MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 432/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 432         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 22 mai 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

317. - Hotărâre privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

606. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile

 

651. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 

3.500. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătirea practică şi stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasele a XI-a şi a XII-a ciclul superior al liceului - filiera tehnologică; pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii şi stagiul de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL pentru clasa a XI-a învăţământ profesional; pentru stagiile de pregătire practică de 720 ore (după clasa a X-a ciclul inferior al liceului - filiera tehnologică)

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 13 din 26 februarie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

99. - Decizie privind încetarea aplicabilităţii unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi ari 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate

publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale ,Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru: Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, administraţiile bazinale de apă Olt, Dobrogea - Litoral, Prut - Bârlad, Buzău - Ialomiţa, Crişuri şi Mureş, a bunurilor rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Mie Covrig,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 317.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor rezultate din Investiţii noi care se înscriu în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” pentru administraţiile bazinale de apă, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

 

Codul fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

36904099

Ministerul Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

24326056

Administraţia Naţională Apele Române

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elementele de identificare

Nr. crt.

Codul de clasificare

Tipul bunului

(mobil/ imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Anul PIF

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia Juridică

Baza legală (proces-verbal)

Administrare/

Concesiune

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

1

8.30

mobil

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică M.A.P. HFMS

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

2015

66.457,30

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.665/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române

2

8.30

mobil

Sistem de comunicaţii VPN M.A. PVPN COMM

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

2015

37.816,95

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.665/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române

3

8.30

mobil

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică (nivel naţional A.N.A.R.) A.N.A.R HFMS HBT

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

2015

65.413,54

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.667/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române

4

8.30

mobil

Sistem-suport pentru decizii hidrologice (nivel naţional A.N.A.R.) A.N.A.R. HDSS

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

2015

67.408,80

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.667/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române

5

8.30

mobil

Sistem de comunicaţii VPN (nivel naţional) A.N.A.R. VPN

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

2015

727.519,34

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.667/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române

6

8.30

mobil

Licenţe software hidrolog suplimentare hidrolog supl. (39 buc.)

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

2015

147.971,02

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.667/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române

7

8.30

mobil

Licenţe interfaţă WKM2SQL suplimentare (16 buc.) WKM2SQL supl.

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

2015

40.651,38

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.667/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române

8

8.30

mobil

Kit piese de schimb comunicaţii AHSS/APSS AHSS/APSS COMM SPARES

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea; Bucureşti

2015

397.716,78

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.667/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române

9

8.30

mobil

Kit piese de schimb şi pentru calibrare AHSS AHSS SPARES

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

2015

257.627,39

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.667/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române

10

8.30

mobil

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică (nivel naţional, sistem principal) L1 HFMS NHSv

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

2015

8.426.011,64

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.666/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - INHGA

11

8.30

mobil

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică (nivel naţional, sistem de rezervă şi arhivare) -L1 HFMS SHDE

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

2015

6.883.051,02

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.666/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - INHGA

12

8.30

mobil

Sistem-suport pentru decizii hidrologice (nivel naţional, sistem principal) INHGAHDSS NHSv

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

2015

162.170,02

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.666/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - INHGA

13

8.30

mobil

Sistem-suport pentru decizii hidrologice (nivel naţional, sistem de rezervă) INHGAHDSS SHDE

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea; Bucureşti

2015

159.248,09

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.666/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - INHGA

14

8.30

mobil

Sistem de comunicaţii VPN (nivel naţional) INHGA VPN

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

2015

144.359,85

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.666/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - INHGA

15

8.30

mobil

Licenţe software HBT suplimentare (43 buc.)

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

N/A

1.026.593,09

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.666/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - INHGA

16

8.30

mobil

Portal informaţional DESWAT

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

2015

34.890,00

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.666/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - INHGA

17

8.30

mobil

Sistem procesare ORPG radar Bucureşti - ORPG RDBU

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

2015

454.944,98

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.666/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - INHGA

18

8.30

mobil

Sistem procesare ORPG radar Oradea - ORPG RDOR

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

2015

427.625,69

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.666/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - INHGA

19

8.30

mobil

Sistem procesare ORPG radar Craiova - ORPG RDCV

Sistem IT şi de comunicaţii

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

2015

451.123,83

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.666/ 6.03.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - INHGA

20

8.30

mobil

DESWAT System Operaţional Readiness/System Performance Demonstration

Documentaţie, proceduri de testare/ demonstrare, certificate de acceptanţă, inventar al evenimentelor

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Bucureşti

2015

1 301.320,00

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 63.560/ 27.02.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - INHGA

21

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-125 Aita Seacă

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: Aita Seacă

2012

44.521,48

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

22

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-126 Jibert

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Jibert

2012

43.859,03

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

23

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-127 Bălan

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Bălan

2012

44.521,48

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

24

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-128 Berbeşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Berbeşti

2012

42.731,29

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

25

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-129 Chichiş

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: Chichiş

2012

44.294,25

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

26

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-130 Poiana Mărului

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Poiana Mărului

2012

44.093,47

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

27

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-131 Cozmeni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Cozmeni

2012

44.813,64

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

28

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-133 Harghita Băi

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Miercurea-Ciuc

2012

44.813,64

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

29

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-136 Comanca

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Comanca

2012

43.073,94

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

30

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-137 Alţâna

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Alţâna

2012

43.073,94

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

31

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-138 Plaiul Foii

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Zărneşti

2012

44.093,47

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

32

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-139 Cernişoara

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Cernişoara

2012

42.731,29

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

33

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-140 Brădeni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Brădeni

2012

43.859,03

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

34

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-141 Sâmbureşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Olt

Localitatea: Sâmbureşti

2012

42.731,29

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

35

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-142 Şuiei

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Şuiei

2012

44.301,47

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

36

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-143 Tamaşfalău

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: Tamaşfalău

2012

44.521,48

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

37

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-145 Valea Mare

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: Valea Mare

2012

44.294,25

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

38

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-261 Cornet

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Cornet

2012

210.543,53

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

39

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-301 Grebleşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Câineni

2012

131.723,91

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

40

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-302 Obârşia Lotrului

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Voineasa

2012

133.319,44

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

41

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-303 Voineasa

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Voineasa

2012

123.514,66

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

42

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-305 Gura Latoriţei

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Valea Măceşului

2012

131.922,34

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

43

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-306 Valea lui Stan

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Brezoi

2012

135.254,69

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

44

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-307 Voineasa

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Voineasa

2012

110.549,40

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

45

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-308 Pichet

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Voineasa

2012

205.131,26

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

46

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-309 Gura Latoriţei

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Valea Măceşului

2012

131.271,91

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

47

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-310 Olăneşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Băile Olăneşti

2012

119.412,18

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

48

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-311 Râmnicu Vâlcea

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Râmnicu Vâlcea

2012

124.637,02

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

49

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-313 Cheia

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Păuşeşti-Măglaşi

2012

125.939,50

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

 

50

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-314 Costeşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Costeşti

2012

126.154,28

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

51

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-315 Genuneni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Genuneni

2012

135.495,21

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

52

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-316 Băbeni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Băbeni

2012

129.784,05

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

53

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-317 Tomşani

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Tomşani

2012

131.935,75

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

54

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-319 Milcoiu

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Milcoiu

2012

118.174,81

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

55

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-320 Vaideeni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea; Vaideeni

