MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 220/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 220         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 12 martie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

86. - Hotărāre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.218. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie īn īnvăţămāntul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.232/2015

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă īn valoare totală de 1.517.900 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie īn bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe anul 2018, pentru sprijinirea unui număr total de 493 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre, aflate īn situaţii de necesitate cauzate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase şi alunecări de teren, accidente, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rīndunică,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 86.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Adresa

Judeţul

Suma - lei -

1

Haneş Georgeta Elena

Comuna Vadu Moţilor, sat Vāltori nr. 482

Alba

5.000

2

Horhat Viorica

Comuna Cetatea de Baltă, sat Feisa nr. 242

Alba

5.000

3

Milea Emilia

Comuna Mirăslău, sat Lopadea Veche nr. 168

Alba

1.000

4

Ţolaş Maria

Comuna Ighiu nr. 349

Alba

2.500

5

Indreica Doina

Comuna Bocsig, sat Bocsig nr. 508

Arad

500

6

Donoiu Daniel

Municipiul Curtea de Argeş, str. Cuza Vodă, bl, E17, sc. A, ap. 15

Argeş

3.000

7

Gălan Florentina

Municipiul Piteşti, str. Tudor Vladimirescu nr. 19, bl. U2, sc. A, ap. 29

Argeş

3.500

8

Godeanu Liliana

Municipiul Piteşti, str. Eugen Lovinescu nr. 13, bl. 80, sc. B, ap. 1

Argeş

5.000

9

Iorga Elena

Municipiul Piteşti, str. Petru Rareş nr. 7, bl. P19, sc. B, ap. 1

Argeş

2.500

10

Mustaţă Octavian Ioan

Municipiul Curtea de Argeş, Bd. Basarabilor, bl. 42, sc. A, ap. 11

Argeş

4.000

11

Neagoe Mariana

Comuna Slobozia, sat Slobozia, str. Lunca Dāmbovnicului nr. 29A

Argeş

3.500

12

Tiu Silvia

Oraşul Ştefăneşti, Uliţa Vlădusei nr. 3

Argeş

1.500

13

Tudose Cornelia Olga

Oraşul Ştefăneşti, sat Viişoara, calea Bucureşti nr. 60

Argeş

2.500

14

Adragăi Dorina

Municipiul Bacău, str. Cornişa Bistriţei nr. 34, sc. A, ap. 2

Bacău

2.500

15

Aparaschivei Elena

Comuna Valea Seacă

Bacău

2.000

16

Bălan Irina

Comuna Parava, sat Rădoaia

Bacău

3.000

17

Bārliba Maria

Oraşul Tārgu Ocna, str. Republicii nr. 20

Bacău

2.000

18

Bibire Ecaterina

Municipiul Bacău, str. Panselelor nr. 5, sc. A, ap. 9

Bacău

3.500

19

Boţea Aritina Florentina

Municipiul Bacău, str. Nicu Enea nr. 42A, sc. A, ap. 302

Bacău

2.500

20

Buga Florin

Comuna Ungureni, sat Bibireşti

Bacău

3.000

21

Burtilă Niculina Violeta

Municipiul Bacău, str. Corbului nr. 3B

Bacău

3.000

22

Cernat Maria

Comuna Măgireşti, sat Măgireşti

Bacău

3.000

23

Ciubotarii Mariana

Comuna Căiuţi, sat Popeni nr. 253

Bacău

3.000

24

Cocală Teodora

Municipiul Bacău, str. Letea nr. 46A, sc. A, ap. 1

Bacău

3.500

25

Creangă Neculai

Comuna Scorţeni

Bacău

3.000

26

David Margareta Mihaela

Municipiul Bacău. str. Letea nr. 50, bl. S, ap. 5, sc. B

Bacău

3.500

27

Dănilă Georgiana Luminiţa

Municipiul Bacău, str. Miron Costin nr. 19, sc. A, ap. 11

Bacău

2.000

28

Diaconu Costel

Municipiul Bacău, str. Prelungirea Bradului nr. 119, sc. A, ap. 6

Bacău

3.500

29

Dinu Leonora

Municipiul Bacău, str. Alecu Russo nr. 57, sc. C, ap. 19

Bacău

1.500

30

Frăteanu Elena

Oraşul Tārgu Ocna, str. 1 Mai, bl. D1, ap. 15

Bacău

2.500

31

Găluşcă Pavel

Comuna Măgireşti, sat Prăjeşti

Bacău

3.500

32

Gherghel Vergina

Comuna Negri, sat Poiana

Bacău

4.500

33

Godoci Stelian

Comuna Letea Veche, str. Oborului nr. 8

Bacău

3.500

34

Gondoş Liliana

Municipiul Oneşti, str. Jupiter nr. 1, sc. B, ap. 35

Bacău

4.500

35

Grădinaru Coca

Municipiul Bacău, str. Aeroportului nr. 2, sc. A, ap. 6

Bacău

3.500

36

Hanu Vasile

Comuna Pārjol, sat Băsăşti

Bacău

3.000

37

Ilaş Ionel

Comuna Zemeş, sat Zemeş, str. Mihai Eminescu nr. 4

Bacău

1.500

38

Isvoranu Ioan

Municipiul Bacău, str. Narciselor nr. 2, sc. B, ap. 21

Bacău

2.500

39

Manea Maria

Municipiul Oneşti, str. Belvedere nr. 14, bl. 14, sc. B, ap. 13

Bacău

2.500

40

Moraru Florentina

Municipiul Bacău, str. Făgăraş nr. 4, sc. B, ap. 1

Bacău

4.000

41

Muntenaşu Nicoleta

Comuna Măgireşti, sat Măgireşti

Bacău

2.500

42

Nedelcu Aglaia

Municipiul Bacău, str. Radu Negru nr. 1, sc. C, ap. 55

Bacău

1.500

43

Olaru Elena

Municipiul Oneşti, Aleea Parcului nr. 1, sc. A, ap. 79

Bacău

2.500

44

Opincă Elena

Municipiul Moineşti, str. George Coşbuc nr. 18

Bacău

2.500

45

Paşcanu Marusia

Municipiul Moineşti, str. Dezbenzinării nr. 17

Bacău

3.000

46

Pavăl Rodica

Municipiul Bacău, str. 22 Decembrie nr. 4, sc. B, ap. 4

Bacău

2.500

47

Păduraru Bogdan Constantin

Comuna Gārleni, sat Surina

Bacău

4.500

48

Pădure Victor

Municipiul Bacău, str. Banca Naţională nr. 33, sc. G, ap. 10

Bacău

2.500

49

Prodan Ion

Oraşul Tārgu Ocna, str. Gălean nr. 93

Bacău

3.000

 

50

Puiu Cristina

Municipiul Oneşti, str. Mărăşeşti nr. 14, sc. B, ap. 24

Bacău

4.500

51

Radu Valeria

Municipiul Bacău, str. Apusului nr. 12, ap. 1

Bacău

2.500

52

Răileanu Gheorghi

Municipiul Moineşti, str. Luminii, bl. F2, sc. A, ap. 16

Bacău

3.000

53

Reiss Maria

Municipiul Bacău, str. Prelungirea Bradului nr. 54

Bacău

3.000

54

Rusu Mioara Claudia

Municipiul Bacău, str. Letea nr. 12, ap. 3

Bacău

3.500

55

Soşu Mărioara

Comuna Tamaş, str. Principală nr. 9

Bacău

4.500

56

Stamate Florin

Comuna Măgireşti, str. Morilor nr. 9

Bacău

4.500

57

Stan Iuliana

Comuna Coţofăneşti, sat Borşani

Bacău

3.000

58

Sumănaru Cecilia

Comuna Buciumi

Bacău

3.000

59

Tīmpu Cristina

Municipiul Bacău, str. Milcov nr. 69, sc. A, ap. 6

Bacău

4.000

60

Ţīru Doiniţa

Comuna Helegiu

Bacău

3.000

61

Ţurcanu Simona

Comuna Ungureni, sat Bibireşti nr. 4

Bacău

1.500

62

Vasiliu Ana Maria

Comuna Scorţeni

Bacău

3.000

63

Vişan Denisa Maria

Municipiul Bacău, str. Bicaz, bl. 154, sc. B, ap. 6

Bacău

4.000

64

Volmer Florin

Comuna Dealu Morii, sat Căuia

Bacău

3.500

65

Ardelean Violeta

Comuna Boianu Mare, sat Boianu Mare nr. 61

Bihor

2.000

66

Onaca Petru

Comuna Sānnicolau Romān, sat Berechiu nr. 163

Bihor

750

67

Seichei Mariana

Comuna Tileagd, sat Bălaia nr. 60

Bihor

1.000

68

Adam Camelia

Comuna Dumitra, sat Dumitra nr. 388

Bistriţa-Năsăud

3.000

69

Bucşa Iustina

Comuna Dumitriţa, sat Budacu de Sus nr. 95

Bistriţa-Năsăud

3.000

70

Cilean Ioan

Comuna Şieuţ, sat Sebiş nr. 145

Bistriţa-Năsăud

5.000

71

Fincer Ioan

Comuna Dumitra, sat Tărpiu nr. 294

Bistriţa-Năsăud

2.000

72

Molnar Elisabeta

Comuna Uriu, sat Uriu nr. 332

Bistriţa-Năsăud

5.000

73

Muţi Ştefan

Comuna Dumitra, sat Tărpiu nr. 173J

Bistriţa-Năsăud

5.000

74

Mutu Ioan Petru

Comuna Dumitra, sat Cepari nr. 87

Bistriţa-Năsăud

4.000

75

Păţitu Emil

Comuna Poiana Ilvei, sat Poiana Ilvei nr. 264

Bistriţa-Năsăud

7.000

76

Toth Gheorghe

Comuna Dumitra, sat Tărpiu nr. 158

Bistriţa-Năsăud

1.000

77

Chircia Costache

Comuna Stăuceni, sat Tocileni

Botoşani

2.000

78

Cotleţ Ioan

Comuna Frumuşica, sat Şendreni

Botoşani

2.000

79

Fedeleş Estera

Comuna Nicşeni, sat Dorobanţi

Botoşani

2.500

80

Fetcu Milica

Comuna Vlădeni, sat Māndreşti

Botoşani

2.500

81

Gheorghiţă Petroneta

Comuna Călăraşi, sat Pleşani

Botoşani

5.000

82

Giradă Viorel

Municipiul Dorohoi, Aleea Mărului nr. 4, bl. D18, ap. 2

Botoşani

2.000

83

Gontaru Marius Ionuţ

Municipiul Botoşani, str. Octav Băncilă nr. 5, sc. A, ap. 21

Botoşani

3.500

84

Grădinariu Dana

Municipiul Dorohoi, str. Poştei nr. 19, bl. I3, ap. 6

Botoşani

3.500

85

Huţu Elena

Municipiul Botoşani, str. Primăverii nr. 2, sc. C, ap. 10

Botoşani

3.000

86

Ichim Nicoleta

Comuna Broscăuţi, sat Broscăuţi

Botoşani

3.500

87

Lefter Tiberiu Vlad

Municipiul Dorohoi, aleea Criva nr. 10, bl. 12, ap. 16

Botoşani

3.000

88

Lepărdă Neculai

Municipiul Dorohoi, str. Sf. Ioan Romānul nr. 89

Botoşani

3.500

89

Maftei Teodora

Comuna Hilişeu-Horia, sat Hilişeu-Cloşca

Botoşani

2.500

90

Manea Neculai

Municipiul Dorohoi, str. Lt. Andrei nr. 23

Botoşani

3.500

91

Marcu Mihail Cătălin

Municipiul Botoşani, aleea Parcul Tineretului nr. 11, sc. C, ap. 16

Botoşani

3.000

92

Maxim Cristina Gabriela

Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24F

Botoşani

3.000

93

Nucu Viorica

Comuna Durneşti, sat Băbiceni

Botoşani

3.000

94

Pricop Gabriela Greta

Municipiul Dorohoi, str. Lt. Andrei nr. 23

Botoşani

3.000

95

Puiu Brānduşa

Municipiul Botoşani, str. Adrian Adamiu nr. 10, sc. A, ap. 1

Botoşani

2.500

96

Sfeclă Elena

Municipiul Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr. 82

Botoşani

4.000

97

Simian Doina

Municipiul Dorohoi, str. Eugen Nicolau nr. 14

Botoşani

3.000

98

Şipoteanu Mana

Comuna Stăuceni, sat Siliştea

Botoşani

2.000

99

Taraşi Viorica

Comuna Cristeşti, sat Oneaga

Botoşani

5.000

 

100

Tucaliuc Gheorghe

Comuna Călăraşi, sat Călăraşi

Botoşani

4.000

101

Ardeleanu Mihaela

Comuna Feldioara, str. Brazilor nr. 15, bl. 15, sc. A, ap. 5

Braşov

3.000

102

Sas Maria

Municipiul Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, bl. 16, sc. A, ap. 1

Braşov

2.500

103

Bănică Daniela

Comuna Roşiori, str. Magnoliei nr. 58

Brăila

3.000

104

Cīrlan Ion

Comuna Şuţeşti, str. Ianca nr. 1, bl. A1, sc. 1, ap. 4

Brăila

5.000

105

Filip Lavinia-Florina

Municipiul Brăila, str. Hipodrom nr. 27, bl. K1, sc. 3, ap. 53

Brăila

3.000

106

Ichim Silvia

Municipiul Brăila, str. Salcāmului nr. 2, bl. A6, sc. 2, ap. 10

Brăila

5.000

107

Ioniţă Paulina

Municipiul Brăila, str. 1 Dec. 1918 nr. 57, bl. F1, sc. 3, ap. 46

Brăila

3.000

108

Mihalcea Rada

Municipiul Brăila, str. Rahovei nr. 369

Brăila

2.000

109

Surdu Vasilica

Municipiul Brăila, şos. Buzăului nr. 1, bl. B1, sc. 2, ap. 37

Brăila

1.500

110

Alexe Mădălina Gabriela

Comuna Mărgăriteşti, sat Fāntānele

Buzău

5.000

111

Anghelescu Gheorghiţa

Comuna Scorţoasa, sat Deleni

Buzău

2.500

112

Frăţiloiu Elena

Comuna Colţi, sat Colţi nr. 186

Buzău

4.000

113

Ivaşcu Florinel

Comuna Berea, sat Valea Nucului, str. Şcolii nr. 131

Buzău

5.000

114

Mazīlu Sorina

Oraşul Nehoiu, str. Bisericii nr. 3, bl. G, sc. B, ap. 19

Buzău

3.000

115

Petre Vasile Gabi

Comuna Zărneşti, sat Fundeni

Buzău

3.000

116

Spilcea Neculai

Comuna Verneşti, sat Nişcov

Buzău

500

117

Toader Adela

Municipiul Buzău, str. Zona Bazar, bl. 1B, ap. 14

Buzău

1.000

118

Măran Gheorghe

Comuna Ciclova Romānă, sat Ilidia nr. 33

Caraş-Severin

5.000

119

Bardu Laurenţiu

Municipiul Medgidia, str. Silozului nr. 75

Constanţa

10.000

120

Con stand īn Laura-Monica

Oraşul Techirghiol, str. Gheorghe Doja nr. 7

Constanţa

20.000

121

Costache Tudorel

Municipiul Constanţa, str. Progresului nr. 2, bl, G2, sc. C, et. I, ap. 45

Constanţa

5.000

122

Dīscă Nicolae Cătălin

Comuna Bărăganu, sat Lanurile, str. Viforului nr. 326

Constanţa

1.000

123

Gaci Dumitru

Municipiul Constanţa, str. I. Gh. Duca nr. 81, bl. L46, sc. B, et. 3, ap. 57

Constanţa

2.500

124

Ignat Elisabeta Mihaela

Comuna Albeşti, sat Cotu Văii, str. Negru Vodă nr. 93

Constanţa

3.000

125

Keresztes Zsolt

Comuna Poian, sat Belani nr. 101

Covasna

10.000

126

Vén Lajos

Oraşul Covasna, str. Arany Jįnos nr. 12

Covasna

6.500

127

Achim Lucian

Comuna Mătăsaru, sat Puţu cu Salcie nr. 205

Dāmboviţa

1.500

128

Bamboi Gheorghe

Comuna Cojasca, sat Iazu, str. Barbariei nr. 422

Dāmboviţa

3.000

129

Bran Andreea

Comuna Şotānga, Calea Pucioasei nr. 132A

Dāmboviţa

4.000

130

Busuioc Florica

Comuna Gura Ocniţei, str. Cămine nr. 6

Dāmboviţa

5.000

131

Catinca Dumitru

Comuna Măneşti, sat Drăgăeşti-Pămānteni nr. 66

Dāmboviţa

1.000

132

Cīrstian Vasilica

Municipiul Tārgovişte, Bd. Unirii nr. 16, bl. 2, ap. 7

Dāmboviţa

4.000

133

Constantin Ioana

Comuna Niculeşti nr. 146

Dāmboviţa

4.000

134

Constantina Elvira

Municipiul Tārgovişte, Calea Cāmpulung nr. 132

Dāmboviţa

1.000

135

Duia Ileana

Comuna Iedera nr. 573

Dāmboviţa

4.000

136

Franga Georgeta

Comuna Cojasca, sat Iazu, str. Spre Bilciureşti nr. 192

Dāmboviţa

2.000

137

Gheorghe Eduard

Comuna Măneşti, sat Drăgăeşti-Pămānteni nr. 500

Dāmboviţa

1.000

138

Gheorghe Mimi

Oraşul Pucioasa, str. Morilor nr. 35

Dāmboviţa

1.000

139

Gheorghe Steliana

Municipiul Tārgovişte, str. Poet Gr. Alexandrescu nr. 1, bl. E6, ap. 18

Dāmboviţa

4.000

140

Gorgoteanu Cristina

Municipiul Tārgovişte, str. Radu Popescu nr. 5, bl. 34, sc. B, et. 3, ap. 14

Dāmboviţa

3.000

141

Gurău Vasilica

Comuna Dărmăneşti, satul Mărginenii de Sus nr. 419

Dāmboviţa

1.000

142

Hanciuc Elisabeta

Comuna Gura Ocniţei, str. Cămine nr. 8

Dāmboviţa

5.000

143

Iancu Lică

Municipiul Tārgovişte, str. Ialomiţei nr. 1

Dāmboviţa

1.000

144

Ionescu Mioara

Comuna I.L. Caragiale nr. 237

Dāmboviţa

4.000

145

Ioniţă Elena

Oraşul Pucioasa, str. Stadionului, bl. 103, ap. 26

Dāmboviţa

500

146

Kilavuzoglu Mariana

Oraşul Găeşti, str. Trandafirilor nr. 73

Dāmboviţa

4.000

147

Manole Ioana

Oraşul Pucioasa, str. Fāntānilor nr. 26

Dāmboviţa

1.000

148

Marcu Laurenţiu

Comuna Cobia, satul Călugăreni nr. 34

Dāmboviţa

4.000

149

Marin Gheorghe

Municipiul Tārgovişte, str. Ialomiţei nr. 32

Dāmboviţa

4.000

 

150

Mocanu Petruţa

Municipiul Tārgovişte, str. Cāmpulung nr. 150

Dāmboviţa

1.500

151

Neacşu Marin

Comuna Corneşti nr. 366

Dāmboviţa

5.000

152

Neagu Aurel

Comuna I.L. Caragiale nr. 284

Dāmboviţa

1.000

153

Nica Floarea

Comuna Ludeşti, satul Scheiu de Sus

Dāmboviţa

800

154

Oprea Diana

Comuna Măneşti, satul Drăgăeşti-Pămānteni nr. 39B

Dāmboviţa

4.000

155

Pandeloiu Dumitru

Oraşul Găeşti, str. Unirii, bl. 36, sc. A, ap. 6

Dāmboviţa

4.000

156

Pinca Geana

Comuna Măneşti, satul Drăgăeşti-Pămānteni nr. 62

Dāmboviţa

500

157

Radu Mihaela

Municipiul Tārgovişte, str. Cpt. Tudorică Popescu nr. 73

Dāmboviţa

4.000

158

Rădulescu Cristina Matilda

Comuna Corneşti, satul Frasin nr. 207

Dāmboviţa

4.000

159

Răstoacă Niculina

Oraşul Pucioasa, str. Florin Popescu, bl. OMNIA, ap. 6

Dāmboviţa

450

160

Sandu Ion

Comuna Corbii Mari, satul Petreşti, str. Viilor nr. 18

Dāmboviţa

1.000

161

Spīnu Florentina

Comuna Iedera, satul Iedera de Jos nr. 457

Dāmboviţa

4.000

162

Sta noi u Ion

Municipiul Tārgovişte, str. Petru Cercel nr. 8, bl. 46D, et. 3, ap. 16

Dāmboviţa

2.000

163

Stoica Viorica Olivia

Comuna Măneşti, satul Drăgăeşti-Pămānteni nr. 63B

Dāmboviţa

1.000

164

Şerban Roxana Adelina

Municipiul Tārgovişte, str. Hipodromului nr. 23

Dāmboviţa

4.000

165

Ştefan Marinela

Municipiul Tārgovişte, str. Zorilor nr. 25A

Dāmboviţa

1.500

166

Ştefan Nicolae Cristian

Municipiul Tārgovişte, str. Ciocārliei nr. 15

Dāmboviţa

1.500

167

Tăbārcă Laura Aurica

Comuna Văleni-Dāmboviţa nr. 471

Dāmboviţa

3.000

168

Tudor Diana Valentina

Comuna Vārfuri nr. 188

Dāmboviţa

8.000

169

Vlăsceanu Vasile

Oraşul Pucioasa, cartierul Bela nr. 140

Dāmboviţa

5.000

170

Zvorăşteanu Ionela

Oraşul Găeşti, str. 13 Decembrie, bl. 49, sc. B, ap. 6

Dāmboviţa

4.000

171

Abraham Nicoleta

Municipiul Craiova, str. Spania nr. 24, bl. 011, sc. 1, ap. 18

Dolj

1.500

172

Ciobanu Nuţa Lidia

Comuna Apele Vii nr. 769

Dolj

3.000

173

Creţu Elena Irina

Municipiul Craiova, str. Vasile Alecsandri nr. 41

Dolj

300

174

Dascălu Daniela

Municipiul Craiova, str. Take Ionescu nr. 110

Dolj

2.500

175

Grinea Dalia

Comuna Bārca, str. Eroilor nr. 9

Dolj

1.000

176

Jumolea Trana

Comuna Dragoteşti, satul Beneşti, str. 1 Decembrie nr. 74

Dolj

500

177

Nenciu Alexandrina

Municipiul Craiova, cartierul Brazda lui Novac, bl. A11, sc. 3, ap. 16

Dolj

1.500

178

Popa Victor

Comuna Şimnicu de Sus, satul Albeşti, str. Col. Ioan Angelescu nr. 120

Dolj

3.000

179

Roşea Dumitru

Comuna Podari, satul Gura-Văii, str. Progresului nr. 36

Dolj

1.000

180

Rotaru Mirela Magdalena

Oraşul Bechet, str. Mihail Kogălniceanu nr. 19

Dolj

500

181

Segărceanu Elena

Comuna Măceşu de Sus nr. 161

Dolj

500

182

Spanoudis Maria

Municipiul Craiova, str. Aristizza Romanescu nr. 1, bl. A1, sc. 1, ap. 60

Dolj

1.000

183

Văduva Aurelia

Municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota nr. 12, bl. D4, sc. 1, ap. 2

Dolj

500

184

Beldie Nicuşor

Comuna Griviţa

Galaţi

1.000

185

Cozma Valorica

Municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 203, bl. A4, sc. 1, et. 2, ap. 12

Galaţi

3.000

186

Arghir Gheorghe

Comuna Roata de Jos, satul Cartojani, str. Măceş nr. 10A

Giurgiu

5.000

187

Babaianu Florina

Municipiul Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, bl. C7, sc. C, ap 43

Giurgiu

3.000

188

Badea Rodi ca

Comuna Letca Noua, satul Letca Veche. str. Fazanilor nr. 12

Giurgiu

5.000

189

Barbălată Frusinica

Comuna Vedea, str. Viilor nr. 23

Giurgiu

2.000

190

Ciolan Dumitra

Comuna Ghimpaţi

Giurgiu

2.000

191

Crăciun Marian

Comuna Ghimpaţi, str. Unirii nr. 27

Giurgiu

2.000

192

Craiciu Ionela Alina

Comuna Vedea, str. Rozelor nr. 29

Giurgiu

2.000

193

Davidescu Doicin

Comuna Mārşa

Giurgiu

9.000

194

Gheorghisan Ştefan

Comuna Ghimpaţi, satul Naipu, str. Mereni nr. 26

Giurgiu

2.000

195

Ion Gheorghe

Comuna Ulmi, satul Drăgăneasca, str. Brezoaiele nr. 169

Giurgiu

2.000

196

Iordan Mirela

Comuna Găujani, satul Pietrişu, str. Lebedelor nr. 5

Giurgiu

2.000

197

Marin Viorel Florea

Comuna Comana, satul Grădiştea

Giurgiu

1.000

198

Movilescu Ana Maria

Municipiul Giurgiu, str. Portului, bl. 11, sc. A. ap. 2

Giurgiu

3.000

199

Muscă Mihaela

Comuna Găujani, satul Pietrişu

Giurgiu

2.000

 

200

Oica Ioana

Comuna Săbăreni, str. Banichii nr. 8

Giurgiu

2.000

201

Tulică Dumitra

Comuna Găujani, satul Pietrişu

Giurgiu

1.000

202

Vasile Florin

Comuna Găujani, satul Pietrişu

Giurgiu

2.000

203

Zaharia Cristina

Comuna Ghimpaţi, satul Naipu, str. Lăutarilor nr. 11

Giurgiu

2.000

204

Taga Daniela Mihaela

Municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl. 106, et. 3, ap. 15

Giurgiu

2.000

205

Barbu Georgiana Veronica

Municipiul Tārgu Jiu, str. Olari nr. 5, bl. 5, sc. 3, ap. 41

Gorj

4.000

206

Diaconescu Elena Camelia

Comuna Albeni, satul Albeni

Gorj

2.500

207

Florescu Ion Gabriel

Municipiul Tārgu Jiu, str. Gen. Christian Tell nr. 5, bl. 5, sc. 2, ap. 11

Gorj

4.000

208

Banfi Viorica

Comuna Leliceni, satul Fitod nr. 105

Harghita

5.000

209

Catilina Daniel Ionel

Comuna Orăştioara de Sus, satul Ocolişu Mic nr. 72

Hunedoara

1.000

210

Negruşa Radu Dorina Norica

Municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 29, bl. V1, sc. C, et. 1, ap. 47

Hunedoara

4.000

211

Tīmpean Crinela

Municipiul Orăştie, str. Viilor nr. 49

Hunedoara

20.000

212

Turcu Constantin

Municipiul Orăştie, str. Pricazului, bl. 8, sc. A, et. 1, ap. 14

Hunedoara

500

213

Anton Cristinel

Comuna Rāu de Mori, sat Suseni nr. 3

Hunedoara

4.000

214

Ciulei Florian

Oraşul Petrila, str. Republicii, bl. 105, ap. 25

Hunedoara

2.500

215

Curec Magdolna-Martika

Municipiul Petroşani, str. Venus, bl. 5, sc. 2, ap. 33

Hunedoara

20.000

216

Dodi Marinela

Municipiul Lupeni, str. Viitorului, bl. D 12, sc. 2, ap. 60

Hunedoara

2.000

217

Micluţa Voicu

Municipiul Brad, str. Decebal nr. 78

Hunedoara

4.000

218

Pintican Florica

Municipiul Deva, str. Horia, bl. 4, sc. 2, et. 3, ap. 23

Hunedoara

4.000

219

Tătar Miuţa

Municipiul Deva, str. Minerului, bl. 28, sc. A, ap. 11

Hunedoara

4.000

220

Apostol Mihaela

Comuna Ograda, str. Mărăşti nr. 22

Ialomiţa

4.000

221

Bran Vasile

Municipiul Slobozia, str. Lacului, bl. A, sc. A, ap. 23

Ialomiţa

1.000

222

Dragnea Nela

Comuna Ion Roată, sat Broşteni, str. Birlic nr. 37

Ialomiţa

4.000

223

Gheorghe Ioana

Comuna Gheorghe Doja, str. Ionescu nr. 84

Ialomiţa

1.000

224

Ioniţă Fănica

Comuna Ion Roată, sat Broşteni, şos. Bucureşti-Constanţa nr. 43

Ialomiţa

1.000

225

Iordache Georgeta

Comuna Gheorghe Doja, str. Ciorani nr. 26

Ialomiţa

4.000

226

Nenciu Cicilia

Comuna Reviga, str. A.I. Cuza nr. 32

Ialomiţa

4.000

227

Stan Elena

Comuna Ion Roată, sat Broşteni, str. Sudului nr. 27

Ialomiţa

1.000

228

Vlad Ancuţa

Municipiul Slobozia, str. Lacului nr. 10, bl. 55, sc. B, ap. 15

Ialomiţa

4.000

229

Agape Călin Mihail

Municipiul Iaşi, str. Vlădiceni nr. 14, bl. Cămin, sc. 3, et. 4, ap. 54

Iaşi

10.000

230

Aşchiopoaie Ionel

Comuna Lungani, sat Crucea, str. Prof. Mihăilescu Ion nr. 62

Iaşi

8.000

231

Balotă Gabriela Petronela

Comuna Lungani, sat Lungani

Iaşi

5.000

232

Boureanu Vasile Marcel

Comuna Lungani, sat Crucea

Iaşi

4.000

233

Buzenchi Lidia

Municipiul Paşcani, str. Nicolae Iorga nr. 9, bl. Magazin, et. 1, ap. 2

Iaşi

4.000

234

Cārnici Elena Carmen

Comuna Ipatele, sat Alexeşti nr. 1

Iaşi

2.500

235

Chiriac Maricela

Municipiul Iaşi, şos. Naţională nr. 184, bl. A1, et. 4, ap. 13 (domiciliul legal); municipiul Iaşi, str. Tabacului nr. 1D, bl. 256, ap. 20 (fără forme legale)

Iaşi

4.000

236

Chirilă Paraschiva

Municipiul Iaşi, Bd. Chimiei nr. 51, bl. G15, et. 2, ap. 8

Iaşi

7.000

237

Cīmpan Elena

Comuna Ciurea, sat Curături, str. Verde nr. 77

Iaşi

3.000

238

Creangă Ilie Constantin

Municipiul Iaşi, str. Pantelimon Halipa nr. 16

Iaşi

2.000

239

Dascălu Ioan

Comuna Prisăcani, sat Moreni, str. Mănăstirii nr. 12

Iaşi

5.000

240

Dăscălescu Anica

Comuna Prisăcani, sat Moreni

Iaşi

5.000

241

Farcaş Petru Pavel

Comuna Focuri, str. Sector 2 nr. 118

Iaşi

1.500

242

Fistiş Costică-Marinică

Comuna Tătăruşi, sat Uda

Iaşi

10.000

243

Floria Ovidiu Petronel

Comuna Lungani, sat Zmeu, str. Ion Neculce nr. 4

Iaşi

4.000

244

Gheonca Eugen

Comuna Popeşti, sat Obrijeni

Iaşi

1.000

245

Hāncu Gabi Ludmila

Comuna Lungani, sat Zmeu, str. Īnv. Dumitriu Alexandru nr. 24

Iaşi

3.500

246

Huşanu Maria

Municipiul Iaşi, str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 3, ap. 86

Iaşi

500

247

Iovu Emil

Comuna Ipatele, sat Ipatele

Iaşi

8.000

248

Jufă Cristina

Comuna Hălăuceşti, sat Luncaşi nr. 340

Iaşi

10.000

249

Majlat Judit

Municipiul Iaşi, stradela Grădinari nr. 2, bl. Salubris, parter, ap. 3

Iaşi

6.000

 

250

Matei Vasile

Comuna Lungani, sat Zmeu

Iaşi

3.000

251

Militariu Aneta

Municipiul Iaşi, str. Stejar nr. 37A, bl. A1, sc. D, et. 10, ap. 1 (domiciliul legal); municipiul Iaşi, str. Obreja nr. 33 (fără forme legale)

Iaşi

3.000

252

Palaghia Roxana Mana

Municipiul Iaşi, str. Vămăşoaia nr. 15, bl. A 33-34, sc. A34, et. 2, ap. 9

Iaşi

3.000

253

Pīrvan Carmen Maria

Municipiul Iaşi, str. Ciric nr. 40A, bl. V2-2, parter, ap. 2

Iaşi

3.000

254

Postudor Vasile

Comuna Holboca, sat Rusenii Vechi, str. Vāntului nr. 42

Iaşi

8.000

255

Radu Nicoleta

Municipiul Iaşi, str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 3, ap. 79

Iaşi

2.000

256

Rusu Constantin

Comuna Focuri, sat Focuri, str. Sector 1

Iaşi

4.000

257

Smău Ioan

Municipiul Paşcani, str. Tămăduieni nr. 24B

Iaşi

3.000

258

Tămi Veronica

Comuna Butea, sat Butea

Iaşi

2.000

259

Timofte Gheorghe

Comuna Lungani, sat Zmeu, str. Īnv. Asiei Ion nr. 1

Iaşi

4.000

260

Tofalvi Iuliana

Municipiul Iaşi, str. Ion C. Brătianu nr. 30

Iaşi

4.000

261

Zlate Dănuţ Adrian

Municipiul Iaşi, Bd. Socola nr. 29, bl. A, sc. A, parter, ap. 1

Iaşi

2.500

262

Lefter Marian

Comuna Chitila, str. Dacia nr. 58

Ilfov

15.000

263

Cozma Elisabeta

Comuna Remetea Chioarului nr. 105

Maramureş

500

264

Demian Gavril

Comuna Şişeşti, sat Surdeşti nr. 249

Maramureş

1.500

265

Gereben Alexandra

Oraşul Baia Sprie, str. Gordanului nr. 14

Maramureş

500

266

Mureşan Florin

Comuna Copalnic Mănăştur, sat Preluca Nouă nr. 8A

Maramureş

1.000

267

Poduţ Vasile Gheorghe

Comuna Şişeşti, sat Surdeşti nr. 153

Maramureş

2.000

268

Stoica Vlad Petru

Comuna Copalnic Mănăştur, sat Copalnic nr. 144A

Maramureş

1.500

269

Surduc Nicolae

Comuna Remetea Chioarului, sat Poşta nr. 88

Maramureş

1.000

270

Ştiop Gheorghe Nucuţ

Comuna Şişeşti, sat Surdeşti nr. 382

Maramureş

1.000

271

Tămaş Anisie

Comuna Şişeşti, sat Surdeşti nr. 443

Maramureş

500

272

Vălenaş Ana

Comuna Săsar, str. Eroilor nr. 102

Maramureş

1.000

273

Bădescu Marilena Nina

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. C-tin Brāncoveanu nr. 223, bl. IS8, sc. 2, ap. 3

Mehedinţi

5.000

274

Bucur Gheorghe Mircea

Comuna Albeşti, str. Valea Albeştilor nr. 96

Mureş

4.500

275

Ciurba Viorel Florin

Comuna Chiheru de Jos, sat Urisiu de Jos nr. 157

Mureş

5.000

276

Cozac Maria

Oraşul Sărmaşu, str. Vasile Simonis nr. 50 A

Mureş

3.000

277

Mazur Alexandru

Oraşul Sărmaşu, str. Vasile Simonis nr. 14

Mureş

2.500

278

Andrei Mariana

Comuna Ştefan cel Mare

Neamţ

6.000

279

Avroean Elena

Comuna Ţibucani, sat Davideni, str. Principală nr. 257

Neamţ

2.000

280

Biza Ioan

Comuna Ceahlău

Neamţ

4.000

281

Bīrsan Ileana

Comuna Stăniţa, sat Chicerea

Neamţ

5.000

282

Carnaru Melania

Comuna Gādinţi

Neamţ

4.000

283

Casămāndră Vasile

Municipiul Roman, str. Aprodul Arbore, bl. 7, sc. B, ap. 20

Neamţ

5.000

284

Cobzariu Viorel

Comuna Borleşti, sat Ruseni

Neamţ

2.500

285

Creţu Andrei Silviu

Comuna Crăcăoani, sat Crăcăoani

Neamţ

3.500

286

Dan Nicolae

Municipiul Piatra-Neamţ, str. Privighetorii nr. 3, bl. B 2, ap. 9

Neamţ

3.500

287

Dănilă Ticuşor Gabriel

Municipiul Piatra-Neamţ, str. Lămāiţei nr. 17, bl. C9, ap. 27

Neamţ

5.000

288

Diaconu Radu

Comuna Vānători-Neamţ, sat Vānători-Neamţ, str. Şcoala Veche nr. 1422

Neamţ

5.000

289

Doroftei Victoria

Comuna Pipirig, sat Stānca

Neamţ

2.500

290

Dunăroaia Ileana

Comuna Hangu, sat Hangu

Neamţ

3.500

291

Florea Rodica

Municipiul Roman, str. Rahovei, bl. 8, ap. 18

Neamţ

4.000

292

Florea Sorin

Comuna Alexandru cel Bun, sat Bistriţa nr. 508

Neamţ

5.000

293

Gherasim Mana

Municipiul Piatra-Neamţ, str. Dimitrie Leonida nr. 109, bl. D3, sc. C, ap. 42

Neamţ

5.000

294

Grosu Petronela Angelica

Comuna Grintieş, sat Bradu

Neamţ

5.000

295

Husariu Elena

Comuna Bicazu Ardelean

Neamţ

5.000

296

Luca Ştefan

Comuna Dragomireşti, sat Hlăpeşti

Neamţ

3.000

297

Lungu Toader

Comuna Crăcăoani, sat Mitocu Bălan

Neamţ

4.000

298

Lupu Constantin

Comuna Crăcăoani, sat Crăcăoani

Neamţ

3.000

299

Manole Gheorghe

Comuna Urecheni, sat Ingăreşti nr. 48

Neamţ

4.000

 

300

Marin Marlena Francisca

Municipiul Piatra-Neamţ, str. Al. Viorelelor, bl. 16, ap. 29

Neamţ

5.000

301

Mărian Maria Magdalena

Comuna Bārgăuani, sat Ghelăieşti

Neamţ

4.000

302

Micu Nicoleta Maria

Comuna Boteşti. sat Nisiporeşti, str. Drumul Morii nr. 32

Neamţ

6.000

303

Moşneagu Dumitru

Oraşul Tārgu Neamţ, str. Luncii nr. 10

Neamţ

4.000

304

Neculai Florin

Municipiul Piatra-Neamţ, str. Izvoare nr. 22, bl. Vilă, ap. 4

Neamţ

3.000

305

Negoiţă Dumitru

Comuna Pipirig, str. Romanului nr. 189

Neamţ

2.500

306

Nistor Mihai Marian

Comuna Ceahlău, sat Bistricioara

Neamţ

5.000

307

Ochiana Elena Mihaela

Comuna Horia, str. Crāngului nr. 225

Neamţ

4.000

308

Pelin Neculai

Comuna Pipirig, sat Stānca

Neamţ

1.500

309

Pīrlea Tin

Comuna Ţibucani, str. Mare nr. 761

Neamţ

2.500

310

Popa Maria

Comuna Pipirig, sat Pluton

Neamţ

3.500

311

Stan Gheorghe Dănuţ

Municipiul Roman, str. Aleea Tudor Vladimirescu, bl, 4, ap. 68

Neamţ

2.500

312

Stanciu Paul Doru

Comuna Timişeşti

Neamţ

4.000

313

Stănescu Zīna

Municipiul Piatra-Neamţ, str. 1 Mai nr. 10

Neamţ

4.000

314

Stoian Dorina

Comuna Răuceşti, sat Oglinzi

Neamţ

3.500

315

Stoleru Petru

Comuna Dumbrava Roşie, sat Dumbrava Roşie, str. Recoltei nr. 14A

Neamţ

3.000

316

Şoiman Elena

Comuna Icuşeşti, sat Icuşeşti

Neamţ

4.000

317

Talmaciu Adriana

Comuna Tămăşeni

Neamţ

6.000

318

Toma Angela

Municipiul Piatra-Neamţ, str. George Coşbuc nr. 8, bl. A7, ap. 37

Neamţ

4.000

319

Trifan Nicuşor

Municipiul Roman, str. Aleea Revoluţiei, bl. 5, ap. 215

Neamţ

3.000

320

Ţoţan Aurica

Sat Ţibucani, str. Fundătura Prisecaru nr. 907, comuna Ţibucani

Neamţ

4.000

321

Ulian Elena

Sat Grinţieş, comuna Grinţieş

Neamţ

3.500

322

Ursu Corneliu

Municipiul Piatra-Neamţ, str. Al. Viorelelor nr. 9, bl. 16, ap. 30

Neamţ

5.000

323

Urzică Cristinel

Comuna Vānători Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 68

Neamţ

5.000

324

Vintea Ioana

Comuna Pipirig, sat Stānca nr. 147

Neamţ

3.000

325

Biţoiu Gheorghe

Comuna Movileni, sat Movileni

Olt

3.000

326

Botofei Gheorghe

Comuna Osica de Sus, sat Osica de Sus

Olt

5.000

327

Burduja Ana Maria

Comuna Milcov, sat Milcovu din Deal

Olt

3.000

328

Caluianu Claudia

Comuna Iancu Jianu, sat Iancu Jianu, str. Toporaşului nr. 2

Olt

3.000

329

Corbea Ioniţă Nelu

Comuna Văleni, sat Văleni, str. Ulmului nr. 16

Olt

5.000

330

Dorobanţu Florea

Oraşul Potcoava, sat Potcoava Fălcoeni

Olt

1.500

331

Duca Ionel Elvis

Municipiul Slatina, aleea Grădişte nr. 1

Olt

2.000

332

Duiu Ilie

Comuna Văleni, sat Văleni

Olt

2.000

333

Florescu Constantina

Municipiul Slatina, str. Aleea Florilor nr. 3, bl. B3, sc. B, ap. 3

Olt

3.000

334

Neagoe Nicoleta Roxana

Oraşul Potcoava, sat Sineşti, str. Satu Nou nr. 33

Olt

3.000

335

Niţu Niculina

Oraşul Potcoava, sat Potcoava Fălcoeni, str. Principală nr. 70

Olt

1.500

336

Pană Lucreţia

Comuna Grădinari, sat Petculeşti, str. Decebal nr. 158

Olt

2.000

337

Tănase Iuliana

Comuna Movileni, sat Bacea, str. Liliacului nr. 29

Olt

3.000

338

Tănăsoiu Radu

Oraşul Potcoava, sat Potcoava Fălcoeni

Olt

1.500

339

Toma Ion

Oraşul Potcoava, sat Potcoava Fălcoeni

Olt

1.500

340

Tomescu Dumitru Ion

Comuna Pleşoiu, sat Doba, str. Şcolii nr. 3

Olt

5.000

341

Truţă Marin Dan

Municipiul Slatina, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 30, bl. GA 21, sc. A, ap, 30

Olt

5.000

342

Albulescu Florica

Oraşul Băicoi, str. Nicolae Bălcescu nr. 13

Prahova

2.000

343

Antonescu Ion Toma

Municipiul Ploieşti, str. Basarabilor nr. 14

Prahova

4.000

344

Ariciu Gabriel

Comuna Sāngeru, sat Piatra Mică nr. 34

Prahova

5.000

345

Băjenaru Floarea

Municipiul Ploieşti, str. Cristianul nr. 26, bl. 156 H, et. 2, ap. 9

Prahova

3.000

346

Bodeanu Elena

Comuna Blejoi, sat Ploieştiori nr. 360

Prahova

4.000

347

Bogdan Toni Mihail

Municipiul Ploieşti, str. Brāncoveanu Vodă nr. 38

Prahova

8.000

348

Brebeanu Alexandra Carmen

Comuna Cornu, sat Cornu de Jos nr. 831

Prahova

2.000

349

Bucur Vasile

Comuna Floreşti nr. 278J, bl. C2, ap. 62

Prahova

3.000

 

350

Dănilă Viorel Marius

Comuna Olari, sat Olari nr. 56

Prahova

4.000

351

Doagă Elena

Oraşul Plopeni, str. Republicii nr. 24, bl. A4, sc. A, ap. 24

Prahova

4.000

352

Iacob Mariana

Comuna Brazi, sat Băteşti nr. 205

Prahova

1.000

353

Ionescu Liliana Alina

Municipiul Ploieşti, str. Pielari nr. 83

Prahova

3.000

354

Irimia Lăcrămioara

Comuna Şotrile nr. 370

Prahova

5.000

355

Lupu Corina

Comuna Floreşti, sat Floreşti nr. 561

Prahova

4.000

356

Mareş Claudia Adriana

Comuna Păuleşti, sat Păuleşti nr. 1144A

Prahova

5.000

357

Matei Ion

Comuna Olari, sat Olari nr. 211

Prahova

4.000

358

Popescu Daniel Nicolae

Oraşul Văleni de Munte, bd. N. Iorga nr. 56, bl. B10, sc. B, et. 1, ap. 19

Prahova

4.000

359

Schuller Ana Eliza

Municipiul Ploieşti, Aleea Cătinei nr. 5, bl. 27 A, ap. 35

Prahova

1.000

360

Stoica Mihaela

Comuna Măneşti, sat Băltiţa nr. 112

Prahova

3.000

361

Stoican Mariana

Comuna Floreşti, sat Floreşti nr. 278 J. bl. C2, ap. 46

Prahova

3.000

362

Vasile Adriana Ioana

Municipiul Ploieşti, str. Inoteşti nr. 2

Prahova

3.000

363

Poiana Maria

Municipiul Zalău, str. Veronica de Sălaj nr. 60

Sălaj

3.000

364

Demian Panaghia Maria

Comuna Gura Rāului nr. 488

Sibiu

8.000

365

Mihanciu Dumitru

Comuna Gura Rāului nr. 1.028

Sibiu

6.000

366

Pleşa Dorina

Comuna Gura Rāului, nr. 1.185

Sibiu

6.500

367

Schiau Lucian Ioan

Municipiul Sibiu, str. Cugir nr. 26

Sibiu

2.000

368

Siriteanu Constantin Liviu

Comuna Blăjel, sat Paucea nr. 100

Sibiu

5.000

369

Vasiu Ramona Laura

Comuna Şura Mică, str. Şoseaua Sibiului nr. 449

Sibiu

8.000

370

Apăvăloaie Loredana Elena

Municipiul Suceava, str. Ştefan Tomşa nr. 8, bl. C5, sc. A, ap. 16

Suceava

3.000

371

Coman Răzvan Valeriu

Municipiul Vatra Domei, str. Nicolae Bălcescu nr. 10

Suceava

5.000

372

Macovei Răzvan Cristian

Municipiul Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl. 11, sc. B, ap. 14

Suceava

7.000

373

Moldoveanu Cristina

Municipiul Suceava, bd. George Enescu nr. 24, bl. E 67, sc. B, ap. 2

Suceava

7.000

374

Pavel Elena

Municipiul Fălticeni, str. Pictor Dimitrie Hīrlescu, bl. 4, sc. C, ap. 2

Suceava

4.500

375

Solomon Elena

Comuna Ciprian Porumbescu, str. Principală nr. -

Suceava

2.000

376

Tofan Mihaela Simona

Municipiul Suceava, str. Eroilor nr. 44, bl. 123, sc. A, ap. 4

Suceava

5.000

377

Ungureanu Gheorghe

Municipiul Suceava, str. Baladei nr. 4, bl. 13, sc. C, ap. 15

Suceava

2.500

378

Bănuţă Cristiana Nona

Municipiul Roşiori de Vede, str. Cap. Dumitrescu nr. 9

Teleorman

1.000

379

Burghele Florentina Luminiţa

Municipiul Roşiori de Vede, str. Aleea CFR, bl. 3ABCD, sc. D, et. 1, ap. 66

Teleorman

2.500

380

Drăgoi Marian

Municipiul Alexandria, str. Dunării, bl. F2, sc. C, et. 4, ap. 52

Teleorman

3.000

381

Mari ţa Ion

Comuna Botoroaga, sat Tārnava

Teleorman

5.000

382

Matei Floarea

Comuna Trivalea Moşteni

Teleorman

3.000

383

Mihai Ioana

Comuna Ştorobăneasa, sat Ştorobăneasa

Teleorman

1.000

384

Mitran Maria

Comuna Smārdioasa, sat Smārdioasa

Teleorman

2.000

385

Mitran Sergiu Lucreţian

Comuna Frumoasa, sat Păuleasca

Teleorman

4.000

386

Morcov Florea

Comuna Măldăeni, sat Măldăeni

Teleorman

1.500

387

Nae Elena

Municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr. 121, bl. 40, sc. B, et. 3, ap. 37

Teleorman

1.000

388

Nicolosu Stela

Comuna Scrioaştea, sat Scrioaştea

Teleorman

1.000

389

Păun Maria

Oraşul Zimnicea, str. Griviţa nr. 19

Teleorman

1.500

390

Sīrbu Maria

Comuna Călineşti, sat Călineşti

Teleorman

1.000

391

Stancu Margareta

Oraşul Roşiori de Vede, str. Plt. Rădulescu, bl. 303, ap. 1

Teleorman

2.500

392

Zanfir Marin

Municipiul Alexandria, şos. Turnu Măgurele nr. 1, bl. 597, sc. B, ap. 21

Teleorman

1.000

393

Nicolaev Vasile

Municipiul Tulcea, str. Navaliştilor nr. 2, bl. B3, sc. C, et. 2, ap. 26

Tulcea

1.500

394

Alămaru Dan

Comuna Viişoara, sat Viişoara

Vaslui

7.500

395

Antoce Laura-Olguţa

Comuna Rafaila, sat Rafaila

Vaslui

1.000

396

Baeră Liliana

Comuna Rafaila, sat Rafaila

Vaslui

1.500

397

Bahnar Neculai

Municipiul Huşi, str. Maior Popovici nr. 34

Vaslui

3.000

398

Bucată Ion

Comuna Văleni, sat Moara Domnească

Vaslui

1.800

399

Carasava Gabi

Comuna Coroieşti, sat Coroieşti

Vaslui

1.200

 

400

Cozmei-Dorobanţu Irina Nicoleta

Comuna Rafaila, sat Rafaila

Vaslui

1.000

401

Dănciug Veronica

Municipiul Vaslui, str. Racova nr. 52

Vaslui

3.000

402

Doroftei Simion

Comuna Văleni, sat Văleni

Vaslui

2.000

403

Fandarac Costel

Oraşul Negreşti, str. N. Iorga nr. 26

Vaslui

3.500

404

Filip Julieta

Municipiul Bārlad, str. Căpitan Grigore Ignat nr. 30, bl. 3, ap. 3

Vaslui

4.800

405

Fīră Loredana

Municipiul Vaslui, str. Nisipăriei nr. 18

Vaslui

700

406

Gheorghiu Luminiţa-Georgiana

Municipiul Bārlad, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 30, bl. 2, ap. 3

Vaslui

1.200

407

Humă Ionel-Daniel

Comuna Rafaila, sat Rafaila

Vaslui

3.500

408

Neamţu Siminică-Iulian

Municipiul Bārlad, str. Republicii nr. 70, bl. M5, sc. B, et. 4, ap. 17

Vaslui

4.900

409

Rotaru Mirela

Comuna Văleni, sat Văleni

Vaslui

3.700

410

Stāngaciu Mihaela-Mioara

Oraşul Negreşti, str. N. Iorga nr. 18

Vaslui

3.500

411

Angheluţă Vasile Daniel

Comuna Cernişoara, sat Cernişoara

Vālcea

3.000

412

Boncan Mariana

Comuna Mihăeşti, sat Stupărei

Vālcea

4.000

413

Casapu Diana Marcela

Municipiul Rāmnicu Vālcea, str. Regina Maria nr. 21, bl. C12, sc. E. ap. 11

Vālcea

4.000

414

Ciuculan Victoria

Municipiul Rāmnicu Vālcea, str. Arinilor nr. 33

Vālcea

2.000

415

Constantinescu Maria

Oraşul Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu nr. 242

Vālcea

2.000

416

Diaconu Petre

Comuna Ghioroiu, sat Mierea

Vālcea

1.000

417

Dobre Valeriu

Municipiul Rāmnicu Vālcea, str. Aleea Trandafirilor nr. 2, bl. C9, sc. B, ap. 12

Vālcea

3.000

418

Drăghici Gabriel Constantin

Comuna Stăneşti, sat Vārleni

Vālcea

3.500

419

Folescu Ioana Ramona

Municipiul Rāmnicu Vālcea, str. Rapsodiei nr. 17, bl. F3, sc. C, ap. 23

Vālcea

4.000

420

Furdui Maria

Comuna Racoviţa, sat Copăceni

Vālcea

2.000

421

Greuruşi Maria

Comuna Costeşti, sat Costeşti

Vālcea

1.000

422

Ignat Aniţa Vasilica

Comuna Berbeşti, sat Delureni

Vālcea

2.000

423

Lupu Gheorghe

Comuna Livezi, sat Pārāienii de Sus

Vālcea

2.500

424

Manşo Maria

Municipiul Rāmnicu Vālcea, str. Dr. Hacman nr. 5, bl, 27, sc. B, ap. 7

Vālcea

2.000

425

Mara Ionela Luminiţa

Comuna Goleşti, sat Giurgiuveni

Vālcea

3.000

426

Marghita Monica

Comuna Guşoeni, sat Guşoeni

Vālcea

3.000

427

Maricoiu Nicolae

Comuna Diculeşti, sat Budeşti

Vālcea

2.000

428

Mihai Luminiţa Mirela

Comuna Goleşti, sat Opăteşti nr. 19

Vālcea

2.500

429

Nicolae Marioara

Comuna Stroeşti, sat Dianu

Vālcea

3.000

430

Popa Vasile Titel

Comuna Ştefăneşti, sat Şerbăneşti

Vālcea

1.500

431

Rădoi Ilie

Oraşul Băile Govora, str. Pieţii nr. 19

Vālcea

2.500

432

Serafimovici Ştefan Ionuţ

Comuna Glăvile, sat Glăvile

Vālcea

2.500

433

Şamu Magdalena

Municipiul Rāmnicu Vālcea, str. Virgiliu nr. 6

Vālcea

2.000

434

Tudor Ion

Comuna Lungeşti, sat Gănţulei

Vālcea

1.000

435

Dobre Măriei ca

Comuna Năruja, sat Năruja

Vrancea

4.000

436

Pintilie Constantin

Comuna Cāmpuri, sat Cāmpuri

Vrancea

4.000

437

Zidaru Ion

Comuna Paltin, sat Paltin

Vrancea

2.500

438

Adam Ioan

str. Porumbacu nr. 72, bl. 89, sc. 1, et. 1, ap. 9, sector 6

Bucureşti

1.500

439

Alecu Vasile

str. Căluşei nr. 31, sector 2

Bucureşti

800

440

Băleanu Camelia

Bd. Constantin Brāncoveanu nr. 105, bl. V3, sc. 1, et. 9, ap. 40, sector 4

Bucureşti

5.000

441

Benţu Andrei Vasile

str. Căpitan Ivan Anghelache nr. 8, bl. M21, sc. 1, et. 2, ap. 15, sector 5

Bucureşti

800

442

Bīrlă Marinela

Drumul Binelui nr. 30, bl. T5, ap. 10, sector 4

Bucureşti

1.000

443

Bīţan Ştefan

str. Harpei nr. 5, sector 5

Bucureşti

500

444

Burada Ştefana

str. Caporal Ilina nr. 11, bl. 21, sc. 2, et. 1, ap. 20, sector 5

Bucureşti

3.500

445

Butaru Cristian

str. Retezatului nr. 7, sector 6

Bucureşti

2.500

446

Cazan Florica

str. Ion Berindei nr. 12, bl. 60, sc. 3, et. 4, ap. 107, sector 2

Bucureşti

1.500

447

Cenuşă Tudora

str. Braşov nr. 11 A, bl. Z27, sc. A, et. 9, ap. 55, sector 6

Bucureşti

700

448

Ciobanu Aurica

şos. Berceni nr. 22, bl. 6, sc. 1, et. 3, ap. 13, sector 4

Bucureşti

700

449

Ciofu Mihai

Bd. 1 Mai nr. 37, bl. C14, sc. B, ap. 45, sector 6

Bucureşti

1.000

 

450

Coştiug Vasile

Aleea Botorani nr. 4, bl. V82, sc. 2, et. 4, ap. 49, sector 5 (domiciliul legal); str. Cpt. Nedelcu Ilie nr. 38, sector 5 (fără forme legale)

Bucureşti

800

451

Crăciun Niculina

str. Poştaşului nr. 4, bl. 10, sc. 4, et. 5, ap. 153, sector 3

Bucureşti

700

452

Dascălu Doina

str. Lereşti nr. 2, bl. 37, sc. A, ap. 16, sector 5

Bucureşti

1.500

453

David Doina

str. Carul Mare nr. 13, sector 5

Bucureşti

1.500

454

Dimofte Vasilica

str. Răcari nr. 12A, bl. 43, sc. 1, ap. 7, sector 3

Bucureşti

500

455

Dragomir Florin

str. Lăptari Tei nr. 14, bl. 4, sc. 2, et. 8, ap. 118, sector 2

Bucureşti

500

456

Fulger Gina

str. Tulnici nr. 4, bl. 46, sc. 1, et. 1, ap. 9, sector 4

Bucureşti

800

457

Gagiu Ecaterina

str. Săgeţii nr. 1, ap. 1, sector 2

Bucureşti

500

458

Gavrilescu Mariana

Drumul Podul Dāmboviţei nr. 9D, ap. 11, sector 6

Bucureşti

1.000

459

Gheorghe Veronica

str. Ing. Scarlat Vārnav nr. 33, sector 6

Bucureşti

800

460

Gheorghilă Marian

Aleea Voievod Alexandru Moruzzi nr. 8, bl. V58, sc. A, et. 4, ap. 17, sector 3

Bucureşti

800

461

Ghiţă Cecilia

str. Tudor Arghezi nr. 12, sc. B, et. 2, ap. 6, sector 2

Bucureşti

700

462

Hogaş Mihaela

şos. Alexandria nr. 94, bl. PC11, sc. A, et. 2, ap. 6, sector 5

Bucureşti

1.500

463

Homoş Angela

Şoseaua Pantelimon nr. 291, bl. 9, sc. D, et. 9, ap. 155, sector 2

Bucureşti

1.500

464

Iordache Gheorghe

str. Liviu Rebreanu nr. 2, bl. N6, sc. 1, et. 10, ap. 291, sector 3

Bucureşti

1.000

465

Iova Mariana

str. Soldat Spiridon Matei nr. 1, bl. 9, sc. 2, et. 7, ap. 112, sector 3

Bucureşti

800

466

Ivan Victoria

str. Frumuşani nr. 2, bl. 37, sc. B, et. 3, ap. 76, sector 4

Bucureşti

1.500

467

Marin Constantin

str. Rāul Doamnei nr. 8A, bl. TS2, sc. 1, et. 8, ap. 49, sector 6

Bucureşti

700

468

Mihalache Ecaterina

str. Bunicuţei nr. 20, sector 6

Bucureşti

500

469

Mihalache Nelu

Bd. Camil Ressu nr. 52, bl, C16, sc. 5, et. 4, ap. 64, sector 3 (domiciliul legal); str. Hristo Botev nr. 44, ap. 6, sector 3 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

470

Moise Aurica

str. Amurgului nr. 28, bl. P7, sc. 1, et. 3, ap. 60, sector 5

Bucureşti

500

471

Munteanu Steliana

str. Amurgului nr. 28, bl. P7, sc. 1, ap. 16, sector 5 (domiciliul legal); str. Amurgului nr. 28, bl. P7, sc. 1, ap. 17, sector 5 (fără forme legale)

Bucureşti

800

472

Mustafa Nevrie

str. Amurgului nr. 28, bl. P7, sc. 2, et. 1, ap. 111, sector 5

Bucureşti

700

473

Nanassy Greta

str. Moţoc nr. 9, bl. P54, sc. 1, et. 7, ap. 148, sector 5

Bucureşti

1.000

474

Nica Dan

şos. Bucureşti-Tārgovişte nr. 16A, bl. 2, sc. C, ap. 24, sector 1

Bucureşti

500

475

Oană Petre

str. Fabrica de Chibrituri nr. 52, bl. Corp A, sector 5

Bucureşti

500

476

Olteanu Elena

str. Vidin nr. 6, bl. 54, sc. A, et. 2, ap. 8, sector 2

Bucureşti

3.500

477

Oprea Neaga

str. Alexandru Papiu Marian nr. 6, bl. 42, sc. 3, et. 5, ap. 81, sector 3

Bucureşti

1.000

478

Paraschiv Constanţa

str. Buzoeni nr. 8, bl. M41, sc. 1, et. 5, ap. 35, sector 5

Bucureşti

7.000

479

Perju Săftica

str. Dăişoara nr. 6, et. 1, ap. 2, sector 5 (domiciliul legal); str. Crinului nr. 26-32, bl. A5, sc. B, et. 1, ap. 52, sector 1 (fără forme legale)

Bucureşti

1.500

480

Petre Marian

str. Volumului nr. 46, sector 1

Bucureşti

1.000

481

Răcău Gherghina

şos. Odăi nr. 3-5, bl. OD9, sc. A, ap. 2, sector 1

Bucureşti

500

482

Rădulescu Alexandrina

str. Lotrioara nr. 7, bl. V32, sc. 1, et. 5, ap. 21, sector 3

Bucureşti

1.500

483

Roşu Petruţa

str. Patrioţilor nr. 7, bl. PM6, sc. A, et. 7, ap. 30, sector 3

Bucureşti

800

484

Sanda Filian

str. Verbinelor nr. 41, sector 1

Bucureşti

800

485

Stāngă Gheorghe

Aleea Ciceu nr. 5, bl. 5B, sc. 1, et. 2, ap. 47, sector 4

Bucureşti

1.000

486

Stoica Maria

str. Colnicului nr. 12, sector 4 (domiciliul legal); str. Stānei nr. 14, sector 4 (fără forme legale)

Bucureşti

3.500

487

Teutoc Leon

str. Someşului nr. 8, sector 1 (domiciliul legal); str. Chitila Triaj nr. 14, sector 1 (fără forme legale)

Bucureşti

500

488

Toşu Maria Argentina

şos. Olteniţei nr. 254, bl. 151, sc. 1, et. 4, ap. 12, sector 4

Bucureşti

500

489

Vasile Ion

str. Beclean nr. 24, sector 5

Bucureşti

1.000

490

Vasile Stelian

Calea Giuleşti nr. 535, sector 6 (domiciliul legal); str. Ilovăţ nr. 14, sector 6 (fără forme legale)

Bucureşti

800

491

Vizante Elisabeta

str. Orşova nr. 8, bl. F1, sc. 1, et. 2, ap. 12, sector 6

Bucureşti

500

492

Vlad Ana

şos. Odăi nr. 3-5, bl. OD5, sc. A, ap. 3, sector 1

Bucureşti

1.000

493

Zavera Jana

Calea Şerban Vodă nr. 115, corp A, ap. 1, sector 4

Bucureşti

800

Total

1.517.900

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie īn īnvăţămāntul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.232/2015

 

Īn temeiul prevederilor art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărārii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie īn īnvăţămāntul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.232/2015, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea i, nr. 720 din 24 septembrie 2015, se modifică după cum urmează:

- La articolul 3, alineatul (5) va avea următorul cuprins: „(5) Cererea depusă conform alin. (1) este valabilă pe toată perioada de şcolarizare īn īnvăţămāntul preuniversitar sau pānă la schimbarea opţiunii conform alin. (3).”

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. III. - Direcţia generală educaţie timpurie, īnvăţămānt primar şi gimnazial, Direcţia generală īnvăţămānt secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de īnvăţămānt preuniversitar duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 16 februarie 2018.

Nr. 3.218.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.