MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 14         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 7 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

5. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

 

31. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

 

6. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

 

32. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

 

7. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

 

33. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

 

8. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

34. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

9. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene

 

35. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.016/2018. - Hotărâre privind modificarea descrierii tehnice a unui drum forestier şi a terenului aferent, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel. judeţul Suceava

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

3. - Decizie privind numirea doamnei Gabriela-Daniela Coţa în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

32/2018. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 19.965/2017 pentru explorarea resurselor de granit pentru construcţie în perimetrul Vâja, judeţul Gorj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială DELTA ŞAGUL - S.R.L. aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 102/2017 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

 

1.528/2018. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică

 

3.898/2018. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1022 din 22 decembrie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 5.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 31.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

           

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 13 septembrie 2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 17 septembrie 2018.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 6.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 32.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72 din 17 iulie 2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 19 iulie 2018.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 7.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 33.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9 din 18 februarie 2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 8.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 34.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47 din 8 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 14 iunie 2018, cu următoarea modificare:

- La articolul unic alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) tramvaie, troleibuze, autobuze electrice sau care folosesc orice tip de combustibil alternativ, inclusiv puncte de reîncarnare şi alte echipamente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 9.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 35.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea descrierii tehnice a unui drum forestier şi a terenului aferent, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voiţinel, judeţul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modificarea descrierii tehnice a bunului imobil cu nr. MFP 10929 înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1.

(2) Se aprobă modificarea denumirii bunului imobil cu nr. MFP 10929 din „Drum auto forestier Pietroasa 8 km” în „Drum auto forestier Pietroasa”.

Art. 2. - Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a drumului forestier, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava, în vederea dezvoltării şi modernizării infrastructurii forestiere, în condiţiile legii.

Art. 3. - (1) Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a terenului aferent drumului forestier prevăzut la art. 2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava, în condiţiile legii.

(2) Pentru terenul aferent drumului forestier menţionat la alin. (1), Consiliul Local al Comunei Voitinel, judeţul Suceava, asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei acestuia, cu excepţia terenurilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Bunurile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public local.

Art. 4. - Predarea-preluarea drumului forestier prevăzut la art. 2 şi a terenului aferent acestuia prevăzut la art. 3 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 5. - În cazul în care Ministerul Apelor şi Pădurilor constată că nu se respectă destinaţia imobilelor prevăzute la art. 2 şi 3, acestea revin în condiţiile legii în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 20 decembrie 2018.

Nr. 1.016.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

pentru care se modifică descrierea tehnică

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Caracteristicile tehnica conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011

Persoana juridică la care drumul forestier se află în administrare

0

1

2

3

4

5

1.

10929

8.04.04.

Drum auto forestier Pietroasa

Lungimea 5,545 km

Extrase CF nr. 31.682/2018, nr. 61.687/2018 şi nr. 31.688/2018

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

CUI1590120

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului forestier care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava

 

Nr. crt.

Denumirea

drumului

forestier

Persoana juridice de la care se transmite drumul forestier

Persoana juridică la care se transmite drumul forestier

Număr de inventar la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Număr de inventar la Ministerul Finanţelor Publice

Cod de clasificaţie

Indicativul

drumului forestier în

amenajament

Lungimea

(km)

Valoare de inventar la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Valoare de inventar la Ministerul Finanţelor Publice

Anul dobândirii bunului şi situaţia juridică

- lei -

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Drum auto

forestier

Pietroasa

Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva CU11590120

Comuna Voitinel, judeţul Suceava CU116366807

102049

parţial

10929

parţial

08.04.02

FE007, UP I, u.a. 98D parţial, O.S. Marginea

3,6

49.895

49.895

Transferat în anul 1994 de la SEPPL Rădăuţi, în baza:

- Adresei secretarului general al Guvernului nr. 354/1994;

- Ordinului comun al ministrului industriilor nr. 1.501/10.01.1994 şi al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 25/13.01.1994;

- Ordinului Regiei Autonome a Pădurilor-Romsilva - R.A. Bucureşti nr. 5.086/18.01.1994

Extrase CF nr. 31.682/2018, nr. 61.687/2018 şi nr. 31.688/2018

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aferent drumului forestier care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava

 

Nr. crt.

Amplasamentul

terenului

Codul de clasificaţie

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Localizarea terenului în cadastrul forestier

Suprafaţa - ha -

Număr de carte funciară

Număr de inventar Ministerul Finanţelor Publice

Anul dobândirii bunului şi situaţia juridică

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Comuna Voitinel, Judeţul Suceava

08.04.02.

Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

CU11590120

Comuna Voitinel, judeţul Suceava CUI 16366807

FE007, UP I, u.a. 98D parţial, O.S. Marginea

2,16

31682/2018

31687/2018

31688/2018

1364

parţial

Transferat în anul 1994 de la SEPPL Rădăuţi, în baza:

- Adresei secretarului general al Guvernului nr. 354/1994;

- Ordinului comun al ministrului industriilor nr. 1.501/10.01.1994 şi al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 25/13.01.1994;

- Ordinului Regiei Autonome a Pădurilor - Romsilva - R.A. Bucureşti nr. 5.086/18.01.1994

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Gabriela-Daniela Coţa în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile ari 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), al art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Gabriela-Daniela Cota se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2019.

Nr. 3.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 19.965/2017 pentru explorarea resurselor de granit pentru construcţie în perimetrul Vâja, judeţul Gorj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială DELTA ŞAGUL - S.R.L., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 102/2017 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

 

Având în vedere:

- art. 34 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 301.398 din 7.12.2018 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării;

- art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de explorare a granitului pentru construcţie în perimetrul Vâja, judeţul Gorj, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 19.965/2017, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 102/2017 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 15 mai 2017, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială DELTA ŞAGUL- S.R.L., în calitate de concesionar, cu sediul în comuna Şagu, satul Şagu nr. 933, judeţul Arad, cod unic de înregistrare 13828898, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J02/216/2001, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gigi Dragomir

 

Bucureşti, 19 decembrie 2018.

Nr. 32.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică

 

Văzând Raportul final privind auditul efectuat în România în perioada 17 aprilie 2018-25 aprilie 2018 în vederea evaluării sistemului de control privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 243.482 din 20 decembrie 2018,

în conformitate cu prevederile:

- art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 şi ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 31 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

j) să efectueze, la cel puţin 10% din operatorii cu care au fost încheiate contracte de prestări servicii, inspecţii suplimentare prin sondaj. Cel puţin 10% din totalul inspecţiilor efectuate în conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (1) şi (4) din R (CE) nr. 889/2008 trebuie să fie neanunţate. Inspecţiile suplimentare sunt stabilite în baza evaluării generale a riscului de nerespectare a regulilor de producţie şi în baza rezultatelor inspecţiei obligatorii anunţate, conform prevederilor art. 92c alin. (2) din R (CE) nr. 889/2008. Criteriile generale pentru evaluarea riscului se Stabilesc luând în considerare în mod obligatoriu:

- rezultatul controalelor anterioare:

- gravitatea sancţiunilor aplicate;

- dimensiunea exploataţiei în sistemul de agricultură ecologică/unităţii, tipul şi structura operatorului;

- categoria de produse obţinute care implică un risc de apariţie a neconformităţilor;

- cantitatea de produs;

- riscul de a schimba produsele convenţionale cu produse ecologice în cazul activităţilor mixte;

- obţinerea de derogări de la regulile de producţie ecologică.

Algoritmul de aplicare a factorilor de risc, măsurile de management al riscului în cazul în care se înregistrează rate mari de neconformităţi în cadrul eşantionului se stabilesc printr-o procedură elaborată de către OC. Procedura va cuprinde şi metoda de evaluare a eficienţei factorilor de risc şi modalitatea de extindere a eşantionului în cazul incidenţei mari a neconformităţilor;”.

2. La articolul 11 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de art. 92a din R (CE) nr. 889/2008, în cazul în care un OC constată nereguli în aplicarea prevederilor privind producţia ecologică, nereguli care afectează statutul ecologic al produsului şi/sau al terenului, sau este informat din alte surse despre nereguli cu produse ecologice, acesta informează imediat autoritatea competentă şi investighează originea neregulilor sau încălcărilor, în conformitate cu lit. d). În cazul neregulilor constatate asupra produselor provenite din alte ţări din UE şi din afara UE, informarea trebuie să fie completată şi transmisă potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16 la prezentul ordin.

Informarea cu privire la rezultatele verificărilor în cazul notificărilor primite prin sistemul informatic pentru agricultura ecologică, denumit în continuare OF/S, sau oricăror altor tipuri de sesizări trebuie să cuprindă toate acţiunile întreprinse, informarea celorlalte OC şi documentele care demonstrează constatările din timpul investigaţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 17 la prezentul ordin;”.

3. La articolul 11 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) OC transmit rezultatul verificărilor şi documentele menţionate la lit. f) în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării/informării iniţiale. În cazul în care autoritatea competentă solicită informaţii suplimentare, acestea se înaintează de către OC astfel încât răspunsul formulat prin OFIS să se încadreze în termenul prevăzut la art. 92a alin. (4) din R (CE) nr. 889/2008;”.

4. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

5. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. După anexa nr. 15 se introduc două noi anexe, anexele nr. 16 şi 17, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3, care fac parte Integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 20 decembrie 2018.

Nr. 1.528.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 895/2016)

 

LISTA

sancţiunilor pe care organismele de control le aplică operatorilor

 

Sancţiuni

Tipul sancţiunii

Modul de aplicare

Acţiuni şi măsuri obligatorii

Minore

Remarcă simplă (RS)

Se aplică în cazul unei nereguli minore sau al unei încălcări involuntare care nu prezintă risc asupra deciziei de certificare.

 

Cerere de ameliorare (CA)

Se aplică în cazul constatării unei încălcări şi este însoţită de cererea de ameliorare, cu precizarea modului de ameliorare şi a termenului în care va fi remediată.

 

Avertisment (AS)

Se aplică însoţit de menţiunea sancţiunii ce urmează a fi dată în cazul în care operatorul nu a respectat cererea de ameliorare; avertismentul este de regulă urmat de un control suplimentar ce vizează verificarea documentelor de clarificare transmise de operator şi/sau control la faţa locului.

 

Control suplimentar (CS)

Cheltuielile privind controlul suplimentar sunt suportate de către operator.

Se aplică în vederea verificării acţiunilor corective sau în caz de suspiciuni privind iregularităţi în activitatea operatorului.

Majore

Declasare suprafaţă şi produs/lot/serie de producţie (DS şi DP)*

Se aplică suprafeţei totale, unei parcele sau unei părţi a acesteia; impune retragerea indicaţiilor privind metoda de producţie ecologică în etichetarea şi promovarea întregului lot de producţie sau a seriei de producţie aferente suprafeţei respective şi reînceperea perioadei de conversie menţionate la art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, denumit în continuare R(CE) nr. 889/2008.

În situaţia în care în timpul inspecţiei se constată că au fost folosite în tehnologia de cultură produse şi substanţe ce nu sunt incluse în anexele I şi II la R(CE) nr. 889/2008, se va lua măsura declasării suprafeţei în cauză la statutul de convenţional, se vor declasa produsele obţinute la statutul de convenţional şi va reîncepe perioada de conversie.

Declasarea produsului/lot/serie de producţie (DP)*

Se aplică unui anumit produs sau unui anumit lot, prin retragerea indicaţiilor privind metoda de producţie ecologică în etichetarea şi promovarea întregului iot sau a seriei de producţie; impune retragerea lotului de produs afectat de declasare de pe piaţă şi controale suplimentare.

În situaţia în care în timpul inspecţiei se constată că sunt prezente produse şi substanţe ce nu sunt incluse în anexele I, II, V, VI, VII, VIII, VIIIa, IX la R(CE) nr. 889/2008, precum şi o manipulare sau procesare necorespunzătoare a produselor care afectează statutul acestora, se vor lua măsuri imediate de retragere a menţiunilor la metoda de producţie ecologică şi procesare.

Suspendarea activităţii operatorului (SA)**

Interzicerea operatorului respectiv de a comercializa pentru o perioadă determinată produse cu indicaţii privind metoda de producţie ecologică în etichetare şi promovare, care atrage suspendarea certificării respectivului operator.

După încheierea perioadei de suspendare, organismul de control va notifica imediat autoritatea competentă (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -MADR) în legătură cu statutul operatorului în cauză, privitor la remedierea/neremedierea neconformităţilor care au condus la suspendare; în situaţia în care operatorul a remediat neconformităţile, acesta va beneficia de statutul avut anterior suspendării, iar în situaţia în care operatorul nu a remediat neconformităţile, acesta va fi exclus, aplicându-se măsurile prevăzute la punctul următor (EO).

Excluderea operatorului

(EO)***

În cazul constatării unei încălcări a dispoziţiilor în mod grav sau într-un mod care provoacă efecte îndelungate de la producerea/comercializarea produselor cu indicaţii privind metoda de producţie ecologică, organismele de control interzic operatorului în cauză să desfăşoare activităţi în sistemul de agricultură ecologică. În acest caz se va rezilia contractul şi se vor retrage în mod obligatoriu toate documentele justificative eliberate operatorului (certificate).

Organismul de control va informa3 imediat autoritatea competentă cu privire la aplicarea acestei sancţiuni în scopul publicării acestei informaţii pe site-lui oficial al MADR şi informării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

 

* În cazul declasării produsului în urma constatării în tehnologia de cultură a unor produse şi substanţe ce nu sunt incluse în anexele I şi II la R(CE) nr. 889/2008 Se va proceda concomitent la declasarea suprafeţei respective.

** În cazul suspendării operatorului în urma constatării în tehnologia de cultură a unor produse şi substanţe ce nu sunt incluse în anexele I şi II la R(CE) nr. 889/2008, se va proceda concomitent la declasarea suprafeţei respective şi la declasarea produsului.

*** În cazul excluderii operatorului, se va proceda concomitent la declasarea suprafeţei respective şi la declasarea produsului.


1 În vederea aplicării prevederilor art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, în cazul constatărilor de încălcări ale dispoziţiilor în mod grav sau care provoacă efecte îndelungate, autoritatea competentă stabileşte, în vederea suspendării operatorului, o perioadă de maximum un an.

2 În cazul încălcării dispoziţiilor în mod grav sau care provoacă efecte îndelungate, organismele de control aplică sancţiunea de excludere a operatorilor pentru o perioadă de 5 ani.

3 Informarea cuprinde rezultatul verificărilor, precum şi documentele analizate care au stat la baza aplicării sancţiunii.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 16 la Ordinul nr. 895/2016)

 

INFORMARE

cu privire la neregulile constatate asupra produselor provenite din alte ţări din UE şi din afara UE

(model)

 

A. Produs

1. Produs/Denumirea comercială:

2. Ţara de origine:

3. Descrierea produsului: ambalare, cantitate etc.:

4. Identificarea lotului: nr. de lot, data predării etc.:

5. Alte informaţii:

B. Trasabilitate1

1. Producător:

2. Procesator/Vânzător în ţara de origine:

3. Importator:

4. Angrosist:

5. Comerciant cu amănuntul sau alt operator:

6. Autoritatea/Organismul de control al operatorului:

C. Iregularitate, suspiciune de infringement, alte problemă

1. Neregula constatată2:

2. Data şi locul de constatare a neregulii:

3. Data şi locul prelevării de probe - dacă s-au efectuat:

4. Rezultatele analizelor:

Substanţe detectate:

Niveluri detectate:

Nivelul de substanţă detectată depăşeşte limita admisă în alimente (sau furaje) prevăzută în legislaţia generală ? Da □ Nu

Nivelul de organisme modificate genetic depăşeşte nivelul prevăzut în legislaţia generală ? Da □ Nu

5. Alte rezultate ale investigaţiei:

D. Măsuri luate

1. Au fost adoptate măsuri corective, voluntare sau obligatorii - produs, operator, punct vânzare?

 Da, descrieţi măsurile.

 Nu

2. A fost informată autoritatea de control/organismul de control al furnizorului ? Da □ Nu

3. Data aplicării măsurii şi durata, temeiul juridic:

E. Alte informaţii/evaluare

F. Anexe3

 

N.B. Toate răspunsurile trebuie să fie sintetice şi clare. Se solicită să se anexeze documente justificative numai dacă acestea sunt în mod evident utile pentru înţelegerea faptelor.


1 Nume, adresă, telefon/fax, e-mail, website, persoana de contact.

2 În ce aspecte se încalcă Regulamentul (CE) nr. 834/2007 şi Regulamentul (CE) nr. 889/2008

3 Vă rog ataşaţi o copie a documentelor relevante: documente privind produsul (sigiliu, etichetă etc.), tacturi, documente de transport şi înregistrări sau scrisoare de transport CMR, rapoarte de analiză etc.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 895/2016)

 

INFORMARE

privind rezultatele verificărilor efectuate pentru stabilirea originii iregularităţii în cazul notificărilor primite prin OFIS sau oricăror altor tipuri de sesizări

(model)

 

Informaţii cu privire la iregularitatea investigată

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nr. crt.

Solicitare

Răspunsul detaliat al OC

Documente anexate care să demonstreze constatările din timpul verificărilor

1.

Ce tip de investigaţie a fost adoptat

 

 

2.

Care este rezultatul verificărilor

Descrierea aspectelor investigate, a originii produselor, schimbului de informaţii cu alte OC-uri etc.

 

 

3.

Operatorul a fost informat despre suspiciunea iregularităţii?

Dacă da, a informat OC ?

 

 

4.

Operatorii implicaţi în iregularitate au făcut subiectul unor alte iregularităţi/infringement în ultimii trei ani?

 

 

5.

Ce măsuri preventive au fost luate?

 

 

6.

Au fost clarificate originea contaminării şi responsabilitatea operatorului

 

 

7.

Care este opinia dumneavoastră asupra gravităţii acestei iregularităţi?

 

 

8.

Ce măsuri corective şi sancţiuni au fost luate în privinţa operatorului?

 

 

9.

Sunt planificate inspecţii suplimentare la acest operator

Dacă da, ce se intenţionează să se verifice şi de ce?

Clasa de risc în care a fost încadrat operatorul

Istoricul operatorului.

 

 

10.

Alte informaţii

 

 

 

N.B. Toate răspunsurile trebuie să fie sintetice şi clare. Se solicită să se anexeze documente justificative numai dacă acestea sunt în mod evident utile pentru înţelegerea faptelor.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Capitolul I „Dispoziţii generale”:

- La punctul 1.3. „Moneda şi cursul de înregistrare”, paragraful al treilea se modifică şi va avea următorul cuprins:

„La data întocmirii situaţiilor financiare, creanţele şi datoriile în valută, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele şi depozitele în valută, existente în sold la sfârşitul lunii, se reevaluează la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a perioadei de raportare, afişat pe Site-ul Băncii Naţionale a României.”

2. Capitolul III „Prevederi referitoare la elementele de bilanţ”:

- La punctul 3 subpunctul 3.1.8 „Conturi de regularizare şi asimilate”, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează provizoriu în contul 473 «Decontări din operaţii în curs de clarificare». Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către instituţia publică în termen de trei luni, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod obiectiv, prevăzute în normele metodologice specifice. Peste termenul de trei luni pot fi reţinute sume în contul 473 «Decontări din operaţii în curs de clarificare» numai pe baza unei note de fundamentare aprobate de ordonatorul de credite.”

3. Capitolul VI „Planul de conturi general pentru instituţiile publice”:

3.1. La clasa 2 „Conturi de active fixe”, grupa 28 „Amortizări privind activele fixe”, se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2800800 .Amortizarea altor active fixe necorporale” şi se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III, astfel:

- 2800801 Amortizarea programelor informatice”;

- 2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale”.

3.2. La clasa 2 „Conturi de active fixe”, grupa 29 „Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe”, se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2900800 „Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale” şi se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III:

- 2900801 „Ajustări pentru deprecierea programelor informatice”;

- 2900809 „Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale”.

3.3. La clasa 6 „Conturi de cheltuieli, grupa „Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi”, se elimină contul contabil sintetic de gradul II 62902 „Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - reparaţii capitale” şi contul contabil sintetic de gradul III 6290200 „Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - reparaţii capitale”.

3.4. La clasa 8 „Conturi speciale”, la grupa 89:

a) se elimină conturile sintetice de gradul III 8910000 „Bilanţ de deschidere” şi 8920000 „Bilanţ de închidere”;

b) se introduc următoarele conturi sintetice de gradul I, II şi III, după cum urmează:

- 891 „Bilanţ de deschidere”;

- 89101 „Bilanţ de deschidere (pentru solduri)”;

- 8910100 „Bilanţ de deschidere (pentru solduri)”;

- 89102 „Bilanţ de deschidere (pentru total sume)”;

- 8910200 „Bilanţ de deschidere (pentru total sume)1;

- 892 „Bilanţ de închidere”;

- 89201 „Bilanţ de închidere (pentru solduri)”;

- 8920100 „Bilanţ de închidere (pentru solduri)”;

- 89202 „Bilanţ de închidere (pentru total sume)”;

- 8920200 „Bilanţ de închidere (pentru total sume)”.

4. Capitolul VII „Instrucţiunile de utilizare a conturilor”:

4.1. La clasa 6 „Conturi speciale”, grupa 60 „Conturi în afara bilanţului”, se modifică preambulul de la instructarea contului 8062 „Credite deschise pentru cheltuieli proprii” şi va avea următorul cuprins:

„Cu ajutorul acestui cont ordonatorii de credite ţin evidenţa creditelor bugetare deschise de la buget”.

4.2. La clasa 8 „Conturi speciale”, grupa 89:

a) se elimină instructarea contului sintetic de gradul I 891 „Bilanţ de deschidere”;

b) se introduce şi se instructează contul sintetic de gradul III 8910100 „Bilanţ de deschidere”, astfel:

„Contul 8910100 «Bilanţ de deschidere (pentru solduri)»

Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor, inclusiv în situaţia în care se preia bugetul rămas de executat, iar preluarea se efectuează pe baza soldurilor de bilanţ. În debitul contului se înregistrează soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora).

Contul nu se redeschide în anul următor.

Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare şi surse de finanţare.”;

c) se introduce şi se instructează contul sintetic de gradul III 8910200 „Bilanţ de deschidere (pentru total sume)”, astfel:

„Contul 8910200 «Bilanţ de deschidere (pentru total sume)»

Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor preluate de la instituţii publice reorganizate în cursul anului, în situaţia în care se preiau bugetul şi execuţia bugetară existente la data reorganizării, iar preluarea se efectuează pe total sume din balanţa de verificare. În debitul contului se înregistrează total sume cumulate creditoare, iar în credit, total sume cumulate debitoare.

Contul nu se redeschide în anul următor.

Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare şi surse de finanţare.”;

d) se elimină instructarea contului sintetic de gradul I 892 „Bilanţ de închidere”;

e) se introduce şi se instructează contul sintetic de gradul III 8920100 „Bilanţ de închidere”, astfel:

„Contul 8920100 «Bilanţ de închidere (pentru solduri)»

Cu ajutorul acestui cont se asigură închiderea tuturor conturilor, inclusiv în situaţia în care se predă bugetul rămas de executat, iar predarea se efectuează pe baza soldurilor de bilanţ. În debitul contului se înregistrează soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora).

Contul nu se redeschide în anul următor.

Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare şi surse de finanţare.”;

f) se introduce şi se instructează contul sintetic de gradul III 8920200 „Bilanţ de închidere (pentru total sume)”, după cum urmează:

„Contul 8920200 «Bilanţ de închidere (pentru total sume)»

Cu ajutorul acestui cont se asigură închiderea tuturor conturilor predate, la instituţiile publice reorganizate în cursul anului, în situaţia în care se predau bugetul şi execuţia bugetară existente la data reorganizării, iar predarea se efectuează pe total sume din balanţa de verificare. În debitul contului se înregistrează în roşu total sume cumulate creditoare. În creditul contului se înregistrează în roşu total sume cumulate debitoare.

Contul nu se redeschide în anul următor.

Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare şi surse de finanţare.”

5. „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice În scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice”, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 şi 831 bis din 24 decembrie 2013, la capitolul XX „Anexe”, se completează astfel:

5.1. Contul contabil sintetic de gradul III 2800801

„Amortizarea programelor informatice” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

5.2. Contul contabil sintetic de gradul III 2800809

„Amortizarea altor active fixe necorporale” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

5.3. Contul contabil sintetic de gradul III 2900801 „Ajustări pentru deprecierea programelor informatice” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare,

5.4. Contul contabil sintetic de gradul III 2900809 „Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

5.5. Contul special sintetic de gradul III 8910100 „Bilanţ de deschidere (pentru solduri)” se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare şi surse de finanţare.

5.6. Contul special sintetic de gradul III 8910200 „Bilanţ de deschidere (pentru total sume)” se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare şi surse de finanţare.

5.7. Contul special sintetic de gradul III 8920100 „Bilanţ de închidere (pentru solduri)” se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare şi surse de finanţare.

5.8. Contul special sintetic de gradul III 8920200 „Bilanţ de închidere (pentru total sume)” se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare şi surse de finanţare.

Art. II. - În întreg cuprinsul normelor metodologice prevăzute la art. I se modifică şi se completează simbolurile şi denumirile conturilor, precum şi detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II şi III, potrivit prevederilor art. I pct. 3.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 3.898.

 

RECTIFICĂRI

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018, se fac următoarele rectificări:

- la Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2017 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe ţară, după nr. crt. 10* se va citi:

 

„11

DOLJ

Sediul central

GIUGEA

NICOLAE

Română

13.180,00

20.12.2017

22.12.2017

20.10.2017

16.03.2017

16.05.2017

27.07.2017

16.11.2017

03.06.2017

01.08.2017

01.08.2017

21.09.2017

23.03.2017

30.10.2017

06.11.2017

11.12.2017”

 

- la Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2017 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe ţară, în loc de:

 

„Cuantumul total

151.863,44”**

 

se va citi:

 

„Cuantumul total

165.043,44”


* A se vedea şi rectificarea publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 23 mai 2018

** A se vedea şi rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 28 septembrie 2018.