MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 271/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 271         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 28 martie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

76. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT”

 

306. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT”

 

77. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

 

307. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

233. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii ale ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.336/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrative-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

 

399/834. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 

400/833. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 

883. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72 din 5 octombrie 2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 12 octombrie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 26 martie 2018.

Nr. 76.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT” şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 martie 2018.

Nr. 306.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulantă Bucureşti-Ilfov

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74 din 11 octombrie 2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 16 octombrie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 26 martie 2018,

Nr. 77.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 martie 2018.

Nr. 307.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii ale ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.336/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrative-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) poziţia nr. 1 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 2 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.298/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 11 octombrie 2016, cu modificările ulterioare;

b) poziţiile nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 3 şi 4 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.393/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 11 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare;

c) poziţia nr. 4 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 5 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.087/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în cinci unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 3 octombrie 2016, cu modificările ulterioare;

d) poziţiile nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 3 şi 4 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.279/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 14 octombrie 2016, cu modificările ulterioare;

e) poziţia nr. 2 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 3 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1,603/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 26 ianuarie 2017;

f) poziţia nr. 6 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 7 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.334/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 27 octombrie 2016, cu modificările ulterioare;

g) poziţiile nr. 1, 5 şi 7 din anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 2, 6 şi 8 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.162/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 4 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.336/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 19 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 9 martie 2018.

Nr. 233.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 399 din 27 martie 2018

Nr. 834 din 26 martie 2018

 

ORDIN

privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. S.P. 2.841/2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. 1.083/2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 400/833/2018 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin;

Art. 1. - Se aprobă criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate şi celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică şi caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pe perioada de valabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 772/379/2016 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 493 din 1 iulie 2016.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 aprilie 2018.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Sorina Pintea

Răzvan Teohari Vulcănescu

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERII

ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 2 alin. (1)-(5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 -2019

- pentru asistenţa medicală primară –

 

Art. 1. - Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 2 alin. (1)-(5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru arii 2018-2019.

Art. 2. - La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban se au în vedere următoarele criterii:

a) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban, precum şi populaţia pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;

b) numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acestora în mediul urban, precum şi numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană;

c) numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al asigurării unor servicii de calitate, este de 1.800;

d) numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale În mediul urban, este de 800, cu excepţia zonelor urbane neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie.

Art. 3. - La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul rural se au în vedere următoarele criterii:

a) totalul populaţiei la nivelul judeţului, distribuţia acesteia în mediul rural, precum şi populaţia pe unitate administrativ-teritorială, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;

b) numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului, distribuţia acestora în mediul rural, precum şi numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie pe unitate administrativ-teritorială;

c) numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al asigurării unor servicii de calitate, este de 1.800;

d) numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, stabilit în funcţie de criteriile prevăzute la art. 4.

Art. 4. - La stabilirea numărului minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară cu casele de asigurări de sănătate, se au în vedere următoarele criterii:

a) totalul populaţiei la nivelul judeţului, distribuţia acesteia în mediul rural, precum şi populaţia pe unitate administrativ-teritorială, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;

b) numărul persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului, distribuţia acestora în mediul rural pe unităţi administrativ-teritoriale;

c) numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului, distribuţia acestora în mediul rural pe unităţi administrativ-teritoriale;

d) unităţile administrativ-teritoriale în care populaţia este sub 800 de locuitori, din care: unităţi administrativ-teritoriale izolate sau greu accesibile;

e) numărul minim de persoane asigurate înscrise pe lista unui medic de familie în anul anterior în unitatea administrativ-teritorială respectivă, coroborat cu numărul necesar de medici de familie stabilit pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Art. 5. - (1) Comisia poate avea în vedere şi alte criterii raportate la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti adaptează criteriile prevăzute la art. 2- 4 în funcţie de specificul activităţii din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

Art. 6. - Necesarul de medici familie cu liste proprii la nivel judeţean/la nivelul municipiului Bucureşti cuprinde şi numărul de medici de familie stabilit ca necesar pentru a intra în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERII

ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (4) şi (5) şi art. 40 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

- pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare -

 

Art. 1. - Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (4) şi (5) şi art. 40 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

Art. 2. - La stabilirea numărului de norme necesare pentru fiecare Specialitate clinică şi pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, pe judeţ/municipiul Bucureşti, se au în vedere următoarele criterii:

a) prin normă se înţelege un program de lucru de 7 ore în medie pe zi şi, respectiv, de 35 de ore pe săptămână;

b) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, în anul curent;

c) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, precum şi pe unităţi administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;

d) numărul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;

e) numărul beneficiarilor de programe naţionale de sănătate, distribuţia acestora pe unităţi administrativ-teritoriale/zone, precum şi evoluţia acestui număr în ultimii 2 ani;

f) ponderea serviciilor medicale pe fiecare specialitate clinică în parte şi pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare în totalul serviciilor medicale ambulatorii de specialitate raportate de furnizori şi decontate de casa de asigurări de sănătate, evoluţia numărului de servicii şi a ponderilor respective în ultimii 2 ani;

g) existenţa listelor de programare şi analiza timpului de aşteptare pe aceste liste;

h) la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani se vor avea în vedere şi fondurile alocate cu destinaţia de servicii medicale ambulatorii de specialitate în anii respectivi;

i) numărul mediu de consultaţii ce se poate acorda corespunzător unei norme, pe fiecare specialitate clinică în parte şi pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare;

j) prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează modalitatea de contractare şi decontare a serviciilor medicale acordate de medicii din specialităţile clinice din ambulatoriu şi de medicii de specialitate medicină fizică şi de reabilitare în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Art. 3. - La stabilirea numărului necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinică şi pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, pe judeţ/municipiul Bucureşti, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, pentru care se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, respectiv contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, cu casa de asigurări de sănătate, se au în vedere următoarele criterii:

a) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti,

distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, precum şi pe unităţi administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;

b) numărul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;

c) numărul de norme necesar pentru fiecare specialitate clinică În parte şi pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, stabilit la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;

d) prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează contractarea şi decontarea serviciilor medicale acordate de medicii din specialităţile clinice din ambulatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate, inclusiv cele referitoare la numărul de contracte ce pot fi încheiate de medicii din specialităţile clinice şi pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare cu casele de asigurări de sănătate;

e) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, în anul curent;

f) asigurarea, pe cât posibil, a unei distribuţii echilibrate a medicilor de specialitate în teritoriu, în raport cu dispersia populaţiei.

Art. 4. - La stabilirea localităţilor/zonelor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice şi pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare se vor avea în vedere localităţile/zonele în care, în ultimii 2 ani, numărul medicilor de o anumită specialitate clinică şi pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare a fost sub cel necesar sau în localitatea/zona respectivă nu a funcţionat un medic de o anume specialitate clinică şi de specialitate medicină fizică şi de reabilitare, în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Art. 5. - (1) Comisia poate avea în vedere şi alte criterii raportate la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti adaptează criteriile prevăzute la art. 2, 3 şi 4 în funcţie de specificul activităţii din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

 

ANEXA Nr. 3

 

CRITERII

ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

- pentru asistenţa medicală spitalicească –

 

Art. 1. - Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

Art. 2. - La stabilirea zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, în vederea analizării situaţiilor în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două/trei unităţi sanitare distincte aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, cu respectarea legislaţiei muncii, se au în vedere următoarele criterii;

a) structura organizatorică a unităţii sanitare cu paturi, aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii;

b) numărul de paturi stabilit potrivit structurii spitalelor, aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii;

c) numărul de cazuri externate - spitalizare continuă, calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului, potrivit structurii organizatorice a spitalului, aprobată sau

avizată, după caz, de Ministerul Sănătăţii, şi normativelor în vigoare, pe secţii şi compartimente;

d) numărul de personal medical de specialitate (medici) existent conform structurii spitalelor, pe secţii şi compartimente, având în vedere şi numărul de posturi aprobate, potrivit legii;

e) normativele de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

f) la analizarea situaţiilor în care un medic solicită să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două/trei unităţi sanitare distincte se va avea în vedere şi distanţa dintre unităţile sanitare în care medicul solicită să desfăşoare activitate, coroborată cu programul de activitate.

Art. 3. - (1) Comisia poate avea în vedere şi alte criterii, raportat la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti adaptează criteriile prevăzute la art. 2 în funcţie de specificul activităţii din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 400 din 27 martie 2018

Nr. 833 din 26 martie 2018

 

ORDIN

privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale,

a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. S.P. 2.842/2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.082 din 26 martie 2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate şi celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică şi al caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pe perioada de valabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 771/378/2016 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractul ui-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016- 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data de 1 aprilie 2018.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Sorina Pintea

Răzvan Teohari Vulcănescu

 

ANEXA Nr.1

 

REGULAMENT CADRU

de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 2 alin. (1)-(5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

- pentru asistenţa medicală primară -

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 2 alin. (1)-(5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 5 membri de drept, dintre care 2 reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor pentru specialitatea medicină de familie. La lucrările comisiei participă, cu rol consultativ, un reprezentant al autorităţilor administraţiei publice locale, un reprezentant af patronatului judeţean al medicilor de familie şi un reprezentant al asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie în condiţiile în care sunt constituite astfel de organizaţii la nivel local. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor anterior menţionate de conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, instituţiile/organizaţiile menţionate anterior vor nominaliza şi membrii supleanţi echivalenţi numeric.

(2) în situaţia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi înlocuit de către instituţia/organizaţia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanţi.

(3) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor menţionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor instituţii/organizaţii.

(4) înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.

Art. 3. - Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.

Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot. Opiniile şi menţiunile reprezentantului administraţiei publice locale, consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor, au rol consultativ.

(2) Comisia poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, respectiv 3 din cei 5 membri.

(3) Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorităţii membrilor cu drept de vot prezenţi.

Art. 5. - În condiţiile în care instituţiile/organizaţiile menţionate la art. 2 alin. (1), existente la nivel judeţean, nu îşi îndeplinesc obligaţia de a asigura prezenţa membrilor desemnaţi/membrilor supleanţi la lucrările comisiei, în termen de maximum 48 de ore se convoacă o nouă şedinţă a comisiei la care cvorumul de două treimi necesar pentru adoptarea hotărârii comisiei se raportează la numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

Art. 6. - (1) Dezbaterile din şedinţele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor. Procesele-verbale ale şedinţelor vor fi semnate de toţi membrii comisiei prezenţi la dezbateri şi de secretarul comisiei.

(2) Hotărârile comisiei sunt semnate numai de preşedintele comisiei.

Art. 7. - (1) Sediul comisiei unde aceasta îşi desfăşoară activitatea este la casa de asigurări de sănătate

(2) Comisia are ştampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează într-un registru propriu.

Art. 8. - (1) Comisia se întruneşte obligatoriu anual în vederea pregătirii procesului de contractare, astfel încât să se poată încheia procesul de contractare la termenul stabilit, şi o dată la 6 luni pentru evaluarea situaţiilor de fapt raportate la atribuţiile proprii, precum şi ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei, reprezentantul patronatului judeţean al medicilor de familie, reprezentantul asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie şi reprezentantul autorităţilor administraţiei publice locale, care au rol consultativ, sunt convocaţi în scris de secretarul comisiei.

(2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial.

(3) Odată cu primirea convocatorului şi a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anunţă în scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanţi, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 9. - Comisia are următoarele atribuţii:

a) stabileşte necesarul de medici de familie cu liste proprii, pe unităţi administrativ-teritoriale/zone urbane, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, pentru care se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară cu casa de asigurări de sănătate;

b) stabileşte numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară cu casele de asigurări de sănătate;

c) stabileşte zonele din mediul urban neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie, pentru care se pot încheia contracte cu medicii de familie cu liste cuprinzând sub 800 de persoane asigurate înscrise, şi stabileşte numărul minim de persoane asigurate înscrise pentru aceste zone;

d) analizează situaţiile în care numărul de persoane asigurate înscrise pe listele proprii ale medicilor de familie se menţine timp de 6 luni consecutive la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim de persoane asigurate înscrise pe lista proprie, stabilit pentru unitatea administrativ-teritorială/zona respectivă, situaţii ce pot conduce la încetarea contractului de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pentru cabinetele medicale individuale, respectiv la excluderea din contract a medicilor de familie la care se înregistrează astfel de situaţii, pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale;

e) analizează situaţiile de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară în funcţie de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, în baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

f) analizează situaţiile de încadrare a unităţilor administrativ-teritoriale/zonelor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de familie; unităţile administrativ-teritoriale/zonele se încadrează în unităţi administrativ-teritoriale/zone deficitare în situaţia în care în ultimii 2 ani numărul medicilor de familie a fost sub cel necesar sau în unitatea administrativ-teritorială/zona respectivă nu a funcţionat un medic de familie în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;

g) analizează situaţiile în care medicul nou-venit care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale pentru o perioadă de maximum 6 luni, după încetarea convenţiei încheiate pentru maximum 6 luni, nu a înscris numărul minim de persoane asigurate pe listă stabilit potrivit art. 2 alin. (1) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018, situaţie în care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 6 luni, cu excepţia situaţiilor stabilite de comisie.

Art. 10. - Comisia îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (4) şi (5) şi art. 40 alin, (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale În cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

- pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare -

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (4) şi (5) şi art. 40 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 5 membri de drept, dintre care 2 reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică/direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie şi un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor - pentru specialităţile clinice. La lucrările comisiei participă cu rol consultativ un reprezentant al patronatului medicilor de specialitate din specialităţile clinice reprezentativ la nivel judeţean sau un reprezentant al societăţilor profesionale ale medicilor de specialitate din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice reprezentative la nivel judeţean şi un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative la nivel judeţean, în condiţiile în care sunt constituite astfel de organizaţii la nivel local. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor anterior menţionate de conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, instituţiile/organizaţiile menţionate anterior vor nominaliza şi membrii supleanţi echivalenţi numeric.

(2) în situaţia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi înlocuit de către instituţia/organizaţia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanţi.

(3) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor menţionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor instituţii/organizaţii.

(4) înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.

Art. 3. - Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.

Art. 4 - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Comisia poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, respectiv 3 din cei 5 membri.

(3) Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorităţii membrilor cu drept de vot prezenţi.

Art. 5. - În condiţiile în care instituţiile/organizaţiile menţionate la art. 2 alin. (1), existente la nivel judeţean, nu îşi îndeplinesc obligaţia de a asigura prezenţa membrilor desemnaţi/membrilor supleanţi la lucrările comisiei, în termen de maximum 48 de ore se convoacă o nouă şedinţă a comisiei la care cvorumul de două treimi necesar pentru adoptarea hotărârii comisiei se raportează la numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

Art. 6. - (1) Dezbaterile din şedinţele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor. Procesele-verbale ale şedinţelor vor fi semnate de toţi membrii comisiei prezenţi la dezbateri şi de secretarul comisiei.

(2) Hotărârile comisiei sunt semnate numai de preşedintele comisiei.

Art. 7. - (1) Sediul comisiei unde aceasta îşi desfăşoară activitatea este la casa de asigurări de sănătate.

(2) Comisia are ştampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează într-un registru propriu.

Art. 8. - (1) Comisia se întruneşte obligatoriu anual în vederea pregătirii procesului de contractare, astfel încât să se poată încheia procesul de contractare la termenul stabilit, şi o dată la 6 luni pentru evaluarea situaţiilor de fapt raportate la atribuţiile proprii, precum şi ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei, reprezentantul organizaţiilor patronale/reprezentantul societăţilor profesionale ale medicilor de specialitate din asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice reprezentative la nivel judeţean şi reprezentantul organizaţiilor sindicale sunt convocaţi în scris de secretarul comisiei.

(2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial.

(3) Odată cu primirea convocatorului şi a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anunţă în scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanţi, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 9. - Comisia are următoarele atribuţii:

a) stabileşte numărul de norme necesare pentru fiecare specialitate clinică şi pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare pe judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti. Prin normă se înţelege un program de lucru de 7 ore în medie pe zi şi, respectiv, de 35 de ore pe săptămână;

b) stabileşte numărul necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinică şi pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, pe judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, pentru care se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate;

c) analizează situaţiile de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate în funcţie de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, în baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

d) stabileşte localităţile/zonele deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice şi pentru specialitatea clinica medicină fizică şi de reabilitare: localităţile/zonele se încadrează în localităţi/zone deficitare în situaţia în care în ultimii 2 ani numărul medicilor de o anumită specialitate clinică, inclusiv specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, a fost sub numărul necesar de medici sau în localitatea/zona respectivă nu a funcţionat un medic de o anume specialitate clinică, respectiv de specialitate clinică medicină fizică şi de reabilitare, în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Art. 10 - Comisia îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

ANEXA Nr. 3

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

- pentru asistenţa medicală spitalicească -

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 5 membri de drept, dintre care: 2 reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică şi un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor. La lucrările comisiei participă cu rol consultativ un reprezentant al autorităţilor administraţiei publice locale. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor anterior menţionate de conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, instituţiile/organizaţiile menţionate anterior vor nominaliza şi membrii supleanţi echivalenţi numeric.

(2) în situaţia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi înlocuit de către instituţia/organizaţia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanţi.

(3) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor menţionate la alin, (1) se fac de conducătorii respectivelor instituţii/organizaţii.

(4) înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.

Art. 3. - Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.

Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Comisia poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, respectiv 3 din cei 5 membri.

(3) Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorităţii membrilor cu drept de vot prezenţi.

Art. 5. - În condiţiile în care instituţiile/organizaţiile menţionate la art. 2 alin. (1), existente la nivel judeţean, nu îşi îndeplinesc obligaţia de a asigura prezenţa membrilor desemnaţi/membrilor supleanţi la lucrările comisiei, în termen de maximum 48 de ore se convoacă o nouă şedinţă a comisiei, la care cvorumul de două treimi necesar pentru adoptarea hotărârii comisiei se raportează la numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

Art. 6. - (1) Dezbaterile din şedinţele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor. Procesele-verbale ale şedinţelor vor fi semnate de toţi membrii comisiei prezenţi la dezbateri şi de secretarul comisiei.

(2) Hotărârile comisiei sunt semnate numai de preşedintele comisiei.

Art. 7. - (1) Sediul comisiei unde aceasta îşi desfăşoară activitatea este la casa de asigurări de sănătate.

(2) Comisia are ştampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează într-un registru propriu.

Art. 8. - (1) Comisia se întruneşte obligatoriu anual în vederea pregătirii procesului de contractare, astfel încât să se poată încheia procesul de contractare la termenul stabilit, şi o dată la 6 luni pentru evaluarea situaţiilor de fapt raportate la atribuţiile proprii, precum şi ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei şi reprezentantul autorităţilor administraţiei publice locale sunt convocaţi în scris de secretarul comisiei.

(2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial.

(3) Odată cu primirea convocatorului şi a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anunţă în scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanţi, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 9. - Comisia are următoarele atribuţii:

a) stabileşte zonele/localităţile deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, în vederea analizării situaţiilor prevăzute la lit. b); pentru stabilirea zonelor/localităţilor menţionate anterior se va avea în vedere numărul de medici de specialitate existent în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, conform structurii acestora, având în vedere actele normative în vigoare elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la personalul de specialitate (medici) corespunzător specialităţii secţiei/compartimentului;

b) analizează situaţiile în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două/trei unităţi sanitare distincte aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, cu respectarea legislaţiei muncii.

Art. 10. - (1) Comisia îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti elaborează criterii în funcţie de specificul activităţii din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale şi al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 70.950 din 26.03.2018,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prin prezentul ordin se aprobă:

a) procedura privind întocmirea şi transmiterea de către Structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale, precum şi accesoriile aferente, ce pot face obiectul anulării conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, cuprinse în decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii, prevăzută în anexa nr. 1;

b) procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale reprezentând diferenţe de TVA şi accesoriile aferente acestora, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, care pot beneficia de anularea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor art. 3 din acest act normativ, prevăzută în anexa nr. 2;

c) Procedura pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, prevăzută în anexa nr. 3;

d) modelul formularului „Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale”, prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Anexele nr. 1-4 lac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În toate cazurile prevăzute de Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, procedura este aplicabilă şi la solicitarea contribuabilului.

Art. 3. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 26 martie 2018.

Nr. 883.

 

ANEXA Nr.1

 

PROCEDURĂ

privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale, precum şi accesoriile aferente, ce pot face obiectul anulării conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, cuprinse în decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii

 

1. În vederea întocmirii şi transmiterii către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, denumită în continuare lege, cuprinse în decizii de impunere privind sumele stabilite Suplimentar ca urmare a inspecţiei fiscale, emise şi comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspecţie fiscală emitente a actelor administrativ-fiscale, se va proceda după cum urmează:

a) vor fi identificate rapoartele de inspecţie fiscală şi actele administrativ-fiscale încheiate şi comunicate contribuabililor, în urma cărora au fost stabilite diferenţe suplimentare de obligaţii fiscale reprezentând impozite, taxe şi contribuţii de natura celor ce pot intra sub incidenţa legii;

b) seva efectua o analiză a actelor identificate potrivit lit. a), care va consta în verificarea constatărilor înscrise în acestea, în vederea stabilirii dacă diferenţele de obligaţii fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce pot intra sub incidenţa art. 1 din lege;

c) în situaţia în care în decizia de impunere se regăsesc înscrise numai sume stabilite suplimentar de natura celor care pot intra sub incidenţa art. 1 din lege, organul de inspecţie fiscală va completa lista prin preluarea integrală a sumei ce poate face obiectul anulării din decizia de impunere (atât obligaţia fiscală principală, cât şi cea accesorie);

d) în situaţia în care în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atât sume de natura celor ce pot intra sub incidenţa art. 1 din lege, cât şi sume care nu intră sub incidenţa actului normativ respectiv, organul de inspecţie fiscală va proceda, pentru fiecare obligaţie fiscală în parte, la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru obligaţia fiscală accesorie. Acestea vor fi recalculate pentru aceeaşi perioadă pentru care au fost calculate iniţial în decizia de impunere, astfel încât să se cuprindă în listă numai obligaţiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării conform legii;

e) lista va fi întocmită de persoana responsabilă din cadrul organului de inspecţie fiscală şi avizată de şeful de serviciu şi de şeful de administraţie adjunct - inspecţie fiscală, urmând a fi comunicata compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului, în vederea completării cu cuantumul sumelor rămase nestinse până la data intrării în vigoare a legii şi a stabilirii sumelor finale ce pot face obiectul anulării, potrivit prevederilor art. 1 din lege. Nominalizarea persoanelor care vor duce la îndeplinire cele de mai sus se va face prin decizie a conducătorului organului fiscal (şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii administraţiilor de sector ale finanţelor publice);

f) în situaţia în care actele administrative fiscale identificate care cuprind obligaţii fiscale şi constatări ce se încadrează în prevederile legii se află în procedură de soluţionare a contestaţiilor la organul fiscal şi nu a fost comunicată o decizie de soluţionare, organul de inspecţie fiscală va menţiona aceste aspecte în cuprinsul listei, compartimentul de evidenţă pe plătitor urmând să dispună asupra anulării obligaţiilor în cauză.

2. Sumele din deciziile de impunere emise ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale, necomunicate contribuabilului, nu vor face obiectul anulării, respectiv al scăderii din evidenţa fiscală şi nu vor fi înscrise în lista prevăzută la pct. 1, întrucât obligaţiile fiscale înscrise în aceste decizii nu sunt înregistrate în evidenţa fiscală.

3. Informaţiile pe care lista prevăzută la pct. 1 trebuie să le conţină sunt următoarele:

a) denumirea contribuabilului;

b) codul de identificare fiscală;

c) numărul şi data deciziei de impunere în care sunt cuprinse obligaţiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării;

d) (suma stabilită) sumele suplimentare stabilite de natura celor ce pot face obiectul anulării, respectiv obligaţiile fiscale principale şi, după caz, obligaţiile fiscale accesorii (dacă au fost calculate de organele de inspecţie fiscală);

e) perioada pentru care au fost stabilite obligaţiile fiscale principale;

f) data până la care au fost calculate accesoriile;

g) temeiul legal;

h) alte informaţii (contestaţii în curs, sesizări penale etc.).

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ

privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale reprezentând diferenţe de TVA şi accesoriile aferente acestora, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, care pot beneficia de anularea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor art. 3 din acest act normativ

 

1. În vederea întocmirii şi transmiterii către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, denumită în continuare lege, cuprinse în decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar ca urmare a inspecţiei fiscale, emise şi comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspecţie fiscală emitente a actelor administrativ-fiscale, se va proceda după cum urmează:

a) vor fi identificate rapoartele de inspecţie fiscală şi actele administrativ-fiscale încheiate şi comunicate contribuabililor, în urma cărora au fost stabilite diferenţe de taxă pe valoarea adăugată de plată, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din lege, şi obligaţii fiscale accesorii aferente. Lista va cuprinde informaţiile de la pct. 3 şi se transmite compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori.

În vederea completării listei, organul de inspecţie fiscală va proceda la verificarea exercitării de către persoana impozabilă a dreptului de deducere potrivit legii, prin deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse după emiterea deciziei de impunere, pentru TVA deductibilă aferentă operaţiunilor desfăşurate până la data de 31.12.2016 şi care au făcut obiectul inspecţiei fiscale. Ca urmare a acestor verificări, organul de inspecţie fiscală va stabili următoarele:

a1) suma TVA de plată stabilită prin decizia de impunere pentru perioadele verificate, anterioare datei de 31.12.2016;

a2) suma reprezentând TVA deductibilă, aferentă operaţiunilor desfăşurate până la data de 31.12.2016, cuprinse în deconturile depuse de contribuabil după emiterea deciziei de impunere şi care au făcut obiectul inspecţiei fiscale;

a3) diferenţa de TVA de plată ce poate face obiectul anulării (suma TVA de plată stabilită prin decizia de impunere diminuată CU suma reprezentând TVA deductibilă, cuprinsă în deconturile depuse de contribuabil după emiterea deciziei de impunere aferentă operaţiunilor desfăşurate până la data de 31,12,2016 şi care au făcut obiectul inspecţiei fiscale, după caz);

a4) accesoriile aferente TVA de plată ce pot face obiectul anulării, stabilite prin deciziile de impunere emise de organele de inspecţie fiscală;

b) seva efectua o analiză a actelor identificate potrivit lit. a), care va consta în verificarea constatărilor înscrise în acestea, în vederea stabilirii dacă diferenţele de obligaţii fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce pot intra sub incidenţa art. 3 din lege;

c) în situaţia în care în decizia de impunere se regăsesc înscrise numai sume stabilite suplimentar de natura celor care pot intra sub incidenţa art. 3 din lege, organul de inspecţie fiscală va completa lista prin preluarea integrală a sumei ce poate face obiectul anulării din decizia de impunere (atât obligaţia fiscală principală, cât şi cea accesorie);

d) în situaţia în care în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atât sume de natura celor ce pot intra sub incidenţa art. 3 din lege, cât şi sume care nu intră sub incidenţa actului normativ respectiv, organul de inspecţie fiscală va proceda la refacerea calculelor aferente sumei  stabilite suplimentar, atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru obligaţia fiscală accesorie. Acestea vor fi recalculate pentru aceeaşi perioadă pentru care au fost calculate iniţial în decizia de impunere, astfel încât să se cuprindă în listă numai obligaţiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării conform legii;

e) lista va fi întocmită de persoana responsabilă din cadrul organului de inspecţie fiscală şi avizată de şefei de serviciu şi de şeful de administraţie adjunct - inspecţie fiscală, urmând a fi comunicată compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului. Nominalizarea persoanelor care vor duce la îndeplinire cele de mai sus se va face prin decizie a conducătorului organului fiscal (şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii administraţiilor de sector ale finanţelor publice);

f) în situaţia în care actele administrative fiscale identificate care cuprind obligaţii fiscale şi constatări ce se încadrează în prevederile legii se află în procedură de soluţionare a contestaţiilor la organul fiscal şi nu a fost comunicată o decizie de soluţionare, organul de inspecţie fiscală va menţiona aceste aspecte în cuprinsul listei, compartimentul de evidenţă pe plătitor urmând să dispună asupra anulării obligaţiilor în cauză.

2. Sumele din deciziile de impunere emise ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale, necomunicate contribuabilului, nu vor face obiectul anulării, respectiv al scăderii din evidenţa fiscală şi nu vor fi înscrise în lista prevăzută la pct. 1, întrucât obligaţiile fiscale înscrise în aceste decizii nu sunt înregistrate în evidenţa fiscală.

3. Informaţiile pe care lista prevăzută la pct. 1 trebuie să le conţină sunt următoarele:

a) denumirea contribuabilului;

b) codul de identificare fiscală;

c) numărul şi data deciziei de impunere în care sunt cuprinse obligaţiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării;

d) suma TVA de plată stabilită prin decizia de impunere pentru perioadele verificate, anterioare datei de 31.12.2016;

e) suma reprezentând TVA deductibilă, aferentă operaţiunilor desfăşurate până la data de 31.12.2016, cuprinse în deconturile depuse de contribuabil după emiterea deciziei de impunere şi care au făcut obiectul inspecţiei fiscale;

f) diferenţa de TVA de plată ce poate face obiectul anulării (suma TVA de plată stabilită prin decizia de impunere diminuată cu suma reprezentând TVA deductibilă, cuprinsă în deconturile depuse de contribuabil după emiterea deciziei de impunere aferente operaţiunilor desfăşurate până la data de 31.12.2016 şi care au făcut obiectul inspecţiei fiscale, după caz);

g) accesoriile aferente TVA de plată ce pot face obiectul anulării, stabilite prin deciziile de impunere emise de organele de inspecţie fiscală;

h) perioada pentru care au fost stabilite obligaţiile fiscale principale;

i) data până la care au fost calculate accesoriile;

j) temeiul legal;

k) alte informaţii (contestaţii în curs, sesizări penale etc.).

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURĂ

pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale

 

I. Dispoziţii generale

1. Prezenta procedură privind emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale se aplică pentru obligaţiile fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, denumită în continuare lege.

2. Organele emitente ale deciziilor de impunere, comunicate contribuabililor, care cuprind obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 1, transmit compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori din cadrul organului fiscal, denumit în continuare compartimentele specialitate, liste care cuprind obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării, respectiv:

2.1. lista prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 1 la ordin:

2.2. lista prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 2 la ordin.

II. Procedura de anulare a obligaţiilor fiscale individualizate în titluri de creanţă comunicate contribuabilului

1. Compartimentul de specialitate primeşte listele cu obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării individualizate în deciziile de impunere comunicate contribuabilului, prevăzute la pct. I subpet. 2.1, şi verifică în evidenţa fiscală dacă sumele cuprinse în această listă au fost stinse total sau parţial.

2. În vederea aplicării prevederilor art. 1 din lege, compartimentul de specialitate verifică în evidenţa fiscală dacă obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la acest articol au fost stinse după data intrării în vigoare a legii. În această situaţie, compartimentul de specialitate reanalizează evidenţa fiscală şi reface stingerile, astfel încât obiectul anulării să îl reprezinte obligaţiile fiscale nestinse la data intrării în vigoare a legii.

3. Compartimentul de specialitate verifică în evidenţa fiscală dacă pentru obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării au fost emise şi comunicate decizii referitoare la obligaţii fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere sau, după caz, decizii referitoare la obligaţii fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare şi va completa listele de la pct. 1 cu noi coloane, în care va individualiza obligaţiile fiscale rămase nestinse la data intrării în vigoare a legii, ce fac obiectul anulării, respectiv obligaţiile fiscale principale şi/sau accesorii aferente acestora, după caz.

4. În cazul aplicării prevederilor art. 3 din lege, fac obiectul anulării obligaţiile fiscale stabilite prin titlurile de creanţă, astfel cum sunt individualizate în lista prevăzută la pct. I subpet. 2.2., precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, fără a se lua în considerare sumele achitate în contul acestora, iar lista de la pct. 1 se completează cu două coloane ce cuprind sumele integrale care fac obiectul anulării, în acest sens, compartimentul de specialitate reface evidenţa fiscală în mod corespunzător, prin anularea stingerilor efectuate în contul acestor obligaţii.

5. În vederea anulării obligaţiilor fiscale, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii prevăzuţi în listele de la pct. 3 şi 4, la care va anexa aceste liste, precum şi deciziile de anulare a obligaţiilor fiscale, întocmite în mod corespunzător pentru fiecare contribuabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, decizie ce constituie titlu de creanţă.

6. După aprobarea referatului, listele prevăzute la pct. 3 şi 4 se vor completa cu informaţii despre deciziile de anulare a obligaţiilor fiscale, respectiv numărul şi data acestora.

7. Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale se întocmeşte de către compartimentul de specialitate în două exemplare, se avizează de şeful compartimentului şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.

8. Decizia prevăzută la pct. 7 se comunică contribuabilului de către organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

9. Contribuabili care au efectuat plata obligaţiilor fiscale pentru care legea prevede anularea au dreptul la restituirea următoarelor sume:

9.1 sumele care au stins, după data intrării în vigoare a legii, obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la art. 1 din lege;

9.2. sumele care au stins obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la art. 3 din lege.

10. În vederea restituirii obligaţiilor fiscale anulate potrivit legii, prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale cap. I din Procedura de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004, sunt aplicabile în mod corespunzător.

III. Procedura de scădere din evidenţa fiscală a obligaţiilor fiscale individualizate în titluri de creanţă necomunicate contribuabilului

1. Compartimentul de specialitate verifică dacă pentru obligaţiile fiscale principale ce fac obiectul legii în evidenţa fiscală sunt emise decizii referitoare la obligaţii fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere sau, după caz, decizii referitoare la obligaţii fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, dar nu sunt comunicate contribuabilului şi întocmeşte un referat motivat care stă la baza scăderii din evidenţa fiscală a sumelor cuprinse în acestea. Acest referat se avizează de şeful compartimentului şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.

2. La referat se anexează borderoul de scădere din evidenţa fiscală a obligaţiilor fiscale accesorii stabilite prin deciziile de la pct. 1, caz în care compartimentul de specialitate nu va emite decizia de anulare a obligaţiilor fiscale, ci va proceda direct la scăderea din evidenţă a acestor obligaţii.

IV. Dispoziţii finale

Ulterior aplicării prevederilor prezentei proceduri, compartimentul de specialitate transmite listele prevăzute la pct. II subpct. 6 compartimentului cu atribuţii în soluţionarea contestaţiilor în vederea luării măsurilor care se impun în mod corespunzător.

 

ANEXA Nr. 4

 

ANTET 1)

Dosar fiscal nr. .......................................

Nr. ........................ din .............................

 

DECIZIE

de anulare a obligaţiilor fiscale

 

 

Către .................................................................................. 2)

 

cod de identificare fiscală  ..............................................,

 

str. .......................................................................................,

 

nr. ...., bloc ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,

 

sectorul ...., localitatea  ....................................................,

 

judeţul cod poştal  ............................................................

 

În temeiul prevederilor ....................................... 3), vă comunicăm că se anulează suma de ....................................... lei, stabilită prin titluri de creanţe comunicate dumneavoastră până în prezent, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Natura creanţei 4)

Categoria de sumă 5)

Suma anulată

- lei -

Numărul şi data titlului de creanţă comunicat 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal central emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele  .......................................

Semnătura şi ştampila unităţii  ........................

 


1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului.

3) Se va menţiona Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale.

4) Se va menţiona denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie.

5) Se va menţiona categoria de sumă: debit, dobândă, penalitate de întârziere, penalitate de nedeclarare, după caz.

6) Se vor menţiona numărul şi data titlului de creanţă comunicat contribuabilului, respectiv decizia de impunere sau Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere sau Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, după caz.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.
\