MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 438/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 438         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 24 mai 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

423. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

424. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

425. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

426. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

427. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

428. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

429. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

430. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

431. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

432. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

433. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

434. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Componentei Operaţionale Aeriene

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

345. - Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 701/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de interes naţional „Reabilitare DN 6 secţiunea Filiaşi-Ciochiuţa km 268 + 390-297 + 070 şi km 297 + 384-298 + 000”, judeţele Mehedinţi şi Dolj, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 701/2012

 

346. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.049. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

 

3.657. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind selecţia proiectelor de manuale şcolare alternative pentru clasele I-VI, declarate admise de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) pentru anul şcolar 2018-2019, în vederea aprobării de către Ministerul Educaţiei Naţionale

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 177/2018

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 60 şi ale art. 65 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 409/2018,

 

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iunie 2018, doamna Mariana Otilia Militam se eliberează din funcţia de judecător la Judecătoria Petroşani ca urmare a transferului în funcţia de personal de specialitate asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 423.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin, (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 384/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iunie 2018, doamna Maria Uzună, judecător la Curtea de Apel Constanţa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 424.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iunie 2018, domnul Ion Silviu Oancea, judecător la Tribunalul Olt, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 425.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 385/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iunie 2018, doamna Maria Nicola, judecător la Tribunalul Dolj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 426.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 391/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 18 iunie 2018, domnul Gelu Dina, judecător la Tribunalul Vâlcea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 427.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 388/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 septembrie 2018, doamna Doiniţa Cernat, judecător cu grad profesional de curte de apei la Tribunalul Teleorman, delegată în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a acestei instanţe, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 428.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 394/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mihaela Popescu, judecător la Judecătoria Găeşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 429.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 395/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul judecător Marius Dinu, preşedintele Judecătoriei Găeşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 430.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 392/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ion Răducan-Grigore, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Buzău, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 431.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 389/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Rodica Neagu, judecător la Tribunalul Vrancea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 432.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 393/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elena Ana Drăghia, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Buzău, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 433.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Componentei Operaţionale Aeriene

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Componentei Operaţionale Aeriene.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 434.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 701/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de interes naţional „Reabilitare DN 6 secţiunea Filiaşi-Ciochiuţa km 268 + 390-297 + 070 şi km 297 + 384--298 + 000”, judeţele Mehedinţi şi Dolj, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 701/2012

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 6 secţiunea Filiaşi-Ciochiuţa km 268 + 390-297 + 070 şi km 297 + 384- 298 + 000”, judeţele Mehedinţi şi Dolj, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 701/2012, cu suma totală de 13,7 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.28 „Cheltuieli neeligibile ISPA”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă despăgubirii, în condiţiile legii, a unor imobile cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 701/2012, respectiv nr. crt. 4-10, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 701/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 6 secţiunea Filiaşi-Ciochiuţa km 268 + 390-297 + 070 şi km 297 + 384-298 + 000”, judeţele Mehedinţi şi Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 486 din 16 iulie 2012, se modifică în sensul actualizării, în condiţiile legii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele prevăzute la art. 1 alin. (2) cu suma suplimentată conform art. 1 alin. (1), în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Sumele individuale prevăzute la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii,

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 345.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând Imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de Interes naţional „Reabilitare DN 6 secţiunea Filiaşi-Ciochiuţa km 268 + 390-297 + 070 şi km 297 + 384-298 + 000” pe raza localităţilor Strehaia şi Stângăceaua din judeţul Mehedinţi, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Nr. crt. din Hotărârea Guvernului nr. 701/2012

Judeţul

Unitatea

administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului

Tarlaua/ Parcela

Categoria de folosinţă

Numărul cadastral

(număr topo)

Numărul cărţii funciare

Suprafaţa

totală

(m2)

Suprafaţa de expropriat (m2)

Construcţii

Valoarea  despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

4

Mehedinţi

Strehaia

Stancu Alexandru

T.94/3, P.10. T.94, P.9

arabil

-

-

7.366

18

-

11

2

5

Mehedinţi

Strehaia

Danciu Gheorghe (Marin)

T. 143/174/1, P8

arabil

-

-

11.198

359

-

215

3

6

Mehedinţi

Strehaia

Buzulescu Victoria

T.173, P.7

arabil

-

-

7.500

6

-

4

4

7

Mehedinţi

Strehaia

Consiliul Local Strehaia

T.94/3

arabil

-

-

1.800

613

-

368

5

8

Mehedinţi

Strehaia

Consiliul Local Strehaia

T. 143/174/1

arabil

-

-

3.694

1.392

-

835

6

9

Mehedinţi

Strehaia

Cismaru Vasile

-

curţi construcţii

-

-

157

157

55,79

17.679

7

10

Mehedinţi

Stângăceaua

Consiliul Local Stângăceaua

T.56/P1.433

curţi construcţii

-

-

113.400

188

-

1.128

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice,

2. La anexa nr. 2.37 „Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Timiş”, lungimea totală a reţelei de drumuri judeţene din judeţul Timiş se modifică şi devine 1.280,09 km.

3. La anexa nr. 3.37 „Reţeaua de drumuri comunale din judeţul Timiş”, poziţia 70 se abrogă.

4. La anexa nr. 3.37 „Reţeaua de drumuri comunale din judeţul Timiş”, lungimea totală a reţelei de drumuri publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

comunale din judeţul Timiş se modifică şi devine 1.108,62 km.

5. Lungimea totală a reţelei de drumuri judeţene din România se modifică şi devine 35.581,914 km.

6. Lungimea totală a reţelei de drumuri comunale din România se modifică şi devine 32.419,112 km.

1. La anexa nr. 2.37 „Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Timiş”, după poziţia 59 se introduce o nouă poziţie, poziţia 60, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea drumului

Traseul drumului

Poziţia km origine

Poziţia km destinaţie

Lungimea reală

„60

DJ 192 C

Gelu (DJ 692)- limită judeţ Arad

0+000

4+094

4,087 km”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 346.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 241.402 din 10.05.2018, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.149/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, ale Regulamentului nr. 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, precum şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 256/2017 al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol,

în temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare, şi ale art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 13 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2. reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire, constă în schimbarea soiurilor existente în cultură cu soiuri superioare din punct de vedere calitativ sau clone din aceste soiuri, în scopul adaptării producţiei la cerinţele pieţei;”.

2. La punctul 2.2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) reconversia prin plantare pe acelaşi amplasament ori pe alt amplasament echivalent ca suprafaţă de viţă-de-vie pentru struguri de vin cu soiurile prevăzute în anexa nr. 2, inclusiv prin instalarea sistemului de susţinere, conducere cordon liber, pretabil pentru înfiinţare plantaţie preponderent mecanizată;”.

3. La punctul 2.2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) modernizare, prin:

- proiectare, instalare/înlocuire sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj;

- modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi înaltă;

- modernizarea sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor şi instalarea a 3 rânduri de sârme, dintre care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerea lăstarilor;

- modernizarea prin instalarea unui rând de sârmă în cazul sistemului de susţinere, conducere cordon liber, în cazul recoltării preponderent mecanizate;

- instalarea de sisteme de irigaţii prin picurare, eligibile la finanţare, inclusiv pentru viticultorii care au accesat măsura de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole.”

4. La punctul 2.3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) două campanii viticole pentru programul de reconversie a soiurilor prin replantare pe acelaşi amplasament, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;”.

5. La punctul 2.3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) două campanii viticole pentru programul de replantare ca urmare a defrişării obligatorii a plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare, după obţinerea buletinului de analiză eliberat de Autoritatea Naţională Fitosanitară, care atestă lipsa organismelor dăunătoare periculoase pentru starea fitosanitară a plantaţiilor viticole;”.

6. La punctul 2.3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) două campanii viticole pentru instalarea de sisteme de irigaţii prin picurare, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;”.

7. Punctul 2.51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.51. pentru toate activităţile efectuate în regie proprie, solicitanţii vor utiliza pentru întocmirea centralizatorului costurilor tarifele prezentate în devizele-cadru întocmite de I.C.-D.V.V. Valea Călugărească, conform anexei nr. 3.”

8. La punctul 2.7, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) parcelele viticole care au beneficiat de finanţare nerambursabilă provenită din proiecte comunitare pentru înfiinţare, restructurare/reconversie în ultimele 10 campanii viticole, cu excepţia măsurii prevăzute la pct. 2.2 lit. c) şi a măsurii de modernizare prin instalarea de sisteme de irigaţii prin picurare prevăzute la pct. 2.2 lit. d) ultimul paragraf.”

9. La punctul 4.1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) copie conformă cu originalul a autorizaţiei de plantare/replantare provenită din conversie sau a autorizaţiei de replantare/replantare anticipată emisă pe numele solicitantului, după caz;”.

10. La punctul 4.1, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„o) declaraţie de recoltă şi/sau declaraţie de producţie a exploataţiei viticole, care cuprinde şi parcelele supuse programului de restructurare/reconversie, pentru programele cu defrişare în cadrul planului;”.

11. La punctul 4.1, litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„q) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că parcelele supuse programelor de restructurare/reconversie nu au beneficiat de finanţare nerambursabilă provenită din proiecte comunitare pentru înfiinţare, restructurare/reconversie în ultimele 10 campanii viticole, cu excepţia măsurii prevăzute la pct. 2.2 lit. c) şi a măsurii de modernizare prin instalarea de sisteme de irigaţii prin picurare prevăzute la pct. 2.2 lit. d) ultimul paragraf;”.

12. La punctul 4.1, după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins:

„ţ) aviz de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru solicitanţii care accesează irigarea prin picurare.”

13. După punctul 4.18 se introduce un nou punct, punctul 4.19, cu următorul cuprins:

„4.19 (1) Pentru planurile individuale depuse şi aprobate pentru care nu s-au depus cereri de plată la A.P.I.A. se aplică prevederile prezentului ordin.

(2) Pct. 2.3 lit. d) se aplică şi planurilor individuale în cadrul cărora nu a început lucrarea de plantare.”

14. La punctul 5.3, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) necesitatea replantării în goluri, în situaţia în care procentajul acestora depăşeşte 10% din suprafaţa plantată, din motive care nu ţin de controlul beneficiarului.”

15. La punctul 7.2, litera b2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b2) pentru planurile aflate în derulare şi pentru planurile depuse până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, solicitanţii trebuie să depună la centrele judeţene A.P.I.A., odată cu notificarea de începere a lucrării de plantare, următoarele documente, după caz:

- autorizaţie de plantare provenită din conversie (în cazul în care solicitantul a beneficiat de un certificat de drept de plantare acordat din rezerva naţională sau din rezerva judeţeană);

- autorizaţie de replantare provenită din conversie (în cazul în care solicitantul a beneficiat de un certificat de acordare a unui drept individual de replantare);

- autorizaţie de replantare provenită din conversie emisă pe numele solicitantului şi acordul proprietarului de drept de replantare (în cazul în care nu a existat identitate între proprietarul şi cultivatorul parcelelor viticole din care au provenit drepturile individuale de replantare);

- autorizaţie de replantare, în cazurile cu defrişare în cadrul planului;

- autorizaţie de replantare anticipată.”

16. La punctul 7.2, litera d) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„d) să depună la centrele judeţene A.P.I.A. următoarele documente:

- declaraţie de finalizare a măsurii sau declaraţie de începere a măsurii, în cazul solicitării de avans;

- declaraţie de finalizare a unei părţi din măsură, în cazul solicitării de plată parţială;

- proces-verbal de recepţie finală cantitativă şi calitativă a măsurii ori proces-verbal de recepţie finală cantitativă şi calitativă a unei părţi din măsură (în cazul solicitării de plată parţială) sau proces-verbal de constatare a începerii măsurii pentru solicitarea de avans;

- documente justificative, inclusiv cele menţionate la pct. 6.6, 6.7, 6.8 şi 6.9, după caz;

- autorizaţie de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru solicitanţii care accesează irigarea prin picurare.”

17. Punctul 7.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7.5. Prevederile pct. 7.3 şi 7.4 se aplică şi beneficiarilor care au solicitat plata în avans, cu condiţia ca sumele acordate în avans şi nedecontate să fie acoperite de o garanţie financiară conform pct. 7 14 lit. c), constând într-o sumă egală cu 100% din avansul financiar solicitat.”

18. La punctul 7.14, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) solicitantul a constituit o garanţie constând într-o sumă egală cu 100% din avansul financiar solicitat pentru fiecare măsură din cadrul programului de reconversie/restructurare, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.150/2016, cu modificările şi completările ulterioare.”

19. Punctul 7.161 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7.161. Beneficiarii ale căror plăţi în avans pentru care contribuţia eligibilă din partea Uniunii Europene este mai mică de 5 milioane euro sunt scutiţi de întocmirea notificărilor privind utilizarea avansurilor, conform prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol.”

20. Punctul 7.27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7.27. Plata sprijinului financiar comunitar se face în lei, la cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană în ultima zi lucrătoare care precedă datei de 1 august, conform Regulamentului delegat (UE) nr. 907 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro.”

21. Punctul 7.28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7.28. Plata fiecărei măsuri către beneficiar se face în termen de 7 luni de la data prezentării unui dosar de plata complet şi conform, având ca bază şi declaraţia de finalizare a măsurii şi procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă întocmit în urma verificărilor pe teren.”

22. Punctul 8.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8.1. Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul M.A.D.R., precum şi Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească instituţii care dispun de personal calificat în domeniul vitivinicol, în calitate de organisme delegate ale A.P.I.A., verifică respectarea tehnologiei aplicate plantaţiilor de către solicitanţii de restructurare/ reconversie în baza Acordului de delegare de competenţe pentru activitatea de verificare a modului de respectare a tehnologiei de cultivare a viţei-de-vie, ulterior recepţiilor finale ale măsurilor de sprijin, în plantaţiile viticole înfiinţate prin restructurare/reconversie.”

23. Punctul 8.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8.2. Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul M.A.D.R. şi Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească vor organiza instruiri cu personalul din cadrul centrelor judeţene A.P.I.A. implicate în derularea măsurii de restructurare/reconversie,”

24. Punctul 8.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8.4. La avizarea anexei nr. 1 la Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri devin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, de către inspectorul O.N.V.P.V., solicitantul va prezenta o copie a următoarelor documente, după caz:

- anexa nr. 2 sau, după caz, anexa nr. 10 la Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, respectiv declaraţia de defrişare/defrişare ulterioară a parcelelor viticole;

- procesul-verbal de măsurătoare cu G.P.S. emis de A.P.I.A. înainte şi după defrişare;

- anexa nr. 1 la Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, respectiv cererea de plantare/replantare a viţei-de-vie pentru strugurii de vin;

- procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă pentru programele de reconversie a soiurilor şi reamplasarea parcelelor;

- procesul-verbal de măsurătoare cu G.P.S. emis de A.P.I.A. după plantare;

- autorizaţia de replantare/replantare anticipată.”

25. După punctul 8.5 se introduce un nou punct, punctul 8.6, cu următorul cuprins:

„8.6. Nefinalizarea planului individual conform angajamentelor sau în termenele prevăzute de prezentul ordin conduce la neacordarea sprijinului financiar sau recuperarea sprijinului financiar plătit.”

26. Anexa nr. 1: „Capitolul 1: Persoane neînregistrate fiscal” şi „Capitolul 2: Persoane înregistrate fiscal” se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

27. La anexa nr. 2 „Lista soiurilor de struguri pentru vin eligibile pentru realizarea programelor de restructurare/reconversie”, la regiunea viticolă „Colinele Dobrogei”, la coloana „Soiuri albe” se introduce un nou soi alb, respectiv soiul „Columna”.

