MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 793         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 17 septembrie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 281 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), aii. 6-8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

126. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2017

 

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

6. - Hotărâre pentru adoptarea Codului deontologic al fizioterapeutului

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 281

din 26 aprilie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6-8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.780/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.901 D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 2.920 D/2016, nr. 2.939 D/2016, nr. 2.942 D/2016, nr. 2.949 D/2016, nr. 2.965 D/2016, nr. 2.980 D/2016, nr. 3.005 D/2016, nr. 3.020 D/2016, nr. 3.027 D/2016, nr. 3.036 D/2016, nr. 3.118 D/2016, nr. 3.165 D/2016, nr. 3.184 D/2016, nr. 3.189 D/2016, nr. 3.201 D/2016, nr. 3.223 D/2016, nr. 3.230 D/2016, nr. 3.305 D/2016, nr. 3.488 D/2016 şi nr. 3.489 D/2016, având ca obiect excepţii de neconstituţionalitate cu obiect similar, ridicate de Societatea ERB New Europe Funding II BV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 17.633/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 19.496/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 23.334/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 11.988/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 6.119/320/2016/a1 al Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.558/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.309/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.122/235/2016 al Judecătoriei Gherla, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 22.957/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.678/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.176/320/2016/a 1 al Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă, de societăţile Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda şi Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 22.331/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S A. din Bucureşti în Dosarul nr. 15.121/212/2016 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de societăţile Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. şi Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.223/320/2016 al Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 15.422/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 26,286/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S A. din Bucureşti în Dosarul nr. 9.001/271/2016 al Judecătoriei Oradea - Secţia civilă, de Societatea Unicredit Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 6.689/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 3.984/176/2016 al Judecătoriei Alba Iulia şi de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 11.255/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă.

4. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere că excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 2.901 D/2016, nr. 2.920 D/2016, nr. 2.939 D/2016, nr. 2.942 D/2016, nr. 2.949 D/2016, nr. 2.965 D/2016, nr. 2.980 D/2016, nr. 3.005 D/2016, nr. 3.020 D/2016, nr. 3.027 D/2016, nr. 3.036 D/2016, nr. 3.118 D/2016, nr. 3.165 D/2016, nr. 3.184 D/2016, nr. 3.189 D/2016, nr. 3.201 D/2016, nr. 3.223 D/2016, nr. 3.230 D/2016, nr. 3.305 D/2016, nr. 3.488 D/2016 şi nr. 3.489 D/2016 au obiect parţial identic, pune în discuţie, din oficiu, conexarea cauzelor.

6. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

7. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 2.920 D/2016, nr. 2.939 D/2016, nr. 2.942 D/2016, nr. 2.949 D/2016, nr. 2.965 D/2016, nr. 2.980 D/2016, nr. 3.005 D/2016, nr. 3.020 D/2016, nr. 3.027 D/2016, nr. 3.036 D/2016, nr. 3.118 D/2016, nr. 3.165 D/2016, nr. 3.184 D/2016, nr. 3.189 D/2016, nr. 3.201 D/2016, nr. 3.223 D/2016, nr. 3.230 D/2016, nr. 3.305 D/2016, nr. 3.488 D/2016 şi nr. 3.489 D/2016 la Dosarul nr. 2.901 D/2016, care este primul înregistrat.

8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, făcând referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

9. Prin încheierea din 28 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.780/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.901 D/2016.

10. Prin încheierea din 28 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17 633/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.920 D/2016.

11. Prin încheierea din 8 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 19.496/300/2016, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2,939 D/2016.

12. Prin încheierea din 8 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 23.334/300/2016, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.942 D/2016.

13. Prin încheierea din 10 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.988/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.949 D/2016.

14. Prin încheierea din 17 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 6.119/320/2016/a1, Judecătoria Târgu Mureş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.965 D/2016.

15. Prin încheierea din 12 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.558/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.980 D/2016.

16. Prin încheierea din 31 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.309/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.005 D/2016.

17. Prin încheierea din 17 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.122/235/2016, Judecătoria Gherla a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.020 D/2016.

18. Prin încheierea nr. 17.819 din 17 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 22.957/212/2016/a1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.027D/2016.

19. Prin încheierea din 20 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.678/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.036 D/2016.

20. Prin încheierea din 26 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.176/320/2016/a1, Judecătoria Târgu Mureş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.118 D/2016.

21. Prin încheierea din 21 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 22.331/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.165 D/2016.

22. Prin încheierea nr. 16.652 din 2 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 15.121/212/2016, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.184 D/2016.

23. Prin încheierea din 23 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.223/320/2016, Judecătoria Târgu Mureş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.189 D/2016.

24. Prin încheierea din 14 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 15.422/300/2016, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), ari. 3, art. 4, ari. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.201 D/2016.

25. Prin încheierea din 29 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 26.286/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi a legii în ansamblul său. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.223 D/2016.

26. Prin încheierea din 25 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9.001/271/2016, Judecătoria Oradea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.230 D/2016.

27. Prin încheierea din 23 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 6.689/288/2016, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 77/2016, precum şi a legii în ansamblul său. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.305 D/2016.

28. Prin încheierea din 21 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.984/176/2016, Judecătoria Alba Iulia a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi a legii în ansamblul său. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.488 D/2016.

29. Prin încheierea din 17 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.255/233/2016, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.489 D/2016.

30. Excepţiile de neconstituţionalitate au fost ridicate de Societatea ERB New Europe Funding II BV din Amsterdam, Olanda, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Unicredit Bank - S.A. din Bucureşti, în cauze având ca obiect acţiuni întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 77/2016.

31. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii arată, în esenţă, că Legea nr. 77/2016 contravine dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Constituţie, prin consacrarea dreptului „discreţionar” al debitorilor de a da în piaţă imobilul ipotecat în favoarea creditorului, în acest mod fiind încurajată „intenţia frauduloasă de a nu plăti o datorie angajată în condiţii de libertate contractuală, pe o durată îndelungată de timp”.

32. Referitor la încălcarea art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, se susţine că prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6-8 din Legea nr. 77/2016 încalcă principiul constituţional al statului de drept, respectiv securitatea juridică, deoarece modificarea/reaşezarea riscurilor asumate prin contract sau chiar modificarea preţului agreat de părţi nu poate avea loc printr-o ingerinţă a legiuitorului în contract. Art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 77/2016 nu corespund exigenţelor constituţionale de securitate juridică, prin aceea că stabilesc un domeniu de reglementare amplu şi neclar al procedurii speciale privind darea în plată. Totodată, art. 7 din Legea nr. 77/2016 încalcă exigenţele privind siguranţa circuitului civil, claritatea şi previzibilitatea legii. Astfel, nu este definită noţiunea de „locuinţă”, nu este stabilit în sarcina cărei persoane vor fi puse cheltuielile de executare silită, şi nu este stabilit domeniul de aplicare în ce priveşte utilizarea noţiunii „contract de credit”. Legea este imprevizibilă deoarece instituie o derogare de la prevederile Codului civil, fără a preciza care sunt dispoziţiile legale de la care se derogă. De asemenea, nu este precizat modul în care prevederile sale se vor corobora cu dispoziţiile din alte acte normative şi nu se face nicio precizare cu privire la regimul aplicabil contractelor încheiate sub imperiul Codului civil din 1864. Totodată, în expunerea de motive a legii se precizează că scopul acesteia este protejarea debitorilor aflaţi într-o stare de dificultate financiară, aspect ce nu se regăseşte în dispoziţiile cuprinse în lege.

33. Cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 11 şi 20 din Constituţie, se consideră că legea criticată nu respectă principiul securităţii juridice şi cerinţele de calitate a legii, astfel cum acestea au fost dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

34. Referitor la critica privind încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituţie, se arată că prin dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 77/2016 se modifică raporturile juridice anterioare intrării în vigoare a legii. Astfel, legea criticată reglementează un mecanism de intervenţie forţată, exterioară, care modifică raporturi contractuale preexistente, prin schimbarea obiectului obligaţiei şi a regimului juridic contractual, fiind aplicabilă contractelor de credit încheiate anterior intrării sale în vigoare, precum şi executărilor silite demarate anterior acestui moment, indiferent de stadiul lor. Referitor la principiul neretroactivităţii, sunt invocate cele reţinute prin deciziile Curţii Constituţionale nr. 26 din 18 ianuarie 2012, nr. 101 din 28 februarie 2013 şi nr. 745 din 3 noiembrie 2015.

35. Se mai susţine că prevederile art. 3, art. 6 şi art. 8 din legea criticată contravin art. 16 alin. (1) din Constituţie. În acest sens, se arată că în urma stingerii creanţei prin darea în plată, creditorul ipotecar diligent, care şi-a constituit o garanţie, dobândeşte o situaţie juridică inferioară altor creditori (creditorii chirografari), care, deşi nu au o garanţie, pot urmări bunuri mobile şi imobile prezente şi viitoare ale debitorilor, până la satisfacerea întregii creanţe. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, pentru un tratament echitabil al creditorilor este necesar ca urmărirea bunurilor debitorilor să fie realizată în mod coordonat, în cadrul procedurii concursuale a insolvenţei, în reglementarea Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. Totodată, creditorul este pus într-o „poziţie de inferioritate”, câtă vreme transferul dreptului de proprietate nu este condiţionat de acordul său.

36. Pe de altă parte, art. 4 şi art. 7 din Legea nr. 77/2016 nu asigură garanţiile constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (3) şi art. 24, deoarece stabilesc termene procedurale scurte şi instituie o procedură de urgenţă în soluţionarea contestaţiilor, fără a fi asigurate şi garanţiile procesuale necesare derulării unui proces echitabil, deşi de la data notificării şi pe tot parcursul procesului operează suspendarea plăţilor şi a procedurilor judiciare şi extrajudiciare.

37. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 44 şi art. 136 alin. (5) din Constituţie, autorii arată că actul normativ criticat restrânge dreptul de proprietate şi libertatea contractuală a creditorilor, fără să existe niciuna dintre justificările cuprinse în art. 53 din Constituţie. Se arată, îh acest sens, că statul are rolul de a garanta că legea părţilor va avea aceleaşi efecte pentru viitor ca şi actele emise de legiuitor, iar acesta nu poate transforma norme contractuale în norme legislative, nu poate schimba natura juridică a unor contracte aflate deja în executare şi nu poate crea un conflict de drepturi, respectiv între dreptul de proprietate şi libertatea economică a creditorilor, pe de o parte, şi dreptul de protecţie specială a consumatorilor, pe de altă parte.

38. Se apreciază că art. 8 din legea criticată şi în special alin. (5) încalcă principiul securităţii raporturilor juridice, al legalităţii şi al statului de drept, precum şi dreptul de proprietate, deoarece consacră posibilitatea debitorilor de a obţine concursul justiţiei, pentru refuzul de a-şi executa obligaţiile asumate contractual prin liber consimţământ şi de a le fi iertată datoria, în detrimentul şi prin prejudicierea creditorilor.

39. Referitor la dreptul de proprietate privată al creditorului, se mai arată că dispoziţiile legale prin care se prevede recuperarea creanţei numai în limita valorii imobilului adus în garanţie şi supus transferului forţat de proprietate echivalează cu 0 expropriere, fără a exista o cauză de utilitate publică, expropriere care nu este compensată de o dreaptă şi prealabilă despăgubire. Creditorul este obligat prin lege să suporte plata creanţei cu un bun de o valoare inferioară şi să-şi vadă creanţa redusă la valoarea respectivului bun sau să suporte stingerea creanţei în contul preţului obţinut la adjudecarea bunului, în cadrul executării silite. Legea împiedică executarea integrală a creanţei atunci când există alte bunuri în patrimoniul debitorului, ceea ce reprezintă o atingere adusă dreptului de proprietate. Când obiectul dreptului de creanţă este înlocuit, altfel decât prin voinţa creditorului, are loc o ingerinţă în dreptul de proprietate, în sensul primei teze a paragrafului 1 din art. 1 al Primului Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Mai mult, atunci când dreptul de creanţă poartă asupra unei valori inferioare celei iniţiale, are loc o expropriere în sensul tezei a două din paragraful 1 anterior evocat.

40. Referitor la critica privind încălcarea art. 45 din Constituţie, se apreciază că Legea nr. 77/2016 încalcă libertatea economică a creditorilor, astfel cum aceasta este protejată prin dispoziţiile care trebuie interpretate corelat cu cele ale art. 135 din Legea fundamentală. Prin instituirea unei obligaţii în sarcina creditorilor de a se conforma dreptului debitorilor, exercitat în baza legii, în mod unilateral, de a schimba preţul unui contract deja executat sau în curs de executare, statul aduce ingerinţe nejustificate libertăţii creditorilor la activitate economică şi liberă iniţiativă. Libertatea contractuală a părţilor nu presupune doar libertatea de a-şi asuma obligaţii şi de a dobândi drepturi, într-un mecanism contractual agreat de acestea, ci şi libertatea de a-şi asuma riscuri ale contractului, care pot fi deopotrivă juridice, precum şi economice. Constrângerea creditorului de a accepta o dare în plată încalcă în mod vădit libertatea contractuală şi libera iniţiativă. Statul, în calitatea sa de garant al contractului şi de garant al ordinii publice, nu poate adopta măsuri distructive/de infirmare faţa de ceea ce a fost asumat şi executat sau urmează sa fie executat. De asemenea, Legea nr. 77/2016 schimbă natura juridică a activităţii instituţiilor de credit şi instituţiilor financiar nebancare, din comerţul cu bani în comerţul cu imobile. Darea în plată a fost transformată dintr-o situaţie excepţională într-o regulă, prin instituirea unui drept unilateral, potestativ, al consumatorului şi a unei obligaţii corelative a creditorului, sub sancţiunea pronunţării unei hotărâri de către instanţa de judecată, ceea ce aduce atingere drepturilor constituţionale anterior invocate. Se mai arată că actul normativ criticat contravine dispoziţiilor art. 135 din Constituţie, prin consacrarea dreptului discreţionar al debitorului de a modifica întinderea obligaţiilor asumate prin contracte deja executate, încălcând în acest mod „dreptul de proprietate, dreptul la profit şi la menţinerea status quo-ului contractual”, precum şi „dreptul creditorilor garantaţi la diferenţă”, prin crearea unei situaţii juridice inferioare pentru creditorul ipotecar diligent, care şi-a constituit o garanţie, faţă de creditorii chirografari.

41. Se mai susţine că art. 3 şi art. 4 din legea criticată încalcă dispoziţiile art. 53 alin. (2) din Constituţie, întrucât Legea nr. 77/2016 nu are un scop legitim şi nu păstrează un raport legitim de proporţionalitate între realitatea socială şi măsura propusă, care nu este nici rezonabilă, nici echitabilă, deoarece restrânge dreptul de proprietate al instituţiilor bancare şi nebancare creditoare. Se mai arată că restrângerea nu este justificată de un scop legitim de salvgardare a intereselor publice şi nu este conformă standardului de protecţie oferit de rolul de garant al statului. De asemenea, măsura legislativă instituită prin art. 4 din lege nu este proporţională, deoarece nu este corelată cu prevederile Legii nr. 151/2015 şi nu este limitată la cazurile sociale, care să justifice ingerinţa excepţională a legiuitorului în contract. Mai exact, în opinia autorilor excepţiei, prevederile art. 3 şi ale art. 4 din legea criticată ar fi trebuit să limiteze exercitarea dreptului debitorului de a da în plată, la situaţii de dificultate financiară şi de criză a contractului.

42. Se arată că Legea nr. 77/2016 încalcă dispoziţiile art. 73 alin. (3) lit. m) din Constituţie, deoarece a fost adoptată cu procedura aplicabilă legilor ordinare, dar Codul civil, de la care aceasta derogă, este lege organică. Sunt invocate, în acest sens, considerentele cuprinse în Decizia Curţii Constituţionale nr. 442 din 10 iunie 2015.

43. În final, referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 148 din Constituţie, este invocat caracterul contrar al dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 faţă cele ale Directivei 2014/17/UE cu referire, în special, la art. 43 alin. (1) din aceasta.

44. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.901D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată,

45 Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.920 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

46. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.939 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

47. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.942 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

48. Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.949 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

49. Judecătoria Târgu Mureş - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.965 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

50. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.980 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

51. Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.005 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

52. Judecătoria Gherla, în Dosarul nr. 3.020 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

53. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.027D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

54. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.036 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

55. Judecătoria Târgu Mureş - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.118 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

56. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în Dosarul nr. 3.165 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

57. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.184 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

58. Judecătoria Târgu Mureş - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.189 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

59. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în Dosarul nr. 3.201 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

60. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în Dosarul nr. 3.223 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

61. Judecătoria Oradea - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.230 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

62. Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.305 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

63. Judecătoria Alba Iulia, în Dosarul nr. 3.488 D/2016, nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

64. Judecătoria Galaţi - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.489 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

65. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

66. Guvernul a transmis punctul său de vedere în dosarele nr. 2.920 D/2016 şi nr. 3.020 D/2016 în sensul respingerii criticilor de neconstituţionalitate ca neîntemeiate sau inadmisibile, în acord cu jurisprudenţa instanţei constituţionale, şi anume Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016.

67. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

68. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

69. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6-8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016, precum şi legea în ansamblul său.

70. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept şi alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei şi a legilor, art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 privind tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 73 alin. (3) lit. m) privind reglementarea prin lege organică a regimului general al proprietăţii şi al moştenirii, art. 135 privind economia, art. 136 alin. (5) referitor la caracterul inviolabil al proprietăţii private, art. 148 alin. (2) privind actele obligatorii ale Uniunii Europene, precum şi prevederilor art. 1 - Protecţia proprietăţii din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, şi a celor ale art. 17, privind dreptul de proprietate, din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

71. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că toate contractele de credit au fost încheiate între bănci şi consumatori înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil, respectiv 1 octombrie 2011 - dată anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 77/2016. Totodată, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992: „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei.

72. În consecinţă, întrucât autorii excepţiei au invocat neconstituţionalitatea art. 3 din Legea nr. 77/2016 fără să se raporteze în mod distinct la cele două teze ale acestuia, respectiv teza care vizează aplicabilitatea noului Cod civil („Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare*) sau teza care vizează aplicabilitatea Codului civil din 1864, Curtea reţine că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza întâi din Legea nr. 77/2016 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă, nefiind îndeplinită condiţia legăturii cu soluţionarea cauzei.

73. Curtea observă că toate contractele de credit ce fac obiectul cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti care au sesizat Curtea au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 77/2016, ceea ce este relevant în examinarea admisibilităţii excepţiei de neconstituţionalitate a tezei a două a art. 11 din Legea nr. 77/2016, potrivit căreia Legea nr. 77/2016 se aplică acelor contracte de credit încheiate după data intrării sale în vigoare. În aceste condiţii, Curtea va respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza a două din Legea nr. 77/2016, ca inadmisibilă, nefiind îndeplinită condiţia legăturii cu soluţionarea cauzei.

74. Curtea va respinge, ca inadmisibilă, şi excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, deoarece, din datele transmise în dosarele Curţii Constituţionale, niciunul dintre consumatorii care sunt parte la contractele de credit nu a fost supus executării silite în privinţa imobilului ipotecat (a se vedea, ad similis, Decizia nr. 92 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 8 august 2017, paragraful 40).

75. Curtea reţine că, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 18 ianuarie 2017, ulterior sesizării Curţii Constituţionale în prezentele cauze, a constatat că sintagma „precum şi din devalorizarea bunurilor imobile”, cuprinsă în art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016, este neconstituţională, şi că prevederile din art. 11 teza întâi, raportate la art. 3 teza a doua, art. 4,7 şi 8 din Legea nr. 77/2016, sunt constituţionale în măsura în care instanţa judecătorească verifică condiţiile referitoare la existenţa impreviziunii. Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”, Curtea va respinge, în primul rând, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate privind sintagma „precum şi din devalorizarea bunurilor imobile”, din cuprinsul art. 11 teza întâi, din Legea nr. 77/2016.

76. Cât priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 alin. (1)-(3) şi (5)-(6) şi art. B alin. (1)-(4) din Legea nr. 77/2016 prin raportare la prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3), art. 1 alin. (5), art. 21 alin. (3) şi art. 24, şi aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă, având în vedere faptul că autorii excepţiei de neconstituţionalitate critică exact înţelesul normelor legale, care a fost constatat neconstituţional prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, în aceste condiţii, potrivit jurisprudenţei Curţii, în temeiul Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, prezenta decizie poate constitui motiv de revizuire, conform art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 22 din 21 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 9 martie 2015, paragraful 18, Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2016, paragrafele 19-23, sau Decizia nr. 365 din 2 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 22 august 2016, paragraful 40).

77. Prin Decizia nr. 95 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 9 august 2017, paragraful 28, Curtea a statuat, făcând referire la jurisprudenţa sa, în esenţă, că Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016 este o decizie interpretativă. Or, în cazul deciziilor interpretative, în măsura în care aspectele de neconstituţionalitate deduse din motivarea autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate nu vizează înţelesul normelor juridice, care a fost exclus din sfera cadrului constituţional, nu este incident art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, instanţa de contencios constituţional urmând să analizeze fondul excepţiei de neconstituţionalitate (a se vedea şi Decizia nr. 92 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 8 august 2017, paragraful 48).

78. Pornind de la aceste considerente, Curtea va analiza excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportate la celelalte prevederi din Legea nr. 77/2016, precum şi a legii în ansamblul său, din perspectiva jurisprudenţei sale anterioare în materie. De asemenea, Curtea va analiza pretinsa contrarietate dintre principiile şi dispoziţiile constituţionale invocate în susţinerea prezentei excepţii de neconstituţionalitate, pe de o parte, şi celelalte dispoziţii ale Legii nr. 77/2016 criticate, pe de altă parte.

79. Astfel, în paragrafele 107-108 ale Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, referitor la critica de neconstituţionalitate extrinsecă, Curtea a reţinut că Legea nr. 77/2016 reglementează situaţii specifice, care nu se referă la regimul general al proprietăţii, deoarece vizează doar o modalitate de executare a unor obligaţii derivate din contractul de credit, în ipoteza intervenirii impreviziunii. Chiar dacă aplicarea Legii nr. 77/2016 are drept efect un transfer de proprietate, acest lucru nu semnifică faptul că legea în sine reglementează regimul general al proprietăţii, sintagmă ce vizează cadrul general al proprietăţii în România, şi nu orice transfer al dreptului de proprietate ca urmare a aplicării unor instituţii de drept civil. În concordanţă cu jurisprudenţa sa (Decizia nr. 5 din 14 iulie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 22 iulie 1992), Curtea a constatat că regimul juridic general al proprietăţii, publice sau private, vizează, ca esenţă, cele trei elemente ale dreptului de proprietate: posesia, folosinţa şi dispoziţia, fiind preponderent un regim de drept privat. Regimul proprietăţii şi al dreptului de proprietate reprezintă o realitate juridică care guvernează raporturile juridice de o valoare socială semnificativă, ce reclamă reglementarea printr-o lege organică, pe când regulile specifice pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate reprezintă o altă realitate juridică, de o importanţă mai mică, putând fi stabilită prin legi ordinare sau, după caz, prin ordonanţe. De altfel, legiuitorul a mai adoptat reglementări care au un impact asupra dreptului de proprietate, prin intermediul unor legi ordinare, cum ar fi Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015) care, în art. 348, reglementează confiscările dispuse potrivit legii.

80. Curtea a reţinut că anumite critici formulate în raport cu art. 1 alin. (5) din Constituţie vizează chestiuni ce ţin de interpretarea şi aplicarea legii sau se referă la corelarea unor prevederi din acte normative diferite, analiza acestora excedând competenţei sale.

81. De asemenea, cu privire la criticile potrivit cărora prevederile legale criticate nu sunt coroborate cu dispoziţiile Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.464 din 26 iunie 2015, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat, în mod constant, că nu se poate pronunţa asupra neconcordanţelor dintre diferite norme juridice, ci numai asupra înţelesului dispoziţiilor legale criticate, în raport cu prevederile şi principiile constituţionale. De exemplu, prin Decizia nr. 495 din 16 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 19 ianuarie 2005 şi Decizia nr. 463 din 12 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 21 iunie 2011, Curtea a reţinut că examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acelui text cu dispoziţiile constituţionale pretins încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei. Prin urmare, o astfel de situaţie nu constituie un veritabil argument pe care să se întemeieze neconstituţionalitatea prevederilor criticate, ci o eventuală contrarietate între norme legale din acelaşi domeniu sau din domenii pe care autorii excepţiei de neconstituţionalitate ie apreciază ca fiind similare. Or, corelarea legislaţiei în vigoare, sub aspectele menţionate, este de competenţa autorităţii legiuitoare.

82. În ceea ce priveşte critica referitoare la încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituţie, Curtea a reţinut, în Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, paragraful 115, că indiferent de textul legal specific în baza căruia au fost încheiate contractele până la data de 1 octombrie 2011, ele se supun reglementării de drept comun, Codul civil din 1864, care, în mod evident, permitea aplicarea teoriei impreviziunii, în temeiul art. 969 şi art. 970.

Având în vedere că Legea nr. 77/2016 reprezintă o aplicare a teoriei impreviziunii la nivelul contractului de credit, prevederile acesteia nu retroactivează.

83. Cu privire la critica raportată la art. 16 din Constituţie, referitor la principiul egalităţii, pe lângă cele reţinute de Curte în paragraful 112 al Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, prin care a constatat conformitatea cu acest standard constituţional a prevederilor criticate, Curtea observă şi Decizia nr. 35 din 19 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 10 mai 2017 (paragraful 64), în care a reiterat jurisprudenţa sa constantă potrivit căreia noţiunea fundamentală de egalitate în faţa legii nu presupune că stabilirea unui tratament juridic diferenţiat unor situaţii distincte este discriminatorie. Dimpotrivă, în acest fel se asigură deplina respectare a acestui principiu constituţional. Astfel, în Decizia nr. 192 din 31 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 21 iunie 2005, Curtea a precizat că egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, consacrată cu titlu de principiu de art. 16 alin. (1) din Constituţie, îşi găseşte aplicare doar atunci când părţile se găsesc în situaţii identice sau egale, care impun şi justifică acelaşi tratament juridic şi, deci, instituirea aceluiaşi regim juridic. Per a contrario, când acestea se află în situaţii diferite, regimul juridic aplicabil fiecăreia nu poate fi decât diferit - soluţie legislativă care nu contravine, ci, dimpotrivă, decurge logic din chiar principiul enunţat. Curtea a mai reţinut, în Decizia nr. 35 din 19 ianuarie 2017, că deosebirile obiective dintre categoria profesioniştilor şi cea a consumatorilor sunt suficient de relevante şi semnificative încât să justifice opţiunea legiuitorului de a le aplica un regim juridic distinct.

84. În ceea ce priveşte criticile formulate din perspectiva prevederilor art. 44 din Constituţie şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, se impune reiterarea celor reţinute în paragraful 128 al Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016. Astfel, în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 270 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 28 iulie 2014, paragraful 19), Curtea a statuat că, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituţie, legiuitorul este în drept să stabilească conţinutul şi limitele dreptului de proprietate. De principiu, aceste limite au în vedere obiectul dreptului de proprietate şi atributele acestuia, şi se instituie în vederea apărării intereselor sociale şi economice generale sau pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale altor persoane, esenţial fiind ca prin aceasta să nu fie anihilat complet dreptul de proprietate (în acest sens, a se vedea şi Decizia nr. 19 din 8 aprilie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 24 mai 1993). De asemenea, Curtea a statuat, prin Decizia nr. 59 din 17 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 9 martie 2004, că, în temeiul art. 44 din Constituţie, legiuitorul ordinar este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în accepţiunea principială conferită de Constituţie, în aşa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime, ale altor subiecte de drept, instituind astfel nişte limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat. Aşadar, textul art. 44 din Constituţie cuprinde, expres, în cadrul alin. (1), o dispoziţie specială în temeiul căreia legiuitorul are competenţa de a stabili conţinutul şi limitele dreptului de proprietate, inclusiv prin introducerea unor limite vizând atributele dreptului de proprietate. În aceste condiţii, Curtea a reţinut că dreptul de proprietate nu este un drept absolut, ci poate fi supus anumitor limitări, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituţie; însă, limitele dreptului de proprietate, indiferent de natura lor, nu se confundă cu însăşi suprimarea dreptului de proprietate. Statul protejează dreptul de proprietate în condiţiile exercitării sale cu bună-credinţă (a se vedea, mutatis mutandis, Decizia nr. 245 din 19 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 20 iulie 2016, paragrafele 59-60). Dreptul de proprietate al instituţiilor de credit nu cunoaşte nicio limitare în condiţiile impreviziunii, adaptarea/încetarea contractelor neînsemnând nici măcar limitarea dreptului de proprietate.

85. De asemenea, prin Decizia nr. 93 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 22 mai 2017, paragrafele 39, 41 şi 47, Curtea a constatat că, reglementând procedura dării în plată ca expresie a impreviziunii contractuale, legiuitorul, prin art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, a pus la îndemâna debitorului obligaţiei un mecanism procedural specific, prin efectul căruia are loc o suspendare de drept a executării plăţilor pe care debitorul le-ar datora, în temeiul contractului de credit. Curtea a constatat că un asemenea mecanism procedural nu este de natură să afecteze sau să anuleze dreptul de proprietate privată al creditorului. Este o măsură provizorie prin natura sa, întrucât, în cazul în care este admisă contestaţia creditorului, debitorul obligaţiei va trebui să execute în continuare contractul de credit, plata sumelor de bani aferente perioadei de suspendare urmând a fi reluată. Mai mult, Curtea a reţinut că, în condiţiile în care instanţa judecătorească admite contestaţia formulată de profesionist, prestaţiile băneşti datorate în temeiul contractului de credit trebuie executate întocmai, creditorul obligaţiei, în acest caz, având dreptul şi la repararea prejudiciului, în măsura în care instanţa judecătorească a constatat reaua-credinţă a debitorului, în exercitarea dreptului său la notificarea prevăzută de art. 5 din Legea nr. 77/2016.

86. Cu referire la criticile prevederilor Legii nr. 77/2016, formulate din perspectiva art. 45 şi art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituţie, Curtea a reţinut, în Decizia nr. 35 din 17 ianuarie 2017, paragraful 65, că prin art. 45 din Constituţie se garantează accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora, în condiţiile legii. Or, dispoziţiile criticate din Legea nr. 77/2016 se pot încadra în această categorie - în condiţiile legii - legiuitorul constituant însuşi acordându-i legiuitorului ordinar prerogativa de a stabili condiţiile exercitării accesului liber al persoanei la o activitate economică, precum şi pe cel al liberei iniţiative. De altfel, Curtea Constituţională a stabilit, în Decizia nr. 282 din 8 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 16 iulie 2014, paragraful 16, că principiul libertăţii economice nu este un drept absolut al persoanei, ci este condiţionat de respectarea limitelor stabilite de lege, limite ce urmăresc asigurarea unei anumite discipline economice ori protejarea unor interese generale, precum şi asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor.

87. Cu privire la criticile formulate din perspectiva prevederilor art. 53 din Constituţie, Curtea observă că acestea nu au incidenţă în cauza de faţă.

88. Cu privire la invocarea art. 148 din Constituţie, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, paragraful 129, Curtea a reţinut că, în cauzele deduse judecăţii, prevederile Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidenţiale şi de modificare a Directivelor 2008/48/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014, nu au legătură cu ipoteza normativă a legii criticate, ele referindu-se la conversia creditelor în valută. Prin urmare, acestea nu au incidenţă în cauză.

89. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016 şi cu unanimitate de voturi, cu privire la celelalte dispoziţii legale,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza întâi a prevederilor art. 8 alin. (5), precum şi a prevederilor art. 11 teza a două din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.780/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea ERB New Europe Funding II BV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 17.633/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - SA. din Bucureşti în Dosarul nr. 19.496/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 23.334/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 11.988/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S A. din Bucureşti în Dosarul nr. 6.119/320/2016/a1 al Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.558/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.309/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.122/235/2016 al Judecătoriei Gherla, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 22.957/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.678/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.176/320/2016/a1 al Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă, de societăţile Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, şi Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 22.331/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 15.121/212/2016 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de societăţile Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. şi Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.223/320/2016 al Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 15.422/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 26.286/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 9.001/271/2016 al Judecătoriei Oradea - Secţia civilă, de Societatea Unicredit Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 6.689/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti În Dosarul nr. 3.984/176/2016 al Judecătoriei Alba Iulia şi de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 11.255/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 alin. (1)-(3) şi alin. (5)-(6) şi ale art. 8 alin. (1)-(4) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a sintagmei „precum şi din devalorizarea bunurilor imobile”, cuprinse în art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de aceleaşi părţi, în aceleaşi dosare ale aceloraşi instanţe.

3. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceleaşi părţi, în aceleaşi dosare ale aceloraşi instanţe, şi constată că dispoziţiile art. 11 teza întâi, raportate la celelalte dispoziţii din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi legea în ansamblul său, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă, Judecătoriei Gherla, Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, Judecătoriei Oradea - Secţia civilă, Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, Judecătoriei Alba Iulia şi Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 26 aprilie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2017

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.380 din 24 iulie 2018, întocmit de Direcţia economică din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează, în urma actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2017*):


*) Inflaţia a fost calculată pentru perioada ianuarie-decembrie 2017 sau data intrării în vigoare-decembrie 2017 pentru tarifele introduse pe parcursul anului 2017.

 

1. La anexa nr. 1, literele C şi H vor avea următorul cuprins:

 

„C. TARIF

pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a autorizării pentru comercializarea produselor medicinale şi a altor produse de uz veterinar, practicat de Institutul Veterinar pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar

 

Nr. crt.

Denumire analiză/examen/operaţiune/produs

Tarif/lei

1

Solubilitate

208

2

Controlul organoleptic

54

3

Claritatea şi gradul de opalescenţă ale lichidelor

93

4

Gradele de coloraţie ale lichidelor

1.071

5

Identificare prin reacţii chimice

325

6

Identificarea şi puritatea prin gazcromatografie

845

7

Identificarea şi puritatea prin cromatografie în strat subţire

520

8

Identificare spectrofotometrică în IR

576

9

Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în soluţie alcoolică

509

10

Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în soluţie apoasă

390

11

Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în solvenţi organici

730

12

Determinări cantitative prin titrare potenţiometrică

228

13

Dozare gravimetrică

361

14

Dozare volumetrică

259

15

Determinarea densităţii cu picnometru

177

16

Determinarea densităţii cu densimetru electronic

123

17

Determinarea punctului de topire

224

18

Determinarea punctului de picurare, a punctului de solidificare, gelificare şi a punctului de fierbere

219

19

Determinarea viscozităţii cu viscozimetrul cu capilar

241

20

Determinarea viscozităţii cu viscozimetrul rotaţional

250

21

Determinarea dimensiunii bujiurilor, pesariilor şi comprimatelor

63

 

22

Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor

111

23

Determinarea rezistenţei comprimatelor, drajeurilor

161

24

Determinarea friabilităţii comprimatelor

171

25

Determinarea greutăţii medii şi individuale a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor

159

26

Determinarea variaţiei în greutate sau în volum pe ambalaj

221

27

Controlul microscopic al pulberilor vegetale

186

28

Determinarea indicelui de acetil

367

29

Determinarea indicelui de hidroxil

552

30

Determinarea indicelui de aciditate

240

31

Determinarea indicelui de peroxid

248

32

Determinarea indicelui de saponificare

253

33

Determinarea indicelui de ester

279

34

Determinarea indicelui de iod

224

35

Determinarea substanţei nesaponificabile

387

36

Determinarea azotului din combinaţiile organice

303

37

Determinarea tensiunii superficiale

264

38

Determinarea factorului de îmbibare al produselor vegetale

205

39

Determinarea puterii rotatorii specifice

257

40

Determinarea indicelui de refracţie

203

41

Determinarea limitei de impurităţi: impurităţi şi corpuri străine în produse vegetale, metale grele, amoniu, As, Ca, Zn, Fe, cloruri, sulfaţi, carbonaţi, fosfaţi, azotaţi, impurităţi organice şi altele

224

42

Determinarea spectrofotometrică UV-VIS

455

43

Determinarea reziduului prin calcinare sau evaporare

217

44

Determinare polarografică

440

45

Separări cromatografice pe coloană

669

46

Determinare cromatografică pe strat subţire

578

47

Determinarea concentraţiei în alcool a preparatelor farmaceutice

223

48

Determinarea taninurilor din produse vegetale şi preparate farmaceutice

349

49

Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale şi preparate farmaceutice

232

50

Distrugerea probei în vederea determinării limitelor de metale

269

51

Proba de sedimentare

155

52

Determinarea indicelui de amăreală

214

53

Controlul microchimic al produselor vegetale

212

54

Uscarea şi pulverizarea produselor vegetale în vederea dozării

31

55

Degresarea produselor vegetale în vederea dozării

41

56

Extragerea principiilor active din produse vegetale şi preparate farmaceutice în vederea identificării sau dozării

368

57

Purificarea soluţiilor extractive în vederea dozării

297

58

Determinarea pH-ului prin metoda potenţiometrică

217

59

Determinarea umidităţii prin uscare

180

60

Controlul mărimii particulelor

192

61

Determinarea intervalului de distilare

289

62

Determinarea gradului de fineţe al pulberilor

178

63

Determinarea stabilităţii suspensiilor

172

64

Determinarea probei de pasaj a suspensiei şi emulsiei

184

65

Determinarea omogenităţii unguentelor şi pulberilor

82

66

Determinarea timpului de cădere a spumei

50

67

Determinarea puterii de spumare

333

68

Determinarea densităţii aparente la pulberi

191

69

Determinarea masei moleculare medii a dextranului pulbere

272

 

70

Determinarea substanţelor grase totale

109

71

Dozarea substanţelor solubile din produse vegetale

91

72

Reziduu insolubil în acid clorhidric

72

73

Comportamentul la topire sau dizolvare a supozitoarelor

63

74

Capacitatea de întindere la unguente

61

75

Dezagregarea produselor efervescente

147

76

Concentrarea soluţiilor extractive cu solvenţi organici prin distilare la rotavapor

95

77

Concentrarea soluţiilor extractive apoase prin distilare la rotavapor

91

78

Filtrare prin filtre membrane cu porozitate 0,30-0,50 μm pentru determinări cu aparatură de înaltă performanţă

55

79

Determinare spectrofotometrică în IR

588

80

Determinare prin spectroscopie de absorbţie atomică

951

81

Determinare flamfotometrică

947

82

Analiza HPLC

1.092

83

Analiza GC

847

84

Analiza GC cuplata cu HEAD - SPEACE

952

85

Determinarea umidităţii reziduale prin metoda Karl Fischer

186

86

Dozarea azotului proteic din produse biologice prin metoda Kjedahl

403

87

Determinarea tipului de emulsie

61

88

Determinarea azotului aminic din produse biologice

346

89

Determinarea conţinutului în clorură de sodiu

164

90

Determinarea formaldehidei din produse biologice prin metoda iodimetrică

339

91

Determinarea conţinutului în oxid de aluminiu

162

92

Determinarea viscozităţii emulsiei

17

93

Controlul stabilităţii emulsiei (vaccinuri)

23

94

Controlul de laborator pentru seturi de diagnostic prin tehnica ELISA/placă

374

95

Control de laborator prin test imunocromatografic

140

96

Stabilire titru anticorpi specifici prin tehnica ELISA

314

97

Controlul sensibilităţii produselor revelatoare pe 6 cobai

2.214

98

Controlul sensibilităţii produselor revelatoare pe 3 cobai

1.262

99

Controlul valorii revelatoare pe 9 cobai

2.289

100

Controlul valorii revelatoare pe 24 cobai

5.289

101

Control inocuitate pe cobai pentru produse revelatoare

504

102

Reacţia de inhibare a hemaglutinării (IHA)

147

103

Reacţia de hemaglutinare (HA)

112

104

Reacţia de fixare complement RFC Wasserman

318

105

Reacţia de imunodifuzie în gel de agar

163

106

Stabilire titru hemolitic ser antioaie

197

107

Stabilire titru complement alexină

223

108

Control puritate prin examen bacterioscopic

123

109

Control macroscopic - produse biologice

36

110

Control sterilitate bacteriană şi fungică/flacon

47

111

Control puritate bacteriană - tehnica izolării de colonii

116

112

Control toxicitate reziduală vaccin/şoareci

244

113

Control biochimic tulpini bacteriene - fermentare medii hidrocarbonate/mediu

79

114

Control inactivare pe medii de cultură specifice

95

115

Control inactivare suspensie virală pe culturi celulare

668

116

Control inactivare suspensie virală/culturi celulare - absenţa hemadsorbţiei

670

117

Control inactivare suspensie virală pe şoareci/vaccin antirabic inactivat

448

118

Control inactivare suspensie virală pe ouă SPF

2.632

119

Control inactivare toxină tetanică

503

120

Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie GRAM

31

 

121

Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie GIEMSA

31

122

Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie cu albastru de metilen

31

123

Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie Casares Gill

49

124

Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie cu verde de malachit

29

125

Control puritate virusologică/pui

1.430

126

Control puritate virusologică/ouă embrionate

1.128

127

Control puritate virusologiei culturi celulare

736

128

IPIC tulpină - pseudopesta aviară

875

129

Control concentraţie în germeni - vaccinuri bacteriene vii

553

130

Control concentraţie în spori - vaccin anticărbunos

640

131

Control concentraţie în spori vaccinuri antifungice

538

132

Control concentraţie în virus pe linii celulare

639

133

Control concentraţie în virus pe culturi celulare şi IF (directă)

1.041

134

Control concentraţie în virus/şoareci - vaccinuri antirabice vii

839

135

Control concentraţie virus UFF/ml - boala Marek

677

136

Controlul concentraţiei de virus DIE 50/embrioni SPF

685

137

Control concentraţie virus DIE 50/embrioni convenţionali

226

138

Controlul concentraţiei de virus pe culturi celulare DICP 50

561

139

Determinare DL 50/pui

758

140

Determinare DL 50/ouă embrionate

336

141

Determinare DL 50 (Reed şi Muench)/şoareci

1.061

142

Determinare DLM/cobai

2.382

143

Control viremie/pui - boala Marek

1.403

144

Determinare LT/10/şoareci - toxine clostridiene

769

145

Determinare DP 50/şoareci

1.755

146

Control valoare biologică - seroneutralizare/şoareci - antitoxina tetanică

676

147

Control caracter edematogen - tulpina B. anthracis

1.208

148

Control specificitate - Salmonella

69

149

Control specificitate - Leptospira spp

251

150

Control specificitate Dl 50/pui - vaccin difterovariola aviară

647

151

Control specificitate antigenică pe culturi celulare

747

152

Control specificitate antigenică pe culturi celulare şi hemadsorbţie

1.008

153

Control specificitate antigenică - imunofluorescenţă directă amprentă frotiu

495

154

Control specificitate antigenică - seroneutralizare pe culturi celulare

3.890

155

Control specificitate antigenică - seroneutralizare culturi celulare - FAVN

3.967

156

Control patogenitate tulpină vaccinală - B. anthracis

2.770

157

Control patogenitate/porc - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae

408

158

Control patogenitate/iepuri - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae

1.272

159

Control patogenitate/porumbei - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae

1.408

160

Control inocuitate specifică oi, capre, bovine, cabaline, suine

341

161

Control inocuitate specifică/boboc raţă/boboc gâscă

74

162

Control inocuitate specifică/tineret aviar

107

163

Control inocuitate pe pui SPF (1-30 zile)

1.638

164

Control inocuitate specifică/pui (1-30 zile)

83

165

Control inocuitate specifică/câine

173

166

Control inocuitate specifică/câine - rabie

272

167

Control inocuitate specifică/pisică

148

168

Control inocuitate nespecifică pe un iepure

334

169

Control inocuitate nespecifică pe un cobai

320

170

Control inocuitate nespecifică pe un şoarece

80

171

Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de control/iepuri

6.483

172

Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de control/cobai

5.502

 

173

Valoare imunizantă - infecţie de control/ovine - vaccin anticărbunos

736

174

Control valoare imunizantă/iepuri (IHA) vaccin contra bolii hemoragice a iepurelui

1.749

175

Control valoare imunizantă/câini (IHA) - vaccin parvoviroză canină

1.063

176

Control valoare protectoare prin SN şi IHA ser mixt antiviral şi antipasteurelic bovin

1.252

177

Valoare imunizantă - infecţie de control/porci - vaccinuri antibacteriene

963

178

Valoare imunizantă - infecţie de control/palmipede vaccinuri antibacteriene

716

179

Valoare imunizantă - infecţie de control/galinacee vaccinuri antibacteriene

2.689

180

Valoare imunizantă/seroneutralizare pe ouă embrionate

3.827

181

Valoare imunizantă/seroneutralizare pe culturi celulare (FEG)

2.193

182

Valoare imunizantă - infecţie de control/cobai vaccinuri antibacteriene

6.342

183

Valoare imunizantă - infecţie de control/şoareci vaccinuri antibacteriene

1.460

184

Valoare imunizantă - infecţie de control/hamsteri vaccinuri antibacteriene

782

185

Control inocuitate specifică pe păsări (fără efectiv animale)

292

186

Control efect protector/păsări (fără efectiv animale)

532

187

Control concentraţie virus DIE 50/ml fără embrioni

224

188

Controlul valorii imunizante - IHA/pui

2.043

189

Controlul valorii imunizante prin infecţie de control şi IHA/pui

3.012

190

Controlul valorii imunizante prin infecţie de control pentru difterovariolă aviară

1.865

191

Control valoare imunizantă vaccinuri antitetanice prin seroneutralizare/şoareci

2.708

192

Control seroneutralizare/şoareci

986

193

Determinare titru antitoxine clostridiene/tip

3.086

194

Valoare imunizantă - RMAL - vaccin antileptospiric

2.426

195

Reacţia de seroaglutinare lentă - RSAL

239

196

Reacţia de seroaglutinare rapidă - RSAR

30

197

Controlul inactivării fungice la vaccinuri antimicotice

473

198

Control specificitate fungică pentru vaccinuri antimicotice

538

199

Control valoare protectoare prin infecţie de control pentru vaccinuri antifungice

275

200

Controlul virulenţei reziduale la vaccinul antirabic sub forma de momeală

881

201

Control valoare imunizantă pe cobai - vaccinuri antivirale (vaccinare, recoltare sânge)

2.885

202

Control valoare biologică pe şoarece a vaccinurilor antirabice inactivate

7.810

203

Controlul concentraţiei în virus a vaccinurilor/suspensiilor virale pe culturi celulare prin testul de imunofluorescenţă indirectă

1.141

204

Reacţia de inhibare a hemaglutinării pentru determinare valoare imunizantă vaccinuri antivirale

1.193

205

Reacţia de seroneutralizare pe culturi celulare (valoare imunizantă vaccinuri virale)

1.652

206

Controlul concentraţiei în virus a vaccinurilor/suspensiilor virale pe culturi celulare prin reacţia de hemadsorbţie

1.071

207

Controlul impurităţii pirogene

730

208

Controlul impurităţilor toxice pe şoareci

234

209

Determinarea activităţii microbiologice antibiotice, chinolone, vitamine

541

210

Determinarea activităţii bactericide (faza 2, etapa 1) a produselor dezinfectante

1.042

211

Determinarea activităţii fungicide (faza 2, etapa 1) a produselor dezinfectante*)

804

211a

Determinarea activităţii sporicide a produselor dezinfectante

644

212

Extragerea principiilor active din produse farmaceutice, forme liposolubile pentru dozare

541

213

Determinări microbiologice cantitative tulpini bacteriene, fungice din probiotice

526

214

Determinări microbiologice calitative tulpini bacteriene, fungice din probiotice

675

215

Controlul eficacităţii conservanţilor antimicrobieni

1.941

216

Controlul conţinutului în endotoxine (test L.A.L.)

1.737

217

Controlul sterilităţii produselor farmaceutice care nu au substanţe antimicrobiene/catgut, pansament, aţă chirurgicală

551

 

218

Controlul sterilităţii antibiotice, chinolone, antimicotice

949

219

Determinarea valorii nutritive, medii de cultură, folosite la controlul sterilităţii produselor

216

220

Autorizarea produselor medicinale de uz veterinar care conţin substanţă activă nouă, propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau prin procedura descentralizată cu România stat de referinţă, la care se adăugă, după caz:

20.867

a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic

970

b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor de companie

718

221

Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie în doze fixe) propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă, la care se adăugă, după caz:

19.312

a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic

970

b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor de companie

670

222

Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine stabilită, propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă

17.639

223

Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă

15.487

224

Autorizarea produselor medicinale care conţin substanţă activă nouă, propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat în primul val

20.391

225

Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie în doze fixe), propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat în primul val

20.030

226

Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine stabilită, propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat în primul val

17.878

227

Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru interesat în primul val

17.100

228

Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin substanţă activă nouă, autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura «repeat use» cu România stat membru

11.899

229

Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie în doze fixe), autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura «repeat use» cu România stat membru interesat

10.882

230

Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare medicală bine stabilită, autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura «repeat use» cu România stat membru interesat

10.821

231

Autorizarea produselor medicinale veterinare generice autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura «repeat use» cu România stat membru interesat

9.987

232

Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru interesat

7.296

233

Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă

8.190

234

Evaluarea variaţiei de tip IA MRP/DCP

752

235

Evaluarea variaţiei de tip IB MRP/DCP

1.166

236

Evaluarea variaţiei de tip II MRP/DCP

2.780

237

Eliberarea autorizaţiei de comercializare pentru import paralel

2.093

238

Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă nouă, prin procedura naţională, la care se adaugă, după caz:

7.174

a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic

598

b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor de companie

417

 

239

Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie în doze fixe), prin procedura naţională, la care se adaugă, după caz:

6.996

a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic

598

b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor de companie

417

240

Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare medicală bine stabilită, prin procedura naţională

6.100

241

Autorizarea produselor medicinale veterinare generice, prin procedura naţională

6.100

242

Autorizarea produselor homeopate cu indicaţii terapeutice, prin procedura naţională

4.006

243

Notificarea produselor medicinale de uz veterinar Iară indicaţii terapeutice, prin procedura naţională

898

244

Evaluarea variaţiei de tip IA, prin procedura naţională

598

245

Evaluarea variaţiei de tip IB, prin procedura naţională

837

246

Evaluarea variaţiei de tip II, prin procedura naţională

1.972

247

Evaluarea cererilor privind modificarea designului şi inscripţionării ambalajului primar şi

secundar al produsului medicinal de uz veterinar, a prospectului şi RCP-ului, altele decât cele datorate unor variaţii de tip IA, IB şi II, prin procedura naţională

837

248

Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare, prin procedura naţională

4.245

249

Avizare material publicitar pentru produse biologice/medicamente/aditivi furajeri/alte produse pe fiecare domeniu media

867

250

Emiterea duplicatului autorizaţiei de comercializare, prin procedura naţională

144

251

Consultanţă de specialitate în domeniul produselor medicinale şi al altor produse de uz veterinar/oră

59

252

Notificare referitoare la produse care nu necesită autorizare/produs

598

253

Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută, autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală sau descentralizată cu România stat membru interesat în primul val

16.084

254

Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura «repeat use» realizată cu România stat membru interesat

8.973

255

Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală sau descentralizată cu România stat membru de referinţă, la care se adaugă, după caz:

20.330

a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic

970

b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor de companie

718

256

Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura naţională, la care se adaugă după caz:

5.890

a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic

598

b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor de companie

417

257

Autorizarea naţională a produselor medicinale veterinare prin consimţământ informat

4.844

257a

Autorizarea naţională a produselor medicinale veterinare prin consimţământ informat prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat interesat în primul val

3.139

257b

Autorizarea naţională a produselor medicinale veterinare prin consimţământ informat prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat de referinţă

11.502

258

Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura naţională

6.816

259

Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat de referinţă

19.075

260

Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru interesat

17.341

261

Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă

18.477

 

262

Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat interesat în primul val

16.384

263

Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura «repeat use» cu România stat interesat

11.720

264

Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare homeopate cu indicaţie terapeutică prin procedura naţională

1.375

265

Autorizarea de comercializare limitată a produselor medicinale veterinare

2.691

266

Aviz de comercializare produse medicinale veterinare

1.375

267

Evaluare documentaţie tehnică pentru suplimente nutritive, cosmetice şi alte produse de uz veterinar în vederea notificării

538

268

Notificarea consolidată**) în vederea completării documentaţiilor tehnice pentru produsele aflate în procedura de autorizare sau de reautorizare prin procedura naţională

598

269

Evaluare documentaţie tehnică produse biocide în scopul obţinerii autorizaţiei pentru experiment sau test

837

270

Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru utilizarea temporară a produsului biocid pentru fiecare funcţie în vederea obţinerii autorizaţiei de urgenţă (120 de zile)

837

271

Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune de bază ale produselor biocide în vederea plasării lor pe piaţă prin procedura naţională

1.016

272

Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru produse biocide în vederea revizuirii sau modificării autorizaţiei/avizului de plasare pe piaţă/comercializare

837

273

Notificare**) în vederea completării documentaţiei tehnice a produsului biocid

414

274

Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru fiecare funcţie a produselor biocide, în vederea plasării pe piaţă prin procedura naţională

829

275

Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune pentru produse biocide în vederea revizuirii sau modificării autorizaţiei/avizului de plasare pe piaţă/comercializare

770

276

Verificarea efectului bactericid şi fungicid pe test obiecte (faza 2, etapa 2) al produselor dezinfectante***)

3.013

277

Tarif anual de menţinere pe piaţă a autorizaţiei de comercializare pentru produse medicinale veterinare

328

278

Evaluarea protocoalelor de producţie şi control pentru produse medicinale veterinare imunologice în vederea eliberării oficiale a seriei

1.016

279

Variaţie la autorizaţia de comercializare pentru import paralel

598

280

Determinarea numărului de bacterii aerobe viabile din produsele farmaceutice nonsterile

577

281

Determinarea numărului de drojdii şi mucegaiuri din produsele medicinale veterinare nonsterile

511

282

Detecţie şi determinare număr bacterii Gram negative bilă-tolerante din produsele farmaceutice nonsterile

699

283

Detecţie Escherichia coli din produsele farmaceutice nonsterile

369

284

Detecţie Staphylococcus aureus din produsele farmaceutice nonsterile

329

285

Detecţie Salmonella spp. din produsele farmaceutice nonsterile

376

286

Detecţie Pseudomonas aeruginosa din produsele farmaceutice nonsterile

324

287

Detecţie Clostridium sporogenes din produsele farmaceutice nonsterile

328

288

Detecţie Candida albicans din produsele farmaceutice nonsterile

364

 

w) Eficacitatea levuricidă va fi tarifată cu 50% din valoare.

**) Notificările ulterioare vor fi tarifate la 50% din valoarea celei iniţiale,

***) Valoarea este atribuită pentru un set complet de teste (efect bactericid pe suprafeţe poroase şi nonporoase şi efect fungicid pe suprafeţe nonporoase). Eficacitatea bactericidă pe suprafeţe poroase şi nonporoase va fi tarifată cu 80% din valoare. Eficacitatea bactericidă pe suprafeţe nonporoase va fi tarifată cu 40% din valoare. Eficacitatea fungicidă va fi tarifată cu 20% din valoare. Eficacitatea levuricidă va fi tarifată cu 10% din valoare.

 

NOTE:

a) Emiterea duplicatului autorizaţiei de comercializare se face numai la cerere, în baza documentelor ce atestă pierderea actului, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

b) în cazul variaţiilor grupate, tariful se calculează pentru fiecare autorizare prin însumarea tarifului aferent variaţiei care defineşte grupul şi 75% din tariful pentru variaţia inclusă în grup, aplicat fiecărei variaţii din grup, alta decât variaţia care defineşte grupul.

c) Pentru variaţiile tip I, II sau grup de variaţii, solicitate prin «Distribuirea echitabilă a sarcinilor» (worksharing) se aplică acelaşi tarif stabilit pentru variaţiile de tip I, II sau grup de variaţie în funcţie de tipul de procedură.

d) Cotizaţia anuală de menţinere în vigoare a autorizaţiei de comercializare se achită în primele 6 luni ale anului în curs pentru toate autorizaţiile de comercializare valide la data de 31 decembrie a anului precedent.

........................................................................................................................................................

 

H. TARIF

pentru evaluarea în vederea autorizării laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 

Nr. crt.

Denumirea laboratorului conform legislaţiei specifice

Tarif de evaluare

- lei -

1

Laborator sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

2.024”

 

2. La anexa nr. 2, literale B şi C vor avea următorul cuprins:

 

„B. TARIF

pentru controalele veterinare executate asupra operaţiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat, asupra mărfurilor supuse controlului veterinar

 

Nr. crt.

Acţiunea efectuată

Tarif/mijloc de transport

- lei -

1

Verificarea documentelor sanitar-veterinare însoţitoare şi a îndeplinirii condiţiilor sanitar-veterinare de export al mărfurilor supuse controalelor sanitar-veterinare de frontieră

44

 

C. TARIF

pentru asistenţa sanitar-veterinară acordată în posturile de trecere a frontierei

 

Nr. crt.

Acţiunea efectuată

Tarif/acţiune

- lei -

1

Acordarea asistenţei veterinare animalelor de companie, în timpul călătoriei, la solicitarea proprietarului

65”

 

3. La anexa nr. 3, literele B, C şi D vor avea următorul cuprins:

 

„B. TARIFUL

pentru cheltuielile de personal care desfăşoară activitatea de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

 

Nr. crt.

Etapele aferente realizării unui control oficial în domeniul alimentar

Cheltuieli pentru salariu/persoană/h

(lei)

Cheltuieli necesare perfecţionări i/persoană/h

(lei)

Total cheltuieli/h

(lei)

1

Pregătirea controlului, studierea facilităţilor şi documentaţiei deţinute de operatorii economici, astfel încât să fie capabili să îşi îndeplinească atribuţiile în mod adecvat

22

1

23

2

Realizarea controlului

22

1

23

3

Analiza activităţii de control şi stabilirea concluziilor

22

1

23

 

TOTAL

66

3

69

 

C. TARIFUL

pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

 

 

Loturi ≤ 15 tone

Loturi >15 tone

Distanţa până la locul de prelevare < 80 km

69 lei

80 lei

Distanţa până la locul de prelevare > 80 km

95 lei

101 lei

 

D. TARIF

pentru înregistrarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul

 

Nr. crt.

Unitatea

Tariful de înregistrare

- lei/unitate -

1

Carne, lapte şi produse din lapte: carmangerie, măcelărie, centru de sacrificare a păsărilor şi/sau a lagomorfelor la nivelul fermei sau al exploataţiei, centru de prelucrare a laptelui

368

10

Centru de colectare a vânatului sălbatic

245

2

Peşte şi produse din pescuit, miere şi alte produse din miere şi ouă de consum: centru de colectare a peştelui, magazin de desfacere a peştelui, pescărie, centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru de extracţie, colectare a mierii şi a altor produse apicole, centru de colectare a ouălor

245

Ambarcaţiune de pescuit, stupină, magazin de desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole

123

3

Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor şi unităţi care desfăşoară alte activităţi în domeniu: restaurant, indiferent de specific, laborator de cofetărie şi/sau patiserie, pensiuni turistice, unităţi de vânzare prin internet, staţie de spălare şi dezinfecţie â mijloacelor de transport

368

Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering

245

Hipermarket/Supermarket

616

4

Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor

Unităţi de prelucrare a cartofilor şi de producţie a produselor din cartofi în scop alimentar

245

Unităţi de conservare şi fabricare a sucurilor/concentratelor de fructe şi legume

245

Unităţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi legume (inclusiv gemuri, marmelade şi jeleuri)

245

5

Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale Unităţi pentru producţia şi prelucrarea uleiurilor vegetale brute şi rafinate

368

Unităţi pentru fabricarea margarinei, a amestecurilor pentru tartine şi a grăsimilor de gătit combinate

368

Unităţi pentru producţia făinii oleaginoase nedegresate

245

6

Activităţi de fabricare a produselor de morărit, amidonului şi produselor din amidon Unităţi de morărit şi măcinat

245

Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun şi a premixurilor

368

Unităţi pentru fabricarea amidonului, glutenului, a glucozei, siropului de glucoza şi a maltozei

245

Unităţi pentru măcinarea legumelor

245

7

Activităţi de fabricare a altor produse alimentare

Unităţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete şi conservate de patiserie, produselor proaspete şi uscate de panificaţie, plăcintelor, checurilor, tartelor, biscuiţilor, pişcoturilor, prăjiturilor conservate, fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate etc.

368

Unităţi pentru fabricarea zahărului, a produselor zaharoase, gumei de mestecat, a ciocolatei şi produselor din cacao etc.

368

Unităţi pentru fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului, pastelor făinoase şi a altor produse făinoase similare

245

Unităţi pentru prelucrarea cafelei, ceaiului şi fabricarea condimentelor

368

Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice

368

Unităţi pentru fabricarea produselor alimentare congelate

245

Unităţi pentru fabricarea altor produse alimentare de origine nonanimală neclasificate în altă parte

245

Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi de plante - confiate, deshidratate, uscate, glasate sau cristalizate)

245

Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea ciupercilor

245

8

Activităţi de fabricare a băuturilor

Unităţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie şi a băuturilor alcoolice distilate

368

Unităţi pentru fabricarea vinului, cidrului şi a altor vinuri din fructe

368

Unităţi pentru fabricarea berii, a malţului şi a altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentaţie

368

Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice

368

9

Alte activităţi

Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală

245

Unităţi de fabricare a îngheţatei

245

Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine nonanimală

368

Depozit pentru seminţe de consum

245

Unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate

368

Unităţi de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele

123

Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală

123”

 

4. Anexele nr. 4-6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Geronimo Răducu Brănescu

 

Bucureşti, 31 august 2018.

Nr. 126.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 96/2014)

 

A. TARIF

pentru autorizarea şi reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, precum şi pentru modificarea condiţiilor în care a fost emisă autorizaţia de comercializare

 

Nr. crt.

Denumirea operaţiunii

Tarif operaţiune

- lei -

1.

Emiterea autorizaţiei de comercializare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar

2.586

2.

Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă

647

3.

Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care nu au fost Supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă

1.294

4.

Evaluarea cererii pentru modificarea de tip I

389

5.

Evaluarea cererii pentru modificarea de tip II

647

 

B. TARIF

pentru testarea reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar în vederea verificării valorii de diagnostic

 

Nr. crt.

Denumirea operaţiunii

Tarif operaţiune

- lei -

1.

Set de diagnostic RSAR

325

2.

Set de diagnostic SAT pentru testarea reagenţilor

772

3.

Set de diagnostic RFC

946

4.

Set de diagnostic conjugat IFD

1.044

5.

Set de diagnostic ID

904

6.

Set de diagnostic RIHA

1.772

7.

Set de diagnostic rapid

2.826

8.

Teste rapide biotoxine

5.975

9.

Set de diagnostic ELISA micotoxine

923

10.

Set de diagnostic ELISA

2.092

11.

Testarea produselor microbicide (dezinfectanţi)

4.143

12.

Set de diagnostic ELISA imunoenzimatic

9.207

13.

Set de diagnostic EST imunoblotare

10.784

14.

Set de diagnostic EST imunocromatografic

8.587

15.

Set de diagnostic EST imunohistochimic

5.331

16.

Test PCR clasic

9.176

17.

Set de diagnostic pentru teste Real Time PCR

9.408

18.

Set de diagnostic pentru extracţia acizilor nucleici

9.061

19.

Set de diagnostic pentru genotipare

9.641

20.

Set de diagnostic pentru secvenţiere

10.222

21.

Set de diagnostic ELISA pentru echinococcoză

1.780

22.

Set de diagnostic ELISA pentru fascioloză

1.585

 

C. TARIF

pentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de fabricaţie a reagenţilor

 

Tarif produs - 3.879 lei

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 96/2014)

 

A. TARIF

pentru autorizarea sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală

 

Partea

Unitatea

Tariful de autorizare

- lei/unitate/obiectiv -

I

Unităţi cu activităţi generale:

 

Depozit frigorific

413

Unitate de reambalare

689

Piaţă agroalimentară, piaţa angro, hală pentru desfacerea produselor de origine animală

413

II

Carne de ongulate domestice:

 

Abator de capacitate mică, centru de sacrificare, punct de sacrificare la nivelul fermei

689

Unitate de tranşare

551

III

Carne de pasăre şi lagomorfe:

 

Abator de păsări

689

Unitate de tranşare carne de pasăre

551

IV

Carne de vânat de crescătorie:

 

Abator

689

Unitate de tranşare carne de vânat

551

V

Carne de vânat sălbatic:

 

Unitate de manipulare

551

Unitate de tranşare

413

VI

Carne tocată, preparată şi carne separată mecanic:

 

Unitate pentru producerea cărnii tocate

551

Unitate carne preparată

551

Unitate carne separată mecanic

551

VII

Produse din carne:

 

Unitate de procesare

689

VIII

Moluşte bivalve vii:

 

Centru de colectare moluşte bivalve vii

413

Centru de purificare moluşte bivalve vii

413

IX

Peşte şi produse din pescuit:

 

Vas-fabrică

689

Vas-congelator

689

Unitate produse proaspete din pescuit

689

Unitatea procesare produse din pescuit

689

Piaţă de licitaţie peşte şi produse din pescuit

551

Piaţă de desfacere

551

Centru-colectare peşte

227

Fermă de acvacultura cu centru colectare peşte integrat

114

X

Lapte şi produse din lapte

 

Centru de colectare a laptelui

138

Unitate de procesare a laptelui materie primă

689

Unitate de procesare a produselor lactate

610

XI

Ouă şi produse din ouă

 

Centru de ambalare a ouălor

413

Unitate de producere ou lichid

689

Unitate de procesare ouă

689

XII

Pulpe de broască şi melci

 

Unitate de procesare pulpe de broască şi melci

689

XIII

Grăsimi animale, untură şi jumări:

 

Centru de colectare grăsimi animale

413

Unitate de procesare grăsimi animale

689

XIV

Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine:

 

Unitate de procesare stomacuri, vezici şi intestine

689

XV

Gelatină:

 

Centru de colectare materii prime pentru gelatină

413

Unitate de producere a gelatinei

689

XVI

Colagen:

 

Centru de colectare materii prime pentru colagen

413

Unitate de producere a colagenului

689

XVII

Alte activităţi:

 

Unitate de prelucrare miere de albine şi/sau produse apicole

610

Şlep

413

Vagon frigorific

413

Navă pescador

413

Aeronavă

413

Mijloace auto specializate

121

 

B. TARIF

pentru autorizarea sanitar-veterinară a unităţilor şi a mijloacelor de transport supuse controlului sanitar-veterinar

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice

UM

Tarif autorizat

- lei/UM -

1

Unităţi specializate care asigură servicii DDD

unitate

321

2

Exploataţie comercială de bovine*)

unitate

275

3

Exploataţie comercială de ovine*) Exploataţie comercială de caprine*) Exploataţie comercială de ecvidee*)

unitate

275

4

Exploataţie comercială de porcine*)

unitate

275

5

Exploataţie comercială de păsări*)

unitate

275

6

Staţie de incubaţie de tip industrial

unitate

321

7

Exploataţie apicolă comercială

unitate

275

8

Exploataţie de iepuri şi animale de blană*)

unitate

275

9

Exploataţie pentru creşterea animalelor balai

unitate

275

10

Exploataţie didactică şi experimentală

unitate

275

11

Baze de achiziţii pentru animale vii

unitate

275

12

Centre de colectare animale vii

unitate

275

13

Exploataţie de carantină

unitate

275

14

Puncte de control

unitate

275

15

Târguri de animale vii

unitate

239

16

Exploataţie de producţie în domeniul acvaculturii

unitate

275

17

Biobază pentru animale de experienţă

unitate

119

18

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria I, în scopul neutralizării prin procesare

unitate

822

19

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria a II-a, în scopul neutralizării prin procesare

unitate

822

20

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria a III-a, în scopul neutralizării prin procesare

unitate

822

21

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau a proteinelor animale procesate în scopul neutralizării prin incinerare - capacitate mare/mică

unitate

822

22

Unităţi de prelucrare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului pentru utilizări tehnice

unitate

686

23

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală/produselor procesate prin compostare

unitate

822

24

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală prin producere de biogaz

unitate

822

25

Centru de colectare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman

unitate

549

26

Unitate oleochimică - categoria a II-a

unitate

686

27

Unitate oleochimică - categoria a III-a

unitate

686

28

Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării - categoriile I şi a II-a

unitate

549

29

Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării - categoria a III-a

unitate

549

30

Depozit de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, pentru uz tehnic - categoriile I, a II-a şi a III-a

unitate

686

31

Unitate de depozitare a produselor procesate - categoriile I, a II-a şi a III-a

unitate

275

32

Unitate pentru producerea produselor din peşte pentru hrana animalelor Fabrică de făină de peşte - categoria a III-a

unitate

411

33

Genotecă de animale

unitate

11

34

Mijloace de transport cu dotări specifice

unitate

343

35

Transportator de animale vii

unitate

343

36

Mijloc de transport animale vii în călătorii rutiere de scurtă durată

unitate

343

37

Mijloc de transport animale vii în călătorii rutiere de lungă durată

unitate

560

38

Mijloc de transport naval pentru animale vii

unitate

1.088

39

Mijloc de transport subproduse animale care nu sunt destinate consumului uman

unitate

411

40

Unitate utilizatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, conform art. 23 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1 774/2002/CE de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare

unitate

11

41

Unitate utilizatoare de produse pentru obţinerea hranei nerumegătoarelor şi rumegătoarelor, conform anexei IV la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 999/2001/CE de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile ale animalelor, cu amendamentele ulterioare

unitate

11

42

Unitate producătoare pentru hrana animalelor de companie - hrană uscată, articole de masticaţie, hrană crudă, hrană umedă

unitate

411

43

Instalaţie de combustie a grăsimilor animale ecarisate, conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare

unitate

239


*) În cererea formulată de către operatorul economic se menţionează obligatoriu profilul activităţii: exploataţie de vaci de lapte, îngrăşătorie; exploataţie comercială de porcine pentru reproducţie, reproducţie şi selecţie, îngrăşătorie; exploataţie de ovine pentru reproducţie, reproducţie şi selecţie, îngrăşătorie; exploataţie de păsări pentru reproducţie, inclusiv staţie de incubaţie; broiler; pui ecluzionaţi, ouă pentru incubat; herghelie, depozit de armăsari; fermă de animale de blană; exploataţiile de origine care intenţionează să realizeze comerţ intracomunitar/export în ţări terţe trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar pentru comerţ intracomunitar/export în ţări terţe.

 

C. Obligaţiile deţinătorilor de bovine referitor la tariful aplicabil pentru eliberarea paşaportului sau în cazul pierderii acestuia

La ridicarea paşaportului de la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, deţinătorul de animale din specia bovine achită suma de 5 lei/paşaport, reprezentând contravaloarea paşaportului, aceasta constituindu-se ca venituri proprii ale direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, potrivit legii.

În termen de 3 zile de la data înregistrării în Baza naţională de date a pierderii paşaportului, deţinătorul animalelor din specia bovine solicită direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin cererea prevăzută în anexa nr. 15 la Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare, eliberarea paşaportului duplicat, achitând suma de 25 lei reprezentând contravaloarea acestuia, ce se constituie ca venituri proprii ale direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit legii.

 

D. Tarif pentru autorizarea unităţilor producătoare de seminţe germinate

 

Nr. crt.

Tarif

Tarif lei/unitate

1

Unitate producătoare de seminţe germinate*)

386


*) În cazul unităţilor cu mai multe puncte de lucru, acestea vor trebui să achite tarif şi să solicite autorizare pentru fiecare punct de lucru în parte.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 95/2014)

 

A. TARIF

pentru autorizarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale

 

 

Activităţi desfăşurate

Tipul unităţii

Tarif de autorizare sanitar-veterinară

- lei/unitate -

a)

Fabricarea pentru introducerea pe piaţă a aditivilor furajeri şi a produselor menţionate în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu amendamentele ulterioare

Fabrici de aditivi furajeri

650

b)

Introducerea pe piaţă a aditivilor furajeri şi a produselor menţionate în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu amendamentele ulterioare, şi/sau a furajelor medicamentate

1. Unităţi de ambalare

555

2. Depozite/Distribuitori

555

3. Magazine de hrană pentru animale

555

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile proprii/mijloacele de transport proprii

336

c)

Fabricarea pentru introducerea pe piaţă a preamestecurilor preparate cu ajutorul unor aditivi furajeri, menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu amendamentele ulterioare

Fabrici de preamestecuri de aditivi furajeri

650

d)

Introducerea pe piaţă a preamestecurilor preparate cu ajutorul unor aditivi furajeri, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu amendamentele ulterioare, şi/sau a furajelor medicamentate

1. Unităţi de ambalare

555

2. Depozite/Distribuitori

555

3. Magazine de furaje

555

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile/mijloacele de transport proprii

336

e)

Fabricarea de furaje combinate pentru introducerea pe piaţă sau pentru nevoile exclusive ale exploataţiei proprii, cu utilizarea aditivilor furajeri sau preamestecurilor ce conţin aditivi furajeri şi care sunt menţionaţi în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu amendamentele ulterioare

1. Fabrici de furaje combinate

650

2. Ferme cu malaxor propriu/malaxoare mobile pentru furaje

650

f)

Fabricarea de furaje medicamentate

1. Fabrici de furaje medicamentate

650

2. Ferme cu malaxor propriu

650

g)

Prelucrarea uleiului vegetal brut, cu excepţia celor ce se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare

Fabrici de ulei

650

h)

Fabricarea oleochimică de acizi graşi destinaţi utilizării în hrana pentru animale

Unităţi producătoare de acizi graşi

650

i)

Obţinerea de subproduse destinate hranei pentru animale în procesul de fabricare a biomotorinei

Fabrici de biomotorină

650

j)

Amestecarea grăsimilor în vederea utilizării în hrana pentru animale

Unităţi ce prelucrează grăsimi prin amestecare

650

k)

Detoxifierea furajelor

Unităţi ce aplică un procedeu de detoxifiere prin care o substanţă nedorită este îndepărtată, degradată metabolizată, dezactivată sau fragmentată în compuşi inofensivi

650

 

B. TARIF

pentru înregistrarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale

 

 

Activităţi desfăşurate

Tipul unităţii

Tarif de înregistrare sanitar-veterinară

- lei/unitate/ mijloc de transport -

a)

Fabricarea pentru introducerea pe piaţă a aditivilor furajeri, alţii decât cei menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu amendamentele ulterioare

Fabrici de aditivi furajeri

241

b)

Introducerea pe piaţă a aditivilor furajeri, alţii decât cei menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu amendamentele ulterioare

1. Unităţi de ambalare

241

2. Depozite/Distribuitori

241

3. Magazine de hrană pentru animale

241

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile proprii/mijloace de transport

241

c)

Fabricarea pentru introducerea pe piaţă a preamestecurilor de aditivi cu utilizarea altor aditivi decât cei menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu amendamentele ulterioare

Fabrici de preamestecuri de aditivi furajeri

241

<0

Introducerea pe piaţă a preamestecurilor de aditivi cu utilizarea altor aditivi decât cei menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu amendamentele ulterioare

1. Unităţi de ambalare

241

2. Depozite/Distribuitori

241

3. Magazine de hrană pentru animale

241

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile proprii/mijloace de transport

241

e)

Fabricarea pentru introducerea pe piaţă sau pentru nevoile exclusive ale exploataţiei proprii de furaje simple şi/sau furaje combinate fără aditivi sau cu utilizarea altor aditivi decât cei menţionaţi în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu amendamentele ulterioare

1. Fabrici de furaje combinate

241

2. Prelucrarea materiilor prime vegetale agricole prin tratamente fizice sau chimice specifice sub formă de produse destinate hrănirii animalelor de fermă

241

f)

Introducerea pe piaţă de furaje combinate ce conţin sau nu aditivi furajeri autorizaţi în baza Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor, cu amendamentele ulterioare

1. Unităţi de ambalare

241

2. Depozite/Distribuitori

241

3. Magazine de furaje

241

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile/ mijloacele de transport proprii

241

g)

Introducerea pe piaţă de materii prime furajere, rezultate ca produs final sau ca subprodus

1. Unităţi de ambalare

241

2. Depozite/Distribuitori

241

3. Magazine de furaje

241

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile proprii/mijloace de transport

241

h)

Fabricarea şi/sau introducerea pe piaţă a materiilor prime furajere, rezultate ca produs final sau ca subprodus

1. Producători primari de materii prime vegetale

241

2. Operatori cu activităţi din alte domenii care furnizează produse/subproduse pentru utilizarea în hrana animalelor

241

i)

Transportul furajelor

Transportatori

241

Mijloc de transport

146

 

C TARIF

pentru înregistrarea/autorizarea/certificarea unităţilor şi a activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar

 

Unitate/Activitate

U.M.

Tip de autorizaţie

Tariful de evaluare în vederea autorizării/certificării

- lei /U.M. -

Punct farmaceutic veterinar

Punct de lucru

înregistrare sanitară veterinară

289

Farmacie veterinară

Punct de lucru

Autorizaţie sanitară veterinară de funcţionare

431

Unitate de fabricaţie/import al produselor medicinale veterinare pentru:

- fabricaţia totală/parţială sau import al produselor medicinale veterinare

- fabricaţia totală/parţială sau importul materiilor prime utilizate în fabricaţia produselor medicinale veterinare

Punct de lucru

Certificat privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie* şi/sau

Autorizaţie de fabricaţie a produselor medicinale veterinare

4,298**

Unitate de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar

Punct de lucru

Autorizaţie de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar

1,009***


* Pentru unităţile de fabricaţie produse medicinale veterinara, din ţări terţe, se emite doar certificatul privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie. Pentru unităţile de import al produselor medicinale veterinare/materii prime utilizate la fabricaţia produselor medicinale veterinare se emite certificatul privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie şi autorizaţia de fabricaţie a produselor medicinale veterinare, pentru activităţile desfăşurate în România (de exemplu, teste pentru controlul calităţii, certificarea seriei produselor medicinale veterinare importate).

“* Cheltuielile aferente cazării şi transportului se suportă de către solicitant. Tariful se achită pentru evaluarea fiecărui punct de lucru.

*** Tariful se achită şi se eliberează pentru fiecare punct de lucru.

 

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru adoptarea Codului deontologic al fizioterapeutului

 

Având în vedere prevederile art. 32 lit. n) şi art. 39 din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,

Adunarea generală naţională a Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunită în şedinţa din data de 25 august 2018, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se adoptă Codul deontologic al fizioterapeutului, prevăzut în anexa care fac» parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,

Elena Căciulan

 

Bucureşti, 25 august 2018.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

CODUL DEONTOLOGIC AL FIZIOTERAPEUTULUI *)

 

*) Acest cod este o reproducere a anexei B „Cod de etică şi deontologie profesională a fizioterapeutului din SR 13570:2014 „îngrijire de sănătate furnizată de fizioterapeuţi” care a fost făcută cu acordul Asociaţiei de Standardizare din România - ASRO nr. LU1/18/602-1 din 29 ianuarie 2018. Orice încălcare a drepturilor de autor asupra standardului SR 13570:2014 „îngrijire de sănătate furnizată de fizioterapeuţi” constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, republicată.

 

1. Îndatoririle generale ale fizioterapeutului

a) în serviciul individului şi al sănătăţii publice, fizioterapeutul îşi exercită misiunea în total acord cu respectul faţă de viaţa umană, faţă de persoană şi demnitatea sa. Sănătatea şi starea de bine a pacientului au cea mai înaltă însemnătate. Respectul cuvenit persoanei nu încetează nici după moartea acesteia.

b) Fizioterapeutul respectă principiile moralităţii, probităţii şi responsabilităţii, indispensabile exercitării profesiei de fizioterapeut, în toate circumstanţele, folosind practici şi metode bazate pe cele mai solide dovezi ştiinţifice disponibile.

c) Activitatea profesională a fizioterapeutului se desfăşoară în limitele competenţelor sale.

d) Fizioterapeutul nu poate să renunţe la independenţa sa profesională sub nicio formă.

e) Fizioterapeutul trebuie să acţioneze în concordanţă cu legislaţia în vigoare, pentru a asigura accesul echitabil la tratamente fizioterapeutice. Fizioterapeutul trebuie să asculte, să examineze, să consilieze şi să trateze cu aceeaşi conştiinciozitate toate persoanele, indiferent de vârstă, gen, status marital, conduită socială, conduită sexuală, apartenenţa sau nonapartenenţa reală sau presupusă la o rasă, etnie, naţiune sau o religie anume, handicap sau starea lor de sănătate, de statutul socioeconomic, alegerile lor privind stilul de viaţă, gradul de acoperire a asigurării de sănătate, reputaţia sau sentimentele pe care le are în ceea ce le priveşte.

f) Fizioterapeutul trebuie să cunoască şi să respecte prezentul cod deontologic, precum şi reglementările profesionale valabile în jurisdicţia sa.

g) Secretul profesional se instituie în interesul pacienţilor şi trebuie păstrat de către fizioterapeuţi. Secretul se referă la tot ce este cunoscut de către practician în exerciţiul său profesional, adică nu numai ceea ce îi este adus la cunoştinţă, dar şi ceea ce acesta vede şi aude.

h) Fizioterapeutul respectă dreptul fiecărei persoane de a-şi alege liber fizioterapeutul. El îi facilitează acest drept.

1.1. Pregătirea profesională continuă

a) Fizioterapeutul trebuie să îşi actualizeze şi să îşi perfecţioneze permanent abilităţile şi cunoştinţele profesionale pe tot parcursul vieţii profesionale.

b) Fizioterapeutul trebuie să cunoască ghidurile de practică profesională naţionale şi/sau internaţionale cu impact asupra activităţii sale şi să le aplice în practica sa profesională.

c) Tratamentele oferite de fizioterapeut ar trebui să fie conforme cu ceea ce se aşteaptă din partea unui fizioterapeut inteligent şi competent.

1.2. Promovarea sănătăţii şi a autoîngrijirii

a) Fizioterapeutul sfătuieşte şi încurajează pacienţii să îşi îngrijească sănătatea şi le recomandă cele mai adecvate măsuri de autoîngrijire a sănătăţii.

b) Fizioterapeutul trebuie să sprijine iniţiativele de promovare a sănătăţii care îşi propun să educe pacientul în spiritul profilaxiei primare, secundare şi terţiare 1. Această educaţie poate include consilierea pacienţilor cu privire la stilul de viaţă şi la impactul acestuia asupra sănătăţii şi a stării lor de bine.

c) Atunci când un fizioterapeut participă la o acţiune de informare cu caracter educativ pentru publicul larg, oricare ar fi mijlocul de difuzare, nu face apel decât la date suficient confirmate, dă dovadă de prudenţă şi se preocupă de efectele negative pe care le-ar putea produce asupra publicului. Cu aceste ocazii, el va putea promova cauze de interes general şi va face publicitate, conform reglementărilor în vigoare.

d) Fizioterapeutul va putea prezenta din punct de vedere teoretic şi practic noi metode şi practici profesionale, cu respectarea standardelor de calitate a serviciilor în domeniul fizioterapiei, cu condiţia să comunice şi rezervele care se impun.

 

1 Profilaxia primară se adresează omului sănătos, pentru a-l feri de boli sau de apariţia sindromului de decondiţionare fizică; profilaxia primară şi secundară se adresează omului vârstnic, la care decondiţionarea a apărut, pentru a-l feri de agravarea şi organicizarea ei; profilaxia terţiară se adresează bolnavului cronic, pentru a-l feri de apariţia unor agravări sau complicaţii. (Sbenghe T., Kinesiotogie, ştiinţa mişcării, Editura Medicală, 2002, Bucureşti).

 

2. Îndatoririle către pacienţi

2.1. Tratamentul fizioterapeutic

a) Un tratament fizioterapeutic trebuie să includă următoarele:

(i) elaborarea cu cea mai mare grijă a diagnosticului funcţional al pacientului, luând în considerare:

- evaluarea adecvată, detaliată şi cât mai precisă (completă) a acestuia, bazându-se pe cât posibil pe metode ştiinţifice cât mai modeme şi, dacă este cazul, folosind cele mai potrivite mijloace sau ajutoare;

- anamneza sau istoricul cazului;

- punctul de vedere al pacientului/clientului;

(ii) realizarea tratamentului şi consilierea pacientului;

b) Fizioterapeutul trebuie să prezinte persoanei pe care o evaluează, tratează sau consiliază informaţii loiale şi clare despre rezultatul evaluării şi starea funcţională actuală, precum şi despre planul de tratament propus.

c) Activitatea profesională a fizioterapeutului trebuie să se bazeze pe următoarele principii:

(i) se desfăşoară în limitele competenţelor sale;

(ii) are în vedere faptul că starea de sănătate a pacientului/clientului este de cea mai înaltă însemnătate;

(iii) asigură îngrijiri, folosind tehnici şi metode a căror eficienţă clinică a fost dovedită.

d) Fizioterapeutul trebuie să asigure întocmirea corectă şi completă a fişei de evaluare şi de tratament fizioterapeutic a pacientului/clientului. Aceasta trebuie să reflecte cu acurateţe toate datele legate de pacient/client: toate şedinţele de tratament şi conţinutul acestora, factorii relevanţi pentru tratamentul în curs, incluzând starea funcţională actuală. Toate înregistrările trebuie să fie comprehensibile pentru un alt fizioterapeut care ar putea prelua tratamentul pacientului, înregistrările trebuie să fie păstrate în siguranţă, potrivit legislaţiei în vigoare. Sub rezerva dispoziţiilor aplicabile în instituţia în care se desfăşoară activitatea, dosarul pacientului este păstrat sub responsabilitatea fizioterapeutului care î-a realizat.

e) Fizioterapeutul respectă dreptul pacientului/clientului de a solicita o a două opinie unui alt fizioterapeut.

2.2. Creşterea preocupării pentru calitatea tratamentului şi siguranţa pacientului/clientului

a) în orice circumstanţe, fizioterapeutul se străduieşte să aline suferinţele pacientului/clientului prin mijloace adecvate stării sale, precum şi să îl susţină moral

b) Când se află în prezenţa unui pacient/client sau a unui accidentat care este în pericol, anunţă acest lucru, îi acordă ajutorul sau se asigură că primeşte îngrijirile necesare.

c) Atunci când există situaţii care pun în pericol siguranţa pacientului/clientului său, fizioterapeutul trebuie să semnaleze observaţiile sale instituţiei competente.

d) în situaţia în care fizioterapeutul consideră că există riscuri cu privire la sănătatea/starea pacientului/clientului, acesta trebuie să documenteze aceste observaţii, indicând demersurile realizate cu scopul de a diminua riscurile.

e) în limitele competenţelor sale, fizioterapeutul este liber să aleagă actele pe care le consideră a fi cele mai potrivite circumstanţelor date. El îşi va limita actele la ceea ce este necesar pentru calitatea, securitatea şi eficacitatea îngrijirilor sale. De asemenea, va lua în considerare avantajele, inconvenientele şi consecinţele diferitelor opţiuni pe care le are în vedere.

f) Fizioterapeutul trebuie să asigure un tratament personalizat pentru fiecare pacient/client.

g) Pentru a spori calitatea îngrijirii pe care o asigură, fizioterapeutul trebuie să colaboreze cu colegii şi pacienţii/ clienţii, efectuând împreună audituri clinice şi practice. Aceştia trebuie să fie pregătiţi să îşi schimbe strategia terapeutică, atunci când este evident că intervenţia efectuată nu este eficientă.

h) Este interzis ca fizioterapeutul să supună pacientul unui risc nejustificat prin actele pe care le aplică sau dispozitivele medicale pe care le prescrie.

i) Fizioterapeutul contribuie prin îngrijiri şi măsuri adecvate la asigurarea calităţii vieţii persoanelor aflate în stadii terminale ale unor afecţiuni, respectând demnitatea pacientului şi reconfortând anturajul.

j) Fizioterapeutul care acordă tratamente la domiciliu sau într-un colectiv trebuie să facă tot posibilul pentru respectarea regulilor de igienă şi profilaxie.

k) Fizioterapeutul, fără să cedeze vreunei cereri abuzive, facilitează obţinerea de către pacient a avantajelor sociale de care poate să beneficieze, conform stării lui de sănătate.

l) Fizioterapeutul nu poate propune pacientului/clientului sau anturajului său ca fiind salutar sau fără pericol un produs sau un procedeu iluzoriu sau insuficient dovedit. Orice practică de şarlatanism este interzisă.

m) Continuitatea îngrijirilor pacientului trebuie asigurată, cu excepţia cazurilor de urgenţă sau în care şi-ar încălca îndatoririle umanitare. Fizioterapeutul are dreptul de a refuza acordarea tratamentelor din raţiuni profesionale sau personale. Dacă fizioterapeutul întrerupe relaţia terapeutică cu pacientul/clientul, are obligaţia de a-l anunţa pe acesta şi de a transmite informaţiile utile fizioterapeutului care TI va prelua. Fizioterapeutul nu îşi poate abandona pacientul/clientul în caz de pericol public.

2.3. Comunicarea cu pacienţii/clienţii

a) Comunicarea fiind esenţială în relaţia fizioterapeut-pacient/client, trebuie avut în vedere ca pacientul să fie implicat activ în tratamentul său.

b) Fizioterapeutul trebuie să aibă în vedere orice nevoie specială a pacienţilor/clienţilor săi: dizabilităţi fizice, senzoriale, de învăţare etc.

c) Fizioterapeutul trebuie să dea explicaţii clare pacienţilor/ clienţilor cu privire la ce se va întâmpla cu ei pe parcursul evaluării şi tratamentului şi să se asigure că acestea au fost înţelese. De asemenea, trebuie să îi informeze asupra rezultatelor evaluării, a planului de tratament şi a momentului reevaluării rezultatelor tratamentului lor.

d) înaintea începerii tratamentului, fizioterapeutul trebuie să îşi informeze pacienţii/clienţii privitor la riscurile şi beneficiile tratamentului pe care îl va aplica şi despre oricare altă opţiune de tratament existentă.

e) Este îndatorirea fizioterapeutului să informeze pacientul/ clientul despre orice informaţie eronată venită din partea oricărui alt profesionist din sistemul de sănătate public sau privat, inclusiv din partea altui fizioterapeut.

f) Fizioterapeutul trebuie să aibă întotdeauna consimţământul informat al persoanei examinate sau tratate. Atunci când un pacient/client apt să îşi exprime voinţa refuză tratamentul, fizioterapeutul respectă acest refuz, informându-l asupra consecinţelor acestuia. Totodată, va informa şi medicul specialist care a recomandat fizioterapia.

g) Fizioterapeutul trebuie să îşi informeze pacientul/clientul asupra modului în care informaţiile referitoare la el vor fi înregistrate şi stocate. Fizioterapeutul care lucrează în jurisdicţii în care există legi cu privire la protecţia datelor trebuie să se înregistreze la forul competent, iar activitatea sa să fie în acord cu prevederile respectivei legislaţii.

h) Fizioterapeutul trebuie să informeze pacientul/clientul cu privire la persoanele care au acces la dosarul său şi cu privire la măsurile pentru asigurarea confidenţialităţii acestuia.

i) Fizioterapeutul trebuie să aibă la îndemână o procedură clar documentată de reclamaţii. Pacientul/Clientul care doreşte

să facă reclamaţii privind evaluarea sau tratamentul său trebuie să primească informaţii în acest sens, oferindu-i-se posibilitatea să o facă.

j) Pacientul/Clientul trebuie informat de către fizioterapeutul curant dacă există mijloace de evaluare şi tratament utilizate de către alţi fizioterapeuţi pe care el nu le are la dispoziţie.

k) Dacă fizioterapeutul lucrează în echipă cu alţi profesionişti, pacientul/clientul trebuie să cunoască cine este responsabil de îngrijirea sa de zi cu zi şi, dacă este o persoană diferită, cine este responsabil pentru tratamentul său în general.

l) Dacă fizioterapeutul deleagă altor persoane să desfăşoare activitatea sa, trebuie să se asigure că pacientul/clientul înţelege relaţia şi responsabilităţile persoanei delegate.

m) în caz de delegare a responsabilităţii, fizioterapeutul va rămâne responsabil de gestionarea generală a serviciilor furnizate pacientului/clientului. Fizioterapeutul ar trebui să se asigure că persoana căreia i-au fost delegate îngrijirile pacientului/clientului posedă calificarea, experienţa, cunoştinţele şi competenţele necesare pentru aceasta. Pentru eficienţa delegării, fizioterapeutul ar trebui să transmită totodată şi informaţiile despre pacient/client.

n) Orice persoană către care fizioterapeutul orientează pacientul/clientul ar trebui să răspundă în faţa unui organism de reglementare.

o) Pacientul/Clientul trebuie informat despre necesitatea de a oferi terapeutului orice informaţie care ar putea să sporească eficienţa tratamentului. Dacă pacientul/clientul refuză să dea informaţii atunci când i se cer, el trebuie informat despre consecinţele acestui fapt.

2.4. Copiii şi adolescenţii

a) în cadrul practicii sale profesionale, fizioterapeutul trebuie să protejeze sănătatea şi starea de bine a copiilor şi tinerilor.

b) Fizioterapeutul trebuie să acţioneze atunci când crede că drepturile şi bunăstarea copiilor şi tinerilor au fost încălcate, respectiv afectate

c) Fizioterapeutul trebuie să adapteze modul în care comunică cu copiii şi tinerii, astfel încât informaţiile transmise să fie înţelese de aceştia,

d) Fizioterapeutul trebuie să identifice situaţiile în care este necesară prezenţa unei alte persoane atunci când evaluează sau tratează un copil/tânăr. Acest lucru este în mod deosebit relevant în cazul copiilor sau tinerilor care necesită prezenţa unei alte persoane (părinte sau reprezentant legal), cu excepţia situaţiei în care se primeşte un consimţământ informat expres pentru evaluarea sau tratarea copilului ori tânărului în absenţa reprezentantului legal.

e) Atunci când fizioterapeutul consideră că o persoană pentru care este chemat să îi acorde îngrijiri este victimă a unor tratamente rele sau a unor privaţiuni, trebuie să pună în practică mijloacele cele mai adecvate pentru a o proteja, fiind totodată prudent şi circumspect.

2.5. Adulţi vulnerabili

a) Fizioterapeutul trebuie să stabilească dacă un pacient este vulnerabil, în virtutea stării sale de sănătate şi/sau a circumstanţelor, şi să ia măsuri adecvate pentru a fi sigur că Starea lui de bine este asigurată pe parcursul evaluării şi tratamentului. Fizioterapeutul ar trebui de asemenea să ia în considerare capacitatea pacienţilor/clienţilor de a înţelege informaţia transmisă, precum şi validitatea consimţământului lor raportat la aceasta.

b) în cazul incapacităţii pacientului/clientului de a-şi da consimţământul informat, fizioterapeutul nu poate interveni până când nu este informat reprezentantul legal, cu excepţia urgenţelor.

c) Dacă este vorba de un minor sau de o persoană care nu se poate apăra din cauza vârstei sau stării sale fizice, fizioterapeutul alertează autorităţile judiciare, medicale sau administrative, cu excepţia situaţiilor particulare pe care le apreciază ca atare.

d) Fizioterapeutul care lucrează cu adulţi vulnerabili trebuie să ia în considerare dacă este potrivit ca o altă persoană să fie prezentă atunci când se realizează evaluarea şi tratamentul.

e) Fizioterapeutul nu trebuie să exploateze vulnerabilitatea pacienţilor/clienţilor, prin exprimarea propriilor convingeri sau a opiniilor religioase sau politice, într-un fel în care ar putea să le creeze suferinţă sau să îi facă să se simtă inconfortabil.

2.6. Relaţia cu membrii familiei, îngrijitorii şi partenerii

a) Fizioterapeutul ar trebui să se poarte cu consideraţie faţă de membrii familiei, parteneri şi alţi apropiaţi ai pacientului/clientului şi să fie sensibil şi gata de a răspunde nevoilor acestora, prin oferirea informaţiilor şi sprijinului său, inclusiv după ce pacientul a decedat.

b) Atunci când oferă informaţii, fizioterapeutul ar trebui să aibă în vedere confidenţialitatea informaţiilor referitoare la pacient/client şi consecinţele dezvăluirii acestora.

c) Obligaţia de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv faţă de membrii familiei pacientului/clientului.

3. Relaţiile profesionale cu confraţii şi specialiştii din alte domenii din sănătate

a) Fizioterapeutul ar trebui să îşi susţină colegii când aceştia se confruntă cu probleme de performanţă, de conduită sau de sănătate.

b) Dacă fizioterapeutul are îndoieli în ceea ce priveşte conduita, performanţa sau sănătatea colegilor, ar trebui să acţioneze fără întârziere pentru a rezolva aceste probleme, pentru a proteja pacienţii/clienţii.

c) Dacă nu există niciun sistem intern de semnalare sau de tratare a problemelor, acestea ar trebui să fie aduse la cunoştinţa organismului de reglementare.

d) Fizioterapeutul ar trebui să îşi trateze colegii cu loialitate şi respect. Ar trebui să nu îi denigreze într-o manieră neloială şi să nu îi discrimineze. În mod special, fizioterapeutul ar trebui să nu aibă un comportament care să ducă la deteriorarea încrederii pacientului/clientului în tratamentul pe care îl primeşte sau care să influenţeze negativ părerea pacientului/clientului despre persoanele în a căror îngrijire se află.

e) Fizioterapeutul ar trebui să nu lase convingerile sale personale să îi afecteze relaţia cu colegii.

f) Deturnarea sau tentativa de deturnare a clientelei este interzisă.

g) Sunt interzise atribuirea abuzivă, în special într-0 publicaţie, a meritului unei descoperiri ştiinţifice, precum şi plagiatul, inclusiv în cadrul formării iniţiale şi continue.

3.1. Comunicarea cu colegii şi cu alţi profesionişti din domeniul sănătăţii

a) Fizioterapeuţii întreţin între ei bune raporturi profesionale.

b) Fizioterapeutul trebuie să aibă schimburi de informaţii cu medicul curant sau cu oricare alt medic/profesionist de la care primeşte recomandare.

c) Fizioterapeutul ar trebui să răspundă cu promptitudine şi curtoazie cererilor de a da informaţii adresate de alţi profesionişti din sănătate sau de terţe părţi. În rapoartele scrise, fizioterapeutul ar trebui să menţioneze toate faptele pertinente şi să nu îşi dea avizul decât asupra subiectelor care fac parte din domeniul său de competenţă.

d) Atunci când fizioterapeutul lucrează în cadrul unei echipe cu alţi fizioterapeuţi sau alţi profesionişti din sănătate/terapeuţi ar trebui să respecte competenţele celorlalţi colegi şi contribuţia lor la tratamentul pacientului/clientului.

e) Fizioterapeutul ar trebui să comunice eficient cu colegii săi, fie că face parte sau nu din echipa multidisciplinară.

f) Având consimţământul informat al pacientului/clientului, fizioterapeutul poate dezvălui orice informaţie relevantă cerută de un alt profesionist. Acolo unde sunt necesare investigaţii complementare, fizioterapeutul ar trebui să se asigure că a transmis informaţiile relevante celor care preiau procedeele de stabilire a diagnosticului.

g) Fizioterapeutul ar trebui să corespondeze prompt cu alţi profesionişti din domeniul sănătăţii/terapeuţi atunci când este clar că orientarea pacientului/clientului către aceştia este iminentă.

h) în situaţii de urgenţă, fizioterapeutul trebuie să realizeze un raport clar şi comprehensibil al evenimentelor, pentru a da posibilitatea echipei de tratament să înţeleagă pe deplin în ce a constat evaluarea şi tratamentul aplicat de către el, precum şi natura exactă a evenimentelor.

3.2. Pregătirea raportului pentru terţe părţi

a) Acolo unde este cerut un raport pentru terţe părţi, trebuie obţinut consimţământul informat al pacientului/clientului pentru ca informaţia să fie transmisă

b) Informaţia transmisă trebuie să fie limitată doar la ceea ce este cerut de către terţa parte.

c) Fizioterapeutul trebuie să se asigure că înţelege motivul pentru care acea informaţie este cerută şi să discute aceasta cu pacientul/clientul.

4. Transparenţă şi onestitate

4.1. Generalităţi

a) Fizioterapeutul trebuie să fie transparent şi onest cu pacienţii/clienţii săi.

b) Fizioterapeutul trebuie să prezinte exact gravitatea condiţiei pacientului/clientului.

c) Fizioterapeutul nu trebuie să ascundă informaţii care pot influenţa pacientul/clientul în a refuza evaluarea sau tratamentul, cum ar fi informaţii privind riscurile sau efectele secundare ale tratamentului.

d) Toate informaţiile transmise ar trebui oferite şi ajustate după nevoile specifice ale pacientului/clientului şi numai în interesul acestuia.

e) Fizioterapeutul ar trebui să recunoască dacă starea unui pacient depăşeşte competenţele sale şi să comunice acest lucru pacientului/clientului în mod deschis şi onest.

4.2. Menţinerea spiritului de încredere în profesie

a) Fizioterapeutul nu trebuie să abuzeze de poziţia lui profesională pentru a avea o relaţie sexuală sau o relaţie nepotrivită cu un pacient/client sau un apropiat al acestuia. Comportamentul nepotrivit poate include cuvinte sau gesturi de natură sexuală.

b) Atunci când fizioterapeutul simte că este atras sexual de un pacient/client sau când pacientul/clientul este atras sexual de către el, ar trebui imediat să caute o alternativă de tratament pentru pacient/client.

4.3. Consimţământul informat

a) Consimţământul informat este un proces continuu, şi nu un eveniment punctual. Fizioterapeutul trebuie să se asigure că are o comunicare corectă/reală/eficientă cu pacientul/clientul pe tot parcursul tratamentului şi să asigure intimitatea acestuia pentru a facilita procesul comunicării.

b) Fizioterapeutul trebuie să se asigure că pacientul/clientul primeşte informaţiile privitoare la evaluare şi tratament şi că acestea sunt prezentate astfel încât să fie uşor de înţeles şi de folosit. Astfel, se permite pacientului/clientului să fie implicat în tratamentul său şi să ia deciziile cele mai potrivite pentru el. Consimţământul informat ar putea să nu fie valid dacă pacientul/clientul nu înţelege natura informaţiilor furnizate despre evaluarea şi tratamentul propus.

c) Fizioterapeutul trebuie să aibă consimţământul informat valid al pacientului/clientului (sau al unei persoane capabile să acţioneze în locul său), înainte de a realiza:

(i) evaluarea;

(ii) tratamentul;

(iii) implicarea pacientului/clientului în procesul educativ sau de cercetare.

d) Fizioterapeutul nu trebuie să îşi folosească poziţia profesională pentru a convinge pacientul/clientul să îşi dea consimţământul contrar propriei voinţe.

e) Informaţiile oferite pacientului/clientului în scopul de a-i permite să ia o decizie în cunoştinţă de cauză privind evaluarea şi tratamentul său ar trebui să includă:

(i) obiectivul şi necesitatea oricărei evaluări sau investigaţii;

(ii) diagnosticul funcţional;

(iii) tratamentul propus sau managementul situaţiei propuse;

(iv) opţiunile de tratament disponibile;

(v) rezultatele probabile cu şi fără tratament;

(vi) orice risc previzibil şi orice beneficii posibile;

(vii) persoana sau persoanele implicate şi responsabile pentru evaluarea şi tratamentul său;

(viii) orice motiv care ar necesita recomandarea medicală către un medic specialist;

(ix) orice motiv pentru care un alt specialist/terapeut ar putea fi implicat în tratamentul său;

(x) dacă îngrijirea sa este legată sau nu de un program de cercetare;

(xi) implicaţiile financiare ale tratamentului recomandat.

f) Fizioterapeutul presupune că pacientul/clientul are capacitatea şi aptitudinea de a lua decizii, mai puţin în situaţiile evidente în care acesta demonstrează că nu are capacitatea şi aptitudinea de a lua decizii. Fizioterapeutul trebuie să ia în considerare orice factor care ar putea afecta capacitatea pacientului/clientului de a-şi da consimţământul informat în cunoştinţă de cauză. Acesta poate include barierele lingvistice, dizabilităţile fizice şi dificultăţile de învăţare.

g) Refuzul nu dovedeşte faptul că pacientului/clientului îi lipseşte capacitatea necesară acordării consimţământului informat. Uneori, acesta poate să indice faptul că pacientul/ clientul are nevoie de informaţii suplimentare. Capacitatea luării deciziei este totodată specifică fiecărei situaţii în parte. Aceasta înseamnă că pacientul/clientul poate fi capabil să ia anumite decizii, dar altele nu.

h) Dacă există orice dubiu asupra capacităţii pacientului/ clientului de a consimţi, trebuie cerută consilierea unui specialist competent din domeniul îngrijirii sănătăţii.

i) Fizioterapeutul trebuie să îşi folosească judecata profesională pentru a evalua capacitatea copiilor şi tinerilor de a-şi da consimţământul informat pentru evaluare sau tratamente.

j) Fizioterapeutul trebuie să înţeleagă şi să respecte legislaţia din jurisdicţia sa în legătură cu problemele ce privesc consimţământul informat al persoanelor tinere.

4.4. Confidenţialitate

a) Fizioterapeutul respectă în fiecare moment

confidenţialitatea informaţiilor cu privire la pacient/client, care se referă la detaliile personale, starea sa de sănătate şi nevoile sale în materie de îngrijire a sănătăţii, tratamentul săli, precum şi a oricărei informaţii aduse la cunoştinţa fizioterapeutului în cadrul evaluării şi tratamentului.

b) Fizioterapeutul ar trebui să nu folosească niciun tip de practică susceptibilă de a compromite respectul şi confidenţialitatea. Când există circumstanţe în care confidenţialitatea nu poate fi garantată (de exemplu în domeniul sportiv), fizioterapeutul ar trebui să aibă din partea

pacientului/clientului confirmarea faptului că acesta consimte să fie evaluat şi tratat.

c) Fizioterapeutul ar trebui să se asigure că informaţiile pe hârtie sau în format electronic sunt securizate şi că accesul persoanelor neautorizate nu este permis.

NOTĂ:

Există derogări de la această regulă de confidenţialitate. Aceste derogări cuprind următoarele situaţii:

- dacă divulgarea este cerută de lege;

- dacă divulgarea către autorităţile competente priveşte în mod clar interesul public;

- dacă pacientul sau alte persoane sunt în pericol de moarte sau sunt într-o situaţie ce presupune riscuri grave;

- dacă un organism oficial abilitat să ordone divulgarea a dat ordinul.

d) în caz de divulgare a informaţiilor confidenţiale, ar trebui specificate şi înregistrate motivele divulgării, precum natura şi amploarea acesteia.

4.5. Asigurarea accesului pacientului/clientului la dosarul său medical

a) Când un pacient/client cere accesul la fişa sa medicală, acest lucru nu ar trebui refuzat fără un motiv serios,

NOTĂ:

Dosarele medicale ale pacientului/clientului sunt puse sub protecţia europeană a datelor.

b) Dacă legile cuprind o dispoziţie privind accesul la dosarele medicale, fizioterapeutul ar trebui să se asigure că este familiarizat cu legislaţia în vigoare şi să răspundă favorabil şi rapid la toate cerinţele de acces.

4.6. Dispensarea pacienţilor/clienţilor de tratamentul fizioterapeutic

a) Fizioterapeutul ar trebui să nu trateze pacientul/clientul inutil şi să fie totodată în măsură să justifice clinic decizia de a continua tratamentul.

b) Dacă tratamentul nu mai poate fi justificat pe baza nevoilor clinice, fizioterapeutul ar trebui să dispenseze pacientul/clientul de tratamentul său, fără amânare.

c) Atunci când fizioterapeutul întrerupe tratamentul, ar trebui să îi explice pacientului/clientului motivele care l-au condus la întreruperea acestuia. Fizioterapeutul ar trebui să nu dispenseze pacientul/clientul de tratament, bazându-se pe simplul fapt că acesta a ridicat probleme legate de tratamentul său sau că s-a plâns de fizioterapeut; cu toate acestea, în anumite Circumstanţe, astfel de reclamaţii pot afecta într-o manieră ireversibilă relaţia dintre fizioterapeut şi pacient/client.

d) Dacă programul a fost întrerupt şi pacientul/clientul a fost dispensat de tratament din motive clinice, dacă este posibil, fizioterapeutul ar trebui să se asigure că informaţiile sunt furnizate pacientului/clientului, pentru a-i indica unde poate să îşi continue tratamentele.

e) Fizioterapeutul poate să orienteze pacientul/clientul spre un alt profesionist din sănătate (poate fi un chiropractor/ osteopat/terapeut ocupaţional/ortezist-protezist/logoped/psiholog).

f) Fizioterapeutul ar trebui să documenteze motivele care l-au condus la dispensarea pacientului/clientului de tratament.

5. Furnizare şi publicare de informaţii privind serviciile de fizioterapie

a) Atunci când fizioterapeutul îşi face cunoscută meseria sau îi cere altei persoane să facă acest lucru în locul său, ar trebui să se asigure că mijloacele utilizate sunt oneste, decente, legale, reale şi verificabile.

b) Fizioterapeutul nu îşi desfăşoară meseria într-o manieră care să deterioreze climatul de încredere de care se bucură profesia.

c) Nicio reclamă privind un tratament sau rezultatele acestuia nu trebuie făcută dacă nu este justificată. Nu trebuie să existe nicio garanţie de vindecare.

d) Nu trebuie să se exercite nicio presiune asupra persoanelor care utilizează serviciile de fizioterapie, de exemplu pentru a provoca teamă nejustificată privind starea lor de sănătate actuală sau viitoare.

e) Fizioterapeutul ar trebui să nu folosească niciun titlu profesional susceptibil de a induce în eroare publicul în privinţa semnificaţiei sau importanţei sale.

6. Cercetare

a) Fizioterapeutul ar trebui să se implice într-un proiect de cercetare ştiinţifică acordând întotdeauna prioritate intereselor participanţilor la proiectul de cercetare (care pot fi sau nu pacienţii/clienţii săi).

b) Concepţia proiectului de cercetare ar trebui să fie conform principiilor ştiinţifice şi deontologice acceptate.

c) în ceea ce priveşte conducerea cercetării, fizioterapeutul ar trebui să acţioneze cu onestitate şi integritate şi să nu falsifice rezultatele cercetării. Fizioterapeutul şi echipa sa ar trebui să se conformeze cu conştiinciozitate procedeelor detaliate, descrise în protocolul de cercetare.

d) Fizioterapeutul ar trebui să păstreze secretul identităţii subiecţilor studiaţi în cadrul proiectului său de cercetare şi chiar de la începutul proiectului trebuie să le obţină consimţământul informat clar, în scris, pentru a face parte din orice test sau experiment.

e) Pacientul ar trebui să fie informat despre dreptul său de a se retrage în orice moment din proiectul de cercetare.

7. Aspecte financiare

Fizioterapeutul acţionează într-un mod transparent şi cinstit în acordurile sale financiare cu pacienţii/clienţii. În special:

a) fizioterapeutul trebuie să furnizeze pacientului/clientului informaţii clare cu privire la tarife;

b) stabilirea onorariilor trebuie făcută cu tact şi măsură, ţinând cont de actele realizate sau de circumstanţe particulare; fizioterapeutul nu poate încasa niciun onorariu pentru consilierea pacientului/clientului prin telefon sau corespondenţă;

c) fizioterapeutul acţionează într-o manieră transparentă şi cu onestitate cu angajatorii, asiguraţii şi alte organisme sau indivizi;

d) este interzis fizioterapeutului;

- să încurajeze, să solicite sau să accepte avantaje în natură sau în bani sub orice formă ar fi ele, în mod direct sau indirect, pentru vreun act terapeutic sau să îi fie lăsate moştenire bunuri pentru profitul său personal;

- să dea o bonificaţie sau un comision mai mult sau mai puţin ilicit vreunei persoane, oricine ar fi ea;

- orice act de natură a aduce pacientului un avantaj material nejustificat sau ilicit;

e) fizioterapeutul poate presta servicii în localuri comerciale sau în oricare alt loc unde sunt puse în vânzare produse sau aparate medicale;

f) fizioterapeutul este liber să ofere tratamente gratuite.

8. Conflicte de interese

a) Fizioterapeutul ar trebui să acţioneze totdeauna în cel mai bun interes al pacientului/clientului atunci când asigură tratamente sau îl orientează către un alt profesionist din sănătate. Ar trebui să nu ceară şi nici să nu accepte niciun avantaj incitativ sau cadouri susceptibile de a afecta sau de a fi percepute ca afectând modul în care fizioterapeutul îşi tratează pacientul sau îl orientează către un alt practician. Fizioterapeutul nu oferă cadouri incitative colegilor sau altor profesionişti din sănătate.

b) Fizioterapeutul indică clar pacientului/clientului orice avantaj financiar sau comercial de care beneficiază, atunci când îi recomandă un produs sau servicii.

c) Sunt interzise facilităţile acordate/complicitatea oricui/cu oricine exercită ilegal profesiunea de fizioterapeut.

d) Fizioterapeutul veghează la modul în care se utilizează numele său sau calitatea sa sau declaraţiile sale. El nu trebuie să tolereze ca organismele publice sau private unde îşi desfăşoară activitatea sau cu care colaborează să îi utilizeze identitatea în scopuri publicitare.

e) Este interzis fizioterapeutului care deţine un mandat electoral sau o funcţie administrativă de a se folosi de acestea pentru a-şi atrage clientela.

f) Fizioterapeutul se va abţine, chiar în afara exerciţiului profesional, de la orice act de natură să desconsidere profesia de fizioterapeut.

g) Un fizioterapeut poate să exercite o altă activitate, cu excepţia cazului în care un astfel de cumul este incompatibil cu independenţa, moralitatea sau demnitatea profesională sau este susceptibil de a-i permite să obţină profituri din tratamentele aplicate.

9. Sănătate şi securitate

a) Fizioterapeutul ar trebui să gestioneze riscurile pentru sănătate şi securitate în mediul de lucru şi să se conformeze legislaţiei în vigoare în materie de sănătate şi securitate.

b) Fizioterapeutul ar trebui să dispună de mijloace care să îi permită să gestioneze situaţiile de urgenţă care implică pacienţii/clienţii sau produsele periculoase.

c) în ceea ce priveşte controlul şi gestiunea riscurilor de infecţii, fizioterapeutul ar trebui să dispună de sisteme care să îi permită protejarea sănătăţii şi a stării de bine a pacienţilor/clienţilor, a angajaţilor săi şi a vizitatorilor la locul său de muncă.

10. Predare, formare, apreciere şi evaluare

a) Atunci când fizioterapeutul este implicat în activităţi de predare, apreciere, evaluare, formare, el trebuie să se asigure că informaţiile furnizate sunt actuale şi corecte. El trebuie să ştie exact care metodă aplicată este verificată ştiinţific şi care nu este.

b) Atunci când fizioterapeutul este implicat în activitatea de predare, el trebuie să fie convins că este competent, având calităţi, atitudini şi abilităţi didactice.

c) Când formulează recomandări despre colegi, fizioterapeutul trebuie să fie onest şi obiectiv. Nu trebuie să critice nejustificat un coleg şi nici să folosească un limbaj care ar induce în mod nedrept dubii asupra caracterului sau integrităţii acestuia,