S-au gasit 338 rezultate in 0.2216 secunde.
Inapoi

1428901. DEC. ICCJ 85/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 60 - 19.I.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 527 alin. (2) si art. 529 alin. (2) din Codul civil, respectiv dacă echivalentul valoric al diurnei se include în totalul veniturilor nete lunare în raport cu care se stabileste pensia de întretinere datorată de către părinte copilului

1418002. DEC. ICCJ 75/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 954 - 04.XII.2017
in vederea pronuntării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept:
- întreruperea cursului prescriptiei dreptului material la actiune, în cazul actiunilor care au ca obiect stabilirea paternitătii copilului din afara căsătoriei; atunci când actiunea este promovată de mamă în numele minorului, iar judecata nu s-a finalizat pe fond;
- norma de drept aplicabilă în cazul copilului născut înainte de intrarea în vigoare a Codului civil si de abrogarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, raportat la prevederile art. 427 din Codul Civil, cu aplicarea art. 6 alin. (6) din Codul civil si art. 5 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările si completările ulterioare;
- aplicabilitatea prevederii din art. 427 din Codul civil, referitoare la imprescriptibilitatea dreptului la actiune în stabilirea paternitătii pe timpul vietii copilului, si copiilor născuti înainte de intrarea în vigoare a Codului civil.

1416553. DEC. ICCJ 70/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: "Dacă majorarea pensiei de serviciu, prevăzută de art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care depăseste vechimea în magistratură [notiune înteleasă prin raportare la art. 82 alin. (2) din aceeasi lege ca incluzând si perioada în care titularul pensiei a exercitat profesia de avocat], se aplică si în considerarea perioadei în care titularul pensiei de serviciu a exercitat profesia de avocat după data eliberării din functia de procuror si obtinerea pensiei de serviciu, cu ocazia recalculării acestei pensii, potrivit art. 23 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor; republicată, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005, raportat la art. 107 alin. (4) si (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare."

1395474. H. G 513/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 604 - 26.VII.2017
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 13 iunie 2017 si la Paris la 23 iunie 2017 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007

1395065. H. G 502/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 596 - 25.VII.2017
privind organizarea si functionarea comisiei pentru protectia copilului

1379676. DEC. CC 150/14 martie 2017 - M. Of. nr. 370 - 18.V.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) sintagma „sau nedeclararea unor informatii” din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului

1376607. H. G 267/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 320 - 04.V.2017
pentru aprobarea programului de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019

1370018. DEC. ICCJ 1/30 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 223 - 31.III.2017
privind sesizarea formulatã de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Alba Iulia cu privire la „interpretarea si aplicarea unitarã a dispozitiilor art. 10 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului, în vederea stabilirii competentei materiale de solutionare a litigiilor având ca obiect plângerea împotriva hotãrârilor de încadrare a minorilor în grad de handicap, emise de comisia pentru protectia copilului din cadrul directiei generale de asistentã socialã si protectia copilului”.

1358179. DEC. PM 99/17 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 50 - 17.I.2017
privind eliberarea doamnei Lidia Manuela Onofrei din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie

13581810. DEC. PM 100/17 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 50 - 17.I.2017
privind numirea doamnei Gabriela Coman în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie

13571011. DEC. PM 55/12 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 37 - 12.I.2017
privind eliberarea doamnei Gabriela Coman din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie

13571112. DEC. PM 56/12 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 37 - 12.I.2017
privind numirea doamnei Lidia Manuela Onofrei în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie

13538613. H. G 981/21 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1057 - 28.XII.2016
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 25 octombrie 2016 si la Paris la 8 noiembrie 2016 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007

13534514. O. MENCS 5829/28 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 1049 - 27.XII.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Gimnazială „Copil Dorit” din municipiul Bucuresti

13513815. DEC. ICCJ 29/17 octombrie 2016 - M. Of. nr. 1018 - 19.XII.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea „modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului matemal profesionist, precum si a dispozitiilor art. 122 alin. (3) lit. d) teza I din Legea nr. 272/2004, republicată, prin raportare la art. 1 alin. (2), art. 144, art. 149 si art. 253 din Codul muncii, în sensul de a stabili dacă:
- dispozitiile art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist sunt derogatorii de la Codul muncii
- în situatia în care asistentul maternal profesionist a asigurat continuitatea activitătii desfăsurate si în perioada efectuării concediului de odihnă, inclusiv anterior intrării în vigoare a completărilor aduse Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului (prin art. I pct. 57 din Legea nr. 257/2013), acesta are dreptul la despăgubiri bănesti stabilite la nivelul indemnizatiei de concediu”

13500916. H. G 889/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 997 - 12.XII.2016
privind aprobarea Strategiei nationale pentru sănătatea mintală a copilului si adolescentului 2016-2020

13458517. O. MENCS 5626/25 octombrie 2016 - M. Of. nr. 941 - 23.XI.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program prelungit „Universul Copilăriei" din localitatea Mosoaia

13459318. O. MENCS 5635/25 octombrie 2016 - M. Of. nr. 941 - 23.XI.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Gimnazială „Copil Dorit” din municipiul Bucuresti

13304319. DEC. CC 573/12 iulie 2016 - M. Of. nr. 699 - 08.IX.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17, art. 19 si art. 36 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si ale art. 262, art. 263 si art. 401 din Codul civil

13261420. DEC. ANPDCA 661/08 august 2016 - M. Of. nr. 631 - 17.VIII.2016
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie privind aprobarea modelului si continutului unor formulare, instrumente si documente utilizate în procedura adoptiei

13235621. DEC. CC 350/24 mai 2016 - M. Of. nr. 587 - 02.VIII.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului

13196422. O. MS 761/22 iunie 2016 - M. Of. nr. 521 - 12.VII.2016
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National pentru Sănătatea Mamei si Copilului „Alessandrescu-Rusescu”

13166223. H. G 451/22 iunie 2016 - M. Of. nr. 477 - 27.VI.2016
privind recunoasterea Fundatiei „Inimă de copil” ca fiind de utilitate publică

13011524. D. PRES 358/30 martie 2016 - M. Of. nr. 253 - 05.IV.2016
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

13011425. L. P 52/30 martie 2016 - M. Of. nr. 253 - 05.IV.2016
pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

12796426. DEC. ICCJ 21/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 943 - 21.XII.2015
privind recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava si de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la „interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 527 alin. (2) si art. 529 alin. (1) si (2) din Codul civil raportate la prevederile art. 2 alin. (4) si art. 4 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană. În timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în ceea ce priveste includerea echivalentului valoric al normei de hrană în totalul veniturilor lunare nete în raport de care se stabileste pensia de întretinere datorată de către părinte copilului”

12686327. DEC. ICCJ 23/29 iunie 2015 - M. Of. nr. 797 - 27.X.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a prevederilor art. 7 alin. (1), (2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în sensul de a stabili dacă drepturile acordate prin hotărâri judecătoresti irevocabile privind cresterile salariale de 2%, 5% si 11% prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, cu modificările ulterioare, se încadrează în sintagma de “indemnizatie avută” si trebuie luate în considerare la stabilirea pensiei de serviciu a magistratilor

12619828. DEC. ICCJ 13/22 iunie 2015 - M. Of. nr. 690 - 11.IX.2015
privind recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. f) si art. 10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, respectiv art. 94 si 95 din Codul de procedură civilă, cu referire la stabilirea naturii si competentei de solutionare a cauzelor având ca obiect actiuni în pretentii prin care se solicită de către o directie generală de asistentă socială si protectia copilului obligarea unui consiliu judetean sau local ori a unei alte directii generale de asistentă socială si protectia copilului la suportarea cheltuielilor de întretinere pentru persoane care beneficiază de măsuri de protectie prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

12603729. H. G 691/19 august 2015 - M. Of. nr. 663 - 01.IX.2015
pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de crestere si îngrijire a copilului cu părinti plecati la muncă în străinătate si a serviciilor de care acestia pot beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistentă socială si protectia copilului si serviciile publice de asistentă socială si a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea

12539930. DEC. CC 413/28 mai 2015 - M. Of. nr. 564 - 28.VII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, în forma modificată prin Legea nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

12533131. H. G 513/08 iulie 2015 - M. Of. nr. 552 - 24.VII.2015
privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, comasarea si înscrierea cu număr nou a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătătii prin Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu”, Institutul Clinic Fundeni si Institutul National de Medicină Sportivă

12526132. H. G 576/15 iulie 2015 - M. Of. nr. 542 - 21.VII.2015
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătătii copilului

12475933. H. G 451/24 iunie 2015 - M. Of. nr. 463 - 26.VI.2015
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 28 ianuarie 2015 si la Paris la 11 februarie 2015 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Pans la 9 februarie 2007

12384934. H. G 302/29 aprilie 2015 - M. Of. nr. 316 - 08.V.2015
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie

12232235. O. MS 89/28 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 91 - 03.II.2015
al ministrului sănătătii pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 725/12,709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplică măsurile de protectie specială a acestora

12232336. O. MMFPSPV 113/29 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 91 - 03.II.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 725/12,709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplică măsurile de protectie specială a acestora

12228637. O. MMFPSPV 31/14 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 86 - 02.II.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea Instructiunilor privind completarea fiselor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părintii săi, precum si pentru realizarea protectiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părintii săi

12227038. O. MMFPSPV 2396/18 decembrie 2014 - M. Of. nr. 83 - 30.I.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Procedurii de efectuare a plătii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului, precum si a instructiunilor de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului
Rectificare - M. Of. nr. 111 - 11.II.2015

12227139. O. MFP 103/29 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 83 - 30.I.2015
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurii de efectuare a plătii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului, precum si a instructiunilor de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului
Rectificare - M. Of. nr. 111 - 11.II.2015

12194940. H. G 1113/12 decembrie 2014 - M. Of. nr. 33 - 15.I.2015
privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 si a Planului operational pentru implementarea Strategiei nationale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2014-2016

12183541. DEC. CC 608/04 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 14 - 08.I.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, precum si ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

12113242. H. G 1051/18 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 878 - 03.XII.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2014

12109743. O. MMFPSPV 2126/05 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 874 - 02.XII.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum si pentru serviciile acordate În comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat si cantinelor sociale

12030944. H. G 904/15 octombrie 2014 - M. Of. nr. 763 - 21.X.2014
pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

12015645. L. P 131/08 octombrie 2014 - M. Of. nr. 740 - 10.X.2014
pentru modificarea alin, (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

12015746. D. PRES 615/07 octombrie 2014 - M. Of. nr. 740 - 10.X.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

11989047. L. P 126/23 septembrie 2014 - M. Of. nr. 700 - 24.IX.2014
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului

11989148. D. PRES 593/23 septembrie 2014 - M. Of. nr. 700 - 24.IX.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului

11919049. DEC. CC 352/24 iunie 2014 - M. Of. nr. 585 - 05.VIII.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

11898750. O. MEN 3855/16 iulie 2014 - M. Of. nr. 551 - 25.VII.2014
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.235/2014 privind schimbarea denumirii unitătii de învătământ preuniversitar particular Complexul Educational “Copilăria” din municipiul Constanta

11862551. L. P 91/01 iulie 2014 - M. Of. nr. 496 - 03.VII.2014
privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătătii copilului

11862652. D. PRES 495/01 iulie 2014 - M. Of. nr. 496 - 03.VII.2014
pentru promulgarea Legii privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru îngrijirea sănătătii copilului

11739053. DEC. PM 181/23 aprilie 2014 - M. Of. nr. 303 - 24.IV.2014
privind numirea doamnei Gabriela Coman în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie

11739154. DEC. PM 182/23 aprilie 2014 - M. Of. nr. 303 - 24.IV.2014
privind numirea doamnei Gabriela Elena Petrescu în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie

11731755. H. G 299/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 289 - 18.IV.2014
privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie

11712656. O. MEN 3235/26 martie 2014 - M. Of. nr. 257 - 09.IV.2014
al ministrului educatiei nationale privind schimbarea denumirii unitătii de învătământ preuniversitar particular Complexul Educational "Copilăria” din municipiul Constanta

11642957. L. P 272/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 159 - 05.III.2014
privind protectia si promovarea drepturilor copilului - republicare

11481958. H. G 963/04 decembrie 2013 - M. Of. nr. 788 - 16.XII.2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

11407559. DEC. CC 368/24 septembrie 2013 - M. Of. nr. 704 - 18.XI.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (2), art. 7^1 alin. (1)-(8), art. 11 lit. c) si art. 12 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

11338160. D. PRES 768/25 septembrie 2013 - M. Of. nr. 607 - 30.IX.2013
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

11338061. L. P 257/26 septembrie 2013 - M. Of. nr. 607 - 30.IX.2013
pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

11330762. H. G 703/18 septembrie 2013 - M. Of. nr. 596 - 24.IX.2013
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 25 iunie 2013 si la Paris la 27 iunie 2013 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007

11053763. H. G 163/10 aprilie 2013 - M. Of. nr. 225 - 19.IV.2013
pentru aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, din judetele Bacău, Botosani si Iasi, si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

11024964. DEC. CC 141/07 martie 2013 - M. Of. nr. 182 - 02.IV.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 63 teza finală din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

10868365. H. G 1291/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 897 - 28.XII.2012
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, si pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitătilor de stabilire si plată a alocatiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008

10804166. DEC. CC 781/25 septembrie 2012 - M. Of. nr. 816 - 05.XII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului si art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor

10779467. DEC. CC 788/27 septembrie 2012 - M. Of. nr. 786 - 22.XI.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

10773068. H. G 1094/06 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 779 - 20.XI.2012
pentru aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent din judetele Botosani, Dâmbovita, Iasi si Teleorman si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

10737169. H. G 1043/24 octombrie 2012 - M. Of. nr. 733 - 30.X.2012
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

10702170. O. MS 762/31 iulie 2012 - M. Of. nr. 688 - 05.X.2012
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplică măsurile de protectie specială a acestora

10702271. O. MMFPS 2260/17 august 2012 - M. Of. nr. 688 - 05.X.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplică măsurile de protectie specială a acestora

10627972. DEC. CC 657/19 iunie 2012 - M. Of. nr. 571 - 10.VIII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

10517773. DEC. CC 495/10 mai 2012 - M. Of. nr. 411 - 20.VI.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

10518274. DEC. ICCJ 7/14 mai 2012 - M. Of. nr. 411 - 20.VI.2012
privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind „interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 128 si art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, modificată si completată, raportat la art. 94 alin. 3 din acelasi act normativ si art. 582 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cu privire la termenul pentru declararea recursului împotriva hotărârii de stabilire a plasamentului copilului în regim de urgentă, pe calea ordonantei presedintiale”

10434075. H. G 491/08 mai 2012 - M. Of. nr. 321 - 11.V.2012
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Olt de către domnul Copilău Jenei

10300976. DEC. CC 11/17 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 145 - 05.III.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

10251677. DEC. CC 1601/15 decembrie 2011 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, art. 43 alin. 1 si 3 din Codul familiei, art. 318 alin. 1 teza a doua si art. 581 din Codul de procedură civilă

10206978. DEC. CC 26/14 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 20 - 10.I.2012
privind recursul în interesul legii a luat în examinare recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Iasi cu privire la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului în cazul sarcinii multiple, pentru intervalul anterior aparitiei Legii nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

10194379. H. G 1283/27 decembrie 2011 - M. Of. nr. 06 - 04.I.2012
pentru aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate în cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Arad, Bihor, Botosani si Sălaj si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

10173680. H. G 1217/14 decembrie 2011 - M. Of. nr. 914 - 22.XII.2011
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 9 septembrie 2011 si la Paris la 15 septembrie 2011 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007

10156881. DEC. CC 1378/18 octombrie 2011 - M. Of. nr. 893 - 16.XII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. 2, art. 38 alin. 4 si art. 42 alin. 1 din Codul familiei, precum si a celor ale art. 2, art. 6, art. 14 alin. (2), art. 16, art. 23, art. 24 alin. (1), art. 31 si art. 38 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

10123782. H. G 1159/25 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 857 - 05.XII.2011
pentru aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate în cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Bacău, Botosani, Dolj si Mehedinti si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

10064083. DEC. CC 1119/08 septembrie 2011 - M. Of. nr. 783 - 04.XI.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

9964784. DEC. CC 812/21 iunie 2011 - M. Of. nr. 646 - 09.IX.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

9851285. DEC. CC 512/19 aprilie 2011 - M. Of. nr. 480 - 07.VII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

9786486. DEC. CC 455/12 aprilie 2011 - M. Of. nr. 387 - 02.VI.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

9781387. H. G 469/11 mai 2011 - M. Of. nr. 382 - 01.VI.2011
pentru aprobarea listei obiectivelor de investitii în cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Bihor, Botosani, Dâmbovita, Mures, Vâlcea si Vrancea si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

9706688. H. G 383/13 aprilie 2011 - M. Of. nr. 268 - 15.IV.2011
privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Olt de către domnul Copilău Jenei

9690489. DEC. CC 292/24 februarie 2011 - M. Of. nr. 246 - 07.IV.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2 lit. a) si b) din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei si ale art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

9684390. DEC. CC 194/10 februarie 2011 - M. Of. nr. 239 - 06.IV.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 43 si art. 97 din Codul familiei, precum si ale art. 15 si art. 16 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

9587791. H. G 49/19 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 117 - 16.II.2011
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia în echipă multidisciplinară si în retea în situatiile de violentă asupra copilului si de violentă în familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinară si interinstitutională privind copiii exploatati si aflati în situatii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii români migranti victime ale altor forme de violentă pe teritoriul altor state

9543092. DEC. CC 1493/18 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 73 - 28.I.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 alin. 4 si art. 42 alin. 1 din Codul familiei, precum si ale art. 2, art. 6, art. 14 alin. (2), art. 16, art. 24 alin. (1), art. 31 si art. 38 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

9524493. H. G 24/05 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 49 - 20.I.2011
privind aprobarea listei obiectivelor de investitii din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Arges si Botosani si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

9431194. H. G 1167/17 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 821 - 08.XII.2010
privind aprobarea listei obiectivelor de investitii din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Neamt si Brasov si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

9390095. O. MMFPS 1548/09 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 771 - 18.XI.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

9373796. H. G 1084/28 octombrie 2010 - M. Of. nr. 752 - 11.XI.2010
pentru modificarea si completarea anexe nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privinc atributiile si Regulamentul-cadru de organizare s functionare ale Directiei generale de asistentă sociala si protectia copilului

9372597. DEC. CC 1166/28 septembrie 2010 - M. Of. nr. 750 - 10.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, precum si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

9364198. DEC. CC 1145/28 septembrie 2010 - M. Of. nr. 742 - 05.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

9346399. H. G 1007/29 septembrie 2010 - M. Of. nr. 717 - 27.X.2010
privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

93175100. DEC. CC 1035/14 septembrie 2010 - M. Of. nr. 685 - 11.X.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, în ansamblul său, precum si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din aceeasi ordonantă, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, în ansamblul său, precum si a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din aceeasi ordonantă si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

92945101. H. G 967/15 septembrie 2010 - M. Of. nr. 654 - 22.IX.2010
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistentă socială si protectia copilului

91116102. L. P 117/24 iunie 2010 - M. Of. nr. 432 - 28.VI.2010
pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

91117103. D. PRES 598/22 iunie 2010 - M. Of. nr. 432 - 28.VI.2010
privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

89656104. H. G 281/31 martie 2010 - M. Of. nr. 242 - 15.IV.2010
privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent" din judetele Botosani si Vâlcea

88172105. DEC. CC 14/12 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 79 - 05.II.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

87832106. H. G 1629/29 decembrie 2009 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2010
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent" din judetele Botosani, Gorj si Harghita

87620107. DEC. PM 785/29 decembrie 2009 - M. Of. nr. 925 - 30.XII.2009
privind eliberarea doamnei Mioara Bogdan din functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

86654108. H. G 1385/18 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 807 - 26.XI.2009
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului

86484109. DEC. CC 1290/08 octombrie 2009 - M. Of. nr. 788 - 19.XI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, art. 43 alin. 3 si art. 62 din Codul familiei si art. 2 alin. (1) si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

86432110. O. ANPH 517/04 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 780 - 16.XI.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind efectuarea plătii dobânzii suportate din bugetul de stat de către directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în baza art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

86406111. L. P 341/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 778 - 13.XI.2009
pentru completarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

86407112. D. PRES 1657/10 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 778 - 13.XI.2009
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

85147113. DEC. PM 661/01 octombrie 2009 - M. Of. nr. 652 - 02.X.2009
pentru eliberarea doamnei Ileana Savu din functia de secretar de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

85148114. DEC. PM 662/01 octombrie 2009 - M. Of. nr. 652 - 02.X.2009
pentru eliberarea doamnei Luminita Anghel din functia de subsecretar de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

85188115. H. G 1016/09 septembrie 2009 - M. Of. nr. 655 - 02.X.2009
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea famifiei în vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006

84925116. H. G 1024/09 septembrie 2009 - M. Of. nr. 634 - 25.IX.2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent" din judetele Mures si Vrancea

84048117. DEC. CC 788/19 mai 2009 - M. Of. nr. 518 - 28.VII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

83920118. DEC. PM 587/20 iulie 2009 - M. Of. nr. 503 - 21.VII.2009
privind acordarea functiei onorifice de înalt reprezentant pentru protectia si îngrijirea copilului Baroanei Emma Nicholson de Winterbourne

83426119. H. G 723/17 iunie 2009 - M. Of. nr. 449 - 30.VI.2009
pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 617/2008 privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009

83438120. O. ANPH 277/15 iunie 2009 - M. Of. nr. 451 - 30.VI.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea Metodologiei de preluare de către directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii, încheiate de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap si de asigurare a transferurilor financiare

83386121. DEC. CC 621/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 446 - 29.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

82937122. L. P 239/10 iunie 2009 - M. Of. nr. 403 - 15.VI.2009
pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

82938123. D. PRES 937/09 iunie 2009 - M. Of. nr. 403 - 15.VI.2009
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

82939124. L. P 240/10 iunie 2009 - M. Of. nr. 403 - 15.VI.2009
pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

82940125. D. PRES 938/09 iunie 2009 - M. Of. nr. 403 - 15.VI.2009
privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

82907126. DEC. CC 503/07 aprilie 2009 - M. Of. nr. 401 - 12.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

81522127. DEC. CC 443/31 martie 2009 - M. Of. nr. 268 - 24.IV.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

81375128. DEC. CC 435/26 martie 2009 - M. Of. nr. 252 - 15.IV.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea hr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

80436129. DEC. CC 262/24 februarie 2009 - M. Of. nr. 171 - 19.III.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

80066130. DEC. PM 291/06 martie 2009 - M. Of. nr. 140 - 06.III.2009
pentru eliberarea doamnei Tonk Gabriela din functia de subsecretar de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

80067131. DEC. PM 292/06 martie 2009 - M. Of. nr. 140 - 06.III.2009
pentru numirea doamnei Luminita Anghel în functia de subsecretar de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

79518132. O. MMFPC 68/04 februarie 2009 - M. Of. nr. 87 - 13.II.2009
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006

79354133. DEC. PM 186/03 februarie 2009 - M. Of. nr. 67 - 04.II.2009
pentru eliberarea doamnei Mariela Neagu din functia de secretar de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

79355134. DEC. PM 187/03 februarie 2009 - M. Of. nr. 67 - 04.II.2009
pentru numirea doamnei Ileana Savu în functia de secretar de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

78364135. H. G 1682/10 decembrie 2008 - M. Of. nr. 872 - 23.XII.2008
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006

78313136. DEC. CC 1348/09 decembrie 2008 - M. Of. nr. 866 - 22.XII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 68 alin. (2) si (3) si art. 69 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

78117137. O. ANPDC 266/19 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 849 - 17.XII.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Mecanismului national de identificare si referire a victimelor traficului de persoane

78089138. O. ANPDC 253/28 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 847 - 16.XII.2008
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Metodologiei privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protectie specială la tratament medical în străinătate

77783139. DEC. CC 1202/11 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 823 - 08.XII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 2, art. 5 alin. (1), art. 16, art. 18 alin. (1), (5) si (7), precum si ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

76886140. H. G 1382/28 octombrie 2008 - M. Of. nr. 748 - 05.XI.2008
pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 617/2008 privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009

76817141. L. P 257/31 octombrie 2008 - M. Of. nr. 746 - 04.XI.2008
pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

76818142. D. PRES 1065/31 octombrie 2008 - M. Of. nr. 746 - 04.XI.2008
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

75632143. H. G 860/13 august 2008 - M. Of. nr. 646 - 10.IX.2008
privind aprobarea Strategiei nationale în domeniul protectiei si promovării drepturilor copilului 2008-2013 si a Planului operational pentru implementarea Strategiei nationale în domeniul protectiei si promovării drepturilor copilului 2008-2013  

74596144. H. G 1434/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 547 - 21.VII.2008
privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistentă socială si protectia copilului - republicare

73726145. H. G 617/11 iunie 2008 - M. Of. nr. 440 - 12.VI.2008
privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009

72803146. H. G 433/16 aprilie 2008 - M. Of. nr. 322 - 23.IV.2008
pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si a celor de protectie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi

72681147. DEC. CC 324/13 martie 2008 - M. Of. nr. 303 - 17.IV.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

69605148. DEC. CC 1027/13 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 821 - 03.XII.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1) lit. a), art. 25 si art. 261 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

69413149. O. ANPDC 9553/08 octombrie 2007 - M. Of. nr. 799 - 23.XI.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului privind înfiintarea, organizarea si functionarea Grupului tematic de lucru pentru coordonarea natională a activitătilor de protectie si asistentă a victimelor traficului de persoane

68819150. DEC. ICCJ 3/15 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 732 - 30.X.2007
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în Dosarul nr. 28/2006, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 40 alin. (2) cu referire la art. 124 din Legea nr. 272/2004 referitor la competenta materială de solutionare, în primă instantă, a cererii de instituire a tutelei copilului minor

68295151. H. G 1168/26 septembrie 2007 - M. Of. nr. 672 - 02.X.2007
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.432/2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

68181152. H. G 1128/18 septembrie 2007 - M. Of. nr. 655 - 26.IX.2007
privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti si a sumelor de bani pentru nevoi personale prevăzute de Legea nr. 326/2003

67867153. H. G 928/07 august 2007 - M. Of. nr. 614 - 05.IX.2007
privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007

67405154. DEC. CC 526/31 mai 2007 - M. Of. nr. 559 - 15.VIII.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 allin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

66341155. H. G 633/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 419 - 22.VI.2007
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 289/2007 pentru aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului

65215156. DEC. PM 104/02 mai 2007 - M. Of. nr. 295 - 04.V.2007
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan Adrian Panait din functia de secretar de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

65216157. DEC. PM 105/02 mai 2007 - M. Of. nr. 295 - 04.V.2007
pentru numirea doamnei Mariela Neagu în functia de secretar de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

65182158. DEC. CC 249/20 martie 2007 - M. Of. nr. 292 - 03.V.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

65119159. DEC. CC 261/20 martie 2007 - M. Of. nr. 283 - 27.IV.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

64977160. H. G 323/28 martie 2007 - M. Of. nr. 267 - 20.IV.2007
pentru aprobarea Planului national de actiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie

64857161. DEC. CC 119/15 februarie 2007 - M. Of. nr. 252 - 16.IV.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 86 si art. 104 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor si ale art. 3 alin. (2) si art. 4 lit. b), c) si d) dirt anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, referitoare la pensiiie de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani

64645162. H. G 269/14 martie 2007 - M. Of. nr. 232 - 04.IV.2007
privind recunoasterea Asociatiei „PROVITA - MAMA Sl COPILUL” ca fiind de utilitate publică

64541163. H. G 289/21 martie 2007 - M. Of. nr. 215 - 29.III.2007
pentru aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului

63859164. O. ANPDC 14/15 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 146 - 28.II.2007
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viată independentă si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

63773165. H. G 136/07 februarie 2007 - M. Of. nr. 132 - 22.II.2007
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.432/2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

63725166. H. G 143/14 februarie 2007 - M. Of. nr. 126 - 21.II.2007
pentru modificarea art. 27 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si a celor de protectie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi

63637167. DEC. CC 66/25 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 114 - 15.II.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

63240168. DEC. CC 937/19 decembrie 2006 - M. Of. nr. 64 - 26.I.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

63004169. L. P 7/09 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 33 - 17.I.2007
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

63005170. D. PRES 8/08 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 33 - 17.I.2007
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

62789171. L. P 497/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 16 - 10.I.2007
pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua împotriva violentei asupra copilului în România

62790172. D. PRES 1452/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 16 - 10.I.2007
privind promulgarea Legii pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua împotriva violentei asupra copilului în România

62818173. H. G 1896/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 17 - 10.I.2007
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta socială si protectia copilului

62713174. L. P 508/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 8 - 05.I.2007
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului si a Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

62714175. D. PRES 1463/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 8 - 05.I.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului si a Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

62338176. DEC. PRES 216/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1020 - 21.XII.2006
pentru eliberarea doamnei Ioana Nedelcu din functia de subsecretar de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

62339177. DEC. CC 217/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1020 - 21.XII.2006
pentru numirea doamnei Tonk Gabriela în functia de subsecretar de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

61995178. DEC. CC 812/09 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 985 - 11.XII.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

62001179. H. G 1697/29 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 985 - 11.XII.2006
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 532/2006 pentru aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului si a Metodologiei de alocare a fondurilor si criteriile de identificare si de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes national

61724180. DEC. CC 749/26 octombrie 2006 - M. Of. nr. 957 - 28.XI.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

59766181. H. G 1025/09 august 2006 - M. Of. nr. 704 - 17.VIII.2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, cu modificările si completările ulterioare

59514182. O. ANPDC 289/06 iulie 2006 - M. Of. nr. 664 - 02.VIII.2006
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentru părinti si copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

59475183. O. ANPDC 286/06 iulie 2006 - M. Of. nr. 656 - 28.VII.2006
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protectie

59433184. O. ANPDC 287/06 iulie 2006 - M. Of. nr. 648 - 27.VII.2006
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire si sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

59333185. O. ANPDC 288/06 iulie 2006 - M. Of. nr. 637 - 24.VII.2006
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei drepturilor copilului

59229186. DEC. PM 93/19 iulie 2006 - M. Of. nr. 625 - 20.VII.2006
privind numirea doamnei Bogdan Mioara în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

59154187. O. ANPDC 280/06 iulie 2006 - M. Of. nr. 613 - 14.VII.2006
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului privind introducerea informatiilor din sistemul de protectie a copilului în baza de date Child Welfare Monitoring and Tracking Information System

58915188. H. G 860/28 iunie 2006 - M. Of. nr. 580 - 05.VII.2006
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 103/2006 privind organizarea si functionarea Biroului directorului executiv al Grupului la nivel înalt în domeniul protectiei si îngrijirii copilului

58663189. O. ANPDC 219/15 iunie 2006 - M. Of. nr. 544 - 23.VI.2006
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului privind activitătile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de îngrijirea părintilor pe perioada în care acestia se află la muncă în străinătate

58667190. OUG. 44/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 545 - 23.VI.2006
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului si a Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

58463191. H. G 701/31 mai 2006 - M. Of. nr. 513 - 14.VI.2006
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

58218192. H. G 669/24 mai 2006 - M. Of. nr. 479 - 02.VI.2006
privind aprobarea Strategiei nationale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protectie a copilului

58097193. DEC. CC 360/02 mai 2006 - M. Of. nr. 465 - 30.V.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

58063194. O. ANPDC 101/15 martie 2006 - M. Of. nr. 458 - 26.V.2006
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal si a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

57643195. H. G 532/19 aprilie 2006 - M. Of. nr. 411 - 11.V.2006
pentru aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului si a Metodologiei de alocare a fondurilor si criteriile de identificare si de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes national

56839196. O. ANPDC 95/13 martie 2006 - M. Of. nr. 305 - 05.IV.2006
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistentă socială si protectia copilului si serviciile publice de asistentă socială/persoane cu atributii de asistentă socială, în domeniul protectiei drepturilor copilului

56774197. O. ANPDC 100/15 martie 2006 - M. Of. nr. 297 - 03.IV.2006
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Planului-cadru de actiune în vederea reintegrării sociale a copiilor străzii

56267198. H. G 286/02 martie 2006 - M. Of. nr. 223 - 10.III.2006
privind recunoasterea Fundatiei “Un copil o sperantă“ ca fiind de utilitate publică

55499199. H. G 103/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 107 - 03.II.2006
privind organizarea si functionarea Biroului directorului executiv al Grupului la nivel înalt în domeniul protectiei si îngrijirii copilului
Modificari si completari:
-H. G 860/28 iunie 2006 - M. Of. nr. 580 - 05.VII.2006

55166200. H. G 53/19 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 57 - 20.I.2006
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.825/2005

55122201. H. G 31/12 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 51 - 19.I.2006
pentru modificarea art. 27 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si a celor de protectie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi

54882202. H. G 1825/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 7 - 04.I.2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului
Modificari si completari:
-H. G 53/19 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 57 - 20.I.2006

53459203. H. 1396/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1026 - 18.XI.2005
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 166/2005 pentru aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului

53321204. OUG. G 148/03 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1008 - 14.XI.2005
privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului
Modificari si completari:
-OUG. G 1/12 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 57 - 20.I.2006
-OUG. G 44/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 545 - 23.VI.2006
-L. P 341/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 778 - 13.XI.2009

53170205. H. G 1275/18 octombrie 2005 - M. Of. nr. 979 - 03.XI.2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani

52446206. H. G 1058/08 septembrie 2005 - M. Of. nr. 856 - 22.IX.2005
privind aprobarea Planului national de actiune pentru implementarea legislatiei în domeniul protectiei drepturilor copilului

51871207. O. ANPDC 132/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 743 - 16.VIII.2005
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protectiei copiilor străzii

51565208. O. ANPDC 276/04 iulie 2005 - M. Of. nr. 693 - 02.VIII.2005
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului privind coordonarea activitătilor de prevenire a abandonului în unitătile sanitare care au în structură sectii de nou-născuti si/sau de pediatrie

50933209. O. ANPDC 145/22 aprilie 2005 - M. Of. nr. 602 - 12.VII.2005
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea formularului-tip al Procesuluiverbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul protectiei drepturilor copilului

48945210. O. ANPDC 107/04 martie 2005 - M. Of. nr. 271 - 01.IV.2005
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea modelului de anchetă socială privind situatia sociofamilială a copilului român aflat neînsotit pe teritoriul altui stat, în vederea repatrierii acestuia si a reintegrării sale sociale, si a structuriicadru a planului referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului care se află neînsotit pe teritoriul altui stat si care urmează a fi repatriat

48946211. O. ANPDC 112/25 martie 2005 - M. Of. nr. 271 - 01.IV.2005
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Metodologiei de finantare si selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei copilului

48666212. H. G 166/03 martie 2005 - M. Of. nr. 221 - 16.III.2005
pentru aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului
Modificari si completari:
-H. 1396/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1026 - 18.XI.2005

46768213. O. ANPCA 123/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1150 - 06.XII.2004
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitătii de prevenire si de combatere a traficului de copii

45822214. O. ANPCA 80/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 1008 - 02.XI.2004
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protectie
Abrogat prin:
-O. ANPDC 286/06 iulie 2006 - M. Of. nr. 656 - 28.VII.2006

45481215. H. G 1671/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 952 - 18.X.2004
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului

45087216. H. G 1504/16 septembrie 2004 - M. Of. nr. 878 - 27.IX.2004
privind aprobarea Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea abuzului sexual asupra copilului si a exploatării sexuale a copiilor în scopuri comerciale (2004-2007)

45054217. H. G 1437/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 872 - 24.IX.2004
privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului

45055218. H. G 1438/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 872 - 24.IX.2004
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si a celor de protectie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi

45056219. H. G 1439/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 872 - 24.IX.2004
privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârsit o faptă penală si nu răspunde penal

45077220. H. G 1440/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 873 - 24.IX.2004
privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si a celor de protectie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi
Modificari si completari:
-H. G 143/14 februarie 2007 - M. Of. nr. 126 - 21.II.2007

45031221. H. G 1432/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 868 - 23.IX.2004
privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

45037222. H. G 1434/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 869 - 23.IX.2004
privind atributiile si Regulamentulcadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistentă socială si protectia copilului
Modificari si completari:
-H. G 1896/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 17 - 10.I.2007

44409223. O. ANPCA 89/27 iulie 2004 - M. Of. nr. 759 - 19.VIII.2004
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat

44273224. O. ANPCA 87/16 iulie 2004 - M. Of. nr. 736 - 16.VIII.2004
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal
Abrogat prin:
-O. ANPDC 101/15 martie 2006 - M. Of. nr. 458 - 26.V.2006

44209225. O. ANPCA 88/27 iulie 2004 - M. Of. nr. 726 - 12.VIII.2004
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentru părinti si copii
Abrogat prin:
-O. ANPDC 289/06 iulie 2006 - M. Of. nr. 664 - 02.VIII.2006

42987226. L. P 272/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 557 - 23.VI.2004
privind protectia si promovarea drepturilor copilului
Republicare:
-L. P 272/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 159 - 05.III.2014

42988227. D. PRES 481/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 557 - 23.VI.2004
pentru promulgarea Legii privind protectia si promovarea drepturilor copilului

42993228. L. P 275/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 557 - 23.VI.2004
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

42994229. D. PRES 484/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 557 - 23.VI.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

42848230. O. ANPCA 69/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 539 - 16.VI.2004
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei copilului
Abrogat prin:
-O. ANPDC 288/06 iulie 2006 - M. Of. nr. 637 - 24.VII.2006

42712231. O. ANPCA 27/10 martie 2004 - M. Of. nr. 515 - 08.VI.2004
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilităti

42594232. O. ANPCA 64/19 mai 2004 - M. Of. nr. 497 - 02.VI.2004
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire si sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie

42336233. H. G 726/14 mai 2004 - M. Of. nr. 457 - 21.V.2004
pentru aprobarea Planului de actiuni prioritare în domeniul protectiei copilului împotriva abuzului, neglijării si exploatării pentru perioada 2004-2005

42301234. H. G 770/19 mai 2004 - M. Of. nr. 455 - 20.V.2004
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, în vederea organizării de către Directia pentru Protectia Copilului a Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti a unor manifestări specifice dedicate Zilei Internationale a Copilului, 1 iunie 2004

41687235. O. ANPCA 48/30 martie 2004 - M. Of. nr. 352 - 22.IV.2004
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viată independentă
Abrogat prin:
-O. ANPDC 14/15 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 146 - 28.II.2007

41597236. L. P 111/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 336 - 16.IV.2004
pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti

41598237. D. PRES 233/06 aprilie 2004 - M. Of. nr. 336 - 16.IV.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti

41391238. O. ANPCA 45/25 martie 2004 - M. Of. nr. 306 - 07.IV.2004
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adoptiei interne

40576239. O. ANPCA 24/04 martie 2004 - M. Of. nr. 247 - 22.III.2004
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi

40577240. O. ANPCA 25/09 martie 2004 - M. Of. nr. 247 - 22.III.2004
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităti

40559241. O. ANPCA 26/09 martie 2004 - M. Of. nr. 244 - 19.III.2004
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Metodologiei de finantare si selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei copilului

40374242. O. ANPCA 21/26 februarie 2004 - M. Of. nr. 222 - 15.III.2004
al Secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential

40274243. H. G 249/26 februarie 2004 - M. Of. nr. 202 - 08.III.2004
pentru aprobarea concesionării unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii, din incinta Spitalului Clinic de Obstetrică si Ginecologie Polizu, parte a Institutului pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. Dr. Alfred Rusescu”

39738244. H. G 97/29 ianuarie 2004 - M. Of. 121 - 10.II.2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 22 iunie 2003, respectiv la Zagreb la 24 iunie si 1 august 2003, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma în domeniul protectiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998

39417245. O. ANPCA 177/16 decembrie 2003 - M. Of. 52 - 22.I.2004
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, precum si a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării si exploatării copilului

37932246. H. G 1342/18 noiembrie 2003 - M. OF. 830 - 24.XI.2003
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului

37187247. O. ANPCA 137/23 septembrie 2003 - M. OF. 702 - 7.X.2003
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistentii maternali profesionisti

37190248. O. ANPCA 139/23 septembrie 2003 - M. OF. 703 - 7.X.2003
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie privind aprobarea Criteriilor specifice Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial
Rectificare - M. OF. 723 - 16.X.2003

39262249. O. ANPCA 6843/10 aprilie 2003 - M. Of. 689 - 01.X.2003
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie privind prevenirea intrării copiilor în dificultate sau în situatie de risc si ameliorarea situatiei medicale a copiilor protejati în centrele de plasament

36470250. DEC. CC 307/10 iulie 2003 - M. OF. 574 - 11.VIII.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată

36264251. O. ANPCA 18/26 februarie 2003 - M. OF. 538 - 25.VII.2003
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, al Ministrului Educatiei si Cercetării, al Ministrului Sănătătii si Familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităti si încadrarea într-un grad de handicap

38632252. O. MEC 3989/19 mai 2003 - M. OF. 538 - 25.VII.2003
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, al Ministrului Educatiei si Cercetării, al Ministrului Sănătătii si Familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităti si încadrarea într-un grad de handicap

38633253. O. MSF 416/5 mai 2003 - M. OF. 538 - 25.VII.2003
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, al Ministrului Educatiei si Cercetării, al Ministrului Sănătătii si Familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităti si încadrarea într-un grad de handicap

38634254. O. ANPH 142/28 februarie 2003 - M. OF. 538 - 25.VII.2003
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, al Ministrului Educatiei si Cercetării, al Ministrului Sănătătii si Familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităti si încadrarea într-un grad de handicap

36177255. L. P 326/8 iulie 2003 - M. OF. 525 - 22.VII.2003
privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti

36178256. D. PRES 461/7 iulie 2003 - M. OF. 525 - 22.VII.2003
pentru promulgarea Legii privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti

36066257. L. P 325/8 iulie 2003 - M. OF. 510 - 15.VII.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea si completarea art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate

36067258. D. PRES 460/7 iulie 2003 - M. OF. 510 - 15.VII.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea si completarea art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate

35945259. H. G 770/3 iulie 2003 - M. OF. 486 - 7.VII.2003
privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

35818260. H. G 690/12 iunie 2003 - M. OF. 458 - 27.VI.2003
privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului de Interne în proprietatea publică a judetului Cluj si în administrarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Cluj

40815261. O. ANPCA 36/19 mai 2003 - M. Of. nr. 386 - 04.VI.2003
al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de către asistentii maternali profesionisti pentru cresterea si îngrijirea copiilor aflati în plasament sau încredintare

35225262. O. ANPCA 35/15 mai 2003 - M. OF. 359 - 27.V.2003
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

35221263. H. G 552/21 mai 2003 - M. OF. 358 - 26.V.2003
privind organizarea unor manifestări cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, 1 iunie 2003

34793264. OUG. 25/18 aprilie 2003 - M. OF. 281 - 22.IV.2003
pentru modificarea si completarea art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate

33569265. DEC. CC 38/30 ianuarie 2003 - M. Of. 93 - 14.II.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată

32626266. O. MSF 794/7 octombrie 2002 - M. Of. 929 - 18.XII.2002
al Ministrului Sănătătii si Familiei privind aprobarea modalitătii de plată a indemnizatiei cuvenite părintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal

40916267. O. MAP 380/07 decembrie 2002 - M. Of. nr. 929 - 18.XII.2002
al Ministrului Administratiei Publice privind aprobarea modalitătii de plată a indemnizatiei cuvenite părintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal

32447268. DEC. CC 282/29 octombrie 2002 - M. Of. 902 - 12.XII.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată

32466269. H. G 1398/6 decembrie 2002 - M. Of. 904 - 12.XII.2002
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru judetul Bacău, în vederea acoperirii unor cheltuieli de finantare a sistemului de protectie a copilului si a celui de protectie a persoanelor cu handicap

32390270. H. G 1369/6 decembrie 2002 - M. Of. 894 - 10.XII.2002
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului

31753271. H. G 1156/17 octombrie 2002 - M. Of. 792 - 30.X.2002
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Organizatia Internatională a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Organizatia Internatională a Muncii privind eliminarea muncii copilului

40905272. O. ANPCA 12709/01 octombrie 2002 - M. Of. nr. 781 - 28.X.2002
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie privind criteriile pe baza cărora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplică măsurile de protectie specială a acestora

31664273. H. G 1137/17 octombrie 2002 - M. Of. 776 - 24.X.2002
privind recunoasterea Comitetului National Român pentru Drepturile Copilului ca fiind de utilitate publică

31555274. O. SGG 472/15 octombrie 2002 - M. Of. 757 - 16.X.2002
al Ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Metodologia de finantare si selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei copilului, aprobată prin Ordinul Ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului nr. 186/2002

31234275. H. G 1018/10 septembrie 2002 - M. Of. 702 - 26.IX.2002
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligatiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protectia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine si intimitate al copilului aflat în plasament sau încredintare

30993276. H. G 901/22 august 2002 - M. Of. 660 - 5.IX.2002
pentru aprobarea amendamentului, convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma în domeniul protectiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998

29995277. O. SGG 218/21 iunie 2002 - M. Of. 458 - 27.VI.2002
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului pentru modificarea si completarea Metodologiei de finantare si selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei copilului, prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului nr. 186/2002

29521278. H. G 531/30 mai 2002 - M. Of. 369 - 31.V.2002
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2002 privind organizarea unor manifestări cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, 1 iunie 2002

29437279. H. G 505/23 mai 2002 - M. Of. 351 - 27.V.2002
privind organizarea unor manifestări cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, 1 iunie 2002

29350280. O. SGG 186/17 mai 2002 - M. Of. 338 - 21.V.2002
al Ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de finantare si selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei copilului

28954281. H. G 347/11 aprilie 2002 - M. Of. 269 - 23.IV.2002
pentru aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului

28970282. L. P 183/16 aprilie 2002 - M. Of. 273 - 23.IV.2002
pentru acceptarea amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite, prin Rezolutia 50/155 din 21 decembrie 1995, la Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990
Rezolutia 50/155 adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.

28971283. D. PRES 289/12 aprilie 2002 - M. Of. 273 - 23.IV.2002
privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite, prin Rezolutia 50/155 din 21 decembrie 1995, la Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990

27865284. D. PRES 108/25 ianuarie 2002 - M. Of. 69 - 31.I.2002
pentru supunerea spre acceptare Parlamentului a amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite, prin Rezolutia 50/155 din 21 decembrie 1995, la Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 decembrie 1990, ratificată prin Legea nr. 18/1990

27774285. L. P 71/16 ianuarie 2002 - M. Of. 52 - 25.I.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protectia copilului

27775286. D. PRES 79/15 ianuarie 2002 - M. Of. 52 - 25.I.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protectia copilului

27201287. H. G 1254/13 decembrie 2001 - M. Of. 814 - 18.XII.2001
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 609/2001 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru achizitionarea sculpturii “Cap de copil” de Constantin Brâncusi si transmiterea acesteia în administrarea Muzeului National de Artă al României

26964288. H. G 1205/27 noiembrie 2001 - M. Of. 774 - 4.XII.2001
privind aprobarea Metodologiei de functionare a comisiei pentru protectia copilului
Abrogat prin:
-H. G 1437/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 872 - 24.IX.2004

26171289. L. P 567/19 octombrie 2001 - M. Of. 692 - 31.X.2001
pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Conventia privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000
Protocol facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Conventia privind drepturile copilului

26172290. D. PRES 804/17 octombrie 2001 - M. Of. 692 - 31.X.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Conventia privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000

25922291. L. P 520/9 octombrie 2001 - M. Of. 653 - 17.X.2001
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitatilor de protectie a copilului

25923292. D. PRES 748/8 octombrie 2001 - M. Of. 653 - 17.X.2001
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitatilor de protectie a copilului

25881293. OUG. 123/8 octombrie 2001 - M. Of. 643 - 15.X.2001
privind reorganizarea comisiei pentru protectia copilului
Abrogat prin:
-L. P 272/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 557 - 23.VI.2004

25711294. H. G 933/20 septembrie 2001 - M. Of. 612 - 28.IX.2001
pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 552/2001 pentru aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului

25649295. L. P 470/20 septembrie 2001 - M. Of. 601 - 25.IX.2001
pentru ratificarea Protocolului facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000
Protocol facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantila

25650296. D. PRES 690/18 septembrie 2001 - M. Of. 601 - 25.IX.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000

24600297. H. G 609/27 iunie 2001 - M. Of. 368 - 9.VII.2001
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru achizitionarea sculpturii “Cap de copil” de Constantin Brâncusi si transmiterea acesteia în administrarea Muzeului National de Arta al României

24591298. H. G 611/27 iunie 2001 - M. Of. 366 - 6.VII.2001
privind aprobarea Programului de interes national în domeniul protectiei copilului “Integrarea sociala a copiilor care traiesc în strada”

24465299. D. PRES 442/18 iunie 2001 - M. Of. 337 - 25.VI.2001
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000

24409300. H. G 552/7 iunie 2001 - M. Of. 327 - 18.VI.2001
pentru aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului

24381301. H. G 539/7 iunie 2001 - M. Of. 321 - 14.VI.2001
pentru aprobarea Strategiei guvernamentale în domeniul protectiei copilului în dificultate (2001-2004) si a Planului operational pentru implementarea Strategiei guvernamentale în domeniul protectiei copilului în dificultate (2001-2004)

18733302. L. P 18/27 septembrie 1990 Republicare - M. Of. 314 - 13.VI.2001
pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului
A fost publicata in M. Of. 109 - 28.IX.1990
Modificari si completari:
D. 47/17 septembrie 1990 - M. Of. 108 - 27.IX.1990

24060303. L. P 252/16 mai 2001 - M. Of. 266 - 23.V.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

24061304. D. PRES 333/15 mai 2001 - M. Of. 266 - 23.V.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

22819305. OUG. 12/26 ianuarie 2001 - M. Of. 63 - 06.II.2001
privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie
Modificari si completari: L. P 252/16 mai 2001 - M. Of. 266 - 23.V.2001
-L. P 275/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 557 - 23.VI.2004

22820306. H. G 216/26 ianuarie 2001 - M. Of. 63 - 06.II.2001
privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

22778307. H. G 208/26 ianuarie 2001 - M. Of. 52 - 31.I.2001
privind aprobarea prelungirii aplicarii unor programe de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului aflat in dificultate

41091308. H. G 1315/07 decembrie 2000 - M. Of. nr. 678 - 19.XII.2000
privind unele măsuri pentru proteciia drepturilor copilului prin adoptie
Abrogat prin:
-L. P 273/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 557 - 23.VI.2004

8617309. H. G 1137/15 noiembrie 2000 - M. Of. 591 - 22.XI.2000
privind completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unităti de protectie specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti

7995310. H. G 625/13 iulie 2000 - M. Of. 341 - 21.VII.2000
pentru aprobarea strategiei nationale de reforma a sistemului de protectie a drepturilor copilului pentru perioada 2000-2003

7980311. H. G 610/13 iulie 2000 - M. Of. 329 - 14.VII.2000
privind aprobarea Programului în domeniul protectiei drepturilor copilului "Sustinerea activitătii serviciilor publice specializate în cadrul cărora s-au reorganizat institutiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 261/2000”

7839312. H. G 457/2 iunie 2000 - M. Of. 272 - 15.VI.2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contributiilor comunitãtilor locale la finantarea activitãtii de protectie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum si a persoanei majore care beneficiazã de protectie în conditiile art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicatã

7713313. H. G 324/20 aprilie 2000 - M. Of. 187 - 2.V.2000
pentru aprobarea unor amendamente convenite la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantãrii Proiectului privind reforma în domeniul protectiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998

4032314. D. PRES 122/7 aprilie 2000 - M. Of. 173 - 24.IV.2000
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9803.02 „Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului“, semnat la Bucuresti la 15 octombrie 1999

19107315. L. P 57/19 aprilie 2000 - M. Of. 173 - 24.IV.2000
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9803.02 „Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului“, semnat la Bucuresti la 15 octombrie 1999

4031316. D. PRES 121/17 aprilie 2000 - M. Of. 172 - 21.IV.2000
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finantare RO 9803.02 „Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului“, semnat la Bucuresti la 15 iulie 1999 între Guvernul României si Comisia Europeană

7649317. H. G 260/17 aprilie 2000 - M. Of. 171 - 21.IV.2000
privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului aflat în dificultate

7650318. H. G 261/17 aprilie 2000 - M. Of. 171 - 21.IV.2000
pentru reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unitãti de protectie specialã a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti

19106319. L. P 56/19 aprilie 2000 - M. Of. 172 - 21.IV.2000
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finantare RO 9803.02 „Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului“, semnat la Bucuresti la 15 iulie 1999 între Guvernul României si Comisia Europeană

1772320. O. ANPCA 54/29 februarie 2000 - M. Of. 137 - 31.III.2000
privind criteriile de determinare a comunitătii locale din care provin copilul cu handicap si cel aflat in dificultate

8234321. H. G 96/9 februarie 2000 - M. Of. 62 - 11.II.2000
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

22408322. OUG. 196/9 decembrie 1999 - M. Of. 612 - 15.XII.1999
pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul RO9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului", semnat la Bucuresti la 15 octombrie 1999
Addendum la Memorandumul de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul RO9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului"

22404323. OUG. 192/8 decembrie 1999 - M. Of. 599 - 8.XII.1999
privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitatilor de protectie a copilului

7314324. D. PRES 379/24 noiembrie 1999 - M. Of. 584 - 30.XI.1999
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protectia Copilului

18934325. L. P 177/26 noiembrie 1999 - M. Of. 584 - 30.XI.1999
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protectia Copilului

22370326. OUG. 156/19 octombrie 1999 - M. Of. 516 - 25.X.1999
pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finantare RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului", semnat la Bucuresti la 15 iulie 1999 între Guvernul României si Comisia Europeana
Addendum la Memorandumul de finantare RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului"

17152327. H. G 687/23 august 1999 - M. Of. 418 - 31.VIII.1999
privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public si Privat Constanta în administrarea Consiliului Judetean Constanta pentru Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta

16965328. H. G 484/17 iunie 1999 - M. Of. 285 - 21.VI.1999
privind acordarea sumei de 2.000.000 lei Consiliului Judetean MaraMures pentru finantarea activitatii de protectie a drepturilor copilului

3576329. DEC. CC 47/23 martie 1999 - M. Of. 264 - 9.VI.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23-30 cuprinse in cap. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata

41244330. H. G 117/01 martie 1999 - M. Of. nr. 105 - 12.III.1999
pentru aprobarea Normelor metodologice si a măsurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, precum si a Metodologiei de coordonare a activitătilor de protectie si de promovare a drepturilor copilului la nivel national

16617331. H. G 875/8 decembrie 1998 - M. Of. 477 - 11.XII.1998
privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Protectia Copilului

6859332. D. PRES 407/24 noiembrie 1998 - M. Of. 459 - 30.XI.1998
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1998 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind reforma in domeniul protectiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998

20215333. L. P 220/26 noiembrie 1998 - M. Of. 459 - 30.XI.1998
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1998 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind reforma in domeniul protectiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998

22191334. OUG. 34/12 noiembrie 1998 - M. Of. 432 - 16.XI.1998
privind reorganizarea Departamentului pentru Protectia Copilului

21611335. OG. G 63/21 august 1998 - M. Of. 310 - 26.VIII.1998
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind reforma in domeniul protectiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998
Acord de Imprumut (Proiect privind reforma in domeniul protectiei copilului) intre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

6647336. D. PRES 192/1 iunie 1998 - M. Of. 205 - 2.VI.1998
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate

20104337. L. P 108/2 iunie 1998 - M. Of. 205 - 2.VI.1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate

22090338. OUG. 26/9 iunie 1997 Republicare - M. Of. 120 - 12.VI.1997
privind protectia copilului aflat in dificultate A fost publicat prima data in M. Of. 120 - 12.VI.1997
Modificari si completari:
-H. G 604/6 octombrie 1997 - M. Of. 280 - 16.X.1997
Legea nr. 108/2 iunie 1998 - M. Of. 205 - 2.VI.1998
-H. G 117/1 martie 1999 - M. Of. 105 - 12.III.1999
Republicare: M. Of. 276 - 24.VII.1998
Abrogat prin:
-L. P 272/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 557 - 23.VI.2004


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi