MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 247         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 1 aprilie 2019

 

SUMAR

 

DECRETE

 

190. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

191. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

192. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

193. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

194. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

195. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

S.M.Ap./S-16. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

 

244. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 25C Canal Vest Breaza şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 11 Poşta Câlnău din judeţul Buzău, în proprietatea acestor organizaţii

 

812. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Dobreni din judeţul Neamţ

 

1.921. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2019

 

1.922. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie 2019

 

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

308. - Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

 

Tabloul notarilor publici pe anul 2019 la data de 27 martie 2019*)

 

*) Tabloul notarilor publici se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit.b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 418/2019,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Adrian Toporăscu, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Săveni, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 190.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit.b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 412/2019,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Domnul Georgică Burlacu, judecător la Tribunalul Botoşani, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 191.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit.b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 407/2019,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Veta Nechifor, judecător la Curtea de Apel Suceava, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 192.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit.b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 422/2019,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mioara Foit, judecător la Judecătoria Suceava, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 193.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având În vedere Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 35/2019,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Laura Elena Mincă, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 martie 2019,

Nr. 194.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 138/2019,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Valeria Tema, procuror cu grad profesional de curte de apel la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 195.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE STATUL MAJOR AL APĂRĂRII

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (11) din Legea nr. 574/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

şeful Statului Major al Apărării emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2018 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării soldaţilor şi gradaţilor profesionişti nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2018 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării soldaţilor şi gradaţilor profesionişti nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2018 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate În domeniul apărării soldaţilor şi gradaţilor profesionişti nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Şeful Statului Major al Apărării,

Laurian Anastasof,

locţiitor, general-locotenent

 

Bucureşti, 15 martie 2019.

Nr. S.M.Ap./S-16.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, deoarece conţin informaţii clasificate.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 25C Canal Vest Breaza şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 11 Poşta Câlnău din judeţul Buzău, în proprietatea acestor organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.006/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar, în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată În administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 25C Canal Vest Breaza şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 11 Poşta Câlnău din judeţul Buzău, în proprietatea acestor organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului ordin aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra bunurilor preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 28 martie 2019.

Nr. 244.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 25C Canal Vest Breaza şi a Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 11 Poşta Câlnău din judeţul Buzău

 

Nr.

crt.

Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

1

9.2.8.12

INVPPS-6506537-2016

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 25C Canal Vest Breaza

Staţie de pompare de punere sub presiune SPP 25C Canal Vest

Clădire staţie de pompare:

Suprafaţa construită - 12.40 mp

Suprafaţa desfăşurată - 12.40 mp

UAT Breaza şi UAT Săhăteni, judeţul Buzău

1.672,0

9.2.8.6

INVPPS-6506539-2016

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Sediul: comuna Breaza, satul Greceanca nr. 303, judeţul Buzău înregistrată în Registrul naţional al organicilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 618 din 5.02.2019

CIF 40627484

Reţea conducte îngropate

Amenajare interioară:

Reţea conducte în lungime de 1.170 m şi antene în lungime de 6.920 m, care deserveşte suprafaţa brută de 322 ha şi suprafaţa netă de 321 ha

UAT Breaza şi UAT Săhăteni, judeţul Buzău

112.417,0

9.1.6

INVPPS-650535-2016

Teren staţie de pompare de punere sub presiune SPP 25C Canal Vest

Suprafaţa - 77 mp

UAT Breaza şi UAT Săhăteni, judeţul Buzău

54,0

9.2.8.12

INVPPS-6506345-2016

 

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 11 Poşta Câlnău Sediul: comuna Posta Câlnău nr. 503A, judeţul Buzău înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 604 din 18.10.2018

CIF 40550879

Staţie de pompare de punere sub presiune SPP 11 Canal Est

Clădire staţie de pompare - 1 buc.

Suprafaţa construită - 22.75 mp

Suprafaţa desfăşurată - 22.75 mp

Regim de înălţime - parter

UAT Poşta Câlnău, judeţul Buzău

17.232,0

2

9.2.8.12

INVPPS-6506347-2016

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Reţea conducte îngropate

Amenajare interioară:

Reţea conducte în lungime de 5.560 m şi antene în lungime de 12.604 m, care deserveşte suprafaţa brută de 1.018 ha şi suprafaţa netă de 1.017 ha

UAT Poşta Câlnău, judeţul Buzău

228.457,0

92.812

INVPPS-6506343-2016

 

Teren staţie de pompare de punere sub presiune SPP 11 Canal Est

Suprafaţa - 734 mp

UAT Poşta Câlnău, judeţul Buzău

168,0

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Dobreni din judeţul Neamţ

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) şi (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară finalizate lucrările de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Dobreni din judeţul Neamţ.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru unitatea administrativ-teritorială Dobreni din judeţul Neamţ, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, în unitatea administrativ-teritorială Dobreni din judeţul Neamţ, îşi pierd valabilitatea.

(4) în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Dobreni din judeţul Neamţ, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară. Dovada delimitării unui imobil faţă de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Mircea Viorel Popa

 

Bucureşti, 4 martie 2019.

Nr. 812.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2019

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna aprilie 2019 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.200 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 420 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 1.921.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna aprilie 2019

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de certificate refinanţării datoriei publice în luna aprilie 2019, Ministerul de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. zile

Valoare emisiune lei

ROZHA4L6LFS5

11.04.2019

15.04.2019

13.04.2020

364

400.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5,000 lei,

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6 1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 – (d x r/360 )

Y = r/P,

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = numărul de zile până la scadenţă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna aprilie 2019

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna aprilie 2019, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei noi emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3 ani şi

redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 7, 10 şi 15 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate Nr. ani

Maturitate reziduală Nr. ani

Rata cuponului

- % -

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoare nominală licitaţie de referinţă

- lei -

Valoare nominală SSON

- lei -

RO1823DBN025

1.04.2019

2.04.2019

3.04.2019

28.06.2023

5

4,24

4,25

162,43

500.000.000

75.000.000

RO1631DBN055

4.04.2019

5.04.2019

8.04.2019

24.09.2031

15

12,47

3,65

98,00

200.000.000

30.000.000

R0GRXAE5BE02

8.04.2019

9.04.2019

10.04.2019

08.08.2022

3

3,33

4,00

134,25

500.000.000

75.000.000

ROVRZSEM43E4

11.04.2019

12.04.2019

15.04.2019

12.02.2029

10

9,84

5,00

42,47

300.000.000

45.000.000

R0HRVN7NLN02

15.04.2019

16.04.2019

17.04.2019

22.04.2026

7

7,02

4,85

239,18

400.000.000

60.000.000

ROGV3LGNPCW9

18.04.2019

19.04.2019

22.04.2019

17.06.2024

5

5,16

4,50

190,48

400.000.000

60.000.000

RO1821DBN052

22.04.2019

23.04.2019

24.04.2019

27.10.2021

3

2,51

4,00

98,08

500.000.000

75.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, iar ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1823DBN025

3.321/27.12.2017

Ianuarie 2018

RO1631DBN055

2.336/29.09.2016

Octombrie 2016

ROVRZSEM43E4

2.980/30.08.2018

Septembrie 2018

R0HRVN7NLN02

3.450/30.10.2018

Noiembrie 2018

ROGV3LGNPCW9

3.908/28.12.2018

Ianuarie 2019

RO1821DBN052

3.321/27.12.2017

Ianuarie 2018

 

(2) Pentru obligaţiunea de stat de tip benchmark, cod ISIN ROGRXAE5BE02, specificată la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte anual începând cu data de 8 august 2019 şi terminând cu 8 august 2022 inclusiv.

(3) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobândă (cupon);

VW = valoarea nominală;

R = rata cuponului.

(4) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(5) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu,

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitaţia de referinţă cu oferte de cumpărare în nume şi în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitaţia de referinţă, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în art. 26 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 10. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituita în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie 2019

 

Având în vedere prevederile:

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S A. în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- pct. 4.1. a), b).12 subpct. 3 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică şi unităţile operative ale Trezoreriei Statului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 1.922.

 

ANEXĂ

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie 2019

 

Art. 1. - În sensul prezentului prospect, expresiile sau termenii folosiţi au înţelesul din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare, şi din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A. În cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare: - Codul fiscal din România - aprobat prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- dobândă - suma de bani care reprezintă dobânda anuală datorată de către emitent, în conformitate cu prezentul prospect, pentru un titlu de stat corespunzătoare perioadei de dobândă relevante şi pe care se obligă să o plătească investitorului la data de plată a dobânzii;

- emitent - Ministerul Finanţelor Publice sau MFP;

- preţ de emisiune - suma plătită de investitori pentru un titlu de stat subscris, netă de orice comisioane;

- RON sau leu - înseamnă leul românesc, noua monedă naţională a României, ca urmare a denominării monedei din România, realizată la data de 1 iulie 2005;

- zi lucrătoare - orice zi, cu excepţia zilelor de sâmbătă sau duminică sau altă sărbătoare legală din România.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea următoarelor emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei în cadrul Programului Tezaur, cu următoarele caracteristici:

 

Codul emisiunii

Data de început a perioadei de subscriere

Data de încheiere a perioadei de subscriere

Data de emisiune

Data scadenţei

Maturitate

Nr. de ani

Rata anuală a dobânzii

%

0011

2.04.2019

22.04.2019

23.04.2019

23.04.2020

1

3,50%

0012

2.04.2019

22.04.2019

23.04.2019

23.04.2021

2

4,00%

0013

2.04.2019

22.04.2019

23.04.2019

23.04.2022

3

4,50%

0014

2.04.2019

22.04.2019

23.04.2019

23.04.2024

5

5,00%

 

(2) Subscrierile realizate prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A. pot fi realizate în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienţii, cu următoarele precizări privind încheierea perioadei de subscriere:

a) în mediul urban se încheie mai devreme cu o zi lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere;

b) în mediul rural se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere.

Art. 3. - Valoarea minimă a unei subscrieri este de 1 leu, reprezentând preţul de emisiune al unui titlu de stat. Subscrierea de fracţiuni ale unui titlu de stat nu se acceptă.

Art. 4. - Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.

Art. 5. - Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de emitent ca urmare a emisiunii de titluri de stat vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Art. 6. - (1) Titlurile de stat sunt emise în conformitate cu legile din România.

(2) Titlurile de stat sunt nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, fiecare având o valoare nominală de 1 leu, şi dau investitorilor drepturi egale.

(3) în cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moştenitorilor, care prezintă documentele legale ce atestă calitatea de moştenitori.

Art. 7. - Investitorii au dreptul la:

a) rambursarea valorii nominale a titlurilor de stat la data scadenţei corespunzătoare numărului de titluri de stat deţinute; şi

b) plata dobânzii aferente titlurilor de stat la fiecare dată de plată a dobânzii corespunzătoare numărului de titluri de stat deţinute.

Art. 8. - Dobânda aferentă oricărui titlu de stat se plăteşte anual la data de plată a dobânzii, iar rambursarea valorii nominale se va efectua la data de plată a valorii nominale, conform următorului grafic:

 

Cod emisiune 0011

Plata dobânzii numărul

Perioada de dobândă

Data de plată a dobânzii

1

23 aprilie 2019-22 aprilie 2020

23 aprilie 2020

Plata valorii nominale

Data de plată a valorii nominale

23 aprilie 2020

 

Cod emisiune 0012

Plata dobânzii numărul

Perioada de dobândă

Data de plată a dobânzii

1

23 aprilie 2019-22 aprilie 2020

23 aprilie 2020

2

23 aprilie 2020-22 aprilie 2021

23 aprilie 2021

Plata valorii nominale

Data de plată a valorii nominale

23 aprilie 2021

 

Cod emisiune 0013

Piaţa dobânzii numărul

Perioada de dobândă

Data de plată a dobânzii

1

23 aprilie 2019-22 aprilie 2020

23 aprilie 2020

2

23 aprilie 2020-22 aprilie 2021

23 aprilie 2021

3

23 aprilie 2021-22 aprilie 2022

25 aprilie 2022

Plata valorii nominale

Data de plată a valorii nominale

25 aprilie 2022

 

Cod emisiune 0014

Piaţa dobânzii numărul

Perioada de dobândă

Data de plată a dobânzii

1

23 aprilie 2019-22 aprilie 2020

23 aprilie 2020

2

23 aprilie 2020-22 aprilie 2021

23 aprilie 2021

3

23 aprilie 2021-22 aprilie 2022

25 aprilie 2022

4

23 aprilie 2022-22 aprilie 2023

24 aprilie 2023

5

23 aprilie 2023-22 aprilie 2024

23 aprilie 2024

Plata valorii nominale

Data de plată a valorii nominale

23 aprilie 2024

 

Art. 9. - (1) Toate plăţile aferente deţinerii titlurilor de stat sunt efectuate de către Ministerul Finanţelor Publice conform legislaţiei în vigoare. Rambursarea sumelor aferente titlurilor de stat şi plata dobânzii aferente titlurilor de stat se efectuează în lei, la datele indicate în tabelul prevăzut la art. 8, astfel:

a) pentru titlurile de stat subscrise prin unităţile operative ale Trezoreriei Statului, în contul de subscriere deschis la unitatea operativă a Trezoreriei Statului, conform procedurii descrise în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pentru titlurile de stat subscrise prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Termenul de plată pentru valoarea nominală a titlurilor de stat este acelaşi cu cel pentru ultima plată de dobândă, aşa cum este indicat în tabelul prevăzut la art. 8.

(3) în cazul în care data scadenţei sau o dată de plată a dobânzii nu este o zi lucrătoare, atunci respectiva plată se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei scadenţei sau datei de plată a dobânzii, după caz, iar investitorul nu are dreptul la o dobândă suplimentară şi/sau o dobândă penalizatoare sau la o altă plată pentru perioada dintre data iniţială a Scadenţei pentru respectiva plată şi data plăţii efective.

Art. 10 - Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din subscrierea şi deţinerea titlurilor de stat nu sunt venituri impozabile, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - Titlurile de stat sunt purtătoare de dobândă la rata dobânzii, care curge de la data de emisiune inclusiv.

Art. 12. - Titlurile de stat încetează să mai fie purtătoare de dobândă la data scadenţei lor inclusiv.

Art. 13. - (1) Ministerul Finanţelor Publice calculează dobânda datorată pentru fiecare titlu de stat şi dobânda datorată fiecărui investitor pentru perioada de dobândă relevantă.

(2) Dobânda este calculată pe baza numărului efectiv de zile din perioada de dobândă relevantă şi pe baza numărului de zile din anul respectiv utilizând următoarea formulă:

 

D = (Valoarea nominală x Rata dobânzii (%) x Număr zile acumulate) / Număr zile an curent,

unde:

- D = valoarea dobânzii pentru fiecare dată de plată a dobânzii pentru un titlu de stat;

- valoare nominală = valoarea nominală a unui titlu de stat, respectiv 1 leu;

- rata dobânzii = rata dobânzii precizată în tabelul de la art. 2;

- număr zile acumulate = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;

- număr zile an curent = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;

- an curent = perioada de dobândă curentă.

(3) Fiecare investitor primeşte dobânda determinată conform formulei de la alin. (2) înmulţită cu numărul de titluri de stat deţinute de respectiva persoană.

(4) Dobânda totală plătită de emitent la fiecare dată de plată a dobânzii este calculată conform formulei:

 

Dobânda totală = D x Numărul total de titluri de stat deţinute

 

(5) Valoarea rezultată a dobânzii totale calculate în baza formulei de la alin. (4) este rotunjită în minus până la cea mai apropiată valoare de ban (respectiv 0,01 lei), valoarea egală sau mai mare decât 0,005 lei rotunjindu-se crescător până la 0,01 lei.

Art. 14. - Condiţiile generale aplicabile investitorilor care subscriu în cadrul emisiunii sunt următoarele:

a) titlurile de stat sunt oferite în România exclusiv persoanelor fizice rezidente, cu excepţia persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data închiderii perioadei de subscriere inclusiv;

b) orice investitor care decide să subscrie titluri de stat în cadrul acestei emisiuni este obligat să cunoască şi să respecte restricţiile şi limitările aplicabile acestei emisiuni, aşa cum sunt ele specificate în prezentul prospect şi în legislaţia aplicabilă;

c) în luarea deciziei de a investi în titluri de stat investitorilor li se recomandă să se bazeze pe propria evaluare a termenilor şi condiţiilor emisiunii, inclusiv a oricăror beneficii şi riscuri aferente acesteia. Emitentul nu va fi responsabil în niciun fel pentru încălcarea de către investitori a normelor juridice aplicabile şi/sau a prevederilor prezentului prospect.

Art. 15. - Procedurile privind subscrierea şi rambursarea titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, sunt prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S A. În cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16. - În cazul decesului investitorului, pentru transferul titlurilor de stat şi al sumelor de bani aferente acestora, moştenitorii se adresează unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului de care a aparţinut investitorul sau către subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A. cu documente doveditoare privind decesul, în vederea obţinerii unui document care să conţină deţinerile persoanei decedate, în vederea efectuării transferului titlurilor în contul moştenitorilor în baza documentelor legale ce atestă succesiunea asupra acestora.

Art. 17. - (1) în perioada cuprinsă între începerea perioadei de subscriere şi data scadenţei, fotocopii ale prospectului de emisiune pot fi examinate la sediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi al subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., în timpul orelor de program.

(2) Prezentul prospect de emisiune şi orice modificări ale acestuia sunt disponibile şi pe website-ul emitentului - www.mfinante.ro,www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, www.comunicatii.gov.ro şi www.posta-romana.ro.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului de garant al interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,

conform dispoziţiilor art. 10, art. 35-39, art. 53 lit. y) şi art. 54 alin. (1) şi alin. (2) lit. g) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019, cu respectarea prevederilor art. 30 şi 31 din Constituţia României, republicată,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 şi ale art. 261 şi 88 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, începe în ziua de 27 aprilie 2019, ora 0,00, şi se încheie în ziua de 25 mai 2019, ora 7,00.

(2) Campania electorală prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale se desfăşoară în condiţiile stabilite de Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului de reglementare a conţinutului audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentei decizii.

Art. 2. - Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi, denumiţi în continuare competitori electorali, au acces la serviciile de radio şi de televiziune, publice şi private, numai în emisiunile prevăzute de prezenta decizie.

Art. 3. - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii:

a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;

b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale;

c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

 

CAPITOLUL II

Proceduri preliminare

 

Art. 4. - Posturile de radio şi de televiziune private care intenţionează să realizeze şi să difuzeze emisiuni electorale au obligaţia să facă cunoscut public acest lucru prin presă şi/sau prin programele lor şi să comunice Consiliului Naţional al Audiovizualului implicarea lor în campania electorală, până cel mai târziu în ziua de 8 aprilie 2019, printr-o adresă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. - (1) Competitorii electorali au la dispoziţie intervalul 9-15 aprilie 2019 pentru a se adresa în scris posturilor private de radio şi de televiziune care şi-au anunţat intenţia de realizare şi difuzare a emisiunilor electorale, solicitând şi timpii de antenă pe care intenţionează să îi utilizeze.

(2) După 16 aprilie 2019, data rămânerii definitive a candidaturilor, şi până la data de 24 aprilie 2019, posturile private de radio şi de televiziune, în funcţie de solicitările primite, vor stabili în grila de program intervalele de timp de difuzare a emisiunilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), precum şi tarifele unice pe unitatea de timp şi/sau pe emisiune pe care intenţionează să le practice.

(3) Tarifele unice precizate la alin. (2) vor fi stabilite în urma negocierilor desfăşurate cu reprezentanţii tuturor competitorilor electorali interesaţi şi vor fi făcute publice.

(4) Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7, trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea;

b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.

Art. 6. - După parcurgerea procedurilor prevăzute la art. 5, radiodifuzorii vor comunica în scris Consiliului Naţional al Audiovizualului tipurile de emisiuni electorale pe care le vor realiza, intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, precum şi tarifele unice practicate, printr-o adresă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

CAPITOLUL III

Emisiuni electorale

 

Art. 7. - (1) Radiodifuzorii publici şi privaţi pot acorda acces competitorilor electorali numai prin:

a) emisiuni de promovare electorală-în care candidaţii sau reprezentanţii competitorilor electorali, precum şi candidaţii independenţi îşi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură;

b) emisiuni de dezbatere electorală - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor, reprezentanţilor competitorilor electorali, jurnaliştilor, analiştilor şi a altor invitaţi;

c) spoturi electorale - în care competitorii electorali sau candidaţii, după caz, îşi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură.

(2) Accesul competitorilor electorali la serviciile publice de radio şi de televiziune, precum şi la emisiunile electorale de dezbatere difuzate de posturile private de radio şi de televiziune este gratuit.

Art. 8. - (1) în cadrul emisiunilor informative se pot difuza ştiri privind activităţile de campanie ale competitorilor electorali, cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi de informare corectă a publicului.

(2) Radiodifuzorii pot prezenta în cadrul emisiunilor informative şi intervenţii făcute în direct de către candidaţi cu prilejul activităţilor de campanie, cu respectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Emisiunile informative nu pot fi sponsorizate.

Art. 9. - (1) Materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală.

(2) Difuzarea în direct ori înregistrată a mitingurilor sau întâlnirilor electorale, a conferinţelor de presă ori a altor activităţi de campanie ale competitorilor electorali, fără intervenţia editorială a radiodifuzorilor, este considerată emisiune de promovare electorală.

Art. 10. - Radiodifuzorii privaţi pot difuza contra cost numai acele producţii audiovizuale de promovare electorală care sunt realizate de către competitorii electorali şi la care radiodifuzorii nu au niciun fel de contribuţie editorială.

Art. 11. - Emisiunile de promovare electorală vor fi identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, semnalate prin marcajul „promovare electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune.

Art. 12. - (1) în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali nu pot fi producători, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici şi privaţi.

(2) Candidaţii care deţin funcţii publice pot avea intervenţii în direct sau înregistrate şi în alte emisiuni decât cele prevăzute la art. 7, strict în probleme legate de exercitarea funcţiei lor; în aceste Situaţii radiodifuzorii au obligaţia să ia măsuri pentru asigurarea echidistanţei şi a pluralismului de opinii.

Art. 13. - Radiodifuzorii au obligaţia să se asigure că în cadrul emisiunilor de promovare electorală, precum şi în conţinutul spoturilor şi al celorlalte materiale audiovizuale puse la dispoziţia acestora de către competitorii electorali sunt respectate următoarele condiţii:

a) nu incită la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală;

b) nu conţin afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane, dreptului la propria imagine sau care sunt contrare bunelor moravuri;

c) nu conţin acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa altor candidaţi ori competitori electorali, fără a fi însoţite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit.

Art. 14. - Realizatorii, prezentatorii şi moderatorii dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii:

a) să fie imparţiali;

b) să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui participant la discuţii posibilitatea să îşi prezinte opiniile;

c) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera tematicii electorale;

d) să intervină atunci când invitaţii încalcă, prin comportament sau exprimare, regulile prevăzute la art. 13; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii, după caz.

Art. 15. - (1) Radiodifuzorii publici şi privaţi pot difuza spoturi electorale numai în cadrul emisiunilor electorale prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 13.

(2) Spoturile electorale nu constituie publicitate comercială, în sensul dispoziţiilor legale.

(3) Spoturile electorale nu pot avea o durată mai mare de 60 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit, prin prezentare sau prin conţinut, de către competitorii electorali.

(4) Durata totală a difuzării spoturilor electorale nu poate depăşi 6 minute dintr-un interval de o oră.

(5) Pentru difuzarea spoturilor electorale radiodifuzorii privaţi sunt obligaţi să asigure competitorilor electorali condiţii egale de acces şi de tarifare pe unitatea de timp.

(6) în emisiunile de promovare electorală nu pot fi inserate spoturi ale unor competitori electorali în intervalele alocate altor competitori electorali.

(7) în cadrul dezbaterilor electorale radiodifuzorii pot insera spoturi electorale numai în calupuri separate şi marcate corespunzător.

(8) în perioada campaniei electorale, cu excepţia spoturilor electorale, este interzisă difuzarea oricăror forme de publicitate ce conţin referiri la competitorii electorali.

Art. 16. - (1) Sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 37 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) În cazul prezentării unor televoturi sau anchete făcute în rândul electoratului, radiodifuzorii au obligaţia să precizeze în mod expres că acestea nu sunt reprezentative pentru opinia publică ori pentru un anumit grup social sau etnic.

(3) începând cu 48 de ore înainte de ziua votării şi până la închiderea urnelor se interzice prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.

Art. 17. - Cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor este interzisă difuzarea emisiunilor şi a spoturilor electorale prevăzute la art. 7.

Art. 18. - (1) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unei emisiuni electorale a unor fapte neadevărate beneficiază de drept la replică.

(2) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui emisiuni electorale a unor informaţii inexacte beneficiază de drept la rectificare.

(3) Radiodifuzorii au următoarele obligaţii privind dreptul la replică şi la rectificare:

a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situaţia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;

b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic şi/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului şi Consiliului Naţional al Audiovizualului;

c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situaţia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării;

d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dă câştig de cauză solicitantului, replica sau rectificarea în termenul şi în condiţiile comunicate radiodifuzorului.

(4) în preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spaţiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor şi a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie electorală.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 19. - În perioada dintre intrarea în vigoare a prezentei decizii şi începerea campaniei electorale, radiodifuzorii nu vor difuza emisiuni cu caracter de promovare electorală şi spoturi cu mesaj electoral, astfel cum acestea sunt definite la art. 7, şi nici spoturi publicitare comerciale sau alte producţii audiovizuale care transmit ori induc mesaje electorale.

Art. 20. - (1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în condiţiile stabilite în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale vor 11 ţinute la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului pe toată durata campaniei electorale şi încă 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor.

(3) Radiodifuzorii au obligaţia să furnizeze datele solicitate de personalul de control al Consiliului Naţional al Audiovizualului privind desfăşurarea campaniei electorale, în termenul şi condiţiile comunicate.

Art. 21. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 53 lit. y) şi art. 54 alin. (1) şi alin. (2) lit. g) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 22. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 23. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

Vicepreşedintele interimar al Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Maria Monica Gubernat

 

Bucureşti, 26 martie 2019.

Nr. 308.

 

ANEXA Nr.1

 

RADIODIFUZOR ……………….

Licenţa nr. ………………..

 

Către

Consiliul Naţional al Audiovizualului

Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, cod 050706

Fax: 021.305.53.54

 

În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 308/2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, vă comunicăm că postul de radio/televiziune/distribuţie prin cablu cu numele din localitatea ……………….. intenţionează să difuzeze emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019.

Estimăm că difuzarea acestor emisiuni va începe la data de …………… 2019.

Persoanele învestite cu responsabilităţi directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale sunt:

- ………………………., având funcţia de …………………….;

- ………………………., având funcţia de ……………………,

şi pot fi contactate la telefon/fax

 

…………………………………..

(semnătura şi ştampila titularului de licenţă)

 

ANEXA Nr. 2

 

RADIODIFUZOR ……………………

Licenţa nr. ………………....

 

Către

Consiliul Naţional al Audiovizualului

Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, cod 050706

Fax: 021.305.53.54

 

În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 308/2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ca urmare a Comunicării noastre ……………. nr. ………… din 2019 privind difuzarea de către postul de radio/televiziune/distribuţie prin cablu cu numele ………………… din localitatea ……………….. a emisiunilor destinate campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019, vă transmitem lista acestor emisiuni şi programarea lor, pe zile şi ore, pe întreaga durată a campaniei.

Tarifele unice pe unitatea de timp şi/sau pe emisiune practicate de postul nostru sunt următoarele:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………….

(semnătura şi ştampila titularului de licenţă)