MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 708         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 28 august 2019

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

21. - Ordonanţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

 

22. - Ordonanţă privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013

 

621. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 34/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.

 

623. - Hotărāre privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - 2019 şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019

 

635. - Hotărāre privind aplicarea mobilităţii domnului Rujan Ion-Cristinel din funcţia publică de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului īn funcţia publică de prefect al judeţului Gorj

 

636. - Hotărāre privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către doamna Iosub Valentina

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.806. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată reprezentānd contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

774. - Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANŢĂ

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 1 pct. XII din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă.

 

Articol unic.-Termenul prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 660 din 30 iulie 2018, se prorogă pānă la data de 1 ianuarie 2021.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile-Daniel Suciu

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ştefan-Radu Oprea

Ministrul educaţiei naţionale, interimar,

Valer-Daniel Breaz

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Marius-Constantin Budăi

 

Bucureşti, 27 august 2019.

Nr. 21.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANŢĂ

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 1 pct. IV din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013, denumit īn continuare Regulamentul.

Art. 2. - Se desemnează Serviciul public de ocupare al forţei de muncă din Romānia, respectiv Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă īmpreună cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, ca membri ai reţelei europene de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES).

Art. 3. - Īn calitate de membri EURES, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti īndeplinesc toate obligaţiile prevăzute de Regulament, precum şi criteriile minime comune stabilite īn anexa I la Regulament.

Art. 4. - (1) Persoanele juridice de drept privat din Romānia care solicită să devină membri EURES sunt admise īn această calitate dacă īndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Regulament, criteriile minime comune stabilite īn anexa I la Regulament, precum şi următoarele cerinţe:

a) au sediul, sunt īnregistrate şi īşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Romāniei, au desfăşurat activitate cel puţin 2 ani īnainte de depunerea cererii de admitere ca membri EURES, au prevăzut ca obiect principal de activitate „Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă”, cod CAEN 7810, sau „Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului”, cod CAEN 7820, şi sunt īnregistrate la inspectoratul teritorial de muncă īn a cărui rază īşi au sediul ca agenţi de plasare a forţei de muncă īn străinătate sau ca furnizori de servicii specializate de plasare a forţei de muncă, īn condiţiile prevăzute de Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor romāni care lucrează īn străinătate, republicată, sau sunt acreditate ca furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, īn condicile prevăzute de Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ori sunt acreditate ca agenţi de muncă temporară, īn condiţiile prevăzute de Hotărārea Guvernului nr. 1.256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;

b) dispun de condiţiile şi dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, respectiv de spaţiu, personal şi echipamente;

c) deţin un site web/portal ori instrumente de tip self-service sau altele asemenea, prin care persoanele aflate īn căutarea unui loc de muncă şi angajatorii au acces la serviciile oferite şi asigură īn mod vizibil interoperabilitatea cu portalul EURES, prin intermediul unei legături postate pe site-ul web/portalul administrat;

d) dispun de baze de date privind cererile şi ofertele de locuri de muncă īn străinătate, ucenicie şi stagiu, după caz, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi īn evidenţa lor, comunicate Biroului Naţional de Coordonare EURES din statul de provenienţă;

e) furnizează īn mod gratuit persoanelor aflate īn căutarea unui loc de muncă, angajatorilor şi/sau lucrătorilor toate serviciile EURES prevăzute de Regulament;

f) fac dovada īndeplinirii obligaţiilor de plată datorate potrivit legii;

g) fac dovada că nu se află īn situaţia de insolvenţă, īn procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, nu au suspendate activităţile prin care asigură acordarea serviciilor EURES sau nu au restricţii asupra acestora;

h) fac dovada că nu au fost sancţionate contravenţional īn ultimii 2 ani pentru īncălcarea prevederilor legale referitoare la medierea forţei de muncă;

i) fac dovada că au īncadraţi cel puţin 2 salariaţi cu contract individual de muncă cu normă īntreagă, calificaţi īn domeniul resurselor umane şi care cunosc cel puţin o limbă străină de circulaţie europeană;

j) personalul implicat īn managementul, coordonarea şi furnizarea de servicii EURES este disponibil pentru a fi calificat şi instruit pentru īndeplinirea sarcinilor ce derivă din calitatea de membru EURES.

(2) Persoanele juridice de drept privat care funcţionează legal īn celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau īn Confederaţia Elveţiană, care solicită să devină membri EURES, sunt admise īn această calitate dacă īndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Regulament, precum şi criteriile minime comune stabilite īn anexa I la Regulament.

Art. 5. - (1) Persoanele juridice de drept privat din Romānia care solicită să devină parteneri EURES sunt admise īn această calitate dacă īndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Regulament, criteriile minime comune stabilite īn anexa I la Regulament, precum şi următoarele cerinţe:

a) au sediul, sunt īnregistrate şi īşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Romāniei, au desfăşurat activitate cel puţin 2 ani īnainte de depunerea cererii de admitere ca parteneri EURES;

b) dispun de condiţiile şi dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii corespunzătoare sarcinii pe care o īndeplinesc potrivit art. 12 alin. (2) din Regulament, respectiv de spaţiu, personal şi echipamente;

c) deţin un site web/portal ori instrumente de tip self-service sau altele asemenea, prin care persoanele aflate īn căutarea unui loc de muncă sau/şi angajatorii au acces la serviciile oferite şi asigură īn mod vizibil interoperabilitatea cu portalul EURES, prin intermediul unei legături postate pe site-ul web/portalul administrat;

d) dispun, īn situaţia īn care īndeplinesc una din sarcinile prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a) şi b) din Regulament, de baze de date privind cererile şi ofertele de locuri de muncă īn străinătate, ucenicie şi stagiu, după caz, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi īn evidenţa lor, comunicate Biroului Naţional de Coordonare EURES din statul de provenienţă;

e) furnizează īn mod gratuit persoanelor aflate īn căutarea unui loc de muncă, angajatorilor sau/şi lucrătorilor serviciile EURES corespunzătoare sarcinii pe care o īndeplinesc potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Regulament;

f) fac dovada īndeplinirii obligaţiilor de plată datorate potrivit legii;

g) fac dovada cā nu se află īn situaţia de insolvenţă, īn procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială.

(2) Persoanele juridice de drept privat, care funcţionează legal īn celelalte state membre ale Uniunii Europene ale Spaţiului Economic European sau īn Confederaţia Elveţiană, care solicită să devină parteneri EURES, sunt admise īn această calitate dacă īndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Regulament, precum şi criteriile minime comune stabilite īn anexa I la Regulament.

Art. 6. - Persoanele juridice de drept public, precum şi persoanele juridice de drept privat constituite īn temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită să devină parteneri EURES, sunt admise īn această calitate dacă īndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Regulament, criteriile minime comune stabilite īn anexa I la Regulament, precum şi următoarele cerinţe:

a) au sediul, sunt īnregistrate şi īşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Romāniei, au desfăşurat activitate cel puţin 2 ani īnainte de depunerea cererii de admitere ca parteneri EURES;

b) dispun de condiţiile şi dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii corespunzătoare sarcinii pe care o īndeplinesc potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Regulament, respectiv de spaţiu, personal şi echipamente;

c) deţin un site web/portal ori instrumente de tip self-service sau altele asemenea, prin care persoanele aflate īn căutarea unui loc de muncă sau/şi angajatorii au acces la serviciile oferite, şi asigură īn mod vizibil interoperabilitatea cu portalul EURES, prin intermediul unei legături postate pe site-ul web/portalul administrat;

d) dispun, īn situaţia īn care īndeplinesc una din sarcinile prevăzute de art. 12 alin. (2) lit. a) şi b) din Regulament, de baze de date privind cererile şi ofertele de locuri de muncă īn străinătate, ucenicie şi stagiu, după caz, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi īn evidenţa lor, comunicate Biroului Naţional de Coordonare EURES din statul de provenienţă;

e) furnizează īn mod gratuit persoanelor aflate īn căutarea unui loc de muncă, angajatorilor sau/şi lucrătorilor serviciile EURES corespunzătoare sarcinii pe care o īndeplinesc potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Regulament;

f) fac dovada īndeplinirii obligaţiilor de plată datorate potrivit legii.

Art. 7. - (1) īn vederea admiterii ca membri sau parteneri EURES, persoanele juridice de drept privat sau persoanele juridice de drept public depun la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă o cerere, īntocmită conform modelului prevăzut īn anexa nr. 1.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este īnsoţită de documentele prevăzute īn anexa nr. 2.

Art. 8. - (1) Pe baza documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) depuse sau transmise, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin Direcţia Coordonare a Reţelei Naţionale EURES, acorduri şi relaţii internaţionale, evaluează īndeplinirea de către persoana juridică solicitantă a tuturor condiţiilor prevăzute de Regulament, a criteriilor minime comune stabilite īn anexa I la Regulament, precum şi a cerinţelor stabilite pentru admiterea ca membri sau parteneri EURES şi soluţionează cererea īn termen de 30 de zile lucrătoare de la data īnregistrării acesteia.

(2) īn situaţia īn care documentaţia prevăzută la alin. (1) nu este completă, persoana juridică solicitantă este informată īn cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare īn termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării informării.

Art. 9. - Soluţionarea cererii depuse īn vederea admiterii ca membru sau partener EURES se efectuează pe baza unui referat motivat īntocmit de Direcţia Coordonare a Reţelei Naţionale EURES, acorduri şi relaţii internaţionale, denumită īn continuare Direcţia, şi aprobat de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se comunică persoanei solicitante īn termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării.

Art. 10, - (1) īn situaţia īn care īn urma evaluării realizate conform art. 8 alin. (1) se constată īndeplinirea de către persoana juridică solicitantă a tuturor condiţiilor prevăzute de Regulament, a criteriilor minime comune stabilite īn anexa I la Regulament, precum şi a cerinţelor stabilite pentru admiterea ca membri sau parteneri EURES, referatul prevăzut la art. 9 conţine propunerea de admitere a persoanei solicitante ca membru sau, după caz, ca partener EURES.

(2) īn situaţia īn care īn urma evaluării realizate conform art. 8 alin. (1) se constată neīndeplinirea de către persoana juridică solicitantă a tuturor condiţiilor prevăzute de Regulament, a criteriilor minime comune stabilite īn anexa I ia Regulament, precum şi a cerinţelor stabilite pentru admiterea ca membri sau parteneri EURES, referatul prevăzut la art. 9 conţine propunerea motivată de respingere a cererii depuse de persoana solicitantă īn cauză īn vederea admiterii ca membru sau partener EURES.

Art. 11. - (1) Evidenţa persoanelor juridice de drept privat, precum şi a persoanelor juridice de drept public admise ca membri şi parteneri EURES se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin Direcţie.

(2) Datele din cuprinsul evidenţei prevăzute la alin. (1) se fac publice pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Art. 12. - Persoanele juridice de drept privat, precum şi persoanele juridice de drept public admise ca membri şi parteneri EURES au următoarele obligaţii:

a) să asigure respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de Regulament şi de prezenta ordonanţă;

b) să asigure īndeplinirea criteriilor minime comune stabilite īn anexa I la Regulament, precum şi a cerinţelor stabilite pentru admiterea ca membri sau parteneri EURES;

c) să asigure īndeplinirea sarcinilor asumate īn acest sens, potrivit prezentei ordonanţe, ca membri sau parteneri EURES;

d) să informeze Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu privire la schimbările īn urma cărora respectarea condiţiilor prevăzute la lit. a) şi īndeplinirea criteriilor, cerinţelor şi sarcinilor prevăzute la lit. b) şi c) nu mai sunt īndeplinite, īn maximum 10 zile calendaristice de la data producerii acestora;

e) să comunice Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, īn condiţiile legii, toate datele şi informaţiile necesare acestei instituţii pentru īndeplinirea atribuţiilor sale legale;

f) să aplice măsurile tehnice şi organizatorice prevăzute de legislaţia uniunii europene şi naţională īn vigoare īn materia protecţiei persoanelor fizice īn ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum şi pentru protejarea respectivelor date īmpotriva furtului, pierderii sau accesului neautorizat.

Art. 13. - (1) Verificarea conformării membrilor şi partenerilor EURES cu legislaţia aplicabilă se realizează de către personalul din cadrul Direcţiei cu atribuţii īn acest sens stabilite prin fişa postului, pe baza documentelor prevăzute īn anexa nr. 2.

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) are ca scop constatarea īndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 12 şi poate fi efectuată periodic sau ca urmare a īnregistrării unor sesizări cu privire la neīndeplinirea respectivelor obligaţii.

Art. 14. - Calitatea de membru sau partener EURES īncetează īn situaţia īn care se constată de către personalul din cadrul Direcţiei cu atribuţii privind verificarea conformării cu legislaţia aplicabilă nerespectarea de către persoanele juridice de drept privat sau public deţinānd această calitate a obligaţiilor prevăzute la art. 12.

Art. 15. - (1) īn cazul prevăzut la art. 14, personalul din cadrul Direcţiei cu atribuţii privind verificarea conformării cu legislaţia aplicabilă īntocmeşte un referat prin care supune aprobării preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă īncetarea calităţii de membru sau partener EURES pentru persoanele juridice de drept privat sau public īn cauză.

(2) Referatul prevăzut la alin. (1) se comunică persoanei juridice de drept privat sau public īn cauză īn termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării.

(3) īncetarea calităţii de membru sau partener EURES are loc īn termen de 30 de zile de la data comunicării referatului prevăzut la alin. (1), īn măsura īn care persoanele juridice de drept privat sau public īn cauză nu fac dovada remedierii deficienţelor constatate īn ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 12.

(4) Īn perioada prevăzută la alin. (3), calitatea de membru sau partener EURES este suspendată.

Art. 16. - Calitatea de membru sau de partener EURES īncetează de drept la data īnregistrării la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a notificării formulate īn acest sens de către persoanele juridice de drept privat sau public, după caz, deţinānd această calitate.

Art. 17. - (1) Contestaţia īmpotriva referatului prevăzut la art. 9 sau, după caz a referatului prevăzut la art. 15 alin. (1) se depune la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă īn termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia, sub sancţiunea decăderii.

(2) Contestaţia prevăzută la alin. (1) este calea administrativă de atac prin care se solicită Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, īn calitate de autoritate publică emitentă, reexaminarea referatului contestat, īn sensul revocării sau modificării acestuia.

(3) Contestaţia se formulează īn scris şi va cuprinde:

a) datele de identificare ale contestatorului;

b) obiectul acesteia;

c) motivele de fapt şi de drept;

d) dovezile pe care se īntemeiază;

e) semnătura reprezentantului legal al contestatorului.

(4) Persoanele juridice de drept privat sau public nemulţumite de răspunsul primit īn urma soluţionării contestaţiei formulate potrivit alin. (1) se pot adresa instanţei de contencios competente, īn condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul afacerilor externe,

Ramona-Nicole Mănescu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Melania Gabriela Ciot,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 august 2019.

Nr. 22.

 

ANEXA Nr. 1

 

Către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

CERERE

pentru admiterea ca membru/partener EURES

 

Īn temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013, denumit īn continuare Regulamentul şi al art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013, denumită īn continuare Ordonanţa, persoana juridică ......................................................, avānd sediul īn  ......................................................, str. ......................................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul  ......................................................, reprezentată prin doamna/domnul  ......................................................, solicită aprobarea admiterii ca  ...................................................... EURES.

Prin prezenta ne angajăm ca īn calitate de  ...................................................... EURES:*)

 să īndeplinim toate obligaţiile care le revin membrilor EURES īn temeiul Regulamentului, inclusiv toate sarcinile prevăzute la art. 12 alin, (2) lit. a), b) şi c) din Regulament;

 să īndeplinim toate cerinţele care le revin partenerilor EURES īn temeiul Regulamentului şi cel puţin una dintre sarcinile prevăzute la art. 12 alin, (2) din Regulament, respectiv sarcina prevăzută la:

 lit. a)

 lit. b)

 lit. c)

La prezenta cerere anexăm documentaţia completă prevăzută īn anexa nr. 2 la ordonanţă.

 

Data

Semnătura


*) Se bifează cu „x” căsuţele corespunzătoare solicitării.

 

ANEXA Nr. 2

 

Documentele necesare īn vederea admiterii ca membri sau parteneri EURES

 

A. Documentele care se depun de către persoanele juridice de drept privat din Romānia membri EURES:

a) actul de īnregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, īn copie certificată pentru conformitate cu originalul;

b) documente care atestă desfăşurarea activităţii pe o perioadă de cel puţin 2 ani īnainte de depunerea cererii de admitere ca membri EURES;

c) actul constitutiv, din care să rezulte obiectul principal de activitate „Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de munc㔠cod CAEN 7810 sau „Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului” cod CAEN 7820, īn copie certificată pentru conformitate cu originalul;

d) dovada īnregistrării la inspectoratul teritorial de muncă, ca agenţi de plasare a forţei de muncă īn străinătate sau ca furnizori de servicii specializate de plasare a forţei de muncă, īn copie certificată pentru conformitate cu originalul;

e) certificat de acreditare ca furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, eliberat de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, īn copie certificată pentru conformitate cu originalul;

f) autorizaţia de funcţionare ca agenţi de muncă temporară eliberată de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, īn copie certificată pentru conformitate cu originalul;

g) documente care atestă situaţia juridică a spaţiului īn care urmează să īşi desfăşoare activitatea, īn copie certificată pentru conformitate cu originalul;

h) declaraţie care conţine informaţii privind asigurarea resurselor umane necesare pentru desfăşurarea activităţii, inclusiv cu privire la disponibilitatea personalului implicat īn managementul, coordonarea şi furnizarea de servicii EURES pentru a fi calificat şi instruit pentru īndeplinirea sarcinilor ce derivă din calitatea de membru EURES, baza materială, respectiv dotările specifice, echipamentul tehnic şi alte mijloace fixe pe care le va utiliza īn realizarea activităţii, inclusiv cu privire la: site-ul web/portalul/instrumentele de tip self-service sau altele asemenea, necesar/e a fi deţinute, precum şi baza de date privind cererile şi ofertele de locuri de muncă īn străinătate, ucenicie şi stagiu, după caz, care să conţină informaţii referitoare !a condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi īn evidenţa lor şi serviciile necesar a fi furnizate potrivit Regulamentului, īn calitate de membrii EURES, īn mod gratuit persoanelor aflate īn căutarea unui loc de munca, angajatorilor sau/şi lucrătorilor;

i) certificat de cazier fiscal īn copie certificată pentru conformitate cu originalul;

j) acte doveditoare care să ateste că persoana juridică de drept privat solicitantă nu se află īn situaţia de insolvenţă, īn procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială şi că nu are activităţile prin care asigură acordarea serviciilor EURES suspendate sau restricţii asupra acestora, īn copie certificată pentru conformitate cu originalul;

k) adeverinţă emisă de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz, care să ateste că nu au fost sancţionate contravenţional īn ultimii 2 ani pentru īncălcarea prevederilor legale referitoare la medierea forţei de muncă;

l) contractele individuale de muncă īncheiate cu cel puţin 2 salariaţi calificaţi īn domeniul resurselor umane şi care să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie europeană, īn copie certificată pentru conformitate cu originalul.

