S-au gasit 20 rezultate in 0.2183 secunde.
Inapoi

1374881. H. G 250/20 aprilie 2017 - M. Of. nr. 294 - 26.IV.2017
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 830 aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea acestuia, pe o perioadă de 15 ani, în folosinta gratuită a Fundatiei „Maresal Alexandru Averescu”

1355202. O. MS 1573/23 decembrie 2016 - M. Of. nr. 06 - 04.I.2017
al ministrului sănătătii privind aprobarea modelului declaratiei de avere si al declaratiei de interese

1139563. H. G 860/06 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 690 - 12.XI.2013
privind recunoasterea Fundatiei „Maresal Alexandru Averescu” că fiind de utilitate publică

1097084. O. MFP 252/22 februarie 2013 - M. Of. nr. 111 - 26.II.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru publicarea Acordului dintre autoritatea competenta din România si autoritatea competentă din Confederatia Elvetiană, semnat la Berna la 6 decembrie 2012 si la Bucuresti la 14 decembrie 2012, cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre România si Confederatia Elvetiană, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2011, pentru amendarea Conventiei dintre România si Confederatia Elvetiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere, semnată la Bucuresti la 25 octombrie 1993

1072445. l. P 181/18 octombrie 2012 - M. Of. nr. 715 - 22.X.2012
pentru ratificarea Protocolului de modificare a Conventiei dintre România si Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, si a Protocolului aditional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie2011
Protocol de modificare a Conventiei dintre România si Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993

1072456. D. PRES 648/17 octombrie 2012 - M. Of. nr. 715 - 22.X.2012
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Conventiei dintre România si Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, si a Protocolului aditional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011

1050837. D. PRES 413/12 iunie 2012 - M. Of. nr. 398 - 14.VI.2012
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de modificare a Conventiei dintre România si Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, si a Protocolului aditional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011

1018648. L. P 261/07 decembrie 2011 - M. Of. nr. 934 - 29.XII.2011
pentru ratificarea Protocolului dintre România si Confederatia Elvetiană, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2011, de amendare a Conventiei dintre România si Confederatia Elvetiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere si a Protocolului anexat, semnate la Bucuresti la 25 octombrie 1993
Protocol între România si Confederatia Elvetiană de amendare a Conventiei dintre România si Confederatia Elvetiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere si a Protocolului anexat, semnate la Bucuresti la 25 octombrie 1993

1018659. D. PRES 936/06 decembrie 2011 - M. Of. nr. 934 - 29.XII.2011
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre România si Confederatia Elvetiană, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2011, de amendare a Conventiei dintre România si Confederatia Elvetiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere si a Protocolului anexat, semnate la Bucuresti la 25 octombrie 1993

9920710. D. PRES 680/09 august 2011 - M. Of. nr. 577 - 16.VIII.2011
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România si Confederatia Elvetiană, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2011, de amendare a Conventiei dintre România si Confederatia Elvetiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere si a Protocolului, semnate la Bucuresti la 25 octombrie 1993

9820711. O. MAI 124/16 iunie 2011 - M. Of. nr. 133 - 21.VI.2011
al ministrului administratiei si internelor privind activitătile desfăsurate la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor de către personalul responsabil cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese

7432912. O. MIRA 524/30 iunie 2008 - M. Of. nr. 514 - 08.VII.2008
al ministrului internelor si reformei administrative privind depunerea si gestionarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese în cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

7145713. H. G 175/20 februarie 2008 - M. Of. nr. 138 - 22.II.2008
privind stabilirea modelelor Registrului declaratiilor de avere si Registrului declaratiilor de interese

5837314. O. MSP 632/01 iunie 2006 - M. Of. nr. 502 - 09.VI.2006
al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea modelului declaratiei de interese, al declaratiei referitoare la incompatibilităti si al declaratiei de avere

5009815. L. P 158/25 mai 2005 - M. Of. nr. 449 - 26.V.2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese

5009916. D. PRES 466/24 mai 2005 - M. Of. nr. 449 - 26.V.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese

4855317. OUG. 14/03 martie 2005 - M. Of. nr. 200 - 09.III.2005
privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese

3642118. O. MCC 2607/7 aprilie 2003 - M. OF. 567 - 6.VIII.2003
al Ministrului Culturii si Cultelor privind clasarea Centrului de plasament nr. 1 “Sfânta Ecaterina”, situat în Municipiul Bucuresti, bd. Maresal Averescu nr. 17, sectorul 1

2290719. D. PRES 111/4 august 1994 - M. Of. 299 - 24.X.1994
privind aprobarea si supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre Romania si Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si avere, semnata la Luxemburg la 14 decembrie 1993

2290820. L. P 85/18 octombrie 1994 - M. Of. 299 - 24.X.1994
privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si avere, semnata la Luxemburg la 14 decembrie 1993


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi