MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 398/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 398         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 9 mai 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

240. - Hotărâre privind modificarea descrierii tehnice, a codurilor de clasificaţie şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Rectificări la:

 - Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 241/2018

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea descrierii tehnice, a codurilor de clasificaţie şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea descrierii tehnice, a codurilor de clasificaţie şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nu cuprinde numerele cărţilor funciare aferente bunurilor imobile prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 240.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate În domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru care se aprobă modificarea descrierii tehnice, a codurilor de clasificaţie şi actualizarea valorilor de inventar, ca urmare a reevaluării

 

Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrate)

13633330

Ministerul Transporturilor

Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare

16054368

În concesiunea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea imobilului şi a terenului aferent

(lei)

Tip bun

1

99767

8.12.03.01

teren DN 1

S = 1.117,9113 ha. Nu cuprinde suprafaţa de teren aferentă sectoarelor de drum preluate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.468/2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2007

Ţara: România, judeţul:-; -; Nr.:-., Bucureşti-Borş

117.833.794

imobil

2

99768

8.12.03.01

teren DN 1A

S = 361,1371 ha; din care 8,1371 aferenta sectorului km 181 + 950- 190 + 070 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.283/2009

Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr.: -., Bucureşti-Braşov

32.257.792

imobil

3

99769

8.12.03.01

teren DN 1B

S = 112 ha

Ţara: România, judeţul:-; -; -; Nr.:-., Ploieşti-Buzău

10.354.382

imobil

4

99770

8.12.03.01

teren DN 1C

S = 331 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -., Cluj-Haimeu

35.543.645

imobil

5

99771

8.12.04.01

teren DN 1D

S = 63 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -., Albeşti-Urziceni

4.245.323

imobil

6

99772

8.12.03.01

teren DN 1F

S = 272 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -., Cluj-Urziceni

33.487.672

imobil

7

99773

8.12.05.01

teren DN 1G

S = 85 ha

Ţara: România, Judeţul:-; -; -; Nr.:-., Huedin-Tihău

13.271.241

imobil

8

99774

8.12.05.01

teren DN 1H

S = 210 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -., Aleşd-Răstoci

32.229.687

imobil

9

153424

8.12.05.01

teren DN 1P

S = 37 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; Nr.: -, Bihor

5.765.262

imobil

10

153811

8.12.05.01

teren DN 1T

S = 2,0166 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; Nr.: -, Sălaj

84,902

imobil

11

153813

8.12.05.01

teren DN 1R

S = 52,1975 ha

Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr.: -, judeţele Cluj, Alba

1.255.182

imobil

12

121579

8.12.03.01

teren DN 2

S = 917 ha; Prin Hotărârea Guvernului nr. 132/2008 terenul aferent

sectorului km 281 + 400-280 + 753 s-a predat la Consiliul Local al Municipiului Bacău

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -., Bucureşti-Siret

109.954.774

imobil

13

99776

8.12.03.01

teren DN 2A

S = 436 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -., Urziceni-Constanţa

62.158.219

imobil

14

99778

8.12.04.01

teren DN 2C

S = 153 ha

Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr.: -, Costeşti-Slobozia

14.269.799

imobil

15

99779

8.12.05.01

teren DN 2D

S = 216 ha; sectorul de drum km 0 + 00 - km 2 + 552 cu suprafaţa de teren de 3,40 ha (inclusă în suprafaţa totală de 219,40 ha) a fost preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 116/2010; protocol predare-preluare nr. 23.448/29.04.2015 şi nr. 19.429/13.05.2015

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -, Focşani-Târgu Secuiesc

19.057.500

imobil

16

99780

8.12.05.01

teren DN 2E

S = 170 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.:-, Spătărăşti-Frontiera Ucraina

16.955.988

imobil

17

99781

8.12.04.01

teren DN 2F

S = 154 ha

Ţara: România, judeţul:-; -; Nr.:-, Bacău-Vaslui

15.638.463

imobil

18

99782

8.12.04.01

teren DN 2G

S= 102 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -., Bacău-Coman

9.382.489

imobil

19

99783

8.12.05.01

teren DN 2H

S = 73 ha

Ţara: România, judeţul:-; -; -; Nr.:-., DN 2-Putna

7.241.212

imobil

20

99784

8.12.05.01

teren DN 2K

S = 33 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.:-, Milişăuţi-Solea

3.471.198

imobil

21

150363

8.12.03.01

teren DN 2L

S = 152 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -, DN2-Panciu-Soveja

15.891.336

imobil

22

150365

8.12.05.01

teren DN 2M

S = 103 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -, DN2-Odobeşti- Andreiaşu

