MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 278/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 278         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 29 martie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

15. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

 

DECRETE

 

310. - Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, post-mortem, unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

 

311. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional „Steaua României”

 

312. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

313. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

314. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

315. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

316. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

317. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

318. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

319. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

320. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 500 Sprijin

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 710 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 913 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

139. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

141. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor

 

142. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Malaysiei privind activităţi de cooperare juridică, semnat la Putrajaya la 15 decembrie 2017

 

Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Malaysiei privind activităţi de cooperare juridică

 

144. - Hotărâre pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.695. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

1. - Hotărâre privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională suplimentară pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care exercită profesia ca titulari de cabinete de practică independentă

 

2. - Hotărâre privind eliberarea avizului anual pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia ca persoană fizică independentă

 

3. - Hotărâre privind experienţa profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care solicită  înfiinţarea  cabinetului de practică independentă

 

5. - Hotărâre privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

 

În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la punctul 6 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Bulgaria, domnul deputat Stan Viorel, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Rotaru Alexandru, Grupul parlamentar P.S.D.;

- la punctul 9 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză, domnul deputat Rotaru Alexandru, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Munteanu Ioan;

- la punctul 14 - Grupul parlamentar de prietenie cu Elveţia, domnul deputat Rotaru Alexandru, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Munteanu Ioan;

- la punctul 18 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Adunarea Naţională, doamna deputat Trăilă Cristina, Grupul parlamentar P.N.L., este desemnată în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen;

- la punctul 19 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania, domnul deputat Rotaru Alexandru, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Munteanu Ioan;

- la punctul 20 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Elenă;

- domnul deputat Coliu Doru-Petrişor, Grupul parlamentar P.M.P., este desemnat în calitatea de secretar în locul domnului deputat Balint Liviu-Ioan, Grupul parlamentar P.M.P.;

- doamna deputat Podaşcă Gabriela-Maria, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnată în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Truşcă Constantin;

- la punctul 29 - Grupul parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg, doamna deputat Trăilă Cristina, Grupul parlamentar P.N.L., este desemnată în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen;

- la punctul 32 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Norvegiei, doamna deputat Teiş Alina, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnată în calitatea de vicepreşedinte în locul domnului deputat Sitterli Ovidiu-Ioan, neafiliat;

- la punctul 39 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei, doamna deputat Podaşcă Maria-Gabriela, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnată în calitatea de membru în locul domnului deputat Sitterli Ovidiu-Ioan, neafiliat;

- la punctul 46 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Egipt, domnul senator Antal István-Loránt, Grupul parlamentar UDMR, este desemnat în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a decesului domnului senator Verestóy Attila;

- la punctul 47 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Haşemit al Iordaniei:

- doamna deputat Biró Rozália-Ibolya, Grupul parlamentar UDMR, este desemnată în calitatea de preşedinte pe locul rămas vacant ca urmare a decesului domnului senator Verestóy Attila;

- doamna deputat Podaşcă Gabriela-Maria, Grupul parlamentar PS D., este desemnată în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Truşcă Constantin;

- la punctul 65 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Columbia, domnul deputat Stan Viorel, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Rotaru Alexandru, Grupul parlamentar P.S.D.;

- la punctul 67 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cote d’Ivoire, domnul deputat Stan Viorel, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Rotam Alexandru, Grupul parlamentar P.S.D.;

- la punctul 70 - Grupul parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite, domnul senator Antal István-Loránt, Grupul parlamentar UDMR, este desemnat în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a decesului domnului senator Verestóy Attila;

- la punctul 81 - Grupul parlamentar de prietenie cu Mongolia, doamna deputat Trăilă Cristina, Grupul parlamentar P.N.L., este desemnată în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 28 martie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 15.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, post-mortem, unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 18/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comandor Cojocaru Teodor Aurelian i se acordă, post-mortem, gradul de general de flotilă aeriană cu o stea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 27 martie 2018.

Nr. 310.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional „Steaua României”

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,

în semn de înaltă recunoaştere şi apreciere pentru cariera deosebită desfăşurată de-a lungul celor 90 de ani de viaţă, pentru promovarea artei interpretative româneşti pe cele mai prestigioase scene ale lumii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler maestrului Valentin Gheorghiu, pianist şi compozitor.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 311.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 68/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 aprilie 2018, doamna Irina Bondoc, judecător la Curtea de Apel Constanţa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 312.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 167/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 2 aprilie 2018, doamna Doina Popescu, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 313.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 80/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Luminiţa-Florica Lăzăruc, judecător la Tribunalul Botoşani, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 314.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 66/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cârcotă Constantin, judecător la Curtea de Apel Galaţi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 315.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 72/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mihaela-Aurelia Cocoranu, judecător la Tribunalul Călăraşi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 316.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 79/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Dorica Ţurcanu, judecător la Tribunalul Botoşani, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 317.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 75/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ion Stoica, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Dâmboviţa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 318.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elena Ilie. judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Dâmboviţa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 martie 2018,

Nr. 319.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 500 Sprijin

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Batalionului 500 Sprijin.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 320.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 710

din 9 noiembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 913 din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 913 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Daniel Timar în Dosarul nr. 7.477/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 809D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere Decizia nr. 299 din 12 mai 2016.

8. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, dispoziţiile legale criticate fiind în acord cu prevederile Legii fundamentale.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

10. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este inadmisibilă. În acest sens, arată că, din modul de formulare a criticii de neconstituţionalitate, rezultă că se solicită instanţei de contencios constituţional modificarea soluţiei legislative supuse controlului. Or, o asemenea critică nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii, Se mai arată, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt norme de procedură edictate de legiuitor în virtutea mandatului său constituţional conferit de art. 126 alin, (2) din Legea fundamentală, fiind menite să asigure executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minor, într-un interval de timp scurt şi cu eficienţă maximă, astfel încât să fie respectat principiul interesului superior al copilului.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 9 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.477/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 913 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Daniel Timar într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii formulate, în temeiul art. 913 alin, (2) din Codul de procedură civilă, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 Bucureşti de obligare a minorilor să participe la un program de consiliere psihologică.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât hotărârea judecătorească nu poate fi pusă în executare ca urmare a procedurii de executare silită reglementate de dispoziţiile art. 910-914 din Codul de procedură civilă. Totodată, se propun o serie de reglementări pentru înlocuirea dispoziţiilor legale criticate, după constatarea neconstituţionalităţii acestora.

6. Se mai susţine că procedura reglementată de dispoziţiile art. 910-914 din Codul de procedură civilă este neconstituţională deoarece limitează executarea hotărârilor judecătoreşti doar la latura pecuniară.

7. Se mai arată că, practic, prin refuzul său, minorul se opune celor stipulate în hotărârea judecătorească, acesta alegând să renunţe la dreptul său de a avea legături personale cu părintele „nerezident”, consecinţa fiind că părintelui „nerezident” îi este afectat dreptul de a avea legături personale cu copilul său, ceea ce contravine prevederilor art. 26 alin. (2) din Constituţie.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îi reprezintă dispoziţiile art. 913 - Refuzul minorului din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: „(1) Dacă executorul constată că însuşi minorul refuză în mod categoric să îl părăsească pe debitor sau manifestă aversiune faţă de creditor, va întocmi un proces-verbal în care va consemna constatările sale şi pe care îl va comunica părţilor şi reprezentantului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

(2) Reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului va sesiza instanţa competentă de la locul unde se află minorul, pentru ca aceasta să dispună, în funcţie de vârsta copilului, un program de consiliere psihologică. pentru o perioadă ce nu poate depăşi 3 luni. Cererea se soluţionează de urgenţă în camera de consiliu, prin încheiere nesupusă niciunei căi de atac, pronunţată cu citarea părinţilor şi, după caz, a persoanei la care se află copilul. Dispoziţiile legale privind ascultarea copilului rămân aplicabile.

