MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 705         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 28 august 2019

 

SUMAR

 

DECRETE

 

670. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.627. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate a cetăţenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 şi pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 .

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.263/2019,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Horea-Corneliu Oprean, judecător la Tribunalul Arad, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 august 2019.

Nr. 670.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate a cetăţenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 şi pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 148/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală,

luând în considerare art. 8 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 83 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin, (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 şi pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, se stabilesc documentele care atestă reşedinţa în străinătate, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 25 martie 2016, cu completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

 

Ministrul afacerilor externe,

Ramona-Nicole Mănescu

 

Bucureşti, 26 august 2019.

Nr. 1.627.

 

ANEXĂ

 

LISTA

documentelor care atestă reşedinţa în străinătate a cetăţenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 şi pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

 

NOTE:

1. Pentru cetăţenii români care deţin şi cetăţenia statului de reşedinţă, documentele de identitate eliberate de autorităţile locale atestatului de reşedinţă (carte de identitate, paşaport, certificat de naturalizare/cetăţenie etc.) reprezintă dovada de reşedinţă în statul respectiv.

2. Documentele speciale emise cetăţenilor români angajaţi ai misiunilor diplomatice/oficiilor consulare şi ai organizaţiilor internaţionale cu sediul în străinătate, precum şi cele emise membrilor de familie ai acestora reprezintă dovada de reşedinţă în statul respectiv.

3. Lista avizată de serviciul personal al Ministerului Apărării Naţionale/Ministerului Afacerilor Interne care să ateste calitatea de militar în misiune reprezintă dovada de reşedinţă în statul respectiv.

4. Pentru cetăţenii români care se află în străinătate pentru a urma un tratament medical, de mai mult de 90 de zile, documentele emise ori avizate de o autoritate medicală, pe plan local, reprezintă dovada de reşedinţă în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 şi pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.

5. Pentru cetăţenii români cu reşedinţa pe teritoriile altor entităţi nerecunoscute ca state, documentele deţinute pe plan local reprezintă dovada de reşedinţă în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 şi pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.

6. În vederea exercitării dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 şi pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 este necesară prezentarea unui singur document din cele enumerate mai jos.

 

Nr.
crt.

Țara

Documentele

1

Afganistan

1. Viză de lungă ședere
2. Pașaport de serviciu însoțit de NATO Travel Order (individual sau colectiv)

2

Africa de Sud

1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă

3

Albania

1. Document care atestă domiciliul
2. Permis de ședere pentru străini

4

Algeria

1. Carte de reședință
2. Permis de ședere

5

Andorra

1. Titlu de sejur eliberat străinilor
2. Permis de conducere

6

Angola

1. Permis de ședere permanentă
2. Permis de ședere temporară
3. Viză de muncă aplicată în pașaport
4. Carte de rezidență pentru cetățeni străini

7

Antigua și Barbuda

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

8

Arabia Saudită

1. Permis de rezident
2. Adeverință care să ateste adresa

9

Argentina

1. Document național de identitate (pentru persoane care dețin dublă cetățenie: română și argentiniană)
2. Document național de identitate pentru străini (pentru persoane care dețin numai cetățenia străină)
3. Adeverință privind rezidența temporară

10

Armenia

1. Permis de rezidență temporară
2. Document de călătorie pentru străini
3. Permis de ședere permanentă

11

Australia

1. Viză de rezidență temporară
2. Viză de rezidență permanentă
3. Permis de conducere
4. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)

Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Australiei

12

Insula Christmas

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

13

Insulele Cocos

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

14

Insula Norfolk

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

15

Austria

1. Dovadă de înscriere sau înregistrare (Bestatigung der Meldung sau Meldezettel)
2. Adeverință de înregistrare pentru cetățenii SEE și ai Confederației Elvețiene
(Anmeldebescheinigung fur EWR Burgern-innen und Schweizer Burger-innen)
3. Certificat privind libera circulație în UE (EU Freizugigkeitsbestatigung)
4. Titlu de ședere sau dovadă de stabilire (Aufenthaltstitel)
5. Document de identitate cu fotografie pentru cetățenii comunitari (EU - Lichtbildausweis)
6. Adeverință de lungă ședere (Bescheinigung des Daueraufenthalts)

16

Azerbaidjan

1. Permis de rezidență temporară
2. Permis de rezidență permanentă

17

Bahamas

1. Permis de ședere permanentă
2. Permis de ședere temporară (annual permit)

18

Bahrain

1. Carte de identitate pentru străini
2. Permis de ședere

19

Bangladesh

Conform pct. 1 și 2 din notă

20

Barbados

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

21

Belarus

1. Permis de ședere

22

Belgia

1. Permis de ședere temporară, tip E
2. Permis de ședere permanentă, tip E+
3. Atestat de înregistrare la primărie pentru ședere temporară
4. Atestat de înregistrare la primărie pentru ședere permanentă
5. Carte de identitate pentru străini
6. Certificat de înregistrare în registrul străinilor
7. Certificat de înregistrare

23

Belize

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

24

Benin

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

25

Bhutan

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

26

Bolivia

Conform pct. 1 și 2 din notă

27

Bosnia și Herțegovina

1. Colant privind reședința aplicat în pașaport
2. Card pentru rezidenți străini
3. Decizie de acordare a rezidenței

28

Botswana

1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă

29

Brazilia

1. Carte de identitate pentru străini
2. Carte de domiciliu
3. Document de rezidență temporar

30

Brunei Darussalem

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
2. Carte de identitate violet pentru rezidenții care au depășit vârsta de 12 ani
4. Carte de identitate verde pentru persoanele care stau mai mult de 3 luni în Brunei Darussalem

31

Bulgaria

1. Certificat/Permis de ședere continuă pentru cetățenii UE - cu valabilitate de până la 5 ani
2. Certificat/Permis de ședere permanentă pentru cetățenii UE - cu valabilitate de 10 ani
3. Card de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE - cu valabilitate de până la 5 ani
4. Card de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE - cu valabilitate de 10 ani
5. Permis de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE (ședere continuă) - cu valabilitate de la 5 ani
6. Permis de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE (ședere permanentă) - cu valabilitate de 10 ani
7. Permis de ședere pentru persoana cu ședere continuă, beneficiar conform art. 3 alin. 2 din Directiva 2004/38/EC - cu valabilitate de până la 5 ani
8. Permis de ședere pentru persoana cu ședere permanentă, beneficiar conform art. 3 alin. 2 din Directiva 2004/38/EC - cu valabilitate de până la 5 ani
9. Card de ședere temporară/permanentă pentru cetățean străin
10. Card de ședere pentru cetățean străin, care beneficiază de statutul de azilant
11. Card de ședere pentru cetățean străin cu statut umanitar (persoană care beneficiază de protecție subsidiară)
12. Card de ședere pentru refugiat
13. Adeverință eliberată, la cerere, de autoritățile bulgare locale (document prin care se menționează domiciliul sau reședința)

32

Burkina Faso

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

33

Burundi

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

34

Cambodgia

1. Viză aplicată în pașaport

35

Camerun

1. Permis de ședere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

36

Canada

1. Titlu de călătorie
2. Titlu de călătorie pentru refugiați
3. Certificat de identitate
4. Card de rezident permanent
5. Fișă privind dreptul de ședere IMM 1000
6. Permis de ședere temporară
7. Permis de muncă
8. Permis de studii
9. Permis pentru refugiați
10. Permis de conducere

37

Capul Verde

1. Permis de ședere permanentă

38

Republica Centrafricană

Conform pct. 1 și 2 din notă

39

Republica Cehă

1. Permis de rezidență temporară
2. Permis de rezidență permanentă
3. Colant aplicat în pașaport privind permisiunea de ședere temporară/permanentă
4. Adeverință privind reședința

40

Chile

1. Carte de identitate pentru străini
2. Permis de ședere permanentă

41

China

1. Permis de ședere
2. Dovadă de stabilire a reședinței eliberată de secțiile de poliție:
a) tipizatul model 2008;
b) tipizatul model 2009;
c) dovadă de stabilire a reședinței temporare;
d) dovadă de stabilire a reședinței temporare pentru vizitatori
3. Permis de ședere permanentă eliberat de Hong Kong și Macao

Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Chinei

42

Hong Kong

1. Permis de ședere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

43

Macao

1. Permis de ședere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

44

Ciad

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

45

Cipru

1. Certificat de înregistrare
2. Permis de ședere temporară
3. Carte de identitate pentru străin
4. Permis de ședere "RTCN" sub forma unei vize/ștampile aplicate în pașaport

46

Coasta de Fildeș

1. Certificat de rezidență
2. Permis de ședere temporară

47

Comore

1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă

48

Congo

1. Viză de ședere
2. Atestat de rezidență

49

R.D. Congo

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

50

Costa Rica

1. Documentele de reședință emise de către autoritățile locale
2. Conform pct. 1 și 2 din notă

51

Columbia

1. Carte de identitate pentru străini
2. Permis de ședere temporară

52

Croația

1. Pașaportul croat
2. Cartea de identitate croată
3. Certificatul de cetățenie croată
4. Cardul de rezidență
5. Adeverință de înregistrare a șederii temporare în Republica Croația

53

Cuba

1. Carte de identitate pentru străini (completată olograf)

54

Danemarca

1. Permis de ședere/rezidență
2. Dovadă a dreptului de ședere având forma unei adeverințe
3. Certificat de înregistrare
4. Permis de conducere
5. Card de sănătate

Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Danemarcei

55

Insulele Feroe

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

56

Groenlanda

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

57

Djibouti

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

58

Dominica

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

59

Republica Dominicană

1. Carte de identitate pentru străini

60

Ecuador

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

61

Egipt

1. Viza de ședere emisă de autoritățile egiptene
2. Reședința pe teritoriul egiptean, care se aplică pentru o perioadă mai mare de 3 luni
3. Pentru persoanele cu dublă cetățenie este valabil pașaportul românesc pe care se află ștampila de intrare pe teritoriul egiptean, în paralel cu prezentarea documentului de identitate egiptean.

62

El Salvador

1. Documentele de reședință emise de către autoritățile locale
2. Conform pct. 1 și 2 din notă

63

Elveția

1. Pentru persoanele care au și cetățenia statelor menționate: pașaportul; cartea de identitate
2. Pentru străini: - permisele de ședere eliberate de autoritățile pentru migrație (L, B, C);
- adeverințele eliberate de primăriile locului de reședință; - cardurile de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe

64

Emiratele Arabe Unite

1. Viză de reședință
2. Permis de rezidență

65

Eritreea

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

66

Estonia

1. Card de identitate pentru cetățenii UE

67

Etiopia

1. Permis de ședere temporară

68

Fiji

1. Permis de conducere și permis de conducere temporar
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
3. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)

69

Filipine

1. Certificat de înregistrare pentru străini
2. Permis de muncă pentru străini
3. Viză de reședință

70

Finlanda

1. Permis de rezidență
2. Card de rezidență
3. Permis de reședință sub formă de colant aplicat în pașaport
4. Atestat de reședință eliberat de evidența populației
5. Atestat de reședință eliberat de poliție
6. Permis de conducere
7. Cartea de identitate emisă de autoritățile finlandeze pentru cetățenii din țările UE, cu valabilitate de 5 ani, fără drept utilizare ca document de călătorie

71

Franța

1. Titlu de sejur (modelul electronic și carte de rezident)
2. Recipisă temporară care înlocuiește titlul de sejur expirat sau pierdut
3. Adeverință, certificat și atestat prin care primarul/funcționarul primăriei certifică și semnează faptul că solicitantul domiciliază în Franța
4. Certificat sau adeverință de școlarizare
5. Atestat care conține numărul național de asigurare medicală
6. Ultimul aviz de impozitare
7. Dovadă a calității de șomer (cu valabilitate de un an)
8. Permis de conducere
9. Card de asigurare medicală
10. Atestat de domiciliu eliberat de Ministerul de Interne francez
11. Declarație de domiciliu dată pe propria răspundere, cu legalizarea semnăturii de către primar sau ofițerul de stare civilă
12. Adeverință privind alegerea domiciliului, în măsura în care din conținutul acesteia reiese că este eliberată de către o autoritate a statului francez, fapt confirmat prin ștampilă și semnătura reprezentantului legal
13. Cărți individuale de acordare a ajutorului medical de stat sau cărți pentru persoane cu handicap, găzduite de autoritățile franceze
14. Extrase de cont bancar cu intrări/ieșiri de fonduri recente
15. State salarizare
16. Factură electricitate
17. Factură de internet și telefon fix
18. Asigurări domiciliu

Franța - Departamente de peste mări:

72

Guyana Franceză

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

73

Guadelupa

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

74

Martinica

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

75

Mayotte

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

76

Reunion

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

Franța - Teritorii de peste mări:

77

Polinezia Franceză

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

78

Noua Caledonie

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

79

Saint Barthelemy

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

80

Saint Martin

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

81

Saint Pierre și Miquelon

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

82

Wallis și Futuna

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

83

Gabon

1. Permis de ședere

84

Gambia

Conform pct. 1 și 2 din notă

85

Germania

1. Adeverință privind domiciliul permanent/reședința
2. Adeverință privind dreptul la liberă circulație și la alegerea domiciliului în UE
3. Permis de muncă (numai pentru persoanele care dețin și cetățenia germană)
4. Permis de ședere pe durată determinată
5. Permis de ședere
6. Permisiune de stabilire permanentă
7. Permisiune de ședere permanentă UE

86

Georgia

1. Permis electronic de ședere temporară
2. Permis de ședere permanentă

87

Grecia

1. Adeverință de înregistrare
2. Adeverință privind domiciliul
3. Adeverință de înregistrare ca membru de familie al unui cetățean european
4. Carte de rezidență pentru membrul de familie al unui cetățean european

88

Grenada

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

89

Ghana

Conform pct. 1 și 2 din notă
1. Viză de ședere temporară
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

90

Guatemala

1. Viză aplicată în pașaport
2. Permis de ședere

91

Guineea Bissau

1. Permis de ședere

92

Guineea Conakry

Conform pct. 1 și 2 din notă

93

Guineea Ecuatorială

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

94

Guyana

Conform pct. 1 și 2 din notă

95

Haiti

1. Permis de ședere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

96

Honduras

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

97

India

1. PIO Card
2. Certificat de înregistrare
3. Viză aplicată în pașaport

98

Indonezia

1. Permis de ședere temporară
2. Permis de ședere permanentă

99

Insulele Cook

1. Permis de conducere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

100

Insulele Marshall

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

101

Insulele Solomon

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

102

Iordania

1. Permis de ședere
2. Permis de muncă
3. Pașaportul și cartea de identitate eliberate de autoritățile iordaniene pentru persoanele cu dublă cetățenie româno-iordaniană

103

Irak

1. Document care atestă dreptul de ședere
2. Document care atestă domiciliul

104

Iran

1. Viza de muncă
2. Viza de rezidență

105

Irlanda

1. Pașaport emis de autoritățile irlandeze, pentru persoanele cu dublă cetățenie
2. Certificat de naturalizare
3. Documente eliberate de autoritățile irlandeze prin care se atestă încadrarea în muncă și plata taxelor și impozitelor (formularele P45 și P60)
4. Documente care conțin numărul de înregistrare socială - Personal Public Service Number - PPS Card sau adeverința care conține numărul de înregistrare socială - PPSN
5. Contract de închiriere a locuinței înregistrat la autoritățile locale - PRTB (Private Residential Tenancies Board)
6. Contract de proprietate a unui imobil rezidențial
7. Permis de conducere irlandez
8. Extras de cont bancar curent de la o bancă din Irlanda
9. Facturi de plată utilități în Irlanda
10. Pașaport emis de autoritățile irlandeze, pentru persoanele cu dublă cetățenie

106

Islanda

1. Permis de ședere
2. Certificat de rezidență
3. Permis de conducere
4. Extras de cont curent din Islanda
5. Document emis de autoritățile locale islandeze care conține numărul de înregistrare la Registrul național din Islanda

107

Israel

1. Carte de identitate emisă pentru persoanele care urmează să primească cetățenia
2. Carte de identitate emisă pentru cetățenii străini rezidenți
3. Viză de reședință sau de muncă

108

Italia

1. Carte de identitate pentru cetățenii străini
2. Atestat de ședere/de înscriere în registrul populației
3. Certificat de rezidență emis de primăria locală
4. Certificat privind componența familiei - dacă pe acesta este înscrisă reședința titularilor
5. Certificat cumulativ privind reședința și alte drepturi
6. Permis de ședere
7. Carte de identitate pentru membrii corpului diplomatic și NATO ID CARD
8. Cărțile de identitate electronice

109

Jamaica

1. Permis de conducere
2. Permis de muncă
3. Carte de identitate (Elector Registration Identification Card)
4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

110

Japonia

1. Card de rezidență
2. Certificat de rezidență
3. Certificat de atestare a rezidenței
4. Viză aplicată în pașaport

111

Kazahstan

1. Permis de ședere
2. Certificat de rezidență eliberat de primăria locală
3. Carte de migrațiune
4. Atestat de înscriere în registrul de populație
5. Permis de muncă

112

Kenya

1. Carte de identitate pentru străini
2. Viză de reședință aplicată în pașaport

113

Kiribati

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

114

Kuweit

1. Carte de identitate pentru străini
2. Viză de reședință aplicată în pașaport

115

Kârgâzstan

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

116

R.P.D. Laos

1. Permis de conducere și permis de conducere temporar
2. Viza tip I-B3_P-B3_LA-B2
3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