2012

151.391,64

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

56

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-321 Oteşani

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Oteşani

2012

126.279,78

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

57

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-322 Şirineasa

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Şirineasa

2012

134.662,70

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

58

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-323 Şuteşti

staţie automată cu senzori

Tara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Şuteşti

2012

152.585,72

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

59

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-329 Otetelişu

staţie automată cu senzori

Ţara: România judeţul; Vâlcea

Localitatea: Otetelişu

2012

122.892,38

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

60

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-331 Măciuca

staţie automată cu senzori

Ţara: România Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Măciuca

2012

135.322,89

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

61

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-259 Sebeş Olt

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Racoviţa

2012

114.168,36

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

62

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-284 Arpaşu de Sus

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Arpaşu de Sus

2012

128.770,91

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

63

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-285 Arpaşu de Sus

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Arpaşu de Sus

2012

130.963,05

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

64

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-286 Noul Român

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Noul Român

2012

116.265,58

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

65

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica AHSS-287 Cârţişoara

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Cârţişoara

2012

128.074,57

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

66

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica AHSS-288 Porumbacu de Sus

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Porumbacu de Sus

2012

114.772,02

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

67

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica AHSS-289 Pisc

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Gura Râului

2012

107.624,91

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

68

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica AHSS-291 Sibiu

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Sibiu

2012

139.659,92

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

69

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica AHSS-292 Tălmaciu

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Tălmaciu

2012

109.423,96

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

70

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica AHSS-293 Pisc

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Gura Râului

2012

112.268,32

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

71

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica AHSS-294 Sălişte

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Sălişte

2012

108.835,44

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

72

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-295 Avrig

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Avrig

2012

115.530,84

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

73

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-296 Răşinari

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Răşinari

2012

122.775,18

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

74

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-297 Răşinari

staţie automată cu senzori

Ţara; România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Răşinari

2012

99.054,47

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

75

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-298 Agnita

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Agnita

2012

119.832,19

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

76

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-299 Cornăţel

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Cornăţel

2012

122.069,79

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

77

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-300 Sadu

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Sadu

2012

118.679,20

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

78

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-968 Alim. cu apă Sibiu

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Gura Râului

2012

112.445,48

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

79

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q35 Cristian

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Cristian

2012

79.019,97

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

80

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-252 Tomeşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Tomeşti

2012

121.472,84

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

81

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-253 Sâncrăieni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Sâncrăieni

2012

123.496,49

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

82

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-262 Mădăraş

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Mădăraş

2012

132.542,16

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

83

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-264 Băile Homorod

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Vlăhiţa

2012

134.325,40

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

84

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-267 Plăieşii de Jos

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Plăieşii de Jos

2012

123.604,23

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

85

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-281 Lueta

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Lueta

2012

113.973,81

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

86

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-334 Sânpaul

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Mărtiniş

2012

143.255,09

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

87

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q36 Frumoasa

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Frumoasa

2012

131.409,76

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

88

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-328 Nistoreşti

staţie automată cu senzori

Ţara; România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Alimpeşti

2012

134.446,45

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

89

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 256 Podu Oltului

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Hărman

2012

113.195,07

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

90

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-258 Hoghiz

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Hoghiz

2012

108.205,58

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

91

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-271 Teliu

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Teliu

2012

124.071,67

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

92

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-272 Râşnov

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Râşnov

2012

116.021,66

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

93

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-275 Moeciu de Sus

staţie automată cu senzori

Ţara: România

judeţul: Braşov

Localitatea: Moeciu de Sus

2012

121.278,90

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

94

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică ÂHSS-276 Tohanu Nou

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Zărneşti

2012

115.935,28

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

95

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică ÂHSS-277 Dumbrăviţa

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Dumbrăviţa

2012

124.761,29

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

96

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-280 Rupea Gară

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Rupea

2012

196.389,63

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

97

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-282 Şercaia

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Şercaia

2012

128.641,74

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

98

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-283 Breaza

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Lisa

2012

126.081,30

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

99

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-312 Babarunca

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Săcele

2012

104.901,33

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

 

100

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-966 Făgăraş

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Făgăraş

2012

121.513,73

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

101

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q33 Feldioara

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Feldioara

2012

125.458,36

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

102

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q34 Babarunca

staţie automată cu senzori

Ţara; România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Săcele

2012

131.683,94

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

103

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q37 Zărneşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Zărneşti

