S-au gasit 52 rezultate in 0.1724 secunde.
Inapoi

1453021. OUG. G 43/24 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene

1440162. O. MCSI 286/12 martie 2018 - M. Of. nr. 235 - 16.III.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru modificarea anexei nr. 1 la Instructiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., aprobate prin Ordinul ministruluicomunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 235/2008

1426203. DEC. ICCJ 83/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 17 - 08.I.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept: „în interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritătilor sau institutiilor publice, cu modificările ulterioare (Legea nr. 22/1969), contractul individual de muncă al persoanei angajate ca gestionar sau având si atributii de gestionar, care a fost condamnată definitiv pentru una din infractiunile prevăzute de textul indicat la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere încetează de drept la data rămânerii definitive a hotărârii penale de condamnare?
În ipoteza unui răspuns afirmativ, textul legal - art. 4 din Legea nr. 22/1969 - reglementează un caz special, distinct de încetare de drept a raporturilor de muncă sau încetarea de drept operează prin interpretarea si aplicarea extensivă a dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Codul muncii), fiind, în consecintă, obligatorie si emiterea unei decizii potrivit art. 56 alin. (2) din Codul muncii?”

1398604. O. MFP 1178/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 646 - 07.VIII.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de punere în aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfăsurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale si pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
Rectificare - M. Of. nr. 683 - 23.VIII.2017

1367105. O. MS 244/07 martie 2017 - M. Of. nr. 187 - 16.III.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar
Rectificare - M. Of. nr. 220 - 30.III.2017

1356066. O. MFP 2909/27 decembrie 2016 - M. Of. nr. 19 - 09.I.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea si utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Nationale

1346297. O. MAN 130/08 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 945 - 24.XI.2016
al ministrului apărării nationale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor si conditiilor privind angajarea si executarea, la cerere, prin unitătile Ministerului Apărării Nationale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice

1299138. O. MAE 405/10 martie 2016 - M. Of. nr. 226 - 28.III.2016
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucuresti si la Chisinău la 22 septembrie 2015, dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind angajarea în câmpul muncii a membrilor de familie ai agentilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat

1249889. O. MFP 774/02 iulie 2015 - M. Of. nr. 500 - 07.VII.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

12363810. O. MS 525/11 februarie 2015 - M. Of. nr. 285 - 28.IV.2015
al ministrului sănătătii privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitătile sanitare publice

12340711. O. MS 442/08 aprilie 2015 - M. Of. nr. 248 - 10.IV.2015
al ministrului sănătătii pentru modificarea Normelor privind organizarea concursului oh examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitătile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.406/2006, si pentru abrogarea art. 12 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitătile sanitare publice

12013212. O. MS 1156/07 octombrie 2014 - M. Of. nr. 736 - 09.X.2014
al ministrului sănătătii pentru modificarea nr. crt. 2 al tabelului din anexa nr. 1 la Instructiunile privind angajarea gestionarilor constituirea de garantii si răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor Ministerului Sănătătii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 809/2009

11984513. O. ANAF 2869/19 septembrie 2014 - M. Of. nr. 693 - 23.IX.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

11901614. OG. MS 880/24 iulie 2014 - M. Of. nr. 559 - 29.VII.2014
al ministrului sănătătii privind completarea punctului I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitătile sanitare publice

11595415. O. ANAF 127/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 85 - 04.II.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

10831516. O. MS 1266/10 decembrie 2012 - M. Of. nr. 844 - 13.XII.2012
privind modificarea cap. I pct. 3 lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitătile sanitare publice

10073917. O. MS 1470/20 octombrie 2010 - M. Of. nr. 796 - 10.XI.2011
al ministrului sănătătii pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

9382518. DEC. CC 1156/28 septembrie 2010 - M. Of. nr. 764 - 16.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24-26 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritătilor sau institutiilor publice

9286619. O. MAN 104/09 septembrie 2010 - M. Of. nr. 645 - 16.IX.2010
al ministrului apărării nationale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor si conditiilor privind angajarea si executarea, la cerere, prin unitătile Ministerului Apărării Nationale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice

9065220. O. MS 467/19 mai 2010 - M. Of. nr. 370 - 04.VI.2010
al ministrului sănătătii pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale în unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

8353221. O. MS 809/25 iunie 2009 - M. Of. nr. 459 - 02.VII.2009
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Instructiunilor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Ministerului Sănătătii

8094022. O. MFP 547/20 martie 2009 - M. Of. nr. 216 - 03.IV.2009
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002

8050323. DEC. CC 257/24 februarie 2009 - M. Of. nr. 173 - 19.III.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritătilor sau institutiilor publice

7749424. O. MEF 3421/20 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 797 - 27.XI.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile si a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002

7547625. O. MA 82/27 august 2008 - M. Of. nr. 631 - 01.IX.2008
al ministrului apărării pentru stabilirea domeniilor si conditiilor privind angajarea si executarea, la cerere, prin unitătile ministerului apărării, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice

7359026. O. MCTI 235/20 mai 2008 - M. Of. nr. 423 - 05.VI.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Instructiunilor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

6730827. H. G 807/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 548 - 10.VIII.2007
privind aprobarea contributiei financiare voluntare a României în cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) - Programul pentru dezvoltarea economică si angajare la nivel local (LEED)

5525128. O. MS 1470/28 decembrie 2005 - M. Of. nr. 73 - 26.I.2006
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Criteriilor privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale în unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

5363329. DEC. CC 548/18 octombrie 2005 - M. Of. nr. 1061 - 28.XI.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24, art. 25, art. 26 si art. 27 alin. (2) din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritătilor sau institutiilor publice

5177230. DEC. PM 398/01 august 2005 - M. Of. nr. 729 - 11.VIII.2005
pentru aprobarea statului de functii si a criteriilor de selectie pentru angajarea personalului Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială

4763931. DEC. CC 446/26 octombrie 2004 - M. Of. nr. 15 - 05.I.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritătilor sau institutiilor publice

4189532. H. G 594/21 aprilie 2004 - M. Of. nr. 384 - 30.IV.2004
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind angajarea salariată a persoanelor aflate în întretinerea membrilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt, semnat la Paris la 21 noiembrie 2003
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind angajarea salariată a persoanelor aflate în întretinerea membrilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt

3326733. O. MFP 1792/24 decembrie 2002 - M. Of. 37 - 23.I.2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

2969434. O. MSF 378/29 mai 2002 - M. Of. 402 - 11.VI.2002
al Ministrului Sănătătii si Familiei privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sănătătii si Familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitătile sanitare publice

2821535. H. G 115/7 februarie 2002 - M. Of. 142 - 25.II.2002
pentru aprobarea Regulamentului privind angajarea si prestarea de servicii de către unitătile Ministerului de Interne

2145336. OG. G 18/22 iulie 1996 - M. Of. 104 - 7.II.2002
privind angajarea de imprumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligatiuni de stat in valuta de pe piata interna
A fost publicata prima data in M. Of. 163 - 25.VII.1996
Modificari si completari:
-Legea nr. 248/29 decembrie 1998 - M. Of. 511 - 30.XII.1998
-OUG. 35/1 aprilie 1999 - M. Of. 138 - 2.IV.1999

2804137. OG. G 18/1996 Republicare - M. Of. 104 - 7.II.2002
privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de titluri de stat în valută pe piata internă

2737838. O. MCC 2129/8 noiembrie 2001 - M. Of. 846 - 28.XII.2001
al Ministrului Culturii si Cultelor privind angajarea directorilor generali sau, după caz, a directorilor institutiilor publice de cultură subordonate Ministerului Culturii si Cultelor

2730739. O. MSF 761/30 octombrie 2001 - M. Of. 836 - 27.XII.2001
al Ministrului Sănătătii si Familiei pentru aprobarea Metodologiei privind examenul medical la angajarea în muncă, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic si examenul medical la reluarea muncii
Abrogat prin:
O. MSF 933/25 noiembrie 2002 - M. Of. 880 - 6.XII.2002

2648340. O. MSF 698/9 septembrie 2001 - M. Of. 754 - 27.XI.2001
al Ministrului Sănătătii si Familiei pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitătile sanitare publice

2388741. H. G 411/19 aprilie 2001 - M. Of. 227 - 4.V.2001
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind angajarea lucrătorilor sezonieri, semnat la Budapesta la 9 mai 2000
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind angajarea lucrătorilor sezonieri

2364742. D. PRES 218/4 aprilie 2001 - M. Of. 186 - 11.IV.2001
pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de titluri de stat în valută pe piata internă

776743. H. G 381/11 mai 2000 - M. Of. 228 - 23.V.2000
pentru aprobarea Acordului de finantare nerambursabilã dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Transporturilor, si Guvernul Statelor Unite ale Americii, reprezentat de Agentia Statelor Unite pentru Comert si Dezvoltare (TDA), pentru angajarea serviciilor de consultantã în domeniul privatizãrii, semnat la Bucuresti la 2 martie 2000
Acord de finantarenerambursabilã între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Transporturilor, si Guvernul Statelor Unite ale Americii, reprezentat de Agentia Statelor Unite pentru Comert si Dezvoltare (TDA), pentru angajarea serviciilor de consultantã în domeniul privatizãrii, semnat la Bucuresti la 2 martie 2000

205244. DEC. CC 27/15 februarie 2000 - M. Of. 135 - 30.III.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii învătamântului nr 84/1995, republicată, ale Legii nr. 30/1990 privind angajarea salariatilor în functie de competentă, precum si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

2114345. OG. G 16/27 ianuarie 2000 - M. Of. 34 - 28.I.2000
privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii
Conventia nr. 92/1949 privind cazarea echipajelor (revizuita)
Conventia nr. 133/1970 privind cazarea echipajelor (dispozitii complementare)
Conventia nr. 68/1946 privind alimentatia echipajului si servirea mesei la bordul navelor
Conventia nr. 22/1926 privind contractul de angajare al navigatorilor
Conventia nr. 180/1996 privind durata muncii navigatorilor si echipajul navelor
Conventia nr. 166/1987 privind repatrierea navigatorilor (revizuita)

1738046. H. G 930/9 noiembrie 1999 - M. Of. 581 - 29.XI.1999
pentru aprobarea Intelegerii dintre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale din Romania si Oficiul Federal al Muncii din Republica Federala Germania privind angajarea de lucratori romani pentru o activitate cu durata determinata in Republica Federala Germania, semnata la Bucuresti la 13 septembrie 1999
Intelegereadintre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale din Romania si Oficiul Federal al Muncii din Republica Federala Germania privind angajarea de lucratori romani pentru o activitate cu durata determinata in Republica Federala Germania

2226347. OUG. 34/1 aprilie 1999 - M. Of. 138 - 2.IV.1999
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de imprumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligatiuni de stat in valuta de pe piata interna

692048. D. PRES 468/23 decembrie 1998 - M. Of. 511 - 30.XII.1998
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de imprumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligatiuni de stat in valuta de pe piata interna

2024349. L. P 248/29 decembrie 1998 - M. Of. 511 - 30.XII.1998
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de imprumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligatiuni de stat in valuta de pe piata interna

1600850. H. G 411/22 iulie 1998 - M. Of. 276 - 24.VII.1998
privind angajarea de catre Ministerul Tineretului si Sportului a unor servicii turistice prin incredintare directa unui singur contractant

134351. O. MCU 2069/10 decembrie 1997 - M. Of. 75 - 17.II.1998
pentru aplicarea in institutiile publice muzeale a prevederilor art. 14 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor
Modificari si completari:
-O. MCU 4029/17 martie 1999 - M. Of. 201 - 10.V.1999

5611852. L. MADN 22/18 noiembrie 1969 - M. Of. nr. 132 - 18.XI.1969
privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi