MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 215/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 215         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 9 martie 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

269. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară īn grad de Comandor

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

82. - Hotărāre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.569/2017. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale privind clasarea īn Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Fostului cazinou al ofiţerilor, situat īn Str. Principală nr. 117, satul Dealu Frumos, comuna Merghindeal, judeţul Sibiu

 

2.570/2017. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale privind clasarea īn Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Sălii comunităţii, situată īn satul Dealu Frumos nr. 13, comuna Merghindeal, judeţul Sibiu

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii romānilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute īn bugetul Ministerului pentru Romānii de Pretutindeni pentru această activitate

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară īn grad de Comandor

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al Romāniei, republicată, precum şi ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

īn semn de apreciere a īnaltului profesionalism şi a rezultatelor remarcabile obţinute de militarii batalionului pe timpul participării la misiunile asumate de Romānia īn teatrul de operaţii militare din Afganistan, pentru contribuţia adusă la promovarea imaginii armatei īn cadrul misiunii NATO din Afganistan,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară īn grad de Comandor, cu īnsemn de război, pentru militari, Drapelului de luptă al Batalionului 280 Infanterie Mecanizat㠄Căpitan Valter Mărăcineanu”.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 269.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut īn anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Lunar, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va īntocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pānă la data de 10 a lunii curente, urmānd ca Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să o transmită pānă la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rīndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 82.

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018

 

I Credite de angajament (CA)

II Credite bugetare(CB) mii lei

 

Cod

3

CA/CB

BVC 2018

1

2

3

4

 

TOTAL VENITURI

 

131.262

 

1. VENITURI CURENTE

 

14.079

 

C. VENITURI NEFISCALE

 

14.079

 

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

 

6.000

31.10

Venituri din dobānzi

 

6.000

31.10.03

Alte venituri din dobānzi

 

6.000

 

C2. VĀNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

 

8.079

36.10

Diverse venituri

 

8.079

36.10.50

Alte venituri

 

8.079

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

 

43.983

39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri

 

43.983

39.10.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

 

43.983

 

IV. SUBVENŢII

 

73.200

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

 

73.200

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANI

 

73.200

 

din care: Sume de la bugetul de stat - reprezentānd cota de 5%

 

2.929

 

TOTAL CHELTUIELI

I

612.867

 

 

II

134.551

70.10

Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

I

612.867

 

 

II

134.551

01

CHELTUIELI CURENTE

I

319.468

 

 

II

67.952

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

I

11.809

 

 

II

11.809

10.01

Cheltuieli salariale īn bani

I

11.188

 

 

II

11.188

10.01.01

Salarii de baza

I

11.000

 

 

II

11.000

10.01.12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

I

183

 

 

 

II

183

10.01.13

Indemnizaţii de delegare

I

5

 

 

II

5

10.02

Cheltuieli salariale īn natură

I

232

 

 

II

232

10.02.06

Vauchere de vacanta

I

232

 

 

II

232

10.03

Contribuţii

I

389

 

 

II

389

10.03.01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

I

95

 

 

II

95

10.03.02

Contribuţii de asigurări de şomaj

I

3

 

 

II

3

10.03.03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

I

32

 

 

II

32

10.03.04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

I

1

 

 

II

1

10.03.06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

I

6

 

 

II

6

10.03.07

Contribuţie asiguratorie pentru munca

I

252

 

 

II

252

20

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

I

1.580

 

 

II

1.580

1 20.01

Bunuri şi servicii

I

1.219

 

 

II

1,219

20.01.01

Furnituri birou

I

40

 

 

II

40

20.01.02

Materiale pentru curăţenie

I

1

 

 

II

1

20.01.03

īncălzit, iluminat şi forţă motrică

I

235

 

 

II

235

20.01.04

Apă, canal şi salubritate

I

33

 

 

II

33

20.01.05

Carburanţi şi lubrifianţi

I

130

 

 

II

130

20.01.06

Piese de schimb

I

10

 

 

II

10

20.01.07

Transport

I

1

 

 

II

1

20.01.08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

I

150

 

 

 

II

150

20.01.09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

I

98

 

 

II

98

20.01.30

Alte bunuri şi servicii pentru īntreţinere şi funcţionare

I

521

 

 

II

521

20.02

Reparaţii curente

I

50

 

 

II

50

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

I

5

 

 

II

5

20.05.30

Alte obiecte de inventar

I

5

 

 

II

5

20.06

Deplasări, detaşări, transferări

I

59

 

 

II

59

20.06.01

Deplasări interne, detaşări, transferări

I

59

 

 

II

59

20.12

Consultanţă şi expertiză

I

28

 

 

II

28

20.13

Pregătire profesională

I

5

 

 

II

5

20.24

Comisioane şi alte costuri aferente īmprumuturilor

I

4

 

 

II

4

20.24.02

Comisioane şi alte costuri aferente īmprumuturilor interne

I

4

 

 

II

4

20.30

Alte cheltuieli

I

210

 

 

II

210

20.30.01

Reclama şi publicitate

I

6

 

 

II

6

20.30.02

Protocol şi reprezentare

I

5

 

 

II

5

20.30.04

Chirii

I

5

 

 

II

5

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

I

194

 

 

II

194

59

TITLU XI - ALTE CHELTUIELI

I

3.618

 

 

II

3.618

59.17

Despăgubiri civile

I

3.500

 

 

II

3.500

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neīncadrate

I

118

 

 

II

118

65

TITLUL XII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

I

302.461

 

 

II

50.945

65.01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila

I

302.461

 

 

II

50.945

 

- Construcţii locuinţe tineri prin ANL

I

302.461

 

 

II

50.945

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

I

293.399

 

 

II

66.599

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I

293.399

 

 

II

66.599

71.01

Active fixe

I

293.399

 

 

II

66.599

71.01.01

Construcţii

I

292.880

 

 

II

66.080

71.01.02

Maşini,echipamente şi mijloace de transport

I

295

 

 

II

295

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

I

24

 

 

II

24

71.01.30

Alte active fixe

I

200

 

 

II

200

70.10.03

Locuinţe

I

612.867

 

 

II

134.551

70.10.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuinţe

I

595.341

 

 

II

117.025

70.10.03.30

Alte cheltuieli īn domeniul locuinţelor

I

17.526

 

 

II

17.526

 

EXCEDENT/DEFICIT ANUL CURENT

 

-3.289

 

EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENŢI

 

141.679

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

 

Sume alocate de la bugetul de stat pentru programe de construcţii de locuinţe 2018

 

I Credite de angajament (CA)

II Credite bugetare(CB) mii lei

 

Cod

Denumirea indicatorilor

CA/CB

BVC 2018

1

2

3

4

 

TOTAL VENITURI

 

73.200

 

IV. SUBVENŢII

 

73.200

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

 

73.200

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

 

73.200

 

din care: Sume de Sa bugetul de stat - reprezentānd cota de 5%

 

2.929

 

TOTAL CHELTUIELI

I

551.516

 

 

II

73.200

70.10

Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

I

551.516

 

 

II

73.200

01

CHELTUIELI CURENTE

I

281.516

 

 

II

30.000

65

TITLUL XII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

I

281.516

 

 

II

30.000

65.01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila

I

281.516

 

 

II

30.000

1 70

CHELTUIELI DE CAPITAL

I

270.000

 

 

II

43.200

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1

270.000

 

 

II

43.200

71.01

Active fixe

I

270.000

 

 

II

43.200

71.01.01

Construcţii

I

270.000

 

 

II

43.200

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind clasarea īn Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Fostului cazinou al ofiţerilor, situat īn Str. Principală nr. 117, satul Dealu Frumos, comuna Merghindeal, judeţul Sibiu

 

Avānd īn vedere Referatul nr. 6.698/2016 din 16 iunie 2017 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale privind clasarea Fostului cazinou al ofiţerilor, Str. Principală nr. 117, satul Dealu Frumos, comuna Merghindeal, judeţul Sibiu, īn Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B,

īn conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărārea Guvernului nr. 90(2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează ca monument istoric Fostul cazinou al ofiţerilor, situat īn Str. Principală nr. 117, satul Dealu Frumos, comuna Merghindeal, judeţul Sibiu, īn categoria m - monument, IE - arhitectură, grupa valorică B, cu codul īn Lista monumentelor istorice SB-ll-m-B-21136.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Alexandru Vasile Oprean,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 august 2017.

Nr. 2.569.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a monumentului istoric Fostul cazinou al ofiţerilor, situat īn Str. Principală nr. 117, satul Dealu Frumos, comuna Merghindeal, judeţul Sibiu

 

Coordonate puncte de contur

 

Nr. pct.

X

[m]

Y

Im]

1

498497.175

476670.902

2

498486.609

476682.362

3

498394.991

476781.972

4

498389.766

476789.848

5

498340.830

476888.759

6

498331.514

476883.857

7

498321.237

476879.958

8

498309.721

476875.594

9

498298.230

476870.028

10

498288.076

476867.200

11

498279.632

476863.871

12

498271.651

476860.088

13

498256.422

476852.777

14

498247.255

476849.723

15

498239.029

476843.431

16

498223.014

476839.757

17

498200.401

476830.855

18

498188.537

476822.858

19

498176 085

476816.559

20

498164.518

476816.044

21

498157.168

476815.661

22

498146.225

476814.209

23

498110.648

476805.722

24

498077.587

476811 206

25

498010.578

476813.777

26

497983.015

476770.242

27

497945.478

476801.075

28

497924.678

476305.602

29

497927.086

476760.614

30

497922.355

476707.368

31

497919.116

476701.910

32

497930.426

476679.458

33

498020.482

476610.745

34

498033.304

476602.462

35

498009.038

476580.330

36

497978.136

476523.177

37

497944.266

476459.884

38

497964.064

476446.887

39

497969.800

476442.631

40

497990.552

476425.296

41

498001.455

476416.250

42

497994.410

476411.094

43

498006.530

476402.777

44

498042.511

476377.623

45

498079.589

476358.850

46

498070.156

476321.288

47

498071.690

476307.332

48

498070.476

476287.350

49

498057.355

476264.915

50

498074.593

476253.453

51

498100.794

476241.151

52

498181.503

476223.776

53

498206.029

476209.845

54

498236.459

476197.629

55

498261.388

476182.955

56

498291.139

476172.471

57

498317.423

476175.935

58

498328.724

476180.547

59

498338.825

476194.181

60

498355.754

476211.553

61

498364.731

476216.950

62

498373.876

476227.520

63

498368.760

476281.081

64

498404.324

476285.192

65

498402.753

476294.513

66

498416.883

476296.330

67

498411.914

476315.531

68

498390.885

476350.883

69

498408.745

476365.178

70

498421.901

476388.244

71

498425.114

476403.517

72

498446.073

476427.752

73

498485.682

476461.596

74

498514.495

476479.089

75

498531,280

476486,012

76

498530.263

476487.637

77

498474.197

476564.883

78

498444.312

476606.004

79

498434.570

476621.580

80

498451.164

476636.354

 

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind clasarea īn Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Sălii comunităţii, situată īn satul Dealu Frumos nr. 13, comuna Merghindeal, judeţul Sibiu

 

Avānd īn vedere Referatul nr. 6.697/2016 din 16 iunie 2017 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale privind clasarea Sălii comunitare, satul Dealu Frumos nr. 13, comuna Merghindeal, judeţul Sibiu, īn Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B,

īh conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1)şi (4) din Hotărārea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează ca monument istoric Sala comunităţii, situată īn satul Dealu Frumos nr. 13, comuna Merghindeal, judeţul Sibiu, īn categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, cu codul īn Lista monumentelor istorice SB-ll-m-B-12378.03.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Alexandru Vasile Oprean,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 august 2017.

Nr. 2.570.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a monumentului istoric Sala comunităţii, situată Īn satul Dealu Frumos nr. 13, comuna Merghindeal, judeţul Sibiu

 

Coordonate puncte contur

 

Nr. pct.

X

[m]

Y

[m]

1

498001.337

476424.740

2

498001.002

476424.355

3

497938.625

476352.857

4

497949.669

476343.967

5

497966.903

476332.337

6

497982.125

476321.066

7

497991.382

476316.202

8

498024.234

476297.320

9

498045.018

476285.276

10

498056.965

476277.484

11

498053.559

476271.979

12

498070.508

476260.093

13

498096.395

476247.143

14

498176.648

476227.770

15

498200.820

476213.235

16

498230.937

476200.266

17

498255.494

476184.978

18

498284.976

476173.759

19

498311.338

476176.569

20

498322.750

476180.899

21

498333.187

476194.278

22

498350.541

476211.225

23

498359.650

476216.396

24

498369.054

476226.736

25

498365.270

476280.408

26

498400.925

476283.634

27

498399.586

476292.992

28

498413.757

476294.457

29

498409.266

476313.775

30

498389.121

476349.639

31

498407.330

476363.486

32

498421.055

476386.219

33

498424.646

476401.407

34

498446.201

476425.114

35

498486.637

476457.964

36

498515.876

476474.736

37

498532.828

476481.241

38

498531.852

476482.890

39

498477.720

476561.505

40

498448.866

476603.355

41

498439.514

476619.168

42

498456.470

476633.525

43

498503.324

476666.920

44

498493.046

476678.639

45

498403.930

476780.493

46

498398.902

476788.496

47

498352.437

476888.592

48

498343.002

476883.923

49

498332.631

476880.280

50

498321.010

476876.203

51

498309.385

476870.925

52

498299.163

476868.349

53

498290.639

476865.231

54

498282.567

476861.648

55

498267.161

476854.717

56

498257.921

476851.891

57

498249.541

476845.805

58

498233.440

476842.530

59

498210.613

476834,192

60

498198.554

476826.492

61

498185.949

476820.504

62

498174.374

476820.277

63

498167.016

476820.077

64

498156.041

476818.896

65

498120.263

476811.296

66

498087.349

476817.599

67

498020.425

476821.833

68

497991.789

476778.996

69

497955.030

476810.752

70

497934.348

476815.793

71

497935.639

476770.760

72

497929.586

476717.647

73

497926.213

476712.271

74

497936.962

476689.546

75

498025.284

476618.618

76

498037.896

476610.019

77

498013.088

476588.496

78

497980.777

476532.129

79

497945.346

476469.695

80

497964.815

476456.211

81

497970.444

476451.814

82

497990.759

476433.968

83

498001.434

476424.655

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 321/2006*)

privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii romānilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute īn bugetul Ministerului pentru Romānii de Pretutindeni pentru această activitate

 


*) Republicată īn temeiul art. II din Legea nr. 276/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii romānilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute īn bugetul Ministerului pentru Romānii de Pretutindeni pentru această activitate, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2018, dāndu-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 321/2006 a fost publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006, iar ulterior a mai fost modificată şi completată prin:

- Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romānilor de pretutindeni, republicată 1h Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acta normativa, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 993 din 14 decembrie 2017.

 

 

Art. 1. - Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni acordă finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar īn limita bugetului aprobat şi īn condiţiile prezentei legi, cu scopul de a susţine, īn conformitate cu dreptul internaţional, protejarea şi promovarea identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a romānilor de pretutindeni, inclusiv prin exercitarea dreptului la liberă īntrunire şi asociere, accesul la educaţie şi mijloace de informare īn limba romānă, stabilirea şi menţinerea, dacă acestea contribuie la promovarea identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a romānilor din afara graniţelor, de contacte libere cu persoane fizice şi juridice din Romānia.

Art. 2. - Īn īnţelesul prezentei legi, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) sprijinul acordat romānilor de pretutindeni - totalitatea activităţilor īntreprinse şi finanţate de Romānia pentru īndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 1 sau īn alte acte normative privind sprijinul acordat romānilor de pretutindeni;

b) acorduri de finanţare - instrumente juridice īn baza cărora se realizează transferurile de fonduri nerambursabile destinate sprijinului acordat romānilor de pretutindeni, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat, indiferent de denumire sau formă: contract de finanţare nerambursabilă, protocol de colaborare, memorandum de cooperare, īncheiate īn condiţiile legii;

c) program īn sprijinul romānilor de pretutindeni - setul de acţiuni şi proiecte destinate consolidării, protecţiei sau promovării identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a romānilor de pretutindeni, inclusiv prin exercitarea dreptului la liberă īntrunire şi asociere, accesul la educaţie şi mijloace de informare īn limba romānă, stabilirea şi menţinerea, dacă acestea contribuie la promovarea identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a romānilor din afara graniţelor, de contacte libere cu persoane fizice şi juridice din Romānia;

d) proiect īn sprijinul romānilor de pretutindeni - setul de acţiuni specifice interconectate vizānd realizarea unui obiectiv determinat privind sprijinirea unei comunităţi a romānilor de pretutindeni;

e) acţiune īn sprijinul romānilor de pretutindeni - activităţi īn sprijinul romānilor de pretutindeni, derulate pe o perioadă de cel mult un an;

f) grantul - finanţarea cu caracter nerambursabil care nu implică furnizarea unor servicii sau produse īn folosul sau beneficiul direct al finanţatorului, īn vederea utilizării acesteia de către o persoană juridică de drept public sau privat din Romānia sau dintr-un stat terţ ori de către un organism internaţional īn cadrul unui program, proiect sau acţiune īn sprijinul romānilor de pretutindeni;

g) implementarea directă - derularea de către Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni, prin structurile sale interne şi/sau subordonate, inclusiv īn cooperare cu entităţi de drept public din Romānia şi/sau structurile lor subordonate, conform

legislaţie] īn vigoare, a unor programe, proiecte sau acţiuni proprii īn sprijinul romānilor de pretutindeni;

h) implementarea indirectă - derularea unor activităţi prevăzute de prezenta lege prin intermediul unor beneficiari de finanţare nerambursabilă, care derulează programe, proiecte sau acţiuni īn sprijinul romānilor de pretutindeni;

i) monitorizarea - o funcţie continuă care foloseşte colectarea sistematică de date privind anumiţi indicatori specifici, īn vederea punerii la dispoziţia proiectului sau acţiunii şi a părţilor interesate de la nivelul unei intervenţii īn curs de desfăşurare a indicatorilor care arată evoluţia şi nivelul de īndeplinire a activităţilor, precum şi evoluţia īn utilizarea fondurilor alocate;

j) cheltuielile eligibile directe - acele costuri care pot fi direct atribuite proiectului, programului sau acţiunii;

k) cheltuielile eligibile indirecte - acele costuri eligibile care nu pot fi identificate de către beneficiar ca fiind atribuite īn mod direct şi exclusiv proiectului, precum cele generate de administrarea generală, costurile de management, cu personalul şi auxiliare;

l) cofinanţare - contribuţia financiară sau īn natură a beneficiarului sau a altei organizaţii īntr-un program, proiect sau acţiune;

m) auditul - activitatea funcţional independentă şi obiectivă de analiză a veniturilor şi cheltuielilor realizate īn cadrul unui proiect, de verificare a conformităţii acestora cu activităţile şi bugetul stabilite īn proiect.

Art. 3, - (1) Pot beneficia de finanţări ne rambursabile asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, alte categorii de organizaţii neguvernamentale ale romānilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale şi alte persoane fizice autorizate sau juridice de drept public sau privat din Romānia sau din străinătate, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat, īn măsura īn care finanţările nerambursabile sunt utilizate pentru derularea de programe, proiecte sau acţiuni īn sprijinul romānilor de pretutindeni.

(2) Verificarea īndeplinirii condiţiei privind personalitatea juridică a beneficiarilor īnregistraţi sau constituiţi īn străinătate sau privind autorizarea persoanei fizice este realizată de către Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni, īn funcţie de legislaţia statului de reşedinţă a solicitantului de finanţare nerambursabilă şi informaţiile disponibile despre solicitant.

(3) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) nu pot primi o nouă finanţare nerambursabilă pānă la executarea obligaţiilor restante, asumate prin acorduri de finanţare anterioare cu Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni.

Art. 4. - (1) Finanţările nerambursabile acordate pentru sprijinirea romānilor de pretutindeni şi a organizaţiilor acestora nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) publicaţiile, serviciile de programe de televiziune şi de radiodifuziune, precum şi serviciile media audiovizual la cerere, editurile, studiourile de producţie şi alte instituţii mass-media, care desfăşoară programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea activităţii romānilor de pretutindeni şi a organizaţiilor acestora, īn măsura īn care finanţarea este utilizată doar pentru realizarea acestor programe, proiecte sau acţiuni.

Art. 5. - (1) īn scopul asigurării unităţii planificării strategice şi a unor politici complementare la nivel guvernamental privind romānii de pretutindeni, prin strategiile naţionale pentru romānii de pretutindeni, adoptate pentru perioade de cāte 4 ani, sunt stabilite priorităţi geografice şi tematice multianuale pentru acordarea de finanţări nerambursabile īn sprijinul romānilor de pretutindeni.

(2) Strategiile prevăzute la alin. (1) sunt elaborate de către Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni şi aprobate prin hotărāri ale Guvernului. Proiectele de hotărāri sunt avizate de către instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale care īşi asumă, prin proiect, realizarea unor programe, proiecte sau acţiuni īn sprijinul romānilor de pretutindeni.

(3) Pentru implementarea strategiilor prevăzute la alin. (1), Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni poate elabora documente de politici publice prin care sunt stabilite priorităţi geografice şi tematice anuale pentru acordarea de finanţări nerambursabile īn sprijinul romānilor de pretutindeni.

(4) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale, īn limitele competenţelor lor, īntreprind măsurile privind sprijinul acordat romānilor de pretutindeni īn conformitate cu strategiile şi planurile anuale de priorităţi prevăzute la alin. (2) şi (3), cu acordarea, după caz, de finanţări din bugetele proprii, şi informează anual sau la cerere Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni īn legătură cu progresul activităţilor.

Art. 6. - (1) Implementarea indirectă se realizează prin acordarea de finanţări nerambursabile beneficiarilor prevăzuţi la art. 3, īn urma evaluării propunerii acestora privind programe, proiecte sau acţiuni īn sprijinul romānilor de pretutindeni de către O comisie de evaluare din cadrul Ministerului pentru Romānii de Pretutindeni. La lucrările comisiei pot participa, īn calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Grupului interministerial pentru romānii de pretutindeni, reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi ai comunităţii romāneşti din străinătate şi parlamentari de diaspora.

(2) Comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor evaluează propunerile de programe, proiecte sau acţiuni īn conformitate cu prevederile prezentei legi, cu principiile liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi tratamentului egal şi cu priorităţile geografice şi tematice, adoptate conform prevederilor art. 5.

(3) Metodologia de elaborare a documentaţiilor care īnsoţesc propunerile de programe, proiecte sau acţiuni, de evaluare, selectare şi aprobare a programelor, proiectelor sau acţiunilor, de īncheiere a contractelor de finanţare nerambursabilă, regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se aprobă prin ordin al ministrului pentru romānii de pretutindeni şi se publică pe site-ul Ministerului pentru Romānii de Pretutindeni.

(4) Solicitanţii de finanţare nerambursabilă ale căror propuneri de proiecte au fost respinse pot contesta deciziile de respingere, īn termenul prevăzut prin ordin al ministrului, emis conform prevederilor alin. (3).

Art. 7. - (1) Utilizarea fondurilor prin implementare directă se realizează prin:

a) achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii necesare pentru implementarea proiectelor, programelor sau acţiunilor proprii, īn condiţiile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioara;

b) donaţii către comunităţile romānilor de pretutindeni, prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia de acordare a donaţiilor se aprobă prin ordin al ministrului pentru romānii de pretutindeni;

c) acordare de burse de studiu şi cercetare.

(2) Programele, proiectele şi acţiunile proprii ale Ministerului pentru Romānii de Pretutindeni care fac obiectul implementării directe de activităţi īn sprijinul romānilor de pretutindeni sunt aprobate prin ordin al ministrului pentru romānii de pretutindeni.

Art. 8. - (1) Finanţările nerambursabile pot fi alocate sub forma unui grant, īn temeiul unui acord de finanţare sau al unui ordin al ministrului, īn funcţie de forma grantului stabilită potrivit prevederilor alin. (2) şi de categoria beneficiarului, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat.

(2) Granturile sunt contribuţii financiare directe, sub formă de:

a) programe, proiecte şi acţiuni īn sprijinul romānilor de pretutindeni. Fondurile transferate ca granturi acordate pentru programe, proiecte sau acţiuni au destinaţie precisă şi nu pot fi utilizate pentru alte scopuri;

b) contribuţii la bugetul general al unor organisme de drept public sau de drept privat, condiţionate de utilizarea acestora īn cadrul unor programe, proiecte sau acţiuni īn sprijinul romānilor de pretutindeni, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat.

(3) Granturile se acordă prin proceduri competitive de selecţie a beneficiarilor. Īn cazul organizaţiilor internaţionale şi agenţiilor acestora, al autorităţilor publice locale şi centrale din alte state şi al unităţilor şi instituţiilor de īnvăţămānt, granturile se pot acorda prin atribuire directă cu justificare temeinică.

(4) Pot fi beneficiari eligibili pentru granturi:

a) organizaţiile internaţionale şi agenţii ale acestora;

b) organizaţiile neguvernamentale din Romānia şi din alte state;

c) īntreprinderi cu scop lucrativ din Romānia şi din alte state, sub rezerva prevederilor art. 4;

d) autorităţi publice locale şi centrale din alte state;

e) unităţi şi instituţii de īnvăţămānt din Romānia şi din alte state;

f) unităţi de cult.

(5) Etapele procedurii competitive de selecţie a beneficiarilor constau īn:

a) anunţul referitor la organizarea unui apel competitiv de selecţie a beneficiarilor, realizat pe baza unor termeni de referinţă cu privire la descrierea obiectivelor urmărite prin proiectele, programele sau acţiunile eligibile, tipul de beneficiari eligibili, calendarul şi modalitatea de depunere a proiectelor, programelor sau acţiunilor, modalitatea de evaluare, perioada de implementare, bugetul maxim, forma-tip a propunerii de proiect, inclusiv rezultatele urmărite şi procentul de cofinanţare, dacă este cazul;

b) selecţia propunerilor de proiecte, realizată de către o comisie de selecţie, şi aprobarea lor de către ordonatorul principal de credite sau de către o persoană desemnată de acesta;

c) negocierea şi semnarea acordurilor de finanţare pentru granturile aprobate.

(6) Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni poate acorda granturi prin atribuire directă către persoane juridice fără scop lucrativ şi organizaţii internaţionale, cu justificare temeinică, īn următoarele situaţii:

a) ca modalitate de extindere a unui proiect derulat de o persoană juridică fără scop lucrativ sau organizaţie internaţională şi care corespunde obiectivelor urmărite pentru sprijinirea romānilor de pretutindeni;

b) ca modalitate de finanţare a unui proiect, program sau acţiune propusă de o organizaţie internaţională sau alt donator de finanţare nerambursabilă, de a cărui implementare beneficiază romānii de pretutindeni;

c) ca modalitate de finanţare a unui proiect care corespunde unor obiective strategice de politică externă, prin politici privind sprijinirea comunităţilor romānilor de pretutindeni,

(7) Selectarea beneficiarilor de granturi se face prin procedura competitivă de selecţie sau atribuire directă, pe baza evaluării capacităţii acestora de implementare. Īn funcţie de rezultatul acestei evaluări, Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni decide acordarea sau neacordarea grantului.

(8) Principiile şi procedurile aplicabile granturilor şi standardele de evaluare a capacităţii beneficiarilor sunt reglementate prin ordin al ministrului pentru romānii de pretutindeni.

Art. 9. - Finanţările nerambursabile destinate programelor, proiectelor sau acţiunilor selectate se aprobă pentru īntreaga perioadă de derulare a acestora şi se asigură anual, potrivit acordului de finanţare.

Art. 10. - (1) Finanţările nerambursabile se aprobă ţināndu-se seama de următoarele criterii generale:

a) satisfacerea nevoii legitime a persoanelor care aparţin comunităţilor romāneşti de pretutindeni de a-şi păstra, dezvolta şi exprima identitatea lor etnică, culturală, lingvistică şi religioasa;

b) anvergura internaţională, naţională, regională ori locală a programelor, proiectelor sau acţiunilor;

c) oportunitatea programelor, proiectelor sau acţiunilor īn raport cu nevoile comunităţilor romāneşti de pretutindeni;

d) numărul, diversitatea şi distribuţia geografică a comunităţilor romāneşti de pretutindeni;

e) existenţa unor surse de finanţare proprii sau atrase ale solicitantului;

f) capacitatea organizatorică şi funcţională de realizare a programelor, proiectelor sau acţiunilor;

g) efectele multiplicatoare ale programelor, proiectelor sau acţiunilor, īn scopul īmbunătăţirii imaginii comunităţilor romāneşti din ţara de reşedinţă şi a coagulării organizaţiilor acestora.

(2) Criteriul prevăzut la alin. (1) lit. f) se dovedeşte prin:

a) experienţă īn derularea programelor, proiectelor sau acţiunilor;

b) calitatea activităţilor organizate;

c) calificarea membrilor echipei care derulează programele, proiectele sau acţiunile;

d) colaborările şi parteneriatele cu alţi finanţatori, autorităţi publice, organizaţii guvernamentale sau neguvemamentale;

e) asigurarea continuităţii programelor, proiectelor sau acţiunilor.

Art. 11. - Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de acorduri de finanţare īncheiate cu beneficiarii de finanţări, īn condiţiile prezentei legi.

Art. 12. - (1) Finanţările anuale nerambursabile se acordă integral sau īn tranşe, conform acordurilor de finanţare,

īncheiate īn condiţiile legii,

(2) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea de programe, proiecte sau acţiuni īn sprijinul romānilor de pretutindeni, Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni poate efectua plăţi īn avans din fonduri publice către beneficiari pānă la 100% din valoarea finanţării, īn cazul granturilor, şi de pānă la 50% din valoarea finanţării, īn celelalte cazuri.

Sumele reprezentānd plăţi īn avans sunt angajate īn baza acordurilor de finanţare, fără a fi necesară emiterea unei hotărāri a Guvernului, şi sunt justificate conform prevederilor din respectivele acorduri de finanţare.

(3) Acordurile de finanţare conţin, printre altele:

a) obiectivul finanţării;

b) descrierea activităţilor ce trebuie realizate şi a rezultatelor urmărite sau care trebuie atinse, aria geografică şi termene de realizare sau calendar de implementare;

c) modalitatea de transfer al fondurilor;

d) procentul de cofinanţare, dacă este cazul;

e) modul de raportare a activităţilor finanţate;

f) drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv cu privire la returnarea unor eventuale sume care nu au fost utilizate conform acordului de finanţare;

g) modalitatea de soluţionare a diferendelor.

Īn cazul īn care beneficiarii sunt organizaţii internaţionale sau persoane juridice de drept public poate fi folosit modelul de acord al respectivului beneficiar.

(4) īn cazul contractelor de finanţare ne rambursabilă īncheiate pentru implementare indirectă de programe, proiecte sau acţiuni īn sprijinul romānilor de pretutindeni, beneficiarii vor prezenta documente justificative cu privire la utilizarea finanţărilor, odată cu prezentarea decontului final sau a deconturilor parţiale. Decontarea sumelor finanţate se realizează īn conformitate cu prevederile de drept comun īn materie, cu respectarea clauzelor cuprinse īn contractele de finanţare īncheiate.

(5) Cheltuielile indirecte eligibile finanţate prin acordurile de finanţare nu pot depăşi 25% din valoarea cheltuielilor directe. Metodologia de calcul al ratei de 25% se aprobă prin ordin al ministrului pentru romānii de pretutindeni.

(6) Sunt considerate cheltuieli neeligibile:

a) provizioanele constituite pentru pierderi sau datorii;

b) dobānzile;

c) impozite, inclusiv TVA īn cazul īn care beneficiarul are dreptul la rambursarea TVA;

d) amortizarea echipamentelor aflate īn proprietatea beneficiarului sau folosite de acesta īn leasing;

e) cheltuieli care au ca rezultat creşterea valorii activelor corporale existente prin īmbunătăţiri, extinderi;

f) cheltuieli directe ale beneficiarului finanţate prin acorduri cu terţe părţi.

(7) Beneficiarul de finanţare nerambursabilă poate solicita modificarea acordului de finanţare, īn următoarele situaţii:

a) este necesară realocarea unor sume către unul sau mai multe capitole din bugetul programului, proiectului sau acţiunii, fără ca o astfel de realocare să afecteze bugetul total şi nici scopurile urmărite sau obiectivele programului, proiectului sau acţiunii respective;

b) este necesară adăugarea unei activităţi noi fără depăşirea bugetului alocat.

(8) Prin derogare de la prevederile art. 4 şi 25 din Legea

nr. 590/2003 privind tratatele, acele acorduri de finanţare care constituie tratate internaţionale īn sensul Legii nr. 590/2003 sunt īncheiate şi intră īn vigoare īn conformitate cu procedura prevăzută de prezenta lege. Negocierea şi semnarea acordurilor de finanţare care constituie tratate internaţionale sunt aprobate prin ordin al ministrului pentru romānii de pretutindeni sau un īmputernicit al acestuia.

(9) Acordurile de finanţare intră īn vigoare la data semnării sau la data prevăzută de acestea.

(10) Constatarea de către finanţator a nerespectării de către beneficiar, cu rea-credinţă, a condiţiilor din procedurile de selecţie ori īncălcarea acordurilor de finanţare de către beneficiari din motive imputabile lor, pot constitui cauze de neeligibilitate pentru acordarea de finanţări nerambursabile ulterioare, īn funcţie de gravitatea īncălcării procedurilor sau a acordului şi consecinţele acestei īncălcări pentru bugetul finanţatorului, imaginea sa ori pentru interesele comunităţii romānilor de pretutindeni căreia īi era destinat programul, proiectul sau acţiunea.

(11) Cauza de neeligibilitate prevăzută la alin. (10) īncetează dacă beneficiarul prezintă garanţii de īndepărtare a cauzelor care au condus la nerespectarea procedurilor de selectare ori a acordului de finanţare respectiv.

Art. 13. - Sumele atribuite sub forma finanţărilor nerambursabile vor fi folosite de către beneficiari numai pentru acoperirea cheltuielilor aferente desfăşurării programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru care au fost acordate,

Art. 14. - (1) Ordonatorul de credite răspunde de operaţiunile financiare privind fondurile utilizate īn cadrul implementării directe de programe, proiecte sau acţiuni proprii īn sprijinul romānilor de pretutindeni.

(2) īn cazul implementării indirecte de programe, proiecte sau acţiuni şi alocării de granturi, ordonatorul de credite răspunde pentru legalitatea, oportunitatea şi necesitatea eliberării fondurilor către beneficiari. Răspunderea pentru utilizarea fondurilor īn conformitate cu destinaţia din acordul de finanţare sau, după caz, din ordinul ministrului pentru romānii de pretutindeni revine beneficiarului.

(3) Justificarea sumelor alocate pentru implementarea directă şi indirectă de programe, proiecte şi acţiuni īn sprijinul romānilor de pretutindeni se realizează prin prezentarea de documente justificative din care să rezulte utilizarea sumelor conform destinaţiilor prevăzute īn acordurile de finanţare sau, după caz, contractele de achiziţii sau donaţii.

(4) Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni administrează programele, proiectele sau acţiunile īn sprijinul romānilor de pretutindeni pe bază de rezultate, conform procedurilor şi principiilor de management bazat pe rezultate, aprobate prin ordin al ministrului pentru romānii de pretutindeni. Justificarea sumelor alocate prin granturi se face de către beneficiar, prin documentele prevăzute īn acest sens īn acordul de finanţare sau prin ordin al ministrului pentru romānii de pretutindeni.

(5) Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin acordurile de finanţare se sancţionează cu obligarea acestora la restituirea sumelor primite şi utilizate contrar acordului de finanţare, la care se adaugă penalităţile calculate la sumele deja acordate, īn conformitate cu prevederile legale.

Art. 15. - (1) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile este supus controlului şi monitorizării reprezentanţilor finanţatorului, precum şi organelor cu atribuţii īn materie.

(2) Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni realizează controlul şi monitorizarea modului de utilizare a finanţărilor prin structuri proprii sau prin reprezentanţii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale romāne, care vor acorda sprijin īn monitorizarea şi controlul programelor, proiectelor şi acţiunilor care se desfăşoară īn aria geografică de circumscripţie.

(3) Beneficiarul are obligaţia de a păstra la sediul său şi de a pune la dispoziţia finanţatorului, la cerere sau conform termenilor din acordul de finanţare, documentele justificative ale cheltuielilor efectuate īn cadrul programului, proiectului sau acţiunii pentru o perioadă de 5 ani de la data finalizării activităţilor finanţate.

(4) Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni poate solicita beneficiarilor contractarea unui audit extern, acreditat conform legislaţiei aplicabile, la finalul programului, proiectului sau acţiunii, pentru finanţări ce depăşesc 1,000.000 lei. Cheltuielile de audit sunt cheltuieli eligibile directe şi sunt prevăzute explicit īn bugetul proiectului, programului sau acţiunii. Īn cazul īn care beneficiarul grantului este o organizaţie internaţională sau O persoană juridică de drept public, auditul se poate realiza conform regulilor respectivului beneficiar.

Art. 16. - (1) Fondurile pentru implementarea directă, indirectă şi alocarea de granturi destinate programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea romānilor de pretutindeni şi a organizaţiilor acestora se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Romānii de Pretutindeni, īn limita fondurilor aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.

(2) Implementarea indirectă de proiecte, programe şi acţiuni īn sprijinul romānilor de pretutindeni se realizează īn limita destinaţiilor şi categoriilor de cheltuieli prevăzute īn anexă.

Art. 17. - Regimul acordării finanţărilor ne rambursabile programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea activităţii romānilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, stabilit prin prezenta lege, reprezintă o procedură specială care derogă de la cea prevăzută de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. - Prezenta lege intră īn vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumei prevăzute īn bugetul Ministerului pentru Romānii de Pretutindeni pentru sprijinirea activităţii romānilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora prin finanţarea următoarelor programe, proiecte sau acţiuni coordonate ori sprijinite de secretarul de stat pentru romānii de pretutindeni

 

I. Programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea romānilor de pretutindeni:

a) editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea publicaţiilor destinate romānilor de pretutindeni;

b) realizarea de programe şi servicii media audiovizuale, precum şi difuzarea, furnizarea şi/sau retransmisia acestora prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv internet, destinate romānilor de pretutindeni, īn colaborare cu instituţii sau organizaţii specializate, inclusiv Societatea Romānă de Televiziune şi Societatea Romānă de Radiodifuziune;

c) sprijinirea redacţiilor de radio şi televiziune īn limba romānă care realizează programe şi emisiuni destinate romānilor de pretutindeni;

d) īnfiinţarea unor radiodifuzori şi/sau dotarea şi modernizarea radiodifuzorilor īn scopul furnizării unor servicii de programe de televiziune/radiodifuziune şi a unor servicii media audiovizuale destinate romānilor de pretutindeni;

e) dotarea şi īntreţinerea editurilor organizaţiilor romānilor de pretutindeni;

f) achiziţia, construcţia, reparaţia, īntreţinerea şi dotarea unităţilor de īnvăţămānt şi a cluburilor culturale, sportive şi de creaţie ale romānilor de pretutindeni;

g) achiziţia, construcţia, reparaţia, īntreţinerea şi dotarea bisericilor şi altor unităţi de cult ale romānilor de pretutindeni şi a centrelor sociale, educaţionale şi spirituale;

h) achiziţia, construcţia, reparaţia, īntreţinerea şi dotarea sediilor centrelor culturale ale romānilor de pretutindeni, inclusiv casele limbii şi culturii romāne;

i) achiziţia, construcţia, reparaţia, īntreţinerea şi dotarea bibliotecilor romānilor de pretutindeni;

j) achiziţia, construcţia, reparaţia, īntreţinerea şi dotarea sediilor organizaţiilor romānilor de pretutindeni;

k) proiecte educaţionale pentru romānii de pretutindeni;

l) organizarea manifestărilor culturale, īn ţară şi īn străinătate, destinate romānilor de pretutindeni;

m) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, congrese, reuniuni şi altele asemenea, īn ţară şi īn străinătate;

n) organizarea şi participarea, īn ţară şi īn străinătate, la cursuri, schimburi de experienţă, vizite de documentare, programe de pregătire profesională, perfecţionare, specializare, acordarea de burse, vizite de studiu;

o) īnfiinţarea, recuperarea, restaurarea şi īntreţinerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de artă, monumente funerare, plăci comemorative, cimitire şi altele asemenea, protejarea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor romāneşti;

p) efectuarea de studii şi cercetări de sociologie, istorie, arheologie, etnografie şi folclor, dialectologie şi altele asemenea, precum şi publicarea acestora;

q) colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, din ţară şi din străinătate, pentru realizarea de proiecte īn beneficiul romānilor de pretutindeni;

r) īnfiinţarea şi dotarea centrelor educaţionale interdisciplinare, a centrelor de informare şi a programelor, proiectelor sau acţiunilor derulate de centre comunitare ale romānilor de pretutindeni;

s) finanţarea furnizării serviciilor de acces la internet şi de realizare a paginilor de internet ale asociaţiilor, fundaţiilor, unităţilor de cult, organizaţiilor, instituţiilor, persoanelor fizice autorizate sau juridice din străinătate şi din Romānia, legal constituite, īn condiţiile īn care dezvoltă programe, proiecte sau acţiuni īn sprijinul romānilor de pretutindeni;

t) transmiterea fluxurilor de ştiri, difuzate de agenţiile de presă romāneşti, către organizaţiile comunităţilor romāneşti de pretutindeni;

u) asistenţă pentru īnfiinţarea organizaţiilor şi asociaţiilor romānilor de pretutindeni;

v) promovarea şi susţinerea oportunităţilor de afaceri, īn ţară şi īn străinătate, īn beneficiul romānilor de pretutindeni;

w) promovarea şi susţinerea programelor de consolidare a

statului de drept, a cunoaşterii şi respectării drepturilor persoanelor aparţinānd minorităţilor naţionale;

x) acoperirea, īn cazuri excepţionale, temeinic argumentate, a costurilor financiare privind tratamentul medical şi spitalizarea, pe teritoriul Romāniei, pentru etnicii romāni de pretutindeni;

y) donarea de bunuri şi materiale diverse romānilor de pretutindeni;

z) acordarea de premii īn bani şi īn natură romānilor de pretutindeni care au obţinut rezultate deosebite sau au avut realizări remarcabile īn domeniul relaţiilor cu romānii de pretutindeni, conform criteriilor stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului pentru romānii de pretutindeni;

aa) cheltuieli de audit extern, īn condiţiile īn care Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni solicită contractarea unui astfel de audit.

II. Pentru finanţarea programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. i se pot acoperi cheltuielile ocazionate de:

a) editarea, achiziţia şi distribuirea de cărţi, manuale, ziare, reviste şi alte publicaţii, dicţionare, albume, enciclopedii, hărţi, casete video, casete audio, compact-discuri, broşuri, pliante, postere şi alte tipărituri pentru documentare şi pentru activităţi culturale;

b) redactarea, tehnoredactarea, tipărirea, distribuirea şi difuzarea de ziare, reviste, publicaţii şi altele asemenea;

c) realizarea şi distribuirea de filme, fotografii, imagini şi altele asemenea;

d) achiziţia şi distribuirea de diapozitive, steaguri, fanioane, cocarde, insigne, ecusoane şi altele asemenea;

e) achiziţia şi distribuirea de costume populare, obiecte de artizanat, instrumente muzicale şi altele asemenea;

f) costuri privind achiziţia, construcţia, reparaţia, īntreţinerea şi dotarea unităţilor de īnvăţămānt, sportive şi de creaţie, bisericilor şi altor unităţi de cult, bibliotecilor, centrelor culturale, centrelor educaţionale interdisciplinare, centrelor de informare, centrelor comunitare, caselor limbii şi culturii romāne şi sediilor organizaţiilor romānilor de pretutindeni, inclusiv achiziţia de terenuri;

g) chirie, cheltuieli de īntreţinere, energie electrică, telefon, fax, internet, realizarea paginilor web şi altele asemenea;

h) servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă īn domeniul tehnologiei informaţiei;

i) achiziţie de software;

j) publicitatea īn mijloacele de informare īn masă a programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I;

k) realizarea de sondaje, studii, statistici, cercetări interdisciplinare şi altele asemenea;

l) achiziţia de material didactic, mobilier şcolar, echipament sportiv, aparatură diversă, aparatură de multiplicat şi tipărit, de īnregistrare audio şi video, de emisie radio şi de televiziune, aparate telefonice, maşini de scris, aparate foto, proiectoare, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere şi alte echipamente IT, inclusiv periferice, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, veşminte preoţeşti, autovehicule şi alte bunuri;

m) achiziţia de hārtie, rechizite, cerneluri şi alte materiale tipografice;

n) construcţia, īntreţinerea şi amenajarea de monumente, busturi, plăci comemorative, cimitire, troiţe şi altele asemenea;

o) realizarea şi transmisia emisiunilor de radio şi de televiziune, īn ţară şi īn străinătate, pentru romānii de pretutindeni;

p) săpături arheologice, studii, cercetări şi altele asemenea;

q) organizarea şi participarea la simpozioane, festivaluri, conferinţe, expoziţii, colocvii, tārguri, lansări de carte şi alte asemenea manifestări, desfăşurate īn ţară şi īn străinătate, pentru romānii de pretutindeni;

r) realizarea de scenarii pentru manifestări culturale;

s) organizarea de vizite de documentare, tabere, călătorii, īntālniri zonale şi alte asemenea manifestări pentru romānii de pretutindeni;

t) abonamente la publicaţii romāneşti (ziare, reviste) şi abonamente la fluxurile de ştiri, pentru romānii de pretutindeni;

u) costuri privind vizite īn Romānia ale reprezentanţilor organizaţiilor romānilor de pretutindeni - transport, cazare, masă sau diurnă, taxe de participare la evenimente;

v) trataţii, reprezentare, deplasări interne şi externe (transport, cazare, masă sau diurnă), taxe de participare şi de vizitare, taxe consulare, taxe de īnregistrare, taxe vamale, asigurări, combustibil auto şi alte cheltuieli de transport şi difuzare;

w) acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor, donaţii şi altele asemenea;

x) onorarii, indemnizaţii, premii, burse de orice fel şi alte asemenea cheltuieli;

y) īn cazul acordării burselor pentru sprijinirea romānilor de pretutindeni, īn Romānia, īn străinătate şi īn statele de reşedinţă, de către Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni īn cadrul programelor, proiectelor sau acţiunilor desfăşurate, metodologia de acordare şi cuantumul burselor se vor stabili prin ordin al ministrului pentru romānii de pretutindeni.

III. Pentru cheltuielile prevăzute la pct. II se vor aplica următoarele reguli:

a) pentru cheltuielile privind deplasările īn ţară şi īn străinătate, referitoare la cazare, transport, indemnizaţii de deplasare şi altele asemenea ordonatorul de credite poate stabili prin ordin normative proprii, īn funcţie de condiţiile specifice şi modul de desfăşurare a programelor, proiectelor sau acţiunilor īn sprijinul romānilor de pretutindeni, care nu pot depăşi drepturile stabilite pentru personalul instituţiilor publice, potrivit legislaţiei īn vigoare;

b) pentru cheltuielile de masă, trataţii, reprezentare şi altele asemenea ordonatorul de credite poate stabili prin ordin normative proprii, īn funcţie de condiţiile specifice şi de modul de desfăşurare a programelor, proiectelor sau īn sprijinul romānilor de pretutindeni, care nu pot depăşi normativele de cheltuieli stabilite potrivit legislaţiei īn vigoare pentru autorităţile şi instituţiile publice.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.