S-au gasit 19 rezultate in 0.2095 secunde.
Inapoi

1477371. H. G 1021/21 decembrie 2018 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind schimbarea denumirii Institutului de Chimie Timisoara al Academiei Române

1401232. O. MCI 452/18 iulie 2017 - M. Of. nr. 695 - 28.VIII.2017
al ministrului cercetării si inovării pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei - IGR Bucuresti, în coordonarea Ministerului Cercetării si Inovării

1125543. O. MAN 77/23 iulie 2013 - M. Of. nr. 492 - 05.VIII.2013
al ministrului apărării nationale privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.49/2001 pentru aprobarea „Metodologiei privind stabilirea necesarului si a drepturilor anuale de motoresurse la autovehicule, tehnica de geniu si de chimie militară din înzestrarea Ministerului Apărării Nationale”

1081134. O. MECMA 2637/04 decembrie 2012 - M. Of. nr. 828 - 10.XII.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

980105. Circ. BNR 19/03 iunie 2011 - M. Of. nr. 407 - 09.VI.2011
privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu tema “Anul international al chimiei”

769736. H. G 1377/28 octombrie 2008 - M. Of. nr. 755 - 10.XI.2008
privind transmiterea unei părti dintr-o clădire, aflată în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei „Institutul Geologic al României” Bucuresti, aflat în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru unele institutii din subordinea acestuia

680127. H. G 1076/05 septembrie 2007 - M. Of. nr. 631 - 13.IX.2007
privind trecerea Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca ca unitate de cercetare fără personalitate juridică în structura Universitătii „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca

669468. H. G 738/11 iulie 2007 - M. Of. nr. 501 - 26.VII.2007
pentru aprobarea participării Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei - I.G.R. Bucuresti în calitate de membru la Asociatia Institutelor Geologice din Uniunea Europeană EuroGeoSurveys si a plătii cotizatiei anuale

536509. H. G 1399/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1067 - 29.XI.2005
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei - I.G.R. Bucuresti

5362310. H. G 1402/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1060 - 26.XI.2005
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensată - INCEMC Timisoara

4630611. H. G 1834/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1079 - 19.XI.2004
pentru trecerea, cu titlu gratuit, a unor bunuri din domeniul privat al statului în proprietatea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 293/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

4579212. O. MECO 690/04 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1002 - 01.XI.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

4479513. H. G 1375/26 august 2004 - M. Of. nr. 830 - 09.IX.2004
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti

4208014. H. G 640/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 417 - 11.V.2004
privind transmiterea fără plată a unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti în administrarea Academiei Române, pentru Institutul de Chimie Fizică “I.G. Murgulescu”

4061915. H. G 293/04 martie 2004 - M. Of. nr. 253 - 23.III.2004
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
Modificari si completari:
-H. G 1834/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1079 - 19.XI.2004

3482016. H. G 456/18 aprilie 2003 - M. OF. 287 - 24.IV.2003
privind înfiintarea Institutului de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca prin reorganizarea Institutului de Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca
Rectificare: - M. OF. 495 - 9.VII.2003

3365517. H. G 127/30 ianuarie 2003 - M. Of. 109 - 20.II.2003
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Industriei si Resurselor din România si Ministerul Petrolului din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniile petrol, gaze si petrochimie, semnat la Cairo la 15 octombrie 2002
Memorandum de întelegere între Ministerul Industriei si Resurselor din România si Ministerul Petrolului din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniile petrol, gaze si petrochimie

2939918. H. G 451/16 mai 2002 - M. Of. 344 - 23.V.2002
privind înfiintarea Societătii Comerciale “Institutul de Cercetări Alimentare” - S.A. prin reorganizarea Institutului de Chimie Alimentară Bucuresti

855619. H. G 1070/9 noiembrie 2000 - M. Of. 574 - 17.XI.2000
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1302/1996 privind înfiintarea Institutului National de CercetareDezvoltare în domeniul geologiei, geofizicii, geochimiei si teledetectiei - IGR Bucuresti


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi