARE

 

Denumire program; Programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane

Elaborat de:  .......................................................................................

Denumire beneficiar: ...........................................................................

Adresa: ...............................................................................................

Tel/Fax/E-mail: ....................................................................................

A. Date generale ale proiectului

Titlul proiectului: ...................................................................................

Durata proiectului (nr. luni): ...................................................................

Data semnării contractului pentru finanţare: ............................................

Data începerii proiectului: ......................................................................

Data finalizării proiectului: ......................................................................

B. Deviz (decont) general postcalcul pentru perioada analizată

 

Nr. crt.

Cerere de tragere

Factură fiscală nr.

Valoare factură cu TVA

Decont AFM

Contribuţie proprie beneficiar

OP nr.

Valoare OP

Eligibil

Neeligibil

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ataşează prezentului raport următoarele documente:

a) cartea de identitate a autovehiculului (CIV), în copie certificată „conform cu originalul”. În cazul în care, până la depunerea raportului de finalizare, nu este împlinit termenul de 90 de zile prevăzut de prezentul ghid pentru înmatricularea autovehiculelor finanţate prin program, CIV va fi depusă cel târziu la împlinirea acestui termen;

b) contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane încheiat cu un operator intern, care să cuprindă autovehiculele finanţate din Fondul pentru mediu, incluzând obligativitatea asigurării mentenanţei şi a serviciilor asociate necesare în perioada de garanţie stabilită de către producător, în copie certificată „conform cu originalul”, valabil pe toată perioada de monitorizare a proiectului;

c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că autovehiculele vor fi utilizate în transportul public de persoane, numai pe raza teritorial-administrativă a beneficiarului;

d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că pentru cheltuielile eligibile finanţate din Fondul pentru mediu nu a beneficiat şi nu va beneficia de o altă finanţare, din alte fonduri naţionale sau/şi comunitare.

- dovada înmatriculării, dacă este cazul.

C. Rezultatele proiectului

Îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant în urma implementării proiectului (indicatori de calitate apă, aer, sol etc.):

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Rezultate specifice (acorduri de colaborare cu alte instituţii şi persoane, resurse atrase prin participări în cadrul altor programe şi lista lucrărilor elaborate în cadrul proiectului):

.......................................................................................

.......................................................................................

D. Analiza post-implementare

D1. Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (dacă au existat comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului):

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Factori care au determinat întârzieri în derularea activităţilor proiectului:

.......................................................................................

.......................................................................................

Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului:

.......................................................................................

.......................................................................................

Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului:

.......................................................................................

.......................................................................................

Factori care au influenţat pozitiv proiectul:

D2. Acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activităţi de promovare, materiale promoţionale, prezentări în pagini web etc.):

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

 

Reprezentant legal autorizat: ............................................

Numele şi prenumele reprezentantului legal al beneficiarului

.......................................................................................

 

Funcţia: .....................................................................

Semnătura şi ştampila: ............................................

 

Coordonatorul proiectului:

Numele şi prenumele: ............................................

Funcţia: ...................................................................

Semnătura: .............................................................

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1 .a), b).12. subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 974 din 7 decembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) împuternicit - persoană fizică autorizată să efectueze, în numele investitorului, operaţiuni de deschidere de cont de subscriere, de depunere/retragere de numerar în/din contul de subscriere, de subscriere de titluri de stat destinate populaţiei, de virare de sume într-un cont bancar, să solicite şi să ridice extrase ale contului de subscriere, în baza unei procuri legalizate la notar, conform anexei nr. 1, şi a prezentării documentelor necesare, şi anume: buletinul de identitate/cartea de identitate al/a împuternicitului legai, în original, în vederea verificării, şi în copie, care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului, şi buletinul de identitate/cartea de identitate al/a investitorului, în copie, care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului şi specimenul de semnătură al investitorului, în original, autentificat de un notar public, care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului; specimenul de semnătură al investitorului nu seva mai solicita în situaţia în care contul de subscriere este deschis deja de către investitor.”

2. La articolul 1, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) cont de subscriere - cont deschis pe numele investitorului în care vor fi depuse fondurile în numerar, transfer bancar sau prin transfer dintr-un cont de subscriere alimentat cu sume reprezentând plăţi de dobânzi şi/sau valoare nominală, în vederea subscrierii de titluri de stat, şi în care investitorului i se vor rambursa, la scadenţă, de către Ministerul Finanţelor Publice sumele reprezentând dobânzi şi valoarea nominală aferentă subscrierii. Un investitor poate deţine conturi de subscriere deschise la mai multe unităţi operative ale Trezoreriei Statului, la fiecare dintre acestea fiind deschis un singur cont de subscriere indiferent de numărul de emisiuni de titluri de stat, respectiv titluri de stat pe care le subscrie. Conturile de subscriere nu sunt purtătoare de dobânzi;”.

3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - În vederea realizării unei subscrieri de titluri de stat în cadrul unei emisiuni, investitorul sau persoana împuternicită de acesta se prezintă la orice sediu al unităţii operative/punct de încasare al Trezoreriei Statului pentru deschiderea unui cont de subscriere.”

4. Articolele 7 şi 8 se abrogă.

5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Ari. 9. - (1) Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiaşi emisiuni, cu condiţia încadrării în plafonul valoric al subscrierilor pe investitor, care este specificat în prospectul emisiunii respective. În situaţia depăşirii plafonului stabilit prin prospect, emitentul, la sfârşitul perioadei de subscriere, va anula subscrierea/subscrierile astfel încât suma totala subscrisă să nu depăşească plafonul stabilit prin prospect. Anularea unei subscrieri se va face în totalitate. Emitentul, din toate subscrierile unui investitor, va anula subscrierea/ subscrierile, indiferent de ordinea în care au fost realizate, astfel încât suma rămasă subscrisă să fie cât mai apropiată sau egală cu plafonul stabilit prin prospect. Unităţile operative ale Trezoreriei Statului vor notifica investitorul cu privire la subscrierile anulate şi vor vira sumele de bani aferente acestor subscrieri anulate în conturile de subscriere din care operaţiunile au fost iniţiate. Costurile implicate de notificarea investitorului vor fi reţinute din sumele rambursate de unităţile operative ale Trezoreriei Statului în contul de subscriere al acestuia. Aplicarea acestor prevederi poate fi ilustrată prin exemple:

Exemplu 1: Un investitor realizează 3 subscrieri distincte în valoare de 50.000 lei, 70.000 lei şi 50.000 lei, în cadrul unei emisiuni cu plafon individual maxim de 100.000 lei. La sfârşitul perioadei de subscriere emitentul va anula subscrierea în valoare de 70.000 lei.

Exemplu 2: Un investitor realizează 5 subscrieri distincte în valoare de 20.000 lei, 15.000 lei, 10.000 lei, 35.000 lei şi 25.000 lei, în cadrul unei emisiuni cu plafon individual maxim de 100.000 lei. La sfârşitul perioadei de subscriere se constată că a subscris în total 105.000 lei, depăşind plafonul cu 5.000 lei. În această situaţie se anulează subscrierea astfel încât suma subscrisă totală rămasă să fie egală sau cât mai apropiată, dar mai mică de plafonul de 100.000 lei. Astfel este anulată subscrierea de 10.000 lei, valoarea rămasă subscrisă fiind de 95.000 lei.

(2) Investitorul/împuternicitul acestuia în acest scop prin procură legalizată la notar are posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea, până în ultima zi a perioadei de subscriere, a unei cereri de anulare a subscrierii la care se anexează formularul de subscriere în original şi procura notarială în original, la sediul unităţii unde a efectuat subscrierea, conform modelului din anexa nr. 6, urmând ca sumele să fie returnate în contul de subscriere în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. După încheierea perioadei de subscriere, subscrierile sunt irevocabile şi nu mai pot fi anulate de către investitor/ împuternicit.”

6. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care investitorul revocă procura prevăzută la alin. (1), acesta are obligaţia să completeze şi să depună personal declaraţia de revocare prevăzută în anexa nr. 5 la o unitate operativă a Trezoreriei Statului, însoţită de declaraţia notarială de revocare a procurii, în original.”

7. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în cazul în care contul de subscriere a fost deschis de către investitor, împuternicitul va prezenta doar procura prevăzută în anexa nr. 1, fără a fi necesar specimenul de semnătură.”

8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Dacă într-un termen de 90 de zile de la data deschiderii contului de subscriere nu există nicio operaţiune de alimentare a acestuia, iar soldul contului este zero, contul de subscriere este închis de către unitatea operativă a Trezoreriei Statului la care acesta este deschis, fără nicio notificare prealabilă transmisă titularului contului.”

9. La articolul 13, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) viramente reprezentând dobânzi şi valori nominale încasate din emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei către un alt cont de subscriere aparţinând aceleiaşi persoane. Viramentul va fi efectuat în termen de maximum 3 zile lucrătoare în conformitate cu cadrul legal în vigoare la momentul transferului.”

10. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Operaţiunile prevăzute la art. 13 lit. a)-d) şi lit. f) se realizează fără plata vreunui comision de către investitor. În situaţia în care investitorul solicită transferul de fonduri din contul de subscriere către un cont bancar, operaţiunea se va realiza cu plata comisioanelor în vigoare percepute la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi către Transfond dacă este cazul.”

11. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta anexă.”

12. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

13. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

14. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. II. .- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 iulie 2018.

Nr. 2.627.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la anexă)

 

PROCURĂ

 

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................, cu domiciliul în ............................................, posesor/posesoare al/a CI/BI seria ......... nr. ............................................, valabil(ă) până la data de ............................................, emis(ă) de ............................................, CNP ............................................, în calitate de mandant(ă), împuternicesc pe ............................................, domiciliat(ă) în ............................................, posesor/posesoare al/a CI/BI seria ..................... nr. ............................................, emis(ă) de ............................................, CNP ............................................, în calitate de mandatar/mandatară, ca, în numele meu şi pentru mine, să mă reprezinte cu depline puteri în relaţia cu unităţile operative ale Trezoreriei Statului în scopul subscrierii de titluri de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului.

În acest scop, mandatarul/mandatara meu/mea este împuternicit(ă) ca, în numele meu şi pentru mine, să efectueze următoarele operaţiuni: deschidere cont de subscriere şi/sau alimentare cont de subscriere şi/sau subscriere în cadrul emisiunii cod ............................................, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice de aprobare a prospectului nr. ............................................ din data de ............................................, pentru un volum de ............................................ lei şi/sau retragere de numerar din contul de subscriere şi/sau virament bancar către contul bancar al mandantului, în calitate de investitor, nr. ............................................ deschis la ............................................, şi/sau să solicite şi să ridice extrase ale contului de subscriere, putând semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Acest mandat este gratuit, netransmisibil şi are o valabilitate de ..................... sau este valabil până la data de ............................................ sau până la revocarea sa expresă notificată mandatarului/mandatarei.

Tehnoredactată şi autentificată la Biroul Notarului Public ............................................ în trei exemplare, din care s-au eliberat părţii .............. exemplare.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la anexă)

 

Nr. Înregistrare: ............................................

Trezorerie ............................................

Data: ............................................

 

FORMULAR

de subscriere în cadrul emisiunii de titluri de stat cod ............................................ emise de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul Programului Tezaur

 

Încheiat între:

Ministerul Finanţelor Publice, denumit în cele ce urmează Emitent,

şi

Subsemnatul

Numele şi prenumele ............................................, posesor al BI/CI seria ..................... nr. ............................................, emis(ă) de ............................................, la data de ............................................, CNP ............................................, locul naşterii ............................................, data naşterii ............................................, domiciliat în localitatea ............................................, str. ............................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............................................, cod poştal ............................................, telefon ............................................, adresa de e-mail ............................................

Reprezentat prin:

Împuternicit legal: doamna/domnul*)

Numele şi prenumele ............................................, posesor al BI/CI seria ..................... nr. ............................................, emis(ă) de ............................................, la data de ............................................, CNP ............................................, locul naşterii ............................................, data naşterii ............................................, domiciliat în localitatea ............................................, str. ............................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............................................, cod poştal ............................................, telefon ............................................, adresa de e-mail ............................................, în baza Procurii nr. ............................................ din data de ............................................, anexată.

Adresa de corespondenţă a subscriitorului (dacă este diferită faţă de adresa de domiciliu), denumit în cele ce urmează Investitor.

Prin semnarea acestui formular de subscriere, declar că sunt de acord să cumpăr un număr de .................... titluri de stat (minimum un titlu de stat), cu valoarea nominală de 1 RON fiecare, emise de către emitent la dobânda de ..............%, dobândă plătibilă anual, la preţul de emisiune aferent unui titlu de stat de 100% din valoarea nominală, în termenii şi condiţiile prevăzute în prospect şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. ............................................ .

Suma subscrisă ............................................ lei.

Prin această subscriere de titluri de stat declar că am luat cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat condiţiile prospectului.

Orice subscriere efectuată în cadrul ofertei este irevocabilă după închiderea perioadei de subscriere.

Subscrierea este considerată validă numai dacă sunt depuse toate documentele solicitate în prospect şi se face dovada plăţii, conform prevederilor prospectului.

 

Încheiat astăzi, ............................................, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte: unul pentru Investitor şi unul pentru Emitent.

 

Nume şi prenume

Nume şi prenume Investitor/

reprezentant Emitent

Împuternicit

Semnătura şi ştampila

Semnătura

 

DECLARAŢII

 

Declar că am luat la cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat termenii şi condiţiile publice de vânzare de titluri de stat după cum sunt descrise în prospect, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. ............................................ .

Subsemnatul declar prin prezentul că am capacitatea legală, precum şi resursele necesare de a cumpăra titluri de stat subscrise prin prezentul formular de subscriere. Nu am cunoştinţă despre niciun fapt sau acţiune a unei terţe părţi care ar putea afecta sau limita această capacitate.

Prezenta declaraţie va produce efecte juridice doar în cazul investitorilor care subscriu în oferta de vânzare de titluri de stat emise de Emitent, în conformitate cu prevederile prospectului.

Prezentul formular nu are o valoare monetară, ci doar o valoare juridică în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice. Acest document nu reprezintă o valoare mobiliară, prin transferul sau tranzacţionarea acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise.

În situaţia depăşirii plafonului stabilit prin prospect, la sfârşitul perioadei de subscriere, se va/vor anula subscrierea/subscrierile astfel încât suma totală subscrisă să nu depăşească plafonul stabilit prin prospectul de emisiune. Unitatea operativă a Trezoreriei Statului va vira suma de bani aferentă acestor subscrieri anulate în contul de subscriere din care operaţiunile au fost iniţiate.


*) În cazul subscrierii prin împuternicit legal, formularul de subscriere va fi însoţit de documentul de identitate (carte de identitate) al împuternicitului (în original pentru verificare şi o copie a acesteia/acestuia) şi specimen de semnătură al investitorului, autentificat de un notar public, precum şi procura (În original), autentificată de un notar public, prin care se autorizează împuternicitul să acţioneze în numele persoanei fizice rezidente, având menţionată expres posibilitatea de a subscrie titluri de stat şi volumul în cadrul unei emisiuni în cadrul Programului Tezaur.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 6 la anexă)

 

CERERE DE ANULARE A SUBSCRIERII*)

 

Subsemnatul

Numele şi prenumele ............................................, posesor al BI/CI seria ..................... nr. ............................................, emis(ă) de ............................................ la data de ............................................, CNP ............................................, locul naşterii ............................................, data naşterii ............................................, domiciliat(ă) în localitatea ............................................, str. ............................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............................................, cod poştal ............................................, telefon ............................................, adresa de e-mail ............................................

Reprezentat prin:

Împuternicit legal: doamna/domnul

Numele şi prenumele ............................................, posesor al BI/CI seria ..................... nr. ............................................, emis(ă) de ............................................ la data de ............................................, CNP ............................................, locul naşterii ............................................, data naşterii ............................................, domiciliat(ă) în localitatea ............................................, str. ............................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............................................, cod poştal ............................................, telefon ............................................, adresa de e-mail ............................................, în baza Procurii nr. ............................................ din data de ............................................ anexată, solicit anularea formularului de subscriere nr. ............................................ din data de ............................................, din cadrul emisiunii de titluri de stat cod ............................................

Valoarea subscrierii îmi va fi returnată în contul de subscriere deschis la unitatea operativă a Trezoreriei Statului unde am efectuat operaţiunea de subscriere.

 

Semnătură

Data

............................................ .

............................................ .


*) Cererea de anulare a subscrierii de către investitor se întocmeşte în două exemplare.