MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 802         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 19 septembrie 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

803. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Ofiţer

 

804. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

718. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iulie 2018 şi la Paris la 27 iulie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.374. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Seaca de Câmp din judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

 

1.375. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Germisara din judeţul Hunedoara, în proprietatea acestei organizaţii

 

1.376. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Făcăeni SPP12+SPP13 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

 

INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂŢENILOR POTRIVIT LEGII NR. 189/1999

 

Proiect de lege privind revizuirea Constituţiei prin introducerea unui preambul

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Ofiţer

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi ale art. 8 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 460/2002 privind Ordinul Virtutea Aeronautică şi Medalia Virtutea Aeronautică, cu modificările ulterioare,

cu prilejul aniversării a 80 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere pentru serviciile militare importante aduse României de personalul unităţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de Luptă al Centrului 85 comunicaţii aero şi informatică „General Doroftei Ghermănescu”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 18 septembrie 2018.

Nr. 803.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3) şi ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru contribuţia importantă la restaurarea orgilor din România, pentru dezvoltarea învăţământului vocaţional şi profesional în acest domeniu,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria E „Patrimoniul cultural naţional”, domnului Ernst Leonhardt, preşedintele Fundaţiei Elveţiene pentru Orgile din România.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 18 septembrie 2018.

Nr. 804.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iulie 2018 şi la Paris la 27 iulie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 191/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 20 iulie 2018 şi la Paris la 27 iulie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191/2007, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul culturii şi identităţii raţionale,

George Vladimir Ivaşcu

 

Bucureşti, 13 septembrie 2018.

Nr. 718.

 

*) Traducere

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Bucureşti, 20 iulie 2018

 

Domnului dr. Rolf Wenzel, guvernator

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

Ref: Amendament la F/P 1.562

Proiectul privind reabilitarea monumentelor istorice din România

 

Stimate domnule guvernator,

Profităm de această ocazie pentru a reînnoi mulţumirile adresate echipei Băncii pentru flexibilitatea şi deschiderea în identificarea celor mai bune soluţii pentru a răspunde nevoilor specifice ale acestui proiect, în vederea finalizării cu succes a acestuia şi utilizării eficiente a sumelor împrumutului.

În acest sens suntem încântaţi să vă informăm că, urmare a sprijinului Băncii, au fost finalizate în cadrul acestui proiect lucrările de restaurare şi reabilitare a 13 monumente istorice semnificative (cum ar fi Muzeul Naţional de Artă al României - Sala Regală, Opera Naţională, Palatul Culturii - laşi, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”, Muzeul Naţional „Brukenthal” - Casa Albastră, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”).

Celelalte trei obiective (Palatul „Cantacuzino”, Biblioteca Naţională - Sucursala Omnia şi Muzeul „Kalinderu”) se află în diferite faze şi, în ciuda tuturor eforturilor, acestea nu pot fi finalizate în calendarul actual de implementare al împrumutului.

În acest context, pentru a permite finalizarea cu succes a acestuia, la cererea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, vă rugăm să fiţi de acord cu amendarea acordului-cadru de împrumut, astfel:

- extinderea graficului de lucrări cu 24 de luni (de la 31 decembrie 2018 la 31 decembrie 2020) şi

- actualizarea detalierii estimative a costului, conform nevoilor actuale ale proiectului, după cum urmează:

 

 

 

EURO

Detalierea estimativă a costului:

Lucrări, echipamente, bunuri, proiectare şi supervizare lucrări

111.378.000

 

Administrare proiect

2.300.000

 

Autorizaţii şi permise

1.200.000

 

Total

114.878.000

 

Detalierea costului, astfel cum a fost propusă, constă în realocarea corespunzătoare a economiilor obţinute în cadrul categoriei autorizaţii şi permise, respectiv 0,3 mii. EUR către celelalte activităţi, pentru a permite implementarea eficientă a proiectului, conform nevoilor concrete ale acestuia.

Sperând că cererea noastră va beneficia de sprijinul şi înţelegerea dumneavoastră, aşteptăm răspunsul dumneavoastră afirmativ.

Cu stimă,

 

Attila György,

secretar de stat

 

cc. Karin Lepp, manager de ţară

BDCE

 

 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială

 

Domnului Attila György, secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Bd. Libertăţii nr. 16,

sectorul 5, Bucureşti, România

Paris, 27 iulie 2018

 

Stimate domnule György,

 

Ref. Amendament la Acordul-cadru de împrumut - F/P 1562 (2006)

Proiectul privind reabilitarea monumentelor istorice din România

 

Prin prezenta ne referim la solicitarea dumneavoastră din data de 20 iulie 2018 privind amendarea acordului-cadru de împrumut menţionat mai sus.

Având în vedere complexitatea lucrărilor, dorim sa vă informăm că BDCE nu are nicio obiecţie să confirme că graficul lucrărilor va fi extins de la 31 decembrie 2018 la 31 decembrie 2020.

BDCE a luat de asemenea cunoştinţă de actualizarea detalierii estimative a costului, conform necesităţilor actuale ale proiectului, după cum urmează:

Lucrări, echipamente, bunuri, proiectare şi supervizare lucrări

111.378.000 EUR

Administrare proiect

2.300.000 EUR

Autorizaţii şi permise

1.200.000 EUR

Total

114.878.000 EUR

Proiectul reprezintă o prioritate pentru BDCE şi vă asigurăm că Banca va continua să acorde atenţie în ceea ce priveşte progresul acestuia.

Cu stimă,

 

Melanie Wieschollek Lacroix,

Thierry Poirel,

director

director general

Departamentul operaţiuni

Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Seaca de Câmp din judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.770/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar, în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Seaca de Câmp din judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi,

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizaţie a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor fundare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniei Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 septembrie 2018.

Nr. 1.374.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Seaca de Câmp din judeţul Dolj

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1

1.8.12/6494967

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Seaca de Câmp

Sediul: str. Nicolae Bălcescu nr. 32, municipiul Băileşti, judeţul Dolj, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 564/25.01.2018

CIF 38901501

Clădire staţie de pompare SPP4 Ghidici-Rast-Bistreţ

Clădire staţie de pompare

Suprafaţă construită = 20,8 mp

Suprafaţă desfăşurată = 20,8 mp

Regim de înălţime - parter

UAT Seaca de Câmp, judeţul Dolj

15.841

2

1.8.6/25523590

Reţea interioară aferentă staţiei SPP4

Reţea conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 652 ha, L= 10.917 ml

UAT Seaca de Câmp, judeţul Dolj

19.159

3

9/6496185

Teren aferent staţiei de pompare 4

Suprafaţa totală de 200 mp

UAT Seaca de Câmp, judeţul Dolj

279

 

TOTAL

 

 

 

35.279

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Germisara din judeţul Hunedoara, în proprietatea acestei organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.771/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar, în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Germisara din judeţul Hunedoara, în proprietatea acestei organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizaţie a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniei Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 septembrie 2018.

Nr. 1.375.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate În domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Germisara din judeţul Hunedoara

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1

9.2.8.12-1NVPPS- 26447124-2018

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Germisara

Sediul: Calea Romanilor nr. 141, localitatea Geoagiu, judeţul Hunedoara, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 588/07.06.2018

CIF 39486055

Staţie

Clădire staţie de pompare Geoagiu

Suprafaţă construită = 50 mp

Suprafaţă desfăşurată = 50 mp

Regim de înălţime - parter

UAT Geoagiu, judeţul Hunedoara

512

2

9.1.1.12-INVPPS- 2494583-2016

Reţea conducte

Reţea conducte îngropate

L - 7,270 ml (din care: CP 2.200 ml şi antene 5.070 ml

UAT Geoagiu, judeţul Hunedoara

1.020

3

9.1.1.12-INVPPS- 26447126-2018

Teren SPP Geoagiu

Teren SPP Geoagiu Suprafaţă teren = 50 mp

UAT Geoagiu, judeţul Hunedoara

130

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Făcăeni SPP12+SPP13 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.772/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Făcăeni SPP12+SPP13 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizaţie a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin, (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 septembrie 2018.

Nr. 1.376.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Făcăeni SPP12+SPP13 din judeţul Ialomiţa

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1

1.8.12/6500613

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Făcăeni SPP12+SPP13

Sediul: localitatea Borduşani, judeţul Ialomiţa, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 340/22.12.2007

CIF 23061180

Clădire staţie SPP 12 + platformă

Clădire staţie de pompare

Suprafaţă desfăşurată -180 mp

Suprafaţă construită - 180 mp

Regim de înălţime - parter

UAT Făcăeni, judeţul Ialomiţa

21.014

2

1.8.6/6500615

Conductă principală CS1 SPP12 Conductă principală CS2SPP12

Conductă principală CS1 SPP12 L = 2.121 ml

Conductă principală CS2 SPP12 L = 2.304 ml

UAT Făcăeni, judeţul Ialomiţa

29.773

3

9/6500611

Teren clădire staţie SPP 12 + platformă

Suprafaţa totală - 500 mp

UAT Făcăeni, judeţul Ialomiţa

500

4

1.8.12/6500619

Clădire staţie SPP 13

Clădire staţie de pompare

Suprafaţă desfăşurată -150 mp

Suprafaţă construită - 150 mp

Regim de înălţime - parter

UAT Făcăeni, judeţul Ialomiţa

30.141

5

1.8.6/6500621

Conductă principală CS1 SPP13

Conductă principală CS1 SPP13

L = 2.400 ml

UAT Făcăeni, judeţul Ialomiţa

59.621

6

9/6500617

Teren clădire staţie SPP13

Suprafaţa totală - 500 mp

UAT Făcăeni, judeţul Ialomiţa

500

 

INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂŢENILOR POTRIVIT LEGII Nr. 189/1999

 

Propunere privind revizuirea Constituţiei prin introducerea unui preambul

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

Expresie a libertăţii, spiritului civic şi democraţiei constituţionale, milioane de români venim să arătăm ca necesar în noua Constituţie revizuită şi un preambul, pentru ca întotdeauna înţelegerea textului constituţional să poată fi făcută prin prisma unui set de valori pe care le considerăm intrinseci şi de la care nu se poate deroga, întrucât după ele se ghidează viaţa noastră şi activitatea constituţională a statului, care trebuie să fie conformă cu aspiraţiile cetăţenilor, statul şi guvernarea nefiind un scop, ci un mijloc pentru asigurarea drepturilor şi fericirii cetăţenilor.

În contextul în care constituţiile moderne evidenţiază un pact între suveran şi naţiune sau între puterea legislativă şi popor, este necesar ca acordul dintre guvernanţi şi guvernaţi să cuprindă un angajament de valori naţionale imuabile care să reprezinte fundamentul realităţii constituţionale a statului nostru. Angajamentul ar stabili repere pentru cetăţeni în acţiunile lor şi pentru instituţiile statului în materializarea interesului public.

Constituţiile mai multor state ale lumii încep cu un preambul, o introducere succintă în care sunt prezentate valorile, principiile şi obiectivele popoarelor, aspecte care stau la baza construcţiei solide a statelor lor. Libertatea, bunăstarea şi fericirea fiecărui cetăţean, precum şi ale generaţiilor viitoare sunt valori şi scopuri enunţate în sinteza reprezentată de preambul, alcătuind împreună o adevărată piatră de temelie a naţiunii. Introducerea unui preambul în Constituţia României, care face trimitere la năzuinţele poporului român, ar veni în întâmpinarea primului articol al Legii fundamentale, în care se vorbeşte de idealurile Revoluţiei din decembrie 1989 şi garantarea acestora, mai puţin cunoscute de generaţiile născute după căderea comunismului.

Revizuirea Constituţiei prin adăugarea unui preambul are rolul de a consolida raportul dintre stat şi popor, iar afirmarea în cadrul acestuia a unor teme pentru un potenţial proiect de ţară, care să unească în fapte şi în cauză întreaga societate, sub oblăduirea guvernanţilor, va veni să întărească legătura indisolubilă dintre toate părţile care compun o ţară. Astfel, considerăm că acest potenţial proiect nu poate fi altceva decât reîntregirea naţională, act care se aliniază tuturor instrumentelor internaţionale în vigoare şi ratificate de România, acordurilor multilaterale interguvernamentale şi interstatale, care se regăseşte în conformitate cu Actul final al Conferinţei de la Helsinki şi cu practica internaţională care statuează principiul egalităţii între popoare şi dreptul acestora la autodeterminare, şi care este de mare importanţă pentru viitorul prosper al României şi al românilor de pe ambele maluri ale Prutului. În acest sens avem un exemplu concret şi accesibil care ne ghidează în demers: modelul german de reunificare. În plus, în lumina Declaraţiei Parlamentului României, adoptate la 27 martie 2018, în ziua Centenarului Unirii Basarabiei cu România, este reconfirmată ca legitimă dorinţa de Reunire a populaţiei, pe căi democratice, liber consimţite, pentru continuarea firească în procesul de dezvoltare şi afirmare a naţiunii române. Totodată, disoluţia URSS şi proclamarea independenţei statelor baltice prin reluarea statutului juridic şi de drept internaţional anterior ocupaţiei sovietice, precum şi Rezoluţia Senatului Statelor Unite ale Americii nr. 148 din 1991, care arată că Guvernul American va susţine eforturile de reunificare a României cu Republica Moldova, după luptele pentru limba română şi libertate ale moldovenilor din stânga Prutului, încununate prin Declaraţia de independenţă adoptată de Marea Adunare Naţională din Chişinău la 27 august 1991, atribuie o forţă juridică ce dublează imensa forţă morală conferită de îndelungi suferinţe ale poporului nostru şi ale naţionalităţilor conlocuitoare, printre care amintim deportările, torturile, înfometările, crimele împotriva umanităţii.

Revizuirea Constituţiei prin introducerea preambulului propus va întări legitimitatea acesteia şi revalidarea complinită şi împlinită prin Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, din 1918, neînfrântă de vreo altă adunare legală.

 

Năstase Cezar-Victor

Druc Mircea

Grecu Alexandru

Mihaiu Liviu-Georgică

Rotaru Alexandru

Gheorghe Cătălin

Modiga Iulia-Rodica

Lupu Ştefan-Gabriel

Iercoşan Patricia-Ioana

Banu Elza Maria

Dumitrescu Aron-Valeriu

Rebigan Stana

Nicolae Mihai-Viorel

Eftimie Mihai

Antonescu Raluca

Jescu Ionuţ-Cristian

Despa Gabriel-Simion

Bencec Otilia-Terezia

Pavel Rodi ca

Blănaru Matei

Teacă Florentina

Zamfir Constantin-Cătălin

Mitrică-Constantinescu Cristian

Lulea Marius-Dorin

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

 

INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ LEGE

de revizuire a Constituţiei României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - După titlul Constituţiei României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul naţional organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003, se introduce următorul preambul: „Conştienţi că fiii şi nepoţii noştri trebuie să se bucure de un viitor de libertate şi avuţie, de şansele de împlinire pe care generaţiile noastre nu le-au avut, într-un stat unificat, democratic, european şi prosper, hotărâţi să edificăm procesul de dezvoltare şi afirmare a naţiunii române, în concordanţă cu istoria poporului nostru, cu normele de morală şi de drept internaţional în vigoare, prin reîntregirea neamului românesc pe cale paşnică, liber consimţită, fără niciun amestec din afară, pentru a munci împreună la realizarea şi mulţumirea comună, alături de celelalte popoare ale Europei civilizate, adoptăm prezenta Constituţie.”

Art. II. - Revizuirea Constituţiei se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispoziţiilor art. 151 alin. (3) din Constituţia României, republicată.

 

AVIZ

referitor la iniţiativa legislativă a cetăţenilor privind revizuirea Constituţiei prin introducerea unui preambul

 

Analizând iniţiativa legislativă a cetăţenilor privind revizuirea Constituţiei prin introducerea unui preambul, formulată de un comitet de iniţiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, cu modificările ulterioare, şi transmisă de împuternicitul comitetului de iniţiativă, cu adresa înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. R1.127 din 04.07.2018 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. D707/04.07.2018,

 

CONSILIUL LEGISLATIV,

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, şi art. 46 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, precum şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicată, cu modificările ulterioare,

 

avizează favorabil iniţiativa legislativă a cetăţenilor, cu următoarele observaţii şi propuneri:

 

1. Prezenta iniţiativă legislativă a cetăţenilor are ca obiect revizuirea Constituţiei României, republicată, în sensul introducerii unui preambul, astfel încât, potrivit Expunerii de motive, înţelegerea textului constituţional să poată fi făcută prin prisma unui set de valori considerate intrinseci şi de la care nu se poate deroga,

Prin obiectul său de reglementare, iniţiativa legislativă se încadrează în categoria legilor constituţionale, fiind incidente prevederile din art. 151 din Legea fundamentală.

2. Fără a ne pronunţa asupra oportunităţii soluţiei legislative preconizate, menţionăm că, potrivit art. 43 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preambulul enunţă, în sinteză, scopul şi, după caz, motivarea reglementării. Având în vedere rolul acestei părţi constitutive, întrucât motivarea trebuie să stea la baza reglementării şi să o preceadă, este de analizat dacă un preambul ar putea fi introdus în cuprinsul unui act normativ ulterior adoptării acestuia.

În acest sens, s-ar putea afirma că introducerea unui preambul în cuprinsul unei legi fundamentale este apanajul exclusiv al Adunării Constituante Originare, întrucât cuprinde descrierea sintetică a obiectivelor, condiţiile şi motivele care, la un anumit moment, au determinat adoptarea unei noi Constituţii, neputând fi introdus printr-o lege de revizuire a Constituţiei.

Precizăm că în preambulul mai multor legi fundamentale ale unor state europene se face referire la momentul adoptării acestora:

a) preambulul Constituţiei Republicii Bulgaria debutează cu expresia „Noi, Membrii celei de-a Şaptea Mari Adunări Naţionale

b) preambulul Constituţiei Republicii Cehe debutează astfel: „Noi, cetăţenii Republicii Cehe din Boemia, Moravia şi Silezia, la momentul restaurării statului independent ceh

c) în preambulul Constituţiei Republicii Letonia, în primul paragraf se reţine că „Poporul leton a adoptat următoarea Constituţie în cadrul Adunării Constituante, liber alese;

d) în ultimul paragraf al preambulului Constituţiei Republicii Portugheze se prevede că „întrunindu-se în sesiune plenară pe data de 2 aprilie 1376, Adunarea Constituantă adoptă prin prezenta şi decretează următoarea Constituţie a Republicii Portugheze:”;

e) în finalul preambulului Constituţiei Republicii Slovenia se menţionează: „Adunarea Republicii Slovenia adoptă prezenta Constituţie”;

f) Potrivit preambulului Constituţiei Regatului Spaniei, «Poporul spaniol (...) îşi proclamă voinţa de (...) a consolida contextul juridic actual ce asigură supremaţia statului de drept ca expresie a voinţei poporului”.

Întrucât, aşa cum s-a subliniat în doctrină 1, „orice constituţie poate fi modificată pentru a ţine tot timpul pasul cu evoluţia relaţiilor sociale ce cad în câmpul ei de reglementare normativă”, revizuirea Constituţiei este posibilă, potrivit titlului VII al Legii fundamentale, cu respectarea strictă a limitelor revizuirii prevăzute de art. 152 din Constituţie.

Din acest punct de vedere, ar fi de analizat în ce măsură referirea, din preambulul propus, la „reîntregirea neamului românesc pe cale paşnică” este în concordanţă cu limitarea revizuirii Constituţiei în ceea ce priveşte integritatea teritorială.

3. Sub rezerva observaţiilor de la punctul anterior din aviz şi având în vedere că, potrivit art. 3 alin. (1) din. Legea nr. 189/1999, republicată, propunerea legislativă care face obiectul iniţiativei legislative se întocmeşte de comitetul de iniţiativă în forma cerută pentru proiectele de lege, este necesar ca proiectul să fie reformulat, cu respectarea normelor de tehnică legislativă.

În acest sens, titlul proiectului ar trebui să aibă următoarea redactare:

„Lege de revizuire a Constituţiei României”.

După titlu, având în vedere normele de tehnică legislativă, trebuie prevăzută următoarea formulă introductivă: „Parlamentul României adoptă prezenta lege.”

Intervenţia legislativă preconizată trebuie să facă obiectul unui articol, marcat ca art. I, cu următoarea parte dispozitivă: „Art. I. - După titlul Constituţiei României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul naţional organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se introduce următorul preambul:”.

În continuare, se va reda între ghilimele textul preambulului, în plus, pentru asigurarea unei reglementări complete, proiectul trebuie să cuprindă, într-un articol distinct, şi norma privind supunerea spre aprobare prin referendum a revizuirii Constituţiei, în următoarea redactare:

„Art. II. - Revizuirea Constituţiei se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispoziţiilor art. 151 alin. (3) din Constituţia României, republicată”.

PREŞEDINTE,

dr. DRAGOŞ ILIESCU

 

Bucureşti, 24 iulie 2018.

Nr. 745.


1 C. Ionescu în Cristian Ionescu, Corina Adriana Dumitrescu -„Constituţia României - Comentarii şi explicaţii”- Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017. p. 1618.

 

DECLARAŢIE

 

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

Subsemnaţii:

1. Năstase Cezar-Victor, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Cetatea de Baltă nr. 43, bl. P15, sc. 2, ap. 16, sector 6, posesor al cărţii de identitate provizorie seria PA nr. 271899, eliberată de autorităţile române la data de 30.03.2018, cu valabilitate până la data de 29.03.2019, CNP 1870308152489;

2. Druc Mircea, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 59, bl. F2, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 3, posesor al CI seria RR nr. 590634, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 24.04.2009, CNP 1410725400610;

3. Grecu Alexandru, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Economu Cezărescu nr. 61 A, sc. B, et. 1, ap. 20, sector 6, posesor al CI seria RD nr. 907557, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 4 la data de 05.09.2017, CNP 1600214401194;

4. Mihaiu Liviu-Georgică, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 153, bl. D4, sc. 1, et. 7, ap. 21, sector 1, posesor al CI seria RK nr. 013015, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 09.12.2016, CNP 1630605131287;

5. Rotaru Alexandru, cetăţean român, domiciliat în satul Tunari, str. I.L. Caragiale nr. 25A, comuna Tunari, judeţul Ilfov, posesor al CI seria IF nr. 585563, eliberată de SPCLEP Otopeni la data de 16.11.2017, CNP 1960424410123;

6. Gheorghe Cătălin, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 13-15, corp C2, et. 4, ap. 18, sector 5, posesor al CI seria RZ nr. 001662, eliberată de SPCEP Sector 5 la data de 07.12.2016, CNP 1880429360022;

7. Modiga Iulia-Rodica, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, Str. Minervei nr. 4, sector 1, posesoare a CI seria RR nr. 657491, eliberată de SPCEP SI biroul nr. 5 la data de 21.04.2010, CNP 2850505430016;

8. Lupu Ştefan-Gabriel, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, Str. Părăluţelor nr. 1B, bl. P3, sc. 1, ap. 2, sector 6, posesor al CI seria RX nr. 976706, eliberată de SPCEP Sector 6 la data de 20.09.2016, CNP 1970924460101;

9. Iercoşan Patricia-Ioana, cetăţean român, domiciliată în municipiul Arad, Str. Clujului bl. 87, et. 1, ap. 7, judeţul Arad, posesoare a CI seria AR nr. 746685, eliberată de SPCLEP Arad la data de 04.11.2015, CNP 2940108020119;

10. Banu Elza Mana, cetăţean român, domiciliată în satul Domneşti nr. 24, comuna Domneşti, judeţul Argeş, posesoare a CI seria AS nr. 783469, eliberată de SPCLEP Domneşti la data de 20.09.2011, CNP 2870922033359;

11. Dumitrescu Aron-Valeriu, cetăţean român, domiciliat în municipiul Petroşani, Str. Zorilor, bl. 2, sc. 1, et. 4, ap. 12, judeţul Hunedoara, posesor al CI seria HD nr. 745652, eliberată de SPCLEP Petroşani la data de 26.01.2015, CNP 1970124204481;

12. Rebigan Stana, cetăţean român, domiciliată în municipiul Giurgiu, str. Negru Vodă, bl. B6, sc. A, et. 1, ap. 3, judeţul Giurgiu, posesoare a CI seria GG nr. 401724, eliberată de SPCLEP Giurgiu la data de 07.10.2015, CNP 2550614520045;

13. Nicolae Mihai-Viorel, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 67, bl. G2A, sc. 2, ap. 13, sector 3, posesor al CI seria RX nr. 698110, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 21.04.2015, CNP 1490924400186;

14. Eftimie Mihai, cetăţean român, domiciliat în municipiul Câmpulung, str. Mr. Gâldău nr. 20, judeţul Argeş, posesor al CI seria AS nr. 753498, eliberată de SPCLEP Câmpulung la data de 15.04.2011, CNP 1560413030011;

15. Antonescu Raluca, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Mizil nr. 5, bl. G18, sc. A, et. 1, ap. 3, sector 3, posesoare a CI seria RT nr. 879624, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 04.04.2013, CNP 2720401434528;

16. Jescu Ionuţ-Cristian, cetăţean roman, domiciliat în municipiul Tulcea, Str. Plevnei nr. 32, bl. D2, sc. B, et. 1, ap. 4, judeţul Tulcea, posesor al CI seria TC nr. 405333, eliberată de SPCLEP Tulcea la data de 13.05.2016, CNP 1960702360015;

17. Despa Gabriel-Simion, cetăţean român, domiciliat în satul Păduroiu din Vale nr. 211, comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş, posesor al CI seria AZ nr. 124327, eliberată de SPCLEP Piteşti la data de 28.07.2016, CNP 1980724035291;

18. Bencec Otilia-Terezia, cetăţean român, domiciliată în satul Giarmata-Vii, Str. Parcului nr. 143, comuna Ghiroda, judeţul Timiş, posesoare a CI seria TM nr. 992718, eliberată de SPCLEP Timişoara la data de 26.07.2012, CNP 2940713350038;

19. Pavel Rodica, cetăţean român, domiciliată în municipiul Călăraşi, Str. Parcului nr. 1, bl. K3, sc. 2, et. 3, ap. 5, judeţul Călăraşi, posesoare a CI seria KL nr. 461577, eliberată de SPCLEP Călăraşi la data de 01.04.2015, CNP 2750603510034;

20. Blănaru Matei, cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgovişte, Bd. Ion C. Brătianu nr. 36, bl. D2B, et. 2, ap. 8, judeţul Dâmboviţa, posesor al CI seria DD nr. 437038, eliberată de SPCLEP Târgovişte la data de 30.03.2009, CNP 1801114100172;

21. Teacă Florentina, cetăţean român, domiciliată în oraşul Covasna, Str. Verde nr. 8, judeţul Covasna, posesoare a CI seria KV nr. 308602, eliberată de SPCLEP Covasna la data de 10.07.2013, CNP 2780118140316;

22. Zamfir Constantin-Cătălin, cetăţean român, domiciliat în judeţul Craiova, Calea Bucureşti nr. 76, bl. R5, sc. 1, ap. 1, judeţul Dolj, posesor al CI seria DX nr. 569365, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 31.03.2008, CNP 1760621287124;

23. Mitrică-Constantinescu Cristian, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, Str. Agricultori nr. 121, bl. 82, sc. 1, et. 7, ap. 26, sector 3, posesor al CI seria RT nr. 691839, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 25.11.2009, CNP 1750502343229;

24. Lulea Marius-Dorin, cetăţean român, domiciliat în oraşul Otopeni, str. Nicolae Iorga nr. 31 A, judeţul Ilfov, posesor al CI seria IF nr. 495352 eliberată de SPCLEP Otopeni la data de 07 03.2016, CNP 1801020270013, prin prezenta hotărâm, în baza articolului 2 din Legea nr. 189/1999, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 516 din 08.06.2004, privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, constituirea Comitetului de iniţiativă având ca scop organizarea legală în vederea demarării procedurii de revizuire a Constituţiei prin depunerea proiectului legislativ la Comisia de Specialitate din Parlamentul României pentru avizare şi stabilirea cadrului legal pentru acordarea împuternicirilor pentru membrii care se ocupă de strângerea semnăturilor după publicarea proiectului legislativ în Monitorul Oficial.

De asemenea, declarăm că nu încălcăm prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 189/1999.

Dăm prezenta declaraţie având cunoştinţă că răspunderea pentru conţinutul declaraţiei este cea prevăzută de lege pentru înscrisurile oficiale.

Se numeşte dl NĂSTASE CEZAR-VICTOR în vederea îndeplinirii procedurilor operative în vederea reprezentării comitetului în raporturile sale cu autorităţile publice, centrale şi locale.

Redactat de parte şi autentificat la MIRCEA ANIŞOARA şi POPA ANDRA-ASTRID - SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial.

 

Declaranţi

Năstase Cezar-Victor

Druc Mircea

Grecu Alexandru

Mihaiu Liviu-Georgică

Rotaru Alexandru

Gheorghe Cătălin

Modiga Iulia-Rodica

Lupu Ştefan-Gabriel

Iercoşan Patricia-Ioana

Banu Elza Maria

Dumitrescu Aron-Valeriu

Rebigan Stana

Nicolae Mihai-Viorel

Eftimie Mihai

Antonescu Raluca

Jescu Ionuţ-Cristian

Despa Gabriel-Simion

Bencec Otilia-Terezia

Pavel Rodica

Blănaru Matei

Teacă Florentina

Zamfir Constantin-Cătălin

Mitrică-Constantinescu Cristian

Lulea Marius-Dorin

 

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALA A NOTARILOR PUBLICI

Mircea Anişoara şi Popa Andra-Astrid Societate Profesională Notarială

Calea 13 Septembrie nr. 103, bl. 99, parter, sector 5, Bucureşti

Licenţa de funcţionare nr. 195/3559/02.06.2015

r. 1.543 - Registrul de evidentă a operatorilor de date personale

Tel./Fax: 021/411.26.32; 021/411.78.39

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 1895

Anul 2018, luna mai, ziua 09

 

În faţa mea, Popa Andra-Astrid, notar public, s-au prezentat la sediul biroului:

1. Năstase Cezar-Victor, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Cetatea de Baltă nr. 43, bl. P15, sc. 2, ap. 16, sector 6, identificat cu cartea de identitate provizorie seria PA nr. 271899, eliberată de autorităţile române la data de 30.03.2018, cu valabilitate până la data de 29.03.2019, CNP 1870308152489, în nume propriu;

2. Druc Mircea, domiciliat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 59, bl. F2, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 3, identificat cu CI seria RR nr. 590634, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 24.04.2009, CNP 1410725400610, în nume propriu;

3. Grecu Alexandru, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Economu Cezărescu nr. 61 A, sc. B, et. 1, ap. 20, sector 6, identificat cu CI seria RD nr. 907557, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 4 la data de 05.09.2017, CNP 1600214401194, în nume propriu:

4. Mihaiu Liviu-Georgică, domiciliat în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 153, bl. D4, sc. 1, et. 7, ap. 21, sector 1, identificat cu CI seria RK nr. 013015, eliberată de SPCEP sector 1 la data de 09.12.2016, CNP 1630605131287, în nume propriu;

5. Rotaru Alexandru, domiciliat în satul Tunari, str. I. L. Caragiale nr. 25A, comuna Tunari, judeţul Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 585563, eliberată de SPCLEP Otopeni la data de 16.11.2017, CNP 1960424410123, în nume propriu;

6. Gheorghe Cătălin, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 13-15, corp C2, et. 4, ap. 18, sector 5, identificat cu CI seria RZ nr. 001662, eliberată de SPCEP Sector 5 la data de 07.12.2016, CNP 1880429360022, în nume propriu;

7. Modiga Iulia-Rodica, domiciliată în municipiul Bucureşti, Str. Minervei nr. 4, sector 1, identificată cu CI seria RR nr. 657491. eliberată de SPCEP SI biroul nr. 5 la data de 21.04.2010, CNP 2850505430016, în nume propriu;

8. Lupu Ştefan-Gabriel, domiciliat în municipiul Bucureşti, Str. Părăluţelor nr. 1B, bl. P3, sc. 1, ap. 2, sector 6, identificat cu CI seria RX nr. 976706, eliberată de SPCEP Sector 6 la data de 20.09.2016, CNP 1970924460101, în nume propriu;

9. Iercoşan Patricia-Ioana, domiciliată în municipiul Arad, Str. Clujului, bl. 87, et. 1, ap. 7, judeţul Arad, identificată cu CI seria AR nr. 746685, eliberată de SPCLEP Arad la data de 04.11.2015, CNP 2940108020119, în nume propriu;

10. Banu Elza Maria, domiciliată în satul Domneşti nr. 24, comuna Domneşti, judeţul Argeş, identificată cu CI seria AS nr. 783469, eliberată de SPCLEP Domneşti la data de 20.09.2011, CNP 2870922033359, în nume propriu;

11. Dumitrescu Aron-Valeriu, domiciliat în municipiul Petroşani, Str. Zorilor, bl. 2, sc. 1, et. 4, ap. 12, judeţul Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr. 745652, eliberată de SPCLEP Petroşani la data de 26.01.2015, CNP 1970124204481, în nume propriu;

12. Rebigan Stana, domiciliată în municipiul Giurgiu, str. Negru Vodă, bl. B6, sc. A, et. 1, ap. 3, judeţul Giurgiu, identificată cu CI seria GG nr. 401724, eliberată de SPCLEP Giurgiu la data de 07 10.2015, CNP 2550614520045, în nume propriu;

13. Nicolae Mihai-Viorel, domiciliat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 67, bl. G2A, sc. 2, ap. 13, sector 3, identificat cu CI seria RX nr. 698110, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 21.04.2015, CNP 1490924400186, în nume propriu;

14. Eftimie Mihai, domiciliat în municipiul Câmpulung, Str. Mr. Gâldău nr. 20, judeţul Argeş, identificat cu CI seria AS nr. 753498, eliberată de SPCLEP Câmpulung la data de 15,04.2011, CNP 1560413030011, în nume propriu;

15. Antonescu Raluca, domiciliată în municipiul Bucureşti, Str. Mizil nr. 5, bl. G18, sc. A, et. 1, ap. 3, sector 3, identificată cu CI seria RT nr. 879624, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 04.04.2013, CNP 2720401434528, în nume propriu;

16. Jescu Ionuţ-Cristian, domiciliat în municipiul Tulcea, Str. Plevnei nr. 32, bl. D2, sc. B, et. 1, ap. 4, judeţul Tulcea, identificat cu CI seria TC nr. 405333, eliberată de SPCLEP Tulcea la data de 13.05.2016, CNP 1960702360015, în nume propriu;

17. Despa Gabriel-Simion, domiciliat în satul Păduroiu din Vale nr. 211, comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş, identificat cu CI seria AZ nr. 124327, eliberată de SPCLEP Piteşti la data de 28.07.2016, CNP 1980724035291, în nume propriu:

18. Bencec Otilia-Terezia, domiciliată în satul Giarmata-Vii, Str. Parcului nr. 143, comuna Ghiroda, judeţul Timiş, identificată cu CI seria TM nr. 992718, eliberată de SPCLEP Timişoara la data de 26.07.2012, CNP 2940713350038, în nume propriu;

19. Pavel Rodica, domiciliată în municipiul Călăraşi, Str. Parcului nr. 1, bl. K3, sc. 2, et. 3, ap. 5, judeţul Călăraşi, identificată cu CI seria KL nr. 461577, eliberată de SPCLEP Călăraşi la data de 01.04.2015, CNP 2750603510034, în nume propriu;

20. Blănaru Matei, domiciliat în municipiul Târgovişte, Bd. Ion C. Brătianu, nr. 36, bl. D2B, et. 2, ap. 8, judeţul Dâmboviţa, identificat cu CI seria DD nr. 437038, eliberată de SPCLEP Târgovişte la data de 30.03.2009, CNP 1801114100172, în nume propriu;

21. Teacă Florentina, domiciliată în oraşul Covasna, Str. Verde nr. 8, judeţul Covasna, identificată cu CI seria KV nr. 308602, eliberată de SPCLEP Covasna la data de 10.07.2013, CNP 2780118140316, în nume propriu;

22. Zamfir Constantin-Cătălin, domiciliat în municipiul Craiova, Calea Bucureşti nr. 76, bl. R5, sc. 1, ap. 1, judeţul Dolj, identificat cu CI seria DX nr. 569365, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 31.03.2008, CNP 1760621287124, în nume propriu;

23. Mitrică-Constantinescu Cristian, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Agricultori nr. 121, bl. 82, sc. 1, et. 7, ap. 26, sector 3, identificat cu CI seria RT nr. 691839, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 25.11.2009, CNP 1750502343229, în nume propriu;

24. Lulea Marius-Dorin, domiciliat în oraşul Otopeni, str. Nicolae Iorga nr. 31 A, judeţul Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 495352, eliberată de SPCLEP Otopeni la data de 07.03.2016, CNP 1801020270013, în nume propriu, care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act reprezintă voinţa lor, au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

se declară autentic prezentul înscris.

S-a încasat onorariul în sumă de 1200 lei şi TVA în sumă de 228 lei cu factura nr. 1954/2018 şi cu chitanţa nr. 1954/2018.

 

Notar public,

Popa Andra-Astrid

 

Prezentul duplicat s-a întocmit în 30 (treizeci) exemplare, de Popa Andra-Astrid, notar public, astăzi, data autentificării actului, şi are aceeaşi forţă probantă ca originalul.

Notar public,

Popa Andra-Astrid