MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 250         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 aprilie 2019

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

250. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea anexei la 6rdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.495/2018 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinānd domeniului privat al statului, aflate īn administrarea Agenţiei Naţionale de Īmbunătăţiri Funciare, īn proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.495/2018 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinānd domeniului privat al statului, aflate īn administrarea Agenţiei Naţionale de Īmbunătăţiri Funciare, īn proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila

 

Luānd īn considerare Referatul de aprobare nr. 302.086/2019 al Direcţiei īmbunătăţiri funciare şi fond funciar, īn baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea īmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărārea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.495/2018 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinānd domeniului privat al statului, aflate īn administrarea Agenţiei Naţionale de Īmbunătăţiri Funciare, īn proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1051 din 12 decembrie 2018, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 250.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.495/2018)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor aflate īn domeniul privat al statului şi īn administrarea Agenţiei Naţionale de Īmbunătăţiri Funciare, care se transmit īn proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014. cu modificările şi completările ulterioare

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridica la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descriere tehnică

Adresa imobilului

Valoarea de inventar (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

1.8.12/INVPPS-24738557-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Insula Mare a Brăilei Sediul: Str. Călăraşilor nr. 327, municipiul Brăila, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul Naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 378/3101.2008

CIF RO 23234809

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 1

Suprafaţa totală 363 mp

DAT Măraşu, judeţul Brăila

363

1.8.12/INVPPS-24738559-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 2

Suprafaţa totală 309 mp

DAT Măraşu, judeţul Brăila

309

1.8.12/INVPPS-24738561-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 3

Suprafaţa totală 418 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

418

1.8.12/INVPPS-24738605-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 4

Suprafaţa totală 654 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

654

1.8.12/INVPPS-24738607-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 5

Suprafaţa totală 430mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

430

1.8.12/INVPPS-24738609-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 6

Suprafaţa totală 1.197 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

1.197

 

1.8.12/INVPPS-24738611-2017

 

 

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 7

Suprafaţa totală 487 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

487

1.8.12/INVPPS-24738613-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 8

Suprafaţa totală 790 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

790

1.8.12/INVPPS-24738615-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 9

Suprafaţa totală 1.009 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

1.009

1.8.12/INVPPS-24738617-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 10

Suprafaţa totală 1.120 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

1.120

1.8.12/INVPPS-24738619-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 11

Suprafaţa totală 3.531 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

3.531

1.8.12/INVPPS-24738621-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 12

Suprafaţa totală 566 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

566

1.8.12/INVPPS-24738623-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 13

Suprafaţa totală 600 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

600

1.8.12/INVPPS-24738625-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 14

Suprafaţa totală 596 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

596

1.8.12/INVPPS-24738627-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 15

Suprafaţa totală 775 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

775

1.8.12/INVPPS-24738629-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 16

Suprafaţa totală 458 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

458

1.8.12/INVPPS-24738631-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 17

Suprafaţa totală 539 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

539

1.8.12/INVPPS-24738633-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 18

Suprafaţa totală 702. mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

702

1.8-12/INVPPS-24738635-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 19

Suprafaţa totală 872 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

872

1.8.12/INVPPS-24738637-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 20

Suprafaţa totală 1.005 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

1.005

1.8.12/INVPPS-24738639-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 21

Suprafaţa totală 645 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

645

1.8.12/INVPPS-24738641-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 22

Suprafaţa totală 462 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

462

1.8.12/INVPPS-24738643-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 23

Suprafaţa totală 1,090 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

1.090

1.8,12/lNVPPS-24738645-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 24

Suprafaţa totală 981 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

981

1.8.12/INVPPS-24738647-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 25

Suprafaţa totală 756 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

756

1.8.12/INVPPS-24738649-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 26

Suprafaţa totală 695 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

695

1&12/INVPPS-24738651-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 27

Suprafeţe totala 695 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

695

1.8.12/INVPPS-24738653-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 28

Suprafaţa totală 667 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

667

1.8.12/INVPPS-24738655-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 29

Suprafaţa totală 970 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

970

1.8.12/INVPPS-24738657-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 30

Suprafaţa totală 665 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

665

 

 

1.8.12/INVPPS-24738659-2017

 

 

Teren aferent staţiei de pompare Plot 31/1

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738661-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 31/2

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738663-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 31/3

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738223-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 31/4

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738225-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 31/5

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738227-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 31/6

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738229-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 31/7

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738231-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 31/8

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738123-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 32

Suprafaţa totală 656 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

656

1.8.12/INVPPS-24738125-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 33/1

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738127-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 33/2

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738129-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 33/3

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738131-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 33/4

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738133-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 33/5

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738135-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 33/6

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738137-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 33/7

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738139-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 33/8

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8,12/lNVPPS-24738141-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 34/1

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738143-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 34/2

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738145-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 34/3

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.3.12/INVPPS-24738147-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 34/4

Suprafaţa totala 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738149-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 34/5

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738151-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 35/1

Suprafaţa totală 154 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

154

1.8.12/INVPPS-24738153-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 35/2

Suprafaţa totală 154 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

154

 

 

1.8.12/INVPPS-24738155-2017

 

 

Teren aferent staţiei de pompare Plot 35/3

Suprafaţa totală 154 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

154

1.8.12/INVPPS-24738157-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 35/4

Suprafaţa totală 154 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

154

1.8.12/INVPPS-24738159-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 35/5

Suprafaţa totală 154 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

154

1.8.12/INVPPS-24738261-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 35/6

Suprafaţa totală 154 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

154

1.8.12/INVPPS-24738263-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 35/7

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738265-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 36/1

Suprafaţa totală 196 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

196

1.8,12/INVPPS-24738267-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 36/2

Suprafaţa totală 154 mp

UAT Măraşu. judeţul Brăila

154

1.8.12/INVPPS-24738269-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 36/3

Suprafaţa totală 154 mp

UAT Măraşu. judeţul Brăila

154

1.8.12/INVPPS-24738271-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 36/4

Suprafaţa totală 154 mp

UAT Măraşu. judeţul Brăila

154

1.8.12/INVPPS-24738273-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 36/5

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738275-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 36/6

Suprafaţa totală 154 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

154

1.8.12/INVPPS-24738277-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 36/7

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738279-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 37/1

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738281-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 37/2

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei. judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS- 24738283-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 37/3

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738285-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 37/4

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738287-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 37/5

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738289-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 37/6

Suprafaţa totală 154 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

154

1.8.12/INVPPS-24738291-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 37/7

Suprafaţa totală 154 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

154

1.8.12/INVPPS-24738293-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/1

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738295-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/2

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738297-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/3

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

 

 

1.8.12/INVPPS-24738299-2017

 

 

Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/4

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738301-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/5

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738303-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/6

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738305-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/7

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738307-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/8

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738309-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/9

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738311-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/10

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.8,12/INVPPS-24738313-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 38/11

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738233-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 39/1

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei. judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738235-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 39/2

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738237-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 39/3

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738239-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 39/4

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738241-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 39/5

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738243-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 39/6

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738245-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 39/7

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738247-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 39/8

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738249-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA 40

Suprafaţa totală 639 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

639

1-8.12/INVPPS-24738251-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA41

Suprafaţa totală 816 mp

UAT Frecăţei, judeţul Brăila

816

1.8.12/INVPPS-24738253-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/1

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738255-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/2

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738257-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/3

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738259-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/4

Suprafaţa totală 78 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

78

1.8.12/INVPPS-24738361-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/5

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738363-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/6

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738365-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/7

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738367-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/8

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

94

 

 

1.8.12/INVPPS-24738369-2017

 

 

Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/9

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738371-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/10

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738373-2017

Teren aferent staţiei de pompare Plot 42/11

Suprafaţa totală 94 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

94

1.8.12/INVPPS-24738375-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPPA43

Suprafaţa totală 956 mp

UAT Măraşu, judeţul Brăila

956

2

1.8.12/INVPPS-6490161-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SU 2 + 3 Urieasca Sediul: satul Urieasca, comuna Traian, incinta S.C.AgroPeriland - S.R.L., judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 42/17.08.2005

CIF 17934930

Teren aferent staţiei de pompare SU 2 + 3

Suprafaţa totală 1.881 mp

UAT Traian, judeţul Brăila

1.881

3

1.8.12/INVPPS-6490149-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Punto Prod Romanu Sediul: comuna Romanu, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 59/16.11.2005

CIF 18281626

Teren aferent staţiei de pompare SL 1

Suprafaţa totală 2.780 mp

UAT Romanu, judeţul Brăila

2.780

4

1.8.12/INVPPS-6490175-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Agridor S.B.I.C.A. Sediul: localitatea Lacu Sărat, ferma nr. 1 Lacu Sărat, judeţul Brăila Īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 82/10.01.2006

CIFRO 18471469

Teren aferent staţiei de pompare SBICA

Suprafaţa totală 2.088 mp

UAT Chişcani, judeţul Brăila

2088

5

1.8.12/INVPPS-24738499-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apa pentru irigaţii Agridor SPA Dunăre Sediul: localitatea Lacu Sărat, ferma nr. 1 Lacu Sărat, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 83/10.01.2006

CIFRO 18471450

Teren aferent staţiei de pompare SPA Dunăre

Suprafaţa totală 756 mp

UAT Chişcani, judeţul Brăila

756

6

1.8.12/1NVPPS-

6490181-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Iosiflor SPP 18-19 Tichileşti Sediul: comuna Tichileşti, īn incinta S.C. Iosiflor - S.R.L., judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 141/20.04.2006

CIF 18857029

Teren aferent staţiei de pompare SPP 18

Suprafaţa totală 440 mp

UAT Tichileşti, judeţul Brăila

440

1.8.12/INVPPS-6490183-2016

Teren aferent staţiei de pompare SPP 19

Suprafaţa totală 440 mp

UAT Tichileşti, judeţul Brăila

440

 

7

1.8.12/INVPPS-24738585-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare GIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP1-3ISG Surdila Sediul: Str. Şcolilor, bl. D, parter (īn incinta S.C. Bursagrirom - S.A.), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 341/21.12.2007

CIF RO 23118383

Teren aferent staţiei de pompare SPP 3 ISG

Suprafaţa totală 233 mp

UAT Surdila Grad, judeţul Brăila

233

8

1.8.12/INVPPS-6490163-2016

Agenţia Naţională

de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SU 4 Comăneasca Sediul: comuna Traian, īn incinta fermei Traverde - S.A..

DN 2B km 28, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 179/22.09.2006

CIF 19044504

Teren aferent staţiei de pompare SU 4

Suprafaţa totală 880 mp

UAT Traian, judeţul Brăila

880

9

1.8.12/INVPPS-6490151-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Unirea-Traian Sediul: comuna Traian,

Teren aferent staţiei de pompare SPP 24-3

Suprafaţa totală 60 mp

UAT Traian, judeţul Brăila

30

1.8.12/INVPPS-6490153-2016

Teren aferent staţiei de pompare SPP 24-4

Suprafaţa totală 72 mp

UAT Traian, judeţul Brăila

72

1.S 12/INVPPS-6490155-2016

S.A. Sitistraru, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 11/17.06.2005

CIF 17735732

Teren aferent staţiei de pompare SRPD7

Suprafaţa totală 1,472 mp

UAT Traian, judeţul Brăila

1.472

1.8.12/INVPPS-6490157-2016

Teren aferent staţiei de pompare SPP 27 Silistraru

Suprafaţa totală 912 mp

UAT Traian, judeţul Brăila

912

1.8.12/INVPPS-6490159-2016

Teren aferent staţiei de pompare SU 1

Suprafaţa totală 6,000 mp

UAT Traian, judeţul Brăila

6.000

10

1.8.12/INVPPS-6490179-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Tevesil

Sediul: comuna Siliştea, īn incinta S.C. Conagrotehnica - SRL., judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 14/17.06.2005

CIF 17750392

Teren aferent staţiei de pompare SV 1

Suprafaţa totală 5.040 mp

UAT Siliştea, judeţul Brăila

5040

11

1.8.12/INVPPS-6490391-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 54-1 şi SPP 54-2 Movila Miresii Sediul: comuna Traian, īn incinta fermei Traverde -S.A.,

DN 2B km 28, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 307/30.10.2007

CIF 22758384

Teren aferent staţiei de pompare SPP 54-1

Suprafaţa totală 150 mp

UAT

Movila Miresii, judeţul Brăila

150

1.8.12/INVPPS-6490393-2016

Teren aferent staţiei de pompare SPP 54-2

Suprafaţa totală 175 mp

UAT

Movila Miresii, judeţul Brăila

175

 

12

1.8.12/INVPPS-24738469-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP23 + SPP24 Racoviţă

Sediul: bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 311, municipiul Brăila, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 258/23.05.2007

CIF 21822470

Teren aferent staţiei de pompare SPP 23

Suprafaţa totală 199mp

UAT Salcia Tudor, judeţul Brăila

199

1.8.12/INVPPS-24738471-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPP 24

Suprafaţa totală 194 mp

UAT Racoviţa, judeţul Brăila

194

13

1.8.12/INVPPS-6490395-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri

Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii S.K. MOTOPOMPE KOGĂLNICEANU Sediul: comuna Şuţeşti, īn incinta AC Dibos Com - S.R.L., judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 288/20.09.2007

CIF 22466614

Teren aferent staţiei de pompare SK

Suprafaţa totală

1.935 mp

UAT Şuţeşti,

judeţul Brăila

1.935

14

1.8.12/INVPPS-6490403-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SRPA32 Urleasca Sediul: comuna Traian, satul Urleasca, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 420/14.04.2009

CIF 25480397

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 32

Suprafaţa totală 1,395 mp

UAT Traian, judeţul Brăila

112

15

1.8,12/INVPPS-6490165-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Pietroiu

Sediul: Str. Transilvaniei nr. 1, municipiul Brăila, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 2/17.06.2005

CIFRO 17817700

Teren aferent staţiei de pompare SPP Pietroiu

Suprafaţa totală 1.708 mp

UAT Vădeni, judeţul Brăila

1.708

16

1.8.12/INVPPS-6490139-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Gorgova

Sediul: satul Chişcani, comuna Chişcani, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 223/31.01.2007

CIF 21179350

Teren aferent staţiei de pompare SPP 28 - A

Suprafaţa totală 162 mp

UAT Gropeni, judeţul Brăila

162

1.8.12/INVPPS-6490141-2016

Teren aferent staţiei de pompare SPP 28 - B

Suprafaţa totală 230 mp

UAT Gropeni, judeţul Brăila

230

1.8,12/INVPPS-6490143-2016

Teren aferent staţiei de pompare SPP 29 - B

Suprafaţa totală 320 mp

UAT Gropeni, judeţul Brăila

320

17

1.8.12/INVPPS-6490389-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 29 Valea Cānepii Sediul: satul Valea Cānepii, comuna Unirea, īn incinta S.A. nr. 1 Valea Cānepii, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 308/30.10.2007

CIF 22758350

Teren aferent staţiei de pompare SPP 29

Suprafaţa totală 240 mp

UAT Gropeni, judeţul Brăila

240

 

18

1.8.12/INVPPS-6490185-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 31 Valea Cānepii Sediul: satul Valea Cānepii, comuna Unirea, īn incinta S.A. nr. 1 Valea Cānepii, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 309/30.10.2007

CIF 22758341

Teren aferent staţiei de pompare SPP 31 AE14+15

Suprafaţa totală 150 mp

UAT Unirea, judeţul Brăila

150

1.8.12/INVPPS-6490187-2016

Teren aferent staţiei de pompare SPP 31 AE 16+17

Suprafaţa totală 175 mp

UAT Unirea, judeţul Brăila

175

19

1.812/INVPPS-6490147-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri

Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SR RĀMNICELU Sediul: comuna Rāmnicelu, īn incinta S.C. Agroindustriala - SA Rāmnicelu, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 41/17.08.2005

CIFRO 17910515

Teren aferent stafiei de pompare SR Rāmnicelu

Suprafaţa totală 880mp

UAT Rāmnicelu,

judeţul Brăila

880

20

1.8.12/INVPPS-24738493-2017

Agenţia Naţionala de Īmbunătăţiri Fundare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii BRIO-COMPANY Sediul; Bd. Dorobanţilor nr. 2. bl. 25B. ap. 60, municipiul Brăila, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 474/2610.2011

CIFRO 29314346

Teren aferent staţiei de pompare SPP 3

Suprafaţa totală 633 mp

UAT Vădeni, judeţul Brăila

633

1.8.12/INVPPS-24738495-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPP 4

Suprafaţa totală 587 mp

UAT Vădeni, judeţul Brăila

587

21

1,8,12/INVPPS-24738489-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii ROD BUN Sediul; şos. Brăila - Galaţi, km 19, judeţul Brăila, īn incinta S.C. Agridelta Serv – S.R.L īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 473/26.10.2011

CIF 29314290

Teren aferent staţiei de pompare SPP 1

Suprafaţa totală 640mp

UAT Vădeni, judeţul Brăila

640

1.8.12/INVPPS-24738491-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPP 2

Suprafaţa totală 736mp

UAT Vădeni, judeţul Brăila

736

22

1.8.12/INVPPS-24738481-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Baldovineşti Sediul: Str. Transilvaniei nr. 1, municipiul Brăila, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 3/17.06.2005

CIF 17817719

Teren aferent staţiei de pompare SPP 3

Suprafaţa totală 1.605 mp

UAT Vădeni, judeţul Brăila

1 605

23

1.8.12/INVPPS-24738497-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Delta

Sediul: şos. Brăila - Galaţi, km 19, judeţul Brăila, īn incinta S.C. Agridelta Serv - S.R.L.  

īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 475/26.10.2011

CIF 29314320

Teren aferent staţiei de pompare SPP 5

Suprafaţa totală 1.077 mp

UAT Vădeni, judeţul Brăila

1.077

 

24

1.8.12/INVPPS-24738479-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP1 Corbu Vechi Sediul: Bd. Dorobanţilor nr. 472, bl. 5B, sc. 1, ap. 20, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 405/05.11.2008

CIF 24822602

Teren aferent staţiei de pompare SPP 1

Suprafaţa totală 197 mp

UAT Măxineni, judeţul Brăila

197

25

1.8.12/INVPPS-6490173-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii DANOVALEG Sediul: comuna Tudor Vladimirescu, īn incinta S.C. Danova Leg - S.R.L., judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 60/16.11.2005

CIF 18211710

Teren aferent staţiei de pompare SPP 26

Suprafaţa totală 20 mp

UAT Tudor Vladimirescu, judeţul Brăila

20

26

1.8.12/INVPPS-6494471-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Scorţaru Nou SPP 18 Sediul: str. Rāmnicu Sărat nr. 123, īn incinta Teraserv Agro LTD - S.R.L, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 174/25.07.2006

CIF 19041958

Teren aferent staţiei de pompare SPP18

Suprafaţa totală 216mp

UAT Scorţaru Nou, judeţul Brăila

216

27

1.8.12/INVPPS-24738465-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 12 +SPP 13 CORBU

Sediul: str. Īmpăratul Traian nr. 38, īn incinta S.C. Midagra - S.R.L., judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătătiri funciare cu nr. 248/31.01.2007

CIF 21230541

Teren aferent staţiei de pompare SPP12

Suprafaţa totală 385mp

UAT Măxineni, judeţul Brăila

385

1.8.12/INVPPS-24738467-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPP13

Suprafaţa totală 264 mp

UAT Măxineni, judeţul Brăila

264

28

1.8.12/INVPPS-6494467-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Scorţaru Nou SPP 25 + SPP 26

Sediul: Str. Rāmnicu Sărat nr. 123, īn incinta Teraserv Agro LTD - S.R.L.. municipiul Brăila, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 175/25.07.2006

CIF 19041940

Teren aferent staţiei de pompare SPP 25

Suprafaţa totală 194mp

UAT Salcia Tudor, judeţul Brăila

194

1.8.12/INVPPS-6494469-2016

Teren aferent staţiei de pompare SPP 26

Suprafaţa totală 179mp

UAT Salcia Tudor, judeţul Brăila

179

29

1.8.12/INVPPS-6494473-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Scorţaru Nou SPP 14 Sediul: str. Rāmnicu Sărat nr. 123, īn incinta Teraserv Agro LTD - S.R.L., municipiul Brăila, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 225/31.01.2007

CIF 20975166

Teren aferent staţiei de pompare SPP14

Suprafaţa totală 250 mp

UAT Scorţaru Nou, judeţul Brăila

250

 

30

1.8.12/INVPPS-24738487-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP9-1 Vădeni Sediul: str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 42, bl. 2A, sc. 2, ap. 53, municipiul Brăila, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 363/31.01.2008

CIF RO 23312389

Teren aferent staţiei de pompare SPP 9-1

Suprafaţa totală 149 mp

UAT Vădeni, judeţul Brăila

149

31

1.8.12/INVPPS-6490171-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri

Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii NOVA-PROD-TERRA

Sediul: comuna Tudor Vladimirescu, īn incinta S.C. Nova Pred Terra - . S.R.L., judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 79/10.01.2006

CIF 18430809

Teren aferent staţiei de pompare SPP 24

Suprafaţa totală

20 mp

UAT Tudor Vladimirescu,

judeţul Brăila

20

32

1.8.12/INVPPS-6490167-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Petrosu

Sediul: comuna Tudor Vladimirescu, īn incinta S.C. Petrosu - S.R.L., judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 16/30.06,2005

CIF 17966982

Teren aferent staţiei de pompare SPP 25

Suprafaţa totală 20 mp

UAT Tudor Vladimirescu, judeţul Brăila

20

1.8.12/INVPPS-6490169-2016

Teren aferent staţiei de pompare SPP 27

Suprafaţa totală 20 mp

UAT Tudor Vladimirescu, judeţul Brăila

20

33

1.8 12/INVPPS-24738475-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 30 Racoviţa Sediul: comuna Racoviţa. bl. Specialişti, et. 1, ap. 4, īn incinta S.C. Agrifarm - S.R.L., judeţul Brăila Īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 371/31.01.2008

CIF RO 23184140

Teren aferent staţiei de pompare SPP 30

Suprafaţa totală 130mp

UAT Racoviţa, judeţul Brăila

130

34

1.8,12/INVPPS-6494475-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Racoviţa SPP 29 Sediul: comuna Racoviţa, bl. Specialişti, et. 1, ap. 4, īn incinta S.C. Agrifarm - S.R.L., judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 178/29.08.2006

CIF 19041931

Teren aferent staţiei de pompare SPP 29

Suprafaţa totală 273 mp

UAT Salcia Tudor, judeţul Brăila

273

35

1.8.12/INVPPS-24738509-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Apa Nova

Sediul: comuna Viziru nr. 1159 (īn incinta S.C. Agroarend - S.R.L.), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 71/15.12.2005

CIF 18382442

Teren aferent staţiei de pompare SRPA12

Suprafaţa totală 1.900 mp

UAT Viziru, judeţul Brăila

1.900

 

36

1.8.12/INVPPS-6491557-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Bărăganu SRPA 19 Sediul: comuna Bărăganu (īn incinta S.C. Vitamil Bărăganu - S.A.), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 262/22.06.2007

CIF 22027945

Teren aferent staţiei de pompare SRPA19

Suprafaţa totală 330 mp

UAT Bărăganu, judeţul Brăila

330

37

1.8.12/INVPPS-24738515-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Benefica II Perişorii Sediul: satul Perişoru, oraşul Ianca, cvartal 27, parcelele 766-767 (īn incinta S.C. Matador- S.R.L.), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 43/17.08,2005

CIF 17941678

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 27

Suprafaţa totală 980 mp

UAT Bordei Verde, judeţul Brăila

980

38

1.8.12/INVPPS-24738603-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii 7BH Bordei Verde Sediul: satul Oprişăneşti, oraşul Ianca (īn incinta S.C. Senin Impex - S.R.L), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 313/30.10.2007

CIF 22857485

Teren aferent staţiei de pompare SPP 7

Suprafaţa totală 722mp

UAT Ianca, judeţul Brăila

722

39

1.8.12/INVPPS-24738597-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii BH Ianca

Sediul: crasul Ianca, Str. Gării nr. 7 (īn incinta Primăriei Ianca), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 94/19.01.2006

CIF 20791708

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 26

Suprafaţa totală 840 mp

UAT Bordei Verde, judeţul Brăila

840

1.8.12/INVPPS-24738599-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPP 11

Suprafaţa totală 570mp

UAT Ianca, judeţul Brăila

570

1.8.12/INVPPS-24738601-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPP 10

Suprafaţa totală 737 mp

UAT Ciresu, judeţul Brăila

737

40

1.8.12/INVPPS-6491565-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Boda Īnsurăţei Sediul: comuna Viziru (sos. Bordei Verde), judeţul Brăila Īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 305/30.10.2007

CIF 22748330

Teren aferent staţiei de pompare PLOT 17/11

Suprafaţa totală 16,5 mp

UAT Victoria, judeţul Brăila

17

1.8.12/INVPPS-6491567-2016

Teren aferent staţiei de pompare PLOT 17/12

Suprafaţa totală 16.5 mp

UAT Īnsurăţei, judeţul Brăila

17

41

1.8.12/INVPPS-24738531-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Cāineni Băi

Sediul: satul Cāineni, comuna Vişani (īn incinta S.C. Agroprotect - S.R.L.), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional ai organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 45/19.09.2005

CIF 18221950

Teren aferent staţiei de pompare SPP 7

Suprafaţa totală 104 mp

UAT Visani, judeţul Brăila

104

1.8.12/INVPPS-24738533-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPP 8

Suprafaţa totală 176 mp

UAT Visani, judeţul Brăila

176

1.8.12/INVPPS-24738535-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPP 8ĪAE1

Suprafaţa totală 130mp

UAT Visani, judeţul Brăila

130

 

42

1.8.12/INVPPS-24738517-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Dropia Īnsurăţei Sediul: comuna Viziru (oraşul Īnsurăţei, sos. Brăila-Slobozia, km 53), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 68/15.12.2005

CIF 18537431

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 05

Suprafaţa totală 945 mp

UAT Īnsurăţei, judeţul Brăila

945

1.8.12/INVPPS-24738519-2017

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 06

Suprafaţa totală 918 mp

UAT Īnsurăţei, judeţul Brăila

918

43

1.8.12/INVPPS-24738567-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Eldomir

Sediul: oraşul Īnsurăţei, str. Şcoala Veche nr. 1, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 73/28.12.2005

CIF 18516170

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 10

Suprafaţa totală 2.360 mp

UAT Īnsurăţei, judeţul Brăila

2.360

44

1.8.12/INVPPS-24738587-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii ISG Mircea Vodă Sediul: oraşul Ianca, Str. Gării nr. 7, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 95/19.01.2006

CIF 18522511

Teren aferent stafiei de

pompare SPF* 6

Suprafaţa totală

300 mp

UAT Surdila

Găīşeanca, judeţul Brăila

300

1.8.12/INVPPS-24738589-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPP 7

Suprafaţa totală 713 mp

UAT

Mircea Vodă, judeţul Brăila

713

1.8.12/INVPPS-24738591-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPP 8

Suprafaţa totală 338mp

UAT Ianca, judeţul Brăila

338

1.8.12/INVPPS-24738593-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPP9

Suprafaţa totală 408 mp

UAT Ianca, judeţul Brăila

408

1.8.12/INVPPS-24738595-2017

Teren aferent staţiei de pompare SPP 10

Suprafaţa totală 810mp

UAT Ianca, judeţul Brăila

310

45

1.8.12/INVPPS-6491573-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Livada La cu Re zi Sediul: oraşul Īnsurăţei, satul Lacu Rezi, Str. Livezii (īn incinta S.C. Comly - S.R.L.), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri fundare cil nr. 365/31.01.2608

CIF 23333209

Teren aferent staţiei de pompare SRP AE8-2

Suprafaţa totală

2.156 mp

UAT Īnsurăţei, judeţul Brăila

2150

46

1.8.12/INVPPS-24738505-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Măreţu

Sediul: comuna Viziru (īn incinta S.C. Măreţu - S R L.), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 152/24.05.2606

CIF 18767759

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 13

Suprafaţa totală 1.076 mp

UAT Bordei Verde, judeţul Brăila

1073

47

1.8.12/INVPPS-6494477-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Măxineni

Sediul: comuna Măxineni (īn incinta S.C. Agroholding - S.A.), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 118/27.01.2606

CIF 36669713

Teren aferent staţiei de pompare SPP 28

Suprafaţa totală 179mp

UAT Scorţaru Nou, judeţul Brăila

179

48

1.8.12/INVPPS-24738507-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Maxim Sediul: comuna Viziru (īn incinta S.C. Măreţu - S.R.L.), judeţul Brăila īnregistrata īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 153/24.05.2006

CIF 18767767

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 20

Suprafaţa totală 1.200 mp

UAT Bordei Verde, judeţul Brăila

1.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

1.8.12/INVPPS-24738521-2017

 

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Riga si Īnsurăţei Sediul: comuna Viziru, şos. Bordei Verde, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 78/10.01.2006

CIF 18477372

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 08

Suprafaţa totală 1.200 mp

UAT Īnsurăţei, judeţul Brăila

1.200

1.8.12/INVPPS-24738563-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 11

Suprafaţa totală 875 mp

UAT Īnsurăţei, judeţul Brăila

875

1.8.12/INVPPS-24738565-2017

Teren aferent staţiei de pompare RDN Īnsurăţei

Suprafaţa totală 120 mp

UAT Īnsurăţei, judeţul Brăila

120

50

1.8.12/INVPPS-24738529-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Schei

Sediul: comuna Stăncuţa (īn incinta S.C. Ferma Schei - S.R.L.), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 367/31.01.2008

CIF 23333195

Teren aferent staţiei de pompare SPP 2

Suprafaţa totală 850mp

UAT Stăncuţa, judeţul Brăila

850

51

1.8.12/INVPPS-24738527-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP1 Bejani

Sediul: comuna Tufeşti (īn incinta S.C. Grina Trans - S.R.L.), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 67/15.12.2005

CIF 18332207

Teren aferent staţiei de pompare SPP 1

Suprafaţa totală 820mp

UAT Tufeşti, judeţul Brăila

320

52

1.8.12/INVPPS-24738477-2017

Agegţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 10 Giulianca Sediul: comuna Salcia Tudor, satul Giulianca nr. 172, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 404/27.10.2008

CIF 24747942

Teren aferent staţiei de pompare SPP10

Suprafaţa totală 201mp

UAT Salcia Tudor, judeţul Brăila

201

53

1.8.12/INVPPS-6494479-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 15 Măxineni Sediul: comuna Măxineni, īn incinta S.C. TAT - S.R.L., (localitatea Chişcani, Aleea Agricultorilor nr. 4), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 224/31.01.2d07 CJF 21116262

Teren aferent staţiei de pompare SPP 15

Suprafaţa totală 223 mp

UAT Scorţaru Nou, judeţul Brăila

223

54

1.8.12/INVPPS-24738525-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 2 Tichileşti Sediul: comuna Tichileşti, str. Nicolae Titulescu nr.38, judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 97/19.01.2006

CIF 18365077

Teren aferent staţiei de pompare SPP 2 Tichileşti

Suprafaţa totală 625mp

UAT Tichileşti, judeţul Brăila

325

55

1.8.12/INVPPS-24738513-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SRPA 16 Oprişeneşti

Sediul: satul Oprişeneşti, oraşul Ianca (īn incintă S.C. Senin Impex - S.R.L.), judeţul Brăila

īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 146/11.05.2006

CIF 13758407

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 16

Suprafaţa totală 1.932 mp

UAT Ianca, judeţul Brăila

1932

56

1.8.12/INVPPS-24738573-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SRPA15 - Motopompe Gabrielescu Sediul: oraşul Ianca, Str. Gării nr. 2 (īn incinta S.C. Radiall Service - S.R.L.), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 238/22.12.2007

CIF 23088657

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 15

Suprafaţa totală 1.350 mp

UAT Bordei Verde, judeţul Brăila

1.350

 

57

1.8.12/1 NVPPS-24738511-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru Irigaţii SRPA18 TV Căldăruşa

Sediul: satul Urleasca, comuna Traian (īn incinta S.C. Dinagro - S.R.L.), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 84/10.01.2006

CIF 18415922

Teren aferent staţiei de pompare SRPA18

Suprafaţa totală 1.100 mp

UAT Traian, judeţul Brăila

1.100

58

1.8.12/1 NVPPS-24738577-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SRPA 21 Viziru Sediul: comuna Viziru (īn incinta S.C. Flogart - S.R.L. - punct de lucru Viziru), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 397/03.06.2008

CIF 24127533

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 21

Suprafaţa totală 1.829 mp

UAT Viziru, judeţul Brăila

732

59

1.8.12/1 NVPPS-6491531-2016

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SRPA 84

Sediul: satul Dudescu, comuna Zăvoaia (īn incinta S.A. Drum Nou), judeţul Brăila īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 359/31.01.2008

CIF 23257918

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 84

Suprafaţa totală 1.890 mp

UAT Zăvoaia, judeţul Brăila

1 890

60

1.8.12/1 NVPPS-24738579-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii 21M Şuţeşti

Sediul: satul Şuţeşti, comuna Suţesti īn incinta S.C. UPLAST - S.A.), judeţul Brăila

īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 252/05.04.2007

CIF 21599205

Teren aferent staţiei de pompare SPP 21 M

Suprafaţa totală 816 mp

UAT Şuteşti, judeţul Brăila

816

61

1.8.12/1 NVPPS-24738569-2017

Agenţia Naţională de Īmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii STAŢIA 07

Sediul: localitatea Īnsurăţei km 5, punct de lucru S.C. Roiadales Agroserv - S.R.L., judeţul Brăila

īnregistrată īn Registrul naţional al organizaţiilor de īmbunătăţiri funciare cu nr. 187/28.12.2006

CIF 20569842

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 07

Suprafaţa totală 1.800 mp

UAT Īnsurăţei, judeţul Brăila

1 800