MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 772         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 7 septembrie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 39 din 30 ianuarie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6. art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi ale legii în ansamblul său

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.307. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI „Cerinţe privind proiectarea şi aprobarea procedurilor de zbor instrumental, ediţia 2/2018

 

2.864/2017. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale privind declasarea monumentului istoric Depozit, situat în str. Griviţa nr. 179, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, categoria m - monument, II - arhitectură, grupă valorică B, având cod LMI CL-II-m-B-14641 din Lista monumentelor istorice

 

2.865/2017. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B a Conacului Stîrcea din comuna Văleni, judeţul Neamţ, şi a două subcomponente, Conacul şi Parc dendrologic, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, situate în extravilanul comunei Văleni, judeţul Neamţ

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 39

din 30 ianuarie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi ale legii în ansamblul său

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.668/324/2016 al Judecătoriei Tecuci şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.615D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, Procedura de Citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele nr. 1.621 D/2016, nr. 1.660D/2016, nr. 1.662D/2016, nr. 1.667D/2016, nr. 1.795D/2016, nr. 1.837D/2016. nr. 1.845D/2016, nr. 1.858D/2016, nr. 1.870D/2016, nr. 1.901D/2016, nr. 1.911D/2016, nr. 1.9450/2016, nr. 1.950D/2016, nr. 1.977D/2016, nr. 1.981D/2016, nr. 2.017D/2016, nr. 2.031 D/2016, nr. 2.053D/2016, nr. 2.056D/2016, nr. 2.131 D/2016, nr.2.138D/2016, nr. 2.159D/2016, nr.2.161D/2016, nr. 2.174D/2016, nr. 2.199D/2016, nr. 2.203D/2016, nr. 2.204D/2016, nr. 2.211D/2016, nr. 2.214D/2016, nr. 2.217D/2016, nr. 2.218D/2016, nr. 2.220D/2016. nr. 2.240D/2016, nr. 2.259D/2016, nr. 2.260D/2016, nr. 2.261 D/2016, nr. 2.266D/2016, nr. 2.271 D/2016, nr. 2.276D/2016, nr. 2.277D/2016, nr. 2.293D/2016, nr. 2.295D/2016, nr. 2.296D/2016, nr. 2.298D/2016, nr. 2.305D/2016, nr. 2.312D/2016, nr. 2.327D/2016, nr. 2.347D/2016, nr. 2.350D/2016, nr. 2.371D/2016. nr. 2.373D/2016, nr. 2.376D/2016, nr. 2.398D/2016, nr. 2.400D/2016, nr. 2.421 D/2016, nr. 2.432D/2016, nr. 2.454D/2016, nr. 2.476D/2016, nr. 2.481 D/2016, nr. 2.490D/2016, nr. 2.492D/2016, nr. 2.500D/2016, nr. 2.501D/2016, nr. 2.504D/2016, nr. 2.506D/2016, nr. 2.507D/2016, nr. 2.510D/2016 nr. 2.512D/2016, nr. 2.525D/2016, nr. 2.526D/2016, nr. 2.546D/2016, nr. 2.550D/2016, nr. 2.552D/2016, nr. 2.560D/2016, nr. 2.561 D/2016, nr. 2.587D/2016. nr. 2.588D/2016, nr. 2.593D/2016, nr. 2.594D/2016, nr. 3.316D/2016, nr. 3.317D/2016, nr. 3.338D/2016, nr. 3.339D/2016, nr. 3.340D/2016, nr. 3.344D/2016, nr. 3.346D/2016, nr. 3.348D/2016, nr. 3.364D/2016, nr. 3.366D/2016, nr. 3.367D/2016, nr. 3.368D/2016, nr. 3.380D/2016, nr. 3.381 D/2016, nr. 3.383D/2016, nr. 3.384D/2016, nr. 3.385D/2016, nr. 3.389D/2016, nr. 3.392D/2016, nr. 3.393D/2016, nr. 3.413D/2016, nr. 3.414D/2016, nr. 3.419D/2016, nr. 3.420D/2016, nr. 3.421 D/2016, nr. 3.423D/2016, nr. 3.440D/2016, nr. 3.447D/2016, nr. 3.450D/2016, nr. 3.453D/2016, nr. 3.454D/2016, nr. 3.456D/2016, nr. 3.458D/2016, nr. 3.461 D/2016, nr. 3.470D/2016, nr. 3472D/2016, nr. 3.527D/2016, nr. 3.536D/2016, nr. 3.540D/2016, nr. 3.544D/2016, nr. 3.564D/2016, nr. 34D/2017, nr. 38D/2017, nr. 40D/2017, nr. 55D/2017, nr. 67D/2017, nr. 70D/2017, nr. 88D/2017, nr. 92D/2017, nr. 105D/2017, nr. 110D/2017, nr. 113D/2017, nr. 140D/2017, nr. 178D/2017, nr. 184D/2017, nr. 220D/2017, nr. 221D/2017, nr. 243D/2017, nr. 244D/2017, nr. 245D/2017, nr. 255D/2017, nr. 258D/2017, nr. 259D/2017, nr. 260D/2017, nr. 274D/2017, nr. 294D/2017, nr. 304D/2017, nr. 321D/2017, nr. 335D/2017, nr. 343D/2017, nr. 402D/2017, nr. 408D/2017, nr. 420D/2017, nr. 474D/2017, nr. 476D/2017, nr. 491 D/2017, nr. 497D/2017, nr. 509D/2017, nr. 511 D/2017, nr. 532D/2017 nr. 575D/2017, nr. 579D/2017, nr. 589D/2017 şi nr. 648D/2017, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.150/94/2016 al Judecătoriei Buftea, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 10.487/211/2016 al Judecătoriei Cluj-Napoca, de BRD - Groupe Société Générale din Bucureşti prin Sucursala Târgovişte în Dosarul nr. 6.390/315/2016 al Judecătoriei Târgovişte, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7,698/231/2016 al Judecătoriei Focşani - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 12.185/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.295/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 15.518/325/2016 al Judecătoriei Timişoara - Secţia I civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.481/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 9.557/320/2016/a1 al Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 9.712/55/2016 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, olanda în Dosarul nr. 13.124/197/2016 al Judecătoriei Braşov, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 7.705/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank Ipotecar IFN din Bucureşti în Dosarul nr. 16.205/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 8.361/231/2016 al Judecătoriei Focşani - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.540/204/2016 al Judecătoriei Câmpina - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.314/221/2016 al Judecătoriei Deva, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.348/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank N.V. din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 22.110/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank N.V. din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 9.853/318/2016 al Judecătoriei Târgu Jiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 12.677/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.878/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.346/197/2016 al Judecătoriei Braşov, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.514/196/2016 al Judecătoriei Brăila - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.065/318/2016 al Judecătoriei Târgu Jiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.188/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.305/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.519/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 4.204/312/2016 al Judecătoriei Slobozia, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.451/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.877/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 16.486/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 din Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S A din Bucureşti în Dosarul nr. 9.408/280/2016 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 3.969/327/2016 al Judecătoriei Tulcea - Secţia civilă şi penală, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 14.562/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 18.217/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 3.460/290/2016 al Judecătoriei Reşiţa, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.085/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 5.214/1748/2016 al Judecătoriei Cornetu, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 8 685/318/2016 al Judecătoriei Târgu Jiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 11.061/318/2016 al Judecătoriei Târgu Jiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.343/197/2016 al Judecătoriei Braşov, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 10.442/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.134/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.314/828/2016 al Judecătoriei Topoloveni, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 3.910/740/2016 al Judecătoriei Alexandria, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 13.544/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN din Bucureşti în Dosarul nr. 1.371/308/2016 al Judecătoriei Sighişoara - Secţia civilă şi penală, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN din Bucureşti în Dosarul nr. 12.344/197/2016 al Judecătoriei Braşov, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.070/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 16.479/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.931/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 12.534/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 16.807/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.241/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, de Societatea Credit Europe România - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 15.693/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 3.453/176/2016 al Judecătoriei Alba Iulia, de Societatea Credit Europe ipotecar IFN din Bucureşti în Dosarul nr. 11.064/318/2016 al Judecătoriei Târgu Jiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.965/197/2016 al Judecătoriei Braşov, de Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 29,791/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 20,190/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe (România) - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 18.038/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 6.029/314/2016 al Judecătoriei Suceava, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.645/314/2016 al Judecătoriei Suceava, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 20.440/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam^ Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.649/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 9.358/1748/2016 al Judecătoriei Cornetu, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.233/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.873/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 16.947/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.146/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.395/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.716/94/2016 al Judecătoriei Buftea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 10.420/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 20.486/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.096/267/2016 al Judecătoriei Novaci, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 10.786/94/2016 al Judecătoriei Buftea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.297/94/2016 al Judecătoriei Buftea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 8.661/271/2016 al Judecătoriei Oradea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.783/271/2016 al Judecătoriei Oradea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 34.290/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.981/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 20.162/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 10.196/302/2016 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.235/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.752/94/2016 al Judecătoriei Buftea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.046/200/2016 al Judecătoriei Buzău - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.345/197/2016 al Judecătoriei Braşov, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 25.226/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 din Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 10.414/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 10.445/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.181/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN*- S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 21.326/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 16.734/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Secapital - S.a.R.L. din Luxembourg prin reprezentant convenţional Kruk România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 25.648/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 28.055/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 din Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.394/302/2016 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.526/215/2016 al Judecătoriei Craiova - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 10.671/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 15.450/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 10.844/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 14,735/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.254/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 12.531/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - SA. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.002/327/2016 al Judecătoriei Tulcea - Secţia civilă şi penală, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.239/176/2016 al Judecătoriei Alba Iulia, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 18.562/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.239/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.267/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 din Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.663/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.762/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 15.657/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.251/1.748/2016 al Judecătoriei Cornetu, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 9.045/1.748/2016 al Judecătoriei Cornetu, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.608/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 16.246/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 19.782/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.269/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 24.592/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 14.964/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.472/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.027/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 20.831/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 22,517/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 15.933/302/2016 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 23.845/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 10.642/271/2016 al Judecătoriei Oradea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, şi de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.419/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 17.539/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 13.818/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.268/94/2016 al Judecătoriei Buftea, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 18.558/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.214/314/2016 al Judecătoriei Suceava, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 24.231/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 28.709/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.737/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 15.859/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 20.819/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - SA. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.675/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.619/302/2016 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 23.290/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 17.745/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.162/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 24.474/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 24.196/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 21.211/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.439/280/2016 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.069/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.587/302/2016 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.369/314/2016 al Judecătoriei Suceava, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 12,642/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 23.021/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 25.040/197/2016 al Judecătoriei Braşov - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.453/306/2016 al Judecătoriei Sibiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 15.377/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 19.871/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.874/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 3.777/333/2016 al Judecătoriei Vaslui, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 3.928/333/2016 al Judecătoriei Vaslui, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 21.556/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.822/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 17.962/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - SA. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.310/94/2016 al Judecătoriei Buftea - Secţia civilă şi de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 19.292/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă.

4. La apelul nominal se prezintă, în Dosarul nr. 2.214D/2016, doamna Maria Ene, iar în Dosarul nr. 3.344D/2Q16, pentru partea Metin Mehmet, doamna avocat Ileana Stan din Baroul Bucureşti, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Având în vedere obiectul excepţiei de neconstituţionalitate în dosarele mai sus menţionate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 1.621D/2016, nr. 1.660D/2016, nr. 1.662D/2016, nr. 1.667D/2016, nr. 1.795D/2016, nr. 1.837D/2016, nr. 1.845D/2016, nr. 1.858D/2016, nr. 1.870D/2016, nr. 1.901D/2016, nr. 1.911 D/2016, nr. 1.945D/2016, nr. 1.950D/2016, nr. 1.977D/2016, nr. 1.981 D/2016, nr. 2.017D/2016, nr. 2.031 D/2016, nr. 2.053D/2016, nr. 2.056D/2016, nr. 2.131D/2016, nr. 2.138D/2016, nr. 2.159D/2016, nr. 2.161 D/2016, nr. 2.174D/2016, nr.2.199D/2016, nr.2.203D/2016, nr. 2.204D/2016, nr. 2.211 D/2016, nr.2.214D/2016, nr. 2.217D/2016, nr. 2.218D/2016, nr. 2.220D/2016, nr. 2.240D/2016, nr. 2.259D/2016, nr. 2.260D/2016, nr. 2.261D/2016, nr. 2.266D/2016, nr. 2.271 D/2016, nr. 2.276D/2016, nr. 2.277D/2016, nr. 2.293D/2016, nr. 2.295D/2016, nr. 2.296D/2016, nr. 2.298D/2016, nr. 2.305D/2016, nr. 2.312D/2016, nr. 2.327D/2016, nr. 2.347D/2016, nr. 2.350D/2016, nr. 2.371 D/2016, nr. 2.373D/2016, nr. 2.376D/2016, nr. 2.398D/2016, nr. 2.400D/2016, nr. 2.421 D/2016, nr. 2.432D/2016, nr. 2.454D/2016, nr. 2.476D/2016, nr. 2.481 D/2016, nr. 2.490D/2016, nr. 2.492D/2016, nr. 2.500D/2016, nr. 2.501 D/2016, nr. 2.504D/2016, nr. 2.506D/2016, nr. 2.507D/2016, nr. 2.510D/2016, nr. 2.512D/2016, nr. 2.525D/2016, nr. 2.526D/2016, nr. 2.546D/2016, nr. 2.550D/2016, nr. 2.552D/2016, nr. 2.560D/2016, nr. 2.561 D/2016, nr. 2.587D/2016, nr. 2.588D/2016, nr. 2.593D/2016, nr. 2.594D/2016, nr. 3.316D/2016, nr. 3.317D/2016, nr. 3.338D/2016, nr. 3.339D/2016, nr. 3.340D/2016, nr. 3.344D/2016, nr. 3.346D/2016, nr. 3.348D/2016, nr. 3.364D/2016, nr. 3.366D/2016, nr. 3.367D/2016, nr. 3.368D/2016, nr. 3.380D/2016, nr. 3.381 D/2016, nr. 3.383D/2016, nr. 3.384D/2016. nr. 3.385D/2016. nr. 3.389D/2016, nr. 3 392D/2016, nr. 3.393D/2016, nr. 3.413D/2016, nr. 3.414D/2016, nr. 3.419D/2016, nr. 3.420D/2016, nr. 3.421D/2016, nr. 3.423D/2016, nr. 3.440D/2016, nr. 3.447D/2016, nr. 3.450D/2016, nr. 3.453D/2016, nr. 3.454D/2016, nr. 3.456D/2016, nr. 3.458D/2016, nr. 3.461D/2016, nr. 3.470D/2016, nr. 3.472D/2016, nr. 3.527D/2016, nr. 3.536D/2016, nr. 3.540D/2016, nr. 3.544D/2016, nr. 3.564D/2016, nr. 34D/2017, nr. 38D/2017, nr.40D/2017, nr. 55D/2017, nr. 67D/2017, nr. 70D/2017, nr. 88D/2017, nr. 92D/2017, nr. 105D/2017, nr. 110D/2017, nr. 113D/2017, nr. 140D/2017, nr. 178D/2017, nr. 184D/2017, nr. 220D/2017, nr.221D/20l7, nr. 243D/2017, nr. 244D/2017, nr. 245D/2017, nr.255D/2017, nr. 258D/2017, nr. 259D/2017, nr. 26GD/2017, nr.274D/2017, nr. 294D/2017, nr. 304D/2017, nr. 321D/2017, nr.335D/2017, nr. 343D/2017, nr. 402D/2017, nr. 408D/2017, nr.420D/2017, nr. 474D/2017, nr. 476D/2017, nr. 491D/2017, nr.497D/2017, nr. 509D/2017, nr. 511D/2017, nr. 532D/2017, nr.575D/2017, nr. 579D/2017, nr. 589D/2017 şi nr. 648D/2017 la Dosarul nr. 1.615D/2016.

6. Atât părţile prezente, cât şi reprezentantul Ministerului Public pun concluzii de conexare a dosarelor. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.621 D/2016, nr. 1.660D/2016, nr. 1.662D/2016, nr. 1.667D/2016, nr. 1.795D/2016, nr. 1.837D/2016, nr. 1.845D/2016, nr. 1.858D/2016, nr. 1.870D/2016, nr. 1.901 D/2016, nr. 1.911D/2016, nr. 1.945D/2016, nr. 1.950D/2016, nr. 1.977D/2016, nr. 1.981 D/2016, nr. 2.017D/2016, nr. 2.031D/2016, nr. 2.053D/2016, nr.2.056D/2016, nr. 2.131 D/2016, nr.2.138D/2016, nr. 2.159D/2016, nr. 2.161 D/2016, nr. 2.174D/2016, nr. 2.199D/2016, nr. 2.203D/2016, nr. 2.204D/2016, nr. 2.211 D/2016, nr. 2.214D/2016, nr. 2.217D/2016, nr. 2.218D/2016, nr. 2.220D/2016. nr. 2.240D/2016, nr. 2.259D/2016, nr. 2.260D/2016, nr. 2.261 D/2016, nr. 2.266D/2016, nr. 2.271 D/2016, nr. 2.276D/2016, nr. 2.277D/2016, nr. 2.293D/2016, nr. 2.295D/2016, nr. 2.296D/2016, nr. 2.298D/2016, nr. 2.305D/2016, nr. 2.312D/2016, nr. 2.327D/2016, nr. 2.347D/2016, nr. 2.350D/2016, nr. 2.371D/2016, nr. 2.373D/2016, nr. 2.376D/2016, nr. 2.398D/2016, nr. 2.400D/2016, nr. 2.421 D/2016, nr. 2.432D/2016, nr. 2.454D/2016, nr. 2 476D/2016, nr. 2.481 D/2016 nr. 2.490D/2016. nr. 2.492D/2016, nr. 2.500D/2016, nr. 2.501 D/2016, nr. 2.504D/2016, nr. 2.506D/2016, nr. 2.507D/2016, nr. 2.510D/2016 nr. 2.512D/2016, nr. 2.525D/2016, nr. 2.526D/2016, nr. 2.546D/2016, nr. 2.550D/2016, nr. 2.552D/2016, nr. 2.560D/2016, nr. 2.561 D/2016, nr. 2.587D/2016, nr. 2.588D/2016, nr. 2.593D/2016, nr. 2.594D/2016, nr. 3.316D/2016, nr. 3.317D/2016, nr. 3.338D/2016, nr. 3.339D/2016, nr. 3.340D/2016, nr. 3.344D/2016, nr. 3.346D/2016, nr. 3.348D/2016, nr. 3.364D/2016, nr. 3.366D/2016, nr. 3.367D/2016, nr. 3.368D/2016, nr. 3.380D/2016, nr. 3.381 D/2016, nr. 3.383D/2016, nr. 3.384D/2016, nr. 3.385D/2016, nr. 3.389D/2016, nr. 3.392D/2016, nr. 3.393D/2016, nr. 3.413D/2016, nr. 3.414D/2016, nr. 3.419D/2016, nr. 3.420D/2016, nr. 3.421 D/2016, nr. 3.423D/2016, nr. 3.440D/2016, nr. 3.447D/2016, nr. 3.450D/2016, nr. 3.453D/2016, nr. 3.454D/2016, nr. 3.456D/2016, nr. 3458D/2016, nr. 3.461 D/2016, nr. 3.470D/2016, nr. 3.472D/2016, nr. 3.527D/2016, nr. 3.536D/2016, nr. 3.540D/2016, nr. 3.544D/2016, nr. 3.564D/2016, nr. 34D/2017, nr. 38D/2017, nr. 40D/2017, nr. 55D/2017, nr. 67D/2017, nr. 70D/2017, nr. 88D/2017, nr. 92D/2017, nr. 105D/2017, nr. 110D/2017, nr. 113D/2017, nr. 140D/2017, nr. 178D/2017, nr. 184D/2017, nr. 220D/2017, nr. 221D/2017, nr. 243D/2017, nr. 244D/2017, nr. 245D/2017, nr. 255D/2017, nr. 258D/2017, nr. 259D/2017, nr. 260D/2017, nr. 274D/2017, nr. 294D/2017, nr. 304D/2017, nr. 321D/2017, nr. 335D/2017, nr. 343D/2017, nr. 402D/2017, nr. 408D/2017, nr. 420D/2017, nr. 474D/2017, nr. 476D/2017, nr. 491D/2017, nr. 497D/2017, nr. 509D/2017, nr. 511D/2017, nr. 532D/2017, nr. 575D/2017, nr. 579D/2017, nr. 589D/2017 şi nr. 648D/2017 la Dosarul nr. 1.615D/2016, care este primul înregistrat.

7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul doamnei Maria Ene în Dosarul nr. 2214D/2016, care prezintă elemente de fapt din dosar, precum şi doamnei avocat Ileana Stan în Dosarul nr. 3.344D/2016, care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

8. În continuare, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca parţial inadmisibilă şi ca parţial neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În sensul celor menţionate, reprezentantul Ministerului Public invocă jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoare]e:

9. Prin încheierea din 19 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.668/324/2016, Judecătoria Tecuci a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [1.615D/2016].

10. Prin încheierea din 4 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.150/94/2016, Judecătoria Buftea a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [1.621 D/2016].

11. Prin încheierea din 8 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.487/211/2016, Judecătoria Cluj-Napoca a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [1.660D/2016].

12. Prin încheierea din 6 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 6.390/315/2016, Judecătoria Târgovişte a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea BRD - Groupe Société Générale din Bucureşti [1.662D/2016].

13. Prin încheierea din 26 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.698/231/2016, Judecătoria Focşani - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [1.667D/2016].

14. Prin încheierea civilă nr. 13.434 din 9 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.185/212/2016/a1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [1.795D/2016].

15. Prin încheierea din 6 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.295/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 din Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [1.837D/2016].

16. Prin încheierea din 15 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 15.518/325/2016, Judecătoria Timişoara - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [1.845D/2016].

17. Prin încheierea din 15 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.481/180/2016, Judecătoria Bacău - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [1.858D/2016].

18. Prin încheierea din 21 septembrie 2016, pronunţată În Dosarul nr. 9,557/320/2016/a 1, Judecătoria Târgu Mureş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [1.870D/2016].

19. Prin încheierea din 22 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9.712/55/2016, Judecătoria Arad - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [1.901D/2016].

20. Prin încheierea din 2 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.124/197/2016, Judecătoria Braşov a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [1.911D/2016].

21. Prin încheierea din 15 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.705/180/2016, Judecătoria Bacău - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [1.945D/2016].

22. Prin încheierea din 23 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 16.205/300/2016, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [1.950D/2016].

23. Prin încheierea din 22 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.361/231/2016, Judecătoria Focşani – Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [1.977D/2016].

24. Prin încheierea din 26 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.540/204/2016, Judecătoria Câmpina - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [1.981D/2016].

25. Prin încheierea din 9 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.314/221/2016, Judecătoria Deva a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [2.017D/2016].

26. Prin încheierea civilă din 8 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.348/288/2016, Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.031D/2016J.

27. Prin încheierea civilă nr. 14.543 din 30 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 22.110/212/2016/a1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţionali cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank N.V. din Amsterdam, Olanda [2.Q53D/2016].

28 Prin încheierea din 19 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9.853/318/2016, Judecătoria Târgu Jiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii În ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank N.V. din Amsterdam, Olanda (2.056D/2016).

29. Prin încheierea din 5 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.677/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [2.131D/2016].

30. Prin Sentinţa civilă nr. 9889 din 19 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.878/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.138D/2016].

31 Prin încheierea din 5 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.346/197/2016, Judecătoria Braşov a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.159D/2016].

32. Prin încheierea din 5 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.514/196/2016, Judecătoria Brăila - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.161D/2016].

33. Prin încheierea din 29 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.065/318/2016, Judecătoria Târgu Jiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.174D/2016].

34. Prin încheierea din 21 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.188/233/2016, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.199D/2016].

35. Prin încheierea din 6 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.305/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.203D/2016].

36. Prin încheierea din 28 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13,519/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe IFN S.A. din Bucureşti [2.204D/2016J.

37. Prin încheierea din 20 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.204/312/2016, Judecătoria Slobozia a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [2.211 D/2016].

38. Prin încheierea din 28 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.451/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională CU excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [2.214D/2016].

39. Prin încheierea din 28 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.877/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [2.217D/2016].

40. Prin încheierea din 28 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 16.486/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.218D/2016].

41. Prin încheierea din 7 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9.408/280/2016, Judecătoria Piteşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.220D/2016].

42. Prin încheierea din 11 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.969/327/2016, Judecătoria Tulcea - Secţia civili şi penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [2.240D/2016].

43. Prin încheierea din 6 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.562/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 - Secţia civilă Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [2.259D/2016].

44. Prin încheierea din 22 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 18.217/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 din Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională

cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [2.260D/2016].

45. Prin încheierea din 28 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.460/290/2016, Judecătoria Reşiţa a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.261 D/2016].

46. Prin încheierea din 6 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.085/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [2.266D/2016].

47. Prin încheierea din 13 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.214/1.748/2016, Judecătoria Cornetu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [2.271 D/2016].

48. Prin încheierea din 7 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.685/318/2016, Judecătoria Târgu Jiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [2.276D/2016].

49. Prin încheierea din 12 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.061/318/2016, Judecătoria Târgu Jiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [2.277D/2016].

50. Prin încheierea din 4 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.343/197/2016, Judecătoria Braşov a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în întregime, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.293D/2016].

51. Prin încheierea din 13 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.442/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.295D/2016].

52. Prin încheierea din 13 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.134/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.296D/2016].

53. Prin încheierea din 17 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.314/828/2016, Judecătoria Topoloveni a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [2.298D/2016].

54. Prin încheierea din 4 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.910/740/2016, Judecătoria Alexandria a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [2.305D/2016].

55. Prin încheierea din 3 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.544/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda (2.312D/2016J.

56. Prin încheierea din 14 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.371/308/2016, Judecătoria Sighişoara - Secţia Civilă şi penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin, (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.327D/2016].

57. Prin încheierea din 4 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.344/197/2016, Judecătoria Braşov a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.347D/2016].

58. Prin încheierea din 11 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.070/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 8 alin, (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - SA din Bucureşti [2.350D/2016].

59. Prin încheierea din 29 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 16.479/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civili a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [2.371D/2016].

60. Prin încheierea din 29 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.931/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.373D/2016].

61. Prin încheierea din 29 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.534/233/2016, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [2.376D/2016].

62. Prin încheierea din 13 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 16.807/300/2016, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [2.398D/2016].

63. Prin încheierea din 5 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.241/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.400D/2016].

64. Prin încheierea din 14 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 15.693/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.421D/2016].

65 Prin încheierea din 26 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.453/176/2016, Judecătoria Alba Iulia a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în integralitatea sa, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank - S.A. din Bucureşti [2.432D/2016].

66. Prin încheierea din 19 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.064/318/2016, Judecătoria Târgu Jiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.454D/2016].

67. Prin încheierea din 17 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.965/197/2016, Judecătoria Braşov a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.476D/2016].

68. Prin încheierea din 29 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 29.791/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, excepţie ridicată de Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca [2.481D/2016].

69. Prin încheierea din 24 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 20.190/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe (România) - S.A. din Bucureşti [2.490D/2016].

70. Prin Sentinţa civilă nr. 12.561 din 28 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 18.038/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe (România) - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.492D/2016].

71. Prin încheierea din 20 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 6.029/314/2016, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [2.500D/2016].

72. Prin încheierea din 13 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.645/314/2016, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.501D/2016J.

73. Prin încheierea nr. 15.810 din 19 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 20.440/212/2016/a1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.5Q4D/2016].

74. Prin încheierea din 10 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11 649/233/2016, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.506D/2016].

75. Prin încheierea din 20 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9.358/1.748/2016, Judecătoria Cornetu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.507D/2016].

76. Prin încheierea din 7 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.233/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti [2.510D/2016].

77. Prin încheierea din 7 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.873/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civili a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [2.512D/2016].

78. Prin încheierea din 25 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 16.947/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.525D/2016].

79. Prin încheierea din 18 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.146/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.526D/2016].

80. Prin încheierea finală nr. 752 din 2 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.395/281/2016, Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblu, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti:, Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - SA. din Bucureşti [2.546D/2016].

81. Prin încheierea din 23 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.716/94/2016, Judecătoria Buftea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 pct. 5, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [2.550D/2016].

82. Prin încheierea din 20 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.420/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - SA. din Bucureşti [2.552D/2016].

83. Prin încheierea din 25 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 20.486/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.560D/2016].

84. Prin încheierea nr. 483 din 19 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.096/267/2016, Judecătoria Novaci a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.561 D/2016].

85. Prin încheierea din 19 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.786/94/2016, Judecătoria Buftea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.587D/2016].

86. Prin încheierea din 26 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.297/94/2016, Judecătoria Buftea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [2.588D/2016].

87. Prin încheierea din 20 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.661/271/2016, Judecătoria Oradea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în întregul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [2.593D/2016].

88. Prin încheierea din 20 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.783/271/2016, Judecătoria Oradea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [2.594D/2016].

89. Prin încheierea din 20 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 34.290/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [3.316D/2016].

90. Prin încheierea din 6 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.981/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [3.317D/2016].

91. Prin încheierea din 18 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 20.162/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 [cu excepţia art. 11 teza întâi sintagma precum şi din devalorizarea bunurilor imobile] din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe (România) - S,A, din Bucureşti [3.338D/2016].

92. Prin încheierea din 6 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.196/302/2016, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [3.339D/2016].

93. Prin încheierea din 7 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.235/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [3.340D/2016].

94. Prin încheierea din 29 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.752/94/2016, Judecătoria Buftea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [3.344D/2016].

95. Prin încheierea din 7 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.046/200/2016, Judecătoria Buzău - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 4, art. 5 alin. (1), art. 6, art. 7 şi art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, precum şi a legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [3.346D/2016].

96. Prin încheierea din 21 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.345/197/2016, Judecătoria Braşov a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [3.348D/2016].

97. Prin încheierea din 12 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 25.226/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi a legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [3.364D/2016].

98. Prin încheierea din 6 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.414/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [3.366D/2016].

99. Prin încheierea din 6 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.445/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [3.367D/2016],

100. Prin încheierea din 6 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.181/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România)- S.A. din Bucureşti [3.368D/2016],

101. Prin încheierea din 28 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 21.326/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [3.380D/2016].

102. Prin încheierea din 10 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 16.734/300/2016, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [3.381D/2016].

103. Prin încheierea din 6 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 25.648/300/2016, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Secapital S.a.R.L. din Luxembourg, prin reprezentant convenţional Kruk România - S.A. din Bucureşti [3.383D/2016].

104. Prin încheierea din 6 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 28.055/300/2016, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţionali cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [3.384D/2016].

105. Prin încheierea din 24 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.394/302/2016, Judecătoria Sectorului S Bucureşti - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [3.385D/2016].

106. Prin încheierea din 14 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.526/215/2016, Judecătoria Craiova - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [3.389D/2016].

107. Prin încheierea din 13 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10,671/281/2018, Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [3.392D/2016].

108. Prin încheierea din 2 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 15.450/281/2016, Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [3.393D/2016].

109. Prin încheierea din 14 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10,844/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [3.413D/2016].

110. Prin încheierea din 5 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.735/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [3.414D/2016J.

111. Prin încheierea din 13 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.254/233/2016, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [3.419D/2016].

112. Prin încheierea din 21 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.531/233/2016, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [3.420D/2016].

113. Prin încheierea din 6 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.002/327/2016, Judecătoria Tulcea - Secţia civilă şi penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [3.421 D/2016].

114. Prin încheierea din 25 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.239/176/2016, Judecătoria Alba Iulia a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [3.423D/2016].

115. Prin încheierea din 14 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 18.562/300/2016, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN din Bucureşti [3.440D/2016].

116. Prin încheierea din 6 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.239/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1), art. 5, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [3.447D/2016J.

117. Prin încheierea din 6 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.267/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [3.450D/2016].

118. Prin încheierea din 15 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.663/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - SA. din Bucureşti [3.453D/2016].

119. Prin încheierea din 8 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.762/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [3.454D/2016].

120. Prin încheierea din 8 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 15.657/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [3.456D/2016].

121. Prin încheierea din 5 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.251/1748/2016, Judecătoria Cornetu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - SA din Bucureşti [3.458D/2016].

122. Prin Sentinţa civilă nr. 4.201 din 1 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9.045/1748/2016, Judecătoria Cornetu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016,

excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [3.461D/2016].

123. Prin încheierea nr. 19.352 din 8 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.608/212/2016/a1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [3.470D/2016].

124. Prin încheierea nr. 19.404 din 9 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 16.246/212/2016/a1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [3.472D/2016].

125. Prin încheierea din 22 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 19.782/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în întregime, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [3.527D/2016].

126. Prin încheierea din 7 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.269/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicata de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [3.536D/2016].

127. Prin încheierea din 9 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 24.592/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [3.540D/2016].

128. Prin încheierea din 12 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14,964/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam , Olanda [3.544D/2016].

129. Prin încheierea din 6 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.472/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) -S.A. din Bucureşti [3.564D/2016].

130. Prin încheierea din 10 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.027/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [34D/2017].

131. Prin încheierea din 13 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 20.831/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [38D/2017].

132. Prin încheierea din 13 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 22.517/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [40D/2017].

133. Prin încheierea din 7 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 15.933/302/2016, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [55D/2017].

134. Prin încheierea din 24 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 23.845/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [67D/2017].

135. Prin încheierea din 20 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.642/271/2016, Judecătoria Oradea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [70D/2017].

136. Prin încheierea nr. 18.043 din 21 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.419/212/2016/a1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [88D/2017].

137. Prin încheierea din 21 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.539/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [92D/2017].

138. Prin încheierea din 25 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.818/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [105D/2017].

139. Prin încheierea din 12 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.268/94/2016, Judecătoria Buftea a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [110D/2017].

140. Prin încheierea din 14 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 18.558/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [113D/2017].

141. Prin încheierea din 15 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.214/314/2016, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [140D/2017].

142. Prin încheierea din 12 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 24.231/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [178D/2017].

143. Prin încheierea din 4 ianuarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 28.709/300/2016, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin, (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [184D/2017].

144. Prin încheierea din 7 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.737/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, prin mandatar Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [220D/2017].

145. Prin încheierea din 14 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 15,859/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [221D/2017]

146. Prin încheierea din 11 ianuarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 20.819/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6 şi art. 7 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [243D/2017].

147. Prin încheierea din 9 ianuarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 13.675/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [244D/2017].

148. Prin încheierea din 10 ianuarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 13.619/302/2016, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [245D/2017].

149. Prin încheierea din 23 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 23.290/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civili a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, cu excepţia sintagmei „precum şi din devalorizarea bunurilor imobile” din art. 11 teza întâi din lege, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [255D/2017].

150. Prin încheierea din 5 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.745/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [258D/2017].

151. Prin încheierea din 5 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.162/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe (România) - S.A. din Bucureşti [259D/2017].

152. Prin încheierea din 5 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 24.474/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [260D/2017],

153. Prin încheierea nr. 17.708 din 16 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 24.196/212/2016/a 1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [274D/2017].

154. Prin încheierea nr. 17.707 din 16 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 21.211/212/2016/a 1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [294D/2017].

155. Prin încheierea din 20 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.439/280/2016, Judecătoria Piteşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [304D/2017],

156. Prin încheierea din 14 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.069/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [321D/2017].

157. Prin încheierea din 9 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.587/302/2016, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [335D/2017].

158. Prin încheierea din 18 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.369/314/2016, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi ale legii în ansamblul său, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [343D/2017].

159. Prin încheierea din 5 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.642/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), ârt. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam Olanda [402D/2017].

160. Prin încheierea din 13 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 23.021/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11, cu excepţia sintagmei „precum şi din devalorizarea bunurilor imobile” din art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [408D/2017].

161. Prin încheierea din 12 ianuarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 25.040/197/2016, Judecătoria Braşov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin, (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [420D/2017],

162. Prin încheierea din 5 ianuarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 7.453/306/2016, Judecătoria Sibiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [474D/2017].

163. Prin încheierea nr. 2 din 4 ianuarie 2017, pronunţată În Dosarul nr. 15.377/233/2016, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [476D/2017].

164. Prin încheierea din 19 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 19.871/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [491D/2017]

165. Prin încheierea din 5 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.874/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 pct. 5, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [497D/2017]

166. Prin încheierea din 24 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.928/333/2016, Judecătoria Vaslui a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [509D/2017].

167. Prin încheierea din 24 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.777/333/2016, Judecătoria Vaslui a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [511D/2017].

168. Prin încheierea din 9 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 21.556/300/2016, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [532D/2017].

169. Prin încheierea din 11 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.822/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti [575D/2017].

170. Prin încheierea din 11 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.962/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [579D/2017].

171. Prin încheierea din 9 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.310/94/2016, Judecătoria Buftea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti [589D/2017].

172. Prin încheierea nr. 20.354 din 21 decembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 19.292/212/2016/a1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda [648D/2017].

173. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarele acesteia arată, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât Legea nr. 77/2016 a fost adoptată ca o lege ordinară. Or, în condiţiile în care se instituie un regim derogatoriu de la regimul general al proprietăţii [care este reglementat, potrivit art. 73 alin.(3) lit. m) din Constituţie, prin lege organică], această derogare trebuie operată tot printr-o lege organică. În acest context se menţionează şi dispoziţiile art. 53 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, potrivit cărora evenimentele legislative pot fi dispuse prin acte normative ulterioare de aceiaşi nivel sau de nivel superior, având ca obiect exclusiv evenimentul respectiv, dar şi prin alte acte normative ulterioare care, în principal, reglementează o anumită problematică, iar ca măsură conexă dispun asemenea evenimente pentru a asigura corelarea celor două acte normative interferenţe.

174. Autoarele excepţiei mai arată, în esenţă, că se încalcă principiile previzibilităţii şi accesibilităţii legii, precum şi cel al securităţii raporturilor juridice, întrucât i se impune creditorului ipotecar să accepte bunul în orice condiţii, cu efect liberatoriu, sub sancţiunea pronunţării împotriva sa a unei hotărâri judecătoreşti care să confirme transferul dreptului de proprietate în patrimoniul său. Legea reglementează prin dispoziţiile, scopul şi efectele sale un mecanism de intervenţie forţată, exterioară, care modifică raporturi contractuale preexistente prin schimbarea obiectului obligaţiei şi a regimului juridic al contractului. Concret, împotriva ordinii de drept şi a securităţii juridice, legea reglementează dreptul debitorilor de a rambursa creditul anticipat şi de a nova obiectul obligaţiei, în lipsa verificărilor prealabile cu privire la existenţa interesului legitim justificator şi în lipsa unei compensaţii juste şi echitabile pentru creditori. Astfel, se poate observa că legea instituie o discriminare între creditori, pe de o parte, şi debitori, pe de altă parte.

175. Se mai arată că, în situaţia unui concurs de urmărire cu alţi creditori (ipotecari sau chirografari), în cazul în care debitorul mai are bunuri libere de sarcini, legea creează o situaţie preferenţială pentru ceilalţi creditori, discriminând creditorii diligenţi care şi-au constituit o garanţie. În urma ştergerii datoriei ipotecare, doar ceilalţi creditori (care nu au calitatea de instituţie de credit, instituţie financiară nebancară sau cesionar al acestora ce beneficiază de ipotecă) vor rămâne cu un drept de urmărire asupra celorlalte bunuri din patrimoniul debitorului.

176. Cu privire la încălcarea principiului neretroactivităţii legii arată că, întrucât modalitatea de rambursare, prin plata ratelor creditului, este un element asupra căruia părţile contractului cad de acord, obligatoriu şi definitiv, la momentul încheierii acestuia, aceasta reprezintă o situaţie juridică consumată la momentul încheierii contractului. Autoarele arată că dispoziţiile Legii nr. 77/2016 sunt neconstituţionale, întrucât acestea sunt aplicabile contractelor de credit încheiate anterior intrării în vigoare a legii, precum şi executărilor silite demarate anterior acestui moment, indiferent de stadiul lor. Din acest motiv, o intervenţie ulterioară a legiuitorului, în sensul obligării creditorului de a accepta darea în plată a imobilului ce face obiectul garanţiei, înşală aşteptarea legitimă a creditorului de la momentul încheierii contractului şi este, ca atare, retroactivă. Din perspectiva dreptului fundamental de proprietate se susţine că acesta este în mod evident limitat, întrucât statul intervine în acordul de voinţă deja exprimat cu privire la stingerea împrumutului.

177. Prin dispoziţiile criticate este afectat dreptul de proprietate al creditorului asupra sumelor de bani acordate cu titlu de împrumut, sume care nu se vor mai restitui în integralitate ca urmare a aplicării Legii nr. 77/2016. Or, autoarele excepţiei arată că deţin un drept de proprietate asupra întregii sume acordate cu titlu de împrumut, iar dispoziţiile legale prin care se prevede recuperarea creanţei numai în limita valorii imobilului adus garanţie şi supus transferului forţat de proprietate afectează dreptul lor de proprietate. Autoarele excepţiei mai arată că scopul urmărit de legiuitor - degrevarea de datorii a unei categorii limitate de debitori din contractele de credit bancar - nu constă în satisfacerea unui interes general. Se mai susţine că legea criticată nu respectă condiţia referitoare la necesitatea restrângerii exerciţiului dreptului de proprietate, întrucât legiuitorul avea la dispoziţie instituţia juridică a impreviziunii, mai puţin restrictivă în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de proprietate privată. Se afirmă că legea criticată reprezintă un exces de reglementare, aceasta contribuind la mărirea inflaţiei legislative şi contestarea măsurilor în justiţie.

178. Cu referire la încălcarea principiului proporţionalităţii, autoarele excepţiei de neconstituţionalitate susţin că nu există o justificare raţională pentru stabilirea unui tratament juridic identic pentru situaţii diferite, cu efectul instituirii unei poveri excesive asupra creditorului. Tratamentul juridic al debitorilor care se pot prevala de dispoziţiile legii criticate este identic atâta vreme cât aceasta nu stabileşte criterii de diferenţiere a debitorilor care se află în imposibilitate de plată, de cei care nu se află în această situaţie. Consecinţa unei asemenea omisiuni este că banca este obligată să suporte, în mod nejustificat, atingerile aduse dreptului său de proprietate generate de liberarea de datorie, inclusiv a debitorilor care nu se află în imposibilitate efectivă de plată. Deşi accesul liber la o activitate economică şi la libera iniţiativă este garantat prin Constituţie, dispoziţiile legale criticate limitează această garanţie sub două aspecte. Operaţiunile de creditare, care reprezintă unele dintre activităţile principale ale autorilor excepţiei, sunt limitate sub aspectul operaţiunilor de recuperare a sumelor acordate, în baza cărora au fost întocmite planurile de profitabilitate, cu atât mai mult cu cât legea afectează contractele şi executările anterioare intrării sale în vigoare.

179. În fine, se mai arată că, potrivit domeniului de reglementare a legii, aceasta se aplică şi în cazul contractelor de credit de consum referitoare la bunuri imobile rezidenţiale care intră în sfera de reglementare a Directivei 2014/17/UE. Potrivit art. 23 din Directiva 2014/17/UE, statele membre pot să reglementeze un cadru legal care să asigure cel puţin dreptul consumatorului de a converti contractul de credit într-o monedă alternativă, în condiţii specificate sau să fie în vigoare alte aranjamente pentru â limita riscul ratei de schimb valutar. Cu toate acestea, în art. 23 alin. (5) din Directiva 2014/17/UE se prevede în mod clar că astfel de reglementări nu pot fi aplicate cu efect retroactiv. În acelaşi sens dispune şi art. 43 din Directivă, dispoziţiile fiind clare în sensul stabilirii aplicării lor doar pentru viitor, neputând fi aplicate cu efect retroactiv, ci doar contractelor de credit încheiate după data de 21 martie 2016. Din această perspectivă este evidentă contradicţia dintre reglementarea europeană şi cea naţională.

180. Judecătoria Alba Iulia, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate în dosarele nr. 2 432D/2016 şi nr. 3.423D/2016.

181. Judecătoria Alexandria apreciază în Dosarul nr. 2.305D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

182. Judecătoria Arad - Secţia civilă apreciază în Dosarul nr. 1.901D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

183. Judecătoria Bacău - Secţia civilă apreciază în Dosarul nr. 1.945D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, iar în Dosarul nr. 1.858D/2016, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

184. Judecătoria Braşov apreciază în dosarele nr. 1.911D/2016, nr. 2.159D/2016, nr. 2.293D/2016, nr. 2.347D/2016, nr. 2.476D/2016, nr. 3.348D/2016 şi nr. 420D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

185. Judecătoria Brăila apreciază în Dosarul nr. 2.161D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

186. Judecătoria Sectorului 1 din Bucureşti apreciază în dosarele nr. 2.481D/2016, nr. 3.316D/2016, nr. 3.540D/2016, nr. 67D/2017 şi nr. 178D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

187. Judecătoria Sectorului 2 din Bucureşti – Secţia civilă apreciază în Dosarul nr. 532D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, în dosarele nr. 3.440D/2106 şi nr. 184D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, în dosarele nr. 1.950D/2016, nr. 3.383D/2016 şi nr. 3.384D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în parte, iar în dosarele nr. 2.398D/2016 şi nr. 3.381 D/2016, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

188 Judecătoria Sectorului 3 din Bucureşti - Secţia civilă apreciază în dosarele nr. 1.837D/2Q16, nr. 2.131 D/2016, nr. 2.260D/2016, nr. 2.490D/2016, nr. 2.492D/2016, nr. 2.526D/2016, nr. 3.364D/2016, nr. 3.380D/2016, nr. 34D/2017, nr. 105D/2017, nr. 243D/2017 şi nr. 491D/2017că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, în dosarele nr. 2.259D/2016 şi nr. 2.266D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, iar în dosarele nr. 2.312D/2016, nr. 2.525D/2016 şi nr. 408D/2017 întemeiată în parte.

189. Judecătoria Sectorului 4 din Bucureşti - Secţia civilă apreciază în dosarele nr. 2.371 D/2016, nr. 2.373D/2016, nr. 2.421 D/2016 şi nr. 113D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în parte, în dosarele nr. 2.214D2016, nr. 2.217D2016, nr. 2.218D/2016, nr. 2.350D/2016, nr. 2.400D/2016, nr. 2.510D/2016, nr. 2.512D/2016, nr. 2.560D/2016, nr. 3.317D/2016, nr. 3.338D/2016, nr. 3.527D/2016, nr. 38D/2017, nr. 40D/2017, nr. 92D/2017, nr. 244D/2017, nr. 255D/2017, nr. 258D/2017, nr. 259D/2017, nr. 260D/2017, nr. 321 D/2017, nr. 497D/2017, nr. 575D/2017 şi nr. 579D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, iar în Dosarul 2.138D/2016, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

190. Judecătoria Sectorului 5 din Bucureşti - Secţia a II-a civilă apreciază în dosarele nr. 3.385D/2016 şi nr. 55D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, în dosarele nr. 3.339D/2016 şi nr. 335D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, iar în Dosarul nr. 245D/2017, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

191. Judecătoria Sectorului 6 din Bucureşti - Secţia civilă apreciază în dosarele nr. 2.203D/2016, nr. 2,2040/2016, nr. 2.295D/2016, nr. 2.296D/2016, nr. 2.552D/2016, nr. 3.366D/2016, nr. 3.367D/2016, nr. 3.368D/2016, nr. 3.340D/2016, nr. 3.413D/2016, nr. 3.414D/2016, nr. 3.447D/2016, nr. 3.450D/2016, nr. 3.453D/2016, nr. 3.454D/2016, nr. 3.456D/2016, nr. 3.536D/2016, nr. 3.544D/2016, nr. 3.564D/2016 şi nr. 402D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, iar în dosarele nr. 220D/2017 şi nr. 221D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

192. judecătoria Buftea apreciază în dosarele nr. 1.621D/2016 şi nr. 110D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

193. Judecătoria Buftea - Secţia civilă apreciază în Dosarul nr. 2.550D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, iar în dosarele nr. 2.587D/2016, nr. 2.588D/2016, nr. 3.344D/2016 şi nr. 589D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

194. Judecătoria Buzău - Secţia civilă apreciază în Dosarul nr. 3.346D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

195. Judecătoria Câmpina - Secţia civilă apreciază în Dosarul nr. 1.981D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

196. Judecătoria Cornetu apreciază În Dosarul nr. 2.271 D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, în Dosarul nr. 3.458D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în parte, iar în dosarele nr. 2.507D/2016 şi nr. 3.461D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

197. Judecătoria Cluj-Napoca apreciază în Dosarul nr. 1.660D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

198. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă apreciază în Dosarul nr. 88D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, iar în dosarele nr. 1.795D/2016, nr. 2.Q53D/2016, nr. 2.504D/2016, nr. 3.470D/2016, nr. 3.472D/2016, nr. 274D/2017, nr. 294D/2017 şi nr. 648D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în parte.

199. Judecătoria Craiova - Secţia civilă apreciază în Dosarul nr. 3.389D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

200. Judecătoria Deva apreciază în Dosarul nr. 2.017D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

201. Judecătoria Focşani - Secţia civilă apreciază în dosarele nr. 1.667D/2016 şi nr. 1.977D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în parte.

202. Judecătoria Galaţi - Secţia civilă apreciază în Dosarul nr. 2.376D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate

este întemeiată, în dosarele nr. 2.199D/2016, nr. 2.506D/2016 şi nr. 476D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, iar în dosarele nr. 3.419D/2016 şi nr. 3.420D/2016, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

203. Judecătoria Novaci, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate în Dosarul nr. 2.561 D/2016.

204. Judecătoria Oradea - Secţia civilă apreciază în Dosarul nr. 70D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, iar în dosarele nr. 2.593D/2016 şi nr. 2.594D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în parte.

205. Judecătoria Piteşti - Secţia civilă apreciază în dosarele nr. 2.220D/2016 şi nr. 304D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

206. Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă apreciază în dosarele nr. 3.392D/2016 şi nr. 3.393D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în parte, iar în Dosarul nr. 2.546D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

207. Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă apreciază în Dosarul nr. 2.031 D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

208. Judecătoria Reşiţa apreciază în Dosarul nr. 2.261 D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

209. Judecătoria Sibiu - Secţia civilă apreciază în Dosarul nr. 474D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în parte.

210. Judecătoria Sighişoara - Secţia civilă şi penală apreciază în Dosarul nr. 2.327D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

211. Judecătoria Slobozia apreciază în Dosarul nr. 2.211 D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

212. Judecătoria Suceava apreciază în dosarele nr. 2.500D/2016, nr. 2.501D/2016, nr. 140D/2017 şi nr. 343D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

213. Judecătoria Târgovişte apreciază în Dosarul nr. 1.662D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

214. Judecătoria Târgu Jiu - Secţia civilă apreciază în dosarele nr. 2.056D/2016, nr. 2.174D/2016, nr. 2.276D/2016, nr. 2.277D/2016 şi nr. 2.454D2016 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

215. Judecătoria Târgu Mureş - Secţia civilă apreciază în Dosarul nr. 1.870D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

216. Judecătoria Tecuci apreciază în Dosarul nr. 1.615D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

217. Judecătoria Timişoara - Secţia civilă apreciază în Dosarul nr. 1.845D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

218. Judecătoria Topoloveni apreciază în Dosarul nr. 2.298D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în parte.

219. Judecătoria Tulcea - Secţia civilă şi penală apreciază în dosarele nr. 2.240D/2016 şi nr. 3.421 D/2016 că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în parte.

220. Judecătoria Vaslui apreciază în dosarele nr. 509D/2017 şi nr. 511 D/2017 că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

221. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

222. Guvernul a formulat punctul său de vedere, în dosarele Curţii Constituţionale nr. 2.220D/2016, nr. 3.339D/2016, nr. 3.340D/2016, nr. 3.346D/2016, nr. 3.348D/2016, nr. 3.364D/2016, nr. 3.368D/2016, nr. 3.380D/2016, nr. 3.381 D/2016, nr. 3.384D/2016, nr. 3.385D/2016, nr. 3.389D/2016, nr. 3.392D/2016, nr. 3.393D/2016, nr. 3.419D/2016, nr. 3.42QD/2016, nr. 3.421 D/2016, nr. 3.423D/2016, nr. 3.440D/2016, nr. 3.447D/2016, nr. 3.536D/2016, nr. 38D/2017, nr. 40D/2017, nr. 67D/2017, nr. 70D/2017, nr. 88D/2017, nr. 105D/2017, nr. 110D/2017, nr. 140D/2017, nr. 184D/2017, nr. 220D/2017, nr. 221D/2017, nr. 274D/2017, nr. 294D/2017, nr. 304D/2017, nr. 343D/2017, nr. 476D/2017, nr. 491D/2017, nr. 509D/2017, nr. 511D/2017, nr. 579D/2017 şi nr. 589D/2017, în sensul respingerii criticilor de neconstituţionalitate, ca neîntemeiate, respectiv inadmisibile, în acord cu jurisprudenţa instanţei constituţionale, şi anume Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016.

223. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

224. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

225. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din actele de sesizare îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (3), art. 3-8, art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016. Dispoziţiile legale criticate punctual au următorul cuprins:

- Art. 1 alin. (3): „Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în cazul în care creanţa creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea si/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori.

- Art. 3: „Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3) părţile contractului de credit nu ajung la un alt acord.

- Art. 4: „(1) Pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială;

b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit;

c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cei puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

(2) în situaţia în care executarea obligaţiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării procedurii prevăzute de prezenta lege debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului.”;

- Art. 5: (1) în vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă şi stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalităţi, izvorând din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

(3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor. precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.

(4) Cu cel puţin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public, părţile transmit acestuia informaţiile şi înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată.

(5) Toate costurile notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului se suportă de către debitor.”;

- Art. 6: „(1) De la data primirii notificării prevăzute la art. 5 se suspendă dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum şi împotriva garanţilor personali sau ipotecari.

(2) în situaţia admiterii definitive a contestaţiei prevăzute la art. 7, creditorul poate demara sau, după caz, relua orice procedură judiciară sau extrajudiciară atât împotriva debitorului, cât şi împotriva altor garanţi personali sau ipotecari.

(3) Demersurile prevăzute la art. 5 şi art. 7-9 pot fi întreprinse şi de codebitori, precum şi de garanţii personali sau ipotecari ai consumatorului principal, cu acordul acestuia sau ai succesorilor săi.

(4) Acţiunea în regres împotriva debitorului principal va putea fi formulată numai după stingerea integrală a datoriei izvorând din contractul de credit, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.”;

- Art. 7: (1) în termen de 10 zile de la data comunicării notificării emise în conformitate cu dispoziţiile art. 5, creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege.

(2) Cererea se judecă în procedură de urgenţă, cu citarea părţilor, de judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază consumatorul.

(3) Apelul împotriva hotărârii pronunţate în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) se depune de partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare şi se judecă cu celeritate.

(4) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

(5) în situaţia în care se admite contestaţia formulată de creditor, părţile vor fi puse în situaţia anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de prezenta lege.

(6) în termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestaţiei, creditorul are obligaţia să se prezinte, în conformitate cu notificarea prealabilă a debitorului, la notarul public indicat în cuprinsul acesteia. Dispoziţiile art. 5 alin. (4) sunt aplicabile atât în vederea transmiterii informaţiilor şi a înscrisurilor, cât şi în vederea stabilirii datei exacte a semnării actului de dare în plată.”;

- Art. 8: (1) în situaţia în care creditorul nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege, debitorul poate cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către creditor.

(2) Cererea se judecă cu celeritate, cu citarea părţilor, de către judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază debitorul.

(3) Până la soluţionarea definitivă a cererii prevăzute la alin. (1) se menţine suspendarea oricărei plăţi către creditor, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

(4) Acţiunea prevăzută de prezentul articol este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

(5) Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.”;

- Art. 10: „(1) La momentul încheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, potrivit prevederilor art. 8 sau, după caz, ale art. 9, va fi stinsă orice datorie a debitorului faţă de creditor, acesta din urmă neputând solicita sume de bani suplimentare.

(2) De dispoziţiile prezentului articol beneficiază şi codebitorul sau fideiusorul care a garantat obligaţia debitorului principal.”;

- Art. 11: „în vederea echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum şi din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor încheiate după această dată. “

226. În opinia autoarelor excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 1 alin. (5) în componentele sale privind calitatea legii şi principiul securităţii raporturilor juridice, art. 11 alin. (2) privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii, art. 16 care consacră principiul egalităţii în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 44 alin. (2) care consacră dreptul de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică, art. 53 referitor la condiţiile pentru restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi fundamentale, art. 73 alin. (1) şi (3) lit. m) referitor la reglementarea regimului juridic general al proprietăţii prin lege organică, art. 135 referitor la economie, art. 136 alin. (5) privind proprietatea privată şi în art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană. De asemenea, sunt invocate şi dispoziţiile art. 1 privind protecţia proprietăţii din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale, ale art. 14 privind nediscriminarea din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi ale art. 26 privind egalitatea din Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice.

227. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra prevederilor legale criticate. Astfel, atât Legea nr. 77/2016, în ansamblul său, cât şi prevederile art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6-8, art. 10 şi ale art. 11 din acest act normativ, au făcut obiect al controlului de constituţionalitate, sens în care Curtea Constituţională s-a pronunţat, din perspectiva unor critici similare şi prin raportare la majoritatea dispoziţiilor constituţionale invocate în cauza de faţă, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 18 ianuarie 2017.

228. În prezenta cauză, Curtea constată că, în ceea ce priveşte o parte dintre dispoziţiile legale criticate, sunt încălcate condiţiile de admisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate, a căror existenţă rezultă din dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor [...]privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei [...]”, precum şi din cele ale art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”

229. În jurisprudenţa sa, instanţa de contencios constituţional a reţinut ca element comun situaţiei de fapt din cauzele aflate pe roiul instanţelor judecătoreşti, care au sesizat Curtea în dosarele respective, excepţii soluţionate prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, că toate contractele de credit au fost încheiate înaintea intrării în vigoare a noului Cod civil, respectiv 1 octombrie 2011. În plus, Curtea a reţinutei autoarele excepţiei au invocat neconstituţionalitatea art. 3 din Legea nr. 77/2016, fără să se raporteze în mod distinct la cele două ipoteze ale acestuia, respectiv ipoteza care vizează inaplicabilitatea noului Cod civil („Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare*) şi ipoteza care vizează aplicabilitatea vechiului Cod civil. În aceste condiţii, instanţa de contencios constituţional a respins, ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza întâi, precum şi excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza a două din Legea nr. 77/2016.

230. Astfel, Curtea va reţine, referitor la situaţia de fapt din cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti care au sesizat Curtea, că încheierea contractelor de credit între autoarele excepţiei de neconstituţionalitate şi consumatori a fost realizată înaintea intrării în vigoare a noului Cod civil, respectiv 1 octombrie 2011 (fără a aduce în discuţie eventualele acte subsecvente încheiate în legătură cu contractul de credit astfel convenit). În aceste condiţii, instanţa de contencios constituţional va respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la dispoziţiile art. 3 teza întâi din Legea nr. 77/2016.

231. Faptul că respectivele contracte de credit, ce fac obiectul cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti care au sesizat Curtea în prezentele dosare, au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil este relevant şi în examinarea admisibilităţii excepţiei având ca obiect neconstituţionalitatea tezei a două a art. 11 din Legea nr. 77/2016. Curtea va reţine că, potrivit primei teze a acestuia, dispoziţiile Legii nr. 77/2016 se aplică şi contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, iar, potrivit celei de-a două teze a art. 11, Legea nr. 77/2016 se aplică acelor contracte de credit încheiate după data intrării sale în vigoare. Aşa fiind, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza a două din Legea nr. 77/2016 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă, întrucât acestea vizează contracte încheiate după intrarea în vigoare a Legii nr. 77/2016 şi, implicit, a noului Cod civil.

232. În măsura în care consumatorul nu a fost supus executării silite a imobilului ipotecat, având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei Curtea reţine că dispoziţiile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 nu au legătură cu soluţionarea cauzei în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate şi, prin urmare, Curtea va respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016.

233. Prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, la paragraful 120, Curtea a constatat că „prevederile art. 11 teza întâi raportate la cele ale art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 77/2016 sunt constituţionale numai în măsura în care instanţa judecătorească, în condiţiile manifestării opoziţiei creditorului, poate şi trebuie să facă aplicarea teoriei impreviziunii la contractele în derulare.

Astfel, din punct de vedere procedural, instanţa judecătorească, în condiţiile formulării contestaţiei de către creditor sau a acţiunii în constatare de către debitor, va verifica îndeplinirea condiţiei notificării creditorului conform celor prevăzute de Legea nr. 77/2016, îndeplinirea criteriilor prevăzute de art. 4 din lege, aplicând în mod obligatoriu teoria impreviziunii în cadrul art. 7 din lege, respectiv art. 8 ori în cadrul art. 9 din aceeaşi lege”. Curtea a precizat, astfel, la paragraful 121, că „instanţa judecătorească care, în condiţiile legii, este independentă în aprecierea sa, va putea face aplicarea impreviziunii până la limita superioară impusă de Legea nr. 77/2016 (predarea imobilului şi ştergerea datoriilor principale şi accesorii)”. Astfel, Curtea a constatat că prevederile din art. 11 teza întâi raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite sunt constituţionale în măsura în care instanţa judecătorească verifică condiţiile referitoare la existenţa impreviziunii.

234. Totodată, la paragraful 122, Curtea a examinat constituţionalitatea sintagmei „precum şi din devalorizarea bunurilor imobile” din art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 şi a reţinut că obiectul contractelor de credit îl reprezintă sume de bani şi nu bunuri imobile. În condiţiile în care art. 11 teza întâi prevede ca un criteriu de sine stătător devalorizarea bunurilor imobile ce fac obiectul garanţiei aduse de debitor, se ajunge la o încălcare a dreptului de proprietate privată asupra sumelor de bani ale împrumutătorului (instituţiei de credit), drept prevăzut de art. 44 din Constituţie. Curtea a statuat că un astfel de criteriu, care a fost prevăzut alternativ cu cel al riscurilor ce izvorăsc din contractul de credit şi, deci, folosit de sine stătător este incompatibil cu aplicarea impreviziunii de către instanţa judecătorească, astfel cum a fost configurată sub regimul Codului civil din 1864. Faptul că garanţia adusă se devalorizează nu are legătură cu executarea contractului de credit. Acest criteriu ar putea, în schimb, să fie folosit în coroborare cu principiul echităţii ca parte a teoriei impreviziunii, astfel cum a fost configurată sub regimul Codului civil din 1864. Astfel, instanţa judecătorească urmează să evalueze dezechilibrul prestaţiilor rezultate din contractul de credit şi prin recurgerea la acest criteriu atunci când contractul de credit a fost convenit în vederea achiziţionării unui imobil. Prin urmare, Curtea a constatat că sintagma „precum şi din devalorizarea bunurilor imobile” din art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite este neconstituţională.

235. În acest context, Curtea va reţine că, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale. Prin urmare, ţinând cont de faptul că Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, mai sus menţionată, a fost publicată ulterior sesizării instanţei constituţionale în prezenta cauză, excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „precum şi din devalorizarea bunurilor imobile” din art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi cea a prevederilor art. 11 teza întâi raportate la art. 3 teza a doua, art. 4 şi art. 7 alin. (1)-(3) şi (5)-(6) şi art. 8 alin. (1), (2), (3) şi (4) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite a devenit inadmisibilă.

236. Potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (1) şi (4) din Constituţie, în procesul de aplicare şi interpretare a legislaţiei incidente în speţa dedusă soluţionării, instanţa de judecată urmează să respecte deciziile Curţii Constituţionale, atât sub aspectul dispozitivului, cât şi al considerentelor pe care acesta se sprijină. Prin urmare, chiar dacă, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei sale, în temeiul deciziei de admitere mai sus menţionate (Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016), prezenta decizie poate constitui motiv de revizuire, în condiţiile art. 509 alin, (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă.

237. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate extrinsecă, care se referă la lege în ansamblul său, Curtea a reţinut, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, că Legea nr. 77/2016 reglementează situaţii specifice care nu se referă la regimul general al proprietăţii, în sensul că vizează doar o modalitate de executare a unor obligaţii derivate din contractul de credit în ipoteza intervenirii impreviziunii. Chiar dacă aplicarea Legii nr. 77/2016 are drept efect un transfer de proprietate, acest lucru nu semnifică faptul că legea în sine reglementează regimul general al proprietăţii, sintagmă ce vizează cadrul general al proprietăţii în România, şi nu orice transfer al dreptului de proprietate ca urmare a aplicării unor instituţii de drept civil. În concordanţă cu jurisprudenţa sa (Decizia nr. 5 din 14 iulie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 22 iulie 1992), Curtea constată că regimul juridic general al proprietăţii, publică sau privată, vizează, ca esenţă, cele trei elemente ale dreptului de proprietate: posesia, folosinţa, dispoziţia, fiind preponderent un regim de drept privat. Regimul proprietăţii şi al dreptului de proprietate, şi încă la nivel general, reprezintă o realitate juridică care guvernează raporturile juridice de o valoare socială semnificativă ce reclamă reglementarea printr-o lege organică, pe când regulile specifice pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate reprezintă o altă realitate juridică, de o importanţă mai mică, putând fi stabilită prin legi ordinare sau, după caz, prin ordonanţe. De altfel, legiuitorul a mai adoptat reglementări care au un impact asupra dreptului de proprietate prin intermediul unor legi ordinare, cum ar fi Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015), care, în art. 348, reglementează confiscările dispuse potrivit legii. Prin urmare, Curtea a constatat că această critică de neconstituţionalitate extrinsecă este neîntemeiată (a se vedea Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, paragrafele 107 şi 108).

238. Referitor la pretinsa neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi prin raportare la celelalte dispoziţii legale criticate, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, Curtea a constatat că nu se poate reţine încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii civile, art. 44 privind dreptul de proprietate privată şi art. 135 privind economia.

239. Astfel, cu privire la critica autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate referitoare la nerespectarea principiului neretroactivităţii legii civile, Curtea, în considerentele Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, în paragraful 94 şi următoarele, a statuat că regula pacta sunt servanda presupune luarea în considerare a unor elemente precum buna-credinţă şi echitatea atunci când are loc o schimbare fundamentală a condiţiilor de executare a contractului. Curtea a reţinut că prevederile puse în discuţie prin prisma încălcării art. 15 alin. (2) din Constituţie sunt cele ale art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016, iar din analiza acestor prevederi legale rezultă faptul că ele se aplică şi contractelor aflate în curs de derulare. Expresia „în derulare” a fost folosită de legiuitor pentru a acoperi şi cazul prevăzut de art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, respectiv faza executării silite începute înainte de intrarea în vigoare a legii.

240. Cu referire la această critică, Curtea a reţinut că majoritatea contractelor de împrumut vizate de legea criticată au fost încheiate în perioada 2007-2009, acestor contracte fiindu-le aplicabil cadrul legal de la acea dată. Indiferent de textul legal specific în baza căruia au fost încheiate contractele până la data de 1 octombrie 2011, ele se supun reglementării de drept comun, Codul civil din 1864, care, în mod evident, permitea aplicarea teoriei impreviziunii, în temeiul art. 969 şi art. 970. Având în vedere că Legea nr. 77/2016 reprezintă o aplicare a teoriei impreviziunii la nivelul contractului de credit, Curtea a subliniat că prevederile acesteia nu retroactivează.

241. Cu privire la critica raportată la art. 16 din Constituţie referitor la principiul egalităţii. Curtea a reiterat jurisprudenţa sa constantă, potrivit căreia noţiunea fundamentală de egalitate în faţa legii nu presupune că stabilirea unui tratament juridic diferenţiat unor situaţii distincte este discriminatorie. Dimpotrivă, în acest fel se asigură deplina respectare a acestui principiu constituţional fundamentat. Astfel, în Decizia nr. 192 din 31 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 21 iunie 2005, Curtea a precizat că „egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, consacrată cu titlu de principiu de art. 16 alin. (1) din Constituţie, îşi găseşte aplicare doar atunci când părţile se găsesc în situaţii identice sau egale, care impun şi justifică acelaşi tratament juridic şi, deci, instituirea aceluiaşi regim juridic. Per a contrario, când acestea se află în situaţii diferite, regimul juridic aplicabil fiecăreia nu poate fi decât diferit, soluţie legislativă care nu contravine, ci, dimpotrivă, decurge logic din chiar principiul enunţat”. Cu referire la criticile autoarelor excepţiei, Curtea reţine ca deosebirile obiective dintre categoria profesioniştilor şi cea a consumatorilor sunt suficient de relevante şi semnificative încât să justifice opţiunea legiuitorului de a le aplica un regim juridic distinct.

242. Cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 44 din Constituţie, la paragraful 128 al Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, Curtea a reţinut că dreptul de proprietate nu este un drept absolut, ci poate fi supus anumitor limitări, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituţie; însă, limitele dreptului de proprietate, indiferent de natura lor, nu se confundă cu însăşi suprimarea dreptului de proprietate. Statul protejează dreptul de proprietate în condiţiile exercitării sale cu bună-credinţă (a se vedea, mutatis mutandis, Decizia nr. 245 din 19 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 20 iulie 2016, paragrafele 59-60). Dreptul de proprietate al instituţiilor de credit nu cunoaşte nicio limitare în condiţiile impreviziunii, adaptarea/încetarea contractelor neînsemnând nici măcar limitarea dreptului de proprietate.

243. Cu referire la criticile prevederilor Legii nr. 77/2016 formulate din perspectiva art. 45 şi art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituţie, Curtea a reţinut, prin Decizia nr. 568 din 19 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 28 noiembrie 2017, paragraful 104, faţă de ceea ce reiese din motivarea Curţii din Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, că însuşi textul art. 45 din Constituţie dispune că accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora sunt garantate în condiţiile legii. Or, dispoziţiile criticate din Legea nr. 77/2016 se încadrează în această categorie-în condiţiile legii -, legiuitorul constituant însuşi acordându-i legiuitorului ordinar prerogativa de a stabili condiţiile exercitării accesului liber al persoanei la o activitate economică, precum şi pe cele ale liberei iniţiative. De altfel, Curtea Constituţională a stabilit în Decizia nr. 282 din 8 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 16 iulie 2014, paragraful 16, că „principiul libertăţii economice nu este un drept absolut al persoanei, ci este condiţionat de respectarea limitelor stabilite de lege, limite ce urmăresc asigurarea unei anumite discipline economice ori protejarea unor interese generale, precum şi asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor”.

244. Cu privire la invocarea art. 148 din Constituţie, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, Curtea a reţinut că, în cauzele deduse judecăţii, prevederile Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidenţiale şi de modificare a Directivelor 2008/48/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014, nu au legătură cu ipoteza normativă a legii criticate, ele referindu-se la conversia creditelor în valută. Prin urmare, Curtea a constatat că dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 148 nu au incidenţă în cauză.

245. Totodată, în ceea ce priveşte prevederile art. 5 alin. (3) şi ale art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, în dinamica jurisprudenţială în materie, prin Decizia nr. 92 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 8 august 2017, paragraful 48, Curtea a statuat că „prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, decizie interpretativă, Curtea nu a constatat neconstituţionalitatea pură şi simplă a prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, ci a stabilit, în calitatea sa de garant al supremaţiei Constituţiei (art. 142 din Legea fundamentală), condiţiile în care dispoziţiile legale antereferite se subsumează exigenţelor Constituţiei. Or, în cazul deciziilor interpretative, în măsura în care aspectele de neconstituţionalitate deduse din motivarea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate nu vizează înţelesul normei juridice care a fost exclus din sfera cadrului constituţional, Curtea a reţinut că, în analiza acestora, nu este incident art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 (a se vedea Decizia nr. 1.470 din 10 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 18 decembrie 2009, Decizia nr. 146 din 25 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 22 martie 2010, sau Decizia nr. 843 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 16 februarie 2016, paragraful 25). Atunci când critica de neconstituţionalitate a unei normei juridice priveşte un înţeles sau înţelesuri ale acesteia care se bucură, în continuare, de prezumţia de constituţionalitate şi care nu au fost excluse din cadrul constituţional prin decizia interpretativă, este evident că instanţa constituţională este competentă să analizeze fondul excepţiei de neconstituţionalitate” (a se vedea şi Decizia nr. 95 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 9 august 2017, paragraful 28).

246. Prin Decizia nr. 92 din 28 februarie 2017, paragrafele 50-60, Curtea a reţinut că, reglementând procedura dării în plată, ca expresie a impreviziunii contractuale, legiuitorul, prin art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, a pus la îndemâna debitorului obligaţiei un mecanism procedural specific, prin efectul căruia are loc o suspendare de drept a executării plăţilor pe care debitorul le-ar datora în temeiul contractului de credit. Este o măsură conexă firească deciziei debitorului de a transmite creditorului dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar. Suspendarea plăţilor aferente contractului de credit intervine ca un accesoriu al deciziei unilaterale a acestuia prin care apreciază că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate inerente procedurii dării în plată, însă, pe perioada suspendării plăţilor, celelalte obligaţii ale debitorului rezultate din acesta se execută în continuare.

247. În acest context, Curtea a reţinut că suspendarea antemenţionată se aplică atât în situaţia în care creditorul obligaţiei de plată nu formulează contestaţie împotriva notificării transmise, cât şi în situaţia în care acesta din urmă formulează o asemenea contestaţie. Astfel, în lipsa formulării contestaţiei prevăzute de art. 7 alin. (1) din lege, notificarea transmisă creditorului rămâne definitivă, în sensul că ambele părţi acceptă faptul că aceasta îndeplineşte condiţiile de admisibilitate, în condiţiile intervenirii im previziunii, părţile având posibilitatea de a negocia pentru a ajunge la un alt acord în termenul prevăzut de art. 5 alin. (3) din lege. Numai după expirarea termenului menţionat se poate încheia actul de dare în plată Pe toată perioada de timp care acoperă termenul de contestare, precum şi termenul de negociere, executarea plăţilor derivate din contractul de credit este suspendată, în acest fel, legiuitorul a pus la îndemâna debitorului un instrument juridic, prin intermediul căruia echilibrează poziţia economică net inferioară a consumatorului în raport cu profesionistul în condiţiile intervenirii impreviziunii. Ar fi fost, de altfel, nefiresc ca, pe această perioadă, contractul să fi continuat să se execute ca atare, mai ales că este una pre-procesuală, de negociere între părţi, în care sunt cercetate posibilităţile de continuare a executării contractului de credit, prin adaptarea acestuia la noile condiţii socioeconomice. În schimb, în ipoteza în care creditorul formulează contestaţie, notificarea este afectată de o condiţie rezolutorie, aceea a admiterii^contestaţiei de către instanţa judecătorească competentă. Însă, indiferent dacă această condiţie se împlineşte, pe toată perioada în care curge termenul de formulare a contestaţiei şi a judecăţii, până la soluţionarea definitivă a contestaţiei, notificarea are drept efect şi suspendarea plăţilor rezultate din contractul de credit, ca o măsură provizorie şi conexă acesteia.

248. De asemenea, Curtea a constatat că un asemenea mecanism procedural nu este de natură să afecteze sau să anuleze dreptul de proprietate privată al creditorului pentru că suspendarea plăţilor este o măsură imediată, menită să împiedice ruina iminentă a debitorului, înlăturând efectele negative asupra patrimoniului acestuia în condiţiile în care creditorul decide să demareze o procedură judiciară. Este o măsură provizorie prin natura sa, întrucât, în cazul în care este admisă contestaţia creditorului, debitorul obligaţiei va trebui să execute în continuare contractul de credit, plata sumelor de bani aferente perioadei de suspendare urmând a fi reluată.

249. Curtea, având în vedere conţinutul normativ al art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, a constatat că acestea reglementează o intervenţie etatică cu privire la executarea contractelor de credit aflate în curs. De principiu, niciun text constituţional nu împiedică legiuitorul să intervină în executarea acestor contracte în vederea reechilibrării lor, cu respectarea condiţiilor impuse prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, referitoare la buna-credinţă şi echitatea ce trebuie să guverneze această materie. Însă, intensitatea acestei intervenţii, privită din perspectiva exigenţelor Constituţiei, trebuie evaluată prin prisma testului de proporţionalitate dezvoltat de Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, în condiţiile în care drepturile relative, distinct de aplicarea art. 53 din Constituţie, cunosc limitări implicit admise rezultate atât din evoluţia şi confruntarea acestora în timp, cât şi din perspectiva titularilor lor [(în acest sens, cu privire la testul de proporţionalitate, a se vedea Decizia nr. 75 din 26 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 21 aprilie 2015, Decizia nr. 270 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 28 iulie 2014, sau Decizia nr. 266 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 19 iulie 2013); (cu privire la caracterul evolutiv al conceptelor constituţionale, a se vedea Decizia nr. 498 din 10 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 28 iunie 2012, şi Decizia nr. 64 din 24 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 28 aprilie 2015) ].

250. În acest context, instanţa de contencios constituţional a analizat dacă măsura criticată este adecvată, necesară şi dacă respectă un just raport de proporţionalitate între interesele generale şi cele individuale. Astfel, s-a reţinut că, în mod abstract, suspendarea executării plăţilor este o măsură capabilă să îndeplinească scopul legitim urmărit, neexistând nicio abatere între substanţa acesteia şi finalitatea pe care o are în vedere. Mai mult, măsura reglementată şi finalitatea avută în vedere se află într-un evident raport de consecvenţă logică, drept care se impune concluzia irefragabilă a caracterului său adecvat. De asemenea, Curtea a constatat că măsura legală criticată este necesară, legiuitorul având deplina competenţă constituţională, în temeiul art. 15 alin. (1), art. 44 alin. (1) şi art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală, de a proteja într-un mod efectiv interesele patrimoniale ale cetăţenilor săi, atunci când în paradigma executării contractului - de credit în cazul de faţă - intervine un aspect care ţine de impreviziune. Din întreg arsenalul de măsuri pe care legiuitorul le avea la îndemână, a apelat la suspendarea temporară a plăţilor rezultate din contractul de credit, măsură ce trebuie calificată ca având un grad de intruziune moderat asupra dreptului de proprietate al creditorului, aspect dedus atât prin natura sa juridică de măsură vremelnică/provizorie, cât şi din posibilitatea creditorului dea-şi vedea executată creanţa întru totul, în măsura în care instanţa judecătorească admite contestaţia formulată. Desigur, astfel cum s-a precizat, această opţiune a legiuitorului nu este cea mai puţin intruzivă, ipoteză în care legiuitorul ar fi trebuit să lase instanţei judecătoreşti competenţa de a decide ea însăşi, eventual, prin procedura ordonanţei preşedinţiale sau suspendarea executării silite, după caz, dacă se impune măsura suspendării în mod temporar a plăţii sumelor de bani aferente contractului de credit. Totuşi, Curtea a constatat că această orientare legislativă a ţinut seama de realităţile socioeconomice existente, aspect cu privire la care legiuitorul are o largă marjă de apreciere, precum şi de particularităţile şi specificul circumstanţelor referitoare la iminenţa începerii sau continuării procedurii de executare silită cu efecte iremediabile asupra consumatorului, respectiv la relaţia profesionist - consumator în care acesta din urmă se află într-o situaţie de inferioritate economică. De aceea, în cazul în care între părţi există o neînţelegere apărută cu privire la existenţa impreviziunii în contracte, legiuitorul, în mod corect, a apreciat ca fiind necesară o suspendare de drept a executării unui asemenea contract, până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive în cauză, care tranşează problema litigioasă dintre părţi.

251. În continuare, Curtea a reţinut că măsura criticată configurează un just raport de proporţionalitate între interesele generale şi cele particulare, în sensul că pune în balanţă, pe de o parte, protecţia imediată şi nemijlocită a consumatorilor, aşadar, a unei largi sfere de persoane care, deşi situate într-un raport de egalitate juridică, formală cu profesioniştii, totuşi, sub aspectul puterii lor economice, apreciate în mod individual, se află într-o evidentă relaţie de inferioritate, şi, pe de altă parte, interesul profesioniştilor de a-şi vedea executate sumele de bani rezultate din contractele de credit. Intervenind în acest domeniu sensibil, legiuitorul, în marja sa de apreciere, derivată din prevederile art. 61 alin. (1) din Constituţie, a reglementat această măsură într-un domeniu limitat (contract de credit) şi în condiţii restrictive (condiţii de admisibilitate în marja impreviziunii), protejând, cu efect imediat şi provizoriu, persoanele expuse acestui risc major intervenit în executarea contractului, risc calificat de Curtea Constituţională ca fiind unul supraadăugat. Ar fi fost contrastant cu însăşi noţiunea de impreviziune ca, pe perioada în care notificarea de dare în plată este depusă, debitorul de bună-credinţă al obligaţiei să fie ţinut să plătească, în continuare, sume nominale de bani care, sub aspectul cuantumului lor, aduc în discuţie impreviziunea, întrucât Curtea, în analiza sa, pleacă de la premisa axiomatică a art. 57 din Constituţie. În aceste condiţii nu este de admis ca o realitate juridică, formală, rezultată din contractul de credit să prevaleze asupra regulilor de echitate şi bună-credinţă care guvernează materia contractelor civile.

252. De asemenea, Curtea a reţinut că, în condiţiile în care instanţa judecătorească admite contestaţia formulată de profesionist, prestaţiile băneşti datorate în temeiul contractului de credit trebuie executate întocmai, creditorul obligaţiei, în acest caz, având dreptul şi la repararea prejudiciului, în măsura în care instanţa judecătorească a constatat reaua-credinţă a debitorului în exercitarea dreptului său la notificarea prevăzută de art. 5 din Legea nr. 77/2016.

253. În consecinţă, Curtea a constatat că mecanismul procedural reglementat de legiuitor nu pune în discuţie în niciun fel condiţiile de drept substanţial ce trebuie avute în vedere la depunerea notificării, ci stabileşte un echilibru procedural corect între părţile aflate în litigiu, cu respectarea principiului proporţionalităţii ce trebuie să caracterizeze orice măsură etatică în domeniul proprietăţii private (pentru cele de mai sus expuse, a se vedea şi Decizia nr. 95 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 9 august 2017, paragrafele 38-42).

254. În ceea ce priveşte celelalte aspecte relevate în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate în raport cu critici şi prevederi constituţionale similare, iar Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportate la celelalte prevederi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său. În acest sens pot fi enumerate, spre exemplu, Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 18 ianuarie 2017, Decizia nr. 638 din 27 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 14 februarie 2017, Decizia nr. 639 din 27 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 12 ianuarie 2017, Decizia nr. 695 din 24 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 15 martie 2017, Decizia nr. 696 din 24 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 13 aprilie 2017, Decizia nr. 15 din 17 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 241 din 7 aprilie 2017, Decizia nr. 35 din 19 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 10 mai 2017, Decizia nr. 92 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 8 august 2017, Decizia nr. 93 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 22 mai 2017, Decizia nr. 94 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 4 august 2017, Decizia nr. 95 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 9 august 2017, Decizia nr. 238 din 6 aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 11 august 2017, Decizia nr. 240 din 6 aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 29 mai 2017, Decizia nr. 357 din 11 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 19 octombrie 2017, Decizia nr. 358 din 11 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 3 octombrie 2017, Decizia nr. 359 din 11 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 1 noiembrie 2017, Decizia nr. 367 din 30 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 17 iulie 2017, Decizia nr. 391 din 6 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 31 octombrie 2017, Decizia nr. 568 din 19 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 28 noiembrie 2017, Decizia nr. 571 din 19 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 979 din 11 decembrie 2017, Decizia nr. 565 din 19 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 29 ianuarie 2018, Decizia nr. 566 din 19 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 17 ianuarie 2018, Decizia nr. 567 din 19 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 30 ianuarie 2018, Decizia nr. 569 din 19 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.015 din 21 decembrie 2017, Decizia nr. 570 din 19 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 17 ianuarie 2018, Decizia nr. 614 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 22 ianuarie 2018, şi Decizia nr. 617 din 10 octombrie 2017 1, Decizia nr. 618 din 10 octombrie 2017 2, Decizia nr. 619 din 10 octombrie 2017 3, precum şi Decizia nr. 620 din 10 octombrie 2017 4, nepublicate la data pronunţării prezentei decizii.


1 Decizia nr. 617 din 10 octombrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 3 iulie 2018.

2 Decizia nr. 618 din 10 octombrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 21 mai 2018.

3 Decizia nr. 619 din 10 octombrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 3 iulie 2018.

4 Decizia nr. 620 din 10 octombrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 7 iunie 2018.

 

255. Faţă de această împrejurare, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă, astfel că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la celelalte prevederi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său, urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

256. Distinct de cele prezentate mai sus, Curtea reţine că revine instanţelor de judecată competenţa de a stabili cadrul procesual în care se soluţionează litigiul dedus judecaţii, în funcţie de stadiul derulării contractului de credit şi de data încheierii acestuia, aplicând în mod corespunzător dispoziţiile legale specifice fiecărei faze procesuale în parte, împreună cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale asociată acestora. Totodată, Curtea reiterează faptul că este rolul instanţelor de judecată să interpreteze normele legale şi să facă aplicarea acestora în funcţie de conţinutul normativ, respectiv dacă sunt norme de drept substanţial sau de drept procesual şi dacă sunt de imediată aplicare, precum şi cu privire la prioritatea acestora, în funcţie de caracterul de normă specială sau de drept comun (a de vedea Decizia nr. 357 din 11 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 19 octombrie 2017, paragrafele 40 şi 42).

257. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi în privinţa dispoziţiilor art. 8 alin. (5), ale art. 11 teza întâi raportate la dispoziţiile art. 3 teza întâi, ale art. 11 teza întâi sintagma „precum şi din devalorizarea bunurilor imobile”, ale art. 11 teza întâi raportate la prevederile art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 alin. (1), (2), (3), (5) şi (6) şi art. 8 alin. (1),

(2), (3) şi (4) şi art. 11 teza a două din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, şi cu majoritate de voturi în privinţa prevederilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 5 alin. (3), art. 7 alin. (4), precum şi la celelalte prevederi criticate din Legea nr. 77/2016,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la dispoziţiile art. 3 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, precum şi excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza a două din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.668/324/2016 al Judecătoriei Tecuci, Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.150/94/2016 al Judecătoriei Buftea, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 10.487/211/2016 al Judecătoriei Cluj-Napoca, de Societatea BRD - Groupe Société Générale din Bucureşti prin Sucursala Târgovişte în Dosarul nr. 6.390/315/2016 al Judecătoriei Târgovişte, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S,A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.698/231/2016 al Judecătoriei Focşani - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 12.185/212/2016/a 1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.295/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Bank (România) - S A din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 15.518/325/2016 al Judecătoriei Timişoara - Secţia I civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.481/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 9.557/320/2016/a 1 al Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - SA din Bucureşti în Dosarul nr. 9.712/55/2016 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 13.124/197/2016 al Judecătoriei Braşov, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 7.705/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 16.205/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 8.361/231/2016 al Judecătoriei Focşani - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4,540/204/2016 al Judecătoriei Câmpina - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.314/221/2016 al Judecătoriei Deva, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.348/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank N.V. din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 22.110/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank N.V. din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 9.853/318/2016 al Judecătoriei Târgu Jiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.677/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.878/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - SA din Bucureşti în Dosarul nr. 12.346/197/2016 al Judecătoriei Braşov, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.514/196/2016 al Judecătoriei Brăila - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.065/318/2016 al Judecătoriei Târgu Jiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.188/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.305/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe IFN - S A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.519/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 4.204/312/2016 al Judecătoriei Slobozia, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.451/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14 877/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 16.486/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 din Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 9.408/280/2016 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 3.969/327/2016 al Judecătoriei Tulcea - Secţia civilă şi penală, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 14.562/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 18.217/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 3.460/290/2016 al Judecătoriei Reşiţa, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.085/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 5.214/1.748/2016 al Judecătoriei Cornetu, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 8.685/318/2016 al Judecătoriei Târgu Jiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în

Dosarul nr. 11.061/318/2016 al Judecătoriei Târgu Jiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.343/197/2016 al Judecătoriei Braşov, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 10.442/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.134/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.314/828/2016 al Judecătoriei Topoloveni, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 3.910/740/2016 al Judecătoriei Alexandria, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 13.544/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN din Bucureşti în Dosarul nr. 1.371/308/2016 al Judecătoriei Sighişoara - Secţia civilă şi penală, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN din Bucureşti în Dosarul nr. 12.344/197/2016 al Judecătoriei Braşov, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.070/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 16.479/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.931/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 12.534/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 16.807/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.241/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, de Societatea Credit Europe România - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 15.693/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 3.453/176/2016 al Judecătoriei Alba Iulia, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.064/318/2016 al Judecătoriei Târgu Jiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.965/197/2016 al Judecătoriei Braşov, de Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 29.791/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 20.190/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe (România) - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 18.038/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 6.029/314/2016 al Judecătoriei Suceava, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.645/314/2016 al Judecătoriei Suceava, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 20.440/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.649/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 9.358/1.748/2016 al Judecătoriei Cornetu, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.233/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.873/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe ipotecar IFN - S A. din Bucureşti în Dosarul nr. 16,947/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.146/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.395/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.716/94/2016 al Judecătoriei Buftea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 10.420/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 20.486/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - SA. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.096/267/2016 al Judecătoriei Novaci, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 10.786/94/2016 al Judecătoriei Buftea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.297/94/2016 al Judecătoriei Buftea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda În Dosarul nr. 8.661/271/2016 al Judecătoriei Oradea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.783/271/2016 al Judecătoriei Oradea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 34.290/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.981/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 20.162/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 10.196/302/2016 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.235/303/2016 al

Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) S.A. din Bucureşti în Dosarul

nr. 8.752/94/2016 al Judecătoriei Buftea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - SA din Bucureşti în Dosarul nr. 8.046/200/2016 al Judecătoriei Buzău - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.345/197/2016 al Judecătoriei Braşov, de Societatea Credit

Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 25.226/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 din Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 10.414/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 10.445/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.181/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 21.326/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 16.734/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Secapital S.a.R.L. din Luxembourg prin reprezentant convenţional Kruk România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 25.648/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 28.055/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 din Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.394/302/2016 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.526/215/2016 al Judecătoriei Craiova - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 10.671/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 15.450/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 10.844/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 14.735/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.254/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 12.531/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.002/327/2016 al Judecătoriei Tulcea - Secţia civilă şi penală, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.239/176/2016 al Judecătoriei Alba Iulia, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 18.562/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România)- S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.239/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.267/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 din Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.663/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.762/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 15.657/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.251/1.748/2016 al Judecătoriei Cornetu, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 9.045/1.748/2016 al Judecătoriei Cornetu, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.608/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 16.246/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 19.782/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.269/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 24.592/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 14.964/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.472/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.027/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 20.831/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 22.517/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 15.933/302/2016 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 23.845/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 10.642/271/2016 al Judecătoriei Oradea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.419/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 17.539/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 13.818/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.268/94/2016 al Judecătoriei Buftea, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 18.558/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.214/314/2016 al Judecătoriei Suceava, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 24.231/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 28.709/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.737/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda prin mandatar

Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 15.859/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 20.819/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.675/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.619/302/2016 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 23.290/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 17.745/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.162/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 24.474/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 24.196/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 21.211/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.439/280/2016 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.069/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.587/302/2016 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.369/314/2016 al Judecătoriei Suceava, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 12.642/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 23.021/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 25.040/197/2016 al Judecătoriei Braşov - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.453/306/2016 al Judecătoriei Sibiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 15.377/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 19.871/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.874/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 3.777/333/2016 al Judecătoriei Vaslui, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 3.928/333/2016 al Judecătoriei Vaslui, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 21.556/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.822/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 17.962/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.310/94/2016 al Judecătoriei Buftea - Secţia civilă şi de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 19.292/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi sintagma „precum şi din devalorizarea bunurilor imobile din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite şi excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la prevederile art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 alin. (1), (2), (3), (5) şi (6) şi art. 8 alin. (1), (2), (3) şi (4) din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de aceleaşi părţi în dosarele aceloraşi instanţe.

3. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceleaşi părţi în dosarele aceloraşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 5 alin. (3), art. 7 alin. (4), precum şi la celelalte prevederi criticate din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite sunt constituţionale, prin raportare la criticile formulate.

Decizia se comunică Judecătoriei Alba Iulia, Judecătoriei Alexandria, Judecătoriei Arad - Secţia civilă, Judecătoriei Bacău - Secţia civilă, Judecătoriei Braşov, Judecătoriei Buzău - Secţia civilă, Judecătoriei Câmpina - Secţia civilă, Judecătoriei Cornetu, Judecătoriei Cluj-Napoca, Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, Judecătoriei Craiova - Secţia civilă, Judecătoriei Deva, Judecătoriei Focşani - Secţia civilă, Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, Judecătoriei Novaci, Judecătoriei Oradea - Secţia civilă, Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă, Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă, Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, Judecătoriei Reşiţa, Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Sibiu - Secţia civilă, Judecătoriei Sighişoara - Secţia civilă şi penală, Judecătoriei Slobozia, Judecătoriei Suceava, Judecătoriei Târgovişte, Judecătoriei Târgu Jiu - Secţia civilă, Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă, Judecătoriei Tecuci, Judecătoriei Timişoara - Secţia civilă, Judecătoriei Topoloveni, Judecătoriei Tulcea - Secţia civilă şi penală, precum şi Judecătoriei Vaslui şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa din data de 30 ianuarie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI „Cerinţe privind proiectarea şi aprobarea procedurilor de zbor instrumental”, ediţia 2/2018

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) pct. 20 şi 21 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), e) şi f), art. 5 şi 63 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 21 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/ 2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-CPPZI „Cerinţe privind proiectarea şi aprobarea procedurilor de zbor instrumental”, ediţia 2/2018, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 69/2012 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI „Cerinţe privind proiectarea procedurilor de zbor instrumental”, ediţia 1/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 15 februarie 2012, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 29 august 2018.

Nr. 1.307.

 

ANEXĂ

 

REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

RACR-CPPZI „Cerinţe privind proiectarea şi aprobarea procedurilor de zbor instrumental”, ediţia 2/2018

 

Preambul

 

1. Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin Codul aerian civil aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin actele normative interne din domeniu, legislaţia relevantă emisă la nivelul Uniunii Europene, precum şi în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte.

2. Reglementările aeronautice civile şi civil-militare române sunt elaborate, emise sau adoptate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare, precum şi în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, cu standardele şi practicile recomandate în anexele la aceasta, precum şi cu prevederile convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.

3. În conformitate cu prevederile Codului aerian civil şi în scopul reglementării domeniului aviaţiei civile, Ministerul Transporturilor (MT), în calitatea sa de autoritate de stat, asigură direct ori prin delegare de competenţă unor organisme tehnice specializate, instituţii publice sau, după caz, societăţi comerciale autorizate elaborarea şi punerea în aplicare a reglementărilor aeronautice corespunzătoare, care au caracter obligatoriu pentru toţi participanţii la activităţile aeronautice civile şi conexe,

4. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, denumită în continuare AACR, în calitatea sa de autoritate naţională de supervizare, exercită toate competenţele ce revin, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organismului tehnic specializat desemnat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, precum şi elaborarea proiectelor de reglementări aeronautice specifice domeniilor în care deţine competenţe şi supravegherea punerii în aplicare a acestora.

5. În conformitate cu prevederile art. 8b alin. (1), ale art. 8b alin. (6) punctul (a), precum şi ale Anexei Vb alin. 2 punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, structurile de spaţiu aerian şi procedurile de zbor sunt concepute în mod adecvat, studiate şi validate înainte de a fi implementate şi utilizate de aeronave.

6. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, AACR aprobă procedurile de zbor instrumental şi la vedere destinate traficului aerian general şi evaluează condiţiile privind proiectarea acestora.

7. Prezenta reglementare aeronautică civilă română RACR-CPPZI, ediţia 2/2018, stabileşte cerinţele ce trebuie îndeplinite de organizaţiile de proiectare proceduri de zbor instrumental pentru a fi autorizate să furnizeze servicii de proiectare a procedurilor de zbor instrumental în FIR Bucureşti, precum şi metodologia şi cerinţele care stau la baza aprobării de către AACR a procedurilor de zbor instrumental.

 

CAPITOLUL I

Generalităţi

 

1.1. Scop

Prezenta reglementare stabileşte:

a) cerinţele ce trebuie îndeplinite de organizaţiile de proiectare proceduri de zbor instrumental pentru a fi autorizate să furnizeze servicii de proiectare a procedurilor de zbor instrumental în FIR Bucureşti;

b) metodologia şi cerinţele care stau la baza aprobării de către AACR a procedurilor de zbor instrumental.

1.2. Aplicabilitate

Cerinţele prezentei reglementări se aplică AACR, organizaţiilor care au responsabilitatea asigurării furnizării serviciilor de proiectare proceduri de zbor instrumental, organizaţiilor de proiectare proceduri de zbor instrumental care furnizează servicii de proiectare a procedurilor de zbor instrumentai în FIR Bucureşti, furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană şi operatorilor de aerodrom, organizaţiilor care furnizează date aeronautice şi informaţii aeronautice, precum şi altor organizaţii care furnizează servicii în sprijinul activităţii de proiectare a procedurilor de zbor instrumental.

1.3. Abrevieri şi definiţii

1.3.1. Abrevieri

AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română

AIRAC - Regularizarea şi controlul distribuirii informaţiilor aeronautice/Aeronautical Information Regulation and Control

AIP - publicaţie de informare aeronautică/aeronautical information publication

AIS - serviciul de informare aeronautică/aeronautical information service

ANS - servicii de navigaţie aeriană/air navigation services

APV - proceduri de apropiere cu ghidare verticală/approach. procedures with vertical guidance (APV)

ATM - managementul traficului aerian/air traffic management

ATS - servicii de trafic aerian/air traffic service

BA - bază de informare aeronautică

CE - Comisia Europeană Doc. - document OACI

FIR - regiunea de informare a zborurilor/Flight Information Region

FPD - proiectare proceduri de zbor/flight procedure design

GNSS - sistem global de navigaţie prin satelit/global navigation satellite system

HA - hărţi aeronautice

IFP - procedura de zbor instrumental/instrument flight procedure

ILS - sistem de aterizare după instrumente/instrument landing system

MT - Ministerul Transporturilor

OACI - Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale

OJT - On the Job Training/Instruire la locul de muncă

PBN - navigaţie bazată pe performanţă

PIAC - proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă

RACR - reglementare aeronautică civilă română

RNP AR - performanţa de navigaţie cerută - autorizare cerută

SR EN ISO 9000:2015 - Standard român „Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular”

SR EN ISO 9001:2015 - Standard român „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”

WGS - sistemul geodezic global

PANS-OPS - proceduri pentru serviciile de navigaţie aeriană - operarea aeronavelor

1.3.2. Definiţii

1. AIRAC - un sistem care are ca scop notificarea din timp, pe baza unor date calendaristice comune de intrare în vigoare, a condiţiilor sau circumstanţelor ce necesită modificări semnificative în practicile operaţionale;

2. asigurarea calităţii - parte a managementului calităţii concentrată pe furnizarea încrederii că cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite (SR EN ISO 9000:2015);

3. competenţă - o combinaţie de abilităţi, cunoştinţe, atitudini şi experienţă necesare îndeplinirii sarcinilor conform standardelor stabilite;

4. concept de proiectare a procedurii de zbor - descriere grafică performantă ş«/sau descriere textuală a modului în care organizaţia de proiectare interpretează cerinţele părţilor interesate;

5. coordonatorul procesului IFP - este organizaţia care are responsabilitatea coordonării activităţilor specifice procesului IFP;

6. furnizor AIS - organizaţie certificată în vederea furnizării serviciului de informare aeronautică în conformitate CU prevederile Reglementării aeronautice civile române RACR-AIS „Serviciul de informare aeronautică”, ediţia în vigoare;

7. gradul de siguranţă al procedurii de zbor instrumental - capacitatea de a menţine aeronava în limitele verticale şi laterale stabilite ale procedurii de zbor instrumental;

8. inspecţia din zbor - operaţiunea/activitatea de zbor executată cu o aeronavă echipată corespunzător, având ca scop verificarea parametrilor mijloacelor de navigaţie aeriană dispuse la sol sau monitorizarea/evaluarea performanţelor sistemului GNSS utilizat ca mijloc de navigaţie aeriană în procedura de zbor instrumental, la momentul executării zborului;

9. integritate (cu referire la date aeronautice) - înseamnă un grad de asigurare a faptului că un element de date şi valoarea acestuia nu au fost pierdute sau alterate faţă de momentul când datele au fost generate sau modificate cu aprobare;

10. Înregistrare - document prin care se declară rezultatele obţinute sau se furnizează dovezi ale activităţilor realizate (SR EN ISO 9000:2015);

11. managementul calităţii - activităţi coordonate pentru a orienta şi a controla o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea (SR EN ISO 9000:2015);

12. mentenanţa continuă a procedurilor de zbor instrumental - este procesul continuu de modificare a procedurilor de zbor instrumental generat de schimbări importante ale elementelor care stau la baza proiectării acestora;

13. organizaţie - persoană juridică independentă sau compartiment/structură specializată al/a unei persoane juridice, constituit/constituită în scopul îndeplinirii unor activităţi/sarcini specifice;

14. organizaţie de proiectare proceduri de zbor instrumental - organizaţie autorizată conform cerinţelor prezentei reglementări, care efectuează activităţi de proiectare, documentare, validare, mentenanţă şi revizuire periodică a procedurilor de zbor instrumental;

15. pachetul de documente aferent procedurii de zbor/FPD - setul de documente rezultat în urma etapei de aplicare a criteriilor de proiectare şi care conţine: schiţa procedurii de zbor, rezultatele calculelor relevante, coordonatele şi descrierea text a procedurii de zbor;

16. părţi interesate - organizaţiile ale căror activităţi sunt influenţate de modul în care sunt proiectate şi puse în practică procedurile de zbor instrumental, incluzând: AACR, furnizori de servicii de navigaţie aeriană, operatori de aerodrom, operatori aerieni, asociaţii din domeniul aviaţiei, autorităţi ale administraţiei locale, autorităţi militare, autorităţi pentru protecţia mediului etc.;

17. proiectant - persoană pregătită/calificată corespunzător pentru a efectua activităţi de proiectare, documentare, validare, mentenanţă şi revizuire periodică a procedurilor de zbor instrumentai;

18. proces - ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă elemente de intrare în elemente de ieşire (SR EN ISO 9000:2015);

19. procedură - mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces (SR EN ISO 9000:2015);

20. procesul de proiectare a procedurii de zbor (procesul FPD) - procesul asociat proiectării procedurii de zbor instrumental prin care este creată sau modificată o procedură de zbor instrumental;

21. procedura de zbor instrumental (IFP) - descrierea unor serii predeterminate de manevre (în/de zbor) executate prin referinţă la instrumentele de zbor şi care sunt publicate în format electronic sau pe suport hârtie;

22. procesul procedurii de zbor instrumental (procesul IFP) - procesul principal care cuprinde toate activităţile începând cu procurarea datelor necesare proiectării şi până la publicarea procedurii de zbor instrumental;

23. revizuirea periodică a procedurilor de zbor instrumental - constă în examinarea sistematică, planificată a procedurii de zbor instrumental la un interval de timp stabilit;

24. siguranţa zborului - capacitate a activităţii aeronautice constând în evitarea afectării sănătăţii sau pierderii de vieţi omeneşti, precum şi a producerii de pagube materiale;

25. sistem de management - sistem prin care se stabilesc obiectivele şi modalităţile prin care se realizează acele obiective (SR EN ISO 9000:2015);

26. Sistemul de management al calităţii - sistem de management prin care se orientează şi se controlează o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea (SR EN ISO 9000:2015);

27. solicitant - entitatea care solicită coordonatorului procesului IFP proiectarea de proceduri instrumentale noi sau modificarea celor existente. Solicitanţi pot fi: agenţii aeronautici certificaţi şi desemnaţi să furnizeze servicii de control al traficului aerian în FIR Bucureşti; administratorii/gestionarii echipamentelor de navigaţie aeriană; operatorii de aerodrom; operatorii aerieni; autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale;

28. sursă sigură - o autoritate (autorităţi) de stat sau o organizaţie recunoscută în mod oficial de autoritatea de stat pentru emiterea şi/sau publicarea de date care îndeplinesc cerinţele de calitate a datelor (DQR) specificate de către statul membru respectiv;

29. surse neautorizate - poate fi o organizaţie, alta decât cele considerate surse sigure, dar care furnizează şi/sau publică date obţinute din date procurate sau prin măsurare (spre exemplu: operatorii aerieni) şi care furnizează date aeronautice care se conformează cerinţelor de calitate;

30. trasabilitate - abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este luat în considerare (SR EN ISO 9000:2015).

 

NOTĂ:

Atunci când este luat în considerare un produs, trasabilitatea se poate referi la:

- originea materialelor şi componentelor;

- istoricul procesării;

- distribuţia şi localizarea produsului după livrare.

31. validare - activitatea prin care, pe baza unor argumente/evidenţe obiective, se confirmă că cerinţele unei utilităţi specifice sau ale unei aplicaţii sunt îndeplinite. Activitatea prin care un element de date este verificat dacă are valoarea care este pe deplin aplicabilă rolului său sau prin care se verifică dacă un set de elemente de date corespunde scopului său;

32. validare la sol a procedurii de zbor instrumental-constă în analizarea independentă, sistematică a etapelor şi calculelor implicate în proiectarea procedurii de zbor, precum şi a impactului acesteia asupra operaţiunilor de zbor;

33. verificare - confirmarea prin furnizarea de argumente/evidenţe obiective că cerinţele specificate au fost îndeplinite. Activitatea prin care valoarea curentă a elementului de date este verificată şi comparată cu valoarea iniţială;

34. validare din zbor - evaluarea din zbor a procedurilor de zbor noi sau modificate pentru a confirma că acestea corespund din punct de vedere operaţional sub aspectul gradului de siguranţă, al acurateţei proiectării, preciziei şi acoperirii semnalelor de navigaţie aeriană utilizate, inclusiv identificarea obstacolelor relevante, verificarea bazei de date de navigaţie şi a documentaţiei-suport;

35. ceilalţi termeni specifici utilizaţi în prezenta reglementare corespund definiţiilor din Codul aerian civil în vigoare.

1.4. Referinţe

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993, cu modificările şi completările ulterioare

2. Regulamentul (CE) nr. 216/2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE.

3. RACR-ATS „Serviciile de trafic aerian”, ediţia în vigoare

4. PIAC-SSNA „Partea II - Metodologia de Audit şi Inspecţie”, ediţia în vigoare

5. Proceduri pentru serviciile de navigaţie aeriană - Operarea aeronavelor (Doc. OACI 8168), voi. 1, ediţia în vigoare

6. Proceduri pentru serviciile de navigaţie aeriană - Operarea aeronavelor (Doc. OACI 8168), voi. 2, ediţia în vigoare

7. Manualul OACI pentru hărţi aeronautice (Doc. OACI 8697), ediţia în vigoare

8. Manualul OACI pentru asigurarea calităţii în proiectarea procedurilor de zbor (Doc. OACI 9906), voi. 1, ediţia în vigoare

9. Manualul OACI pentru asigurarea calităţii în proiectarea procedurilor de zbor (Doc. OACI 9906), voi. 2, ediţia în vigoare

10. Manualul OACI pentru asigurarea calităţii în proiectarea procedurilor de zbor (Doc. OACI 9906), voi. 5, ediţia în vigoare

11. Manualul OACI pentru utilizarea modelului de risc asupra coliziunii pentru operaţiunile ILS (Doc. OACI 9274), ediţia în vigoare

12. Manualul OACI pentru construcţia procedurilor de navigaţie aeriană (Doc. OACI 9368), ediţia în vigoare

13. Manualul OACI de navigaţie bazată pe cerinţe de performanţă PBN (Doc. OACI 9613), ediţia în vigoare

14. Manualul OACI pentru proceduri de aşteptare (Doc. OACI 9371)

15. Manualul OACI pentru operare simultană pe piste paralele sau aproape paralele (Doc. OACI 9643), ediţia în vigoare

16. Manualul OACI pentru WGS-84 (Doc. OACI9674), ediţia în vigoare

17. Manualul OACI privind verificarea mijloacelor de radio-navigaţie (Doc. OACI 8071), voi. 1, 2, şi 3

18. Manualul OACI RNP AR (Doc. OACI 9905), ediţia în vigoare

19. Regulamentul (UE) nr. 73/2010 de stabilire a cerinţelor de calitate a datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice pentru Cerul unic european

20. Manualul OACI pentru managementul siguranţei (Doc. OACI 9859), ediţia în vigoare

21. RAC-WGS 84 „Măsurarea punctelor de interes aeronautic în sistemul geodezic global WGS 84”.

 

CAPITOLUL II

Responsabilităţile părţilor implicate în procesul IFP

 

2.1. Agenţii aeronautici certificaţi şi desemnaţi să furnizeze servicii de control al traficului aerian în FIR Bucureşti:

a) au obligaţia să asigure, direct sau prin contractarea unor servicii externe, proiectarea, publicarea, mentenanţa şi revizuirea periodică, în conformitate cu reglementările specifice aplicabile, a procedurilor de zbor pentru zonele de spaţiu aerian unde asigură controlul traficului aerian, inclusiv a procedurilor aferente navigaţiei bazate pe performanţă;

b) încheie cu administratorii aerodromurilor 1 pe care se aplică proceduri de zbor instrumental aranjamente cu privire la proiectarea, publicarea, mentenanţa şi revizuirea periodică a procedurilor de zbor pentru zonele de spaţiu aerian unde asigură controlul traficului aerian, inclusiv a procedurilor aferente navigaţiei bazate pe performanţă, precum şi cu privire la modalităţile de punere la dispoziţie a datelor de teren şi obstaculare a căror colectare intră în atribuţiile administratorilor de aerodromuri, necesare proiectării procedurilor de zbor instrumental;

c) sunt coordonatorii procesului IFP pentru aerodromurile unde asigură servicii de control al traficului aerian.


1 Administratorul de aerodrom este sinonim cu .operatorul de aerodrom” definit în art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

 

2.2. Coordonatorul procesului IFP are următoarele atribuţii:

a) primeşte propunerea solicitantului de proiectare a unei proceduri de zbor instrumental noi sau de modificare a unei proceduri existente;

b) stabileşte împreună cu solicitantul părţile interesate care trebuie consultate în fiecare dintre etapele procesului IFP;

c) coordonează activităţile de consultare care se desfăşoară înaintea iniţierii procesului IFP;

d) analizează solicitarea pentru o procedură nouă sau de modificare a unei proceduri existente şi ia în considerare cel puţin următoarele aspecte:

1. cerinţele operaţionale;

2. cerinţele utilizatorilor spaţiului aerian;

3. cerinţele privind protecţia mediului impuse de autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

4. dacă nu se suprapune unui alt proiect privind spaţiul aerian;

5. dacă solicitantul dispune de resursele financiare necesare procesului de proiectare prezentat în anexa B;

6. dacă procesul de proiectare se poate desfăşura în intervalul de timp planificat;

e) decide cu privire la iniţierea procesului IFP şi argumentează decizia sa ţinând cont de aspectele privind siguranţa şi performanţa traficului aerian;

f) informează AACR cu privire la decizia de modificare sau realizare a unei IFP noi;

g) iniţiază procesul IFP. În acest sens pune la dispoziţia organizaţiei de proiectare cerinţele ce trebuie avute în vedere la modificarea sau crearea de IFP noi;

h) asigură coordonarea activităţilor de consultare care au loc pe timpul procesului IFP;

i) trimite la AACR procedurile de zbor instrumental pentru a fi aprobate.

2.3. Solicitantul

În vederea proiectării de proceduri de zbor instrumental noi sau de modificare a celor existente desfăşoară următoarele activităţi:

a) trimite coordonatorului procesului IFP solicitarea de modificare sau de proiectare de proceduri de zbor instrumental noi, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

1. natura modificării sau a noii proceduri;

2. motivul solicitării;

3. beneficiile aduse de modificare sau de noua procedură de zbor instrumental;

4. potenţialii utilizatori ai IFP;

5. data implementării operaţionale şi consecinţele întârzierii;

6. planificarea resurselor;

7. dacă a desfăşurat activităţi preliminare de coordonare cu alte părţi interesate şi care este rezultatul acestora;

b) participă la toate activităţile specifice procesului IFP, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări;

c) achită costurile aferente procesului IFP.

2.4. Părţile interesate

Participă la activităţile de consultare conform prevederilor anexei B.

2.5. AACR

a) participă la prima etapă a procesului de proiectare în calitate de observator;

b) participă ori de câte ori este nevoie la activităţile de consultare din cadrul procesului IFP în calitate de observator. Prezenţa AACR nu certifică faptul că documentele rezultate sunt acceptate/aprobate;

c) asigură validarea din zbor a procedurilor de zbor instrumental;

d) aprobă procedurile de zbor instrumental în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.

2.6. Operatorul de aerodrom

a) informează autoritatea competentă pentru protecţia mediului privind intenţia de modificare sau de realizare a unei proceduri de zbor instrumental noi;

b) informează coordonatorul procesului IFP cu privire la cerinţele privind protecţia mediului impuse de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru acest proiect;

c) furnizează coordonatorului procesului IFP actul de reglementare de mediu nou, revizuirea celui existent sau decizia de neîncadrare, emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea organizaţiilor de proiectare a procedurilor de zbor instrumental

 

3.1. Organizaţiile de proiectare proceduri de zbor instrumental pot să furnizeze servicii de proiectare proceduri de zbor instrumental în FIR Bucureşti dacă sunt autorizate de către AACR, cu excepţia cazurilor în care reglementările emise la nivelul Uniunii Europene nu dispun altfel.

3.2. Pentru autorizarea ca furnizor de servicii de proiectare a procedurilor de zbor instrumental în FIR Bucureşti, organizaţia de proiectare depune la sediul AACR:

a) cerere prin care solicită autorizarea pentru a furniza servicii de proiectare proceduri de zbor instrumental în FIR Bucureşti. Cererea cuprinde următoarele informaţii:

1. numele şi adresa solicitantului;

2. numele şi datele de contact ale:

(i) conducătorului organizaţiei;

(ii) persoanei (persoanelor) desemnate de organizaţia de proiectare ca punct (puncte) de contact pentru comunicarea cu AACR;

3. declaraţia de conformitate cu cerinţele prezentei reglementări care este semnată de managerul responsabil, aceasta indicând respectarea permanentă a cerinţelor de către organizaţia de proiectare;

b) documentaţia de autorizare necesară dovedirii îndeplinirii cerinţelor prezentei reglementări;

c) dovada plăţii tarifului aferent autorizării.

3.3. Documentaţia de autorizare cuprinde:

a) Manualul calităţii organizaţiei de proiectare care trebuie să se conformeze cel puţin cerinţelor:

1. Doc. OACI 9906 „Manualul OACI pentru asigurarea calităţii în proiectarea procedurilor de zbor”, voi. 1, Appendix A;

2. Doc OACI 8168 „Proceduri de navigaţie aeriană - Operarea aeronavelor, voi. 2, ediţia în vigoare, voi. 1, Part I, Section 2, Chapter 4;

b) proceduri care să demonstreze conformarea cu cerinţele detaliate conform capitolului IV;

c) documente care atestă asigurarea resurselor hardware şi software, precum şi competenţa personalului;

d) lista cu tipurile de proceduri de zbor instrumental pentru care solicită autorizarea AACR (tipurile de proceduri de zbor instrumentai acceptate sunt în conformitate cu prevederile Doc. OACI 8168, „Proceduri de navigaţie aeriană - Operarea aeronavelor”, voi. 2, ediţia în vigoare).

3.4. AACR în cursul procesului de autorizare poate solicita organizaţiei de proiectare proceduri de zbor instrumental să pună la dispoziţia sa şi alte documente care să expliciteze eventualele aspecte insuficient de clare din documentaţia de autorizare.

3.5. Organizaţia de proiectare proceduri de zbor instrumental poartă răspunderea pentru integralitatea şi corectitudinea informaţiilor/datelor cuprinse în documentaţia depusă la AACR în vederea autorizării.

3.6. Actele redactate în altă limbă decât limba română vor fi depuse l8 AACR însoţite de traducerea legalizată.

3.7. Durata procesului de analiză a documentaţiei pentru autorizare de către AACR este de maximum 45 de zile de la data depunerii la sediul AACR a cererii însoţite de documentaţia necesară.

3.8. Durata procesului de autorizare se prelungeşte cu intervalele de timp în care organizaţia de proiectare care solicită autorizarea se conformează cerinţelor suplimentare formulate de AACR (completarea documentaţiei prezentate iniţial, implementarea unor măsuri corective etc.).

3.9. După finalizarea analizei documentaţiei, după caz, AACR organizează şi desfăşoară activităţi de audit, cu scopul de a obţine informaţii obiective cu privire la capacitatea solicitantului de a furniza serviciile de proiectare proceduri de zbor instrumentai pentru care a cerut autorizarea.

3.10. AACR, în urma analizei/evaluării documentaţiei de autorizare şi a rezultatelor activităţii de audit (atunci când aceasta se execută), întocmeşte un raport de evaluare în care se consemnează constatările privind conformarea solicitantului cu cerinţele prezentei reglementări şi ale altor reglementări aplicabile.

3.11. În funcţie de constatările referitoare la îndeplinirea sau neîndeplinirea cerinţelor prevăzute în reglementările aplicabile, raportul de evaluare trebuie să consemneze propunerea de autorizare sau de respingere a solicitării de autorizare a organizaţiei de proiectare proceduri de zbor instrumental.

3.12. Pe baza propunerii rezultate din raportul de evaluare, AACR aprobă sau respinge autorizarea organizaţiei de proiectare proceduri de zbor instrumental.

3.13. În termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei, AACR transmite organizaţiei de proiectare proceduri de zbor instrumental decizia de autorizare sau de respingere.

3.14. Decizia de autorizare specifică tipurile de proceduri de zbor instrumental pe care organizaţia de proiectare are dreptul să le proiecteze în FIR Bucureşti.

3.15. Organizaţia de proiectare proceduri de zbor instrumental autorizată trebuie să informeze AACR despre orice modificare a condiţiilor iniţiale care au stat la baza autorizării. Informarea AACR cu privire la modificări trebuie însoţită de evidenţe documentate privind continuarea conformării cu cerinţele prezentei reglementări şi ale altor reglementări aplicabile. În urma analizei modificărilor, AACR va decide dacă autorizarea deţinută îşi păstrează valabilitatea sau dacă se impune restricţionarea, limitarea sau retragerea acesteia.

3.16. AACR publică pe site-ul său lista organizaţiilor de proiectare proceduri de zbor instrumental care au dreptul să furnizeze acest tip de servicii în FIR Bucureşti.

 

CAPITOLUL IV

Cerinţe detaliate privind autorizarea organizaţiilor de proiectare a procedurilor de zbor Instrumental

 

4.1. Cerinţe privind sistemul de management al calităţii

4.1.1. Organizaţiile de proiectare proceduri de zbor instrumental care furnizează servicii de proiectare proceduri de zbor instrumental în FIR Bucureşti trebuie să deţină un sistem de management al calităţii funcţionai şi eficient, care să asigure că orice procedură de zbor instrumental proiectată îndeplineşte cerinţele aplicabile.

4.1.2. Organizaţiile de proiectare trebuie să dezvolte şi să implementeze un sistem de management al calităţii care să se conformeze cerinţelor Doc. OACI 9906 „Manualul OACI pentru asigurarea calităţii în proiectarea procedurilor de zbor”, voi. 1, Doc. OACI 8168 „Proceduri de navigaţie aeriană - Operarea aeronavelor”, voi. 2, ediţia în vigoare, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 73/2010.

4.1.3. Sistemul de calitate trebuie descris în Manualul calităţii, care cuprinde:

a) responsabilităţile managementului organizaţiei;

b) documentaţia prin care se asigură controlul procesului de proiectare;

c) sistemul de evidenţă şi control al schiţelor şi foilor de lucru;

d) sistemul de evidenţă şi control al datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice utilizate în procesul de proiectare, cu precădere a datelor de teren şi a datelor de obstaculare;

e) controlul şi actualizarea documentaţiei de proiectare şi de referinţă (reglementări, standarde, manuale etc.);

f) validarea resurselor software şi hardware utilizate în proiectare;

g) evidenţele privind calificările şi competenţele personalului;

h) instruirea personalului;

i) activităţile de audit intern privind calitatea şi acţiunile corective;

j) activităţile de control şi audit pentru evaluarea subcontractorilor (terţilor);

k) modalităţile de coordonare cu părţile implicate în procesul IFP.

4.1.4. Un certificat EN ISO 9001 sau similar eliberat de o organizaţie acreditată corespunzător va fi considerat un mijloc suficient de atestare a conformităţii cu cerinţele de calitate.

4.1.5. Organizaţiile de proiectare trebuie să implementeze în cadrul sistemului de management al calităţii un proces de nivel general şi un proces specific.

4.1.6. Procesul de nivel general, denumit procesul procedurii de zbor instrumental (procesul IFP), cuprinde toate activităţile începând cu etapa de iniţiere şi până la etapa de publicare/implementare a procedurilor, inclusiv a modificărilor aduse acestora, (anexele A şi B, care fac parte integrantă din prezenta reglementare)

4.1.7. Procesul specific de proiectare, denumit procesul de proiectare a procedurii de zbor instrumental (procesul FPD), cuprinde toate activităţile care se desfăşoară în etapa propriu-zisă de proiectare a procedurilor de zbor instrumental.

4.1.8. Prevederi referitoare la etapele şi modul de desfăşurare atât a procesului IFP, cât şi a procesului FPD, precum şi la rolul şi responsabilităţile celor implicaţi în aceste procese sunt prezentate în anexele A şi B.

4.1.9. Procesul IFP şi, implicit, procesul FPD trebuie să respecte cerinţele unui sistem de asigurare a calităţii.

4.1.10. Organizaţiile de proiectare trebuie să desfăşoare activităţi de verificare şi validare după fiecare etapă a procesului IFP şi a procesului FPD în scopul asigurării calităţii datelor aeronautice, precum şi al respectării criteriilor de proiectare.

4.1.11. Organizaţia de proiectare trebuie să identifice şi să implementeze măsurile corective necesare eliminării neconformităţilor constatate de AACR atât pe timpul procesului de autorizare şi supraveghere continuă, cât şi al celui de aprobare a procedurilor de zbor instrumental.

4.1.12. Organizaţiile de proiectare trebuie să deţină reglementările aeronautice naţionale şi internaţionale (standarde, norme, manuale, specificaţii, alte publicaţii tehnice de specialitate) aplicabile activităţilor pe care ie desfăşoară.

4.2. Cerinţe privind sistemul de management al siguranţei

4.2.1. Organizaţia de proiectare trebuie să implementeze un sistem de management al siguranţei care să asigure identificarea, evaluarea şi atenuarea sau eliminarea riscurilor privind siguranţa traficului aerian generate de activităţile de proiectare a procedurilor de zbor instrumental.

4.2.2. Evaluarea de siguranţă trebuie să includă metodele şi procesele implementate şi utilizate de organizaţia de proiectare în proiectarea procedurilor de zbor instrumental, pornind de la primirea cerinţelor şi până la publicarea acestora în AIR România, precum şi pe aspecte privind implementarea procedurilor de zbor instrumental.

4.2.3. Evaluarea de siguranţă trebuie să acopere etapa de analizare şi acceptare a solicitării de proiectare a procedurii de zbor instrumental, analizarea aspectelor de proiectare, utilizarea standardelor de proiectare aplicabile, prelucrarea datelor aeronautice utilizate în procesul de proiectare, verificarea şi validarea etapelor de proiectare şi transmiterea procedurii de zbor instrumental în vederea publicării în documentele de informare aeronautică.

4.2.4. Organizaţia de proiectare trebuie să realizeze evaluarea de siguranţă a implementării procedurilor de zbor instrumental noi sau modificate, prin evaluarea tuturor aspectelor care privesc operarea aeronavelor eficient şi în condiţii de siguranţă împreună cu părţile interesate care trebuie să implementeze procedurile de zbor instrumental.

4.3. Cerinţe privind resursele hardware şi software

4.3.1. Organizaţia de proiectare trebuie:

a) să dispună de resursele hardware şi software adecvate pentru desfăşurarea activităţilor de proiectare, verificare şi validare a procedurilor de zbor instrumental;

b) Să implementeze proceduri documentate de validare a aplicaţiilor software pe care le utilizează în proiectarea procedurilor de zbor instrumental;

c) să valideze aplicaţiile software înainte de utilizarea acestora în proiectarea procedurilor de zbor instrumental;

d) să întocmească şi să menţină actualizată documentaţia tehnică şi manualele de utilizare corespunzătoare resurselor software şi hardware pe care le foloseşte în proiectarea procedurilor de zbor instrumental.

4.3.2. Validarea aplicaţiilor software utilizate în proiectarea procedurilor de zbor instrumental se face în conformitate cu prevederile Doc. OACI9906 „Manualul OACI pentru asigurarea calităţii în proiectarea procedurilor de zbor voi. 3, precum şi cu alte reglementări aplicabile.

4.4. Cerinţe privind datele aeronautice şi informaţiile aeronautice

4.4.1. Organizaţiile de proiectare îşi pot procura datele aeronautice şi informaţiile aeronautice necesare proiectării procedurilor de zbor instrumental din surse sigure, din surse neautorizate sau le pot genera.

4.4.2. Organizaţiile de proiectare trebuie să utilizeze date aeronautice şi informaţii aeronautice care îndeplinesc cerinţele privind calitatea datelor (acurateţe, integritate şi rezoluţie), specificate în reglementările aplicabile. În acest sens, organizaţiile de proiectare trebuie să deţină şi să implementeze proceduri de verificare şi de validare a datelor aeronautice şi a informaţiilor aeronautice.

4.4.3. Dacă datele aeronautice procurate nu îndeplinesc cerinţele de calitate aplicabile, atunci aceste date pot fi generate de organizaţia de proiectare. În această situaţie organizaţia de proiectare trebuie să valideze datele aeronautice pe care le generează.

4.4.4. Atunci când organizaţia de proiectare utilizează date aeronautice procurate de la surse neautorizate, trebuie să se asigure, prin verificare şi validare, că acestea îndeplinesc cerinţele de calitate.

4.4.5. Organizaţia de proiectare trebuie să utilizeze în proiectarea procedurilor de zbor instrumental date aeronautice şi informaţii aeronautice care au fost coordonate şi agreate înaintea utilizării cu părţile interesate, furnizorul AIS, furnizorul ATS, operatorii de aerodrom, organizaţiile care furnizează date de teren şi de obstaculare.

4.4.6. Organizaţiile de proiectare trebuie să se asigure că datele şi informaţiile aeronautice utilizate în proiectarea procedurilor de zbor instrumental sunt actuale, complete şi adecvate scopului.

4.4.7. Organizaţiile de proiectare trebuie să încheie aranjamente formale cu organizaţiile de la care îşi procură datele aeronautice şi informaţiile aeronautice, care să cuprindă cel puţin; cerinţe privind datele care se transmit; cerinţele de calitate aplicabile; formatul de transmitere; mijloacele de transmitere; metadate.

4.4.8. Organizaţiile de proiectare proceduri de zbor instrumental trebuie să asigure trasabilitatea datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice utilizate în procesul de proiectare.

4.4.9. Organizaţiile care generează date aeronautice pentru proiectarea procedurilor de zbor instrumental poartă întreaga răspundere pentru calitatea acestora.

4.4.10. Organizaţia de proiectare trebuie să verifice şi să valideze datele aeronautice şi informaţiile aeronautice rezultate din proiectare pentru a stabili dacă acestea îndeplinesc cerinţele privind calitatea datelor, cerinţele privind sistemul geodezic de referinţă prevăzute în reglementările aplicabile, precum şi criteriile de proiectare.

4.4.11. Organizaţiile de proiectare şi organizaţiile care furnizează informaţii aeronautice şi date aeronautice utilizate în procesul IFP trebuie să se asigure că transferul digital/schimbul în format electronic al informaţiilor aeronautice şi al datelor aeronautice se realizează cu respectarea cerinţelor prevăzute în reglementările aplicabile.

4.5. Cerinţe privind competenţa personalului care proiectează proceduri de zbor Instrumental

4.5.1. Organizaţia de proiectare trebuie să dispună de personal competent pentru desfăşurarea activităţilor de proiectare, verificare şi validare a procedurilor de zbor instrumental.

4.5.2. Organizaţia de proiectare trebuie să stabilească şi să implementeze programe de pregătire iniţială şi pregătire recurentă a personalului în conformitate cu prevederile Manualului OACI pentru asigurarea calităţii în proiectarea procedurilor de zbor Doc. OACI 9906, voi. 2, ediţia în vigoare.

4.5.3. Organizaţia de proiectare trebuie să se asigure că pregătirea iniţială a personalului care efectuează activităţi de proiectare a procedurilor de zbor instrumental include cel puţin:

a) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/373 al Comisiei de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigaţie aeriană şi de alte funcţii ale reţelei de management al traficului aerian şi pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1.034/2011, (UE) nr. 1.035/2011 şi (UE) 2016/1.377, precum şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011;

b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei de stabilire a regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.035/2011 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.265/2007, (CE) nr. 1.794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1.033/2006 şi (UE) nr. 255/2010;

c) Doc. OACI 8168 .Proceduri de navigaţie aeriană - Operarea aeronavelor”, voi. 2, ediţia în vigoare;

d) Doc. OACI 9368 Manualul pentru construcţia procedurilor de navigaţie aeriană, ediţia în vigoare;

e) Manualul OACI RNP AR (Doc. OACI 9905), ediţia în vigoare;

f) Doc. OACI 9613 „Manualul OACI de navigaţie bazată pe cerinţe de performanţă, PBN”, ediţia în vigoare;

g) Doc OACI 9906 „Manualul OACI pentru asigurarea calităţii în proiectarea procedurilor de zbor”;

h) Anexa 11 OACI Serviciile de Trafic aerian;

i) Anexa 4 OACI Hărţi Aeronautice [cf. 373/Anexa 11/GM1 FPD. OR.115 a (1) Training Course);

j) Mijloace şi metode de proiectare ca parte a OJT [cf. 373/Anexa 11/GM1 FPD. OR.115 a (1) Training Course];

k) formarea deprinderilor/abilităţilor practice necesare în activitatea de proiectare a procedurilor de zbor instrumental.

4.5.4. Organizaţia de proiectare trebuie să demonstreze nivelul de competenţă a personalului implicat în activităţile de proiectare, astfel:

a) să menţină la zi evidenţa procedurilor lucrate de fiecare proiectant, pe tipuri şi în ce perioadă de timp;

b) să menţină evidenţa pregătirii OJT. Proiectantul trebuie să desfăşoare o perioadă minimă de pregătire OJT în proiectarea procedurilor de zbor instrumentai cu un proiectant competent până când demonstrează competenţe corespunzătoare în aplicarea criteriilor de proiectare.

4.5.5. Organizaţia de proiectare trebuie să se asigure că personalul care efectuează activităţi de proiectare a procedurilor de zbor instrumental parcurge un program OJT cu durata de cel puţin 2 ani sub supravegherea unui proiectant competent, în conformitate cu prevederile Manualului OACI pentru asigurarea calităţii în proiectarea procedurilor de zbor (Doc. OACI 9906), voi. 2, ediţia în vigoare. Durata programului OJT se poate reduce la 1 an în situaţiile în care proiectantul:

a) deţine o experienţă şi pregătire în proiectarea de proceduri de zbor instrumental de cel puţin 5 ani; sau

b) deţine experienţă în calitate de pilot sau de controlor de trafic aerian de cel puţin 5 ani.

4.5.6. Organizaţia de proiectare trebuie să stabilească şi să implementeze programe de pregătire recurentă a personalului său în scopul:

a) actualizării şi/sau dezvoltării cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare în proiectarea categoriilor de proceduri de zbor instrumental pentru care aceştia sunt competenţi;

b) dobândirii de cunoştinţe necesare ca urmare a introducerii unor prevederi noi sau â modificării prevederilor referitoare la cerinţele şi standardele de proiectare a procedurilor de zbor instrumental.

4.5.7. Organizaţia de proiectare trebuie să se asigure că personalul care efectuează activităţi de proiectare şi verificare/validare a procedurilor de zbor instrumental cunoaşte şi respectă cerinţele referitoare la proiectarea procedurilor şi la asigurarea calităţii datelor aeronautice prevăzute în reglementările aplicabile.

4.5.8. Organizaţia de proiectare trebuie să se asigure că personalul său îşi menţine deprinderile practice, pe perioada unui an, prin proiectarea şi publicarea a cel puţin unei proceduri noi sau refacerea a cel puţin două proceduri din categoria celor pentru care sunt calificaţi.

4.6. Cerinţe privind proiectarea procedurilor de zbor instrumental

4.6.1. Organizaţia de proiectare trebuie să se asigure că procedurile de zbor instrumental pe care le proiectează îndeplinesc cerinţele şi criteriile prevăzute în reglementările şi standardele aplicabile, precum şi cerinţele părţilor interesate.

4.6.2. Organizaţia de proiectare trebuie să implementeze proceduri documentate pentru controlul activităţilor de proiectare a procedurilor de zbor instrumentai, inclusiv al activităţilor de verificare şi validare a etapelor de proiectare.

4.6.3. Organizaţia de proiectare trebuie să proiecteze procedurile de zbor instrumental ce vor fi implementate în FIR Bucureşti utilizând standardele de proiectare cuprinse în:

a) Doc. OACI 8168 „Proceduri de navigaţie aeriană - Operarea aeronavelor”, voi. 2, ediţia în vigoare;

b) Doc. OACI 9613 „Manualul OACI de navigaţie bazată pe cerinţe de performanţă PBN”, ediţia în vigoare;

c) Doc. OACI 8697 „Manualul pentru hărţi aeronautice”, ediţia în vigoare;

d) Doc. OACI 9368 „Manualul pentru construcţia procedurilor de zbor instrumental, ediţia în vigoare;

e) Doc. OACI 9905 „Manualul OACI RNP AR”, ediţia în vigoare;

f) Doc. OACI 9274 Manualul pentru utilizarea modelului de risc asupra coliziunii pentru operaţiunile ILS, ediţia în vigoare;

g) Doc. OACI 9371 Manualul OACI pentru proceduri de aşteptare, ediţia în vigoare;

h) Doc. OACI 9643 Manualul OACI pentru operare simultană pe piste paralele sau aproape paralele, ediţia în vigoare;

i) alte documente OACI aplicabile.

4.6.4. Organizaţia de proiectare trebuie să păstreze şi să actualizeze documentaţia referitoare la standardele de proiectare şi reglementările utilizate în proiectarea procedurilor de zbor instrumental,

4.7. Cerinţe privind documentaţia de proiectare

4.7.1. Organizaţia de proiectare proceduri de zbor instrumental întocmeşte, actualizează şi păstrează documentaţia de proiectare corespunzătoare tipurilor de proceduri de zbor instrumental pe care Ie proiectează.

4.7.2. Documentaţia de proiectare cuprinde:

a) documentaţia necesară pentru publicarea procedurii de zbor instrumental în Publicaţia de informare aeronautică - AIP România, conform RACR-AIS, RACR-HA şi PIAC-BA, ediţiile în vigoare;

b) documentaţia necesară pentru asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte datele aeronautice şi informaţiile aeronautice, detaliile şi ipotezele utilizate în activitatea de proiectare propriu-zisă, referitoare la:

1. datele de teren şi obstaculare utilizate în proiectare şi obstacolele critice identificate pentru fiecare segment al procedurii de zbor instrumental;

2. copii ale datelor-sursă;

3. raportul etapei de aplicare a criteriilor de proiectare care conţine informaţii aeronautice şi date aeronautice, calcule relevante şi schiţe rezultate din procesul de proiectare. Calculele relevante din raportul de proiectare vor fi prezentate în formatul stabilit de Manualul OACI pentru construcţia procedurilor de navigaţie aeriană (Doc. OACI 9368, Attachment C2 Documentation Record);

4. Înregistrări ale proceselor de asigurare şi control al calităţii;

5. declaraţie privind conformarea cu cerinţele prezentei reglementări în ceea ce priveşte proiectarea procedurilor de zbor instrumental;

6. criterii utilizate în proiectarea procedurilor de zbor instrumental;

7. cerinţele privind protecţia mediului impuse de autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

8. infrastructura de radionavigaţie şi de aeroport utilizată în proiectarea procedurii de zbor instrumental;

9. o descriere clară a procedurii de zbor instrumental;

10. o reprezentare grafică a procedurii de zbor instrumental care să reflecte cu acurateţe descrierea furnizată;

11. evidenţe privind îndeplinirea cerinţelor de competenţă a personalului care a proiectat şi a celui care a verificat procedura de zbor instrumental;

12. evidenţe documentate privind verificarea şi validarea de către proiectant a datelor de teren şi obstaculare utilizate în proiectare;

13. restricţiile de spaţiu aerian;

14. rezultatele revizuirii periodice a procedurii şi elementele care au determinat modificarea procedurilor de zbor instrumentai;

15. cerinţele operaţionale ale furnizorului ATS, operatorilor aerieni şi ale operatorilor de aerodrom şi/sau altor părţi interesate;

16. diferenţele de la standardele de proiectare existente, motivele pentru care s-a optat pentru aceste abateri, precum şi evaluarea de siguranţă a impactului acestor diferenţe asupra siguranţei procedurilor de zbor instrumental;

17. evaluarea de siguranţă a proiectării procedurii de zbor instrumental;

18. evidenţe privind coordonarea şi agrearea datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice cu părţile interesate;

19. evidenţe privind consultarea părţilor interesate;

c) documentaţia suplimentară necesară verificării şi validării la sol şi din zbor a procedurilor de zbor instrumental.

4.7.3. Organizaţia de proiectare trebuie să păstreze documentaţia de proiectare actualizată şi completă. Copii ale acesteia vor fi puse la dispoziţia operatorului de aerodrom şi a furnizorului ATS.

4.8. Cerinţe privind terţii

Organizaţia de proiectare proceduri de zbor instrumental poate contracta activităţi din sfera sa de activitate unor terţi (organizaţii care au ca obiect de activitate acele activităţi, sisteme sau componente pe care le-au contractat de la organizaţia de proiectare). Organizaţia de proiectare trebuie:

a) să precizeze terţii pe care îi foloseşte în procesul de proiectare a procedurilor de zbor instrumental;

b) să se asigure că activitatea, sistemul sau componenta contractată sau achiziţionată este în conformitate cu cerinţele aplicabile.

 

CAPITOLUL V

Mentenanţa continuă şi revizuirea periodică a procedurilor de zbor instrumental

 

5.1. Procedurile de zbor instrumental publicate în AIP fac obiectul mentenanţei continue şi a revizuirii periodice.

5.2. Agenţii aeronautici certificaţi şi desemnaţi să furnizeze servicii de control al traficului aerian în regiunea de informare a zborurilor - FIR Bucureşti au obligaţia să asigure, direct sau prin contractarea unor servicii externe, mentenanţa şi revizuirea periodică a procedurilor de zbor pentru zonele de spaţiu aerian unde asigură controlul traficului aerian, inclusiv a procedurilor aferente navigaţiei bazate pe performanţă.

5.3. Mentenanţa procedurilor de zbor instrumental se execută ori de câte ori se modifică datele de obstaculare, aerodrom, mijloace navigaţie, precum şi criteriile de proiectare, cerinţele utilizatorilor şi cerinţele de reprezentare grafică.

5.4. Revizuirea periodică a procedurilor de zbor instrumental se execută la intervale de timp nu mai mari de 5 ani.

5.5. AACR, în calitatea sa de autoritate competentă, supraveghează respectarea cerinţelor privind mentenanţa continuă şi revizuirea periodică a procedurilor de zbor instrumental.

 

CAPITOLUL VI

Aprobarea procedurilor de zbor instrumental

 

6.1. Generalităţi

6.1.1. Procedurile de zbor instrumental noi sau modificate se aprobă de AACR înainte de publicarea acestora în documentele de informare aeronautică de către furnizorul AIS.

6.1.2. Coordonatorul procesului IFP, în vederea aprobării procedurii de zbor instrumental, depune la AACR următoarele:

a) cererea prin care solicită aprobarea procedurii de zbor instrumental;

b) documentaţia de aprobare a procedurii de zbor pe baza căreia AACR desfăşoară analiza specifică aprobării procedurii de zbor instrumental (denumită în continuare documentaţia de aprobare).

6.1.3. Procesul de aprobare desfăşurat de AACR cuprinde (anexa C care face parte integrantă din prezenta reglementare):

a) analiza documentaţiei de aprobare;

b) validarea din zbor a procedurilor de zbor instrumental.

6.2. Procesul de aprobare a procedurilor de zbor instrumental

6.2.1. AACR, în baza atribuţiilor ce îi revin conform Hotărârii Guvernului nr. 405/1993, cu modificările şi completările ulterioare, aprobă procedurile de zbor instrumental în FIR Bucureşti, în acest sens desfăşoară următoarele activităţi:

a) verifică dacă organizaţia de proiectare îndeplineşte cerinţele prezentei reglementări şi ale altor reglementări aplicabile;

b) analizează documentaţia de aprobare a procedurii de zbor instrumental.

6.2.2. Documentaţia de aprobare cuprinde:

a) documentaţia prezentată la art. 4.7 pct. 4.7.2 lit. b);

b) evaluarea de siguranţă a implementării procedurilor de zbor instrumental;

c) date şi informaţii suplimentare solicitate de AACR;

d) evidenţe privind coordonarea şi agrearea datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice cu părţile interesate;

e) evidenţe privind consultarea părţilor interesate (etapa 10 a procesului IFP).

6.2.3. Calculele relevante şi rezultatele acestora, care sunt incluse în documentaţia de aprobare pentru a fi verificate, trebuie prezentate într-un mod care să permită persoanei care le verifică să urmărească raţionamentul şi să aprecieze rezultatele obţinute.

6.2.4. Organizaţia de proiectare proceduri de zbor instrumental poartă răspunderea pentru integralitatea şi corectitudinea informaţiilor/datelor cuprinse în documentaţia de aprobare depusă la AACR.

6.2.5. Durata etapei de analiză a documentaţiei de aprobare este de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii la sediul AACR a cererii însoţită de documentaţia necesară.

6.2.6. Durata etapei de analiză a documentaţiei de aprobare se prelungeşte cu intervalele de timp în care organizaţia de proiectare pune la dispoziţie datele şi informaţiile suplimentare solicitate de AACR.

6.2.7. Etapa de analiză a documentaţiei de aprobare se finalizează prin raport. Acesta trebuie să cuprindă:

a) propunerea de aprobare sau de respingere a procedurii de zbor instrumental;

b) necesitatea efectuării sau nu a validării din zbor a procedurii de zbor instrumental;

c) elemente care trebuie avute în vedere pe timpul etapei de validare din zbor (atunci când aceasta este necesară).

6.2.8. Dacă raportul etapei de analiză a documentaţiei de aprobare menţionează necesitatea validării din zbor a procedurii de zbor instrumental, AACR notifică coordonatorul procesului IFP în acest sens. La rândul său, coordonatorul procesului IFP notifică solicitantul cu privire la necesitatea executării validării din zbor.

6.2.9. Atunci când nu este necesară validarea din zbor a procedurii de zbor instrumental, raportul etapei de analiză a documentaţiei de aprobare are rol şi de raport final pentru aprobarea/respingerea procedurii de zbor instrumental.

6.2.10. AACR elaborează raportul final al procesului de aprobare care se bazează pe constatările menţionate în raportul etapei de analiză a documentaţiei de aprobare şi în raportul de validare din zbor.

6.2.11. AACR, în funcţie de concluziile şi propunerile raportului final, aprobă sau respinge procedura de zbor instrumental.

6.2.12. AACR emite scrisoarea de aprobare sau de respingere a procedurii de zbor instrumental.

6.2.13. AACR transmite coordonatorului procesului IFP scrisoarea de aprobare sau de respingere a procedurii de zbor instrumental în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acesteia.

6.3. Validarea din zbor

6.3.1. AACR execută validarea din zbor a procedurilor de zbor instrumental care se implementează în FIR Bucureşti. Validarea din zbor se execută în baza unui contract de prestări servicii. AACR execută validarea din zbor cu mijloace proprii sau închiriate. Ansamblul aeronavă - sistem de verificări din zbor cu care se execută validarea din zbor a unei proceduri de zbor instrumental trebuie să aibă capabilitatea de a verifica din zbor procedura respectivă de zbor instrumental.

6.3.2. Validarea din zbor este obligatorie în următoarele cazuri:

a) proceduri de zbor instrumental noi;

b) când se produc modificări/amendări importante ale procedurilor de zbor instrumental existente;

c) atunci când organizaţia de proiectare propune acest lucru în raportul de validare la sol;

d) atunci când AACR propune o astfel de validare în raportul etapei de analiză a documentaţiei de aprobare.

6.3.3. Pachetul de date şi informaţii necesare executării validării din zbor a procedurii de zbor instrumental va fi furnizat de către solicitant. Pachetul de date şi informaţii cuprinde:

a) descrierea procedurii de zbor instrumental;

b) harta/reprezentarea grafică a procedurii de zbor instrumental (în format AIP) cu suficiente detalii care să permită identificarea obstacolelor;

c) informaţii privind mijloacele vizuale existente la aerodrom;

d) elemente locale, specifice procedurii de zbor instrumental;

e) procedura de zbor instrumental codată corespunzător specificaţiilor tehnice ale sistemului de management al zborului de la bordul avionului utilizat pentru validarea din zbor.

6.3.4. Validarea din zbor se execută în termenul stabilit prin contractul de prestări servicii prevăzut la pct. 6.3.1.

6.3.5. Validarea din zbor se execută în conformitate cu Doc. 9613 OACI „Manualul OACI de navigaţie bazată pe cerinţe de performanţă PBN” voi. 1, Partea B, Capitol 1, Doc 9906 OACI „Manualul OACI pentru asigurarea calităţii în proiectarea procedurilor de zbor, voi. 5 şi Doc OACI 8071 „Manualul OACI privind verificarea mijloacelor de radio-navigaţie”, voi. 1, Capitolul 8, şi voi. 2, Capitolul 5.

6.3.6. Scopul validării din zbor constă în:

a) verificarea datelor aeronautice înscrise pe hărţile procedurii de zbor instrumental;

b) verificarea concordanţei dintre descrierea text a procedurii şi reprezentarea grafică a procedurii de zbor instrumental;

c) verificarea acoperirii şi preciziei mijloacelor de radionavigaţie aeriană utilizate în procedura de zbor instrumental (dacă mijloacele de radionavigaţie aeriană utilizate asigură executarea în mod corespunzător a procedurii de zbor instrumental şi/sau monitorizarea/evaluarea performanţelor sistemului GNSS utilizat ca sursă de navigaţie aeriană în procedura de zbor, la momentul executării zborului):

d) verificarea mijloacelor vizuale şi a comunicaţiilor radio existente la aerodrom;

e) confirmarea marcării pe reprezentarea grafică a procedurii de zbor a obstacolelor existente pe traiectul fiecărui segment al procedurii de zbor instrumental;

f) verificarea gradului de siguranţă al procedurii de zbor instrumental;

g) determinarea complexităţii activităţilor desfăşurate de echipaj, a corectitudinii informaţiilor şi a uşurinţei interpretării şi înţelegerii reprezentării grafice a procedurii de zbor instrumental.

6.3.7. Mijloacele de radionavigaţie aeriană utilizate într-o procedură de zbor instrumental trebuie să fie în termenul de valabilitate al verificării din zbor periodice. Periodicitatea verificării din zbor a mijloacelor de radionavigaţie este următoarea:

 

Mijloc de radionavigaţie aeriana

Periodicitatea verificării din zbor

Tolerantă

ILS/DME (MKR)

92 de zile

±15 zile

(D)VOR/DME, DME

122 de zile

± 30 de zile

LO, LM, NDB

183 de zile

± 30 de zile

SRE, PSR, (M)SSR, MOD-S, WAM, MLAT

365 de zile

+ 30 de zile

PAPI, balizaj luminos

183 de zile

± 30 de zile

 

6.3.8. În funcţie de starea unui mijloc de radionavigaţie aeriană, inginerul de recepţie şi control pentru verificarea din zbor poate acorda o prelungire a termenului de valabilitate a verificării din zbor a mijlocului de radionavigaţie aeriană de până la 45 de zile de la data expirării. Nu se poate acorda mai mult de o prelungire pe o perioadă de 1 an.

6.3.9. La finalul etapei de validare din zbor se întocmeşte un raport care cuprinde propunerea clară de aprobare sau de respingere a procedurii de zbor instrumental.

6.4. Pregătirea personalului AACR

6.4.1. Personalul AACR cu atribuţii de analiză a documentaţiei de aprobare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) să fi absolvit cursuri de pregătire PANS-OPS de bază, specifice tipului de proceduri pe care le avizează;

b) să îşi menţină nivelul cunoştinţelor necesare analizei documentaţiei de aprobare prin absolvirea cursurilor de pregătire recurentă.

6.4.2. Programele de pregătire recurentă trebuie stabilite astfel încât să asigure personalului cunoştinţele specifice necesare tipului de proceduri de zbor instrumental pe care le avizează.

6.4.3. Personalul din cadrul AACR cu atribuţii de validare din zbor a procedurilor de zbor instrumental este echipajul aeronavei de verificări din zbor compus din următorul personal navigant: pilot comandant, copilot şi ingineri de recepţie şi control pentru verificarea din zbor, care trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) pentru piloţi:

1. să deţină, cel puţin, licenţă de pilot comercial/CPL;

2. să deţină calificarea de zbor instrumental/IR;

3. să fi absolvit cursul pentru licenţă de pilot de linie/ATPL;

4. să fi absolvit un curs de instruire pentru piloţi de validare din zbor a procedurilor de zbor instrumental;

5. să aibă o experienţă de zbor de cel puţin 1.500 ore;

6. să îşi menţină nivelul cunoştinţelor necesare validării din zbor a IFP prin participarea la cursuri de pregătire recurentă;

b) pentru inginerii de recepţie şi control pentru verificarea din zbor:

1. să deţină licenţă validă de inginer de recepţie şi control pentru verificarea din zbor a mijloacelor PNA-Tc;

2. să aibă o experienţă de minimum 3 ani în activitatea de verificări din zbor;

3. să fi participat la cursuri de pregătire pentru GNSS şi implementare PBN;

4. să îşi menţină nivelul cunoştinţelor necesare validării din zbor a IFP prin participarea la cursuri de pregătire recurentă.

6.4.4. AACR autorizează personalul cu atribuţii în validarea din zbor a procedurilor de zbor instrumental care se conformează cu cerinţele de la pct. 6.4.3, pentru executarea operaţiunilor de validare din zbor. Este suficient ca doar unul dintre piloţii echipajului aeronavei pentru validarea din zbor să aibă atestarea de pilot de validare din zbor a procedurilor de zbor instrumental.

6.4.5. AACR trebuie să documenteze programele de pregătire (de bază şi recurentă) şi să păstreze evidenţe privind pregătirea personalului care realizează analiza documentaţiei de aprobare, supravegherea organizaţiilor de proiectare, precum şi pentru personalul cu atribuţii în validarea din zbor a procedurilor de zbor instrumental.

 

ANEXA A*)

la reglementari

 

 

 

 

Figura 1. Procesul IFP

 

 

Figura 2. Schema logică a procesului IFP

 

 

 


*) Anexa A este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA B

la reglementare

 

DESCRIEREA PROCESULUI IFP

 

Nr.

cit

Denumire etapă

Intrări

Ieşiri

Părţi Implicate

Înregistrări ale calităţii

Referinţe

1

Iniţierea procesului IFP

Solicitantul trimite coordonatorului procesului IFP cererea de modificare sau pentru un IFP nou.

- cererea de modificare sau pentru un IFP nou;

- resursele necesare proiectării.

- aprobarea/respingerea cererii solicitantului;

- cerinţele părţilor interesate;

- coordonatorul procesului IFP trimite organizaţiei de proiectare solicitarea de începere a procesului IFP.

- solicitant;

- coordonatorul procesului IFP;

- părţile interesate;

- AACR.

 

 

2

Colectarea şi validarea datelor Organizaţia de proiectare primeşte cerinţele pârtilor interesate.

Organizaţia de proiectare procură şi validează datele necesare proiectării procedurilor de zbor instrumental.

- cerinţele părţilor interesate;

- date utilizabile din proiectarea anterioară;

- date necesare proiectării:

- date de teren şi obstaculare;

- date de aerodrom/heliport;

- date privind mijloacele de navigaţie;

- puncte de navigaţie semnificative;

- alte date necesare proiectării.

- document de lucru preliminar, care conţine un sumar al cerinţelor părţilor interesate şi al tuturor datelor

- coordonatorul procesului IFP;

- organizaţia de proiectare;

- părţile interesate;

- sursele de date aeronautice.

 

- RACR-ATS;

- RACR-AIS;

- R73/2010;

- RACR-WGS-84;

- Doc. 9859;

- Doc. 9906;

- Doc. 9674;

- Doc. 9881.

3

Elaborarea conceptului procedurii de zbor instrumental Organizaţia de proiectare elaborează conceptul procedurii de zbor instrumental având în vedere cerinţele şi datele la dispoziţie.

Organizaţia de proiectare trimite conceptul coordonatorului procesului IFP.

Documentul de lucru preliminar care conţine un sumar al cerinţelor părţilor interesate şi al tuturor datelor

- conceptul IFP

- organizaţia de proiectare

 

- Doc. 8168;

- Doc. 9905.

4

Analiza şi aprobarea conceptului procedurii de zbor instrumental

Această etapă are ca scop obţinerea acordului părţilor interesate şi aprobarea conceptului procedurii de zbor instrumental de către coordonator.

Dacă nu este aprobat, organizaţia de proiectare reface conceptul sau părţile interesate îşi reconsideră cerinţele.

Conceptul procedurii de zbor instrumental

- conceptul aprobat; sau

- propunerea de modificare a conceptului;

- data AIRAC planificată pentru implementare.

- coordonatorul procesului IFP;

- organizaţia de proiectare;

- părţile interesate

Conceptul aprobat sau decizia de refacere a acestuia

 

 

5

Aplicarea criteriilor de proiectare (procesul FPD) Organizaţia de proiectare, pe baza conceptului IFP aprobat, desfăşoară activităţile specifice de proiectare a procedurii de zbor instrumental.

- documentul de lucru preliminar;

- conceptul IFP;

- data AIRAC de publicare;

- resursele necesare proiectării şi publicării IFP.

- pachetul procedurii de zbor/FPD;

- schiţe, planuri rezultate;

- raportul procesului FPD;

- rezultatele calculelor de proiectare;

- coordonate;

- descrierea text a procedurii de zbor.

- organizaţia de proiectare

 

- Doc. 8168; . Doc. 9905

6

Documentare şi arhivare Pentru asigurarea trasabilităţii:

- se întocmeşte un rezumat al raţionamentului şi al deciziilor luate în proiectarea procedurii, etapă cu etapă;

- se ţine o evidenţă a aprobărilor luate pe bază de semnătură;

- se centralizează toate informaţiile utilizate sau rezultate din proiectarea procedurii şi se introduc într-un pachet de  prezentare;

- documentele rezultate se arhivează într-un format sigur şi se păstrează într-un loc accesibil pentru posibile utilizări ulterioare.

- pachetul FPD;

- schiţe, planuri rezultate;

- raportul procesului FPD;

- rezultatele calculelor de proiectare;

- coordonate;

«descrierea text a procedurii.

Baza de date a procedurii de zbor, care conţine:

- calculele rezultate; formularele şi rapoartele, inclusiv aprobările luate în procesul FPD; hărţile şi descrierea text destinate publicării prin ciclul AIRAC; planşă cu prezentarea grafică a procedurii.

- organizaţia de proiectare

 

- Doc. 8168;

- Doc. 9905;

- RACR-AIS;

- RACR-HA;

- Doc. 9906, voi. 1

7

Desfăşurarea activităţilor referitoare la siguranţă

- Evaluarea de siguranţă se concentrează pe:

- metodele utilizate de organizaţia de proiectare în proiectarea procedurilor de zbor pornind de la primirea cerinţelor şt până la publicarea acestora în AIP România;

- implementarea procedurii care vizează: consecinţele operaţionale; sistemele tehnic» afectate de modificarea procedurii de zbor; nevoile de personal şi instruirea acestuia; încărcarea controlorilor de trafic aerian şi a echipajelor; nivelul de siguranţă al procedurii etc.

- Evaluarea de siguranţă se realizează prin colaborarea cu toate părţile interesate: operatori aerieni, furnizori ATS, operatori aerodrom, autorităţi militare etc.

- Documentaţia de siguranţă rezultată din evaluarea de siguranţă a implementării unei proceduri noi se aprobă în această etapă.

Pachetul FPD care conţine:

- hărţi şi schiţe;

- raportul etapei de aplicare a criteriilor;

- rezultatele calculelor de proiectare;

- coordonate;

- descrierea text a procedurii.

- Declaraţie formală referitoare la importanţa modificării procedurii de zbor instrumental, care să permită stabilirea amplitudinii studiului de siguranţă care trebuie efectuat

- organizaţia de proiectare;

- coordonatorul procesului IFP;

- părţile interesate.

 

- Doc. 9859

 

8

Validarea la sol

- validarea la sol este obligatorie;

- se validează datele utilizate în proiectarea IFP;

- se validează cerinţele părţilor interesate aşa cum au fost prezentate în conceptul procedurii;

- se verifică dacă criteriile de proiectare au fost aplicate corect.

- Pachetul FPD:

- hărţi şi schiţe;

- raportul etapei de aplicare a criteriilor;

- rezultatele calculelor de proiectare;

- coordonate;

- descrierea text a procedurii.

- Studiul de siguranţă

- IFP validat la sol;

- raportul de validare la sol.

- organizaţia de proiectare;

- părţile interesate stabilite.

- rezultatele/rapoartele validării la sol;

- rezultatele verificării criteriilor de proiectare.

- Doc. 8168 şi alte documente OACI sau reglementări aplicabile;

- Doc. 9906 voi. 1 şi voi. 5;

- RACR-AIS;

-  RACR-HA.

9

Validarea din zbor

- verificarea datelor aeronautice, a datelor de teren şi obstaculare, de aerodrom şi a celor referitoare la echipamentele de navigaţie;

- validarea studiului de siguranţă;

- verificarea gradului de siguranţă a IFP şi a încărcării factorului uman.

- Procedura de zbor instrumental validată la sol;

- Studiul de siguranţă.

- IFP validat din zbor;

- Raportul de validare din zbor.

- organizaţia de proiectare;

- AACR, care asigură validarea din zbor;

- solicitantul;

- coordonatorul procesului IFP.

* Rezultatele/Rapoartele validării din zbor

- Doc. 9906, voi. 5;

- Doc. 9613;

- Doc. 8071, voi. 1 şi voi. 2.

10

Consultarea părţilor interesate Organizaţia de proiectare transmite coordonatorului IFP toate informaţiile pertinente pentru consultare.

- IFP validat

- Acordul părţilor interesate

- organizaţia de proiectare;

- coordonatorul procesului IFP;

- părţile interesate.

a Acordul părţilor interesate

. Reglementări naţionale aplicabile

11

Aprobarea procedurii de zbor instrumental

- Coordonatorul procesului IFP transmite la AACR documentaţia de aprobare.

* AACR aprobă procedura de zbor instrumental.

- Documentaţia de aprobare

- Procedura de zbor instrumental aprobată

- AACR;

- Coordonatorul procesului IFP.

a IFP aprobat

- Reglementări naţionale aplicabile;

- Doc 8168 şi alte documente OACI sau reglementări aplicabile;

- Doc. 8071;

- Doc. 9906, voi. 1.

12

Elaborarea documentaţiei pentru publicarea IFP în AIP România

Organizaţia de proiectare transmite furnizorului AIS pachetul FPD, inclusiv prezentarea grafică a procedurii de zbor şi proiectul bazei de amendament pentru elaborarea documentaţiei care se publică În AIP România.

Procedura de zbor instrumental aprobată

Documentaţia ce trebuie publicată în AIP România

- organizaţia de proiectare;

- furnizorul AIS.

 

- RACR-AIS;

RACR-HA.

13

Verificarea documentaţiei ce trebuie publicată în  AIP România

Furnizorul AIS verifică documentaţia şi o trimite în consultare părţilor interesate Furnizorul AIS elaborează baza AIS.

Documentaţia ce trebuie publicată în AIP România

Documentaţia verificată; Decizia de publicare.

- furnizorul AIS;

- părţile interesate;

- organizaţia de proiectare.

 

- RACR-AIS;

. RACR-HA;

- Doc. 8168, voi. 1 şi 2.

 

14

Publicarea documentaţiei în AIP România

- Furnizorul AIS transmite la AACR, pentru aprobare, baza AIS cu documentaţia ce trebuie publicată.

- În baza aprobării AACR, furnizorul AIS publică documentaţia în AIP România.

Documentaţia ce trebuie publicată în AIP România

Documentaţia aprobată pentru a fi publicată în AIP România

- Furnizorul AIS; - AACR.

 

- RACR-AIS;

- RACR-HA

15

Culegerea observaţiilor de la părţile interesate

- Coordonatorul procesului IFP solicită şi analizează observaţiile pârtilor interesate cu privire la implementarea operaţională a IFP.

- Consultări cu părţile interesate

- rapoarte cu observaţii ale părţilor interesate;

- acţiuni corective.

- coordonatorul procesului IFP;

- Organizaţia de proiectare;

- părţile interesate.

 

 

16

Mentenanţa continuă

Mentenanţa continuă a procedurilor de zbor instrumental cuprinde:

- evaluarea impactului asupra procedurilor de zbor instrumental a schimbărilor semnificative ale datelor de obstaculale, de aerodrom, datelor aeronautice şi datelor privind mijloacele de navigaţie;

- evaluarea impactului asupra procedurilor de zbor instrumental a schimbărilor semnificative ale criteriilor şi specificaţiilor de proiectare;

- dacă este necesar se iniţializează procesul IFP.

- schimbări semnificative ale datelor de obstaculare, de aerodrom, datelor aeronautice şi datelor privind mijloacele de navigaţie;

- schimbări semnificative ale criteriilor şi specificaţiilor de proiectare.

* Activităţi de modificare/actualizare a procedurilor de zbor instrumental, dacă este necesar

Furnizorul de servicii ATS

Motivele actualizării, în cazul în care se impun modificări sau amendamente

Doc. 8168 şi alte documente OACI sau reglementări aplicabile;

- Doc. 9905 şi alte documente OACI sau reglementări aplicabile;

- RACR-AIS;

- RACR-HA;

- Doc. 9859;

. Doc. 9906 voi. 1.

17

Revizuirea periodică

- Revizuirea procedurilor de zbor instrumental se execută periodic, la interval de 5 ani.

- Cerinţe specifice privind revizuirea procedurii de zbor instrumental

- Raportul de revizuire a procedurii de zbor instrumental

- Coordonatorul procesului IFP;

- organizaţia de validare din zbor.

- Procedura de zbor instrumental revizuită

Doc. 8168 şi alte documente OACI sau reglementări aplicabile;

- Doc. 9905 şi alte documente OACI sau reglementări aplicabile;

- RACR-AIS;

- RACR-HA;

- Doc. 9859;

- Doc. 9906 voi. 1.

 

Etapele procesului de proiectare proceduri de zbor instrumental

(Procesul IFP)

 

1. Etapa 1 - Iniţierea procesului IFP

1.1. Procedurile de zbor instrumental trebuie să se conformeze permanent criteriilor de proiectare actualizate şi nevoilor/cerinţelor utilizatorilor acestora.

1.2. Procesul IFP este iniţiat pentru crearea unei proceduri de zbor instrumental noi sau pentru modificarea unei proceduri de zbor instrumental existente.

1.3. Crearea unei proceduri de zbor instrumental noi sau modificarea unei proceduri de zbor instrumental existente are loc la cererea solicitantului.

1.4. Costurile generate de modificarea unei proceduri de zbor aprobate şi publicate se suportă de către solicitantul modificării respective.

1.5. Modificările sau crearea de proceduri de zbor instrumentai noi sunt determinate de:

a) necesitatea creşterii siguranţei operaţionale şi/sau a eficienţei;

b) modificarea capacităţii spaţiului aerian;

c) reducerea impactului operaţiunilor aeriene asupra mediului;

d) schimbări în structura spaţiului aerian, în infrastructura de aerodrom sau în infrastructura CNS;

e) corectarea deficienţelor constatate;

f) altele.

1.6. Solicitantul transmite furnizorului de servicii de control al traficului aerian cererea de modificare sau de proiectare a unei proceduri de zbor instrumental noi.

1.7. Coordonatorul împreună cu solicitantul stabilesc părţile interesate ce vor fi consultate în diferite etape ale procesului IFP.

1.8. Coordonatorul procesului IFP organizează întrunirea În care se analizează solicitarea de modificare sau pentru un IFP nou. La întrunire participă AACR. solicitantul şi părţile interesate stabilite.

1.9. În urma analizei solicitării, coordonatorul procesului IFP aprobă/respinge, argumentat, cererea de modificare sau de creare a unei proceduri de zbor instrumental noi şi decide iniţierea/respingerea iniţierii procesului IFP.

1.10. Coordonatorul procesului IFP transmite organizaţiei de proiectare solicitarea de proiectare a procedurii de zbor instrumentai.

2. Etapa 2 - Colectarea şi validarea datelor

2.1. Furnizorul ATS transmite organizaţiei de proiectare, la solicitarea acesteia, cerinţele sale privind turul de pistă (altitudine, direcţie, viteză), puncte de intrare/culoare de tranziţie, informaţii privind sosirile/plecările, rutele preferate, rutele ATS, mijlocele de comunicaţie, restricţii şi orice alte nevoi ale ATS.

2.2. În procesul IFP, organizaţia de proiectare, în principiu, utilizează următoarele date:

a) date de teren: în format electronic (vector sau raster) sau hărţi tipărite;

b) date de obstaculare: coordonatele şi elevaţia obstacolelor artificiale şi naturale;

c) date de aerodrom/heliport: coordonatele ARP/HRP, coordonatele şi elevaţia pragurilor pistei, balizaj, declinaţia magnetică şi variaţia anuală, statistici meteo (dacă este necesar), surse altimetrice;

d) date aeronautice: structura spaţiului aerian, tipul şi clasa spaţiului aerian, căi aeriene/rute, altitudinile de tranziţie/nivele de zbor, procedurile de zbor instrumental din structurile de spaţiu aerian din vecinătate, zone cu perturbaţii/anomalii magnetice;

e) date referitoare la mijloacele de radionavigaţie: tip, coordonate, elevaţia, acoperirea, identificator;

f) puncte de drum semnificative.

2.3. Părţile interesate trebuie să aibă o înţelegere comună cu privire la cerinţele la care trebuie să răspundă modificarea sau procedura nouă. Cerinţele sunt cu privire la:

a) Controlul traficului aerian - asigurarea compatibilităţii procedurii de zbor instrumental nou create sau modificată CU procedurile ATS deja existente la aerodromul în cauză, precum şi cu procedurile de zbor instrumental ale aerodromurilor dispuse în vecinătatea imediată.

b) Utilizatori:

1. necesitatea reducerii traiectelor de zbor:

2. dirijare/control îmbunătăţită;

3. disponibilitatea ghidării în plan vertical;

4. micşorarea minimei meteorologice operaţionale;

5. nivel de siguranţă ridicat al procedurii de zbor instrumental.

c) Spaţiul aerian;

1. restricţii date de spaţiul aerian existent;

2. cerinţe pentru extinderea/ restructurarea spaţiului aerian;

3. zone periculoase, restricţionate şi interzise.

d) Restricţii de mediu:

1. evitarea zonelor populate;

2. evitarea zonelor sensibile (facilităţi chimice, nucleare etc.);

3. proceduri de atenuare a zgomotului atunci când este necesar.

e) Program - data planificată pentru implementare, ţinându-se seama de complexitatea structurii spaţiului aerian existent. Pot fi restricţii suplimentare generate de:

1. necesitatea instruirii personalului ATS pentru integrarea noilor fluxuri de trafic aerian;

2. planificarea implementării noilor sisteme ATM/ANS;

3. cerinţele operatorilor aerieni.

3. Etapa 3 - Elaborarea conceptului procedurii de zbor instrumental

3.1. După finalizarea colectării cerinţelor şi restricţiilor şi după ce au fost verificate toate datele obţinute, organizaţia de proiectare elaborează conceptul procedurii de zbor instrumental.

3.2. Elaborarea conceptului se realizează prin consultarea părţilor interesate. Organizaţia de proiectare stabileşte procedurile necesare desfăşurării consultărilor cu părţile interesate.

3.3. Organizaţia de proiectare transmite coordonatorului procesului IFP conceptul procedurii de zbor instrumental pentru a fi aprobat.

4. Etapa 4 - Analiza conceptului procedurii de zbor instrumental de către părţile interesate

4.1. Coordonatorul procesului IFP consultă părţile interesate cu privire la conceptul procedurii de zbor instrumental, precum şi în ceea priveşte data AIRAC de implementare.

4.2. Coordonatorul procesului IFP, în baza rezultatelor procesului de consultare, aprobă/respinge conceptul procedurii de zbor instrumental.

4.3. Când coordonatorul procesului IFP respinge conceptul procedurii de zbor instrumental:

a) organizaţia de proiectare modifică conceptul; sau

b) părţile interesate reconsideră cerinţele de proiectare a IFP.

4.4. Organizaţia de proiectare trebuie să implementeze proceduri documentate de analizare şi evaluare a observaţiilor/recomandărilor transmise de către părţile interesate referitoare Sa concept.

4.5. Organizaţia de proiectare trebuie să asigure trasabilitatea tuturor modificărilor aduse conceptului IFP.

5. Etapa 5 - Aplicarea criteriilor de proiectare

5.1. După ce au fost obţinute toate datele necesare şi a fost aprobat conceptul procedurii de zbor instrumental, organizaţia de proiectare poate începe procesul de proiectare a procedurii de zbor (FPD).

5.2. Organizaţia de proiectare asigură coordonarea permanentă cu părţile interesate pe timpul procesului FPD.

5.3. Proiectarea procedurilor de zbor instrumental se face folosind una sau o combinaţie din următoarele metode:

a) manuală;

b) aplicaţii software existente;

c) aplicaţii software specializate pentru proiectarea procedurilor de zbor.

5.4. În cazul metodei manuale, proiectarea procedurilor de zbor instrumental trebuie să se facă utilizând doar hărţi originale produse de organizaţii sigure.

5.5. În cazul utilizării aplicaţiilor software, organizaţia de proiectare trebuie să se asigure că acestea sunt validate şi însoţite de manualul de utilizare corespunzător.

5.6. Organizaţia de proiectare trebuie să documenteze următoarele aspectele specifice procesului de proiectare a procedurilor de zbor:

a) criteriile de proiectare aplicabile;

b) furnizorii/sursele datelor de proiectare (datele aeronautice, de teren şi obstaculare etc.);

c) analiza acoperirii mijloacelor de radionavigaţie sau a altor echipamente utilizate în procedura de zbor instrumental;

d) calculele de proiectare, inclusiv parametrii de transformare utilizaţi;

e) parametrii utilizaţi în calculele de proiectare (viteza, unghiul de înclinare în viraj, viteza vântului, temperatura, gradientul de coborâre/urcare, timpi/durate ale procedurii, limitele de pierdere a înălţimii, coeficienţii suprafeţelor de evaluare ale obstacolelor etc.);

f) cerinţe specifice de validare (gradul de siguranţă, acoperirea mijloacelor de radionavigaţie etc.);

g) rezultatele inspecţiei din zbor (dacă a fost efectuată);

h) fundamentul proiectului procedurii de zbor instrumental;

i) ipoteze şi constrângeri de proiectare;

j) soluţiile de proiectare alternative atunci când există şi motivaţia respingerii lor;

k) propunerile părţilor implicate în procesul de proiectare;

l) datele şi ediţiile/versiunile documentelor de referinţă utilizate;

m) informaţiile/datele care trebuie publicate în documentele de informare aeronautică;

n) orice alte aspecte ce au relevanţă în procesul FPD (de exemplu: aplicaţiile software utilizate, restricţii aplicabile în diferite etape ale procedurii, consideraţii de protecţia mediului, aspecte financiare etc.).

5.7. Procesul FPD se finalizează prin:

a) schiţe ale procedurii de zbor instrumental;

b) descrierea text a procedurii;

c) calcule şi coordonate;

d) declaraţia organizaţiei de proiectare de conformare cu criteriile de proiectare;

e) detalii privind abaterile de la criteriile de proiectare şi evidenţe ale aprobării acestora.

6. Etapa 6 - Documentarea şi arhivarea datelor în procesul IFP

6.1. Trasabilitatea este un element important în proiectarea procedurilor de zbor instrumental. Toate ipotezele şi metodele de lucru folosite în proiectarea IFP trebuie documentate şi păstrate pentru o perioadă de timp cel puţin egală cu durata de viaţă a procedurii de zbor instrumental.

6.2. Organizaţia de proiectare arhivează documentele-suport, cum sunt foi cu calcule, schiţe, precum şi alte documente relevante. Acestea trebuie păstrate în acelaşi loc, pe toată durata de viaţă a procedurii, într-un mod care să permită utilizarea lor.

6.3. După retragerea unei proceduri, organizaţia de proiectare arhivează în format electronic datele folosite în procesul FPD. Datele arhivate trebuie să rămână disponibile într-o formă care să permită, mai târziu, repetarea sau validarea procesului FPD.

6.4. AACR păstrează documentaţia specifică pe baza căreia aprobă procedurile de zbor instrumental pe toată durata de viaţă a acestora.

6.5. După retragerea unei proceduri de zbor instrumental, AACR arhivează documentaţia specifică pe baza căreia a aprobat procedurile de zbor instrumental conform prevederilor reglementărilor aplicabile.

7. Etapa 7 - Desfăşurarea de activităţi privind siguranţa

7.1. Evaluarea de siguranţă este realizată de un grup de specialişti, formată din reprezentanţi ai părţilor interesate stabilite pentru această etapă. Grupul este condus de reprezentatul coordonatorului procesului IFR

7.2. Evaluarea de siguranţă a procesului IFP se concentrează pe două aspecte importante:

a) felul în care sunt aplicate procedurile utilizate în procesul de proiectare, de la iniţierea până la finalizarea acestuia;

b) implementarea procedurii de zbor instrumental, ţinându-se cont de interfaţa/legătura cu alte proceduri existente în locaţia respectivă, complexitatea şi încărcarea pentru un controlor de trafic aerian, pentru echipaj etc.

7.3. Scopul general al evaluării de siguranţă este de a îndeplini următoarele obiective:

a) să evidenţieze faptul că conceptul de bază al întregii proceduri este sigur;

b) să evidenţieze faptul că tot ceea ce este necesar pentru implementarea în siguranţă a procedurii a fost precizat (aspecte referitoare la echipament, personal, spaţiul aerian);

c) proiectul este corect. Acest lucru însemnă că:

1. proiectul este coerent - este consecvent funcţional (echipament, proceduri şi personal), şi în utilizarea datelor;

2. cerinţele operaţionale sunt identificate şi îndeplinite;

3. Îndeplineşte criteriile de siguranţă în condiţii operaţionale normale.

d) proiectul este robust;

e) sunt reduse suficient riscurile posibile datorate unor defecţiuni interne, astfel încât, pe ansamblu, criteriile de siguranţă să fie îndeplinite,

8. Etapa 8 - Validarea la sol şi verificarea criteriilor de proiectare

8.1. Validarea la soi este obligatorie. Aceasta cuprinde analiza sistematică a etapelor şi calculelor procedurii de zbor, precum şi a impactului procedurii asupra operaţiunilor de zbor.

8.2. Validarea la sol cuprinde două etape:

a) verificarea procedurii de zbor instrumental;

b) validarea premergătoare zborului de validare a procedurii de zbor instrumental.

8.3. Verificarea procedurii de zbor se execută de către un proiectant independent şi are ca scop:

a) confirmarea aplicării corecte a criteriilor de proiectare;

b) evaluarea obstacolelor pentru situaţiile în care nu se poate garanta acurateţea şi integritatea datelor de teren şi obstaculare.

8.4. Validarea premergătoare validării din zbor are ca scop identificarea unor probleme din perspectiva operaţională a zborului.

8.5. În cadrul validării premergătoare validării din zbor se desfăşoară următoarele activităţi specifice;

a) se inventariază pachetul IFP;

b) se analizează cerinţele operaţionale şi de instruire;

c) se Stabilesc etapele următoare în procesul de validare.

9. Etapa 9 - Validarea din zbor

Se execută în conformitate cu prevederile cap. 6 art. 6.3 din actuala reglementare.

10. Etapa 10 - Consultarea părţilor interesate

10.1. Organizaţia de proiectare transmite procedura de zbor instrumental validată, pentru consultare, coordonatorului procesului IFP.

10.2. Coordonatorul procesului IFP transmite procedura de zbor instrumental validată, pentru consultare, părţilor interesate şi la AACR.

10.3. Pe baza propunerilor părţilor interesate organizaţia de proiectare proceduri de zbor instrumental elaborează o declaraţie referitoare la îndeplinirea cerinţelor stabilite iniţial.

10.4. Acordul părţilor interesate este unul dintre documentele care se pune la dispoziţia AACR pentru aprobarea procedurilor de zbor instrumental.

11. Etapa 11 - Aprobarea procedurii de zbor instrumental

AACR aprobă procedurile de zbor instrumental. Procesul de aprobare se desfăşoară conform cap. 6 din actuala reglementare.

12. Etapa 12 - Elaborarea documentaţiei ce trebuie publicată în AIP România

După aprobarea IFP de către AACR, organizaţia de proiectare trimite pachetul FPD furnizorului AIS pentru a elabora documentaţia ce trebuie publicată în AIP România. Pachetul FPD va include şi proiectul bazei de amendament pentru publicarea informaţiilor în AIP România. Furnizorul AIS elaborează documentaţia, având la bază prevederile RACR-HA, ediţia în vigoare şi ale RACR-AIS, ediţia în vigoare.

13. Etapa 13 - Verificarea documentaţiei ce trebuie publicată în AIP România

Furnizorul AIS elaborează documentaţia ce trebuie publicată în AIP România.

Furnizorul AIS transmite documentaţia (text şi hărţi) în consultare furnizorului ATS, AACR, operatorului de aerodrom, operatorilor aerieni şi organizaţiei de proiectare. Aceştia verifică documentaţia din punct de vedere al integralităţii şi al corectitudinii informaţiilor şi transmit furnizorului AIS propunerile lor în termen de 15 zile de la primirea documentaţiei.

Furnizorul AIS, după consultarea părţilor interesate, elaborează baza AIS ce cuprinde şi documentaţia ce trebuie publicată în AIP

14. Etapa 14 - Publicarea în AIP România

Furnizorul AIS trimite baza AIS, pentru aprobare la AACR.

Baza AIS conţine documentaţia ce trebuie publicată. Se dă aprobare pentru publicarea în AIP, dacă documentaţia este conformă cu procedura IFP aprobată. În acelaşi timp, aprobarea se dă în contextul existenţei prealabile a acceptării modificării sistemului ATM.

15. Etapa 15 - Mentenanţa procedurilor de zbor instrumental

Mentenanţa procedurilor de zbor instrumental constă în evaluarea impactului modificărilor semnificative ale datelor aeronautice de obstaculare, aerodrom şi navigaţie, precum şi al modificării criteriilor de proiectare, cerinţelor utilizatorilor şi standardelor de reprezentare grafică. În funcţie de rezultatele evaluării se decide iniţierea procesului IFP.

16. Etapa 16 - Revizuirea periodică a procedurilor de zbor instrumental

La un interval de timp de 5 ani sunt analizate datele aeronautice care au stat la baza proiectării procedurii de zbor instrumental, precum şi criteriile de proiectare.

Dacă în urma analizei rezultă modificări cu impact asupra procedurii de zbor instrumental, atunci se iniţiază procesul IFP.

 

ANEXA  C*)

la reglementare

 

APROBAREA IFP

 

 

 


*) Anexa C este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind declasarea monumentului istoric Depozit, situat în str. Griviţa nr. 179, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, categoria m - monument, II - arhitectură, grupă valorică B, având cod LMI CL-II-m-B-14641 din Lista monumentelor istorice

 

Având în vedere Referatul nr. 4.771/2015 din 16 august 2017 de aprobare a proiectului de Ordin al ministrului culturii privind declasarea monumentului istoric Depozit, str. Griviţa nr. 179, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, categoria II, monument de arhitectură, grupă valorică B, cod LMI CL-II-m-B-14641,

în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (3) lit. c) coroborate cu art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se declasează din Lista monumentelor istorice imobilul clasat ca monument istoric sub denumirea Depozit, situat în str. Griviţa nr. 179, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, categoria II, monument de arhitectură, grupă valorică B, cod LMI CL-II-m-B-14641.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Lucian Romaşcanu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2017.

Nr. 2.864.

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B a Conacului Stîrcea din comuna Văleni, judeţul Neamţ, şi a două subcomponente, Conacul şi Parc dendrologic, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, situate în extravilanul comunei Văleni, judeţul Neamţ

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.347/2016 din 5 aprilie 2017 a proiectului de Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B a Conacului Stîrcea din comuna Văleni, judeţul Neamţ, şi a două subcomponente, Conacul şi Parc dendrologic, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, situate în extravilanul comunei Văleni, judeţul Neamţ,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2 260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1)şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează ca monument istoric Conacul Stîrcea, categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice NT-II-a-B-21131, cu două subcomponente, Conacul, având cod LMI NT-II-m-B-21131.01, şi Parc dendrologic, având cod LMI NT-II-m-B-21131.02, ambele în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, toate cele trei fiind situate în extravilanul comunei Văleni, judeţul Neamţ.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Lucian Romaşcanu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2017.

Nr. 2.865.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a ansamblului monumentului istoric Conacul Stîrcea, situat în extravilanul comunei Văleni, judeţul Neamţ

 

 

Coordonate stereo 70 Nord (X)

Coordonate stereo 70 Est (Y)

1

615895,340

628021,012

2

615914,937

628056,719

3

615915,282

628060,829

4

615921,478

628073,766

5

615932,719

628093,661

6

615950,621

628124,786

7

615963,580

628147,290

8

615969,353

628157,503

9

615971,604

628165,402

10

615931,869

628214,725

11

615924,300

628221,607

12

615894,365

628250,623

13

615859,131

628291,321

14

615826,250

628323,970

15

615732,440

628389,740

16

615702,460

628407,270

17

615692,530

628412,718

18

615630,255

628441,442

19

615594,324

628456,828

20

615551,656

628480,261

21

615528,878

628490,854

22

615532,148

628450,157

23

615525,228

628439,940

24

615437,562

628437,204

25

615430,281

628428,396

26

615429,094

628379,849

27

615419,475

628352,718

 

28

615369,808

628348,953

29

615364,039

628339,665

30

615358,539

628265,659

31

615364,534

628264,168

32

615363,945

628242,748

33

615360,006

628242,737

34

615357,174

628195,164

35

615368,841

628194,766

36

615365,261

628155,544

37

615355,089

628110,312

38

615357,499

628084,175

39

615359,532

628066,040

40

615371,605

628039,907

41

615670,977

628032,971

42

615683,616

627960,496

43

615673,705

627860,778

44

615710,623

627853,654

45

615767,553

627845,028

46

615809,814

627839,241

47

615854,907

627833,269

48

615881,180

627830,816

49

615926,976

627822,923

50

615984,691

627816,958

51

616037,413

627810,649

52

616056,053

627917,041

53

615980,064

627961,138

54

615890,271

628011,188