2012

119.377,95

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

104

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-254 Micfalău

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: Micfalău

2012

124.232,31

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

105

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-255 Sf. Gheorghe

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: Sf. Gheorghe

2012

136.560,37

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

106

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-265 Lemnia

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: Lemnia

2012

123.710,36

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

107

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-266 Reci

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: Reci

2012

132.550,64

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

108

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-268 Ruşeni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: Târgu Secuiesc

2012

122.193,26

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

109

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-269 Covasna

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: Covasna

2012

121.058,69

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

110

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-270 Boroşneu Mare

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: Boroşneu Mare

2012

129.381,65

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

111

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-278 Baraolt

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: Baraolt

2012

123.132,91

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

112

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică * AHSS-279 Vârghiş

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: Vârghiş

2012

123.576,33

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

113

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică ÂHSS-324 Căzăneşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Olt

Localitatea: Căzăneşti

2012

131.930,71

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

114

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-325 Strejeşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Olt

Localitatea: Strejeşti

2012

133.823,37

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

115

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-326 Teslui

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Olt

Localitatea: Teslui

2012

120.939,43

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

116

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-327 Pleşoiu

staţie automată cu senzori

Ţara; România

Judeţul: Olt

Localitatea: Pleşoiu

2012

118.952,40

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

117

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-330 Balş

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Olt

Localitatea: Balş

2012

138.159,80

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

118

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-332 Mărunţei

staţie automată cu senzori

Ţara; România

Judeţul: Olt

Localitatea: Mărunţei

2012

114.779,99

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

119

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-333 Reşca

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Olt

Localitatea: Dobrosloveni

2012

115.219,13

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

120

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-273 Dâmbul Morii

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Predeal

2012

104.622,23

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

121

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-304 Malaia

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Malaia

2012

119.475,59

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

122

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-965 Izbiceni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Olt

Localitatea: Izbiceni

2012

107.549,03

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

123

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică ÂHSS-967 Apa Braşov

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Săcele

2012

97.677,08

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

124

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-968 Alim M. Ciuc

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Frumoasa

2012

114.502,30

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

125

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-318 Sălătrucu

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Sălătrucu

2012

112.519,65

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 173.899/ 3.08.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

126

8.30

mobil

L2 HFMS Sistem de modelare şi prognoză hidrologică (nivel bazinal)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Râmnicu Vâlcea

Strada: Remus Bellu nr. 6

2017

1.287.183,04

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

127

8.30

mobil

L2 HDSS Sistem-suport pentru decizii hidrologice L2 HDSS (nivel bazinal)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Râmnicu Vâlcea

Strada: Remus Bellu nr. 7

2017

306.945,74

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

128

8.30

mobil

L2VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN (nivel bazinal)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Râmnicu Vâlcea

Strada: Remus Bellu nr. 8

2017

59.666,52

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

129

8.30

mobil

L2 AHSS COMM Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice (nivel bazinal)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Râmnicu Vâlcea

Strada: Remus Bellu nr. 9

2017

359.624,01

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

130

8.30

mobil

L2 HFMS Sistem de modelare şi prognoză hidrologică (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Braşov sediu ABA Olt - SGA Braşov

2017

53.958,11

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

131

8.30

mobil

L3 HDSS Sistem-suport pentru decizii hidrologice (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Braşov sediu ABA Olt - SGA Braşov

2017

44.244,24

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

132

8.30

mobil

L3VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Braşov sediu ABA Olt - SGA Braşov

2017

44.676,60

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

133

8.30

mobil

L3AHSS COMM Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Braşov sediu ABA Olt - SGA Braşov

2017

169.945,25

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

134

8.30

mobil

L3 HFMS Sistem de modelare şi prognoză hidrologică (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: ABA Olt - SGA Vâlcea

2017

53.958,11

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

135

8.30

mobil

L3 HDSS Sistem-suport pentru decizii hidrologice (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: ABA Olt - SGA Vâlcea

2017

41.143,03

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

136

8.30

 

L3 VPN COMM Sistem comunicaţii (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: ABA Olt - SGA Vâlcea

2017

43.411,43

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

137

8.30

 

L3 HFMS Sistem de modelare şi prognozare hidrologică (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: ABA Olt - SGA Covasna

2017

54.296,81

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

138

8.30

 

L3 HDSS Sistem-suport pentru decizii hidrologice (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: ABA Olt - SGA Covasna

2017

44.521,97

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

139

8.30

 

L3 VPNN Sistem de comunicaţii VPN (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: ABA Olt - SGA Covasna

2017

43.411,43

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

140

8.30

 

L3AHSS Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: ABA Olt - SGA Covasna

2017

23.283,94

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

141

8.30

 

L3 HFMS Sistem de modelare şi prognoză hidrologică (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Olt

Localitatea: ABA Olt - SGA Olt

2017

53.958,11

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

142

8.30

 

L3 HDSS Sistem-suport pentru decizii hidrologice (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Olt

Localitatea: ABA Olt - SGA Olt

2017

44.244,24

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

143

8.30

 

L3 VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Olt

Localitatea: ABA Olt - SGA Olt

2017

43.411,43

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

144

8.30

 

L3AHSS COMM Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Olt

Localitatea: ABA Olt - SGA Olt

2017

42.168,58

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

145

8.30

 

L3 HSMS Sistem de modelare şi prognoză hidrologică (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: ABA Olt - SGA Sibiu

2017

53.958,11

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

146

8.30

 

L3 HDSS Sistem-suport pentru decizii hidrologice (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: ABA Olt - SGA Sibiu

2017

44.244,24

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

147

8.30

 

L3 VPN Sistem de comunicaţii VPN (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: ABA Olt - SGA Sibiu

2017

43.411,43

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

148

8.30

 

L3AHSS COMM Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: ABA Olt - SGA Sibiu

2017

72.666,97

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

149

8.30

 

L3 HFMS Sistem de modelare şi prognoză hidrologică (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: ABA Olt - SGA Harghita

2017

54.296,81

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

 

150

8.30

 

L3 HDSS Sistem-suport pentru decizii hidrologice (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: ABA Olt - SGA Harghita

2017

44.521,97

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

151

8.30

 

L3 VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: ABA Olt - SGA Harghita

2017

43.411,43

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

152

8.30

 

L3AHSS COMM Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: ABA Olt - SGA Harghita

2017

69.971,48

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 824.327/ 16.02.2017

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

153

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-458 Cuza Vodă

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal drept râul Agi Cabul

Ţara: România

Judeţul: Constanţa Comuna: Cuza Vodă

2015

126.087,50

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr.

54.303/28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

154

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-459 Băltăgeşti

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal stâng râul Valea Dunărea

Ţara: România

Judeţul: Constanţa Comuna: Crucea Sat: Băltăgeşti

2015

130.403,18

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

155

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-465 Nuntaşi

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal drept râul Nuntaşi

Ţara: România

Judeţul: Constanţa Comuna: Istria Sat: Nuntaşi

2015

129.852,97

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

156

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-466 Corbu de Sus

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal stâng râul Corbu

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Comuna: Corbu

Sat: Corbu de Sus

2015

125.386,15

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

157

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-468 Cheia

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal stâng râul Casimcea

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Comuna: Grădina Sat: Cheia

2015

139.053,59

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

158

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-469 Pantelimonu de Jos (râul Râmnic)

Staţie automată hidrologică cu

senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal stâng râul Râmnic

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Comuna: Pantelimon

Sat: Pantelimonu de Jos

2015

145.805,70

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

159

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-470 Pantelimonu de Jos (râul Cartai)

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal stâng râul Cartai

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Comuna: Pantelimon

Sat: Pantelimonu de Jos

2015

135.629,90

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

160

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-471 Lumina

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal drept râul Valea Neagră

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Comuna: Lumina

2015

126.903,55

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

161

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-472 Biruinţa

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal stâng râul Valea Biruinţa

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Comuna: Topraisar

Sat: Biruinţa

2015

124.802,75

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

162

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-952 Cernavodă

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă, calitate în albie, mal drept fluviul Dunărea

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Oraş: Cernavodă

2015

130.282,09

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

163

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-954 Săcele

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal drept Valea Săcele

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Comuna: Săcele

2015

128.196,42

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

164

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-460 Saraiu

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal stâng râul Topolog

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Comuna: Saraiu

2015

127.386,87

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

165

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-949 Tulcea

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă, calitate în albie, mal drept fluviul Dunărea (faleza port Tulcea)

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Municipiul: Tulcea

2015

117.890,78

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

166

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-457 Peceneaga

Staţie automată hidrologică cu

senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal drept fluviul Dunărea, braţ Macin

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Comuna: Peceneaga

2015

132.589,47

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

167

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-461

Poşta - Com. Frecăţei

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal stâng râul Teliţa

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Comuna: Frecăţei

Localitatea: Poşta

2015

124.390,04

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

168

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-462 Hamcearca

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal stâng râul Taiţa

Ţara: România

Judeţul: Tulcea Comuna: Hamcearca

2015

126.520,03

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

169

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-463

Satu Nou - Comuna Mihai Bravu

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal drept râul Taiţa

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Comuna: Mihai Bravu

Localitatea: Satu Nou

2015

126.592,85

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

170

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-464 Ceamurlia de Jos

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal drept râul Slava

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Comuna: Ceamurlia de Jos

2015

128.621,49

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

171

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-467 Casimcea

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal drept râul Casimcea

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Comuna: Casimcea

2015

136.825,99

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

172

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-473 Grindu

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal drept fluviul Dunărea

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Comuna: Grindu

2015

130.961,17

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

173

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-947

Ceatal Izmail - Comuna Ceatalchioi

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă, calitate în albie, mal drept fluviul Dunărea, braţ Chilia

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Comuna: Ceatalchioi

Sat: Pătlăgeanca

2015

150.369,62

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

174

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-948

Ceatal Sf. Gheorghe - Comuna Maliuc

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă, calitate în albie, mal drept fluviul Dunărea, braţ Sf. Gheorghe

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Comuna: Maliuc

2015

134.065,08

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

175

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-950 Isaccea

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă, calitate în albie, mal drept fluviul Dunărea

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Oraş: Isaccea

2015

135.390,19

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

176

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-953 Brăila

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal stâng fluviul Dunărea

Ţara: România

Judeţul: Brăila

Municipiul: Brăila

2015

135.130,22

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

177

8.30

mobil

Staţie automată hidrologică cu senzori AHSS-951 Feteşti

Staţie automată hidrologică cu senzori pentru măsurarea următorilor parametri: temperatură aer, precipitaţii în incintă, nivel, temperatură apă în albie, mal stâng fluviul Dunărea, pila pod CF braţ Borcea

Ţara: România

Judeţul: Ialomiţa

Oraş: Feteşti

2015

146.278,43

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

178

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică cu senzori APSS-198 Amzacea

Staţie automată pluviometrică cu senzori pentru măsurare: precipitaţii în incintă

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Comuna: Amzacea

2015

49.705,86

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

179

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică cu senzori APSS-199 Negru Vodă

Staţie automată pluviometrică cu senzori pentru măsurare: precipitaţii în incintă

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Oraş: Negru Vodă

2015

47.734,32

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

180

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică cu senzori APSS-200 Dorobanţu

Staţie automată pluviometrică cu senzori pentru măsurare: precipitaţii în incintă

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Comuna: Nicolae Bălcescu

Sat: Dorobanţu

2015

51.126,71

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

181

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică cu senzori APSS-2Q1 Greci

Staţie automată pluviometrică cu senzori pentru măsurare: precipitaţii în incintă

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Comuna: Greci

2015

51.184,34

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

182

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică cu senzori APSS-202 Niculiţel

Staţie automată pluviometrică cu senzori pentru măsurare: precipitaţii în incintă

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Comuna: Niculiţel

2015

43.141,76

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

183

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică cu senzori APSS-203 Topolog

Staţie automată pluviometrică cu senzori pentru măsurare: precipitaţii în incintă

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Comuna: Topolog

2015

50.557,86

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

184

8.30

mobil

L2 HFMS Sistem de modelare şi prognoză hidrologică (nivel bazinal)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Localitatea: Constanţa

Strada Mircea cel Bătrân nr. 127

2015

1.411.457,87

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

185

8.30

mobil

L2 HDSS Sistem-suport pentru decizii hidrologice L2 HDSS (nivel bazinal)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Localitatea: Constanţa

Strada Mircea cel Bătrân nr. 127

2015

383.260,25

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

186

8.30

mobil

L3 HFSM Sistem de modelare şi prognoză hidrologică - Birou Dispecerat Bazinal

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Localitatea: Constanţa

Strada Mircea cel Bătrân nr. 127

2015

81.932,57

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

187

8.30

mobil

L2 VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN (nivel bazinal)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Localitatea: Constanţa

Strada Mircea cel Bătrân nr. 127

2015

57.699,63

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

188

8.30

mobil

L2AHSSCOMM Sistem

de comunicaţii cu staţiile hidrometrice (nivel bazinal)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Localitatea: Constanţa

Strada Mircea cel Bătrân nr. 127

2015

303.449,25

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

189

8.30

mobil

L3 HFMS Sistem de modelare şi prognoză hidrologică (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Localitatea: Tulcea

Sediu: ABA DL - SGA Tulcea

2015

30.902,20

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

190

8.30

mobil

L3 HDSS Sistem suport pentru decizii hidrologice (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Localitatea: Tulcea

Strada Alexandru Ciucurencu nr. 3

2015

72.140,27

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

191

8.30

mobil

L3 VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Localitatea: Tulcea

Strada Alexandru Ciucurencu nr. 4

2015

41.980,38

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

192

8.30

mobil

L3AHSS COMM Sistem de comunicaţii cu staţii hidrometrice (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Localitatea: Tulcea

Strada Alexandru Ciucurencu nr. 5

2015

78.862,74

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

193

8.30

mobil

L3 HDSS Sistem-suport pentru decizii hidrologice (nivel SGA)

Sistem IT şi comunicaţii

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Oraş: Cernavodă

Sediul: ABA DL-SGA C-ţa - SH Cernavodă

2015

69.331,26

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.303/ 28.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

194

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-42 Avrame ni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea: Avrămeni

2015

40.742,28

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

195

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-43 Bălăbăneşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Galaţi

Localitatea: Bălăbăneşti

2015

39.484,75

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

196

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-44 Bogdana

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Bogdana

2015

39.449,20

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

197

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-45 Ghergheşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Ghergheşti

2015

40.858,43

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

198

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-46 Buciumeni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Galaţi

Localitatea: Buciumeni

2015

39.146,96

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

199

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-47 Buneşti-Avereşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Buneşti-Avereşti

2015

40.697,24

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

 

200

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-48 Ciurea

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Localitatea: Ciurea

2015

40.854,88

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

201

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-49 Smulţi

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Galaţi

Localitatea: Smulţi

2015

39.484,75

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

202

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-50 Cozmeşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Localitatea: Cozmeşti

2015

40.697,24

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

203

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-51 Brăeşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Localitatea: Brăeşti

2015

39.826,10

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

204

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-52 Floreşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Floreşti

2015

40.858,43

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

205

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-53 Deleşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Deleşti

2015

40.493,38

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

206

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-54 Dobrovăţ

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Localitatea: Dobrovăţ

2015

40.387,90

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

207

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-55 Gârceni (Pungeşti)

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Gârceni

2015

40.493,38

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

208

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-56 Mădârjac

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Localitatea: Mădârjac

2015

39.682,69

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

209

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-57 Plugari

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Localitatea: Plugari

2015

39.826,10

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

210

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-58 Poienari

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Neamţ

Localitatea: Poienari

2015

40.509,98

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

211

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-59 Roma

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea: Roma

2015

40.509,98

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

212

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-60 Scânteia

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Localitatea: Scânteia

2015

40.387,90

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

213

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-61 Stih arau

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea: Suharău

2015

40.742,28

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

214

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-62 Tanacu

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Tanacu

2015

40.493,38

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

215

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-63 Târgu Bujor

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Galaţi

Localitatea: Târgu Bujor

2015

39.484,75

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

216

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-63 Valea Ursului

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Neamţ

Localitatea: Valea Ursului

2015

40.509,98

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

217

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-65 Voineşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Localitatea: Voineşti

2015

40.509,98

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

218

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-66 Vorniceni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea: Vorniceni

2015

40.509,98

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

219

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP-67 Vutcarii

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Vulcani

2015

39.449,20

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

220

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-68 Feldioara

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vrancea

Localitatea: Feldioara

2015

120.953,38

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

221

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-69 Galbeni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vrancea

Localitatea: Galbeni

2015

125.592,94

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

222

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-73 Stânca

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea: Stânca

2015

126.449,43

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

223

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-77 Ştefăneşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea: Ştefăneşti

2015

127.310,86

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

224

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-78 Dorohoi

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea: Dorohoi

2015

128.919,94

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

225

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-79 Dângeni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea: Hulub

2015

123.473,77

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

226

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-80 Todireni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea: Todireni

2015

128.134,42

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

227

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-83 Pădureni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea: Pădureni

2015

129.451,78

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

228

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-84 Cătămăreşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea: Cătămăreşti - Deal

2015

133.165,87

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

229

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-85 Todireni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea: Todireni

2015

124.101,07

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

230

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-86 Nicolae Bălcescu

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea: Nicolae Bălcescu

2015

137.874,81

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

231

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-990 Oroftiana

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea: Oroftiana

2015

130.038,74

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

232

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q10 Rădăuţi

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea. Rădăuţi-Prut

2015

171.766,25

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

233

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-50 Negreşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Negreşti

2015

142.737,96

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

234

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-55 Rateşu Cuzei

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Rateşu Cuzei

2015

138.685,57

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

235

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-57 Codăeşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Codăeşti

2015

135.786,54

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

236

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-59 Oprişiţa

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Oprişiţa

2015

134.685,41

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

237

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-60 Vineţeşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Vineţeşti

2015

137.466,61

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

238

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-61 Curteni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Curteni

2015

123.075,04

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

239

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-62 Băcani

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Băcani

2015

128.789,36

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

240

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-64 Rădeni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Rădeni

2015

134.401,43

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

241

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-75 Fălciu

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Fălciu

2015

128.126,73

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

242

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-94 Dimitrie Cantemir

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Hurdugi

2015

133.846,48

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

243

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-95 Murgeni

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Murgeni

2015

126.576,56

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

244

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-804 Băceşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Băceşti

2015

135.351,20

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

245

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-992 Soleşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Soleşti

2015

131.308,42

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

246

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-993 Puieşti

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Puieşti

2015

131.346,10

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

247

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-995 Crasna

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Crasna

2015

134.178,50

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

248

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q6 Bârlad

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Bârlad

2015

127.938,78

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

249

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q 12 Vaslui

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Vaslui

2015

138.687,65

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

 

250

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-63 Plopana

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bacău

Localitatea: Pi o pa na

2015

121.775,73

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

251

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS-65 Lipova

staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bacău

Localitatea: Lipova

2015

128.320,59

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 54.272/ 27.01.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

252

8.30

mobil