MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 788         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 13 septembrie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

706. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale 1 Decembrie din judeţul Ilfov

 

4.830. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2019

 

5.617/2.459. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

166. - Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.075. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se actualizează datele de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocoale încheiate între părţile interesate, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează: Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul finanţelor publice.

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 706.

 

ANEXA Nr. 1

 

Actualizarea datelor de identificare a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Administrator

1.

35253

8.29.09

Judecătoria Sectorului 1 şi Judecătoria Sectorului 4

S + P + 1E

Sc= 1.572 mp

Sd =4.420 mp

S teren = 2.400 mp

CF nr. 213530

România,

municipiul Bucureşti,

sectorul 4,

str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

2.

35254

8.29.09

Judecătoria Sectorului 3

S + P + 2E

Sc = 1.883 mp

Sd =4.681 mp

Anexe

Sc = 27 mp

Sd = 27 mp

S teren = 3.782 mp

CF nr. 222031

România,

municipiul Bucureşti,

sectorul 5,

str. Ilfov nr. 6

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

3.

156236

8.29.09

Tribunalul Giurgiu şi Judecătoria Giurgiu

D + P + 1E + M + 2E

Sc = 1.603 mp

Sd = 6.146 mp

S teren = 3.097 mp

CF nr. 38650

România,

judeţul Giurgiu,

municipiul Giurgiu,

Str. Episcopiei nr. 13

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

4.

36223

8.29.09

Judecătoria Olteniţa

D + P + 2E

Sc = 1.307 mp

Sd = 3.492 mp

CF nr. 24637-C1

România,

judeţul Călăraşi,

municipiul Olteniţa,

Str. Tineretului nr. 123

Ministerul Justiţiei

C.U.I.4265841

5.

156610

8.29.09

Judecătoria Lehliu-Gară

D + P+1E

Sc = 658 mp

Sd = 1.662 mp

CF nr. 23066-C1

România,

judeţul Călăraşi,

oraşul Lehliu-Gară,

Str. Industriei nr. 1

Ministerul Justiţiei

C.U.I.4265841

6.

39978

8.29.09

Judecătoria Craiova

S + P + 1E

Sc = 1.225 mp

Sd = 3.645 mp

CF nr. 232421-C1

România,

judeţul Dolj,

municipiul Craiova,

str. Alexandru Ioan Cuza nr. 20

Ministerul Justiţiei

C.U.I.4265841

7.

36695

8.29.09

Curtea de Apei Piteşti

D + Sp + P + 1E parţial + pod

Sc = 1 660 mp

Sd = 5.144 mp

S teren = 2.308 mp

CF nr. 80846

România,

judeţul Argeş,

municipiul Piteşti,

Str. Victoriei nr. 22

Ministerul Justiţiei

C U I. 4265841

8.

27315

8.29.09

Judecătoria Gurahonţ

Corp C1 - P + 1E

Sc = 208 mp

Sd =416 mp

Corp C2 – P

Sc = 313mp

Sd = 313 mp

Arhivă – P

Sc = 71 mp

Sd = 71 mp

S teren = 2.153 mp

CF nr. 303091

România,

judeţul Arad,

comuna Gurahonţ,

str. Crişan nr. 12

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

9.

27317

8.29.09

Judecătoria Lipova

D + P+ 1E

Sc = 690mp

Sd = 1.501 mp

S teren = 2.530 mp

CF nr. 300072

CF nr. 300668

România,

judeţul Arad,

oraşul Lipova,

str. Brancovici nr. 27

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

10.

39084

8.29.09

Judecătoria Gherla

Corp C1 - S + P + E + pod

Sc = 510 mp

Sd = 1.350 mp

Corp C2 - S + P + pod

Sc = 326 mp

Sd = 542 mp

Corp C3 - P

Sc = 40 mp

Sd =40 mp

Corp C5 - D + P + E

Sc = 239 mp

Sd = 669 mp

S teren = 2.700 mp

CF nr. 50655

România,

judeţul Cluj,

municipiul Gherla,

str. Bobâlna nr. 55

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

11.

27672

8.29.09

Judecătoria Târgu Lăpuş

P+ 1E

Sc = 581 mp

Sd = 860 mp

S teren = 1.212 mp

CF nr. 51538

România,

judeţul Maramureş,

oraşul Târgu Lăpuş,

str. Liviu Rebreanu nr. 77

Ministerul Justiţiei

C.U.I.4265841

12.

28296

8.29.09

Judecătoria Bicaz

S + P + 1E

Sc = 605 mp

Sd = 1.327 mp

S teren = 1.630 mp

CF nr. 53228

România,

judeţul Neamţ,

oraşul Bicaz,

Str. Republicii nr. 21

Ministerul Justiţiei

C.U.I.4265841

13.

156238

8.29.09

Judecătoria Şimleu Silvaniei

D + P+1E

Sc = 724 mp

Sd = 2.066 mp

S teren = 1.159 mp

CF nr. 50409

România, judeţul Sălaj,

oraşul Şimleu Silvaniei,

piaţa Iuliu Maniu nr. 1

Ministerul Justiţiei

C.U.I.4265841

14.

35620

8.29.09

Judecătoria Oneşti

S + P + 1E

Sc = 664 mp

Sd = 1.279 mp

S teren = 1.805 mp

CF nr. 67127

România,

judeţul Bacău,

municipiul Oneşti,

Str. Tineretului nr. 1

Ministerul Justiţiei

C.U.I.4265841

15.

35624

8.29.09

Judecătoria Buhuşi

P

Sc = 502 mp

Sd = 502 mp

S teren = 977 mp

CF nr. 64192

România, judeţul Bacău, oraşul

Buhuşi,

str. Dr. Davila nr. 4

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

16.

35626

8.29.09

Judecătoria Podu Turcului

S + P + M

Sc = 539 mp

Sd = 1.617 mp

S teren = 1.811 mp

CF nr. 62093

România,

judeţul Bacău,

comuna Podu Turcului,

str. Tudor Vladimirescu nr. 96

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

17.

156184

8.29.09

Curtea de Apel Bacău, Tribunalul Bacău

D + P + M + 5E

Sc = 863 mp

Sd = 7.075,78 mp

S teren = 1.599 mp

CF nr. 76853-C1

România,

judeţul Bacău,

municipiul Bacău,

str. Cuza Vodă nr. 1

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

18.

35619

8.29.09

Judecătoria Bacău

S + P + 1E

Sc = 947 mp

Sd = 2,841 mp

S teren = 1.675 mp

CF nr. 76853-C2

România,

judeţul Bacău,

municipiul Bacău,

str. Oituz nr. 20

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

19.

35618

8.29.09

Tribunalul Bacău - Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal

Corp C1 – P

Sc = 525 mp

Sd = 525 mp

Corp C2 – anexă

Sc = 49 mp

Sd - 49 mp

Corp C3 – garaje

Sc = 121 mp

Sd = 121 mp

S teren = 1.695 mp

CF nr. 84598

România,

judeţul Bacău,

municipiul Bacău,

str. Ştefan cel Mare nr. 4

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

20.

39403

8.29.09

Judecătoria Rupea

D + P + E

Sc = 697 mp

Sd = 1.441 mp

Anexe

Sc = 206 mp

Sd = 206 mp

S teren = 1.926 mp

CF nr. 100899

CF nr. 100900

România,

judeţul Braşov,

oraşul Rupea,

Str. Republicii nr. 155

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

 

ANEXA Nr. 2

 

Transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

 

Elemente de identificare

Administratorul da la care se transmite imobilul

Administratorul la care se transmite imobilul

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea da inventar

1.

35253

8.29.09

Judecătoria Sectorului 1 şi Judecătoria Sectorului 4

S + P+1E

Sc = 1.572 mp

Sd = 4.420 mp

S teren = 2.400 mp

CF nr. 213530

România,

municipiul Bucureşti,

sectorul 4,

str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4

15.859.053,37

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

Tribunalul Bucureşti

C.U.I. 4340633

2.

35254

8.29.09

Judecătoria Sectorului 3

S + P + 2E

Sc = 1.883 mp

Sd = 4.681 mp

Anexe Sc = 27 mp

Sd = 27 mp

S teren = 3.782 mp

CF nr. 222031

România,

municipiul Bucureşti,

sectorul 5,

str. Ilfov nr. 6

20.614.069,83

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

Tribunalul Bucureşti

C.U.I. 4340633

3.

156236

8.29.09

Tribunalul Giurgiu şi Judecătoria Giurgiu

D + P+1E + M + 2E

Sc= 1.603 mp

Sd = 6.146 mp

S teren = 3.097 mp

CF nr. 38650

România,

municipiul Giurgiu,

judeţul Giurgiu,

Str. Episcopiei nr. 13

12.375.975,00

Ministerul Justiţiei C.U.I, 4265841

Tribunalul Giurgiu

C.U.I. 4145853

4.

36223

8.29.09

Judecătoria Olteniţa

D + P + 2E

Sc = 1.307 mp

Sd = 3.492 mp

CF nr. 24637-C1

România,

judeţul Călăraşi,

municipiul Olteniţa,

Str. Tineretului nr. 123

4.060.000,00

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

Tribunalul Călăraşi

C.U.I. 4294057

5.

156610

8.29.09

Judecătoria Lehliu-Gară

D + P + 1E

Sc = 658 mp

Sd = 1.662 mp

CF nr. 23066-C1

România,

judeţul Călăraşi,

oraşul Lehliu-Gară,

Str. Industriei nr. 1

7.315.164,15

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

Tribunalul Călăraşi

C.U.I. 4294057

6.

39978

8.29.09

Judecătoria Craiova

S+P+1E

Sc = 1.225 mp

Sd = 3.645 mp

CF nr. 232421 -C1

România,

judeţul Dolj,

municipiul Craiova.

str. Alexandru Ioan Cuza nr. 20

3.273.400,00

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

Tribunalul Dolj

C.U.I. 4941447

7.

36695

8.29.09

Curtea de Apel Piteşti

D + Sp + P + 1E parţial + pod

Sc = 1.660 mp

Sd = 5.144 mp

S teren = 2.308 mp

CF nr. 80846

România,

judeţul Argeş,

municipiul Piteşti,

Str. Victoriei nr. 22

5,468.823,14

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

Curtea de Apel Piteşti

C.U.I. 17180054

8.

27315

8.29.09

Judecătoria Gurahonţ

Corp C1 - P + 1E

Sc = 208 mp

Sd = 416 mp

Corp C2 – P

Sc = 313mp

Sd = 313 mp

Arhivă – P

Sc = 71 mp

Sd - 71 mp

S teren = 2.153 mp

CF nr. 303091

România,

judeţul Arad,

comuna Gurahonţ,

str. Crişan nr. 12

2.001.200,00

Ministerul Justiţiei C.U.I.4265841

Tribunalul Arad

C.U.I. 3519798

9.

27317

8.29.09

Judecătoria Lipova

D + P+1E

Sc = 690 mp

Sd = 1.501 mp

S teren = 2.530 mp

CF nr. 300072

CF nr. 300668

România,

judeţul Arad,

oraşul Lipova,

str. Brancovici nr. 27

2.468.123,00

Ministerul Justiţiei C.U.I.4265841

Tribunalul Arad

C.U.I. 3519798

10.

39084

8.29.09

Judecătoria Gherla

Corp C1-S + P + E + pod

Sc = 510mp

Sd = 1.350 mp

Corp C2 - S + P + pod

Sc = 326 mp

Sd = 542 mp

Corp C3 - P

Sc = 40 mp

Sd = 40 mp

Corp C5 - D + P + E

Sc = 239 mp

Sd = 669 mp

S teren = 2.700 mp

CF nr. 50655

România,

judeţul Cluj,

municipiul Gherla,

str. Bobâlna nr. 55

2.585.287,00

Ministerul Justiţiei C.U.I.4265841

Tribunalul Cluj

C.U.I. 4565300

11.

27672

8.29.09

Judecătoria Târgu Lăpuş

P+ 1E

Sc = 581 mp

Sd = 860 mp

S teren = 1.212 mp

CF nr. 51538

România,

judeţul Maramureş,

oraşul Târgu Lăpuş,

str. Liviu Rebreanu nr. 77

825.307,00

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

Tribunalul Maramureş

C.U.I. 3695026

12.

28296

8.29.09

Judecătoria Bicaz

S+ P+ 1E

Sc = 605 mp

Sd = 1.327 mp

S teren = 1.630 mp

CF nr. 53228

România,

judeţul Neamţ,

oraşul Bicaz,

Str. Republicii nr. 21

1 176.329,00

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

Tribunalul Neamţ

C.U.I. 174145454

13.

156238

8.29.09

Judecătoria Şimleu Silvaniei

D + P+ 1E

Sc = 724 mp

Sd = 2.066 mp

S teren = 1.159 mp

CF nr. 50409

România,

judeţul Sălaj,

oraşul Şimleu Silvaniei,

piaţa Iuliu Maniu nr. 1

1.333.438,00

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

Tribunalul Sălaj

C.U.I. 4792205

14.

35620

8.29.09

Judecătoria Oneşti

S + P + 1E

Sc = 664 mp

Sd = 1.279 mp

S teren = 1.805 mp

CF nr. 67127

România,

judeţul Bacău,

municipiul Oneşti,

Str. Tineretului nr. 1

1.438.435,00

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

Tribunalul Bacău

C.U.I. 4278370

15.

35624

8.29.09

Judecătoria Buhuşi

P

Sc = 502 mp

Sd = 502 mp

S teren = 977 mp

CF nr. 64192

România,

judeţul Bacău,

oraşul Buhuşi,

str. Dr. Davila Nr. 4

270.386,00

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

Tribunalul Bacău

C.U.I. 4278370

16.

35626

8.29.09

Judecătoria Podu Turcului

S + P + M

Sc = 539 mp

S = 1.617 mp

S teren = 1.811 mp

CF nr. 62093

România,

judeţul Bacău,

comuna Podu Turcului,

str. Tudor Vladimirescu nr. 96

2.000.437,00

Ministerul Justiţiei C.U.I.4265841

Tribunalul Bacău

C.U.I. 4278370

17.

156184

8.29.09

Curtea de Apel Bacău,

Tribunalul Bacău

D + P + M + 5E

Sc = 863 mp

Sd = 7.075,78 mp

S teren = 1.599 mp

CF nr. 76853-C1

România,

judeţul Bacău,

municipiul Bacău,

str. Cuza Vodă nr. 1

7.207.700,00

Ministerul Justiţiei

C.U.I. 4265841

Curtea de Apel Bacău

C.U.I. 17704752

18.

35619

8.29.09

Judecătoria Bacău

S + P+1E

Sc = 947 mp

Sd = 2.841 mp

S teren = 1.675 mp

CF nr. 76853-C2

România,

judeţul Bacău,

municipiul Bacău,

str. Oituz nr. 20

3.467.309,00

Ministerul Justiţiei C.U.I.4265841

Tribunalul Bacău

C.U.I.4278370

19.

35618

8.29.09

Tribunalul Bacău - Secţia II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal

Corp C1 – P

Sc = 525 mp

Sd = 525 mp

Corp C2 – anexă

Sc = 49 mp

Sd = 49 mp

Corp C3 – garaje

Sc = 121 mp

Sd = 121 mp

S teren = 1.695 mp

CF nr. 84598

România,

judeţul Bacău,

municipiul Bacău,

str. Ştefan cel Mare nr. 4

3.318.273,00

Ministerul Justiţiei C.U.I.4265841

Tribunalul Bacău

C.U.I.4278370

20.

39403

8.29.09

Judecătoria Rupea

D + P + E

Sc = 697 mp

Sd = 1.441 mp

Anexe

Sc = 206 mp

Sd - 206 mp

S teren = 1.926 mp

CF nr. 100899

CF nr. 100900

România,

judeţul Braşov,

oraşul Rupea,

Str. Republicii nr. 155

3.971.293,00

Ministerul Justiţiei C U I 4265841

Tribunalul Braşov

C.U.I. 4688540

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale 1 Decembrie din judeţul Ilfov

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi ale art. 15 alin. (1) şi (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară finalizate lucrările de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale 1 Decembrie din judeţul Ilfov.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru unitatea administrativ-teritorială 1 Decembrie din judeţul Ilfov, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, în unitatea administrativ-teritorială 1 Decembrie din judeţul Ilfov, îşi pierd valabilitatea.

(4) în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială 1 Decembrie din judeţul Ilfov, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară. Dovada delimitării unui imobil faţă de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 6 septembrie 2018.

Nr. 1.017.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2019

 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat naţional - 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Examenul de bacalaureat naţional - 2019 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.

(2) Comisiile de bacalaureat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.

(3) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2019 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

(4) Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale se asigură susţinerea probelor de examen adaptate la prevederile procedurii privind asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe de auz/tulburare de spectru autist care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VI li-a şi examenul naţional de bacalaureat, elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.124/2017.

Art. 3. - (1) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba şi literatura italiană maternă şi matematică, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2019, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, pentru limba şi literatura română şi pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2019, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.

(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare şi comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2019, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013.

(4) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie, valabilă în sesiunile anului 2019, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5 070/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017,

(5) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menţionate la alin. (1), (2), (3) şi (4), valabile în sesiunile anului 2019, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.

Art. 4. - Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaştere şi echivalare şi cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale din România, finalizate cu diplomă de acces general în învăţământul superior german şi diplomă de bacalaureat, secţii care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenţii secţiilor/şcolilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.262/2009 privind secţiile/şcolile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat.

Art. 6. - (1) Inspectoratul şcolar va aronda elevii din clasele terminale cu specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu la o unitate de învăţământ liceal de stat din localitate/ judeţ/sector/municipiul Bucureşti în care funcţionează specializări/ calificări acreditate identice cu role ale elevilor arondaţi.

(2) în cazul în care la nivelul unui judeţ există unităţi de învăţământ liceal de stat în care funcţionează clase cu specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu şi la nivelul judeţului respectiv nu există nicio altă unitate de învăţământ liceal de stat care să aibă specializări/calificări identice acreditate, elevii din clasele autorizate să funcţioneze provizoriu vor fi arondaţi de către inspectoratul şcolar, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la unităţi de învăţământ de stat din judeţe apropiate care au acreditate specializările/ calificările respective.

(3) Pentru a permite candidaţilor arondaţi să susţină probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale în unităţile de învăţământ în care funcţionează ca elevi, în cadrul comisiei de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale de la nivelul unităţii de învăţământ în care sunt arondaţi elevii de la specializările/calificările autorizate provizoriu se va constitui o subcomisie care îşi va desfăşura activitatea în unitatea de învăţământ de unde provin aceşti elevi, în care vor fi incluşi obligatoriu profesori examinatori din această unitate.

(4) Candidaţii care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu vor susţine probele scrise în centrele de examen la care sunt arondate unităţile de învăţământ de provenienţă ale acestora sau chiar la unităţile de învăţământ de provenienţă dacă acestea au fost desemnate centre de examen, fiind repartizaţi în săli separate de ceilalţi candidaţi din centru. La nivelul fiecărui centru de examen în care susţin probe scrise candidaţii care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu se constituie câte o subcomisie care va fi inclusă în decizia centrului de examen la care aceşti candidaţi sunt arondaţi.

Art. 7. - (1) Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti asigură dotarea cu camere de supraveghere video şi audio funcţionale a sălilor în care se desfăşoară activităţi specifice examenului de bacalaureat: susţinerea probelor, descărcarea şi multiplicarea subiectelor, predarea şi preluarea lucrărilor scrise, amestecarea, numerotarea şi introducerea în plicuri a lucrărilor, evaluarea acestora, depozitarea bagajelor.

(2) Până la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

(3) Activitatea de monitorizare a desfăşurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Bacalaureat

(4) în vederea asigurării desfăşurării corecte a examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti verifică, prin sondaj, înregistrările audiovideo din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen menţionate la alin. (1) din centrul respectiv.

(5) Dacă, în urma verificărilor menţionate la alin. (4), se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidaţilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunţă comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti, care propune eventualele măsuri de sancţionare şi anunţă, după caz, Comisia Naţională de Bacalaureat.

Art. 8. - (1) Preşedinţii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare sunt cadre didactice din învăţământul preuniversitar. Comisia Naţională de Bacalaureat elaborează procedura de selecţie şi numire a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în calitate de preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare.

