MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 230/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 230         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 15 martie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

94. - Hotărâre privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea parchetelor

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

118. - Decizie privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

 

119. - Decizie privind numirea domnului Florin Radu Ciocănelea în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

18/202. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

 

166. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Subcetate, judeţul Harghita

 

167. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Cucerdea, judeţul Mureş

 

177. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Frumuşeni, judeţul Arad

 

178. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Sânandrei, judeţul Timiş

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea parchetelor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă închirierea de către parchete a unor suprafeţe aflate în administrarea acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situate în imobilele proprietate publică a statului în care îşi desfăşoară activitatea parchetele, în scopul desfăşurării unor activităţi sau prestării unor servicii necesare personalului parchetelor şi justiţiabililor.

Art. 2. - (1) închirierea spaţiilor prevăzute la art. 1 se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.

(2) Parchetele, în calitate de administratori ai acestor spaţii, sunt împuternicite să organizeze procedura de licitaţie publică pentru închirierea acestor suprafeţe, în scopul realizării activităţilor prevăzute la art. 1.

(3) Contractul de închiriere se încheie de către parchete, în calitate de titulari ai dreptului de administrare a imobilelor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Chiria stabilită ca urmare a desfăşurării procedurilor de licitaţie publică se plăteşte de câştigătorul licitaţiei. Chiria încasată potrivit contractului prevăzut la art. 2 alin. (3) se virează la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 94.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a spaţiilor aflate în administrarea parchetelor, care se închiriază de către acestea

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul închiriat/ Denumire imobil

Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul şi C U I.

Numărul MF de identificare a imobilului şi elementele-cadru de descriere tehnică: suprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, C.F.

Caracteristicile spaţiului (suprafaţa/destinaţia)

0

1

2

3

4

1.

România, municipiul Bucureşti.

Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5/ Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

4364748

147759

clădire 6 etaje,

Sd = 7 266 mp,

S teren = 1.816 mp

63,72 mp, punct alimentar de tip bufet de incintă

12 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

2.

România, judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28--32/Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu/Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Sibiu

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu

4751450

153494

clădire P + 3E, zid cărămidă,

acoperită cu ţiglă,

Sc - 910 mp,

Sd = 3.640 mp,

S teren = 1.978 mp,

CF 101757/2011

2 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri şi/sau prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

3.

România, judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. M. Eminescu nr. 28/Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ/ Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Neamţ

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ

2613508

26162 anexa 1.8

suprafaţă construită =

C1: clădire zidărie P;

C2: clădire zidărie P + 2 + M;

termosistem planşee din beton;

sediu ca rezultat al comasării nr. MF 26162 cu 26163 şi 26164; mp;

suprafaţă desfăşurată = mp;

regimul de înălţime =; suprafaţă teren = 1.275 mp;

CF = 54440 C1, C2/2013

2 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri şi/sau prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

4.

România, judeţul Vrancea, municipiul Focşani, str. Cuza Vodă nr. 43/Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea/Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Vrancea

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea

4447169

38271

suprafaţă construită =

C3 Sc = 114 mp - garaj,

C4 Sc = 90 mp - anexă,

C5 Sc = 73 mp - anexă mp; suprafaţă desfăşurată =

C3 Sd = 114 mp,

C4 Sd = 90 mp,

C5 Sd = 73 mp;

regimul de înălţime =

C3 - P, C4 - P, C5 - P;

suprafaţă teren = 487 mp;

CF = 20446

2 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri şi/sau prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

5.

România, judeţul Alba, municipiul Alba Iulia, piaţa I.C. Brătianu nr. 2/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

16774199

155320 pr. MF,

clădire administrativă cu 2 etaje,

21 camere, 5 pivniţe şi curte,

Sc = 521 mp,

Sd = 1.995 mp,

S teren = 1.135 mp,

CF 81389 Alba Iulia,

nr. top 1300/2/1/1; 1037/1/1/1 şi 1038/1/1

10 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri, prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

6.

România, judeţul Hunedoara, municipiul Deva,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 25/ Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara

4468404

38334 pr. MF,

C1 - clădire birouri P + 1E + M,

Sc = 601 mp,

Sd = 1.774 mp,

S teren = 1.702 mp,

CF 62082

4 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri, prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

7.

România, judeţul Hunedoara, municipiul Hunedoara, Str. Revoluţiei nr. 1/Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara

4468404

38335 pr. MF;

C1 - clădire birouri D + P,

Sc = 205 mp, Sd = 315 mp,

C2 - clădire birouri P,

Sc = Sd = 156 mp,

S teren = 1.176 mp,

CF 60779

4 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri, prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

8.

România, judeţul Hunedoara, municipiul Petroşani, str. Mihai Viteazul nr. 6/Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara

4468404

161042

suprafaţă construită = 309 mp;

suprafaţă desfăşurată = 1.204,3 mp;

regimul de înălţime = D + P+1E + M;

suprafaţă teren = teren curţi construcţii = 950 mp;

C.F. nr. 62104,

teren curţi construcţii = 300 mp

C.F. nr. 61451 mp;

CF = 62104, 61451

4 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri, prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

9.

România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Republicii nr. 45/ Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov

16742758

161137

Anexa 3.4 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire D + P + 2E + M 554 mp,

teren = 1.276 mp

1 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

10.

România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Bd. Eroilor nr. 1/ Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov

16742758

161138

Anexa 3.4 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire P + 2E + M 169 mp/708 mp

1 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

11.

România, judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Godri Ferenc nr. 7/Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna

5310126

40187

Anexa 1.10 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire D + P + 2 + M

Sd = 1.576,40 mp,

Sc = 329 mp,

S teren = 1.356 mp

CF 27228

1 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

12.

România, municipiul Bucureşti, str. Scaune nr. 1-3, sector 3/ Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti

4316538

36632

Anexa 1.12 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire:

1. subsol

Sc = 424,5 mp,

Su = 420,3 mp

2. parter corp A:

Sc = 1.050 mp,

Su = 919,6 mp parter corp B:

Sc = 170 mp,

Su = 142,5 mp

3. etaj 1 corp A:

Sc = 870,5 mp,

Su = 744,3 mp etaj 1 corp B:

Sc = 256,5 mp,

Su = 222,44 mp

4. etaj 2/3/4Z5 corp A:

Sc = 870,5 * 4 = 3.482 mp/1.5*4 = 3.126 mp

S teren = 1.947,26 mp

CF 47317

Anexa 1.12 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire P+8 E 1.083,25 mp,

S teren = 1.180,25 mp

CF 25227

5 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 5 mp/punct amplasare bancomate 5 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

13.

România, judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, str. Bucureşti nr. 205/ Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi

4544803

38993

Anexa 1.13 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire P şi E 305,66 mp + teren = 871,35 mp

(măsurat 838 mp, din acte 871,35 mp)

S teren = 838 mp

CF 24061/2010

2 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

3 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

14.

România, judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, str. Griviţa nr. 86/ Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi

4544803

38994

Anexa 1.13 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire P+ E 428 mp

S teren = 705,87 mp

2 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

15.

România, judeţul Călăraşi, municipiul Olteniţa, Str. Argeşului nr. 88/Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi

4544803

38995

Anexa 1.13 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire P şi E 357 mp + teren = 744,47 mp

(măsurat 723 mp, din acte 744,47 mp)

S teren = 723 mp

CF 21625/2010

2 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

16.

România, judeţul Călăraşi, oraşul Lehliu-Gară, Str. Industriilor nr. 8 A/Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi

4544803

161090

Anexa 3.8 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

Suprafaţă construită clădire parter şi etaj 244,95 mp,

teren 1 = 500 mp şi teren 2 = 640 mp

CF= 1511/2007;

PV 2944/2009,

Hotărârea 53/2006-500 mp,

Hotărârea 372/2008-640 mp

Consiliul Local Lehliu-Gară

2 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 6 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

17.

România, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. Bucureşti nr. 57/ Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu 5843153

161093

Anexa 3.9 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire D+P+2+3 554 mp,

teren aferent 1.000 mp;

CF = 35658; HCL al municipiului Giurgiu nr. 392/2006,

PV recepţie 698/31.03.2010

1 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 6 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

18.

România, judeţul Giurgiu, oraşul Bolintin-Vale, Str. Republicii nr. 2 M/ Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu

5843153

161092

Anexa 3.9 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire parter şi mansardă 243,90 mp,

teren aferent 1,006,15 mp;

CF = 164/N;

Contract vânzare-cumpărare 4088/2002

1 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

19.

România, judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, bd. Matei Basarab nr. 9/Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa

4365310

152056

Anexa 1.14 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire D+P+2

Sc = 471,87 mp,

Sd = 1,198,63 mp, S teren = 1.979 mp

CF 37396

5 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 5 mp/punct amplasare stand cărţi, ziare 4 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

20.

România, judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, str. Alexandru Odobescu nr. 57/ Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa

4365310

159307

Anexa 1.14 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire

Sd = 272,85 mp

S teren = 136,42 mp

5 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 10 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

21.

România, judeţul Ialomiţa, municipiul Feteşti, Str. Promenadei nr. 5/Parchetul de pe lângă Judecătoria Feteşti

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa

4365310

147763

Anexa 1.14 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire S+P+2E

Sd = 541 mp

S teren - 975,76 mp

CF 25630, 25630 -C1

5 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 4 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

22.

România, judeţul Ialomiţa, municipiul Urziceni, Str. Zefirului nr. 2A/Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa

4365310

37682

Anexa 1.14 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire parter + 1 etaj

Sd = 960 mp

5 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 4 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

23.

România, judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Gh. Doja nr. 41/Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman

4253685

35244

Anexa 1.15 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire construită din zidărie cu fundaţie de beton, acoperită cu tablă, 655,27 mp

S teren = 2.282,8 mp

2 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 4 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

24.

România, judeţul Teleorman, municipiul Roşiori de Vede, str. Mihai Eminescu nr. 7/Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman

4253685

35245

Anexa 1.15 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă, 669,99 mp

S teren = 1.721,88 mp

2 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

25.

România, judeţul Teleorman, municipiul Turnu Măgurele,

Str. 1 Decembrie nr. 3/Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman

4253685

107450

Anexa 1.15 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire D+P+1 E, 407,03 mp

S teren - 900 mp

2 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 4 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

26.

România, judeţul Teleorman,

oraşul Zimnicea,

str. Mihail Kogălniceanu nr. 28/

Parchetul de pe lângă Judecătoria Zimnicea

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman

4253685

161088

Anexa 3,10 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire 547 mp,

teren aferent 1.078 mp;

CF = Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2006,

PV recepţie finală 5408/26.09.2012

2 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 4 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

27.

România, judeţul Sălaj, municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 10/ Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj

Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj

4792213

160730

Anexa 1.18 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

imobil cu destinaţia de birouri

Sc = 330 mp,

Sd = 1.265,76 mp,

regim înălţime S+P+2 E+M,

teren aferent 269,70 mp

6 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

28.

România, judeţul Sălaj, oraşul Jibou, Str. 1 Mai nr. 4/Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj

4792213

161098

suprafaţă construită = imobil cu destinaţia de birouri;

Sc = 375 mp;

suprafaţă desfăşurată = 867,60 mp;

regimul de înălţime = S+P+2E;

suprafaţă teren = 900 mp;

CF = 50431/2010;

PV 1822/X/11/2007

3 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

29.

România, judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei,

Str. l Decembrie 1918 nr. 18/ Parchetul de pe lângă Judecătoria Şimleu Silvaniei

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj

4792213

161099

suprafaţă construită =

corp C1: imobil cu destinaţia de birouri

Sc = 341 mp; SD = 688,30 mp;

regim de înălţime D+P,

Corp C2: bibliotecă

Sc = 84 mp; SD = 101.30 mp;

regim de înălţime P mp;

suprafaţă desfăşurată = mp;

regimul de înălţime =;

suprafaţă teren = 1.024 mp;

CF = 51006/2010;

Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 66/2005,

PV de recepţie din 22.10.2009

3 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

30.

România, judeţul Dolj, municipiul Craiova, Str. Înfrăţirii nr. 5/ Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova

16739531

157089

Anexa 1.21 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire corp 1: D+P+1E+M,

Sc = 260 mp,

Sd = 955 mp,

clădire corp 2: D+P+1E+M,

Sc = 386 mp,

Sd = 1,544 mp,

S teren = 2.026,40 mp

CF 211223

6 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

31.

România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, Str. Basarabiei nr. 47/Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi

Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi

3127468

26786

Anexa 1.21 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

suprafaţă construită =

clădire cu fundaţie de beton armat,

Sc = 636 mp;

suprafaţă desfăşurată = mp;

regimul de înălţime =;

suprafaţă teren = 1.624 mp;

CF = 101615

3 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/dulciuri/sandviciuri

32.

România, judeţul Galaţi, oraşul Târgu Bujor, str. Gheorghe Bu2oianu nr. 13/ Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi

3127468

26788

Anexa 1.27 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire cu structura de beton armat,

Sc = 459 mp

1 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/dulciuri/sandviciuri

33.

România, judeţul Brăila, oraşul Făurei, Str. Păcii nr. 71 Parchetul de pe lângă Judecătoria Făurei

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila

4584980

39167

Anexa 1.26 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

construcţie zidărie P + 2,

S teren = 909 mp,

CF 70236

6 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

34.

România, judeţul laşi, municipiul laşi, str. Vasile Conta nr. 28/Parchetul de pe lângă Tribunalul laşi

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi

45414572

38921

Anexa 1.30 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire S + 3 + P

S teren = 1.016,18 mp

1 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

35.

România, judeţul laşi, municipiul Paşcani, str. Ştefan cel Mare nr. 13/

Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi

45414572

161103

Anexa 3.16 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire S+P+1 CF 61747-C1

regimul de înălţime = S + P + 1;

suprafaţă teren - mp;

CF = 61747-C1; PV 152/X/7/2012

1 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

36.

România, judeţul Bihor, municipiul Oradea, str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 4/ Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor

4411246

150065

Anexa 2.16 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

„Anexa 1.32 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

Imobil construcţie şi teren

Sc = 476 mp,

S teren = 323 mp

CF 2655”

1 mp/punct amplasare automate apă potabilă/băuturi calde/reci/sandviciuri

37.

România, judeţul Bihor, municipiul Oradea, str. Aurel Lazăr nr. 12/Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor

4411246

38091

Anexa 1.33 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire cărămidă şi beton,

Sc = 2.518,22 mp,

S teren = 1.628,96 mp

CF 2655

3 mp/3 puncte de amplasare automate apă potabilă/băuturi calde/reci/sandviciuri

38.

România, judeţul Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Eroilor nr. 47/ Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş

4318059

36690

Anexa 1,35 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire D + P + 2E,

Sc = 900,90 mp,

Sd = 3.338,30 mp,

S teren = 3.680 mp

CF 4471/2005

49,60 mp/prestare servicii de alimentaţie publică de tip bufet

39.

România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, str. Buna Vestire nr. 1 A/Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova

2844251

26489

Anexa 1.39 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

corp A (P + 1 + demisol) -

SCT = 1,142 mp;

corp B (P + 1 + subsol) -

SCT = 632 mp; corp C (parter) -

SCT = 311 mp;

corp D (garaje) - SCT = 280 mp;

S teren = 4.342 mp,

CF 139906, CF 139936

22,456 mp/punct de amplasare automate apă potabilă/băuturi calde/reci/sandviciuri, servicii de catering, prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte 41,802 mp/punct de amplasare automate apă potabilă/băuturi calde/reci/sandviciuri, servicii de catering, prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

40.

România, judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, str. Franz (Ferentz) Liszt nr. 6/ Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş

4322530

107391

Anexa 1.43 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire din cărămidă acoperită cu ţiglă,

regim înălţime P,

sup. construită 183 mp,

sup. desf. 246 mp,

S teren = 1.322 mp,

CF 3750

10 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

41.

România, judeţul Mureş, municipiul Sighişoara, str. Nicolae Bălcescu nr. 6/Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş

4322530

36994

Anexa 1.43 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire din cărămidă, regim înălţime P + E + M,

sup. construită 311 mp,

S teren = 932 mp,

CF 54580

10 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

42.

România, judeţul Mureş, oraşul Luduş, Str. Vânătorilor nr. 2/ Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduş

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş

4322530

36842

Anexa 1.43 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire din cărămidă acoperită cu tablă,

regim înălţime P,

sup. desf. 395 mp,

S teren = 561 mp,

CF 68, nr. top 137/2

10 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

43.

România, judeţul Suceava,

municipiul Suceava,

str. Ştefan cel Mare nr. 29/Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava

Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava

4244474

161126

Anexa 3.16 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016 620 mp

suprafaţă construită = clădire cu un corp, 620 mp;

suprafaţă desfăşurată = mp;

regimul de înălţime =

suprafaţă teren = mp;

CF = 15276;

P.V. recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1080/X/1 din 22.03.2007

6 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 12 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

44.

România, judeţul Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Transilvaniei nr. 32/

Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava

4244474

34823

Anexa 1.41 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire cu un corp,

sup. = 407,53 mp,

S teren = 430 mp,

nr. cad. 2153,1946/1/1298

3 mp/punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri 6 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

45.

România, judeţul Suceava, municipiul Rădăuţi, str. Călăraşi nr. 12/ Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava

4244474

34824

Anexa 1.41 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire cu un corp,

sup. = 1.112 mp,

S teren = 477,33 mp,

nr. cad. 5146/1,5146/2, CF 7799

3 mp/punct amplasare automate apă potabilă/băuturi calde/reci/sandviciuri 6 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

46.

România, judeţul Suceava, municipiul Vatra Dornei, Str. Unirii nr. 5/ Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Domei

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava

4244474

34820

Anexa 1.41 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire cu un singur corp,

sup. = 180 mp,

3 teren = 396 mp,

nr. cad. 2323/6, 769,

CF 2606

3 mp/punct amplasare automate apă potabilă/băuturi calde/reci/sandviciuri 6 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

47.

România, judeţul Suceava, oraşul Gura Humorului, str. Avram Iancu nr. 1/Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava

4244474

34821

Anexa 1.41 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire cu un corp, 515 mp,

CF 30657

3 mp/punct amplasare automate apă potabilă/băuturi calde/reci/sandviciuri 6 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

48.

România, judeţul Botoşani, municipiul Dorohoi, Str. Poştei nr. 2/ Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani

3990140

28081

Anexa 1.40 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire D + P + M,

sup. construită 447 mp,

sup. desf. 600 mp,

S teren aferent =183 mp, nr. cad. 2705/4306

2 mp/punct amplasare automate apă potabilă/băuturi calde/reci/sandviciuri 25 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

49.

România, judeţul Botoşani, oraşul Darabani, Str. Pieţii nr. 32/ Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani

3990140

28080

Anexa 1.40 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016

clădire P + 1,307 mp,

S teren = 810 mp, nr. cad. 376/2

12 mp/punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

50.

România, judeţul Arad, municipiul Arad, str. N. Grigorescu nr. 8-10/ Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad

3519810

27320

Anexa 1.44 la Hotărârea Guvernului nr. 156/2016 clădire din cărămidă, sup. desf. 1.781 mp,

S teren = 925 mp,

cad. C 1, top 7632/1393,

CF 319946 neindividualizată

1 mp/punct amplasare automate apă potabilă/băuturi calde/reci/sandviciuri

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

 

În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (16) lit. e) din Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Iulian Offenberg se revocă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră.

Art. 2. - începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Iulian Clişeru, vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, exercită atribuţiile preşedintelui, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, până la numirea conducătorului instituţiei, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 15 martie 2018.

Nr. 118.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Florin Radu Ciocănelea în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), al art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin Radu Ciocănelea se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, cu atribuţii în domeniul energiei.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 15 martie 2018.

Nr. 119.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL MEDIULUI

Nr. 18 din 18 ianuarie 2018

Nr. 202 din 27 februarie 2018

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

 

Având în vedere referatele de aprobare nr. 10.935/2018 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi nr. 100.471 al Direcţiei biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului şi consultările cu organizaţiile din domeniul pescuitului,

în baza:

- Regulamentului Comisiei (CE) nr. 26/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind Registrul flotei de pescuit comunitare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2.371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2.115/2005, (CE) nr. 2,166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1.098/2007, (CE) nr. 1.300/2008, (CE) nr. 1.342/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.627/94 şi (CE) nr. 1.966/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului de punere în aplicare al Comisiei (CE) nr. 404/2011 din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.224/2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.380/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.954/2003 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.371/2002 şi (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului şi a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului, CU modificările şi completările ulterioare,

în temeiul:

- art. 8, art. 9 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 alin. (2) şi art. 7 lit. A pct. b) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;

- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi viceprim-ministrul, ministrul mediului, emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 15 iunie 2017, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 26, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Pe teritoriul RBDD punctele de acostare sunt admise numai în sezonul de pescuit la scrumbie. Prin excepţie, la solicitarea asociaţiilor de pescari legal constituite se admit puncte de acostare situate la o distanţă mai mare de 20 km de punctul de debarcare/centrul de primă vânzare al asociaţiei, nominalizate de ARBDD şi aprobate de ANPA. Transportul peştelui de la punctele de acostare la centrele de primă vânzare se face cu ambarcaţiuni de transport autorizate sanitar-veterinar.”

2. La articolul 26, alineatul (4) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Dănuţ Alexandru Potor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

secretar de stat

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Subcetate, judeţul Harghita

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1 - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Subcetate, judeţul Harghita, lucrări ce se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară.

(2) Lucrările de înregistrare sistematică cuprind întreg teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Subcetate, judeţul Harghita.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 20 februarie 2018.

Nr. 166.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU Şi PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Cucerdea, judeţul Mureş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1,288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Cucerdea, judeţul Mureş, lucrări ce se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară.

(2) Lucrările de înregistrare sistematică cuprind întreg teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Cucerdea, judeţul Mureş.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 20 februarie 2018.

Nr. 167.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Frumuşeni, judeţul Arad

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Frumuşeni. judeţul Arad, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru unitatea administrativ-teritorială Frumuşeni, judeţul Arad, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare pentru unitatea administrativ-teritorială Frumuşeni, judeţul Arad, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 22 februarie 2018.

Nr. 177.

 

AGENŢIA NAŢIONALA DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Sânandrei, judeţul Timiş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Sânandrei, judeţul Timiş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţi lor fund a re din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru unitatea administrativ-teritorială Sânandrei, judeţul Timiş, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, în unitatea administrativ-teritorială Sânandrei, judeţul Timiş, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 22 februarie 2018.

Nr. 178.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România

 

Denumirea partidului politic: Uniunea Democrată Turcă din România

Sediul partidului politic: municipiul Constanţa, Str. Crişanei nr. 44, CUI 5806813

 

Situaţia anuală privind alte surse de venituri anul 2017

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Activitatea generatoare de venit

Sursa venitului

Cuantum anual

1.

Uniunea Democrată Turcă din România

1 Venituri din activităţi fără scop patrimonial

 

a) cotizaţii ale membrilor U.D.T.R.

b) donaţii persoane fizice

c) venituri din acţiuni în parteneriat

d) venituri din valorificări bunuri

Suma totală 18.558 din care:

3.369

14.487

652

50

2. Venituri economice

 

a) majorări, penalizări încasate

b) 2% impozit donat p.f.

c) sconturi obţinute

Suma totală 5.493 din care:

475

2.560

2.458

Cuantumul total

24.051

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Osman Fedbi

Semnătura

 

Data întocmirii

12.03.2018

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.