MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 402/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 402         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 10 mai 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

104. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

393. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 725 din 21 noiembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.931/1.615/598. - Ordin al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

1. - Instrucţiune privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Sebeş cu privire la achiziţionarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeş, în vederea monitorizării calităţii aerului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2 din 31 ianuarie 2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 31 ianuarie 2018.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 8 mai 2018.

Nr. 104.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 mai 2018.

Nr. 393.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 725

din 21 noiembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 23.479/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.732D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 2.027D/201 6, nr. 2.029D/2016, nr. 2.047D/2016, nr. 2.100D/2016, nr. 2.108D/2016, nr. 2.125D/2016, nr. 2.130D/2016, nr. 2.142D/2016, nr. 2.189D/2016, nr. 2.213D/2016, nr. 2.247D/2016, nr. 2.262D/2016, nr. 2.269/D2016, nr. 2.290D/2016, nr. 2.294D/2016, nr. 2.302D/2016, nr. 2.303D/2016, nr. 2.307D/2016, nr. 2.328D/2016, nr. 2.348D/2016, nr. 2.356D/2016, nr. 2.387D/2016, nr. 2.446D/2016, nr. 2.452D/2016, nr. 2.487D/2016, nr. 2.520D/2016, nr. 2.522D/2016, nr. 2.524D/2016, nr. 2.556D/2016, nr. 2.558D/2016, nr. 2.595D/2016, nr. 2.605D/2016, nr. 2.639D/2016, nr. 2.643D/2016, nr. 2.651D/2016, nr. 2.652D/2016, nr. 2.685D/2016, nr. 2.689D/2016, nr. 2.690D/2016, nr. 2.697D/2016, nr. 2.71 3D/2016, nr. 2.714D/2016, nr. 2.723D/2016, nr. 2.753D/2016, nr. 2.756D/2016 şi nr. 3.012D/2016, având ca obiect excepţii de neconstituţionalitate parţial identice, ridicate de Societatea Garanţi Bank - S.A. din Bucureşti în dosarele nr. 6.554/1.748/2016 şi nr. 8.363/1.748/2016 ale Judecătoriei Cornetu, de Societatea CEC Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.707/211/2016 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Secţia civilă, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 10,195/302/2016 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, de Societatea OTP Faktoring ZRT din Budapesta în Dosarul nr. 3.670/258/2016 al Judecătoriei Miercurea-Ciuc, de Societatea Suport Colect - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.970/315/2016 al Judecătoriei Târgovişte, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 15.944/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.049/251/2016 al Judecătoriei Luduş - Secţia civilă şi în Dosarul nr. 2.688/305/2016 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe, de BRD - Groupe Société Générale din Bucureşti în Dosarul nr. 13.383/197/2016 al Judecătoriei Braşov - Secţia civilă, de Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.053/204/2016 al Judecătoriei Câmpina - Secţia civilă, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca în dosarele nr. 17.563/301/2016 şi nr. 14.300/301/2016 ale Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în dosarele nr. 6.041/296/2016 şi nr. 1.275/83/2016 ale Judecătoriei Satu Mare - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.015/259/2016 al Judecătoriei Mizil, în Dosarul nr. 4.161/176/2016 al Judecătoriei Alba Iulia, în Dosarul nr. 10.936/55/2016 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, în Dosarul nr. 12.800/197/2016 al Judecătoriei Braşov şi în Dosarul nr. 9,684/225/2016 al Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 23.229/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea OTP Faktoring ZRT din Budapesta în Dosarul nr. 20.936/245/2016 al Judecătoriei Iaşi - Secţia civilă, de Societatea Alpha Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.925/223/2016 al Judecătoriei Drăgăşani, de Societatea Secapital S.a.R.L. din Luxemburg în Dosarul nr. 5.241/190/2016 al Judecătoriei Bistriţa - Secţia civilă şi în Dosarul nr. 13.315/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Alpha Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.644/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Alpha Bank România - S.A. În dosarele nr. 13.911/301/2016 şi nr. 14.961/301/2016 ale Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de OTP Faktoring Z.R.T. din Budapesta în Dosarul nr. 15.661/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Secapital S.a.R.L. din Luxemburg în Dosarul nr. 17.489/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Garanţi Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.217/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă şi în Dosarul nr. 14.961/212/2016 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 24,857/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Suport Colect - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.189/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în dosarele nr. 14.752/197/2016 şi nr. 13.139/197/2016 ale Judecătoriei Braşov - Secţia civilă, de Banca Millennium - S.A. - parte a OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.600/271/2016 al Judecătoriei Oradea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Olanda şi Credit Europe ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.875/306/2016 al Judecătoriei Sibiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 21.025/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.693/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, de Societatea Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) - S.A. În Dosarul nr. 18.963/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Secapital S.a.R.L în Dosarul nr. 20.495/245/2016 al Judecătoriei Iaşi - Secţia civilă, de Societatea OTP Faktoring ZRT în Dosarul nr. 3.523/866/2016 al Judecătoriei Paşcani - Secţia civilă, de Societatea Secapital S.a.R.L. În Dosarul nr. 181283/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.263/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, şi de OTP Faktoring Z.R.T. din Budapesta în Dosarul nr. 14.725/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă.

4. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, în dosarele nr. 2.520D/2016 şi nr. 2.524D/2016, autoarea excepţiei Societatea Alpha Bank România - SA. din Bucureşti, prin reprezentant convenţional, a formulat o cerere de renunţare la judecata excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere considerentele Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016.

6. Curtea, având în vedere că excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.732D/2016, nr. 2.027D/2016, nr. 2.029D/2016, nr. 2.047D/2016, nr. 2.100D/2016, nr. 2.108D/2016, nr. 2.125D/2016, nr. 2.130D/2016, nr. 2.142D/2016, nr. 2.189D/2016, nr. 2.213D/2016, nr. 2.247D/2016, nr. 2.262D/2016, nr. 2.269/D2016, nr. 2.290D/2016, nr. 2.294D/2016, nr. 2.302D/201 6, nr. 2.303D/2016, nr. 2.307D/2016, nr. 2.328D/2016, nr. 2.348D/2016, nr. 2.356D/2016, nr. 2.387D/2016, nr. 2.446D/2016, nr. 2.452D/2016, nr. 2.487D/2016, nr. 2.520D/2016, nr. 2.522D/2016, nr. 2.524D/2016, nr. 2.556D/2016, nr. 2.558D/2016, nr. 2.595D/2016, nr. 2.605D/2016, nr. 2.639D/2016, nr. 2.643D/2016, nr. 2.651D/2016, nr. 2.652D/2016, nr. 2.685D/2016, nr. 2.689D/2016, nr. 2.690D/2016. nr. 2.697D/2016, nr. 2.713D/2016, nr. 2.714D/2016, nr. 2.723D/2016, nr. 2.753D/2016, nr. 2.756D/2016 şi nr. 3.012D/2016 au obiect parţial identic, pune în discuţie, din oficiu, conexarea cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public, faţă de cererea formulată de Societatea Alpha Bank România - S.A., arată că instanţa de contencios constituţional este legal învestită şi poate soluţiona excepţia şi este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 2.027D/2016. nr. 2.029D/2016, nr. 2.047D/2016, nr. 2.100D/2016, nr. 2.108D/2016. nr. 2.125D/2016, nr. 2.130D/2016, nr. 2.142D/2016, nr. 2.189D/2016, nr. 2.213D/2016, nr. 2.247D/2016, nr. 2.262D/2016, nr. 2.269/D2016, nr. 2.290D/2016, nr. 2.294D/2016, nr. 2.302D/2016. nr. 2.303D/2016, nr. 2.307D/2016, nr. 2.328D/2016, nr. 2.348D/2016, nr. 2.356D/2016, nr. 2.387D/2016, nr. 2.446D/2016, nr. 2.452D/2016, nr. 2.487D/2016, nr. 2.520D/2016, nr. 2.522D/2016, nr. 2.524D/2016. nr. 2.556D/2016. nr. 2.558D/2016, nr. 2.595D/2016. nr. 2.605D/2016, nr. 2.639D/2016, nr. 2.643D/2016, nr. 2.651 D/2016, nr. 2.652D/2016, nr. 2.685D/2016, nr. 2.689D/2016, nr. 2.690D/2016, nr. 2.697D/2016, nr. 2.713D/2016, nr. 2.714D/2016, nr. 2.723D/2016, nr. 2.753D/2016, nr. 2.756D/2016 şi nr. 3.012D/2016 la Dosarul nr. 1.732D/2016, care este primul înregistrat.

7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 şi ale art. 8 din Legea nr. 77/2016, şi ca neîntemeiată cu privire la celelalte dispoziţii de lege criticate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

8. Prin încheierea din 1 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 23.479/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.732D/2016.

9. Prin încheierile din 4 octombrie 2016 şi 20 septembrie 2016, pronunţate în dosarele nr. 6.554/1.748/2016 şi nr. 8.363/1.748/2016, Judecătoria Cornetu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Garanţi Bank - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 2.027D/2016 şi nr. 2.029D/2016.

10. Prin încheierea din 21 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.707/211/2016, Judecătoria Cluj-Napoca - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea CEC Bank - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.047D/2016.

11. Prin încheierea din 21 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.195/302/2016, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2100D/2016.

12. Prin încheierea din 6 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.670/258/2016, Judecătoria Miercurea-Ciuc a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea OTP Faktoring ZRT din Budapesta şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.108D/2016.

13. Prin încheierea din 7 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.970/315/2016, Judecătoria Târgovişte a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său. Excepţia a fost ridicată de Societatea Suport Colect - S.R.L. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.125D/2016.

14. Prin încheierea din 29 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 15.944/300/2016, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.130D/2016.

15. Prin încheierea din 28 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.049/251/2016, Judecătoria Luduş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) şi ârt. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.142D/2016.

16. Prin încheierea din 27 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.688/305/2016, Judecătoria Sfântu Gheorghe a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.189D/2016.

17. Prin încheierea din 30 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.383/197/2016, Judecătoria Braşov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de BRD - Groupe Société Générale din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.213D2016.

18. Prin încheierea din 10 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.053/204/2016, Judecătoria Câmpina - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (5) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său. Excepţia a fost ridicată de Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.247D/2016.

19. Prin încheierea din 6 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.563/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), ârt. 3, art. 5 alin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.262D/2016.

20. Prin încheierea din 11 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 6.041/296/2016, Judecătoria Satu Mare - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016, în ansamblul său, respectiv a dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (5) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.269D/2016.

21. Prin încheierea din 19 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14 300/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.a. din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.290D/2016.

22. Prin încheierea din 22 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.015/259/2016, Judecătoria Mizil a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), ârt. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.294D/2016.

23. Prin încheierea din 3 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.161/176/2016, Judecătoria Alba Iulia a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016, în ansamblu. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.302b/2016.

24. Prin încheierea din 25 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.275/83/2016, Judecătoria Satu Mare - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.303D/2016.

25. Prin încheierea din 11 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 23.229/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său. Excepţia a fost ridicată de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr.2.307D/2016.

26. Prin încheierea din 26 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.936/55/2016, Judecătoria Arad - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.328D/2dl6.

27. Prin încheierea din 4 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.800/197/2016, Judecătoria Braşov a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.348D/2016.

28. Prin încheierea din 19 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 20.936/245/2016, Judecătoria Iaşi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea OTP Faktoring ZRT din Budapesta şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.356D/2016.

29. Prin încheierea din 18 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9/684/225/2016, Judecătoria Drobeta-Turnu Severin a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.387D/2016.

30. Prin încheierea din 18 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.925/223/2016, Judecătoria Drăgăşani a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Alpha Bank România - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.446D/2016.

31. Prin încheierea din 5 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.241/190/2016, Judecătoria Bistriţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Secapital S.a.R.L. din Luxemburg şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.452D/2016.

32. Prin încheierea din 12 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.315/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Secapital S.a.R.L. din Luxemburg şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.487D/2016.

33. Prin încheierea din 19 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.644/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 7, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Alpha Bank România - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.520D/2016.

34. Prin încheierile din 19 şi 13 octombrie 2016, pronunţate în dosarele nr. 13.911/301/2016 şi nr. 14.961/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4)-(6), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Alpha Bank România - S.A. şi formează obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 2.522D/2016 şi nr. 2.524D/2016.

35. Prin încheierea din 23 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 15.661/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţionali cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de OTP Faktoring Z.R.T. din Budapesta şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.556D/2016.

36. Prin încheierea din 25 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.489/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Secapital S.a.R.L. din Luxemburg şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.558D/2016.

37. Prin încheierea din 20 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.217/281/2016, Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 7, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Garanţi Bank - SA. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.595D/2016.

38. Prin încheierea din 28 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.961/212/2016, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 7, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Garanţi Bank - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.605D/2016.

39. Prin încheierea din 26 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 24.857/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4>-(6), art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.639D/2016.

40. Prin încheierea din 3 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.189/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Suport Colect - S.R.L. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.643D/2016,

41. Prin încheierile din 5 şi 19 octombrie 2016, pronunţate în dosarele nr. 14.752/197/2016 şi nr. 13.139/197/2016, Judecătoria Braşov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4)--(6), art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 2.651D/2016 şi nr. 2.652D/2016.

42. Prin Sentinţa civilă nr. 6.917 din 11 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.600/271/2016, Judecătoria Oradea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4)-(6), art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Banca Millennium - S.A. - parte a OTP Bank România - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.685D/2016.

43. Prin încheierea din 4 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.875/306/2016, Judecătoria Sibiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Olanda şi Credit Europe ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.689D/2016.

44. Prin încheierea din 26 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 21.025/300/2016, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său. Excepţia a fost ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr.2.6§0D/2016.

45. Prin încheierea din 17 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.693/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4)-(6), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.697D/2016.

46. Prin încheierea nr. 15.947 din 20 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 18.963/212/2016/a1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) - S.A. şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.713D/2016.

47. Prin încheierea din 2 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 20.495/245/2016, Judecătoria Iaşi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Secapital S.a.R.L. şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.714D/2016.

48 Prin încheierea nr. 109 din 3 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.523/866/2016, Judecătoria Paşcani - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea OTP Faktoring ZRT şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.723D/2016,

49. Prin încheierea din 19 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 18.283/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Secapital S.a.R.L. şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.753D/2016.

50. Prin încheierea din 3 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.263/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4)-(6), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea OTP Bank România – S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.756D/2016.

51. Prin încheierea din 15 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.725/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de OTP Faktoring Z.R.T. din Budapesta şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.012D/2016.

52. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarele susţin, în esenţă, că dispoziţiile Legii nr. 77/2016 contravin art. 1 alin. (3) din Constituţie prin consacrarea dreptului debitorilor de a da în plată.

53. Cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 1 alin. (4) coroborat cu art. 126 alin. (1) din Constituţie se arată că legiuitorul a încălcat autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost respinse acţiunile în constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale sau prin care au fost respinse contestaţii la executare formulate în procedura executării silite.

54. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 1 alin. (5) privind securitatea juridică se apreciază că dispoziţiile de lege criticate contravin neretroactivităţii, exigenţelor de calitate a legii, stabilităţii juridice şi respectării drepturilor dobândite şi a intereselor legitime. Se arată că modificarea/reaşezarea riscurilor asumate prin contract sau chiar modificarea preţului agreat de părţi nu poate avea loc printr-o ingerinţă a legiuitorului în economia contractului, ci doar în ipoteze excepţionale de rupere a echilibrului contractual, ce trebuie cercetate pentru fiecare contract în parte de către instanţa judecătorească. Se apreciază că art. 8 din lege încalcă principiul securităţii raporturilor juridice, al legalităţii şi al statului de drept. Se mai arată că previzibilitatea impunea menţinerea aceloraşi efecte ale contractului de credit cu cele pe care părţile le-au prevăzut sau ar fi putut în mod rezonabil să le prevadă la momentul încheierii contractului; or, transformarea bunului din garanţie imobiliară în mijloc de plată cu efect liberatoriu pe parcursul derulării contractului de credit, fără acordul creditorului încalcă accesibilitatea şi previzibilitatea legii.

55. Cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 11 şi 20 din Constituţie se consideră că legea criticată nu respectă principiul securităţii juridice şi cerinţele de calitate a legii astfel cum acestea au fost dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

56. Referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 15 alin. (2) din Constituţie se apreciază că prin reglementarea cu titlu obligatoriu a mecanismului dării în plată în cazul contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a legii legiuitorul a intervenit într-o situaţie juridică ale cărei efecte au fost epuizate încă de la momentul încheierii contractului de credit, drept care dispoziţiile art. 8 alin. (5) şi art. 11 din lege sunt neconstituţionale. În acelaşi sens se arată că principiul neretroactivităţii legii civile este încălcat atât timp cât se conferă debitorilor executaţi silit posibilitatea de a cere instanţei constatarea ştergerii unor datorii rezultate din contracte de credit declarate scadente anticipat, cu mult înainte de intrarea în vigoare a legii. Mai mult, după darea în plată forţată a bunului imobil, creditorul trebuie să preia toate costurile de administrare, conservare, valorificare aferente proprietăţii, devenind în acelaşi timp şi garant în favoarea debitorului în situaţia în care acesta a constituit garanţii reale asupra imobilului sau alte sarcini, efecte inexistente la data încheierii contractului de credit. Astfel, legea nu face diferenţa între facta praeterita, facta pendentia şi facta futura.

57. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 16 alin. (1) din Constituţie se arată că, în urma ştergerii creanţei ipotecare prin darea în plată a bunului imobil, creditorul ipotecar diligent, care şi-a constituit o garanţie, dobândeşte o situate juridică inferioară altor creditori care, deşi nu au o garanţie, pot urmări bunuri mobile şi imobile prezente şi viitoare ale debitorilor până la satisfacerea întregii creanţe. Se mai precizează că art. 1, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (4)-(6) din lege au un caracter discriminatoriu, întrucât se aplică numai consumatorilor care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 4 din lege, iar ceilalţi consumatori nu se pot bucura de beneficiile acestui act normativ.

58. Referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 21 alin. (1) şi (3) şi art. 24 din Constituţie se arată că art. 4 şi 7 din lege dau dreptul debitorilor să schimbe obiectul, preţul, riscul contractului după bunul lor plac şi în lipsa verificărilor prealabile privind îndeplinirea condiţiilor obiective şi subiective pentru aplicarea „protecţiei”. Se mai arată că art. 4 şi art. 7 alin. (1) din lege limitează acţiunea creditorului de a contesta starea bunului dat în plată, culpa debitorului în diminuarea valorii bunului ipotecat sau starea de necesitate învederată de debitor, drept care nu se respectă cerinţele accesului liber la justiţie.

59. Cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 44 şi art. 136 alin. (5) din Constituţie se apreciază că dreptul de proprietate al băncii asupra acestei creanţe este iremediabil afectat, prin efectul liberatoriu, constând în ştergerea creanţei reziduale a băncii formată din diferenţa dintre soldul creditorului la momentul plăţii şi valoarea imobilului, ceea ce duce la concluzia neconstituţionalităţii art. 5 alin. (2) şi art. 10 din lege. De asemenea, pentru aceleaşi motive este neconstituţional şi art. 8 alin. (5) din lege; se mai indică faptul că se încalcă atât dreptul de proprietate al băncii, cât şi al creditorului cesionar, după caz. Se ajunge la pierderea dreptului de creanţă avut împotriva împrumutatului/garanţilor, acesta fiind înlocuit cu un drept real asupra unui imobil care are o valoare incertă. Mai mult, se poate întâmpla ca bunul imobil să nu fie transmis în patrimoniul băncii liber de sarcini, nefiind reglementată nici măcar obligaţia de garantare a debitorului ce apelează la procedura dării în plată a imobilului. Se mai indică faptul că, prin efectul art. 3 din lege, banca este deposedată de un bun actual, respectiv dreptul de creanţă născut în temeiul contractului de credit. Se mai susţine că Legea nr. 77/2016 restrânge dreptul de proprietate privată, fără ca niciuna dintre justificările cuprinse la art. 53 din Constituţie să existe.

60. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 45 din Constituţie se subliniază că libertatea contractuală a părţilor nu presupune doar libertatea acestora de a-şi asuma obligaţii şi de a dobândi drepturi, ci şi libertatea de a-şi asuma riscuri ale contractului, pe care trebuie să le respecte. Libertatea economică presupune un cadru economic caracterizat prin stabilitate, în care participanţii pot stabili un preţ al contractului prin negociere în funcţie de condiţiile de pe piaţă. Se susţine că Legea nr. 77/2016 restrânge libertatea contractuală, fără ca niciuna dintre justificările cuprinse la art. 53 din Constituţie să existe.

61. Referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 53 alin. (2) din Constituţie se apreciază că art. 3 şi 4 din lege permit hazardul moral al liberării discreţionare de datorie de către debitori aflaţi în situaţii economico-financiare care nu sunt excepţionale. Astfel, se permite modificarea discreţionară a preţului contractului de către debitor, ceea ce reprezintă un stimulent pentru ca acesta să nu îşi execute obligaţiile de plată a datoriilor. Se mai indică faptul că legea nu urmăreşte un scop legitim în sensul că vizează interese pur private, şi nu cele de generale, că adoptarea acesteia nu a fost necesară, existând la îndemâna părţilor contractante şi alte mecanisme, precum cel al impreviziunii, şi că legea nu asigură un just echilibru între interesele creditorului şi al debitorului.

62. Cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 73 alin. (3) lit. m) din Constituţie se arată că legea, reglementând aspecte referitoare la proprietate, trebuia adoptată ca lege organică, şi nu ordinară. Din moment ce legea criticată reglementează derogări de la Codul civil, lege organică, se subliniază că şi normele derogatorii trebuiau să fie adoptate ca lege organică.

63. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 135 din Constituţie se apreciază că dispoziţiile de lege criticate aduc atingere principiilor libertăţii contractuale, întrucât procedura dării în plată, deşi ar fi trebuit să aibă un caracter consensual, este lăsată exclusiv la opţiunea debitorului, nefiind, astfel, necesar consimţământul creditorului. Mai mult, legea în ansamblul său favorizează comportamentul iresponsabil al consumatorilor care, la momentul încheierii contractului de credit, trebuiau să prevadă şi riscurile acestuia cu privire la aprecierea/deprecierea monedei de schimb.

64. În final, referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 148 din Constituţie este invocat caracterul contrar al legii cu referire la Directiva 2014/17/UE şi, în special, art. 43 alin. (1) al acesteia. Se mai arată că legea criticată este contrară Directivei 2014/17/UE, aceasta din urmă reglementând într-un mod proporţional, adecvat şi cu respectarea exigenţelor principiului neretroactivităţii posibilitatea stingerii obligaţiilor rezultate din contractele de credit prin darea în plată a bunului imobil.

65. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în Dosarul nr. 1.732D/2016, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

66. Judecătoria Cornetu, în dosarele nr. 2.027D/2016 şi nr. 2.029D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, legiuitorul având dreptul de a interveni şi a institui un nou mod de stingere a unei obligaţii.

67. Judecătoria Cluj-Napoca - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.047D/2016, apreciază că excepţia de* neconstituţionalitate este întemeiată, raportat la art. 15 alin. (2) din Constituţie.

68. Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, în Dosarul nr. 2.100D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, prin raportare la art. 44 alin. (2) din Constituţie.

69. Judecătoria Miercurea-Ciuc, la Dosarul nr. 2.108D/2016, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

70. Judecătoria Târgovişte, în Dosarul nr. 2.125D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în ceea ce priveşte art. 11 din Legea nr. 77/2016.

71. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.130D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

72. Judecătoria Luduş - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.142D/2016, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 nu si-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

73. Judecătoria Sfântu Gheorghe, în Dosarul nr. 2.189D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

74. Judecătoria Braşov - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.213D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

75. Judecătoria Câmpina - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.247D/2016, apreciază că textele de lege criticate sunt constituţionale.

76. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.262D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată prin raportare la art. 15 alin. (2) şi art. 44 alin. (2) din Constituţie.

77. Judecătoria Satu Mare - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.269D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, prin raportare la prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) şi parţial întemeiată prin raportare la art. 44 alin. (2) şi (3), art. 45, art. 53 şi art. 135 alin. (2) lit. a) din Legea fundamentală.

78. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, în Dosarul nr. 2.290D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

79. Judecătoria Mizil, în Dosarul nr. 2 294D/2016, apreciază că prin dispoziţiile criticate nu sunt încălcate prevederile constituţionale invocate.

80. Judecătoria Alba Iulia, în Dosarul nr. 2.302D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

81. Judecătoria Satu Mare - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.303D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

82. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în Dosarul nr. 2.307D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

83. Judecătoria Arad - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.328D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

84. Judecătoria Braşov, în Dosarul nr. 2.348D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

85. Judecătoria Iaşi - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.356D/2015, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată,

86. Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, în Dosarul nr. 2.387D/2016, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 nu si-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

87. Judecătoria Drăgăşani, în Dosarul nr. 2.446D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

88. Judecătoria Bistriţa - lecţia civilă, în Dosarul nr. 2.452D/2016, apreciază că excepţia ele neconstituţionalitate este întemeiată, prin raportare la prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2).

89. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în dosarele nr. 2.487D/2016 şi nr. 2.524D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. De asemenea, în dosarele nr. 2.520D/2016 şi nr. 2.522D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

90. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, în dosarele nr. 2.556D/2016 şi nr. 2.558D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

91. Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.595D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

92. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.605D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

93. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în Dosarul nr. 2.639D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

94. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.643D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

95. Judecătoria Braşov - Secţia civilă, în dosarele nr. 2.651D/2016 şi nr. 2.652D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

96. Judecătoria Oradea - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.685D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, prin raportare la prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2).

97. Judecătoria Sibiu - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.689D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, prin raportare la prevederile constituţionale ale art. 15 alin, (2).

98. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în Dosarul nr. 2.690D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

99. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, în Dosarul nr. 2.697D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

100. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.713D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

101. Judecătoria Iaşi - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.714D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

102. Judecătoria Paşcani - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.723D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

103. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, în Dosarul nr. 2.753D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

104. Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.756D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, prin raportare la prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5), art. 15 alin. (2), art. 53 şi art. 135.

105. Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.012D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, prin raportare la prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2), art. 44 alin. (2) şi art. 53.

106. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

107. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

108. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

109. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016. Dispoziţiile legale criticate punctual au următorul cuprins:

- Art. 1: „(1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor.

(2) Consumatori sunt persoanele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate Intre profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în cazul în care creanţa creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea şi/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori.

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică creditelor acordate prin programul «Prima casă», aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

- Art. 3: „Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3) părţile contractului de credit nu ajung la un alt acord.

- Art. 4: „(1) Pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială;

b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit;

c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

(2) în situaţia în care executarea obligaţiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării procedurii prevăzute de prezenta lege debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului.

- Art. 5: „(1) în vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la ari. 4.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă şi stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalităţi, izvorând din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

(3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.

(4) Cu cel puţin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public, părţile transmit acestuia informaţiile şi înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată.

(5) Toate costurile notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului se suportă de către debitor.*,

- Art. 6: „(1) De la data primirii notificării prevăzute la art. 5 se suspendă dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum şi împotriva garanţilor personali sau ipotecari.

(2) în situaţia admiterii definitive a contestaţiei prevăzute la art. 7, creditorul poate demara sau, după caz, relua orice procedură judiciară sau extrajudiciară atât împotriva debitorului, cât şi împotriva altor garanţi personali sau ipotecari.

(3) Demersurile prevăzute la art. 5 şi art. 7-9 pot fi întreprinse şi de codebitori, precum şi de garanţii personali sau ipotecari ai consumatorului principal, cu acordul acestuia sau al succesorilor săi.

(4) Acţiunea în regres împotriva debitorului principal va putea fi formulată numai după stingerea integrală a datoriei izvorând din contractul de credit, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.)

- Art. 7: „(1) în termen de 10 zile de la data comunicării notificării emise în conformitate cu dispoziţiile art. 5, creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege.

(2) Cererea se judecă în procedură de urgenţă, cu citarea părţilor, de judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază consumatorul.

(3) Apelul împotriva hotărârii pronunţate în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) se depune de partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare şi se judecă cu celeritate.

(4) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

(5) în situaţia în care se admite contestaţia formulată de creditor, părţile vor fi puse în situaţia anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de prezenta lege.

(6) în termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestaţiei, creditorul are obligaţia să se prezinte, în conformitate cu notificarea prealabilă a debitorului, la notarul public indicat în cuprinsul acesteia. Dispoziţiile art. 5 alin. (4) sunt aplicabile atât în vederea transmiterii informaţiilor şi a înscrisurilor, cât şi în vederea stabilirii datei exacte a semnării actului de dare în plată.;

- Art. 8(1) în situaţia în care creditorul nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege, debitorul poate cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către creditor.

(2) Cererea se judecă cu celeritate, cu citarea părţilor, de către judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază debitorul.

(3) Până la soluţionarea definitivă a cererii prevăzute la alin. (1) se menţine suspendarea oricărei plăţi către creditor, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

(4) Acţiunea prevăzută de prezentul articol este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

(5) Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului

- Art. 10: „(1) La momentul încheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, potrivit prevederilor art. 8 sau, după caz, ale art. 9, va fi stinsă orice datorie a debitorului faţă de creditor, acesta din urmă neputând solicita sume de bani suplimentare.

(2) De dispoziţiile prezentului articol beneficiază şi codebitorul sau fideiusorul care a garantat obligaţia debitorului principal.”

- Art. 11: „În vederea echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum şi din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor încheiate după această dată."

110. În opinia autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3), (4) şi (5) privind statul de drept, art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 privind tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 73 alin, (1) şi

(3) lit. m) privind categoriile de legi, art. 126 alin. (1) referitor la instanţele judecătoreşti, art. 135 privind economia, art. 136 alin. (5) privind proprietatea, art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană, precum şi prevederilor art. 1 - Protecţia proprietăţii din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi 14 din Convenţie.

111. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în prezentele cauze, în ceea ce priveşte o parte dintre dispoziţiile legale criticate, nu sunt respectate condiţiile de admisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate, a căror existenţă rezultă din dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei precum şi din dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”.

112. Astfel, Curtea reţine, ca element comun situaţiei de fapt din cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti care au sesizat Curtea în prezentele dosare, că toate contractele de credit au fost încheiate înaintea intrării în vigoare a noului Cod civil, respectiv 1 octombrie 2011, Autoarele excepţiei au invocat neconstituţionalitatea art. 3 din Legea nr. 77/2016, fără să se raporteze în mod distinct la cele două ipoteze ale acestuia, respectiv ipoteza care vizează aplicabilitatea noului Cod civil („Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare”) şi ipoteza care vizează aplicabilitatea vechiului Cod civil. În aceste condiţii, Curtea va respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la dispoziţiile art. 3 teza întâi din Legea nr. 77/2016.

113. Faptul că toate contractele de credit ce fac obiectul cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti care au sesizat Curtea au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil este relevant şi în examinarea admisibilităţii excepţiei având ca obiect neconstituţionalitatea tezei a două â art. 11 din Legea nr. 77/2016. Curtea reţine că, potrivit primei teze a acestuia, dispoziţiile Legii nr. 77/2016 se aplică şi contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, iar, potrivit celei de-a două teze a art. 11, Legea nr. 77/2016 se aplică acelor contracte de credit încheiate după data intrării sale în vigoare. Aşa fiind, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza a două din Legea nr. 77/2016 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă, întrucât acestea vizează contracte încheiate după intrarea în vigoare a Legii nr. 77/2016.

114. În continuare, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 18 ianuarie 2017, a constatat că dispoziţiile art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 77/2016, sunt constituţionale numai în măsura în care instanţa judecătorească are posibilitatea şi obligaţia de a verifică îndeplinirea condiţiilor impreviziunii pentru fiecare contract de credit în parte. Curtea a mai reţinut că, în cazul în care instanţa judecătorească nu ar avea posibilitatea să verifice îndeplinirea condiţiilor impreviziunii, aceste dispoziţii legale ar încălca prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 1 alin. (5) în componenta sa privind calitatea legii, cele ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, precum şi cele ale art. 124 privind înfăptuirea justiţiei.

115. În acest context, Curtea reţine că, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”. Prin urmare, ţinând cont de faptul că Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, mai sus menţionată, a fost pronunţată ulterior sesizării instanţei constituţionale în prezenta cauză, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 alin. (1)-(3), (5), (6) şi art. 8 alin. (1)-(4) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă, având în vedere şi faptul că autorii excepţiei de neconstituţionalitate critică exact înţelesul normelor legale care a fost exclus din cadrul constituţional.

116. Cu privire la art. 11 teza întâi raportat la art. 1 din lege, Curtea constată că nu contravine niciunui text constituţional invocat, acesta stabilind doar sfera de aplicare a legii supuse controlului de constituţionalitate, respectiv raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor. Mai mult, acest text nici măcar nu stabileşte obiectul legii, obiect care se conturează începând cu art. 3 din lege.

117. Referitor la art. 11 teza întâi raportat la art. 5 şi 6 din lege, Curtea constată că acestea reglementează procedura de derulare a dării în plată a imobilului ipotecat. Curtea observă că art. 3 teza a două a fixat regulile de drept substanţial subsumate principiului impreviziunii în contractele de credit, iar art. 5 şi 6 din lege reglementează, în esenţă, procedura de urmat pentru aplicarea regulilor anterior menţionate.

118. Cu privire la constituţionalitatea art. 11 teza întâi raportat la art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din lege, Curtea s-a mai pronunţat. Prin Decizia nr. 92 din 28 februarie 2017, paragrafele 50-60, Curtea a reţinut că, reglementând procedura dării în plată, ca expresie a impreviziunii contractuale, legiuitorul, prin art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, a pus la îndemâna debitorului obligaţiei un mecanism procedural specific, prin efectul căruia are loc o suspendare de drept a executării plăţilor pe care debitorul le-ar datora în temeiul contractului de credit. Suspendarea plăţilor aferente contractului de credit intervine ca un accesoriu al deciziei unilaterale a acestuia prin care apreciază că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate inerente procedurii dării în plată, însă, pe perioada suspendării plăţilor, celelalte obligaţii ale debitorului rezultate din acesta se execută în continuare. Curtea a constatat că un asemenea mecanism procedural nu este de natură să afecteze sau să anuleze dreptul de proprietate privată al creditorului pentru că suspendarea plăţilor este o măsură imediată care este menită să împiedice ruina iminentă a debitorului, înlăturând efectele negative asupra patrimoniului acestuia în condiţiile în care creditorul decide să demareze o procedură judiciară. Ca atare, Curtea, având în vedere conţinutul normativ al art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, a constatat că acestea reglementează o intervenţie etatică cu privire la executarea contractelor de credit aflate în curs. De principiu, niciun text constituţional nu împiedică legiuitorul să intervină în executarea acestor contracte în vederea reechilibrării lor, cu respectarea condiţiilor impuse prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016 referitoare la buna-credinţă şi echitatea ce trebuie să guverneze această materie. Însă, intensitatea acestei intervenţii, privită din perspectiva exigenţelor Constituţiei, trebuie evaluată prin prisma testului de proporţionalitate dezvoltat de Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 75 din 26 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 21 aprilie 2015, sau Decizia nr. 266 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 19 iulie 2013). Curtea a mai constatat că, deşi creditorul obligaţiei deţine, în principiu, un bun, în sensul art. 1 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, reprezentat de creanţa care face obiectul contractului de credit, intervenţia statului operată prin textele de lege criticate urmăreşte un scop legitim ce se circumscrie conceptului de protecţie a consumatorului prin înlăturarea pericolului ruinei sale iminente, respectiv protecţia consumatorului prin evitarea punerii acestuia în situaţia de a plăti sume de bani corespunzătoare contractului de credit În condiţiile în care se invocă impreviziunea întemeiată pe art. 969 şi 970 din Codul civil din 1864, că măsura critică este adecvată, necesară şi respectă un just raport de proporţionalitate între interesele generale şi cele particulare. În consecinţă, având în vedere cele anterior expuse, Curtea a constatat că mecanismul procedural reglementat de legiuitor nu pune în discuţie în niciun fel condiţiile de drept substanţial ce trebuie avute în vedere la depunerea notificării, ci stabileşte un echilibru procedural corect între părţile aflate în litigiu, cu respectarea principiului proporţionalităţii ce trebuie să caracterizeze orice măsură etatică în domeniul proprietăţii private.

119. Cu privire la ari. 11 teza întâi raportat la art. 8 alin. (5) din lege, Curtea s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 95 din 28 februarie 2017, paragrafele 44-49, constatând că textul criticat nu încalcă art. 44 din Constituţie, în măsura în care acesta este aplicat în condiţiile intervenirii impreviziunii. În caz contrar s-ar accepta, pe de o parte, ruina debitorului şi îmbogăţirea fără justă cauză a creditorului, contractul de credit nemaiputând constitui temeiul îmbogăţirii acestuia, ci situaţia imprevizibilă intervenită, iar, pe de altă parte, s-ar crea o vădită inegalitate între debitorii care, având în vedere aceeaşi situaţie de impreviziune, au reuşit să reziste acesteia pe un interval temporal mai extins sau mai restrâns. Or, acest criteriu, coroborat cu data intrării în vigoare a legii, este unul artificial şi arbitrar, întrucât impreviziunea trebuie evaluată în exclusivitate în funcţie de echilibrul contractual dintre părţi, fiind, aşadar, o chestiune ce ţine de dezechilibrarea prestaţiilor la care acestea s-au obligat datorită unui element exterior conduitei lor a cărui amploare nu putea fi prevăzută. Ca atare, stingerea datoriei prin darea în plată a imobilului ipotecat reprezintă o ficţiune juridică aplicabilă tuturor procedurilor de executare silită începute anterior sau ulterior intrării în vigoare a legii, indiferent că bunul aferent garanţiei a fost vândut în cadrul acestei proceduri anterior/ulterior intrării în vigoare a legii, singura condiţie impusă de legiuitor fiind ca acestea să fie în curs la data depunerii notificării. Aşa fiind, ca urmare a stingerii datoriilor prin darea în plată a bunului în condiţiile legii criticate, executarea contractului încetează. Prin urmare, Curtea a constatat că soluţia legislativă de stingere a datoriilor izvorâte din contractele de credit, indiferent de data la care a fost vândut bunul imobil ipotecat prin licitaţie publică sau printr-un alt mod agreat de creditor, nu încalcă dreptul de proprietate privată al creditorului, consacrat de art. 44 din Constituţie.

120. Referitor la critica de neconstituţionalitate a legii în ansamblul său, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2017, paragrafele 107 şi 108, Curtea a statuat că Legea nr. 77/2016 reglementează situaţii specifice care nu se referă la regimul general al proprietăţii,în sensul că vizează doar o modalitate de executare a unor obligaţii derivate din contractul de credit în ipoteza intervenirii impreviziunii. Chiar dacă aplicarea Legii nr. 77/2016 are drept efect un transfer de proprietate, acest lucru nu semnifică faptul că legea în sine reglementează regimul general al proprietăţii, sintagmă ce vizează cadrul general al proprietăţii în România, şi nu orice transfer al dreptului de proprietate ca urmare a aplicării unor instituţii de drept civil. În concordanţă cu jurisprudenţa sa (Decizia nr. 5 din 14 iulie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 22 iulie 1992), Curtea constată că regimul juridic general al proprietăţii, publică sau privată, vizează, ca esenţă, cele trei elemente ale dreptului de proprietate; posesia, folosinţa, dispoziţia, fiind preponderent un regim de drept privat. Regimul proprietăţii şi al dreptului de proprietate, şi încă la nivel general, reprezintă o realitate juridică care guvernează raporturile juridice de o valoare socială semnificativă ce reclamă reglementarea printr-o lege organică, pe când regulile specifice pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate reprezintă o altă realitate juridică, de o importanţă mai mică, putând fi stabilită prin legi ordinare sau, după caz, prin ordonanţe. De altfel, legiuitorul a mai adoptat reglementări care au un impact asupra dreptului de proprietate prin intermediul unor legi ordinare, cum ar fi Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015) care în art. 348 reglementează confiscările dispuse potrivit legii. Prin urmare, Curtea constată că această critică de neconstituţionalitate extrinsecă este neîntemeiată.

121. Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele care au fundamentat-o îşi menţin valabilitatea.

122. Totodată, Curtea reiterează faptul că este rolul instanţelor de judecată să interpreteze normele legale şi să facă aplicarea acestora în funcţie de conţinutul normativ, respectiv dacă sunt norme de drept substanţial sau de drept procesual şi dacă sunt de imediată aplicare, precum şi cu privire la prioritatea acestora, în funcţie de caracterul de normă specială sau de drept comun.

123. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 5 alin. (3), art. 7 alin. (4) şi art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, şi cu unanimitate de voturi, cu privire la celelalte dispoziţii legale,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza întâi, precum şi excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza a două din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 23.479/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Garanţi Bank - SA din Bucureşti în dosarele nr. 6.554/1748/2016 şi nr. 8.363/1748/2016 ale Judecătoriei Cornetu, de Societatea CEC Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.707/211/2016 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Secţia civilă, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 10.195/302/2016 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, de Societatea OTP Faktoring ZRT din Budapesta în Dosarul nr. 3.670/258/2016 al Judecătoriei Miercurea-Ciuc, de Societatea Suport Colect - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.970/315/2016 al Judecătoriei Târgovişte, de Societatea OTP Bank România - SA. din Bucureşti în Dosarul nr. 15.944/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.049/251/2016 al Judecătoriei Luduş - Secţia civilă şi în Dosarul nr. 2.688/305/2016 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe, de BRD - Groupe Société Générale din Bucureşti în Dosarul nr. 13.383/197/2016 al Judecătoriei Braşov - Secţia civilă, de Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.053/204/2016 al Judecătoriei Câmpina - Secţia civilă, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca în dosarele nr. 17.563/301/2016 şi nr. 14.300/301/2016 ale Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în dosarele nr. 6.041/296/2016 şi nr. 1.275/83/2016 ale Judecătoriei Satu Mare - Secţia civilă, în Dosarul nr.1.015/259/2016 al Judecătoriei Mizil, în Dosarul nr. 4.161/176/2016 al Judecătoriei Alba Iulia, în Dosarul nr. 10.936/55/2016 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, în Dosarul nr. 12.800/197/2016 al Judecătoriei Braşov şi în Dosarul nr. 9.684/225/2016 al Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 23.229/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea OTP Faktoring ZRT din Budapesta în Dosarul nr. 20.936/245/2016 al Judecătoriei Iaşi - Secţia civilă, de Societatea Alpha Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.925/223/2016 al Judecătoriei Drăgăşani, de Societatea Secapital S.a.R.L. din Luxemburg în Dosarul nr. 5.241/190/2016 al Judecătoriei Bistriţa - Secţia civilă şi în Dosarul nr. 13.315/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Alpha Bank România - SA. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.644/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea OTP Bank România - S A. din Bucureşti şi de Societatea Alpha Bank România - S A. În dosarele nr. 13.911/301/2016 şi nr. 14.961/301/2016 ale Judecătoriei Sectorului

3 Bucureşti - Secţia civilă, de OTP Faktoring Z.R.T. din Budapesta în Dosarul nr. 15.661/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Secapital S.a.R.L. din Luxemburg în Dosarul nr. 17.489/4/2016 al Judecătoriei Sectorului

4 Bucureşti, de Societatea Garanţi Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.217/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă şi în Dosarul nr. 14.961/212/2016 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea OTP Bank România - S A. din Bucureşti în Dosarul nr. 24.857/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Suport Colect - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.189/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în dosarele nr. 14.752/197/2016 şi nr. 13.139/197/2016 ale Judecătoriei Braşov - Secţia civilă, de Banca Millennium - SA. - parte a OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.600/271/2016 al Judecătoriei Oradea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Olanda şi Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5,875/306/2016 al Judecătoriei Sibiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 21.025/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.693/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, de Societatea Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) - S.A. În Dosarul nr. 18.963/212/2016/a 1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Secapital S.a.R.L în Dosarul nr. 20.495/245/2016 al Judecătoriei Iaşi - Secţia civilă, de Societatea OTP Faktoring ZRT în Dosarul nr. 3.523/866/2016 al Judecătoriei Paşcani - Secţia civilă, de Societatea Secapital S.a.R.L. În Dosarul nr. 18.283/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.263/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, şi de OTP Faktoring Z.R.T. din Budapesta în Dosarul nr. 14.725/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 alin. (1)-(3) şi alin. (5)-(6) şi ale art. 8 alin. (1)-(4) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de aceleaşi părţi în aceleaşi dosare ale aceloraşi instanţe.

3. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la celelalte dispoziţii din Legea nr. 77/2016 privind darea în piaţă a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său, excepţie ridicată de aceleaşi părţi în aceleaşi dosare ale aceloraşi instanţe, şi constată că sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, Judecătoriei Cornetu, Judecătoriei Cluj-Napoca - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, Judecătoriei Miercurea-Ciuc, Judecătoriei Târgovişte, Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Luduş - Secţia civilă, Judecătoriei Sfântu Gheorghe, Judecătoriei Braşov - Secţia civilă, Judecătoriei Câmpina - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Satu Mare - Secţia civilă, Judecătoriei Mizil, Judecătoriei Alba Iulia, Judecătoriei Arad - Secţia civilă, Judecătoriei Iaşi - Secţia civilă, Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin, Judecătoriei Drăgăşani, Judecătoriei Bistriţa - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă, Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, Judecătoriei Oradea - Secţia civilă, Judecătoriei Sibiu - Secţia civilă, Judecătoriei Paşcani - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 noiembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.931 din 26 aprilie 2018

Nr. 1.615 din 2 mai 2018

Nr. 598 din 4 mai 2018

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 147 alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice, ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, precum şi anexele nr. 1.1 „Anexa angajator” şi nr. 1.2 „Anexa asigurat” la aceasta, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator” şi anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).

(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-5.

(4) Declaraţia prevăzută la alin. (1) este o declaraţie de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 3. - Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile şi persoanele fizice prevăzute la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9), art. 147 alin. (1), (12) şi (13), art. 151 alin. (5) şi (6), art. 169 alin. (1), art. 174 alin. (5) şi (6), art. 220 alin. (1) şi (2) şi art. 2207 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Art. 4. - Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

Art. 5, - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 6. - Direcţiile de specialitate şi structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de specialitate şi structurile subordonate sau cele care funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Ministrul sănătăţii,

Eugen Orlando Teodorovici

Lia-Olguţa Vasilescu

Sorina Pintea

 

ANEXA Nr. 1

 

112

 

DECLARAŢIE PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ A CONTRIBUŢIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT ŞI EVIDENŢA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE

 

 

 

Perioada de raportare

 

 

Lună

 

An

 

Declaraţie rectificativă

 

 

Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor drepturi băneşti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/ hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii potrivit art. 147 alin. (3) şi art. 169 alin. (3) din Codul fiscal

 

 

Declaraţie depusă ca urmare a unei inspecţii fiscale

 

 

Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală

- art.105 alin.(6) lit. a) 



 

- art.105 alin.(6) lit. b)



 

Declaraţie depusă potrivit art.90 alin.(4) din Codul de procedură fiscală



 

Codul de identificare fiscală al succesorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţie depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art.146 alin.(10) şi (11) din Codul fiscal



 

 

Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii/solde, stabilite prin lege, potrivit art.147 alin. (31) şi art.169 alin. (31) şi (32) din Codul fiscal



 

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI

 

Cod de Identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire

 

Adresă domiciliu fiscal

 

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

SECŢIUNEA - Creanţe fiscale

 

Nr. crt.

Denumire creanţă fiscală

Suma

 

Cod bugetar

 

1. Datorată

 

2, Deductibilă

 

3. De plată (rd. 1 - rd. 2)

 

Total obligaţii de plată

 

 

Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plata de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii

 

Nume

 

Prenume

 

Semnătura şi ştampila

Funcţia/calitatea

 

 

Loc rezervat autorităţii competente

 

Număr de înregistrare

 

Data

 

 

Număr de operator de date cu caracter personal 759

 

ANEXA Nr. 1.1

 

Anexa angajator

 

SECŢIUNEA A - Alte date de identificare a plătitorului

 

Număr ordine registrul comerţului

 

 

 

/

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

Cod CAEN

 

Adresă sediu social

 

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Casa de asigurări de sănătate angajator

 

 

 

 

 

Datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă D/N

 

 

SECŢIUNEA B - Indicatori statistici

 

1

Număr de asiguraţi şomaj

 

2

Număr de asiguraţi concedii medicale şi indemnizaţii

 

3

Număr de asiguraţi care datorează CA5

 

4

Total fond de salarii brute

 

5

Număr salariaţi

 

 

SECŢIUNEA C

C.1. Condiţii de munca

 

Nr. crt.

Condiţii de muncă

Total venit realizat

Total bază de caicul al contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiei conform O.U.G. 158/2005

Scutiri angajator

Contribuţie CAS - angajator

1

normale

 

 

 

 

2

deosebite

 

 

 

 

3

speciale

 

 

 

 

4

TOTAL

 

 

 

 

5

Bază calcul punctaj şomaj tehnic beneficiar de scutire

 

6

Total sumă de recuperat, aferentă lunii de raportare, de către angajator, de la casele teritoriale de pensii din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale

 

 

C.2. Indemnizaţii de sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare)

 

Nr. crt.

Tip indemnizaţie

Nr. cazuri

Total zile prestaţii

Zile prestaţii suportate de angajator

Zile prestaţii suportate din FNUASS

Suma suportată de angajator

Suma suportată din FNUASS

1

Incapacitate temporară de muncă

 

 

 

 

 

 

2

Prevenire îmbolnăvire

 

 

 

 

 

 

3

Sarcină şi lăuzie

 

 

 

 

4

îngrijire copil bolnav

 

 

 

 

5

Risc maternal

 

 

 

 

6

Total

 

 

7

Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

8

Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii

 

 

C.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 

Nr. crt.

Tip indemnizaţie

Număr cazuri

Zile prestaţii

Sumă totală accidente de muncă

Sumă suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale

1

Incapacitate temporară de muncă

 

 

 

 

2

Trecerea temporară la alt loc de muncă

 

 

 

 

3

Reducerea timpului de lucru

 

 

 

 

4

Cursuri de calificare şi reconversie profesională

 

 

 

 

5

Total

 

 

 

C4. Contribuţie asiguratorie pentru muncă

Bază de calcul

Contribuţie

 

Secţiunile D şi E se completează numai de instituţii asimilate angajatorilor.

 

SECŢIUNEA D - Indicatori statistici

 

1

Număr de asiguraţi (concedii şi indemnizaţii)

 

2

Număr de asiguraţi care datorează sau pentru care există obligaţia plăţii CAS

 

 

SECŢIUNEA E

E.1. Condiţii de muncă

 

Condiţii de muncă

Total venit realizat

Total bază de calcul al contribuţiei la BA55 aferente indemnizaţiei conform O.U.G. 158/2005

normale

 

 

 

E.2. Indemnizaţii de sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare)

 

Nr. crt.

Tip indemnizaţie

Nr. cazuri

Total zile prestaţii

Zile prestaţii suportate din FNUASS

Sumă suportată din FNUASS

1

Incapacitate temporară de muncă

 

 

 

 

2

Prevenire îmbolnăvire

 

 

 

 

3

Sarcină şi lăuzie

 

 

 

 

4

îngrijire copil bolnav

 

 

 

 

5

Risc maternal

 

 

 

 

6

Total

 

7

Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

8

Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii

 

 

E.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 

Nr. crt.

Tip indemnizaţie

Număr cazuri

Zile prestaţii

Sumă totală accidente de muncă

Sumă suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale

1

Incapacitate temporară de muncă

 

 

 

 

2

Trecerea temporară la alt loc de muncă

 

 

 

 

3

Reducerea timpului de lucru

 

 

 

 

4

Cursuri de calificare şi reconversie profesională

 

 

 

 

5

Total

 

 

 

Ajutoare de deces

Număr cazuri

 

Sumă

 

 

SECŢIUNEA F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare

 

F.1. Sediu principal

 

Suma datorată

Suma deductibilă

Suma de plată

 

F.2. Sedii secundare

 

Nr. crt.

Cod de înregistrare fiscală sediu secundar

Sumă datorată

Suma deductibilă

Suma de plată

 

 

 

 

 

......

... ......

... ......

 

 

 

SECŢIUNEA G - Date informative privind ajutoarele de deces acordate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă

 

Date de identificare persoană decedată

Certificat de deces

Date de identificare ale persoanei care beneficiază de ajutor de deces

Cuantumul ajutorului de deces

CNP

Nume şi prenume

Serie şi număr

Data decesului

CNP

Nume şi prenume

 

ANEXA Nr. 1.2

 

Anexa asigurat

 

DATE DE IDENTIFICARE A ASIGURATULUI

 

Nr. crt.

 

CNP/NIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNP/NIF anterior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume

 

Nume anterior

 

Prenume

 

Prenume anterior

 

 

Data intrării în categoria de asigurat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ieşirii din categoria de asigurat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de asigurări de sănătate a asiguratului

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurat/neasigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

 

 

Asigurat/neasigurat în sistemul de asigurări pentru şomaj

 

 

 

Persoană scutită de la plata impozitului pe venit:

 

 

 

Persoană care se încadrează în excepţiile prevăzute la art. 146 alin. (52) şi art. 168 alin.(5x)

 

 

 

DETALII COASIGURAŢI

 

Tip coasigurat

CNP/CIS

Nume

Prenume

Părinte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Părinte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA A

 

1

Tip asigurat din punctul de vedere al contractului de muncă

 

2

Pensionar

 

3

Tip contract de muncă din punctul de vedere al timpului de lucru

 

4

Ore normă zilnică contract

 

5

Ore lucrate efectiv în lună

 

6

Ore suspendate în lună

 

7

Total zile lucrate

 

8

Bază contribuţie asigurări sociale

 

9

Baza contribuţie asigurări sociale de sănătate

 

10

Contribuţie asigurări sociale de sănătate

 

11

Contribuţie asigurări sociale

 

12

Bază contribuţie asiguratorie pentru muncă

 

13

Baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj

 

 

SECŢIUNEA B

 

B.1. Contract / Contracte de muncă sau/şi şomaj tehnic beneficiar de scutire

 

1

Tip asigurat din punctul de vedere al contractului de muncă

 

2

Pensionar

 

3

Tip contract muncă din punctul de vedere al timpului de lucru

 

4

Ore normă zilnică contract

 

5

Ore lucrate efectiv în lună

 

6

Ore suspendate lună

 

7

Din care ore şomaj tehnic în lună, beneficiare de scutire

 

8

Total zile lucrate

 

 

9

Zile şomaj tehnic beneficiare de scutire

 

 

10

Bază contribuţie asiguratorie pentru muncă

 

 

11

Baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj

 

 

 

B.1.1. Scutiri la plată

 

1

Motiv scutire

 

2

ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire sănătate

 

3

ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire asigurări sociale în condiţii deosebite de muncă

 

4

ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire asigurări sociale în condiţii speciale de muncă

 

5

ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire sănătate

 

6

ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire asigurări sociale în condiţii normale de muncă

 

 

B.2. C.N.P.P. - Condiţii de muncă

 

1

Indicativ condiţii speciale

 

2

Zile lucrate în condiţii normale

 

3

Zile lucrate în condiţii deosebite

 

4

Zile lucrate în condiţii speciale

 

5

Bază contribuţie asigurări sociale - condiţii normale

 

6

Bază contribuţie asigurări sociale - condiţii deosebite

 

7

Bază contribuţie asigurări sociale - condiţii speciale

 

 

B.3. Indemnizaţii asigurări sociale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau prestaţii conform Legii nr.346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

1

Zile indemnizaţii în condiţii normale

 

2

Zile indemnizaţii în condiţii deosebite

 

3

Zile indemnizaţii în condiţii speciale

 

4

Total zile lucrătoare concediu medical (conform O.U.G. 158/2005)

 

5

Total zile lucrătoare concediu medical pentru accidente de muncă

 

6

Zile prestaţii suportate din suma suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale

 

7

Zile de concediu fără plată indemnizaţie pentru creşterea copilului după primele 3 naşteri

 

8

Bază de calcul al CAS aferente indemnizaţiilor (conform O.U.G. 158/2005) - asigurat

 

9

Sumă prestaţii de asigurări sociale suportată de angajator (conform Legii 346/2002)

 

10

Sumă prestaţii de asigurări sociale suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale

 

11

Total venit asigurat din indemnizaţii/prestaţii

 

12

Total indemnizaţie sănătate suportată de angajator (cf.O.U.G.158/2005)

 

13

Total indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS

 

 

B.4. Centralizator

 

1

Total zile lucrate

 

2

Total zile şomaj tehnic beneficiare de scutire

 

3

Bază contribuţie de asigurări sociale de sănătate

 

4

Contribuţie de asigurări sociale de sănătate

 

5

Bază contribuţie de asigurări sociale

 

6

Contribuţie de asigurări sociale

 

7

Bază contribuţie asiguratorie pentru muncă

 

8

Baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj

 

 

SECŢIUNEA C - Raportări pentru asiguraţi, completate de alte entităţi asimilate angajatorului

 

1

Tip asigurat alte entităţi asimilate

 

2

Zile

 

3

Total zile concediu medical (conform O.U.G. 158/2005)

 

4

Zile concediu medical pentru accidente de muncă

 

5

Zile prestaţii suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale

 

6

Bază contribuţie asigurări sociale neplafonată

 

7

Prestaţii pentru accidente de muncă

 

8

Sumă prestaţii suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale

 

9

Baza contribuţie de asigurări sociale de sănătate

 

10

Contribuţie de asigurări sociale de sănătate

 

11

Bază contribuţie asigurări sociale plafonată

 

12

Contribuţie de asigurări sociale

 

 

SECŢIUNEA D - Concedii medicale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

1

Seria certificatului de concediu medical

 

2

Numărul certificatului de concediu medical

 

3

Seria certificatului de concediu medical iniţial

 

4

Numărul certificatului de concediu medical iniţial

 

5

Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa)

 

5

Dată început valabilitate concediu medical

 

7

Dată încetare valabilitate concediu medical

 

8

Codul numeric personal al copilului/cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate

 

9

Codul indemnizaţiei notat pe certificatul de concediu medical

 

10

Locul de prescriere a certificatului medical

 

11

Cod de urgenţă medico-chirurgicală

 

12

Cod boală infectocontagioasă grupa A

 

13

Numărul avizului medicului expert

 

14

Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate de angajator

 

15

Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate din FNUASS

 

16

Total zile prestaţii (zile lucrătoare) aferente concediului medical

 

17

Suma veniturilor din ultimele 6 luni

 

18

Număr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni

 

19

Media zilnică a bazei de calcul

 

20

Indemnizaţie sănătate suportată de angajator

 

21

Indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS

 

22

Cod boală

 

 

SECŢIUNEA E - Date privind impozitul pe venit

 

E.1. Venituri din salarii obţinute la funcţia de baza

 

1

Venit brut

 

2

Contribuţii sociale obligatorii

 

3

Număr persoane aflate în întreţinere

 

4

Deduceri personale

 

5

Alte deduceri

 

6

Venit bază de calcul al impozitului

 

7

Impozit reţinut

 

 

E.2. Alte venituri din salarii

 

1

Venit brut

 

2

Contribuţii sociale obligatorii

 

3

Venit bază de calcul al impozitului

 

4

Impozit reţinut

 

 

E.3. Date detaliate privind impozitul pe venit

 

1

Secţiunea

 

2

Tip asigurat

 

3

Funcţie de bază

 

4

Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)

 

5

Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referinţă - lună început

 

6

Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referinţă - Jună sfârşit

 

7

Justificarea venitului din altă perioadă decât cea de raportare (tip venit referitor la perioada = A)

 

8

Venit brut

 

9

Contribuţii sociale obligatori]

 

10

Contravaloarea tichetelor de masa/tichetelor de creşă/voucherelor de vacanţă

 

11

Venit scutit conform art. 60 din Codul fiscal

 

12

Număr persoane aflate în întreţinere

 

13

Deduceri personale

 

14

Alte deduceri

 

15

Venit bază de calcul al impozitului

 

16

Impozit reţinut

 

17

Suma încasată

 

 

E.4. Destinaţia sumelor pentru acordarea de burse private, precum şi pentru susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult reprezentând 2% sau 3,5% din impozit

 

a. Destinaţia sumei pentru acordarea de burse private

 

Contract nr./data

Suma (lei)

 

 

 

b. Destinaţia sumei pentru susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul pe venit

 

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult

Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult

Cota distribuită (2% sau 3,5%)

Suma (lei)

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Nomenclatorul „Creanţe fiscale”

 

Nr. crt.

Denumire creanţă fiscală

Temei legal

1

Impozit pe veniturile din salarii şi/sau asimilate salariilor

Art. 2 alin, (1), art. 78 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

2.

Contribuţia de asigurări sociale, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit legii

Art. 2 alin. (2), art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

3.

Contribuţia de asigurări sociale, datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora

Art. 2 alin. (2), art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

4.

Contribuţia de asigurări sociale, datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora

Art. 2 alin. (2), art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

5.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii

Art. 2 alin. (2), art. 156 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

6.

Contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora

Art. 2 alin. (2), art. 2201 şi 2203 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

7.

Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

Art. 72 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

8.

Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

9.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

10.

Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole

Art. 84 alin. (8) şi art. 132 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

11.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole

Art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

12.

Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 125 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

13.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 170/2016

Art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

14.

Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 125 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

15.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 170/2016

Art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

16.

Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

Art. 125 alin. (81) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

17.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri obţinute din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, unor activităţi

Art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

18

Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din activităţii independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă

Art. 681 alin. (1) şi art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

19.

Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă

Art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

20.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă

Art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

21

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate suportată de pensionari pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 2017

Art. 168. alin. (7), (71) şi (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

ANEXA Nr. 3

 

Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului”

 

Valoare

Explicaţie

Contribuţii sociale aferente tipului de asigurat

CAS

CASS

CAM

2

Şomer, declarat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti

Da

Nu

Nu

4

Persoane beneficiare de ajutor social

Nu

Nu

Nu

5

Persoane care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, sau de indemnizaţia pe perioada concediului de acomodare

Nu

Nu

Nu

6

Persoane care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani

Nu

Nu

Nu

10

Persoane prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) sau art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, declarate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonate

Da

Nu

Nu

11

Asiguraţi preluaţi de casele teritoriale de pensii de la unităţile în faliment, precum şi persoane preluate în plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi de către casele sectoriale de pensii

Nu

Nu

Nu

13

Soţ/Soţie pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, declarat de unităţile trimiţătoare

Da

Nu

Nu

14

Membrii Corpului diplomatic şt consular al României care participă la cursuri de pregătire în străinătate pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice, declaraţi de unităţile trimiţătoare

Da

Nu

Nu

15

Persoane disponibilizate care beneficiază de plăţi compensatorii suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, declarate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Nu

Nu

Nu

28

Pensionarii, pentru perioadele când contribuţia de asigurări sociale de sănătate era suportată de contribuabil, declaraţi de Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii

Nu

Da

Nu

17

Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit legii, pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă, plăţii şi declarării contribuţiilor sociale

Da

Da

Nu

30

Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă, plăţii şi declarării contribuţiilor sociale

Da

Da

Nu

26

Persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Nu

Da

Nu

22

Persoane fizice care realizează venituri din asocierea cu c persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Nu

Da

Nu

27

Persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Nu

Da

Nu

29

Persoane care realizează venituri obţinute din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

Nu

Da

Nu

 

ANEXA Nr. 4

 

Nomenclatorul „Tip asigurat”

 

Nr. crt.

