MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 12         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 7 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

7. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

8. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

9. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

10. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

11. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

12. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

13. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

14. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

15. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

16. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

17. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

18. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

19. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

20. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

21. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

22. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

23. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

24. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

25. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

26. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

27. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

28. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

29. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

30. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.018/2018. - Hotărâre privind modificarea codului de clasificare, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventară unui imobil aparţinând domeniului public al statului, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş

 

1.021/2018. - Hotărâre privind schimbarea denumirii Institutului de Chimie Timişoara al Academiei Române

 

1.041/2018. - Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

1.042/2018. - Hotărâre privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza” al Judeţului Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.043/2018. - Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.426/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ana Doriani, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 7.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin, (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin, (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.370/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna judecător Păuniţa Banu, preşedintele Tribunalului Brăila, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti. 4 ianuarie 2019.

Nr. 8.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin, (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.428/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Sanda Trif, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 9.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.430/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Alina Tudosie, judecător la Tribunalul Vâlcea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNERIOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 10.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.435/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Dorina Mărăscu, judecător la Tribunalul Vâlcea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

           

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 11.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.396/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ioana Sandu, judecător la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 12.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.397/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cristin Antonio Chiscop, judecător la Judecătoria Braşov, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNERIOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 13.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.394/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mihaela Georgeta Dumitru, judecător la Tribunalul Braşov, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 14.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.373/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna judecător Corina Adam, preşedintele Judecătoriei Huşi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 15.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.372/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mioara Popescu, judecător la Judecătoria Calafat, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 16.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.391/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elena Stan, judecător la Curtea de Apel Craiova, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 17.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.369/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mihaela Răcnea, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 18.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.393/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Camelia-Tatiana Duţă, judecător la Tribunalul Ialomiţa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 19.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.395/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna judecător Monica-Corina Sălăgean, delegată în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Satu Mare, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 20.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.431/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gabriela-Diana Suceveanu, judecător la Tribunalul Satu Mare, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 21.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.423/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mihaela Chirilă, judecător la Curtea de Apel Iaşi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 22.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin, (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin, (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.371/2018,

 

Preşedintele României decretează:

Articol unic. - Doamna Daniela Mitrofan, judecător la Tribunalul Neamţ, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 23.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.424/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Alessandra-Giusepina Greceanu, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, în prezent detaşată în cadrul Tribunalului ONU pentru Dispute, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 24.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 760/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mihai Mocanu, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 25.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 768/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Dorina Leau, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti. 4 ianuarie 2019.

Nr. 26.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 759/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Adrian Apostu, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 27.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 769/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Radu Galan, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 28.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 761/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Simina Ioana Goia, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 29.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ari. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 758/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Paula Rădulescu, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, detaşată în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 30.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea codului de clasificare, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României

în domeniul public al judeţului Maramureş

 

În considerarea art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 191 din 11.11.2015 privind solicitarea trecerii unui imobil teren din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş şi administrarea Aeroportului Internaţional Baia Mare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, constând în teren, aflat în administrarea Aeroclubului României, prevăzut în anexa nr. 1, identificat cu nr. MFP 35464.

Art. 2. - (1) Se aprobă divizarea bunului imobil în vederea schimbării codificării pentru fiecare dintre cele 5 parcele dezmembrate inventariate cu nr. MFP 35464, pentru a reflecta situaţia reală de fapt şi a asigura corespondenţa între situaţia din teren şi situaţia din inventar.

(2) Se aprobă modificarea codului de clasificare şi actualizarea valorilor de inventar ale imobilului constând în teren aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică în subordinea Ministerului Transporturilor, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 35464, potrivit datelor de identificare şi valorilor de inventar prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Se aprobă trecerea unor părţi din imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetral Sa Aeroportul Internaţional Baia Mare.

(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public judeţean.

(3) Imobilele transmise potrivit alin. (1) nu pot fi trecute din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - În cazul în care obiectivul prevăzut la art. 3 nu este realizat în termen de un an de la data semnării protocolului de predare-preluare, imobilele menţionate la art. 3 şi prevăzute în anexa nr. 3 revin de drept în proprietatea publică a statului şi în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. - Ministerul Transporturilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

p, Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 20 decembrie 2018.

Nr. 1.018.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României, Instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, la care se modifică descrierea tehnică şi valoarea de inventar

 

Nr. MFP

Cod

clasificaţie

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii

Valoare de

inventar

(lei)

Situaţie juridică

 

Tip bun

Baza legală

În

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

35464

8.20.01

Teren pistă zbor + incintă A/T Baia Mare

S = 303.827 mp

Persoane particulare, Aeroportul Baia Mare

Ţara: România,

judeţ: Maramureş,

localitatea Tăuţii-Măgherăuş,

Str. 66 nr. 5

1976

19.315.923

Încheierea din 6.12.1976 a Notariatului de Stat Judeţean Maramureş Baia Mare din Dosarul CF nr. 2079/1976; înscris în CF nr. 51970/ nr. cadastral 51970;

CF nr. 54723/ nr. cadastral 54723;

CF nr. 54724/ nr. cadastral 57724;

CF nr. 54725/ nr. cadastral 54725;

CF nr. 54726/ nr. cadastral 54726

În administrare

Imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor, rezultate din divizarea bunului cu nr. MFP 35464, la care se modifică codul de clasificaţie, descrierea tehnica şi se actualizează valoarea de inventar

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Cod

clasificaţie

vechi

Cod

clasificaţie

nou

Denumire

Adresa

Elemente-cadru de descriere tehnică

Valoare de inventar

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

35464

8.20.01

3.20.09

Teren aferent hangarelor

Ţara: România,

judeţ: Maramureş,

localitatea Tăuţii-Măgherăuş,

Str. 66 nr. 5

Steren = 14.122 mp compus din: 1.944 mp - înscris în cartea funciară nr. 54723; 6.606 mp - înscris în cartea funciară nr. 54724; 5.572 mp - înscris în cartea funciară nr. 54725

897.811,80

2

Se va atribui nr. MFP nou.