28. Anexa nr. 3 „Lista lucrărilor de execuţie din cadrul programelor de restructurare/reconversie” se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

29. Anexa nr. 7: „Capitolul 1: Anexa nr. 7A” şi „Capitolul 2: Anexa nr. 7B” se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

30 După anexa nr. 7 se introduc două noi anexe, anexa nr. 8 „Deviz supraaltoire plantaţie viticolă” şi anexa nr. 9 „Deviz înfiinţare sistem de irigare prin picurare”, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4 şi 5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

31. Capitolul VII se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme.”

Art. II. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 17 mai 2018.

Nr. 1.049.


*) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind selecţia proiectelor de manuale şcolare alternative pentru clasele I-VI, declarate admise de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) pentru anul şcolar 2018-2019, în vederea aprobării de către Ministerul Educaţiei Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (13), art. 69 şi art. 94 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Metodologiei de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018- 2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.645/2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - În vederea furnizării manualelor şcolare alternative pentru clasele I-VI, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), instituţie responsabilă cu procesul de evaluare, prezintă Ministerului Educaţiei Naţionale proiectele de manuale şcolare, spre aprobare în vederea editării.

Art. 2. - Ministerul Educaţiei Naţionale va selecta primele trei proiecte de manuale şcolare în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut în urma procesului de evaluare. În caz de egalitate a punctajului prevalează criteriul IV (tehnoredactare/layout) din Fişa-tip de evaluare a calităţii ştiinţifice şi didactice a proiectului de manual şcolar.

Art. 3. - Proiectele de manuale şcolare care au obţinut cel puţin 85 de puncte inclusiv şi au fost avizate ştiinţific, dar nu se află în primele trei locuri, vor intra în lista de rezervă a Ministerului Educaţiei Naţionale, cu acordul autorilor/grupurilor de autori.

Art. 4. - Proiectele de manuale şcolare declarate admise în etapa de evaluare care au obţinut avizul ştiinţific favorabil condiţionat vor fi înaintate spre aprobare în vederea editării sau vor intra în lista de rezervă a Ministerului Educaţiei Naţionale numai dacă autorii/grupurile de autori acceptă modificarea manuscrisului conform condiţiilor avizatorului ştiinţific.

Art. 5. - (1) Proiectele de manuale şcolare declarate admise în etapa de evaluare, dar care nu au obţinut avizul ştiinţific, vor face obiectul unei analize ce va fi realizată de către o comisie formată din: un reprezentant al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, un inspector de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi un cadru didactic cu titlul ştiinţific de doctor în domeniu.

(2) Dacă în urma analizării manuscriselor comisia prevăzută la alin. (1) emite un aviz favorabil, acestea vor fi înaintate spre aprobare în vederea editării sau pentru a intra în lista de rezervă a Ministerului Educaţiei Naţionale, dacă autorii/grupul de autori îşi exprimă acordul în acest sens. Dacă se emite un aviz favorabil condiţionat vor fi înaintate spre aprobare în vederea editării sau vor intra în lista de rezervă a Ministerului Educaţiei Naţionale numai dacă autorii/grupurile de autori acceptă modificarea manuscrisului conform condiţiilor avizatorului ştiinţific şi dacă îşi exprimă acordul, iar în situaţia emiterii unui aviz nefavorabil manuscrisele vor fi arhivate ca şi cele care nu au obţinut minimum 85 de puncte în urma evaluării.

Art. 6. - Orice altă prevedere contrară prezentului ordin se abrogă.

Art. 7. - Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Direcţia generală economică, Direcţia generală infrastructură, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial şi Direcţia minorităţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 9 mai 2018.

Nr. 3.657.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)

 

Denumirea partidului politic: Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)

Sediul partidului politic: Ilfov, localitatea Corbeanca, comuna Corbeanca, str. Laguna Albastră nr. 56A

Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2017 donaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Organizaţia/filiala judeţeană care a încasat donaţia

Nume

Prenume

Cetăţenia

Valoarea donaţiei

Felul donaţiei

Data primirii donaţiei

1

sediu central

Vasile

Laurenţiu Andrei

română

4.000,00

sume de bani

13.03.2017

2

sediu central

Vasile

Laurenţiu Andrei

română

7.650,00

sume de bani

22.06.2017

3

sediu central

Vasile

Laurenţiu Andrei

română

30.000,00

sume de bani

07.08.2017

4

sediu central

Vasile

Laurenţiu Andrei

română

20.000,00

sume de bani

11.08.2017

5

sediu central

Vasile

Laurenţiu Andrei

română

7.000,00

sume de bani

10 11.2017

6

sediu central

Voiculescu

Camelia Rodica

română

22.500,00

sume de bani

25.08.2017

7

sediu central

Voiculescu

Corina Mirela

română

15.000,00

sume de bani

11.12.2017

Cuantumul total

 

106 150,00

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Dana Bugean

 

Semnătura

 

Data întocmirii

25.04.2018

 

Denumirea partidului politic: Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)

Sediul partidului politic: Ilfov, localitatea Corbeanca, comuna Corbeanca, str. Laguna Albastră nr. 56A

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2016 donaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Organizaţia/ filiala judeţeană care a încasat donaţia

Denumirea donatorului

Sediul donatorului

Naţionalitatea

donatorului

Codul unic de înregistrare

Valoarea

donaţiei

Felul

donaţiei

Data primirii donaţiei

1

Călăraşi

AGRO SEED MUNTENIA - S.R.L.

Bucureşti, sectorul 1, şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 15

română

23800894

5.000,00

sume de bani

05.02.2016

2

Călăraşi

AGRO SEED MUNTENIA - S.R.L.

Bucureşti, sectorul 1, şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 15

română

23800895

9.000,00

sume de bani

22.07,2016

Cuantumul total

 

14.000,00

Numele şi prenumele reprezentantului legal

 

Dana Bugean

Semnătura

 

 

Data întocmirii

 

 

 

0RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 177/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 4 aprilie 2018, se fac următoarele rectificări:

- la nr. crt. 4) - Judeţul Dâmboviţa, poziţia 1 - Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în coloana 1 „Obiectiv”, în loc de: „Refacere drumul judeţean pe o lungime de cca. 10 m, pe sensul de mers către DN 71, în punctul «Saramură», refacere zid de sprijin fundat pe piloţi foraţi, drenuri, lucrări de terasamente şi refacere parte carosabilă” se va citi: „Refacere drum judeţean DJ 716, punct «Saramură», prin lucrări de punere în siguranţă, asigurarea scurgerii apelor şi amenajarea părţii carosabile”;

- la nr. crt. 4) - Judeţul Dâmboviţa, poziţia 2 - Comuna Glodeni, în coloana 1 „Obiectiv”, în loc de: „Refacere drum agricol şi două drumuri comunale de acces către gospodării şi terenuri agricole în punctul «Scăunel», satul Malul Mierii, refacere sectoare pietruite afectate şi ziduri de protecţie pe cca. 1,2 km” se va citi: „Refacere drum agricol şi două drumuri comunale de acces către gospodării şi terenuri agricole în punctul «Scăunel», satul Malu Mierii, refacere sectoare pietruite afectate şi ziduri de protecţie pe cca. 1,2 km”;

- la nr. crt. 4) - Judeţul Dâmboviţa, poziţia 2 - Comuna Glodeni, în coloana 1 „Obiectiv”, în loc de: „Refacere drum pietruit pe cca. 500 ml şi zid de sprijin în satul Guşoiu Secundar, str. Sârbi” se va citi: „Refacere drum pietruit pe cca. 500 ml şi zid de sprijin în satul Guşoiu, str. Sârbi”;

- la nr. crt. 4) - Judeţul Dâmboviţa, poziţia 3, în coloana 2 „Unitatea administrativ-teritorială”, în loc de: „Comuna Văleni”se va citi: „Comuna Văleni-Dâmboviţa”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.