MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 264         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 5 aprilie 2019

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

4. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-10 aprilie 2019

 

DECRETE

 

204. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

 

205. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

 

206. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

 

207. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

 

208. - Decret privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios clasa a III-a

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

187. - Hotărâre privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

188. - Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române doamnei Gladun Daria

 

198. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Dublarea liniei de cale ferată între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti”

 

201. - Hotărâre pentru completarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc”

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

68. - Decizie privind aprobarea Metodologiei de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/ administratorilor de infrastructuri critice naţionale/ europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

 

3.667. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

 

3.668. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare de nivel liceal acreditate, de noi specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate din cadrul filierei teoretice şi/sau vocaţionale, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

 

ACTE ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-10 aprilie 2019

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 6 aprilie, ora 14,00-10 aprilie 2019, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Iulian-Claudiu Manda, vicepreşedinte al Senatului.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 5 aprilie 2019.

Nr. 4.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului Naţional Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru excepţionalul profesionalism dovedit de-a lungul timpului în domeniul securităţii internaţionale, pentru deschiderea deosebită manifestată faţă de România, pentru promovarea cooperării la nivel internaţional în vederea abordării cu succes a provocărilor noului mileniu,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer doamnei Rose Gottemoeller, secretar general adjunct al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 5 aprilie 2019.

Nr. 204.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar şi Medalia Meritul Sanitar, cu modificările ulterioare,

cu ocazia Zilei Mondiale â Sănătăţii, în semn de apreciere pentru importanta activitate de asistenţă medicală, precum şi pentru rezultatele obţinute în perfecţionarea actului medical,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Mare Ofiţer Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Comandor Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, Bacău.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler.

- Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş:

- Institutului Clinic Fundeni Bucureşti;

- Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;

- Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava:

- Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa;

- Spitalului Municipal Orşova.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 5 aprilie 2019.

Nr. 205.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi ale art. 8 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 459/2002 privind Ordinul Virtutea Militară şi Medalia Virtutea Militară, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru importantele merite în activitatea de 70 de ani din domeniul învăţământului şi al cercetării ştiinţifice universitare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de Luptă al Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 5 aprilie 2019.

Nr. 206.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi ale art. 8 lit. Adin Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 459/2002 privind Ordinul Virtutea Militară şi Medalia Virtutea Militară, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru importantele merite în organizarea şi coordonarea participării unităţilor din subordine la misiunile executate sub mandatul unor organisme sau coaliţii internaţionale la care România este parte, precum şi pentru organizarea, coordonarea şi conducerea activităţilor de reorganizare structurală, transformare şi modernizare a marilor unităţi şi unităţi din subordine,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiţer cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de Luptă al Statului Major al Forţelor Terestre.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 5 aprilie 2019.

Nr. 207.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios clasa a III-a

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3) şi ale art. 6 lit. B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,

în semn de deosebit respect pentru suferinţele îndurate în lagărele de concentrare din timpul celui de-al Doilea Război Mondial,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a:

- domnului Constantin Brăila;

- doamnei Crăciun Florica;

- domnului Crăciun Traian;

- domnului Mihai Gică;

- domnului Mihai Ioniţă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 5 aprilie 2019.

Nr. 208.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării si valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 187.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiei aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune,

casării şi valorificării

 

Nr.

M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI)

Caracteristicile tehnice ale construcţiei care trece în domeniul privat al statului

Valoarea bunului care trece în domeniul privat al statului (în lei)

36548

(parţial)

8.19.01

45-15

Municipiul Cluj-Napoca, Strada Dorobanţilor nr. 23, judeţul Cluj

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0827

Cluj-Napoca

CUI 34603812

C8 45-15-07

Depozit mitraliere

Sc = 34 mp

Sd = 34 mp

C.F. nr. 305038

466,81

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăţeniei române doamnei Gladun Daria

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al dispoziţiilor art. 131 alin. (1) coroborat cu art. 82 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă următoarea hotărâre:

 

Articol unic. - Se acordă cetăţenia română doamnei Gladun Daria, cetăţean rus, fiica lui Igor şi Elena, născută la data de 24.08.1987 în localitatea Vladivostok, Federaţia Rusă, având domiciliul actual în Federaţia Rusă, Moscovscaea Oblasti, Ramenscii Raion, Zaprudnoe 31, cu stabilirea domiciliului în România.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIOR1CA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Constantin-Bogdan Matei

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 188.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Dublarea liniei de cale ferată între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, Cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Dublarea liniei de cale ferată între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile-Daniel Suciu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 aprilie 2019.

Nr. 198.

 

ANEXA

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai investiţiei „Dublarea liniei de cale ferată între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti”

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

(în preţuri în luna iunie 2018,1 euro = 4,67 lei)

 

mii lei

 

82.625

din care:

 

 

 

 

- construcţii-montaj

 

mii lei

 

57.597

Eşalonarea investiţiei:

INV/C + M

mii lei

 

 

- Anul I

INV

mii lei

50.000

 

 

C + M

mii lei

35.000

 

- Anul II

INV

mii lei

32.625

 

 

C + M

mii lei

22.597

 

Capacităţi:

 

 

 

 

- Lungime linie

- Clădire punct oprire

 

km

 

7,90

- suprafaţă construită

 

mpAc

 

156

- suprafaţă desfăşurată

 

mpAd

 

312

Durata de realizare a investiţiei

 

luni

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti

Amplasament: judeţul Ilfov, pe zona UAT Mogoşoaia, UAT Corbeanca, UAT Otopeni şi UAT Baloteşti

 

Indicatorii tehnico-economici

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru debite au fost luate în calcul datele furnizate de INHGA, cu o asigurare de 1%.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (3) al articolului 11 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 16 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2019, este de 4.600.000 lei, în limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie, de la bugetul de stat.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 aprilie 2019.

Nr. 201.

 

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se aprobă Metodologia de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

 

Bucureşti, 4 aprilie 2019.

Nr. 68.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europdno

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Controlul activităţii desfăşurate de autorităţile publice responsabile desemnate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, precum şi de proprietarii/operatorii/ administratorii de infrastructuri critice naţionale şi europene, denumiţi în continuare A.P.R. şi P/O/A, se realizează în conformitate cu prezenta metodologie, precum şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementează domeniul protecţiei infrastructurilor critice.

Art. 2. - Prezenta metodologie reglementează modalitatea de organizare şi executare a controalelor la A.P.R. şi P/O/A, stabilind conceptul şi tipurile de control, scopul şi principiile, obiectivele generale şi specifice, organizarea şi desfăşurarea controlului, reguli generale privind competenţa, documentele ce se elaborează pe timpul şi la finalul activităţii şi măsurile pentru îmbunătăţirea activităţii.

Art. 3, - (1) Dispoziţiile prezentei metodologii se aplică A.P.R. şi P/O/A în condiţiile stabilite de art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prezenta metodologie nu aduce atingere activităţilor care prin acte normative de nivel superior sunt date în competenţa de control a altor organisme.

Art. 4. - În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile utilizate au înţelesul stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Conceptul şi tipurile de control, scopul, principiile şi obiectivele acestuia

 

Art. 5. - (1) în înţelesul prezentei metodologii, controlul este reprezentat de ansamblul activităţilor desfăşurate de comisia de control constând în evaluarea, verificarea şi cuantificarea performanţelor în raport cu obiectivele planificate şi indicarea măsurilor ce se impun pentru eliminarea disfuncţiilor şi îmbunătăţirea performanţelor.

(2) Tipurile de control care se organizează şi se execută potrivit prezentei metodologii sunt:

a) controlul tematic-reprezintă activitatea de verificare prin care sunt urmărite constatarea, analizarea, evaluarea, îndrumarea şi/sau sprijinul unei/unor activităţi determinate;

b) controlul inopinat-reprezintă verificarea desfăşurată cu operativitate în vederea identificării unor eventuale deficienţe privind legalitatea, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale/europene, denumite în continuare ICN/ICE, desemnate la nivelul entităţii controlate, conform legii.

Art. 6. - Controlul entităţilor menţionate la art. 1 se realizează în scopul îmbunătăţirii şi uniformizării activităţii acestora la nivel naţional, precum şi pentru identificarea unor soluţii legale şi eficiente în eliminarea unor disfuncţionalităţi apărute în activitatea de protecţie a infrastructurilor critice naţionale/europene.

Art. 7. - Principiile care stau la baza activităţii de control sunt:

1. principiul legalităţii organizării şi executării activităţii de control - se referă la activităţile specifice controlului, desfăşurate în acord cu prevederile Constituţiei şi ale legislaţiei în materie;

2. principiul obiectivităţi! controlului - presupune o evaluare corectă şi reală a rezultatelor obţinute, a cauzelor care au determinat neregulile şi a măsurilor necesare înlăturării ori diminuării efectelor negative şi integrării celor pozitive:

3. principiul oportunităţii şi necesităţii executării controlului - presupune verificarea, în teren, a modului de implementare a măsurilor stabilite prin planurile de securitate ale proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene;

4. principiul integralităţii şi obiectivităţii - vizează creşterea nivelului de încredere cu privire la obiectivitatea activităţii de îndrumare, sprijin şi control desfăşurate, precum şi a responsabilizării personalului angrenat în derularea acestui tip de activităţi;

5. principiul eficacităţii - se referă la relevanţa controlului în raport cu atingerea obiectivelor propuse:

6. principiul eficienţei - are în vedere maximizarea rezultatelor activităţii de control în raport cu resursele utilizate: umane, financiare, de timp;

7. principiul prevenţiei - presupune prevederea şi identificarea posibilelor erori şi nereguli în scopul prevenirii acestora pe întreg parcursul desfăşurării procesului de management;

8. principiul continuităţii - activităţile de control trebuie să aibă un caracter permanent.

Art. 8. - (1) Pe timpul executării controalelor se urmăreşte îndeplinirea obiectivului general şi a unor obiective specifice.

(2) Obiectivul general vizează modul de îndeplinire a responsabilităţilor care privesc activitatea A.P.R. sau P/O/A supuşi controlului, ce decurg din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi din actele normative subsecvente, precum şi a obiectivelor stabilite în Strategia naţională privind protecţia infrastructurilor critice.

(3) Obiectivele specifice se stabilesc prin planul de control şi vizează, de regulă:

a) evaluarea stadiului îndeplinirii responsabilităţilor/atribuţiilor în domeniul protecţiei infrastructurilor critice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) verificarea stadiului implementării măsurilor stabilite în planurile de securitate ale operatorilor pentru creşterea nivelului de securitate al infrastructurii critice naţionale/europene;

c) evaluarea eficienţei măsurilor implementate prin prisma raportului dintre resursele alocate şi rezultatele obţinute, din perspectiva creşterii nivelului de securitate al infrastructurii critice naţionale/europene;

d) existenţa şi eficacitatea unor planuri de măsuri pentru eliminarea/diminuarea cauzelor/vulnerabilităţilor ce determină un nivel ridicat de risc;

e) măsurile întreprinse pentru asigurarea pregătirii personalului în condiţiile legii;

f) organizarea şi executarea exerciţiilor de testare a viabilităţii planurilor de securitate ale operatorilor de infrastructură critică;

g) evidenţa şi raportarea incidentelor;

h) activităţile desfăşurate pentru revizuirea planurilor de securitate ale operatorilor de infrastructură critică;

i) revizuirea procesului de identificare şi desemnare.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea controlului

 

Art. 9. - (1) Controalele se execută de către comisii constituite din:

a) trei specialişti din cadrul Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice - atunci când controlul se execută la nivelul A.P.R.;

b) trei specialişti din cadrul Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice şi ofiţerul de legătură pentru securitatea ICN/ICE, denumit în continuare OLS, desemnat la nivelul A.P.R. - atunci când controlul se execută la nivelul P/O/A de ICN/ICE.

(2) Preşedintele comisiei de control este, de regulă, şeful Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice, denumit în continuare C.N.C.P.I.C.

(3) Preşedintele comisiei de control răspunde de pregătirea controlului, sens în care, cu 30 de zile înaintea executării controlului, supune aprobării prim-ministrului componenţa comisiei de control, precum şi delegaţiile de control pentru fiecare membru al comisiei de control şi stabileşte măsurile necesare documentării şi instruirii membrilor comisiei în legătură cu specificul A.P.R. sau P/O/A, după caz, supuşi controlului. La finalul activităţii, delegaţiile de control se predau şi se arhivează la secretariatul C.N.C.P.I.C. Împreună cu documentele elaborate pe timpul controlului.

(4) Preşedintele comisiei de control îl înştiinţează pe conducătorul A.P.R. sau P/O/A, după caz, cu privire la executarea activităţii,

(5) înştiinţarea prevăzută la alin. (4) se realizează cu cel puţin 15 zile înaintea declanşării controlului. Conducătorul A.P.R, sau P/O/A înştiinţaţi ia măsuri de pregătire a personalului pentru control.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), controlul tematic neplanificat se poate executa fără înştiinţarea conducătorului A.P.R. sau P/O/A supuşi controlului.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), controlul inopinat se execută fără înştiinţarea conducătorului A.P.R. sau P/O/A supuşi controlului.

Art. 10. - Controlul debutează prin prezentarea de către preşedintele comisiei conducătorului entităţii supuse controlului, la sediul acesteia, a scopului, obiectivelor controlului şi a componenţei comisiei de control.

Art. 11. - (1) Personalul de control şi personalul supus controlului trebuie să manifeste responsabilitate pe timpul controlului.

(2) Personalul supus controlului este obligat să pună la dispoziţia comisiei de control toate materialele şi documentele întocmite sau deţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi să furnizeze toate datele şi informaţiile care au legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale/europene desemnate conform legii.

Art. 12. - În cazul în care personalul supus controlului se află în concediu de odihnă, în concediu medical, este internat în spital, este în misiune, delegaţie, detaşat ori în alte situaţii obiective, controlul se realizează în lipsa acestuia.

Art. 13. - Pentru atingerea obiectivelor controlului se pot desfăşura activităţi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:

a) verificarea documentelor specifice sau cu impact asupra domeniului;

b) constatarea la faţa locului a modului de îndeplinire a responsabilităţilor;

c) controlul activităţii persoanelor care încadrează compartimentele specializate/ofiţerului de legătură pentru securitate desemnat;

d) orice alte activităţi necesare desfăşurării controlului, permise de lege.

Art. 14. - (1) Comisia de control întocmeşte nota de constatare, care va conţine principalele concluzii rezultate la sfârşitul activităţii.

(2) Nota de constatare se aduce la cunoştinţă, sub semnătură, conducătorilor entităţii supuse controlului, precum şi personalului în sarcina căruia au fost constatate deficienţe.

(3) Conducătorul entităţii supuse controlului şi persoanele în sarcina cărora au fost reţinute deficienţe pot formula obiecţii în scris, motivate, cu privire la conţinutul notei de constatare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii ei la cunoştinţă, pe care le transmit secretariatului C.N.C.P.I.C.

(4) Atât nota de constatare întocmită potrivit alin. (1), cât şi obiecţiile formulate în scris, potrivit alin. (3), se anexează la raportul de control şi fac parte integrantă din acesta.

Art. 15. - Ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la producerea unui incident de securitate, membrii comisiei de control sunt obligaţi să informeze autorităţile în drept să efectueze cercetări.

Art. 16. - (1) în situaţia în care obiectivele stabilite prin planul de control nu au fost realizate sau au apărut elemente de noutate pentru a căror lămurire sunt necesare alte verificări, perioada de executare a controlului se poate prelungi până la realizarea acestora, cu notificarea, în mod corespunzător, a structurii controlate.

(2)Atunci când preşedintele comisiei de control apreciază că obiectivele controlului au fost atinse, declară închis controlul, cu informarea în scris a conducătorului entităţii supuse controlului.

Art. 17. - (1) Constatările efectuate pe timpul controlului, concluziile şi măsurile propuse de comisia de control se materializează într-un raport de control.

(2) Raportul de control se elaborează de comisia de control şi se supune aprobării prim-ministrului, în termen de 30 de zile de la finalizarea acestuia.

(3) Raportul de control cuprinde:

a) menţiuni legate de componenţa comisiei de control;

b) o scurtă prezentare a entităţii controlate;

c) obiectivele controlului şi programul derulării acestuia;

d) rezultatul evaluării, punctele tari, deficienţele, distincţiile şi neregulile constatate, ariile de îmbunătăţire, recomandările comisiei de control, exemple de bună practică;

e) alte aspecte care pot contribui la creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor evaluate;

f) concluzii.

(4) La raportul de control se anexează planul cu măsuri pentru remedierea deficienţelor şi îmbunătăţirea activităţilor.

(5) Raportul de control, anexele acestuia şi notele de constatare se clasifică conform prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate şi se înaintează spre aprobare prim-ministrului.

Art. 18. - Documentele întocmite cu ocazia activităţilor premergătoare controlului, cele întocmite pe timpul controlului

sau cu ocazia soluţionării contestaţiilor se înregistrează la secretariatul C.N.C.P.I.C.

Art. 19. - Raportul de control aprobat în condiţiile art. 17 alin. (2) se comunică de către preşedintele comisiei de control, în termen de 5 zile de la data aprobării, după cum urmează:

a) conducătorului A.P.R. În responsabilitatea căreia se află P/O/A controlat, în vederea dispunerii măsurilor necesare pentru remedierea aspectelor negative constatate şi diseminarea bunelor practici;

b) conducătorului P/O/A supus controlului, pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse.

 

CAPITOLUL IV

Reguli generale privind competenţa

 

Art. 20. - (1) C.N.C.P.I.C. este structura centrală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care are competenţă materială şi teritorială generală în executarea controalelor la A.P.R. şi P/O/A, în condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) OLS desemnaţi la nivelul fiecărei A.P.R. fac parte din comisiile de control constituite în vederea desfăşurării controlului la P/O/A din responsabilitatea A.P.R. respective.

Art. 21. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează în condiţiile stabilite la art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 22. - Controalele se execută concomitent cu desfăşurarea activităţilor curente de către entităţile supuse controlului, acordându-se sprijin pentru înlăturarea deficienţelor, disfuncţiilor sau neregulilor constatate şi a cauzelor care le-au generat.

Art. 23. - C.N.C.P.I.C. verifică şi monitorizează modalităţile în care conducătorii A.P.R., prin compartimentele desemnate, organizează şi execută activităţile de control stabilite în condiţiile legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

 

Având în vedere dispoziţiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 35 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează condiţiile de stabilire a majorării salariale, denumită în continuare majorare, prevăzută de art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept personalului Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, prin personal cu statut special se înţelege cadrele militare în activitate, poliţiştii şi soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate din unităţile M A I.

Art. 3. - (1) Prestarea muncii suplimentare se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind programul de lucru şi formele de organizare a acestuia.

(2) Comandanţii/şefii unităţilor din M.A.I. au obligaţia de a dispune măsuri pentru asigurarea cu prioritate a perioadei de repaus necesare refacerii capacităţii de muncă în cazul personalului propriu care a prestat muncă suplimentară.

Art. 4. - (1) Sunt activităţi deosebite desfăşurate în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu specifice unităţii potrivit competenţelor legal stabilite, acele activităţi care se realizează în una dintre următoarele condiţii:

a) au un grad ridicat de risc asupra integrităţii fizice, sănătăţii sau vieţii personalului implicat;

b) au un grad ridicat de complexitate şi dificultate;

c) presupun intervenţia specializată în funcţie de nivelul de urgenţă şi/sau gravitate al situaţiei/evenimentului;

d) la creşterea capacităţii operaţionale a unităţii, precum şi în situaţii de catastrofe, calamităţi, tulburări de amploare ale ordinii şi siguranţei publice ori alte asemenea evenimente.

(2) în toate situaţiile, activităţile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă un caracter operativ sau neprevăzut.

Art. 5. - (1) Prestarea muncii suplimentare în condiţiile prevăzute la art. 4 se dispune de şeful ierarhic, în scris, fără a se depăşi 180 de ore anual.

(2) în cazuri cu totul deosebite, se poate aproba prestarea muncii suplimentare peste plafonul de 180 de ore anual, dar nu mai mult de 360 de ore anual, în baza unui raport nominal întocmit de şeful ierarhic, aprobat de ordonatorul de credite, cu acordul sindicatului reprezentativ sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii, precum şi cu încadrarea în fondurile bugetare alocate pentru plata muncii suplimentare.

(3) Conducătorii/şefii unităţilor care au calitatea de ordonatori de credite, potrivit legii, analizează în şedinţa de comandă organizată la începutul fiecărei luni calendaristice evoluţia evenimentelor/situaţiilor din aria de responsabilitate, în baza datelor şi informaţiilor specifice deţinute şi stabilesc, la propunerea personalului cu funcţii de conducere din subordine, măsuri privind munca suplimentară prestată în condiţiile prevăzute la art. 4, în vederea încadrării în fondurile bugetare alocate pentru plata acestei munci, respectiv în limita de 3% din suma soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă.

Art. 6. - (1) Majorarea se plăteşte personalului cu statut special dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) există ordinul/dispoziţia şefului ierarhic de prestare a muncii suplimentare în condiţiile prevăzute la art. 4, scris(ă) şi emis(ă) conform competenţelor şi regulilor stabilite la nivelul fiecărei unităţi. În situaţiile care implică desfăşurarea de urgenţă a muncii suplimentare, ordinul/dispoziţia şefului ierarhic poate fi comunicat(ă) şi verbal, dar cu obligaţia de a fi consemnat(ă) ulterior în scris, în cel mai scurt timp posibil;

b) nu beneficiază de alte drepturi salariale sub formă de majorări, sporuri, compensaţii etc. ori de cuantumul acestora, prevăzute expres pentru munca suplimentară;

c) compensarea muncii suplimentare, prin ore libere plătite, nu a fost posibilă în următoarele 60 de zile de la prestarea acestei munci;

d) se asigură încadrarea în fondurile bugetare alocate cu această destinaţie.

(2) Timpul normal de lucru se stabileşte lunar, prin înmulţirea numărului de zile lucrătoare din luna calendaristică cu 8 ore/zi.

(3) Timpul liber corespunzător se acordă pentru munca suplimentară prestată şi presupune că pentru numărul de ore lucrate peste timpul normal de lucru se acordă acelaşi număr de ore libere plătite. În cazul în care orele lucrate peste timpul normal de lucru au fost compensate prin ore libere plătite în termenul prevăzut la alin. (1) lit. c), majorarea nu se mai plăteşte.

(4) Majorarea se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat ca muncă suplimentară şi se determină pe baza raportului dintre solda de funcţie/salariul de funcţie şi durata timpului normal de lucru din luna în care s-a desfăşurat munca suplimentară.

(5) în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1) lit. c), majorarea se plăteşte prin adăugare la drepturile salariale plătite în luna următoare expirării termenului respectiv şi la drepturile salariale corespunzătoare muncii suplimentare prestate pentru care nu a fost acordat timp liber corespunzător. Orele suplimentare care fac obiectul acordării altor drepturi salariale expres prevăzute pentru munca suplimentară nu se iau în calcul la plata majorării în condiţiile prezentului ordin.

Art. 7. - (1) Plata majorării se face pe baza centralizatorului lunar cu personalul care a prestat muncă suplimentară, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Centralizatorul lunar prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de şeful ierarhic nemijlocit, se aproba de ordonatorul de credite sau, după caz, de persoanele delegate potrivit competenţelor şi se comunică structurii financiar-contabile până la data de 5 a lunii. La momentul întocmirii centralizatorului lunar, şeful ierarhic nemijlocit întocmeşte şi un raport către ordonatorul de credite prin care îşi asumă motivele pentru care nu a fost posibilă acordarea timpului liber corespunzător.

(3) Pentru personalul cu statut special ale cărui raporturi de serviciu/muncă au încetat sau au fost suspendate, precum şi pentru cel transferat, plata majorării pentru munca suplimentară prestată, precum şi a drepturilor corespunzătoare muncii astfel prestate, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ, se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale.

(4) Pentru personalul MAI. detaşat, mutat, împuternicit pe o funcţie de conducere sau pus la dispoziţie la o unitate, alta decât cea la nivelul căreia a fost dispusă desfăşurarea activităţii, plata majorării pentru munca suplimentară prestată, precum şi a drepturilor corespunzătoare muncii astfel prestate, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ, se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale, de către ordonatorul de credite cedent.

(5) După plata drepturilor salariale lunare ale personalului propriu, fiecare ordonator de credite transmite, ierarhic, către Direcţia generală financiară o raportare centralizată la nivel de unitate privind sumele aferente plăţii lunare a majorării pentru munca suplimentară prestată, asigurate cu încadrarea în fondurile bugetare alocate pentru plata acestei munci suplimentare.

Art. 8. - (1) Structurile cu atribuţii de control din M.A.I. verifică modul de respectare a dispoziţiilor prezentului ordin, conform competenţelor.

(2) Dispoziţiile prezentului ordin nu aduc atingere prevederilor care reglementează acordarea drepturilor salariale pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Conducătorii unităţilor/structurilor centrale şi teritoriale ale M.A.I. dispun măsurile necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 4 aprilie 2019.

Nr. 35.

 

ANEXĂ

 

- Model -

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Unitatea ………………………

 

Aprob.

Ordonatorul de credite*)

 

CENTRALIZATOR LUNAR

cu personalul care a prestat muncă suplimentară pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în luna

 

Nr. crt.

Gradul, numele şi prenumele

Data şi intervalul de timp (munca suplimentară)

Tipul activităţii**)

Numărul orelor suplimentare necompensate

Observaţii

(motivele necompensării)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

 


*) Inclusiv persoana delegată potrivit competenţelor.

**) Se va înscrie, după caz, dacă activitatea se circumscrie prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Ordinul ministrul afacerilor interne nr. 35/2019 privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut. În funcţie de numărul de persoane şi de tipul activităţii se pot întocmi centralizatoare lunare pentru fiecare dintre condiţiile de desfăşurare a activităţilor.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (26) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Educaţiei Naţionale, palatele, cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 14 martie 2019.

Nr. 3.667.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

 

Art. 1. - Palatele, cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare pot înfiinţa noi cercuri, respectiv discipline sportive, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie.

Art. 2. - Palatele, cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare vor solicita acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) pentru înfiinţarea de noi cercuri, respectiv discipline sportive, până cel mai târziu la data de 15 octombrie, pentru anul şcolar următor.

Art. 3. - (1) în vederea obţinerii acordului ARACIP, palatele, cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare menţionate anterior înaintează ARACIP o cerere-tip, însoţită de următoarele documente:

a) fişa-tip a unităţii de învăţământ, conform modelului ARACIP;

b) rapoartele anuale de evaluare internă (RAEI) realizate de unitatea de învăţământ în ultimii 3 ani;

c) noul proiect de dezvoltare instituţională, realizat pe termen mediu 3-5 ani;

d) proiectul de ofertă educaţională.

(2) Cererea şi fişa-tip se vor înainta ARACIP în format letric, iar documentele menţionate la alin. (1) se vor încărca în aplicaţia calitate.aracip.eu.

Art. 4. - Cererea va fi soluţionată de ARACIP în maximum 45 de zile de la data înregistrării, prin emiterea acordului ARACIP în formatul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură sau printr-o notificare privind respingerea cererii, după caz.

Art. 5. - Acordul ARACIP se aduce la cunoştinţa palatului/clubului respectiv şi inspectoratului şcolar în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

Art. 6. - După emiterea acordului, ARACIP este obligată să actualizeze în mod corespunzător informaţiile cuprinse în Registrul unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate.

Art. 7. - Palatele, cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică, în termenele şi cu respectarea procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA

la procedură

 

- SPECIMEN -

 

ACORD DE ÎNFIINŢARE

 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (26) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de Cererea înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar cu nr. ………………. însoţită de documentaţia aferentă, depusă de …………….., cu sediul în …………………….

începând cu anul şcolar ………………. în cadrul ……………………… vor fi înfiinţate următoarele cercuri/discipline sportive: …………………

Capacitatea maximă de şcolarizare este de …………………… are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică, în anul şcolar ……………….. sub sancţiunea revocării prezentului acord.

 

Preşedintele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar,

………………………………………………………

 

Nr……………………………..

Data………………………….

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare de nivel liceal acreditate, de noi specializări în cadrul profiturilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate din cadrul filierei teoretice şi/sau vocaţionale, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1,258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACI P), cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, CU modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare de nivel liceal acreditate, de noi specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate din cadrul filierei teoretice şi/sau vocaţionale, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare de nivel liceal acreditate şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 14 martie 2019.

Nr. 3.668.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare de nivel liceal acreditate, de noi specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate din cadrul filierei teoretice şl/sau vocaţionale, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

 

Art. 1. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare de nivel liceal acreditate pot înfiinţa noi specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate din cadrul filierei teoretice şi/sau vocaţionale, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ menţionate la art. 1 vor solicita acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) pentru înfiinţarea de noi specializări, până cel mai târziu la data de 15 octombrie, pentru anul şcolar următor.

Art. 3. - (1) în vederea obţinerii acordului ARACIP, unităţile de învăţământ menţionate anterior înaintează ARACIP o cerere-tip, însoţită de următoarele documente:

a) fişa-tip a unităţii de învăţământ, conform modelului ARACIP;

b) rapoartele anuale de evaluare internă (RAEI) realizate de unitatea de învăţământ în ultimii 3 ani;

c) noul proiect de dezvoltare instituţională, realizat pe termen mediu 3-5 ani;

d) proiectul de ofertă educaţională.

(2) Cererea şi fişa-tip se vor înainta ARACIP în format letric, iar documentele menţionate la alin. (1) se vor încărca în aplicaţia calitate.aracip.eu.

Art. 4. - Cererea va fi soluţionată de ARACIP în maximum 45 de zile de la data înregistrării, prin emiterea acordului ARACIP în formatul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură sau printr-o notificare privind respingerea cererii, după caz.

Art. 5. - Acordul ARACIP se aduce la cunoştinţa unităţii de învăţământ respective şi inspectoratului şcolar în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

Art. 6. - După emiterea acordului, ARACIP este obligată să actualizeze în mod corespunzător informaţiile cuprinse în Registrul unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate să funcţioneze provizoriu.

Art. 7. - Unităţile de învăţământ au obligaţia de a solicita acreditarea pentru noile specializări pentru care s-a emis acordul ARACIP, în termenele şi cu respectarea procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

ANEXĂ

la procedură

 

- SPECIMEN –

 

ACORD DE ÎNFIINŢARE

 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (26) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de Cererea înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar cu nr. ………………. însoţită de documentaţia aferentă, depusă de …………….., cu sediul în ……………………., nivelul/nivelurile ………………., profilul ………………. autorizat sa funcţioneze provizoriu/ acreditat prin ………………….

începând cu anul şcolar ………………. în cadrul ……………………… vor fi înfiinţate următoarele cercuri/discipline sportive: …………………

Capacitatea maximă de şcolarizare este de …………………… are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică, în anul şcolar ……………….. sub sancţiunea revocării prezentului acord.

Unitatea de învăţământ are obligaţia …………………. de a solicita evaluarea externă periodică, în anul şcolar ……………………… sub sancţiunea revocării prezentului acord.

 

Preşedintele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar,

………………………………………………………

 

Nr……………………………..

Data………………………….