MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 513/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 513         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 21 iunie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

460. - Ordin al ministrului tineretului şi sportului pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea Programului naţional „Tabere studenţeşti” 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 290/2018

 

2.002/C. - Ordin al ministrului justiţiei privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

 

4.955. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7.021/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în parteneriat cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

8. - Normă pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

51. - Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 106/2017 pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, şi derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesionala, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea Programului naţional „Tabere studenţeşti” 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 290/2018

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 290/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea Programului naţional „Tabere studenţeşti” 2018;

- Nota de fundamentare nr. 539 din 13.06.2018,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Programului naţional „Tabere studenţeşti” 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 290/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 şi 342 bis din 19 aprilie 2018, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) - Direcţia activităţi pentru studenţi şi tabere - organizează, prin casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei, în perioada 11.07.2018 - 09.09.2018, Programul naţional «Tabere Studenţeşti» 2018.

Taberele vor fi organizate pe serii, numărul acestora fiind orientativ, în funcţie de numărul de studenţi alocaţi pe universităţi, precum şi de arondarea universităţilor pe casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei, după cum urmează:

Seria 0: 11.07-16.07.2018, Seria I: 16.07- 21.07.2018, Seria II: 21.07-26.07.2018, Seria III: 26.07- 31.07.2018, Seria IV: 31.07-05.08.2018, Seria V: 05.08- 10.08.2018, Seria VI: 10.08-15.08.2018, Seria VII: 15.08- 20.08.2018, Seria VIII: 20,08-25.08.2018, Seria IX: 25.08- 30.08.2018, Seria X: 30.08-04.09.2018, Seria XI: 04.09- 09.09,2018,”

2. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) - Direcţia activităţi pentru studenţi şi tabere - organizează, prin casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei, în perioada 11.07.2018 - 09.09.2018, Programul naţional «Tabere Studenţeşti» 2018.”

 

p. Ministrul tineretului şi sportului,

Cosmin-Răzvan Butuza,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 iunie 2018.

Nr. 460.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 2 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie,

în temeiul prevederilor art. IV alin. (8) din Legea nr. 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 18 octombrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La numărul curent 6 „Penitenciarul Botoşani”, în coloana a treia, rândul al treilea „Spaţiul de cazare nr. 3” şi rândul al patrulea „Spaţiul de cazare nr. 4” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

 

„Spaţiul de cazare nr. 3

 

Începând cu data de 24.07,2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a)

100010

-

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), d), e), f)

 

Spaţiul de cazare nr. 4

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a)

100090”

-

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), d), e), f)

 

2. Numărul curent 7 „Penitenciarul Brăila” va avea următorul cuprins:

 

.7

Penitenciarul Brăila

Spaţiul de cazare nr. 1

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

105

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e), f)

Spaţiul de cazare nr. 2

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

0.013

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e), f)

Spaţiul de cazare nr. 3

 

Începând cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

 

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. b), c), f)

138”

 

3. La numărul curent 8 „Penitenciarul Bucureşti-Jilava”, în coloana a treia, primul rând „Spaţiul de cazare nr. 1” şi al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2” vor avea următorul cuprins:

 

 

 

„Spaţiul de cazare nr. 1

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), e), f)

100012

 

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin, (3) lit. a), e)

Spaţiul de cazare nr. 2

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c), f)

100059”

 

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c)

 

4. La numărul 9 „Penitenciarul Bucureşti - Rahova”, în coloana a treia, primul rând „Spaţiul de cazare nr. 1”, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2U, al cincilea rând „Spaţiul de cazare nr. 5”, al şaselea rând „Spaţiul de cazare nr. 6”, al nouălea rând „Spaţiul de cazare nr. 9” şi al doisprezecelea rând „Spaţiul de cazare nr. 12” vor avea următorul cuprins:

 

 

 

Spaţiul de cazare nr. 1

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/0/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

110022

-

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/0/2018

art. 551 alin. (3) lit. a)

Spaţiul de cazare nr. 2

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

110023

 

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a)

........................................

 

 

 

 

Spaţiul de cazare nr. 5

 

Începând cu data de 24,07,2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

110026

 

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a)

Spaţiul de cazare nr. 6

 

Începând cu data de 24,07,2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

110027

 

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a)

........................................

 

 

 

 

Spaţiul de cazare nr. 9

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

110030

 

 

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a)

........................................

 

 

 

 

Spaţiul de cazare nr. 12

Începând cu data de 1.01.2017 şi până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), e)

110073”

 

5. La numărul curent 10 „Centrul de Detenţie Brăila - Tichileşti”, în coloana a treia, primul rând „Spaţiul de cazare nr. 1u va avea următorul cuprins:

 

„10

Centrul de Detenţie Brăila - Tichileşti

Spaţiul de cazare nr. 1

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e)

100019”

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. c)

 

6. La numărul curent 12 „Centrul Educativ Buziaş”, în coloana a treia, primul rând „Spaţiul de cazare nr. 1” şi al patrulea rând „Spaţiul de cazare nr. 4” vor avea următorul cuprins:

 

 

„Spaţiul de cazare nr. 1

24.07.2012-30.01.2013

01.09.2013-30.09.2013

01.05.2014-31.03.2015

01.02.2013-31.08.2013; 01.10.2013-30.04.2014;

Începând cu data de 1.04.2015 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a)

100012”

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

 

 

........................................

 

 

 

 

Spaţiul de cazare nr. 4

01.12.2015-30 11.2016

Începând cu data de 1.10.2017

01.12.2016-30 09 2017

art. 551 alin. (3) lit. a)

100015”

 

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a)

 

7. La numărul curent 19 „Penitenciarul Focşani”, în coloana a treia, primul rând „Spaţiul de cazare nr. 1” va avea următorul cuprins:

 

 

„Spaţiul de cazare nr. 1

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

1006”

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e)

 

8. La numărul curent 20 „Penitenciarul Găeşti”, în coloana a treia, primul rând „Spaţiul de cazare nr. 1” şi al patrulea rând „Spaţiul de cazare nr. 4” vor avea următorul cuprins:

 

 

Spaţiul de cazare nr. 1

Începând cu data de 1.03.2017

01.09.2014-28.02.2017

art. 551 alin. (3) lit. a)

1002

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. b), d)

 

 

........................................

 

 

 

 

 

Spaţiul de cazare nr. 4

-

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), e), f)

1011”

 

 

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

 

9. Numărul curent 21 „Penitenciarul Galaţi” va avea următorul cuprins:

 

„21

Penitenciarul Galaţi

Spaţiul de cazare nr. 1

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului

ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e)

111272

100013

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c), f)

Spaţiul de cazare nr. 2

 

Începând cu data de 24 07.2012 -- până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e)

111276

100033

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c), f)

Spaţiul de cazare nr. 3

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c), f)

111012

100023”

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/0/2018

art. 551 alin. (3) lit. c), f)

 

10. La numărul curent 22 „Penitenciarul Gherla “, în coloana a treia, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2”, al patrulea rând „Spaţiul de cazare nr. 4” şi al cincilea rând „Spaţiul de cazare nr. 5” vor avea următorul cuprins:

 

 

„Spaţiul de cazare nr. 2

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e)

110005

 

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. c), e)

 

Spaţiul de cazare nr. 4

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

110031

 

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e)

 

Spaţiul de cazare nr. 5

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

110032”

 

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e)

 

11. La numărul curent 23 „Penitenciarul Giurgiu”, în coloana a treia, primul rând „Spaţiul de cazare nr. 1”, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2” şi al treilea rând „Spaţiul de cazare nr. 3” vor avea următorul cuprins:

 

 

„Spaţiul de cazare nr. 1

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), d), e), f)

100023

 

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. e)

 

Spaţiul de cazare nr. 2

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), d), e), f)

100024

 

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. e)

 

Spaţiul de cazare nr. 3

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), e), f)

100025”

 

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. e)

 

12. Numărul curent 24 „Penitenciarul laşi” va avea următorul cuprins:

 

„24

Penitenciarul Iaşi

Spaţiul de cazare nr. 1

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

100021

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e), f)

Spaţiul de cazare nr. 2

 

Începând cu data de 24.07.2012- până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), e)

100022

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a)

Spaţiul de cazare nr. 3

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

100043”

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a)

 

13. Numărul curent 25 „Penitenciarul Mărgineni” va avea următorul cuprins:

 

„25

Penitenciarul Mărgineni

Spaţiul de cazare nr. 1

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), d), e), f)

10000

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e), f)

Spaţiul de cazare nr. 2

 

Începând cu data de 24,07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), d), e), f)

10040

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. f)

Spaţiul de cazare nr. 3

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), d), e), f)

10052”

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e), f)

 

14. La numărul curent 27 „Penitenciarul Oradea”, în coloana a treia, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2” şi al treilea rând „Spaţiul de cazare nr. 3” vor avea următorul cuprins:

 

 

„Spaţiul de cazare nr. 2

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

100005

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. f)

Spaţiul de cazare nr. 3

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a)

100007”

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

 

 

 

15. La numărul curent 28 „Penitenciarul Craiova - Pelendava”, în coloana a treia, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2”, al patrulea rând „Spaţiul de cazare nr. 4” şi al cincilea rând „Spaţiul de cazare nr. 5” vor avea următorul cuprins:

 

 

„Spaţiul de cazare nr. 2

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. b), c), f)

100046

Începând cu data intrării În vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. f)

........................................

 

 

 

 

Spaţiul de cazare nr. 4

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin, (3) lit. a), c). f)

100065

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c)

Spaţiul de cazare nr. 5

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c), f)

100083”

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c)

 

16. Numărul curent 31 „Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de penitenciare Târgu Ocna” va avea următorul cuprins:

 

„31.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

Spaţiul de cazare nr. 1

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

100059”

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

 

 

 

17. La numărul curent 34 „Penitenciarul Târgu Jiu”, în coloana a treia, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2” va avea următorul cuprins:

 

 

„Spaţiul de cazare nr. 2

 

Începând cu data de 24.07.2012 – până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/0/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e)

100019”

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/0/2018

art. 551 alin. (3) lit. a)t c), e, f)

 

18. La numărul curent 37 „Penitenciarul de femei Ploieşti - Târgşorul Nou”, în coloana a treia, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2”, al treilea rând „Spaţiul de cazare nr. 3” şi al patrulea rând „Spaţiul de cazare nr. 4” vor avea următorul cuprins:

 

 

„Spaţiul de cazare nr. 2

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/0/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), e), f)

100046

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. b), f)

Spaţiul de cazare nr. 3

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c)

100010

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), f)

Spaţiul de cazare nr. 4

 

Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. a), b)

100043”

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018

art. 551 alin. (3) lit. b)

 

Art. II. - Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorii locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 18 octombrie 2017, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 2.002/C.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7.021/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în parteneriat cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum şi Avizul Consiliului Concurentei comunicat cu Adresa nr. 3.338 din 13.04.2018,

în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7.021/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în parteneriat cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 12 decembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în cadrul prezentului apel, cu condiţia depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în termenul maxim de transmitere a documentelor din etapa precontractuală, conform prevederilor Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor, în caz contrar proiectul fiind respins.”

2. La articolul 17 alineatul (5) litera a), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(i) cheltuieli aferente activităţilor de construire/extindere/ modernizare a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv a utilităţilor generale aferente, în limita a 40% din valoarea eligibilă a proiectului;”.

3. La articolul 17 alineatul (9), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) cheltuieli diverse şi neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (2), (3), (5) şi alin. (9) lit. a).”

4. La articolul 18, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,o) cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia celor stabilite prin art. 17 alin. (4) lit. a), b) şi c) şi alin. (9) lit. b), precum şi cheltuielile pentru serviciile incluse în cadrul acordului/contractului de servicii încheiat cu entitatea de inovare şi transfer tehnologic.”

5. Anexa „Lista domeniilor de specializare inteligentă” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 30 mai 2018.

Nr. 4.955.

 

ANEXĂ

(Anexă la Ordinul nr. 7.021/2017)

 

Lista domeniilor de specializare inteligentă

 

Domenii de intervenţie

Nord-Est

Sud-Est

Sud Muntenia

Sud -Vest Oltenia

Vest

Nord-Vest

Centru

1. Bioeconomie

Bioeconomie

1. Agroalimentar (genetica plantelor, cultura plantelor tehnice, agricultura circulară, tehnologii avansate de procesare a produselor agroalimentare, ferme inteligente, produse alimentare sigure, produse agroalimentare

optimizate nutriţional)

2. Silvicultura şi ingineria lemnului (bioenergie, noi produse, procese şi tehnologii, modele inovative de afaceri pentru produsele tradiţionale)

3. Biotehnologii (biotehnologii farmaceutice, biocombustibili şi biocatalizatori de uz industrial, substanţe bioactive, bioreactivi, prelucrarea biomasei)

Bioeconomie

1. Industria agroalimentară şi pescuit

2. Industria confecţiilor

3. Biotehnologii (Biotehnologii agroalimentare; Biotehnologii de mediu)

4. Turism (Turism tradiţional;

Turism de nişă)

Bioeconomie

1. Agricultura şi industria alimentară

2. Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare

3. Turismul şi identitatea culturală

Bioeconomie

1. Biotehnologii (inclusiv: ecoturism, turism de sănătate, aplicaţii digitale, medicina fundamentală şi aplicativă)

2. Agricultură şi industrie alimentară

Bioeconomie

1. Sectorul agroalimentar

2. Sectorul textile, pielărie şi încălţăminte

Bioeconomie

1. Agroalimentar

2. Cosmetice şi suplimente alimentare

3. Sănătate

4. Mobilă

5. Hârtie, plastic, ambalare

Bioeconomie

1. Turismul balnear

2. Silvicultura, prelucrarea lemnului şi industria mobilei

3. Mediul construit sustenabil

4. Sectorul agroalimentar

5. Sectorul medical şi farmaceutic

2. Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, spaţiu şi securitate

TIC

1. Societatea informaţională (e-educaţie, gamificare, analize de big data cu aplicaţie în medicină, e-incluziune şi monitorizarea în timp real a sistemelor sociale)

2. Securitate cibernetică

3. Industria 4.0 (urmărirea produselor alimentare de-a lungul lanţului valoric, nanoelectronică şi optoelectronică, software industrial, inteligenţă artificială, industrii creative)

TIC

TIC, High Tech, nanotehnologii şi materiale avansate

TIC

1. Industria şi cercetarea de înaltă tehnologie

2. Localităţi inteligente

3. Turism şi identitate culturală

TIC

Biotehnologii (inclusiv aplicaţii digitale)

TIC

1. Tehnologia informaţiei şi comunicaţii

2. Localităţi inteligente

3. Sectorul componente pentru automobile

TIC

1. Agroalimentar

2. Cosmetice şi suplimente alimentare

3. Sănătate

4. Mobilă

5. Hârtie, plastic, ambalare

6. Tehnologii de prelucrare a metalului

7. Tehnologii de producţie

8. TIC

TIC

1. Sectorul IT şi industriile creative

2. Industria uşoară

3. Industria aerospaţială

4. Industria auto şi mecatronică

5. Sectorul medical şi farmaceutic

6. Mediul construit sustenabil

3. Energie, mediu şi schimbări climatice

Energie, mediu şi schimbări climatice

1. Mediu şi schimbări climatice (biodiversitate, exploatarea responsabilă şi managementul sustenabil al patrimoniului verde, noi genotipuri de plante cu rezistenţă crescută la schimbări climatice, agricultură de precizie, sisteme enzimatice pentru monitorizarea poluării, tehnologii de epurare a apelor, de reciclare deşeurilor, motorizarea apelor industriale)

2. Energie (management energetic, ZEB, smart factoring, eficienţă şi securitate energetică, smart city, reţele inteligente pentru consumatori inteligenţi)

Energie, mediu şi schimbări climatice

1. Industria agroalimentară şi pescuit

2. Biotehnologii (biotehnologii agroalimentare; biotehnologii de mediu)

3. Ecotehnologii (Tehnologii ecologice şi eficiente energetic; echipamente pentru producere de bioresurse)

Energie, mediu şi schimbări climatice

1. Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare

2. Localităţi inteligente

Energie, mediu şi schimbări climatice

Energie durabilă şi mediu

Energie, mediu şi schimbări climatice

1. Sectorul construcţii şi materiale de construcţii, inclusiv energie

2. Sectorul componente pentru automobile

Energie, mediu şi schimbări climatice

1. Agroalimentar

2. Cosmetice şi suplimente alimentare

3. Tehnologii de prelucrare a metalului

4. Tehnologii de producţie

5. TIC

Energie, mediu şi schimbări climatice

1. Turismul balnear

2. Silvicultura, prelucrarea lemnului şi industria mobilei

3. Mediul construit sustenabil

4. Sectorul agroalimentar

4. Econanotehnologii şi materiale avansate

Econanotehnologii şi materiale avansate:

1. Textile (design inovativ de produs - nano bio, textile cu senzori încorporaţi - textile funcţionale cu aplicabilitate în  medicină, textile inteligente, vestimentaţie sinergică, up-cycling deşeuri textile şi slow fashion, digital fashion, fabricaţie inteligentă - senzori, software de urmărire, roboţi industriali)

2. Noi materiale (exploatarea firelor naturale, biomateriale avansate, textile tehnice, structuri tricotate cu proprietăţi termice, tricoturi pentru protecţie mecanică, structuri textile compozite, materiale noi pentru construcţii, materiale ecologice)

Econanotehnologii şi materiale avansate

1. Ecotehnologii (tehnologii ecologice şi eficiente energetic; echipamente pentru producere de bioresurse)

2. TIC, high tech, nanotehnologii şi materiale avansate

3. Industria confecţiilor

Econanotehnologii şi materiale avansate

1. Localităţi inteligente

2. Industria şi cercetarea de înaltă tehnologie

Econanotehnologii şi materiale avansate

Inginerie industrială şi transporturi

Econanotehnologii şi materiale avansate

1. Sectorul construcţii şi materiale de construcţii, inclusiv energie

2. Sectorul textile, pielărie şi încălţăminte

3. Sectorul componente pentru automobile

Econanotehnologii şi materiale  avansate

1. Agroalimentar

2. Cosmetice şi suplimente alimentare

3. Sănătate

4. Mobilă

5. Hârtie, plastic, ambalare

6. Tehnologii de prelucrare a metalului

7. Tehnologii de producţie

Econanotehnologii şi materiale avansate

1. Sectorul medical şi farmaceutic

2. Sectorul IT şi industriile creative

3. Silvicultura, prelucrarea lemnului şi industria mobilei

4. Mediul construit sustenabil

5. Industria uşoară

6. Sectorul agroalimentar

7. Industria aerospaţială

8. Industria auto şi mecatronică

5. Sănătate

Sănătate:

Sănătate şi turism pentru un stil de viaţă sănătos (recuperare medicală, balneo-fiziokinetoterapie, nutriţie şi dietetică, bioingineria reabilitării, slow food şi alimentaţie sănătoasă, soluţii TIC pentru turism, marketing şi promovare creativă)

Sănătate Turism (turism balnear)

Sănătate

Sănătate

Biotehnologii (inclusiv medicina fundamentală şi aplicativă)

Sănătate

1. Sectorul agroalimentar

2. TIC

Sănătate

1. Agroalimentar

2. Cosmetice şi suplimente alimentare

3. Sănătate

Sănătate

1. Turismul balnear

2. Sectorul medical şi farmaceutic

3. Sectorul agroalimentar

4. Sectorul IT şi industriile creative

6. Alte domenii identificate la nivel regional

 

Inginerie şi transport naval (construcţia şi reparaţia de nave; transport naval)

Turismul şi identitatea culturală

Inginerie industrială şi transporturi

 

 

 

 

 

Localităţi inteligente

 

 

 

 

 

 

Construcţia de maşini, componente şi echipamente de producţie

 

 

 

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (5), (6) şi (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 30.05.2018,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 şi 706 bis din 21 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative, precum şi brokerilor de pensii private”, la clasa a 4-a Conturi de terţi, după contul 4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P) se introduc trei noi conturi, conturile 4315, 4316, 436, cu următorul cuprins:

„- contul 4315. Contribuţia de asigurări sociale (P);

- contul 4316. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P);

- contul 436. Contribuţia asiguratorie pentru muncă (P),”

2. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative, precum şi brokerilor de pensii private”, la clasa a 6-a Conturi de cheltuieli, după contul 6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială se introduce un nou cont, contul 644, cu următorul cuprins:

„- contul 646. Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă.”

3. La anexa nr. 3A „Planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private”, la clasa a 4-a Conturi de terţi, după contul 4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P) se introduc trei noi conturi, conturile 4315, 4316, 436, cu următorul cuprins:

„- contul 4315. Contribuţia de asigurări sociale (P);

- contul 4316. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P);

- contul 436. Contribuţia asiguratorie pentru muncă (P).”

4. La anexa nr. 3A „Planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private”, la clasa a 6-a Conturi de cheltuieli, după contul 6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială se introduce un nou cont, contul 646, cu următorul cuprins:

„- contul 646. Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă.”

Art. II. - Conturile prevăzute la art. I se utilizează pentru înregistrarea contribuţiilor datorate, potrivit titlului V „Contribuţii sociale obligatorii” al Codului fiscal.

Art. III. - Conturile prevăzute la art. I din prezenta normă, precum şi contul 512141. Conturi la bănci în lei - cont DIP plată unică (A), contul 512142. Conturi la bănci în lei - cont DIP plată eşalonată (A), contul 512541. Sume în curs de decontare - cont DIP plată unică (A) şi contul 512542. Sume în curs de decontare - cont DIP plată eşalonată (A), prevăzute în anexa nr. 1A „Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative” din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, se aplică începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului 2018.

Art. IV. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 5 iunie 2018.

Nr. 8.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 106/2017 pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, şi derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

 

În temeiul prevederilor:

- art. 52 alin. (1) lit. e) coroborat cu lit. f) teza a două şi art. 95 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;

- art. 1 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 13 alin. (3) şi art. 15 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018;

- art. 4-6 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

având în vedere:

- corespondenţa dintre Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) referitoare la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 106 din 8.11.2017, prin Adresa ASPAAS nr. 280 din 20.02.2018 înregistrată la CAFR cu nr. 993 din 20.02.2018 la care s-a răspuns prin Adresa CAFR nr. 993 din 27.02.2018 înregistrată la ASPAAS cu nr. 325 din 27.02.2018 şi prin Adresa ASPAAS nr. 816 din 22.05.2018 înregistrată la CAFR cu nr. 993 din 23.05.2018,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 24 mai 2018, adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 106/2017 pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, şi derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014.

Art. 2. - Se ia act că CAFR nu a acordat derogări de la prevederile art. 51 şi 53 din Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 22 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ciprian Teodor Mihăilescu

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 51.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.