MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 287/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 287         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 martie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

58. - Ordin privind aprobarea venitului total, a venitului reglementat, a ratei anuale de creştere a eficienţei economice şi a tarifelor de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEŞTI – SRL.

 

59. - Ordin privind aprobarea venitului total, a venitului reglementat, a ratei anuale de creştere a eficienţei economice şi a tarifelor de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea „Depomureş” Târgu Mureş - S.A.

 

60. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.

 

61. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.

 

62. - Ordin pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea venitului total, a venitului reglementat, a ratei anuale de creştere a eficienţei economice şi a tarifelor de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEŞTI - S.R.L.

 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a), ale art. 179 alin. (2) lit. g), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2017,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă venitul total şi venitul reglementat aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEŞTI - S R L. în anul de reglementare cuprins în intervalul 1 aprilie 2018-31 martie 2019, al celei de-a patra perioade de reglementare, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă tarifele de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEŞTI - S.R.L. în ciclul anual de înmagazinare subterana 1 aprilie 2018-31 martie 2019, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele de înmagazinare subterană prevăzute la alin. (1) nu conţin T.V.A.

Art. 3, - Se aprobă rata anuală de creştere a eficienţei economice pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurată de către Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEŞTI - S.R.L. în anul de reglementare cuprins în intervalul 1 aprilie 2018-31 martie 2019, al celei de-a patra perioade de reglementare, la valoarea zero.

Art. 4. - Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEŞTI - S.R.L. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 58.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul total şi venitul reglementat aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale, desfăşurată de către Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEŞTI - S.R.L. în anul de reglementare, cuprins în intervalul 1 aprilie 2018-31 martie 2019, al celei de-a patra perioade de reglementare

 

Denumire

U.M.

Valoare

Venitul total

lei

266.965.744,69

Venitul reglementat

lei

166.955.504,76

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale, desfăşurată de către Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEŞTI - S.R.L. în ciclul anual de înmagazinare subterană 1 aprilie 2018-31 martie 2019

 

Denumire tarif

U.M.

Valoare

Tariful de rezervare aferent serviciilor ferme de înmagazinare subterană a gazelor naturale

lei/MWh/ciclu anual de înmagazinare

9,90

Tariful de injecţie a gazelor naturale

lei/MWh

1,68

Tariful de extracţie a gazelor naturale

lei/MWh

1,67

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea venitului total, a venitului reglementat, a ratei anuale de creştere a eficienţei economice şi a tarifelor de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea „Depomureş” Târgu Mureş - S.A.

 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a), ale art. 179 alin. (2) lit. g), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2017,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă venitul total şi venitul reglementat aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea „Depomureş” Târgu Mureş - S.A. în anul de reglementare, cuprins în intervalul 1 aprilie 2018-31 martie 2019, al celei de-a patra perioade de reglementare, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă tarifele de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea „Depomureş” Târgu Mureş - S.A. în ciclul anual de înmagazinare subterană 1 aprilie 2018- 31 martie 2019, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele de înmagazinare subterană prevăzute la alin. (1) nu conţin T.V.A..

Art. 3. - Se aprobă rata anuală de creştere a eficienţei economice pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea „Depomureş” Târgu Mureş - S.A. în anul de reglementare, cuprins în intervalul 1 aprilie 2018-31 martie 2019, al celei de-a patra perioade de reglementare, la valoarea zero.

Art. 4. - Societatea „Depomureş” Târgu Mureş - S.A. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 59.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul total şi venitul reglementat aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea „Depomureş” Târgu Mureş - S.A. în anul de reglementare, cuprins în intervalul 1 aprilie 2018-31 martie 2019, al celei de-a patra perioade de reglementare

 

Denumire

U.M.

Valoare

Venitul total

tei

38.059.429,28

Venitul reglementat

lei

30.476.608,82

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea „Depomureş” Târgu Mureş - S.A. în ciclul anual de înmagazinare subterană 1 aprilie 2018-31 martie 2019

 

Denumire tarif

U.M.

Valoare

Tariful de rezervare aferent serviciilor ferme de înmagazinare subterană a gazelor naturale

lei/MWh/ciclu anual de înmagazinare

9,61

Tariful de injecţie a gazelor naturale

lei/MWh

1,38

Tariful de extracţie a gazelor naturale

lei/MWh

1,31

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.

 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată desfăşurate de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. pentru anul 2018, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor din localităţile în care Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. deţine licenţa de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2017 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 31 martie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea li, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 60.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul unitar aferent anului 2018 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfăşurată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2018

MWh

14.593.000

Venit unitar 2018

lei/MWh

4,16

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

130,21

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

130,19

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

128,59

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

127,31

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.

 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 32 alin. (1) din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare În Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată desfăşurate de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S A., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor din localităţile în care Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A. deţine licenţa de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora,

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2018 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 61.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul unitar aferent anului 2018 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfăşurată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2018

MWh

13.698.267

Venit unitar

lei/MWh

4,90

 

ANEXA Nr. 2

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

102,02

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

133,15

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

132,08

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

131,56

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

131,13

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 112/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CORDUN GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 31 mai 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VI, - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizate a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VIL - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VIII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IX. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/201*8 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. X. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ EST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ EST - S.A.

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XI. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ NORD EST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ NORD EST - S.A.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 66/2017 privind Stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ VEST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 611 din 28 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 12, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIII. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZMIR IAŞI -  S.R.L.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 13, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIV. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 14, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XV. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 68/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 15, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVI. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea M.M. DATA - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 16, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 17, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVIII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 18, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIX. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 19, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XX. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 20, care far» parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXI. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea NORD GAZ - S.R.L.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 21, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXII. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 30 mai 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 22, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 23, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIV. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OTTO GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 24, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXV. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 25, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVI. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea da furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 26, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 58/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PROGAZ P&D - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 27, care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. XXVIII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 28, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIX. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea SALGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea SALGAZ - S.A.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 29, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXX, - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare â gazelor naturale în regim reglementat realizata de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 30, cane face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXI. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 31, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea TULCEAGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 32, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXIII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 33, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXIV. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea WIROM GAS - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 34, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXV. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018.

Art. XXXVI. - Operatorii economici din sectorul gazelor naturale prevăzuţi la art. I-XXXIV vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. XXXVII. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 62.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 56/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

140,13

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

138,20

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

136,46

 

ANEXA Nn 2

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 87/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

123,50

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

120,71

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

118,17

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 112/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale În regim reglementat realizată de Societatea Comercială CONI - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi În sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

120,85

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

118,05

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 65/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale În regim reglementat realizată de Societatea CORDUN GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

110,27

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

109,52

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 40/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

106,95

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

106,35

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

105,53

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

105,03

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 60/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

131,49

B 2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

129,63

B,3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

126,56

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

125,49

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 5 /a Ordina/nr. 3/2018)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

106,27

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

105,57

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 61/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

117,67

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

116,64

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

115,64

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 4/2018)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1, Cu un consum până la 23,25 MWh

104,23

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

103,35

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 51a Ordinul nr. 57/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ EST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

126,03

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

125,34

B,3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

124,69

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

123,45

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 71/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ NORD EST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

125,65

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

123,21

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

122,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

118,34

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 66/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ VEST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

123,88

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

122,91

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

121,06

 

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 5/2018)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

131,03

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

130,42

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

129,82

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

129,25

 

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 5 1a Ordinul nr. 67/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale În regim reglementat realizată de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

138,19

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

136,68

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

136,18

 

ANEXA Nr. 15

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 68/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

125,87

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

125,32

 

ANEXA Nr. 16

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 69/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea M.M. DATA - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B,1. Cu un consum până la 23,25 MWh

119,13

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

118,83

 

ANEXA Nr. 17

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 88/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

130,83

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

129,16

 

ANEXA Nr. 18

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 8/2018)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

127,00

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

125,00

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

122,71

 

ANEXA Nr. 19

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 9/2018)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

149,32

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

148,49

 

ANEXA nr. 20

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 131/2014)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

115,43

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

112,39

 

ANEXA Nr. 21

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 10/2018)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea NORD GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B, Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

110,57

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

109,54

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

108,72

 

ANEXA Nr. 22

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 41/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

134,85

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

134,07

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

132,52

 

ANEXA Nr. 23

(Anexa nr. 51a Ordinul nr. 70/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

118,57

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

117,26

 

ANEXA Nr. 24

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 11/2018)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale În regim reglementat realizată de Societatea OTTO GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

101,28

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

101,01

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

99,98

 

ANEXA Nr. 25

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 12/2018)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

146,78

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

146,17

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

145,59

 

ANEXA Nr. 26

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 13/2018)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

128,97

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

128,65

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

127,99

 

ANEXA Nr. 27

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 58/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PROGAZ P&D - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

124,55

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

120,61

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

119,18

 

ANEXA Nr. 28

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 89/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

134,91

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

130,12

 

ANEXA Nr. 29

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 59/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea SALGAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

122,10

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

120,30

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

119,50

 

ANEXA Nr. 30

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 90/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

 

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

139,76

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

139,03

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 14/2018)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TIMGAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

129,73

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

128,33

 

ANEXA Nr. 32

(Anexa nr. 5 1a Ordinul nr. 91/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TULCEA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

105,34

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

104,68

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

104,25

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

103,59

 

ANEXA Nr. 33

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 15/2018)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea VEGA 93 - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

131,06

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

130,28

 

ANEXA Nr. 34

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 16/2018)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea WIROM GAS - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

112,13

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

111,21

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

110,38

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.