MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 466/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 466         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 6 iunie 2018

 

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

275. - Hotărāre privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

357. - Hotărāre privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite īn parteneriat public-privat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză

 

382. - Hotărāre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

383. - Hotărāre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

709. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate īn dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

467. - Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romānia īn spaţiul feroviar unic european

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Avānd īn vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate īn patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar, modificarea descrierii tehnice şi adresei, după caz, ale unor bunuri imobile aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Teleorman, Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Vaslui, Institutului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Tulcea şi a Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Mureş, unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale īşi va actualiza īn mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, īmpreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 275.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru care se actualizează valoarea de inventar şi se modifică descrierea tehnică şi adresa, după caz

 

Nr. crt.

Nr. MFP şi cod de clasificare

Administrator (denumire, CUI)

Descrierea tehnică

Denumirea

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

 

1.

MF 35224

Cod 8.29.08

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Teleorman

CUI 4253642

Suprafaţă construită = 717,3 mp

Suprafaţă desfăşurată = 655,8 mp

Regimul de īnălţime = P, cărămidă

Clădire sediu DADR

Ţara: Romānia;

judeţul: Teleorman;

municipiul Alexandria;

str. Constantin Brāncoveanu nr.

448989

 

2.

MF 35228

Cod 8.28.13

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Teleorman

CUI 4253642

Suprafaţă construită = 112 mp

Suprafaţă desfăşurată = 112 mp

S curte = 3.000 mp

Regimul de īnălţime - P;

cărămidă; planşeu; destinaţia actuală - magazie pesticide

Magazie

Ţara; Romānia;

judeţul: Teleorman;

comuna Nanov; nr.

20

 

3.

MF 35235

Cod 8.29.08

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Teleorman

CUI 4253642

Suprafaţă construită = 40 mp

Suprafaţă desfăşurată = 40 mp

Regimul de īnălţime = P

Suprafaţă curte = 1.500 mp

Clădire administrativă - Vedea

Ţara: Romānia;

judeţul: Teleorman;

comuna Vedea; nr.

286.042

 

4.

MF 35240

Cod 8.29.08

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Teleorman

CUI 4253642

Suprafaţă construită = 68 mp

Suprafaţă desfăşurată = 68 mp

Suprafaţă curte = 5.440 mp

Destinaţie - birouri = 34 mp;

magazie efecte = 34 mp

Clădire birou şi magazie - Olteni

Ţara: Romānia;

judeţul: Teleorman;

comuna Olteni; nr.

8

5.

MF 107485

Cod 8.28.04

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Teleorman

CUI 4253642

Suprafaţă construită = 400 mp;

cărămidă

Hală condiţionat seminţe

Ţara: Romānia;

judeţul: Teleorman;

municipiul Alexandria;

Str. Dunării nr.

34.200

6.

MF 26982

Cod 8.29.08

Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Vaslui

CUI 3667875

Suprafaţă construită = 606 mp

Suprafaţa desfăşurată = 932 mp

Regimul de īnălţime = P + 1;

Suprafaţă teren = 5.900 mp

CF = 74446

Suprafaţă utilă = 734 mp

Sediu administrativ DAJ

Ţara: Romānia;

judeţul: Vaslui;

municipiul Vaslui;

Str. Eternităţii nr. 1

4.079.966

7.

MF 26983

Cod 8.28.08

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui

CUI 3667875

Suprafaţă construită = 214 mp

Suprafaţă utilă = 179 mp

Regimul de īnălţime = P;

cărămidă

Suprafaţă teren = mp

CF = 74446

Garaje

Ţara: Romānia;

judeţul: Vaslui;

municipiul Vaslui;

str. Eternităţii nr. 1

84.981

8.

MF 62592

Cod 8.29.08

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui

CUI 3667875

Suprafaţă construită = 224 mp

Suprafaţă curte = 1.762 mp

Regimul de īnălţime

CF = 78695

Clădire administrativă sediu OJCA

Ţara: Romānia;

judeţul: Vaslui;

municipiul Vaslui;

str. Călugăreni nr. 4

1.236.574

9.

MF 62593

Cod 8.29.08

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui

CUI 3667875

Suprafaţa construită = 519 mp

Suprafaţă curte = 611 mp

CF = 78696

Casa Agronomului

Ţara: Romānia:

judeţul: Vaslui;

municipiul: Vaslui;

str. Eternităţii nr. 1

1.057.078

10.

MF 102757

Cod 8.28.08

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui

CUI 3667875

Suprafaţă construită = 61 mp

CF 78695

Garaje

Ţara: Romānia;

judeţul: Vaslui;

municipiul Vaslui;

str. Călugăreni nr. 4

10.683

11.

MF 103485

Cod 8.28.10

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui

CUI 3667875

Suprafaţă construită = 25 mp

Suprafaţă desfăşurată = mp

Regimul de īnălţime = P

Suprafaţă teren = 422 mp

CF = 71703

Suprafaţă utilă = mp

Magazie pesticide

Ţara: Romānia;

judeţul: Vaslui;

municipiul Vaslui;

oraşul Negreşti;

str. Decebal nr. 35

28.988

12.

MF 27150

Cod 8.29.08

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului săditor Tulcea

CUI 3430231

Suprafaţă construită = 82 mp

Suprafaţă desfăşurată = 164 mp

Regimul de īnălţime = P + 1;

cărămidă

Clădire (cu rampă handicap)

Ţara: Romānia;

judeţul: Tulcea;

municipiul Tulcea,

str. Mahmudiei nr. 8

472.847

13.

MF 40244

Cod 8.29.08

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Mureş

CUI 5584660

Suprafaţă construită = 330 mp

Suprafaţă desfăşurată = 660 mp

Regimul de īnălţime = P + 1;

cărămidă şi prefabricate

CF = 1371/1 nr. cadastral 630

Clădire sediu

Tara: Romānia;

judeţul: Mureş;

satul Sāngeorgiu de Mureş;

str. Mariaffi Lajos nr. 13

1.211.212

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite īn parteneriat public-privat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 17 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă Lista proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite īn parteneriat public-privat, īn condiţiile legii, de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, īn calitate de unitate centralizată de fundamentare şi atribuire pentru proiectele strategice de investiţii realizate īntre sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi, prevăzută īn anexa care face parte integrată din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Cheltuielile necesare pentru pregătirea şi atribuirea proiectelor strategice de investiţii īn parteneriat public-privat prevăzute īn anexă se vor suporta din bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, īn condiţiile legii.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare, īn structura bugetului de stat şi īn volumul şi structura bugetului Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză pe anul 2018, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului īn vederea asigurării fondurilor necesare ducerii la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri, cu respectarea prevederilor legale īn vigoare.

Art. 4. - Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi instituţiile care urmează să implementeze proiectele strategice de investiţii īn parteneriat public-privat aprobate prin prezenta hotărāre vor dispune toate măsurile necesare, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare, pentru ducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,

Ion Ghizdeanu

p. Ministrul sănătăţii,

Rodica Nassar,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Mircea Florin Biban,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 357.

 

 

ANEXĂ

 

LISTA

proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite īn parteneriat public-privat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză

 

Proiectele strategice de investiţii īn parteneriat public-privat, pregătite şi atribuite de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză īn numele partenerilor publici care urmează să le implementeze sunt următoarele:

1. Autostrada Ploieşti-Braşov

Prin realizarea autostrăzii, obiectiv inclus īn Maşter Planul de Transport, se realizează legătura dintre Bucureşti şi Braşov, unul dintre cele mai importante municipii ale Romāniei, atāt din punct de vedere economic, cāt şi turistic, prin conexiunea cu autostrada Bucureşti-Ploieşti deja finalizată.

Autostrada, īn lungime de 109,3 km, tranzitează şi conectează areale cu o densitate a populaţiei peste media la nivel naţional, dar şi cu unităţi economice importante.

De asemenea se tranzitează o arie turistică importantă cum este Valea Prahovei, arie care generează fluxuri rutiere de destinaţie sau de tranzit importante tot timpul anului, dar mai ales la sfārşitul de săptămānă şi īn perioada sărbătorilor şi a vacanţelor.

Pe durata lucrărilor de execuţie autostrada va reprezenta o sursă de locuri de muncă īn cadrul bazelor de producţie, iar după intrarea īn operare zonele traversate de autostradă se vor dezvolta prin construirea de staţii de benzină, staţii de alimentare a maşinilor electrice, moteluri, restaurante etc.

Īn acelaşi timp se realizează o eficientizare a traficului, concomitent cu creşterea siguranţei īn transportul de călători şi mărfuri şi diminuarea numărului de accidente, reducerea consumului de combustibil şi a timpului de parcurs, precum şi diminuarea nivelului de poluare a mediului.

2. Autostrada Bucureşti - Craiova-Calafat - Drobeta-Turnu Severin - Lugoj

Autostrada, denumită şi „Autostrada Sudului”, īn lungime de aproximativ 550 km, asigură conectivitatea īntre Bucureşti şi graniţele de sud şi de vest ale Romāniei, cu Bulgaria prin intermediul podului de la Calafat, respectiv Serbia, implicit cu sudul şi vestul Europei, traversānd zona istorică a Olteniei.

Realizarea obiectivului asigură racordarea la reţeaua de drumuri şi zone cu potenţial economic īncă nevalorificat, dar şi conexiunea dintre importante centre socioeconomice, precum Alexandria, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Lugoj.

De asemenea autostrada va tranzita zone turistice precum Defileul Dunării şi Parcul Naţional Domogled din Munţii Cernei, precum şi zone de interes balnear.

Īn acelaşi timp se realizează o eficientizare a traficului, concomitent cu creşterea siguranţei īn transportul de călători şi mărfuri şi diminuarea numărului de accidente, reducerea consumului de combustibil şi a timpului de parcurs, precum şi diminuarea nivelului de poluare a mediului.

Pe durata lucrărilor de execuţie autostrada va reprezenta o sursă de locuri de muncă īn cadrul bazelor de producţie, iar după intrarea īn operare zonele traversate de autostradă se vor dezvolta prin construirea de staţii de benzină, staţii de alimentare a maşinilor electrice, moteluri, restaurante etc.

3. Autostrada Tārgu-Neamţ - Iaşi - Ungheni

Autostrada, īn lungime de circa 100 km, obiectiv inclus īn

Maşter Planul de Transport, face parte din Coridorul V ce constituie legătura Moldovei cu Transilvania şi Europa, reprezentānd parte din conexiunea est-vest a Romāniei şi se racordează la sectoare de autostradă construite deja sau aflate īn diverse faze de implementare.

Astfel se realizează conexiunea dintre centre economice importante din Moldova (laşi, Paşcani, Bacău, Suceava) cu cele din Transilvania şi, mai departe, prin vama Borş, cu reţeaua de autostrăzi europeană.

Prin construirea unui pod īn regim de autostradă, peste Prut, la Ungheni, se realizează legătura cu reţeaua rutieră a Republicii Moldova, implicit cu capitala acestei ţări, distanţa dintre Iaşi şi Chişinău fiind diminuată cu circa 25 kilometri.

Prin realizarea investiţiei se vor realiza locuri de muncă, atāt pe parcursul lucrărilor, cāt şi ulterior finalizării acestora.

De asemenea zonele limitrofe autostrăzii vor beneficia de generarea de investiţii complementare şi crearea de noi locuri de muncă.

Concomitent se va realiza eficientizarea traficului, creşterea siguranţei călătorilor şi diminuarea numărului accidentelor, dar şi diminuarea efectelor negative asupra mediului.

4. Operarea de servicii īn parteneriat public-privat, īn domeniul sănătăţii, īn cadrul unui pachet compus din spitale CFR

Īn prezent, īn Romānia, activitatea medicală se desfăşoară şi īn 15 spitale din subordinea Ministerului Transporturilor, denumite generic spitale CFR.

Situaţia acestora este diferită, atāt din punctul de vedere al stării clădirilor īn care se desfăşoară actul medical, al disciplinelor medicale, al dotării cu aparatură medicală, cāt şi al numărului de cadre medicale.

Avānd īn vedere, totuşi, că īn aceste unităţi medicale īşi desfăşoară activitatea un număr de 3.899 angajaţi, care deservesc un număr important de pacienţi, se impune o revigorare a activităţii acestora, motiv pentru care se susţine operarea lor īn parteneriat public-privat.

