S-au gasit 1466 rezultate in 0.1761 secunde.
Inapoi

1404471. H. G 660/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 740 - 14.IX.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1403482. H. G 621/30 august 2017 - M. Of. nr. 726 - 07.IX.2017
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura si Floricultură Vidra si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1401223. O. MCI 450/18 iulie 2017 - M. Of. nr. 695 - 28.VIII.2017
al ministrului cercetării si inovării pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura - Stefănesti, Arges, în coordonarea Ministerului Cercetării si Inovării

1400934. D. PRES 840/24 august 2017 - M. Of. nr. 691 - 25.VIII.2017
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

1398855. O. MADR 271/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 651 - 08.VIII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 5 la Ghidul solicitantului aferent măsurii II.3 „Investitii productive în acvacultură - eficienta resurselor, reducerea utilizării de apă si substante chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei” din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014- 2020, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 167/2017

1395866. H. G 520/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 610 - 27.VII.2017
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investitii „Servicii de extindere si dezvoltare ale sistemului informatic al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură”

1393807. O. MEN 3915/18 mai 2017 - M. Of. nr. 587 - 21.VII.2017
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea planurilor de învătământ si a programelor scolare pentru cultura de specialitate si pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum si pentru pregătirea practică comasată/stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală - CDL, pentru clasele a X-a, învătământ liceal filiera tehnologică si învătământ profesional

1391798. DEC. PM 537/12 iulie 2017 - M. Of. nr. 556 - 13.VII.2017
privind desemnarea doamnei Doina Isfănoni în functia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

1391219. O. MADR 211/26 iunie 2017 - M. Of. nr. 544 - 11.VII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 11.10 "Acvacultura care furnizează servicii de mediu” din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

13909210. O. MS 739/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 538 - 10.VII.2017
al ministrului sănătătii privind aprobarea Listei cuprinzând unitătile de primiri urgente (UPU) si UPU/compartimentele de primiri urgente (CPU) apartinând spitalelor de copii care formează unităti functionale regionale de urgentă sau care fac parte din componenta de interes strategic a retelelor regionale de unităti spitalicesti de urgentă eligibile în cadrul axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate si sociale”, prioritatea de investitii 8.1 - Investitii în infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducând inegalitătile în ceea ce priveste starea de sănătate si promovând incluziunea socială prin îmbunătătirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunităti, obiectivul strategic 8.2 „Îmbunătătirea calitătii si a eficientei îngrijirii spitalicesti de urgentă” din Programul operational regional 2014-2020, operatiunea B - Unităti de primiri urgente

13895111. L. P 158/30 iunie 2017 - M. Of. nr. 515 - 04.VII.2017
pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare si inovare din institutii de învătământ superior de stat si unităti de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul national în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială si culturală a României

13895212. D. PRES 610/30 iunie 2017 - M. Of. nr. 515 - 04.VII.2017
privind promulgarea Legii pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare si inovare din institutii de învătământ superior de stat si unităti de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul national în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială si culturală a României

13859713. H. G 422/09 iunie 2017 - M. Of. nr. 465 - 21.VI.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrita, prin desfiintarea Statiunii de Cercetare si Productie Pomicolă Bistrita, si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13859814. H. G 422/09 iunie 2017 - M. Of. nr. 465 - 21.VI.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrita, prin desfiintarea Statiunii de Cercetare si Productie Pomicolă Bistrita, si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13854515. D. PRES 562/16 iunie 2017 - M. Of. nr. 457 - 19.VI.2017
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

13846416. D. PRES 540/14 iunie 2017 - M. Of. nr. 447 - 15.VI.2017
privind conferirea Ordinului Meritul Cultura

13832617. O. MADR 167/22 mai 2017 - M. Of. nr. 422 - 08.VI.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.3 „Investitii productive în acvacultură - eficienta resurselor, reducerea utilizării de apă si substante chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei” din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

13833218. H. G 369/25 mai 2017 - M. Of. nr. 423 - 08.VI.2017
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit si Acvacultură - Galati si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13834719. O. MADR 158/18 mai 2017 - M. Of. nr. 425 - 08.VI.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.7 „Cresterea potentialului siturilor de acvacultura” din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

13829820. H. G 344/18 mai 2017 - M. Of. nr. 418 - 07.VI.2017
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si a centrelor judetene din subordinea acesteia

13830421. O. MADR 186/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 419 - 07.VI.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2017-31 martie 2017, determinate la plată de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

13827222. L. P 123/30 mai 2017 - M. Of. nr. 415 - 06.VI.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

13827323. D. PRES 506/30 mai 2017 - M. Of. nr. 415 - 06.VI.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

13829324. H. G 361/25 mai 2017 - M. Of. nr. 417 - 06.VI.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, prin desfiintarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13817925. L. P 117/26 mai 2017 - M. Of. nr. 404 - 30.V.2017
privind înfiintarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului

13818026. D. PRES 500/26 mai 2017 - M. Of. nr. 404 - 30.V.2017
pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului

13804727. D. PRES 491/18 mai 2017 - M. Of. nr. 381 - 22.V.2017
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

13798628. D. PRES 488/17 mai 2017 - M. Of. nr. 373 - 18.V.2017
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

13790429. DEC. ANP 729/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 359 - 16.V.2017
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind conditiile de asigurare a materialelor necesare organizării de spectacole, expozitii si alte manifestări culturale si artistice în care sunt implicati detinutii

13774730. L. P 97/05 mai 2017 - M. Of. nr. 334 - 08.V.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

13774831. D. PRES 450/05 mai 2017 - M. Of. nr. 334 - 08.V.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

13756132. O. MADR 105/20 aprilie 2017 - M. Of. nr. 306 - 28.IV.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 43/2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice care constituie venituri proprii ale directiilor pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti

13749933. H. G 243/20 aprilie 2017 - M. Of. nr. 296 - 26.IV.2017
privind actualizarea valorilor de inventar si transmiterea unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agentiei Nationale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Botosani, precum si de modificare a denumirii si a codului de clasificatie

13746834. H. S 41/24 aprilie 2017 - M. Of. nr. 293 - 25.IV.2017
privind numirea presedintelui si a vicepresedintilor Institutului Cultural Român

13746935. H. S 42/24 aprilie 2017 - M. Of. nr. 293 - 25.IV.2017
privind numirea unor membri ai Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român

13733836. L. P 68/13 aprilie 2017 - M. Of. nr. 271 - 19.IV.2017
privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

13733937. D. PRES 393/13 aprilie 2017 - M. Of. nr. 271 - 19.IV.2017
pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015- 2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

13722238. H. G 213/05 aprilie 2017 - M. Of. nr. 254 - 12.IV.2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindină si de Crestere a Precipitatiilor si pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură

13712239. D. PRES 353/05 aprilie 2017 - M. Of. nr. 238 - 06.IV.2017
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

13712340. D. PRES 354/05 aprilie 2017 - M. Of. nr. 238 - 06.IV.2017
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

13710841. O. MADR 85/04 aprilie 2017 - M. Of. nr. 236 - 05.IV.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2016-31 decembrie 2016, determinate la plată de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

13692042. L. P 31/27 martie 2017 - M. Of. nr. 214 - 29.III.2017
pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

13692143. D. PRES 325/27 martie 2017 - M. Of. nr. 214 - 29.III.2017
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

13681244. O. MADR 68/13 martie 2017 - M. Of. nr. 199 - 22.III.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru măsurile 10 „Agromediu si climă”, 11 „Agricultura ecologică” si 13 „Plăti pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, prevăzute în Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020, si pentru măsura 214 „Plăti de agromediu” prevăzută în Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2017

13678645. L. P 19/17 martie 2017 - M. Of. nr. 196 - 21.III.2017
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

13678746. D. PRES 306/17 martie 2017 - M. Of. nr. 196 - 21.III.2017
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

13677047. L. P 20/17 martie 2017 - M. Of. nr. 194 - 20.III.2017
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

13677148. D. PRES 307/17 martie 2017 - M. Of. nr. 194 - 20.III.2017
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

13674449. D. PRES 302/17 martie 2017 - M. Of. nr. 192 - 17.III.2017
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

13668450. O. MADR 61/08 martie 2017 - M. Of. nr. 183 - 15.III.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitătii organismelor de control, în agricultura ecologică

13653351. H. G 91/02 martie 2017 - M. Of. nr. 163 - 06.III.2017
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Centru de Conferintă si Cultură” la Universitatea Politehnica din Bucuresti

13651652. O. MADR 50/02 martie 2017 - M. Of. nr. 160 - 03.III.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea lit. b) a pct. 1 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 703/2013 privind aprobarea conditiilor în care se vor încheia conventiile dintre institutiile financiare bancare si nebancare si Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în vederea finantării de către acestea a activitătilor curente ale beneficiarilor plătilor derulate prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în baza adeverintelor eliberate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

13638453. OUG. G 16/23 februarie 2017 - M. Of. nr. 144 - 24.II.2017
privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

13606254. D. PRES 229/31 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 94 - 01.II.2017
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

13588655. DEC. CC 693/24 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 62 - 25.I.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

13562056. O. MMAP 2526/30 decembrie 2016 - M. Of. nr. 22 - 09.I.2017
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru completarea Metodologiei privind organizarea si functionarea SUMAL, obligatiile utilizatorilor SUMAL, precum si structura si modalitatea de transmitere a informatiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura nr. 837/2014

13547757. H. G 1016/29 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1072 - 30.XII.2016
privind stabilirea mãsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurãrii resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

13541458. O. MADR 986/06 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1061 - 29.XII.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea cuantumului taxei pentru aprobarea organismelor de inspectie si certificare în agricultura ecologică

13541559. O. MFP 2905/27 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1061 - 29.XII.2016
al ministrului finantelor publice privind aprobarea cuantumului taxei pentru aprobarea organismelor de inspectie si certificare în agricultura ecologică

13538760. H. G 1001/21 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1057 - 28.XII.2016
privind modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului si darea în administrarea centrelor judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură a unor constructii rezultate ca urmare a finalizării unor investitii

13539461. O. MADR 1000/21 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1058 - 28.XII.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plăti prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020

13532362. H. G 905/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 1047 - 27.XII.2016
pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural

13521563. O. MADR 998/20 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1030 - 21.XII.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină determinate la plată de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 iulie 2016-30 septembrie 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

13479764. D. PRES 1084/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 969 - 29.XI.2016
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

13470465. OUG. G 85/23 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 957 - 28.XI.2016
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

13439966. D. PRES 934/08 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 913 - 14.XI.2016
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, precum si pentru înfiintarea functiei de atasat agricol

13431367. H. G 820/02 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 896 - 08.XI.2016
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 13 iunie 2016 si la Paris la 16 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea clãdirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucuresti la 4 mai 2007 si la Paris la 14 mai 2007

13423368. D. PRES 902/02 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 884 - 04.XI.2016
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

13410969. H. S 134/24 octombrie 2016 - M. Of. nr. 864 - 31.X.2016
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră si a absorbtiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinatiei terenurilor si silvicultură în cadrul de politici privind clima si energia pentru 2030 si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind un mecanism de monitorizare si de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum si de raportare, la nivel national si al Uniunii, a altor informatii relevante pentru schimbările climatice - COM (2016) 479 final

13411470. H. S 139/24 octombrie 2016 - M. Of. nr. 864 - 31.X.2016
privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural - COM (2016) 543 final

13413971. O. MADR 954/28 octombrie 2016 - M. Of. nr. 867 - 31.X.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitătii organismelor de control, în agricultura ecologică, precum si pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016

13390472. DEC. CC 571/12 iulie 2016 - M. Of. nr. 836 - 21.X.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român

13376273. O. MENCS 5183/14 septembrie 2016 - M. Of. nr. 816 - 17.X.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind aprobarea programelor scolare ale disciplinelor de specialitate pentru curriculumul diferentiat - filiera vocatională - profilul artistic - specializarea conservare-restaurare bunuri culturale (clasele a XI-a si a XII-a)

13377774. O. MADR 934/14 octombrie 2016 - M. Of. nr. 819 - 17.X.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină determinate la plată de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2016-30 iunie 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

13361375. H. G 727/05 octombrie 2016 - M. Of. nr. 797 - 10.X.2016
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

13346976. M. Of. nr. 772 - 03.X.2016
privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăti directe pentru agricultură, a ajutoarelor exceptionale cu caracter temporar, a măsurilor de piată si interventie în agricultură, a măsurii de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata internă si în tările terte, precum si a măsurii de promovare a vinurilor, care se finantează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

13308777. D. PRES 801/12 septembrie 2016 - M. Of. nr. 707 - 12.IX.2016
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

13308878. D. PRES 802/12 septembrie 2016 - M. Of. nr. 707 - 12.IX.2016
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

13306679. H. G 641/08 septembrie 2016 - M. Of. nr. 704 - 09.IX.2016
privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România - Franta 2018

13305480. O. MENCS 4938/12 august 2016 - M. Of. nr. 700 - 08.IX.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind aprobarea domeniului de doctorat „Inginerie si management în agricultură si dezvoltare rurală” în cadrul scolii doctorale organizate în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galati

13285381. O. MADR 895/19 august 2016 - M. Of. nr. 669 - 31.VIII.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitătii organismelor de control, în agricultura ecologică

13280382. O. MENCS 4457/05 iulie 2016 - M. Of. nr. 660 - 29.VIII.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind aprobarea planurilor de învătământ si a programelor scolare pentru cultura de specialitate si pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum si pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasele a IX-a, învătământ liceal filiera tehnologică si învătământ profesional

13273883. O. MENCS 4940/12 august 2016 - M. Of. nr. 649 - 24.VIII.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind aprobarea domeniului de doctorat „Inginerie si management în agricultură si dezvoltare rurală” în cadrul scolii doctorale organizate în Universitatea de stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Bucuresti

13273984. O. MENCS 4941/12 august 2016 - M. Of. nr. 649 - 24.VIII.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind aprobarea domeniului de doctorat „Studii culturale” în cadrul scolii doctorale organizate în Universitatea din Bucuresti

13252085. H. G 559/03 august 2016 - M. Of. nr. 612 - 10.VIII.2016
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Directiei pentru Agricultură a Judetului Vaslui

13252786. D. PRES 761/09 august 2016 - M. Of. nr. 614 - 10.VIII.2016
privind conferirea Ordinului Meritul Cultura

13249587. O. MMAP 1534/28 iulie 2016 - M. Of. nr. 608 - 09.VIII.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură si industriile conexe si utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie

13240988. O. MADR 881/03 august 2016 - M. Of. nr. 596 - 05.VIII.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea art. 21 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 476/2016 privind sistemul de sanctiuni aplicabil schemelor de plăti directe si ajutoarelor nationale tranzitorii în sectoarele vegetal si zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015

13234189. O. MADR 871/28 iulie 2016 - M. Of. nr. 583 - 01.VIII.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare în agricultura ecologică

13234390. H. G 509/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 584 - 01.VIII.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, urmată de transmiterea acesteia din administrarea Directiei Judetene pentru Cultură Dolj în administrarea Bibliotecii Nationale a României

13234491. H. G 510/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 584 - 01.VIII.2016
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea unor institutii publice de cultură si pentru aprobarea închirierii unor părti din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii

13229092. O. MFP 1155/25 iulie 2016 - M. Of. nr. 572 - 28.VII.2016
al ministrului finantelor publice privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăsăminte si de pesticide utilizate în agricultură, seminte si alte produse agricole destinate însământării sau plantării, precum si pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

13229293. O. MADR 868/25 iulie 2016 - M. Of. nr. 572 - 28.VII.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăsăminte si de pesticide utilizate în agricultură, seminte si alte produse agricole destinate însământării sau plantării, precum si pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

13186894. O. MADR 839/29 iunie 2016 - M. Of. nr. 508 - 06.VII.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 703/2013 privind aprobarea conditiilor în care se vor încheia conventiile dintre institutiile financiare bancare si nebancare si Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în vederea finantării de către acestea a activitătilor curente ale beneficiarilor plătilor derulate prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în baza adeverintelor eliberate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

13179995. O. MADR 829/10 iunie 2016 - M. Of. nr. 496 - 04.VII.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2016

13146996. O. MAE 812/07 iunie 2016 - M. Of. nr. 447 - 15.VI.2016
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea celui de al X-lea Program executiv de cooperare culturală, educatională si stiintifică între Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2016-2021, semnat la Bucuresti la 17 mai 2016
Al X-lea Program executiv de cooperare culturală, educatională si stiintifică între Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2016-2021

13123697. O. MADR 817/30 mai 2016 - M. Of. nr. 409 - 31.V.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plăti prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020

13124598. L. P 114/27 mai 2016 - M. Of. nr. 411 - 31.V.2016
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

13124699. D. PRES 563/26 mai 2016 - M. Of. nr. 411 - 31.V.2016
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

131221100. OUG. G 19/27 mai 2016 - M. Of. nr. 407 - 30.V.2016
pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

131118101. D. PRES 528/23 mai 2016 - M. Of. nr. 394 - 24.V.2016
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

131053102. O. MADR 806/12 mai 2016 - M. Of. nr. 382 - 19.V.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, „Agricultură si Dezvoltare Rurală - ADER 2020”

130975103. O. MADR 804/10 mai 2016 - M. Of. nr. 373 - 16.V.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 13 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare în agricultura ecologică

130953104. OUG. G 17/11 mai 2016 - M. Of. nr. 371 - 13.V.2016
privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, precum si pentru înfiintarea functiei de atasat agricol

130895105. H. G 332/04 mai 2016 - M. Of. nr. 364 - 12.V.2016
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii a unor bunuri culturale mobile clasate, urmată de transmiterea acestora în domeniul public al judetului Arad

130757106. D. PRES 470/04 mai 2016 - M. Of. nr. 346 - 05.V.2016
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

130758107. D. PRES 471/04 mai 2016 - M. Of. nr. 346 - 05.V.2016
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

130627108. O. MCU 2258/14 aprilie 2016 - M. Of. nr. 325 - 27.IV.2016
al ministrului culturii pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturală, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.668/2014

130636109. H. G 319/27 aprilie 2016 - M. Of. nr. 326 - 27.IV.2016
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare partială a sumei destinate finantării actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural, prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

130538110. D. PRES 428/21 aprilie 2016 - M. Of. nr. 313 - 22.IV.2016
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

130358111. O. MADR 431/01 aprilie 2016 - M. Of. nr. 286 - 15.IV.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru măsurile 10 „Agromediu si climă”, 11 „Agricultura ecologică” si 13 „Plăti pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” prevăzute în Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020 si pentru măsura 214 „Plăti de agromediu” prevăzută în Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2016

130172112. OUG. G 10/30 martie 2016 - M. Of. nr. 258 - 06.IV.2016
privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

130066113. H. G 215/30 martie 2016 - M. Of. nr. 243 - 01.IV.2016
pentru modificarea si completarea art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

129936114. D. PRES 328/25 martie 2016 - M. Of. nr. 230 - 29.III.2016
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

129725115. O. MADR 315/15 martie 2016 - M. Of. nr. 199 - 17.III.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plăti prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020, precum si pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-lip al cererii unice de plată pentru anul 2016

129264116. O. MADR 234/22 februarie 2016 - M. Of. nr. 137 - 23.II.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plăti prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020, si pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu si zone defavorizate

129107117. H. G 57/10 februarie 2016 - M. Of. nr. 112 - 12.II.2016
pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

128988118. D. PRES 240/04 februarie 2016 - M. Of. nr. 92 - 08.II.2016
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

128947119. DEC. CC 768/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 84 - 04.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 si ale art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

128744120. D. PRES 217/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2016
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

128745121. D. PRES 218/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2016
privind conferirea Medaliei Meritul Cultural clasa I

128746122. D. PRES 219/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2016
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

127623123. D. PRES 919/01 decembrie 2015 - M. Of. nr. 902 - 04.XII.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

127589124. D. PRES 917/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
privind conferirea Ord inului Meritul Cultural

127495125. D. PRES 873/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 889 - 26.XI.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

127296126. D. PRES 849/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 859 - 18.XI.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

127260127. D. PRES 854/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 855 - 17.XI.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

127133128. O. MDRAP 832/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 841 - 11.XI.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor de canalizare a apelor meteorice în clădiri civile, social-culturale si industriale. (Revizuire Reglementarea tehnică P 96-1996)”, indicativ P 96-2015

127115129. D. PRES 818/09 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 839 - 10.XI.2015
privind conferirea Medaliei Meritul Cultural

126927130. D. PRES 786/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 809 - 30.X.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

126928131. D. PRES 787/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 809 - 30.X.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

126929132. D. PRES 788/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 809 - 30.X.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

126837133. H. G 880/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 793 - 26.X.2015
pentru modificarea si completarea unor acte normative privind scheme de ajutor de stat care se acordă în agricultură

126705134. H. G 847/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 778 - 19.X.2015
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea si functionarea institutelor culturale românesti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum si înfiintarea unor institute noi, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

126627135. O. MECS 5058/27 august 2015 - M. Of. nr. 765 - 14.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea programelor scolare ale modulelor pentru cultura de specialitate, pregătire practică si stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a si a XI-a, învătământ profesional cu durata de 3 ani

126409136. H. G 784/23 septembrie 2015 - M. Of. nr. 727 - 28.IX.2015
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat în administrarea Ministerului Culturii - Muzeul National de Istorie a României, urmată de transmiterea acestuia în administrarea Muzeului National “Peles”

126138137. H. G 728/02 septembrie 2015 - M. Of. nr. 682 - 08.IX.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturală

125780138. O. MADR 1828/04 august 2015 - M. Of. nr. 626 - 18.VIII.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru măsurile 10 “Plăti pentru agromediu si climă”, 11 “Agricultura ecologică” si 13 “Plăti pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, prevăzute în PNDR 2014- 2020, si pentru măsura 214 “Plăti de agromediu”, prevăzută în PNDR 2007-2013, precum si pentru aprobarea sistemului de sanctiuni pentru ecoconditionalitate aplicabil acestora si schemelor de sprijin pe suprafată

125725139. O. MADR 1844/07 august 2015 - M. Of. nr. 617 - 13.VIII.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare în agricultura ecologică

125234140. O. MECS 4239/17 iunie 2015 - M. Of. nr. 538 - 20.VII.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea planurilor-cadru de învătământ pentru clasele a IX-a-a XI-a, învătământul profesional cu durata de 3 ani, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea dascăl-catehet, a listei disciplinelor de specialitate si a programelor scolare din curhculumul diferentiat pentru clasele a IX-a-a Xl-a, învătământul profesional cu durata de 3 ani, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea dascăl-catehet, si pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.731/2014 privind aprobarea Planurilor de învătământ pentru cultura de specialitate si pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum si pentru stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală - CDL, pentru clasa a IX-a, învătământ profesional de stat cu durata de 3 ani

125238141. L. P 201/16 iulie 2015 - M. Of. nr. 539 - 20.VII.2015
pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale

125239142. D. PRES 649/15 iulie 2015 - M. Of. nr. 539 - 20.VII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale

125121143. O. MADR 1727/10 iulie 2015 - M. Of. nr. 524 - 14.VII.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

124909144. D. PRES 604/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 486 - 02.VII.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

124910145. D. PRES 605/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 486 - 02.VII.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

124875146. D. PRES 587/30 iunie 2015 - M. Of. nr. 481 - 01.VII.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

124876147. D. PRES 588/30 iunie 2015 - M. Of. nr. 481 - 01.VII.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

124877148. D. PRES 589/30 iunie 2015 - M. Of. nr. 481 - 01.VII.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

124878149. D. PRES 590/30 iunie 2015 - M. Of. nr. 481 - 01.VII.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

124879150. D. PRES 591/30 iunie 2015 - M. Of. nr. 481 - 01.VII.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

124761151. O. MMAP 916/03 iunie 2015 - M. Of. nr. 463 - 26.VI.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea si functionarea SUMAL, obligatiile utilizatorilor SUMAL, precum si structura si modalitatea de transmitere a informatiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura nr. 837/2014

124686152. O. MMAP 966/12 iunie 2015 - M. Of. nr. 456 - 24.VI.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura nr. 836/2014 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special

124524153. H. G 400/27 mai 2015 - M. Of. nr. 426 - 15.VI.2015
privind aprobarea înfiintării pe lângă Institutul Cultural Român a unei activităti finantate integral din venituri proprii

124472154. O. MECS 3684/08 aprilie 2015 - M. Of. nr. 418 - 12.VI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea Planurilor de învătământ pentru cultura de specialitate si pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum si pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a si a XI-a, învătământ profesional de stat cu durata de 3 ani
Rectificare - M. Of. nr. 474 - 30.VI.201

124401155. L. P 136/08 iunie 2015 - M. Of. nr. 408 - 10.VI.2015
pentru finantarea revistelor de cultură reprezentative din România

124402156. D. PRES 520/05 iunie 2015 - M. Of. nr. 408 - 10.VI.2015
privind promulgarea Legii pentru finantarea revistelor de cultură reprezentative din România

124423157. O. MADR 1468/09 iunie 2015 - M. Of. nr. 411 - 10.VI.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plăti prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020

124352158. D. PRES 514/04 iunie 2015 - M. Of. nr. 400 - 08.VI.2015
privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural

124274159. D. PRES 500/02 iunie 2015 - M. Of. nr. 386 - 03.VI.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

124275160. D. PRES 501/02 iunie 2015 - M. Of. nr. 386 - 03.VI.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

124145161. D. PRES 486/25 mai 2015 - M. Of. nr. 363 - 26.V.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

123950162. O. MADR 1017/14 mai 2015 - M. Of. nr. 333 - 15.V.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

123916163. D. PRES 459/11 mai 2015 - M. Of. nr. 328 - 14.V.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

123908164. H. G 325/13 mai 2015 - M. Of. nr. 325 - 13.V.2015
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finantarea unui proiect cultural

123649165. H. S 33/28 aprilie 2015 - M. Of. nr. 290 - 28.IV.2015
privind încetarea prin demisie a mandatului de presedinte al Institutului Cultural Român

123650166. H. S 34/28 aprilie 2015 - M. Of. nr. 290 - 28.IV.2015
privind numirea presedintelui Institutului Cultural Român

123467167. DEC. ICCJ 6/20 martie 2015 - M. Of. nr. 257 - 17.IV.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă succesiunea de acte normative cu privire la pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 3.283/2012; art. 202 pct. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura nr. 76/2014 si Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura nr. 118/2014) a avut sau nu ca efect imposibilitatea stabilirii acestui pret în prezent, cu consecinta dezincriminării în concreta a infractiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier national, prevăzută de art. 108 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, si de furt de arbori din fondul forestier national, prevăzută de art. 110 din Legea nr. 46/2008.

123343168. H. G 238/07 aprilie 2015 - M. Of. nr. 239 - 08.IV.2015
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finantarea unui proiect cultural

123315169. O. MADR 620/06 aprilie 2015 - M. Of. nr. 234 - 06.IV.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 si a modului de aplicare a anumitor cerinte ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplica în agricultura în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015
Rectificare - M. Of. nr. 265 - 21.IV.2015

123046170. O. ASVSA 23/12 martie 2015 - M. Of. nr. 195 - 24.III.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste cerintele de sănătate animală pentru animalele de acvacultura si produsele acestora, precum si pentru prevenirea si controlul anumitor boli ale animalelor acvatice

122952171. L. P 44/17 martie 2015 - M. Of. nr. 184 - 18.III.2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

122953172. D. PRES 336/16 martie 2015 - M. Of. nr. 184 - 18.III.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

122908173. H. G 158/11 martie 2015 - M. Of. nr. 175 - 13.III.2015
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finantarea unui proiect cultural

122843174. N. ASF 5/03 martie 2015 - M. Of. nr. 169 - 11.III.2015
privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură

122657175. M. Of. nr. 146 - 27.II.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Ovidiu Gabriel Gales a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri si piscicultura

122462176. H. G 75/04 februarie 2015 - M. Of. nr. 115 - 13.II.2015
privind reglementarea prestării de către copii de activităti remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling

122421177. H. G 70/04 februarie 2015 - M. Of. nr. 109 - 11.II.2015
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice si Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultura din România si Administratia de Stat pentru Silvicultură din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul pădurilor, conservării zonelor umede si protectiei vietii sălbatice, semnat la Bucuresti la 14 aprilie 2014
Memorandum de întelegere între Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice si Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultura din România si Administratia de Stat pentru Silvicultură din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul pădurilor, conservării zonelor umede si protectiei vietii sălbatice

122426178. M. Of. nr. 110 - 11.II.2015
privind eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin Diaconescu din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultura

122294179. O. MADR 287/30 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 87 - 02.II.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Procedurile specifice de implementare si control, precum si formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 83/2015

122193180. O. MADR 83/26 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 71 - 27.I.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementata de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014

122011181. DEC. PM 18/20 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 47 - 20.I.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru ape, păduri si piscicultura

121939182. H. G 10/07 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 31 - 14.I.2015
privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru masuri de piată în agricultură

121913183. DEC. PM 10/13 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 25 - 13.I.2015
privind eliberarea, la cerere, a domnului Pásztor Sándor din functia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri si piscicultura

121866184. H. G 1187/29 decembrie 2014 - M. Of. nr. 18 - 09.I.2015
pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti

121553185. D. PRES 921/20 decembrie 2014 - M. Of. nr. 939 - 22.XII.2014
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

121554186. D. PRES 922/20 decembrie 2014 - M. Of. nr. 939 - 22.XII.2014
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

121555187. H. G 1108/12 decembrie 2014 - M. Of. nr. 939 - 22.XII.2014
privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014

121436188. O. MDAPP 982/08 decembrie 2014 - M. Of. nr. 921 - 18.XII.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea anexei nr. 7 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010

121204189. H. G 1072/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 887 - 05.XII.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru ape, păduri si piscicultura, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbărilor climatice

121134190. O. MDAPP 956/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 878 - 03.XII.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea Registrului national electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat – RNEADSM

120935191. O. MDAPP 931/14 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 863 - 27.XI.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.645/2013 pentru aprobarea Catalogului national al materialelor de bază si a modelului filei Catalogului national al materialelor de bază

120884192. O. MDAPP 930/14 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 855 - 24.XI.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind aprobarea Listei personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere

120752193. O. MDAPP 917/05 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 835 - 17.XI.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si certificarea corpurilor de experti pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importantă A si B, NTLH-014, si a Procedurii privind avizarea expertilor pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importantă C si D, NTLH-015

120716194. O. MDAPP 927/11 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 829 - 13.XI.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru completarea Metodologiei privind organizarea si functionarea SUMAL, obligatiile utilizatorilor SUMAL, precum si structura si modalitatea de transmitere a informatiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura nr. 837/2014

120635195. O. MDAPP 872/20 octombrie 2014 - M. Of. nr. 813 - 07.XI.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind aprobarea Procedurii de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundatiilor, NTLH-070

120507196. H. G 932/29 octombrie 2014 - M. Of. nr. 793 - 30.X.2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri si piscicultura, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în anul 2014 în judetul Arges

120291197. O. MDAPP 837/08 octombrie 2014 - M. Of. nr. 761 - 21.X.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea SUMAL, obligatiile utilizatorilor SUMAL, precum si structura si modalitatea de transmitere a informatiilor standardizate

120274198. O. MDAPP 856/14 octombrie 2014 - M. Of. nr. 759 - 20.X.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind prelucrarea apelurilor de urgentă primite de la Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă la numărul 112 referitoare la transportul materialelor lemnoase

120277199. O. MCU 2668/08 octombrie 2014 - M. Of. nr. 759 - 20.X.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturală  

120282200. H. G 881/15 octombrie 2014 - M. Of. nr. 760 - 20.X.2014
privind transmiterea imobilului - teren - situat în orasul Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru ape, păduri si piscicultura în domeniul public al orasului Năsăud

120201201. O. MDAPP 836/07 octombrie 2014 - M. Of. nr. 747 - 13.X.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special

120159202. O. MDAPP 815/29 septembrie 2014 - M. Of. nr. 740 - 10.X.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.540/2011

119938203. O. MCU 2624/17 septembrie 2014 - M. Of. nr. 707 - 29.IX.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, pentru modificarea art. 3 lit. d) din Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.066/2011

119860204. H. G 800/17 septembrie 2014 - M. Of. nr. 696 - 23.IX.2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezerva bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finantarea unor proiecte culturale

119774205. O. MDAPP 760/08 septembrie 2014 - M. Of. nr. 682 - 18.IX.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura nr. 514/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activitătii de urmărire a comportării constructiilor hidrotehnice - NTLH-041

119780206. OUG. G 56/10 septembrie 2014 - M. Of. nr. 683 - 18.IX.2014
privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

119691207. O. MDAPP 728/01 septembrie 2014 - M. Of. nr. 668 - 11.IX.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea si completarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informational integrat de urmărire a materialelor lemnoase, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura nr. 596/2014

119603208. O. MEN 3731/26 iunie 2014 - M. Of. nr. 656 - 05.IX.2014
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Planurilor de învătământ pentru cultura de specialitate si pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum si pentru stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală - CDL, pentru clasa a IX-a, învătământ profesional de stat cu durata de 3 ani

119556209. O. MDAPP 695/07 august 2014 - M. Of. nr. 649 - 03.IX.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea SMR4 - Protectia apelor împotriva poluării cu nitrati proveniti din surse agricole din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerintelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor si sănătatea plantelor în cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

119498210. H. G 725/26 august 2014 - M. Of. nr. 635 - 29.VIII.2014
privind suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, a bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru finantarea cheltuielilor privind înfiintarea si functionarea Institutului Cultural al României la Beijing, achitarea debitelor provenite din chirii înregistrate de Comisia Fulbright si pentru reîntregirea fondului de finantare a actiunilor de gestionare a crizelor, alerte consulare si reactie rapidă

119386211. H. G 697/19 august 2014 - M. Of. nr. 619 - 22.VIII.2014
privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri culturale mobile

119372212. H. G 681/19 august 2014 - M. Of. nr. 617 - 21.VIII.2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri si piscicultura din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în luna iulie 2014 în judetul Harghita

119375213. O. MDAPP 669/01 august 2014 - M. Of. nr. 617 - 21.VIII.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea si completarea Regulamentului privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.346/2011

119351214. O. MDAPP 670/01 august 2014 - M. Of. nr. 614 - 20.VIII.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice si schimbarea categoriei de folosintă a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 3.814/2012

119225215. O. MDAPP 559/18 iunie 2014 - M. Of. nr. 590 - 07.VIII.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii Comerciale “Exploatare Sistem Zonal Prahova” - S.A.

119202216. H. G 649/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 586 - 06.VIII.2014
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 29 noiembrie 2013 si la Paris la 30 ianuarie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucuresti la 4 mai 2007 si la Paris la 14 mai 2007

119140217. H. G 635/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 578 - 01.VIII.2014
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 390/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultura din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în lunile aprilie si mai 2014

119141218. H. G 636/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 578 - 01.VIII.2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultura din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în luna iulie 2014

119074219. D. PRES 547/30 iulie 2014 - M. Of. nr. 571 - 31.VII.2014
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

119088220. O. MADR 1255/30 iulie 2014 - M. Of. nr. 572 - 31.VII.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, privind completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

119043221. H. G 612/23 iulie 2014 - M. Of. nr. 564 - 30.VII.2014
privind recunoasterea Asociatiei Culturale “ACT” ca fiind de utilitate publică

119044222. H. G 613/23 iulie 2014 - M. Of. nr. 564 - 30.VII.2014
privind recunoasterea Asociatiei cultural-istorice “Muzeul” ca fiind de utilitate publică

119010223. H. G 596/16 iulie 2014 - M. Of. nr. 558 - 28.VII.2014
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în agricultură, semnat la Bucuresti la 18 septembrie 2006
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în agricultură

118992224. H. G 606/23 iulie 2014 - M. Of. nr. 553 - 25.VII.2014
privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidro meteorologi ce nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spatii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

118993225. O. MAE 1336/14 iulie 2014 - M. Of. nr. 553 - 25.VII.2014
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de colaborare culturală, educatională si stiintifică între Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru anii 2014-2017, semnat la Ierusalim la 22 iunie 2014

118930226. D. PRES 531/11 iulie 2014 - M. Of. nr. 542 - 22.VII.2014
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

118880227. O. MDAPP 621/07 iulie 2014 - M. Of. nr. 535 - 18.VII.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România

118899228. O. MDAPP 635/14 iulie 2014 - M. Of. nr. 537 - 18.VII.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010

118581229. O. MDAPP 596/24 iunie 2014 - M. Of. nr. 491 - 02.VII.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informational integrat de urmărire a materialelor lemnoase

118556230. D. PRES 483/30 iunie 2014 - M. Of. nr. 488 - 01.VII.2014
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

118565231. O. MADR 898/05 iunie 2014 - M. Of. nr. 488 - 01.VII.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

118574232. O. MADR 1043/30 iunie 2014 - M. Of. nr. 489 - 01.VII.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, privind completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

118458233. O. MADR 946/13 iunie 2014 - M. Of. nr. 476 - 28.VI.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, privind aprobarea Listei si a atributiilor specialistilor care îsi desfăsoară activitatea în cadrul directiilor pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare, si a Listei specialistilor împuterniciti să constate contraventiile si să aplice sanctiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, precum si pentru aprobarea modelului si continutului legitimatiei speciale de identificare a acestora si a modelului procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor în domeniul îmbunătătirilor funciar

118358234. H. G 502/18 iunie 2014 - M. Of. nr. 457 - 23.VI.2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finantarea unui proiect cultural

118343235. O. MADR 987/19 iunie 2014 - M. Of. nr. 454 - 20.VI.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

118233236. O. MDAPP 514/28 mai 2014 - M. Of. nr. 438 - 16.VI.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activitătii de urmărire a comportării constructiilor hidrotehnice - NTLH-041

118051237. H. G 442/28 mai 2014 - M. Of. nr. 407 - 02.VI.2014
privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însământate cu grâu de toamnă, triticale de toamnă, orzoaica de primăvară, ovăz, porumb boabe si măr în judetul Maramures în anul agricol 2009

117950238. D. PRES 423/26 mai 2014 - M. Of. nr. 391 - 27.V.2014
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Rectificare - M. Of. nr. 413 - 04.VI.2014

117934239. O. MDAPP 377/14 mai 2014 - M. Of. nr. 388 - 26.V.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitătii de atestare a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor

117910240. OUG. G 26/20 mai 2014 - M. Of. nr. 384 - 23.V.2014
privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea ari. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

117915241. H. G 422/20 mai 2014 - M. Of. nr. 385 - 23.V.2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finantarea unor proiecte culturale

117848242. D. PRES 418/19 mai 2014 - M. Of. nr. 375 - 21.V.2014
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

117835243. DEC. PM 204/20 mai 2014 - M. Of. nr. 372 - 20.V.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru Ape, Păduri si Piscicultura de către domnul Marius-Iulian Carabulea

117779244. O. MADR 737/15 mai 2014 - M. Of. nr. 362 - 16.V.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

117765245. H. G 390/13 mai 2014 - M. Of. nr. 360 - 15.V.2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultura din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în lunile aprilie si mai 2014

117710246. O. MDAPP 359/07 mai 2014 - M. Of. nr. 353 - 14.V.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2014- 14 mai 2015

117628247. H. G 365/30 aprilie 2014 - M. Of. nr. 339 - 08.V.2014
privind înfiintarea Casei de Cultură a Studentilor din municipiul Suceava

117591248. H. G 342/30 aprilie 2014 - M. Of. nr. 330 - 07.V.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru ape, păduri si piscicultura, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbărilor climatice

117597249. H. G 346/30 aprilie 2014 - M. Of. nr. 332 - 07.V.2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2014, în vederea sustinerii editării publicatiilor culturale

117552250. L. P 54/30 aprilie 2014 - M. Of. nr. 327 - 06.V.2014
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultura, silvicultură si dezvoltare rurală si pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură si dezvoltare rurală

117553251. D. PRES 394/29 aprilie 2014 - M. Of. nr. 327 - 06.V.2014
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultura, siivicultură si dezvoltare rurală si pentru abrogarea art, II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură si dezvoltare rurală

117439252. H. G 319/23 aprilie 2014 - M. Of. nr. 308 - 25.IV.2014
privind completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizata în agricultură

117378253. O. MDAPP 302/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 301 - 24.IV.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind modificarea si completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare

117333254. O. MDAPP 286/27 martie 2014 - M. Of. nr. 294 - 22.IV.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010

117193255. O. MDAPP 294/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 271 - 14.IV.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind nominalizarea punctelor de debarcare si a centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2014

117117256. O. MDAPP 301/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 256 - 09.IV.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind adoptarea de măsuri pentru ameliorarea si protectia populatiei de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) din România

117137257. L. P 182/25 octombrie 2000 - M. Of. nr. 259 - 09.IV.2014
privind protejarea patrimoniului cultural national mobil - republicare

117095258. D. PRES 350/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

117096259. D. PRES 351/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

117007260. O. MDAPP 293/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 241 - 04.IV.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii în anul 2014

117014261. O. MDAPP 284/27 martie 2014 - M. Of. nr. 243 - 04.IV.2014
284. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2014, pe specii si zone

117025262. DEC. PM 153/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri si piscicultura de către doamna Elena Gabriela Eremia

117026263. DEC. PM 154/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri si piscicultura de către domnul Ovidiu Gabriel Gales

116991264. DEC. PM 148/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 239 - 03.IV.2014
privind numirea domnului Pásztor Sándor în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultura

116794265. D. PRES 305/24 martie 2014 - M. Of. nr. 211 - 25.III.2014
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

116795266. O. MADR 439/21 martie 2014 - M. Of. nr. 211 - 25.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.229/2013

116585267. DEC. PM 106/13 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind numirea domnului Cătălin Diaconescu în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultura din cadrul Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

116392268. O. MDAPP 118/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 154 - 04.III.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind abrogarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura nr. 76/2014 pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

116400269. H. G 133/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 155 - 04.III.2014
privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare si din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

116335270. DEC. PM 60/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Puiu Gelu din functia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri si piscicultura

116340271. DEC. PM 65/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Ionut-Ciprian Iuga din functia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri si piscicultura

116282272. O. MDAPP 87/13 februarie 2014 - M. Of. nr. 141 - 26.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vă narea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

116195273. O. MDAPP 43/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 125 - 20.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea si completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu exceptia ariilor naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 128/2012

116180274. O. MDAPP 229/06 decembrie 2013 - M. Of. nr. 122 - 19.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind nominalizarea punctelor de debarcare si a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu exceptia ariilor naturale protejate

116181275. O. MDAPP 19/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 122 - 19.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind aprobarea Listei preturilor de referintă, pe specii si sortimente, stabilite pentru anul 2014, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

116192276. O. MDAPP 81/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 124 - 19.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 772/2007 privind criteriile de recunoastere a organizatiilor de producători din sectorul pescuitului si acvaculturii

116170277. O. MDAPP 76/06 februarie 2014 - M. Of. nr. 121 - 18.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

116151278. O. MDAPP 83/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 116 - 17.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii în anul 2014

115686279. D. PRES 19/27 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 70 - 29.I.2014
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

115674280. H. G 38/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
privind înscrierea unor constructii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si de modificare a denumirii, a datelor de identificare si actualizare a valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea centrelor judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultura

115520281. O. MDAPP 13/14 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitătii de atestare a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor

115433282. H. G 1147/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 26 - 14.I.2014
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind functionarea si activitătile Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir" de la Istanbul si ale Centrului Cultural Turc "Yunus Emre" de la Bucuresti, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind functionarea si activitătile Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir” de la Istanbul si ale Centrului Cultural Turc "Yunus Emre" de la Bucuresti

115426283. D. PRES 9/08 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2014
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

115371284. L. P 2/08 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

115372285. D. PRES 2/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

115260286. O. MADR 1493/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 842 - 30.XII.2013
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.229/2013

115282287. O. MAE 1900/10 decembrie 2013 - M. Of. nr. 846 - 30.XII.2013
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare culturală între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016, semnat la Bucuresti la 25 noiembrie 2013
Program de cooperare culturală între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016

115160288. H. G 1069/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 831 - 24.XII.2013
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturală
Rectificare - M. Of. nr. 50 - 21.I.2014

115209289. H. G 1158/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 837 - 24.XII.2013
privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

115116290. H. G 1117/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 824 - 23.XII.2013
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiintarea reciprocă a Institutului/ Centrului Cultural, semnat la Bucuresti la 25 noiembrie 2013
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiintarea reciprocă a Institutului/Centrului Cultural

114938291. H. G 1021/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 804 - 19.XII.2013
privind aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 august 2013, 5 septembrie 2013 si 23 septembrie 2013 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordai de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

114952292. H. G 1022/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 807 - 19.XII.2013
pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea si prevenirea importului, exportului, tranzitului si transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013
Protocol Intre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind Interzicerea si prevenirea importului, exportului, tranzitului si transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale

114925293. O. MADR 1438/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 798 - 18.XII.2013
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultură ecologică

114691294. O. MADR 1391/06 decembrie 2013 - M. Of. nr. 770 - 10.XII.2013
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.229/2013

114699295. O. MADN 170/04 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 771 - 10.XII.2013
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura, privind aprobarea continutului-cadru al protocolului de colaborare încheiat între Administratia Natională „Apele Române" si consiliile judetene în vederea elaborării hărtilor de risc la inundatii

114662296. D. PRES 1064/04 decembrie 2013 - M. Of. nr. 766 - 09.XII.2013
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

114342297. D. PRES 919/26 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 733 - 28.XI.2013
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

114322298. D. PRES 920/26 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 731 - 27.XI.2013
privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural

113969299. H. G 847/30 octombrie 2013 - M. Of. nr. 691 - 12.XI.2013
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură (UNESCO) privind înfiintarea la Măgurele, Bucuresti - România, a unui Centru International pentru Pregătire Avansată si Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 21 noiembrie 2012
Acord între Guvernul României si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură (UNESCO) privind înfiintarea la Măgurele, Bucuresti - România, a unui Centru International pentru Pregătire Avansată si Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO

113937300. O. MADR 1253/06 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 687 - 08.XI.2013
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

113908301. H. S 64/04 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 683 - 06.XI.2013
privind numirea unui vicepresedinte al Institutului Cultural Român

113880302. H. G 834/25 octombrie 2013 - M. Of. nr. 678 - 05.XI.2013
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind deschiderea si conditiile de functionare a Institutului Cultural Român în orasul Moscova si a Centrului Rus de Stiintă si Cultură în orasul Bucuresti, semnat la Moscova la 9 iulie 2013
Acord între Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind deschiderea si conditiile de functionare a Institutului Cultural Român în orasul Moscova si a Centrului Rus de Stiintă si Cultură în orasul Bucuresti

113872303. DEC. PM 442/04 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 677 - 04.XI.2013
privind transferul domnului Gyorgy Ervin în interesul serviciului din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de director executiv adjunct al Centrului Judetean Harghita din cadrul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

113547304. D. PRES 812/10 octombrie 2013 - M. Of. nr. 631 - 11.X.2013
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

113536305. H. G 762/09 octombrie 2013 - M. Of. nr. 630 - 10.X.2013
privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului plătilor directe unice pe suprafată, plătilor separate pentru zahăr si plătilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

113537306. H. G 763/09 octombrie 2013 - M. Of. nr. 630 - 10.X.2013
pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorină utilizată în agricultură

113521307. H. S 57/08 octombrie 2013 - M. Of. nr. 627 - 09.X.2013
privind numirea unui vicepresedinte al Institutului Cultural Român

113451308. D. PRES 781/27 septembrie 2013 - M. Of. nr. 616 - 03.X.2013
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

113343309. DEC. SSPH 404/25 septembrie 2013 - M. Of. nr. 600 - 26.IX.2013
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri si piscicultura de către doamna Elena Gabriela Eremia

113120310. H. G 681/04 septembrie 2013 - M. Of. nr. 576 - 10.IX.2013
privind reglementarea situatiei juridice a unor bunuri culturale mobile aflate în custodia Muzeului National de Artă al României si în administrarea Administratiei Prezidentiale, precum si pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administratiei Prezidentiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privata a statului, aflate în custodia Muzeului National de Artă al României

112985311. L. P 356/11 iulie 2003 - M. Of. nr. 555 - 02.IX.2013
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român - republicare

112583312. H. G 570/30 iulie 2013 - M. Of. nr. 497 - 07.VIII.2013
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

112587313. H. G 566/30 iulie 2013 - M. Of. nr. 498 - 07.VIII.2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbărilor climatice si a Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru ape, păduri si piscicultura, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbărilor climatice

112588314. H. G 567/30 iulie 2013 - M. Of. nr. 498 - 07.VIII.2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

112483315. O. MCU 2355/01 iulie 2013 - M. Of. nr. 480 - 01.VIII.2013
al ministrului culturii pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale în vederea acordării de finantări nerambursabile din Fondul Cultural National, precum si de solutionare a contestatiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.231/2011

112347316. O. MADR 703/23 iulie 2013 - M. Of. nr. 466 - 26.VII.2013
privind aprobarea conditiilor în care se vor încheia conventiile dintre institutiile financiare bancare si nebancare si Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în vederea finantării de către acestea a activitătilor curente ale beneficiarilor plătilor derulate prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în baza adeverintelor eliberate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

112305317. H. G 428/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 458 - 24.VII.2013
privind organizarea si functionarea Departamentului pentru ape, păduri si piscicultura, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbărilor climatice

111932318. H. G 421/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 403 - 04.VII.2013
privind înscrierea unor bunuri culturale mobile în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului National de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

111740319. H. S 49/25 iunie 2013 - M. Of. nr. 386 - 28.VI.2013
privind numirea presedintelui Institutului Cultural Român

111683320. OUG. G 64/19 iunie 2013 - M. Of. nr. 377 - 26.VI.2013
privind înfiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor În agricultură si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

111695321. L. P 188/25 iunie 2013 - M. Of. nr. 379 - 26.VI.2013
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura a unor terenuri aflate în proprietatea publica a statului si în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Natională „Apele Române"

111696322. D. PRES 604/21 iunie 2013 - M. Of. nr. 379 - 26.VI.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Natională ,Apele Române"

111596323. H. S 37/18 iunie 2013 - M. Of. nr. 364 - 19.VI.2013
privind revocarea din functie a unui vicepresedinte al Institutului Cultural Român

111597324. H. S 38/18 iunie 2013 - M. Of. nr. 364 - 19.VI.2013
privind încetarea prin demisie a mandatului de presedinte al Institutului Cultural Român

111598325. H. S 39/18 iunie 2013 - M. Of. nr. 364 - 19.VI.2013
privind încetarea prin demisie a unui mandat de vicepresedinte al Institutului Cultural Român

111466326. OUG. G 58/12 iunie 2013 - M. Of. nr. 347 - 12.VI.2013
pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultura, silvicultură si dezvoltare rurală si pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură si dezvoltare rurală
Rectificare - M. Of. nr. 369 - 20.VI.2013

111405327. H. G 341/04 iunie 2013 - M. Of. nr. 335 - 07.VI.2013
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte si de carne de vită din zonele defavorizate si a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
Rectificare - M. Of. nr. 521 - 20.VIII.2013

111305328. L. P 172/31 mai 2013 - M. Of. nr. 321 - 04.VI.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român

111306329. D. PRES 579/31 mai 2013 - M. Of. nr. 321 - 04.VI.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român

111313330. H. G 300/29 mai 2013 - M. Of. nr. 322 - 04.VI.2013
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 10 octombrie 2012 si la 19 octombrie 2012 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultura, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

111186331. O. MADR 378/23 mai 2013 - M. Of. nr. 301 - 27.V.2013
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
Rectificare - M. Of. nr. 349 - 13.VI.2013

111187332. O. MADR 383/23 mai 2013 - M. Of. nr. 301 - 27.V.2013
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare în agricultura ecologică

110414333. L. P 101/12 aprilie 2013 - M. Of. nr. 211 - 15.IV.2013
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultură finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si îmbunătătirea salarizării personalului din institutiile si activitătile cu profil cultural

110415334. D. PRES 375/11 aprilie 2013 - M. Of. nr. 211 - 15.IV.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultură finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si îmbunătătirea salarizării personalului din institutiile si activitătile cu profil cultural

110331335. D. PRES 359/04 aprilie 2013 - M. Of. nr. 201 - 09.IV.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultură si dezvoltare rurală

110253336. L. P 59/21 martie 2013 - M. Of. nr. 183 - 02.IV.2013
privind aderarea României la Acordul partial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezolutia CM/Res (2010)53 (adoptată de Comitetul de Ministri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a ministrilor adjuncti)
Rezolutia CM/Res(2010)53 de instituire a unui Acord partial extins privind itinerarele culturale (adoptată de Comitetul de Ministri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a ministrilor adjuncti)

110254337. D. PRES 315/20 martie 2013 - M. Of. nr. 183 - 02.IV.2013
pentru promulgarea Legii privind aderarea României la Acordul partial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezolutia CM/Res(2010)53 (adoptată de Comitetul de Ministri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a ministrilor adjuncti)

110036338. L. P 55/14 martie 2013 - M. Of. nr. 154 - 22.III.2013
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural

110037339. D. PRES 306/13 martie 2013 - M. Of. nr. 154 - 22.III.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural

110046340. D. PRES 325/20 martie 2013 - M. Of. nr. 155 - 22.III.2013
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

109942341. O. MADR 89/13 martie 2013 - M. Of. nr. 143 - 18.III.2013
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

109879342. O. MEN 3306/28 februarie 2013 - M. Of. nr. 130 - 12.III.2013
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal", profilul „tehnic", domeniul „constructii, instalatii si lucrări", calificarea profesională „tehnician în constructii si lucrări publice", domeniul „mecanică", calificarea profesională „tehnician mecatronist", domeniul „fabricarea produselor din lemn", calificarea profesională „tehnician designer mobilă si amenajări interioare", domeniul „electric", calificarea profesională „tehnician electrotehnist", profilul „resurse naturale si protectia mediului", domeniul „agricultură", calificarea profesională „tehnician în agricultură" din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu" din localitatea întorsura Buzăului

109892343. H. G 82/06 martie 2013 - M. Of. nr. 131 - 12.III.2013
privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

109141344. DEC. PM 88/28 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 61 - 29.I.2013
privind revocarea domnului Ionut Vulpescu din functia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

109142345. DEC. PM 89/28 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 61 - 29.I.2013
privind desemnarea doamnei Mirela Furtună în functia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

108685346. O. MADR 268/27 decembrie 2012 - M. Of. nr. 897 - 28.XII.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut

108555347. H. G 1247/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 880 - 22.XII.2012
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare - Filiala de îmbunătătiri Funciare Cluj si transmiterea unei părti a acestuia în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Cluj

107613348. O. MADR 226/11 octombrie 2012 - M. Of. nr. 763 - 13.XI.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 84/2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultură din România si în Lista recomandată a soiurilor, precum si pentru verificarea puritătii varietale a soiurilor multiplicate

107534349. D. PRES 681/07 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 753 - 08.XI.2012
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

107416350. D. PRES 664/30 octombrie 2012 - M. Of. nr. 738 - 01.XI.2012
privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

107418351. D. PRES 666/30 octombrie 2012 - M. Of. nr. 738 - 01.XI.2012
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

107420352. D. PRES 668/30 octombrie 2012 - M. Of. nr. 738 - 01.XI.2012
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

107387353. H. G 1051/30 octombrie 2012 - M. Of. nr. 735 - 31.X.2012
privind stabilirea pentru anul 2012 a cuantumului plătilor nationale directe complementare care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

107356354. H. G 1035/24 octombrie 2012 - M. Of. nr. 731 - 29.X.2012
pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

107291355. H. G 983/10 octombrie 2012 - M. Of. nr. 722 - 24.X.2012
privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 6 iulie 2012 si la 26 septembrie 2012 si la Bruxelles la 25 septembrie 2012, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

107131356. OUG. G 57/10 octombrie 2012 - M. Of. nr. 701 - 12.X.2012
privind prorogarea termenului prevăzut la art II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură si dezvoltare rurală
Modificari si completari:
-L. P 86/05 aprilie 2013 - M. Of. nr. 201 - 09.IV.2013

107133357. H. G 977/10 octombrie 2012 - M. Of. nr. 701 - 12.X.2012
privind stabilirea pentru anul 2012 a cuantumului plătilor directe unice pe suprafată, a plătilor separate pentru zahăr si a plătilor specifice pentru orez, oare se acordă în agricultură în sectorul vegetal

107083358. H. S 37/08 octombrie 2012 - M. Of. nr. 695 - 10.X.2012
privind numirea unor membri ai Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român

106994359. DEC. CC 737/31 iulie 2012 - M. Of. nr. 684 - 03.X.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural

106902360. DEC. PM 482/25 septembrie 2012 - M. Of. nr. 671 - 25.IX.2012
privind desemnarea domnului Ionut Vulpescu în functia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

106874361. D. PRES 598/20 septembrie 2012 - M. Of. nr. 668 - 24.IX.2012
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

106835362. H. G 929/12 septembrie 2012 - M. Of. nr. 663 - 20.IX.2012
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare partială a sumei destinate finantării actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural, prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

106797363. H. S 31/18 septembrie 2012 - M. Of. nr. 658 - 18.IX.2012
privind numirea vicepresedintilor Institutului Cultural Român

106775364. H. G 911/05 septembrie 2012 - M. Of. nr. 654 - 14.IX.2012
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte si de carne de vită din zonele defavorizate

106722365. H. S 28/11 septembrie 2012 - M. Of. nr. 647 - 11.IX.2012
privind numirea presedintelui Institutului Cultural Român

106706366. O. MADR 199/03 septembrie 2012 - M. Of. nr. 643 - 10.IX.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, „Agricultura si Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020”

106687367. H. G 897/01 septembrie 2012 - M. Of. nr. 639 - 07.IX.2012
privind schema „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

106627368. OG. G 26/01 septembrie 2012 - M. Of. nr. 629 - 01.IX.2012
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultură finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si îmbunătătirea salarizării personalului din institutiile si activitătile cu profil cultural

106548369. O. MADR 181/16 august 2012 - M. Of. nr. 613 - 27.VIII.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare în agricultura ecologică

106557370. O. MADR 187/24 august 2012 - M. Of. nr. 615 - 27.VIII.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

106522371. O. MECTS 4681/29 iunie 2012 - M. Of. nr. 610 - 24.VIII.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, interimar, privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică si stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învătământ profesional de 2 ani

106482372. O. MECTS 5052/08 august 2012 - M. Of. nr. 605 - 23.VIII.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat institutiilor de învătământ superior de stat pentru organizarea si desfăsurarea activitătilor extracurriculare - stiintifice, tehnice, cultural-artistice si sportive nationale, precum si a celor pentru studentii capabili de performante

106392373. O. MECTS 5223/16 august 2012 - M. Of. nr. 590 - 17.VIII.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.927/2010

106182374. L. P 283/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 553 - 07.VIII.2012
privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultura, silvicultură si dezvoltare rurală - republicare

105645375. L. P 122/06 iulie 2012 - M. Of. nr. 472 - 11.VII.2012
pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură si dezvoltare rurală

105646376. D. PRES 473/05 iulie 2012 - M. Of. nr. 472 - 11.VII.2012
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură si dezvoltare rurală

105094377. OUG. G 27/03 iunie 2012 - M. Of. nr. 400 - 14.VI.2012
privind unele măsuri în domeniul cultural

104938378. H. G 562/30 mai 2012 - M. Of. nr. 380 - 06.VI.2012
privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume si/sau flori în spatii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

104800379. O. MADR 110/17 mai 2012 - M. Of. nr. 364 - 30.V.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2012. aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 3/2012

104785380. D. PRES 393/25 mai 2012 - M. Of. nr. 363 - 29.V.2012
privind eliberarea din functie a unui membru al Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român

104786381. D. PRES 394/25 mai 2012 - M. Of. nr. 363 - 29.V.2012
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

104774382. O. MMP 1341/03 mai 2012 - M. Of. nr. 360 - 28.V.2012
al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură si industriile conexe

104373383. O. MECTS 3837/26 aprilie 2012 - M. Of. nr. 324 - 14.V.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene si a instrumentelor de lucru, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.927/2010

104185384. O. MECTS 3749/19 aprilie 2012 - M. Of. nr. 312 - 10.V.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea planurilor de învătământ pentru cultura de specialitate, pregătirea practică si stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învătământ profesional de 2 ani

104012385. H. G 338/18 aprilie 2012 - M. Of. nr. 288 - 02.V.2012
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere cu privire la cooperarea în cadrul proiectului „Ruta culturală turistică a împăratilor romani" dintre Ministerul Economiei, Energiei si Turismului din Republica Bulgaria, Ministerul Turismului din Republica Croatia, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului din România si Ministerul Economiei si Dezvoltării Regionale din Republica Serbia, semnat la Sremski Karoivci la 24 februarie 2012
Memorandum de întelegere cu privire la cooperarea în cadrul proiectului „Ruta culturală turistică a împăratilor romani" dintre Ministerul Economiei, Energiei si Turismului din Republica Bulgaria, Ministerul Turismului din Republica Croatia, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului din România si Ministerul Economiei si Dezvoltării Regionale din Republica Serbia

103750386. O. MADR 75/12 aprilie 2012 - M. Of. nr. 252 - 13.IV.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind autorizarea exercitării pescuitului sturionilor în scopul reproducerii artificiale pentru obtinerea de puiet pentru acvacultura si popularea de sustinere a bazinelor piscicole naturale, precum si în scop stiintific

103718387. O. MADR 73/10 aprilie 2012 - M. Of. nr. 247 - 12.IV.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 126/2010

103370388. H. G 186/20 martie 2012 - M. Of. nr. 194 - 26.III.2012
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.113/2003 privind functionarea în România a Catedrei UNESCO „Teatrul si Cultura Civilizatiilor” a Institutului International de Teatru

103333389. D. PRES 318/20 martie 2012 - M. Of. nr. 189 - 22.III.2012
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

103340390. O. MECTS 3416/29 februarie 2012 - M. Of. nr. 189 - 22.III.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „agricultură”, calificarea profesionala „tehnician cadastru funciar - topograf”, domeniul „productie media”, calificarea profesională „designer pentru publicitate” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar „Gatoor Aron” din municipiul Târgu Secuiesc

103247391. D. PRES 289/16 martie 2012 - M. Of. nr. 181 - 21.III.2012
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Acordul partial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezolutia CM/Res. (2010)53 (adoptată de Comitetul de Ministri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a ministrilor adjuncti)

103126392. O. MADR 46/05 martie 2012 - M. Of. nr. 162 - 12.III.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură si industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru productia de energie electrică

102801393. O. MAE 16/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 115 - 14.II.2012
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de colaborare culturală, stiintifică si tehnică între Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene pentru anii 2010- 2013, semnat la Tunis la 2 noiembrie 2010

102749394. O. MADR 6/18 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 109 - 10.II.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

102644395. O. MECTS 3137/26 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 105 - 09.II.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „silvicultură”, calificarea profesională „tehnician silvic”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic din municipiul Piatra-Neamt

102514396. O. MADR 16/30 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Metodologiei si a formularisticii necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare în agricultură, inclusiv modul de calcul al ratei dobânzii la credit necesare pentru calculul subventiei, al ratei de referintă si al valorii nominale a subventiei

102260397. H. G 18/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 48 - 20.I.2012
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administratiei Prezidentiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului National de Artă al României

102227398. D. PRES 28/16 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 44 - 19.I.2012
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

102228399. D. PRES 29/16 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 44 - 19.I.2012
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

102235400. O. MADR 3/05 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 44 - 19.I.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2012

101962401. L. P 295/21 decembrie 2011 - M. Of. nr. 09 - 05.I.2012
pentru ratificarea Acordului dintre România si Regatul Spaniei cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Madrid si a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucuresti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010
Acord între România si Regatul Spaniei cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Madrid si a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucuresti

101963402. D. PRES 986/20 decembrie 2011 - M. Of. nr. 09 - 05.I.2012
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Regatul Spaniei cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Madrid si a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucuresti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010

101716403. D. PRES 970/19 decembrie 2011 - M. Of. nr. 912 - 22.XII.2011
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

101662404. H. G 1224/14 decembrie 2011 - M. Of. nr. 904 - 20.XII.2011
privind stabilirea pentru anul 2011 a cuantumului plătilor nationale directe complementare care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

101326405. L. P 253/05 decembrie 2011 - M. Of. nr. 867 - 08.XII.2011
pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

101327406. D. PRES 918/02 decembrie 2011 - M. Of. nr. 867 - 08.XII.2011
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

101330407. OUG. G 100/16 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 867 - 08.XII.2011
privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Natională “Apele Române"

101166408. D. PRES 855/28 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 851 - 30.XI.2011
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

101167409. D. PRES 856/28 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 851 - 30.XI.2011
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

101033410. H. G 1144/16 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 836 - 25.XI.2011
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Dâmbovita a unor imobile care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale

100814411. O. MJ 2199/28 octombrie 2011 - M. Of. nr. 805 - 15.XI.2011
al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de organizare si desfăsurare a activitătilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică si asistentă socială din penitenciare

100749412. L. P 206/07 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 798 - 10.XI.2011
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare în agricultură

100750413. D. PRES 802/07 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 798 - 10.XI.2011
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare în agricultură

100437414. H. G 1019/12 octombrie 2011 - M. Of. nr. 748 - 25.X.2011
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea si functionarea institutelor culturale românesti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum si înfiintarea unor institute noi

100357415. L. P 180/14 octombrie 2011 - M. Of. nr. 733 - 19.X.2011
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale

100358416. D. PRES 757/13 octombrie 2011 - M. Of. nr. 733 - 19.X.2011
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale

100216417. D. PRES 732/06 octombrie 2011 - M. Of. nr. 715 - 11.X.2011
privind numirea unui vicepresedinte al Institutului Cultural Român

100217418. D. PRES 733/06 octombrie 2011 - M. Of. nr. 715 - 11.X.2011
privind numirea unui vicepresedinte al Institutului Cultural Român

100071419. H. G 933/21 septembrie 2011 - M. Of. nr. 695 - 30.IX.2011
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

100028420. H. G 918/14 septembrie 2011 - M. Of. nr. 691 - 29.IX.2011
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 101/2002 privind instituirea burselor de cercetare si formare postuniversitară si postdoctorală “Vasile Pârvan” la Accademia di România din Roma si “Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Venetia

100037421. D. PRES 721/28 septembrie 2011 - M. Of. nr. 692 - 29.IX.2011
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

99982422. H. G 914/14 septembrie 2011 - M. Of. nr. 686 - 28.IX.2011
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 964/2007 privind transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Arad în administrarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit

99702423. D. PRES 689/12 septembrie 2011 - M. Of. nr. 653 - 14.IX.2011
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

99671424. OUG. G 72/31 august 2011 - M. Of. nr. 648 - 12.IX.2011
pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român
Modificari si completari:
-L. P 172/31 mai 2013 - M. Of. nr. 321 - 04.VI.2013

99674425. H. G 892/07 septembrie 2011 - M. Of. nr. 648 - 12.IX.2011
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor imobile-constructii aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură Arad, respectiv Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G.K. Constantinescu” si trecerea acestora în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din functiune si casării, în conditiile legii, pentru finalizarea de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie “Varianta de ocolire a municipiului Arad”
Rectificare - M. Of. nr. 552 - 06.VIII.2012

99543426. D. PRES 684/31 august 2011 - M. Of. nr. 631 - 05.IX.2011
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

98907427. H. G 733/20 iulie 2011 - M. Of. nr. 534 - 28.VII.2011
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin Amendamentul semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2010 si la Paris la 27 aprilie 2010 si prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 22 decembrie 2010 si la Paris la 22 martie 2011 la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucuresti la 4 mai 2007 si la Paris la 14 mai 2007

98598428. L. P 146/05 iulie 2011 - M. Of. nr. 493 - 11.VII.2011
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum si a cotizatiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE – CSTAT

98599429. D. PRES 624/04 iulie 2011 - M. Of. nr. 493 - 11.VII.2011
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum si a cotizatiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE – CSTAT

98250430. D. PRES 589/20 iunie 2011 - M. Of. nr. 440 - 23.VI.2011
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Regatul Spaniei cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Madrid si a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucuresti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010

98147431. O. MADR 147/16 iunie 2011 - M. Of. nr. 427 - 17.VI.2011
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 17/2011 privind aprobarea reducerilor si excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

98116432. H. G 590/08 iunie 2011 - M. Of. nr. 423 - 16.VI.2011
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

97907433. D. PRES 516/30 mai 2011 - M. Of. nr. 394 - 06.VI.2011
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

97910434. O. MADR 124/26 mai 2011 - M. Of. nr. 395 - 06.VI.2011
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, “Agricultură si Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020”

97640435. D. PRES 508/17 mai 2011 - M. Of. nr. 352 - 20.V.2011
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

97559436. H. G 473/11 mai 2011 - M. Of. nr. 342 - 17.V.2011
privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii si Patrimoniului National, Academiei Române si Consiliului Judetean Mures din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2011, în vederea sustinerii editării publicatiilor culturale

97457437. L. P 67/10 mai 2011 - M. Of. nr. 329 - 12.V.2011
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură

97458438. D. PRES 465/06 mai 2011 - M. Of. nr. 329 - 12.V.2011
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură

97356439. DEC. CC 374/22 martie 2011 - M. Of. nr. 317 - 09.V.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

97249440. O. MCPN 2231/07 aprilie 2011 - M. Of. nr. 302 - 03.V.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale în vederea acordãrii de finantãri nerambursabile din Fondul Cultural National, precum si de solutionare a contestatiilor

97225441. H. G 407/20 aprilie 2011 - M. Of. nr. 297 - 29.IV.2011
pentru aprobarea Acordului de colaborare culturală dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Bosniei si Hertegovinei, semnat la Sarajevo la 26 octombrie 2010
Acord de colaborare culturală între Guvernul României si Consiliul de Ministri al Bosniei si Hertegovinei

97202442. O. MDRT 1327/13 aprilie 2011 - M. Of. nr. 293 - 27.IV.2011
pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

97203443. O. MDRT 1328/13 aprilie 2011 - M. Of. nr. 293 - 27.IV.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

97061444. H. G 381/13 aprilie 2011 - M. Of. nr. 267 - 15.IV.2011
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru recuperarea unor bunuri culturale de patrimoniu

97025445. H. G 367/06 aprilie 2011 - M. Of. nr. 262 - 13.IV.2011
privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

96978446. O. MDRT 1150/11 martie 2011 - M. Of. nr. 256 - 12.IV.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

96979447. O. MCPN 2205/29 martie 2011 - M. Of. nr. 256 - 12.IV.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

96980448. O. MDRT 1151/11 martie 2011 - M. Of. nr. 256 - 12.IV.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

96981449. O. MCPN 2206/29 martie 2011 - M. Of. nr. 256 - 12.IV.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

96985450. O. MDRT 1152/11 martie 2011 - M. Of. nr. 257 - 12.IV.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul ruralsi mic urban

96986451. O. MCPN 2207/29 martie 2011 - M. Of. nr. 257 - 12.IV.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul ruralsi mic urban

96987452. O. MDRT 1153/11 martie 2011 - M. Of. nr. 257 - 12.IV.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

96988453. O. MCPN 2208/29 martie 2011 - M. Of. nr. 257 - 12.IV.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

96951454. H. G 349/06 aprilie 2011 - M. Of. nr. 253 - 11.IV.2011
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru recuperarea unor bunuri culturale de patrimoniu

96929455. D. PRES 421/04 aprilie 2011 - M. Of. nr. 250 - 08.IV.2011
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

96817456. O. MADR 66/28 martie 2011 - M. Of. nr. 235 - 04.IV.2011
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură a debitelor si creantelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă si ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, precum si ai fondurilor de la bugetul de stat

96581457. D. PRES 292/23 martie 2011 - M. Of. nr. 213 - 28.III.2011
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

96288458. O. MCPN 2066/08 februarie 2011 - M. Of. nr. 176 - 14.III.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vãrsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national

95942459. O. MADR 32/04 februarie 2011 - M. Of. nr. 127 - 21.II.2011
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 65/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

95484460. D. PRES 10/27 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 83 - 01.II.2011
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

95162461. H. G 1304/15 decembrie 2010 - M. Of. nr. 36 - 14.I.2011
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul patrimoniului cultural national

94992462. L. P 282/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2011
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judetul Neamt, în domeniul public al judetului Neamt si în administrarea Consiliului Judetean Neamt, în vederea realizării unor statii de transfer si sortare în cadrul proiectului “Sistem integrat de gestionare a deseurilor în judetul Neamt”

94993463. D. PRES 1272/27 decembrie 2010 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2011
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judetul Neamt, în domeniul public al judetului Neamt si în administrarea Consiliului Judetean Neamt, în vederea realizării unor statii de transfer si sortare în cadrul proiectului “Sistem integrat de gestionare a deseurilor în judetul Neamt”

94959464. H. G 1353/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 07 - 04.I.2011
privind aprobarea participării României la Expozitia Internatională pentru Industrie Alimentară, Agricultură si Horticultura “Săptămâna Verde”, Berlin, 21-30 ianuarie 2011

94850465. L. P 281/24 decembrie 2010 - M. Of. nr. 888 - 30.XII.2010
pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010

94851466. D. PRES 1271/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 888 - 30.XII.2010
privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010

94882467. OUG. G 116/15 decembrie 2010 - M. Of. nr. 890 - 30.XII.2010
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum si a cotizatiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE – CSTAT
Modificari si completari:
-L. P 146/05 iulie 2011 - M. Of. nr. 493 - 11.VII.2011

94887468. H. G 1387/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 890 - 30.XII.2010
privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) si la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2010 privind măsurile de reorganizare a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si a Agentiei Domeniilor Statului, precum si stabilirea numărului de posturi pentru acestea

94767469. H. G 1303/15 decembrie 2010 - M. Of. nr. 874 - 28.XII.2010
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate si a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

94583470. OUG. G 110/08 decembrie 2010 - M. Of. nr. 853 - 20.XII.2010
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale

94456471. D. PRES 1199/09 decembrie 2010 - M. Of. nr. 837 - 14.XII.2010
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

94413472. H. G 1191/24 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 831 - 13.XII.2010
privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii si a caviarului obtinut din activităti de acvacultura si de marcare prin etichetare a caviarului

94351473. H. G 1238/08 decembrie 2010 - M. Of. nr. 825 - 09.XII.2010
privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii si Patrimoniului National si Academiei Române din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2010, în vederea sustinerii editării publicatiilor culturale

94272474. H. G 1169/24 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 816 - 07.XII.2010
privind înscrierea în domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pentru centrele judetene aflate în subordinea acesteia, a unor imobile sau a unor părti din acestea, care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale

94210475. DEC. CC 1170/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 808 - 03.XII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept public

94144476. O. MAE 2159/15 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 800 - 30.XI.2010
al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la deschiderea si functionarea Institutului Cultural Român “Minai Eminescu” de la Chisinău, încheiat în formă simplificată, prin schimb de note verbale, semnate la Chisinău la 23 septembrie 2010 si 12 octombrie 2010

93841477. L. P 219/11 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 765 - 16.XI.2010
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

93842478. D. PRES 1099/10 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 765 - 16.XI.2010
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

93755479. O. MADR 252/10 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 754 - 11.XI.2010
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

93261480. H. G 1029/13 octombrie 2010 - M. Of. nr. 697 - 19.X.2010
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 279/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe

93196481. D. PRES 943/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 688 - 13.X.2010
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

93098482. O. MADR 214/24 septembrie 2010 - M. Of. nr. 673 - 04.X.2010
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

93082483. D. PRES 933/28 septembrie 2010 - M. Of. nr. 671 - 01.X.2010
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

93083484. D. PRES 934/28 septembrie 2010 - M. Of. nr. 671 - 01.X.2010
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

92930485. O. MAE 1422/02 septembrie 2010 - M. Of. nr. 652 - 21.IX.2010
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de colaborare culturală, educatională si stiintifică dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru anii 2010-2013, semnat la Bucuresti la 12 august 2010
Program de colaborare culturală, educatională si stiintifică între Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru anii 2010-2013

92809486. O. MECTS 4463/12 iulie 2010 - M. Of. nr. 636 - 10.IX.2010
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea programelor scolare pentru cultura de specialitate, pregătire practica săptămânală si pregătire practică comasată pentru clasa a X-a, ciclul inferior al învătământului liceal, filiera tehnologică - domeniile de pregătire generală, pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar

92357487. D. PRES 849/12 august 2010 - M. Of. nr. 580 - 16.VIII.2010
privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

92072488. DEC. CC 883/06 iulie 2010 - M. Of. nr. 551 - 05.VIII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

92079489. H. G 751/21 iulie 2010 - M. Of. nr. 552 - 05.VIII.2010
privind măsurile de reorganizare a directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, precum si stabilirea numărului de posturi
Rectificare - M. Of. nr. 701 - 20.X.2010

91515490. L. P 152/12 iulie 2010 - M. Of. nr. 483 - 14.VII.2010
pentru completarea art. 47 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

91516491. D. PRES 792/09 iulie 2010 - M. Of. nr. 483 - 14.VII.2010
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 47 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

91197492. H. G 545/09 iunie 2010 - M. Of. nr. 444 - 01.VII.2010
privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura
Modificari si completari:
-H. G 933/21 septembrie 2011 - M. Of. nr. 695 - 30.IX.2011

90900493. D. PRES 583/14 iunie 2010 - M. Of. nr. 400 - 16.VI.2010
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

90901494. D. PRES 584/14 iunie 2010 - M. Of. nr. 400 - 16.VI.2010
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

90741495. O. MECTS 3331/25 februarie 2010 - M. Of. nr. 379 - 08.VI.2010
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Planurilor de învătământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală si pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a si a X-a, ciclul inferior al învătământului liceal, filiera tehnologică, formele de învătământ zi si seral

90658496. D. PRES 537/01 iunie 2010 - M. Of. nr. 371 - 04.VI.2010
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

90496497. DEC. CC 422/15 aprilie 2010 - M. Of. nr. 349 - 27.V.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 99 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

90515498. L. P 97/21 mai 2010 - M. Of. nr. 351 - 27.V.2010
pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

90516499. D. PRES 528/20 mai 2010 - M. Of. nr. 351 - 27.V.2010
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

90457500. D. PRES 532/20 mai 2010 - M. Of. nr. 345 - 25.V.2010
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

90120501. D. PRES 475/07 mai 2010 - M. Of. nr. 304 - 11.V.2010
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

89997502. H. G 420/28 aprilie 2010 - M. Of. nr. 288 - 03.V.2010
privind finantarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale si de diplomatie publică organizate în tară si la misiunile României din străinătate, pentru aniversarea Zilei Europei si a Zilei Eroilor

89933503. D. PRES 445/26 aprilie 2010 - M. Of. nr. 282 - 29.IV.2010
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

89834504. D. PRES 438/22 aprilie 2010 - M. Of. nr. 268 - 26.IV.2010
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

89837505. D. PRES 439/22 aprilie 2010 - M. Of. nr. 268 - 26.IV.2010
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

89792506. H. G 381/21 aprilie 2010 - M. Of. nr. 260 - 21.IV.2010
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 279/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe

89740507. D. PRES 423/15 aprilie 2010 - M. Of. nr. 252 - 20.IV.2010
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

89743508. D. PRES 436/19 aprilie 2010 - M. Of. nr. 252 - 20.IV.2010
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

89581509. H. G 279/31 martie 2010 - M. Of. nr. 230 - 12.IV.2010
privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe

89475510. D. PRES 414/31 martie 2010 - M. Of. nr. 215 - 06.IV.2010
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

89363511. O. MADR 70/22 martie 2010 - M. Of. nr. 200 - 30.III.2010
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind pescuitul reproducătorilor vii de sturioni în vederea folosirii acestora în scopul reproducerii artificiale pentru obtinerea de puiet pentru acvacultura si popularea de sustinere a bazinelor piscicole naturale

88794512. H. G 138/23 februarie 2010 - M. Of. nr. 139 - 02.III.2010
privind organizarea unei serii de manifestări culturale si de diplomatie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internatională a Francofoniei

88489513. O. MADR 15/25 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 100 - 15.II.2010
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2010

87855514. O. MADR 4/08 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 35 - 15.I.2010
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

87739515. O. MAPDR 783/23 decembrie 2009 - M. Of. nr. 15 - 11.I.2010
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 717/2008 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultură din România

87102516. H. G 1416/18 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 862 - 10.XII.2009
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Varsovia si a Institutului Polonez din Bucuresti, semnat la Varsovia la 5 martie 2009
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Polone cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Varsovia si a Institutului Polonez din Bucuresti

86679517. D. PRES 1727/19 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 812 - 27.XI.2009
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

86607518. D. PRES 1722/19 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 802 - 25.XI.2009
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

86429519. H. G 1322/04 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 780 - 16.XI.2009
pentru modificarea si completarea art. 5 din Normele metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2007

86142520. O. MAE 1518/19 octombrie 2009 - M. Of. nr. 747 - 03.XI.2009
al ministrului afacerilor externe, interimar, privind publicarea Programului de colaborare culturală dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2009-2012, semnat la Bucuresti la 15 septembrie 2009
Program de colaborare culturală între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2009-2012

86073521. D. PRES 1590/28 octombrie 2009 - M. Of. nr. 742 - 02.XI.2009
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

85744522. L. P 317/13 octombrie 2009 - M. Of. nr. 708 - 21.X.2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

85745523. D. PRES 1466/13 octombrie 2009 - M. Of. nr. 708 - 21.X.2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

85630524. O. MAE 6930/04 august 2009 - M. Of. nr. 693 - 15.X.2009
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Japoniei privind Programul de voluntari culturali japonezi, încheiat în forma simplificată a schimbului de scrisori la Bucuresti la 22 ianuarie 2009

85327525. O. MECI 4856/31 august 2009 - M. Of. nr. 668 - 06.X.2009
al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea planurilor-cadru de învătământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocatională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cursuri de zi

84888526. D. PRES 1334/21 septembrie 2009 - M. Of. nr. 631 - 23.IX.2009
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

84889527. D. PRES 1335/21 septembrie 2009 - M. Of. nr. 631 - 23.IX.2009
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

84735528. D. PRES 1324/08 septembrie 2009 - M. Of. nr. 612 - 09.IX.2009
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

84687529. O. MAPDR 537/20 august 2009 - M. Of. nr. 605 - 02.IX.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Suplimentului nr. 2 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2009

84672530. D. PRES 1320/28 august 2009 - M. Of. nr. 603 - 01.IX.2009
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

84538531. O. MAPDR 532/18 august 2009 - M. Of. nr. 584 - 21.VIII.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda în anul 2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

84452532. O. MECI 3313/02 martie 2009 - M. Of. nr. 572 - 17.VIII.2009
al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea planurilor de învătământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică si stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a X-a a scolii de arte si meserii, clasa a XI-a an de completare, clasele a XI-a/a XII-a si a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului tehnologic, si a planurilor de învătământ pentru cultura de specialitate, clasa a X-a liceu tehnologic, cursuri de zi si serale

84429533. O. MDRL 597/03 august 2009 - M. Of. nr. 568 - 14.VIII.2009
al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public, din mediul rural si mic urban - obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 195/2009

84210534. DEC. CC 959/25 iunie 2009 - M. Of. nr. 544 - 05.VIII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

83998535. D. PRES 1230/21 iulie 2009 - M. Of. nr. 513 - 27.VII.2009
privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural

83972536. O. MAPDR 475/17 iulie 2009 - M. Of. nr. 509 - 24.VII.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

83931537. D. PRES 1217/17 iulie 2009 - M. Of. nr. 505 - 22.VII.2009
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

83932538. D. PRES 1218/17 iulie 2009 - M. Of. nr. 505 - 22.VII.2009
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român  

83933539. D. PRES 1219/17 iunie 2009 - M. Of. nr. 505 - 22.VII.2009
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român  

83934540. D. PRES 1220/17 iunie 2009 - M. Of. nr. 505 - 22.VII.2009
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român  

83935541. D. PRES 1221/17 iulie 2009 - M. Of. nr. 505 - 22.VII.2009
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

83936542. D. PRES 1222/17 iulie 2009 - M. Of. nr. 505 - 22.VII.2009
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român  

83937543. D. PRES 1223/17 iulie 2009 - M. Of. nr. 505 - 22.VII.2009
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

83938544. D. PRES 1224/17 iulie 2009 - M. Of. nr. 505 - 22.VII.2009
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

83939545. D. PRES 1225/17 iulie 2009 - M. Of. nr. 505 - 22.VII.2009
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

83940546. D. PRES 1226/17 iulie 2009 - M. Of. nr. 505 - 22.VII.2009
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

83911547. D. PRES 1213/17 iulie 2009 - M. Of. nr. 503 - 21.VII.2009
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

83912548. D. PRES 1214/17 iulie 2009 - M. Of. nr. 503 - 21.VII.2009
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

83913549. D. PRES 1215/17 iulie 2009 - M. Of. nr. 503 - 21.VII.2009
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

83914550. D. PRES 1216/17 iulie 2009 - M. Of. nr. 503 - 21.VII.2009
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

83863551. O. MECI 3423/18 martie 2009 - M. Of. nr. 497 - 17.VII.2009
al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea planurilor de învătământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică si stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasele a Xl-a - a XII-a si a XII-a - a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi

83755552. L. P 269/07 iulie 2009 - M. Of. nr. 487 - 14.VII.2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept public

83756553. D. PRES 1150/06 iulie 2009 - M. Of. nr. 487 - 14.VII.2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept public

83688554. H. G 727/17 iunie 2009 - M. Of. nr. 478 - 10.VII.2009
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucuresti la 14 ianuarie 2009 si la Washington la 28 ianuarie 2009, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

83583555. O. MAPDR 190/30 martie 2009 - M. Of. nr. 464 - 06.VII.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile bănesti din agricultura realizate prin valorificarea produselor vândute către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare

83486556. O. MAPDR 407/23 iunie 2009 - M. Of. nr. 456 - 01.VII.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

83350557. O. MCCPN 2260/15 iunie 2009 - M. Of. nr. 441 - 26.VI.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind abrogarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.382/2007 pentru aprobarea tarifului de expertizare a bunurilor culturale mobile, practicat de directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti

82948558. D. PRES 923/09 iunie 2009 - M. Of. nr. 404 - 15.VI.2009
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

82750559. D. PRES 900/31 mai 2009 - M. Of. nr. 385 - 09.VI.2009
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

82751560. D. PRES 901/31 mai 2009 - M. Of. nr. 385 - 09.VI.2009
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter  

82602561. O. MAPDR 322/12 mai 2009 - M. Of. nr. 366 - 01.VI.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 461/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

82561562. O. MAPDR 339/22 mai 2009 - M. Of. nr. 362 - 29.V.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2009

82372563. O. MAPDR 240/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 341 - 21.V.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 332/2008 privind înscrierea unitătilor de productie din acvacultura în Registrul unităjilorde acvaculturăsi eliberarea licentei de acvacultura

82208564. O. MAE 581/22 aprilie 2009 - M. Of. nr. 329 - 18.V.2009
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare culturală si stiintifică dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei pentru anii 2009-2010-2011-2012, semnat la Bucuresti la 6 aprilie 2009
Program de cooperare culturală si stiintifică între Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei pentru anii 2009-2010-2011-2012

82075565. H. G 443/08 aprilie 2009 - M. Of. nr. 315 - 12.V.2009
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

81967566. H. G 495/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 304 - 08.V.2009
pentru stabilirea nivelului reducerii sumei de rambursat din volumul creditului acordat în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si în activitati nonagricole, diferentiat în functie de tipul proiectului de investitii

81755567. H. G 489/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 286 - 30.IV.2009
privind finantarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale si de diplomatie publică organizate în tară si la misiunile României din străinătate, pentru aniversarea Zilei Europei si a Zilei Eroilor

81519568. O. MCCPN 2076/23 februarie 2009 - M. Of. nr. 267 - 24.IV.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale în vederea acordării de finantări nerambursabile din Fondul Cultural National, precum si de solutionare a contestatiilor

81359569. O. MECI 3312/02 martie 2009 - M. Of. nr. 250 - 15.IV.2009
al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea Planurilor de învătământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică si stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a IX-a a liceului tehnologic, cursuri de zi si seral

81305570. O. MDRL 195/26 martie 2009 - M. Of. nr. 249 - 14.IV.2009
al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public, din mediul rural si mic urban - obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

81321571. L. P 97/08 aprilie 2009 - M. Of. nr. 246 - 14.IV.2009
privind înfiintarea Institutului Cultural al Tătarilor din România „Sebat Husein"

81322572. D. PRES 613/07 aprilie 2009 - M. Of. nr. 246 - 14.IV.2009
pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Institutului Cultural al Tătarilor din România „Sebat Husein"

81268573. O. MAPDR 204/08 aprilie 2009 - M. Of. nr. 243 - 13.IV.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea art. 3 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

80552574. L. P 36/13 martie 2009 - M. Of. nr. 182 - 24.III.2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autoritătilor nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantării programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata internă si fn tări terte, precum si pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

80431575. L. P 43/13 martie 2009 - M. Of. nr. 171 - 19.III.2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

80432576. D. PRES 426/13 martie 2009 - M. Of. nr. 171 - 19.III.2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

80271577. H. G 267/11 martie 2009 - M. Of. nr. 157 - 13.III.2009
privind organizarea unor manifestări culturale si de diplomatie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internatională a Francofoniei

80174578. H. G 194/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 150 - 10.III.2009
privind darea în administrarea Administratiei Prezidentiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului National de Artă al României

79976579. O. MAPDR 102/27 februarie 2009 - M. Of. nr. 133 - 03.III.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si în activităti nonagricole

79885580. D. PRES 329/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 125 - 02.III.2009
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

79856581. O. MDRL 40/28 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 119 - 26.II.2009
al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

79857582. O. MFP 323/18 februarie 2009 - M. Of. nr. 119 - 26.II.2009
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

79549583. O. MAPDR 35/09 februarie 2009 - M. Of. nr. 93 - 17.II.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

78965584. D. PRES 24/20 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 43 - 26.I.2009
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

78888585. D. PRES 16/16 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 36 - 20.I.2009
privind numirea presedintelui Institutului Cultural Român

78352586. D. PRES 1323/17 decembrie 2008 - M. Of. nr. 872 - 23.XII.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

78355587. D. PRES 1325/17 decembrie 2008 - M. Of. nr. 872 - 23.XII.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

78164588. H. G 1676/10 decembrie 2008 - M. Of. nr. 855 - 19.XII.2008
privind aprobarea Programului national pentru digitizarea resurselor culturale nationale si crearea Bibliotecii Digitale a României

77851589. L. P 182/25 octombrie 2000 - M. Of. nr. 828 - 09.XII.2008
privind protejarea patrimoniului cultural national mobil - republicare
Republicare:
-L. P 182/25 octombrie 2000 - M. Of. nr. 259 - 09.IV.2014

77758590. D. PRES 1170/29 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 822 - 08.XII.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

77660591. OUG. G 189/25 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 817 - 05.XII.2008
privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept public

77619592. H. G 1560/25 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 814 - 04.XII.2008
privind stabilirea pentru anul 2008 a cuantumului plătilor directe unice pe suprafată, al plătilor nationale directe complementare în sectorul vegetal, al plătilor pentru culturi energetice si al plătilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură

77481593. H. G 1500/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 797 - 27.XI.2008
privind organizarea unor actiuni de diplomatie culturală pentru marcarea a 130 de ani de relatii diplomatice bilaterale cu Federatia Rusă

77335594. D. PRES 1157/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 784 - 24.XI.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

77241595. H. G 1464/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 778 - 20.XI.2008
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si în administrarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramuresului si Sătmarului, în scopul realizării unui centru social-filantropic, cultural, spiritual si educational

77093596. O. MADR 671/06 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 767 - 14.XI.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

76660597. H. G 1362/28 octombrie 2008 - M. Of. nr. 734 - 30.X.2008
privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2008, pentru finantarea cheltuielilor aferente actiunilor de diplomatie culturală, care se vor desfăsura cu ocazia Zilei Nationale a României în anul 2008

76592598. L. P 199/21 octombrie 2008 - M. Of. nr. 728 - 28.X.2008
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

76593599. D. PRES 980/20 octombrie 2008 - M. Of. nr. 728 - 28.X.2008
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

76327600. H. G 1298/14 octombrie 2008 - M. Of. nr. 709 - 20.X.2008
privind repartizarea unei sume din Fondul national de dezvoltare Ministerului Culturii si Cultelor, în vederea finantării obiectivului de finalizare a lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban

76359601. O. MADR 610/01 octombrie 2008 - M. Of. nr. 711 - 20.X.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 430/2008 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă fn anul 2008, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

76029602. H. G 1194/24 septembrie 2008 - M. Of. nr. 683 - 06.X.2008
privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

76030603. H. G 1195/24 septembrie 2008 - M. Of. nr. 683 - 06.X.2008
privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume-fructe si din agricultura ecologică

75953604. H. S 48/24 septembrie 2008 - M. Of. nr. 675 - 01.X.2008
privind înfiintarea unei comisii de anchetă privind activitatea Institutului Cultural Român

75943605. H. G 1184/24 septembrie 2008 - M. Of. nr. 674 - 30.IX.2008
pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea si functionarea Administratiei Fondului Cultural National

75902606. O. MDLPL 969/29 iulie 2008 - M. Of. nr. 670 - 29.IX.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

75903607. O. MEF 2722/17 septembrie 2008 - M. Of. nr. 670 - 29.IX.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

75850608. H. G 1106/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 666 - 25.IX.2008
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Centrului Cultural „Sala Palatului" în administrarea Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc

75809609. H. G 1119/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 662 - 23.IX.2008
privind organizarea si finantarea Programului de diplomatie culturală, care se va desfăsura la Roma în perioada 6-10 octombrie 2008

75740610. O. MADR 574/11 septembrie 2008 - M. Of. nr. 657 - 18.IX.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind completarea art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 430/2008 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă fn anul 2008, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

75705611. H. G 1065/10 septembrie 2008 - M. Of. nr. 653 - 16.IX.2008
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Giroc si în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judetul Timis, pentru desfăsurarea unor activităti de învătământ si social-culturale

75694612. H. G 1024/03 septembrie 2008 - M. Of. nr. 651 - 15.IX.2008
privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pentru centrele judetene aflate în subordinea acesteia

75680613. H. G 1035/03 septembrie 2008 - M. Of. nr. 650 - 12.IX.2008
privind finantarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale si de diplomatie publică organizate la misiunile României în vederea sărbătoririi Zilei Nationale a României

75641614. H. G 886/20 august 2008 - M. Of. nr. 647 - 11.IX.2008
pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

75615615. O. MECT 5082/20 august 2008 - M. Of. nr. 643 - 09.IX.2008
al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 4.276/2008 pentru aprobarea Calendarului activitătilor de selectie si repartizare a personalului didactic implicat în cadrul Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene pentru anul scolar 2008-2009

75591616. H. G 1016/03 septembrie 2008 - M. Of. nr. 641 - 08.IX.2008
privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare în pescuit si acvacultura

75543617. H. G 993/27 august 2008 - M. Of. nr. 637 - 04.IX.2008
privind includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Prahova, pentru Unitatea-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină

75392618. H. G 849/13 august 2008 - M. Of. nr. 626 - 28.VIII.2008
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 12 decembrie 2007 si 12 februarie 2008 si ia Washington D.C. la 9 iulie 2008, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului „Controlul poluării în agricultură", semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

75366619. O. MADR 487/01 august 2008 - M. Of. nr. 624 - 27.VIII.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2008

75307620. H. G 879/20 august 2008 - M. Of. nr. 617 - 22.VIII.2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, refunctionalizare, extindere spatii Centrul Cultural «Sala Palatului» - Bucuresti, Obiectul 1, corpurile A, B, C si scările exterioare”

75241621. O. MDLPL 851/30 iunie 2008 - M. Of. nr. 612 - 19.VIII.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea Ghidului operational pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban

75242622. O. MCC 2446/14 iunie 2008 - M. Of. nr. 612 - 19.VIII.2008
al ministrului culturii si cultelor privind aprobarea Ghidului operational pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban

75093623. H. G 804/31 iulie 2008 - M. Of. nr. 592 - 07.VIII.2008
privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionată în perioada august-decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură

75013624. D. PRES 823/30 iulie 2008 - M. Of. nr. 586 - 05.VIII.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

75014625. D. PRES 824/30 iulie 2008 - M. Of. nr. 586 - 05.VIII.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

75016626. D. PRES 826/30 iulie 2008 - M. Of. nr. 586 - 05.VIII.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

74844627. D. PRES 818/23 iulie 2008 - M. Of. nr. 569 - 29.VII.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

74880628. O. ANSVSA 60/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 572 - 29.VII.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste cerintele de sănătate animală pentru animalele de acvacultura si produsele acestora, precum si pentru prevenirea si controlul anumitor boli ale animalelor acvatice

74741629. H. G 782/16 iulie 2008 - M. Of. nr. 559 - 24.VII.2008
privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Călărasi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Călărasi, precum si pentru includerea în domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Călărasi a unui imobil

74633630. O. MECT 4653/02 iulie 2008 - M. Of. nr. 553 - 22.VII.2008
al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea, selectia, încadrarea si evaluarea lectorilor români care urmează să predea cursuri de limbă, cultură si civilizatie românească la universităti din străinătate
Rectificare - M. Of. nr. 682 - 06.X.2008

74299631. H. G 707/02 iulie 2008 - M. Of. nr. 511 - 08.VII.2008
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vânătoare Bucuresti

74282632. O. MADR 430/02 iulie 2008 - M. Of. nr. 507 - 07.VII.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda în anul 2008, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

74292633. O. MCC 2371/06 iunie 2008 - M. Of. nr. 509 - 07.VII.2008
al ministrului culturii si cultelor pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultură si alte unităti de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000

73943634. D. PRES 571/23 iunie 2008 - M. Of. nr. 474 - 27.VI.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

73944635. D. PRES 571/23 iunie 2008 - M. Of. nr. 474 - 27.VI.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

73945636. D. PRES 571/23 iunie 2008 - M. Of. nr. 474 - 27.VI.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

73946637. D. PRES 572/23 iunie 2008 - M. Of. nr. 474 - 27.VI.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

73879638. H. G 650/18 iunie 2008 - M. Of. nr. 468 - 24.VI.2008
privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Sibiu

73880639. H. G 651/18 iunie 2008 - M. Of. nr. 468 - 24.VI.2008
pentru abrogarea art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.882/2005 privind înfiintarea unor institute nationale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură

73852640. OUG. G 76/18 iunie 2008 - M. Of. nr. 464 - 23.VI.2008
privind desemnarea autoritătilor nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantării programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata internă si în tări terte, precum si pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

73720641. D. PRES 559/09 iunie 2008 - M. Of. nr. 440 - 12.VI.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

73656642. OUG. G 72/04 iunie 2008 - M. Of. nr. 433 - 10.VI.2008
privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si în activităti nonagricole

73597643. O. MECT 4276/29 mai 2008 - M. Of. nr. 424 - 05.VI.2008
al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Calendarului activitătilor de selectie si repartizare a personalului didactic implicat în cadrul Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene pentru anul scolar 2008-2009

73598644. O. MECT 4277/29 mai 2008 - M. Of. nr. 424 - 05.VI.2008
al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Metodologiei Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene si a instrumentelor de lucru

73556645. OUG. G 65/21 mai 2008 - M. Of. nr. 418 - 04.VI.2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activitătii Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

73512646. O. MADR 332/24 mai 2008 - M. Of. nr. 412 - 02.VI.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind înscrierea unitătilor de productie din acvacultură în Registrul unitătilor de acvacultură si eliberarea licentei de acvacultură

73523647. L. P 126/27 mai 2008 - M. Of. nr. 413 - 02.VI.2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

73524648. D. PRES 539/26 mai 2008 - M. Of. nr. 413 - 02.VI.2008
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

73410649. H. G 542/21 mai 2008 - M. Of. nr. 399 - 27.V.2008
privind repartizarea unei sume din Fondul national de dezvoltare Ministerului Culturii si Cultelor, în vederea finantării obiectivului de finalizare a lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban

73359650. H. G 524/21 mai 2008 - M. Of. nr. 392 - 23.V.2008
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

73179651. L. P 103/09 mai 2008 - M. Of. nr. 371 - 15.V.2008
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

73180652. D. PRES 505/08 mai 2008 - M. Of. nr. 371 - 15.V.2008
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

73154653. O. MADR 253/29 aprilie 2008 - M. Of. nr. 368 - 14.V.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Suplimentului nr. 3 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2007

73097654. D. PRES 486/05 mai 2008 - M. Of. nr. 361 - 12.V.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

73076655. D. PRES 487/06 mai 2008 - M. Of. nr. 358 - 09.V.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

73082656. H. G 473/07 mai 2008 - M. Of. nr. 358 - 09.V.2008
privind recunoasterea Societătii de Cultură Macedo-Română ca fiind de utilitate publică

73087657. O. MADR 238/18 aprilie 2008 - M. Of. nr. 358 - 09.V.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea modificării anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 562/2006 privind aprobarea Manualului operational pentru schema competitivă de granturi derulată cu sprijinul proiectului „Modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură”

72902658. H. G 454/21 aprilie 2008 - M. Of. nr. 336 - 30.IV.2008
pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene

72815659. H. G 448/21 aprilie 2008 - M. Of. nr. 323 - 24.IV.2008
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin diminuarea suprafetei unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Bacău

72772660. H. G 442/21 aprilie 2008 - M. Of. nr. 317 - 22.IV.2008
privind finantarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale si de diplomatie publică organizate la misiunile României în vederea celebrării Sărbătorilor Pascale si a Zilei Europei

72728661. O. MADR 222/01 aprilie 2008 - M. Of. nr. 311 - 21.IV.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

72590662. L. P 93/08 aprilie 2008 - M. Of. nr. 291 - 15.IV.2008
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vacă

72591663. D. PRES 449/07 aprilie 2008 - M. Of. nr. 291 - 15.IV.2008
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vacă

72572664. DEC. G 401/09 aprilie 2008 - M. Of. nr. 289 - 14.IV.2008
privind aprobarea unei activităti pentru care se acordă sprijin financiar asociatiilor din agricultură în anul 2008, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate acestei activităti

72511665. OUG. G 41/09 aprilie 2008 - M. Of. nr. 284 - 11.IV.2008
privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de înghetul târziu de primăvară în pomicultură

72303666. O. MADR 170/18 martie 2008 - M. Of. nr. 251 - 31.III.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Suplimentului nr. 2 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2007

72165667. OUG. G 35/26 martie 2008 - M. Of. nr. 236 - 27.III.2008
pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

71991668. D. PRES 368/17 martie 2008 - M. Of. nr. 215 - 20.III.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

71992669. D. PRES 369/17 martie 2008 - M. Of. nr. 215 - 20.III.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

71993670. D. PRES 370/17 martie 2008 - M. Of. nr. 215 - 20.III.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

71938671. H. G 249/05 martie 2008 - M. Of. nr. 208 - 18.III.2008
privind înfiintarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Timisoara prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cultura Pajistilor Timisoara

71892672. H. G 253/05 martie 2008 - M. Of. nr. 202 - 17.III.2008
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Maramures

71903673. H. G 252/05 martie 2008 - M. Of. nr. 203 - 17.III.2008
privind trecerea unui bun aflat în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Tulcea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

71915674. H. G 250/05 martie 2008 - M. Of. nr. 205 - 17.III.2008
privind înfiintarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Legumicolă Bacău

71782675. O. MDLPL 144/07 februarie 2008 - M. Of. nr. 184 - 11.III.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

71783676. O. MEF 580/27 februarie 2008 - M. Of. nr. 184 - 11.III.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

71736677. OUG. G 23/05 martie 2008 - M. Of. nr. 180 - 10.III.2008
privind pescuitul si acvacultura
Rectificare - M. Of. nr. 236 - 27.III.2008

71748678. H. G 226/05 martie 2008 - M. Of. nr. 182 - 10.III.2008
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor - Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniu Cultural National Cluj

71653679. L. P 26/29 februarie 2008 - M. Of. nr. 168 - 05.III.2008
privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

71654680. D. PRES 313/29 februarie 2008 - M. Of. nr. 168 - 05.III.2008
pentru promulgarea Legii privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

71675681. L. P 25/29 februarie 2008 - M. Of. nr. 170 - 05.III.2008
pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

71676682. D. PRES 312/29 februarie 2008 - M. Of. nr. 170 - 05.III.2008
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

71646683. D. PRES 301/27 februarie 2008 - M. Of. nr. 167 - 04.III.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

71597684. H. G 195/27 februarie 2008 - M. Of. nr. 158 - 29.II.2008
privind organizarea unor manifestări culturale si de diplomatie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internatională a Francofoniei

71599685. H. G 200/27 februarie 2008 - M. Of. nr. 158 - 29.II.2008
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2008 la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, articolul 59.11 „Asociatii si fundatii”

71549686. O. ASG 12/18 februarie 2008 - M. Of. nr. 151 - 28.II.2008
al presedintelui Agentiei pentru Strategii Guvernamentale pentru aprobarea Metodologiei privind finantarea în cursul anului 2008 a proiectelor pentru comunicare, informare publică si promovarea imaginii si intereselor românesti peste hotare, precum si a actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural

71372687. D. PRES 252/11 februarie 2008 - M. Of. nr. 127 - 19.II.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

71390688. H. G 153/13 februarie 2008 - M. Of. nr. 127 - 19.II.2008
pentru modificarea si completarea Normelor privind comertul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003

71402689. O. MAE 309/07 februarie 2008 - M. Of. nr. 129 - 19.II.2008
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de aplicare a Acordului cultural dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc, pentru anii 2008-2011

71355690. H. G 152/13 februarie 2008 - M. Of. nr. 125 - 18.II.2008
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, judetul Constanta, în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Tulcea

71257691. H. G 124/06 februarie 2008 - M. Of. nr. 112 - 12.II.2008
privind recunoasterea Fundariei „RENASTEREA PENTRU EDUCATIE, SĂNĂTATE SI CULTURĂ” ca fiind de utilitate publică

71189692. D. PRES 209/05 februarie 2008 - M. Of. nr. 104 - 11.II.2008
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

71190693. D. PRES 210/05 februarie 2008 - M. Of. nr. 104 - 11.II.2008
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

71191694. D. PRES 211/05 februarie 2008 - M. Of. nr. 104 - 11.II.2008
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

71230695. D. PRES 251/07 februarie 2008 - M. Of. nr. 105 - 11.II.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

70998696. OG. G 2/30 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 73 - 31.I.2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

70848697. H. G 42/16 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 51 - 23.I.2008
privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Arges în administrarea Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare - Sucursala Teritorială Arges-Buzău - Unitatea de Administrare Arges

70859698. O. MADR 3/07 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 53 - 23.I.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2007

70822699. D. PRES 199/14 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

70134700. OUG. G 148/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 882 - 21.XII.2007
privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

70142701. H. G 1574/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 882 - 21.XII.2007
privind stabilirea pentru anul 2007 a cuantumului plătilor directe unice pe suprafată, al plătilor nationale directe complementare, al plătilor pentru culturi energetice si al plătilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

70149702. H. G 1571/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 883 - 21.XII.2007
pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 636/2007 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însământate în toamna anului 2006 si în primăvara anului 2007, precum si pentru stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

70160703. H. G 1542/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 884 - 21.XII.2007
pentru aprobarea participării României cu un pavilion national la Expozitia internatională pentru industrie alimentară, agricultură si horticultura „Săptămâna verde”, Berlin, 18-27 ianuarie 2008

69971704. OUG. G 140/06 decembrie 2007 - M. Of. nr. 858 - 13.XII.2007
pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

69759705. L. P 357/03 decembrie 2007 - M. Of. nr. 842 - 08.XII.2007
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale

69760706. D. PRES 1053/30 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 842 - 08.XII.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiitnarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale

69648707. L. P 334/03 decembrie 2007 - M. Of. nr. 828 - 04.XII.2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

69649708. D. PRES 1030/30 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 828 - 04.XII.2007
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

69512709. D. PRES 1011/22 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 810 - 28.XI.2007
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

69433710. DEC. CC 1056/14 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 802 - 23.XI.2007
referitoare la constitutionalitatea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate
Opinie separată

69211711. D. PRES 961/12 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 777 - 15.XI.2007
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

69213712. D. PRES 963/12 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 777 - 15.XI.2007
privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

69214713. D. PRES 964/12 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 777 - 15.XI.2007
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

69013714. D. PRES 945/29 octombrie 2007 - M. Of. nr. 755 - 07.XI.2007
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

69018715. H. G 1336/31 octombrie 2007 - M. Of. nr. 755 - 07.XI.2007
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea si functionarea institutelor culturale românesti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum si înfiintarea unor institute noi

68900716. H. G 1307/24 octombrie 2007 - M. Of. nr. 739 - 31.X.2007
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 865/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură

68901717. H. G 1308/24 octombrie 2007 - M. Of. nr. 739 - 31.X.2007
privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea unui imobil în domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Botosani

68838718. D. PRES 910/24 octombrie 2007 - M. Of. nr. 734 - 30.X.2007
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

68785719. H. G 1263/17 octombrie 2007 - M. Of. nr. 729 - 26.X.2007
privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Giurgiu în domeniul public al municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu  

68640720. H. G 1214/04 octombrie 2007 - M. Of. nr. 713 - 22.X.2007
pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

68583721. D. PRES 900/15 octombrie 2007 - M. Of. nr. 707 - 19.X.2007
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

68584722. D. PRES 901/15 octombrie 2007 - M. Of. nr. 707 - 19.X.2007
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

68490723. O. MAPDR 666/06 august 2007 - M. Of. nr. 694 - 12.X.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind împuternicirea unor persoane din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva să constate faptele ce constituie contraventiile si infractiunile si să aplice sanctiunile prevăzute în Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, republicată, cu modificările si completările ulterioare

68460724. D. PRES 893/08 octombrie 2007 - M. Of. nr. 690 - 11.X.2007
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

68478725. H. G 1217/04 octombrie 2007 - M. Of. nr. 692 - 11.X.2007
privind finantarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor actiuni culturale si de diplomatie publică organizate la misiunile României în vederea sărbătoririi Zilei Nationale

68442726. D. PRES 889/04 octombrie 2007 - M. Of. nr. 689 - 10.X.2007
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

68423727. H. G 1202/04 octombrie 2007 - M. Of. nr. 686 - 09.X.2007
pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 636/2007 privind declararea starii de calamitate naturala în agricultura pentru culturile însamântate în toamna anului 2006 si în primavara anului 2007, precum si pentru stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordata ca despagubire

68359728. H. G 1172/26 septembrie 2007 - M. Of. nr. 679 - 05.X.2007
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2005  

68360729. O. ANSVSA 170/06 septembrie 2007 - M. Of. nr. 679 - 05.X.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste cerintele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură si produsele acestora, precum si pentru prevenirea si controlul anumitor boli ale animalelor acvatice

68333730. H. G 1166/26 septembrie 2007 - M. Of. nr. 676 - 04.X.2007
privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Tulcea în administrarea Agentiei Domeniilor Statului

68272731. D. PRES 871/26 septembrie 2007 - M. Of. nr. 671 - 01.X.2007
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

68175732. H. G 1134/18 septembrie 2007 - M. Of. nr. 654 - 25.IX.2007
privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Mures în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Mures

68128733. H. G 1117/18 septembrie 2007 - M. Of. nr. 647 - 21.IX.2007
privind suplimentarea bugetelor Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2007, pentru finantarea cheltuielilor aferente actiunilor de diplomatie culturală care se vor desfăsura cu ocazia Zilei Nationale a României în anul 2007

68130734. H. G 1119/18 septembrie 2007 - M. Of. nr. 647 - 21.IX.2007
privind repartizarea unei sume din Fondul national de dezvoltare Ministerului Culturii si Cultelor, în vederea finantării obiectivului de finalizare a lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban

68103735. D. PRES 859/17 septembrie 2007 - M. Of. nr. 643 - 20.IX.2007
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

67941736. H. G 933/07 august 2007 - M. Of. nr. 624 - 11.IX.2007
privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucuresti la 4 mai 2007 si la Paris la 14 mai 2007
Acord-cadru de împrumut între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

67821737. D. PRES 786/31 august 2007 - M. Of. nr. 613 - 05.IX.2007
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

67519738. O. MCC 2382/03 iulie 2007 - M. Of. nr. 571 - 21.VIII.2007
al ministrului culturii si cultelor pentru aprobarea tarifului de expertizare a bunurilor culturale mobile, practicat de directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti

67413739. H. G 806/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 560 - 15.VIII.2007
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu valorile de inventar reevaluate ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Satu Mare

67346740. H. G 888/01 august 2007 - M. Of. nr. 552 - 13.VIII.2007
privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru unele unităti din subordine în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu destinatia de sediu pentru centrul local Vrancea si sucursala judeteană Vrancea

67170741. H. G 857/01 august 2007 - M. Of. nr. 527 - 03.VIII.2007
pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului privind predarea de cursuri de limbă, cultură si civilizatie românească în unităti scolare din Spania si Italia, începând cu anul scolar 2007-2008

66681742. H. G 725/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 465 - 11.VII.2007
privind modificarea anexelor nr. 11,12,13 si 14 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2006 pentru aprobarea fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 „Îmbunătătirea prelucrării st marketingului produselor agricole si piscicole", 1.2 „Îmbunătătirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor", 2.1 „Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale", 3.1 „Investitii în exploatatiile agricole", 3.2 „Constituirea grupurilor de producători", 3.3 „Metode agricole de productie destinate să protejeze mediul si să mentină peisajul rural", 3.4 „Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care generează activităti multiple si venituri alternative", 3.5 „Silvicultura", 4.1 „Îmbunătătirea pregătirii profesionale" si 4.2 „Asistenta tehnică" din Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală finantat din fonduri SAPARD

66604743. H. G 672/28 iunie 2007 - M. Of. nr. 454 - 05.VII.2007
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.882/2005 privind înfiintarea unor institute nationale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură

66585744. L. P 218/02 iulie 2007 - M. Of. nr. 453 - 04.VII.2007
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2007 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

66587745. D. PRES 684/28 iunie 2007 - M. Of. nr. 453 - 04.VII.2007
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

66408746. H. G 610/01 iunie 2007 - M. Of. nr. 427 - 30.VI.2007
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finantarea unor actiuni culturale în cadrul Programului „UNESCO - Anniversaire Constantin Brâncusi - 50"

66507747. OUG. G 65/27 iunie 2007 - M. Of. nr. 441 - 29.VI.2007
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale

66512748. H. G 627/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 441 - 29.VI.2007
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin schimbarea destinatiei si denumirii unor imobile aflate în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Tulcea

66446749. H. G 561/06 iunie 2007 - M. Of. nr. 431 - 28.VI.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 1 februarie 2007 si la Washington la 21 si 28 februarie 2007, intre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând In calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului „Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

66434750. H. G 626/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 429 - 27.VI.2007
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba în administrarea Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

66342751. H. G 636/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 419 - 22.VI.2007
privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însământate în toamna anului 2006 si în primăvara anului 2007, precum si pentru stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

66302752. H. G 570/13 iunie 2007 - M. Of. nr. 415 - 21.VI.2007
privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru floarea-soarelui, soia si porumb, însământate în primăvara anului 2004, în judetul Botosani si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

66276753. H. G 574/13 iunie 2007 - M. Of. nr. 414 - 20.VI.2007
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.708/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, în vederea achizitionării unor bunuri culturale de patrimoniu

66206754. L. P 175/12 iunie 2007 - M. Of. nr. 406 - 18.VI.2007
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2007 pentru modificarea si completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

66207755. D. PRES 617/11 iunie 2007 - M. Of. nr. 406 - 18.VI.2007
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2007 pentru modificarea si completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunie diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

66154756. H. G 550/06 iunie 2007 - M. Of. nr. 402 - 15.VI.2007
privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Centrului National de Cultură al Romilor în proprietatea privată a statului si în administrarea Centrului National de Cultură al Romilor, în vederea scoaterii lui din functiune

66084757. D. CC 596/08 iunie 2007 - M. Of. nr. 394 - 12.VI.2007
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

66086758. D. PRES 598/08 iunie 2007 - M. Of. nr. 394 - 12.VI.2007
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

66089759. H. G 541/06 iunie 2007 - M. Of. nr. 394 - 12.VI.2007
privind transmiterea unor părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Centrului Cultural Sala Palatului în administrarea Muzeului National de Artă al României

66052760. H. G 545/06 iunie 2007 - M. Of. nr. 390 - 08.VI.2007
privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar asociatiilor din agricultură în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecărei activităti

65849761. H. G 468/23 mai 2007 - M. Of. nr. 365 - 29.V.2007
privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea unui imobil în domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba

65828762. H. G 469/23 mai 2007 - M. Of. nr. 363 - 28.V.2007
privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Prahova, respectiv în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Tulcea

65745763. L. P 139/21 mai 2007 - M. Of. nr. 352 - 23.V.2007
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

65746764. D. PRES 555/17 mai 2007 - M. Of. nr. 352 - 23.V.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

65751765. L. P 143/21 mai 2007 - M. Of. nr. 351 - 23.V.2007
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale

65752766. D. PRES 559/17 mai 2007 - M. Of. nr. 351 - 23.V.2007
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale

65725767. L. P 140/21 mai 2007 - M. Of. nr. 348 - 22.V.2007
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

65726768. D. PRES 556/17 mai 2007 - M. Of. nr. 348 - 22.V.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

65539769. H. G 398/04 mai 2007 - M. Of. nr. 317 - 11.V.2007
privind înscrierea în domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Bihor a unui teren, precum si pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil - clădire administrativă

65380770. H. G 397/04 mai 2007 - M. Of. nr. 312 - 10.V.2007
privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Suceava

65383771. H. G 400/04 mai 2007 - M. Of. nr. 313 - 10.V.2007
privind trecerea unor imobile sau a unor părti din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti din subordine, în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si a Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit

65109772. H. G 378/25 aprilie 2007 - M. Of. nr. 281 - 26.IV.2007
privind finantarea unor manifestări cultural-artistice si de diplomatie publică organizate de către Ministerul Afacerilor Externe cu prilejul Zilei Europei, în perioada aprilie-mai 2007

65049773. L. P 99/16 aprilie 2007 - M. Of. nr. 276 - 25.IV.2007
privind acceptarea Conventiei asupra protectiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001
Conventie asupra protectiei patrimoniului cultural subacvatic

65050774. D. PRES 408/16 aprilie 2007 - M. Of. nr. 276 - 25.IV.2007
pentru promulgarea Legii privind acceptarea Conventiei asupra protectiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001

64701775. O. MAPDR 219/21 martie 2007 - M. Of. nr. 238 - 05.IV.2007
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
Modificari si completari:
-O. MADR 214/24 septembrie 2010 - M. Of. nr. 673 - 04.X.2010

64650776. H. G 307/28 martie 2007 - M. Of. nr. 232 - 04.IV.2007
privind înscrierea în domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Călărasi a unui imobil, precum si pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil

64540777. H. G 282/21 martie 2007 - M. Of. nr. 215 - 29.III.2007
privind transmiterea unor imobile sau a unor părti din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti din subordine, în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

64175778. L. P 57/13 martie 2007 - M. Of. nr. 183 - 16.III.2007
privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucuresti la 5 octombrie 2006, si privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea hr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005
Acord de împrumut între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare

64176779. D. PRES 202/12 martie 2007 - M. Of. nr. 183 - 16.III.2007
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucuresti la 5 octombrie 2006, si privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

64196780. H. G 247/07 martie 2007 - M. Of. nr. 182 - 16.III.2007
privind trecerea Centrului de Studii Transilvane din structura Institutului Cultural Român în subordinea Academiei Române

64197781. H. G 254/14 martie 2007 - M. Of. nr. 182 - 16.III.2007
privind finantarea unor manifestări cultural-artistice si de diplomatie publică organizate de Ministerul Afacerilor Externe cu prilejul aniversării a 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma

64072782. H. G 177/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 171 - 12.III.2007
privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 759/2006 pentru aprobarea fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 “Îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole”, 1.2 “Îmbunătătirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor”, 2.1 „Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”, 3.1 „Investitii în exploatatiile agricole”, 3.2 „Constituirea grupurilor de producători”, 3.3 „Metode agricole de productie destinate să protejeze mediul si să mentină peisajul rural”, 3.4 „Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care generează activităti multiple si venituri alternative”, 3.5 „Silvicultură”, 4.1 „Îmbunătătirea pregătirii profesionale” si 4.2 „Asistentă tehnică” din Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală finantat din fonduri SAPARD

64033783. H. G 221/07 martie 2007 - M. Of. nr. 166 - 08.III.2007
privind organizarea unor manifestări culturale si de diplomatie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internatională a Francofoniei

63975784. H. G 207/28 februarie 2007 - M. Of. nr. 160 - 07.III.2007
privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Brăila în administrarea Agentiei Domeniilor Statului

63976785. H. G 208/28 februarie 2007 - M. Of. nr. 160 - 07.III.2007
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Constanta în domeniul privat al comunei Tuzla si în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla, judetul Constanta

63998786. H. G 189/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 163 - 07.III.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 30 octombrie 2006 si 10 noiembrie 2006 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000
Rectificare - M. Of. nr. 293 - 03.V.2007

63944787. O. ANSVSA 41/21 februarie 2007 - M. Of. nr. 155 - 05.III.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultura, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006

63901788. H. G 197/28 februarie 2007 - M. Of. nr. 151 - 02.III.2007
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2007 la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie", titlul 59 „Alte cheltuieli", articolul 59.11 „Asociatii si fundatii"

63831789. OUG. G 10/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 141 - 27.II.2007
pentru modificarea si completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

63838790. H. G 167/14 februarie 2007 - M. Of. nr. 143 - 27.II.2007
privind desfăsurarea programului „Sibiu - capitală culturală europeană 2007"

63710791. H. G 162/14 februarie 2007 - M. Of. nr. 124 - 20.II.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2005 privind înfiintarea Centrului de Consultantă pentru Programe Culturale Europene

63677792. O. ANSVSA 17/01 februarie 2007 - M. Of. nr. 118 - 16.II.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea instructiunior privind măsurile de combatere a anumitor boli ale animalelor de acvacultura pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultura, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006

63582793. H. G 122/07 februarie 2007 - M. Of. nr. 107 - 13.II.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea si functionarea Administratiei Fondului Cultural National

63538794. O. ASG 25/26 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 101 - 09.II.2007
al presedintelui Agentiei pentru Strategii Guvernamentale pentru aprobarea Metodologiei privind finantarea în cursul anului 2007 a proiectelor pentru comunicare, informare publică si promovarea imaginii si intereselor românesti peste hotare, precum si a actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural

63501795. H. G 94/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 96 - 07.II.2007
privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefănesti-Arges din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

63459796. O. ISCIR 577/18 decembrie 2006 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2007
al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind efectuarea unor controale ale echipamentelor din domeniul ISCIR detinute/ utilizate de către unitătile de cultură

63467797. O. MAPDR 56/22 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 94 - 06.II.2007
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea schimbării denumirii unor soiuri înregistrate anterior în Catalogul oficial al plantelor de cultură din România, pentru a corespunde reglementărilor Comunitătii Europene

63352798. OG. G 16/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 81 - 01.II.2007
privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

63354799. OG. G 19/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 81 - 01.II.2007
privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

63231800. H. G 45/17 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 60 - 25.I.2007
privind trecerea unor părti ale unor imobile aflate în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Suceava din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

63181801. DEC. CC 893/05 decembrie 2006 - M. Of. nr. 54 - 24.I.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

63126802. H. FGDSB 24/10 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 47 - 22.I.2007
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole - HORTING în administrarea Agentiei Nationale pentru Piscicultura si Acvacultura

63014803. D. PRES 45/12 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 33 - 17.I.2007
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării Conventiei asupra protectiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001

62920804. L. P 2/09 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 28 - 16.I.2007
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

62921805. D. PRES 3/09 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 28 - 16.I.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

62732806. L. P 488/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 10 - 08.I.2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

62733807. D. PRES 1436/27 decembrie 2006 - M. Of. nr. 10 - 08.I.2007
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

62711808. L. P 506/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 8 - 05.I.2007
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

62712809. D. PRES 1461/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 8 - 05.I.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

62643810. H. G 1911/22 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1 - 03.I.2007
pentru aprobarea participării României cu un pavilion national la Expozitia Internatională pentru Industrie Alimentară, Agricultură si Horticultura „Săptămâna Verde”, Berlin, 19-28 ianuarie 2007

62614811. O. MAPDR 820/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1057 - 30.XII.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii si a criteriilor tehnice de acordare a creditelor în anul 2007, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

62527812. OUG. G 125/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1043 - 29.XII.2006
pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

62455813. H. G 1857/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiintarea Centrului Cultural „Sala Palatului”

62481814. OUG. G 118/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1038 - 28.XII.2006
privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale

62516815. OUG. G 127/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1042 - 28.XII.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

62420816. H. G 1905/22 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1031 - 27.XII.2006
privind finantarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale si de diplomatie publică organizate la misiunile României în vederea marcării aderării României la Uniunea Europeană

62309817. L. P 479/12 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1016 - 21.XII.2006
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

62310818. D. PRES 1397/12 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1016 - 21.XII.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

62225819. C. BNR 26/05 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1004 - 18.XII.2006
privind realizarea si punerea în circulatie în scop numismatic a unei emisiuni monetare dedicate nominalizării orasului Sibiu drept „capitală culturală europeană" în anul 2007

62147820. H. G 1777/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1000 - 14.XII.2006
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 650/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea unor actiuni aferente Programului „Sibiu - capitală culturală europeană 2007"

61926821. D. PRES 1361/04 decembrie 2006 - M. Of. nr. 978 - 07.XII.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

61927822. D. PRES 1362/04 decembrie 2006 - M. Of. nr. 978 - 07.XII.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

61928823. D. PRES 1363/04 decembrie 2006 - M. Of. nr. 978 - 07.XII.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

61931824. H. G 1708/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 978 - 07.XII.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, în vederea achizitionării unor bunuri culturale de patrimoniu

61900825. O. ASG 343/23 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 973 - 05.XII.2006
al presedintelui Agentiei pentru Strategii Guvernamentale pentru modificarea art. 5 din Metodologia privind finantarea în cursul anului 2006 a proiectelor pentru comunicare, informare publică si promovarea imaginii si intereselor românesti peste hotare, precum si a actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei pentru Strategii Guvernamentale nr. 205/2006

61822826. H. G 1629/22 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 968 - 04.XII.2006
privind trecerea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Statiunii de Dezvoltare Pomicolă Oradea în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

61715827. H. G 1645/22 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 960 - 29.XI.2006
pentru stabilirea nivelului reducerii sumei de rambursat din volumul creditului acordat în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, diferentiat în functie de tipul proiectului de investitii, pentru anul 2006, precum si pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2005

61603828. D. PRES 1282/17 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 944 - 22.XI.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

61576829. H. G 1591/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 940 - 21.XI.2006
privind aprobarea Normelor pentru organizarea în România, în perioada 2006-2008, a actiunilor de protocol specifice Ministerului Culturii si Cultelor, cu ocazia unor evenimente culturale la nivel national si international si stabilirea cheltuielilor ce se pot efectua în acest scop

61531830. H. G 1558/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 937 - 20.XI.2006
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din România si Ministerul Agriculturii si Cooperativelor din Regatul Thailandei privind cooperarea în agricultură, semnat la Bucuresti la 20 iunie 2006
Acord între Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din România si Ministerul Agriculturii si Cooperativelor din Regatul Thailandei privind cooperarea în agricultură

61550831. D. PRES 1281/14 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 938 - 20.XI.2006
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

61438832. H. G 1543/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 925 - 15.XI.2006
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Teleorman - Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Teleorman

61390833. O. MAPDR 730/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 918 - 13.XI.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea radierii soiurilor de soia modificate genetic din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România

61358834. O. MAPDR 633/07 septembrie 2006 - M. Of. nr. 915 - 10.XI.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Instructiunilor pentru administrarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, a contributiilor pentru productiile de zahăr si izoglucoză realizate în cadrul cotelor alocate României de către Uniunea Europeană

61359835. O. MFP 1821/27 octombrie 2006 - M. Of. nr. 915 - 10.XI.2006
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Instructiunilor pentru administrarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, a contributiilor pentru productiile de zahăr si izoglucoză realizate în cadrul cotelor alocate României de către Uniunea Europeană

61376836. DEC. CC 621/03 octombrie 2006 - M. Of. nr. 917 - 10.XI.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7^3, art. 8, art. 9 alin. (1) si art. 79 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, precum si ale art. I pct. 22^1 si art. II^1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001

61346837. H. G 1520/25 octombrie 2006 - M. Of. nr. 914 - 09.XI.2006
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006 la capitolul 67.01 "Cultură, recreere si religie", titlul 59 "Alte cheltuieli", articolul 59.11 "Asociatii si fundatii"

61249838. H. G 1500/25 octombrie 2006 - M. Of. nr. 899 - 06.XI.2006
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Dolj din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

61158839. O. MAPDR 693/18 octombrie 2006 - M. Of. nr. 889 - 01.XI.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 100/2006 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii, criteriile tehnice de acordare, precum si plafonul maxim al creditelor ce se acordă în anul 2006, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, cu modificările ulterioare

61127840. H. G 1497/25 octombrie 2006 - M. Of. nr. 884 - 30.X.2006
privind finantarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale si de diplomatie publică organizate la misiunile României în vederea sărbătoririi Zilei Nationale

61056841. H. G 1472/25 octombrie 2006 - M. Of. nr. 877 - 26.X.2006
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiintarea Centrului Cultural „Sala Palatului"

61031842. D. PRES 1179/19 octombrie 2006 - M. Of. nr. 873 - 25.X.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

60996843. O. MAPDR 687/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 868 - 24.X.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea anexei nr. 2 .Zonele pentru desfăsurarea activitătii de inspectie a inspectorilor în domeniul clasificării carcaselor de porcine, bovine si ovine, sediul zonelor si împuternicirea inspectorilor care răspund de aceste zone" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 353/2006 pentru aprobarea atributiilor si modalitătilor de functionare ale inspectiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, împuternicirea inspectorilor din cadrul directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene pentru realizarea activitătii de inspectie, precum si stabHrea zonelor în care inspectorii îsi desfăsoară activitatea

60839844. H. G 1401/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 846 - 13.X.2006
privind suplimentarea bugetelor Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Culturii si Cultelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru finantarea cheltuielilor aferente actiunilor de diplomatie culturală care se vor desfăsura cu ocazia Zilei nationale a României în anul 2006

60739845. D. PRES 1126/04 octombrie 2006 - M. Of. nr. 834 - 10.X.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

60748846. D. PRES 1160/04 octombrie 2006 - M. Of. nr. 834 - 10.X.2006
privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

60709847. L. P 367/02 octombrie 2006 - M. Of. nr. 828 - 09.X.2006
pentru acceptarea de către România a Conventiei internationale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferintei Generale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005

60710848. D. PRES 1119/25 septembrie 2006 - M. Of. nr. 828 - 09.X.2006
privind promulgarea Legii pentru acceptarea de către România a Conventiei internationale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferintei Generale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005

60609849. H. G 1342/27 septembrie 2006 - M. Of. nr. 817 - 04.X.2006
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Giurgiu în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor Giurgiu

60576850. H. G 1340/27 septembrie 2006 - M. Of. nr. 812 - 03.X.2006
privind organizarea unor manifestări culturale si de diplomatie publică pentru promovarea imaginii României în tările membre ale Uniunii Europene

60589851. H. G 1300/20 septembrie 2006 - M. Of. nr. 815 - 03.X.2006
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Buzău din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

60491852. D. PRES 1111/20 septembrie 2006 - M. Of. nr. 799 - 22.IX.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

60493853. OUG. G 71/20 septembrie 2006 - M. Of. nr. 799 - 22.IX.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

60396854. H. G 1265/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 785 - 18.IX.2006
privind suplimentarea bugetului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, în vederea finantării unor manifestări culturale în cadrul proiectului "Expozitie comemorativă itinerantă"
Modificari si completari:
-H. G 1509/25 octombrie 2006 - M. Of. nr. 884 - 30.X.2006

60336855. H. G 1186/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 779 - 14.IX.2006
privind transmiterea fără plată a unor bunuri aflate în proprietatea privată a statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Alba

60310856. H. G 1188/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 776 - 13.IX.2006
privind desfiintarea Comitetului National pentru Dezvoltare Culturală

60251857. H. G 1157/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 768 - 08.IX.2006
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 600/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor de legume de seră si ciuperci de cultură în anul 2006

60222858. O. ANSVSA 203/25 august 2006 - M. Of. nr. 765 - 07.IX.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste conditii speciale pentru punerea pe piată a speciilor de animale de acvacultura si a produselor acestora considerate ca nefiind sensibile la anumite boli

60121859. H. G 1104/30 august 2006 - M. Of. nr. 750 - 04.IX.2006
privind înscrierea în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Maramures a unor terenuri din judetul Maramures

60138860. O. MAPDR 562/17 august 2006 - M. Of. nr. 751 - 04.IX.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Manualului operational pentru schema competitivă de granturi derulată cu sprijinul proiectului “Modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură“

60105861. OG. G 63/30 august 2006 - M. Of. nr. 747 - 01.IX.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

60091862. OG. G 51/30 august 2006 - M. Of. nr. 745 - 31.VIII.2006
pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

60066863. D. PRES 1072/25 august 2006 - M. Of. nr. 741 - 30.VIII.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de MareOfiter

60042864. H. G 1053/09 august 2006 - M. Of. nr. 736 - 29.VIII.2006
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 31 martie 2006 si la Zagreb la 11 aprilie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură“, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

60013865. H. G 1088/16 august 2006 - M. Of. nr. 731 - 28.VIII.2006
privind înfiintarea Centrului Cultural “Sala Palatului“
Modificari si completari:
-H. G 1472/25 octombrie 2006 - M. Of. nr. 877 - 26.X.2006
Rectificare - M. Of. nr. 950 - 24.XI.2006
-H. G 1857/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006

59800866. H. G 1036/09 august 2006 - M. Of. nr. 710 - 18.VIII.2006
privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Bacău

59801867. H. G 1037/09 august 2006 - M. Of. nr. 710 - 18.VIII.2006
privind modificarea denumirii, datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Covasna

59667868. H. G 1006/02 august 2006 - M. Of. nr. 688 - 10.VIII.2006
privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însământate în toamna anului 2005 si în primăvara anului 2006, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada ianuarie - 1 iulie 2006, înregistrate în unele zone geografice, precum si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

59346869. H. G 907/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 639 - 25.VII.2006
privind transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Neamt în proprietatea publică a municipiului Piatra-Neamt si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt

59269870. O. MCC 2258/19 iunie 2006 - M. Of. nr. 629 - 20.VII.2006
al ministrului culturii si cultelor pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultură si alte unităti de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.035/2000

59218871. H. G 908/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 624 - 19.VII.2006
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

59191872. H. G 909/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 620 - 18.VII.2006
privind transmiterea unui teren agricol, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Călărasi - Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Călărasi în administrarea Agentiei Domeniilor Statului

59195873. L. P 285/06 iulie 2006 - M. Of. nr. 621 - 18.VII.2006
privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Conventia de la Haga din 1954 pentru protectia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999
Al doilea Protocol la Conventia de la Haga din 1954 pentru protectia bunurilor culturale în caz de conflict armat

59196874. D. PRES 911/06 iulie 2006 - M. Of. nr. 621 - 18.VII.2006
pentru promulgarea Legii privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Conventia de la Haga din 1954 pentru protectia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999

59118875. H. G 886/05 iulie 2006 - M. Of. nr. 609 - 13.VII.2006
privind înscrierea în domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba a unui imobil situat în municipiul Alba Iulia, judetul Alba

59119876. H. G 887/05 iulie 2006 - M. Of. nr. 609 - 13.VII.2006
privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Suceava

58920877. D. PRES 896/03 iulie 2006 - M. Of. nr. 582 - 05.VII.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

58835878. H. G 828/28 iunie 2006 - M. Of. nr. 568 - 30.VI.2006
privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însământate în toamna anului 2005 si în primăvara anului 2006, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-mai 2006, înregistrate în unele zone geografice, precum si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

58841879. D. PRES 882/28 iunie 2006 - M. Of. nr. 569 - 30.VI.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

58765880. L. P 248/22 iunie 2006 - M. Of. nr. 559 - 28.VI.2006
pentru aderarea României la Conventia asupra protectiei si promovării diversitătii expresiilor culturale, adoptată la Paris la 20 octombrie 2005
Conventie asupra protectiei si promovării diversitătii expresiilor culturale

58766881. D. PRES 859/20 iunie 2006 - M. Of. nr. 559 - 28.VI.2006
privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Conventia asupra protectiei si promovării diversitătii expresiilor culturale, adoptată la Paris la 20 octombrie 2005

58776882. D. PRES 875/23 iunie 2006 - M. Of. nr. 560 - 28.VI.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

58699883. D. PRES 850/20 iunie 2006 - M. Of. nr. 550 - 26.VI.2006
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării de către România a Conventiei internationale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferintei generale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru educatie, stiintă si cultură la Paris la 19 octombrie 2005

58640884. D. PRES 840/20 iunie 2006 - M. Of. nr. 542 - 23.VI.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

58604885. O. MAPDR 370/06 iunie 2006 - M. Of. nr. 535 - 21.VI.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2006

58584886. H. G 759/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 531 - 20.VI.2006
pentru aprobarea fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 “Îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole“, 1.2 “Îmbunătătirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor“, 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale“, 3.1 “Investitii în exploatatiile agricole“, 3.2 “Constituirea grupurilor de producători“, 3.3 “Metode agricole de productie destinate să protejeze mediul si să mentină peisajul rural“, 3.4 “Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care generează activităti multiple si venituri alternative“, 3.5 “Silvicultură“, 4.1 “Îmbunătătirea pregătirii profesionale“ si 4.2 “Asistentă tehnică“ din Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală finantat din fonduri SAPARD
Modificari si completari:
-H. G 177/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 171 - 12.III.2007

58593887. H. G 759/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 531 bis - 20.VI.2006
Anexele nr. 1–14 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2006 pentru aprobarea fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 “Îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole“, 1.2 “Îmbunătătirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor“, 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale“, 3.1 “Investitii în exploatatiile agricole“, 3.2 “Constituirea grupurilor de producători“, 3.3 “Metode agricole de productie destinate să protejeze mediul si să mentină peisajul rural“, 3.4 “Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care generează activităti multiple si venituri alternative“, 3.5 “Silvicultură“, 4.1 “Îmbunătătirea pregătirii profesionale“ si 4.2 “Asistentă tehnică“ din Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală finantat din fonduri SAPARD
Modificari si completari:
-H. G 177/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 171 - 12.III.2007

58512888. H. G 719/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 523 - 16.VI.2006
privind transmiterea unor imobile sau a unor părti din acestea, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti din subordine, în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

58513889. H. G 720/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 523 - 16.VI.2006
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vrancea în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Focsani

58428890. H. G 717/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 510 - 13.VI.2006
privind înscrierea în domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Arad a unui imobil situat în municipiul Arad, judetul Arad

58266891. H. G 695/31 mai 2006 - M. Of. nr. 486 - 05.VI.2006
privind organizarea si gestionarea sistemului informational pentru agricultură si silvicultură

58267892. H. G 696/31 mai 2006 - M. Of. nr. 486 - 05.VI.2006
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

58163893. O. MAPDR 353/26 mai 2006 - M. Of. nr. 472 - 31.V.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea atributiilor si modalitătilor de functionare ale inspectiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, împuternicirea inspectorilor din cadrul directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene pentru realizarea activitătii de inspectie, precum si stabilirea zonelor în care inspectorii îsi desfăsoară activitatea

58107894. H. G 660/24 mai 2006 - M. Of. nr. 465 - 30.V.2006
privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

58138895. H. G 650/24 mai 2006 - M. Of. nr. 468 - 30.V.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea unor actiuni aferente Programului “Sibiu - capitală culturală europeană 2007“

58139896. H. G 654/24 mai 2006 - M. Of. nr. 468 - 30.V.2006
privind aprobarea organizării si finantarea programului cultural “Anul 2006 - Anul Carol I“

58094897. H. G 619/18 mai 2006 - M. Of. nr. 464 - 29.V.2006
privind aprobarea fondurilor pentru cheltuielile de personal, cheltuielile materiale si serviciile necesare pregătirii, organizării, prelucrării datelor si publicării rezultatelor anchetei structurale în agricultură în anul 2006

58052898. L. P 203/22 mai 2006 - M. Of. nr. 452 - 25.V.2006
privind reorganizarea Ansamblului Folcloric “Rapsodia Călimanilor“ din municipiul Toplita, judetul Harghita, în Centrul Cultural Toplita si trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

58053899. D. PRES 750/18 mai 2006 - M. Of. nr. 452 - 25.V.2006
pentru promulgarea Legii privind reorganizarea Ansamblului Folcloric “Rapsodia Călimanilor“ din municipiul Toplita, judetul Harghita, în Centrul Cultural Toplita si trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

57989900. O. ASG 205/12 mai 2006 - M. Of. nr. 448 - 24.V.2006
al presedintelui Agentiei pentru Strategii Guvernamentale pentru aprobarea Metodologiei privind finantarea în cursul anului 2006 a proiectelor pentru comunicare, informare publică si promovarea imaginii si intereselor românesti peste hotare, precum si a actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural

57840901. L. P 154/15 mai 2006 - M. Of. nr. 433 - 19.V.2006
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

57841902. D. PRES 686/11 mai 2006 - M. Of. nr. 433 - 19.V.2006
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

57857903. L. PRES 176/16 mai 2006 - M. Of. nr. 435 - 19.V.2006
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind functionarea Institutului Cultural Român la Budapesta si a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucuresti, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind functionarea Institutului Cultural Român la Budapesta si a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucuresti

57858904. D. PRES 722/15 mai 2006 - M. Of. nr. 435 - 19.V.2006
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind functionarea Institutului Cultural Român la Budapesta si a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucuresti, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005

57868905. L. P 169/15 mai 2006 - M. Of. nr. 436 - 19.V.2006
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 197/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si pentru aprobarea plătii cotizatiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federatiei Internationale a Consiliilor Artelor si a Agentiilor Culturale (IFACCA) si al Agentiei Internationale ISBN

57869906. D. PRES 701/11 mai 2006 - M. Of. nr. 436 - 19.V.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 197/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si pentru aprobarea plătii cotizatiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federatiei Internationale a Consiliilor Artelor si a Agentiilor Culturale (IFACCA) si al Agentiei Internationale ISBN

57832907. L. P 153/15 mai 2006 - M. Of. nr. 431 - 18.V.2006
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

57833908. D. PRES 685/11 mai 2006 - M. Of. nr. 431 - 18.V.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

57741909. H. G 600/10 mai 2006 - M. Of. nr. 424 - 17.V.2006
privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor de legume de seră si ciuperci de cultură în anul 2006

57764910. D. PRES 672/11 mai 2006 - M. Of. nr. 426 - 17.V.2006
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de al II-lea Protocol la Conventia de la Haga din 1954 pentru protectia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999

57704911. H. G 601/10 mai 2006 - M. Of. nr. 420 - 16.V.2006
privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură
Rectificare - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 604 - 26.VIII.2010

57654912. L. P 114/04 mai 2006 - M. Of. nr. 413 - 12.V.2006
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul institutiilor publice de cultură

57655913. D. PRES 614/03 mai 2006 - M. Of. nr. 413 - 12.V.2006
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul institutiilor publice de cultură

57570914. D. PRES 611/03 mai 2006 - M. Of. nr. 403 - 10.V.2006
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Conventia asupra protectiei si promovării diversitătii expresiilor culturale, adoptată la Paris la 20 octombrie 2005

57480915. D. PRES 468/02 mai 2006 - M. Of. nr. 399 - 09.V.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

57504916. O. ANSVSA 82/28 martie 2006 - M. Of. nr. 399 - 09.V.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultură

57505917. L. P 116/04 mai 2006 - M. Of. nr. 400 - 09.V.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura

57506918. D. PRES 616/03 mai 2006 - M. Of. nr. 400 - 09.V.2006
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura

57319919. L. P 100/25 aprilie 2006 - M. Of. nr. 375 - 02.V.2006
privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006

57320920. D. PRES 438/20 aprilie 2006 - M. Of. nr. 375 - 02.V.2006
pentru promulgarea Legii privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006

57196921. O. MAPDR 243/14 aprilie 2006 - M. Of. nr. 362 - 25.IV.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind stabilirea măsurilor finantate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor fi implementate de către Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit si, respectiv, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

56940922. O. MAPDR 225/31 martie 2006 - M. Of. nr. 324 - 11.IV.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Zonării soiurilor nobile de vită-de-vie roditoare admise în cultură în arealele viticole din România

56946923. O. MAPDR 233/06 aprilie 2006 - M. Of. nr. 325 - 11.IV.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 100/2006 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii, criteriile tehnice de acordare, precum si plafonul maxim al creditelor ce se acordă în anul 2006, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

56865924. O. MAPDR 217/29 martie 2006 - M. Of. nr. 312 - 06.IV.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 979/2005 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii si a plafonului maxim al creditelor ce se acordă în anul 2005 în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

56822925. D. PRES 373/31 martie 2006 - M. Of. nr. 304 - 04.IV.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

56767926. H. G 399/29 martie 2006 - M. Of. nr. 296 - 03.IV.2006
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

56652927. D. PRES 352/22 martie 2006 - M. Of. nr. 283 - 29.III.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

56401928. O. MAPDR 158/10 martie 2006 - M. Of. nr. 248 - 20.III.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 85/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind confectionarea si folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură

56269929. O. MAPDR 153/03 martie 2006 - M. Of. nr. 223 - 10.III.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea componentei Comisiei pentru acreditarea organismelor de inspectie si certificare din sectorul de agricultură ecologică, care desfăsoară activităti de inspectie si control al operatorilor pe teritoriul României

56076930. H. G 250/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 202 - 03.III.2006
privind trecerea unor imobile sau a unor părti din acestea, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru unele unităti din subordine, în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

56044931. L. P 26/28 februarie 2006 - M. Of. nr. 198 - 02.III.2006
pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor si buruienilor în agricultură si silvicultură

56045932. D. PRES 214/27 februarie 2006 - M. Of. nr. 198 - 02.III.2006
privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor si buruienilor în agricultură si silvicultură

56021933. H. G 237/16 februarie 2006 - M. Of. nr. 193 - 01.III.2006
privind unele măsuri referitoare la finantarea si executia lucrărilor la monumentele istorice cuprinse în programul “Sibiu - Capitală culturală europeană 2007“

56026934. O. MAPDR 127/27 februarie 2006 - M. Of. nr. 194 - 01.III.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind abrogarea lit. b) a pct. 8 din anexa nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 256/2003 pentru aprobarea modelului de stampilă, precum si a modelului de proces-verbal ce vor fi utilizate de către departamentul de inspectii din cadrul directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a lit. b) a pct. 8 din anexa nr. 11 la Regulamentul cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei de produse alimentare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 357/2003

55976935. O. MAPDR 100/20 februarie 2006 - M. Of. nr. 185 - 27.II.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii, criteriile tehnice de acordare, precum si plafonul maxim al creditelor ce se acordă în anul 2006, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

55948936. O. MAPDR 96/06 februarie 2006 - M. Of. nr. 179 - 24.II.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut si a modului de înregistrare a acestuia

55897937. D. PRES 194/20 februarie 2006 - M. Of. nr. 174 - 23.II.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

55879938. H. G 209/16 februarie 2006 - M. Of. nr. 171 - 22.II.2006
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006 la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie“, titlul 59 “Alte cheltuieli“, articolul 59.11 “Asociatii si fundatii“

55765939. H. G 1882/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 153 - 17.II.2006
privind înfiintarea unor institute nationale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură
Modificari si completari:
-OUG. 3/06 februarie 2008 - M. Of. nr. 101 - 08.II.2008

55603940. O. ANSVSA 7/19 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 127 - 09.II.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind autorizarea unui sistem special de identificare pentru animalele din specia bovine tinute pentru scopuri culturale si istorice în spatii aprobate, asa cum este prevăzut de Norma sanitară veterinară privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor, corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 345/2002

55482941. H. G 113/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 104 - 03.II.2006
privind trecerea unor imobile, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, de la unele unităti subordonate la Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

55504942. H. G 87/19 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 108 - 03.II.2006
privind aprobarea modelului Contractului de management pentru institutiile publice de cultură

55383943. OG. G 29/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 92 - 31.I.2006
privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

55197944. H. G 22/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 62 - 24.I.2006
pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic între Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Departamentul Arhive si Biblioteci din cadrul Ministerului pentru Bunuri si Activităti Culturale din Republica Italia, semnat la Roma la 14 noiembrie 2005
Acord de cooperare în domeniul arhivistic între Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Departamentul Arhive si Biblioteci din cadrul Ministerului pentru Bunuri si Activităti Culturale din Republica Italia

55204945. H. G 45/12 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 63 - 24.I.2006
privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Constanta în administrarea Agentiei SAPARD

55095946. D. PRES 35/17 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 47 - 19.I.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

55055947. H. G 1878/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 40 - 17.I.2006
privind înfiintarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură

54974948. D. PRES 8/09 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 29 - 12.I.2006
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

54960949. H. G 1846/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 23 - 11.I.2006
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 387/2003 privind înfiintarea pe lângă Ministerul Culturii si Cultelor si directiile pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a unor activităti finantate integral din venituri proprii

54932950. L. P 410/29 decembrie 2005 - M. Of. nr. 17 - 09.I.2006
privind acceptarea Conventiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003
Conventie pentru salvgardarea patrimoniului cultural Imaterial

54933951. D. PRES 1379/28 decembrie 2005 - M. Of. nr. 17 - 09.I.2006
pentru promulgarea Legii privind acceptarea Conventiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003

54878952. H. G 1668/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 7 - 04.I.2006
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Maramures si Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Satu Mare în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor a Judetului Maramures

54753953. OUG. 204/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1189 - 29.XII.2005
pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate
Modificari si completari:
-L. P 153/15 mai 2006 - M. Of. nr. 431 - 18.V.2006

54597954. OUG. 197/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1179 - 28.XII.2005
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si pentru aprobarea plătii cotizatiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federatiei Internationale a Consiliilor Artelor si a Agentiilor Culturale (IFACCA) si al Agentiei Internationale ISBN

54412955. O. MCC 2364/08 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1158 - 21.XII.2005
al ministrului culturii si cultelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national

54271956. L. P 359/12 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1142 - 16.XII.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

54272957. D. PRES 1276/09 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1142 - 16.XII.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

53654958. D. PRES 1110/21 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1069 - 29.XI.2005
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

53643959. O. ANSVSA 121/16 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1065 - 28.XI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste conditiile de sănătate a animalelor si cerintele de certificare pentru import de peste viu, icre si lapti ai acestuia destinati pentru crestere si peste viu de acvacultură si produsele acestuia destinate pentru consum uman

53463960. H. G 1388/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1028 - 18.XI.2005
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si darea lui în folosintă gratuită Fundatiei Culturale “Museata Armână“

53290961. D. PRES 1092/09 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1001 - 11.XI.2005
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

53237962. H. G 1312/27 octombrie 2005 - M. Of. nr. 993 - 09.XI.2005
privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Consiliului de onoare al Ordinului Meritul Cultural

53213963. H. G 1338/03 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 989 - 08.XI.2005
privind suplimentarea bugetelor Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru finantarea cheltuielilor aferente actiunilor de diplomatie culturală care se vor desfăsura cu ocazia Zilei Nationale a României în anul 2005

52981964. H. G 1232/13 octombrie 2005 - M. Of. nr. 943 - 21.X.2005
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2005 privind înfiintarea Centrului de Consultantă pentru Programe Culturale Europene

52946965. H. G 1227/13 octombrie 2005 - M. Of. nr. 939 - 20.X.2005
privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însământate în toamna anului 2004 si în primăvara anului 2005, pentru culturile de vită-de-vie si pomi fructiferi, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-septembrie 2005, precum si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

52867966. L. P 265/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 920 - 14.X.2005
pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2004 dintre România si Comisia Comunitătilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 12 mai 2005
Acord anual de finantare 2004 între România si Comisia Comunitătilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în România

52868967. D. PRES 967/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 920 - 14.X.2005
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2004 dintre România si Comisia Comunitătilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 12 mai 2005

52822968. H. G 1196/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 911 - 12.X.2005
privind transmiterea unei părti din imobilul Casa Agronomului Cluj, proprietate publică a statului, din administrarea Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Cluj

52775969. D. PRES 988/07 octombrie 2005 - M. Of. nr. 904 - 10.X.2005
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

52724970. H. G 1158/29 septembrie 2005 - M. Of. nr. 898 - 07.X.2005
privind transmiterea unui teren aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie

52570971. O. MAPDR 979/22 septembrie 2005 - M. Of. nr. 876 - 29.IX.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii si a plafonului maxim al creditelor ce se acordă în anul 2005 în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

52442972. D. PRES 923/19 septembrie 2005 - M. Of. nr. 855 - 22.IX.2005
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003

52432973. H. G 1079/15 septembrie 2005 - M. Of. nr. 853 - 21.IX.2005
privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investitii abandonat, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3, din “Centrul de Creatie si Cultură - Cântarea României“ în “Esplanada“ si aprobarea programului prioritar de reconversie functională a acestuia si de finalizare a constructiilor existente

52392974. H. G 1055/08 septembrie 2005 - M. Of. nr. 847 - 19.IX.2005
pentru aprobarea Acordului de colaborare culturala si stiintifica dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2004
Acord de colaborare culturala si stiintifica între Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului

52166975. D. PRES 883/31 martie 2005 - M. Of. nr. 809 - 06.IX.2005
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului anual de finantare 2004 dintre România si Comisia Comunitătilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 12 mai 2005

52063976. H. G 934/11 august 2005 - M. Of. nr. 784 - 29.VIII.2005
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

52018977. D. PRES 860/24 august 2005 - M. Of. nr. 777 - 26.VIII.2005
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

52020978. D. PRES 861/24 august 2005 - M. Of. nr. 777 - 26.VIII.2005
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

52021979. D. PRES 862/24 august 2005 - M. Of. nr. 777 - 26.VIII.2005
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

52022980. D. PRES 863/24 august 2005 - M. Of. nr. 777 - 26.VIII.2005
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

52023981. D. PRES 864/24 august 2005 - M. Of. nr. 777 - 26.VIII.2005
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

52024982. D. PRES 865/24 august 2005 - M. Of. nr. 777 - 26.VIII.2005
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

52025983. D. PRES 866/24 august 2005 - M. Of. nr. 777 - 26.VIII.2005
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

52026984. D. PRES 867/24 august 2005 - M. Of. nr. 777 - 26.VIII.2005
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

52027985. D. PRES 868/24 august 2005 - M. Of. nr. 777 - 26.VIII.2005
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

52028986. D. PRES 869/24 august 2005 - M. Of. nr. 777 - 26.VIII.2005
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

52029987. D. PRES 870/24 august 2005 - M. Of. nr. 777 - 26.VIII.2005
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

52030988. D. PRES 871/24 august 2005 - M. Of. nr. 777 - 26.VIII.2005
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

52031989. D. PRES 872/24 august 2005 - M. Of. nr. 777 - 26.VIII.2005
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

52032990. D. PRES 873/24 august 2005 - M. Of. nr. 777 - 26.VIII.2005
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

52033991. D. PRES 874/24 august 2005 - M. Of. nr. 777 - 26.VIII.2005
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

51945992. O. MAPDR 727/29 iulie 2005 - M. Of. nr. 762 - 22.VIII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2005

51911993. H. G 922/11 august 2005 - M. Of. nr. 753 - 18.VIII.2005
privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investitii “Post de inspectie la frontiera Otopeni“, “Post de inspectie la frontiera Constanta Nord“ si “Post de inspectie la frontiera Constanta Sud“, cuprinse în cadrul Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură

51848994. DEC. PM 412/08 august 2005 - M. Of. nr. 739 - 15.VIII.2005
privind desemnarea domnului Andrei Gabriel Plesu în functia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

51861995. O. MAPDR 725/29 iulie 2005 - M. Of. nr. 740 - 15.VIII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Registrul soiurilor si în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România

51765996. H. G 668/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 727 - 10.VIII.2005
pentru aprobarea fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 “Îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole“, 1.2 “Îmbunătătirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor“, 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale“, 3.1 “Investitii în exploatatiile agricole“, 3.2 “Constituirea grupurilor de producători“, 3.3 “Metode agricole de productie destinate să protejeze mediul si să mentină peisajul rural“, 3.4 “Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care generează activităti multiple si venituri alternative“, 3.5 “Silvicultură“, 4.1 “Îmbunătătirea pregătirii profesionale“ si 4.2 “Asistentă tehnică“ din Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală finantat din fonduri SAPARD
Abrogat prin:
-H. G 759/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 531 - 20.VI.2006

51766997. H. G 865/28 iulie 2005 - M. Of. nr. 727 - 10.VIII.2005
privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură

51588998. H. G 802/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 697 - 03.VIII.2005
privind organizarea si functionarea Administratiei Fondului Cultural National
Modificari si completari:
-H. G 122/07 februarie 2007 - M. Of. nr. 107 - 13.II.2007

51570999. D. PRES 792/28 iulie 2005 - M. Of. nr. 695 - 02.VIII.2005
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

512851000. H. G 827/21 iulie 2005 - M. Of. nr. 661 - 25.VII.2005
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 446/2005 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însământate în toamna anului 2004 si în primăvara anului 2005 si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-mai 2005

511931001. OUG. 103/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 646 - 21.VII.2005
pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

512051002. H. G 723/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 647 - 21.VII.2005
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură, la nivel national, al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic

511391003. OG. G 26/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 635 - 19.VII.2005
privind managementul institutiilor publice de cultură
Modificari si completari:
-L. P 114/04 mai 2006 - M. Of. nr. 413 - 12.V.2006

510571004. H. G 649/07 iulie 2005 - M. Of. nr. 624 - 18.VII.2005
privind participarea României în anii 2005 si 2006 la programul Uniunii Europene “Cultura 2000“ si plata contributiei financiare la acest program

510611005. D. PRES 633/15 iulie 2005 - M. Of. nr. 625 - 18.VII.2005
privind numirea membrilor Consiliului de onoare al Ordinului Meritul Cultural

509541006. L. P 231/13 iulie 2005 - M. Of. nr. 608 - 13.VII.2005
privind stimularea investitiilor în agricultură
Modificari si completari:
-OUG. 127/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1042 - 28.XII.2006

509551007. D. PRES 617/13 iulie 2005 - M. Of. nr. 608 - 13.VII.2005
pentru promulgarea Legii privind stimularea investitiilor în agricultură

505181008. L. P 170/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 526 - 21.VI.2005
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005
Acord de împrumut (Proiectul pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

505191009. D. PRES 492/07 iunie 2005 - M. Of. nr. 526 - 21.VI.2005
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

500021010. H. G 446/19 mai 2005 - M. Of. nr. 432 - 23.V.2005
privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însământate în toamna anului 2004 si în primăvara anului 2005 si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-mai 2005
Modificari si completari:
-H. G 827/21 iulie 2005 - M. Of. nr. 661 - 25.VII.2005

497781011. H. G 402/05 mai 2005 - M. Of. nr. 405 - 13.V.2005
privind atribuirea denumirii “Dimitrie Cantemir” Institutului Cultural Român de la Istanbul, Republica Turcia

497061012. L. P 113/05 mai 2005 - M. Of. nr. 395 - 10.V.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura

497071013. D. PRES 358/03 mai 2005 - M. Of. nr. 395 - 10.V.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura

493221014. D. PRES 262/13 aprilie 2005 - M. Of. nr. 333 - 20.IV.2005
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

492681015. H. G 297/14 aprilie 2005 - M. Of. nr. 325 - 18.IV.2005
privind aprobarea organizării unor manifestări culturale si de diplomatie publică pentru marcarea evenimentului semnării Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană

491451016. L. P 42/17 martie 2005 - M. Of. nr. 308 - 13.IV.2005
pentru aderarea României la Tratatul international privind resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001
Tratat international privind resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură

491461017. D. PRES 129/16 martie 2005 - M. Of. nr. 308 - 13.IV.2005
privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Tratatul international privind resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001

491571018. L. P 84/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 309 - 13.IV.2005
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

491581019. D. PRES 206/05 aprilie 2005 - M. Of. nr. 309 - 13.IV.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

490751020. D. PRES 192/05 aprilie 2005 - M. Of. nr. 296 - 08.IV.2005
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

490541021. H. G 260/31 martie 2005 - M. Of. nr. 293 - 07.IV.2005
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 29 septembrie 2004 si la Zagreb la 5 octombrie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

488041022. O. MCC 2055/09 martie 2005 - M. Of. nr. 244 - 23.III.2005
al ministrului culturii si cultelor privind aprobarea Criteriilor pentru acordarea aprobărilor nominale prevăzute la pct. 1 din nota cuprinsă în anexa nr. IV/2 “Cultură” la Ordonanta Guvernului nr. 9/2005

486491023. DEC. CC 123/01 martie 2005 - M. Of. nr. 217 - 15.III.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură

485411024. L. P 26/07 martie 2005 - M. Of. nr. 197 - 08.III.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

485421025. D. PRES 93/04 martie 2005 - M. Of. nr. 197 - 08.III.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

483291026. O. ANSVSA 116/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 166 - 24.II.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care stabileste conditii speciale ce reglementează activităti de import în România de produse de pescuit si acvacultură originare din Noua Zeelandă

481601027. O. ANSVSA 30/08 februarie 2005 - M. Of. nr. 131 - 11.II.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la măsuri care îmbunătătesc conditiile generale pentru producerea si comercializarea produselor de apicultură

481231028. H. G 77/27 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 122 - 08.II.2005
privind înfiintarea postului de comisar pentru programul “Sibiu - capitală culturală europeană 2007”
Modificari si completari:
-H. G 167/14 februarie 2007 - M. Of. nr. 143 - 27.II.2007

480361029. H. G 68/21 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 104 - 01.II.2005
privind înfiintarea Centrului de Consultantă pentru Programe Culturale Europene
Modificari si completari:
-H. G 162/14 februarie 2007 - M. Of. nr. 124 - 20.II.2007

480101030. OG. G 14/27 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 98 - 28.I.2005
privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate
Modificari si completari:
-OUG. G 63/29 iunie 2005 - M. Of. nr. 568 - 01.VII.2005

479091031. D. PRES 2/17 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 73 - 21.I.2005
privind revocarea din functie si numirea presedintelui Institutului Cultural Român

477761032. H. G 4/06 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 40 - 12.I.2005
pentru aprobarea participării României cu un pavilion national la Expozitia Internatională pentru Industrie Alimentară, Agricultură si Horticultură “Săptămâna Verde”, Berlin, 21-30 ianuarie 2005

477161033. H. G 2205/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 26 - 10.I.2005
privind înfiintarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanta prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Pomicolă Constanta

475841034. H. G 2203/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 4 - 04.I.2005
privind înfiintarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Iasi prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Vitivinicolă Iasi

475791035. H. G 2437/28 decembrie 2004 - M. Of. nr. 3 - 03.I.2005
privind recunoasterea Fundatiei “Democratie prin Cultură” ca fiind de utilitate publică

475801036. H. G 2438/28 decembrie 2004 - M. Of. nr. 3 - 03.I.2005
privind recunoasterea Fundatiei Culturale “Dana Ardelea” ca fiind de utilitate publică

474381037. O. MAPDR 916/07 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1260 - 28.XII.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind organizarea si functionarea Registrului unitătilor de productie din acvacultură

474451038. H. G 2370/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1262 - 28.XII.2004
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005 la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”, articolul 40 alineatul 41 “Asociatii si fundatii”

474311039. H. G 2273/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1259 - 27.XII.2004
pentru aprobarea Acordului de colaborare culturală si stiintifică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene, semnat la Bucuresti la 21 octombrie 2003
Acord de colaborare culturală si stiintifică între Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene

473791040. H. G 2289/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1249 - 24.XII.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 19 noiembrie 2004 si la Bucuresti la 25 noiembrie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind patrimoniul cultural) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

473931041. H. G 2276/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1251 - 24.XII.2004
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Directiei pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti

473011042. D. PRES 1160/15 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1234 - 21.XII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

472261043. H. G 2113/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1222 - 20.XII.2004
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Stefănesti - Arges prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Vitivinicolă Stefănesti - Arges

472391044. L. P 584/15 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1224 - 20.XII.2004
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu si Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002
Memorandum de întelegere între Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu si Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

472401045. D. PRES 1131/13 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1224 - 20.XII.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu si Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002

471251046. D. PRES 1070/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1205 - 16.XII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

471691047. D. PRES 1125/10 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1211 - 16.XII.2004
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Tratatul international privind resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001

470391048. D. PRES 1039/06 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1194 - 14.XII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

470421049. D. PRES 1049/06 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1194 - 14.XII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

469541050. D. PRES 1078/10 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1176 - 13.XII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

469571051. D. PRES 1081/10 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1176 - 13.XII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

469651052. D. PRES 1087/10 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1177 - 13.XII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

470051053. H. G 2156/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1189 - 13.XII.2004
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură
Abrogat prin:
-H. G 865/28 iulie 2005 - M. Of. nr. 727 - 10.VIII.2005

467921054. D. PRES 1015/26 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1153 - 07.XII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

468041055. H. G 2063/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1155 - 07.XII.2004
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în administrarea Centrului European de Cultură din Sinaia

467471056. L. P 530/25 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1149 - 06.XII.2004
pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

467481057. D. PRES 988/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1149 - 06.XII.2004
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

466601058. L. P 495/12 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1136 - 01.XII.2004
privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate
Modificari si completari:
-ORD. G 29/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 92 - 31.I.2006
-OUG. 10/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 141 - 27.II.2007

466611059. D. PRES 930/11 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1136 - 01.XII.2004
pentru promulgarea Legii privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

466241060. D. PRES 1011/26 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1131 - 30.XI.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

466251061. D. PRES 1012/26 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1131 - 30.XI.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

465841062. OUG. 116/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1123 - 29.XI.2004
pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

465861063. H. G 2072/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1123 - 29.XI.2004
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 281/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru finantarea cheltuielilor aferente realizării si amplasării unor lucrări de artă plastică, precum si pentru unele proiecte culturale

465201064. H. G 1978/16 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1112 - 27.XI.2004
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucuresti în administrarea Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale

464641065. D. PRES 969/22 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1106 - 26.XI.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

464661066. D. PRES 971/22 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1106 - 26.XI.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

464701067. D. PRES 975/22 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1106 - 26.XI.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

463551068. D. PRES 905/05 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1088 - 23.XI.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

462651069. D. PRES 922/11 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1075 - 18.XI.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

462661070. D. PRES 923/11 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1075 - 18.XI.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

462711071. D. PRES 938/15 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1075 - 18.XI.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

461861072. H. G 1833/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1065 - 17.XI.2004
privind înfiintarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet prin reorganizarea Statiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet

462191073. H. G 1898/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004
pentru modificarea si completarea art. 8 din Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 518/2004

460451074. D. PRES 843/27 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1045 - 11.XI.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

459851075. D. PRES 876/02 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1034 - 09.XI.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

459861076. D. PRES 877/02 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1034 - 09.XI.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

459271077. H. G 1811/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1024 - 05.XI.2004
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Satu Mare în administarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Satu Mare

458741078. H. G 1711/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1018 - 04.XI.2004
privind înfiintarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iasi prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Pomicolă Iasi

457721079. D. PRES 842/27 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1000 - 29.X.2004
privind conferirea Ordinului “Meritul Cultural” în grad de Ofiter

456921080. D. PRES 824/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 989 - 27.X.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

456611081. DEC. CC 390/05 octombrie 2004 - M. Of. nr. 984 - 26.X.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 561 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicată, cu modificările si completările ulterioare

455321082. O. MMGA 344/16 august 2004 - M. Of. nr. 959 - 19.X.2004
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură

455331083. O. MAPDR 708/01 octombrie 2004 - M. Of. nr. 959 - 19.X.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură

454451084. H. G 1635/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 946 - 15.X.2004
privind înfiintarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Legumicolă Buzău

454481085. H. G 1646/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 947 - 15.X.2004
privind recunoasterea Asociatiei Nationale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România ca fiind de utilitate publică

454581086. D. PRES 774/11 octombrie 2004 - M. Of. nr. 948 - 15.X.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

452131087. H. G 1543/23 septembrie 2004 - M. Of. nr. 899 - 04.X.2004
pentru modificarea pct. 3 al lit. A din anexa nr. 2 la Metodologia de achizitionare, prin cumpărare, schimb sau donatie, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Natională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 796/2002

451851088. D. PRES 716/24 septembrie 2004 - M. Of. nr. 896 - 01.X.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

451481089. H. G 1532/23 septembrie 2004 - M. Of. nr. 891 - 30.IX.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 mai 2004 si la Zagreb la 9 iunie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

451231090. D. PRES 712/24 septembrie 2004 - M. Of. nr. 886 - 29.IX.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

451061091. OUG. 69/16 septembrie 2004 - M. Of. nr. 883 - 28.IX.2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura
Modificari si completari:
-L. P 113/05 mai 2005 - M. Of. nr. 395 - 10.V.2005

449901092. D. PRES 701/15 septembrie 2004 - M. Of. nr. 860 - 21.IX.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

449161093. D. PRES 678/10 septembrie 2004 - M. Of. nr. 848 - 16.IX.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

449391094. H. G 1431/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 851 - 16.IX.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 22 ianuarie 2004 si la Zagreb la 19 decembrie 2003 si 14 aprilie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

448031095. D. PRES 665/07 septembrie 2004 - M. Of. nr. 832 - 09.IX.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

448041096. D. PRES 666/07 septembrie 2004 - M. Of. nr. 832 - 09.IX.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

448171097. H. G 1406/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 833 - 09.IX.2004
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Arges în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Vâlcea

447621098. D. PRES 654/03 septembrie 2004 - M. Of. nr. 825 - 07.IX.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

447641099. D. PRES 656/03 septembrie 2004 - M. Of. nr. 825 - 07.IX.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

447691100. D. PRES 660/03 septembrie 2004 - M. Of. nr. 825 - 07.IX.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

446521101. H. G 1331/19 august 2004 - M. Of. nr. 806 - 01.IX.2004
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a altor unităti agricole

446421102. H. G 1299/19 august 2004 - M. Of. nr. 804 - 31.VIII.2004
privind înfiintarea unui compartiment de specialitate pentru perfectionarea personalului din horticultură în structura Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă, prin reorganizarea Centrului de Perfectionare a Personalului din Horticultură Uzunu

446291103. O. MAPDR 594/17 august 2004 - M. Of. nr. 800 - 30.VIII.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Zonării soiurilor de vită de vie roditoare recomandate si autorizate pentru cultură în arealele viticole din România

446041104. D. PRES 646/24 august 2004 - M. Of. nr. 795 - 27.VIII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

446061105. D. PRES 648/24 august 2004 - M. Of. nr. 795 - 27.VIII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

438601106. D. PRES 622/26 iulie 2004 - M. Of. nr. 678 - 28.VII.2004
privind conferirea Ordinului national Meritul Cultural în grad de Cavaler

438681107. O. MAPDR 460/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 679 - 28.VII.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2004

436401108. D. PRES 570/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 652 - 20.VII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

436251109. H. G 1057/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 650 - 19.VII.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 5 martie 2004 si la Zagreb la 26 martie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

436281110. H. G 1097/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 650 - 19.VII.2004
privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru grâu-secară, orz, orzoaică si rapită pentru ulei, cultivate în toamna anului 2003, si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

435071111. D. PRES 568/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 633 - 13.VII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

435081112. D. PRES 569/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 633 - 13.VII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

435091113. D. PRES 582/12 iulie 2004 - M. Of. nr. 633 - 13.VII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

434001114. D. PRES 466/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 616 - 07.VII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

432761115. D. PRES 465/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 597 - 02.VII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

432771116. D. PRES 475/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 597 - 02.VII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

432801117. D. PRES 478/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 597 - 02.VII.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

432531118. L. P 298/28 iunie 2004 - M. Of. nr. 593 - 01.VII.2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

432541119. D. PRES 518/26 iunie 2004 - M. Of. nr. 593 - 01.VII.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

431481120. L. P 314/28 iunie 2004 - M. Of. nr. 577 - 29.VI.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

431491121. D. PRES 534/26 iunie 2004 - M. Of. nr. 577 - 29.VI.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

428781122. H. G 879/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 542 - 17.VI.2004
privind aprobarea Programului de colaborare culturală dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Austria pentru anii 2002-2005, semnat la Bucuresti la 20 martie 2003
Program de colaborare culturală între Guvernul României si Guvernul Republicii Austria pentru anii 2002-2005

427651123. D. PRES 431/07 iunie 2004 - M. Of. nr. 526 - 10.VI.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

427031124. H. G 852/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 514 - 08.VI.2004
privind redistribuirea de posturi si fonduri aferente în vederea întăririi structurilor Agentiei SAPARD din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru implementarea măsurilor din Planul National pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

426491125. D. PRES 397/31 mai 2004 - M. Of. nr. 506 - 04.VI.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

425501126. H. G 801/19 mai 2004 - M. Of. nr. 488 - 31.V.2004
privind organizarea si functionarea caselor de cultură ale studentilor si a Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei”

425021127. D. PRES 393/26 mai 2004 - M. Of. nr. 480 - 28.V.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor
L. P 201/25 mai 2004 - M. Of. nr. 483 - 28.V.2004

425031128. D. PRES 394/26 mai 2004 - M. Of. nr. 480 - 28.V.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

424191129. L. P 165/14 mai 2004 - M. Of. nr. 466 - 25.V.2004
pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

424201130. D. PRES 326/13 mai 2004 - M. Of. nr. 466 - 25.V.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

422241131. D. PRES 319/13 mai 2004 - M. Of. nr. 444 - 18.V.2004
privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural

422251132. D. PRES 320/13 mai 2004 - M. Of. nr. 444 - 18.V.2004
privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural
Rectificare - M. Of. nr. 499 - 03.VI.2004

421691133. D. PRES 299/10 mai 2004 - M. Of. nr. 433 - 14.V.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

420721134. H. G 639/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 416 - 10.V.2004
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Brăila în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

419221135. H. G 604/21 aprilie 2004 - M. Of. nr. 390 - 03.V.2004
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Vrancea în domeniul public al comunei Străoane, judetul Vrancea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Străoane

418271136. H. G 518/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 370 - 28.IV.2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile
Modificari si completari:
-H. G 1898/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004

416981137. L. P 124/19 aprilie 2004 - M. Of. nr. 354 - 22.IV.2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2004 pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură

416991138. D. PRES 252/14 aprilie 2004 - M. Of. nr. 354 - 22.IV.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2004 pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură

416631139. H. G 492/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 348 - 21.IV.2004
privind organizarea si functionarea institutelor culturale românesti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum si înfiintarea unor institute noi
Modificari si completari:
-H. G 402/05 mai 2005 - M. Of. nr. 405 - 13.V.2005

415281140. H. G 476/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 325 - 15.IV.2004
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Vrancea - Filiala Bacău în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Bacău

415101141. O. MAE 521/25 martie 2004 - M. Of. nr. 322 - 14.IV.2004
al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a Acordului general dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investitional, tehnico-stiintific, cultural, sportiv si de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002

414671142. L. P 105/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 320 - 13.IV.2004
pentru modificarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

414681143. D. PRES 227/05 aprilie 2004 - M. Of. nr. 320 - 13.IV.2004
privind publicarea Legii pentru modificarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

414311144. D. PRES 208/02 aprilie 2004 - M. Of. nr. 314 - 09.IV.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Rectificare:
Rectificare - M. Of. nr. 387 - 03.V.2004

414321145. D. PRES 209/02 aprilie 2004 - M. Of. nr. 314 - 09.IV.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

414331146. D. PRES 210/02 aprilie 2004 - M. Of. nr. 314 - 09.IV.2004
privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural
Rectificare - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2004

414341147. D. PRES 211/02 aprilie 2004 - M. Of. nr. 314 - 09.IV.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

414181148. O. MCC 2193/17 martie 2004 - M. Of. nr. 312 - 08.IV.2004
al ministrului culturii si cultelor pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a asezămintelor culturale

414191149. L. P 91/05 aprilie 2004 - M. Of. nr. 313 - 08.IV.2004
pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român

414201150. D. PRES 202/02 aprilie 2004 - M. Of. nr. 313 - 08.IV.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român

413631151. H. G 385/18 martie 2004 - M. Of. nr. 301 - 06.IV.2004
privind accesul gratuit la actul de cultură, la nivel national, al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic
Modificari si completari:
-H. G 723/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 647 - 21.VII.2005

413431152. H. G 450/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 299 - 05.IV.2004
pentru aprobarea finantării proiectului “Expozitia artistului plastic Ioan Nemtoi în contextul marcării Anului Cultural al României în Marea Britanie” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

411471153. H. G 387/18 martie 2004 - M. Of. nr. 282 - 31.III.2004
privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Zagreb la 22 decembrie 2003 si la Bucuresti la 9 ianuarie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

410741154. H. G 373/18 martie 2004 - M. Of. nr. 279 - 30.III.2004
pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investitii abandonat, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3, din “Centrul de Creatie si Cultură - Cântarea României” în “Esplanada” si aprobarea programului prioritar de reconversie functională a acestuia si de finalizare a constructiilor existente
Rectificare - M. Of. nr. 969 - 21.X.2004

409741155. H. G 396/18 martie 2004 - M. Of. nr. 274 - 29.III.2004
privind aprobarea finantării unor cheltuieli aferente desfăsurării expozitiei culturale internationale “Shake the Limits”, organizată în parteneriat cu Comisia europeană pentru cultură

408521156. H. G 376/18 martie 2004 - M. Of. nr. 269 - 26.III.2004
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Directiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor a Judetului Covasna în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Covasna

408421157. D. PRES 151/22 martie 2004 - M. Of. nr. 268 - 26.III.2004
privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural
Rectificare - M. Of. nr. 299 - 05.IV.2004

408511158. H. G 375/18 martie 2004 - M. Of. nr. 269 - 26.III.2004
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Bacău - Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie a Judetului Bacău în administrarea Directiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor a Judetului Bacău

406551159. H. G 358/18 martie 2004 - M. Of. nr. 259 - 24.III.2004
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2003 privind alocarea din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor a sumei de 700 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor aferente manifestărilor culturale organizate de Fundatia Constantin

405781160. D. PRES 127/11 martie 2004 - M. Of. nr. 248 - 22.III.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

405791161. D. PRES 128/11 martie 2004 - M. Of. nr. 248 - 22.III.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

405851162. H. G 295/04 martie 2004 - M. Of. nr. 248 - 22.III.2004
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Buzău în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Buzău

404351163. O. MAPAM 137/23 februarie 2004 - M. Of. nr. 235 - 17.III.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind modificarea si completarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 84/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante de cultură

404091164. D. PRES 104/08 martie 2004 - M. Of. nr. 230 - 16.III.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

403021165. D. PRES 89/02 martie 2004 - M. Of. nr. 207 - 09.III.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

401081166. D. PRES 38/07 februarie 2004 - M. Of. nr. 176 - 01.III.2004
privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural
Rectificare:
Rectificare - M. Of. nr. 387 - 03.V.2004

400641167. D. PRES 37/07 februarie 2004 - M. Of. 171 - 27.II.2004
Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural
Rectificare - M. Of. nr. 446 - 19.V.2004

400701168. D. PRES 34/7 februarie 2004 - M. Of. 172 - 27.II.2004
Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural

400711169. D. PRES 36/7 februarie 2004 - M. Of. 172 - 27.II.2004
privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural
Rectificare - M. Of. nr. 499 - 03.VI.2004

400501170. D. PRES 33/07 februarie 2004 - M. Of. 169 - 26.II.2004
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

400511171. D. PRES 35/07 februarie 2004 - M. Of. 169 - 26.II.2004
Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural
Rectificare - M. Of. nr. 446 - 19.V.2004

400521172. D. PRES 39/07 februarie 2004 - M. Of. 169 - 26.II.2004
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

400531173. D. PRES 40/07 februarie 2004 - M. Of. 169 - 26.II.2004
privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural
Rectificare - M. Of. nr. 446 - 19.V.2004

400541174. H. G 176/12 februarie 2004 - M. Of. 169 - 26.II.2004
Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol si substraturi de cultură

400001175. L. P 1/16 februarie 2004 - M. Of. 162 - 25.II.2004
Lege privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală
Modificari si completari:
-OG. G 94/26 august 2004 - M. Of. nr. 803 - 31.VIII.2004
-OUG. G 103/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 646 - 21.VII.2005
-OUG. G 124/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1051 - 29.XII.2006

400011176. D. PRES 48/12 februarie 2004 - M. Of. 162 - 25.II.2004
Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală

399581177. H. G 153/12 februarie 2004 - M. Of. 155 - 23.II.2004
Hotărâre privind aprobarea Fisei tehnice a măsurii 3.4 “Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care să genereze activităti multiple si venituri alternative” din Programul National pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală finantat din fonduri SAPARD
Abrogat prin:
-H. G 668/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 727 - 10.VIII.2005

399241178. H. G 171/12 februarie 2004 - M. Of. 153 - 20.II.2004
privind aprobarea sistemului de evidentă agricolă a solicitantilor de sprijin financiar în agricultură si silvicultură

398821179. D. PRES 41/09 februarie 2004 - M. Of. 145 - 18.II.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

396911180. O. MAPAM 88/02 februarie 2004 - M. Of. 111 - 05.II.2004
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind componenta nominală a Comisiei pentru acreditarea organismelor de inspectie si certificare în sectorul de agricultură ecologică pentru activitatea de inspectie si control al operatorilor pe teritoriul României

395441181. OG. G 7/22 ianuarie 2004 - M. Of. 78 - 30.I.2004
pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură

394981182. O. MAPAM 49/14 ianuarie 2004 - M. Of. 66 - 27.I.2004
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură
Abrogat prin:
-O. MMGA 344/16 august 2004 - M. Of. nr. 959 - 19.X.2004

394871183. D. PRES 28/21 ianuarie 2004 - M. Of. 65 - 26.I.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

394481184. H. G 1546/18 decembrie 2003 - M. Of. 58 - 23.I.2004
pentru aprobarea Normelor de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

394261185. D. PRES 17/16 ianuarie 2004 - M. Of. 55 - 22.I.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

394291186. D. PRES 20/16 ianuarie 2004 - M. Of. 55 - 22.I.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

394001187. H. G 1622/23 decembrie 2003 - M. Of. 49 - 20.I.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată de reprezentantul Ministerului Finantelor Publice, pentru Guvernul României, si de reprezentantul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Zagreb la 12 august 2003 si la Bucuresti la 5 septembrie 2003, cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

393421188. D. PRES 6/08 ianuarie 2004 - M. Of. 37 - 16.I.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

393441189. D. PRES 8/08 ianuarie 2004 - M. Of. 37 - 16.I.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

393251190. D. PRES 2/08 ianuarie 2004 - M. Of. 34 - 15.I.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

393271191. D. PRES 4/08 ianuarie 2004 - M. Of. 34 - 15.I.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

393281192. D. PRES 5/08 ianuarie 2004 - M. Of. 34 - 15.I.2004
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

392131193. O. MCC 2883/15 decembrie 2003 - M. Of. 12 - 12.I.2004
al Ministrului Culturii si Cultelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăsurarea activitătilor specifice asezămintelor culturale

391711194. L. P 591/22 decembrie 2003 - M. Of. 11 - 08.I.2004
Legea pentru modificarea Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural

391721195. D. PRES 910/22 decembrie 2003 - M. Of. 11 - 08.I.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural

391101196. H. G 1581/23 decembrie 2003 - M. Of. 05 - 06.I.2004
pentru stabilirea numărului maxim de posturi al Institutului Cultural Român, precum si a unor măsuri pentru desfăsurarea activitătii acestuia

390151197. H. G 1577/23 decembrie 2003 - M. Of. 935 - 24.XII.2003
privind alocarea din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor a sumei de 700 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor aferente manifestărilor culturale organizate de Fundatia Constantin

388891198. H. G 1486/11 decembrie 2003 - M. Of. 920 - 22.XII.2003
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2003 privind înfiintarea Centrului National de Cultură al Romilor

389181199. H. G 1516/18 decembrie 2003 - M. Of. 923 - 22.XII.2003
privind aprobarea Programului de aplicare a Acordului cultural dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc pentru anii 2003, 2004 si 2005, semnat la Rabat la 9 aprilie 2003
Program de aplicare a Acordului cultural dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc pentru anii 2003, 2004 si 2005

387301200. H. G 1458/11 decembrie 2003 - M. Of. 898 - 16.XII.2003
privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru cultura de grâu de toamnă si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

387391201. H. G 1420/04 decembrie 2003 - M. Of. 900 - 16.XII.2003
pentru aprobarea Normelor privind comertul cu bunuri culturale mobile

380641202. D. PRES 794/26 noiembrie 2003 - M. OF. 851 - 29.XI.2003
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor
Rectificare - M. OF. 886 - 12.XII.2003

379691203. L. P 481/12 noiembrie 2003 - M. OF. 836 - 25.XI.2003
pentru completarea alineatului (1) al articolului 62 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

379701204. D. PRES 748/12 noiembrie 2003 - M. OF. 836 - 25.XI.2003
privind promulgarea Legii pentru completarea alineatului (1) al articolului 62 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

379411205. H. G 1329/13 noiembrie 2003 - M. OF. 831 - 24.XI.2003
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor în vederea achizitionării unor bunuri culturale de patrimoniu

379201206. L. P 454/12 noiembrie 2003 - M. OF. 829 - 22.XI.2003
privind conditiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură si silvicultură
Abrogat prin:
-OUG. 123/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1036 - 28.XII.2006

380061207. L. P 496/20 noiembrie 2003 - M. OF. 843 - 26.XI.2003
pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2003 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 31 iulie 2003
Acord anual de finantare 2003 între Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene

380071208. D. PRES 773/18 noiembrie 2003 - M. OF. 843 - 26.XI.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2003 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 31 iulie 2003

378111209. D. PRES 741/11 noiembrie 2003 - M. OF. 810 - 17.XI.2003
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

377231210. D. PRES 682/30 octombrie 2003 - M. OF. 795 - 11.XI.2003
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

376941211. H. G 1235/24 octombrie 2003 - M. OF. 791 - 10.XI.2003
privind stabilirea unor măsuri pentru functionarea institutiilor de cultură care se finantează din bugetele locale
Modificari si completari:
-OG. G 17/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 83 - 30.I.2006

379211212. D. PRES 714/10 noiembrie 2003 - M. OF. 829 - 22.XI.2003
pentru promulgarea Legii privind conditiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură si silvicultură

378041213. O. MAPAM 866/6 noiembrie 2003 - M. OF. 807 - 17.XI.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de măsuri pentru prevenirea poluării laptelui materie primă cu reziduuri de pesticide sau substante utilizate în agricultură si în tratamentele medicale la animale

378091214. H. G 1280/4 noiembrie 2003 - M. OF. 809 - 17.XI.2003
privind aprobarea Inventarului spatiilor destinate creatiei artistice, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale sau a altor institutii ori autorităti publice sau în patrimoniul regiilor autonome, pentru care există contracte de încte cu uniunile de creatori, care sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultură, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite în România si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

374821215. D. PRES 662/24 octombrie 2003 - M. OF. 754 - 28.X.2003
privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural

374001216. D. PRES 631/16 octombrie 2003 - M. OF. 743 - 23.X.2003
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

374011217. D. PRES 632/16 octombrie 2003 - M. OF. 743 - 23.X.2003
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

374021218. D. PRES 633/16 octombrie 2003 - M. OF. 743 - 23.X.2003
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

374041219. D. PRES 654/20 octombrie 2003 - M. OF. 743 - 23.X.2003
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

373631220. D. PRES 625/16 octombrie 2003 - M. OF. 736 - 21.X.2003
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

373641221. D. PRES 626/16 octombrie 2003 - M. OF. 736 - 21.X.2003
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

373351222. O. MECT 4633/24 iulie 2003 - M. OF. 729 - 20.X.2003
al Ministrului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru aprobarea unor modele de documente necesare aprobării, contractării si monitorizării unor proiecte de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova

373451223. H. G 1205/14 octombrie 2003 - M. OF. 730 - 20.X.2003
privind organizarea Seminarului International “Minorities, cultural heritage, contemporary Romanian civilization” Bucuresti, 20-23 octombrie 2003

372941224. H. G 1186/9 octombrie 2003 - M. OF. 721 - 15.X.2003
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 238/1997 privind organizarea si functionarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii, precum si modul de finantare a programelor culturale care se realizează pe bază de comenzi de stat

372361225. H. G 1170/2 octombrie 2003 - M. OF. 710 - 10.X.2003
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 11 iulie 2003 si la Bucuresti la 28 iulie 2003 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

370561226. D. PRES 567/22 septembrie 2003 - M. OF. 684 - 29.IX.2003
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

370701227. H. G 1113/25 septembrie 2003 - M. OF. 685 - 29.IX.2003
privind functionarea în România a Catedrei UNESCO “Teatrul si Cultura Civilizatiilor” a Institutului International de Teatru

369581228. D. PRES 547/16 septembrie 2003 - M. OF. 670 - 23.IX.2003
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

369311229. D. PRES 546/15 septembrie 2003 - M. OF. 664 - 19.IX.2003
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

369401230. O. MCC 2799/8 septembrie 2003 - M. OF. 665 - 19.IX.2003
al Ministrului Culturii si Cultelor pentru aprobarea Conditiilor în care se conferă Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural, pe categoriile corespunzătoare activitătilor specifice si conexe domeniului cultural

369111231. D. PRES 539/11 septembrie 2003 - M. OF. 659 - 17.IX.2003
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

368701232. D. PRES 536/9 septembrie 2003 - M. OF. 649 - 12.IX.2003
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

368711233. D. PRES 537/9 septembrie 2003 - M. OF. 649 - 12.IX.2003
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

368721234. D. PRES 538/9 septembrie 2003 - M. OF. 649 - 12.IX.2003
privind conferirea Medaliei Meritul Cultural

368381235. O. MAPAM 546/22 august 2003 - M. OF. 642 - 10.IX.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea conditiilor speciale ce reglementează activitătile de import de produse din pescuit si acvacultură originare din India

367641236. D. PRES 530/1 septembrie 2003 - M. OF. 631 - 3.IX.2003
privind numirea presedintelui Institutului Cultural Român

367671237. H. G 1003/22 august 2003 - M. OF. 631 - 3.IX.2003
pentru aprobarea Programului national de monitorizare sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură

399501238. L. P 192/19 aprilie 2001 Republicare - M. Of. 627 - 02.IX.2003
privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura
Modificari si completari:
-L. P 298/28 iunie 2004 - M. Of. nr. 593 - 01.VII.2004
-OUG. 69/16 septembrie 2004 - M. Of. nr. 883 - 28.IX.2004
-L. P 116/04 mai 2006 - M. Of. nr. 400 - 09.V.2006

366731239. O. MAPAM 520/11 august 2003 - M. OF. 613 - 29.VIII.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind normele de aplicare a standardelor de calitate, calibrare si conditionare pentru plantele ornamentale si produsele din floricultură

366741240. O. MAPAM 527/13 august 2003 - M. OF. 613 - 29.VIII.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspectie si certificare si conditiile de acreditare a organismelor de inspectie si certificare în agricultura ecologică

365781241. H. G 916/14 august 2003 - M. OF. 593 - 20.VIII.2003
privind alocările financiare pentru realizarea măsurilor prioritare aprobate prin Programul National pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală, finantate prin Programul SAPARD, si sursele de finantare a acestora
Abrogat prin:
-H. G 668/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 727 - 10.VIII.2005

364111242. H. G 882/29 iulie 2003 - M. OF. 566 - 6.VIII.2003
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 266/2003 privind alocarea sumei de 119,978 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 2003, din care: 30,0 miliarde lei pentru finantarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societătii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune, si 89,978 miliarde lei pentru finantarea unor proiecte de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova

362221243. L. P 288/27 iunie 2003 - M. OF. 532 - 24.VII.2003
pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind înfiintarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 si aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferintei Organizatiei Natiunilor Unite pentru Agricultură si Alimentatie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997

362231244. D. PRES 417/26 iunie 2003 - M. OF. 532 - 24.VII.2003
privind promulgarea Legii pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind înfiintarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 si aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferintei Organizatiei Natiunilor Unite pentru Agricultură si Alimentatie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997

362361245. L. P 305/8 iulie 2003 - M. OF. 534 - 24.VII.2003
privind organizarea pietei plantelor ornamentale si a produselor din floricultură pe principiile comunitare de piată

362371246. D. PRES 440/7 iulie 2003 - M. OF. 534 - 24.VII.2003
pentru promulgarea Legii privind organizarea pietei plantelor ornamentale si a produselor din floricultură pe principiile comunitare de piată

362051247. L. P 356/11 iulie 2003 - M. OF. 529 - 23.VII.2003
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român
Republicare:
-L. P 356/11 iulie 2003 - M. Of. nr. 555 - 02.IX.2013

362061248. D. PRES 499/10 iulie 2003 - M. OF. 529 - 23.VII.2003
pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român

361921249. H. G 834/10 iulie 2003 - M. OF. 526 - 22.VII.2003
privind înfiintarea Centrului National de Cultură al Romilor

361991250. O. MAPAM 427/1 iulie 2003 - M. OF. 527 - 22.VII.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2003

360321251. L. P 303/4 iulie 2003 - M. OF. 508 - 15.VII.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2003 pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2002 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 1 aprilie 2003

360331252. D. PRES 435/2 iulie 2003 - M. OF. 508 - 15.VII.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2003 pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2002 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 1 aprilie 2003

358881253. L. P 292/27 iunie 2003 - M. OF. 473 - 2.VII.2003
privind organizarea si functionarea asezămintelor culturale
Abrogat prin:
-OUG. 118/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1038 - 28.XII.2006

358891254. D. PRES 421/26 iunie 2003 - M. OF. 473 - 2.VII.2003
pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea asezămintelor culturale

355611255. L. P 240/6 iunie 2003 - M. OF. 415 - 13.VI.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

355621256. D. PRES 351/6 iunie 2003 - M. OF. 415 - 13.VI.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

354841257. L. P 234/2 iunie 2003 - M. OF. 403 - 10.VI.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2003 pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finantarea unor actiuni de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova

354851258. D. PRES 340/29 mai 2003 - M. OF. 403 - 10.VI.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2003 pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finantarea unor actiuni de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova

352031259. H. G 535/8 mai 2003 - M. OF. 355 - 26.V.2003
pentru aprobarea fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 “Îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole”, 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”, 3.1 “Investitii în exploatatiile agricole”, 4.1 “Îmbunătătirea pregătirii profesionale” si 4.2 “Asistentă tehnică” din Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală finantat prin SAPARD
Abrogat prin:
-H. G 668/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 727 - 10.VIII.2005

350381260. L. P 176/9 mai 2003 - M. OF. 329 - 15.V.2003
pentru ratificarea Acordului general dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investitional, tehnico-stiintific, cultural, sportiv si de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002
Acord general între Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investitional, tehnico-stiintific, cultural, sportiv si de tineret

350391261. D. PRES 263/8 mai 2003 - M. OF. 329 - 15.V.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului general dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investitional, tehnico-stiintific, cultural, sportiv si de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002

348521262. D. PRES 242/21 aprilie 2003 - M. OF. 292 - 25.IV.2003
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării de către România a amendamentelor la Acordul privind înfiintarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 si aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferintei Organizatiei Natiunilor Unite pentru Agricultură si Alimentatie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997

348181263. H. G 446/10 aprilie 2003 - M. OF. 287 - 24.IV.2003
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 238/1997 privind organizarea si functionarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii, precum si modul de finantare a programelor culturale care se realizează pe bază de comenzi de stat

348001264. OUG. 26/18 aprilie 2003 - M. OF. 283 - 23.IV.2003
pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2002 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 1 aprilie 2003

347621265. H. G 440/10 aprilie 2003 - M. OF. 277 - 19.IV.2003
privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură si stabilirea nivelului maxim al sumelor care pot fi acordate ca despăgubiri

347161266. H. G 438/10 aprilie 2003 - M. OF. 271 - 18.IV.2003
pentru aprobarea amendamentului convenit la Bucuresti la 16 decembrie 2002 si la Zagreb la 19 decembrie 2002 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

346561267. O. MAAP 256/7 aprilie 2003 - M. OF. 262 - 16.IV.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea modelului de stampilă, precum si a modelului de proces-verbal ce vor fi utilizate de către departamentul de inspectii din cadrul directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene
Modificari si completari:
-O. MAPDR 127/27 februarie 2006 - M. Of. nr. 194 - 01.III.2006

346051268. H. G 398/2 aprilie 2003 - M. OF. 254 - 12.IV.2003
privind înfiintarea Casei de Cultură Studentească din Resita, judetul Caras-Severin

345491269. H. G 387/2 aprilie 2003 - M. OF. 247 - 10.IV.2003
privind înfiintarea pe lângă Ministerul Culturii si Cultelor si directiile pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, a unor activităti finantate integral din venituri proprii