117

Lesotho

1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă

118

Letonia

1. Permis de ședere de tip card
2. Permis de ședere electronic de tip card
3. Permis de ședere permanentă
4. Permis de ședere de scurtă durată

119

Liban

1. Permis de ședere
2. Extras individual de stare civilă cu datele personale
3. Permisul de muncă
4. Dovada de rezidență eliberată de primării

120

Liberia

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

121

Libia

1. Carte de familie pentru persoanele căsătorite cu cetățeni libieni
2. Viză de reședință
3. Adeverință de reședință

122

Liechtenstein

1. Pentru persoanele care au și cetățenia statelor menționate:
a) pașaportul;
b) cartea de identitate.
2. Pentru străini:
a) permisele de ședere eliberate de autoritățile pentru migrație (L, B, C);
b) adeverințele eliberate de primăriile locului de reședință;
c) cardurile de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.

123

Lituania

1. Permis de ședere de tip card
2. Permis de ședere electronic de tip card
3. Permis de ședere permanentă
4. Permis de ședere de scurtă durată
5. Acreditare eliberată de Ministerul Afacerilor Externe lituanian sub formă de card pentru personalul diplomatic și tehnico-adminsitrativ al misiunii diplomatice și pentru angajații din Institutul European de Egalitate de Gen (Vilnius)

124

Luxemburg

1. Certificat de înregistrare pentru rezidență sub 5 ani (eliberat de către municipalitatea locului de reședință - primării/comune)
2. Permis de ședere permanentă pentru rezidențe mai mari de 5 ani (eliberat de către Direcția imigrări/Ministerul Afacerilor Externe local)

125

Macedonia de Nord

1. Carte de identitate pentru străini
2. Permis de ședere temporară sub forma unui card
3. Permis de ședere temporară sub forma unei vize aplicate în pașaport
4. Permis de ședere permanentă sub forma unui card

126

Madagascar

1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă

127

Malaysia

1. Carte de identitate pentru străini
2. Permis de ședere
3. Viză de lungă ședere
4. Viză de reședință
5. Colant aplicat în pașaport care atestă reședința temporară

128

Malawi

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

129

Maldive

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

130

Mali

1. Certificat de rezidență

131

Malta

1. Carte de reședință permanentă pentru cetățenii UE
2. Carte de reședință temporară pentru cetățenii UE

132

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

1. Colant/Ștampilă aplicat(ă) în pașaport care atestă reședința
2. Colant/Vinietă aplicat(ă) în pașaport privind dreptul de ședere
3. Certificat de înregistrare
4. Autorizație de muncă
5. Document care atestă reședința permanentă
6. Document care atestă înregistrarea la autoritățile locale privind confirmarea și stabilirea taxelor locale, respectiv adeverința de plată a impozitelor la autoritățile centrale sau locale
7. Permis de conducere
8. Document care conține numărul național de asigurare
9. Document care conține numărul de asigurare medicală
10. Contract de închiriere a locuinței înregistrat la autoritățile locale
11. Extras de cont bancar curent de la o bancă din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
12. Facturi de plată utilități în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Teritorii de peste mări

 

133

Anguilla

1. Ștampilă/Permis care atestă reședința
2. Ștampilă/Permis de muncă
3. Certificat de apartenență
4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

134

Bermuda

1. Permis de muncă
2. Certificat de reședință
3. Permis de intrare
4. Certificat eliberat unei persoane care aparține Insulelor Virgine
5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

135

Insulele Virgine

1. Permis de muncă
2. Certificat de reședință
3. Permis de intrare
4. Certificat eliberat unei persoane care aparține Insulelor Virgine
5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

136

Insulele Cayman

1. Permis de muncă
2. Certificat de reședință
3. Permis de intrare
4. Certificat eliberat unei persoane care aparține Insulelor Virgine
5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

137

Insulele Falkland

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

138

Gibraltar

1. Permis de ședere
2. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Gibraltar, contract de muncă, contract de închiriere
3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

139

Montserrat

1. Permis de ședere
2. Permis de muncă
3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

140

Insulele Pitcairn

1. Viză de lungă ședere
2. Permis de ședere
3. Autorizație de muncă
4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

141

Insulele Georgia de Sud și Sandwich de Sud

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

142

Insulele Turks și Caicos

1. Certificat emis de Turks și Caicos și Caicos Islander
2. Permis de ședere
3. Certificat de rezident permanent
4. Permis de muncă
5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

