MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 280/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 280         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 29 martie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 744 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

150. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

228. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48. 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91,93, 97, 98, 100, 113, 134 şi 135 din unitatea administrativ-teritorială Urziceni, judeţul Ialomiţa

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 744

din 23 noiembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Prin încheierea din 13 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.710/236/2016, Judecătoria Giurgiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 1.438D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele Curţii Constituţionale nr. 1.440D/2016, nr. 1.466D/2016, nr. 1 467D/ 2016, nr. 1.468D/2016, nr. 1.482D/2016, nr. 1.486D/2016, nr. 1.502D/2016, nr. 1.503D/2016, nr. 1.522D/2016, nr. 1.551D/ 2016, nr. 1.562D/2016, nr. 1.563D/2016, nr. 1.566D/2016, nr. 1.572D/2016, nr. 1.573D/2016, nr. 1.588D/2016, nr. 1.589D/ 2016, nr. 1.590D/2016, nr. 1.591D/2016, nr. 1.592D/2016, nr. 1.593D/2016, nr. 1.595D/2016, nr. 1.598D/2016, nr. 1.600D/ 2016, nr. 1.603D/2016, nr. 1.627D/2016, nr. 1.628D/2016, nr. 1.639D/2016, nr. 1.640D/2016, nr. 1.641 D/2016, nr. 1.642D/ 2016, nr. 1.643D/2016, nr. 1.644D/2016, nr. 1.645D/2016, nr. 1.646D/2016, nr. 1.687D/2016, nr. 1.688D/2016. nr. 1.6920/ 2016, nr. 1.693D/2016, nr. 1.694D/2016, nr. 1.797D/2016, nr. 1.825D/2016, nr. 1.849D/2016, nr. 1.866D/2016, nr. 1.884D/ 2016, nr. 1.889D/2016. nr. 1.923D/2016, nr. 1.924D/2016, nr. 1.936D/2016, nr. 1.937D/2016, nr. 1.938D/2016, nr. 1 952D/ 2016 şi nr. 1.978D/2016, având un obiect similar al excepţiei de neconstituţionalitate, şi anume prevederile Legii nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.754/190/2016 al Judecătoriei Bistriţa - Secţia civilă, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.097/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. în Dosarul nr. 16.478/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj în Dosarul nr. 14.252/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.673/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. în Dosarul nr. 4.791/279/2016 al Judecătoriei Piatra-Neamţ, de Societatea ING Bank N.V. Amsterdam, sucursala Bucureşti, în Dosarul nr. 6.325/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.748/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti şi Societatea ERB New Europe Funding II B.V. cu sediul în Bucureşti în Dosarul nr. 8.247/55/2016 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - SA. din Bucureşti în Dosarul nr. 6.167/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.105/200/2016 al Judecătoriei Buzău - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.447/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.141/204/2016 al Judecătoriei Câmpina, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.491/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.877/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.169/310/2016 al Judecătoriei Sinaia, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj în Dosarul nr. 2.025/337/2016 al Judecătoriei Zalău, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.069/337/2016 al Judecătoriei Zalău, de Societatea Piraeus Bank România -* S,A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.166/337/2016 al Judecătoriei Zalău, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Timişoara în Dosarul nr. 2.390/337/2016 al Judecătoriei Zalău, de Societatea ERB New Europe Funding II B.V. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.225/337/2016 al Judecătoriei Zalău, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.122/325/2016 al Judecătoriei Timişoara - Secţia a II-a civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 977/326/2016 al Judecătoriei Topliţa, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.608/216/2016 al Judecătoriei Curtea de Argeş, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.261/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.114/337/2016 al Judecătoriei Zalău, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - SA din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank România - SA din Bucureşti în Dosarul nr. 2.359/337/2016 al Judecătoriei Zalău, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.616/243/2016 al Judecătoriei Hunedoara - Secţia civilă, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.974/243/2016 al Judecătoriei Hunedoara - Secţia civilă, de Societatea Garanţi Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 10.469/94/2016 al Judecătoriei Buftea – Secţia civilă, de Societatea OTP Bank România - S.A. în Dosarul nr. 10.863/94/2016 al Judecătoriei Buftea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Olanda în Dosarul nr. 2.966/189/2016 al Judecătoriei Bârlad, de Societatea OTP Bank România - S.A. în Dosarul nr. 3.124/189/2016 al Judecătoriei Bârlad, de Societatea OTP Bank România - S.A. în Dosarul nr. 7.384/196/2016 al Judecătoriei Brăila - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.058/337/2016 al Judecătoriei Zalău, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.709/236/2016 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia civilă, de Societatea Alpha Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.149/94/2016 al Judecătoriei Buftea - Secţia civilă, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 4.897/189/2016 al Judecătoriei Bârlad, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.901/212/2016 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.239/187/2016 al Judecătoriei Beiuş, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.531/212/2016 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.198/197/2016  al Judecătoriei Braşov - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 871/339/2016 al Judecătoriei Zimnicea - Secţia mixtă fond, de Societatea ING Bank N.V., sucursala din Bucureşti în Dosarul nr. 12.500/197/2016 al Judecătoriei Braşov - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.368/296/2016 al Judecătoriei Satu Mare - Secţia civilă, de Societatea Alpha Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.267/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea Alpha Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 9.505/55/2016 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, de Societatea Alpha Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 952/240/2016 al Judecătoriei Haţeg - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.136/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea ING Bank N.V. Amsterdam, sucursala Bucureşti, în Dosarul nr. 11.037/236/2016 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 9.336/200/2016 al Judecătoriei Buzău - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.920/212/2016 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, precum şi de către Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 6.215/296/2016 al Judecătoriei Satu Mare - Secţia civilă.

4. La apelul nominal, în dosarele Curţii Constituţionale nr. 1.646D/2016, nr. 1.797D/2016 şi nr. 1.936D/2016, răspunde, pentru Societatea Piraeus Bank România - S.A., avocatul Cristian Mitescu, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Magistratul-asistent referă asupra cauzelor şi arată că, în dosarele Curţii Constituţionale nr. 1.440D/2016, nr. 1.639D/ 2016, nr. 1.640D/2016, nr. 1.642D/2016, nr. 1.644D/2016 şi nr. 1.645D/2016, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate OTP Bank România - S.A. a depus cereri de judecare a cauzelor în lipsă. În acelaşi sens, în dosarele nr. 1.592D/2016 şi nr. 1.628D/2016, au fost depuse cereri similare de către Eleonora Solomonean şi Grigore Solomonean şi, respectiv, Antonela Racolta şi Mihai Racolta, în calitate de părţi în aceste dosare.

6. Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a cererilor de renunţare la judecarea excepţiei de neconstituţionalitate.

7. Curtea, având în vedere prevederile art. 55 din Legea nr. 47/1992, respinge cererile de renunţare la judecarea excepţiei.

8. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.438D/2016, nr. 1.440D/2016, nr. 1.466D/2016, nr. 1.467D/2016, nr. 1.468D/ 2016, nr. 1.482D/2016, nr. 1.486D/2016, nr. 1.502D/2016, nr. 1.503D/2016, nr. 1.522D/2016, nr. 1.551D/2016, nr. 1.562D/ 2016, nr. 1.563D/2016, nr. 1.566D/2016, nr. 1.572D/2016, nr. 1.573D/2016, nr. 1.588D/2016, nr. 1.589D/2016, nr. 1.590D/ 2016, nr. 1.591D/2016, nr. 1.592D/2016, nr. 1.593D/2016, nr. 1.595D/2016, nr. 1.598D/2016, nr. 1.600D/2016, nr. 1.603D/ 2016, nr. 1.627D/2016, nr. 1.628D/2016, nr. 1.639D/2016, nr. 1.640D/2016, nr. 1.641D/2016, nr. 1.642D/2016, nr. 1.643D/ 2016, nr. 1.644D/2016, nr. 1.645D/2016, nr. 1.646D/2016, nr. 1 687D/2016, nr. 1.688D/2016, nr. 1.692D/2016, nr. 1.693D/ 2016, nr. 1.694D/2016, nr. 1.797D/2016, nr. 1.825D/2016, nr. 1.849D/2016, nr. 1.866D/2016, nr. 1.884D/2016, nr. 1.889D/ 2016, nr. 1.923D/2016, nr. 1.924D/2016, nr. 1.936D/2016, nr. 1.937D/2016, nr. 1.938D/2016, nr. 1.952D/2016 şi nr. 1.978D/ 2016, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

9. Reprezentantul Ministerului Public şi partea prezentă sunt de acord cu conexarea dosarelor.

10. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.440D/2016, nr. 1.466D/2016, nr. 1.467D/2016, nr. 1.468D/2016, nr. 1.482D/2016, nr. 1.486D/ 2016, nr. 1.502D/2016, nr. 1.503D/2016, nr. 1.522D/2016, nr. 1.551D/2016, nr. 1.562D/2016, nr. 1.563D/2016, nr. 1.566D/ 2016, nr. 1.572D/2016, nr. 1.573D/2016, nr. 1.588D/2016, nr. 1.589D/2016, nr. 1.590D/2016, nr. 1.591D/2016, nr. 1.592D/ 2016, nr. 1.593D/2016, nr. 1.595D/2016, nr. 1.598D/2016, nr. 1.600D/2016, nr. 1.603D/2016, nr. 1.627D/2016, nr. 1.628D/ 2016, nr. 1.639D/2016, nr. 1.640D/2016, nr. 1.641D/2016, nr. 1 642D/2016, nr. 1.643D/2016, nr. 1.644D/2016, nr. 1.645D/ 2016, nr. 1.646D/2016, nr. 1.687D/2016, nr. 1.688D/2016, nr. 1.692D/2016, nr. 1.693D/2016, nr. 1.694D/2016, nr. 1.797D/ 2016, nr. 1.825D/2016, nr. 1.8490/2016, nr. 1.866D/2016, nr. 1 884D/2016, nr. 1 889D/2016, nr. 1.923D/2016, nr. 1.924D/ 2016, nr. 1.936D/2016, nr. 1.937D/2016, nr. 1.938D/2016, nr. 1.952D/2016 şi nr. 1.978D/2016 la Dosarul nr. 1.438D/2016, care este primul înregistrat.

11. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului legal al Piraeus Bank România – S.A., avocatul Cristian Mitescu, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate şi arată, în esenţă, că prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 77/2016 raportat la art. 11 din această lege contravin principiului securităţii raporturilor juridice, dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, precum şi celor ale art. 53. Arată că, prin aplicarea art. 5 alin. (3) din Legea nr. 77/2016, legiuitorul nu a respectat principiul proporţionalităţii măsurii faţă de scopul urmărit, respectiv, nu a fost realizat un just echilibru între interesul de a-i proteja pe consumatorii care în mod obiectiv nu pot să plătească şi dreptul fundamental de proprietate al băncii. Menţionează faptul că Legea nr. 77/2016 ar fi trebuit să prevadă ca o instanţă de judecată să poată verifica o anumită aparenţă a existenţei impreviziunii pentru a opera o suspendare a executării obligaţiilor. Or, aceste prevederi criticate permit suspendarea executării obligaţiilor de către debitori pentru o perioadă îndelungată de timp, într-o manieră discreţionară, golind, astfel, de conţinut dreptul de proprietate al băncii. În susţinerea neconstituţionalităţii prevederilor criticate din Legea nr. 77/2016 depune note scrise la dosar.

12. Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care, având în vedere soluţia pronunţată de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, 7 şi 8 din Legea nr. 77/2016. Referitor la celelalte prevederi criticate din acest act normativ, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin deciziile nr. 639 din 27 octombrie 2016, nr. 15 din 17 ianuarie 2017 şi nr. 95 din 28 februarie 2017, sens în care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate a celorlalte prevederi din Legea nr. 77/2016.

13. În ceea ce priveşte măsura suspendării temporare a plăţilor rezultate din contractul de credit, instituită prin art. 5 alin. (3) din Legea nr. 77/2016, reprezentantul Ministerului Public arată că această măsură este ulterioară contractului şi se supune legii la momentul în care ea este invocată, deci în baza Legii nr. 77/2016, astfel încât această reglementare legală nu operează nicio retroactivitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

14. Prin încheierea din 13 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.710/236/2016, Judecătoria Giurgiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1438D/2016.

15. Prin încheierea din 19 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.754/190/2016, Judecătoria Bistriţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 3, art. 4r art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4), (5) şi (6) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.440D/2016.

16. Prin încheierea din 2 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.097/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 5 alin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.466D/2016.

17. Prin încheierea din 11 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 16.478/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.467D/2016.

18. Prin încheierea din 11 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.252/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 5 alin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania – S.A. din Cluj. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.468D/2016.

19. Prin încheierea din 14 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.673/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.482D/2016.

20. Prin încheierea din 22 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.791/279/2016, Judecătoria Piatra Neamţ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.486D/2016.

21. Prin încheierea din 27 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 6.325/288/2016, Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea ING BANK N.V. Amsterdam, sucursala Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.502D/2016.

22. Prin încheierea din 27 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.748/288/2016, Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (5) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.503D/2016.

23. Prin încheierea din 2 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.247/55/2016, Judecătoria Arad - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti şi Societatea ERB NEW Europe Funding II B.V. cu sediul în Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.522D/2016.

24. Prin încheierea din 20 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 6.167/288/2016, Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 77/2016 în ansamblul său, în special a art. 3, art. 4r art. 5 alin. (3) şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.551D/2016.

25. Prin încheierea din 14 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.105/200/2016, Judecătoria Buzău - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.562D/2016.

26. Prin încheierea nr. 11.854 din 18 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.447/212/2016/a1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.563D/2016.

27. Prin încheierea din 10 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.141/204/2016, Judecătoria Câmpina a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Piraeus Bank România-S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.566D/2016.

28. Prin încheierea din 10 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.491/288/2016, Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, în ansamblul său,  în special ale art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.572D/2016,

29. Prin încheierea din 10 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.877/288/2016, Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, în ansamblul său, în special ale art. 3, art. 4, art. 5 alin, (3) şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.573D/2016.

30. Prin încheierea din 23 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.169/310/2016, Judecătoria Sinaia a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, în ansamblul său, în special ale art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.588D/2016.

31. Prin încheierea din 25 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.025/337/2016, Judecătoria Zalău a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, în ansamblul său, în special ale art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.589D/2016.

32. Prin încheierea din 25 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.069/337/2016, Judecătoria Zalău a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, în ansamblul său, în special ale art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.590D/2016.

33. Prin încheierea din 25 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.166/337/2016, Judecătoria Zalău a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016,  în ansamblul său,  în special ale art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.591D/2016.

34. Prin încheierea din 25 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.390/337/2016, Judecătoria Zalău a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016,  în ansamblul său,  în special ale art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea CREDIT EUROPE BANK România - S.A. din Timişoara. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.592D/2016.

35. Prin încheierea din 24 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.225/337/2016, Judecătoria Zalău a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016,  în ansamblul său,  în special ale art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.593D/2016.

36. Prin încheierea din 24 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14 122/325/2016, Judecătoria Timişoara - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea BANCPOST - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.595D/2016.

37. Prin încheierea din 23 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 977/326/2016, Judecătoria Topliţa a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.598D/2016.

38. Prin încheierea din 22 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.608/216/2016, Judecătoria Curtea de Argeş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.600D/2016.

39. Prin încheierea din 11 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.261/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.603D/2016.

40. Prin încheierea din 25 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.114/337/2016, Judecătoria Zalău a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea BANCPOST - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.627D/2016.

41. Prin încheierea din 25 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.359/337/2016, Judecătoria Zalău a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 în integralitatea sa, în special ale art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN - S.A. din Bucureşti şi Societatea CREDIT EUROPE BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.628D/2016.

42. Prin încheierea din 31 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.616/243/2016, Judecătoria Hunedoara - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4), (5) şi (6), art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.639D/2016.

43. Prin încheierea din 31 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.974/243/2016, Judecătoria Hunedoara - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4), (5) şi (6), art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.640D/2016.

44. Prin încheierea din 1 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.469/94/2016, Judecătoria Buftea - Secţia Civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 7, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Garanţi Bank - S.A. din Bucureşti, Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.641D/2016.

45. Prin încheierea din 1 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.863/94/2016, Judecătoria Buftea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4), (5) şi (6), art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea OTP Bank România - S.A. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.642D/2016.

46. Prin încheierea din 11 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.966/189/2016, Judecătoria Bârlad a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea CREDIT EUROPE BANK NV din Olanda. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.643D/2016.

47. Prin încheierea din 11 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.124/189/2016, Judecătoria Bârlad a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4), (5), (6), art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea OTP BANK ROMÂNIA - S.A. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.644D/2016.

48. Prin încheierea din 24 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.384/196/2016, Judecătoria Brăila - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4), (5), (6), art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea OTP BANK ROMÂNIA - S .A. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.645D/2016.

49. Prin încheierea din 31 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.058/337/2016, Judecătoria Zalău a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său, în special ale art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (5) şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.646D/2016.

50. Prin Sentinţa civilă nr. 5.360 din 24 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.7â9/236/2016, Judecătoria Giurgiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea BANCPOST - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.687D/2016.

51. Prin încheierea din 26 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.149/94/2016, Judecătoria Buftea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea ALPHA BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.688D/2016.

52. Prin încheierea din 1 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.897/189/2016, Judecătoria Bârlad a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea BANCA TRANSILVANIA - S.A. din Cluj-Napoca. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.692D/2016.

53. Prin încheierea din 26 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.901/212/2016, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, în integralitatea sa, în special ale art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.693D/2016.

54. Prin încheierea din 6 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.239/187/2016, Judecătoria Beiuş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, în ansamblul său, în special ale art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.694D/2016.

55. Prin încheierea nr. 13.236 din 14 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.531/212/2016, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.797D/2016.

56. Prin încheierea din 15 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.198/197/2016, Judecătoria Braşov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţionali cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.825D/2016.

57. Prin încheierea din 1 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 871/339/2016, Judecătoria Zimnicea - Secţia mixtă fond a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său, în special a prevederilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 8 şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.849D/2016.

58. Prin încheierea din 16 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.500/197/2016, Judecătoria Braşov - Secţia Civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea ING BANK N.V., sucursala din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.866D/2016.

59. Prin încheierea din 8 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.368/296/2016, Judecătoria Satu Mare - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţionala cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, în ansamblul său, în special ale art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (5) şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.884D/2016.

60. Prin Sentinţa civilă nr. 4.102 din 24 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.267/288/2016, Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, în ansamblul său, în special ale art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea ALPHA BANK ROMÂNIA - SA. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.889D/2016.

61. Prin încheierea din 22 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9.505/55/2016, Judecătoria Arad - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (5) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea ALPHA BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.923D/2016.

62. Prin încheierea din 21 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 952/240/2016, Judecătoria Haţeg - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea ALPHA BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.924D/2016.

63. Prin încheierea din 15 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.136/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, în integralitatea sa,  în special ale art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.936D/2016.

64. Prin încheierea din 8 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.037/236/2016, Judecătoria Giurgiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea ING BANK N.V. Amsterdam, sucursala Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.937D/2016.

65. Prin încheierea din 27 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9.336/200/2016, Judecătoria Buzău - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, în integralitatea sa, în special ale art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (5) şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.938D/2016.

66. Prin încheierea din 5 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.920/212/2016, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţionala cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (5) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.952D/2016.

67. Prin încheierea din 15 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 6.215/296/2016, Judecătoria Satu Mare - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, în integralitatea sa, în special ale art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (5) şi art. 11 din acest act normativ, excepţie ridicată de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.978D/2016.

68. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată în cauze având ca obiect Legea nr. 77/2016, de către Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti, de Societatea Banca Transilvania - S.A., de Societatea Raiffeisen Bank - S.A., de Societatea ING Bank N.V. Amsterdam, sucursala Bucureşti, Societatea ERB NEW Europe Funding II B.V., de Societatea Piraeus Bank România - S.A., de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A., de Societatea Garanţi Bank - SA. din Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Olanda, precum şi de către Societatea Alpha Bank România - S.A. din Bucureşti.

69. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin că legiuitorul intervine asupra unor raporturi juridice consfinţite prin hotărâri judecătoreşti care se bucură de autoritate de lucru judecat. Aceştia arată, astfel, că, prin reglementarea cuprinsă în art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, s-a încălcat autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost respinse acţiunile în constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale sau prin care au fost respinse contestaţii la executare formulate în procedura executării silite.

70. Se arată, în esenţă, că sunt încălcate principiile previzibilităţii şi accesibilităţii legii, întrucât se impune creditorului ipotecar să accepte bunul în orice condiţii, cu efect liberatoriu, sub sancţiunea pronunţării împotriva sa a unei hotărâri judecătoreşti care să confirme transferul dreptului de proprietate în patrimoniul său. Susţine, astfel, că legiuitorul modifică destinaţia bunului, afectat iniţial garantării executării unui contract de credit, în bun ce serveşte ca mijloc de plată cu efect liberatoriu. În plus, Legea nr. 77/2016 nu menţine, pe întreaga perioadă a derulării contractului de credit, efectele prevăzute de părţi sau care ar fi putut fi prevăzute la încheierea acestuia.

71. Autorii excepţiei menţionează că art. 3 din Legea nr. 77/2016 dispune că dispoziţiile sale derogă de la Codul civil, fără a se indica, însă, expres textul/articolul de la care se derogă. În sfârşit, întrucât regimul juridic general al proprietăţii trebuie să fie reglementat, potrivit Constituţiei, prin lege organică, şi dispoziţiile derogatorii de la acest regim trebuie să fie reglementate tot prin lege organică, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul Legii nr. 77/2016.

72. De asemenea se apreciază că prevederile art. 3, 4, 6, 7, 8 din Legea nr. 77/2016 contravin exigenţelor de calitate a legii, stabilităţii juridice şi respectării drepturilor dobândite şi a intereselor legitime. Se arată că modificarea/reaşezarea riscurilor asumate prin contract sau chiar modificarea preţului agreat de părţi nu poate avea loc printr-o ingerinţă a legiuitorului în economia contractului, ci doar în ipoteze excepţionale, de rupere a echilibrului contractual, ce trebuie analizate pentru fiecare contract în parte de către instanţa judecătorească. Tot în acest context se arată că art. 7 din lege stabileşte o procedură antinomică Codului de procedură civilă, iar prin art. 8 din lege se încalcă principiul securităţii raporturilor juridice, al legalităţii şi al statului de drept. Se mai arată că previzibilitatea impunea menţinerea aceloraşi efecte ale contractului de credit cu cele pe care părţile le-au prevăzut sau ar fi putut în mod rezonabil să le prevadă la momentul încheierii contractului, or, transformarea bunului din garanţie imobiliară în mijloc de plată cu efect liberatoriu pe parcursul derulării contractului de credit, fără acordul creditorului, încalcă accesibilitatea şi previzibilitatea legii.

73. Cu privire la încălcarea art. 11 şi 20 din Constituţie autorii excepţiei arată că legea criticată nu respectă principiul securităţii juridice şi cerinţele de calitate a legii, astfel cum acestea au fost dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

74. Referitor la încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituţie, se arată că prin reglementarea cu titlu obligatoriu a mecanismului dării în plată în cazul contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a legii, legiuitorul a intervenit într-o situaţie juridică ale cărei efecte au fost epuizate încă de la momentul încheierii contractului de credit, drept care prevederile art. 8 alin. (5) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 sunt neconstituţionale. În acelaşi sens arată că principiul neretroactivităţii legii civile este încălcat atât timp cât se conferă debitorilor executaţi silit posibilitatea de a cere instanţei constatarea ştergerii unor datorii rezultate din contracte de credit declarate scadente anticipat, cu mult înainte de intrarea în vigoare a legii. Mai mult, după darea în plată forţată a bunului imobil, creditorul trebuie să preia toate costurile de administrare, conservare, valorificare aferente proprietăţii, devenind în acelaşi timp şi garant în favoarea debitorului în situaţia în care acesta a constituit garanţii reale asupra imobilului sau alte sarcini, efecte inexistente la data încheierii contractului de credit. Astfel, legea nu face diferenţa între facta praeterita, facta pendentia şi facta futura.

75. În ceea ce priveşte încălcarea art. 16 alin. (1) din Constituţie se arată că, în urma ştergerii creanţei ipotecare prin darea în plată a bunului imobil, creditorul respectiv nu va avea dreptul de urmărire asupra celorlalte bunuri din patrimoniul debitorului, faţă de ceilalţi creditori ipotecari sau chirografari care nu au calitatea de instituţie de credit, instituţie financiară nebancară sau cesionar al acestora. Se mai precizează că prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (4)-(6) din Legea nr. 77/2016 au un caracter discriminatoriu, întrucât se aplică numai consumatorilor care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 4 din lege, iar ceilalţi consumatori nu se pot bucura de beneficiile acestui act normativ.

76. Cu privire la încălcarea art. 21 şi art. 24 din Constituţie se arată că art. 4 şi 7 din Legea nr. 77/2016 dau dreptul debitorilor să schimbe obiectul, preţul, riscul contractului după bunul lor plac şi în lipsa verificărilor prealabile privind îndeplinirea condiţiilor obiective şi subiective pentru aplicarea „protecţiei”. Se mai arată că art. 4 şi art. 7 alin. (1) din lege limitează acţiunea creditorului de a contesta starea bunului dat în plată, culpa debitorului în diminuarea valorii bunului ipotecat sau starea de necesitate învederată de debitor, drept care nu se respectă cerinţele accesului liber la justiţie.

77. Cât priveşte încălcarea art. 44 şi art. 136 alin. (5) din Constituţie se apreciază că, prin efectul liberatoriu, constând în ştergerea creanţei reziduale a băncii formată din diferenţa dintre soldul creditorului la momentul plăţii şi valoarea imobilului, dreptul de proprietate al băncii asupra acestei creanţe este iremediabil afectat, ceea ce duce  la concluzia neconstituţionalităţii art. 5 alin. (2) şi art. 10 din Legea nr. 77/2016. De asemenea, pentru aceleaşi motive, apreciază că este neconstituţional şi art. 8 alin. (5) din lege. Autorii excepţiei consideră că prin reglementarea criticată se încalcă atât dreptul de proprietate al băncii, cât şi al creditorului cesionar, după caz, şi se ajunge la pierderea dreptului de creanţă avut împotriva împrumutatului/garanţilor, acesta fiind înlocuit cu un drept real asupra unui imobil care are o valoare incertă. Mai mult, se poate întâmpla ca bunul imobil să nu fie transmis în patrimoniul băncii liber de sarcini, nefiind reglementată nici măcar obligaţia de garantare a debitorului ce apelează  la procedura dării în plată a imobilului. Se mai menţionează faptul că, prin efectul art. 3 din Legea nr. 77/2016, banca este deposedată de un bun actual, respectiv dreptul de creanţă născut în temeiul contractului de credit, iar prin Legea nr. 77/2016 se restrânge dreptul de proprietate privată, fără ca niciuna dintre justificările cuprinse la art. 53 din Constituţie să existe.

78. Referitor la încălcarea art. 45 din Constituţie, autorii excepţiei de neconstituţionalitate subliniază că libertatea contractuală a părţilor nu presupune doar libertatea acestora de a-şi asuma obligaţii şi de a dobândi drepturi, ci şi libertatea de a-şi asuma riscuri ale contractului, pe care trebuie să le respecte. Libertatea economica presupune un cadru economic caracterizat prin stabilitate, în care participanţii pot stabili un preţ al contractului prin negociere în funcţie de condiţiile de pe piaţă. Se susţine, aşadar, că Legea nr. 77/2016 restrânge libertatea contractuală, fără ca niciuna dintre justificările cuprinse la art. 53 din Constituţie să existe.

79. Cu privire la încălcarea art. 53 alin. (2) din Constituţie, autorii excepţiei apreciază că art. 3 şi art. 4 din actul normativ criticat permit hazardul moral al liberării discreţionare de datorie de către debitori aflaţi în situaţii economico-financiare care nu sunt excepţionale. Astfel, se permite modificarea discreţionară a preţului contractului de către debitor, ceea ce reprezintă un stimulent pentru ca acesta să nu îşi execute obligaţiile de plată a datoriilor. Se mai indică faptul că legea nu urmăreşte un scop legitim, în sensul că vizează interese pur private, şi nu cele generale, că adoptarea acesteia nu a fost necesară, existând la îndemâna părţilor contractante şi alte mecanisme, precum cel al impreviziunii, şi că legea nu asigură un just echilibru între interesele creditorului şi al debitorului.

80. Cu privire la încălcarea art. 73 alin. (3) lit. m) din Constituţie se arată că Legea nr. 77/2016, reglementând aspecte referitoare la proprietate, trebuia adoptată ca lege organică, şi nu ordinară. Din moment ce legea criticată instituie derogări de la Codul civil, lege organică, autorii excepţiei apreciază că şi normele derogatorii trebuiau să fie adoptate tot prin lege organică.

81. Referitor la încălcarea art. 135 din Constituţie se susţine că prevederile art. 3, art. 4 alin. (2), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4)-(6), art. 8 şi art. 10 din Legea nr. 77/2016 aduc atingere principiilor libertăţii contractuale, întrucât procedura dării în plată, deşi ar fi trebuit să aibă un caracter consensual, este lăsată exclusiv la opţiunea debitorului, nefiind, astfel, necesar consimţământul creditorului. Mai mult, legea, în ansamblul său, favorizează comportamentul iresponsabil al consumatorilor care, la momentul încheierii contractului de credit, trebuiau să prevadă şi riscurile acestuia cu privire la aprecierea/deprecierea monedei de schimb.

