MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 782         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 12 septembrie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

691. - Hotărāre pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2018-2019

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2018-2019

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2018-2019, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 323 din 12 aprilie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) La programele de studii universitare care intră īn lichidare īncepānd cu anul universitar 2018 - 2019 nu se organizează admitere pentru anul I de studii.

(2) Instituţiile de īnvăţămānt superior vor asigura şcolarizarea studenţilor deja īnmatriculaţi la programele intrate īn lichidare.

(3) Instituţiile de īnvăţămānt superior nu vor īnmatricula noi studenţi, indiferent de modalitatea de īnmatriculare, respectiv prin transfer, continuare de studii, la programele intrate īn lichidare.”

2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se īnlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale, Valentin Popa

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 691,

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 185/2018)

 

Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de Studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de īnvăţămānt sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2018-2019, īn cadrul instituţiilor de īnvăţămānt superior de stat

 

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de īnvăţămānt

Număr de credite de studiu transferabile

Număr maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Inginerie chimică

Aplicaţii ale chimiei īn expertize juridice

Bucureşti

romānă

IF

120

450

Biomateriale pentru ingineria ţesuturilor/ Biomaterials for tissue engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

Chimie alimentară

Bucureşti

romānă

IF

120

Expertizarea alimentelor, produselor chimice şi materialelor

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria proceselor chimice

Bucureşti

romānă

IF

120

Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale

Bucureşti

romānă

IF

120

Micro - şi nanomateriale

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

Procesarea şi designul avansat al materialelor/Advanced materials Processing and design

Bucureşti

engleză

IF

120

 

Produse farmaceutice şi cosmetice

Bucureşti

romānă

IF

120

Protecţia consumatorului. Controlul calităţii produselor

Bucureşti

romānă

IF

120

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale

Bucureşti

romānă

IF

120

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Controlul calităţii şi securitatea produselor alimentare

Bucureşti

romānă

IF

120

Polimeri şi biopolimeri inteligenţi/Smart polymers and biopolymers

Bucureşti

engleză

IF

120

2

Inginerie electrică

Analiza şi modelarea sistemelor electromagnetice

Bucureşti

romānă

IF

120

300

Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria produselor şi serviciilor īn electrotehnică

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie electrică şi informatică aplicată

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme electrice avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme inteligente de instrumentaţie şi măsurare

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria sistemelor electrice integrate īn autovehicule/Integrated electrical systems engineering in vehicles

Bucureşti

engleză

IF

120

3

Inginerie energetică

Eficienţă energetică

Bucureşti

romānă

IF

120

350

Hidrauīică tehnică şi hidroenergetică

Bucureşti

romānă

IF

120

Informatică aplicată īn energetică

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria sistemelor electroenergetice

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie energetică/Energy engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

Inginerie nucleară

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme termoenergetice

Bucureşti

romānă

IF

120

Surse regenerabile de energie

Bucureşti

romānă

IF

120

Servicii energetice

Bucureşti

romānă

IF

120

Energetica oraşelor inteligente

Bucureşti

romānă

IF

120

Hidro-informatică şi ingineria apei

Bucureşti

romānă

IF

120

 

4

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Advanced microelectronics/Microelectronică avansată

Bucureşti

engleză

IF

120

1100

Advanced wireiess Communications/ Comunicaţii fără fir avansate

Bucureşti

engleză

IF

120

Calcul avansat īn sisteme īncorporate/ Advanced computing īn embedded systems

Bucureşti

engleză

JF

120

Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Comunicaţii mobile

Bucureşti

romānă

IF

120

Comunicaţii multimedia

Bucureşti

romānă

IF

120

Electronică şi informatică aplicată

Bucureşti

romānă

IF

120

Electronică şi informatică medicală

Bucureşti

romānă

IF

120

Imagistică avansată medicală

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria calităţii şi siguranţei īn funcţionare īn electronică şi telecomunicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul serviciilor şi reţelelor

Bucureşti

romānă

IF

120

Microelectronică şi nanoeledronică

Bucureşti

romānă

IF

120

Microsisteme

Bucureşti

romānă

IF

120

Nano-bio-inginerie şi managementul mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

Optoelectronică

Bucureşti

romānă

IF

120

Reţele integrate de telecomunicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme inteligente pentru transporturi

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme telematice pentru transporturi

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnici avansate pentru imagistica digitală

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii integrate avansate īn electronica auto

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii multimedia īn aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut īn domeniu! audiovizualului şi comunicaţiilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii software avansate pentru comunicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Telecomunicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

5

Inginerie aerospaţială

Avionică şi navigaţie aerospaţială

Bucureşti

romānă

IF

120

250

Ingineria transportului aerian/Atr transport engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

Inginerie şi management aerospaţial

Bucureşti

romānă

IF

120

Management aeronautic

Bucureşti

romānă

IF

120

Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme holistice spaţiale

Bucureşti

romānă

IF

120

Structuri aeronautice şi spaţiale

Bucureşti

romānă

IF

120

6

Ingineria autovehiculelor

Cercetare şi dezvoltare īn ingineria autovehiculelor

Bucureşti

romānă

IF

120

150

Sistem integrat om-autovehicul-mediu

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme şi tehnologii avansate īn domeniul autovehiculelor

Bucureşti

romānă

IF

120

7

Ingineria transporturilor

Logistica transporturilor

Bucureşti

romānă

IF

120

150

Management īn transporturi

Bucureşti

romānă

IF

120

Transport şi trafic urban

Bucureşti

romānă

IF

120

Transporturi sustenabile/Green, Smart and Integrated Transport and Logistic

Bucureşti

engleză

IF

120

8

Biotehnologii

Biocombustibili, biorafinării şi tehnologii conexe

Bucureşti

romānă

IF

120

100

Biotehnologii

Bucureşti

romānă

IF

120

 

9

Ingineria produselor alimentare

Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare

Bucureşti

romānă

IF

120

50

Tehnologii avansate īn industria alimentară

Bucureşti

romānă

IF

120

10

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Administrarea bazelor de date

Bucureşti

romānă

IF

120

750

Arhitecturi avansate de calculatoare

Bucureşti

romānă

IF

120

Artificial I ntelligence/l ntel igenţă artificială

Bucureşti

engleză

IF

120

Biomedical Informatics/Informatică biomedicală

Bucureşti

engleză

IF

120

e-Guvernare

Bucureşti

romānă

IF

120

Grafică, multimedia şi realitate virtuală

Bucureşti

romānă

IF

120

Imagistică, bioinformaticā şi sisteme complexe

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria sistemelor internet

Bucureşti

romānă

IF

120

Management īn tehnologia informaţiei

Bucureşti

romānă

IF

120

Management, innovation ettechn olog ies des systemes collaboratifs/Management, inovare şi tehnologii de sisteme colaborative

Bucureşti

franceză

IF

120

Parallel and distributed computer systems/ Sisteme de calcul paralele şi distribuite

Bucureşti

engleză

IF

120

Securitatea reţelelor informatice complexe

Bucureşti

romānă

IF

120

Servicii software avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme inteligente şi vederea artificială

Bucureşti

romānă

IF

120

Software Engineering/Ingineria sistemelor de programe

Bucureşti

engleză

IF

120

Sisteme avansate de securitate/Advanced cybersecurity

Bucureşti

engleză

IF

120

Sisteme de programe financiare/Financial Computing

Bucureşti

engleză

IF

120

11

Ingineria sistemelor

Arhitecturi orientate pe servicii pentru īntreprinderi

Bucureşti

romānă

IF

120

500

Automatică şi informatică industrială

Bucureşti

romānă

IF

120

Control avansat şi sisteme īn timp real

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul şi protecţia informaţiei

Bucureşti

romānă

IF

120

Prelucrări complexe de semnal īn aplicaţii multimedia

Bucureşti

romānă

IF

120

Service engineering and management/ Ingineria şi managementul serviciilor

Bucureşti

engleză

IF

120

Sisteme informatice īn medicină

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme informatice integrate avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme inteligente de conducere

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnici avansate īn domeniul sistemelor şi semnalelor

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme complexe/Complex systems

Bucureşti

engleză

IF

120

Sisteme cyber-fizice/Cyber physical systems

Bucureşti

engleză

IF

120

 

12

Inginerie mecanică

Cercetarea, proiectarea şi testarea sistemelor biotehnice

Bucureşti

romānă

IF

120

800

Consultanţă īn proiectarea sistemelor mecanice

Bucureşti

romānă

IF

120

Controlul zgomotelor şi vibraţiilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii echipamentelor sub presiune

Bucureşti

romānă

IF

120

Fenomene de interacţiune vehicul-cale de rulare

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria calităţii şi mediului īn industriile de proces

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru maşini şi structuri mecanice

Bucureşti

romānă

IF

120

Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile

Bucureşti

romānă

IF

120

Reabilitarea structurilor, materialelor şi mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

Siguranţa şi integritatea structurilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale

Bucureşti

romānă

IF

120

Vehicule feroviare de mare viteză

Bucureşti

romānă

IF

120

Concepţie integrată īn ingineria mecanică

Bucureşti

romānă

IF

120

Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice

Bucureşti

romānă

IF

120

13

Inginerie industrială

Concepţie şi management īn productică

Bucureşti

romānă

IF

120

750

Conception integree des systemes technologiques/Concepţia integrată a sistemelor tehnologice

Bucureşti

franceză

IF

120

Design industrial şi produse inovative

Bucureşti

romānă

IF

120

Echipamente pentru terapii de recuperare

Bucureşti

romānă

IF

120

Evaluarea calităţii materialelor şi produselor

Bucureşti

romānă

IF

120

Grafică inginerească şi design

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingenierie des systemes industriels/Ingineria sistemelor industriale

Bucureşti

franceză

IF

120

Ingineria calităţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria proiectării şi fabricării produselor

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria securităţii şi sănătăţii īn muncă

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi contro!

Bucureşti

romānă

IF

120

inginerie avansată asistată de calculator

Bucureşti

romānă

IF

120

Logistică industrială

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul īntreprinderilor industriale virtuale

Bucureşti

romānă

IF

120

Maşini şi sisteme de producţie

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii şi sisteme poligrafice

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie industrială/Industrial Engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

Design de produs şi inginerie inovativă

Bucureşti

romānă

IF

120

 

14

Ştiinţe inginereşti aplicate

Biomateriale metalice

Bucureşti

romānă

IF

120

500

Fotonică şi materiale avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingānierie des systāmes intāgrās avancās/Ingineria sistemelor integrate avansate

Bucureşti

franceză

IF

120

Ingineria şi aplicaţiile laserilor şi acceleratorilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie de mentenanţă pentru ELI - NP

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie medicală

Bucureşti

romānă

IF

120

Logică matematică şi aplicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Modele de decizie, risc şi prognoză

Bucureşti

romānă

IF

120

Optometrie avansată

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii optice

Bucureşti

romānă

IF

120

Teoria codării şi stocării informaţiei

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme dinamice optimale şi modele economico-financiare

Bucureşti

romānă

IF

120

Biomateriale inteligente şi apiicaţii/Smart bīomaterials and applications

Bucureşti

engleză

IF

120

15

Mecatronică şi robotică

Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)

Bucureşti

romānă

IF

120

100

Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)

Bucureşti

romānă

IF

120

16

Ingineria materialelor

Obţinerea, procesarea şi caracterizarea nanomaterialelor metalice

Bucureşti

romānă

IF

120

300

Sinteza şi procesarea materialelor metalice speciale

Bucureşti

romānă

IF

120

Ştiinţa şi expertizarea materialelor metalice avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

Ştiinţa şi managementul testării materialelor

Bucureşti

romānă

IF

120

Substanţe, materiale şi sisteme biocompatibile

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice

Bucureşti

romānă

IF

120

17

Ingineria mediului

Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare

Bucureşti

romānă

IF

120

400

Ingineria mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria mediului īn energetică

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria mediului şi managementul calităţii īn domeniul feroviar

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria şi managementul sistemelor biotehnice

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie şi management īn protecţia mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul mediului şi dezvoltare durabilă

Bucureşti

romānă

IF

120

Protecţia mediului īn industria materialelor metalice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

18

Inginerie şi management

Antreprenoriat industrial

Bucureşti

romānă

IF

120

800

Antreprenoriat, managementul şi ingineria afacerilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Business Administration and Engineering/ Administrarea şi ingineria afacerilor

Bucureşti

engleză

IF

120

Calitate īn inginerie şi managementul afacerilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Calitatea produselor şi serviciilor industriale

Bucureşti

romānă

IF

120

Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme/Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice

Bucureşti

germană

IF

120

Excelenţă sustenabilă şi leadership īn industrie/Nachhaltige Geschaftsexzellenz und Leadership īn der Industrie

Bucureşti

germană

IF

120

Geschăfts- und Industrieverwaltung/ Administrarea şi ingineria afacerilor īn industrie

Bucureşti

germană

IF

120

Ingineria managerială a sistemelor tehnice

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria resurselor umane īn organizaţiile industriale

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria şi managementul producerii materialelor metalice

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria şi managementul proiectelor complexe

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie economică īn activităţi industriale

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie economică şi managementul afacerilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Innovation and integrative technology/ Tehnologii integrate operative

Bucureşti

engleză

IF

120

Managementul sistemelor energetice

Bucureşti

romānă

IF

120

Marketing industrial

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul facilităţilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Management of the Digital Entreprises/ Managementul īntreprinderilor digitale

Bucureşti

engleză

IF

120

Antreprenoriat şi ingineria afacerilor/Business Engineering and Entrepreneurship

Bucureşti

engleză

IF

120

19

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare managerială

Bucureşti

romānă

IF

120

100

Technologies de Sa traduction automatique/ Tehnologia traducerii automate

Bucureşti

franceză

IF

120

20

Relaţii internaţionale şi studii europene

Studii culturale europene

Bucureşti

romānă

IF

120

50

21

Economie

Politici economice europene

Bucureşti

romānă

IF

120

50

22

Ştiinţe ale educaţiei

Consilierea şi managementul carierei īn domeniul profesional şi tehnic

Bucureşti

romānă

IF

120

200

Managementul organizaţiilor educaţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

Ştiinţe chimice īn educaţie continuă

Bucureşti

romānă

IF

120

Ştiinţele vieţii şi ecologie

Bucureşti

romānă

IF

120

 

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

1

Inginerie civilă şi instalaţii

Dezvoltare durabilă

Bucureşti

romānă

IF

120

800

Dezvoltarea urbană şi regională

Bucureşti

romānă

IF

120

Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri

Bucureşti

romānă

IF

120

Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri/Efficacitā ănergătique des installations techniques du bātiment

Bucureşti

franceză

IF

120

Energie, confort şi dezvoltare durabilă

Bucureşti

romānă

IF

120

Infrastructuri durabile de transport

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria clădirilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria infrastructurii transporturilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie geotehnică

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie hidraulică

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie hidraulică şi protecţia mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie structurală

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie structurală/Ingenierie des structures

Bucureşti

franceză

IF

120

Inginerie structurală/Structural engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

Interacţiuni īn mediul construit/Interactions īn the built environment

Bucureşti

engleză

IF

120

Poduri şi tuneluri

Bucureşti

romānă

IF

120

Proiectarea construcţiilor civile şi industriale īn zone seismice

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii performante pentru protecţia mediului urban

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria sistemelor de securitate la incendiu şi de securitate fizică īn clădiri

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria şi ştiinţa mediului acvatic/Aquatic environment engineering and Science

Bucureşti

engleză

IF

120

2

Inginerie geodezică

Geomatică

Bucureşti

romānă

IF

120

150

Planificare spaţială şi GIS pentru dezvoltare durabilă

Bucureşti

romānă

IF

120

Prelucrarea şi analiza datelor geospaţiale

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme informaţionale īn cadastru şi publicitate imobiliară

Bucureşti

romānă

IF

120

3

Inginerie mecanică

Echipamente pentru dezafectarea/demoīarea construcţiilor şi reciclarea materialelor

Bucureşti

romānă

IF

120

150

Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme mecanice avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

4

Inginerie şi management

Managementul proiectelor īn construcţii

Bucureşti

romānă

IF

120

50

Reprezentare digitală şi managementul informaţiilor īn construcţii

Bucureşti

romānă

IF

90

5

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

Bucureşti

romānă

IF

120

100

Management şi consiliere educaţională

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă şi instalaţii)

Bucureşti

romānă

IF

120

6

Filologie

Traducere şi interpretare specializată

Bucureşti

romānă

IF

120

50

 

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI

1

Urbanism

Amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională

Bucureşti

romānă

IF

120

300

Management urban pentru oraşe competitive

Bucureşti

romānă

IF

120

Mobilitate urbană

Bucureşti

romānă

IF

120

Peisaj şi teritoriu

Bucureşti

romānă

IF

120

Proiectare urbană

Bucureşti

romānă

!F

120

Urbanism şi politici publice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

1

Agronomie

Agricultură durabilă

Bucureşti

romānă

IF

120

300

Ameliorarea plantelor şi producerea de sămānţă

Bucureşti

romānă

IF

120

Consultanţă agricolă

Bucureşti

romānă

IF

120

Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul şi expertiza fondului funciar

Bucureşti

romānă

IF

120

Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară

Bucureşti

romānă

IF

120

2

Horticultura

Managementul conservării biodiversităţii

Bucureşti

romānă

IF

120

200

Modelarea şi conservarea peisajului vegetal urban

Bucureşti

romānă

IF

120

Ştiinţe horticole ecologice

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii performante, management şi marketing vitivinicol

Bucureşti

romānă

IF

120

3

Inginerie şi management īn agricultură şi dezvoltare rurală

Agribusiness

Bucureşti

romānă

IF

120

400

Agribusiness

Bucureşti

romānă

IFR

120

Management īn agroturism şi alimentaţie publică

Bucureşti

romānă

IF

120

Management īn agroturism şi alimentaţie publică

Bucureşti

romānă

IFR

120

Management şi audit intern

Bucureşti

romānă

IF

120

Management şi dezvoltare rurală

Bucureşti

romānă

IF

120

Management şi dezvoltare rurală

Bucureşti

romānă

IFR

120

Managementul calităţii şi inovaţiei īn domeniul agroalimentar

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul fermei şi dezvoltarea afacerilor agricole/Farm Management and Agribusiness Development

Bucureşti

engleză

IF

120

Managementul industriei ospitalităţii rurale/Management of Rural Hospitality Industry

Bucureşti

engleză

IF

120

4

Biotehnologii

Aplicaţii modeme ale biotehnologiilorin agricultură

Bucureşti

romānă

IF

120

150

Biotehnologie şi siguranţă alimentară

Bucureşti

romānă

IF

120

Biotehnologii īn industria farmaceutică

Bucureşti

romānă

IF

120

Biotehnologii īn protecţia mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

Biotehnologie şi antreprenoriat/Biotechnology and entrepreneurship

Bucureşti

engleză

IF

120

5

Ingineria produselor alimentare

Biosecuritatea produselor alimentare

Bucureşti

romānă

IF

120

200

Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi Kosher

Bucureşti

romānă

IF

120

Expertiza produselor agroalimentare

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii speciale īn industria alimentară

Bucureşti

romānă

IF

90

Tehnologii speciale īn industria alimentară

Bucureşti

romānă

IF

120

Siguranţa şi biosecuritatea produselor

alimentare/Food safety and biosecurity

Bucureşti

engleză

IF

120

6

Zootehnie

Antreprenoriat īn producţiile animaliere

Bucureşti

romānă

IF

120

55

Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice

Bucureşti

romānă

IF

90

7

Ingineria mediului

Geomatică pentru ingineria mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

175

Ingineria şi protecţia mediului īn spaţiul rural

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria şi protecţia mediului īn spaţiul rural

Bucureşti

romānă

IFR

120

8

Inginerie şi management

Managementul investiţiilor īn ecosisteme

Bucureşti

romānă

IF

120

50

9

Ştiinţe ale educaţiei

Managementul formării continue īn īnvăţămāntul agronomic (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie şi management īn agricultură şi dezvoltare rurală)

Bucureşti

romānă

IF

120

50

 

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

1

Matematică

Algebră, geometrie şi criptografie

Bucureşti

romānă

IF

120

350

Algebră, geometrie şi criptografie/Algebra, Geometry and Cryptography

Bucureşti

engleză

IF

120

Biostatistică (interdisciplinar cu domeniile: Informatică, Farmacie)

Bucureşti

romānă

IF

120

Analiză matematică şi aplicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Probabilităţi şi statistică īn finanţe şi ştiinţe

Bucureşti

romānă

IF

120

2

Informatică

Algoritmi şi bioinformatică

Bucureşti

romānă

IF

120

400

Baze de date şi tehnologii WEB

Bucureşti

romānă

IF

120

Baze de date şi tehnologii WEB

Bucureşti

romānă

IFR

120

Inginerie software

Bucureşti

romānă

IF

120

Inteligenţă artificială

Bucureşti

romānă

IF

120

Programare declarativă

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme distribuite

Bucureşti

romānă

IF

120

Securitate şi logică aplicată

Bucureşti

romānă

IF

120

3

Fizică

Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizica şi aplicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

500

Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizica şi aplicaţii/Physics of atom, nucleus and elementary particles, Astrophysics and applications

Bucureşti

engleză

IF

120

Fizica materialelor avansate şi nanostructuri

Bucureşti

romānă

IF

120

Fizica materialelor avansate şi nanostructuri/ Physics of advanced materials and nanostrudures

Bucureşti

engleză

IF

120

Fizică medicală

Bucureşti

romānă

IF

120

Fizica mediului şi a polimerilor ecologici

Bucureşti

romānă

IF

120

Fizică teoretică şi computaţională

Bucureşti

romānă

IF

120

Fizică teoretică şi computaţională/Theoretical and Computaţional Physics

Bucureşti

engleză

IF

120

Optică, laseri şi aplicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Surse de energie regenerabile şi alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)

Bucureşti

romānă

IF

120

 

4

Chimie

Abordarea integrată a ştiinţelor naturii (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Fizică)

Bucureşti

romānă

IF

120

300

Biomolecule

Bucureşti

romānă

IF

120

Chimia materialelor avansate

Bucureşti

engleză

IF

120

Chimia materialelor avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice

Bucureşti

romānă

IF

120

Chimie didactică

Bucureşti

romānă

IF

120

5

Geografie

Climatologie şi resurse de apă

Bucureşti

romānă

IF

120

350

Dezvoltare teritorială inteligentă

Bucureşti

romānă

IF

120

Geodemografie şi vulnerabilităţi socio-teritoriale

Bucureşti

romānă

IF

120

Geografie aplicată şi dezvoltare regională

Bucureşti

romānă

IF

120

Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru

Bucureşti

romānă

IF

120

Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul dezastrelor

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul resurselor şi activităţilor turistice

Bucureşti

romānă

IF

120

Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme informaţionale geografice

Bucureşti

romānă

IF

120

6

Ştiinţa mediului

Evaluarea integrată a stării mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

250

Managementul integrat al capitalului natural

Bucureşti

romānă

IF

120

Politici de mediu pentru dezvoltarea durabilă

Bucureşti

romānă

IF

120

Poluarea chimică a mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

Riscurile mediului aerian īn sănătate/Air- environment risks and health response

Bucureşti

engleză

IF

120

Sustenabilitatea sistemelor socioecologice

Bucureşti

engleză

IF

120

7

Inginerie geologică

Evaluarea bazinelor de sedimentare şi a resurselor minerale

Bucureşti

romānă

IF

120

250

Geobiologie aplicată īn conservarea patrimoniului natural şi cultural (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului)

Bucureşti

romānă

IF

120

Geofizică

Bucureşti

romānă

IF

120

Geofizică aplicată/AppIied geophysics

Bucureşti

engleză

IF

120

Inginerie geologică şi geotehnică ambientală

Bucureşti

romānă

IF

120

8

Biologie

Antropologie evoluţionistă

Bucureşti

romānă

IF

120

550

Biochimie aplicată şi biologie moleculară

Bucureşti

engleză

IF

120

Biochimie şi biologie moleculară

Bucureşti

romānă

IF

120

Bioinformaticā aplicată īn ştiinţele vieţii/AppIied bioinformatics for life Science

Bucureşti

engleză

IF

120

Biologie medicală

Bucureşti

romānă

IF

120

Biologie sistemicā

Bucureşti

romānă

IF

120

Biotehnologie microbiană şi genetică

Bucureşti

romānă

IF

120

Fiziologie celulară şi biofizica membranelor

Bucureşti

romānă

IF

120

Genetică aplicată şi biotehnologie

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul calităţii īn laboratoarele medicale

Bucureşti

romānă

IF

120

Microbiologic aplicată şi imunologie

Bucureşti

romānă

IF

120

Neurobiologie

Bucureşti

romānă

IF

120

Taxonomie şi biodiversitate

Bucureşti

romānă

IF

120

 

9

Drept

Achiziţii publice, concesiuni, parteneriat public-privat

Bucureşti

romānă

IF

60

600

Arbitrajul internaţional

Bucureşti

engleză

IF

60

Carieră judiciară

Bucureşti

romānă

IF

60

Drept fiscal

Bucureşti

romānă

IF

60

Drept internaţional public

Bucureşti

romānă

IF

60

Drept privat

Bucureşti

romānă

IF

60

Dreptul afacerilor

Bucureşti

romānă

IF

60

Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale

Bucureşti

romānă

IF

60

Dreptul Uniunii Europene

Bucureşti

romānă

IF

60

Dreptul urbanismului şt al amenajării teritoriului

Bucureşti

romānă

IF

60

Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor

Bucureşti

franceză

IF

60

Ştiinţe penale

Bucureşti

romānă

IF

60

10

Ştiinţe administrative

Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială

Bucureşti

romānă

IF

120

400

Administrarea resurselor instituţiilor culturale

Bucureşti

romānă

IF

120

Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane

Bucureşti

romānă

IF

120

Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ

Bucureşti

romānă

IF

120

Administraţie şi politici publice īn Uniunea Europeană

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul crizelor

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul informaţiei şi al documentelor

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul restaurării şi valorificării patrimoniului cultural

Bucureşti

romānă

IF

120

11

Ştiinţe ale comunicării

Campanii de comunicare īn publicitate şi relaţii publice

Bucureşti

romānă

IF

120

850

Comunicare corporativă

Bucureşti

romānă

IF

120

Comunicare corporativă

Bucureşti

romānă

IFR

120

Comunicare şi resurse umane

Bucureşti

romānă

IF

120

Consultanţă şi expertiză īn publicitate

Bucureşti

romānă

IF

120

Gestionarea informaţiei īn societatea contemporană

Bucureşti

romānă

IF

120

Jurnalism politic

Bucureşti

romānă

IF

120

Jurnalism tematic

Bucureşti

romānă

IF

120

Jurnalism tematic

Bucureşti

romānă

IFR

120

Managementul instituţiilor mass-media

Bucureşti

romānă

IF

120

Mass-media, dezvoltare, societate/Mādias, dāveloppement, sociātā

Bucureşti

franceză

IF

120

Media, comunicare publică şi globalizare

Bucureşti

engleză

IF

120

Modele de comunicare şi relaţii publice

Bucureşti

romānă

IF

120

Producţie multimedia şi audiovideo

Bucureşti

romānă

IF

120

Teorii şi metode de cercetare īn ştiinţele comunicării

Bucureşti

romānă

IF

120

 

12

Sociologie

Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională

Bucureşti

romānă

IF

120

900

Cercetare īn sociologie/Research. in sociology

Bucureşti

engleză

IF

120

Cercetare sociologică avansată

Bucureşti

romānă

IF

120

Comunicare interculturală

Bucureşti

engleză

IF

120

Comunicare, mass-media şi societate

Bucureşti

franceză

IF

120

Devianţă socială şi criminalitate

Bucureşti

romānă

IF

120

Management intercultural

Bucureşti

engleză

IF

120

Managementul resurselor umane

Bucureşti

romānă

IF

120

Politici publice şi management īn administraţia publică

Bucureşti

romānă

IF

120

Sociologia consumului şi marketing

Bucureşti

romānă

IF

120

Sociologie şi managementul īmbătrānirii (interdisciplinar cu Asistenţă socială)

Bucureşti

romānă

IF

120

Sondaje de opinie, marketing şi publicitate

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii de securitate

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii de securitate

Bucureşti

romānă

IFR

120

13

Asistenţă socială

Consiliere īn asistenta socială

Bucureşti

romānă

IF

120

375

Grupuri de risc şi servicii sociale de suport

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Bucureşti

romānă

IF

120

Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri

Bucureşti

romānă

IF

120

Probatiune

Bucureşti

romānă

IF

120

14

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

150

Studii europene

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnici diplomatice

Bucureşti

romānă

IF

120

Afaceri publice internaţionale/International Public Affairs

Bucureşti

engleză

IF

120

15

Ştiinţe politice

Politică comparată

Bucureşti

engleză

IF

120

225

Politică europeană şi romānească

Bucureşti

romānă

IF

120

Politica īn Europa. State, frontiere şi societăţi

Bucureşti

franceză

IF

120

Politicile egalităţii de şanse īn context romānesc şi european

Bucureşti

romānă

IF

120

Politicile egalităţii de şanse īn context romānesc şi european

Bucureşti

romānă/ franceză

IF

120

16

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)

Bucureşti

engleză

IF

120

300

Administrarea afacerilor mici şi mijlocii

Bucureşti

romānă

IF

120

Administrarea afacerilor/Executive master īn business administration

Bucureşti

engleză

IF

120

Consultanţă īn afaceri

Bucureşti

romānă

IF

120

Consultanţă īn afaceri/Business Consulting

Bucureşti

engleză

IF

120

Economie comportamentală/Behavioural economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)

Bucureşti

engleză

IF

120

17

Marketing

Marketing strategic şi managementul vānzărilor

Bucureşti

romānă

IF

120

50

18

Psihologie

Evaluare şi intervenţie psihologică īn domeniul educaţional

Bucureşti

romānă

IF

120

550

Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul formării psihologilor īn psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală

Bucureşti

romānă

IF

120

Psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Psihologia sănătăţii - cercetare clinică şi optimizare comportamentală

Bucureşti

romānă

IF

120

Psihologie aplicată īn domeniul securităţii naţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică

Bucureşti

romānă

IF

120

Psihologie organizaţională şi managementul resurselor umane

Bucureşti

romānă

IF

120

Psihotraumatologie şi asistare psihologică

Bucureşti

romānă

IF

120

Sănătate ocupaţională şi performanţă īn organizaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Sănătate ocupaţională şi performanţa resursei umane

Bucureşti

romānă

IF

120

 

19

Ştiinţe ale educaţiei

Consiliere şcolară

Bucureşti

romānă

IFR

120

800

Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei

Bucureşti

romānă

IF

120

Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare

Bucureşti

romānă

IF

120

Educaţie timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)

Bucureşti

romānă

IF

120

Formarea formatorilor

Bucureşti

romānă

IF

120

īnvăţare, inovare şi coaching īn educaţie

Bucureşti

romānă

IF

120

Management educaţional

Bucureşti

romānă

IFR

120

Management educaţional

Buzău

romānă

IF

120

Management educaţional

Focşani

romānă

IF

120

Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

Mentoratul īn educaţie

Bucureşti

romānă

IF

120

Pedagogii alternative şi arta teatrală īn educaţie (interdisciplinar cu domeniul: Teatru şi artele spectacolului)

Bucureşti

romānă

IF

120

Psihopedagogia şcolii incluzive

Bucureşti

romānă

IF

120

Strategii inovative de īnvăţare. Masterat didactic

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor īn educaţie

Bucureşti

romānă

IFR

120

Tehnologii informatice şi de comunicaţii īn educaţie (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei)

Bucureşti

romānă

IF

120

Terapia logopedică īn procesele de comunicare

Bucureşti

romānă

IF

120

20

Filologie

Cultură şi civilizaţie ebraică

Bucureşti

romānă

IF

120

1000

Cultura şi limbajul organizaţiilor europene

Bucureşti

romānă

IF

120

Didactici ale disciplinelor filologice

Bucureşti

romānă

IF

120

Etnologie, antropologie culturală şi folclor

Bucureşti

romānă

IF

120

Formarea interpreţilor de conferinţă

Bucureşti

romānă

IF

120

Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii

Bucureşti

engleză

IF

120

Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi

Bucureşti

romānă

IF

120

Strategii comunicaţionale interculturale - literare şi lingvistice

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii americane

Bucureşti

engleză

IF

120

Studii avansate īn lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii romāne

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii culturale balcanice

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii culturale britanice

Bucureşti

engleză

IF

120

Studii est-asiatice

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii franceze şi francofone

Bucureşti

franceză

IF

120

Studii literare

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii literare romāneşti

Bucureşti

romānă

IF

120

Teoria literaturii şi literatură comparată

Bucureşti

romānă

IF

120

Teoria şi practica editării

Bucureşti

romānă

IF

120

Traducere specializată şi studii terminologice

Bucureşti

romānă

IF

120

Traducerea textului literar contemporan

Bucureşti

engleză

IF

120

Traductologie latino-romanică

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii hispanice/Māster de estudios hispānicos

Bucureşti

spaniolă

IF

120

 

21

Filosofie

Etică aplicată īn societate, afaceri şi organizaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

450

Filosofie analitică

Bucureşti

engleză

IF

120

Filosofie, politică şi economie/Philosophy, politics and economics

Bucureşti

engleză

IF

120

Globalizare şi diplomaţie culturală

Bucureşti

engleză

IF

120

Istoria şi circulaţia ideilor filosofice

Bucureşti

romānă

IF

120

Istoria şi filosofia ştiinţei

Bucureşti

romānă

IF

120

Program masteral īn ştiinţe cognitive - Open mind

Bucureşti

engleză

IF

120

Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

22

Istorie

Experimente ale modernităţii

Bucureşti

romānă

IF

120

450

Interfeţe culturale īn preistorie şi antichitate

Bucureşti

romānă

IF

120

Istoria artei şi filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie)

Bucureşti

romānă

IF

120

Istoria comunismului īn Romānia

Bucureşti

romānă

IF

120

Istoria ideilor, mentalităţilor şi culturii de masă (sec. XIX -XXI)

Bucureşti

romānă

IF

120

Istoria şi practica relaţiilor internaţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

Istorie digitală şi informatizarea patrimoniului cultural

Bucureşti

romānă

IF

120

Istorie şi civilizaţie

Bucureşti

romānă

IF

120

Istorie şi politică militară īn Romānia secolelor XIX-XXI

Bucureşti

romānă

IF

120

Istorie, resurse culturale şi patrimoniu īn societatea contemporană

Bucureşti

romānă

IF

120

Politică şi societate īn secolul al XX-lea

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)

Bucureşti

romānă

IF

120

23

Teologie

Artă sacră īn contemporaneitate

Bucureşti

romānă

IF

120

550

Asistenţa socială a bisericii

Bucureşti

romānă

IF

120

Comunicare biblică şi eclezială

Bucureşti

romānă

IF

120

Comunicare şi comuniune eclezială īn spaţiul ortodox

Bucureşti

romānă

IF

120

Doctrină şi cultură creştină

Bucureşti

romānă

IF

120

Exegeză şi ermineutică biblică

Bucureşti

romānă

IF

120

Istorie şi tradiţie creştină

Bucureşti

romānă

IF

120

Pastoraţie şi viaţă liturgică

Bucureşti

romānă

IF

120

Patrimoniu creştin european

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii religioase şi educaţie creştină

Bucureşti

romānă

IF

120

Teologia şi misiunea socială a bisericii

Bucureşti

romānă

IF

120

Teologie baptistă

Bucureşti

romānă

IF

120

Turism şi patrimoniu religios

Bucureşti

romānă

IF

120

24

Studii culturale

Cultură şi politică īn context european şi internaţional

Bucureşti

romānă

IF

120

250

Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii culturale slave; Rusia şi ţările slave din Europa Centrală şi de Est

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii religioase - Texte şi tradiţii (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)

Bucureşti

romānă

IF

120

Teoria şi practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)

Bucureşti

romānă

IF

120

 

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI

1

Medicină

Biofizică medicală şi biotehnologie celulară

Bucureşti

romānă

IF

120

200

Cercetări şi intervenţii operaţionale īn managementul serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii publice

Bucureşti

romānă

IF

120

īngrijiri specifice ale lăuzei şi nou-născutului la domiciliu

Bucureşti

romānă

IF

60

Nutriţie şi siguranţă alimentară

Bucureşti

romānă

IF

90

 

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

1

Drept

Drept antreprenorial

Bucureşti

romānă

IF

120

75

2

Ştiinţe administrative

Administraţie publică europeană

Bucureşti

engleză

IF

120

225

Administraţie publică şi integrare europeană

Bucureşti

romānă

IF

120

Administraţie şi management public

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul instituţiilor publice

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul resurselor umane īn sectorul public

Bucureşti

romānă

IF

120

3

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Bucureşti

engleză

IF

120

1065

Administrarea afacerilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Administrarea afacerilor comerciale

Bucureşti

romānă

IF

120

Administrarea afacerilor īn turism

Bucureşti

romānă

IF

120

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor

Bucureşti

engleză

IF

120

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor

Bucureşti

franceză

IF

120

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor

Bucureşti

germană

IF

120

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor, īn domeniul energiei

Bucureşti

engleză

IF

120

Business

Bucureşti

romānă

IF

120

Cercetare īn afaceri

Bucureşti

engleză

IF

120

Geopolitică şi afaceri

Bucureşti

romānă

IF

120

Management şi marketing īn turism

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul calităţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului

Bucureşti

romānă

IF

120

MBA Romāno-Canadian

Bucureşti

engleză

IF

120

MBA Romāno-Francez ĪNDE

Bucureşti

engleză

IF

120

MBA Romāno-Francez iNDE

Bucureşti

engleză

IFR

120

MBA Romāno-German „Management antreprenorial”

Bucureşti

germană

IF

120

Excelenţă īn business şi servicii/Excellence īn business and Services

Bucureşti

engleză

IF

120

4

Cibernetică şi statistică

Analiza afacerilor şi controlul performanţei īntreprinderii

Bucureşti

romānă

IF

120

175

Cibernetică şi economie cantitativă

Bucureşti

romānă

IF

120

Statistică

Bucureşti

romānă

IF

120

5

Informatică economică

Baze de date-suport pentru afaceri

Bucureşti

romānă

IF

120

400

E-Business

Bucureşti

romānă

IF

120

Informatică economică

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul informatizat al proiectelor

Bucureşti

romānă

IF

120

Securitatea informatică

Bucureşti

engleză

IF

120

Sisteme informatice pentru managementul resurselor şi proceselor economice

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii informatice ale societăţii cunoaşterii

Bucureşti

romānă