MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 381/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 381         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 3 mai 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

265. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria, semnat la 3 octombrie 2017 la Vama, pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 23 iunie 2000

 

Protocol între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor

 

266. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 1318 şi 3151, aflate în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

415. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor

 

3.560. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria, semnat la 3 octombrie 2017 la Varna, pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 23 iunie 2000

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria, semnat la 3 octombrie 2017 la Varna, pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 23 iunie 2000, ratificat prin Legea nr. 61/2001.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 265.

 

PROTOCOL

între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria, denumite în continuare „părţi”, în dorinţa de a facilita implementarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 23 iunie 2000, denumit în continuare „acord”, în conformitate cu prevederile articolului 14 din acord, au convenit următoarele:

 

 

ARTICOLUL 1

Autorităţi competente

 

(1) Autorităţile competente responsabile pentru implementarea acordului şi a prezentului protocol vor fi: a) Pentru partea română Ministerul Afacerilor Interne, prin:

- la nivel central:

- Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, pentru readmisia în baza notificării prealabile a străinilor depistaţi în zona de frontieră, precum şi a cererii de tranzit aeroportuar:

- Direcţia de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Adresa: Bulevardul Geniului nr. 42C, sectorul 6, Bucureşti Telefon/fax: + 4021312 1189

E-mail: igpf@mai.gov.ro

- Inspectoratul General pentru Imigrări pentru readmisia în baza notificării prealabile, a cererii de readmisie, precum şi a cererii de tranzit terestru, în cazul străinilor depistaţi pe teritoriul României:

- Direcţia Migraţie

Adresa: Strada Eforie nr. 3-5, sectorul 5, Bucureşti, România

Telefon: +40213143885 Fax: +40213143885

E-mail: retumari.igi@mai.gov.ro

- la nivel teritorial:

- Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

Adresa: Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân nr. 36, cod 080036, judeţul Giurgiu

Telefon: +40246.213.640 Fax:+40246.211.785

E-mail: ijpf.giurgiu@mai.gov.ro

- Garda de Coastă

Adresa: Constanţa, Aleea Zmeurei nr. 21, cod 900433, judeţul Constanta

Telefon: +40241.641.188 Fax: +40241.698.668

E-mail: ijpf.constanta@mai.gov.ro

b) Pentru partea bulgară Ministerul Afacerilor Interne, prin:

- la nivel central:

Direcţia Generală „Poliţia de Frontieră”, Departamentul „Supravegherea Frontierelor”, sector „Readmisie”

Adresa: Bulevard „Knyaginya Maria Luiza” nr. 46, Sofia 1202 Republica Bulgaria

Telefon: + 359 2 982 34 38;

+ 359 2 982 30 29;

+ 359 2 982 49 54;

+359 2 982 42 62;

Fax: + 359 2 988 58 67;

E-mail: nsgp@mvr.bg;

rakulekov.180@mvr.bg;

bg.ajzagorov.180@mvr.bg;

elnikolova.180@mvr.bg;

- la nivel regional:

Direcţia Regională „Poliţia de Frontieră” Ruse

Adresa: Bulevard „Tutrakan” nr. 100, Ruse 7000, Republica Bulgaria

Telefon: + 359 82 882 710;

Fax: + 359 82 841 540;

E-mail: rgsrs@mail.bg;

rdgp-rs@border-police.bg

(2) Părţile vor notifica, prin canalele diplomatice, orice modificări privind autorităţile competente sau detaliile de contact ale acestora.

 

ARTICOLUL 2

Punctele de trecere a frontierei

 

(1) în scopul readmisiei şi tranzitului, în conformitate cu prevederile acordului, se vor folosi următoarele puncte de trecere a frontierei:

a) Pentru partea română:

- P.T.F Calafat;

- P.T.F. Bechet;

- P.T.F, Turnu Măgurele;

- P.T.F, Zimnicea;

- P.T.F. Giurgiu;

- P.T.F. Olteniţa;

- P.T.F. Călăraşi;

- P.T.F, Ostrov;

- P.T.F. Negru Vodă;

- P.T.F. Vama Veche;

- P.T.F. Aeroport Internaţional Bucureşti „Henri Coandă”.

b) Pentru partea bulgară:

- RTF. Vidin;

- P.T.F. Oryahovo;

- RTF. Nikopol;

- P.T.F. Svishtov;

- P.T.F. Ruse;

- P.T.F. Tutrakan;

- P.T.F. Silistra;

- P.T.F. Kardam;

- P.T.F. Durankulak;

- P.T.F. Sofia Airport.

(2) Orice modificare în lista punctelor de trecere a frontierei folosite pentru readmisie şi tranzit va fi notificată prin canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 3

Dovezi şi prezumţii privind intrarea

 

(1) Intrarea străinilor de pe teritoriul statului părţii solicitate pe teritoriul statului părţii solicitante în conformitate cu articolul 4 şi articolul 5 alineatul (1) al acordului va trebui dovedită prin:

- viză sau permis de şedere valabile, emise de autorităţile competente ale statului părţii solicitate;

- document de călătorie în care să fie aplicată ştampila de intrare/ieşire sau un însemn similar în documentul de călătorie al străinului;

- ştampila de intrare/ieşire aplicată pe un document de călătorie fals sau falsificat;

- document oficial privind reţinerea/luarea în custodie publică a străinului realizată după trecerea frontierei statului părţii solicitate.

(2) Intrarea străinilor de pe teritoriul statului părţii solicitate pe teritoriul statului părţii solicitante în conformitate cu articolul 4 al acordului poate fi în mod justificat presupusă ca fiind suficient de probabilă şi pe baza următoarelor:

- declaraţii făcute de personalul autorităţii de frontieră care pot atesta că străinul în cauză a trecut frontiera;

- declaraţie făcută de străinul în cauză în cadrul unor proceduri judiciare sau administrative;

- declaraţii scrise sau confirmarea informaţiilor făcute de membri ai familiei sau de tovarăşi de călătorie cu privire la străinul în cauză;

- orice tip de documente, certificate şi facturi nominale (de exemplu, facturi de hotel, programări la medic/stomatolog, cartele de acces în instituţii publice/private, contracte de închiriere de maşini, chitanţe de cărţi de credit, cartele SIM ale operatorilor de telefonie mobilă etc.), care indică în mod clar că străinul în cauză a stat pe teritoriul statului părţii solicitate;

- cartele pentru servicii publice sau private;

- bilete de călătorie şi/sau liste cu pasageri ale companiilor aeriene, feroviare, navale sau ale societăţilor de transport rutier care dovedesc prezenţa şi itinerarul străinului în cauză pe teritoriul statului părţii solicitate;

- informaţii arătând că străinul în cauză a recurs la serviciile unui curier sau ale unei agenţii de voiaj;

- declaraţii scrise ale martorilor, care pot atesta că străinul în cauză a trecut frontiera;

- informaţii privind identitatea şi/sau şederea unei persoane, furnizate de o organizaţie internaţională (de exemplu, înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi - UNHCR, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie - OIM).

 

ARTICOLUL 4

Procedura de readmisie

 

Următoarele proceduri pentru readmisia străinilor în conformitate cu prevederile acordului vor trebui urmate:

(1) în conformitate cu articolul 4 al acordului, readmisia unui străin, care a fost reţinut în zona de frontieră a statului părţii solicitante sau în interiorul ţării după ce a trecut ilegal frontiera venind direct de pe teritoriul statului părţii solicitate, va fi făcută în baza unei notificări prealabile întocmită potrivit formularului al cărui model este prevăzut în anexa 1 la prezentul protocol. Notificarea prealabilă va fi transmisă, în scris, de către autoritatea competentă a părţii solicitante de la nivel teritorial autorităţii competente de la nivel teritorial a părţii solicitate prin e-mail sau fax. Aceasta va fi făcută fără a se depăşi perioada de 72 (şaptezeci şi două) de ore de la intrarea străinului pe teritoriul statului respectiv, de regulă imediat ce au fost obţinute date şi mijloace de probă din care să reiasă că persoana a trecut ilegal frontiera de stat comună.

(2) După primirea notificării, partea solicitată va transmite, în scris, fără întârziere, părţii solicitante, prin autorităţile competente menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, eventualele obiecţii cu privire la data, ora şi locul predării persoanei indicate de partea solicitantă.

(3) Transferul unui străin care face obiectul readmisiei potrivit articolului 4 al acordului se va face în baza unui proces-verbal de predare, ce va fi redactat în conformitate cu modelul prevăzut în anexa 3 la prezentul protocol (un proces-verbal pentru fiecare persoană).

(4) Readmisia unui străin în conformitate cu articolul 5 al acordului se va face în baza unei cereri scrise de readmisie, care va fi întocmită potrivit formularului al cărui model este prevăzut în anexa 2 la prezentul protocol, transmisă de către autoritatea competentă de la nivel central a părţii solicitante autorităţii competente de la nivel central a părţii solicitate prin e-mail sau fax, în termen de 6 (şase) luni calculat de la data intrării ilegale sau data de la care şederea străinului respectiv pe teritoriul statului părţii solicitante a devenit ilegală. Răspunsul în cazul acestor cereri de readmisie se va face cu respectarea termenului prevăzut la articolul 9 al acordului.

(5) în baza unui răspuns pozitiv la cererea de readmisie în conformitate cu articolul 5 al acordului, transferul străinului ce urmează a fi readmis se face astfel:

a) transferul va avea loc la data, ora şi locul care vor fi stabilite în scris, prin fax sau e-mail, de către autorităţile competente ale părţilor;

b) dacă din cauza unor impedimente de drept sau de fapt transferul nu poate avea loc la data, ora şi locul stabilite conform lit. a), autoritatea competentă a părţii solicitante va comunica, de îndată, în scris, prin fax sau e-mail, autorităţii competente a părţii solicitate o nouă dată, oră şi loc pentru realizarea transferului;

c) transferul străinului ce urmează a fi readmis se va face pe bază de proces-verbal de predare, care va fi întocmit potrivit formularului al cărui model este prevăzut în anexa 3 la prezentul protocol (un proces-verbal pentru fiecare persoană);

d) termenul pentru transferul străinului ce urmează a fi readmis este cel prevăzut la articolul 9 alineatul (2) al acordului.

(6) în cazul unui răspuns negativ cu privire la cererea de readmisie transmisă în conformitate cu prevederile articolului 5 al acordului, autoritatea competentă a părţii solicitate va trebui să indice motivele refuzului readmisiei.

 

ARTICOLUL 5

Transmiterea cererii de tranzit pe cale terestră şi aeriană şi răspunsul la acestea

 

(1) Cererea de tranzit pe cale terestră completată în conformitate cu prevederile formularului al cărui model este prevăzut în anexa 4 la prezentul protocol va fi transmisă, în scris, de către autoritatea centrală competentă a părţii solicitante autorităţii centrale competente a părţii solicitate prin e-mail sau fax, cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de tranzitul planificat

(2) Răspunsul la cererea de tranzit pe cale terestră va fi transmis, în scris, de către autoritatea centrală competentă a părţii solicitate autorităţii centrale competente a părţii solicitante prin e-mail sau fax în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea cererii de tranzit.

(3) în cazul solicitării de tranzit pe cale aeriană, aceasta trebuie transmisă părţii solicitate cât mai curând posibil, dar cu cel puţin 2 (două) zile înaintea tranzitului şi se va redacta conform formularului-tip din anexa la Directiva 2003/110/CE. În cazuri de urgenţă deosebită motivate corespunzător, acest termen se poate scurta. Partea solicitată comunică decizia sa părţii solicitante în termen de 2 (două) zile. Acest termen poate fi prorogat cu 48 (patruzeci şi opt) de ore maximum, în cazuri motivate corespunzător.

 

ARTICOLUL 6

Procedura de escortă

 

În considerarea articolelor 7, 8 şi 11 din acord, precum şi a prevederilor Directivei 2003/110/CE din 25 noiembrie 2003 privind asistenţa la tranzit în cadrul măsurilor de îndepărtare pe cale aeriană, părţile convin asupra următoarelor condiţii privind tranzitul escortei pe teritoriile statelor lor, astfel:

(1) în cazul în care un străin ce urmează a fi readmis trebuie escortat (de către ofiţeri de poliţie, cadre medicale sau lucrători sociali), partea solicitantă va menţiona în cererea de tranzit următoarele informaţii:

- numele, prenumele, rangul, poziţia şi subordonarea membrilor escortei;

- tipul, numărul şi data eliberării paşaportului/cărţii de identitate şi a legitimaţiei de serviciu a membrilor escortei.

Escortă se va asigura până la statul de destinaţie finală.

(2) Autorităţile competente ale părţii solicitante vor transmite autorităţilor competente ale părţii solicitate în termenele prevăzute la articolul 5 din prezentul protocol, prin fax sau e-mail, data preconizată şi punctul de trecere a frontierei, modalitatea de transport, precum şi alte detalii ale tranzitului escortei.

(3) Ofiţerii care asigură escorta pe teritoriul statului părţii solicitate vor trebui să respecte următoarele condiţii:

- membrii escortei sunt obligaţi să respecte legislaţia statului părţii solicitate;

- membrilor escortei nu le va fi permis să aibă asupra lor obiecte interzise sau care fac obiectul restricţiilor legale pe teritoriul statului părţii solicitate;

- membrii escortei vor purta o ţinută civilă, nu vor purta armă şi vor avea autorizaţii de tranzit;

- membrii escortei trebuie să poată, în orice moment al tranzitului, să îşi dovedească identitatea, natura misiunii şi poziţia lor oficială;

- escorta trebuie să fie responsabilă pentru supravegherea persoanelor care urmează a fi readmise şi predarea acestora unui reprezentant al autorităţii competente din statul de destinaţie finală;

- escorta are în sarcină şi transportul documentelor de călătorie ale străinului ce urmează a fi readmis sau a altor documente solicitate ce conţin date personale în scopul transmiterii acestora reprezentanţilor autorităţii competente din statul de destinaţie finală.

(4) Partea solicitată trebuie să asigure protecţia şi asistenţa necesară escortei pe timpul exercitării atribuţiilor în baza autorizaţiei emise în acest sens, dacă se solicită expres.

(5) în cazul în care autorităţile competente ale părţii solicitate nu pot asigura asistenţa adecvată escortei, atunci personalul de escortă este autorizat să acţioneze în mod rezonabil şi proporţional faţă de un risc imediat şi serios în vederea prevenirii evadării străinului de sub escortă, afectării integrităţii fizice prin automutilarea sa sau persoanelor terţe ori producerii daunelor proprietăţii publice sau private.

(6) în cazul în care persoana escortată are nevoie de îngrijiri medicale, partea solicitantă va trebui să transmită informaţii cu privire la starea sa de sănătate, inclusiv fotocopii ale certificatelor medicale şi informaţii cu privire la solicitările de tratament special, cum ar fi îngrijiri medicale sau altfel de îngrijiri, supraveghere sau transportul cu ambulanţa.

 

ARTICOLUL 7

Procedura în cazul readmisiei din greşeală

 

(1) Partea solicitantă reprimeşte orice persoană readmisă de către partea solicitată în cazul în care se constată, în termen de 3 (trei) luni de la data transferului persoanei în cauză, că cerinţele stabilite la articolele 2, 4 şi 5 ale acordului nu au fost îndeplinite în momentul transferului.

(2) în astfel de cazuri, dispoziţiile procedurale ale acordului şi prezentului protocol se aplică mutatis mutandis şi se furnizează toate informaţiile disponibile privind identitatea şi cetăţenia actuală ale persoanei care urmează să fie reprimită.

 

ARTICOLUL 8

Costuri

 

Costurile efectuate de partea solicitată în legătură cu readmisia sau tranzitul, dar care sunt în sarcina părţii solicitante în conformitate cu prevederile articolului 12 din acord, vor fi rambursate de către partea solicitantă, în moneda euro, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea documentelor fiscale necesare.

 

ARTICOLUL 9

Limba de lucru

 

În vederea aplicării prevederilor prezentului protocol, autorităţile competente ale părţilor vor folosi limbile română, bulgară sau engleză.

 

ARTICOLUL 10

Reuniunile experţilor

 

Autorităţile competente ale părţilor pot organiza, la nevoie şi de comun acord, reuniuni ale experţilor pentru a analiza modul de implementare practică a acordului şi prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 11

Soluţionarea diferendelor

 

Orice diferende apărute în legătură cu interpretarea sau aplicarea prezentului protocol vor fi soluţionate de către autorităţile competente ale părţilor pe cale amiabilă. În caz contrar, diferendele vor fi soluţionate de către părţi pe calea negocierilor.

 

ARTICOLUL 12

Anexe

 

Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 13

Clauze finale

 

(1) Prezentul protocol intră în vigoare la data primirii ultimei notificări transmise pe canale diplomatice prin care părţile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale

interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(2) Prezentul protocol se aplică pe perioada valabilităţii acordului şi încetează după terminarea aplicării acordului. Protocolul nu va fi implementat pe durata perioadei de suspendare a implementării acordului.

(3) Părţile, de comun acord, pot aduce modificări în scris la prezentul protocol. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (1) al prezentului articol.

Semnat la Vama la 3 octombrie 2017, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, bulgară şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferende în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

PENTRU PARTEA ROMÂNĂ

PENTRU PARTEA BULGARĂ

Carmen Daniela Dan,

Valentin Radev,

ministrul afacerilor interne

ministrul afacerilor interne

 

ANEXA 1

 

Notificare prealabilă potrivit articolului 4 alineatul (1) din Protocolul dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria pentru implementarea

Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor

 

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

(denumirea autorităţii solicitante)

 

(număr de înregistrare, locul şi data)

 

Către


.....................................................................

(denumirea autorităţii solicitate)

 

Vă notificăm cu privire la faptul că .....................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

(descrierea evenimentului cu lux de amănunte privind persoanele care au trecut fraudulos frontiera - nume, prenume, data şi locul naşterii, cetăţenia, documente de identitate găsite asupra acestora, precum şi orice mijloc de probă din care să reiasă că persoanele vin din România/Republica Bulgaria - locul pe unde a avut loc trecerea ilegală, data şi ora stabilită când a avut loc trecerea ilegală, precum şi orice indiciu legat de călăuze, facilitatori).

Având în vedere aspectele sus-menţionate, în baza articolului 4 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 23 iunie 2000, propunem ca

transferul/readmisia persoanelor să aibă loc în data de ,, ora (atenţie la încadrarea în termenul de 72 de ore de la data stabilită a intrării pe teritoriul României/Republicii Bulgaria) prin Punctul de Frontieră

 

Cu stimă,

.....................................

(semnătura şi ştampila)

 

ANEXA 2

 

 

[Stema României/Republicii Bulgaria]

 

 

(locul şi data)

 

 

...............................................................

 

 

(denumirea autorităţii solicitante)

 

 

...............................................................

 

 

Referinţă: ................................................

 

 

Către: .....................................................

 

 

(denumirea autorităţii solicitate)

 

 

CERERE DE READMISIE

potrivit articolului 4 alineatul (4) din Protocolul dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii

Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor

 

A. DATE PERSONALE

 

 

 

1. Nume şi prenume (Se subliniază numele.):

 

 

 

...................................................................

 

 

 

2. Numele anterior căsătoriei:

 

 

Fotografie

...................................................................

 

 

 

3. Data şi locul naşterii:

 

 

 

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sex şi descriere fizică (înălţime, culoarea ochilor, semne distinctive etc.):

...................................................................

5. Alte nume folosite (nume anterioare, alte nume utilizate/sub care persoana este cunoscută sau pseudonime):

...................................................................

6. Cetăţenie şi limbă:

...................................................................

7. Stare civilă:

...................................................................

căsătorit(ă) văduv(â) celibatar(ă) divorţat(ă)

În cazul persoanelor căsătorite: numele soţului (soţiei):

...................................................................

Numele şi vârsta copiilor (dacă este cazul):

...................................................................

8. Ultima adresă în statul părţii solicitate, dacă este cunoscută:

...................................................................

B. DATELE PERSONALE ALE SOŢULUI/SOŢIEI (dacă este cazul)

1. Nume şi prenume (Se subliniază numele.):

...................................................................

2. Numele dinaintea căsătoriei:

...................................................................

3. Data şi locul naşterii:

...................................................................

4. Sex şi descriere fizică (înălţime, culoarea ochilor, semne distinctive etc.):

...................................................................

5. Alte nume folosite (nume anterioare, alte nume utilizate/sub care persoana este cunoscută sau pseudonime):

...................................................................

6. Cetăţenie şi limbă:

...................................................................

7. Ultima adresă în statul părţii solicitate, dacă este cunoscută:

...................................................................

C. DATELE PERSONALE ALE MINORILOR (dacă este cazul)

1. Nume şi prenume (Se subliniază numele.):

...................................................................

2. Data şi locul naşterii:

...................................................................

3. Sex şi descriere fizică (înălţime, culoarea ochilor, semne distinctive etc.):

...................................................................

4. Cetăţenie şi limbă:

...................................................................

5. Date despre părinţi (data şi locul naşterii), dacă sunt diferite de datele prevăzute la punctele A şi B:

...................................................................

D. INDICAŢII SPECIALE PRIVIND PERSOANA TRANSFERATĂ

1. Stare de sănătate (de exemplu, menţiune eventuală a unei îngrijiri medicale speciale; denumirea în limba latină a bolilor contagioase ale acesteia):

...................................................................

2. Motive de a considera persoana în cauză deosebit de periculoasă (de exemplu, persoană suspectată de o infracţiune gravă; comportament agresiv):

...................................................................

E. MIJLOACE DE PROBĂ ANEXATE

1. ...................................................................

(paşaport nr.)

...................................................................

(data şi locul eliberării)

...................................................................

(autoritatea emitentă)

...................................................................

(valabil până la)

2. ...................................................................

(carte de identitate nr.)

...................................................................

(data şi locul eliberării)

...................................................................

(autoritatea emitentă)

...................................................................

(valabil până la)

3. ...................................................................

(permis de conducere nr.)

...................................................................

(data şi locul eliberării)

...................................................................

(autoritatea emitentă)

...................................................................

(valabil până la)

4. ...................................................................

(alt document oficial)

...................................................................

(data şi locul eliberării)

...................................................................

(autoritatea emitentă)

...................................................................

(valabil până la)

F OBSERVAŢII

...................................................................

(semnătură şi ştampilă)

 

ANEXA 3

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE

potrivit art. 4 alin. (3) şi alin. (5) lit. c) din Protocolul dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor

 

Astăzi, ....................., în .................................................. a avut loc o întrevedere la frontieră, la care au participat:

- din partea României:

- ...................................................................

- ...................................................................

- din partea Republicii Bulgaria:

- ...................................................................

- ...................................................................

Întrevederea a avut loc pentru predarea următoarei persoane:

...................................................................

 ...................................................................

(numele întreg al persoanei, numărul cererii de readmisie)

Odată cu persoana au fost predate următoarele bunuri şi valori ce au fost găsite asupra ei în momentul depistării:

...................................................................

 ...................................................................

Cu ocazia predării s-au/nu s-au făcut următoarele obiecţii:

...................................................................

 ...................................................................

Prezentul proces-verbal de predare este întocmit în două exemplare, fiecare dintre ele în limbile română şi bulgară, toate textele având aceeaşi valoare.

 

Reprezentantul României:

Reprezentantul Republicii Bulgaria:

...................................................................

...................................................................

 

ANEXA 4

 

 

[Stema României/Republicii Bulgaria]

 

 

(locul şi data)

 

 

...............................................................

 

 

(denumirea autorităţii solicitante)

 

 

...............................................................

 

 

Referinţă: ................................................

 

 

Către: .....................................................

 

 

(denumirea autorităţii solicitate)

 

 

CERERE DE TRANZIT PE CALE TERESTRĂ

potrivit art. 5 alin. (1) din Protocolul dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor

 

A. DATE PERSONALE

 

 

 

1. Nume şi prenume (Se subliniază numele.):

 

 

 

...................................................................

 

 

 

2. Numele anterior căsătoriei:

 

 

Fotografie

...................................................................

 

 

 

3. Data şi locul naşterii:

 

 

 

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sex şi descriere fizică (înălţime, culoarea ochilor, semne distinctive etc.):

...................................................................

5. Alte nume folosite (nume anterioare, alte nume utilizate/sub care persoana este cunoscută sau pseudonime):

...................................................................

6. Cetăţenie şi limbă:

...................................................................

7. Tipul şi numărul documentului de călătorie:

...................................................................

8. Numărul vizei eliberate de către un stat terţ (dacă se solicită):

B. OPERAŢIUNE DE TRANZIT

1. Statul de destinaţie finală:

...................................................................

2. Alte eventuale state de tranzit:

...................................................................

3. Punct propus de trecere a frontierei, data, ora transferului şi eventuala escortă:

...................................................................

4. Admitere garantată în orice alt stat de tranzit şi în statul de destinaţie finală

da ................. nu .................

5. Informaţii despre existenţa vreunui motiv pentru refuzul tranzitului

da ................. nu .................

C. DACĂ ESTE NECESAR, CIRCUMSTANŢE SPECIALE PRIVIND PERSOANA TRANSFERATĂ

1. Stare de sănătate (de exemplu, menţiune eventuală a unei îngrijiri medicale speciale; denumirea în limba latină a bolilor contagioase ale acesteia):

...................................................................

2. Motive de a considera persoana în cauză deosebit de periculoasă (de exemplu, persoană suspectată de o infracţiune gravă; comportament agresiv)

...................................................................

D. OBSERVAŢII

...................................................................

 (semnătură şi ştampilă)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 1318 şi 3151, aflate în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 1318 şi 3151, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.P. 103714 şi nr. M.F.P. 103715, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea imobilelor 1318 şi 3151, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi, precum şt declararea acestora din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public judeţean.

(2) După preluare, imobilele transmise potrivit alin. (1) se vor utiliza în vederea creării de infrastructură în domeniul: economic - zonă de obiective pentru sprijinul logistic al mediului de afaceri; social - unităţi de asistenţă medicală, sociale şi zonă de spaţii locative; cultural, sportiv şi de agrement - bază sportivă şi zonă publică de agrement, în termen de 10 ani de la preluarea imobilelor, conform hotărârilor Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 97/2017 şi nr. 109/2017.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilelor şi termenul prevăzute la art. 2 alin. (2), acestea revin în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 266.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor 1318 şi 3151 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de Inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică, carte funciară/ nr. cadastrale

Valoarea bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil ca urmare a reevaluării

(lei)

Administratorul bunului/CUI

103714

8.19.01

Imobil 1318

Municipiul Călăraşi,

judeţul Călăraşi, extravilan

Construcţii şi teren*

CF nr. 24750 Nr. cad. 24750

3.377.024

3.383.386,83

Ministerul Apărării Naţionale

CUI -4183229

103715

8.19.01

Imobil 3151

Municipiul Călăraşi,

judeţul Călăraşi, extravilan

Construcţii şi teren*

CF nr. 24753 Nr. cad. 24753

2.560.845

2.561.000,50

Ministerul Apărării Naţionale

CUI -4183229

 

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor 1318 şi 3151 care se transmit din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi şi se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public judeţean

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

bunului

Adresa

Valoarea de inventar

(in lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică/ Cartea funciară/ Nr. cadastrale

Persoane juridică de la cere se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care

se transmite imobilul/CUI

103714

8.19.01

Imobil 1318

Municipiul Călăraşi,

judeţul Călăraşi extravilan

3.383.386,83

1. Construcţii:

Pavilionul A:

- Suprafaţă construită = 365 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 365 mp

- Valoare contabilă = 87.382,20 lei

Pavilionul B:

- Suprafaţă construită = 365 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 365 mp

- Valoare contabilă = 87.382,20 lei

Pavilionul C:

- Suprafaţă construită = 365 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 365 mp

- Valoare contabilă = 87.382,20 lei

Pavilionul D:

- Suprafaţă construită = 58 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 58 mp

- Valoare contabilă = 3.533,30 lei

Pavilionul E:

- Suprafaţă construită = 58 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 58 mp

- Valoare contabilă = 3.533,30 lei

Pavilionul F:

- Suprafaţă construită = 11 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 11 mp

- Valoare contabilă = 6.546 lei

Pavilionul G:

- Suprafaţă construită = 169 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 169 mp

- Valoare contabilă = 32.513,60 lei

Pavilionul H:

- Suprafaţă construită = 86 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 86 mp

- Valoare contabilă = 20.569,90 lei

Pavilionul I:

- Suprafaţă construită = 169 mp

- Suprafaţă desfăşurată =169 mp

- Valoare contabilă = 32.513,60 lei

Pavilionul J:

- Suprafaţă construită = 169 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 169 mp

- Valoare contabilă = 33.797 lei

Pavilionul K:

- Suprafaţă construită = 169 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 169 mp

- Valoare contabilă = 32.513,60 lei

Pavilionul L:

- Suprafaţă construită = 169 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 169 mp

- Valoare contabilă = 32.513,60 lei

Pavilionul M:

- Suprafaţă construită = 169 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 169 mp

- Valoare contabilă = 32.513,60 lei

Pavilionul N:

- Suprafaţă construită = 169 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 169 mp

- Valoare contabilă = 33.797 lei

Pavilionul 0:

- Suprafaţă construită = 169 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 169 mp

- Valoare contabilă = 32.365,80 lei

Pavilionul P:

- Suprafaţă construită = 50 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 50 mp

- Valoare contabilă = 194,50 lei

Pavilionul R:

- Suprafaţă construită = 11 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 11 mp

- Valoare contabilă - 567,80 lei

Pavilionul S:

- Suprafaţă construită = 50 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 50 mp

- Valoare contabilă = 9.606,30 lei

Pavilionul T:

- Suprafaţă construită = 50 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 50 mp

- Valoare contabilă = 9.606,30 lei

Pavilionul U:

- Suprafaţă construită = 100 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 100 mp

- Valoare contabilă = 22.168,40 lei

Pavilionul V:

- Suprafaţă construită = 50 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 50 mp

- Valoare contabilă = 9.606,30 lei

Pavilionul T1:

- Suprafaţă construită = 3 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 3 mp

- Valoare contabilă = 972,30 lei

Pavilionul S1:

- Suprafaţă construită = 48 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 48 mp

- Valoare contabilă = 330,60 lei

Pavilionul S2:

- Suprafaţă construită = 184 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 184 mp

- Valoare contabilă = 661,20 lei

Pavilionul Z:

- Suprafaţă construită = 38 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 38 mp

- Valoare contabilă = 10.703 lei

Pavilionul Z 2:

- Suprafaţă construită = 70 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 70 mp

- Valoare contabilă - 23 lei

Total suprafaţă construită - 3.314 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 3.314 mp

Total-623.296,60 lei

2. Amenajări la terenuri:

Drumuri şi alei interioare pavate cu macadam:

- Suprafaţa - 300 mp

- Valoare contabilă = 876 lei

Platouri pavate cu macadam:

- Suprafaţa = 270 mp

- Valoare contabilă = 7.203,60 lei

Reţea alimentare cu apă:

- Lungime = 98 ml

- Valoare contabilă = 962,36 lei

Reţea canalizare:

- Lungime = 400 ml

- Valoare contabilă = 8.284 lei

Reţea electrică subterană:

- Lungime = 2.214 ml

- Valoare contabilă = 15.033,06 lei

Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând:

- Lungime = 1.152 ml

- Valoare contabilă = 28.869,12 lei

Alte amenajări din contabilitate:

- Platformă betonată pentru staţie

- Valoare contabilă = 1 leu

- Rampă de coborâre - 420 mp

- Valoare contabilă = 420 lei

- Şanţ pentru cablu - 100 mp

- Valoare contabilă = 50 lei

Total-61.699,14 lei

3. Teren 7,9544 ha:

- Valoare contabila = 2.692.028,59 lei

4. Alte active fixe existente pe partea de imobil:

Arbuşti diferiţi - 332 buc.

- Valoare contabilă = 166 lei

Nuci -19 buc.

- Valoare contabilă = 518,70 lei

Plopi -18 buc.

- Valoare contabilă = 2.406,60 lei

Vişin - 5 buc.

- Valoare contabilă = 136,50 lei

Salcie - 1 buc.

- Valoare contabilă = 133,70 lei

Rezervor 5000 L - 1 buc.

- Valoare contabilă = 133,70 lei

Rezervor metalic 2000 L - 1 buc.

- Valoare contabilă = 1.000 lei;

Rezervor metalic 32 mc. - 1 buc.

- Valoare contabilă = 1.000 lei

Rezervor metalic 10 mc. - 1 buc.

- Valoare contabilă = 1.000 lei

Total-6.362,50 iei

Total valoare - 3.383.386,83 lei

CF 24750 Nr. cad. 24750

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

Domeniul public al judeţului Călăraşi CUI - 4294030

 

 

103715

8.19.01

Imobil 3151

Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, extravilan

2.561.000,50

1. Construcţii:

Pavilionul A:

- Suprafaţă construită = 186,3 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 372,6 mp

- Valoare contabilă = 62.541,30 lei

Pavilionul B:

- Suprafaţă construită = 113,7 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 226,6 mp

- Valoare contabilă = 93.250,80 lei

Pavilionul C:

- Suprafaţă construită = 59,4 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 59,4 mp

- Valoare contabilă = 24.978 lai

Pavilionul D:

- Suprafaţă construită = 145,9 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 145,9 mp

- Valoare contabilă = 75.605,80 lei

Pavilionul E:

- Suprafaţă construită - 228,6 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 228,6 mp

- Valoare contabilă = 28.702,10 lei

Pavilionul F:

- Suprafaţă construită = 6,8 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 6,8 mp

- Valoare contabilă = 26.446,50 lei

Pavilionul G:

- Suprafaţă construită - 6,8 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 6,8 mp

- Valoare contabilă = 26.446,50 lei

Pavilionul H:

- Suprafaţă construită = 52,8 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 52,8 mp

- Valoare contabilă = 8.167,30 lei

Pavilionul I:

- Suprafaţă construită = 52,8 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 52,8 mp

- Valoare contabilă = 8.167,30 lei

Pavilionul J:

- Suprafaţă construită = 21,6 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 21,6 mp

- Valoare contabilă = 17.837,30 lei

Pavilionul K:

- Suprafaţă construită = 103 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 103 mp

- Valoare contabilă = 27.180,70 lei

Pavilionul L:

- Suprafaţă construită = 31,2 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 31,2 mp

- Valoare contabilă = 2,770,30 lei

Total suprafaţă construită = 1.008,9 mp

Total suprafaţă desfăşurată = 1.308.1 mp

Total-402.093,90 lei

2. Amenajări la terenuri:

Drumuri şi alei interioare betonate:

- Suprafaţa = 2.100 mp

- Valoare contabilă = 37.696,60 lei

Drumuri şi alei interioare asfaltate:

- Suprafaţa = 800 mp

- Valoare contabilă = 39.919,90 lei

Platouri betonate, asfaltate:

- Suprafaţa = 206 mp

- Valoare contabilă = 4,632 lei

Reţea alimentare cu apă:

- Lungime = 80 ml

- Valoare contabilă = 2.800,30 lei

Reţea canalizare:

- Lungime = 25 ml

- Valoare contabilă = 3.817,70 lei

Reţea electrică subterană:

- Lungime = 214 ml

- Valoare contabilă = 2.986,10 lei

Reţea electrică aeriană:

- Lungime = 40 ml

- Valoare contabilă = 617,80 lei

Împrejmuire beton prefabricat

- Lungime = 1.089 ml

- Valoare contabilă = 3,081,50 lei

Total - 95.551,90 lei

3. Teren 6,9024 ha

- Valoarea contabilă-2.063.198,70 lei

4. Alte active fixe existente pe partea de imobil:

Cais - 2 buc.

- Valoare contabilă = 15,60 lei

Prun -18 buc.

- Valoare contabilă = 140,40 lei

Total -156 lei

Total valoare-2.561.000,50 lei

CF 24753 Nr. cad. 24753

Statui român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI -4183229

Domeniul public al judeţului Călăraşi

CUI -4294030

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale deşeuri, situri contaminate şi substanţe periculoase nr. 10.399/DGDSCSP din 23.10.2017,

în temeiul prevederilor:

- art. 2 din Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările ulterioare;

- art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 şi 86 bis din 26 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 3.10, după a treia liniuţă se introduce o liniuţă, cu următorul cuprins:

„- echipamente de monitorizare a radioactivităţii: monitoare portabile de detecţie a radiaţiilor tip radiodebitmetru sau contaminometru, portale de monitorizare a radioactivităţii;”.

2. Punctul 3.10.1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.10.1.4, Sistemul de supraveghere trebuie să fie compus din următoarele componente;

- îngrădirea completă a amplasamentului depozitului, îngrădirea trebuie să se realizeze din: gard din plasă de oţel (mărimea ochiurilor plasei < 40 x 40 mm) sau o execuţie similară. Înălţimea gardului trebuie să fie de cel puţin 2 m. Atât timp cât condiţiile solului permit, gardurile se înfig 20 cm în pământ, pentru ca animalele sălbatice să nu poată trece pe sub gard;

- porţi de aceeaşi înălţime cu gardul, prevăzute cu sisteme de închidere şi asigurare;

- instalaţii de alarmă în caz de acces neautorizat;

- sistem de supraveghere video perimetral pentru zi şi noapte cu o rezoluţie a camerelor de luat vederi de minimum 2MP (mega pixel) şi DVR/NVR (Digital Video Recorder/Network Video Recorder) care să permită păstrarea înregistrărilor pentru cel puţin 7 zile;

- panouri de avertizare, montate în locuri vizibile, cu mesajul: «Accesul persoanelor neautorizate pe suprafaţa depozitului este interzisă»;

- panouri de avertizare, montate în locuri vizibile, cu mesajul: «Dispozitiv supravegheat video».”

3. Punctul 3.10.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.10.2. Cântarul şi echipamentul de înregistrare a cantităţii, portalul de monitorizare radiologică, biroul de intrare”.

4. După punctul 3.10.2.1 se introduce un nou punct, punctul 3.10.2.11, cu următorul cuprins:

„3.10.2.11. Depozitul trebuie dotat cu echipament de monitorizare radiologică, respectiv portal de monitorizare radiologică şi/sau monitor portabil pentru detecţia radiaţiilor.

Calibrarea şi verificarea tehnică a echipamentului de monitorizare radiologică trebuie realizate în conformitate cu normele metrologice în vigoare.”

5. După a patra liniuţă de la punctul 3.10.2.2 se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

„- verificarea prezenţei substanţelor radioactive.”

6. Punctul 3.10.3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.10.3.1. Pentru a putea efectua controlul de recepţie, în zona de acces, imediat după cântar, se amplasează un sistem mobil sau fix de măsurare a radioactivităţii şi un echipament pentru controlul vizual al deşeurilor şi pentru prelevarea probelor (rampă hidraulică sau platformă). Pentru prelevarea probelor se utilizează recipienţi şi ustensile speciale, precum şi echipament pentru protecţia muncii.”

7. La punctul 3,10.4.1, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

„- controlul şi întreţinerea sistemului video de supraveghere perimetrală.”

8. La punctul 4.2.1.5, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

„- monitorizarea radiologică a deşeurilor.”

Art. II. - Titularul activităţii are obligaţia de a se conforma cu prevederile art. I din prezentul ordin în 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 415.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia

 

În temeiul art. 1 alin. (2), (24) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare,

conform dispoziţiilor art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte modalitatea de acordare a voucherelor de vacanţă, în anul 2018, în unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia, denumite în continuare unităţi/instituţii.

(2) Pentru perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018 se acordă vouchere de vacanţă, în cuantum de maximum 1.450 lei/ salariat, în limita sumelor prevăzute în buget, alocate cu această destinaţie.

Art. 2. - (1) Cuantumul acordat salariaţilor sub forma voucherelor de vacanţă se stabileşte, în condiţiile legii, de către angajator proporţional cu durata muncii prevăzută în contractul/contractele individuale de muncă pentru funcţia de bază şi perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului individual de muncă, într-un an, respectiv contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau contract de muncă pe perioadă determinată. Voucherele de vacanţă nu se acordă pentru perioada în care contractul de muncă este suspendat, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 145 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul cumulului de funcţii, voucherele de vacanţă sunt acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii.

(3) în cazul beneficiarului din cadrul unităţii/instituţiei prevăzute la art. 1 alin. (1), care în intervalul prevăzut la art. 1 alin. (2) au desfăşurat activitate la mai mulţi angajatori, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de maximum 1,450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcţia de bază, beneficiarul indemnizaţiei de vacanţă alege, în scris, unitatea care îi va acorda voucherele de vacanţă, având obligaţia de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, şi către ceilalţi angajatori opţiunea realizată.

(4) Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea serviciilor turistice.

(5) Personalului angajat pe perioadă determinată i se acordă vouchere de vacanţă de către angajator proporţional cu durata angajării şi cu durata timpului de muncă, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018.

(6) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi personalului pensionat şi/sau detaşat, care desfăşoară activităţi în unităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), pe baza unui contract de muncă, pentru perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018. Personalul detaşat primeşte voucherele de vacanţă de la unităţile la care şi-a desfăşurat activitatea proporţional cu durata angajării şi cu durata timpului de muncă.

(7) Personalul angajat cu mai mult de o normă beneficiază de vouchere de vacanţă în cuantum de maximum 1.450 lei, în condiţiile alin. (2) - (5).

Art. 3. - (1) Personalul care ulterior datei de 1 iulie 2017 a beneficiat de vouchere de vacanţă cu valoarea integrală, proporţional cu perioada efectiv lucrată, nu mai beneficiază şi în anul 2018. În situaţia în care nu s-au acordat vouchere în valoare totală de 1.450 lei, personalul în cauză primeşte diferenţa cuvenită, proporţional cu timpul de muncă şi perioada lucrată.

(2) Personalul care a beneficiat de vouchere de vacanţă şi ulterior acordării acestuia i se suspendă contractul individual de muncă pentru o perioadă din cea prevăzută la art. 1 alin. (2)sau căruia îi încetează contractul individual de muncă anterior datei de 30 noiembrie 2018 este obligat să restituie contravaloarea voucherelor necuvenite, corespunzătoare perioadei cuprinse între data suspendării/încetării contractului individual de muncă şi data de 30 noiembrie 2018. Dispoziţiile privind restituirea contravalorii voucherelor nu se aplică în situaţia suspendării contractului individual de muncă pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, a concediului de maternitate, a concediului de risc maternal sau a concediului pentru îngrijirea copilului bolnav.

(3) Beneficiarii care nu doresc să primească vouchere de vacanţă depun o solicitare scrisă în acest sens la unitatea/instituţia angajatoare, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - (1) Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanţă pe baza actului de identitate numai pentru achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate.

(2) La sfârşitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport hârtie acordate pentru anul în curs şi neutilizate ori necuvenite sau contravaloarea acestora în termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determină restituirea, potrivit prevederilor legale.

(3) Pentru voucherele de vacanţă alimentate pe suport electronic şi neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă restituie valorile nominale către angajator. În cazul voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronic şi necuvenite, precum şi în cazul încetării raporturilor de muncă, angajatorul are obligaţia de a comunica în timp util informaţiile relevante unităţii emitente, pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator.

(4) Voucherul de vacanţă are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru voucherele emise pe suport electronic, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

(5) Valorile nominale pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei până la 100 lei, până la valoarea maximă de 1.450 lei.

(6) Angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze beneficiarii cu privire la data alimentării şi valoarea voucherelor de vacanţă transferate pe suportul electronic.

(7) în cazul în care beneficiarul a utilizat în totalitate sau în parte voucherele de vacanţă pe suport hârtie sau voucherele de vacanţă alimentate electronic, iar ulterior intervine o cauză de restituire, acesta va restitui angajatorului contravaloarea voucherelor de vacanţă necuvenite, în termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determină restituirea.

Art. 5. - Se interzice beneficiarului:

a) utilizarea voucherelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) primirea unui rest de bani la voucherul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a voucherului de vacanţă;

c) comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor bunuri şi/sau servicii.

Art. 6. - (1) Ordonatorii de credite răspund de modul de acordare a voucherelor de vacanţă şi au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ordonatorii de credite ţin evidenţa voucherelor de vacanţă conform situaţiilor cuprinse în anexele la Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Potrivit clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare voucherele de vacanţă se cuprind la titlul „Cheltuieli de personal”, articolul „Cheltuieli salariale în natură” cod 10.02.06.

(4) Sumele reprezentând voucherele de vacanţă nu intră în baza de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale şi contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, dar contravaloarea acestor vouchere este supusă impozitării, în luna în care au fost acordate beneficiarului.

(5) în situaţia în care se restituie voucherul/contravaloarea acestuia, persoana beneficiază de recalcularea impozitului în luna următoare restituirii.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 13 aprilie 2018.

Nr. 3.560.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.