8.20.01

8.20.07

Pistă înierbată cu teren aferent

Ţara: România,

judeţ: Maramureş,

localitatea Tăuţii-Măgherăuş,

Str. 66 nr. 6

Steren=289.705 mp compus din: 264.891 mp - înscris în cartea fundară nr. 54726; 24.814 mp - înscris în cartea funciară nr. 51970

18.418.111,20

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilelor care trec din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetrul la Aeroportul Internaţional Baia Mare

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/Cod unic de înregistrare fiscală

Persoana juridică la care se transmite imobilul/Cod unic de înregistrare fiscală

Caracteristici tehnice imobil

Cod de clasificare

Valoare de inventar (RON)

Nr.

MFP

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5, judeţul Maramureş

Statul român, Aeroclubul României CUI 4266944

Judeţul Maramureş, CUI 3627315, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetral

Teren intravilan în suprafaţă de 6.606 m2

Număr cadastral: 54724 CF: 54724 Vecinătăţi:

- N - Str. 66;

- E - S.C. TRANSBOTA - S.R.L.;

- S - Aeroclubul Teritorial Baia Mare - Alexandru Papană;

- V - R.A. Aeroportul Internaţional Baia Mare.

8.20.09

419.979

35464

parţial

2

Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5, judeţul Maramureş

Statul român, Aeroclubul României CUI 4266944

Judeţul Maramureş, CUI 3627315, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetral

Teren intravilan în suprafaţă de 5.572 m2

Număr cadastral: 54725 CF: 54725 Vecinătăţi:

- N – S.C. TRANSBOTA - SRL. şt Aeroclubul Teritorial Baia Mare - Alexandru Papană;

- E - proprietăţi private (8 persoane fizice)

- S - R.A. Aeroportul Internaţional Baia Mare;

- V - Aeroclubul Teritorial Baia Mare - Alexandru Papană.

8.20,09

354,242

35464

parţial

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Institutului de Chimie Timişoara al Academiei Române

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 fit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Timişoara, bulevardul Mihai Viteazu nr. 24, aflat în subordinea Academiei Române, rezultat din comasarea prin fuziune, potrivit art. 1 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.366/2001 privind reorganizarea şi schimbarea denumirilor unor unităţi de cercetare din subordinea Academiei Române, îşi schimbă denumirea în Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

p. Preşedintele Academiei Române,

Răzvan Theodorescu

 

Bucureşti, 21 decembrie 2018.

Nr. 1.021.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 decembrie 2018.

Nr. 1.041.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

 

Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificare

Denumirea şi adresa

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

Situaţia juridică

Tipul bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/

concesiune

112.303

8.29.13

Corp B - bloc Cristal,

str. Alexandru Ioan Cuza nr. 47,

municipiul Galaţi,

judeţul Galaţi

- subsol, parter, mezanin şi trei etaje;

- suprafaţa construită: 1.073,92 mp;

- suprafaţă teren: 1.528 mp

CF: 105511

Total valoare: 2.493.077,54 lei, din care:

- 1.581.236,63 lei, valoarea construcţiei;

- 911.840,91 lei, valoarea terenului

Raport de reevaluare nr. 9.766/2018

În administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 3127450

Hotărârea Guvernului nr. 706/1994

Imobil

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza” al Judeţului Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza” al Judeţului Iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza” al Judeţului Iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 decembrie 2018.

Nr. 1.042.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii da Urgenţă „Mihail Grigore Sturza” al judeţului Iaşi, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Adresa

Persoana juridică care administrează imobilul (CIF)

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

39.539

8.19.01

48-89

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza” al Judeţului Iaşi

CUI 4701630

1.391.828,98

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiei aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza” al Judeţului Iaşi, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul (CUI)

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Valoarea bunurilor care trec în domeniul privat al statului

- lei -

39.539

(parţial)

8.19.01

48-89

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza” al Judeţului Iaşi

CUI 4701630

Pavilion 48-89-06 „Copertină auto”

Sc = 120 mp,

C.F. 130563-C16

3.944,11

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău

           

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventară imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.P. 108.016, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului menţionat la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Afacerilor Interne îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor opera modificările intervenite potrivit prezentei hotărâri, în anexa nr. 9, respectiv în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 decembrie 2018.

Nr. 1.043.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, pentru care se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Descrierea tehnică

Persoana juridică ce administrează imobilul

(CUI)

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

108.016

8.29.06

Sediu Trezorerie Nehoiu

Oraşul Nehoiu,

str. Alba Iulia nr. 7,

judeţul Buzău

Teren = 523 mp

Construcţii

C1 = 190 mp

C2 = 70 mp

CF nr. 22150

Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

CUI 3127190

352.024

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Adresă

imobil

Persoana juridică de la care se transmite imobilul (CUI)

Persoana juridică la care se transmite imobilul (CUI)

Descrierea tehnică

Valoarea de inventar – lei -

Cod de clasificare după transfer

Denumire imobil după transfer

108.016

8.29.06

Judeţul Buzău

Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

CUI 3127190

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău

CUI 4299615

Teren = 523 mp

Construcţii

C1 = 190 mp C2 = 70 mp

CF nr. 22150

352.024

8.19.01

10-126