Tip asigurat

Contribuţii sociale aferente tipului de asigurat

CAS

CASS

CAM

1

Salariat

Da

Da

Da

1.1

Personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, inclusiv categoriile de personal trimise în misiune temporară sau permanentă în străinătate prevăzute prin hotărâre a Guvernului

Da

Da

Da

2

Salariat militar, inclusiv personal militar, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, care îndeplinesc condiţiile pentru pensionare, precum şi cei care nu îndeplinesc condiţiile pentru pensionare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale conform art. 157 alin (1) lit. r) şi s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Nu

Da

Da

3

Alte categorii de persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor:

 

 

 

3.1. Persoane fizice care ocupă funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii

Da

Da

Da

3.2. Consilierii locali, consilierii judeţeni şi ai municipiului Bucureşti

Da

Da

Da

3.3. Persoane fizice alese în cadrul persoanelor juridice, fără scop patrimonial, respectiv persoanele alese în consiliul de administraţie/comitetul director/consiliul superior, comitetul executiv/biroul permanent, comisia de disciplină şi altele asemenea

Da

Da

Da

3.4. Directori cu contract de mandat, membri ai directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege

Da

Da

Da

3.5, Administratori ai societăţilor şi manageri cu contract de management, care primesc sume din profitul unităţii, potrivit legii sau actului constitutiv, după caz

Da

Da

Da

3.6. Salariaţi care primesc sume pentru participarea la profit, potrivit legii, cu excepţia sumelor care se acordă ulterior încetării contractului individual de muncă

Da

Da

Da

3.7. Persoane fizice care încasează indemnizaţii lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă

Nu

Da

Nu

3.8. Persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca urmare a faptului că au avut încheiate raporturi juridice, şi respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridice

Da

Da

Da

3.9. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă şi beneficiază de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate, suportată de angajator

Da

Nu

Da

3.10. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă şi beneficiază de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate, suportată din FNUASS

Da

Nu

Nu

3.11. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă şi beneficiază de indemnizaţie din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, ca urmare a unui accident de muncă

Nu

Nu

Nu

3.12. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau unei boli profesionale şi beneficiază de indemnizaţie suportată de angajator

Nu

Nu

Da

3.13. Persoane fizice care realizează venituri aferente perioadei în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente perioadei de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite ori de accidente în afara muncii şi perioadei de incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale, în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii

Da

Da

Da

3.14. Reprezentanţi în organisme tripartite, potrivit legii

Da

Da

Nu

4

Membri ai comisiei de cenzori sau comitetului de audit, precum şi membri în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea: preşedinţii asociaţiilor de proprietari sau alte persoane care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat în cadrul asociaţiilor de proprietari

Da

Da

Nu

5

Persoane fizice disponibilizate care beneficiază de plăţi compensatorii acordate în baza contractului colectiv sau individual de muncă, suportate din fondul de salarii

Da

Da

Nu

6

Administratorii societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie Administratorii, membrii consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere şi comitetului consultativ, precum şi reprezentanţii statului sau reprezentanţii membrilor consiliului de administraţie, fie în adunarea generală a acţionarilor, fie în consiliul de administraţie, după caz

Da

Da

Da

7

Persoane fizice care realizează venituri din activităţi dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activităţii

Da

Da

Da

8

Persoane fizice care realizează venituri din activităţi dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii

Nu

Da

Da

 

ANEXA Nr. 5

 

Nomenclatorul „Indicativ condiţii speciale”

 

Valoare

Explicaţie

1

Conform art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

2

Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, zona I radiaţii

3

Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, zona li radiaţii

4

Conform art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

5

Conform art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

6

Conform art. 30 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

 

ANEXA Nr. 6

 

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE

a formularului 112 „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

 

Declaraţia se completează de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), la care îşi desfăşoară activitatea sau beneficiază de concediul medical şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) şi b) şi art. 153 alin. (1) lit. a)-d) de către entităţile prevăzute la art. 147 alin. (1) din aceeaşi lege, precum şi de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Declaraţia se completează şi de contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (12) şi (13), art. 151 alin. (5) şi (6), art. 168 alin. (2), art. 169 alin. (1) lit. b) şi c), art. 174 alin. (5) şi (6) din Codul fiscal, care au obligaţia să depună declaraţia şi să achite contribuţiile sociale obligatorii, potrivit legii, precum şi de plătitorii de venit prevăzuţi la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9) din Codul fiscal.

I. Termenul de depunere a declaraţiei

Declaraţia se depune:

- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) din Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

- trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:

a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice;

b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii liberale şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care deţin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă;

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru care impozitul se reţine la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuţi la 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9) din Codul fiscal.

Atenţie! Depunerea trimestrială a declaraţiei constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru, potrivit art. 147 alin. (5) din Codul fiscal.

Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declaraţia până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calităţii de asigurat. În acest caz, declaraţia/declaraţiile aferentă/ aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calităţii de asigurat are loc în luna a două a trimestrului, se vor depune atât declaraţia pentru prima lună a trimestrului, cât şi cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declaraţia pentru luna a treia.

Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central, pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, termenul de declarare se împlineşte la 25 decembrie, se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.

Organul fiscal central competent:

Organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii, potrivit legii.

Modul de depunere:

1. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează cu ajutorul programului de asistenţă.

2. Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform legii.

Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul/împuternicitul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro

II. Completarea declaraţiei

1. Caseta „Perioada de raportare “:

în rubrica „Lun㔠se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).

În rubrica „An” pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2018).

2. Rectificarea declaraţiei

2.1. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative.

2.2. Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:

- corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi entităţi asimilate angajatorilor şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi;

- modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;

- modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare şi/sau punctajul asiguratului în sistemul public de pensii şi/sau stagiile de cotizare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi/sau cuantumul indemnizaţiei de şomaj care se calculează în conformitate cu dispoziţiile legale, inclusiv pentru situaţia când a fost omisă înscrierea unui/unor asigurat/asiguraţi sau în cazul în care asiguratul/asiguraţii a/au fost înregistrat/înregistraţi fără temei şi este necesară anularea respectivei înregistrări;

- modificarea unor date privind persoanele asigurate care au beneficiat de certificate de concediu medical în luna/perioada de raportare, precum şi a informaţiilor referitoare la certificatele de concediu medical;

- corectarea altor informaţii prevăzute de formular.

2.3. Declaraţia rectificaţi vă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia care se corectează, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului.

2.4. Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

a) Caseta „Declaraţie rectificativ㔠- se bifează cu X în situaţia în care rectificarea declaraţiei se realizează pentru corectarea unor erori de completare ale angajatorului sau entităţii asimilate angajatorului.

b) Caseta „Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor drepturi băneşti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii potrivit art. 147 alin. (3) şi art. 169 alin. (3) din Codul fiscal”- se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se rectifică în urma acordării unor sume reprezentând salarii, diferenţe de salarii şi actualizarea for cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/executorii, precum şi în situaţiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni, bifându-se cu X căsuţa corespunzătoare din formular

c) Caseta „Declaraţie depusă ca urmare a unei inspecţii fiscale” - se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se depune în urma unei inspecţii fiscale sau ca urmare a stabilirii obligaţiilor fiscale din oficiu, de organul fiscal competent, după expirarea termenului de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. În situaţia în care se depune declaraţie rectificativă se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) caseta „Declaraţie rectificativă”.

În situaţia în care, ca urmare a inspecţiei fiscale, au fost stabilite diferenţe de contribuţii sociale, contribuabilii au obligaţia rectificării declaraţiei pentru perioadele pentru care au fost Stabilite astfel de diferenţe, bifându-se cu X căsuţa corespunzătoare din formular.

d) Caseta „Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală”- se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se depune după anularea rezervei verificării ulterioare în condiţiile prevederilor art. 105 alin. (6) lit. a) din Codul de procedură fiscală sau în situaţia în care prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligaţii de plată reprezentând venituri sau diferenţe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligaţii fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 105 alin. (6) lit. b) din Codul de procedură fiscală. În situaţia în care se depune declaraţie rectificativă se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) caseta „Declaraţie rectificativă”.

e) Caseta „Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscal㔠- se bifează cu X în situaţia îndeplinirii, de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa, a obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. În această situaţie se înscrie codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secţiunea „Date de identificare a plătitorului”, la rubrica „cod de identificare fiscal㔠se înscrie codul de identificare fiscală radiat, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

f) Caseta „Declaraţie depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) şi (11) din Codul fiscal” - se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se rectifică în urma acordării cumulat a unor sume, reprezentând:

- indemnizaţii de şomaj;

- indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate acordate în termenul prevăzut la art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau de indemnizaţia pe perioada concediului de acomodare;

- ajutorul social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

g) Caseta „Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii/solde stabilite prin lege, potrivit art. 147 alin. (31) şi art. 169 alin. (31) din Codul fiscal” - se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se rectifică în urma acordării unor sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii/solde stabilite prin lege, acordate pentru perioade anterioare. Se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni.

În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul şi contribuţiile sociale se calculează şi se reţin în conformitate cu dispoziţiile Codului fiscal şi normelor de aplicare a acestuia

Secţiunea „Date de identificare a plătitorului”

Caseta „Cod de identificare fiscal㔠- se completează codul de identificare fiscală atribuit plătitorului conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica „Funcţia/Calitatea” din formular se înscrie „împuternicit”.

În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/ entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, se înscrie codul de identificare fiscală retras ca urmare a radierii înregistrării fiscale.

În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 318 din Codul fiscal, în prima căsuţă se înscrie prefixul RO.

Caseta „Denumire” - se înscrie/înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele plătitorului de impozite şi contribuţii.

Caseta „Adresă domiciliu fiscal” - se completează adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

În situaţia contribuabililor prevăzuţi la art. 147 alin. (12), (13) şi (15), precum şi art. 168 alin. (4) din Codul fiscal, secţiunea se completează cu datele de identificare ale persoanei fizice care are, potrivit legii, obligaţia depunerii declaraţiei.

Secţiunea „Creanţe fiscale”

Pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare contribuţie socială prevăzute în Nomenclatorul „Creanţe fiscale”, datorate în perioada de raportare, se completează în acelaşi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistenţă, înscriindu-se în rândurile corespunzătoare (rd. 1-rd. 3) sumele reprezentând obligaţiile constituite în perioada de raportare la care se referă declaraţia, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.

În situaţia în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată pentru impozitul pe venit şi/sau contribuţiile sociale cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica „Suma datorată/de plat㔠se înscrie cifra 0 (zero).

Necompletarea tabelului din această secţiune, pentru impozitul pe venit sau contribuţia socială pentru care există obligaţie declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligaţiei respective.

Coloana „Denumire creanţă fiscal㔠- se înscrie denumirea obligaţiei de plată conform Nomenclatorului „Creanţe fiscale”, datorată în perioada de raportare.

Coloana „Suma”:

- Rândul 1 „Suma datorat㔠- se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit/contribuţia socială obligatorie datorată în perioada de raportare, conform legii.

- Rândul 2 „Suma deductibil㔠- se înscriu sumele care pot fi deduse în perioada de raportare, potrivit legii, după cum urmează:

Pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate în anul 2018, de persoanele prevăzute la art. I alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, rândul 2 „Suma deductibil㔠se completează cu sumele reprezentând diferenţa pozitivă dintre contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată şi calculată potrivit Codului fiscal şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută potrivit art. I alin. (5) din aceeaşi ordonanţă.

Pentru opţiunea privind distribuirea, după caz, a unei sume în cotă de 2% sau 3.5% din impozitul pe venit datorat, potrivit Codului fiscal, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi în cazul veniturilor realizate în baza contractelor de activitate sportivă, rândul 2 „Suma deductibil㔠se completează cu sumele care se deduc în perioada de raportare din impozitul datorat, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

Nivelul sumei deductibile nu va depăşi nivelul sumei datorate în perioada de raportare.

- Rândul 3 „Suma de plată (rd, 1-rd. 2)” - se înscrie suma de la rd. 1 sau, după caz, diferenţa între suma de la rd. 1 şi cea de la rd. 2.

- Rândul „Total obligaţii de plat㔠- se înscrie totalul obligaţiilor de plată, pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rd. 3 „Suma de plată”.

Anexa nr. 1.1 - Anexa angajator

Secţiunea A - Alte date de identificare a plătitorului

Caseta „Număr ordine registrul comerţului” - se completează cu numărul de ordine de la registrul comerţului, de Către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au Obligaţia înregistrării în registrul comerţului.

Caset㠄Cod CAEN” - se completează cu codul CAEN al activităţii principale desfăşurate de plătitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel naţional.

Caseta „Adresă sediu social” - se completează adresa sediului social al plătitorului.

Caseta „Casa de asigurări de sănătate angajator” - conţine codificarea casei de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă angajatorul.

Caseta „datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă D/N” - se înscrie:

„D” - dacă se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă;

„N” - dacă nu se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă.

Secţiunea B - Indicatori statistici

- Rândul 1 „Număr de asiguraţi şomaj” - se completează cu numărul de asiguraţi obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare, respectiv cu numărul de asiguraţi din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat”. Se calculează prin însumarea unică a cazurilor pentru care caseta „Asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj” = „1”, iar în secţiunea A sau/şi subsecţiunea B.1. din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexă nr. 1 la ordin, rubrica „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munc㔠= „1 - Salariat” „3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor”, „6 - Administratorii societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie” „7 - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activităţii” şi „8 - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii” din Nomenclatorul „Tip asigurat” prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

În situaţia asiguraţilor cu mai multe contracte de muncă încheiate cu respectivul angajator, aceştia vor fi număraţi o singură dată.

- Rândul 2 „Număr de asiguraţi concedii medicale şi indemnizaţii” - se completează cu numărul efectiv de angajaţi (asiguraţi) care au realizat venituri în luna pentru care se întocmeşte declaraţia şi pentru care angajatorul datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă.

- Rândul 3 „Număr de asiguraţi care datorează CAS” - se completează cu numărul de asiguraţi care datorează contribuţia de asigurări sociale,

- Rândul 4 „Total fond de salarii brute” - se completează cu suma câştigurilor brute realizate de asiguraţii înscrişi la „Rândul 2” (venituri de natură salarială, venituri asimilate salariilor, precum şi sumele suportate de angajator, primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă, pentru concedii medicale conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi sumele suportate de angajator, primele 3 zile, pentru concediile medicale conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care angajatorul datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă.

- Rândul 5 „Număr salariaţi” - se completează cu numărul de salariaţi care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor (în concordanţă cu rândul 4).

Secţiunea C

C.1 Condiţii de muncă

Secţiunea C.1. „Condiţii de munc㔠conţine informaţii despre angajatorii care au condiţii diferite de muncă.

Coloana „Total venit realizat” se completează astfel:

- Rândul 1 „Condiţii normale - total venit realizat” (C1 11)

- conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii normale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

- Rândul 2 „Condiţii deosebite - total venit realizat” (C1_21) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii deosebite de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

- Rândul 3 „Condiţii speciale - total venit realizat” (C1_31)

- conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii speciale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

- Rândul 4 „Total „(C1_T1) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

Coloana „Total bază de calcul al contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiei conform O.U.G. nr. 158/2005” se completează astfel:

- Rândul 1 „Condiţii normale” (C1_12) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

- Rândul 2 „Condiţii deosebite” (C1_22) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

- Rândul 3 „Condiţii speciale” (C1_32) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

Coloana 4 „Total bază de calcul al contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiei conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005” (C1_T2) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, exclusiv ajutorul de deces.

Coloana „Scutiri angajator” se completează astfel:

- Rândul 1 „Condiţii normale - scutiri angajator” (C1_13) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurai” la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiţii normale de munca;

- Rândul 2 „Condiţii deosebite - scutiri angajator” (C1_23) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiţii deosebite de muncă;

- Rândul 3 „Condiţii speciale - scutiri angajator” (C1_33) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiţii speciale de munca;

- Rândul 4 „Total scutiri angajator „(C1_T) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire.

Coloana „Contribuţie CAS angajator” se completează astfel:

- Rândul 4 „Total „- conţine totalul contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator (C1_T3). Se va calcula doar pentru condiţii deosebite şi speciale.

- Rândul 5 „Bază calcul punctaj şomaj tehnic beneficiar de scutire” - se completează cu suma salariilor de bază minime brute pe ţară garantate în plată, proporţionale cu numărul de zile de şomaj tehnic.

- Rândul 6 „Total sumă de recuperat, aferentă lunii de raportare, de către angajator, de la casele teritoriale de pensii din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale” - se completează cu totalul sumelor reprezentând cuantumul prestaţiilor de asigurări sociale suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale, în bugetul asigurărilor sociale de stat.

C.2. Indemnizaţii sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare)

Coloana „Nr. cazuri” se completează astfel:

- Rândul 1 „Număr cazuri pentru incapacitate temporară de munc㔠- se completează cu total concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 „Număr cazuri pentru prevenire îmbolnăvire” - se completează cu total concedii medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 „Număr cazuri pentru sarcină şi lăuzie” - se completează cu total concedii medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 „Număr cazuri pentru îngrijire copil bolnav” - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 „Număr cazuri pentru risc maternal” - se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.

Coloana „Total zile prestaţii” se completează astfel:

- Rândul 1 „Total zile prestaţii pentru incapacitate temporară de munc㔠- se completează cu număr total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 „Total zile prestaţii pentru prevenire îmbolnăvire”- se completează cu număr total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 „Total zile prestaţii pentru sarcină şi lăuzie” - se completează cu număr total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 „Total zile prestaţii pentru îngrijire copil bolnav” - se completează cu număr total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 „Total zile prestaţii pentru risc maternal” - se completează cu număr total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana „Zile prestaţii suportate de angajator” se completează astfel:

- Rândul 1 „Zile prestaţii suportate de angajator pentru incapacitate temporară de munc㔠- se completează cu număr total de zile prestaţii suportate de angajator aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

Coloana „Zile prestaţii suportate din FNUASS” se completează astfel:

- Rândul 1 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru incapacitate temporară de munc㔠- se completează cu număr total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire” - se completează cu număr total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie” - se completează cu număr total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav” - se completează cu număr total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru risc maternal” - se completează cu număr total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana „Suma suportată de angajator” se completează astfel:

- Rândul 1 „Suma suportată de angajator pentru incapacitate temporară de munc㔠- se completează cu suma suportată de angajator, aferentă concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

Coloana „Suma suportată din FNUASS” se completează astfel:

- Rândul 1 „Suma suportată din FNUASS pentru incapacitate temporară de munc㔠- se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 „Suma suportată din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire” - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 „Suma suportată din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie”- se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 „Suma suportată din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav” - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 „Suma suportată din FNUASS pentru risc maternal” - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

- Rândul 6 „Total suma suportată din FNUASS” - se completează cu suma totală a indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

- Rândul 7 „Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii” - se completează cu total cuantum prestaţii de suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.

- Rândul 8 „Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii” - se completează cu total sumă de recuperat în luna de raportare de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.

C.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Coloana „Nr. cazuri” se completează astfel:

- Rândul 1 „Incapacitate temporară de munc㔠- conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de munc㔠- conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru” - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boii profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesional㔠- conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.

Coloana „Zile prestaţii” se completează astfel:

- Rândul 1 „Incapacitate temporară de munc㔠- conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de munc㔠- conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru” - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesional㔠- conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.

Coloana „Sumă totală accidente de munc㔠se completează astfel:

- Rândul 1 „Incapacitate temporară de munc㔠- conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de munc㔠- conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru” - conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesional㔠- conţine cuantumul total al prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 5 „Total” - cuprinde cuantumul total al prestaţiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

Coloana „Suma suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale” se completează astfel:

- Rândul 1 „Incapacitate temporară de munc㔠- este suma prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

- Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de munc㔠- este suma prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

- Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru” - este suma prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

- Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesional㔠- este suma prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boii profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

- Rândul 5 „Total” - conţine total cuantum de prestaţii de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

C.4. Contribuţie asiguratorie pentru muncă

„Baza de calcul” - se completează cu suma reprezentând baza de calcul al contribuţiei asigurătorii pentru muncă, la care se calculează contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator la bugetul de stat.

„Contribuţia” - se completează cu valoarea contribuţiei datorate în luna de raportare, rezultată prin aplicarea procentului prevăzut la art. 2203 din Codul fiscal asupra „Bazei de calcul”.

Secţiunea D - Indicatori statistici

Se completează numai de către entităţile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asiguraţi, conform anexei nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului” la ordin.

- Rândul 1 „Număr de asiguraţi (concedii şi indemnizaţii)” - se completează cu numărul efectiv de asiguraţi din luna pentru care se întocmeşte declaraţia.

- Rândul 2 „Număr de asiguraţi care datorează sau pentru care există obligaţia plăţii CAS” - se completează cu numărul de asiguraţi care datorează sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.

Secţiunea E

Se completează numai de către entităţile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asiguraţi.

E.1. Condiţii de muncă

Secţiunea E.1. „Condiţii de munc㔠conţine informaţii despre entităţile asimilate angajatorului care au condiţii normale de muncă.

Coloana „Total venit realizat” se completează pentru „Condiţii normale de munc㔠(E1_venit) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii normale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin (se calculează pentru tipurile de asigurat 2,13,14,15 din anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului” la ordin).

Coloana „Total bază de calcul al contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiei conform O.U.G. nr. 158/2005” se completează pentru „Condiţii normale de munc㔠(E1_baza) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 10, 13, 14 din anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului” la ordin).

E.2. Indemnizaţii de sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare)

Coloana „Nr. cazuri” se completează astfel:

- Rândul 1 „Număr cazuri pentru incapacitate temporară de munc㔠- se completează cu total concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 „Număr cazuri pentru prevenire îmbolnăvire” - se completează cu total concedii medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 „Număr cazuri pentru sarcină şi lăuzie” - se completează cu total concedii medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 „Număr cazuri pentru îngrijire copil bolnav” - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 „Număr cazuri pentru risc maternal” - se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.

Coloana „Total zile prestaţii” se completează astfel:

- Rândul 1 „Total zile prestaţii pentru incapacitate temporară de munc㔠- se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 „Total zile prestaţii pentru prevenire îmbolnăvire”

- se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 „Total zile prestaţii pentru sarcină şi lăuzie” - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 „Total zile prestaţii pentru îngrijire copil bolnav”

- se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 „Total zile prestaţii pentru risc maternal” - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana „Zile prestaţii suportate din FNUASS” se completează astfel:

- Rândul 1 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru incapacitate temporară de munc㔠- se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire” - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie” - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav” - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru risc maternal” - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana „Suma suportată din FNUASS” se completează astfel:

- Rândul 1 „Suma suportată din FNUASS pentru incapacitate temporară de munc㔠- se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 „Suma suportată din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire” - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 „Suma suportată din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie” - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 „Suma suportată din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav” - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 „Suma suportată din FNUASS pentru risc maternal” - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

- Rândul 6 „Total sumă suportată din FNUASS” - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

- Rândul 7 „Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii” - se completează cu total cuantum prestaţii de suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.

- Rândul 8 „Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii” - se completează cu total sumă de recuperat în luna de raportare de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.

E.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Coloana „Număr cazuri” se completează astfel:

- Rândul 1 „Incapacitate temporară de munc㔠- conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de munc㔠- conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru” - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesional㔠- conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.

Coloana „Zile prestaţii” se completează astfel:

- Rândul 1 „Incapacitate temporară de munc㔠- conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de munc㔠- conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru” - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesional㔠- conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

Coloana „Sumă totală accidente de munc㔠se completează astfel:

- Rândul 1 „Incapacitate temporară de munc㔠- conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de munc㔠- conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru” - conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesional㔠- conţine cuantumul total al prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 5 „Total” - cuprinde cuantumul total al prestaţiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, pentru entităţile asimilate angajatorului

Coloana „Suma suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale” se completează astfel:

- Rândul 1 „Incapacitate temporară de munc㔠- este suma prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

- Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de munc㔠- este suma prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

- Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru” - este suma prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

- Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesional㔠- este suma prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

- Rândul 5 „Total sumă suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale” - conţine cuantumul total de prestaţii de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

Caseta „Ajutoare de deces”

- „Număr cazuri” - se completează cu numărul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces, la nivel de Agenţie judeţeană/Municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă.

- „Sum㔠- se completează cu suma totală a ajutoarelor de deces acordate la nivel de Agenţie judeţeană/Municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Secţiunea F - „Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare”

F1. Sediul principal

Coloana „Suma datorat㔠- se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorată în perioada de raportare, conform legii, pentru sediul principal.

Coloana „Suma deductibil㔠- se înscrie suma reprezentând 2% sau 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.

Coloana „Suma de plat㔠- se înscrie suma reprezentând diferenţa din impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, diminuată, după caz, cu suma reprezentând 2% sau 3,5%, distribuită/virată de către angajator/plătitorul de venituri în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult, conform legii, pentru sediul principal.

F2. Sedii secundare - se completează numai de către plătitorii care au sedii secundare cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Coloana „Cod de înregistrare fiscală sediu secundar” - se completează codul de înregistrare fiscală atribuit fiecărui sediu secundar care are obligaţii de plată, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

Coloana „Suma datorat㔠- se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorată în perioada de raportare, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de înregistrare fiscală.

Coloana „Suma deductibil㔠- se înscrie suma reprezentând 2% sau 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.

Coloana „Suma de plat㔠- se înscrie suma reprezentând diferenţa din impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, diminuată, după caz, cu suma reprezentând 2% sau 3,5%, distribuită/virată de către angajator/plătitorul de venituri în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de înregistrare fiscală.

Secţiunea G - Date informative privind ajutoarele de deces acordate de agenţiile Judeţene pentru ocuparea forţei de muncă

Se înscriu persoanele pentru care se achită ajutor de deces din bugetul asigurărilor sociale de stat conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

Coloana „Date de identificare persoană decedat㔠- se completează cu codul numeric personal al persoanei decedate, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele şi prenumele persoanei decedate.

Coloana „Certificat de deces” - se înscriu seria şi numărul certificatului de deces, respectiv data decesului.

Coloana „Date de identificare ale persoanei care beneficiază de ajutor de deces” - se completează codul numeric personal al persoanei care primeşte ajutorul de deces, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele şi prenumele persoanei beneficiare.

Coloana „Cuantumul ajutorului de deces” - se completează cu suma ajutorului de deces acordat, suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat conform legislaţiei în vigoare la data decesului.

Anexa nr. 1.2 - Anexa asigurat

Se completează câte o anexă pentru fiecare asigurat pentru care există obligaţia declarării, conform legii.

Secţiunea ..Date de identificare a asiguratului”

1. Caseta „CNP/NIF” - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

2. Caseta „CNP/NIF anterior” - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală anterior celui actual (din declaraţia anterioară), atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta (se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative).

21. Caseta „CIS” - se completează codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate, atribuit de către casele de asigurări de sănătate conform legii persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână, precum şi coasiguraţilor (părinţii/soţul/soţia) aflaţi în întreţinerea acestora, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

NOTĂ:

Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obţinut un cod numeric personal, respectiv în cazul persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână, precum şi în cazul coasiguraţilor (părinţii/soţul/soţia) aflaţi în întreţinerea acestora.

3. Caseta „Nume” şi caseta „Prenume” - se înscriu numele, respectiv prenumele asiguratului.

4. Caseta „Nume anterior” şi caseta „Prenume anterior” - se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative - se înscriu numele, respectiv prenumele asiguratului, anterior celui actual (din declaraţia anterioară).

5. Caseta „Data intrării în categoria de asigurat” - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscriu data de la care asiguraţii încep activitatea dependentă la un angajator, respectiv data de la care începe relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată.

6. Caseta „Data ieşirii din categoria de asigurat” - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscriu data la care încetează activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care încetează relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată angajatorului.

Caseta „Data intrării în categoria de asigurat” şi caseta „Data ieşirii din categoria de asigurat”, după caz, se completează de fiecare dată când se întocmeşte declaraţia.

NOTĂ:

În sistemul de asigurări sociale de sănătate o persoană dobândeşte calitatea de asigurat conform legii, iar obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum şi persoanelor fizice, după caz.

Astfel, în cazul persoanelor aflate în concediu fără plată sau în cazul persoanelor salariate care îşi întrerup activitatea pentru a intra în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, sau a persoanelor care se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani sau aflate în perioada concediului de acomodare etc., aceste persoane nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile legii, fiind raportate de angajator prin declaraţia D112 astfel:

- în luna de raportare în care persoanele mai sus menţionate îşi întrerup activitatea pentru a intra în concediu fără plată sau în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, este necesară completarea de către angajator în caseta „data intrării în categoria de asigurat” a datei la care aceste persoane au început activitatea la acest angajator. Totodată, în caseta „data ieşirii din categoria de asigurat” este necesară completarea datei ultimei zile de activitate la acest angajator, înainte de intrarea asiguratului în concediu fără plată sau în concediu pentru creştere copil;

- la revenirea persoanelor salariate din concediul fără plată sau din concediul pentru creştere copil, în luna revenirii din concediu, este necesară completarea de către angajator în caseta „data intrării în categoria de asigurat” a datei la care această persoană şi-a reluat activitatea, iar caseta „data ieşirii din categoria de asigurat” nu se va completa de către angajator decât în luna de raportare în care salariatul îşi încetează activitatea la angajator.

7. Caseta „Casa de asigurări de sănătate a asiguratului” - conţine codificarea casei de asigurări de sănătate la care sunt luaţi în evidenţă asiguraţii în funcţie de opţiunea acestora şi cu care s-a încheiat contractul de asigurări sociale de sănătate. Codificarea cuprinde 2 caractere, de exemplu: _B este CAS Municipiul Bucureşti, _A este AOPSNAJ. Pentru restul judeţelor prescurtarea este identică cu codificarea de la autoturisme.

NOTĂ;

Caseta „Casa de asigurări de sănătate a asiguratului” - se completează cu cod =_N pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor legale în vigoare (de exemplu, zilieri, persoane asigurate în alte state etc.).

8. Caseta „Asigurat/Neasigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate” - se înscriu persoanele asigurate pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii în luna de raportare, potrivit legii, respectiv persoanele neasigurate pentru care nu există obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii şi se completează astfel:

„1” - persoanele pentru care se plăteşte contribuţia (de exemplu, persoanele care au realizat venituri din salarii sau asimilate salariului, în luna de raportare, în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum şi din orice alte activităţi dependente etc.);

„2” - persoanele pentru care nu se plăteşte contribuţia (de exemplu, dacă îndeplinesc numai funcţia de cenzor sau dacă sunt cadre militare în activitate, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională etc.).

9. Caseta „Asigurat/Neasigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj” - se completează pentru a se evidenţia dacă persoana este asigurată/neasigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în luna de raportare, astfel:

„1” - pentru persoanele asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare, inclusiv în situaţia în care raporturile de muncă/serviciu/juridice ale acestor persoane sunt suspendate, conform prevederilor legale;

„2” - pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare.

10. Caseta „Persoană scutită de Sa plata impozitului pe venit” - se completează pentru a se evidenţia dacă persoana este scutită de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, în luna de raportare, astfel:

„1” - pentru persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, venituri din pensii, precum şi pentru venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105 din Codul fiscal, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, în luna de raportare.

„2” - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator, în luna de raportare.

„3” - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, în luna de raportare.

„4” - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an, în luna de raportare.

„5” - pentru persoanele fizice care realizează alte venituri scutite de la plata impozitului pe venit, în Suna de raportare, potrivit legii.

11. Caseta „Persoană care se încadrează în excepţiile prevăzute la art. 146 alin. (52) şi art. 168 alin. (51) - se completează în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial pentru a se evidenţia dacă persoana care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor sub nivelul salariului minim brut pe ţară se află în luna de raportare într-una din situaţiile pentru care nu sunt aplicabile prevederile referitoare la plata contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la valoarea unui salariu minim brut pe ţară.

Secţiunea „Detalii coasiguraţi”

Se înscriu coasiguraţii sistemului de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- CNP coasigurat/„CIS coasigurat”;

- nume coasigurat;

- prenume coasigurat;

- tip coasigurat se completează astfel:

S - soţ/soţie;

P - părinte (mamă, tată).

NOTĂ:

„CIS coasigurat” reprezintă codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate şi se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obţinut un cod numeric personal, respectiv în cazul coasiguraţilor (părinţii/soţul/soţia) aflaţi în întreţinerea persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână.

Atenţie! Pentru fiecare asigurat se va completa una dintre secţiunile A, B sau/şi C, după caz.

Secţiunea A

Se înscriu datele pentru asiguraţii care realizează în luna de raportare numai venituri din salarii şi asimilate salariilor şi care au avut un singur raport de muncă cu angajatorul respectiv, nu au lucrat în condiţii deosebite/speciale şi nu au beneficiat de indemnizaţii de concedii medicale sau de scutiri potrivit prevederilor legale.

Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi dependente, ca urmare a încadrării activităţii independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, se selectează tipul de asigurat din Nomenclatorul „Tip asigurat” prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi dependente, ca urmare a încadrării activităţii independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii (de exemplu, avocaţii), se selectează tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul „Tip asigurat” prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

- Rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munc㔠- se înscrie tipul de asigurat, conform anexei nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin.

Pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj se va selecta din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin „1 - Salariat”, „3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor”, 6 - „Administratorii societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie”, „7 - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activităţii” sau „8 - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii”, în situaţia în care aceste persoane sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

- Rândul 2 „Pensionar” - se completează cu „1” în cazul asiguraţilor care au şi statutul de pensionar şi „0” pentru celelalte situaţii. În cazul în care se completează rândul 2 „Pensionar” cu cifra „1”, se completează obligatoriu şi rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă”.

- Rândul 3 „Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru” - se completează cu:

- „N” - pentru normă întreagă (6,7,8 ore); sau

- „Pn” (parţial P1, P2... P7), unde „n” reprezintă numărul de ore zilnice de contract parţial.

- Rândul 4 „Ore normă zilnică contract” - se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înţelege programul prevăzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase sau ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8,7 sau 6 ore.

Pentru persoanele care nu au raporturi de muncă sau de serviciu se completează prin asimilare în funcţie de condiţiile de muncă, respectiv 8, 7 sau 6 ore.

- Rândul 5 „Ore lucrate efectiv în lun㔠- se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, perioada suportată de angajator din fondul de salarii potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă şi plata indemnizaţiei se suportă de angajator din fondul de salarii şi sunt considerate ore efectiv lucrate).

Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu numărul de ore lucrătoare din lună corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă. În caz contrar se completează cu cifra „0”.

- Rândul 6 „Ore suspendate în lun㔠- se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate, conform legii, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, suportată de angajator din fondul de salarii.

Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu cifra „0”.

- Rândul 7 „Total zile lucrate” - se completează cu numărul total de zile lucrate şi nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă. În caz contrar se completează cu cifra „0”.

- Rândul 8 „Bază contribuţie de asigurări sociale” - se înscrie câştigul brut realizat de asigurat, în vederea calculării contribuţiilor de asigurări sociale. Nu se includ indemnizaţiile de asigurări sociale, precum şi totalul veniturilor alese în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau în baza unor contracte de activitate sportivă.

- Rândul 9 „Bază contribuţie de asigurări sociale de sănătate” - se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuţia de asigurări de sănătate datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit legii.

- Rândul 10 „Contribuţie de asigurări sociale de sănătate” - se înscrie suma reprezentând contribuţia datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit legii.

- Rândul 11 „Contribuţie de asigurări sociale” - se înscrie contribuţia de asigurări sociale datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit legii.

- Rândul 12 „Bază contribuţie asiguratorie pentru munc㔠- se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuţia asiguratorie pentru muncă dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligaţia de a plăti contribuţia asiguratorie pentru muncă şi „0” dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligaţia acestei plăţi.

- Rândul 13 „Bază de calcul al indemnizaţiei de şomaj” - se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj, conform art. 39 alin. (21) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În caz contrar se completează cu „0”.

Secţiunea B

Se completează numai dacă salariatul nu se încadrează la secţiunea A (a avut mai multe contracte de muncă la acelaşi angajator sau a avut concedii medicale sau a lucrat în condiţii diferite de muncă sau a beneficiat de indemnizaţii sau de motive de scutire).

Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi dependente, ca urmare a reîncadrării activităţii independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, se selectează tipul de asigurat nr. 7 din Nomenclatorul „Tip asigurat” prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi dependente, ca urmare a reîncadrării activităţii independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii (de exemplu, avocaţii), se selectează tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul „Tip asigurat” prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

B.1. Contract/Contracte de muncă sau/şi şomaj tehnic beneficiar de scutire

În situaţia în care asiguratul are mai multe contracte de muncă încheiate cu angajatorul respectiv sau persoana fizică se încadrează în mai multe tipuri de asigurat, se va completa câte o înregistrare pentru fiecare contract încheiat de asigurat cu angajatorul respectiv sau pentru fiecare tip de asigurat, cu date referitoare la:

- Rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munc㔠- se completează cu tipul de asigurat, conform anexei nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin.

Pentru asiguraţii în sistemul asigurărilor pentru şomaj se va selecta din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin:

Pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj se va selecta din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin „1 - Salariat”, „3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor”, „6 - Administratorii societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie”, „7 - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activităţii” sau „8 - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii”, în situaţia în care aceste persoane sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

- Rândul 2 „Pensionar” - se completează cu „1” în cazul asiguraţilor care au şi statutul de pensionar şi „0” pentru celelalte situaţii. În cazul în care se completează rândul 2 „Pensionar” cu cifra „1”, se completează obligatoriu şi rândul 1 „Tip asigurat din punctul de vedere al contractului de muncă”.

- Rândul 3 „Tip contract muncă din punctul de vedere al timpului de lucru” - se completează cu N (norma întreagă 6,7,

8) sau Pn (parţial P1, P2 P7), unde n reprezintă numărul de ore zilnice de contract parţial.

- Rândul 4 „Ore normă zilnică contract” - se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înţelege programul prevăzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 sau ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8,7 sau 6 ore.

Pentru persoanele care nu au raporturi de muncă sau de serviciu se completează prin asimilare în funcţie de condiţiile de muncă, respectiv 8, 7 sau 6 ore.

- Rândul 5 „Ore lucrate efectiv în lun㔠- se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru incapacitate temporară de muncă perioada suportată de angajator potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru În care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporara de muncă şi plata indemnizaţiei se suportă de angajator potrivit legii şi sunt considerate ore efectiv lucrate).

Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu numărul de ore lucrătoare din lună corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă. În caz contrar se completează cu cifra „0”.

- Rândul 6 „Ore suspendate lun㔠- se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator potrivit legii (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă şi plata indemnizaţiei se suportă de angajator potrivit legii şi sunt considerate ore efectiv lucrate).

Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu cifra „0”.

- Rândul 7 „Din care ore şomaj tehnic în lună, beneficiare de scutire” - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de piaţa contribuţiilor sociale obligatorii în condiţiile legii Se completează numai în situaţia în care salariaţii şi angajatorul sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale obligatorii în temeiul prevederilor legale în vigoare şi se completează rândul 1 „Motiv scutire” din secţiunea B pct. B.1.1 „Scutiri la plată”; în caz contrar se completează cu cifra „0”.

- Rândul 8 „Total zile lucrate” - se completează cu numărul total de zile lucrate şi nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă. În caz contrar se completează cu cifra „0”.

- Rândul 9 „Zile şomaj tehnic beneficiare de scutire” - se completează cu numărul de zile lucrătoare în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale potrivit legii. Se completează numai în situaţia în care salariaţii şi angajatorul sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale obligatorii în temeiul prevederilor legale în vigoare şi se completează rândul 7 „Din care ore şomaj tehnic în lună, beneficiare de scutire” şi rândul 1 „Motiv scutire” din secţiunea B subsecţiunea B.1.1 „Scutiri la plată”; în caz contrar se completează cu cifra „0”.

- Rândul 10 „Bază Contribuţie asiguratorie pentru munc㔠- se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuţia asiguratorie pentru muncă dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligaţia de a plăti contribuţia asiguratorie pentru muncă şi „0” dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligaţia acestei plăţi.

- Rândul 11 „Bază de calcul al indemnizaţiei de şomaj” - se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj, conform art. 39 alin. (21) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În caz contrar se completează cu „0”.

B.1.1. Scutiri la plată

Se completează, după caz, pentru fiecare asigurat care beneficiază, în mod direct sau prin angajatorul său, de prevederi legale care prevăd scutiri totale sau parţiale de la plata contribuţiilor sociale.

- Rândul 1 „Motiv scutire” - se completează, prin selectarea din „Lista de valori” a motivului/temeiului legal potrivit căruia angajatorul sau/şi asiguratul beneficiază de scutire sau/şi reducere de la plata contribuţiilor sociale. „Lista de valori” se actualizează în funcţie de actele normative care vor fi în vigoare începând cu anul 2011, atribuindu-se câte o valoare distinctă pentru fiecare act normativ.

- Rândul 2 „ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire SĂNĂTATE - se înscrie suma care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări pentru sănătate datorată de angajator

- Rândul 3 „ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire - ASIGURĂRI SOCIALE în condiţii deosebite de munc㔠- se înscrie suma bază de calcul al contribuţiei de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator în condiţii deosebite de muncă.

- Rândul 4 „ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire - ASIGURĂRI SOCIALE în condiţii speciale de munc㔠- se înscrie suma bază de calcul al contribuţiei de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator în condiţii speciale de muncă,

- Rândul 5 „ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire SĂNĂTATE” - se înscrie suma care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări pentru sănătate.

- Rândul 6 „ASIGURAT -. Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE în condiţii normale de muncă”- se înscrie suma bază de calcul al contribuţiei de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări sociale în condiţii normale de muncă.

În cazul în care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale, contribuţia asigurat se completează cu „0”.

B.2. C.N.P.P. - Condiţii de muncă

Se completează pe tipuri de condiţii de muncă: normale, deosebite, speciale sau alte condiţii.

- Rândul 1 „Indicativ condiţii speciale” - conţine temeiul legal al încadrării în condiţii speciale de muncă (se completează conform anexei nr. 5 Nomenclatorul „Indicativ condiţii speciale” la ordin).

- Rândul 2 „Zile lucrate în condiţii normale” - se înscrie numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii normale de muncă.

- Rândul 3 „Zile lucrate în condiţii deosebite” - se înscrie numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii deosebite de muncă.

- Rândul 4 „Zile lucrate în condiţii speciale” - se înscrie numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii speciale de muncă.

- Rândul 5 „Baza contribuţiei de asigurări sociale - condiţii normale” - se înscrie câştigul brut realizat de asigurat în condiţii normale de muncă.

- Rândul 6 „Baza contribuţie de asigurări sociale - condiţii deosebite” - se înscrie câştigul brut realizat de asigurat în condiţii deosebite de muncă.

- Rândul 7 „Baza contribuţie de asigurări sociale - condiţii speciale”- se înscrie câştigul brut realizat de asigurat în condiţii speciale de muncă.

B.3. Indemnizaţii asigurări sociale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau prestaţii conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boii profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Se completează dacă există în luna de raportare indemnizaţii de asigurări sociale sau concedii medicale.

- Rândul 1 „Zile indemnizaţii în condiţii normale” - se înscrie numărul total de zile lucrătoare în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prestaţii prevăzute de Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (număr total de zile lucrătoare aferente prestaţiei şi/sau indemnizaţiei acordate).

- Rândul 2 „Zile indemnizaţii în condiţii deosebite” - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă.

Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, ce sunt corespunzătoare, în aceste situaţii, condiţiilor normale de muncă.

- Rândul 3 „Zile indemnizaţii în condiţii speciale” - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă.

Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, ce sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă.

- Rândul 4 „Total zile lucrătoare concediu medical (conform

O.U.G. nr. 158/2005)” - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical.

- Rândul 5 „Total zile lucrătoare concediu medical pentru accidente de munc㔠- se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

- Rândul 6 „Zile prestaţii suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale „- se înscrie numărul

de zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum prestaţii suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

- Rândul 7 „Zile de concediu fără plată indemnizaţie pentru creşterea copilului după primele 3 naşteri” - se înscrie numărul de zile de concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, conform art. 61 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Se acordă integral (3 luni), o singură dată în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după primele 3 naşteri, sau, după caz, pentru persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, după primii 3 copii.

Începând cu data de 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică pentru drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii s-au născut începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din actul normativ sus-menţionat.

Atenţie!

- Rândul 8 „Baza de calcul al CAS aferente indemnizaţiilor (conform O.U.G. nr. 158/2005) - asigurat” - conţine suma reprezentând indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională şi a ajutorului de deces.

- Rândul 9 „Sumă prestaţii de asigurări sociale suportată de angajator (conform Legii nr. 346/2002” - se înscrie totalul sumelor reprezentând prestaţii de asigurări sociale de suportat de către angajator.

- Rândul 10 „Sumă prestaţii de asigurări sociale suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale” se înscrie totalul sumelor reprezentând prestaţii de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale. Acest rând se completează numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.

- Rândul 11 „Total venit asigurat din indemnizaţii/prestaţii” - conţine cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională.

- Rândul 12 „Total indemnizaţie sănătate suportată de angajator (conform O.U.G. nr. 158/2005)” - conţine cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.

- Rândul 13 „Total indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS” - conţine cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

B.4. Centralizator

Se completează obligatoriu.

Se înscriu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), astfel:

- Rândul 1 „Total zile lucrate” - se înscrie numărul de zile lucrate în condiţii de muncă normale, deosebite sau speciale. Acestea nu pot depăşi numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- Rândul 2 „Total zile şomaj tehnic beneficiare de scutire” - se completează cu numărul total de zile lucrătoare în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale potrivit legii.

- Rândul 3 „Bază contribuţie de asigurări sociale de sănătate” - se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

- Rândul 4 „Contribuţie de asigurări sociale de sănătate” - se înscrie contribuţia datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit legii.

- Rândul 5 „Bază contribuţie de asigurări sociale” - se înscrie câştigul brut care constituie baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de asiguraţi, conform legilor în vigoare.

- Rândul 6 „Contribuţie de asigurări sociale” - se completează cu CAS datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra câştigului bază de calcul CAS.

- Rândul 7 „Bază contribuţie asiguratorie pentru munc㔠- se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuţia asiguratorie pentru muncă, cumulat pentru toate contractele încheiate de angajat cu angajatorul respectiv. Şi „0” dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligaţia acestei plăţi.

- Rândul 8 „Bază de calcul al indemnizaţiei de şomaj” - se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul a indemnizaţiei de şomaj, conform art. 39 alin. (21) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se calculează prin însumarea bazelor de calcul al indemnizaţiei de şomaj corespunzătoare tuturor contractelor încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.

Secţiunea C

Raportări pentru asiguraţi, completate de alte entităţi asimilate angajatorului

Se completează câte o înregistrare pentru fiecare tip de asigurat, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului” la ordin, astfel:

- Rândul 1 „Tip asigurat alte entităţi asimilate” - se completează conform anexei nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului” la ordin.

Pentru asiguraţii din sistemul public de pensii şi/sau din sistemul asigurărilor de sănătate, care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri obţinute în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se va selecta din nomenclator valoarea „17” sau „30” după caz.

Pentru persoanele care realizează venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, se va selecta din nomenclator valoarea „22”, „26”, „ 27”, „29”, după caz.

- Rândul 2 „Zile” - se completează numărul zilelor de asigurare din luna de raportare, inclusiv zilele de concediu pentru creşterea copilului până la 2/3 ani. Se exclud zilele de concediu medical.

- Rândul 3 „Total zile concediu medical (conform O.U.G. nr. 158/2005)” - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- Rândul 4 „Zile concediu medical pentru accidente de munc㔠- se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

- Rândul 5 „Zile prestaţii suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale” - se înscrie numărul de zile lucrătoare de prestaţii de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

- Rândul 6 „Baza contribuţie de asigurări sociale neplafonat㔠- se înscrie câştigul brut neplafonat realizat de asigurat sau de persoanele pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, în vederea calculării contribuţiilor de asigurări sociale.

- Rândul 7 „Prestaţii pentru accidente de muncă”- se înscrie suma prestaţiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- Rândul 8 „Sumă prestaţii suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale” - conţine suma prestaţiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

- Rândul 9 „Bază contribuţie de asigurări sociale de sănătate” - se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

- Rândul 10 „Contribuţie de asigurări sociale de sănătate” - se completează cu contribuţia de asigurări pentru sănătate datorată pentru asigurat de entitatea asimilată angajatorului, potrivit legii.

- Rândul 11 „Bază contribuţie de asigurări sociale plafonată”- se completează cu suma câştigurilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale, plafonată potrivit legilor în vigoare, pentru asiguraţi sau pentru persoanele pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.

- Rândul 12 „Contribuţie de asigurări sociale” - se înscrie contribuţia de asigurări sociale datorată de asiguraţi sau de persoanele pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.

Secţiunea D

Concedii medicale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Se completează pentru fiecare certificat de concediu medical, astfel:

- Rândul 1 „Seria certificatului de concediu medical” - se completează cu seria certificatului de concediu medical.

- Rândul 2 „Numărul certificatului de concediu medical” - se completează cu numărul certificatului de concediu medical.

- Rândul 3 „Seria certificatului de concediu medical iniţial” - se completează cu seria certificatului de concediu medical iniţial, doar atunci când există şi certificate medicale în continuare.

- Rândul 4 „Numărul certificatului de concediu medical iniţial” - se completează cu numărul certificatului de concediu medical iniţial, doar atunci când există şi certificate medicale în continuare.

- Rândul 5 „Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa)”- se completează data acordării certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.

- Rândul 6 „Dată început valabilitate concediu medical” - se completează data începerii valabilităţii certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.

- Rândul 7 „Dată încetare valabilitate concediu medical” - se completează data încetării valabilităţii certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.

- Rândul 8 „Codul numeric personal al copilului/Cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate” - se înscrie codul numeric personal/codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate al copilului, pentru care a fost eliberat certificatul medical, pe cod de indemnizaţie „09”.

NOTĂ:

Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează numai pentru persoanele nerezidente care nu au obţinut un cod numeric personal.

- Rândul 9 „Codul indemnizaţiei notat pe certificatul de concediu medical” - se înscrie codul indemnizaţiei notat pe certificatul de concediu medical, conform legii.

- Rândul 10 „Locul de prescriere a certificatului medical” - se completează cu:

„1 “ - când certificatul a fost eliberat de medicul de familie;

„2” - când certificatul a fost eliberat de spital;

„3” - când certificatul a fost eliberat de ambulatoriu;

„4” - când certificatul a fost eliberat de casa de asigurări de sănătate [numai pentru certificatele medicale eliberate de casele de asigurări de sănătate pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările şi completările ulterioare],

„5” - când certificatul a fost eliberat de medicul curant pentru persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară/persoanele asigurate care îşi pierd Capacitatea de muncă în timp ce se află în altă ţară în interes de serviciu sau în interes personal, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/1311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate/când certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant din România, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară a persoanelor.”

- Rândul 11 „Cod de urgenţă medico-chirurgical㔠- se completează codul de urgenţă medico-chirurgicală care este înscris în certificat.

- Rândul 12 „Cod boală infectocontagioasă grupa A” - se completează codul de boală infectocontagioasă grupa A care este înscris în certificat.

- Rândul 13 „Numărul avizului medicului expert” - se completează numărul de aviz al medicului expert înscris în certificat.

- Rândul 14 „Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate de angajator” - se completează numărul de zile de prestaţii (zile lucrătoare) pentru incapacitate temporară de muncă, suportate de angajator.

- Rândul 15 „Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate din FNUASS” - se completează numărul de zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

- Rândul 16 „Total zile prestaţii (zile lucrătoare) aferente concediului medical” - se completează numărul total de zile prestaţii (zile lucrătoare) aferente concediului medical acordat.

- Rândul 17 „Suma veniturilor din ultimele 6 luni” - se completează cu suma veniturilor din ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.

- Rândul 18 „Număr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni” - se completează cu numărul de zile aferente veniturilor realizate în ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.

- Rândul 19 „Media zilnică a bazei de calcul” - se completează cu media zilnică a bazei de calcul al indemnizaţiilor şi se determină ca raport între suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni şi numărul total de zile aferente celor 6 luni.

- Rândul 20 „Indemnizaţie sănătate suportată de angajator”

- se completează cu cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.

- Rândul 21 „Indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS”

- se completează cu cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

- Rândul 22 „Cod boal㔠- se completează conform codului de boală din certificatul medical,

Secţiunea E

Date privind impozitul pe venit

Se completează de către angajatori şi entităţi asimilate angajatorilor, pentru fiecare beneficiar de venit.

E.1. Venituri din salarii obţinute la funcţia de bază

Se completează pentru beneficiarul de venit care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază, potrivit unui contract de muncă ori unui statut special prevăzut de lege.

Prin activitate dependentă la funcţia de bază se înţelege orice activitate desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcţie de bază de către angajat. În cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să declare fiecăruia locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază.

Funcţia de bază poate fi declarată de angajat în condiţiile legii şi la locul de muncă la care acesta realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial.

Rândul 1 „Venit brut” - se completează cu suma reprezentând venitul brut din salarii realizat de angajat.

Rândul 2 „Contribuţii sociale obligatorii” - se înscrie suma totală reprezentând contribuţii sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.

Rândul 3 „Număr persoane aflate în întreţinere” - se completează cu numărul de persoane aflate în întreţinere, potrivit legii.

Rândul 4 „Deduceri personale” - se înscrie suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii.

Rubrica se completează pentru angajaţii persoane fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora la funcţia de bază şi care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.

Deducerea personală este stabilită în funcţie de venitul brut lunar din salarii realizat la funcţia de bază de către contribuabil şi numărul de persoane aflate în întreţinerea acestuia, în conformitate cu dispoziţiile titlului IV din Codul fiscal.

Rândul 5 „Alte deduceri” - se înscrie suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii (cotizaţia sindicală, contribuţia la fondurile de pensii facultative).

Rândul 6 „Venit bază de calcul al impozitului” - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni şi următoarele:

- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

- cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;

- contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu depăşească echivalentul în lei a 400 euro;

- primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

Rândul 7 „Impozit reţinut” - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, reţinut de plătitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.

E.2. Alte venituri din salarii

Se completează pentru beneficiarul de venit care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, în afara funcţiei de bază, potrivit legii.

Rândul 1 „Venit brut” se completează cu suma reprezentând venitul brut din salarii realizat de angajat.

Rândul 2 „Contribuţii sociale obligatorii” - se înscrie suma totală reprezentând contribuţii sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.

Rândul 3 „Venit bază de calcul al impozitului” - se înscrie diferenţa dintre venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

Rândul 4 „Impozit reţinut” - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, reţinut de plătitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.

E.3. Date detaliate privind impozitul pe venit

Se va completa câte o înregistrare pentru fiecare tip de asigurat, din secţiunea „A”, „B” sau „C”, astfel:

Rândul 1 „Secţiunea” - se completează cu secţiunea selectată anterior, „A”, „B” sau „C”.

Rândul 2 „Tip asigurat” - se completează tipul de asigurat.

Rândul 3 „Funcţie de baz㔠- se completează cu valorile „1 - da”, „2 - nu” sau „3 - nu este cazul”. Valorile „1 - da” şi „2 - nu” se completează pentru veniturile din salarii sau asimilate acestora, potrivit legii.

Rândul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)” - se completează cu „P” sau „A”, după caz, astfel:

„P” - se utilizează pentru veniturile realizate în perioada de raportare (cea pentru care se completează declaraţia);

„A” - se utilizează pentru veniturile primite în perioada de raportare fără desfăşurarea efectivă a unei activităţi în această perioadă (de exemplu, diverse sume primite în baza legii: prime, bonusuri ori alte drepturi prevăzute în contractul colectiv ori în contractul individual de muncă).

Rândul 5 „Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referinţă - lună început” - se completează luna şi anul perioadei, sub forma ll-aaaa, în care a fost realizat venitul din altă perioadă decât cea de referinţă. Se completează doar dacă la rândul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)” a fost utilizată opţiunea „A”.

Rândul 6 „Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referinţă - lună sfârşit” - se completează luna şi anul perioadei, sub forma ll-aaaa, în care a fost realizat venitul din altă perioadă decât cea de referinţă. Se completează doar dacă la rândul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)” a fost utilizată opţiunea „A”.

Rândul 7 „Justificarea venitului din altă perioadă decât cea de raportare (tip venit referitor la perioada = «A»)” - se înscrie codul corespunzător prevăzut în nomenclatorul „N1 - justificări”, de mai jos:

Nomenclatorul N1 – justificări

 

Justificare venit din altă perioadă

Cod

Hotărâre judecătorească

10

Primă/Bonus de natură ocazională

20

Sume din profitul net

30

Primă/Bonus prevăzută prin contract colectiv de muncă şi/sau prin contractul individual de muncă

40

Al 13-lea salariu

50

Restanţe de plată din perioadele anterioare

60

Altele

100

 

Rândul 8 „Venit brut” - se completează cu suma reprezentând venitul brut realizat, potrivit legii.

Rândul 9 „Contribuţii sociale obligatorii” - se completează, după caz, cu suma reprezentând contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii.

Rândul 10 „Contravaloarea tichetelor de masă/tichetelor de creşă/voucherelor de vacanţ㔠- se completează cu contravaloarea tichetelor de masă/tichetelor de creşă/ voucherelor de vacanţă.

Rândul 11 „Venit scutit conform art. 60 din Codul fiscal” - se completează cu venitul scutit realizat de angajat ca urmare a încadrării în prevederile art. 60 din Codul fiscal.

Rândul 12 „Număr persoane aflate în întreţinere” - se completează cu numărul persoanelor aflate în întreţinere, conform poziţiilor corespunzătoare de la secţiunea „E.1. Veniturile din salarii obţinute la funcţia de bază”, doar dacă rândul 3 „Funcţie de baz㔠este completat cu valoarea „1 - da”.

Rândul 13 „Deduceri personale” - se completează conform poziţiilor corespunzătoare de la secţiunea „E 1. Veniturile din salarii obţinute la funcţia de bază”, doar dacă rândul 3 „Funcţie de baz㔠este completat cu valoarea „1 - da”.

Rândul 14 „Alte deduceri” - se completează conform poziţiilor corespunzătoare de la secţiunea „E.1. Veniturile din salarii obţinute la funcţia de bază”, doar dacă rândul 3 „Funcţie de baz㔠este completat cu valoarea „1 - da”.

Rândul 15 „Venit bază de calcul al impozitului” - se completează, după caz, conform secţiunii „E.1. Venituri din salarii obţinute la funcţia de bază”, „E.2. Alte venituri din salarii” sau potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, pentru celelalte categorii de venituri.

Rândul 16 „Impozit reţinut” - se completează, după caz, conform secţiunii „E.1. Venituri din salarii obţinute la funcţia de bază”, „E.2. Alte venituri din salarii” sau potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, pentru celelalte categorii de venituri.

Rândul 17 „Suma încasat㔠- se completează cu suma încasată efectiv de către angajat, la care se adaugă, după caz, sumele reprezentând debite, pe care angajatorul le reţine şi le virează în numele acestuia (popriri, pensie alimentară etc.).

E.4. Destinaţia sumelor pentru acordarea de burse private, precum şi pentru susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult reprezentând 2% sau 3,5% din impozit

Se completează în situaţia în care contribuabilii optează pentru calcularea, reţinerea şi plată, de către angajator sau plătitorul de venituri, după caz, pentru acordarea de burse private sau a sumei reprezentând 2% din impozitul datorat, potrivit legii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, sau 3,5% din impozitul datorat, potrivit legii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

Tabelul de la lit. a) se completează în situaţia acordării de burse private, astfel:

Coloana „Contract nr./data” - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.

Coloana „Suma” - se înscrie suma care se virează de către angajator/plătitorul de venit pentru acordarea de burse private.

Tabelul de la lit. b) se completează în situaţia susţinerii unei entităţi nonprofit/unităţi de cult sau a unei entităţi nonprofit/unităţi de cult, care este furnizor de servicii sociale acreditat cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

Coloana „Denumire entitate nonprofit/unitate de cult” - se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.

Coloana „Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult” - se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult.

Coloana „cota distribuită”- se înscrie cota de 2% sau 3,5%, după caz.

Coloana „Suma” - se completează cu suma care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.

 

ANEXA Nr. 7

 

Caracteristici de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, Impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

 

Denumirea formularului: Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Cod:

Format: A4/t2 Caracteristici de editare:

- se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare.

Se utilizează la declararea contribuţiilor de asigurări sociale şi impozitului pe venit, calculate şi reţinute de angajator şi de entităţile asimilate acestuia.

Se întocmeşte de angajator şi de entităţile asimilate acestuia. Circulă în format electronic, la organul fiscal competent.

Se arhivează la organul fiscal competent

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

INSTRUCŢIUNE

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Sebeş cu privire la achiziţionarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeş, în vederea monitorizării calităţii aerului

 

Având în vedere Adresa nr. 38.394 din 27.04.2018 a Primăriei Municipiului Sebeş, judeţul Alba, înregistrată la Autoritatea Electorala Permanentă cu nr. 5.388 din 3.05 2018, prin care s-a solicitat comunicarea măsurilor care trebuie luate în vederea organizării în data de 27 mai 2018 a referendumului local privind consultarea cetăţenilor municipiului Sebeş cu privire la achiziţionarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeş, în vederea monitorizării calităţii aerului din municipiu, luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) şi w) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea referendumurilor locale şi veghează la respectarea acesteia,

văzând dispoziţiile art. 13 alin. (1) şi (2), art. 14, art. 16, ale art. 20, ale art. 22, ale art. 25 alin. (22)-(4), ale art. 26 alin. (21)-(4) şi (6), ale art. 27 alin. (11)-(3), ale art. 26-42 şi ale art. 431 alin. (I) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că prevederile legale privind Corpul experţilor electorali, secţiile de votare, Registrul electoral şi listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător referendumurilor locale,

ţinând cont de dispoziţiile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (3) şi art. 63 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele ale art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta instrucţiune.

Art. 1. - Referendumul local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Sebeş cu privire la achiziţionarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeş, în vederea monitorizării calităţii aerului, se desfăşoară în secţiile de votare prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Referendumul local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Sebeş cu privire la achiziţionarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeş, în vederea monitorizării calităţii aerului, are loc pe baza listelor electorale permanente întocmite şi tipărite conform art. 49 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Întocmirea listelor cuprinzând persoanele care vor fi desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform art. 26 alin. (22) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Fiecare local de vot trebuie să beneficieze de cabine de vot şi urne de vot suficiente, ştampile cu menţiunea „VOTAT” şi buletine de vot, care se asigură de primari, cu aplicarea corespunzătoare a Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora.

Art. 5. - Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Daniel-Constantin Barbu

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

Vicepreşedinte,

Zsombor Vajda

 

Bucureşti, 7 mai 2018.

Nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.