S-au gasit 5 rezultate in 0.1654 secunde.
Inapoi

933121. O. ANAF 2600/20 octombrie 2010 - M. Of. nr. 704 - 21.X.2010
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului 225 “Declaratie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câstigul net anual impozabil pentru câstigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise”

237822. O. MFP 313/5 martie 2001 - M. Of. 203 - 23.IV.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind intrarea în vigoare a Conventiei dintre Romania si Irlanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe câstigurile de capital

40373. D. PRES 128/20 aprilie 2000 - M. Of. 626 - 4.XII.2000
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Irlanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe câstigurile de capital, semnată la Bucuresti la 21 octombrie 1999

43404. D. PRES 472/24 noiembrie 2000 - M. Of. 626 - 4.XII.2000
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei dintre România si Irlanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe câstigurile de capital, semnată la Bucuresti la 21 octombrie 1999

192355. L. P 208/28 noiembrie 2000 - M. Of. 626 - 4.XII.2000
privind ratificarea Conventiei dintre România si Irlanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe câstigurile de capital, semnată la Bucuresti la 21 octombrie 1999Conventie între România si Irlanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe câstigurile de capital


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi