S-au gasit 18 rezultate in 0.1284 secunde.
Inapoi

1438001. DEC. CC 45/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 199 - 05.III.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 2 alin. (3) teza a treia]; pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (1) tezele penultimă si ultimă si alin. (2) teza a doua]; pct. 9 [cu referire la art. 7 alin. (5) si (7)]; pct. 12 [cu referire la art. 9 alin. (3)]; pct. 44; pct. 53 [cu referire la art. 39 alin. (3) si (5)j; pct. 54 [cu referire la art. 40 alin. (4)]; pct. 69 [cu referire la art. 49 alin. (1)]; pct. 77 [cu referire la art. 52 alin. (3)]; pct. 87 [cu referire la art. 53 alin. (1), (2), (7), (8), (9) teza întâi si (10)]; pct. 88 [cu referire la art. 54 alin. (3)]; pct. 97 [cu referire la art. 58 alin. (1) sintagmele „ori la alte autorităti publice, în orice functii, inclusiv cele de demnitate publică numite” si „precum si la institutii ale Uniunii Europene sau organizatii internationale, la solicitarea Ministerului Justitiei], pct. 108 [cu referire la art. 62 alin. (1^1) si (1^3)]; pct. 109 [cu referire la art. 62 alin. (3) sintagma „nu îi sunt aplicabile dispozitiile referitoare la interdictiile si incompatibilitătile prevăzute la art. 5 si art. 8” prin raportare la art. 62 alin. (1^3)]; pct. 112 [cu referire la art. 62^1, 62^2 si 62^4]; pct. 134 [cu referire la art. 73 alin. (2)]; pct. 143 [cu referire la art. 82 alin. (2) sintagma „functia de ministru al justitiei], pct. 144 [cu referire la art. 82 alin. (2^1) si (2^2)]; pct. 146 [cu referire la art. 82 alin. (5^1) si (5^2)]; pct. 153 [cu referire la art. 85^1 sintagma „functia de ministru al justitiei], pct. 156 [cu referire la art. 96]; pct. 157 [cu referire la art. 99 lit. r)]; pct. 160 [cu referire la art. 100 alin. (1) lit. d^1)]; pct. 161 [cu referire la art. 100 alin. (2)] si pct. 163 [cu referire la art. 109 alin. (1) teza întâi si art. 114] din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, precum si legea în ansamblul său
- Opinie separată;
- Opinie separată

972392. O. MAN 31/19 aprilie 2011 - M. Of. nr. 300 - 02.V.2011
al ministrului apărării nationale privind stabilirea responsabilitătilor pentru asigurarea compatibilitătii electromagnetice în Ministerul Apărării Nationale

688213. DEC. ICCJ 7/05 februarie 2007 - M. Of. nr. 732 - 30.X.2007
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, privind problema incompatibilitătii judecătorului, care a participat în cursul urmăririi penale la judecarea recursului declarat împotriva încheierii prin care s-a solutionat propunerea de arestare preventivă ori de prelungire a arestării preventive, de a participa la solutionarea unui nou recurs având ca obiect o altă încheiere prin care s-a dispus cu privire la măsurile preventive în aceeasi cauză

584214. DEC. ICCJ 15/22 mai 2006 - M. Of. nr. 509 - 13.VI.2006
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 278^1 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală, sub aspectul compatibilitătii judecătorului de a mai participa, în continuare, la solutionarea fondului cauzei retinute spre judecare după desfiintarea, prin încheiere, a rezolutiei sau ordonantei procurorului de netrimitere în judecată, ca urmare a aprecierii că probele existente la dosar sunt suficiente pentru a se proceda la judecare.

583735. O. MSP 632/01 iunie 2006 - M. Of. nr. 502 - 09.VI.2006
al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea modelului declaratiei de interese, al declaratiei referitoare la incompatibilităti si al declaratiei de avere

518806. DEC. IGCTI 373/21 iulie 2005 - M. Of. nr. 746 - 17.VIII.2005
a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind aprobarea Procedurii de supraveghere a pietei echipamentelor radio si a echipamentelor terminale de telecomunicatii, precum si a altor echipamente electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice

458977. O. MECO 381/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 1020 - 04.XI.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul compatibilitătii electromagnetice

458988. O. MCTI 1620/11 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1020 - 04.XI.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul compatibilitătii electromagnetice

445539. O. MECO 552/11 august 2004 - M. Of. nr. 784 - 26.VIII.2004
al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Listei cuprinzând organismele competente recunoscute în domeniul compatibilitătii electromagnetice

3919810. H. G 1554/18 decembrie 2003 - M. Of. 17 - 09.I.2004
pentru modificarea si completarea H.G. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice

3692411. O. MECO 140/8 septembrie 2003 - M. OF. 662 - 18.IX.2003
al Ministrului Economiei si Comertului pentru aprobarea unor măsuri privind recunoasterea si desemnarea organismelor competente care realizează evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice

3600012. O. MIR 348/5 iunie 2003 - M. OF. 502 - 11.VII.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul compatibilitătii electromagnetice care adoptă standardele europene armonizate
Modificari si completari:
-O. MECO 381/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 1020 - 04.XI.2004

3869713. O. MCTI 181/05 iunie 2003 - M. Of. 502 - 11.VII.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul compatibilitătii electromagnetice care adoptă standardele europene armonizate
Modificari si completari:
-O. MCTI 1620/11 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1020 - 04.XI.2004

3551914. O. MIR 320/29 mai 2003 - M. OF. 408 - 11.VI.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor privind prelungirea activitătii organismelor desemnate în domeniul compatibilitătii electromagnetice, cuprinse în lista aprobată prin Ordinul nr. 430/2001

3504815. H. G 497/18 aprilie 2003 - M. OF. 329 - 15.V.2003
privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice

2782816. O. MCTI 555/27 decembrie 2001 - M. Of. 62 - 29.I.2002
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul compatibilitătii electromagnetice

2742117. O. MIR 430/17 decembrie 2001 - M. Of. 3 - 7.I.2002
Ordin nr. 430 din 17 decembrie al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Listei cuprinzând organismele desemnate în domeniul compatibilitătii electromagnetice

2616718. H. G 1032/18 octombrie 2001 - M. Of. 690 - 31.X.2001
privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi