MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 544/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 544         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 iunie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

221. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Tudor-Bogdan Rogin din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

71. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

 

406. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara nr. 1.401/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

 

407. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.$58/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

 

1.208. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 266/2017 pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale şi stabilirii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale îmbuteliate, precum şi pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale şi a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale

 

1.209. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Dolj, în proprietatea acestor organizaţii

 

1.210. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestor organizaţii

 

1.211. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 2 Nalbant, judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

 

1.612. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Tudor-Bogdan Rog în din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere cererea domnului Tudor-Bogdan Rogin, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.622 în data de 19 iunie 2018,

în temeiul art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 lit. c), al art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tudor-Bogdan Rogin se eliberează, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului,

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 29 iunie 2018.

Nr. 221.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

 

În vederea asigurării condiţiilor pentru îndeplinirea de către serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă a Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016, precum şi a condiţiilor legale de funcţionare a celor înfiinţate până la data intrării în vigoare ordinului menţionat anterior,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Termenul pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 23 iunie 2016, se prorogă până (a data de 30 iunie 2019.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 29 iunie 2018.

Nr. 71.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.401/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă lit. d) a art. 1 şi anexa nr. 4 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.401/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 28 noiembrie 2017.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 406.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.358/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă lit. k) a art. 1, precum şi anexa nr. 11 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.358/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 3 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 407.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 266/2017 pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale şi stabilirii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale îmbuteliate, precum şi pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale şi a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale

 

Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) cu nr. 1.292 din 15.06.2018,

având în vedere prevederile:

- art. 17 alin. (6), art. 52 alin. (1) şi art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare;

- art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, republicată,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 266/2017 pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată, Indicaţie geografică şi a vinurilor varietale şi stabilirii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale îmbuteliate, precum şi pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale şi a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 3 august 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Producătorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, vinuri cu indicaţie geografică sau vinuri varietale pot depune o cerere până la data de 30 iunie a fiecărui an, în vederea luării în evidenţă pentru autorizarea plantaţiilor, la inspectoratele teritoriale ale O.N.V.P.V.”

2. La anexa nr. 1, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Autorizaţiile de producători de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi/sau varietale emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile dacă nu au intervenit modificări în cadrul unităţilor de vinificaţie,

(2) Producătorii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi/sau varietale autorizaţi, care au efectuat modificări în cadrul unităţilor de vinificaţie, pot depune o cerere până la data de 1 octombrie a anului în care au fost realizate modificările, în vederea aplicării unei vize de validare.

(3) Producătorii nou-înfiinţaţi pot depune o cerere la inspectoratele teritoriale ale O.N.V.P.V., până la data de 1 octombrie, în vederea autorizării unităţilor de vinificaţie

(4) Nedepunerea cererilor menţionate la alin. (2) şi (3) până la data de 1 octombrie atrage imposibilitatea validării/autorizării unităţii de vinificaţie pe anul respectiv.

(5) Eliberarea şi/sau validarea autorizaţiilor de producător de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi/sau varietale se face până la data de 15 noiembrie a anului în care s-a formulat cererea.”

3. La anexa nr. 1, articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Eliberarea certificatului menţionat la alin. (2) se face de către inspectorii de specialitate ai O.N.V.P.V., utilizând modulul aferent din aplicaţia electronică ce administrează interacţiunile dintre O.N.V.P.V., inspectorate teritoriale şi producători, legate de luarea în evidenţă a loturilor, administrarea loturilor, acordarea de certificate de atestare a dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată, a indicaţiei geografice şi/sau a soiului, gestiunea alocării însemnelor de certificare şi a stocurilor acestora, precum şi raportarea de către producători a utilizării însemnelor, denumită în continuare ONVPV B2B.n

4. La anexa nr. 1, articolul 11, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Rapoartele de utilizare a însemnelor de certificare se vor întocmi de operatorii economici din modulul însemne - Rapoarte de utilizare al aplicaţiei ONVPV B2B în termen de 5 zile lucrătoare de la fiecare îmbuteliere/aplicare a însemnelor de certificare.”

5. La anexa nr. 1, articolul 11, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Operatorii economici care nu au acces la aplicaţia ONVPV B2B vor întocmi rapoartele de utilizare a însemnelor de certificare pe suport hârtie şi le vor transmite inspectorilor teritoriali ai O.N.V.P.V. În termen de 5 zile lucrătoare de la fiecare îmbuteliere/aplicare a însemnelor de certificare.”

6. La anexa nr. 1, articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - La solicitarea deţinătorilor de plantaţii pentru producerea de struguri cu denumire de origine controlată/indicaţie geografică cărora le-au fost emise autorizaţii, strugurii pot fi utilizaţi/comercializaţi în vederea obţinerii vinului varietal, cu notificarea O.N.V.P.V., până la data de 15 noiembrie a fiecărui an de recoltă şi cu respectarea prevederilor art. 4.”

7. La anexa nr. 2, articolul unic, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Taxele constituie venituri proprii ale O.N.V.P.V. şi se vor plăti în contul IBAN nr. R080TREZ70220F335000XXXX, C.I.F. 26318890, Trezoreria Sectorului 2, beneficiar Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, adresa: Şos. Iancului nr. 49, sectorul 2, municipiul Bucureşti, cod poştal 021719.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iunie 2018.

Nr. 1.208.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Dolj, în proprietatea acestor organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 291.861/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar, în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindrnă şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Dolj, în proprietatea organizaţiilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data aprobării prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea art. 29^ din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniei Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iunie 2018.

Nr. 1.209.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din Judeţul Dolj

 

Nr.

crt.

Codul da clasificară şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publica nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1

1.8.12/6494747

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Fundare CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Gângiova Sediul: localitatea Segarcea,

Str. Republicii nr. 3, judeţul Dolj, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 531/2016,

CIF 35774373

Clădire staţie de pompare SPP10 + 11 Terasa

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită = 55 mp

Suprafaţa desfăşurată = 92 mp

Regim înălţime - parter+et.

UAT Gângiova,

judeţul Dolj

9.796,05

1.8.6/6508325

Reţea hidro aferentă staţiei SPP10 + 11

Reţeaua de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 2.630 ha,

L= 47.326 m

UAT Gângiova,

judeţul Dolj

57.065,95

2

1.8.12/6494743

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Giurgiţa Sediul: localitatea Segarcea,

Str. Republicii nr. 3, judeţul Dolj, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 533/2016,

CIF 35774454

Clădire staţie de pompare şi post trafo SPP18 Terasa

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită = 23 mp

Suprafaţa desfăşurată = 39 mp Regim înălţime - parter + et.

UAT Barca,

judeţul Dolj

4.046,96

1.8.6/6508327

Reţea hidro aferentă staţiei SPP18

Reţeaua de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 1.108 ha, L= 19.315 m

UAT Barca,

judeţul Dolj

27.635,04

3

1.8.12/6494745

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Goicea Sediul: localitatea Segarcea,

Str. Republicii nr. 3,

judeţul Dolj, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 530/2016,

CIF 35774586

Clădire staţie de pompare şi post trafo SPP 6 Terasa

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită = 34 mp

Suprafaţa desfăşurată = 48 mp

Regim înălţime - parter+et.

UAT Goicea,

judeţul Dolj

2.013,57

1.8.6/6508323

Reţea hidro aferentă staţiei SPP6

Reţeaua de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 1.806 ha,

L = 41.537 m

UAT Goicea,

judeţul Dolj

14.328,43

4

1.8.12/6494741

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Măceşu de Sus Sediul: localitatea Segarcea,

Str. Republicii nr. 3,

judeţul Dolj, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 532/2016,

CIF 35774543

Clădire staţie de pompare SPP9 Terasa

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită = 20 mp

Suprafaţa desfăşurată = 40 mp

Regim înălţime - parter + et.

UAT Măceşu de Sus,

judeţul Dolj

3.160

5

1.8.12/6494985

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Mişoaica Sediul: localitatea Băileşti, str. Nicolae Bălcescu nr. 32,

judeţul Dolj, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 544/2017, CIF 37930193

Construcţie staţie SPP21 CD5A

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită = 180 mp

Suprafaţa desfăşurată = 180 mp

Regim înălţime - parter

UAT Băileşti,

judeţul Dolj

5.144

1.8.6/25523560

Reţea interioară aferentă SPP21

Reţeaua de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 811 ha,

L= 14.596 ml

UAT Băileşti,

judeţul Dolj

776

 

1.8.12/6494987

 

 

Construcţie staţie SPP22 CD5A

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită = 180 mp

Suprafaţa desfăşurată = 180 mp

Regim înălţime - parter

UAT Băileşti,

judeţul Dolj

9.156

1.8.6/6494871

Reţea interioară aferentă SPP22

Reţeaua de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 2.028 ha L = 40.288 ml

UAT Galicea Mare,

judeţul Dolj

9.518

6

1.8.12/6494981

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Băileşti Vest Sediul: localitatea Băileşti, str. Nicolae Bălcescu nr. 32,

judeţul Dolj, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 542/2017 CIF 37931270

Construcţie staţie SPP14 Băileşti

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită = 129 mp

Suprafaţa desfăşurată = 129 mp

Regim înălţime - parter

UAT Băileşti,

judeţul Dolj

4.816

1.8.6/6494847

Reţea interioară aferentă SPP14

Reţeaua de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 1.693 ha L= 18.924 ml

UAT Băileşti,

judeţul Dolj

2.733

1.8.12/6494989

Construcţie staţie SPP17 Băileşti

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită = 72 mp

Suprafaţa desfăşurată = 117 mp

Regim înălţime - parter + et.

UAT Băileşti,

judeţul Dolj

4.654

1.8.6/6494649

Reţea interioară aferentă SPP17

Reţeaua de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 715 ha

L = 28.832 ml

UAT Băileşti,

judeţul Dolj

1

1.8.12/25523556

Construcţie staţie SPP 13 + 45

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită = 123 mp

Suprafaţa desfăşurată = 123 mp

Regim înălţime - parter

UAT Băileşti,

judeţul Dolj

427

1.8.6/6494651

Reţea interioară aferentă SPP 13 + 45

Reţeaua de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 1.544 ha L = 57.227 ml

UAT Băileşti,

judeţul Dolj

5.318

7

1.8.12/6494979

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Băileşti Est Sediul: localitatea Băileşti, str. Nicolae Bălcescu nr. 32,

judeţul Dolj, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 541/2017 CIF 37930215

Construcţie staţie SPP18 Băileşti

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită = 132 mp

Suprafaţa desfăşurată = 156 mp

Regim înălţime - parter + et.

UAT Băileşti,

judeţul Dolj

44.792

1.8.6/6494665

Reţea interioară aferentă SPP 18

Reţeaua de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 886 ha L= 14.052 ml

UAT Băileşti,

judeţul Dolj

1

1.8.12/6494781

Construcţie staţie SPP35 Covei

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită = 119 mp

Suprafaţa desfăşurată = 130 mp

Regim înălţime - parter + et.

UAT Băileşti,

judeţul Dolj

1.358

1.8.6/6494901

Reţea interioară aferentă SPP35

Reţeaua de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 786 ha L= 22.214 ml

UAT Băileşti,

judeţul Dolj

213

1.8.12/6494769

Construcţie staţie SPP40 Băileşti

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită = 116 mp

Suprafaţa desfăşurată = 137 mp

Regim înălţime - parter + et.

UAT Băileşti,

judeţul Dolj

2.491

1.8.6/6494661

Reţea interioară aferentă SPP40

Reţeaua de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 966 ha L = 22.501 ml

UAT Băileşti,

judeţul Dolj

10.529

8

1.8.12/6494775

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare GIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Unirea Est Sediul: localitatea Unirea (incinta Societăţii Comerciale „Sic Pan” - S.R.L.),

judeţul Dolj, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 545/2017 CIF 38026750

Construcţie staţie SPP 26A

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită = 23 mp

Suprafaţa desfăşurată = 38 mp

Regim înălţime - parter

UAT Unirea,

judeţul Dolj

939,88

1.8.6/25523574

Reţea interioară aferentă SPP26A

Reţeaua de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 1.027 ha L = 22.540 ml

UAT Unirea,

judeţul Dolj

57.066,12

9

1.8.12/6494773

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Unirea Centru Sediul: localitatea Unirea (incinta Societăţii Comerciale „Sic Pan” - S.R.L.),

judeţul Dolj, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 547/2017 CIF 38026768

Construcţie staţie SPP25

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită = 20 mp

Suprafaţa desfăşurată = 35 mp

Regim înălţime - parter

UAT Unirea,

judeţul Dolj

1.295

1.8.6/25523576

Reţea interioară aferentă SPP25

Reţeaua de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 685 ha L= 15.037 ml

UAT Unirea,

judeţul Dolj

34.389

1.8.12/6494801

Construcţie staţie de pompare TM 25

Clădire platforme monofilare

Suprafaţa construită = 24 mp

Suprafaţa desfăşurată = 24 mp

Regim înălţime - parter

UAT Pleniţa,

judeţul Dolj

2

10

1.8.12/6494787

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Unirea Vest Sediul: localitatea Unirea (incinta Societăţii Comerciale „Sic Pan” - SRL.),

judeţul Dolj, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 546/2017 CIF 38026776

Construcţie staţie SPP23

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită = 20 mp

Suprafaţa desfăşurată = 35 mp

Regim înălţime parter + et.

UAT Unirea,

judeţul Dolj

515,32

1.8.6/25523572

Reţea interioară aferentă SPP23

Reţeaua de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 410 ha L = 7.375 ml

UAT Unirea,

judeţul Dolj

52.006,68

1.8.12/6494799

Construcţie staţie de pompare TM 23

Suprafaţa construită = 24 mp

Suprafaţa desfăşurată = 24 mp

Regim înălţime - parter

UAT Pleniţa,

judeţul Dolj

2

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestor organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 291.872/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind

organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi

pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa, în proprietatea organizaţiilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data aprobării prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea art. 203 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iunie 2018.

Nr. 1.210.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din Infrastructura secundară de Irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa

 

Nr.

crt.

Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Desenarea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1

1.8.12/6500309

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Amara Sediul: localitatea Amara,

judeţul Ialomiţa, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare 334/2007, CIF 23109253

Staţie SPP 59

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită - 29 mp

Regim înălţime – parter

Agregate de pompare - 55 mp

Bazin hidrofor - 13 mp

Transformator -10 mp

Construcţii anexe-11 mp

Nr. cadastral: 23836

UAT Amara,

judeţul Ialomiţa

969.423

2

1.8.12/6500687

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF RO 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Borduşani - Balta Ialomiţei Sediul: comuna Borduşani, judeţul Ialomiţa, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare 394/2008,

CIF 24033455

Staţie SPP Borduşani

Clădire staţie de pompare, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo

Suprafaţa desfăşurată - 60 mp

Suprafaţa construită - 60 mp

Regim înălţime - parter

UAT Borduşani,

judeţul Ialomiţa

13.753

 

1.8.12/6500691

 

Staţie SPP 1 Făcăeni

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită -156 mp

Regim înălţime – parter

Post trafo - 9 mp

Nr. cadastral: 22780

UAT Făcăeni,

judeţul Ialomiţa

32.324

 

1.8.12/6500695

 

 

Staţie SPP 2 Făcăeni

Clădire staţie de pompare agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo

Suprafaţa desfăşurată -192 mp

Suprafaţa construită-192 mp

Regim înălţime - parter

UAT Făcăeni,

judeţul Ialomiţa

25.437

 

1.8.12/6500699

 

 

Staţie SPP Stelnica

Clădire staţie de pompare, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo

Suprafaţa desfăşurată - 203 mp

Suprafaţa construită - 203 mp

Regim înălţime - parter

UAT Stelnica,

judeţul Ialomiţa

11.318

3

1.8.12/6500607

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF RO 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Platoneşti SPP6 Sediul: localitatea Săveni. judeţul Ialomiţa, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu numărul 350/2008,

CIF 23159421

Staţie SPP6 (MOVILA)

Clădire staţie de pompare şi post trafo

Suprafaţa desfăşurată -580 mp

Suprafaţa construită - 580 mp

Regimul de înălţime - parter

UAT Platoneşti,

judeţul Ialomiţa

29.800

 

1.8.6./6500609

 

Reţea aferentă SPP6 CP10

Conductă principală: CP10 = 5.706 m

Conductă principală: CP8 + CP9 = 4.878 m

UAT Platoneşti,

judeţul Ialomiţa

52.352

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 2 Nalbant,

judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 291.876/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind

organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 2 Nalbant,

judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data aprobării prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluată de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iunie 2018.

Nr. 1.211.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate În domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 2 Nalbant,

judeţul Tulcea

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Persoana juridica fie la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoare de inventar

- lei -

1

1.8.12/1NVPPS- 6504875

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii OUAI SPP2 Nalbant Sediul: localitatea Nalbant,

judeţul Tulcea, înregistrată în Registrul Naţional al Organizaţiilor de îmbunătăţiri Funciare la nr. 276/21.08.2007 CIF 22616738

Staţie de pompare SPP2 Babadag Număr cadastral 33803-C1, 33803-C2, 33803-03,33803-04

Construcţie staţie de pompare parter şi anexe

Suprafaţa construită - 230 mp

Suprafaţa desfăşurată - 282 mp

M. Kogălniceanu,

judeţul Tulcea

7.805.53

2

1.8.6/INVPPS - 6508223

 

Amenajare interioară irigaţii aferentă SPP2 Babadag UAT Nalbant

Amenajare interioară irigaţii

Lungime totală -14.395 m

Nalbant,

judeţul Tulcea

17.979,07

3

1.8.6/INVPPS - 6508239

 

 

Amenajare interioară irigaţii aferentă SPP2 Babadag UAT Mihail Kogălniceanu

Amenajare interioară irigaţii

Lungime totală -11.624 m

M. Kogălniceanu,

judeţul Tulcea

26.479,60

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic

 

În temeiul dispoziţiilor art. 163 alin. (2), art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 771.635 din 28.06.2018,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Obligaţiile fiscale prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu completările ulterioare, care nu se mai regăsesc în nomenclatorul prevăzut la art. 1, se plătesc în contul unic şi se distribuie potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2018.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 5 februarie 2016, cu completările ulterioare.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 28 iunie 2018.

Nr. 1.612.

 

ANEXĂ

 

Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic

 

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei fiscale

Temeiul legal

OBLIGAŢII FISCALE DATORATE BUGETULUI DE STAT

1

Impozit pe veniturile din salarii/şi sau asimilate salariilor

art. 2 alin. (1) şi art. 78 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

2

Impozit pe veniturile din pensii

art. 101 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

3

Plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de instituţii de credit, persoane juridice române, şi de sucursalele din România ale instituţiilor de credit, persoane juridice străine

art. 13 şi 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

4

Impozit pe profit/Plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 3, precum şi de persoane juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene

art. 13 şi 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

5

Impozit pe profit/Plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice străine, altele decât cele de la pct. 3

art. 13 alin. (1) lit. b), c) şi d), art. 38,41, art. 233 alin. (4) şi art. 234 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

6

Impozit pe dividende distribuite/plătite persoanelor juridice

art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

7

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

art. 47 şi 56 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

8

Impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

art. 125 alin. (8) şi art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

9

Impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

art. 125 alin. (9) şi art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

10

Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

art. 72 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

11

Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole

art. 84 alin. (8) şi (9) şi art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

12

Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice

art. 97 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

13

Impozit pe veniturile din dobânzi

art. 97 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

14

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice

art. 97 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

15

Impozit pe veniturile din premii

art. 110 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

16

Impozit pe veniturile din alte surse

art. 114, 115 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

17

Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente

art. 223 alin. (1) lit. a) şi art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

18

Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente

art. 223 alin. (1) lit. b) şi c), art. 224, 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

19

Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente

art. 223 alin. (1) lit. d) şi e), art. 224, 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

20

Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente

art. 223 alin. (1) lit. f) şi g), art. 224, 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şt completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

21

Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment

art. 223 alin. (1) lit. h), art. 224, 227, 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

22

Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române

art. 223 alin. (1) lit. j) şi art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

23

Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente

art. 223 alin. (1) lit. i), k) şi I), art. 224,233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

24

Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România

art. 223 alin. (1) lit. m), art. 224, 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

25

Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente

art. 223 alin. (1) lit. n) şi art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

26

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente

art. 223 alin. (1) lit. o) şi art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

27

Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

28

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare

29

Impozit pe veniturile din jocuri de noroc

art. 110 şi art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

30

Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident

art. 223 alin. (1) lit. p) şi art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

31

Impozit specific unor activităţi

art. 1 şi 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

32

Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

art. 125 alin. (81) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

33

Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă

art. 681 alin. (1) şi art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

OBLIGAŢII FISCALE DATORATE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

34

Contribuţia de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit legii

art. 2 alin. (2) şi art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015, CU modificările şi completările ulterioare

35

Contribuţia de asigurări sociale, datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind Sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora

art. 2 alin. (2) şi art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

36

Contribuţia de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

37

Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă

art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

38

Contribuţia de asigurări sociale, datorată 1h cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora

art. 2 alin. (2) şi art. 138 lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

OBLIGAŢII FISCALE DATORATE BUGETULUI FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

39

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii

art. 2 alin. (2) şi art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

40

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

41

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole

art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

42

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

43

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

44

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri obţinute din asocierea cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

45

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă

art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

46

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate suportată de pensionari pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 2017

art. 168 alin. (7), (71) şi (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.