MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 776         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 10 septembrie 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

799. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

800. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.110/1.228. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere a performanţelor sale culturale, pentru atenţia permanentă acordată filmului românesc, precum şi pentru crearea de legături culturale şi economice între România, piaţa germană de film şi publicul internaţional prezent la Berlin,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F „Promovarea culturii”, domnului Dieter Kosslick, director al Festivalului Internaţional de Film de la Berlin (2001-2018), Republica Federală Germania.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 6 septembrie 2018.

Nr. 799.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi ale art. 8 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 460/2002 privind Ordinul Virtutea Aeronautică şi Medalia Virtutea Aeronautică,

în semn de apreciere pentru serviciile militare aduse României în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pentru ţinuta morală de care a dat dovadă de-a lungul întregii sale cariere militare, precum şi pentru exemplul de conduită civică,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler cu însemn pentru militari domnului sublocotenent în retragere Florea V. Constantin.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 6 septembrie 2018.

Nr. 800.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.110 din 5 septembrie 2018

Nr. 1.228 din 31 august 2018

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 10.215 din 5.09.2018 ai Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 3.789 din 31.08.2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţia 247 se abrogă.

2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu Infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 242-246, 455, 472 şi 497-500 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

.242

W59332001

J01MA14

MOXIFLOXACINUM

MOXIFLOXACINÂ AUROBINDO 400 mg

C0MPR. FILM.

400 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

MALTA

CUTIE CU BUST. PVC- PVDC/AL X 5 COMPR, FILM.

PRF

5

3,648000

4,930000

0,000000

243

 

 

MOXIFLOXACINUM

MOFIL400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF.

ISLANDA

CUTIE CU BLIST. PA/AL/ PVC- ALX 5 COMPR. FILM.

 

5

4,377600

5,916000

1,290000

244

 

 

MOXIFLOXACINUM

AVELOX® 400 mg

C0MPR. FILM.

400 mg

BAYERAG

GERMANIA

CUTIE X 1 BLIST. TRANSPARENT PP/ALX 5 COMPR. FILM.

 

5

4,377600

5,916000

3,430000

245

 

 

MOXIFLOXACINUM

MOFLAXA 400 mg

COMPR. FILM,

400 mg

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU BLISTEREDIN OPA- AL-PVC/AL CONŢINÂND 5 COMPRIMATE FILMATE

 

5

4,377600

5,916000

1,290000

246

 

 

MOXIFLOXACINUM

AVELOX® 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

BAYER PHARMAAG

GERMANIA

CUTIE X 1 BLIST. TRANSPARENT PP/ALX 5 COMPR. FILM.

 

5

4,377600

5,916000

3,430000

 

455

 

 

NEVIRAPINUM

VIRAMUNE 400 mg

COMPR. EL1B. PREL.

400 mg

BOEHRINGER

INGELHEIM

INTERNATIONAL

GMBH

GERMANIA

CUTIE CU UN FLACON DIN PEID X 30 COMPR. CU ELtB. PRELUNGITĂ

 

30

13,416799

16,150399

3,283934

 

472

 

 

LOPINAVIRUM+ RITONAVIRUM “

KALETRA 200 mg/50 mg

COMPR. FILM.

200 mg/ 50 mg

ABBVIE LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC.DIN PEID X 120 COMPR. FILM.

 

120

9,335299

10,557000

2,659666

 

497

 

 

IMUNOGLOBULlNà NORMALà PT. ADM INTRAVASCULAR”

INTRATECT 50 g/l

SOL. PERF.

50 g/l

BIOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC.DIN STICLĂ A 20 ML SOL. PERF.

 

1

203,850000

248,860000

0,000000

498

 

 

IMUNOGLOBULlNĂ NORMALĂ PT. ADM INTRAVASCULARA**

INTRATECT 50 g/l

SOL. PERF.

50 g/l

BIOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC.DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.

 

1

1.883,250000

2.090,900000

0,000000

 

499

W59114003

J06BA02

IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PT. ADM. INTRAr VASCULARĂ**

INTRATECT 50 g/l

SOL. PERF.

50 g/l

BIOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN

STICLĂ A

100 ML SOL. PERF

PRF

1

1.031,500000

1.162,490000

0,000000

500

W59114002

J06BA02

IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PT. ADM. INTRA- VASCULARĂ**

INTRATECT 50 g/l

SOL. PERF.

50 g/l

BIOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN

STICLĂ A

50 ML SOL. PERF.

PRF

1

530,740000

616,660000

0,000000

 

3. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu Infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, după poziţia 522 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile 523-533, cu următorul cuprins:

 

.523

W64244003

 

MEROPENEMUM

MEROPENEM ACCORD 1 g

PULB. PT. SOL INJ./PERF,

19

ACCORD

HEALTHCARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONŢIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

 

10

26,400000

32,229600

32,220400

524

 

 

MEROPENEMUM

MEROPENEM ACCORD 500 mg

PULB. PT. SOL.

INJ./PERF.

500 mg

ACCORD

HEALTHCARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONŢIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

 

10

15,840000

19,338000

15,999000

525

 

 

AZITHROMYCINUM

SUMAMED 250 mg

CAPS.

250 mg

TEVAB.V.

OLANDA

CUTIE CU 1 BUST. PVC- PVDC/AL X 6 CAPS.

 

6

2,815999

3,805999

1,260667

526

 

 

AZITHROMYCINUM

SUMAMED 125 mg

COMPR. FILM.

125 mg

TEVAB.V.

OLANDA

CUTIE CU 1 BUST. PVC/AL X 6 COMPR. FILM.

 

6

3,068333

4,146666

0,000000

527

 

 

AZITHROMYCINUM

SUMAMED 500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

TEVAB.V.

OLANDA

CUTIE CU 1 BUST PVC/AL X 3 COMPR. FILM.

 

3

3,607999

4,876000

3,707333

528

 

 

AZITHROMYCINUM

SUMAMED FORTE 200 mg/ 5 ml

PULB. PT. SUSP. ORALĂ

200

mg/5m!

TEVA B.V.

OLANDA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID CONŢINÂND PULB. PT. 30 ML SUSP. ORALĂ, 0 SERINGĂ PT. ADMINISTRARE ORALĂ DIN PE/PS SAU PP/PP ŞI 0 LINGURIŢĂ DOZATOARE

 

1

30,340000

39,680000

0,000000

529

 

 

LINEZOLIDUM

LINEZOLIO

ACCORD 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

ACCORD

HEALTHCARE LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONŢIN 300 ML SOL. PERF.

 

10

108,858000

122,470000

0,000000

 

530

W64015001

J05AE03

RITONAVIRUM”

RITONAVIR MYLAN 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

MYLAN S.A.S.

FRANŢA

CUTIE CU 1 FLAC.PEID X 30 COMPR. FILM.

 

30

2,072000

2,620000

0,000000

531

W61530002

J05AF05

LAMIVUDINUM

EPIVIR 300 mg

COMPR. FILM.

300mg

VIIV HEALTHCARE UK LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.

 

30

8,109199

9,899599

0,897734

532

W63761002

J05AG01

NEVIRAPINUM

NEVIRAPINĂ ACCORD 400 mg

COMPR. ELIB. PREL.

400 mg

ACCORD

HEALTHCARE LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC/

AL X 30X1 COMPR. ELIB. PREL.

 

30

11,180666

13,458666

0,000000

533

W64170005

J05AR10

LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM”

LOPINAVIR/ RJTONAVIR MYLAN 200 mg/50 mg

COMPR. FILM.

200 mg/ 50 mg

MYLAN S.A.S.

FRANŢA

CUTIE CU 1 FLAC. X 120 COMPR. FILM.

 

120

7,779416

8,797500

0,000000”

 

4. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză”, poziţiile 122-126 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

,122

W59332001

J01MA14

MOXIFLOXACI NUM

MOXIFLOXACINĂ AUROBINDO 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

MALTA

CUTIE CU BLIST. PVC- PVDC/AL X 5 COMPR. FILM.

PRF

5

3,648000

4,930000

0,000000

123

 

J01MA14

MOXIFLOXACINUM

MOFIL400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF.

ISLANDA

CUTIE CU BLIST. PA/AL/ PVC- AL X 5 COMPR. FILM.

PRF

5

4,377600

5,916000

1,290000

124

W63876001

J01MA14

MOXIFLOXACI NUM

AVELOX® 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

BAYERAG

GERMANIA

CUTIE X 1 BLIST. TRANSPARENT PP/ALX 5 COMPR. FILM.

PRF

5

4,377600

5,916000

3,430000

125

W60943001

J01MA14

MOXIFLOXACINUM

MOFLAXA 400 mg

COMPR, FILM.

400 mg

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU B LISTE RE DIN OPA- AL-PVC/AL CONŢINÂND 5 COMPRIMATE FILMATE

PRF

5

4,377600

5,916000

1,290000

126

W57939001

J01MA14

MOXIFLOXACINUM

AVELOX® 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

BAYER PHARMA AG

GERMANIA

CUTIE X 1 BLIST. TRANSPARENT PP/ALX 5 COMPR. FILM.

P-RF

5

4,377600

5,916000

3,430000”

 

5. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză”, poziţia 127 se abrogă.

6. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză”, după poziţia 169 se introduce o nouă poziţie, poziţia 170, cu următorul cuprins:

 

„170

 

 

LINEZOLIDUM

LINEZOLID

ACCORD

2 mg/ml

SOL. PERF

2mg/ml

ACOORD

HEALTHCARE LTO.

MAREA

BRITANIE

CUTIE OU 10 PUNGI DIN

PLASTIC POLIOLEFINIC

(PE) MULTISTRAT CARE

CONŢIN 300 ML SOL

PERF.

 

10

108,858000

122,470000

0,000000”

 

7. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 7 şi 52 se abrogă.

8. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 261, 269-275, 277 şi 283 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

.261

W62028002

 

IMATINIBUM**1

I MAŢI Ni B CIPLA 400 mg

CAPS,

400 mg

CIPLA EUROPE NV

BELGIA

CUTIE CU BUST. PVC- PE-PVDC/AL X 30 CAPS.

 

30

27,588400

31,597600

101,670733

 

269

W59590001

L01XE01

IMATINIBUM**1

IMATINIB TEVA 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

TEVA PHARMA B.V.

OLANDA

CUTIE CU BLIST. OPA/AL/PVC/AL A CÂTE 30 X 1 COMPRIMAT

 

30

27,588400

31,597600

168,307400

270

W59487003

L01XE01

IMATINIBUM**1

IMAKREBIN 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

ALVOGEN IPCO S.A.R1.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. PVC- PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

 

30

27,588400

31,597600

138,754400

271

W59501001

L01XE01

IMATINIBUM**1

IMATINIB ZENTIVA 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU 3 BLIST. PVC- PE-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.

 

30

27,588400

31,597600

144,346733

272

W61686003

L01XE01

IMATINIBUM**1

IMATINIB FRESENIUS KABI 400 mg

COMPR, FILM.

400 mg

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE CU BLIST. PVC- PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

 

30

27,588400

31,597600

160,756733

273

W59853006

L01XE01

IMATINIBUM**1

MEAXIN 400 mg

COMPR, FILM,

400 mg

KRKA. D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU BLIST. PVC- PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

 

30

27,588400

31,597600

121,456733

274

 

L01XE01

IMATINIBUM**1

IMATINIB GLENMARK 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

GLENMARK

PHARMACEUTiCALS

S.R.O.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC- PE-PVDC/AL X 30 COMPR FILM.

 

30

27,588400

31,597600

0,870733

 

275

 

L01XE01

IMATINIBUM**1

IM AŢIN IB ACCORD 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

ACCORD

HEALTHCARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

BUST. PVC/PVDC/ALX 30 COMPR. FILM.

 

30

27,588400

31,597600

1,284066

 

277

W63901001

L01XE03

ERL0TINIBUM**1

ERLOTINIB MYLAN 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

MYLAN SAS.

FRANŢA

CUTIE CU BLIST. QPA- AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

 

30

121,752000

134,235666

0,000000

 

283

W63902001

 

ERL0TINIBUM”1

ERLOTINIB MYLAN 150 mg

COMPR. FILM.

150 mg

MYLAN SAS.

FRANŢA

CUTIE CU BLIST. OPA- AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

 

30

151,444800

166,601000

0,000000*

 

9. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, după poziţia 494 se introduc zece noi poziţii, poziţiile 495-504, cu următorul cuprins:

 

*495

W64372001

L01AA01

CYCLOPHOS-

PHAMIDUM

ENDOXAN 200 mg

PULB. PT. SOL. PERF./ INJ. LV.

200 mg

TEVAB.V.

OLANDA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ PULB. PT. SOL. PERF./INJ

 

1

11,760000

15,890000

0,000000

496

 

 

BENDAMUSTINUM^I

BENDAMUSTINĂ ACCORD 2,5 mg/ml

PULB. PT, CONC. PT. SOL. PERF.

2.5 mg/ml

ACCORD

HEALTHCARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 5 FLAC, DIN STICLĂ BRUNĂ. CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONŢINE 25 MG BENDAMUSTINĂ

 

5

191,764000

216,652000

0,000000

497

 

 

BUSULFANUM

BUSULFAN FRESENIUS KABI 6 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

6 mg/ml

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

AMBALAJ COLECTIV CU 8 FLAC. (8 CUTII A CÂTE 1 FLAC.) X 10 ML

 

8

656,190000

720,016250

0,000000

498

 

 

DOCETAXELUM

DOCETAXEL KAB1120 mg/

6 ml

CONC. PT. SOI. PERF

20 mg/ 1 ml

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA INCOLORĂ X 6 ML CONCENTRAT CE CONŢINE 120 MG DOCETAXEL

 

1

892,210000

1.010,660000

0,000000

499

 

 

DOCETAXELUM

DOCETAXEL KABI 20 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF

20 mg/ml

FRESENIUS KABi DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X1 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUŢIE PERFUZABILÂ X 20 MG DOCETAXEL

 

1

49,716000

65,028000

59,722000

 

500

W64537001

 

DOCETAXELUM

DOCETAXEL KABI80 mg/4 ml

CONC. PT. SOL. PERF.

20 mg/ml

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA INCOLORĂX 4 ML CONCENTRAT CE CONŢINE 80 MG

DOCETAXEL

 

1

185,136000

226,008000

258,202000

501

 

 

CABAZITAXELUM”

10

JEVTANA

CONC. + SOLV. PT. SOL. PERF.

60 mg

SANOFI- AVENTIS

GROUPE

FRANŢA

CUTIE CU 1 FL. DIN STICLĂ X 1.5 ML CONCENTRAT +1 FL. DIN STICLĂ X 4,5 ML SOLVENT

 

1

15.707,210000

17.159,030000

0,000000

502

 

 

IMATINIBUM**1

IMATINIB KOANAA100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

KOANAA

HEALTHCARE GMBH

AUSTRIA

CUTIE CU BUST. PVC- PVDC/ALX 120 COMPR. FILM.

 

120

3,915083

4,585333

0,000000

503

 

 

IMATINIBUM**1

IMATINIB KOANAA 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

KOANAA

HEALTHCARE GMBH

AUSTRIA

CUTIE CU BUST. PVC- PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

 

30

22,990333

26,331333

0,000000

504

 

 

B0RTEZ0MIBUM*1

BORTEZOMIB SUN 3,5 mg

PULB. PT. SOL. INJ.

3.5 mg

SUN

PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE

B.V.

OLANDA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE CAPACITATE 10 ML CE CONŢINE 3,5 BORTEZOMIB

 

1

636,000000

739,020000

2.103,900000

 

10. La secţiunea P4 „Programul naţional de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple”, poziţia 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

.9

W62547Q02

L03AX13

GLATIRAMER ACETAT **1

COPAXONE 40 mg/ml

SOLINJ.ÎN

SERINGA

PREUMPLUTĂ

40 mg/ml

TEVA

PHARMACEUTSCALS

SRL.

ROMÂNIA

CUTIE CU 12 SERINGI PREUMPLUTE A CÂTE 1 ML SOL. INJ ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

 

12

203,133000

225,229999

60,347501

 

11. La secţiunea P4 „Programul naţional de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple”, după poziţia 13 se introduce O nouă poziţie, poziţia 14, cu următorul cuprins:

 

„14

W64563002

L03AX13

GLATIRAMER ACETAT **1

REMUREL 40 mg/ml

SOLINJ.ÎN

SERINGĂ

PREUMPLUTĂ

40 mg/ml

ALVOGEN IPCO S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU 12 SERINGI PREUMPLUTE X1 ML SOL. INJ.

 

12

169,277500

187,691666

0,000000

 

12. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat”, poziţia 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„122

W52375Q05

A10BH02

VILDAGLIPTINUM **

GALVUS 50 mg

COMPR.

50 mg

NOVARTIS EUROPHARM LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 56 COMPR.

(BLISTER

PA/AL/PVC//AL)

 

56

2,113285

2,672142

0,576608

 

13. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat-Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat”, după poziţia 163 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 164-166, cu următorul cuprins:

 

.164

W64009002

A10AB04

INSULINUM

LISPRO”

HUMALOG

100 unităţî/ml

JUNIOR

KWIKPEN

SOLINJ.ÎN

STILOU

INJECTOR

(PEN)

PREUMPLUT

100

unltăţi/ml

ELI LILLY

NEDERLAND BV

OLANDA

CUTIE CU 5 STILOURI

îNJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE A CÂTE 3 ML SOL INJ.

PRF

5

28,236000

34,471200

1,408800

165

W64292003

A10AE04

INSULINUM GLARGINE -*

SEMGLEE 100 unităţi/ml

SOL INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN)

PREUMPLUT

100

unităţi/ml

MYLAN SAS.

FRANŢA

CUTIE X 5 STILOURI ÎNJECTOARE PREUMPLUTE (PEN)- 3 ML

PRF

5

32,232000

39,350000

0,000000

166

W64117005

A10BH02

VILDAGLIPTINUM**

DALMEViN 50 mg

COMPR.

50 mg

MEDOCHEMIE LTD

CIPRU

CUTIE CU BLIST. PA- AL- PVC/AL X 56 COMPR.

PRF

56

1,761071

2,226785

0,000000”

 

14. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, subprogramul P6.1 „Hemofilie şi talasemie”, după poziţia 56 se Introduc trei noi poziţii, poziţiile 57-59, cu următorul cuprins:

 

„57

W61672001

B02BD02

FACTOR VIII DE COAGULARE

BERIATE 1000 UI

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.

1000 UI

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT, SOL INJ,/ PERF. + 1 FLAC. DIN STICLĂ CU SOLV. CU 10 ML APĂ PT. PREPARATE INJ. ŞI CUTIE CU DISPOZ. DE ADM. COMPUS DIN: 1 DISPOZ. DE TRANSFER CU FILTRU 20/20,

1 SERINGĂ DE 10 ML,

1 SET PT. FUNCŢIE VENOASĂ. 2 TÂMP. + PLASTURE

 

1

1.485,636000

1.665,120000

242,530000

58

W61673001

B02BD02

FACTOR VIII DE COAGULARE

BERIATE 2000 UI

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.

2000 U!

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. + 1 FLAC. DIN STICLĂ CU SOLV. CU 10MLAPÂ PT, PREPARATE INJ. ŞI CUTIE CU DISPOZ. DE ADM. COMPUS DIN:

1 DISPOZ. DE TRANSFER CU FILTRU 20/20,1 SERINGĂ DE 10 ML, 1 SET PT. PUNCŢIE VENOASĂ,

2 TÂMP. + PLASTURE

 

1

4.559,410000

5.007,910000

0,000000

 

59

W61671001

B02BD02

FACTOR VIII DE COAGULARE

BERIATE 500 UI

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.

500UI

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. + 1FLAC. DIN STICLĂ CU

SOLV. CU 5ML APĂ PT. PREPARATE INJ. ŞI CUTE CU DISPOZ. DE ADM, COMPUS DIN:

1 DISPOZ. DE TRANSFER CU FILTRU 20/20,

1 SERINGĂ DE 5 ML, 1 SET PT. PUNCŢIE VENOASÂ, 2 TÂMP. + PLASTURE

 

1

566,400000

663,156000

271,704000

 

15. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, subprogramul P6.2 „Epidermoliza buloasă”, după poziţia 17 se introduc două noi poziţii, poziţiile 18 şi 19, cu următorul cuprins:

 

u18

 

 

PHENYTOINUM

FENITOINĂ SODICĂ ACCORD 50 mg/ml

SOL INJ./ PERF.

50 mg/ml

ACCORD

HEALTHCARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 5 FIOLE ÎN BLISTER DIN PVC/HÂRTIE, DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 5 ML X 5 ML SOL INJ./PERF.

 

5

10,128000

12,806000

0,000000

19

 

 

PHENYTOINUM

FENITOINĂ SODICĂ ACCORD 50 mg/ml

SOL INJ./ PERF.

50 mg/ml

ACCORD

HEALTHCARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 5 FIOLE ÎN TĂVIŢĂ DIN POLISTIREN, DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 5 ML X 5 ML SOL. INJ./PERF.

 

5

10,128000

12,806000

0,000000

 

16. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză”, poziţia 26 se abrogă.

17. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” , subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune”, punctul „P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune”, poziţiile 14-17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„14

 

 

IMUNOGLOBULlNA NORMALĂ PT. ADM INTRAVASCULARĂ1*

INTRATECT 50 g/l

SOL. PERF.

50g/l

BJOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 20 ML SOL. PERF.

 

1

203,850000

248,860000

0,000000

 

15

W59114004

J06BA02

IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

INTRATECT 50 g/l

SOL. PERF.

50g/l

BIOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF

 

1

1.883,250000

2.090,900000

0,000000

16

W59114003

J06BA02

IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

INTRATECT 50 g/l

SOL. PERF

50g/l

BIOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A100 ML SOL. PERF

 

1

1.031,500000

1.162,490000

0,000000

17

W59114002

 

IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ*

INTRATECT

50 g/l

SOL. PERF.

S0g/l

BIOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 50 ML SOL. PERF

 

1

530,740000

616,660000

0,000000

 

18. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” , subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficienţă primară”, poziţiile 13-16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„13

W59114C01

J06BA02

IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ”

INTRATECT

50 g/l

SOL. PERF

50g/l

BIOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC, DIN STICLĂ A 20 ML SOL. PERF

 

1

203,850000

248,860000

0,000000

14

W59114004

 

IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ”

INTRATECT

50 g/l

SOL. PERF.

50g/l

BIOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.

 

1

1.883,250000

2.090,900000

0,000000

15

W59114003

J06BA02

IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ”

INTRATECT

50 g/l

SOL. PERF,

50g/l

BIOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC, DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF

 

1

1.031,500000

1.162,490000

0,000000

16

W59114002

J06BA02

IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ”

INTRATECT 50 g/l

SOL. PERF

50g/l

BIOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 50 ML SOL. PERF.

 

1

530,740000

616,660000

0,000000

 

19. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.1 „Transplant medular”, poziţiile 168-171 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„168

 

 

IMUNOGLOBULINĂ

NORMALĂ PT. ADM.

INTRAVASCULARĂ**

INTRATECT50 g/l

SOL. PERF

50g/l

BSOTEST PHARMA

GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN

STICLĂ A 20 ML SOL.

PERF.

PRF

1

203,850000

248,860000

0,000000

 

169

W59114004

J06BA02

IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

INTRATECT50g/l

SOL. PERF.

50g/l

BIOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.

 

1

1.883,250000

2.090,900000

0,000000

170

W59114003

J06BA02

IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ”

INTRATECT50 g/l

SOL. PERF.

50g/l

BIOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A100 ML SOL. PERF

 

1

1.031,500000

1.162,490000

0,000000

171

W59114002

J06BA02

IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ*

INTRATECT 50 g/l

SOL. PERF.

SOg/l

BIOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA A 50 ML SOL. PERF.

 

1

530,740000

616,660000

0,000000

 

20. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.1 „Transplant medular”, poziţia 178 se abrogă.

21. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.1 „Transplant medular”, după ;ia 306 se introduc zece noi poziţii, poziţiile 307-316, cu următorul cuprins:

 

,307

W64629001

B02AA02

ACIDUM

TRANEXAMICUM 4)

ACIDO

TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. 500 mg/

5 ml

SOL. INJ. PT. ADM. I.V. ŞI ORALĂ

500mg/

5ml

CN UNIFARM - S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.

 

5

2,054400

2,776800

0,909200

308

 

 

MEROPENEMUM

MEROPENEM ACCORD 1 g

PULB. PT. SOL.

INJ./PERF.

ig

ACCORD

HEALTHCARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORA CARE CONŢIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

 

10

26,400000

32,229600

32,220400

309

 

 

MEROPENEMUM

MEROPENEM ACCORD 500 mg

PULB. PT. SOL.

INJ./PERF.

500 mg

ACCORD

HEALTHCARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORA CARE CONŢIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

 

10

15,840000

19,338000

15,999000

310

 

 

LINEZOLIDUM

LINEZOLID ACCORD 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

ACCORD

HEALTHCARE LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONŢIN 300 ML SOL. PERF.

 

10

108,858000

122,470000

0,000000

311

 

 

CYCLOPHOSPHAM1DUM

ENDOXAN 200 mg

PULB. PT. SOL.

PERF./INJ. I.V.

200 mg

TEVAB.V.

OLANDA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORA PULB. PT. SOL. PERF./INJ.

 

1

11,760000

15,890000

0,000000

312

 

 

BUSULFANUM

BUSULFAN FRESENIUS KABi 6 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

6 mg/ml

FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

AMBALAJ COLECTIV CU 8 FLAC. (8 CUTII A CÂTE 1 FLAC.) X10 ML

 

8

656,190000

720,016250

0,000000

 

313

W63391001

N02AX02

TRAMADOLUM

TRAMAL RETARD 100 mg

COMPR. ELIB. PREL.

100 mg

STADAARZNEIMITTEL

AG

GERMANIA

CUTIE X1 BUST. AL/PVDCX10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.

P-RF

10

0,468799

0,633600

0,025400

314

W63391003

 

TRAMADOLUM

TRAMAL RETARD 100 mg

COMPR. ELIB. PREL.

100 mg

STADAARZNEIMITTEL

AG

GERMANIA

CUTIE X1 BLIST. AL/PPX 10 COMPR, FILM, CU ELIB. PREL.

P-RF

10

0,468799

0,633600

0,025400

315

W63389001

 

TRAMADOLUM

TRAMAL RETARD 150 mg

COMPR, ELIB, PREL.

150 mg

STADAARZNEIMITTEL

AG

GERMANIA

CUTIE X 1 BLIST. PVC- PVDC/ALX 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL

P-RF

10

0,630000

0,851000

0,000000

316

W63389002

 

TRAMADOLUM

TRAMAL RETARD 150 mg

COMPR. ELIB. PREL.

150 mg

STADAARZNEIMITTEL

AG

GERMANIA

CUTIE X1 BLIST. PP/AL X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.

P-RF

10

0,630000

0,851000

0,000000”

 

22. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.2 „Transplant de cord”, după poziţia 123 se introduce o nouă poziţie, poziţia 124, cu următorul cuprins:

 

.124

 

 

LINEZOLIDUM

LINEZOLID

ACCORD

2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

ACCORD

HEALTHCARE LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 10 PUNGI DIN

PLASTIC POLIOLEFINIC

(PE) MULTISTRAT CARE

CONŢIN 300 ML SOL PERF.

 

10

108,858000

122,470000

0,000000”

 

23. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, după poziţia 125 se Introduc două noi poziţii, poziţiile 126 şi 127, cu următorul cuprins:

 

.126

W64629001

B02AA02

ACIDUM TRANEXAMICUM 4)

ACIDO

TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. 500 mg/

5 ml

SOL. INJ. PT. ADM. LV. ŞI ORALA

500 mg/ 5 ml

CN UNIFARM - S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.

 

5

2,054400

2,776800

0,909200

127

W64206001

 

LINEZOLIDUM

LINEZOLID ACCORD 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

ACCORD

HEALTHCARE LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONŢIN 300 ML SOL PERF.

 

10

108,858000

122,470000

0,000000”

 

24. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas”, poziţiile 156-159 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

.156

W59114001

J06BA02

imunoglobulinA

NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARA **

INTRATECT

50 g/l

SOL. PERF.

50 g/l

BIOTEST PHARMA

GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN

STICLĂ A 20 ML SOL. PERF

 

1

203,850000

248,860000

0,000000

157

W59114004

J06BA02

imunoglobulinA

NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARA “

INTRATECT 50 g/l

SOL. PERF.

50 g/l

BIOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF

 

1

1.883,250000

2.090,900000

0,000000

158

W59114003

J06BA02

IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARA**

INTRATECT

50 g/l

SOL. PERF.

50 g/l

BIOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF

 

1

1.031,500000

1.162,490000

0,000000

159

W59114002

 

imunoglobulinA

NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARA **

INTRATECT

50 g/l

SOL. PERF,

50 g/l

BIOTEST PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC, DIN STICLĂ A 50 ML SOL. PERF,

 

1

530,740000

616,660000

0,000000”

 

25. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas”, după poziţia 211 se introduc două noi poziţii, poziţiile 212 şi 213, cu următorul cuprins:

 

*212

W64206001

 

LINEZOLIDUM

LINEZOLID ACCORD 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

ACCORD

HEALTHCARE LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONŢIN 300 ML SOL. PERF.

 

10

108,858000

122,470000

0,000000

213

W64372001

L01AA01

CYCLOPHOSPHAMIDUM

ENDOXAN 200 mg

PULB. PT. SOL.

PERF./INJ. I.V.

200 mg

TEVAB.V.

OLANDA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ PULB. PT. SOL. PERF./INJ.

 

1

11,760000

15,890000

0,000000”

 

26. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice”, după poziţia 38 se introduce o nouă poziţie, poziţia 39, cu următorul cuprins:

 

„39

 

 

LINEZOLIDUM

LINEZOLID

ACCORD

2 mg/ml

SOL PERF

2 mg/ml

ACCORD

HEALTHCARE LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 10 PUNGI DIN

PLASTIC POLIOLEFINIC

(PE) MULTISTRAT CARE

CONŢIN 300 ML SOL.

PERF.

 

10

108,858000

122,470000

0,000000”

 

27. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar”, după poziţia 144 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 145-150, cu următorul cuprins:

 

*145

 

 

ACIDUM TRANEXAMICUM 4)

ACIDO

TRANEXAMICO

BIOINDUSTRIA

L.I.M. 500 mg/5 ml

SOL. INJ. PT.

ADM. I.V. Şl

ORALĂ

500 mg/

5 ml

CN UNIFARM - S A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 5 FIOLE X 5 ML

SOL. INJ.

 

5

2,054400

2,776800

0,909200

 

146

 

J01XX08

LINEZOLIDUM

LINEZOLID ACCORD 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

ACCORD

HEALTHCARE LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONŢIN 300 ML SOL.

PERF.

tt

CL

10

108,858000

122,470000

0,000000

147

W63391001

N02AX02

TRAMADOLUM

TRAMAL RETARD 100 mg

COMPR. ELIB. PREL.

100 mg

STADAARZNEIMITTEL

AG

GERMANIA

CUTIE X 1 BUST. AL/PVDC X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.

P-RF

10

0,468799

0,633600

0,025400

148

W63391003

N02AX02

TRAMADOLUM

TRAMAL RETARD 100 mg

COMPR. ELIB. PREL.

100 mg

STADAARZNEIMITTEL

AG

GERMANIA

CUTIE X1 BUST. AL/PP X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.

P-RF

10

0,468799

0,633600

0,025400

149

W63389002

N02AX02

TRAMADOLUM

TRAMAL RETARD 150 mg

COMPR. ELIB. PREL.

150 mg

STADAARZNEIMITTEL

AG

GERMANIA

CUTIE X 1 BUST. PP/AL X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.

P-RF

10

0,630000

0,851000

0,000000

150

W63389001

 

TRAMADOLUM

TRAMAL RETARD 150 mg

COMPR. ELIB. PREL.

150 mg

STADAARZNEIMITTEL

AG

GERMANIA

CUTIE X 1 BLIST. PVC- PVDC/ALX 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL

P-RF

10

0,630000

0,851000

0,000000

 

28. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi”, după poziţia 138 se introduce o nouă poziţie, poziţia 139, cu următorul cuprins:

 

.139

 

 

LAMIVUDINUM

EPIVIR 300 mg

COMPR. FILM.

300 mg

VIIV HEALTHCARE UK

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. PEID X

30 COMPR. FILM.

CL

30

8,109199

9,899599

0,897734

 

29. La secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică”, după poziţia 99 se introduce o nouă poziţie, poziţia 100, cu următorul cuprins:

 

.100

 

 

CINACALCETUM **

CINACALCET

HEATON 30 mg

COMPR.

30 mg

H EATON K S,

REPUBLICA

CEHA

CUTIE CU BLIST, PVC-

PE-PVDC/ALX28 COMPR.

FILM.

 

28

13,271071

15,827857

0,000000

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna septembrie 2018.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Sorina Pintea

Răzvan Teohari Vulcănescu