5. Complexul Medical „Carol Davila - Universitary Medical City”

Construirea unui „mini oraş” medical īn zona Mogoşoaia, pe şoseaua Bucureşti - Tārgovişte, zonă uşor accesibilă din punctul de vedere al transportului rutier prin intermediul şoselei de centură şi, īn viitorul apropiat, al celui cu metroul, care va facilita legătura atāt cu Gara de Nord, cāt şi cu Aeroportul Internaţional „Henri Coand㔠- Otopeni, ar conduce atāt la īmbunătăţirea infrastructurii sanitare, cāt şi a actului medical.

Proiectul complexului ce urmează să se īntindă pe o suprafaţă de cel puţin 300 ha va include:

- un spital de urgenţă cu aproximativ 3.000 de paturi şi 37 de săli de operaţie, care să acopere discipline precum radiologie, ambulator integrat, obstetrică-ginecologie, pediatrie, medicină nucleară, hemodializă, maternitate, laboratoare, farmacie, facilităţi administrative etc., cu o suprafaţă construită de circa 130 mii mp;

- centru de cercetare medicală la nivel european;

- facultate de medicină;

- campus medical care va include, pe lāngă locuinţe pentru medici şi personalul auxiliar, toate facilităţile (şcoli, grădiniţe, zone comerciale, zone de agrement etc.);

- campus universitar;

- infrastructură de cazare pentru rudele şi īnsoţitorii pacienţilor (hotel/hoteluri cu minimum 2.000 de locuri) sau pentru pacienţii care se tratează īn regim de zi (fără spitalizare).

Īn cadrul spitalului ar putea fi mutate o serie de unităţi medicale din Bucureşti aflate īn clădiri care nu permit modernizarea spaţiilor medicale la standarde europene, eficientizarea fluxurilor medicale etc.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Avānd īn vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rīndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 mai 2018.

Nr. 382.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A.

Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de īnregistrare: 11054545

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri BVC 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

2.093.709.91

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.093.709.91

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale īn vigoare

3

1.021.898,91

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale īn vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

0,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

2.454.499,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.443.999,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

650.124,00

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

10.000,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

882.375,00

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

835,500,00

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

785.000,00

 

 

 

C2

bonusuri

14

50.500,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

821,00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

46.054.00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

901,500,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

10.500,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-360.789,09

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentānd facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din īmprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobānzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor īmprumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit īn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic īn exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, īn cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

65.000.00

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

65.000,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

13.014

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

13.000

3

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

5.272.44

4

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

4.004,97

5

 

Productivitatea muncii īn unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

161.05

6

 

Productivitatea muncii īn unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

52a

82,45

7

 

Productivitatea muncii īn unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.172.32

9

 

Plăţi restante

55

119.000,00

10

 

Creanţe restante

56

185.000,00


*) Rd 50= Rd 154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd 51= Rd 155 din Anexa de fundamentare nr.2

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 

Īn temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Neamţ” la Hotărārea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 628 şi 628 bis din 23 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile”, poziţia nr. 64 se modifică după cum urmează: coloana2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Judeţean de Urgenţă - Unitate urgenţe”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Piatra-Neamţ, bd. Traian nr. 1-3, S + P + 5E, Sc = 2.569 mp, Sd = 17.983 mp, NC 50412-C3”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărārea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 41/2018, CF Piatra-Neamţ nr. 50412”.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 31 mai 2018.

Nr. 383.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate īn dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene

 

Văzānd Referatul de aprobare al Direcţiei relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale nr. S.R 6.042 din 31.05.2018,

īn temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate īn dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 649 din 20 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Pānă la data de 31 iulie 2019 pot participa la grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene pe lāngă experţii nominalizaţi la art. 5 şi una sau mai multe persoane responsabile de pregătirea şi exercitarea preşedinţiei Romāniei la Consiliul Uniunii Europene,”

2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Grupul de experţi prevăzuţi la art. 2 īşi desfăşoară activitatea pe domenii, după cum urmează:

1. Epidemiologia şi supravegherea bolilor transmisibile:

Coordonator: dr. Adriana Pistol - INSP

Grup tehnic:

- dr. Corina Silvia Pop - secretar de stat, MS

- dr. Amalia Şerban - MS

- dr. Carmen Sima - Direcţia de Sănătate Publică Maramureş

- dr. Daniela Piţigoi - Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Baiş»

2. Supravegherea şi controlul gripei epidemice şi pandemice:

Coordonator: dr. Amalia Şerban - MS

Grup tehnic:

- dr. Adriana Pistol - INSP

- dr. Rodica Popescu - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie «Cantacuzino»

- dr. Odette Popovici - INSP

3. Vaccinare:

Coordonator: dr. Amalia Şerban, MS

Supleant: Adriana Pistol - INSP

Grup tehnic:

- Aurora Stănescu - INSP

4. Bioetică:

Coordonator: prof. dr. Klara Branzaniuc - Universitatea de Medicină şi Farmacie Tārgu Mureş

Grup tehnic:

- prof. dr. Beatrice Ioan - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi

5. Combaterea cancerului:

Coordonator: dr. Carmen Ungurean - INSP

Grup tehnic:

- dr. Florian Nicula - Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuţă» Cluj-Napoca

- dr. Bogdan Gaston - Institutul Regional de Oncologie Iaşi

- conf. dr. Corina Silvia Pop - secretar de stat MS

- dr. Florinel Pop - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila»

- dr. Cristina Isar - Centrul Naţional pentru Medicina Familiei

- prof. dr. Carmen Domnariu - INSP

6. Supravegherea şi controlul tuberculozei:

Coordonator: Adriana Socaci - Spitalul Clinic de Boli infecţioase şi Pneumologie «Victor Babeş» Timişoara

Grup tehnic:

- dr. Domnica Chiotan - Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta»

- dr. Daniela Homorodean - Spitalul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta»

- dr. Odette Popovici - INSP, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile

- dr. Alexandru Rafila, Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»

7. Boli obstructive respiratorii:

Coordonator: dr. Diana Ioniţă - Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta»

Grup tehnic:

- prof. dr. Miron Bogdan - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti

8. Infecţiile asociate asistenţei medicale, rezistenţa microbiană şi consumul de antibiotice;

Coordonator: prof. dr. Alexandru Rafila - Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»

Grup tehnic:

- dr. Roxana Şerban - INSP

- prof. dr. Gabriel Popescu - Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»