(2) Preşedintele comisiei din centrul regional de contestaţii este numit de către comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti din judeţul unde a fost stabilit sediul centrului de contestaţii, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat.

(3) Comisia Naţională de Bacalaureat poate elabora şi alte instrucţiuni/proceduri în vederea bunei organizări şi desfăşurări a examenului de bacalaureat - 2019.

Art. 9. - (1) Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti răspund(e) pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat.

(2) Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti stabilesc/stabileşte componenţa comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorţi în şedinţă publică, la care sunt invitaţi în scris, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai consiliului judeţean/municipiului Bucureşti al elevilor, ai asociaţiilor reprezentative ale elevilor, ai organizaţiilor reprezentative la nivel naţional ale părinţilor şi ai sindicatelor afiliate la federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ai presei scrise şi audiovizuale.

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unităţi de învăţământ decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor, în conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale. Profesorii evaluatori dintr-un judeţ/ municipiul Bucureşti nu evaluează lucrări ale candidaţilor din propriul judeţ/municipiu.

(5) Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri, respectiv au fost sancţionate.

Art. 10. - Comisia Naţională de Bacalaureat stabileşte prin procedură specifică modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluţionare a contestaţiilor şi de transmitere a lucrărilor, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare şi securizare a lucrărilor scrise şi consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat, precum şi modul de comunicare a rezultatelor.

Art. 11. - (1) în procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.

(2) în cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare şi se procedează astfel:

- preşedintele comisiei nominalizează alţi doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;

- după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare şi se semnează de către evaluatori;

- preşedintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note - valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note - valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare şi semnează.

(3) în cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, nota finală se calculează cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2). În situaţia în care, după desecretizarea lucrării, se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea se resecretizează şi este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluţionare a contestaţiei, este calculată cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).

(4) Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată la alin. (1), (2) şi (3), nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Art. 12. - (1) Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

(2) Comisia Naţională de Bacalaureat va transmite comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti modelul cererii-tip pentru depunerea contestaţiei, care include şi declaraţia-tip menţionată la alin. (1).

Art. 13. - (1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiţi în examen.

(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

(6) Candidaţii care încalcă regulile menţionate la alin. (3), (4) şi (5) sunt eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) încălcarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) şi (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii „eliminaţi din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

(8) înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice care vizează organizarea şi desfăşurarea corectă a examenului de bacalaureat şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea etapelor menţionate la alin. (8), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin, (1)-(7) şi menţiunea că au luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) şi

(5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7).

Art. 14, - Completarea şi eliberarea actelor de studii se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar în vigoare.

Art. 15. - Prevederile contrare prezentului ordin se abrogă.

Art. 16. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 17. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 30 august 2018.

Nr. 4.830.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

examenului de bacalaureat naţional – 2019

 

Sesiunea iunie-iulie 2019

 

27-31 mai 2019

înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

31 mai 2019

încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XII l-a

3-4 iunie 2019

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

5-6 iunie 2019

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

7,10*-11 iunie 2019

Evaluarea competenţelor digitale - proba D

12-13 iunie 2019

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

1 iulie 2019

Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

2 iulie 2019

Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

3 iulie 2019

Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

4 iulie 2019

Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

8 iulie 2019

Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00-16,00)

9-12 iulie 2019

Rezolvarea contestaţiilor

13 iulie 2019

Afişarea rezultatelor finale

 

Sesiunea august-septembrie 2019

 

15-19 iulie 2019

Înscrierea candidaţilor la a două sesiune de examen

26 iulie 2019

Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigente

21 august 2019

Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

22 august 2019

Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

23 august 2019

Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

26 august 2019

Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

27,28 august 2019

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

29 august 2019

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

30 august, 2 septembrie 2019

Evaluarea competenţelor digitale - proba D

2-3 septembrie 2019

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

3 septembrie 2019

Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00-16,00)

3-6 septembrie 2019

Rezolvarea contestaţiilor

7 septembrie 2019

Afişarea rezultatelor finale


* Candidaţii da altă confesiune decât cea ortodoxă, care în data de 10 iunie 2019 sărbătoresc Rusaliile, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în datele de 7 şi 11 iunie 2019.

 

NOTĂ:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situaţii excepţionale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 5.617 din 4 septembrie 2018

Nr. 2.459 din 2 iulie 2018

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (13) şi (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 61/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 27 aprilie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1) litera d), după punctul (iv) se introduce un nou punct, punctul (v), cu următorul cuprins:

„(v) că unitatea administrativ-teritorială a făcut demersurile necesare în vederea identificării posibilităţii şi a condiţiilor şi termenilor aferenţi contractării unui împrumut din piaţa financiară, însă a decis asupra oportunităţii contractării împrumutului conform prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

Ministrul finanţelor publice,

regionale şi administraţiei publice, Paul Stănescu

Eugen Orlando Teodorovici

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul/a, ........................................ reprezentant legal al ........................................ 1) ........................................ 2), în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că ........................................ 1) ........................................ 2) are în derulare următoarele finanţări rambursabile interne şi/sau externe contractate şi/sau garantate:

 

Finanţator

Valoare finanţare rambursabilă (în valuta de contract)

Destinaţie finanţare rambursabilă*)

împrumutat

Garant

Data contractării/ garantării finanţării

Durată finanţare rambursabilă

- ani -

Rata anuală a dobânzii

Comisioane

 

 

 

 

 

 

perioadă de graţie

perioadă de rambursare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totodată, declar pe propria răspundere că ........................................ 1) ........................................ 2):

- nu are obligaţii de plată restante decurgând din împrumuturile contractate de la Trezoreria Statului, la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ........................................ lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

- nu înregistrează excedent la 31 decembrie 2017, determinat conform prevederilor art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018;

- nu înregistrează deficit al secţiunii de funcţionare la finele anului 2017;

- a făcut demersurile necesare în vederea identificării posibilităţii şi a condiţiilor şi termenilor aferenţi contractării unui împrumut din piaţa financiară, însă a decis asupra oportunităţii contractării împrumutului conform prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018.

Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ........................................ lei în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.

 

Data: ........................................

Ordonator principal de credite,

 

........................................

 

(prenumele şi numele)

 

L.S.

 

*) În cazul finanţărilor rambursabile contractate/garantate pentru pre/cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, se înscrie şi acronimul programului prin care se acordă aceste fonduri (de exemplu: PNDR pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, POR pentru Programul operaţional regional, ROS Mediu pentru Programul operaţional sectorial Mediu, PCT HU-RO pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România, PCT BG-RO pentru Programul de cooperare transfrontalieră Bulgaria-România, PCT Serbia-România pentru Programul de cooperare transfrontalieră Serbia-Romănia etc.),


1) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

2) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017

 

Având în vedere prevederile art. 104 alin. (10) şi ale art. 138 alin. (1) lit. g) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Procedura privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) responsabilităţilor operatorului de distribuţie a gazelor naturale a cărui licenţă de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare îşi încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat, în legătură cu predarea activităţii sale de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială şi a activelor aferente către un operator de distribuţie a gazelor naturale;

c) responsabilităţilor operatorului de distribuţie a gazelor naturale care preia operarea sistemului de distribuţie dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială de la un operator de distribuţie a gazelor naturale a cărui licenţă de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare îşi încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat.”

2. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) Direcţie generală de specialitate - Direcţia generală reglementări tehnice licenţe, autorizaţii;”.

3. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) OSD concesionari ai serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, amplasaţi la maximum 100 km faţă de zona delimitată - unitatea administrativ-teritorială care face obiectul analizei ANRE;”.

4. La articolul 4 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c)data preconizată la care ANRE urmează să emită decizia de desemnare.”

5. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la alin. (1), OSD prevăzuţi la alin. (1) lit. b) comunică ANRE disponibilitatea pentru a fi desemnaţi ca OSD care preia operarea unui SD, motivaţia acesteia, inclusiv prezentarea unor documente din care să rezulte existenţa resurselor financiare necesare operării SD pentru o perioadă de cel puţin o lună, cum ar fi documente privind valoarea profitului brut realizat în anul anterior, capitaluri proprii, disponibilităţi din linii de credit sau contracte de împrumut bancare, contracte de împrumuturi de la acţionari/asociaţi sau orice altă formă care poate include, fără limitare, o scrisoare de confort angajantă emisă de o societate din acelaşi grup de firme sau întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale solicitantului sau acorduri petroliere încheiate cu statul român.”

6. La articolul 6 alineatul (1), literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. a), care deţin în operare conducte de distribuţie şi racorduri de gaze naturale, din oţel şi polietilenă, a căror lungime totală este cel puţin egală cu 75% din lungimea conductelor de distribuţie şi a racordurilor de gaze naturale, din oţel şi polietilenă, operate de OSD care urmează să fie înlocuit;

c) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. b), care deţin în operare racorduri de gaze naturale, din oţel şi polietilenă, al căror număr total să fie cel puţin egal 75% din numărul racordurilor de gaze naturale, din oţel şi polietilenă, operate de OSD care urmează să fie înlocuit;

d) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. c), care distribuie o cantitate de gaze naturale cel puţin egală cu 75% din cantitatea de gaze naturale distribuită de OSD care urmează să fie înlocuit;”.

7. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

.(4) OSD desemnat va prelua în proprietate, cu acordul OSD desemnat anterior şi al concedentului, bunurile aferente sistemului de distribuţie, în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea reglementată rămasă neamortizată.”

8. La articolul 9, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) OSD a cărui licenţă urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare îşi încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat;”.

9. La articolul 11, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) OSD a cărui licenţă urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare îşi încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat are, în principal, următoarele obligaţii referitoare la decizia de desemnare prevăzută la art. 7 alin. (1):”.

10. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează până la data prevăzută la art. 7 alin. (2), pe baza unei convenţii încheiate între OSD a cărui licenţă urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare îşi încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat şi OSD desemnat.”

11. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la art. 4 alin. (2), OSD a cărui licenţă urmează să fie retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare îşi încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează să fie reziliat, are obligaţia să transmită la ANRE documentele necesare pentru actualizarea caracteristicilor tehnice aferente SD, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare.”

12. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - În situaţia în care, la expirarea termenului de 2 ani prevăzut la art. 138 alin. (1) lit. g) din Lege, nu a fost finalizată procedura de atribuire a contractului de concesiune a serviciului public de distribuţie pentru zona respectivă. În scopul asigurării continuităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali, desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie se realizează cu acordul acestuia, la tarifele stabilite de ANRE”.

Art. II, - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 166.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 29.08.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare nr. 828/24.08.2018 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Drăgăşani, str. Decebal, bloc M2-2, scara A, etaj 2, ap. 4, judeţul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J38/1252/2008, cod unic de înregistrare 24913620, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 576/28.07.2009, reprezentată de către domnul Teodorescu Virgil, în calitate de administrator,

şi a constatat următoarele:

1. Prin Decizia Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.795/2015 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. s-a aprobat suspendarea, la cerere, a activităţii societăţii, pentru o perioadă de 3 ani.

2. Prin Adresa nr. 25.931 din 3.08.2018, Societatea STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat aprobarea încetării activităţii de intermediere. Totodată, s-a trimis la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Hotărârea nr. 1 din 24.07,2018, prin care s-a hotărât:

- „Se va solicita la Autoritatea de Supraveghere Financiară de către domnul Teodorescu Virgil, În numele societăţii, aprobarea încetării activităţii de intermediere a S.C. STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.”

3. Conform balanţelor de verificare ale Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., aceasta nu înregistrează debite (prime nedecontate) în relaţia cu societăţile de asigurare cu care a colaborat.

4. Societatea nu are colaboratori - asistenţi în brokeraj persoane fizice sau juridice înregistraţi în Jurnalele asistenţilor în brokeraj, iar în Registrul personalului propriu nu există nicio înregistrare.

5. Societatea STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu înregistrează debite în contul taxei de funcţionare, datorată Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Drăgăşani, str. Decebal, bloc M2-2, scara A, etaj 2, ap. 4, judeţul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J38/1252/2008, cod unic de înregistrare 24913620, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-576/28.07.2009, reprezentată de către domnul Teodorescu Virgil, în calitate de administrator, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Ovidiu Răzvan Wlassopol

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 1.075.