82. În fine, în ceea ce priveşte la încălcarea art. 148 din Constituţie este invocat caracterul contrar al legii cu referire la Directiva 2014/17/UE şi, în special, faţă de art. 43 alin. (1) al acesteia. Se arată că, astfel, că legea criticată este contrară Directivei 2014/17/UE, aceasta din urmă reglementând într-un mod proporţional, adecvat şi cu respectarea exigenţelor principiului neretroactivităţii posibilitatea stingerii obligaţiilor rezultate din contractele de credit prin darea în plată a bunului imobil. Se mai arată că, potrivit domeniului de reglementare a legii, aceasta se aplică şi în cazul contractelor de credit de consum referitoare la bunuri imobile rezidenţiale care intră în sfera de reglementare a Directivei 2014/17/UE. Potrivit art. 23 din Directiva 2014/17/UE, statele membre pot să reglementeze un cadru legal care să asigure cel puţin dreptul consumatorului de a converti contractul de credit într-o monedă alternativă, în condiţii specificate sau să fie în vigoare alte aranjamente pentru a limita riscul ratei de schimb valutar. Cu toate acestea, în art. 23 alin. (5) din Directiva 2014/17/UE se prevede în mod clar că astfel de reglementări nu pot fi aplicate cu efect retroactiv. În acelaşi sens dispune şi art. 43 din Directivă, dispoziţiile fiind clare în sensul stabilirii aplicării lor doar pentru viitor, neputând fi aplicate cu efect retroactiv, ci doar contractelor de credit încheiate după data de 21 martie 2016. Din această perspectivă, autorii excepţiei apreciază că este evidentă contradicţia dintre reglementarea europeană şi cea naţională.

83. Judecătoria Giurgiu - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.438D/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.466D/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, în dosarele nr. 1.467D/2016 şi nr. 1.468D/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.482D/2016, Judecătoria Piatra-Neamţ, în Dosarul nr. 1.486D/2016, Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, în dosarele nr. 1.502D/2016 şi nr. 1.503D/2016, Judecătoria Arad - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.522D/2016, Judecătoria Câmpina, în Dosarul nr. 1.566D/2016, Judecătoria Topliţa, în Dosarul nr. 1.598D/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.603D/2016, Judecătoria Hunedoara - Secţia civilă, în dosarele nr. 1.639D/2016 şi nr. 1.640D/2016, Judecătoria Brăila - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.645D/2016, Judecătoria Giurgiu - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.687D/ 2016, Judecătoria Buftea - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.688D/2016, Judecătoria Beiuş, în Dosarul nr. 1.694D/ 2016, Judecătoria Braşov - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.825D/2016, Judecătoria Haţeg - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.924D/2016, Judecătoria Braşov - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.866D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

84. Judecătoria Bistriţa - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.440D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 şi art. 7 alin. (4),

(5) şi (6), este neîntemeiată, iar în ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din aceeaşi lege o apreciază ca fiind întemeiată.

85. Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.551D/2016, Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, în dosarele nr. 1.572D/2016 şi nr. 1.573D/2016, Judecătoria Sinaia, în Dosarul nr. 1.588D/2016, şi Judecătoria Timişoara - Secţia a II-a civilă, în Dosarul nr. 1.595D/2016, Judecătoria Curtea de Argeş, în Dosarul nr. 1.600D/2016, şi Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.889D/2016, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-au exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

86. Judecătoria Buzău - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.562D/2016, Judecătoria Zalău, în dosarele nr. 1.589D/ 2016, nr. 1.590D/2016, nr. 1.591D/2016, nr. 1.592D/2016 şi nr. 1.593D/2016, Judecătoria Zalău, în dosarele nr. 1.B27D/ 2016 şi nr. 1.628D/2016, Judecătoria Bârlad, în dosarele nr. 1.643D/2016 şi nr. 1.644D/2016, Judecătoria Zalău, în Dosarul nr. 1.646D/2016, Judecătoria Bârlad, în Dosarul nr. 1 692D/2016, Judecătoria Zimnicea - Secţia mixtă fond, în Dosarul nr. 1.849D/2016, Judecătoria Satu Mare - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.884D/2016, Judecătoria Satu Mare - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.978/2016, Judecătoria Arad - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.923D/2016, Judecătoria Buzău - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.938D/2016, şi Judecătoria Constanţa - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.952/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

87. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.563D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, doar prin raportare la dispoziţiile art. 44 şi art. 53 din Constituţie, celelalte critici de neconstituţionalitate, raportate la art. 15 alin. (1) şi art. 148 alin. (2) din Constituţie fiind neîntemeiate.

88. Judecătoria Buftea - Secţia civilă, în dosarele nr. 1.641D/2016 şi nr. 1.642D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este parţial întemeiată, raportat la art. 15 alin. (2) din Constituţie.

39. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă, în dosarele nr. 1.693D/2016 şi nr. 1.797D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este parţial întemeiată, prin raportare la dispoziţiile art. 53 şi art. 44 din Constituţie.

90. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.936D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este parţial întemeiată, prin raportare la dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 15 alin. (2).

91. Judecătoria Giurgiu - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.937D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este parţial întemeiată, în ceea ce priveşte art. 11 din Legea nr. 77/2016, prin raportare la dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 15 alin. (2).

92. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

93. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, înscrisurile depuse la dosare, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

94. Curtea Constituţională a fost lega) sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

95. Din examinarea dispozitivului încheierilor de sesizare şi a criticilor formulate, Curtea observă că, pe lângă invocarea, în mod individual, a unor prevederi ale Legii nr. 77/2016, acest act normativ este criticat, în majoritatea cauzelor, în integralitatea sa. Aşa fiind, Curtea reţine ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate prevederile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016.

96. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile Legii nr. 77/2016 contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, alin. (4) [coroborat cu art. 126 alin. (1)] şi alin. (5) care consacră principiul securităţii juridice, al previzibilităţii şi accesibilităţii normei legale, art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii civile, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 privind tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică, art. 47 privind nivelul de trai, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 73 alin. (3) lit. m) referitor la regimul juridic al proprietăţii, art. 135 privind economia, art. 136 alin. (5) care consacră inviolabilitatea proprietăţii private, în condiţiile legii, art. 148 referitor la integrarea în Uniunea Europeană, precum şi prevederilor art. 1 - Protecţia proprietăţii din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

97. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în ceea ce priveşte o parte dintre prevederile legale criticate, nu sunt respectate condiţiile de admisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate, a căror existenţă rezultă din dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei precum şi din dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”. Astfel, Curtea reţine, ca element comun situaţiei de fapt din cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti care au sesizat Curtea în prezentele dosare, că toate contractele de credit au fost încheiate înaintea intrării în vigoare a noului Cod civil, respectiv 1 octombrie 2011. Autorii excepţiei au invocat neconstituţionalitatea art. 3 din Legea nr. 77/2016, fără să se raporteze în mod distinct la cele două ipoteze ale acestuia, respectiv ipoteza care vizează aplicabilitatea noului Cod civil („Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare şi ipoteza care vizează aplicabilitatea vechiului Cod civil. În acest context, având în vedere şi Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 18 ianuarie 2017, instanţa de contencios constituţional respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportate la dispoziţiile art. 3 teza întâi din Legea nr. 77/2016.

98. Faptul că toate contractele de credit ce fac obiectul cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti care au sesizat Curtea au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil este relevant şi în examinarea admisibilităţii excepţiei având ca obiect prevederile tezei a două a art. 11 din Legea nr. 77/2016. Curtea reţine că, potrivit primei teze a acestui articol, dispoziţiile Legii nr. 77/2016 se aplică şi contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, iar, potrivit celei de-a două teze a art. 11, Legea nr. 77/2016 se aplică acelor contracte de credit încheiate după data intrării sale în vigoare. Aşa fiind, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza a două din Legea nr. 77/2016 este inadmisibilă, întrucât acestea vizează contracte încheiate după intrarea în vigoare a Legii nr. 77/2016.

99. În continuare, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 18 ianuarie 2017, a constatat că dispoziţiile art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 77/2016 sunt constituţionale numai în măsura în care instanţa judecătorească are posibilitatea şi obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor impreviziunii pentru flecare contract de credit în parte. Curtea a mai reţinut că, în cazul în care instanţa judecătorească nu ar avea posibilitatea să verifice îndeplinirea condiţiilor impreviziunii, aceste dispoziţii legale ar încălca normele constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 1 alin. (5) în componenta sa privind calitatea legii, cele ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, precum şi cele ale art. 124 privind înfăptuirea justiţiei.

100. Totodată, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, precitată, paragraful 122, Curtea a constatat că sintagma „precum şi din devalorizarea bunurilor imobile” din art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 este neconstituţională. Astfel, analizând problema constituţionalităţii acestei sintagme din cuprinsul art. 11 al Legii nr. 77/2016, Curtea a constatat că obiectul contractelor de credit îl reprezintă sume de bani, şi nu bunuri imobile. În condiţiile în care art. 11 teza întâi prevede ca un criteriu de sine stătător criteriul devalorizării bunurilor imobile ce fac obiectul garanţiei aduse de debitor, se ajunge la o încălcare a dreptului de proprietate privată asupra sumelor de bani ale împrumutătorului (instituţiei de credit), drept prevăzut de art. 44 din Constituţie. Un astfel de criteriu, care a fost prevăzut alternativ cu cel al riscurilor ce izvorăsc din contractul de credit şi, deci, folosit de sine stătător, este incompatibil cu aplicarea impreviziunii de către instanţa judecătorească, astfel cum a fost configurată sub regimul Codului civil din 1864. Faptul că garanţia adusă se devalorizează nu are legătură cu executarea contractului de credit. Acest criteriu ar putea, în schimb, să fie folosit în coroborare cu principiul echităţii ca parte a teoriei impreviziunii astfel cum a fost configurată sub regimul Codului civil din 1864. Astfel, instanţa judecătorească urmează să evalueze dezechilibrul prestaţiilor rezultate din contractul de credit şi prin recurgerea la acest criteriu atunci când contractul de credit a fost convenit în vederea achiziţionării unui imobil. În acest context, Curtea reţine că, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”. Prin urmare, ţinând cont de faptul că Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, precitată, a fost pronunţată ulterior sesizării instanţei constituţionale în prezentele cauze, excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „precum şi din devalorizarea bunurilor imobile” din art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016, precum şi cea a prevederilor art. 11 teza întâi raportate la art. 3 teza a doua, art. 4,7 şi 8 din Legea nr. 77/2016 privind darea în piaţă a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite au devenit inadmisibile

101. Curtea apreciază că soluţia respingerii ca devenită inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la dispoziţiile art. 3 teza a doua, art. 4 şi art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 este valabilă şi în condiţiile în care, în prezentele cauze, acestea sunt criticate şi din perspectiva altor standarde constituţionale decât cele prin raportare la care Curtea a reţinut neconstituţionalitatea lor, dar avute în vedere de instanţa constituţională în considerentele Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, respectiv dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 44,45, 53, art. 135 alin. (2) lit. b) şi în art. 148 din Constituţie. Curtea a reţinut conformitatea dispoziţiilor art. 3, 4, 8 şi 11 din Legea nr. 77/2016 cu normele fundamentale mai sus menţionate, precum şi lipsa incidenţei dispoziţiilor art. 53 din Constituţie. Plecând de  la această constatare şi în urma examinării criticilor formulate de autoarele excepţiei din perspectiva acestor dispoziţii constituţionale, Curtea apreciază că se impune menţinerea soluţiei pronunţată în prealabil.

102. În jurisprudenţa sa în această materie, referitor la critica privind încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituţie, Curtea a reţinut, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, că „Indiferent de textul legal specific în baza căruia au fost încheiate contractele până la data de 1 octombrie 2011, ele se supun reglementării de drept comun, Codul civil din 1864, care, în mod evident, permitea aplicarea teoriei impreviziunii, în temeiul art. 969 şi art. 970. Având în vedere că Legea nr. 77/2016 reprezintă o aplicare a teoriei impreviziunii la nivelul contractului de credit, prevederile acesteia nu retroactivează.” (paragraful 115).

103. Cu privire la critica raportată la art. 16 din Constituţie, referitor la principiul egalităţii, Curtea a reiterat jurisprudenţa sa constantă potrivit căreia noţiunea fundamentală de egalitate în faţa legii nu presupune că stabilirea unui tratament juridic diferenţiat unor situaţii distincte este discriminatorie. Dimpotrivă, în acest fel se asigură deplina respectare a acestui principiu constituţional fundamental. Astfel, în Decizia nr. 192 din 31 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 21 iunie 2005, Curtea a precizat că „Egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, consacrată cu titlu de principiu de art. 16 alin. (1) din Constituţie, îşi găseşte aplicare doar atunci când părţile se găsesc în situaţii identice sau egale, care impun şi justifică acelaşi tratament juridic şi deci instituirea aceluiaşi regim juridic. Per a contrario, când acestea se află în situaţii diferite, regimul juridic aplicabil fiecăreia nu poate fi decât diferit, soluţie legislativă care nu contravine, ci, dimpotrivă, decurge logic din chiar principiul enunţat”. Curtea a reţinut că deosebirile obiective dintre categoria profesioniştilor şi cea a consumatorilor sunt suficient de relevante şi semnificative încât să justifice opţiunea legiuitorului de a le aplica un regim juridic distinct.

104. Cu referire la criticile prevederilor Legii nr. 77/2016 formulate din perspectiva pretinsei încălcări a art. 45 şi art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituţie, Curtea reţine, în plus faţă de considerentele Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, că însuşi textul art. 45 din Constituţie dispune că accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora sunt garantate în condiţiile legii. Or, dispoziţiile criticate din Legea nr. 77/2016 se pot încadra în această categorie - în condiţiile legii -, legiuitorul constituant însuşi acordându-i legiuitorului ordinar prerogativa de a stabili condiţiile exercitării accesului liber al persoanei la o activitate economică, precum şi pe cel al liberei iniţiative. De altfel, Curtea Constituţională a stabilit în Decizia nr. 282 din 8 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 16 iulie 2014, că „principiul libertăţii economice nu este un drept absolut al persoanei, ci este condiţionat de respectarea limitelor stabilite de lege, limite ce urmăresc asigurarea unei anumite discipline economice ori protejarea unor interese generale, precum şi asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor.” (paragraful 16)

105. În ceea ce priveşte criticile aduse Legii nr. 77/2016 prin raportare la art. 73 alin. (3) lit. m) din Constituţie, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, paragraful 108, Curtea a statuat că „Legea nr. 77/2016 reglementează situaţii specifice care nu se referă la regimul general al proprietăţii, în sensul că vizează doar o modalitate de executare a unor obligaţii derivate din contractul de credit în ipoteza intervenirii impreviziunii. Chiar dacă aplicarea Legii nr. 77/2016 are drept efect un transfer de proprietate, acest lucru nu semnifică faptul că legea în sine reglementează regimul general al proprietăţii, sintagmă ce vizează cadrul general al proprietăţii în România, şi nu orice transfer al dreptului de proprietate ca urmare a aplicării unor instituţii de drept civil. În concordanţă cu jurisprudenţa sa (Decizia nr. 5 din 14 iulie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 22 iulie 1992), Curtea constată că regimul juridic general al proprietăţii, publică sau privată, vizează, ca esenţă, cele trei elemente ale dreptului de proprietate: posesia, folosinţa, dispoziţia, fiind preponderent un regim de drept privat. Regimul proprietăţii şi al dreptului de proprietate, şi încă la nivel general, reprezintă o realitate juridică care guvernează raporturile juridice de o valoare socială semnificativă ce reclamă reglementarea printr-o lege organică, pe când regulile specifice pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate reprezintă o altă realitate juridică, de o importanţă mai mică, putând fi stabilită prin legi ordinare sau, după caz, prin ordonanţe.”

106. Prin Decizia nr. 94 din 26 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 4 august 2017, Curtea constatat că, reglementând procedura dării în plată, ca expresie a impreviziunii contractuale, legiuitorul, prin art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, a pus la îndemâna debitorului obligaţiei un mecanism procedural specific, prin efectul căruia are loc o suspendare de drept a executării plăţilor pe care debitorul le-ar datora în temeiul contractului de credit. Curtea a constatat că un asemenea mecanism procedural nu este de natură să afecteze sau să anuleze dreptul de proprietate privată al creditorului pentru că suspendarea plăţilor este o măsură imediată care este menită să împiedice ruina iminentă a debitorului, înlăturând efectele negative asupra patrimoniului acestuia în condiţiile în care creditorul decide să demareze o procedură judiciară. Este o măsură provizorie prin natura sa, întrucât, în cazul în care este admisă contestaţia creditorului, debitorul obligaţiei va trebui să execute în continuare contractul de credit, plata sumelor de bani aferente perioadei de suspendare urmând a fi reluată. Mai mult, Curtea a reţinut că, în condiţiile în care instanţa judecătorească admite contestaţia formulată de profesionist, prestaţiile băneşti datorate în temeiul contractului de credit trebuie executate întocmai, creditorul obligaţiei, în acest caz, având dreptul şi la repararea prejudiciului în măsura în care instanţa judecătorească a constatat reaua-credinţă a debitorului în exercitarea dreptului său la notificarea prevăzută de art. 5 din Legea nr. 77/2016.

107. Cu privire la invocarea art. 148 din Constituţie, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, Curtea a reţinut că, în cauzele deduse judecăţii, prevederile Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidenţiale şi de modificare a directivelor 2008/48/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014, nu au legătură cu ipoteza normativă a legii criticate, ele referindu-se la conversia creditelor în valută. Prin urmare, Curtea a constatat că dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 148 nu au incidenţă în cauză.

108. Referitor la critica potrivit căreia prevederile de lege criticate din Legea nr. 77/2016 încalcă autoritatea de lucru  judecat al hotărârilor judecătoreşti, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, paragraful 123, şi Decizia nr. 638 din 27 octombrie 2016, paragraful 20, Curtea a constatat că „darea în plată poate opera şi în faza executării silite, neputându-se reţine încălcarea autorităţii de lucru judecat al hotărârii instanţei judecătoreşti care a încuviinţat executarea silită, întrucât aceasta nu are ca obiect soluţionarea fondului. Chiar şi în această fază instanţa poate aprecia cu privire la îndeplinirea condiţiilor privind existenţa impreviziunii”.

109. În fine, referitor la prevederile art. 11 teza întâi prin raportare la celelalte dispoziţii ale Legii nr. 77/2016 criticate în prezentele cauze, Curtea reţine că toate considerentele anterioare sunt aplicabile mutatis mutandis şi reiterează, totodată, cele reţinute în Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, în sensul că, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituţie, legiuitorul este în drept să stabilească conţinutul şi limitele dreptului de proprietate. De principiu, aceste limite au în vedere obiectul dreptului de proprietate şi atributele acestuia şi se instituie în vederea apărării intereselor sociale şi economice generale sau pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale altor persoane, esenţial fiind ca prin aceasta să nu fie anihilat complet dreptul de proprietate. În prezentele cauze, dreptul de proprietate al instituţiilor de credit nu cunoaşte nicio limitare în condiţiile impreviziunii, adaptarea/încetarea contractelor neînsemnând nici măcar limitarea dreptului de proprietate. Prin urmare. Curtea respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportate la celelalte dispoziţii din Legea nr. 77/2016.

110. Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele care au fundamentat-o îşi menţin valabilitatea.

111. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi, în ceea ce priveşte prevederile art. 11 teza întâi, raportate la art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, şi cu unanimitate de voturi, referitor la celelalte prevederi ale aceluiaşi act normativ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, raportate la prevederile art. 3 teza întâi, precum şi excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza a două din acelaşi act normativ, excepţie ridicată de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.710/236/2016 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia civilă, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.754/190/2016 al Judecătoriei Bistriţa - Secţia civilă, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.097/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. în Dosarul nr. 16.478/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj în Dosarul nr. 14.252/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.673/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. în Dosarul nr. 4.791/279/2016 al Judecătoriei Piatra Neamţ, de Societatea ING BANK N A/. Amsterdam, sucursala Bucureşti, în Dosarul nr. 6.325/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.748/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti şi Societatea ERB NEW Europe Funding II B.V. cu sediul în Bucureşti în Dosarul nr. 8.247/55/2016 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 6.167/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.105/200/2016 al Judecătoriei Buzău - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.447/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.141/204/2016 al Judecătoriei Câmpina, de Societatea CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.491/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.877/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.169/310/2016 al Judecătoriei Sinaia, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj în Dosarul nr. 2.025/337/2016 al Judecătoriei Zalău, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.069/337/2016 al Judecătoriei Zalău, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.166/337/2016 al Judecătoriei Zalău, de Societatea CREDIT EUROPE BANK România - S.A. din Timişoara în Dosarul nr. 2.390/337/2016 al Judecătoriei Zalău, de Societatea ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.225/337/2016 al Judecătoriei Zalău, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.122/325/2016 al Judecătoriei Timişoara - Secţia a II-a civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 977/326/2016 al Judecătoriei Topliţa, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.608/216/2016 al Judecătoriei Curtea de Argeş, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.261/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.114/337/2016 al Judecătoriei Zalău, de Societatea CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN - S.A. din Bucureşti şi Societatea CREDIT EUROPE BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.359/337/2016 al Judecătoriei Zalău, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.616/243/2016 al Judecătoriei Hunedoara - Secţia civilă, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.974/243/2016 al Judecătoriei Hunedoara - Secţia civilă, de Societatea Garanţi Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 10.469/94/2016 al Judecătoriei Buftea - Secţia civilă, de Societatea OTP Bank România - S.A. în Dosarul nr. 10.863/94/2016 al Judecătoriei Buftea - Secţia civilă, de Societatea CREDIT EUROPE BANK NV din Olanda în Dosarul nr. 2.966/189/2016 al Judecătoriei Bârlad, de Societatea OTP BANK ROMÂNIA - S.A. în Dosarul nr. 3.124/189/2016 al Judecătoriei Bârlad, de Societatea OTP BANK ROMÂNIA - S.A. în Dosarul nr. 7.384/196/2016 al Judecătoriei Brăila - Secţia civilă, de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.058/337/2016 al Judecătoriei Zalău, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.709/236/2016 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia civilă, de Societatea ALPHA BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.149/94/2016 al Judecătoriei Buftea - Secţia civilă, de Societatea BANCA TRANSILVANIA - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 4.897/189/2016 al Judecătoriei Bârlad, de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.901/212/2016 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.239/187/2016 al Judecătoriei Beiuş, de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.531/212/2016 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.198/197/2016 al Judecătoriei Braşov - Secţia civilă, de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 871/339/2016 al Judecătoriei Zimnicea - Secţia mixtă fond, de Societatea ING BANK N.V., sucursala din Bucureşti, în Dosarul nr. 12.500/197/2016 al Judecătoriei Braşov - Secţia civilă, de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.368/296/2016 al Judecătoriei Satu Mare - Secţia civilă, de Societatea ALPHA BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.267/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea ALPHA BANK ROMÂNIA - SA din Bucureşti în Dosarul nr. 9.505/55/2016 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, de Societatea ALPHA BANK ROMÂNIA - SA din Bucureşti în Dosarul nr. 952/240/2016 al Judecătoriei Haţeg - Secţia civilă, de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA – S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.136/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea ING BANK N.V. Amsterdam, sucursala Bucureşti, în Dosarul nr. 11.037/236/2016 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia civilă, de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 9.336/200/2016 al Judecătoriei Buzău - Secţia civilă, de Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA-SA din Bucureşti în Dosarul nr. 14.920/212/2016 al Judecătoriei Constanta - Secţia civilă, precum şi de către Societatea PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 6.215/296/2016 al Judecătoriei Satu Mare - Secţia civilă.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, raportate la prevederile art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 alin. (1)-(3) şi alin. (5)-(6) şi ale art. 8 din acelaşi act normativ, excepţie ridicată de aceleaşi părţi în aceleaşi dosare ale aceloraşi instanţe judecătoreşti.

3. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportate la celelalte prevederi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de aceleaşi părţi în aceleaşi dosare ale aceloraşi instanţe judecătoreşti şi constată că acestea sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generat obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Giurgiu - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Piatra Neamţ, Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, Judecătoriei Arad - Secţia civilă, Judecătoriei Câmpina, Judecătoriei Topliţa, Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Hunedoara - Secţia civilă, Judecătoriei Brăila - Secţia civilă, Judecătoriei Buftea - Secţia civilă, Judecătoriei Beiuş, Judecătoriei Haţeg - Secţia civilă, Judecătoriei Braşov - Secţia civilă, Judecătoriei Bistriţa - Secţia civilă, Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, Judecătoriei Sinaia, Judecătoriei Timişoara - Secţia a II-a civilă, Judecătoriei Curtea de Argeş, Judecătoriei Zalău, Judecătoriei Bârlad, Judecătoriei Zimnicea - Secţia mixtă fond, Judecătoriei Satu Mare - Secţia civilă, Judecătoriei Buzău - Secţia civilă, Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 noiembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 20 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. asigură sprijin în derularea procesului legislativ la nivelul Guvernului, printr-o structură specializată constituită din personal detaşat, în condiţiile legii, de la ministere şi alte organe ale administraţiei publice centrale;”.

2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

„71. elaborează şi implementează politica în domeniile guvernării deschise, transparenţei şi accesului la informaţii de interes public, consultării publice şi creşterii capacităţii operaţionale a asociaţiilor şi fundaţiilor. În acest scop:

a) identifică, elaborează şi promovează politici publice şi acte normative în domeniile guvernării deschise, consultării publice, transparenţei, accesului la informaţii de interes public, dezvoltării asociaţiilor şi fundaţiilor;

b) derulează relaţii bilaterale cu ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniile guvernării deschise, consultării publice, transparenţei, accesului la informaţii de interes public, dialogului social, dezvoltării asociaţiilor şi fundaţiilor din alte state;

c) contribuie la creşterea capacităţii Guvernului de a pune în practică politici publice pentru o guvernare deschisă, participativă, responsabilă şi performantă, inclusiv privitor la relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile legal constituite, cu cetăţenii şi cu partenerii sociali;

d) contribuie la creşterea capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica prevederile legislaţiei privitoare la liberul acces la informaţiile de interes public;

e) monitorizează şi evaluează aplicarea de către autorităţile şi instituţiile publice a dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public în administraţia publică;

f) elaborează sinteze cu privire la rapoartele anuale referitoare la implementarea de către administraţia publică centrală a legislaţiei privind liberul acces la informaţii de interes public, oferind recomandări de îmbunătăţire a legislaţiei şi a practicilor în domeniu;

g) contribuie la creşterea capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica prevederile legislaţiei privitoare la transparenţa decizională;

h) monitorizează şi evaluează aplicarea de către autorităţile şi instituţiile publice a dispoziţiilor legale privind transparenţa decizională;

i) elaborează sinteze cu privire la rapoartele anuale referitoare la implementarea de către administraţia centrală a legislaţiei privind transparenţa decizională, oferind recomandări de îmbunătăţire a legislaţiei şi a practicilor în domeniu;

j) realizează cadrul de dialog între Guvern şi asociaţii şi fundaţii, pe tema priorităţilor de politică publică asumate de Guvern;

k) coordonează strategiile guvernamentale cu privire la formele asociative din cadrul societăţii civile, creşterea capacităţii acesteia de a contribui cu idei şi expertiză la procesul politicilor publice şi contribuie la comunicarea continuă cu cetăţenii, inclusiv pentru sincronizarea la nivel european a politicilor şi strategiilor de cooperare cu societatea civilă organizată şi cu cetăţenii;

l) acordă suport şi colaborează cu ministerele de resort, în condiţiile legii, în ceea ce priveşte activitatea structurilor din cadrul ministerelor, cu atribuţii legate de politicile publice pentru o guvernare deschisă, participativă, responsabilă şi performantă, inclusiv pe cele cu atribuţii privind relaţia CU organizaţiile societăţii civile şi cetăţenii;

m) elaborează şi avizează procedurile de propunere a reprezentanţilor societăţii civile în structuri publice naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii;

n) asigură elaborarea unei strategii privind finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor de către autorităţile publice centrale şi locale din fonduri publice;

o) sprijină, în condiţiile legii, realizarea unor programe sau activităţi iniţiate de organizaţii, asociaţii sau fundaţii legal constituite;

p) sprijină, în condiţiile legii, creşterea capacităţii operaţionale a asociaţiilor şi fundaţiilor legal constituite;”.

3. În anexă, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 20, cu următorul cuprins:

„20. Comisia Naţională de Prognoză, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi coordonarea prim-ministrului.”

Art. II. - Secretariatul General al Guvernului preia de la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social posturile şi personalul aferent acestuia, prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit dispoziţiilor art. 2 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.

Art. III. - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea procedurii, dispoziţiilor legale şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rândunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 150.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr.  0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 93, 97, 98, 100, 113, 134 şi 135 din unitatea administrativ-teritorială Urziceni, judeţul Ialomiţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 93, 97, 98, 100, 113, 134 şi 135 din unitatea administrativ-teritorială Urziceni, judeţul Ialomiţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale menţionate la art. 1 din unitatea administrativ-teritorială Urziceni, judeţul Ialomiţa, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele cadastrale menţionate la art. 1 din unitatea administrativ-teritorială Urziceni, judeţul Ialomiţa, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 8 martie 2018.

Nr. 228.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.