MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 228/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 228         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 14 martie 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

284. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

285. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

286. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

287. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

288. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

289. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

290. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

291. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

292. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

293. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

146. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii

 

284. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

 

306. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

40. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015

 

Rectificări la:

 - Decizia Curţii Constituţionale nr. 828 din 13 decembrie 2017;

 - Hotărârea Guvernului nr. 791/2017

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 84/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 martie 2018. doamna Florentina Gavadia, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, delegată la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 martie 2018.

Nr. 284.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 65/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 2 aprilie 2018, doamna Viorica Stoica, procuror la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 martie 2018.

Nr. 285.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 85/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 2 aprilie 2018, doamna Livia Burnar, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 martie 2018.

Nr. 286.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art.94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 69/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul colonel magistrat Vasile Doană, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 martie 2018.

Nr. 287.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit.  c), art. 100 alin (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 63/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Daniela Briţa, procuror la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 martie 2018.

Nr. 288.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 71/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mihaela-Anca Bojă, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, cu grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 martie 2018.

Nr. 289.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 64/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cristina Maria Lupescu, procuror la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 martie 2018.

Nr. 290.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 67/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Alexandru Petrică Vancea, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, delegat în funcţia de procuror şef Secţie urmărire penală în cadrul acestei unităţi de parchet, se eliberează din funcţie că urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 martie 2018.

Nr. 291.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 78/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul colonel magistrat Octavian Opriş, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar laşi, se eliberează din funcţie ca

urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 martie 2018,

Nr. 292.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 81/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Carmen Anişoara Andrei, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Videle, cu grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă tribunal, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 martie 2018.

Nr. 293.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii

 

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 74.090 din 27 septembrie 2017 la Direcţia managementul resurselor cinegetice,

ţinând cont de Avizul nr. 1/2018 al Consiliului Naţional de Vânătoare,

în temeiul art. 56 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 3 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) înserierea şi numerotarea autorizaţiilor de vânătoare se realizează după cum urmează:

a) autorizaţiile de vânătoare individuale au seria Al, iar numerotarea începe cu numărul 0000001;

b) autorizaţiile de vânătoare colective în grup restrâns au seria ACA, iar numerotarea începe cu numărul 0000001:

c) autorizaţiile de vânătoare colective în grup mare au seria ACB, iar numerotarea începe cu numărul 0000001;”.

2. La articolul 8, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), în baza autorizaţiei de vânătoare individuale se pot recolta mai multe exemplare din speciile vulpe şi şacal, precum şi din specia cerb-lopătar pentru realizarea selecţiei la femele, pentru care se eliberează un număr corespunzător de crotalii Recoltarea exemplarelor din speciile vulpe şi şacal se poate realiza în baza aceleiaşi autorizaţii de vânătoare individuală.”

3. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) în baza autorizaţiei de vânătoare individuale se pot recolta exemplare din următoarele specii de faună de interes cinegetic: capră-neagră, căprior, cerb comun, cerb-lopătar, marmotă, mistreţ, muflon, şacal, viezure, vulpe, ieruncă şi cocoş-de-munte.”

4. La articolul 12, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) În baza autorizaţiei de vânătoare colective tip A se pot recolta exemplare din următoarele specii: bizam, câine-enot, dihor comun, hermelină, iepure-de-câmp, iepure-de-vizuină, jder, mistreţ, nevăstuică, şacal, viezure, vulpe, becaţină-comună, ciocârlie-de-câmp, cioară-grivă, cioară-grivă-sudică, cioară-de-semănătură, coţofană, fazan, gaiţă, găinuşă-de-baltă, gâscă-de-vară, gârliţă-mare, graur, guguştiuc, lişiţă, porumbel-gulerat, porumbel-de-scorbură, potârniche, prepeliţă, raţă-mare, raţă-mică, raţă-fluierătoare, raţă-cu-cap-castaniu, raţă-moţată, raţă-pestriţă, raţă-sunătoare, raţă-lingurar, raţă-suliţar, raţă-cârâitoare, raţă-cu-cap-negru, sitar-de-pădure, stăncuţă, sturz-de-iarnă, sturz-de-vâsc, sturz-cântător, sturz-de-vii şi turturică, precum şi din speciile: castor, urs, lup, pisică-sălbatică şi râs, pentru situaţiile în care se aprobă recoltarea, prin folosirea metodelor de vânătoare prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul regulament.”

5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - În baza autorizaţiei de vânătoare colective tip B se pot recolta exemplare din următoarele specii: câine-enot, dihor-comun, hermelină, iepure-de-câmp, iepure-de-vizuină, jder, mistreţ, nevăstuică, şacal, viezure, vulpe, cioară grivă, cioară-grivă-sudică, cioară-de-semănătură, coţofană, fazan, gaiţă, potârniche, sitar-de-pădure, stăncuţă, precum şi din speciile: castor, urs, lup, pisică-sălbatică şi râs, pentru situaţiile în care se aprobă recoltarea, prin folosirea metodelor de vânătoare prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul regulament.”

6. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - În baza autorizaţiilor de vânătoare individuale şi a celor colective tip A se poate practica vânătoarea şi de la apusul până la răsăritul soarelui prin metodele şi la speciile menţionate în anexa nr. 4.”

7. La articolul 44, punctul 4 se abrogă.

8. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - În tot cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, sintagma „fond de vânătoare” se înlocuieşte cu sintagma „fond cinegetic”.

Art. III. - (1) Autorizaţiile de vânătoare deţinute de gestionari, tipărite anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, îşi păstrează valabilitatea până la epuizarea acestora,

(2) Compania Naţională Imprimeria Naţională - S.A. Înseriază şi numerotează autorizaţiile de vânătoare conform prevederilor art. I pct. 1, alocând serii în continuarea celor tipărite până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Bucureşti, 20 februarie 2018.

Nr. 146.

 

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la regulament)

 

Metodele de vânătoare care se pot practica în funcţie de tipul autorizaţiei de vânătoare şi de speciile de faună cinegetică

 

Nr. crt.

SPECIA DE FAUNĂ CINEGETICĂ

METODA DE VÂNĂTOARE

„ - la pândă - ”

„ - la vizuină cu câini – ”

„ - la nadă - ”

„ - la dibuit - ”

„ - la sărite -”

„ - la goană -”

TIPUL AUTORIZAŢIEI DE VÂNĂTOARE

Individuală

Colectivă tip A

Individuală

Colectivă tip A

Individuală

Colectivă tip A

Individuală

Colectivă tip A

Individuală

Colectivă tip A

Colectivă tip B

Colectivă tip B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Bizam

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2

Capră-neagră

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

3

Căprior

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

4

Cerb comun

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

5

Cerb-lopătar

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

6

Câine-enot

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

7

Dihor comun

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

8

Hermelină

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

9

Iepure-de-câmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

10

Iepure-de-vizuină

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

11

Jder

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

12

Marmotă

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

13

Mistreţ

XX

XX**

 

 

XX

XX**

X

X

 

 

 

X

14

Muflon

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

15

Nevăstuică

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

16

Şacal

XX

XX

X

X

XX

X

X

X

 

 

 

X

17

Viezure

XX

XX

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

18

Vulpe

XX

XX

X

X

XX

X

X

X

 

 

 

X

19

Becaţină-comună

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

20

Becaţină-mică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

21

Cioară-grivă

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

22

Cioară-grivă-sudică

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

23

Cioară-de-semănătură

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

24

Ciocârlie-de-câmp

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

25

Cocoşar (sturz-de-iarnă)

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

26

Cocoş-de-munte

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

27

Coţofană

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

28

Fazan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

29

Gaiţă

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

30

Găinuşă-de-baltă

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

31

Gâscă-de-vară

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

32

Gârliţă-mare

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

33

Graur

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

34

Guguştiuc

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

35

Ieruncă

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

36

Lişiţă

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

37

Porumbel-gulerat

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

38

Porumbel-de-scorbură

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

39

Potârniche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

40

Prepeliţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

41

Raţă-mare

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

42

Raţă-mică

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

43

Raţă-fluierătoare

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

44

Raţă-cu-cap-castaniu

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

45

Raţă-moţată

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

46

Raţă-sunătoare

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

47

Raţă-lingurar

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

48

Raţă-suliţar

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

49

Raţă-cârâitoare

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

50

Raţă-pestriţă

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

51

Raţă-cu-cap-negru

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

52

Sitar-de-pădure

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

53

Stăncuţă

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

54

Sturz-de-vâsc

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

55

Sturz-cântător

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

56

Sturzul-viilor

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

57

Turturică

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

58

Castor*

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Urs*

XX

X

 

 

XX

X

X

X

 

 

 

X

60

Lup*

XX

X

 

 

XX

X

X

X

 

 

 

X

61

Pisică-sălbatică*

XX

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

X

62

Râs*

XX

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

NOTĂ:

„X” - metoda de vânătoare admisă a se practica, pe specii de faună cinegetică şi tipuri de autorizaţii de vânătoare. JOC - metoda de vânătoare admisă a se practica şi de la apusul până la răsăritul soarelui.

În situaţiile în care se emite derogare pentru recoltare. Pentru perioada 1 iunie-31 ianuarie.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 1.492 din 2 martie 2018 al Direcţiei generale programe,

având în vedere:

- art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013, cu modificările ulterioare;

- art. 2 alin. (1) din Normele metodologice pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.292/2012,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin;

Art. I. - Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional”, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea a IV-a „Medicamente”, poziţia A_MS_1:14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„A_MS_1:14

Ofloxacinum

compr. film.

200 mg

**)+”

 

2. La secţiunea a IV-a „Medicamente”, după poziţia „A_MS_2:7 Linezolidum” se introduc două noi poziţii, cu următorul cuprins:

 

„A_MS_2:8

Bedaquilinum

compr.

100 mg

****)+

A_MS_2:9

Deiamanidum

compr. film.

50 mg

 

 

3. La secţiunea a IV-a „Medicamente”, poziţia „A_HIV Tenofovirum disoproxil fumarate compr. film. 245 mg” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„A_HIV

Tenofovirum disoproxil

compr. filmate

245 mg

****)+

 

4. La secţiunea a IV-a „Medicamente”, după poziţia „A_HIV Dolutegravirum” se introduc 6 noi poziţii, cu următorul cuprins:

 

„A_HIV

Rilpivirinum

compr. film.

25 mg

****)+

A_HIV

Combinaţii (Dolutegravirum + Abacavirum + Lamivudinum)

compr. film.

50 mg/600 mg/300 mg

****)+

A_HIV

Combinaţii (Darunavirum + Cobicistatum)

compr. film.

800 mg/150 mg

****)+

A_HIV

Combinaţii (Emtricitabinum + Tenofovirum Alafenamida)

compr. film.

200 mg/10mg

****)+

A_HIV

Combinaţii (Emtricitabinum + Tenofovirum Alafenamida)

compr. film.

200 mg/25 mg

****)+

A_HIV

Combinaţii (Elvitegravir + Cobicistat + Emtricitabine + Tenofovir)

compr. film.

150 mg/150 mg/200 mg/10 mg

****)+

 

5. La secţiunea a IV-a „Medicamente”, după poziţia „4 Daruriavirum susp. orală 100 mg/ml” , poziţiile 5-10, se modifică după cum urmează:

 

„5

Etravirinum

compr.

25 mg

 

6

Etravirinum

compr.

200 mg

 

7

Azithromycinum

compr. filmate

500 mg

 

8

Azithromycinum

compr. filmate

250 mg

 

9

Azithromycinum

pulb. pt. susp. orală

200 mg/5 ml

 

10

Azithromycinum

pulb. pt. susp. orală

100 mg/5 ml”

 

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 5 martie 2018.

Nr. 284.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 1.745 din 7 martie 2018 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După poziţia nr. 6170 se introduc 7 noi poziţii, poziţiile nr. 6171-6177, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_cim

Obs.

Denumire produs

Formă

Concentraţie

Firmă/Ţară

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

 

 

Preţ producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ

amănuntul maximal cu TVA (lei)

Stare

Observaţii

Valabilitate preţ

„6171

W59620001

 

AMIOKORDIN

SOL. INJ.

150 mg/3 ml

CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

AMI0DAR0NUM

Cutie x 5 fiole x 3 ml soluţie injectabilă (4 ani)

C01BD01

MI

 

12.45

14.19

19.18

N

Cant.

120.000

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 1 februarie 2019.

6172

W59709001

 

CECENU

CAPS.

40 mg

CN UNIFARM -

S.A. - ROMÂNIA

L0MUSTINUM

Cutie cu 1 flacon x 20 capsule (3 ani)

L01AD02

MI

 

2217.46

2247.46

2487.88

N

Cant. 300 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 1 februarie 2019.

6173

W56549001

 

DACARBAZINE MEDAC 500 mg

PULB.

PT. SOL. PERF.

500 mg

CN UNIFARM - SA - ROMÂNIA

DACARBAZINUM

Cutie x 1 flacon x 500 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă (3 ani)

L01AX04

MI

 

67.64

75.76

95.79

N

Cant.

1.142

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 21 august 2018.

6174

W54013001

 

DISULONE 100 mg

COMPR.

100 mg

CN UNIFARM -

SA - ROMÂNIA

DAPS0NUM

Cutie

x 100 comprimate divizibile (5 ani)

J04BA02

MI

 

32.95

37.56

49.13

N

Cant. 330 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 14 august 2018.

6175

W63357001

 

MELPHALAN HYDROCHLORIDE 50 mg/vial

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ /PERF.

50 mg

CN UNIFARM - SA - ROMÂNIA

MELPHALANUM

Cutie cu 1 flacon x 50 mg pulbere + 1 flacon solvent (2 ani)

L01AA03

MI

 

98.32

110.12

134.43

N

Cant.

1.352

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 21 august 2018.

6176

W62161001

 

MIDAZ0LAM AGUETTANT 5 mg/ml

SOL. INJ.

5 mg/ml

HYPERICUM -

S.R.L.

ROMÂNIA

MIDAZ0LAMUM

Cutie x 10 fiole x 10 ml soluţie injectabilă (3 ani)

N06CD08

MG

 

187.54

206.29

251.84

N

Cant.

50.000

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 1 februarie 2019.

6177

W64019001

 

SULFAT DE MAGNEZIU

SOL. INJ.

250 mg/ml

CN UNIFARM - SA - ROMÂNIA

MAGNESII

SULFAS

Cutie x 10 fiole x 5 ml soluţie injectabilă (2 ani)

B05XA05

MI

 

8.93

10.18

13.76

N

Cant.

584.800

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 16 noiembrie 2018.”

 

2. Poziţiile nr. 5611, 5612 şi 5620 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 306.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015

 

Având în vedere dispoziţiile art. 179 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 10 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 5 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1), literele a) şi a1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) încheierea contractelor pentru achiziţia gazelor naturale destinate asigurării furnizării reglementate a gazelor naturale, în condiţii de minimizare a costului resurselor alocate de către furnizori, pe baza unor proceduri proprii transparente, asigurând, în acelaşi timp, tratamentul egal şi nediscriminatoriu al participanţilor la procedura de achiziţie a gazelor naturale, în calitate de ofertanţi, pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi acoperirea consumului clienţilor săi; titularii de licenţă au obligaţia publicării procedurilor interne privind modalitatea de achiziţie a gazelor naturale, pe pagina proprie de web;

a1) încheierea şi derularea contractelor-cadru reglementate privind serviciile de transport, înmagazinare şi distribuţie;”.

2. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) ANRE actualizează preţurile reglementate în situaţia modificării, conform prevederilor prezentei metodologii, a oricărui element component al structurii preţului reglementat, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 35 alin. (7).”

3. La articolul 35, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Preţurile reglementate au următoarea structură:

a) pentru clienţii finali conectaţi direct la sistemul de transport:

P(i)x = CUGfr + VUfr(i)permis + Efr(i) + ESNT(i) + ΔCUGfr  ,

b) pentru clienţii finali conectaţi în sistemul de distribuţie:

P(i)x = CUGfr+ VUfr(i)permis + Td(i)x + Efr(i) + ESNT(i) + ΔCUGfr  ,

unde:

P(i)x - preţul reglementat în anul i, pentru categoria «x» de clienţi;

CUGfr - suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor trimestriale/semestriale/anuale estimate pentru achiziţia gazelor naturale, inclusiv serviciile aferente, destinate revânzării în cadrul activităţii de furnizare reglementată;

VUfr(i)permis - venitul unitar permis în anul i de reglementare, pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale;

Efr(i) - diferenţa între preţul plătit pentru gazele naturale necesare echilibrării zilnice şi preţul stabilit conform pct. 1 de la definiţia componentei ΔCUGfn ponderată cu cantităţile aferente, diferenţă alocată în anul (i), pentru clienţii titularului de licenţă de furnizare, care a înregistrat dezechilibre justificate pe piaţa de gaze naturale, doar pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale la preţ reglementat.

Valoarea acestei componente la data de 1 aprilie 2016 este zero.

Formula de calcul al diferenţei dintre preţul plătit pentru gazele naturale necesare echilibrării zilnice, efectuată de către titularul de licenţă, şi preţul stabilit conform pct. 1) de la definiţia componentei ΔCUGfr este următoarea:

  ,

unde:

Pz - preţul plătit de către titularul de licenţă de furnizare pentru gazele naturale necesare echilibrării zilnice;

Pach - preţul stabilit conform pct. 1 de la definiţia componentei ΔCUGfr ;

qz - cantitatea de gaze naturale achiziţionată de către titularul de licenţă de furnizare, în ziua z, aferentă acţiunilor de echilibrare.

Furnizorilor care nu au calitatea de utilizatori ai reţelei, dar care au în portofolii şi clienţi casnici, în vederea acoperirii dezechilibrului produs furnizorilor de gaze naturale care sunt şi utilizatori ai reţelei, li se vor determina diferenţele dintre preţul plătit pentru gazele naturale necesare echilibrării zilnice şi preţul stabilit conform pct. 1 de la definiţia componentei ACUGfr> ponderate cu cantităţile aferente, doar pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale la preţ reglementat.

Td(i)x - tariful de distribuţie aplicat în anul (i), pentru categoria «x» de clienţi;

esnt(i) - componenta de neutralitate a activităţii de echilibrare desfăşurată de către operatorul de transport şi de sistem (OTS), reprezentând suma unitară rezultată din alocarea, în anul (i), a cheltuielilor/veniturilor aferente acţiunilor de echilibrare efectuate de către OTS pentru clienţii casnici ai furnizorului, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate.

Valoarea acestei componente la data de 1 aprilie 2016 este zero.

Componenta de neutralitate ESNT(i) se determină după facturarea de către OTS a tarifelor de neutralitate, stabilite în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE şi aplicate/transferate utilizatorilor de reţea (UR).

Astfel, formula de calcul este următoarea:

a) pentru furnizorul care are calitatea de UR şi care are în portofoliu clienţi casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate:

b) pentru furnizorul care are în portofoliu clienţi casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, dar care nu are calitatea de UR şi pentru care relaţia cu OTS este gestionată de către un UR:

unde:

Tnj - tariful de neutralitate aferent perioadei de decontare, stabilit în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE, facturat de către OTS pentru un UR, exprimat în lei;

Qtrf - cantitatea de gaze naturale transportată prin SNT în perioada de decontare pentru furnizor, exprimată în MWh;

Qtrj - cantitatea de gaze naturale transportată prin SNT în perioada de decontare pentru UR, exprimată în MWh;

Qr - cantitatea de gaze naturale furnizată în regim reglementat în perioada de decontare, exprimată în MWh;

Qfz - cantitatea totală de gaze naturale furnizată în perioada de decontare, exprimată în MWh;

Qr est - cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată în regim reglementat în perioada pentru care se face recuperarea, exprimată în MWh;

ΔCUGfr - componenta unitară de corecţie pentru diferenţa dintre suma fixă unitară recunoscută de ANRE pentru acoperirea costurilor legate de achiziţia gazelor naturale, inclusiv serviciile reglementate aferente, destinate revânzării în cadrul activităţii de furnizare reglementată în anul 1-1, şi costurile unitare efectiv realizate şi recunoscute de ANRE operatorului care realizează furnizarea reglementată pentru anul respectiv; componenta ΔCUGfr poate fi recalculată trimestrial/semestrial/anual în cursul anului i, prin adăugarea diferenţelor aferente fiecărui trimestru al anului respectiv.

Pentru calculul componentei ΔCUGfr analiza costurilor efectiv realizate cu achiziţia gazelor naturale începând cu data de 1 aprilie 2017 va avea în vedere achiziţia gazele naturale în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi a1).

În costurile de achiziţie realizate de către furnizorii care asigură consumul clienţilor finali din piaţa reglementată, fie prin achiziţie directă, fie prin mandatarea unui alt furnizor, ANRE recunoaşte preţurile de achiziţie a gazelor naturale, după cum urmează:

1. Pentru gazele naturale achiziţionate lunar de către titularul de licenţă din surse curente (intern/import):

a) pentru gazele naturale achiziţionate lunar de către titularul de licenţă din surse curente (intern/import) prin contracte bilaterale, destinate acoperirii consumului curent/înmagazinării pentru întregul portofoliu de clienţi, este recunoscut cel mai mic preţ dintre:

(i) preţul mediu ponderat realizat de către titularul de licenţă pentru toate cantităţile achiziţionate, cu livrare în luna analizată, prin contracte bilaterale (intern/import), conform documentelor justificative transmise; şi

(ii) preţul mediu ponderat realizat de către toţi titularii de licenţă care au în portofoliu şi clienţi reglementaţi, pentru cantităţile achiziţionate, cu livrare în luna analizată, prin contracte încheiate pe piaţa centralizată (intern/import), conform raportărilor lunare transmise ANRE de către aceştia;

b) pentru gazele naturale achiziţionate lunar de către titularul de licenţă din surse curente (intern/import), prin tranzacţii angro pe piaţa centralizată, destinate acoperirii consumului curent/înmagazinării pentru întregul portofoliu de clienţi, este recunoscut preţul mediu ponderat realizat de către titularei de licenţă pentru toate cantităţile achiziţionate, cu livrare în luna analizată, prin tranzacţii angro pe piaţa centralizată, conform raportărilor lunare transmise ANRE de către aceştia;

c) dispoziţiile lit. a) şi b) nu se aplică contractelor cu livrări directe (spre exemplu: prin conductele din amonte), dacă din punct de vedere tehnic nu există posibilitatea de achiziţie a gazelor naturale din altă sursă, situaţie în care se recunoaşte preţul gazelor naturale aferent tranzacţiilor respective.

2. Pentru gazele naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană, aferente stocului minim, necesar acoperirii consumului clienţilor reglementaţi, în funcţie de modalitatea de constituire/îndeplinire a obligaţiei, se recunosc:

a) pentru gazele naturale înmagazinate în nume propriu sau prin mandatar este recunoscut preţul mediu ponderat, calculat pe baza preţurilor medii ponderate corespunzătoare modalităţii de contractare (tranzacţii angro pe piaţa centralizată/contracte bilaterale) din perioada de injecţie, recunoscute lunar de către ANRE titularului de licenţă care are obligaţia de constituire a stocului minim, conform pct. 1, la care se adaugă tarifele aferente prestării serviciilor de înmagazinare subterană aprobate de ANRE şi costurile de finanţare, după cum urmează:

  ,

unde:

Pds - preţul mediu al gazelor naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană, exprimat în lei/MWh;

Pach - preţul de achiziţie a gazelor naturale ca marfă, la momentul injecţiei, recunoscut în conformitate cu prevederile lit. a) şi/sau b), exprimat în lei/MWh;

RCds - componenta fixă pentru rezervarea capacităţii în depozitul subteran, exprimată în lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare;

Ids - componenta volumetrică pentru injecţia gazelor naturale în depozitul subteran, exprimată în lei/MWh;

RoRfr - rata reglementată a rentabilităţii, recunoscută de AN RE pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale;

Eds - componenta volumetrică pentru extracţia gazelor naturale din depozitul subteran, exprimată în lei/MWh;

b) pentru gazele naturale provenite din depozite şi achiziţionate prin încheierea de contracte bilaterale sau prin tranzacţii angro pe piaţa centralizată, în scopul îndeplinirii obligaţiei de constituire a stocului minim de gaze naturale în depozitele de înmagazinare subterană, este recunoscut cel mai mic preţ dintre:

(i) preţul mediu ponderat realizat de către titularul de licenţă pentru cantităţile înmagazinate, cu tarifele aferente prestării serviciilor de înmagazinare subterană aprobate de AN RE şi costurile de finanţare incluse; şi

(ii) preţul mediu ponderat, calculat pe baza preţurilor medii ponderate corespunzătoare modalităţii de contractare (tranzacţii angro pe piaţa centralizată/ contracte bilaterale) din perioada de injecţie, recunoscute lunar de către ANRE titularului de licenţă care are obligaţia de constituire a stocului minim, conform pct. 1, la care se adaugă tarifele aferente prestării serviciilor de înmagazinare subterană aprobate de ANRE şi costurile de finanţare, după cum urmează:

  ,

 

unde:

Pds - preţul mediu al gazelor naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană, exprimat în lei/MWh;

Pach - preţul de achiziţie a gazelor naturale ca marfă, la momentul injecţiei, recunoscut în conformitate cu prevederile pct. a) şi/sau b), exprimat în lei/MWh;

RCds - componenta fixă pentru rezervarea capacităţii în depozitul subteran, exprimată în lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare;

Ids - componenta volumetrică pentru injecţia gazelor naturale în depozitul subteran, exprimată în lei/MWh;

RoRfr - rata reglementată a rentabilităţii, recunoscută de ANRE pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale;

Eds - componenta volumetrică pentru extracţia gazelor naturale din depozitul subteran, exprimată în lei/MWh.

3. Preţul mediu ponderat lunar se calculează luând în considerare toate achiziţiile de gaze naturale ale operatorilor economici afiliaţi titularului de licenţă, deţinători de licenţă de furnizare a gazelor naturale.

4. În situaţii excepţionale, în care sursele nu acoperă necesarul de consum, analiza costurilor realizate, în scopul recunoaşterii acestora, se va face respectând principiul prudenţei, cu luarea în considerare şi a surselor de gaze naturale disponibile în piaţă pentru perioada de referinţă.

Comisioanele pentru achiziţia gazelor naturale prin mandatarea altui furnizor nu sunt incluse în preţul mediu realizat de către titularul de licenţă pentru toate cantităţile achiziţionate în luna analizată, prin contracte bilaterale (intern/import), conform documentelor justificative transmise, şi nici în preţul mediu realizat pe întreaga piaţă de gaze naturale de către titularii de licenţă pentru cantităţile achiziţionate în luna analizată, prin contracte bilaterale (intern/import), conform raportărilor lunare transmise ANRE de către aceştia.

 

Odată cu solicitarea de includere în preţurile finale a componentelor ΔCUGfr şi Efr(i), furnizorul, atât cel care are calitatea de UR, cât şi cel care nu are calitatea de UR, transmite la ANRE şi descrierea etapelor parcurse, în conformitate cu prevederile Codului Reţelei, în scopul diminuării sau limitării dezechilibrelor.”

4. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor legate de achiziţia gazelor naturale CUGfr se estimează având în vedere:

a) estimarea privind cererea clienţilor casnici, aferentă activităţii de furnizare reglementată, pe baza nivelului realizat al perioadei/perioadelor similare anterioare, având în vedere raportările operatorilor licenţiaţi;

b) nivelul stocului minim obligatoriu pentru clienţii casnici, aprobat conform reglementărilor în vigoare sau, în absenţa acestei obligaţii, estimarea pe baza ponderii stocului minim obligatoriu al ciclului de înmagazinare anterior în total cerere clienţi casnici reglementaţi, stabilită conform prevederilor lit. a);

c) estimarea privind programul de extracţie a gazelor naturale din depozitele de înmagazinare, având în vedere structura lunară a extracţiei, aferentă perioadei/perioadelor similare anterioare, coroborat cu prevederile de la lit. b);

d) estimarea privind preţul de achiziţie a gazelor naturale, după cum urmează:

(i) în situaţia contractării, prin tranzacţii angro de gaze naturale încheiate pe piaţa centralizată, până la data de 1 martie a anului curent, a mai puţin de 35% din cantitatea necesară acoperirii consumului clienţilor casnici reglementaţi, este recunoscut cel mai mic preţ dintre:

1. preţui mediu ponderat luat în considerare la CUGfr în vigoare;

2. preţul mediu ponderat din contractele aferente tranzacţiilor angro de gaze naturale încheiate pe piaţa centralizată, cu derulare în perioada pentru care se stabileşte evaluarea sumei fixe unitare;

(ii) preţul mediu ponderat din contractele aferente tranzacţiilor angro de gaze naturale încheiate pe piaţa centralizată, cu derulare în perioada pentru care se stabileşte evaluarea sumei fixe unitare, în situaţia contractării, până la data de 1 martie a anului curent, a cel puţin 35% din cantitatea necesară acoperirii consumului clienţilor casnici reglementaţi;

(iii) prin derogare de la dispoziţiile pct. (i) şi (ii), pentru estimarea CUGfr aferentă perioadei următoare, începând cu data de 1 aprilie 2018, se ia în considerare preţul mediu ponderat din contractele aferente tranzacţiilor angro de gaze naturale încheiate pe piaţa centralizată până la data de 1 martie 2018, cu derulare în perioada pentru care se stabileşte evaluarea sumei fixe unitare;

Consumul clienţilor reglementaţi, prevăzut la pct. (i) şi (ii), se determină prin aplicarea, la cantitatea de gaze naturale contractată necesară acoperirii consumului întregului portofoliu de clienţi în intervalul de timp pentru care se stabileşte evaluarea sumei fixe unitare, a ponderii consumului clienţilor reglementaţi în totalul de consum al operatorilor licenţiaţi care au în portofoliu şi clienţi reglementaţi, din perioada/perioadele anterioară(e), similare celor pentru care se determină suma fixă unitară, conform informaţiilor transmise la ANRE de către operatorii licenţiaţi;

e) estimarea costului de valorificare a gazelor naturale extrase din depozitele de înmagazinare, luând în considerare următoarele:

(i) estimarea preţului de achiziţie a gazelor naturale ca marfă, pentru perioada aprilie-octombrie, cu respectarea principiilor prevăzute la lit. d);

(ii) estimarea costului mediu aferent prestării serviciilor de înmagazinare subterană, pe baza tarifelor aprobate de ANRE pentru ciclul de înmagazinare următor sau în vigoare la data evaluării sumei fixe unitare, cost ponderat cu capacitatea tehnică declarată a depozitelor;

(iii) costurile de finanţare, conform prevederilor art. 35 alin. (7);

f) estimarea privind evoluţia costului mediu unitar pentru serviciile de transport, pe baza tarifelor aprobate de ANRE şi/sau în vigoare la data evaluării sumei fixe unitare, luând în considerare cantităţile de gaze naturale destinate revânzării în cadrul activităţii de furnizare reglementată, ce urmează a fi transportate, precum şi serviciile de transport aferente cantităţilor injectate conform prevederilor lit. b).”

Art. II. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi titularii licenţei de furnizare a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 6 martie 2018.

Nr. 40.

 

RECTIFICĂRI

 

- La Decizia Curţii Constituţionale nr. 828 din 13 decembrie 2017 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr. 95/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 28 februarie 2018, se face următoarea rectificare:

- în titlu. În loc de: „... Hotărârea Parlamentului României nr. 95/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei” se va citi: „...Hotărârea Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 791/2017 privind actualizarea valorii de inventară imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 3 noiembrie 2017, se face următoarea rectificare:

- în anexa nr. 2, la nr. crt. 1 şi 2, în coloana nr. 8 „Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI”, în loc de: „Statul român, în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor CUI - 4297940” se va citi: „Statul român. În administrarea Ministerului Justiţiei pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor CUI - 4256324”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.