MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 829         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 septembrie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

120. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

121. - Hotărâre privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului

 

122. - Hotărâre pentru alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

135. - Ordin al preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională

 

1.241. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

1.390. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sascut din judeţul Bacău, în proprietatea acestei organizaţii

 

1.393. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2018-^-30 iunie 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. II - Componenţa Comisiei pentru constituţionalitate, domnul senator Cadariu Constantin-Daniel - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Cristina Ioan - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

2. La anexa nr. IV - Componenţa Comisiei pentru politică externă, domnul senator Badea Viorel-Riceard - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Cazan Mircea-Vasile - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

3. La anexa nr. V - Componenţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, doamna senator Scântei Laura-Iuliana - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Vela Ion-Marcel - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

4. La anexa nr. VI - Componenţa Comisiei pentru afaceri europene, domnul senator Cîţu Florin-Vasile - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul doamnei senator Hărău Carmen-Eleonora - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

5. La anexa nr. VII - Componenţa Comisiei economice, industrii şi servicii, doamna senator Hărău Carmen-Eleonora - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Cîţu Florin-Vasile - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

6. La anexa nr. IX - Componenţa Comisiei pentru ape şi păduri:

- domnul senator Şoptică Costel - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Dumitrescu Iulian - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal;

- domnul senator Vela Ion-Marcel - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Popa Comei - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

7. La anexa nr. XII - Componenţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport:

- domnul senator Dănăilă Leon - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - iese din componenţa comisiei;

- domnul senator Alexandrescu Vlad-Tudor - Grupul parlamentar al Uniunii Salvaţi România - se include în componenţa comisiei.

8. La anexa nr. XIII - Componenţa Comisiei pentru sănătate publică, domnul senator Dumitrescu Iulian – Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Caracota Iancu - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

9. La anexa nr. XIV - Componenţa Comisiei pentru cultură şi media:

- domnul senator Dănăilă Leon - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Badea Viorel-Riceard - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberai;

- doamna senator Scântei Laura-Iuliana - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - iese din componenţa comisiei;

- domnul senator Lungu Dan - Grupul parlamentar al Uniunii Salvaţi România - se include în componenţa comisiei.

10. La anexa nr. XVI - Componenţa Comisiei pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale:

- domnul senator Filipescu Răducu-George - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Cadariu Constantin-Daniel - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal;

- domnul senator Popa Cornel - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul doamnei senator Gorghiu Alina-Ştefania - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

11. La anexa nr. XVII - Componenţa Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, domnul senator Cazan Mircea-Vasile - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Filipescu Răducu-George - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

12. La anexa nr. XVIII - Componenţa Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, domnul senator Cristina Ioan - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Cazan Mircea-Vasile - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

13. La anexa nr. XIX - Componenţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării, doamna senator Gorghiu Alina-Ştefania - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Dumitrescu Iulian - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

14. La anexa nr. XXI - Componenţa Comisiei pentru petiţii, cercetarea abuzurilor şi combaterea corupţiei, domnul senator Caracota Iancu - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Şoptică Costel - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 24 septembrie 2018.

Nr. 120.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 32 alin. (2), art. 33 şi 34 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul senator Oprea Mario-Ovidiu, Partidul Naţional Liberal, se revocă din funcţia de secretar al Senatului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI.

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 26 septembrie 2018.

Nr. 121.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 26 alin. (2) şi ale art. 34 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se alege în funcţia de secretar al Biroului permanent al Senatului domnul senator Vela Ion Marcel, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 26 septembrie 2018.

Nr. 122.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională

 

Având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 7-11, art. 51, art. 74 şi art. 75 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 162/2017,

preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte norme emise anterior având acelaşi obiect îşi încetează aplicabilitatea.

 

Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,

Cristiana Doina Tudor

 

Bucureşti, 20 septembrie 2018.

Nr. 135.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

Obiect

 

Prezentele norme stabilesc modul de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, în conformitate cu prevederile art. 7-11 şi art. 75 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.

 

ARTICOLUL 2

Competenţă

 

Autoritatea competentă responsabilă potrivit Legii nr. 162/2017 pentru emiterea normelor prin care sunt stabilite condiţiile de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională (denumit în continuare examen de competenţă sau examen) şi pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă este Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, denumită în continuare ASPAAS.

 

ARTICOLUL 3

Condiţii pentru înscrierea la examenul de competenţă

 

(1) în vederea înscrierii şi susţinerii examenului de competenţă, persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe educaţionale:

a) sunt licenţiate ale unei instituţii de învăţământ superior sau au un nivel echivalent;

b) au urmat un curs de instruire teoretică organizat sau recunoscut de ASPAAS;

c) au efectuat un stagiu de pregătire practică, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 162/2017 şi ale normelor ASPAAS emise în aplicarea acesteia.

(2) Pe lângă cerinţele educaţionale prevăzute la alin. (1), persoanele fizice trebuie să îndeplinească şi condiţia de bună reputaţie prevăzută la art. 5 din Legea nr. 162/2017 şi în Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018.

 

ARTICOLUL 4

Înscrierea la examenul de competenţă

 

(1) Dosarele de înscriere la examenul de competenţă se depun, personal ori prin delegat, la sediul ASPAAS în termenul stabilit şi anunţat pe site-ul ASPAAS conform prevederilor art. 9 alin. (2).

(2) Dosarele depuse după termenul-limită sunt respinse.

(3) Dosarul de înscriere la examenul de competenţă cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere,, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme:

b) diploma de licenţă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul (candidatul se va prezenta la sediul ASPAAS cu diploma în original sau copie legalizată şi cu o xerocopie pe care personalul ASPAAS care preia dosarul de înscriere va constata conformitatea cu originalul);

c) copia actului de identitate;

d) 2 fotografii (tip 2/3);

e) certificat de cazier judiciar aflat în termen de valabilitate;

f) declaraţia privind respectarea criteriilor de bună reputaţie, prevăzută în anexa la Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui

Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018;

g) orice alt document solicitat de ASPAAS în procesul de analiză.

(4) în vederea validării dosarului de înscriere, personalul ASPAAS din cadrul Biroului reglementare, autorizare, înregistrare şi formare continuă (BRAIFC) verifică îndeplinirea condiţiilor de înscriere prevăzute la art. 3.

(5) în cazul dosarelor incomplete sau care conţin erori, ASPAAS solicită candidaţilor remedierea neregularităţilor în termen de 5 zile lucrătoare.

(6) Dacă remedierea nu are loc în termenul prevăzut la alin. (5) sau dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3, dosarul de înscriere este respins, iar candidaţii nu au dreptul de a participa la examenul de competenţă din sesiunea respectivă.

(7) Candidaţii ale căror dosare au fost validate sunt înscrişi în registrul candidaţilor întocmit şi asumat de personalul ASPAAS din cadrul BRAIFC care a efectuat validarea dosarelor conform alin. (4).

(8) Registrul candidaţilor centralizează următoarele informaţii:

a) numele şi prenumele candidaţilor, ordonaţi alfabetic;

b) numărul legitimaţiei de examen;

c) denumirea oraşului/judeţului din care provin.

(9) Pe baza registrului candidaţilor se stabilesc listele candidaţilor înscrişi la examenul de competentă.

(10) Listele candidaţilor se afişează atât pe pagina de internet a ASPAAS, cât şi la locul de desfăşurare a examenului.

(11) Pentru fiecare candidat se creează o legitimaţie de examen care se va lipi pe pupitrul individual, la locul de desfăşurare a examenului.

 

ARTICOLUL 5

Probele examenului de competenţă

 

(1) Examenul de competenţă constă În susţinerea, în scris, a două probe, astfel:

A. prima probă - testul privind cunoştinţele teoretice;

B. a două probă - testul de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice.

(2) Testul privind cunoştinţele teoretice, care constituie prima probă a examenului de competenţă, se desfăşoară pe o perioadă de 3 ore şi constă în verificarea cunoştinţelor teoretice prin susţinerea unei probe care poate conţine atât subiecte deschise (întrebări de sinteză), cât şi întrebări tip grilă care acoperă următoarele domenii:

a) teoria şi principiile contabilităţii generale;

b) cerinţele legale şi standarde referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale şi consolidate;

c) standardele internaţionale de contabilitate;

d) analiza financiară;

e) contabilitatea costurilor şi managerială;

f) managementul riscului şi controlul intern;

g) audit şi aptitudini profesionale;

h) cerinţe legale şi profesionale referitoare la auditul statutar şi auditorii financiari;

i) standardele internaţionale de audit, astfel cum sunt menţionate la art. 32 din Legea nr. 162/2017;

j) etică profesională şi independenţă.

(3) Testul privind cunoştinţele teoretice poate conţine şi subiecte relevante pentru audit din următoarele domenii sau reglementări:

a) legislaţia privind societăţile şi reglementările privind guvernanţa corporativă;

b) legislaţia privind insolvenţa şi alte proceduri similare;

c) legislaţia fiscală;

d) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

e) legislaţia privind asigurările sociale şi Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) tehnologia informaţiei şi sistemele computerizate;

g) finanţe publice, economie generală şi de afaceri;

h) matematică şi statistică;

i) principiile de bază ale managementului financiar.

(4) Testul de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice, care constituie proba a două a examenului de competenţă, are ca scop verificarea capacităţii candidatului de a aplica în practică cunoştinţele teoretice dobândite, pentru a desfăşura activitatea de audit financiar. Această probă se desfăşoară pe parcursul a 6 ore şi constă în:

a) un subiect privind elaborarea unui raport de audit luând în considerare un caz practic referitor la unul sau mai multe aspecte legate de auditul statutar;

b) un subiect privind practica profesiei, a misiunilor şi a responsabilităţilor în auditul statutar;

c) un subiect din „Standardul Internaţional privind Controlul Calităţii (ISQC) 1, Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe”.

(5) Proba a două a examenului de competenţă, prevăzută la alin. (4), se va desfăşura, în aceeaşi zi, astfel: examinarea pentru subiectul prevăzut la alin. (4) lit. a) se desfăşoară pe o perioadă de 3 ore, iar pentru celelalte două subiecte prevăzute la alin. (4) lit. b) şi c) examinarea se desfăşoară pe o perioadă de 3 ore, cu o pauză de 2 ore între cele două perioade de examinare.

(6) Accesul în sala de examen, după pauză, pentru partea a două a testului de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice potrivit alin. (5) se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2).

(7) Proba a două a examenului de competenţă, respectiv testul de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice, se poate susţine în cadrul aceleiaşi sesiuni de examinare sau în cadrul unei sesiuni ulterioare, numai în cazul în care este promovată prima probă a examenului, respectiv testul privind cunoştinţele teoretice.

(8) în aplicarea prevederilor alin. (7), ASPAAS asigură corectarea primei probe şi publicarea pe site-ul propriu a listei CU candidaţii care au promovat prima probă şi se pot prezenta la proba a două cu minimum 3 zile înainte de data programată pentru desfăşurarea probei a doua.

(9) Examenul de competenţă se organizează, de regulă, O dată pe an, într-o sesiune de examinare ordinară.

(10) în situaţii excepţionale, prin ordin al preşedintelui ASPAAS, la interval de maximum 6 luni, după sesiunea ordinară se poate organiza o sesiune extraordinară de examen.

(11) Sesiunea extraordinară este rezervată exclusiv candidaţilor care nu au promovat examenul de competenţă profesională sau cea de-a două probă a examenului de competenţă în cadrul unei sesiuni ordinare de examen din anul respectiv sau din anii precedenţi.

(12) Candidatul care nu a promovat examenul de competenţă sau cea de-a două probă a examenului de competenţă în cadrul unei sesiuni ordinare sau extraordinare se poate prezenta la o altă sesiune ordinară sau extraordinară pentru a susţine examenul sau proba nepromovată a examenului.

(13) Candidatul care nu a reuşit să promoveze niciuna dintre probele examenului de competenţă în termen de 3 ani de la data susţinerii probelor în cadrul primei sesiuni ordinare a examenului de competenţă la care s-a înscris va putea relua procedura de înscriere la examen după expirarea acestui termen, prin susţinerea ambelor probe. În situaţia în care prima probă a fost promovată în intervalul de 3 ani, aceasta nu mai este recunoscută după expirarea acestui termen.

(14) în cazul promovării examenului de competenţă, candidatul primeşte un certificat de absolvire al examenului de competenţă/Diploma de auditor financiar.

(15) Certificatul de absolvire/Diploma de auditor financiar este semnat/ă de către preşedintele ASPAAS şi poartă parafa ASPAAS.

(16) Certificatul de absolvire/Diploma de auditor financiar nu constituie autorizare în sensul Legii nr. 162/2017 şi nu dă dreptul de practică a profesiei de auditor financiar.

(17) Certificatele de absolvire/Diplomele de auditor financiar se înmânează, personal, persoanelor fizice titulare în cadrul unei ceremonii de acordare a acestora. Pentru persoanele fizice care nu pot participa la această ceremonie, acestea se ridică, pe baza actului de identitate, de la registratura/secretariatul ASPAAS.

(18) Data ceremoniei de acordare a certificatelor de absolvire/diplomelor de auditor financiar este anunţată pe site-ul ASPAAS.

(19) în situaţia pierderii certificatului de absolvire/diplomei de auditor financiar, titularul declară pierderea documentului într-un cotidian naţional şi depune la ASPAAS o cerere pentru eliberarea unui duplicat al documentului pierdut, împreună cu documentele justificative.

(20) Certificatul de absolvire/Diploma de auditor financiar declarat/â pierdut/ă este considerat/ă nul/nulă, iar ASPAAS va elibera un duplicat.

 

ARTICOLUL 6

Exceptări cu privire la susţinerea testului de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţă

 

(1) Conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 162/2017, titularului unei diplome de licenţă, al unei diplome universitare la nivel de master sau al unei calificări profesionale în unul ori mai multe dintre domeniile prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3) i se pot acorda exceptări de la testul privind cunoştinţele teoretice inclus în examenul de competenţă, pentru domeniile respective, în situaţia în care curricula universitară urmată de titular acoperă una sau mai multe dintre disciplinele prevăzute la art. 5 alin, (2) şi (3). Exceptarea se acordă pe baza unor protocoale sau acorduri încheiate de ASPAAS cu instituţii de învăţământ superior naţionale sau internaţionale ori cu organisme profesionale naţionale sau internaţionale.

(2) Nu se acordă exceptări de la testul de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice, inclus în examenul de competenţă.

 

ARTICOLUL 7

Comisia de examinare

 

(1) Examinarea se realizează de către o comisie de examinare formată din practicieni (auditori financiari autorizaţi în România, cu experienţă în profesie, inclusiv în audit statutar), precum şi din specialişti interni şi/sau externi care au cunoştinţe şi calificări relevante în domeniile prevăzute la art. 5.

(2) în cadrul comisiei de examinare funcţionează subcomisii cu atribuţii specifice: de elaborare a subiectelor de examen, de corectare a lucrărilor şi de soluţionare a contestaţiilor.

(3) Comisia de examinare este constituită, prin decizie a preşedintelui ASPAAS, din membri titulari şi membri supleanţi în urma unei proceduri obiective şi transparente de desemnare.

(4) Mandatul acordat membrilor comisiei de examinare este valabil pe perioada de desfăşurare a unei sesiuni de examen.

(5) Numărul membrilor şi componenţa comisiei de examinare şi subcomisiilor pentru 6 anumită sesiune de examen se stabilesc în funcţie şi de numărul de candidaţi înscrişi la examen, prin decizie a preşedintelui ASPAAS, emisă în termen de 5 zile de la validarea dosarelor de înscriere şi elaborarea listei candidaţilor.

(6) Un membru al comisiei de examinare poate face parte din una sau mai multe subcomisii, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2).

(7) Preşedintele comisiei de examinare este desemnat de către preşedintele ASPAAS din rândul membrilor acestei comisii.

(8) Subcomisiile îşi exercită atribuţiile doar în prezenţa tuturor membrilor. În cazul în care un membru cu drepturi depline nu poate participa la activităţile subcomisiei, el este înlocuit de un supleant.

(9) Un reprezentant al ASPAAS, desemnat prin decizia preşedintelui ASPAAS, poate fi împuternicit să participe, în calitate de observator, la activităţile comisiei de examinare.

(10) Membrii comisiei de examinare şi reprezentantul ASPAAS care acţionează în calitate de observator, dacă este cazul, semnează declaraţii pe propria răspundere privind confidenţialitatea, regimul incompatibilităţi lor şi al conflictelor de interese.

(11) O persoană care are soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al treilea în rândul candidaţilor nu poate fi membru al comisiei. Dacă incompatibilitatea apare ulterior desemnării ca membru al comisiei de examinare, persoana respectivă are obligaţia de a comunica această situaţie preşedintelui ASPAAS, în vederea înlocuirii sale.

 

ARTICOLUL 8

Atribuţiile comisiei de examinare

 

(1) Comisia de examinare are următoarele atribuţii, prin subcomisiile cu funcţii specifice:

A. Subcomisia de elaborare subiecte

a) Elaborează subiectele pentru examenul de competenţă, în conformitate cu tematica şi bibliografia stabilite de ASPAAS. Subiectele se elaborează în patru variante, iar varianta de subiect selectată pentru examen se extrage de către un membru al comisiei de examinare cu patru ore înainte de începerea examenului:

b) elaborează baremul de evaluare şi notare pentru fiecare probă din cadrul examenului.

B. Subcomisia pentru organizarea şi desfăşurarea examenului

a) Organizează, controlează şi îndrumă acţiunile care vizează desfăşurarea examenului;

b) Asigură instruirea persoanelor care supraveghează candidaţii în sălile de examen (responsabili de sală şi supraveghetori);

c) Asigură multiplicarea subiectelor la fiecare probă, în condiţii de confidenţialitate şi transparenţă;

d) Validează rezultatele finale ale examenului;

e) Asigură publicarea rezultatelor examenului pe site-ul ASPAAS.

C. Subcomisia de corectare

a) Asigură organizarea procesului de deschidere a lucrărilor de examen şi întocmeşte catalogul final al examenului;

b) Corectează lucrările în condiţiile stabilite prin prezentele norme, cu respectarea baremelor pentru fiecare subiect în parte;

c) Consemnează notele şi semnează în cataloagele de examinare;

d) Preşedintele comisiei de examinare asigură reconcilierea notelor între corectori, în cazul în care există o diferenţă mai mare sau egală cu 1 (un) punct între corectori, atât la testul privind cunoştinţele teoretice, cât şi la testul de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice. În cazul în care reconcilierea nu se realizează, se procedează la reevaluarea lucrării respective de către un alt corector, nota acordată de acesta fiind cea finală.

e) Asigură transcrierea notelor rezultate din centralizarea cataloagelor, pe lucrări.

D. Subcomisia de contestaţii

a) Recorectează lucrările contestate;

b) Consemnează notele rezultate şi semnează în cataloagele de contestaţii.

(2) Exercitarea atribuţiei de corectare a lucrărilor este incompatibilă cu cea de soluţionare a contestaţiilor.

 

ARTICOLUL 9

Organizarea examenului de competenţă profesională

 

(1) Perioada de desfăşurare a sesiunii de examen, calendarul desfăşurării activităţilor în cadrul sesiunii, centrul de examinare, tematica şi bibliografia de examen se stabilesc prin decizie a preşedintelui ASPAAS.

(2) ASPAAS publică pe site-ul propriu tematica şi bibliografia de examen potrivit alin. (1) şi orice alte informaţii referitoare la organizarea examenului de competenţă profesională, cu cel puţin 45 de zile înainte de data stabilită pentru susţinerea primei probe de examen.

 

ARTICOLUL 10

Responsabilii şi supraveghetorii de sală

 

(1) Responsabilii şi supraveghetorii de sală sunt desemnaţi prin decizie a preşedintelui ASPAAS, după finalizarea înscrierilor la examen.

(2) O persoană care are soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al treilea în rândul persoanelor înscrise la examen nu poate fi responsabil sau supraveghetor de sală.

(3) Eventualele situaţii de incompatibilitate ivite după desemnarea acestora sunt comunicate imediat preşedintelui ASPAAS de către persoana în cauză, în vederea înlocuirii sale.

(4) Responsabilii şi supraveghetorii de sală semnează declaraţii pe propria răspundere privind confidenţialitatea, regimul incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese.

(5) Atribuţiile şi responsabilităţile responsabililor şi supraveghetorilor de sală sunt următoarele:

a) afişează listele candidaţilor la intrarea în sala de examen;

b) fixează legitimaţiile de examen pentru fiecare candidat pe pupitrul de examen, conform principiului „un loc ocupat, unul liber” în ordine alfabetică;

c) verifică la intrarea în sala de examen identitatea candidaţilor în baza cărţii de identitate/paşaportului şi a listei candidaţilor, încercuiesc pe foaia centralizatoare numele celor care intră în sală şi se asigură că aceştia semnează pe foaia centralizatoare;

d) nu mai permit accesul candidaţilor în sala de examen după începerea examenului;

e) asigură conformarea candidaţilor cu condiţiile de desfăşurare a examenului;

f) distribuie candidaţilor foile de examen, solicitând acestora completarea datelor specificate în zona destinată securizării;

g) distribuie foile cu subiectele şi ciornele;

h) asigură pe toata durata desfăşurării examenului condiţiile optime de linişte şi bună desfăşurare a examenului;

i) se asigură că niciun candidat nu părăseşte sala în timpul examenului pentru a reveni;

j) la expirarea timpului de examen, preiau toate lucrările candidaţilor ramaşi în sală, foile de subiecte şi ciornele şi le aşază pe catedră;

k) invită candidaţii rămaşi în sală, în ordinea aşezării în bănci, să semneze pentru predarea lucrării, care este sigilată în prezenţa candidatului, după ce responsabilul de sală semnează în colţul destinat securizării;

l) după finalizarea probei de examen şi preluarea tuturor lucrărilor responsabilii de sală întocmesc procesul-verbal al examenului, cuprinzând: numele responsabilului de sală, numele supraveghetorilor, numărul de lucrări albe primite/ predate, numărul de lucrări anulate, numărul de fraude, numărul de candidaţi prezenţi, numărul de absenţi, numărul de lucrări predate etc.;

m) întocmesc procesul-verbal de fraudă sau tentativă de fraudă, dacă este cazul;

n) predau unui reprezentant al comisiei de examinare: procesul-verbal al examenului, lucrările candidaţilor, lucrările albe/neutilizate, lucrările anulate, lista de prezenţă, legitimaţiile candidaţilor absenţi dezlipite de pe pupitre, subiectele de examen, procesul-verbal de fraudă sau tentativa de fraudă, dacă este cazul, orice alte materiale rămase neutilizate etc.

 

ARTICOLUL 11

Desfăşurarea examenului de competenţă profesională

 

(1) Cele două probe ale examenului de competenţă se susţin la date diferite, conform programului de desfăşurare a sesiunii de examen.

(2) Accesul candidaţilor în sală se face cu cel puţin 30 de minute înainte de ora de începere a examenului, în baza cărţii de identitate/paşaportului şi după semnarea pe lista de prezenţă.

(3) în sala de examen au acces responsabilii şi supraveghetorii de sală, membrii comisiei de examinare şi candidaţii care au semnat pe lista de prezenţă pentru fiecare probă de examinare în parte.

(4) Conducerea ASPAAS sau persoanele desemnate de aceasta prin decizie pot efectua verificări în timpul desfăşurării examenului de competenţă.

(5) Pe timpul desfăşurării examenului de competenţă este interzis candidaţilor să deţină asupra lor orice materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor sau dispozitive electronice, cu excepţia unui calculator de birou cu funcţii de bază, fără posibilitatea de stocare date sau acces la internet.

(6) După începerea examenului se interzice intrarea în sala de examen a candidaţilor.

(7) Candidaţii primesc:

a) la prima probă - un exemplar cu întrebările de examen şi foi pentru formularea răspunsurilor;

b) la a două probă - un exemplar cu enunţul problemelor de examen şi foi pentru formularea răspunsurilor.

(8) Candidaţii completează în colţul din dreapta sus, în zona destinată securizării, numele, prenumele, localitatea de domiciliu şi numărul de pe legitimaţia de examen.

(9) După distribuirea lucrărilor şi a subiectelor de examen niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât după ce predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia.

(10) În cazuri excepţionale, un candidat poate^ părăsi temporar sala doar însoţit de unul dintre supraveghetori. În acest caz, în perioada de absenţă din sală, cartea de identitate/ paşaportul candidatului rămâne în posesia responsabilului cu supravegherea.

(11) Orice detalii, nelămuriri sau eventuale erori referitoare la subiectele distribuite sunt clarificate numai de către membrii comisiei de examinare pe parcursul examenului.

(12) Candidaţii care părăsesc sala de examen înainte de expirarea timpului sunt obligaţi să predea lucrările, subiectele şi ciornele şi să semneze de predare.

(13) La expirarea timpului, candidaţii sunt obligaţi să predea lucrările, subiectele şi ciornele şi să semneze de predare, iar ultimii trei candidaţi rămân în sală până la predarea tuturor lucrărilor.

(14) Comisia de examinare va întocmi pentru fiecare sală de examen o situaţie care să cuprindă:

a) numărul de candidaţi absenţi/prezenţi raportat la numărul de lucrări;

b) numele responsabilului de sală;

c) numele supraveghetorilor de sală.

 

ARTICOLUL 12

Frauda şi tentativa de fraudă

 

(1) Se consideră ca fiind fraudă sau tentativă de fraudă, după caz, oricare dintre următoarele situaţii:

a) înscrierea numelui candidatului pe foaia de examen în afara colţului negru care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării;

b) copierea de la alţi candidaţi;

c) comunicarea de orice tip, prin orice mijloace, cu alte persoane aflate în interiorul sau în exteriorul sălii de examen;

d) deţinerea de înscrisuri conţinând surse de informare referitoare la disciplinele de examen, indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1), frauda este consemnată detaliat într-un proces-verbal ce se întocmeşte pe loc de către responsabilul de sală, iar lucrarea se anulează cu menţiunea „Fraudă”.

(3) Procesul-verbal trebuie semnat de cel puţin două persoane, candidaţi aflaţi în apropiere şi/sau supraveghetori de sală.

(4) Procesul-verbal şi lucrarea anulată sunt predate comisiei de examinare.

(5) Persoanele/Persoanelor care se află în oricare dintre situaţiile menţionate la alin. (1):

a) nu mai au dreptul să se prezinte la o altă probă de examen din cadrul sesiunii în care au fost depistate că au încercat să fraudeze examenul;

b) li se anulează proba/probele susţinută/e în sesiunea respectivă;

c) le este interzis să se prezinte la următoarea sesiune consecutivă de examen organizată de ASPAAS.

(6) În cazul în care candidatul recidivează, acestuia i se interzice participarea la examenul de competenţă în următorii 3 ani.

(7) în perioada în care li s-a interzis dreptul de a participa la examenul de competenţă profesională, persoanele la care fac referire alin. (1) şi (6) trebuie să respecte toate obligaţiile, conform prevederilor prezentelor norme.

 

ARTICOLUL 13

Corectarea lucrărilor

 

(1) Evaluarea lucrărilor candidaţilor la examen se face de către comisia de examinare prin subcomisia de corectare, în baza atribuţiilor prevăzute de prezentele norme.

(2) Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 6,00. Nota minimă de promovare a examenului este 7,00, obţinută ca medie aritmetică a celor două probe.

(3) Lucrările la fiecare probă de examen se notează cu note de la 1 la 10, cu două zecimale, cu rotunjire matematică la a două zecimală.

(4) Corectarea şi notarea în baza baremului stabilit se înregistrează în cataloage separate, în care lucrările figurează cu un număr de identificare unic.

(5) Pentru candidaţii care au fost exceptaţi de la proba teoretică în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 162/2017, nota minimă de promovare a probei practice este 7,00.

(6) Lucrările sunt evaluate de doi corectori, care trec punctajul acordat pentru fiecare subiect şi care îşi asumă prin semnătură olografă notările proprii.

(7) Nota finală la o probă reprezintă media aritmetică a celor două note ale fiecărui corector. În baza acestora se întocmeşte centralizatorul final.

(8) Dacă între notele acordate pentru aceeaşi lucrare diferenţa este mai mare sau egală cu un punct, se procedează la reconciliere, care este consemnată într-un proces-verbal.

(9) Pentru fiecare probă de examen, un reprezentant al comisiei de examinare înscrie pe fiecare lucrare nota finală rezultată conform alin. (7).

(10) Comisia de examinare desemnează un reprezentant care procedează la trecerea notelor pe fiecare lucrare, conform centralizatorului menţionat la alin. (7).

(11) După finalizarea procedurilor de corectare şi notare a lucrărilor de la toate probele, comisia de examinare asigură organizarea procesului de desigilare a lucrărilor şi de întocmire a catalogului final.

(12) Rezultatele examenului de competenţă sunt validate de către comisia de examinare şi sunt publicate pe site-ul ASPAAS şi la locul de desfăşurare a examenului.

 

ARTICOLUL 14

Contestaţii

 

(1) Rezultatele publicate se pot contesta o singură dată, în termen de 48 de ore de la publicarea lor.

(2) Contestaţiile pot fi depuse la ASPAAS, personal sau prin delegat, ori pot fi transmise prin e-mail sau prin fax.

(3) Contestaţiile transmise după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) nu sunt luate în considerare.

(4) Contestaţiile se soluţionează de către un membru al comisiei de examinare, care nu a participat la corectarea iniţială a respectivei lucrări.

(5) Lucrările contestate se resigilează şi se înscriu într-un centralizator separat.

(6) Lucrările contestate se notează de la 1 la 10, cu două zecimale, cu rotunjire matematică la a două zecimală. Reevaluarea contestaţiilor se înregistrează în cataloage separate.

(7) Lucrările contestate sunt evaluate de un corector, care trece punctajul acordat pentru fiecare subiect şi care îşi asumă prin semnătura olografă notările proprii.

(8) Nota finală la o probă o reprezintă nota corectorului de la contestaţie. În baza acesteia se întocmeşte centralizatorul final.

(9) Dacă diferenţa dintre nota iniţială şi nota obţinută în urma contestaţiei este mai mare de două puncte, preşedintele comisiei de examinare va identifica şi analiza cauza pentru care nota iniţială a fost semnificativ diferită. În urma acestei cercetări, preşedintele comisiei de examinare este obligat să stabilească persoana responsabilă pentru eroare.

(10) Persoanei responsabile pentru eroarea referitoare la punctare, conform prevederilor alin. (9), îi încetează calitatea de membru al comisiei de examinare şi îi este interzis să mai facă parte din comisia de examinare în următorii 3 ani.

(11) Nota finală este nota obţinută în urma analizei contestaţiei.

(12) Rezultatele soluţionării contestaţiilor se validează de toţi membrii comisiei de examinare, sunt definitive şi se publică pe site-ul ASPAAS în termen de maximum 7 zile de la finalizarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

ARTICOLUL 15

Dispoziţii tranzitorii

 

(1) ASPAAS recunoaşte probele promovate ale examenului de competenţă profesională organizat de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, în condiţiile respectării cerinţelor specifice în vigoare la data organizării acestora.

(2) ASPAAS recunoaşte exceptările de la testul de cunoştinţe teoretice inclus fii examenul de competenţă profesională (probele unu şi doi conform reglementărilor anterioare) ce au fost acordate de către CAFR în baza acordurilor şi a protocoalelor existente la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 162/2017 şi valabile până la reînnoirea acestora conform prevederilor legale, dar nu mai mult de un an.

(3) Prin excepţie de la prevederile art. 3, candidaţii care au promovat una sau două dintre cele trei probe ale examenului de competenţă profesională organizat conform reglementărilor anterioare se pot prezenta, în vederea susţinerii probelor rămase, la cel mult două sesiuni consecutive ale examenului de competenţă profesională organizate de ASPAAS după intrarea în vigoare a prezentelor norme. De asemenea, candidaţii care au promovat toate cele trei probe, însă nu au obţinut nota finală de promovare a examenului de competenţă (ca medie a celor trei note obţinute pentru fiecare probă), se pot prezenta, în vederea susţinerii uneia dintre probe, la alegere/în vederea măririi notei, la cel mult două sesiuni consecutive ale examenului de competenţă profesională organizate de ASPAAS după intrarea în vigoare a prezentelor norme. Pentru aceşti candidaţi, probele de examen se vor organiza conform normelor anterioare, pe baza cărora au început susţinerea examenului de competenţă.

(4) în cazul în care candidaţii prevăzuţi la alin. (3) nu reuşesc să promoveze toate cele trei probe, respectiv examenul de competenţă în cadrul celor două sesiuni de examen la care se mai pot prezenta, aceştia se pot Înscrie la o nouă sesiune ordinară anuală, conform prezentelor norme, în acest caz, proba/probele promovată/e anterior nu se mai recunoaşte/ recunosc.

(5) ASPAAS recunoaşte cursurile de instruire/pregătire teoretică organizate de CAFR în cadrul perioadei de stagiu până la data intrării în vigoare a Legii nr. 162/2017, în condiţiile respectării cerinţelor educaţionale în vigoare la data organizării stagiului de pregătire practică.

(6) Se consideră efectuat stagiul de pregătire practică un stagiu de cel puţin 3 ani organizat de CAFR până la data intrării în vigoare a Legii nr. 162/2017, efectuat pe lângă un auditor financiar care îşi exercită activitatea ca liber-profesionist sau în cadrul unei firme de audit, cu respectarea reglementărilor în vigoare la data efectuării acestuia, care cuprinde, printre altele, participarea la auditarea situaţiilor financiare anuale sau a situaţiilor financiare anuale consolidate, certificată printr-un document oficial eliberat de către auditorul financiar care îşi exercită activitatea ca liber-profesionist sau firmă de audit, care să ateste efectuarea stagiului. Condiţiile în care un auditor financiar sau o firmă de audit poate oferi îndrumare în activitatea de audit a situaţiilor financiare anuale sau a situaţiilor financiare anuale consolidate sunt cele stabilite de CAFR conform reglementărilor în vigoare în perioada desfăşurării stagiului de pregătire practică.

 

ARTICOLUL 16

Dispoziţii finale

 

(1) Pot susţine examenul de competenţă profesională toate persoanele fizice care îndeplinesc cerinţele educaţionale prevăzute la art. 3 alin. (1), respectiv la art. 3 alin. (1) lit. a) şi la art. 15 alin. (5) şi (6), precum şi condiţia de bună reputaţie conform art. 3 alin. (2).

(2) în vederea validării de către ASPAAS a dosarelor de înscriere conform art. 4 alin, (4), prin verificarea îndeplinirii cerinţelor educaţionale necesare susţinerii examenului de competenţă, în aplicarea prevederilor art. 15 alin. (5) şi (6), CAFR este obligat sa transmită autorităţii competente - ASPAAS, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, în temeiul art. 76 din Legea nr. 162/2017, documente doveditoare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

(3) în aplicarea art. 15 alin. (1) şi (2), CAFR este obligat să transmită autorităţii competente - ASPAAS, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, în temeiul art. 76 din Legea nr. 162/2017, documente doveditoare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) şi (3) angajează răspunderea CAFR, potrivit reglementărilor legale incidente.

(5) în caz de forţă majoră (cutremure, inundaţii, incendii etc.), proba se anulează şi se reia ulterior potrivit procedurii prevăzute de prezentele norme.

 

ANEXĂ

la norme

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

la examenul de competenţă profesională

 

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................., născut/ă la data de .........................................., în localitatea .........................................., judeţul/sectorul .........................................., cu domiciliul în localitatea .........................................., str. .......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........................................., legitimat/ă cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ...................... nr. .........................................., eliberat/ă de .........................................., la data de .........................................., cod numeric personal (CNP) .........................................., solicit înscrierea la examenul de competenţă profesională organizat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) sesiunea .......................................... .

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

a) diploma de licenţă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

b) copia actului de identitate;

c) 2 fotografii (tip 2/3);

d) certificat de cazier judiciar aflat în termen de valabilitate;

e) declaraţia privind respectarea condiţiei de bună reputaţie.

Menţionez că SUNT/NU SUNT membru la următoarele organisme profesionale de profil din ţară sau din străinătate ..........................................,

Adresă de e-mail ..........................................,

Telefon ..........................................,

Adresa de corespondenţă: localitatea .........................................., str. .......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........................................,

Subsemnatul, .........................................., declar că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal în exercitarea atribuţiilor legale.

 

Data

 Semnătura

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 11.177 din 26.09.2018 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă În România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dan Octavian Alexandrescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 septembrie 2018.

Nr. 1.241.

 

ANEXĂ

 

Modificări şi completări ale anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

1. În anexa nr. 1, după poziţia nr. 6727 se introduc 25 de noi poziţii, poziţiile nr. 6728-6752, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_cim

obs.

Denumire produs

formă

Concentraţie

Firmă/ţară

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_frm

statut_anm

Preţ producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ amănuntul maximal cu  TVA

(LEI)

stare

Observaţi

Valabilitate

preţ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

„6728

W41603004

 

Abilify

15 mg

Compr.

15 mg

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd - Marea Britanie

Aripiprazolum

Cutie x 1 Mister ALAI perforat unidoză x 56 (x1) comprimate (3 ani)

N05AX12

MI

inovativ

199,84

219,82

268,36

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6729

W64656002

 

Anagrel1da Teva

0,5 mg

Caps.

0,5 mg

Teva Pharmaceuticals  - S.R.L.- România

Anagrelidum

Cutie cu un flacon din PEID cu capac din PP prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii, desicant, cu 100 capsule (3 ani)

L01XX35

MG

generic

606,33

835,33

949,75

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6730

W64216008

 

Clariscan

0,5 mmoli/ml

Sol. inj.

0.5 mmoli/ml

Ge Healthcare AS - Norvegia

Acidum Gadotericum

Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră tip I cu capacitatea de 20 ml care conţin 20 ml soluţie injectabilă (2 ani)

V08CA02

MG

generic

914,30

944,30

1067,44

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6731

W64216010

 

Clariscan

0,5 mmoli/ml

Sol. inj.

0.5 mmoli/ml

Ge Healthcare AS  - Norvegia

Acidum Gadotericum

Cute cu 10 flacoane din sticlă incoloră lip I cu capacitatea de 50 ml care conţin 50 ml soluţie injectabilă (2 ani)

V08CA02

MG

generic

2371,79

2401,79

2656,10

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6732

W64299002

 

Erlotinib Heaton

100 mg

Compr. film.

100 mg

Heaton KS – Republica Cehă

Erlotinibum

Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30compnmate filmate (2 ani)

L01XE03

MG

generic

3618,59

3848,58

4233,11

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6733

W64300002

 

Erlotinib Heaton

150 mg

Compr. film.

150 mg

Heaton KS – Republica Cehă

Erlotinibum

Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 comprimate filmate (2 ani)

L01XE03

MG

generic

4710,68

4740,87

5205,49

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6734

W63918001

 

Ertapenem Fresenius

Kabi

1g

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

1 g

Fresenius Kabi Romania S.R.L. - România

Ertapenemum

Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră de lip I a 20 ml, cu dop din cauciuc clorobutilic şi capsă detaşabilă din aluminiu, care conţine pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă (16 luni)

J01DH03

MG

generic

919,03

949,03

1072,59

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

 

6735

W433S3001

 

Fanhdi

100 Ul/ml

Pulb.+ solv. pt.  sol. inj.

1000 UI

Instituto Grifols -

S.A. - Spania

Factor VIII de

Coagulare

Cutie x 1 flacon cu pulbere x 1 seringă preumplută x 10 ml solvent +1 canulă +

2 tampoane cu alcool

(3 ani)

B02BD02

MDS

derivat din

sânge

1440,49

147048

1640,98

  

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6736

W43301001

 

Fanhdi

25 Ul/ml

Pulb.+ solv. pt.  sol. inj.

250 UI

Instituto Grifols – S.A.- Spania

Factor VIII de coagulare

Cutie x 1 flacon cu pulbere x 1 seringă preumplută x 10 ml solvent + 1 canulă +

2 tampoane cu alcool

(3 ani)

B02BD02

MDS

derivat din sânge

360,51

390,51

463,61

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6737

W43392001

 

Fanhdi

50 Ul/ml

Pulb.+ solv. pt.  sol. inj.

500 UI

Instituto Grifols – S.A.- Spania

Factor VIII de coagulare

Cutie x 1 flacon cu pulbere x 1 seringă preumplută x 10 ml solvent + 1 canulă +

2 tampoane cu alcool

(3 ani)

B02BD02

MDS

derivat din sânge

720,56

750,56

856,26

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6738

W64182001

 

Forvel

0,4 mg/ml

Sol. inj./perf

0.4 mg/ml

Medochemie Ltd - Cipru

Naloxonum

Cutie cu 5 fiole din sticlă incoloră, aşezate pe o tăviţă din PVC. sigilate cu o folie de PE. care conţin soluţie injectabilă/perfuzabilă (3 ani)

V03AB15

MG

generic

45,81

52,22

66,03

 

 

Preţurile sunt valabile până la datei de 1 octombrie 2018.

6739

W64162002

 

Forvel

0,4 mg/ml

Sol. inj./perf

0,4 mg/ml

Medochemie Ltd - Cipru

Naloxonum

Cutie cu 10 fiole din sticlă Incoloră, aşezate pe o tăviţă din PVC. sigilate cu o folie de PE. care conţin soluţie injectabilă/perfuzabilă (3 ani)

V03AB15

MG

generic

91,63

102,63

125,29

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6749

W64496005

 

Kandoset

16 mg/5 mg

Compr.

16 mg/5 mg

Krka DD Novo Mesto - Slovenia

Combinaţii (candesartanum cilexetil + amlodipinum)

Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 comprimate (2 ani)

C09DB07

MG

generic

15,71

17,91

24,21

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6741

W64496016

 

Kandoset

16 mg/5 mg

Compr.

16 mg/5 mg

Krka DD Novo Mesto - Slovenia

Combinaţii (candesartanum cilexetil + amlodipinum)

Cutie cu blist. perforat pt. eliberarea unei unităţi dozate OPA- AI-PVC,Al x 30 x i comprimase (2 ani)

C09DB07

MG

generic

15,71

17,91

24,21

 

 

Preţurile sunt valabile până la datei de 1 octombrie 2018.

6742

W64495005

 

Kandoset

8mg/5 mg

Compr.

8 mg/5 mg

Krka DD Novo Mesto - Slovenia

Combinaţii (candesartanum cilexetil + amlodipinum)

Cutie cu blist. OPA- AI- PVC/AI x 30 comprimate

(2 ani)

C09DB07

MG

generic

11,64

13,27

17,94

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6743

W64495016

 

Kandoset

8 mg/5 mg

COMPR.

6 mg/5 mg

Krka DD Novo Mesto - Slovenia

Combinaţii (candesartanum cilexetil + amlodipinum)

Cutie cu blist. perforat pt.

eliberarea unei unităţi dozate OPA- Al-PVC/Al x 30x1 comprimate (2 ani)

C09DB07

MG

generic

11,64

13,27

17,94

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

 

6744

W64657001

 

Ketomag

25 mg/g

Gel

25 mg/g

Magistra C&C - S.R.L. - România

Ketoprofenum

Cutie cu 1 tub din Al x 40 g gel (2 ani)

M02AA10

MG

generic

8,68

9,89

13,37

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6745

W64657002

 

Ketomag

25 mg/g

Gel

25 mg/g

Magistra C&C - S.R.L. - România

Ketoprofenum

Cutie cu 1 tub din Al x 100 g gel (2 ani)

M02AA1Q

MG

generic

19,57

22,31

30,15

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6746

W61735001

 

Plegridy

63 micrograme + 94 micrograme

Sol. inj. în pen preumplut

 

Biogen Idec Limited - Marea Britanie

Peginterferon Beta -1a

Pachet de iniţiere conţine 1 pen preumplut de 63 micrograme (pen cu etichetă portocalie, prima doză) şi 1 pen preumplut de 94 micrograme (pen cu eticheta albastra, a două doză) (2 ani)

L03AB13

MI

inovativ

2073,95

2103,95

2331,46

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6747

W10038010

 

Sorbifer Durules

100 mg + 60 mg

Compr. film.

100 mg + 60 mg

Egis Pharmaceuticals PLC - Ungaria

Combinaţii (ferrosi  sulfaz + acidum ascorbicum)

Cutie x 1 flacon x 120 comprimate filmate (3 ani)

B03AA07

MG

generic

24,21

27,60

36,10

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6746

W60757001

 

Tecfidera

120 mg

Caps. gastrorez.

120 mg

Biogen Idec Ltd - Marea Britanie

Dimethyl fumarate

Cutie cu blistere PVC/PE/PVDC-PVC aluminiu x 14 capsule gastrorezistente (4 ani)

N07XX09

MI

inovativ

505,10

535,10

621,41

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6749

W64154001

 

XARE_TO

2,5 mg

Compr. film.

2,5 mg

Bayer AG - Germania

Rivaroxabanum

Cutie cu blist. PP/AI x 96 comprimate filmate (3 ani)

B01AF01

MI

inovativ

465,33

495,33

578,06

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6750

W59618001

 

Protamine sulphate leo pharma

1400 UI/ml

Sol. inj. şi perf.

10 mg/ml

CN Unifarm - S.A. - România

Protamimi Sulfas

Cutie x 50 fiole x 5ml (3 ani)

V03AB14

MI

 

654,65

884,65

1002,42

N

Cantitate 164 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de4 ianuarie 2019.

6751

W58084001

 

Nitronal

1 mg/ml

Sol. perf.

1 mg/ml

Chimimportexport Plurimex - S.R.L. - România

Nitroglycerinum

Cutie cu 10 fiole a câte 10 ml soluţie perfuzabilă (3 ani)

C01DA02

MG

 

56,21

62,95

79,6

N

Cantitate

25000

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 17 iulie 2019.

6752

W64733001

 

Glucagen Hypckit

1 mg/ml

Pulb. + solv. pt. sol. inj

1 mg/ml

CN Unifarm - S.A. - România

Glucagonum

Cutie x 1 flacon cu pulbere + o seringă preumplută cu solvent pt. sol. inj. (3 ani)

H04AA01

MI

 

52,51

58,81

74,36

N

Cantitate

20000

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 17 iulie 2019”

 

2. În anexa nr. 1, poliţiile nr. 3571,6569 şi 6570 se modifici şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_cim

obs.

Denumire produs

formă

Concentraţie

Firmă/ţară

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_frm

statut_anm

Preţ producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ amănuntul maximal cu  TVA

(LEI)

stare

Observaţi

Valabilitate

preţ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

„3571

W53034001

 

Novoseven

1 mg

(50 KUI)

PULB. + SOLV. PT. SOL INJ.

50 KUI

Novonordisk A/S - Danemarca

Eptacog Alfa

Activatum

Cutie x 1 flac. pulb. pt. sol. inj. + 1 flac. solv. pt. reconstituire

B02BD08

MI

inovativ

2376,41

2406,41

2661,14

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

...................................

6569

W60295001

 

Droperidol Aguettant

2,5 mg/ml

SOL. INJ.

2,5 mg/ml

Hvpericum - S.R.L. - România

Droperidolum

Cutie x 10 fiole x 1 ml soluţie injectabilă

(2 ani)

N05AD08

MG

 

433,4

463,4

543,26

N

Cantitate

2029

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 10 februarie 2019.

6570

W60293001

 

Nicardipine Aguettant

10mg/l0 ml

SOL. INJ.

10 mg/10 ml

Hypericum - S.R.L. - România

Nicardipinum

Cutie x 10 fiole x 10 ml soluţie injectabilă (2 ani)

C08CA04

MG

 

205,97

226,56

276,59

N

Cantitate

1115

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 10 februarie 2019”

 

3. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 1518,5336,5337 şi 6174 se abrogă.

4. În anexa nr. 2, în lista A, poziţia nr. 502 se abrogă.

5. În anexa nr. 2, în lista B, după poziţia nr. 1405 se introduce o noua poziţie, poziţia nr. 1406, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_cim

obs.

Denumire produs

formă

Concentraţie

Firmă/ţară

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_frm

statut_anm

stare

Preţ producător

(lei)

Preţ referinţă generic

(PRG)

Preţ referinţă generic (PRG) = Actualizare 2017 =

„1406

W64216010

 

Clariscan

0,5 mmoli/ml

Sol.  inj.

0,5 mmoli/ml

Ge Healthcare AS - Norvegia

Acidum Gadotericum

Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră tip I cu capacitatea de 50 ml care conţin 50 ml soluţie injectabilă (2 ani)

V08CA02

MG

generic

 

2371,79

-

2371,79”

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sascut din judeţul Bacău, în proprietatea acestei organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.926/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar, în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sascut din judeţul Bacău, în proprietatea acestei organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Pred a rea-primi rea bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului ordin aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluată de către organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizaţie a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniei Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 septembrie 2018.

Nr. 1.390.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sascut din judeţul Bacău, situate pe teritoriul acesteia

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea imobilului

Descrierea tehnică

Adresa imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

1

9/6505167-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sascut

Sediul: Str. Gării nr. 4, satul Sascut Târg, comuna Sascut, judeţul Bacău înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sub nr. 237/31.01.2007 CIF 21048168

Teren staţie SPP2 Sascut - 643,26 mp

S = 643,26 mp

UAT Sascut Judeţ Bacău

773,00

2

9/6505169-2016

Teren staţie SPP3 Sascut - 5.547,96 mp

S = 5.547,96 mp

UAT Sascut Judeţ Bacău

6.666,00

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2018-30 iunie 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 242.644/2018 al Direcţiei generale politici agricole, precum şi prevederile art. 9 alin. (3) şi art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă cantităţile de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2018-30 iunie 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, cu încadrarea în resursele disponibile cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în anul 2018, prevăzute de art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Cantităţile totale de motorină prevăzute la art. 1 sunt de 97.764.032,141 litri, valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 169.962.842,00 lei şi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltam rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 septembrie 2018.

Nr. 1.393.

 

ANEXĂ

 

Cantităţile de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2018-30 iunie 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Nr. crt.

Specificare

Cantităţi de motorină*)

(litri)

Valoare ajutor de stat rotunjită, fără subdiviziuni**)

(lei)

1

Sectorul vegetal

90.131.673,729

156.694.018,00

2

Sectorul zootehnic

6.891.214,748

11.980.346,00

3

Sectorul îmbunătăţiri funciare

741.143,664

1.288.478,00

 

Total

97.764.032,141

169.962.842,00


*) Pentru anul 2018, valoarea nominală a ajutorului de stat este 1,7385 lei/litru.

**) Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Cantitatea de motorină/valoarea ajutorului de stat se achită cu încadrarea în resursele bugetare disponibile în anul 2018 (71,27%).