B. Documentele care se depun de către persoanele juridice de drept privat care funcţionează legal īn celelalte state membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană şi care solicită să devină membri EURES:

a) orice document prin care se face dovada īnregistrării īn unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană īnsoţit de o traducere necertificată īn limba romānă;

b) orice documente emise īn statul de provenienţă care atestă īndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de Regulament, precum şi a criteriilor minime comune stabilite īn anexa I - Criterii minime comune la Regulament, īnsoţite de o traducere necertificată īn limba romānă,

C. Documentele care se depun de către persoanele juridice de drept privat din Romānia care solicită să devină parteneri EURES:

a) actul de īnregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, īn copie certificată pentru conformitate cu originalul;

b) documente care atestă desfăşurarea activităţii pe o perioadă de cel puţin 2 ani īnainte de depunerea cererii de admitere ca membri EURES;

c) documente care atestă situaţia juridică a spaţiului īn care urmează să īşi desfăşoare activitatea, īn copie certificată pentru conformitate cu originalul;

d) declaraţie care conţine informaţii privind baza materială, respectiv dotările specifice, echipamentul tehnic şi alte mijloace fixe pe care le va utiliza īn realizarea activităţii, inclusiv cu privire la site-ul web/portalul/instrumentele de tip self-service sau altele asemenea, prin care persoanele aflate īn căutarea unui loc de muncă sau/şi angajatorii pot avea acces la serviciile oferite, īn situaţia īn care se angajează să īndeplinească una dintre sarcinile prevăzute de art. 12 alin. (2) lit. a) şi b) din Regulament, baza de date privind cererile şi ofertele de locuri de muncă īn străinătate, ucenicie şi stagiu, după caz, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi īn evidenţa lor, comunicate Biroului Naţional de Coordonare EURES din statul de provenienţă şi serviciile EURES corespunzătoare sarcinii pe care se angajează să o īndeplinească potrivit art. 12 alin. (2) din Regulament;

e) certificat de cazier fiscal īn copie certificată pentru conformitate cu originalul;

f) acte doveditoare care să ateste că persoana juridică de drept privat solicitantă nu se află īn situaţia de insoivenţă, īn procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, īn copie certificată pentru conformitate cu originalul.

D. Documentele care se depun de către persoanele juridice de drept privat care funcţionează legal īn celelalte state membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană, care solicită să devină parteneri EURES:

a) orice document prin care se face dovada īnregistrării īn unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană īnsoţit de o traducere necertificată īn limba romānă;

b) orice documente emise īn statui de provenienţă care atestă īndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de Regulament, precum şi a criteriilor minime comune stabilite īn anexa I - Criterii minime comune la Regulament, īnsoţite de o traducere necertificată īn limba romānă.

E. Documentele care se depun de către persoanele juridice de drept public, precum şi de către persoanele juridice de drept privat constituite īn temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită să devină parteneri EURES:

a) actele normative īn temeiul cărora sunt organizate şi funcţionează sau, după caz, certificatul de īnscriere īn Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

b) documente care atestă desfăşurarea activităţii pe o perioadă de ce! puţin 2 ani īnainte de depunerea cererii de admitere ca membri EURES;

c) documente care atestă situaţia juridică a spaţiului īn care urmează să īşi desfăşoare activitatea, īn copie certificată pentru conformitate cu originalul;

d) declaraţie care conţine informaţii privind baza materială, respectiv dotările specifice, echipamentul tehnic şi alte mijloace fixe pe care le va utiliza īn realizarea activităţii, inclusiv cu privire la site-ul web/portalul/instrumentele de tip self-service sau altele asemenea, prin care persoanele aflate īn căutarea unui loc de muncă sau/şi angajatorii pot avea acces la serviciile oferite, īn situaţia īn care se angajează să īndeplinească una dintre sarcinile prevăzute de art. 12 alin. (2) lit. a) şi b) din Regulament, baza de date privind cererile şi ofertele de locuri de muncă īn străinătate, ucenicie şi stagiu, după caz, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi īn evidenţa lor, comunicate Biroului Naţional de Coordonare EURES din statul de provenienţă şi serviciile EURES corespunzătoare sarcinii pe care se angajează să o īndeplinească potrivit art. 12 alin. (2) din Regulament;

e) certificat de cazier fiscal īn copie certificată pentru conformitate cu originalul.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 34/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. II alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea īn condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. VI din Legea nr. 49/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea īn condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Hotărārea Guvernului nr. 34/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 64 din 26 ianuarie 2012, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Īn sensul prezentei hotărāri, activităţile cu caracter specific prestate de CNCIR sunt activităţile de verificări tehnice īn utilizare şi verificări tehnice īn vederea autorizării la instalaţiile şi echipamentele prevăzute īn anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea īn condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

2 Articolul 5 se abrogă.

3. Anexele nr. 1 şi 2 se īnlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărāre.

Art. II. - Reducerile de pānă la 10% din tarifele aferente activităţilor prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S A. pentru serviciile de verificări tehnice īn utilizare la instalaţii şi echipamente, aplicate īn baza contractelor īncheiate anterior intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, rămān valabile pe īntreaga durată de valabilitate a acestora, īn acord cu clauzele contractuale.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Niculae Bădălău

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 august 2019.

Nr. 621.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 34/2012)

 

TARIFE

pentru verificări tehnice īn vederea autorizării funcţionării şi verificări tehnice īn utilizare pentru instalaţii/echipamente sub presiune şi de ridicat

 

Poz.

Instalaţia/Echipamentul supusă/supus verificării

Tariful de bază

(lei/verificare)

Verificarea documentaţiei tehnice 1.10)

RI

IP

IE

 

Instalaţii sub presiune clasice

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

1.

Cazan de abur sau de apă fierbinte, avānd suprafaţa de īncălzire (S) ori debitul (D; Q):

 

 

 

 

a) S ≤ 20 m2

150

185

185

-

b) 20 m2 < S ≤ 60 m2 sau D ≤ 30 t/h ori Q ≤ 10 Gcal/h

210

350

350

-

c) 60 m2 < S ≤ 150 m2 sau 30 t/h < D ≤ 50 t/h ori 10 Gcal/h < Q ≤ 25 Gcal/h

275

650

650

-

d) 50 t/h < D ≤ 120 t/h sau 25 Gcal/h < Q ≤ 50 Gcal/h

375

810

810

-

e) 120 t/h < D ≤ 420 t/h sau 50 Gcal/h < Q ≤ 100 Gcal/h

460

960

960

--

f) D > 420 t/h sau >100 Gcal/h

515

1125

1125

-

2.

Cazan de apă caldă şi de abur de joasă presiune, avānd puterea (P) sau debitul (Q):

 

 

 

 

a) 400 < P ≤ 2000 kW sau 0,6 t/h < Q ≤ 8,7 t/h

175

250

250

-

b) 2000 < P ≤ 5800 kW sau 0,6 t/h < Q ≤ 8,7 t/h

210

372

372

-

c) P > 5800 kW sau Q > 8,7 t/h

275

492

492

-

3.

Recipient stabil, cisternă, container sau butoi sub presiune, avānd capacitatea (V):

 

 

 

 

a) V ≤ 500 l

85

60

60

60

b) 500 l < V ≤ 1.500 l

150

150

150

135

c) 1.500 l < V ≤ 50.000 l

275

437

437

312

d) 50.000 l < V ≤ 100.000 l

375

562

562

437

e) V > 100.000 l

437

6501.2)

6501.2)

500

4.

Conducte cu fluide sub presiune, conducte de abur şi conducte de apă fierbinte

287

4371.3)

4371.4)

372

5.

a) Instalaţii de distribuţie GPL supraterane:

462

500

500

372

b) Instalaţii de distribuţie GPL subterane sau īngropate:

571

623

623

468

 

 

Instalaţii de ridicat clasice

Col. 1

Col. 2

6.

Mecanism de ridicat

 

 

a) vinciuri, trolii, electropalan fix, cricuri sau tirfoare

150

200

b) transpalete pietonale cu acţionare electrică

175

375

c) alte mecanisme de ridicat

175

375

7.

Elevator pentru vehicule

212

437

8.

Macara rotitoare, consolă, de perete sau pivotantă

225

375

9.

Electropalan pe grindă fixă

212

437

10.

Pod rulant de uz general, de turnare, de forjare sau similare, avānd

 

 

sarcina nominală (Sn):

 

 

a) Sn ≤ 5 t

337

750

b) 51 < Sn ≤ 12,5 t

337

810

c) 12,51 < Sn ≤ 25 t

337

875

d) 251 < Sn ≤ 50 t

337

1000

e) Sn > 50 t

462

1125

11.

Macara Derrick

525

1000

12.

Macara turn

585

1250

13.

Macara pe pneuri, automacarale, macara pe şenile, macara montată pe vagon de cale ferată, macara de īncărcare sau similare, avānd sarcina nominală (Sn):

 

 

a) Sn ≤ 50 t - cu braţ de lungime fixă

400

1250

b) 501 < Sn ≤ 100 t - cu braţ de lungime fixă

525

1830

c) 1001 < Sn ≤ 300 t - cu braţ cu lungime fixă

525

2020

d) Sn > 300 t - cu braţ cu lungime fixă

525

2270

e) Sn ≤ 50 t - cu braţ telescopic

400

1500

f) 501 < Sn ≤ 100 t - cu braţ telescopic

525

2200

g) 1001 < Sn ≤ 300 t - cu braţ telescopic

525

2260

h) Sn > 300 t - cu braţ telescopic

525

2380

14.

Macara portal sau semiportal şi macara portic ori semiportic, avānd sarcina nominală (Sn):

 

 

a) Sn £ 12,51 - pentru īncărcarea pe un cārlig

400

750

b) 12,51 < Sn £ 501 - pentru īncărcarea pe un cārlig

462

875

c) 501 < Sn 2S1501 - pentru īncărcarea pe un cārlig

462

1000

d) Sn > 1501 - pentru īncărcarea pe un cārlig

462

1125

e) Sn < 12,5 t - pentru īncărcarea pe două sau mai multe cārlige

400

930

f) 12,51 < Sn < 501 - pentru īncărcarea pe două sau mai multe cārlige

400

1125

g) 50 t < Sn < 150 t - pentru īncărcarea pe două sau mai multe cārlige

462

1250

h) Sn > 150 t - pentru īncărcarea pe două sau mai multe cārlige

462

1300

15.

Pod rulant stivuitor, translator stivuitor, electrostivuitor sau motostivuitor, avānd sarcina nominală (Sn):

 

 

a) Sn ≤ 51

275

435

b) 5 t < Sn ≤ 20 t

275

625

c) Sn > 20 t

400

750

16.

Maşina de ridicat de tip special

 

 

a) cu ataşament de furci

525

435

b) cu ataşament cārlig

 

1500

c) cu ataşament troliu

 

200

d) cu ataşament platformă (nacelă)

 

625

17.

Macara de construcţie specială sau care nu se īncadrează īn cele menţionate anterior, avānd sarcina nominală (Sn):

 

 

 

a) Sn ≤ 1001

400

1375

 

b) Sn > 100 t

650

1875

18.

Ascensor de persoane

 

 

a) cu uşi manuale sau semiautomate la palier

150

375

b) cu uşi automate la palier

212

437

c) cu acţionare Ward-Leonard, convertizoare de frecvenţă/tensiune sau hidraulică (indiferent de tipul uşilor)

275

500

19.

Ascensor de materiale sau de persoane şi materiale

275

500

20.

Ascensor pentru şantiere de construcţii sau cu schip

275

625

21.

Nacele şi platforme ridicătoare

212

625

22.

Teleferic de persoane cu cabină (telecabină)

1550,

plus cāte 350 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracţiune peste 250 m

2450,

plus cāte 475 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracţiune peste 250 m

 

 

Instalaţii de ridicat

Col. 1

Col. 2

23.

Teleferic de persoane cu vehicule tip gondolă sau decuplabile

725,

plus cāte 237 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracţiune peste 250 m

1515,

plus cāte 350 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracţiune peste 250 m

24.

Teleschi sau telescaun

375,

plus cāte 125 lei pentru fiecare 500 m peste 1 km sau fracţiune peste 250 m

700,

plus cāte 187 lei pentru fiecare 500 m peste 1 km sau fracţiune peste 250 m

 

25.

Teleferic de materiale

725,

plus cāte 237 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracţiune peste 250 m

1515,

plus cāte 350 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fracţiune peste 250 m

26.

Instalaţie de ridicat pe plan īnclinat de persoane, de materiale sau combinaţie

262,

plus cāte 80 lei pentru fiecare 100 m peste 100 m sau fracţiune peste 50 m

475,

plus cāte 155 lei pentru fiecare 100 m peste 100 m sau fracţiune peste 50 m

27.

Ascensoare de construcţie specială pentru materiale

275

500

28.

Trape de scenă, trape de decoruri şi instalaţii de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole

275

437

29.

Scări şi trotuare rulante

275

500

 

 

Echipamente/Instalaţii utilizate īn domeniul activităţilor de agrement

 

 

30.

Echipamente/Instalaţii destinate copiilor

 

 

a) Echipamente/Instalaţii avānd capacitatea de pānă la două persoane

150

375

b) Echipamente/Instalaţii avānd capacitatea de peste două persoane

275

625

31.

Echipamente/Instalaţii destinate copiilor īnsoţiţi de adulţi

 

 

a) Echipamente/Instalaţii avānd capacitatea de pānă la două persoane

275

687

b) Echipamente/Instalaţii avānd capacitatea de peste două persoane

400

1250

32.

Echipamente/Instalaţii destinate adulţilor

 

 

a) Echipamente/Instalaţii avānd capacitatea de pānă la două persoane

462

1625

b) Echipamente/Instalaţii avānd capacitatea de peste două persoane

650

2125

 

 

Echipamente/Instalaţii utilizate īn domeniul nuclear

Sisteme şi componente care reţin presiunea din instalaţiile nucleare

Poz.

Instalaţia/Echipamentul supusă/supus verificării

Tariful de bază

(lei/verificare)

Verificarea documentaţiei tehnice şi a condiţiilor de instalare1.10)

RI

IP

33.

Pompe, avānd diametrul de refulare (D):

 

 

 

a) D ≤ 50 mm (2 inch)

295

200

140

b) D > 50 mm (2 inch)

295

270

270

34.

Armături, avānd diametrul nominal (D):

 

 

 

a) D ≤ 50 mm (2 inch)

165

-

70

b) D > 50 mm (2 inch)

165

-

70

35.

Elemente de debit şi elemente de compensare, avānd diametrul nominal (D):

 

 

 

a) D ≤ 50 mm (2 inch)

165

-

70

b) D > 50 mm (2 inch)

165

-

70

36.

Capul maşinii de īncărcat-descărcat combustibil

685

-

1180

37.

Suporturi pentru conducte, avānd diametrul nominal (D):

 

 

 

a) D ≤ 50 mm (2 inch)

165

-

-

b) D > 50 mm (2 inch)

165

-

-

38.

Sisteme de probă pentru diametrul nominal (D):

 

 

 

a) D ≤ 50 mm (2 inch)

20

-

20

b) D > 50 mm (2 inch)

20

-

30

39.

Sisteme tehnologice, avānd numărul de izometrii (Ni):

 

 

 

a) Ni ≤ 50

2115

-

-

b) Ni > 50

3945

-

-

 

NOTA 1:

1.1. Tarifele de la col. 1 poz. 1-39 sunt valabile pentru verificarea documentaţiei de īnsoţire la autorizarea iniţială pentru verificarea documentaţiei tehnice de reparare, remontare sau după expertiză (verificări tehnice īn utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic) (după caz).

1.2. Pentru fiecare 100.000 litri dintr-un recipient care depăşeşte cantitatea/limita de 200.000 litri se va percepe īn plus 187 lei/verificare; pentru fiecare fracţiune dintr-un recipient care depăşeşte cantitatea/limita de 50.000 litri se percepe īn plus 187 lei/verificare.

1.3. Pentru fiecare 50 metri care depăşeşte limita de 100 metri se percepe īn plus 125 lei/verificare; pentru fiecare fracţiune care depăşeşte limita de 25 metri se percepe īn plus 125 lei/verificare.

1.4. tarifare valabilă pentru o singură īncercare. Īn cazul īn care pe circuit se execută mai multe īncercări la presiune, la presiuni diferite sau pe tronsoane diferite la aceeaşi presiune, tarifarea se face pentru fiecare.

1.5. Īn cazul īn care la autorizarea funcţionării sunt analizate şi interpretate verificările şi īncercările efectuate la constructor, tarifele percepute sunt cu 50% mai mici faţă de cele stabilite īn prezenta anexă.

1.6. Pentru alte verificări efectuate īn timpul reparării, tarifele percepute se stabilesc luāndu-se īn considerare timpul necesar pentru efectuarea lucrării şi tariful de 180 lei/oră.

1.7. Eliberarea cărţii sau a duplicatului acesteia pentru instalaţie - partea de exploatare (carte tip ISCIR) se tarifează cu 150 lei.

1.8. Pentru sistemele/componentele de clasă nucleară 1,1C, 2,2C, 3 şi 3C tarifele de bază se majorează cu 25%.

1.9. Pentru instalaţiile de ridicat din domeniul nuclear de tip I şi II, tarifele de bază se majorează cu 25%.

1.10. Tariful pentru verificarea documentaţiei tehnice include tariful ISCIR, īn valoare de 25 lei/echipament, pentru luarea īn evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor şi acordarea numerelor de īnregistrare, conform prevederilor Ordinului ministrului economiei nr. 945/2018 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR1-2018 - „Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat”.

 

NOTA 2:

Tarifele pentru Echipamentele/Instalaţiile utilizate īn domeniul nuclear sunt similare cu tarifele din domeniul clasic pentru următoarele tipuri:

- recipiente sub presiune sau similare;

- mecanism de ridicat;

- macara rotitoare, consolă, de perete, pivotantă, electropalan fix;

- pod rulant;

- macara turn;

- macara portal sau semiportal;

- macara de construcţie specială sau care nu se īncadrează īn cele menţionate anterior.

 

NOTA 3:

La instalaţiile pentru gaze naturale comprimate - GNC şi la cele pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule - GNCV, tarifele aplicate sunt similare cu cele prevăzute la poz. 5 - Instalaţii de distribuţie GPL.

RI - revizia interioară

IP - īncercarea de presiune hidrostatică

IE - īncercarea de etanşeitate

GPL - gaze petroliere lichefiate

GNC - gaze naturale comprimate

GNCV - gaze naturale comprimate pentru vehicule

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 21a Hotărārea Guvernului nr. 34/2012)

 

TARIFE

pentru verificarea regimului chimic la cazanele de apă caldă, de abur şi apă fierbinte

 

Poz.

Categoria cazanelor verificate şi verificări

Tariful de bază (lei/verificare)

1.

Verificarea programată a regimului chimic al apei la:

 

a) cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune

375

b) cazane de apă fierbinte

437

c) cazane de abur ignitubulare

500

d) cazane de abur acvatubulare

562

e) cazane de abur cu circulaţie forţată multiplă şi cu străbatere forţată

750

2.

Verificarea operaţiei de spălare chimică la cazane

625

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - 2019 şi la examenul de bacalaureat,

sesiunea iunie-iulie 2019

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 57 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de stimulente financiare īn valoare de 1.000 lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a -2019.

Art. 2. - Se aprobă arondarea de stimulente financiare īn valoare de 3.000 lei fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019.

Art. 3. - Sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 şi 2 se alocă din bugetul aprobat pe anul 2019 Ministerului Educaţiei Naţionale, titlul 57 „Asistenţă socială”, cap. 65.01 „īnvăţămānt”.

Art. 4. - Lista beneficiarilor stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 şi 2 şi modalitatea de acordare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale, interimar,

Valer-Daniel Breaz

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 august 2019

Nr. 623.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aplicarea mobilităţii domnului Rujan Ion-Cristinel din funcţia publică de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului īn funcţia publică de prefect al judeţului Gorj

 

Avānd īn vedere Decizia prim-ministrului nr. 213/2019 privind reluarea activităţii domnului Ion-Cristinel Rujan īn funcţia publică de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului,

īn temeiul prevederilor art. 394 alin. (2) lit. c) şi alin, (3), ale art. 397 lit. a) şi ale art. 503 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se dispune aplicarea mobilităţii domnului Rujan Ion-Cristinel din funcţia publică de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului īn funcţia publică de prefect al judeţului Gorj.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru

pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romāniei, ministrul afacerilor interne, interimar,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 27 august 2019.

Nr. 635.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condicile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către doamna Iosub Valentina

 

Avānd īn vedere prevederile art. 397 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri īncetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către doamna losub Valentina.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romāniei, ministrul afacerilor interne, interimar,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 27 august 2019.

Nr. 636.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată reprezentānd contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

Īn temeiul prevederilor art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.090/2019,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată reprezentānd contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prevăzută Īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 26 august 2019.

Nr. 2.806.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

do acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plata reprezentānd contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

ARTICOLUL 1

Dispoziţii generale

 

(1) Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice pentru care organele fiscale competente au emis şi au comunicat decizii de impunere anuală aferente perioadei 2014-2017, astfel:

a) īn perioada cuprinsă īntre data de 15 martie 2019 inclusiv şi data intrării īn vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, denumită īn continuare ordonanţă de urgenţă-,

b) după intrarea īn vigoare a ordonanţei de urgenţă.

(2) Deciziile de impunere anuală prevăzute la alin. (1) se pot emite fie īn baza declaraţiilor iniţiale sau rectificative depuse de persoanele fizice, fie din oficiu sau ca urmare a unei acţiuni de inspecţie fiscală

(3) Sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală pentru care se acordă bonificaţie sunt contribuţiile individuale de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017.

(4) Valoarea bonificaţiei reprezintă suma rezultată din aplicarea unui procent de 10% asupra sumelor de plată prevăzute la alin. (3). Cu această valoare se diminuează suma de plată a obligaţiilor fiscale stabilite prin deciziile de impunere anuale comunicate persoanelor fizice.

(5) Bonificaţia se acordă cu condiţia ca diferenţa dintre sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală prevăzute la alin. (1) şi valoarea bonificaţiei să fie achitată integral, astfel:

a) īn termen de 60 de zile de la data intrării īn vigoare a ordonanţei de urgenţă, pentru deciziile de impunere anuală emise şi comunicate īn perioada prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) īn termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală, pentru cele emise şi comunicate după intrarea īn vigoare a ordonanţei de urgenţă.

(6) Bonificaţiile se acordă şi pentru deciziile de impunere anuală emise ca urmare a declaraţiilor rectificative depuse pānă la īmplinirea termenelor de plată prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă, chiar dacă deciziile de impunere anuală sunt comunicate după aceste termene, dacă sunt, după caz, respectate condiţiile prevăzute la alin. (5).

(7) Pentru sumele de plată reprezentānd contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală ca urmare a inspecţiei fiscale, aferente perioadelor fiscale prevăzute la alin. (3), comunicate de organele fiscale competente īn perioadele prevăzute la alin. (1), se acordă bonificaţia dacă sunt, după caz, respectate condiţiile prevăzute la alin. (5).

(8) īn situaţia īn care persoanele fizice īnregistrează şi alte obligaţii fiscale restante decāt cele stabilite prin deciziile de impunere anuală prevăzute la alin. (1), sumele plătite vor stinge obligaţiile fiscale īn ordinea prevăzută la art. 165 din Legea

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, urmānd ca sumele rămase nestinse să fie avute īn vedere la acordarea bonificaţiei potrivit prezentei proceduri.

 

ARTICOLUL 2

Procedura derulată la nivelul organelor fiscale competente privind acordarea bonificaţiei

 

(1) Pentru acordarea bonificaţiei, organul fiscal competent īntocmeşte un referat prin care aprobă această facilitate pentru persoanele fizice care īndeplinesc, după caz, condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (5), cuprinse īntr-o listă editată automat din aplicaţia informatică.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale persoanei fizice: codul de identificare fiscală, numele şi prenumele;

b) numărul şi data deciziei de impunere anuală prin care a fost stabilită suma de plată reprezentānd contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate;

c) perioada pentru care a fost stabilită suma de plată;

d) cuantumul sumei de plată;

e) valoarea bonificaţiei calculată conform prevederilor art. 1 alin. (4);

f) diferenţa de plată īntre cuantumul prevăzut la lit. d) şi valoarea bonificaţiei prevăzută la lit. e);

g) cuantumul sumei achitate de către persoana fizică aferentă deciziei de impunere anuală;

h) data plăţii.

(3) La documentele prevăzute la alin. (1) se anexează borderoul de adăugare/scădere a obligaţiilor fiscale, īntocmit pentru fiecare persoană fizică prevăzută īn listă.

(4) Referatul prevăzut la alin, (1) şi borderoul de adăugare/scădere a obligaţiilor fiscale prevăzut ia alin. (3) se aprobă de conducătorul organului fiscal competent.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică de către organele fiscale competente după efectuarea stingerilor īn evidenţa fiscală.

(6) Documentele prevăzute la alin. (4) aprobate de conducătorul organului fiscal competent stau Ia baza scăderii din evidenţa fiscală a valorii bonificaţiei.

(7) După scăderea din evidenţa fiscală a valorii bonificaţiei, organul fiscal competent īnştiinţează persoana fizică cu privire la acordarea bonificaţiei, dar nu mai tārziu de 30 de zile de la acordarea acesteia.

(8) īn situaţia īn care, ulterior termenelor prevăzute la alin. (7), persoanele fizice consideră că īndeplinesc condiţiile de acordare a bonificaţiei şi nu au fost īnştiinţate īn acest sens, se pot adresa organelor fiscale competente īn vederea acordării bonificaţiei.

(9) Organele fiscale competente analizează situaţia fiscală, precum şi solicitările depuse de persoanele fizice potrivit alin. (8) şi īnştiinţează persoanele cu privire la acordarea sau, după caz, neacordarea bonificaţiei.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI D E SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice

 

Avānd īn vedere:

- art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 8, art. 18 pct. (3) şi art. 37 alin. (1) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli īn domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, īncheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 1.380 din 27.08,2019, īn temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 313 din 7 mai 2015 cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) La nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se constituie Comisia de experţi pentru afecţiuni hepatice, formată din Subcomisia de experţi pentru afecţiuni hepatice la adulţi şi Subcomisia de experţi pentru afecţiuni hepatice la copii a cărei componenţă este prevăzută īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) pune la dispoziţia comisiei de negociere prevăzute la art. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, īncheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat, cu modificările şi completările ulterioare, criteriile de eligibilitate, criteriile de evaluare a rezultatului medical pe fiecare medicament din cadrul ariei terapeutice specifice şi indicatorii de rezultat care vor fi aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;”.

3. Anexa nr. 1 se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa ia prezentul ordin.

4. Īn anexa nr. 2, punctele 5, 6 şi 8 se abrogă.

5. Īn anexa nr. 2, la punctul 3, subpunctul 3.1, punctele 7 şi 11-15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„3.1. Elaborează criteriile de eligibilitate, criteriile de evaluare a rezultatului medical pe fiecare medicament din cadrul ariei terapeutice specifice şi indicatorii de rezultat.

........................................................................................................

7. Īn situaţia īn care, īn urma analizării documentelor transmise de către casele de asigurări de sănătate, īn baza cărora se face evaluarea rezultatului medical, subcomisia constată neconcordanţe/neconformităţi, aceasta solicită clarificări medicului curant.

........................................................................................................

11. Fiecare subcomisie din cadrul Comisiei se īntruneşte, de regulă, īn şedinţe lunare sau ori de cāte ori este nevoie, īntocmindu-se un proces-verbal de şedinţă semnat de toţi membrii prezenţi.

12. Comisia funcţionează īn mod legal īn prezenţa a cel puţin 5 membri pentru Subcomisia de experţi pentru afecţiuni hepatice la adulţi, respectiv īn prezenţa tuturor membrilor pentru Subcomisia de experţi pentru afecţiuni hepatice la copii, iar hotărārile fiecărei subcomisii se adoptă cu votul unanim al membrilor prezenţi.

13. Īn cazul absenţei preşedintelui de la lucrările unei subcomisii, atribuţiile acestuia sunt preluate de vicepreşedintele subcomisiei respective sau, după caz, de un alt membru al subcomisiei respective desemnat de preşedinte.

14. Comisia are ştampilă proprie, unică, utilizată de ambele subcomisii, iar corespondenţa transmisă de aceasta va fi semnată de preşedintele fiecărei subcomisii sau, după caz, de īnlocuitorul acestuia.

15. Pānă la prima şedinţă a fiecărei subcomisii, cu īndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 12, preşedintele, vicepreşedintele şi membrii fiecărei subcomisii vor depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că respectă obligaţia prevăzută la art. 1 alin. (3) din ordin.”

Art. II. - Anexa la prezentul ordin face parte integrantă din acesta.

Art. III. - Persoanele nominalizate īn anexă, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 27 august 2019.

Nr. 774.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 280/2015)

 

Componenţa Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice

 

1. Subcomisia de experţi pentru afecţiuni hepatice la adulţi:

a) prof. dr. Alexandru Oproiu - preşedintele subcomisiei;

b) conf. dr. Mircea Mănuc - vicepreşedintele subcomisiei;

c) prof. dr. Emanoil Ceauşu - membru;

d) prof. dr. Radu Voiosu - membru;

e) asist. univ. dr. Sorina Diaconu - membru;

f) asist. univ. dr. Alice Ziazan Nisanian - membru;

g) asist. univ. dr. Carmen Preda - membru;

h) asist. univ. dr. Corneliu Petru Popescu - membru;

i) dr. Catrinela Popa - secretar comisie;

j) ec. Tamara Trifescu - secretar comisie.

2. Subcomisia de experţi pentru afecţiuni hepatice la copii:

a) şef lucrări dr. Gabriela Leşanu -preşedintele subcomisiei;

b) asist. univ. dr. Cristina Becheanu - membru;

c) dr. Florentina Iulia Ţincu - membru;

d) dr. Catrinela Popa - secretar comisie;

e) ec. Tamara Trifescu - secretar comisie.