143

Teritoriul Antarctic Britanic

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Dependențele Coroanei Britanice

144

Guernsey

1. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Guernsey, contract de muncă, contract de închiriere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

145

Insula Man

1. Permis de muncă
2. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Insula Man, contract de închiriere
3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

146

Jersey

1. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Insula Jersey, contract de închiriere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

147

Maroc

1. Permis de ședere/carte de rezidență
2. Carte națională de identitate (pentru deținătorii de dublă cetățenie - română și marocană)
3. Carte de înregistrare (carte d'immatriculation)
4. Recipisă de depunere a cererii de obținere/reînnoire a cărții de înregistrare (echivalentul certificatului de înregistrare)

148

Mauritania

1. Carte de rezidență
2. Carte/Titlu de sejur
3. Carte de identitate (pentru deținătorii de dublă cetățenie - română și mauritaneză)

149

Mauritius

1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă

150

Mexic

1. Atestat de reședință temporară
2. Atestat de reședință permanentă
3. Document unic de migrare

151

Micronesia

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

152

Mongolia

1. Permis de ședere
2. Autorizație de muncă
3. Viză de muncă

153

Republica Moldova

1. Permis de ședere temporară

154

Monaco

1. Titlu de sejur
2. Permis de conducere

155

Mozambic

1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă

156

Muntenegru

1. Permisul de ședere temporară
2. Permisul de ședere temporară și muncă
3. Permisul de ședere permanentă
4. Cartea de identitate pentru străini (pentru șederea permanentă)

157

RU Myanmar

1. Permis de conducere
2. Viză - un an
3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

158

Namibia

1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă

159

Nauru

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

160

Nepal

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

161

Nicaragua

1. Documentele de reședință emise de către autoritățile locale
2. Conform pct. 1 și 2 din notă

162

Niger

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

163

Nigeria

1. Permis de ședere

164

Niue

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

165

Norvegia

1. Certificat de înregistrare a domiciliului (Bostedattest)
2. Certificat de înregistrare a reședinței pentru cetățenii SEE (Registreringsbevis for E
-borgere)
3. Certificat de înregistrare a reședinței permanente pentru cetățenii SEE (Varig Oppholdsbevis for E
-borgere)
4. Viză tip permis de ședere permanentă (Permanent oppholdstillatelse)
5. Permis de conducere norvegian (FΦrerkort), cu mențiunea că documentul atestă reședința în Norvegia numai dacă titularul deține un pașaport românesc valabil cu menționarea domiciliului în străinătate și nu poate prezenta documentele menționate la punctele de la 1 la 4 sau pașaport norvegian valid, emis pe numele său.

166

Noua Zeelandă

1. Viză de rezidență sub forma unui colant aplicat în pașaport
2. Permis de conducere
3. Card de asigurare socială și medicală și de protecție socială, care include adresa de reședință a posesorului și numărul de referință al persoanei
4. Notificare a autorităților/administrației pentru taxe/impozite
5. Contract de închiriere a locuinței
6. Factură de plată a utilităților
7. Extract bancar care să includă și adresa persoanei
8. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)

167

Tokelau

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

168

Olanda

1. Permis de ședere (Verblijfstitel sau Verblifskaart)
2. Card eliberat de Ministerul olandez al Afacerilor Externe pentru persoanele cu statut privilegiat (Identiteitbewijs geprivilegieerden - Ministerie van Buitenlandse Zaken)
3. Extras internațional al înregistrării persoanelor în registrul populației eliberat de primărie (Publiekszaken, Extract from the register of population)
4. Extras (Uittreksel) înregistrare la primărie și obținere cod numeric propriu burgerservicenummer (BSN) (documentele conțin și specificarea adresei de reședință, woonadres, adresgegevens, verblijfplaats)
5. Pașaport sau carte de identitate olandeze, numai împreună cu documentul românesc valabil solicitat pentru exercitarea votului
6. Permis de conducere valabil, eliberat de autoritățile olandeze (Rijbewijs)
7. Poliță de asigurare de sănătate, națională, valabilă pentru anul în curs, emisă de o firmă de asigurare olandeză (Polis Verzekering)
8. Card de student, eliberat de universități din Olanda, valabil pentru anul în curs (Studentenkaart, Student card)
9. Abonament de transport, personalizat (cu fotografie) valabil pentru anul în curs (Persoonlijke OV chipkaart)

Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Olandei

169

Aruba

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze

170

Curacao

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze

171

Sint Maarten

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze

172

Bonaire

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze

173

Saba

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze

174

St. Eustatius

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze

175

Sultanatul Oman

1. Card de rezidență
2. Viză aplicată în pașaport

176

Palau

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

177

Palestina

1. Viză de lungă ședere acordată cetățenilor străini căsătoriți cu cetățeni palestinieni

178

Pakistan

1. Card pentru persoane de origine pakistaneză

179

Papua Noua Guinee

1. Permis de rezidență permanentă
2. Viză de lucru cu multiple intrări

180

Panama

1. Carte de identitate pentru străini

181

Paraguay

1. Document național de identitate (pentru persoane care dețin dublă cetățenie)
2. Document național de identitate pentru străini (pentru persoane care dețin numai cetățenia străină)
3. Adeverință privind rezidența temporară

182

Peru

1. Carte de identitate pentru străini
2. Carnet de străin

183

Polonia

1. Adeverință privind înregistrarea șederii cetățeanului UE
2. Document care confirmă dreptul de ședere definitivă

184

Portugalia

1. Permis de reședință permanentă
2. Titlu de reședință
3. Certificat de cetățean european
4. Cetățenii români cu dublă cetățenie pot prezenta documentele de identitate eliberate de autoritățile locale (carte de identitate, pașaport, permis de conducere etc.) pentru a face dovada rezidenței pe teritoriul Republicii Portugheze.

185

Qatar

1. Carte de identitate pentru străini
2. Colant privind reședința

186

Republica Populară Democrată Coreeană

1. Permis de reședință

187

Republica Coreea

1. Card de înregistrare pentru străini
2. Certificat de înregistrare pentru străini
3. Viză care atestă șederea legală

188

Federația Rusă

1. Permis de ședere pentru cetățenii străini
2. Permis de reședință temporară pentru cetățenii străini
3. Ștampilă aplicată în pașaport cu menționarea adresei de domiciliu și/sau a termenului de ședere
4. Viză de lungă ședere
5. Talon separat de viză de lungă ședere

189

Rwanda

1. Viză aplicată în pașaport

190

Regatul Eswatini

1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă

191

Samoa

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

192

San Marino

1. Carte de identitate pentru străini
2. Permis de reședință
3. Permis de ședere
4. Permis de ședere special
5. Carte verde
6. Permis de muncă
7. Certificat de înscriere sau de rezidență

193

Saint Kitts și Nevis

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

194

Saint Vincent și Grenadine

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

195

Saint Lucia

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

196

Sao Tome și Principe

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

197

Seychelles

1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă

198

Serbia

1. Carte de identitate pentru străini
2. Permis de ședere permanentă aplicat în pașaport sub forma unui colant de viză
3. Viză de ședere temporară aplicată în pașaport
4. Adeverință care atestă adresa de domiciliu
5. Permis de ședere kosovar

199

Senegal

1. Permis de ședere
2. Viză de lungă ședere
3. Autorizație de ședere

200

Sfântul Scaun

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

201

Sierra Leone

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

202

Singapore

1. Carte de identitate pentru rezidenți permanenți (National Registration Identity Card, NRIC)
2. Permis de angajat "Employment Pass"
3. Permis pentru antreprenori "Entre Pass"
4. Permis de angajat personalizat "Personalised Employment Pass"
5. Permis de muncă tip "S Pass"
6. Permis de muncă pentru lucrători străini "Work Permit for Foreign Worker"
7. Permis de muncă pentru lucrători domestici "Work permit for foreign domestic worker"
8. Permis de muncă pentru persoane care lucrează în localuri de divertisment "Work permit for performing artists"
9. Permis de angajat pentru stagiar "Training Employment Pass"
10. Permis de muncă tip "Work Holiday Pass"
11. Permis de muncă pentru stagiar "Training work permit"
12. Permis de muncă tip "Miscellaneous work pass"
13. Permis pentru studenți "Student Pass"
14. Permis de aparținător "Dependant's pass"
15. Permis de vizită pe termen lung "Long term visit pass"
16. Permis diplomatic "Diplomatic Pass"

203

Siria

1. Document de reședință
2. Permis de ședere
3. Viză de reședință aplicată în pașaport
4. Permis de muncă

204

Slovacia

1. Carte de identitate pentru străini
2. Permis de reședință permanentă
3. Adeverință de domiciliu

205

Slovenia

1. Permis de ședere sub formă de carnet
2. Permis de ședere permanentă sub formă de card
3. Permis de ședere temporară sub formă de card
4. Permis de ședere sub formă de viză
5. Certificat de înregistrare a cetățeanului UE
6. Adeverință de domiciliu

206

Somalia

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

207

Spania

1. Certificat de înregistrare ca cetățean comunitar
2. Adeverință de înregistrare în Registrul municipal
3. Permis de conducere
4. Card de sănătate
5. Carnet de elev/student
6. Documente care conțin NIE/numărul de identificare al străinului, respectiv:

a) carte de muncă,

b) certificat de persoană în căutarea unui loc de muncă,

c) certificat de înscriere la asigurările sociale.

208

Sri Lanka

1. Viză de lungă ședere aplicată în pașaport

209

Statele Unite ale Americii (SUA)

1. Permis de reședință permanentă
2. Permis de muncă
3. Viză aplicată în pașaport
4. Formular I-797 sau I-797A
5. Permis de conducere
6. ID-card

 

Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea SUA

210

Guam

1. Permis de conducere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

211

Insulele Mariane de Nord

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

212

Insulele Virgine

1. Permis de conducere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

213

Puerto Rico

1. Permis de conducere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

214

Samoa Americană

1. Permis de conducere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

215

Sudan

1. Permis de ședere
2. Permis pentru străinii de origine sudaneză
3. Viză care atestă dreptul de ședere aplicată în pașaport

216

Sudanul de Sud

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

217

Suedia

1. Orice act emis de Agenția de Taxe (Skatteverket), indiferent de forma și titlul acestuia, prin care se demonstrează că titularul este înregistrat ca rezident în Suedia, respectiv deține un număr personal suedez
2. Permis de conducere emis de autoritățile suedeze (deținerea unui permis de conducere emis de autoritățile statului de reședință pentru toate cazurile în care se recomandă folosirea permisului de conducere)
3. Adeverință de înregistrare la Agenția pentru Ocuparea în Muncă, împreună cu adeverință de deținere a unui număr de coordonare suedez eliberat de Agenția de Taxe
4. Document emis de universitatea la care studiază - pentru studenții care nu sunt înregistrați ca rezidenți și se află la studii pentru o perioadă mai mare de 3 luni și mai mică sau egală cu 12 luni

218

Suriname

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

219

Tadjikistan

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

220

Tanzania

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

221

Thailanda

1. Pașaport special eliberat cetățenilor străini
2. Permis de ședere având forma unei vize aplicate în pașaport
3. Permis de muncă
4. Permis de conducere

222

Timorul de Est

1. Permis de ședere permanentă
2. Viză de lucru

223

Togo

1. Permis de rezidență

224

Tonga

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

225

Trinidad și Tobago

1. Certificat de înregistrare a șederii

226

Tunisia

1. Permis de ședere
2. Viză aplicată în pașaport

227

Turcia

1. Permis de ședere
2. Permis de muncă

228

Turkmenistan

1. Adeverință eliberată de Serviciul pentru Migrație care confirmă dreptul de ședere
2. Permis de ședere
3. Viză de lungă ședere aplicată în pașaport

229

Tuvalu

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

230

Ucraina

1. Permis de ședere temporară
2. Permis de ședere permanentă
3. Viză de lungă ședere

231

Uganda

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

232

Ungaria

1. Card de domiciliu
2. Card de înregistrare pentru cetățenii SEE
3. Permis de ședere permanentă
4. Permis de ședere
5. Adeverință de stabilire a domiciliului
6. Carte de identitate

233

Uruguay

1. Carte de identitate pentru străini
2. Carte de identitate provizorie

234

Uzbekistan

1. Drept de ședere permanentă sub formă de viză aplicată în pașaport
2. Drept de ședere temporară sub formă de viză aplicată în pașaport însoțit de un document care atestă adresa la care este înregistrată persoana

235

Vanuatu

1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

236

Venezuela

1. Carte de identitate pentru străini
2. Viză de lungă ședere
3. Dovadă privind domiciliul sau înregistrarea în Registrul unic de informare fiscală (RIF)

237

Vietnam

1. Permis de ședere temporară
2. Permis de ședere permanentă
3. Viză aplicată în pașaport

238

Yemen

1. Viză aplicată în pașaport

239

Zambia

1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă

240

Zimbabwe

1. Permis de rezidență
2. Viză aplicată în pașaport
3. Permis de ședere temporară
4. Permis de ședere permanentă
5. Permis de muncă temporar