(3) La finalizarea programului de consiliere, psihologul numit de instanţă va întocmi un raport pe care îl va comunica Instanţei, executorului judecătoresc şi direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

(4) După primirea raportului psihologului, executorul va relua procedura executării silite, potrivit art. 911.

(5) Dacă şi în cursul acestei proceduri executarea nu va putea fi realizată din cauza refuzului minorului, creditorul poate sesiza instanţa competentă de la locul unde se află minorul în vederea aplicării unei penalităţi, dispoziţiile ari. 906 alin. (2) şi

(4)-(6) fiind aplicabile în mod corespunzător.”

14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, astfel cum acesta se interpretează, potrivit art. 20 din Constituţie, şi prin prisma dispoziţiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prin Decizia nr. 299 din 12 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 21 iulie 2016, paragraful 21, a constatat că procedura reglementată de dispoziţiile art. 910--914 cuprinse în secţiunea a 2-a - Executarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii referitoare la minori a capitolului IV - Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face din Codul de procedura civilă din titlul III - Executarea silită directă al cărţii a V-a - Despre executare silită din Codul de procedură civilă nu încalcă dreptul la un proces echitabil garantat constituţional şi convenţional. Dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Constituţie prevăd judecarea proceselor în mod echitabil şi soluţionarea lor într-un termen rezonabil, drept consfinţit şi de art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Procesul echitabil constituie o garanţie a principiului legalităţii, iar termenul rezonabil, o garanţie a faptului Că justiţia asigură realizarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cu eliminarea tergiversărilor şi a mijloacelor şicanatoare. Or, procedura legală criticată instituie suficiente garanţii pentru asigurarea unui proces echitabil şi a termenului rezonabil.

16. Prin decizia menţionată, paragraful 19, Curtea a mai reţinut că legiuitorul a reglementat mai multe măsuri graduale ca intensitate, menite să constrângă debitorul să execute obligaţia prevăzută în titlul executoriu, prin intermediul instanţei de judecată. Aplicarea penalităţilor reprezintă un mijloc de constrângere judiciară, o sancţiune pecuniară, care are rolul de a crea debitorului obligaţiei o presiune suplimentară, inclusiv prin acumularea, timp de trei luni, a sumelor datorate pentru întârzierea în executare. După acest termen, legiuitorul a prevăzut o sancţiune mult mai gravă, respectiv constrângerea debitorului cu aplicarea unei sancţiuni penale.

17. Referitor la critica privind posibilitatea de a influenţa comportamentul minorului în sensul de a-l respinge pe părintele care a câştigat procesul, Curtea a reţinut că legiuitorul a prevăzut în funcţie de vârsta copilului un program de consiliere psihologică pentru o perioadă ce nu poate depăşi 3 luni, la finalizarea căruia psihologul numit de instanţă va întocmi un raport. După primirea raportului, executorul judecătoresc va relua procedura executării silite.

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii, considerentele şi dispozitivul deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

19. Distinct de cele reţinute prin decizia menţionată, Curtea observă că, în prezenta cauză, prin critica formulată, autorul excepţiei urmăreşte modificarea textului art. 913 din Codul de procedură civilă, propunând totodată un text legal care ar corespunde mai bine situaţiei sale. Or, aceste critici nu pot fi reţinute, excedând competenţei Curţii Constituţionale, care se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

20. În continuare, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei sale, accesul liber la justiţie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte justiţie. Este de competenţa exclusivă a legiuitorului de a institui regulile de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti. Este, de altfel, o soluţie care rezultă în mod categoric din dispoziţiile art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt stabilite de lege” şi ale art. 129 în conformitate cu care „împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii (a se vedea, în acest sens, Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994).

21. În ceea ce priveşte critica potrivit căreia prin opunerea minorului la cele stabilite prin hotărârea judecătorească sunt încălcate dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Constituţie, Curtea observă că prin sintagma „persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora” legiuitorul constituant a avut în vedere persoana fizică cu capacitate deplină de exerciţiu şi experienţă de viaţă, care are posibilitatea de a-şi valorifica acest drept în deplină cunoştinţă de cauză, situaţie care nu se regăseşte în persoana unui minor, lipsit de capacitate de exerciţiu (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1.287 din 8 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 10 noiembrie 2009). Aşadar, Curtea nu poate reţine încălcarea dreptului de a dispune de el însuşi al părintelui căruia nu i-a fost încredinţat copilul, prin opoziţia acestuia din urmă la legăturile personale stabilite prin hotărârea judecătorească.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Daniel Timar în Dosarul nr. 7.477/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti şi constată că dispoziţiile art. 913 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 noiembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” - S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 139.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului şi concesionate Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, pentru care se actualizează valoarea de inventar

 

Nr. M.F.

Cod de clasificaţie

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Date de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar actualizată (lei)

Descrierea tehnică

Adresa

evaluare nr. 2016244 rev. 01/30,01.2017

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

34032

8.20.01

Teren pista decolare-aterizare nr. 1, inclusiv breteaua de degajare rapidă E

Suprafaţa totală = 293.897,62 mp PDA1: suprafaţa = 286.446,30 mp E: suprafaţa = 7.451,32 mp Carte funciară nr. 104054 Nr. cadastral: 1427

Ţara: România; judeţul: Ilfov; oraşul: Otopeni;

Calea Bucureştilor nr. 224E

15.576.574

34033

8.20.01

Teren pista decolare-aterizare nr. 2

Suprafaţa = 249.268,27 mp Carte funciară nr. 104054 Nr. cadastral: 1427

Ţara: România; judeţul: Ilfov; oraşul: Otopeni;

Calea Bucureştilor nr. 224E

13.211.218

34034

8.20.03

Teren aferent căilor de rulare A, D, O, W.N.P.G. şi bretele de degajare rapidă

Suprafaţa 244.400,41 mp Carte funciară nr. 104054 Nr. cadastral: 1427

Ţara: România; judeţul: Ilfov; oraşul: Otopeni;

Calea Bucureştilor nr. 224E

12.953.222

34035

8.20.05

Teren aferent platformei de îmbarcare-debarcare pasageri nr. 1 şi căilor de rulare B şi S

Suprafaţa totală = 222.712,89 mp Apron 1: suprafaţa = 184.916,98 mp B: suprafaţa = 29.290,45 mp S: suprafaţa = 8.505,46 mp Carte funciară nr. 104054 Nr. cadastral: 1427

Ţara: România; judeţul: Ilfov; oraşul: Otopeni;

Calea Bucureştilor nr. 224E

11.803.783

34036

8.20.05

Teren aferent platformei de îmbarcare-debarcare pasageri nr. 2 şi căii de rulare C

Suprafaţa totală = 147.763,33 mp Apron 2: suprafaţa = 78.583,43 mp C: suprafaţa = 69.179,90 mp Carte funciară nr. 104054 Nr. cadastral: 1427

Ţara: România; judeţul: Ilfov; oraşul: Otopeni;

Calea Bucureştilor nr. 224E

7.831.456

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă concesionarea bunurilor proprietate publică a statului, prin atribuire directă, companiilor naţionale şi societăţilor naţionale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au fost înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome şi care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea respectivelor bunuri, până la finalizarea privatizării acestora.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 141.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 80/2008)

 

LISTA

companiilor naţionale şi societăţilor naţionale înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, care urmează să încheie cu acesta contracte de concesiune a bunurilor proprietate publică a statului, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007

 

1. Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi

2. Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanţa

3. Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu

4. Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa

5. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

6. Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” - S.A.

7. Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Malaysiei privind activităţi de cooperare juridică, semnat la Putrajaya la 15 decembrie 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere*) dintre Guvernul României şi Guvernul Malaysiei privind activităţi de cooperare juridică, semnat la Putrajaya la 15 decembrie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti. 21 martie 2018.

Nr. 142.


*) Traducere.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Guvernul României şi Guvernul Malaysiei privind activităţi de cooperare juridică

 

Guvernul României şi Guvernul Malaysiei (denumite în continuare la singular „parte” şi la plural „părţi*), recunoscând relaţiile de prietenie existente dintre cele două ţări,

dorind să întărească şi să dezvolte cooperarea dintre cele două ţări pe baza înţelegerii şi respectului reciproc, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

Obiect

 

Părţile, sub rezerva termenilor din prezentul memorandum de înţelegere şi a legislaţiei, regulamentelor şi politicilor naţionale, precum şi a competenţelor lor, îşi propun să promoveze şi să dezvolte activităţi de cooperare juridică reciproc avantajoase, pe bază de respect reciproc şi reciprocitate.

 

ARTICOLUL II

Domenii de cooperare

 

1. Părţile, sub rezerva legislaţiei, regulamentelor şi politicilor naţionale în vigoare, vor depune eforturi să încurajeze şi să promoveze activităţi de cooperare juridică în următoarele domenii:

(a) schimb de legislaţie în domenii de interes comun;

(b) schimb de experienţă şi bune practici în domenii de interes comun;

(c) schimb de vizite ale consilierilor juridici în vederea participării la programe de instruire convenite reciproc;

(d) promovarea şi dezvoltarea contactelor profesionale între consilierii juridici în vederea promovării perfecţionării şi a schimbului de experienţă; şi

(e) orice alte domenii de cooperare juridică care vor fi convenite reciproc de către părţi.

2. Pentru scopul acestui memorandum de înţelegere „consilier juridic” înseamnă personalul juridic al Ministerului Justiţiei din România şi personalul juridic al Camerelor Procurorului General al Malaysiei,

 

ARTICOLUL III

Autoritatea desemnată

 

1. În vederea implementării acestui memorandum de înţelegere, părţile vor comunica direct una cu cealaltă dar, dacă doresc, pot alege să comunice prin canale diplomatice.

2. Autoritatea desemnată care răspunde de implementarea acestui memorandum de înţelegere din partea Guvernului României va fi:

Ministerul Justiţiei al României Strada Apolodor nr. 17 Tel: +40 0372041077 Fax:+40 037 2014 1079 E-mail: dreptinternational@just.ro

3. Autoritatea desemnată care răspunde de implementarea acestui memorandum de înţelegere din partea Guvernului Malaysiei va fi:

Camerele Procurorului General al Malaysiei Persiaran Perdana nr. 45 Presint 4 62100 Putrajaya

Tel.: 603-88722000

Fax: 603-88905622

E-mail: pro@agc.gov.my

 

ARTICOLUL IV

Implementarea

 

Implementarea activităţilor de cooperare juridică menţionate la articolul II al prezentului memorandum de înţelegere va constitui obiectul unor înţelegeri specifice care vor fi convenite reciproc între părţi.

 

ARTICOLUL V

Înţelegeri financiare

 

Cheltuielile în legătură cu implementarea prezentului memorandum de înţelegere vor fi suportate de fiecare parte.

 

ARTICOLUL VI

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

 

1. Protejarea drepturilor de proprietate Intelectuală se aplică în conformitate cu legislaţia şi regulamentele naţionale ale părţilor, precum şi cu acordurile internaţionale la care acestea sunt părţi.

2. Utilizarea numelui, logoului şi/sau emblemei oficiale a fiecărei părţi pe orice publicaţie, document şi/sau înscris de către cealaltă parte este interzisă fără consimţământul prealabil în scris al părţii respective.

3. Fără a aduce atingere celor menţionate la alineatul 1 al acestui articol, drepturile de proprietate intelectuală privind orice evoluţie tehnologică, produse şi servicii dezvoltate, derulate:

(a) în comun de către părţi sau rezultate obţinute în urma activităţii de cercetare comună a părţilor, vor fi deţinute împreună de părţi, conform termenilor care vor fi conveniţi reciproc; şi

(b) individual şi separat de către oricare dintre părţi sau rezultate obţinute în urma activităţii de cercetare individuală şi separată a oricărei părţi, vor fi deţinute individual de către partea implicată.

 

ARTICOLUL VII

Confidenţialitatea

 

1. Fiecare parte se angajează să respecte confidenţialitatea şi secretul documentelor, informaţiilor şi al altor date primite sau furnizate celeilalte părţi în perioada implementării acestui memorandum de înţelegere sau a oricăror altor înţelegeri încheiate conform acestui memorandum de înţelegere.

2. În lipsa acordului prealabil în scris al părţii, cealaltă parte nu va putea dezvălui sau transfera documente, informaţii sau alte date.

3. Părţile convin ca dispoziţiile acestui articol să continue să fie obligatorii între părţi şi după rezilierea/încetarea acestui memorandum de înţelegere.

 

ARTICOLUL VIII

Consultări

 

Autorităţile desemnate conform articolului III al prezentului memorandum de înţelegere se vor consulta, la intervale convenite reciproc, cu privire la implementarea acestui memorandum de înţelegere.

 

ARTICOLUL IX

Suspendarea

 

Fiecare parte îşi rezervă dreptul ca, din motive de siguranţă naţională, interese naţionale sau publice sau de ordine publică, să suspende temporar, fie integral, fie parţial, implementarea prezentului memorandum de înţelegere, suspendarea intrând în vigoare imediat după notificarea celeilalte părţi pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL X

Revizuirea, modificarea şi amendarea

 

1. Fiecare parte poate solicita în scris revizuirea, modificarea sau amendarea în totalitate sau în parte a prezentului memorandum de înţelegere.

2. Orice revizuire, modificare sau amendament convenit de către părţi va fi făcut în scris sub forma unor protocoale şi va face parte integrantă din prezentul memorandum de înţelegere.

3. Orice revizuire, modificare sau amendament va intra în vigoare după 30 de zile de la ultima notificare în scris a părţilor menţionând faptul că cerinţele naţionale cu privire la revizuire, modificare sau amendare au fost îndeplinite.

4. Orice revizuire, modificare sau amendament nu va afecta drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din sau care se bazează pe acest memorandum de înţelegere înainte sau până la data modificării sau amendamentului respectiv.

 

ARTICOLUL XI

Soluţionarea litigiilor

 

Orice neînţelegere sau dispută între părţi privind interpretarea şi/sau aplicarea unei dispoziţii a prezentului memorandum de înţelegere va fi soluţionată în mod amiabil prin consultări şi/sau negocieri reciproce între părţi, pe baza înţelegerii reciproce şi fără a apela la un terţ sau tribunal internaţional.

 

ARTICOLUL XII

Intrarea în vigoare, durata şi rezilierea

 

1. Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare după treizeci (30) de zile de la ultima notificare în scris a părţilor menţionând faptul că cerinţele naţionale pentru intrarea în vigoare au fost îndeplinite şi va rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci (5) ani.

2. Ulterior, acesta va fi prelungit automat pentru o nouă perioadă de zece (10) ani.

3. Fără a aduce atingere prevederilor acestui articol, fiecare parte poate înceta memorandumul de înţelegere în orice moment prin notificarea, în scris, pe căi diplomatice, a celeilalte părţi cu privire la intenţia sa de a termina prezentul memorandum de înţelegere, cu cel puţin trei (3) luni înainte.

4. Încetarea prezentului memorandum de înţelegere nu va afecta drepturile şi obligaţiile care decurg din sau în temeiul prezentului memorandum de înţelegere înainte sau până la data încetării.

Drept care subsemnaţii, autorizaţi de către guvernele lor, au semnat acest memorandum de înţelegere, încheiat la Putrajaya, Malaysia, în data de 15 decembrie 2017, în două exemplare originale, în limba engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Pentru Guvernul Malaysiei,

Tudorel Toader,

Tan Sri Dato’ Sri Haji Mohamed Apandi Bin Ali,

ministrul justiţiei

procuror general al Malaysiei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 3 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 5 iulie 2005, cu modificările ulterioare, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Studiile universitare de licenţă se organizează în instituţiile militare de învăţământ pentru formarea ofiţerilor, învăţământ cu frecvenţă, cu durate şi finalizări diferite, după cum urmează:

a) 3 ani - 180 de credite de studiu transferabile sau 4 ani - 240 de credite de studiu transferabile, în funcţie de Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi de structura instituţiilor de învăţământ superior, aprobate anual prin hotărâre a Guvernului, şi de cerinţele specificate în standardele ocupaţionale aprobate pentru fiecare armă/serviciu/specialitate militară, pentru formarea ofiţerilor de arme şi de logistică - serviciul administrativ şi serviciul transporturi militare. Studiile se finalizează prin examen de licenţă/diplomă, acordarea primului grad şi a brevetului de ofiţer şi asigură accesul, după caz, la cursul de bază din şcolile de aplicaţie/centrele de pregătire a categoriilor de forţe ale armatei/armelor pentru desăvârşirea pregătirii în armă/serviciu/specialitate militară pentru îndeplinirea atribuţiilor primei funcţii;”.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 144.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 343 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Nivelul accizei specifice la ţigarete în perioada 1 aprilie 2018- 31 martie 2019 inclusiv este de 337,727 lei/1.000 ţigarete.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti 28 martie 2018.

Nr. 1.695.

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR SI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională suplimentară pentru asistenţii medicali general işti, moaşe şi asistenţii medicali care exercită profesia ca titulari de cabinete de practică independentă

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) lit. i) din cap. III - înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical din Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă â Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre;

Art. 1. - Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia ca titulari de cabinete de practică independentă vor încheia asigurări de răspundere civilă profesională suplimentară la o valoare minimă a riscului asigurat egală cu echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro.

Art. 2. - Asigurările de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională se vor încheia numai cu societăţi de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul asigurări.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârile Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 15/2015*) şi nr. 22/2015*).

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 16 martie 2018.

Nr. 1.


*) Hotărârile Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti. Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 15/2015 şi nr. 22/2015 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea avizului anual pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia ca persoană fizică independentă

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Avizul anual pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia ca persoană fizică independentă se eliberează numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte cu unităţi sanitare autorizate conform legii în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale potrivit calificării profesionale dobândite.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 16 martie 2018.

Nr. 2.

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind experienţa profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care solicită înfiinţarea cabinetului de practică independentă

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin (1) lit. g) din cap. III - înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical din Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care solicită înfiinţarea cabinetului de practică independentă trebuie să deţină o experienţă profesională de minimum 5 ani în exercitarea efectivă, legală, neîntreruptă şi cu normă întreagă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 20/2015*).

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 16 martie 2018.

Nr. 3.


*) Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 20/2015 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali vor încheia asigurări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, servicii de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro;

c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute/secţii de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

Art. 2 - Asigurările de răspundere civilă în domeniul medical se vor încheia numai cu societăţi de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul asigurări.

Art. 3. - Valorile prevăzute la art. 1 sunt minimale, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali având libertatea ca, în funcţie de specificul locului de muncă şi activităţilor efectiv desfăşurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională la valori mai mari.

Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârile Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 21/2008*) privind stabilirea valorii minim asigurate pentru răspundere civilă în domeniul medical şi nr. 23/2010*) privind completarea Hotărârii Consiliului naţional nr. 21/2008 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 16 martie 2018.

Nr. 5.


*) Hotărârile Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 21/2008 şi nr. 23/2010 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.