S-au gasit 18 rezultate in 0.0002 secunde.
Inapoi

1411681. H. CD 73/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 854 - 30.X.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind o nouă agendă a UE pentru învătământul superior COM(2017)247

1357122. DEC. PM 57/12 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 37 - 12.I.2017
privind numirea domnului Liviu Cozmin Stoica în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei pentru Agenda Digitală a României

1338973. H. CD 109/18 octombrie 2016 - M. Of. nr. 835 - 21.X.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei cãtre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu si Banca Europeanã de Investitii privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu tãrile terte bazat pe Agenda Europeanã privind Migratia COM (2016) 385

1335754. H. CD 92/04 octombrie 2016 - M. Of. nr. 790 - 07.X.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor O nouă agendă pentru competente în Europa COM (2016) 381

1332725. H. CD 77/20 septembrie 2016 - M. Of. nr. 746 - 26.IX.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European - O agendă europeană pentru economia colaborativă COM(2016) 356

1325646. DEC. PM 272/11 august 2016 - M. Of. nr. 622 - 12.VIII.2016
privind exercitarea atributiilor presedintelui Agentiei pentru Agenda Digitală a României

1324967. DEC. PM 264/09 august 2016 - M. Of. nr. 609 - 10.VIII.2016
privind eliberarea doamnei Delia Popescu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei pentru Agenda Digitală a României

1317048. DEC. ANAF 114/14 iunie 2016 - M. Of. nr. 485 - 29.VI.2016
a presedintelui Agentiei pentru Agenda Digitală a României privind stabilirea tarifelor de utilizare a Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP)
Rectificare - M. Of. nr. 519 - 11.VII.2016

1249019. H. CD 58/30 iunie 2015 - M. Of. nr. 485 - 02.VII.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Agenda europeană privind securitatea - COM (2015) 185

12490210. H. CD 59/30 iunie 2015 - M. Of. nr. 485 - 02.VII.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - O agendă europeană privind migratia COM (2015) 240

12401311. H. G 245/07 aprilie 2015 - M. Of. nr. 340 - 19.V.2015
pentru aprobarea Strategiei nationale privind Agenda Digitală pentru România 2020

12004212. H. CD 51/30 septembrie 2014 - M. Of. nr. 724 - 02.X.2014
privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Agenda UE în domeniul justitiei pentru 2020 - Consolidarea încrederii, a mobilitătii si a cresterii în cadrul Uniunii, COM (2014) 144, si la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - O Europă deschisă si sigură: transformarea obiectivelor în realitate, COM (2014) 154

11561513. DEC. PM 13/22 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 58 - 23.I.2014
privind numirea doamnei Delia Popescu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei pentru Agenda Digitală a României

11545714. H. G 1132/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2014
privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Agenda Digitală a României, precum si de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Societatea Informatională

10503015. DCL. P 1/12 iunie 2012 - M. Of. nr. 392 - 12.VI.2012
referitoare la problemele actuale aflate pe agenda Uniunii Europene si obligatiile ce revin României în baza acestora

6769916. H. G 947/22 august 2007 - M. Of. nr. 600 - 30.VIII.2007
pentru aprobarea plătii contributiei anuale a României la „Security and Defence Agenda”

5629417. H. G 309/08 martie 2006 - M. Of. nr. 227 - 13.III.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru derularea Programului “Agenda Europa“

3610818. H. G 815/3 iulie 2003 - M. OF. 516 - 17.VII.2003
pentru aprobarea plătii de către România a contributiei anuale la initiativa “The New Defence Agenda”


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi