MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 784         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 12 septembrie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

108. - Hotărâre privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

48. - Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat

 

DECRETE

 

801. - Decret pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 

802. - Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

686. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Constanţa, Sibiu, Bihor, Galaţi, Bacău şi Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

101. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

 

Rectificări la:

 - Legea nr. 205/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul Parlamentului”

 - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.869/2018

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul dispoziţiilor art. 46 alin. (1), ale art. 47 şi 48 şi ale art. 68 alin. (1), (2) şi (4) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă componenţa numerică şi nominală a comisiilor permanente ale Senatului, potrivit anexelor nr. I-XXII, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI.

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 11 septembrie 2018.

Nr. 108.

 

ANEXA Nr. I

 

COMPONENŢA

Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Brăiloiu Tit-Liviu

Grupul parlamentar al PSD

2.

Cazanciuc Robert-Marius

Grupul parlamentar al PSD

3.

Diaconu Adrian-Nicolae

Grupul parlamentar al PSD

4.

Ganea Ion

Grupul parlamentar al PSD

5.

Nicolae Şerban

Grupul parlamentar al PSD

6.

Ţuţuianu Adrian

Grupul parlamentar al PSD

7.

Fenechiu Cătălin-Daniel

Grupul parlamentar al PNL

8.

Scântei Laura-Iuliana

Grupul parlamentar al PNL

9.

Dircă George-Edward

Grupul parlamentar al USR

10.

Bădulescu Dorin-Valeriu

Grupul parlamentar al ALDE

11.

Császár Károly Zsolt

Grupul parlamentar al UDMR

 

ANEXA Nr. II

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru constituţionalitate

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Brăiloiu Tit-Liviu

Grupul parlamentar al PSD

2.

Cazanciuc Robert-Marius

Grupul parlamentar al PSD

3.

Diaconu Adrian-Nicolae

Grupul parlamentar al PSD

4.

Ganea Ion

Grupul parlamentar al PSD

5.

Nicolae Şerban

Grupul parlamentar al PSD

6.

Ţuţuianu Adrian

Grupul parlamentar al PSD

7.

Fenechiu Cătălin-Daniel

Grupul parlamentar al PNL

8.

Scântei Laura-Iuliana

Grupul parlamentar al PNL

9.

Dircă George-Edward

Grupul parlamentar al USR

10.

Bădulescu Dorin-Valeriu

Grupul parlamentar al ALDE

11.

Császár Károly Zsolt

Grupul parlamentar al UDMR

 

ANEXA Nr. III

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Arcaş Viorel

Grupul parlamentar al PSD

2.

Lupu Victorel

Grupul parlamentar al PSD

3.

Mihu Ştefan

Grupul parlamentar al PSD

4.

Paţurcă Roxana-Natalia

Grupul parlamentar al PSD

5.

Soporan Aurel Horea

Grupul parlamentar al PSD

6.

Teodorovici Eugen-Orlando

Grupul parlamentar al PSD

7,

Bulacu Romulus

Grupul parlamentar al PNL

8.

Cîţu Florin-Vasile

Grupul parlamentar al PNL

9.

Dinu Nicoleta-Ramona

Grupul parlamentar al USR

10.

Niţă Ilie

Grupul parlamentar al ALDE

11.

Tánczos Barna

Grupul parlamentar al UDMR

 

ANEXA Nr. IV

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru politică externă

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Costoiu Mihnea-Cosmin

Grupul parlamentar al PSD

2.

Diaconu Adrian-Nicolae

Grupul parlamentar al PSD

3.

Dumitrescu Cristian-Sorin

Grupul parlamentar al PSD

4.

Ilea Vasile

Grupul parlamentar al PSD

5.

Romaşcanu Lucian

Grupul parlamentar al PSD

6.

Valeca Şerban-Constantin

Grupul parlamentar al PSD

7.

Cazan Mircea-Vasile

Grupul parlamentar al PNL

8.

Gorghiu Alina-Ştefania

Grupul parlamentar al PNL

9.

Mihail Radu-Mihai

Grupul parlamentar al USR

10.

Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton

Grupul parlamentar al ALDE

11.

Popa Ion

Grupul parlamentar al ALDE

12.

Novák Csaba-Zoltán

Grupul parlamentar al UDMR

 

ANEXA Nr. V

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Bădălău Niculae

Grupul parlamentar al PSD

2.

Brăiloiu Tit-Liviu

Grupul parlamentar al PSD

3.

Leş Gabriel Beniamin

Grupul parlamentar al PSD

4.

Moga Nicolae

Grupul parlamentar al PSD

5.

Nicolae Şerban

Grupul parlamentar al PSD

6.

Salan Viorel

Grupul parlamentar al PSD

7.

Pauliuc Nicoleta

Grupul parlamentar al PNL

8.

Vela Ion-Marcel

Grupul parlamentar al PNL

9.

Fălcoi Nicu

Grupul parlamentar al USR

10.

Bădulescu Dorin-Valeriu

Grupul parlamentar al ALDE

11.

Lászlo Attila

Grupul parlamentar al UDMR

 

ANEXA Nr. VI

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru afaceri europene

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Andronescu Ecaterina

Grupul parlamentar al PSD

2.

Corlăţean Titus

Grupul parlamentar al PSD

3.

Creţu Gabriela

Grupul parlamentar al PSD

4.

Dunca Marius-Alexandru

Grupul parlamentar al PSD

5.

Mirea Siminica

Grupul parlamentar al PSD

6.

Teodorovici Eugen-Orlando

Grupul parlamentar al PSD

7.

Hărău Carmen-Eleonora

Grupul parlamentar al PNL

8.

Toma Cătălin

Grupul parlamentar al PNL

9.

Ghica Cristian

Grupul parlamentar al USR

10.

Mie Viorel

Grupul parlamentar al ALDE

11.

Ionaşcu Gabi

Fără apartenenţă la grupurile parlamentare

 

ANEXA Nr. VII

 

COMPONENŢA

Comisiei economice, industrii şi servicii

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Matei Constantin-Bogdan

Grupul parlamentar al PSD

2.

Iordache Virginei

Grupul parlamentar al PSD

3.

Mea Vasile

Grupul parlamentar al PSD

4.

Pavel Marian

Grupul parlamentar al PSD

5.

Pop Liviu-Marian

Grupul parlamentar al PSD

6.

Soporan Aurel-Horea

Grupul parlamentar al PSD

7.

Bulacu Romulus

Grupul parlamentar al PNL

8.

Cîţu Florin-Vasile

Grupul parlamentar al PNL

9.

Dinică Silvia-Monica

Grupul parlamentar al USR

10.

Zamfir Daniel-Cătălin

Grupul parlamentar al ALDE

11.

Antal István Loránt

Grupul parlamentar al UDMR

 

ANEXA Nr. VIII

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Arcan Emilia

Grupul parlamentar al PSD

2.

Avram Nicolae

Grupul parlamentar al PSD

3.

Mirea Siminica

Grupul parlamentar al PSD

4.

Silistru Doina

Grupul parlamentar al PSD

5.

Stan Ioan

Grupul parlamentar al PSD

6.

Trufin Lucian

Grupul parlamentar al PSD

7.

Pereş Alexandru

Grupul parlamentar al PNL

8.

Şoptică Costel

Grupul parlamentar al PNL

9.

Marussi George-Nicolae

Grupul parlamentar al USR

10.

Tánczos Barna

Grupul parlamentar al UDMR

11.

Baciu Gheorghe

Fără apartenenţă la grupurile parlamentare

 

ANEXA Nr. IX

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru ape şi păduri

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Avram Nicolae

Grupul parlamentar al PSD

2.

Benea Dragoş-Adrian

Grupul parlamentar al PSD

3.

Deneş Ioan

Grupul parlamentar al PSD

4.

Pop Gheorghe

Grupul parlamentar al PSD

5,

Savin Emanoil

Grupul parlamentar al PSD

6.

Talpoş Ioan-Iustin

Grupul parlamentar al PSD

7.

Dumitrescu Iulian

Grupul parlamentar al PNL

8.

Popa Cornel

Grupul parlamentar al PNL

9.

Coliban Allen

Grupul parlamentar al USR

10.

Popa Ion

Grupul parlamentar al ALDE

11.

Turos Lóránd

Grupul parlamentar al UDMR

 

ANEXA Nr. X

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru administraţie publică

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Benea Adrian-Dragoş

Grupul parlamentar al PSD

2.

Bădălău Niculae

Grupul parlamentar al PSD

3.

Cârciumaru Florin

Grupul parlamentar al PSD

4.

Dogariu Eugen

Grupul parlamentar al PSD

5.

Mazilu Liviu-Lucian

Grupul parlamentar al PSD

6.

Trufin Lucian

Grupul parlamentar al PSD

7.

Filipescu Răducu-George

Grupul parlamentar al PNL

8.

Toma Cătălin Dumitru

Grupul parlamentar al PNL

9.

Presadă Florina-Raluca

Grupul parlamentar al USR

10.

Ruse Mihai

Grupul parlamentar al ALDE

11.

Cseke Attila-Zoltan

Grupul parlamentar al UDMR

 

ANEXA Nr. XI

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Bodog Florian

Grupul parlamentar al PSD

2.

Botnariu Emanuel-Gabriel

Grupul parlamentar al PSD

3.

Breaz Valer-Daniel

Grupul parlamentar al PSD

4.

Craioveanu Elena-Lavinia

Grupul parlamentar al PSD

5.

Marciu Ovidiu-Cristian-Dan

Grupul parlamentar al PSD

6.

Rotam Ion

Grupul parlamentar al PSD

7.

Hărău Eleonora-Carmen

Grupul parlamentar al PNL

8.

Pîrvulescu Eugen

Grupul parlamentar al PNL

9.

Presadă Florina-Raluca

Grupul parlamentar al USR

10.

Sibinescu Ionuţ

Grupul parlamentar al ALDE

11.

Derzsi Ákos

Grupul parlamentar al UDMR

 

ANEXA Nr. XII

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Andronescu Ecaterina

Grupul parlamentar al PSD

2.

Costoiu Mihnea-Cosmin

Grupul parlamentar al PSD

3.

Craioveanu Elena-Lavinia

Grupul parlamentar al PSD

4.

Iordache Virginei

Grupul parlamentar al PSD

5,

Pop Liviu-Marian

Grupul parlamentar al PSD

6.

Sbîrnea Liliana

Grupul parlamentar al PSD

7.

Dănăilă Leon

Grupul parlamentar al PNL

8.

Oprea Mario-Ovidiu

Grupul parlamentar al PNL

9.

Goţiu Remus Mihai

Grupul parlamentar al USR

10.

Hadârcă Ion

Grupul parlamentar al ALDE

11.

Novák Csaba-Zoltán

Grupul parlamentar al UDMR

 

ANEXA Nr. XIII

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru sănătate publică

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Arcan Emilia

Grupul parlamentar al PSD

2.

Botnariu Emanuel-Gabriel

Grupul parlamentar al PSD

3.

Bodog Florian-Dorel

Grupul parlamentar al PSD

4.

Diaconescu Renică

Grupul parlamentar al PSD

5.

Orţan Ovidiu-Florin

Grupul parlamentar al PSD

6.

Stocheci Cristina-Mariana

Grupul parlamentar al PSD

7.

Caracota Iancu

Grupul parlamentar al PNL

8.

Dănăilă Leon

Grupul parlamentar al PNL

9.

Wiener Adrian

Grupul parlamentar al USR

10.

Ruse Mihai

Grupul parlamentar al ALDE

11.

László Attila

Grupul parlamentar al UDMR

 

ANEXA Nr. XIV

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru cultură şi media

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Breaz Valer-Daniel

Grupul parlamentar al PSD

2.

Creţu Gabriela

Grupul parlamentar al PSD

3.

Preda Radu-Cosmin

Grupul parlamentar al PSD

4.

Resmeriţă Cornel-Cristian

Grupul parlamentar al PSD

5.

Romaşcanu Lucian

Grupul parlamentar al PSD

6.

Vulpescu Ion

Grupul parlamentar al PSD

7.

Badea Viorel-Riceard

Grupul parlamentar al PNL

8.

Scântei Laura-Iuliana

Grupul parlamentar al PNL

9.

Alexandrescu Vlad-Tudor

Grupul parlamentar al USR

10.

Simionca Ioan

Grupul parlamentar al ALDE

11.

Turos Lóránd

Grupul parlamentar al UDMR

 

ANEXA Nr. XV

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru transporturi şi infrastructură

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Butunoi Ionel-Daniel

Grupul parlamentar al PSD

2.

Manoliu Dan

Grupul parlamentar al PSD

3.

Marin Gheorghe

Grupul parlamentar al PSD

4.

Iriza Scarlat

Grupul parlamentar al PSD

5,

Smarandache Miron-Alexandru

Grupul parlamentar al PSD

6.

Toma Va silică

Grupul parlamentar al PSD

7.

Popa Cornel

Grupul parlamentar al PNL

8.

Stângă George-Cătălin

Grupul parlamentar al PNL

9.

Ghica Cristian

Grupul parlamentar al USR

10.

Nicoară Marius-Petre

Grupul parlamentar al ALDE

11.

Fejér László-Ödön

Grupul parlamentar al UDMR

 

ANEXA Nr. XVI

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Butunoi Ionel-Daniel

Grupul parlamentar al PSD

2.

Duncă Marius-Alexandru

Grupul parlamentar al PSD

3.

Marin Gheorghe

Grupul parlamentar al PSD

4.

Resmeriţă Cornel-Cristian

Grupul parlamentar al PSD

5.

Smarandache Miron-Alexandru

Grupul parlamentar al PSD

6.

Toma Vasilică

Grupul parlamentar al PSD

7.

Cadariu Constantin-Daniel

Grupul parlamentar al PNL

8.

Gorghiu Alina-Ştefania

Grupul parlamentar al PNL

9.

Marussi George-Nicolae

Grupul parlamentar al USR

10.

Zamfir Daniel-Cătălin

Grupul parlamentar al ALDE

 

ANEXA Nr. XVII

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Iriza Scarlat

Grupul parlamentar al PSD

2.

Leş Gabriel-Beniamin

Grupul parlamentar al PSD

3.

Marciu Dan-Ovidiu

Grupul parlamentar al PSD

4.

Mihu Ştefan

Grupul parlamentar al PSD

5.

Pănescu Doru-Adrian

Grupul parlamentar al PSD

6.

Cadariu Constantin-Daniel

Grupul parlamentar al PNL

7.

Filipescu Răducu-George

Grupul parlamentar al PNL

8.

Dinică Silvia-Monica

Grupul parlamentar al USR

9.

Ilie Viorel

Grupul parlamentar al ALDE

10.

Băsescu Traian

Fără apartenenţă la grupurile parlamentare

11.

Covaciu Severica-Rodica

Fără apartenenţă la grupurile parlamentare

 

ANEXA Nr. XVIII

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Chisăliţă Ioan-Narcis

Grupul parlamentar al PSD

2.

Dan Carmen-Daniela

Grupul parlamentar al PSD

3.

Fifor Mihai

Grupul parlamentar al PSD

4.

Oprea Ştefan-Radu

Grupul parlamentar al PSD

5,

Stănescu Paul

Grupul parlamentar al PSD

6.

Vulpescu Ioan

Grupul parlamentar al PSD

7.

Cazan Mircea-Vasile

Grupul parlamentar al PNL

8.

Ţapu Nazare Eugen

Grupul parlamentar al PNL

9.

Wiener Adrian

Grupul parlamentar al USR

10.

Nicoară Marius-Petre

Grupul parlamentar al ALDE

11.

Derzsi Ákos

Grupul parlamentar al UDMR

 

ANEXA Nr. XIX

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Chisăliţă Ioan-Narcis

Grupul parlamentar al PSD

2.

Diaconescu Renică

Grupul parlamentar al PSD

3.

Manoliu Dan

Grupul parlamentar al PSD

4.

Orţan Ovidiu-Florin

Grupul parlamentar al PSD

5.

Pavel Marian

Grupul parlamentar al PSD

6.

Valeca Şerban-Constantin

Grupul parlamentar al PSD

7.

Badea Viorel-Riceard

Grupul parlamentar al PNL

8.

Dumitrescu Iulian

Grupul parlamentar al PNL

9.

Mihail Radu-Mihai

Grupul parlamentar al USR

10.

Hadârcă Ion

Grupul parlamentar al ALDE

11.

Lungu Vasile-Cristian

Fără apartenenţă la grupurile parlamentare

 

ANEXA Nr. XX

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru mediu

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Dogariu Eugen

Grupul parlamentar al PSD

2.

Ganea Ion

Grupul parlamentar al PSD

3.

Mazilu Liviu-Lucian

Grupul parlamentar al PSD

4.

Paţurcă Roxana-Natalia

Grupul parlamentar al PSD

5.

Savin Emanoil

Grupul parlamentar al PSD

6.

Stocheci Cristina-Mariana

Grupul parlamentar al PSD

7.

Pîrvulescu Eugen

Grupul parlamentar al PNL

8.

Stângă George-Cătălin

Grupul parlamentar al PNL

9.

Coliban Allen

Grupul parlamentar al USR

10.

Goţiu Remus Mihai

Grupul parlamentar al USR

11.

Simionca Ioan

Grupul parlamentar al ALDE

 

ANEXA Nr. XXI

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru petiţii, cercetarea abuzurilor şi combaterea corupţiei

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Deneş Ioan

Grupul parlamentar al PSD

2.

Lupu Victorel

Grupul parlamentar al PSD

3.

Pănescu Doru-Adrian

Grupul parlamentar al PSD

4.

Sbîrnea Liliana

Grupul parlamentar al PSD

5.

Stan Ioan

Grupul parlamentar al PSD

6.

Fenechiu Cătălin-Daniel

Grupul parlamentar al PNL

7.

Pauliuc Nicoleta

Grupul parlamentar al PNL

8.

Şoptică Costel

Grupul parlamentar al PNL

9.

Lungu Dan

Grupul parlamentar al USR

10.

Meleşcanu Teodor

Grupul parlamentar al ALDE

11.

Chiţac Vergil

Fără apartenenţă la grupurile parlamentare

 

ANEXA Nr. XXII

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru regulament

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Moga Nicolae

Grupul parlamentar al PSD

2.

Oprea Mario-Ovidiu

Grupul parlamentar al PNL

3.

Dircă George-Edward

Grupul parlamentar al USR

4.

Nicoară Marius-Petre

Grupul parlamentar al ALDE

5.

Fejér László-Ödön

Grupul parlamentar al UDMR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de deputat

 

Având în vedere faptul că, în şedinţa plenului din data de 3 septembrie 2018, preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat al domnului Miron Ignat, deputat ales la nivel naţional, ca urmare a decesului din data de 14 august 2018, dată înscrisă în Certificatul de deces seria D. 10 nr. 318331 din 15 august 2018,

în temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale ari. 94 alin. (13) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7,10 şi 228 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al domnului Ampleev Andrian, declarat supleant la alegerile din 11 decembrie 2016 pe lista Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România pe locul devenit vacant ca urmare a decesului domnului Miron Ignat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU

 

Bucureşti, 12 septembrie 2018.

Nr. 48.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Nicolae Burnete, ministrul cercetării şi inovării, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 septembrie 2018.

Nr. 801.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1), ale art. 106 şi ale art. 107 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 9 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se desemnează domnul Viorel Ştefan, viceprim-ministru, ca ministru interimar al cercetării şi inovării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 septembrie 2018.

Nr. 802.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Constanţa, Sibiu, Bihor, Galaţi, Bacău şi Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, la care se modifică valorile de inventar ca urmare a reevaluării acestora, în condiţiile legii.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adresei poştale a imobilului 2.451 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestuia în cartea funciară.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 *)-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul finanţelor publice.

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 686.


*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care se trec în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului din domeniul public al statului

Adresa poştală a bunului imobil

Elementele-cadru de descriere tehnică ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastral

Persoana juridică - administrator al imobilului/CUI

0

1

2

3

4

5

6

1.

161396 - parţial

8.19.01

Imobil 3521 parţial

Oraşul Sulina,

judeţul Tulcea

1. Construcţii:

Pavilionul G - construcţia C 6:

- suprafaţa construită = 165,00 mp

- valoarea contabilă = 50.294,00 lei;

Pavilionul H - construcţia C 5:

- suprafaţa construită = 161,00 mp

- valoarea contabilă = 13.000,00 lei;

Pavilionul I - construcţia C 7:

- suprafaţa construită = 49,00 mp

- valoarea contabilă = 31.899,00 lei;

Pavilionul J - construcţia C 8:

- suprafaţa construită = 49,00 mp

- valoarea contabilă = 31.899,00 lei;

Pavilionul K - construcţia C 9:

- suprafaţa construită = 49,00 mp

- valoarea contabilă = 31.899,00 lei;

Pavilionul N 1 - construcţia C1:

- suprafaţa construită = 8,63 mp

- valoarea contabilă = 3.190,00 lei;

Pavilionul 01 - construcţia C 2:

- suprafaţa construită = 1,95 mp

- valoarea contabilă = 4.625,00 lei;

Pavilionul T1 - construcţia C 3:

- suprafaţa construită = 97,00 mp

- valoarea contabilă = 29.560,00 lei;

Pavilionul U 1 - construcţia C 2;

- suprafaţa construită = 22,00 mp

- valoarea contabilă = 14.142,00 lei;

Pavilionul V 1 - construcţia C 1:

- suprafaţa construită = 38,00 mp

- valoarea contabilă = 14.833,00 lei;

Împrejmuire din plăci de beton:

- suprafaţa construită = 335,00 ml

- valoarea contabilă = 6.273,00 lei;

Împrejmuire din plasă metalică:

- suprafaţa construită = 691,00 ml

- valoarea contabilă = 2.924,00 lei;

Drum macadam:

- suprafaţa construită = 5.500,00 mp

- valoarea contabilă = 5.500,00 lei;

Reţea de termoficare:

- suprafaţa construită = 200,00 ml

- valoarea contabilă = 21.500,00 lei;

Total valoare contabilă: imobil 3521 - parţial = 261.538,00 lei

CF nr. 30544 Sulina, nr. cadastral 30544, CF 30359 Sulina, nr. cadastral 431

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I. 4183229

2.

107105 - parţial

8.19.01

Imobil 1302 parţial

Municipiul Mangalia,

Judeţul Constanţa

2. Construcţii:

Pavilionul N (parţial) - construcţia C 31:

- suprafaţa construită = 667,25 mp

- valoarea contabilă = 48.168,25 lei

Total valoare contabilă: imobil 1302 - parţial = 48.168,25 lei

CF nr. 106330, nr. cadastral 2339,

CF nr. 106744, nr. cadastral 2357,

CF 107928, nr. cadastral 107928

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I. 4183229

3.

163563 - parţial

8.19.01

Imobil 3570 parţial

Calea Dumbrăvii nr. 28-32,

municipiul Sibiu,

judeţul Sibiu

3. Construcţii:

Pavilionul L:

- suprafaţa construită = 650,00 mp

- valoarea contabilă = 8.225,60 lei;

Pavilionul P1:

- suprafaţa construită = 650.00 mp

- valoarea contabilă = 8.225,60 lei

Total valoare contabilă:

imobil 3570 - parţial = 16.451,20 lei

CF nr. 121730, nr. cadastral 121730, CF nr. 126115, nr. cadastral 126115

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I. 4183229

4.

106726 - parţial

8.19.01

imobil 538 parţial

Comuna Oşorhei,

judeţul Bihor

4. Construcţii.

Pavilionul B 1:

- suprafaţa construită = 131,12 mp

- valoarea contabilă = 8,10 lei;

Pavilionul B 2:

- suprafaţa construită = 131,12 mp

- valoarea contabilă = 8,10 lei;

Pavilionul B 3:

- suprafaţa construită = 131,12 mp

- valoarea contabilă = 8,10 lei;

Pavilionul B 4:

- suprafaţa construită = 131,12 mp

- valoarea contabilă = 8,10 lei;

Pavilionul B 5:

- suprafaţa construită = 131,12 mp

- valoarea contabilă = 8,10 lei;

Pavilionul B 7:

- suprafaţa construită = 124,12 mp

- valoarea contabilă = 7,70 lei

Pavilionul C” 1:

- suprafaţa construită = 72,00 mp

- valoarea contabilă = 7.963,80 lei;

Total valoare contabilă: imobil 538 - parţial = 8.012,00 lei

CF nr. 55015, nr. cadastral 55015

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I. 4183229

 

5.

107056 - parţial

8.19.01

Imobil 713 parţial

Comuna Lieşti,

comuna Fundeni,

judeţul Galaţi

5. Construcţii:

Pavilionul H - construcţia C 9:

- suprafaţa construită = 262,29 mp

- valoarea contabilă = 1.166,80 lei;

Pavilionul H 3:

- suprafaţa construită = 126,00 mp

- valoarea contabilă = 1.587,60 lei.

Amenajări la terenuri:

Drumuri şi alei interioare cu pământ:

- suprafaţa construită = 4.870,00 mp

- valoarea contabilă = 2.372,40 lei;

Drumuri şi alei interioare pavate:

- suprafaţa construită = 15.350,00 mp

- valoarea contabilă = 444.815,40 lei;

Drumuri şi alei interioare cu macadam:

- suprafaţa construită = 2.280,00 mp

- valoarea contabilă = 32.587,50 lei;

Platforme pavate cu macadam:

- suprafaţa construită = 1.500,00 mp

- valoarea contabilă = 21.439,10 lei;

Platouri pavate cu macadam:

- suprafaţa construită = 400,00 mp

- valoarea contabilă = 5.717,10 lei;

Reţea alimentare cu apă:

- suprafaţa construită = 2.150,00 ml

- valoarea contabilă = 110,705,64 lei.

Total valoare contabilă: imobil 713 - parţial = 620.391,54 lei

CF nr. 102112 Lieşti, nr. cadastral 1210; CF nr. 100306 Fundeni, nr. cadastral 560; CF nr. 100313 Fundeni, nr. cadastral 561.

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I. 4183229

6.

106924 - parţial

8,19.01

Imobil 3193 parţial

Comuna Măgura,

judeţul Bacău.

6. Construcţii:

Pavilionul J - construcţia C1:

- suprafaţa construită = 109,71 mp

- valoarea contabilă = 55.572 lei

Total valoare contabilă: imobil 3193 - parţial = 55.572 lei

CF nr. 61542, nr. cadastral 61542

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I. 4183229

7.

104103 - parţial

8.19.01

Imobil 2451 parţial

Comuna Teliu, vama Buzăului,

(pot. Vârful Cocoanelor),

judeţul Braşov

7. Construcţii;

Pavilionul A 2:

- suprafaţa construită = 181,00 mp

- valoarea contabilă = 21,771,70 lei;

Pavilionul Ş 1:

- suprafaţa construită = 26,00 mp

- valoarea contabilă = 14.001,10 lei;

Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând:

- suprafaţa construită = 880,00 ml

- valoarea contabilă = 158,40 lei;

Total valoare contabilă: imobil 2451 - parţial = 35.931,20 lei

CF nr. 100971, nr. cadastral 100971,

CF nr. 100969, nr. cadastral 100969,

CF nr. 101011, Nr. cadastral 101011

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I. 4183229

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 2451 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează adresa poştală unde este situat acesta, în urma înscrierii în cartea funciară

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului la care se modifică adresa poştală

Persoana juridică care are în administrare bunul

şi codul unic de înregistrare

Adresa poştală a bunului înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la data de 03.05.2018

Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţi funciare

Carte funciară actualizată/ Nr. cadastral

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

104103

8.19.01

Imobil 2451

Ministerul Apărării Naţionale - 4183229

Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Teliu, Vama Buzăului (pct. Vârful Coarnelor)

Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Teliu, comuna Vama Buzăului (pct. Vârful Cocoanelor)

CF nr. 100971, nr. cadastral 100971; CF nr. 100969, nr. cadastral 100969; CF nr. 101011, nr. cadastral 101011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

 

În temeiul ari 7 alin, (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Numărul curent 8 din anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 16 noiembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

Nr. crt.

Centrul de reţinere şi arestare preventivă din cadrul

Condiţii corespunzătoare

Condiţii necorespunzătoare

Criterii de neconformitate potrivit art. 551 din Legea nr. 254/2013. cu modificările şi completările ulterioare

0

1

2

3

4

„8.

I.P.J. Braşov

15 11 2017-15 05,2018 începând cu data de 16.07.2018

24.07.2012-14.11.2017

16.05.2018-15.07.2018

art. 551 alin. (3) lit. b), e) şi f)”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen-Daniela Dan

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 101.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Legii nr. 205/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 25 iulie 2018, se fac următoarele rectificări:

- la art. III alin. (1), în loc de:

„...la pct. 1 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI), aprobată prin Legea nr. 94/2000, cu modificările ulterioare,...

se va citi:

„... în anexa la Acordul de sediu dintre România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2015, ratificat prin Legea nr. 190/2016,...”;

- la art. III alin. (2), în loc de:

„... Centrul Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) (SELEC)...”

se va citi:

„... Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii (SELEC)...”.

 

În anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.869/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 10 august 2018, se fac următoarele rectificări:

- la pct. 11, în loc de: „ ... de la pct. 7-10, ...”se va citi: „ ...de la pct. 7.1-10.3, ...”;

- la pct. 14.3 teza a doua, în loc de: „ ... potrivit alin. (1), ...”se va citi: „ ... potrivit pct. 14.1,

- la pct. 15.1, în loc de: „... potrivit pct. 14” se va citi: „... potrivit pct. 14.1-14.3”;

- la pct. 15.5 teza a doua, în loc de: „..., dispoziţiile pct. 10 din ...”se va citi:,, .... dispoziţiile pct. 10.1-10.3 din ...”;

- la pct. 17.3, în loc de: „ ...de la pct. 2 ...”se va citi: „ ...de la pct. 17.2 ...”