- dr. Maria Nica - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale «Dr. Victor Babeş» Bucureşti

9. Prevenirea şi controlul HIV/SIDA:

Coordonator: prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel - Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»

Grup tehnic:

- dr. Mariana Mărdărescu - Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»

10. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate:

Coordonator: dr. Alexandra Cucu - INSP

Grup tehnic:

- dr. Carmen Domnariu - INSP

- dr. Florentina Furtunescu - INSP

- dr. Claudia Dima - INSP

- dr. Livia Cioran - INSP

11. Tutun:

Coordonator: dr. Magdalena Ciobanu - Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta»

Grup tehnic:

- dr. Anda Curta - INSP

- psih. Cristian Bălan - INSP

- dr. Amalia Şerban - MS

12. Ingrediente tutun:

Coordonator: chim. Gabriela Cilincă - INSP

Supleant: psih. Cristian Balan - INSP

Grup tehnic:

- biochim. Irina Tanase - INSP

- dr. Amalia Şerban - MS

- ing. Cristiana Cīrlan - MS

13. Controlul consumului de alcool:

Coordonator: dr. Florentina Furtunescu - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti

Grup tehnic:

- Adriana Galan - INSP

- dr. Ciprian Ursu - INSP

14. Prevenirea dependenţei de droguri:

Coordonator: dr. Ileana Botezat - Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog

Grup tehnic:

- dr. Dan Roşea - Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Alexandru Obregia» Bucureşti

15. Medicina muncii:

Coordonator: prof. dr. Eugenia Naghi - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti

Grup tehnic:

- dr. Liliana Rāpaş - Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti

- dr. Felicia Steliana Popescu - INSP

- dr. Dana Mateş - INSP

16. Radiaţii ionizante:

Coordonator: dr. Maria Alexandra Cucu - INSP

Grup tehnic:

- tiz. Olga Girjoaba - INSP

- fiz. Alina Dumitrescu - INSP

- dr. Silvia Teodorescu - INSP

17. Etichetare nutriţională, menţiuni nutriţionale şi de sănătate:

Coordonator: dr. Nicoleta Florescu - INSP

Supleant: conf. dr. Lucian L. Indrei - Direcţia de Sănătate Publică Iaşi

Grup tehnic:

- dr. Gabriela Garban - INSP

- dr. Mariana Vlad - INSP

18. Alimente cu destinaţie nutriţională specială:

Coordonator: dr. Mariana Vlad - INSP

Supleant: dr. Daniela Nuţă - INSP

Grup tehnic:

- dr. Cristina Viman - INSP

- dr. Rodica Ferezan - INSP - Antonela Preoteasa - MS

19. Aditivi, enzime, arome:

Coordonator: dr. Corina Zugravu - INSP

Supleant: dr. Aura Copciag - Direcţia de Sănătate Publică Argeş

Grup tehnic:

- dr. Horaţiu Zapīrţan - INSP

- dr. Mirela Nedelescu - INSP

- dr. Anamaria Farr - INSP

20. Organisme modificate genetic:

Coordonator: dr. Anca Roncea - INSP

Grup tehnic:

- biol. Evelina Vintilă - INSP

21. Materiale īn contact cu alimentul:

Coordonator: chim. Gabriela Cilincă - INSP

Supleant: chim. Oana Copoiu - INSP

Grup tehnic:

- dr. Aura Copciag - Direcţia de Sănătate Publică Argeş

- dr. Venera Acsinte - Direcţia de Sănătate Publică Buzău

- chim. Elena Luca - Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa

22. Apă minerală:

Coordonator: dr. Klara Jeszenszky - INSP

Supleant: chim. Csiszer Attila - INSP

Grup tehnic:

- dr. Flavia Edda Prodan - INSP

23. Alimente noi:

Coordonator: dr. Daniela Nuţă - INSP

Supleant: dr. Nicoleta Florescu - INSP

Grup tehnic:

- dr. Horaţiu Zapīrţan - INSP

- dr. Cristina Cāmpeanu - INSP

24. Suplimente alimentare şi alimente la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe:

Coordonator: dr. Gabriela Gārban - INSP

Supleant: dr. Nicoleta Florescu - INSP

Grup tehnic:

- dr. Mariana Vlad - INSP

- dr. Cristina Viman - INSP

- dr. Ofelia Catanescu - INSP

25. Alimente şi ingrediente alimentare tratate cu radiaţii ionizante:

Coordonator: dr. Cristina Cāmpeanu - INSP

Supleant: dr. Nicoleta Florescu - INSP

26. Transfuzie sanguină - Sānge şi componente sanguine:

Coordonator: dr. Alina Mirela Dobrotă - Centrul de Transfuzii Sanguine Constanţa

Supleant: dr. Aurel Marc Andrei Rosin - Centrul de Transfuzii Sanguine Covasna

Grup tehnic:

- dr. Corina Posea - Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T. Nicolau» Bucureşti

- Sorana Lixandru - MS

27. Ţesuturi, celule, organe şi transplant:

Coordonator: Dr. Andrei Leşan - MS

Grup tehnic:

- prof. dr. Dan Enescu - Agenţia Naţională de Transplant

- prof. dr. Radu Deac - Agenţia Naţională de Transplant

- Dr. Corina-Delia Popoviciu - Agenţia Naţională de Transplant

- Monica Isăilă - MS

- Sorana Lixandru - MS

28. a) Apă potabilă:

Coordonator: dr. Adina Boţoroga, medic primar, Direcţia de Sănătate Publică Braşov

Supleant: dr. Adriana Cārlan

Grup tehnic:

- dr. Ileana Văcaru - Direcţia de Sănătate Publică Alba

- dr. Ioana-Rodica Lupşa - INSP

- dr. Edit Vartic - INSP

- chim. Gabriela Brīnzei - INSP

- ing. chim. Nicoleta Lemne - INSP b)Apa de īmbăiere:

Coordonator: dr. Ioana Lupşa - INSP

Supleant: dr. Luiza Căruceru - Direcţia de Sănătate Publică Constanţa

Grup tehnic:

- biol. Liliana Neagu - INSP

- biol. Rodica Alina Ochea - Direcţia de Sănătate Publică Constanta

- biol. Georgiana Badea - Direcţia de Sănătate Publică Tulcea

29. Deşeuri medicale:

Coordonator: ing. Oana Curea - INSP

Supleant: Gheorghe Iordache - MS

Grup tehnic: ing. Ana Maria Bratu - INSP

- biol. Brānduşa Bocoş - INSP

- ing. Cristiana Cīrlan - MS

30. Biocide:

Coordonator: chim. Simona Drăgoiu - INSP

Supleant: Horaţiu Marcu - MS

Grup tehnic:

- dr. Anca Munteanu - INSP

- chim. Mihaela Pribu - INSP

- biochim. Iuliana Radu - INSP

- chim. Rita Ghitulescu - INSP

- dr. Vitalyos Anna Orsolya - INSP

- Cristiana Cīrlan - MS

31. Cosmetice:

Coordonator: dr. Simona Pārvu - MS

Supleant: chim. Ramona Fătu - Direcţia de Sănătate Publică Buzău

Grup tehnic:

- dr. Mihaela Coman - INSP

- chim. Irina Tănase - INSP

- chim. Mioara Gheorghe - Direcţia de Sănătate Publică Buzău

32. Boli rare:

Coordonator: prof. dr. Maria Puiu - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara

Grup tehnic:

- prof. dr. Margit Şerban - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara

- dr. Nicoleta Berbec - Spitalul Clinic Colţea Bucureşti

- prof. dr. Emilia Severin - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davlia» Bucureşti

- prof. dr. Eusebiu Vlad Gorduza - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi

- conf. dr. Cristina Rusu - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi

33. Domeniul sănătăţii mintale şi al bolilor degenerative:

a) Sănătate mintală:

Coordonator: dr. Ileana Botezat - Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog

Grup tehnic:

- dr. Cristina Geanina Anghel - Comisia de psihiatrie pediatrică a MS

- dr. Mihaela Luminiţa Staicu - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti

b) Boala Alzheimer:

Coordonator: prof. dr. Ovidiu Băjenaru - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti

Grup tehnic:

- prof. dr. Cătălina Tudose - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti

- dr. Bogdan Popescu - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti

c) Problematica populaţiei vārstnice:

Coordonator: prof. dr. Dana Galieta Minca - INSP

Grup tehnic: conf. Gabriel Prada - Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie «Ana Aslan»

34. Domeniul prevenirii traumatismelor şi accidentelor:

Coordonator: dr. Melinte Petru - MS

Grup tehnic:

- dr. Cristian Boeriu - Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare Tārgu Mureş

- prof. dr. Cătălin Cārstoiu - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

- dr. Horaţiu Mīndăianu - Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova

35. Domeniul farmaceutic:

a) Problematica medicamentelor de uz uman:

Coordonator: dr. Alexandru Velicu - ANMDM

Grup tehnic:

- farm. Gabriela Baciu - ANMDM

- dr. Simona Bădoi - ANMDM

- dr. Cristiana Octaviana Ilie - ANMDM

- farm. Ada Alexandra Georgescu - ANMDM

- farm. Victoriţa Ivaşcu - ANMDM

- biol. Mirela Tavakol - ANMDM

- farm. Anca Crupariu - ANMDM

- farm. Monica Daniela Lazăr - MS

b) Produse biologice de uz uman:

Coordonator: biol. Mirela Tavakol - ANMDM

Grup tehnic:

- biol. Gianina Andrei - ANMDM

c) Farmacovigilenţă:

Coordonator: dr. Roxana Ştefania Stroe - ANMDM

Grup tehnic:

- farm. Roxana Dondera - ANMDM

- dr. Andreia Rulea - ANMDM

d) Medicamente contrafăcute:

Coordonator: dr. Alexandru Velicu - ANMDM

Grup tehnic:

- farm. Victoriţa Ivaşcu - ANMDM

- cons. jr. Silvia Albăstroiu - ANMDM

- ing. Crānguţa Andreia Brăiescu - ANMDM

- farm. Gabriela Ruja - ANMDM

e) Studii clinice:

Coordonator: dr. Alexandru Velicu - ANMDM

Grup tehnic:

- dr. Mirela Vīţă - ANMDM

- dr. Adina Pīrvu - ANMDM

- farm. Victor Cojocaru

f) Etică īn studii clinice:

Coordonator: prof. Constantin Mircioiu - Comisia Naţională de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Grup tehnic:

Monica Isăilă - MS

g) Politica medicamentului, stabilirea preţurilor la medicamente, rambursarea medicamentelor şi eficienţa relativă:

Coordonator: Adrian-Stelian Dumitru - MS

Grup tehnic:

- farm. Monica Daniela Lazăr - MS

- Emilia El-Mouatamid - MS

36. Domeniul dispozitivelor medicale:

Coordonator: ing. Lucian Daniel Tiriteu - vicepreşedinte ANMDM

Grup tehnic:

- ing. Ioana Ţene - ANMDM

- subing. Margareta Mihalache - ANMDM

- ing. Rodica Marinela Chifor - ANMDM

37. Domeniul evaluării tehnologiilor medicale:

Coordonator: dr. Dan Octavian Alexandrescu - secretar de stat, MS

Grup tehnic:

- dr. Vlad Negulescu - ANMDM

- farm. Gabriela Baciu - ANMDM

- farm. Cristina Rais - ANMDM

38. Accesul pacienţilor la terapii inovative:

Coordonator: dr. Dan Octavian Alexandrescu - secretar de stat, MS

Grup tehnic:

- dr. Vlad Negulescu - ANMDM - Adrian-Stelian Dumitru - MS

- biol. Mirela Tavakol - ANMDM

- Costin Iliuţă - MS

39. Domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale:

Coordonator: Marilena Chivu - MS

Grup tehnic:

- Mircea Timofte - MS

- Iuliana Ganea - MS

- Gabriela Ionescu - MS

- Catia Murgescu - MS

40. Programul de acţiune comunitar īn domeniul sănătăţii publice:

Coordonator: dr. Daniela Cīrlan - MS

Grup tehnic:

- dr. Florentina Furtunescu - INSP

- dr. Amalia Şerban - MS

- dr. Alexandra Cucu - INSP

41. Strategia de sănătate a Comisiei Europene:

Coordonator: prof. dr. Florentina Furtunescu - INSP

Grup tehnic:

- dr. Corina Silvia Pop - secretar de stat, MS - Amalia Şerban - MS

- Monica Isăilă - MS

- Roxana Hainagiu - MS

42. a) Diabet:

Coordonator: prof. dr. Anca Pantea - INSP

Grup tehnic:

- dr. Ruxandra Dănciulescu - Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» Bucureşti

- dr. Alina Nicolau - Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» Bucureşti

b) Boli endocrine:

Coordonator: prof. dr. Cătălina Poiană - Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu» Bucureşti

Grup tehnic:

- dr. Sabina Oros - Institutul Naţional de Endocrinologie «C.I. Parhon» Bucureşti

- dr. Iuliana Gherlan - Institutul Naţional de Endocrinologie «C.I. Parhon» Bucureşti

43. a) Servicii de sănătate şi īngrijiri medicale (asistenţă medicală transfrontalieră):

Coordonator: Cristian-Vasile Grasu - secretar de stat, MS

Grup tehnic:

- Roxana Hainagiu - MS

- dr. Costin Iliuţă - MS

- dr. Anda Curta - INSP

- Andreea Garaicu - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

b) Siguranţa pacientului şi informaţii adresate pacienţilor:

Coordonator: dr. Roxana Şerban - INSP

Grup tehnic:

- dr. Costin Iliuţă - MS

- dr. Viorel Malenchi - INSP

- dr. Anda Curta - INSP

44. Domeniul siguranţei jucăriilor şi problematica de tineret:

Coordonator: dr. Camelia Teodora Stănescu - INSP

Grup tehnic:

- dr. Carmen Dumitrache - INSP

- dr. Viorica Kassai - INSP

- dr. Rodica Nicolescu - INSP

45. Domeniul siguranţei rutiere (problematica sănătăţii conducătorilor auto - oftalmologie, boli psihice, diabet):

Coordonator: dr. Ruxandra Dănciulescu - Institutul Naţional de Endocrinologie «C.I. Parhon» Bucureşti (diabet)

Grup tehnic:

- prof. univ. dr. Aurel Nireţean - Universitatea de Medicină şi Farmacie Tārgu Mureş (boli psihice)

- dr. Ileana Botezat - Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog

- prof. univ. dr. Iuliana Dobrescu - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti (boli psihice)

- prof. dr. Monica Pop - Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti (oftalmologie)

46. Domeniul sănătăţii reproducerii:

Coordonator: prof. dr. Gh. Peltecu - Spitalul Filantropia

Grup tehnic:

- dr. Alin Stănescu - Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului

- prof. dr. Szabo Bela - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tārgu Mureş

- Petronela Stoian - MS

47. Indicatorii stării de sănătate:

Coordonator: dr. Alexandra Cucu - INSP

Grup tehnic:

- Cristian Calomfirescu - INSP

- ing. Adriana Galan - INSP

- dr. Silviu Rădulescu - INSP

- dr. Adina Geana - Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare īn Domeniul Sanitar Bucureşti

- dr. Constantina Cristea - INSP

48. Strategia de informatizare īn sănătate (eHealth):

Coordonator: dr. Cristian-Vasile Grasu - secretar de stat, MS

Supleant: Răzvan Vulcănescu - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Grup tehnic:

- Andreea Gărăiacu - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

- Andrei iordan - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

- Costin Iliuţă - MS

49. Comitelui pentru Securitatea Sănătăţii (Health Security Committee):

Coordonator: dr. Cristian Vasile Grasu - secretar de stat, MS

Grup tehnic:

- dr. Florin Popovici - INSP

- dr. Bogdan Oprită - SMURD Bucureşti

- dr. Amalia Şerban - MS

- dr. Alexandru Rafila - Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»

50. Comunicare īn domeniul sănătăţii:

Coordonator: Oana Grigore - MS

Supleant: Ramona Leana - MS

Grup tehnic: Mihaela Popescu - MS

51. Portalul de sănătate al Uniunii Europene Sănătate - UE:

Coordonator: Irina Gresaru - MS

Grup tehnic:

- Mihaela Gīză - MS

- Cristian Dudu - MS

52. Dizabilităţi şi reabilitare:

Coordonator: prof. dr. Mihai Berteanu - Spitalul Universitar de Urgenţă Elias

Grup tehnic:

- conf. dr. Delia Cinteză - Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, Bucureşti

- conf. dr. Adrian Bighea - Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova

- dr. Daiana Popa - Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, Bihor

53. Medicină dentară şi chirurgie buco-maxilo-facială:

Coordonator: prof. dr. Alexandru Bucur - Universitatea de

Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti

Grup tehnic:

- dr. Andrei Kozma - MS

- prof. dr. Norina Fornea - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi

- prof. dr. Teodor Trăistaru - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti

54. Domeniul tehnologiei informaţiei şi siguranţa comunicaţiilor īn domeniul sanitar:

Coordonator: dr. Corina Silvia Pop - secretar de stat, MS

Grup tehnic: Nicoleta Bogăceanu - MS

- Cristian Calomfirescu - INSP

- Valentin Roşea - MS

55. Produse pentru protecţia plantelor:

Coordonator: chim. Mihaela Pribu - INSP

Supleant: dr. Camelia Florina Raicea - INSP

Grup tehnic:

- chim. Gabriela Brānzei - INSP

- chim. Irina Alexandrescu - INSP

56. Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor REACH şi CLP:

Coordonator: chim. Radu Brănişteanu - INSP

Grup tehnic:

- chim. Mihaela Pribu, chimist principal - INSP

- chim. Oana Copoiu - INSP

- chim. Viorel Cazuc - INSP

- chim. Edda Prodan - INSP

57. Sănătatea īn relaţie cu mediul şi schimbările climatice:

Coordonator: dr. Anca Moldoveanu - INSP

Supleant: dr. Ioan Chirilă - INSP

Grup tehnic:

- dr. Andra Neamtu, medic primar igienă - INSP

- chim. Irina Tănase - INSP

- ing. Angelica Marilena Voinoiu - INSP

58. Radiaţii neionizante (cāmpuri electromagnetice):

Coordonator: fiz. Violeta Calotă - INSP

Grup tehnic:

- fiz. Cristian Goiceanu - INSP

- dr. Răzvan Dănulescu - INSP

59. Sistem de informaţii pentru sănătate:

Coordonator: dr. Alexandra Cucu - INSP

Grup tehnic:

- Cristian Calomfirescu - INSP

- Claudiu Botezat - INSP

- Mariana Bazavan - INSP

60. Relaţia cu Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA):

Coordonator: ing. Cătălin Gabriel Oprea - INSP

Supleant: Ana Maria Oancea - INSP

Grup tehnic:

- ing. Adriana Andrei - INSP

- analist IT Cătălin Alexandru Staicu - INSP

61. Reprezentarea Romāniei īn Grupul la nivel īnalt pentru nutriţie şi activitate fizică:

Coordonator: dr. Amalia Şerban - MS

Grup tehnic:

- dr. Corina Zugravu - INSP

- dr. Ciprian Ursu - INSP

62. Reprezentarea Romāniei īn Comitetul privind ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate īn conformitate cu art. 18 paragraful 1 din Decizia nr. 1.082/2013/UE

Coordonator: dr. Amalia Şerban - MS

Grup tehnic:

- dr. Adriana Pistol - INSP

- dr. Radu Cucuiu - INSP

63. Resurse umane īn sănătate

Coordonator: Costin Iliuţă - MS

Grup tehnic:

- dr. Alexandra Cucu - INSP

- ing. Adriana Galan - INSP

- ec. Ecaterina Matei - INSP

- dr. Marilena Chivu - MS

- dr. Mircea Timofte - MS

64. Promovarea activităţii fizice şi a nutriţiei sănătoase:

Coordonator: dr. Corina Zugravu - INSP

Grup tehnic:

- dr. Ciprian Ursu - INSP

- dr. Livia Cioran - INSP

- dr. Claudia Dima - INSP

- dr. Mirela Nedelescu - INSP

- dr. Alexandra Cucu - INSP

65. Sisteme de indicatori pentru evaluarea performanţei sistemelor de sănătate:

Coordonator: dr. Claudia Dima - INSP

Grup tehnic:

- dr. Alexandra Cucu - INSP

- dr. Costin Iliuţă - MS

- Cristian Calomfirescu - INSP

- dr. Silviu Rădulescu - INSP

66. Reprezentarea Romāniei īn Grupul la nivel īnalt pentru sănătate publică:

Coordonator: dr. Florentina Furtunescu - INSP

Supleant: dr. Amalia Şerban - MS

Grup tehnic:

- Dr. Cristian Vasile Grasu - MS

- Dr. Corina Silvia Pop - MS

67. Mecanismul de achiziţii centralizate:

Coordonator: dr. Cătălin Apostolescu - Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»

Grup tehnic:

- dr. Bogdan Opriţa - SMURD Bucureşti

- dr. Iordache Cristian Gheorghe - MS

- dr. Amalia Şerban - MS

68. Grupul tehnic privind achiziţiile publice īn domeniul sănătăţii

- Cristian Safta - MS

69. Ebola:

Coordonator: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»

Grup tehnic: dr. Amalia Şerban - MS

70. Reţele europene de referinţă:

Coordonator: dr. Costin Iliuţă - MS

Grup tehnic: Lidia Manuela Onofrei - MS.”

3. La articolul 6, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:

,,n) coordonatorul grupului de experţi şi experţii desemnaţi să participe la grupurile de lucru īn care se dezbat acte normative europene participă şi Sa lucrările grupului de lucru pentru transpunerea directivelor europene sau pentru crearea cadrului legislativ de aplicare a regulamentelor europene;

o) coordonatorul grupului de experţi informează semestrial DRPAERI asupra stadiului documentelor aflate īn dezbatere la nivel european.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 31 mai 2018.

Nr. 709.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romānia īn spaţiul feroviar unic european

 

Īn baza prevederilor art. 56 alin. (15) şi art. 61 alin. (6) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romānia īn spaţiul feroviar unic european,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - Īn urma adoptării īn şedinţa Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar se aprobă Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 61 alin, (1). (2) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romānia īn spaţiul feroviar unic european, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea īn aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră īn vigoare la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

 

Bucureşti, 2 aprilie 2018.

Nr. 467.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) şi (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romānia īn spaţiul feroviar unic european

 

Īn temeiul art. 61 alin. (6) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romānia īn spaţiul feroviar unic european,

Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar adoptă prezentele instrucţiuni.

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

1. Scopul prezentelor instrucţiuni, emise īn aplicarea art. 61 alin. (4) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romānia īn spaţiul feroviar unic european, denumită īn continuare Lege, este de a stabili modalităţile de individualizare a sancţiunilor īn cazul săvārşirii unei contravenţii dintre cele prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. a) din Lege, ţināndu-se seama de gravitatea şi durata faptei, precum şi de alte elemente prevăzute īn prezentele instrucţiuni.

2. Metodologia de determinare a cuantumului amenzii se bazează pe fixarea unui nivel de bază care se poate majora īn cazul existenţei circumstanţelor agravante sau se va reduce īn cazul existenţei circumstanţelor atenuante.

3. Prezentele instrucţiuni prezintă modul general īn care se realizează individualizarea sancţiunilor de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Principiul care guvernează aplicarea sancţiunilor este acela al aplicării sancţiunilor īntr-o modalitate şi īntr-un cuantum care să asigure efectul preventiv şi descurajant al acestora.

 

CAPITOLUL II

Nivelul de bază

 

SECŢIUNEA 1

Determinarea nivelului de bază

 

1. Nivelul de bază se determină īn funcţie de gravitatea şi durata faptei. Nivelul de bază se obţine prin īnsumarea celor două cuantumuri stabilite mai jos, īn funcţie de gravitate şi de durată:

x gravitate + y durată = nivel de bază.

2. Ca punct de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii īn cazul contravenţiilor prevăzute la art. 61 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) din Lege este avută īn vedere cifra de afaceri totală realizată de contravenient īn anul financiar anterior sancţionării, determinată conform reglementărilor fiscale īn vigoare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Gravitatea

 

1. Evaluarea gravităţii unei īncălcări se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de īncălcare, luāndu-se īn considerare toate īmprejurările relevante ale cazului.

2. Īn evaluarea gravităţii īncălcării se iau īn considerare, printre altele, natura faptei săvārşite, dimensiunea şi importanţa pieţei relevante, impactul concret al īncălcării pe piaţă, atunci cānd acesta poate fi măsurat.

3. Īn funcţie de gravitate, aceste fapte se īmpart īn 3 categorii:

a) fapte de gravitate mică

Īn această categorie se īncadrează, īn general, nerespectarea de către administratorul infrastructurii a termenului de publicare a documentului de referinţă al reţelei şi transferul, respectiv tranzacţionarea de către solicitant a capacităţilor de infrastructură ce i-au fost alocate.

Cuantumul preconizat este următorul:

- de la 0,1% pānă la 0,2% din cifra de afaceri totală a contravenientului pentru nerespectarea de către administratorul infrastructurii a termenelor de publicare a documentului de referinţă al reţelei, īn conformitate cu art. 61 alin. (1) lit. b) din Lege;

- o sumă de la 10.000 lei pānă la 12.500 lei pentru transferul, respectiv tranzacţionarea de către solicitant a capacităţilor de infrastructură ce i-au fost alocate, īn conformitate cu art. 61 alin. (2) din Lege;

- de la 0,04% pānă la 0,06% din cifra de afaceri totală a contravenientului pentru furnizarea unor informaţii inexacte sau incomplete, īn conformitate cu art. 61 alin. (3) lit. a) din Lege.

b) fapte de gravitate medie

Īn aceasta categorie se īncadrează, de regulă, nerespectarea de către administratorul infrastructurii a obligaţiei de a face publică intenţia de modificare a documentului de referinţă al reţelei, īntr-un anumit termen, furnizarea de informaţii care induc īn eroare ori de documente incomplete.

Cuantumul preconizat este următorul:

- de la 0,2% pānă la 0,3% din cifra de afaceri totală a contravenientului, pentru nerespectarea de către administratorul infrastructurii a obligaţiei de a face publică intenţia de modificare a documentului de referinţă al reţelei īn conformitate cu art. 61 alin. (1) lit. c) din Lege;

- o sumă de la 12.501 lei pānă la 17.500 lei, īn conformitate cu art. 61 alin. (2) din Lege;

- de la 0,06% pānă la 0,08% din cifra de afaceri totală a contravenientului pentru nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate, īn conformitate cu art. 61 alin. (3) lit. a) din Lege.

c) fapte de gravitate mare

Īn această categorie se īncadrează, de regulă, nerespectarea anumitor măsuri impuse prin decizie de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, nerespectarea de către administratorul infrastructurii a obligaţiei de publicare a documentului de referinţă al reţelei, nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate.

Cuantumul preconizat este următorul:

- de la 0,3% pānă la 0,4% din cifra de afaceri totală a contravenientului, īn conformitate cu art. 61 alin. (1) din Lege;

- o sumă de la 17.501 lei pānă la 20.000 lei, īn conformitate cu art. 61 alin. (2) din Lege;

- de la 0,08% pānă la 0,1% din cifra de afaceri totală a contravenientului, īn conformitate cu art. 61 alin. (3) lit. a) din Lege.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Durata

 

1. Durata īncălcărilor trebuie să fie luată īn considerare pentru a distinge īntre următoarele categorii:

a) īncălcări de scurtă durată (mai puţin de 3 luni): nu se aplică niciun cuantum adiţional;

b) īncălcări de durată medie (de la 3 luni la un an): creştere de pānă la 10% din cuantumul determinat de gravitatea faptei;

c) īncălcări de lungă durată (peste un an): creştere a cuantumului amenzii cu pānă la 25% pe an din cuantumul determinat pentru gravitatea faptei.

2. Această abordare conduce astfel la stabilirea unui eventual cuantum adiţional al amenzii.

 

CAPITOLUL III

Adaptarea nivelului de bază

 

SECŢIUNEA 1

Cadrul general

 

1. La individualizarea amenzilor, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar va lua īn considerare toate circumstanţele cazului care pot conduce la o majorare sau la o diminuare ā nivelului de bază.

2. Nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins īntre 5% şi 10% pentru fiecare circumstanţă agravantă ori atenuantă reţinută, cu excepţia circumstanţei agravante prevăzute la secţiunea a 2-a lit. a).

 

SECŢIUNEA a 2-a

Circumstanţe agravante

 

Nivelul de bază va fi majorat atunci cānd Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar constată că există circumstanţe agravante, precum:

a) săvārşirea de către aceeaşi īntreprindere a unei īncălcări identice sau similare cu īncălcarea constatată printr-o decizie anterioară a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Nivelul de bază va fi majorat cu un procent cuprins īntre 10% şi 25% pentru fiecare astfel de īncălcare reţinută de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar;

b) continuarea īncălcării după declanşarea procedurii de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar;

c) refuzul de a coopera cu Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar sau obstrucţionarea acestuia īn desfăşurarea activităţii;

d) alte īmprejurări de natura celor de mai sus care imprimă faptei un caracter grav.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Circumstanţe atenuante

 

Nivelul de bază al amenzii va fi redus atunci cānd Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar constată că există circumstanţe atenuante, precum:

a) īntreprinderea implicată furnizează dovezi că a pus capăt īncălcării imediat ce Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar a intervenit;

b) īntreprinderea implicată a colaborat īn mod efectiv şi pe deplin cu Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar dincolo de obligaţia sa legală de a coopera;

c) alte īmprejurări de natura celor de mai sus.

 

CAPITOLUL IV

Posibilitatea de a plăti

 

1. Īn cazuri excepţionale, la cerere, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar va putea lua Īn considerare o eventuală reducere a amenzii, dacă īntreprinderea dovedeşte că va fi īn imposibilitate să plătească amenda fără să i se pericliteze existenţa. Simpla invocare a unei situaţii financiare negative sau generatoare de pierderi nu justifică o reducere a cuantumului amenzii. Reducerea amenzii pe acest considerent poate avea loc doar dacă īntreprinderea dovedeşte dincolo de orice dubiu că este īn stare de insolvenţă sau īntr-o situaţie financiară extrem de dificilă, care face iminentă ieşirea sa de pe piaţă.

2. Pentru ca cererea de reducere a amenzii pe motivul dificultăţii de a plăti să poată fi luată īn considerare, īntreprinderea trebuie:

a) să prezinte cel puţin următoarele situaţii economico-financiare ale īntreprinderii: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, balanţa de verificare sintetică şi analitică;

b) să demonstreze, pe baza indicatorilor economico-financiari (solvabilitate, rată de īndatorare etc.), efectele negative asupra īntreprinderii determinate de un cuantum al amenzii corespunzător propunerilor din raportul de investigaţie.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.