10.954.204

imobil

23

151883

8.12.05.01

teren DN 2R

S= 19 ha

Ţara: România, Judeţul: Vrancea -; -; Nr.: -

1.928.872

imobil

24

151885

8.12.05.01

teren DN 2N

S= 118 ha

Ţara: România, judeţul: Vrancea -; -.; Nr.: -

12.928.286

imobil

25

99785

8.12.03.01

teren DN 3

S = 494 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.:-, Bucureşti-Constanţa

139.910.782

imobil

26

99786

8.12.04.01

teren DN 3A

S = 132 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -, Lehliu-Feteşti

11.345.574

imobil

27

99787

8.12.04.01

teren DN 3B

S = 184 ha

Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr.: -, Călăraşi-Lunca

17.373.627

imobil

2B

99788

8.12.04.01

teren DN 3C

S = 26 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -, Palas-Ovidiu

2.960.359

imobil

29

99789

8.12.04.01

teren DN 4

S = 115 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -., Bucureşti-Olteniţa Port

11.434.027

imobil

30

99790

8.12.03.01

teren DN 5

S = 106 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -: Nr.:-, Bucureşti-Giurgiu

5.274.446

imobil

 

31

147594

8.12.05.01

teren DN 5A

S = 56 ha

Ţara: România, judeţul:-; -; -; Nr.:-., Hotarele-Adunaţii Copăceni

4.835.970

imobil

32

99791

8.12.04.01

teren DN 5B

S = 63 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -, Giurgiu-Ghimpaţi

5.339.618

imobil

33

99792

8.12.04.01

teren DN5C

S = 84 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -, Giurgiu-Zimnicea

7.085.641

imobil

34

99793

8.12.03.01

teren DN6

S = 1.229,4286 ha. Nu cuprinde suprafaţa aferentă sectorului km 494 + 800-500 + 400 şi km 450 + 000-457 + 700 preluate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/06 şi Hotărârea Guvernului nr. 23/2008

Ţara: România, judeţul:-; -; -; Nr.:-., Bucureşti-Cernavodă

168.078.136

imobil

35

99794

8.12.03.01

teren DN6A

S = 1 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.:-, Baraj Porţile de Fier I

34,002

imobil

36

153866

8.12.05.01

teren DN 6B

S = 89,87 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -., Gorj-Dolj

8.290.291

imobil

37

99795

8.12.03.01

teren DN7

S = 928,845 ha. Nu cuprinde suprafaţa aferentă sectorului km 386 + 200-393 + 000 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.567/2007; 4,405 ha preluate prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2008; 0,56 ha aferent sectorului km 538 + 600-539 + 300 s-a predat prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2009

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -, Bucureşti-Nădlac

112.684.731

imobil

38

99796

8.12.05.01

teren DN7A

S = 151 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; Nr.: -, Brezoi-Petros

6.362.163

imobil

39

99797

8.12.05.01

teren DN7B

S= 19 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -., Cearda-Frontiera Ungaria

2.930.829

imobil

40

99798

8.12.04.01

teren DN7C

S = 313 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.:-, Bascov-Vestem

31.113.162

imobil

41

144794

8.12.05.01

teren DN 7D

S = 26 ha

Ţara: România, judeţul: Vâlcea -; -; Nr.: -

1.125.140

imobil

42

99799

8.12.04.01

teren DN10

S = 329 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.:-, Buzău-Harman

32.410.250

imobil

43

99800

8.12.03.01

teren DN11

S = 340 ha. Nu cuprinde suprafaţa aferentă sectorului km 125 + 100-132 + 500 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2007

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -, Braşov-Bacău

52.395.358

imobil

44

99801

8.12.04.01

teren DN11A

S = 146 ha. Nu cuprinde suprafaţa aferentă sectorului km 0 + 000- 6+700 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2007

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -, Oneşti-Bârlad

13.324.258

imobil

45

99802

8.12.05.01

teren DN11B

S = 67 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -, Târgu Secuiesc-Cozmeni

6.344.643

imobil

46

99803

8.12.03.01

teren DN 12

S = 271,0342 ha. din care 2,156 ha este aferentă sectorului DN12 km 164 + 150-166 + 845 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 154/2008; 2,81 ha aferentă sector DN12 km 130+671-133+625, preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.565/2007; 10,49 ha aferent sector DN12 km 74 + 900-84 + 200 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 850/2008

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.:-, Sfântu Gheorghe-Topliţa

34.108.379

imobil

47

99804

8.12.05.01

teren DN 12A

S = 229,2792 ha. Nu cuprinde suprafaţa aferentă sectorului km 114 + 600-115 + 530 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2007; 0,2792 ha este aferentă sectorului km 0 + 000-0 + 200 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 850/2008

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -, Miercurea-Ciuc-Oneşti

23.380.562

imobil

48

147597

8.12.05.01

TEREN DN 12B

S = 37 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -., Târgu Ocna-Slănic Moldova

3.269.276

imobil

49

99805

8.12.05.01

teren DN12C

S = 76,4 ha; din care 5,20 ha este aferentă sectoarelor de drum preluate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.565/2007

Ţara: România, judeţul:-; -; Nr.:-., Gheorghieni-Lacul Roşu

6.545.299

imobil

50

153868

8.12.05.01

teren DN 12D

S = 0,4608 ha

Ţara: România.

judeţul: Bacău; Oraşul Comăneşti; -; Nr.: -

5,904

imobil

51

99806

8.12.03.01

teren DN13

S = 302 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -., Braşov-Târgu Mureş

42.211.472

imobil

52

99807

8.12.04.01

teren DN13A

S = 185,484 ha; din care 0,484 ha este aferentă sector km 127 + 500-127 + 950 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 850/2008

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -, Bălăuşeri-Miercurea-Ciuc

5.232.008

imobil

53

99808

8.12.05.01

teren DN13B

S = 69,58; din care 3,58 ha este aferentă sectorului DN 13B km 47 + 792-51 + 045 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.565/2007

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -., Praid-Gheorghieni

5.829.323

imobil

54

144792

8.12.05.01

teren DN 13C

S = 51 ha

Ţara: România. judeţul: -; -; -; Nr.: -, judeţul Harghita,

Mureş

4.637.572

imobil

55

147603

8.12.05.01

TEREN DN 13D

S = 9 ha

Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr.: -, DN 13A-SOVATA

636,572

imobil

56

150361

8.12.05.01

teren DN 13E

S = 114ha

Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr.: -, Feldioara-Covasna-Întorsura Buzăului

9.252.377

imobil

57

99809

8.12.04.01

teren DN14

S = 128 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -, Sibiu-Sighişoara

6.030.298

imobil

58

99810

8.12.05.01

teren DN14Ă

S = 55.839 ha, din care 5.839 ha este aferentă sectorului DN 14A km 20 + 400-26+800 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 255/2008

Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr.: -, Mediaş-Iernut

4.990.565

imobil

59

99811

8.12.05.01

teren DN14B

S = 85 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -., Teiuş-Copşa Mică

11.412.769

imobil

60

99812

8.12.03.01

teren DN15

S = 551,5302 ha, din care 9,7702 ha este suprafaţa aferentă sectorului DN15 km 170 + 780-182 + 800 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 154/2008. Nu cuprinde suprafaţa de teren aferentă sectorului km 0 + 000-2 + 300 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2007; 5,76 ha este suprafaţa aferentă sectorului km 6 + 050 + 11 + 600 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.312/2009

Ţara: România, judeţul: -; -; -: Nr.: -, Turda-Bacău

52.821.136

imobil

61

99813

8.12.03.01

teren DN 15A

S = 81 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -, Breaza-Saraţel

11.058.461

imobil

62

99814

8.12.05.01

teren DN 15B

S = 112 ha

Ţara: România, judeţul:-; -; -; Nr.:-., Poiana Largă-Cristeşti

10.327.276

imobil

63

99815

8.12.04.01

teren DN15C

S = 119 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -, Piatra-Neamţ-Praxia

11.476.479

imobil

64

99816

8.12.05.01

teren DN 15D

S = 236 ha

Ţara: România, judeţul: -;-; Nr.:-, Piatra-Neamţ-Vaslui

22.380.744

imobil

65

152068

8.12.05.01

teren DN 15F

S= 10 ha

Ţara: România, judeţul: Neamţ -;-;-; Nr. -

909,843

imobil

66

152070

8.12.05.01

teren DN 15E

 

Ţara: România, judeţul: Neamţ Nr. -

481,861

imobil

67

144793

8.12.05.01

teren DN 15E

S = 64 ha

Ţara: România, judeţul: Mureş-;-;-; Nr.: -

6.096.835

imobil

68

99817

8.12.03.01

teren DN 16

S = 151 ha

Ţara: România, judeţul: -;-: Nr.: -, Apahida-Reghin

19.376.228

imobil

69

99818

8.12.03.01

teren DN 17

S - 401,66 ha, din care 1,66 ha s-au preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2009

Ţara: România, Judeţul: Suceava -;-;-; Nr.:-, Dej-Suceava

41.742.104

imobil

70

99819

8.12.05.01

teren DN 17A

S = 127 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Sadova-Domeşti

11.360.486

imobil

71

99820

8.12.05.01

teren DN 17B

S = 152 ha

Ţara: România, Judeţul: Nr.: -, Valea Dornei-Poiana Teiului

14.717.320

imobil

72

99821

8.12.05.01

teren DN 17C

S= 139 ha

Ţara: România, Judeţul: - ;.-;-; Nr.: -, Bistriţa-Năsăud-Moisei

22.421.089

imobil

73

99822

8.12.05.01

teren DN 17D

S = 166 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.:-, Beclean-Calibaba

27.033.778

imobil

74

99823

8.12.05.01

teren DN 18

S = 357 ha

Ţara: România, judeţul: -;-; Nr.:-, Baia Mare-Iacobeni

50.460.973

imobil

75

153843

8.12.05.01

teren DN 18B

S = 76.2610 ha

Ţara: România, judeţul:-;-; Nr.:-, Cluj Maramureş

6.818.105

imobil

76

99824

8.12.03.01

teren DN 19

S = 359 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.:-, Oradea-Sighet

50.191.873

imobil

77

99825

8.12.03.01

teren DN 19A

S = 88 ha

Ţara: România, judeţul: -;-;-; Nr.:-, Supur-Dorolt

11.391.463

imobil

78

99826

8.12.05.01

teren DN 19B

S = 95 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.:-, Săcuieni-Nuşfalău

15.797.771

imobil

79

99827

8.12.05.01

teren DN 19C

S = 16 ha

Ţara: România, judeţul: -;-; Nr.:-, Valea lui Mi hai-frontieră Ungaria

2.391.234

imobil

80

147608

8.12.05.01

teren DN 19D

S = 14 ha

Ţara: România, Judeţul: Nr.:-, Săcuieni-Frontieră Ungaria

1.990.548

imobil

81

153423

8.12.05.01

teren DN 19E

S = 76 ha

Ţara: România, judeţul: Bihor; -; Nr.:-

13.154.486

imobil

82

99828

8.12.03.01

teren DN 21

S = 193 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.:-, Brăila-Călăraşi

55.220.001

imobil

83

99829

8.12.05.01

teren DN 21A

S = 44 ha

Ţara: România, judeţul:-;-; Nr.:-, Bărăganu-Ţăndărei

4.204.446

imobil

84

99830

8.12.03.01

teren DN 22

S = 546 ha

Ţara: România, judeţul: -;-; Nr.:-, Râmnicu Sărat-Ovidiu

166.682.504

imobil

85

99831

8.12.05.01

teren DN 22A

S= 164 ha

Ţara: România, Judeţul: Nr.:-, Cataloi-Hârşova

15.448.304

imobil

86

147592

8.12.03.01

teren DN 22B

S = 16ha

Ţara: România, Judeţul: Nr.:-, Brăila-Galaţi

813,086

imobil

87

99862

8.12.04.01

teren DN 22C

S = 88 ha

Ţara: România, judeţul: -;-; Nr.:-, Cernavodă-Basarabi

11.457.282

imobil

88

99863

8.12.05.01

teren DN 22D

S = 148 ha

Ţara: România, judeţul: -;-; Nr.:-, Macin-Caugagia

14.596.375

imobil

89

147589

8.12.05.01

teren DN 22E

S = 11 ha

Ţara: România, judeţul:-;-; Nr.:-, Ion C. Brătianu-Garvan

403,481

imobil

 

90

147590

8.12.05.01

teren DN 22F

S = 17 ha

Ţara: România, judeţul:-;-; Nr.:-, Horia-Nalbant

1.291.027

imobil

91

144791

8.12.05.01

teren DN 23

S = 125 ha

Ţara: România, judeţul:-;-; Nr.:-, judeţele Vrancea, Brăila

10.826.246

imobil

92

151881

8.12.05.01

teren DN 23A

S = 68 ha

Ţara: România, judeţul: Vrancea; -.;-; Nr.:-

7.166.819

imobil

93

151879

8.12.05.01

teren DN 23B

S = 37 ha

Ţara: România, Judeţul: Vrancea; -;-; Nr.:-

3.651.629

imobil

94

99865

8.12.03.01

teren DN 24

S = 323,884 ha; s-au predat 18,116 ha la administraţia locală cu Hotărârea Guvernului nr. 391/2009

Ţara: România, judeţul: -;-;-; Nr.:-, Tişiţa-Sculeni

28.928.469

imobil

95

99866

8.12.05.01

teren DN 24A

S = 193 ha

Ţara: România, judeţul:-;-;-; Nr.:-, Bârlad-Huşi

19.659.585

imobil

96

99867

8.12.03.01

teren DN 24B

S = 89 ha

Ţara: România, judeţul: -;-;-; Nr.:-, Crasna-Albiţa

11.013.574

imobil

97

99868

8.12.05.01

teren DN 24C

S = 265 ha

Ţara: România, judeţul: -;-;-; Nr.:-, Vânători-Rădăuţi Prut

26.701.431

imobil

98

154472

8.12.05.01

teren DN 24D

S= 125,53 ha

Ţara: România, judeţul: -;-;-; Nr.:-, judeţele Vaslui, Galaţi

11.310.541

imobil

99

99869

8.12.04.01

teren DN 25

S = 105 ha

Ţara: România, judeţul: -;-;-; Nr.:-, Tecuci-Şendreni

8.389.298

imobil

100

153809

8.12.05.01

teren DN 25A

S = 4,9128 ha

Ţara: România, judeţul: -;-;-; Nr.:-, judeţele Galaţi, Vrancea

77,117

imobil

101

99870

8.12.04.01

teren DN 26

S= 173 ha

Ţara: România, Judeţul: Nr.:-, Galaţi-Murgeni

16.864.588

imobil

102

99871

8.12.04.01

teren DN 26A

S = 1 ha

Ţara: România, judeţul: -;-; Nr.: -, Oancea-Pod Oancea

95,267

imobil

103

99873

8.12.03.01

teren DN 28

S = 246 ha

Ţara: România, judeţul: -;-;-; Nr.: -, Săbăoani-Albiţa

18.730.184

imobil

104

99875

8.12.04.01

teren DN28A

S - 72 ha

Ţara: România, judeţul:-;-; Nr.:-, Târgu Frumos-Motca

6.628.899

imobil

105

99878

8.12.03.01

teren DN 28B

S = 122 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Târgu Frumos-Botoşani

17.711.887

imobil

106

99879

8.12.03.01

teren DN 29

S = 174 ha

Ţara: România, Judeţul: Nr.: -, Suceava-Manoleasa

21.661.252

imobil

107

99882

8.12.05.01

teren DN29A

S = 182 ha

Ţara: România, Judeţul: -;-; Nr.: -, Suceava-Rădăuţi Prut

18.115.956

imobil

108

99883

8.12.04.01

teren DN29B

S = 55 ha

Ţara: România, judeţul:-;-;-; Nr.:-, Botoşani-Dorohoi

5.243.467

imobil

109

99885

8.12.05.01

teren DN29C

S = 77 ha

Ţara: România, judeţul: -;-; Nr.: -, Cucorani-Vârf Câmp

7.141.059

imobil

110

99887

8.12.05.01

teren DN29D

S - 84 ha

Ţara: România, judeţul: -;-.;-; Nr.: -, Botoşani-Ştefăneşti

7.778.999

imobil

111

99889

8.12.05.01

teren DN 29E

S = 5 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.:-, Stânca-Frontieră Moldova

493,116

imobil

112

99891

8.12.04.01

teren DN 31

8=114 ha

Ţara: România, judeţul:-;-; Nr.:-, Călăraşi-Olteniţa

13.153.117

imobil

113

99894

8.12.03.01

teren DN 38

S = 95 ha

Ţara: România, judeţul: -;-;-; Nr.: -, Agigea-Negru Vodă

9.107.234

imobil

114

99895

8.12.03.01

teren DN 39

S= 112 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Constanţa - Vama Veche

10.650.363

imobil

115

147600

8.12.05.01

teren DN 39B

S = 4 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, DN 39-Olimp

245,535

imobil

116

147601

8.12.05.01

teren DN 39C

8 = 3 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, DN 39-Neptun

181,878

imobil

117

147602

8.12.05.01

teren DN 39D

S = 2ha

Ţara: România, Judeţul: Nr.: -, DN39-Jupiter

145,503

imobil

118

147599

8.12.05.01

teren DN39E

S= 10ha

Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr.: -, DN39-Cumpăna

672,947

imobil

119

99897

8.12.05.01

teren DN 41

S = 96 ha

Ţara: România, judeţul:-;-; Nr.:-, Olteniţa-Daia

8.245.110

imobil

 

120

99899

8.12.05.01

teren DN51

S = 62 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Alexandria-Port Zimnicea

5.321.431

imobil

121

99905

8.12.05.01

teren DN51A

S = 80 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.:-, Zimnicea-Turnu Măgurele

7.262.972

imobil

122

99907

8.12.04.01

teren DN 52

S = 70 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Alexandria-Turnu Măgurele

5.498.761

imobil

123

99908

8.12.05.01

teren DN54

S= 109 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Caracal-Turnu Măgurele

9.025.455

imobil

124

99919

8.12.05.01

teren DN 54A

S = 62 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Corabia-Bechet

4.427.079

imobil

125

99920

8.12.03.01

teren DN 55

S= 113 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Craiova-Bechet

9.715.755

imobil

126

99922

8.12.05.01

teren DN 55A

S = 148 ha

Ţara: România, judeţul: -;-; Nr.: -, Bechet-Calafat

13.749.842

imobil

127

99924

8.12.03.01

teren DN56

S = 142 ha

Ţara: România, judeţul: -;-;-; Nr.: -, Craiova-Calafat

18.156.898

imobil

128

99926

8.12.04.01

teren DN 56A

S = 126 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Maglavit-Simian

8.636.177

imobil

129

99928

8.12.04.01

teren DN 56B

S = 47 ha

Ţara: România, judeţul: -;-; Nr.: -, Hinova-Porţile da Fier II

3.525.088

imobil

130

147596

8.12.05.01

teren DN56C

S - 97 ha

Ţara: România, judeţul:-;-; Nr.:-, Salcia-Burila Mică

9.150.708

imobil

131

99930

8.12.05.01

teren DN57

S = 388 ha

Ţara: România, Judeţul: Nr.: -, Orşova-Moraviţa

58.954.802

imobil

132

99932

8.12.05.01

teren DN 57A

S = 49 ha

Ţara: România, judeţul: -;-; Nr.: -, Pojejena-Socol

8.397.685

imobil

133

99934

8.12.05.01

teren DN 57B

S= 184 ha

Ţara: România, judeţul: -;-;-; Nr.: -, Oraviţa-Lăpuşniţel

28.941.950

imobil

134

99936

8.12.05.01

teren DN 57C

S = 1 ha

Ţara: România, judeţul:-;-; Nr.:-, Naidas-Frontieră Iugoslavia

40,418

imobil

135

99938

8.12.04.01

teren DN 58

S = 162,5818 ha; din care 4,5818 ha aferentă sectorului km 37 + 300-44 + 000 preluată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.462/2008

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Caransebeş-Anina

24.614.758

imobil

136

99940

8.12.05.01

teren DN 58A

S = 79 ha

Ţara: România, Judeţul: Nr.: -, Lugoj-Soceni

12.508.341

imobil

137

99942

8.12.04.01

teren DN58B

S = 135,1839 ha; din care 11,1839 ha aferentă sectorului km 2 + 200-5 + 200 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.462/2008

Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr.: -, Reşiţa-Voiteg

26.551.045

imobil

138

99944

8.12.03.01

teren DN59

S = 120 ha

Ţara: România, judeţul:-;-;-; Nr.:-, Timişoara-Moraviţa

16.896.184

imobil

139

99946

8.12.04.01

teren DN59A

S = 91 ha

Ţara: România, judeţul: -;-; Nr.: -, Timişoara-Jimbolia

14.881.917

imobil

140

99947

8.12.05.01

teren DN 59B

S = 144 ha

Ţara: România, judeţul: -;-;-; Nr.: -, Cărpiniş-Deta

23.710.701

imobil

141

99950

8.12.05.01

teren DN 59C

S = 78 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.:-, Jimbolia-Sânnicolau Mare

12.116.547

imobil

142

99951

8.12.04.01

teren DN61

S = 118 ha

Ţara: România, judeţul:-;-;-; Nr.:-, Ghimpaţi-Găeşti

9.428.829

imobil

143

99952

8.12.04.01

teren DN 64

S = 280 ha

Ţara: România, judeţul: -;-;-; Nr.: -, Caracal-Olăneşti

28.231.405

imobil

144

99955

8.12.03.01

teren DN 65

S = 222 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Craiova-Piteşti

29.832.138

imobil

145

99957

8.12.05.01

teren DN 65A

S = 186 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Cerbu-Turnu Măgurele

16.672.096

imobil

146

99958

8.12.03.01

teren DN65B

S=15ha

Ţara: România, Judeţul: Nr.: -, A1-DN 65

1.985.496

imobil

147

99960

8.12.05.01

teren DN65C

S = 182 ha

Ţara: România, Judeţul: Nr.: -, Craiova-Horezu

16.363.359

imobil

14B

147595

8.12.05.01

teren DN65E

S = 54 ha

Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr.: -, Roşiori-Piatra

4.580.280

imobil

149

99964

8.12.03.01

teren DN66

S = 332 ha

Ţara: România, judeţul:-;-; Nr.:-, Filiaşi-Simeria

41.191.519

imobil

 

150

99966

8.12.04.01

teren DN 66A

S= 126 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Iscroni-Lupeni-Câmpu lui Neag

15.022.872

imobil

151

99968

8.12.04.01

teren DN 67

S = 411 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.:-, Turnu Severin-Râmnicu Vâlcea

38.314.097

imobil

152

99970

8.12.05.01

teren DN 67A

S = 37 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Broşteni-Strehaia

2.647.424

imobil

153

99972

8.12.05.01

teren DN 67B

S = 274 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Scoarţa-Piteşti

23.270.305

imobil

154

99973

8.12.05.01

teren DN 67C

S = 192 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Bengeşti-Sebeş

20.008.384

imobil

155

99976

8.12.05.01

teren DN 67D

S= 165 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Târgu Jiu-Băile Herculane

17.042.919

imobil

156

99977

8.12.04.01

teren DN68

S = 134 ha

Ţara: România, judeţul: -;-; Nr.: -, Caransebeş-Haţeg

28.101.575

imobil

157

99979

8.12.03.01

teren DN 68A

S = 149 ha. Nu cuprinde suprafaţa aferentă sectorului km 0 + 000-2 + 900 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/06

Ţara: România, judeţul: -;-; Nr.: -, Lugoj-Ilia

31.727.629

imobil

158

99980

8.12.03.01

teren DN69

S = 99,36 ha; 0,64 ha aferentă sectorului km 46 + 200-47 + 000 s-a predat prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2009.

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Timişoara-Arad

16.593.712

imobil

159

99981

8.12.04.01

teren DN71

S = 212 ha

Ţara: România, judeţul: -;-; Nr.: -, Răcari-Sinaia

20.594.585

imobil

160

99982

8.12.04.01

teren DN72

S = 122 ha

Ţara: România, judeţul:-;-; Nr.:-, Găeşti-Ploieşti

10.154.823

imobil

161

99983

8.12.04.01

teren DN 72A

S = 134 ha

Ţara: România, Judeţul: Nr.: -, Târgovişte-Câmpulung Muşcel

14.359.222

imobil

162

99984

8.12.03.01

teren DN 73

S = 241 ha

Ţara: România, Judeţul: Nr.: -, Piteşti-Braşov

35.105.699

imobil

163

99985

8.12.05.01

teren DN73A

S = 108 ha

Ţara: România, Judeţul:-;-; Nr.:-, Predeal-Şercaia

7.697.053

imobil

164

99986

8.12.05.01

teren DN73B

S = 7 ha

Ţara: România, judeţul: Nr.: -, Cristian-Ghimbav

577,007

imobil

165

99987

8.12.05.01

teren DN 73C

S = 133 ha

Ţara: România, judeţul: -;-; Nr.: -, Câmpulung Muscel-Blidari

14.022.445

imobil

166

147593

8.12.05.01

teren DN73D

S = 72 ha

Ţara: România, judeţul:-; -; -; Nr.:-., Ciumeşti-Suslăneşti

5.827.035

imobil

167

99988

8.12.05.01

teren DN 74

S= 165 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -., Brad-Alba Iulia

26.629.905

imobil

168

99989

8.12.05.01

teren DN 74A

S= 19ha

Ţara: România, judeţul:-; -; -; Nr.:-., Abrud-Câmpeni

3.116.268

imobil

169

99990

8.12.05.01

teren DN75

S = 273 ha. Nu cuprinde suprafaţa de teren aferentă sectorului km 160 + 870-161 + 270 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.174/26.09.2007

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -, Lunca-Turda

43.933.321

imobil

170

99991

8.12.03.01

teren DN 76

S = 312,0070 ha; 2,0070 ha aferentă sectorului km 121 + 000-124 + 010 preluat prin Hotărârea Guvernului

nr. 927/2008

Ţara: România, judeţul: -; -; -: Nr.:-, Şoimuş-Oradea

46.775.162

imobil

171

99992

8.12.03.01

teren DN 79

S = 192,24 ha (suprafaţa de 2.24 ha s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 535/2009; Protocol predare-primire nr. 432/CG/18.06.2009; PVCI nr. 2016/25.05.2009)

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -., Arad-Oradea

26.441.691

imobil

172

99993

8.12.03.01

teren DN 79A

S = 242 ha

Ţara: România, judeţul: -; -; -; Nr.: -., Vârfurile-Vârsand

37.513.301

imobil

173

99994

8.12.03.01

teren DN79B

S = 22 ha

Ţara: România, judeţul:-; -; -; Nr.:-., Salonta-Frontieră Ungaria

3.344.928

imobil

174

154882

8.12.04.01

teren pentru varianta de ocolire Cluj N-E

S = 5,82 ha

Ţara: România, judeţul: Cluj -: -: Nr.: -

328,643

imobil

175

153628

8.12.04.01

Teren aferent drum naţional „Varianta de ocolire a

municipiului Sibiu”

S= 17,2824 ha

Ţara: România, judeţul: Sibiu; MRJ Sibiu; -; Nr.: -

2.221.088

imobil

176

153299

8.12.04.01

Teren „Centura ocolitoare a oraşului Ştei”

S = 3ha

Ţara: România, judeţul: Bihor; Oraşul Ştei; -; Nr. -

212,191

imobil

177

153174

8.12.04.01

Teren „DN (Centura ocolitoare municipiul Alba Iulia)”

S= 15.6315 ha

Ţara: România, Judeţul: Alba; MRJ Alba Iulia; -; Nr.: -

2.562.148

imobil

178

152718

8.12.04.01

Teren „Varianta ocolitoare a municipiului Făgăraş”

S = 10 ha

Ţara; România, judeţul: Braşov; municipiul Făgăraş; -; Nr. -

898,779

imobil

179

152094

8.12.04.01

teren varianta ocolitoare Gherla

S= 11 ha

Ţara: România, judeţul: Cluj; -; Nr.:-, Buneşti-Băiţa

1.274.052

imobil

180

152716

8.12.04.01

Teren „Varianta ocolitoare Sud-Vest Oradea”

S = 31 ha

Ţara: România, judeţul: Bihor; MRJ Oradea; -; Nr.: -

3.580.813

imobil

181

144795

8.12.04.01

teren Centura Bucureşti

S= 108,2534 ha

Ţara; România, judeţul: Ilfov; -; Nr. -

6.160.098

imobil

182

144796

8.12.04.01

teren Centura Călimăneşti

S = 11 ha

Ţara: România, judeţul: Vâlcea;-; Nr.: -

747,790

imobil

183

153303

8.12.04.01

Teren „Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin”

S = 9,6993 ha;

Ţara: România, judeţul; Mehedinţi; comuna Brezniţa-Ocol; -; Nr.: -

3.370.007

imobil

184

150366

8.12.04.01

Teren infrastructură conexă de pe teritoriul românesc la obiectivul „Pod peste fluviul Dunărea la Calafat-Vidin”

S = 8,53149 ha; prin Hotărârea Guvernului nr. 1.005/02.09.2009 a fost preluată S = 3,5837 ha de la MMP-RNP-ROMSILVA.

Ţara: România, judeţul: Dolj; -; Nr.: -

1.015.862

imobil

185

153675

8.12.03.01

Teren infrastructură conexă pod Calafat-Vidin

S = 0,3499 ha

Ţara: România, judeţul: Dolj; -; Nr.: -

1,502

imobil

186

157992

8.12.04.06

Pasaj rutier Filimon Sârbu

lungime = 476,6 m; lăţime = 2x7,8 m; deschideri = 2x15,2 şi 7x16; deschideri între 20,83 şi 30,0 m; secţiune alcătuită din grinzi prefabricate precomprimate; înălţime de la sol între 5-6,85 m; înălţime de la sol plus partea carosabilă = 8,5-10,35 m; stare de viabilitate nesatisfăcătoare; clasa de încărcare E; suprafaţa terenului din acte 11.315 mp; suprafaţa construcţiilor din acte 1.800 mp

Ţara: România,

judeţul: Constanţa; MRJ Constanţa; strada Nicolae Filimon; -; Nr.: -

58,808

imobil

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 241/2018 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 12 martie 2018, se fac următoarele rectificări:

- în anexa nr. 2 (cu referire la anexa nr. 7 la ghid), la pct. II, în loc de:

„II. Declar că societăţile care fac parte din «întreprinderea unică» aşa cum este definită în art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, şi cu care avem cel puţin una dintre relaţiile de mai jos:

a) întreprinderea deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

b) întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

c) întreprinderea are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

d) întreprinderea care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective,

sunt următoarele:

1. Denumirea societăţii ........................................................... CUI ...........................................................

2. Denumirea societăţii ........................................................... CUI ...........................................................

(...)

- n. Denumirea societăţii ........................................................... CUI ...........................................................“

se va citi:

„II. Declar că societăţile care fac parte din «întreprinderea unică», aşa cum este definită în art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, sunt următoarele:

1. Denumirea societăţii ........................................................... CUI ...........................................................

2. Denumirea societăţii ........................................................... CUI ...........................................................

(...)

n. Denumirea societăţii ........................................................... CUI ...........................................................

În sensul Regulamentului nr. 1.407/2013, «întreprindere unică» include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la alin. (1) lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice.”

- în anexa nr. 13 (cu referire la anexa nr. 10 la ghid), ultimul paragraf, în loc de:

„- activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, este următoarea:

....................................................................................................................

(Se vor preciza codul CAEN autorizat şi denumirea acestuia.)”

se va citi:

„- activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019 este următoarea:

....................................................................................................................

 (Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)”

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.