345521270. H. G 390/2 aprilie 2003 - M. OF. 247 - 10.IV.2003
privind aprobarea finantării unor cheltuieli aferente organizării si desfăsurării în România, în perioada 8-11 mai 2003, a Congresului Societătii Europene de Cultură

344441271. OUG. 16/27 martie 2003 - M. OF. 232 - 5.IV.2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil
Modificari si completari:
-L. P 314/28 iunie 2004 - M. Of. nr. 577 - 29.VI.2004

343641272. OUG. 14/13 martie 2003 - M. OF. 219 - 2.IV.2003
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

341681273. H. G 266/13 martie 2003 - M. OF. 188 - 25.III.2003
privind alocarea sumei de 119,978 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 2003, din care: 30,0 miliarde lei pentru finantarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societătii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune, si 89,978 miliarde lei pentru finantarea unor proiecte de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova

340311274. OUG. 11/13 martie 2003 - M. OF. 168 - 18.III.2003
pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finantarea unor actiuni de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova

339551275. O. MAAP 67/31 ianuarie 2003 - M. Of. 157 - 12.III.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea unui sistem de identificare pentru taurii destinati evenimentelor culturale si sportive

339431276. O. MAAP 60/30 ianuarie 2003 - M. Of. 155 - 11.III.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste modelul documentelor de circulatie la care se referă art. 14 din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor ce reglementează punerea pe piata României a animalelor si produselor de acvacultură

338341277. O. MAAP 602/16 decembrie 2002 - M. Of. 145 - 6.III.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste modelul de certificat de sănătate la care se referă art. 16 din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultură, aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 494/2001

338661278. O. MAAP 146/25 februarie 2003 - M. Of. 147 - 6.III.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru desemnarea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si a inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic ca responsabile cu controlul calitătii materialelor forestiere de reproducere utilizate în cultură
Abrogat prin:
-O. MAPDR 528/27 iulie 2004 - M. Of. nr. 805 - 01.IX.2004

338001279. O. MAAP 84/3 februarie 2003 - M. Of. 138 - 4.III.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante de cultură

337311280. O. MAAP 105/10 februarie 2003 - M. Of. 121 - 26.II.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de evaluare a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului prin achizitionare de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Natională a Pădurilor, si pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de negociere a contractelor de vânzare-cumpărare ce urmează să fie încheiate pentru includerea în fondul forestier proprietate publică a statului a terenurilor achizitionate prin Regia Natională a Pădurilor

336231281. H. G 49/16 ianuarie 2003 - M. Of. 103 - 19.II.2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, precum si altor organizatii neguvernamentale fără scop lucrativ, care initiază si organizează programe si proiecte culturale

334821282. L. P 8/9 ianuarie 2003 - M. Of. 77 - 6.II.2003
privind Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural

334831283. D. PRES 10/10 ianuarie 2003 - M. Of. 77 - 6.II.2003
pentru promulgarea Legii privind Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural

333491284. L. P 42/21 ianuarie 2003 - M. Of. 51 - 29.I.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

333501285. D. PRES 53/20 ianuarie 2003 - M. Of. 51 - 29.I.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

332151286. O. MAAP 514/4 noiembrie 2002 - M. Of. 29 - 21.I.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor si certificarea veterinar„ pentru reintrarea cailor înregistrati pentru curse, competitii si evenimente culturale, după un export temporar

327801287. O. MAAP 623/17 decembrie 2002 - M. Of. 950 - 24.XII.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind stabilirea zonelor de cultură a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine

325641288. O. MEC 4406/10 septembrie 2002 - M. Of. 920 - 17.XII.2002
al Ministrului Educatiei si Cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a caselor de cultură studentesti

322821289. O. MAAP 546/25 noiembrie 2002 - M. Of. 874 - 4.XII.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea “Zonării soiurilor de vită de vie roditoare din sortimentul de bază al României, recomandate si autorizate pentru cultură în arealele viticole”
Abrogat prin:
-O. MAPDR 594/17 august 2004 - M. Of. nr. 800 - 30.VIII.2004

320131290. O. MAAP 244/12 iunie 2002 - M. Of. 831 - 19.XI.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură

317961291. O. MAAP 220/23 mai 2002 - M. Of. 801 - 5.XI.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea Manualului operational pentru schema competitivă de granturi pentru cercetare aplicativă si extensie din cadrul Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură

317441292. H. G 1020/10 septembrie 2002 - M. Of. 790 - 30.X.2002
pentru aprobarea Programului de colaborare culturală româno-italian pentru anii 2002-2005, semnat la Bucuresti la 17 aprilie 2002
Program de colaborare culturală româno-italian pentru anii 2002-2005

315481293. L. P 548/14 octombrie 2002 - M. Of. 757 - 16.X.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2002 privind trecerea unor institutii de cultură în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

315491294. D. PRES 797/10 octombrie 2002 - M. Of. 757 - 16.X.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2002 privind trecerea unor institutii de cultură în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

314361295. O. MAPM 732/30 august 2002 - M. Of. 739 - 9.X.2002
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului privind aprobarea componentei Comisiei de evaluare a candidaturilor si ofertelor pentru concesionarea bunurilor din domeniul public al statului ce alcătuiesc obiectivul de investitii “Acumulare Lac Văcăresti”, în vederea realizării si exploatării unui complex cultural-sportiv

314031296. H. G 1044/19 septembrie 2002 - M. Of. 730 - 7.X.2002
pentru aprobarea amendamentelor convenite la Zagreb la 8 mai 2002 si la Bucuresti la 30 mai 2002 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

312481297. O. MAAP 419/17 septembrie 2002 - M. Of. 705 - 27.IX.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură

308551298. H. G 855/16 august 2002 - M. Of. 621 - 22.VIII.2002
pentru aprobarea concesionării bunurilor din domeniul public al statului ce alcătuiesc obiectivul de investitii “Acumulare Lac Văcăresti”, în vederea realizării si exploatării unui complex cultural-sportiv

307911299. H. G 796/25 iulie 2002 - M. Of. 603 - 15.VIII.2002
pentru aprobarea Metodologiei de achizitionare, prin cumpărare, schimb sau donatie, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Natională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului
Modificari si completari:
-H. G 1543/23 septembrie 2004 - M. Of. nr. 899 - 04.X.2004

307801300. H. G 819/31 iulie 2002 - M. Of. 601 - 14.VIII.2002
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru obiectivul de investitii “Casa de cultură Toplita”

307701301. O. MAAP 223/28 mai 2002 - M. Of. 598 - 13.VIII.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea Metodologiei întocmirii studiilor pedologice si agrochimice, a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură

304521302. L. P 444/8 iulie 2002 - M. Of. 531 - 22.VII.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare solteren pentru agricultură, precum si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură

304531303. D. PRES 613/4 iulie 2002 - M. Of. 531 - 22.VII.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură

303021304. L. P 416/27 iunie 2002 - M. Of. 508 - 15.VII.2002
pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2001 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, semnat la Bruxelles la 30 ianuarie 2002
Acord anual de finantare 2001 între Guvernul României si Comisia Comunitătii Europene

303031305. D. PRES 575/27 iunie 2002 - M. Of. 508 - 15.VII.2002
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2001 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, semnat la Bruxelles la 30 ianuarie 2002

299651306. OUG. 77/13 iunie 2002 - M. Of. 452 - 27.VI.2002
privind trecerea unor institutii de cultură în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

299781307. H. G 588/13 iunie 2002 - M. Of. 454 - 27.VI.2002
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea în domeniul stiintei si tehnologiei agricole si promovarea comertului cu produse agricole dintre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Departamentul de Agricultură din Republica Filipine, semnat la Manila la 19 februarie 2002
Memorandum de întelegere privind cooperarea în domeniul stiintei si tehnologiei agricole si promovarea comertului cu produse agricole între Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Departamentul de Agricultură din Republica Filipine

299881308. OUG. 76/13 iunie 2002 - M. Of. 455 - 27.VI.2002
pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

298801309. H. G 589/13 iunie 2002 - M. Of. 439 - 24.VI.2002
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Inspectoratului pentru calitatea semintelor si materialului săditor al judetului Satu Mare în administrarea Directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară a judetului MaraMures

298931310. L. P 381/13 iunie 2002 - M. Of. 442 - 24.VI.2002
privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură
Modificari si completari:
OG. G 7/22 ianuarie 2004 - M. Of. 78 - 30.I.2004
Abrogat prin:
-L. P 281/24 decembrie 2010 - M. Of. nr. 888 - 30.XII.2010

298941311. D. PRES 534/11 iunie 2002 - M. Of. 442 - 24.VI.2002
pentru promulgarea Legii privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură

298191312. H. G 580/13 iunie 2002 - M. Of. 426 - 19.VI.2002
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în administrarea Centrului European de Cultură din Sinaia

295791313. H. G 523/23 mai 2002 - M. Of. 381 - 5.VI.2002
privind participarea României în anii 2002-2004 la Programul Uniunii Europene “Cultura 2000” si plata contributiei financiare la acest program

295071314. H. G 486/16 mai 2002 - M. Of. 366 - 31.V.2002
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare în Domeniul Conservării si Restaurării Patrimoniului Cultural National Mobil

294701315. H. G 421/25 aprilie 2002 - M. Of. 357 - 29.V.2002
pentru aprobarea Programului româno-francez de cooperare culturală, stiintifică si tehnică pentru anii 2001-2004, semnat la Bucuresti la 13 iunie 2001

294601316. H. G 481/16 mai 2002 - M. Of. 355 - 28.V.2002
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1223/2001 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al statului si pentru mandatarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului să initieze, prin Compania Natională “Apele Române” - S.A., procedurile pentru constituirea unei societăti comerciale cu capital mixt în vederea realizării si exploatării unui complex cultural-sportiv în zona Lacului Văcăresti

294211317. O. MCC 2053/17 mai 2002 - M. Of. 349 - 24.V.2002
al Ministrului Culturii si Cultelor pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

293931318. L. P 285/15 mai 2002 - M. Of. 344 - 23.V.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2002 privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

293941319. D. PRES 409/14 mai 2002 - M. Of. 344 - 23.V.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2002 privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

293301320. O. MAAP 156/11 aprilie 2002 - M. Of. 333 - 20.V.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind exercitarea unor drepturi acordatede de Lege personalului silvic de toate gradele profesionale din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si al structurilor silvice teritoriale din subordinea acesteia

289341321. H. G 359/15 aprilie 2002 - M. Of. 267 - 22.IV.2002
privind trecerea fără plată a Laboratorului de Acvacultură si Ecologie Acvatică din Piatra-Neamt, proprietate publică a statului, în proprietatea privată a statului si în administrarea Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

286631322. OUG. 38/2 martie 2002 - M. Of. 223 - 3.IV.2002
privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură

285171323. O. MAAP 494/27 decembrie 2001 - M. Of. 191 - 21.III.2002
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultură
Abrogat prin:
-O. ANSVSA 82/28 martie 2006 - M. Of. nr. 399 - 09.V.2006

285121324. L. P 130/18 martie 2002 - M. Of. 190 - 20.III.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2001 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

285131325. D. PRES 211/14 martie 2002 - M. Of. 190 - 20.III.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2001 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

283321326. H. G 164/20 februarie 2002 - M. Of. 159 - 5.III.2002
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară Arad în administrarea Oficiului judetean de cadastru, geodezie si cartografie Arad

283021327. OUG. 19/20 februarie 2002 - M. Of. 155 - 4.III.2002
privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002
Acord de asistentă financiară nerambursabilă (Proiectul “Controlul poluării în agricultură”) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu

282701328. O. MAAP 83/21 februarie 2002 - M. Of. 152 - 1.III.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Programului privind decontarea sumelor reprezentând sprijinul acordat fermierilor privati, producătorilor agricoli si prestatorilor de servicii în agricultură, finantat din Fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”

282851329. O. MAAP 85/22 februarie 2002 - M. Of. 153 - 1.III.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind confectionarea si folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură

282311330. H. G 142/14 februarie 2002 - M. Of. 144 - 25.II.2002
privind alocarea sumei de 112,813 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova peanul 2002 pentru finantarea unor proiecte de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova

281131331. H. G 101/7 februarie 2002 - M. Of. 118 - 13.II.2002
privind instituirea burselor de cercetare si formare postuniversitară si postdoctorală “Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma si “Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Venetia

279791332. O. MAAP 48/31 ianuarie 2002 - M. Of. 89 - 2.II.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind completarea Ordinului Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 97/2001 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli si a prestatorilor de servicii în agricultură pentru achizitionarea de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si instalatii de irigat din productia internă, finantat din Fondul special “Dezvoltarea agriculturii românesti”

279061333. L. P 39/16 ianuarie 2002 - M. Of. 75 - 31.I.2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultură

279071334. D. PRES 47/14 ianuarie 2002 - M. Of. 75 - 31.I.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultură

275851335. L. P 779/29 decembrie 2001 - M. Of. 28 - 17.I.2002
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul României si Comisia Europeana referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: „LIFE III”, Al cincilea program-cadru în domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice, „Fiscalis”, „Leonardo da Vinci II”, „Socrates II”, „Youth” si „Cultura 2000” - RO 0011, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2000

275861336. D. PRES 1122/28 decembrie 2001 - M. Of. 28 - 17.I.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul României si Comisia Europeana referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: „LIFE III”, Al cincilea program-cadru în domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice, „Fiscalis”, „Leonardo da Vinci II”, „Socrates II”, „Youth” si „Cultura 2000” - RO 0011, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2000

274601337. H. G 1313/27 decembrie 2001 - M. Of. 11 - 10.I.2002
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Directiei Fitosanitare a Judetului Hunedoara în administrarea Directiei Generale pentru Agricultură si Industrie Alimentară a Judetului Hunedoara

274041338. H. G 1301/27 decembrie 2001 - M. Of. 849 - 29.XII.2001
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru obiectivul de investitii "Casa de cultură Pascani"

273561339. H. G 1276/20 decembrie 2001 - M. Of. 842 - 28.XII.2001
privind participarea României în anul 2001 la Programul Uniunii Europene "Cultura 2000" si plata contributiei financiare la acest program

273781340. O. MCC 2129/8 noiembrie 2001 - M. Of. 846 - 28.XII.2001
al Ministrului Culturii si Cultelor privind angajarea directorilor generali sau, după caz, a directorilor institutiilor publice de cultură subordonate Ministerului Culturii si Cultelor

269951341. H. G 1223/6 decembrie 2001 - M. Of. 780 - 7.XII.2001
privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al statului si pentru mandatarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului să initieze, prin Compania Natională “Apele Române” - S.A., procedurile pentru constituirea unei societăti comerciale cu capital mixt în vederea realizării si exploatării unui complex cultural-sportiv în zona Lacului Văcăresti

261661342. OUG. 140/25 octombrie 2001 - M. Of. 690 - 31.X.2001
pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

260381343. DEC. CNA 127/18 octombrie 2001 - M. Of. 670 - 24.X.2001
privind anularea deciziilor Consiliului National al Audiovizualului nr. 122, 123 si 124 din 5 octombrie 2001 cu privire la amendarea societatilor comerciale "PRO TV" - S.R.L., "Corporatia pentru Cultura si Arta Intact" - S.A. si a Societatii Române de Televiziune

259321344. L. P 529/9 octombrie 2001 - M. Of. 654 - 18.X.2001
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 285/2000 privind structurile multiculturale ale Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

259331345. D. PRES 757/8 octombrie 2001 - M. Of. 654 - 18.X.2001
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 285/2000 privind structurile multiculturale ale Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

258841346. O. MAAP 326/21 august 2001 - M. Of. 646 - 16.X.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind abilitarea oficiilor de studii pedologice si agrochimice judetene si a directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, sa îndeplineasca atributiile prevazute la art. 74-103 din Legea nr. 18/1991, republicata

258991347. DEC. CNA 123/5 octombrie 2001 - M. Of. 647 - 16.X.2001
privind amendarea cu 2% a Societatii Comerciale "Corporatia pentru Cultura si Arta Intact" - S.A. pentru postul de televiziune Antena 1 din Bucuresti, având Licenta de emisie nr. TV 012 din 25 ianuarie 1993 si Decizia de autorizare nr. 025 din 14 iunie 1994

257401348. O. MAAP 230/12 iulie 2001 - M. Of. 617 - 1.X.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind delegarea temporara a competentei prevazute la art. 13 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura de la Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol la Directia pescuit, piscicultura, salmonicultura din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor

257171349. H. G 929/20 septembrie 2001 - M. Of. 613 - 28.IX.2001
privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Public, prin Parchetul de pe lânga Judecatoria Craiova, în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, pentru Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara a judetului Dolj

256451350. H. G 913/13 septembrie 2001 - M. Of. 598 - 24.IX.2001
privind alocarea sumei de 13,946 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 2001, pentru finantarea unor proiecte de integrare economica si culturala între România si Republica Moldova

255161351. O. MAAP 232/12 iulie 2001 - M. Of. 565 - 11.IX.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind aprobarea Manualului operational pentru Schema competitiva de granturi din cadrul Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultura

253821352. OG. G 46/21 august 2001 - M. Of. 529 - 31.VIII.2001
pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul României si Comisia Europeana referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: "LIFE III", Al cincilea program-cadru în domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice, "Fiscalis", "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth" si "Cultura 2000" - RO0011, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2000
Memorandum de finantare

251671353. OG. G 13/26 iulie 2001 - M. Of. 461 - 13.VIII.2001
privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultura

249881354. H. G 690/19 iulie 2001 - M. Of. 417 - 27.VII.2001
privind alocarea sumei de 71,095 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 2001, pentru finantarea unor proiecte de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova

248431355. L. P 411/18 iulie 2001 - M. Of. 401 - 20.VII.2001
pentru abrogarea Legii nr. 157/2000 privind Planul national pentru agricultura si dezvoltare rurala aferent Programului SAPARD pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat

248441356. D. PRES 563/17 iulie 2001 - M. Of. 401 - 20.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 157/2000 privind Planul national pentru agricultura si dezvoltare rurala aferent Programului SAPARD pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat

244711357. L. P 317/18 iunie 2001 - M. Of. 338 - 26.VI.2001
pentru ratificarea Acordului anual de finantare dintre Guvernul României si Comisia Comunitatii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura si dezvoltare rurala în România, semnat la Bruxelles la 27 februarie 2001
Programul special de aderare pentru agricultura si dezvoltare rurala în România - Acord anual de finantare între Guvernul României si Comisia Comunitatii Europene în numele Comunitatii Europene

244721358. D. PRES 435/15 iunie 2001 - M. Of. 338 - 26.VI.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului anual de finantare dintre Guvernul României si Comisia Comunitatii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura si dezvoltare rurala în România, semnat la Bruxelles la 27 februarie

243151359. L. P 309/7 iunie 2001 - M. Of. 309 - 11.VI.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

243161360. D. PRES 414/6 iunie 2001 - M. Of. 309 - 11.VI.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

242031361. L. P 247/16 mai 2001 - M. Of. 296 - 6.VI.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea si functionarea Fondului Cultural National
Modificari si completari:
-OG. G 10/21 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 96 - 28.I.2005

242041362. D. PRES 328/16 mai 2001 - M. Of. 296 - 6.VI.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea si functionarea Fondului Cultural National

240721363. L. P 245/16 mai 2001 - M. Of. 270 - 24.V.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

240731364. D. PRES 326/15 mai 2001 - M. Of. 270 - 24.V.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

238081365. H. G 387/11 aprilie 2001 - M. Of. 210 - 25.IV.2001
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1224/2000 privind transmiterea unor bunuri culturale mobile din proprietatea publică a statului si din administrarea Muzeului National de Artă al României în proprietatea Patriarhiei Române

237241366. L. P 192/19 aprilie 2001 - M. Of. 200 - 20.IV.2001
privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultură
Republicare: L. P 192/19 aprilie 2001 - M. OF. 627 - 2.IX.2003
Modificari si completari:
-L. P 298/28 iunie 2004 - M. Of. nr. 593 - 01.VII.2004
-OUG. 69/16 septembrie 2004 - M. Of. nr. 883 - 28.IX.2004
-L. P 116/04 mai 2006 - M. Of. nr. 400 - 09.V.2006

237251367. D. PRES 254/18 aprilie 2001 - M. Of. 200 - 20.IV.2001
pentru promulgarea Legii privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultură

236061368. L. P 152/6 aprilie 2001 - M. Of. 182 - 10.IV.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie2000

236071369. D. PRES 208/4 aprilie 2001 - M. Of. 182 - 10.IV.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

235211370. L. P 131/3 aprilie 2001 - M. Of. 171 - 4.IV.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 100/1999 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultură finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si îmbunătătirea salarizării personalului din instituiiile si activitătile cu profil cultural

235221371. D. PRES 184/30 martie 2001 - M. Of. 171 - 4.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 100/1999 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultură finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si îmbunătătirea salarizării personalului din institutiile si activitătile cu profil cultural

235291372. L. P 143/3 aprilie 2001 - M. Of. 171 - 4.IV.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4412000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar

235301373. D. PRES 196/30 martie 2001 - M. Of. 171 - 4.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar

235361374. O. MAAP 97/27 martie 2001 - M. Of. 171 - 4.IV.2001
pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli si a prestatorilor de servicii în agricultură pentru achizitionarea de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si instalatii de irigat din productia internă, finantat din Fondul special "Dezvoltarea agriculturii românesti”

234161375. L. P 110/26 martie 2001 - M. Of. 156 - 29.III.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare din România si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultură privind înfiintarea Centrului International de Biodinamică, semnat la Paris la 30 octombrie 1999

234171376. D. PRES 158/23 martie 2001 - M. Of. 156 - 29.III.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare din România si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultura privind înfiintarea Centrului International de Biodinamică, semnat la Paris la 30 octombrie 1999

233111377. H. G 306/8 martie 2001 - M. Of. 142 - 22.III.2001
privind practicarea de catre agentii economici din turism si de catre institutiile de cultura de tarife si taxe nediscriminatorii pentru turistii si vizitatorii români si straini

231201378. H. G 268/22 februarie 2001 - M. Of. 117 - 7.III.2001
privind indexarea nivelului taxei anuale pentru folosirea terenului proprietate de stat în alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura

228521379. OUG. 285/20 decembrie 2000 - M. Of. 70 - 09.II.2001
privind structurile multiculturale ale Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

226651380. H. G 1353/20 decembrie 2000 - M. Of. 30 - 17.I.2001
privind transmiterea unui imobil, monument istoric, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Nationale a României si a Inspectoratului pentru Cultură Dolj

226661381. H. G 1354/20 decembrie 2000 - M. Of. 30 - 17.I.2001
privind transmiterea unui imobil situat în Municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Inspectoratului pentru Cultura Neamt

226701382. H. G 1391/27 decembrie 2000 - M. Of. 30 - 17.I.2001
privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Culturii in administrarea Inspectoratului pentru Cultura Timis

226711383. H. G 1396/27 decembrie 2000 - M. Of. 30 - 17.I.2001
privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Culturii in administrarea Inspectoratului pentru Cultura Timis

87721384. H. G 1366/20 decembrie 2000 - M. Of. 710 - 30.XII.2000
privind modificarea denumirii institutiei publice de cultură Muzeul Tăranului Român

411351385. H. G 1344/20 decembrie 2000 - M. Of. nr. 689 - 21.XII.2000
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 2000 pentru finalizarea lucrărilor la căminele culturale din satele Hărmănestii Noi si Stroesti si la Scoala nr. 3 Todiresti, din comuna Todiresti, judetul Iasi

43861386. D. PRES 521/1 decembrie 2000 - M. Of. 673 - 18.XII.2000
privind conferirea unor ordine nationale unor personalitati universitare, culturale si juridice

86921387. H. G 1224/29 noiembrie 2000 - M. Of. 643 - 11.XII.2000
privind transmiterea unor bunuri culturale mobile din proprietate publica a statului si din administrarea Muzeului National de Arta al României în proprietatea Patriarhiei Române

85781388. H. G 1097/9 noiembrie 2000 - M. Of. 614 - 29.XI.2000
privind transmiterea unui imobil situat în Municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj, din adminis­trarea Ministerului Culturii în administrarea Inspectoratului pentru Cultură

86531389. H. G 1177/28 noiembrie 2000 - M. Of. 615 - 29.XI.2000
pentru aprobarea amendamentelor convenite la Washington la 17 octombrie 2000 si la Bucuresti la 9 noiembrie 2000 între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

42751390. D. PRES 391/12 octombrie 2000 - M. Of. 534 - 30.X.2000
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind infiintarea si functionarea de center culturale, semnat la Constanta la 18 aprilie 1996

192111391. L. P 175/18 octombrie 2000 - M. Of. 534 -30.X.2000
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind înfiintarea si functionarea de centre culturale, semnat la Constanta la 18 aprilie 1996
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind înfiintarea si functionarea de centre culturale

383791392. D. PRES 407/23 octombrie 2000 - M. Of. 530 - 27.X.2000
pentru promulgarea Legii privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

84471393. H. G 938/13 octombrie 2000 - M. Of. 520 - 23.X.2000
privind comasarea Centrului de Cultură "Kalinderu" din Bucuresti cu Oficiul National pentru Documentare si Expozitii de Artă

84601394. H. G 951/13 octombrie 2000 - M. Of. 521 - 23.X.2000
privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Centrului European de Cultură Sinaia

83491395. H. G 837/21 septembrie 2000 - M. Of. 486 - 5.X.2000
privind transmiterea imobilului, monument istoric, Palatul de la Potlogi în administrarea Centrului National de Cultură Mogosoaia si schimbarea denumirii acestui centru în "Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului"

42471396. D. PRES 363/20 septembrie 2000 - M. Of. 471 - 28.IX.2000
pentru promulgarea Legii privind Planul national pentru agricultură si dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat

191951397. L. P 157/22 septembrie 2000 - M. Of. 471 - 28.IX.2000
privind Planul national pentru agricultură si dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat

219441398. OUG. 142/21 septembrie 2000 - M. Of. 471 - 28.IX.2000
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală
Modificari si completari:
L. P 165/14 mai 2004 - M. Of. nr. 466 - 25.V.2004
-OUG. 116/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1123 - 29.XI.2004
-OUG. 103/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 646 - 21.VII.2005

592251399. O. MCU 2035/18 aprilie 2000 - M. Of. nr. 470 - 27.IX.2000
pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultură si alte unităti de profil

80971400. H. G 731/22 august 2000 - M. Of. 418 - 1.IX.2000
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la colaborarea culturală, semnat la Bucuresti la 21 septembrie 1998
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la colaborarea culturală

211901401. OG. G 63/17 august 2000 - M. Of. 394– 23.VIII.2000
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000
Acord de împrumut între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

21211402. DEC. CC 101/6 iunie 2000 - M. Of. 392 - 22.VIII.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatiuni si Fundatiuni), precum si ale Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

206761403. O. MAA 132/19 iulie 2000 - M.Of. 364bis - 4.VIII.2000
privind Catalogul oficial al soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 2000

79441404. H. G 573/3 iulie 2000 - M. Of. 320 - 10.VII.2000
privind transmiterea imobilului Casa memorială "Lucian Blaga" din proprietatea publică a statului si din administrarea Muzeului Satului în proprietatea publică a orasului Sebes si în adminis­trarea Centrului Cultural "Lucian Blaga

20751405. DEC. CC 50/21 martie 2000 - M. Of. 277 - 20.VI.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia patrimoniului cultural national, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 11/1994 si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national

206461406. O. MAA 12/7 februarie 2000 - M. Of. 269 - 15.VI.2000
privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciului de inspectie piscicolă la Directia pescuit, piscicultură si inspectii din cadrul Directiei generale resurse si politici agroalimentare, aflată în structura Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, precum si a compartimentelor de inspectie piscicolă în cadrul directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a Municipiului Bucuresti aflate în subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

209841407. O. MMPS 727/2 decembrie 1999 - M. Of. 221 - 19.V.2000
privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru silvicultură si economia vânatului

207261408. O. MCU 2013/22 februarie 2000 - M. Of. 161 - 18.IV.2000
privind aprobarea criteriilor generale pentru clasarea bunurilor culturale imobile în Lista monumentelor istorice

83311409. H. G 199/17 martie 2000 - M. Of. 121 - 21.III.2000
privind transmiterea, fãrã platã a unui teren agricol, situat în comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova, proprietate publicã a statului, din administrarea Institutului de Cercetare pentru Cultura Cerealelor si Plantelor Tehnice Fundulea, judetul Cãlãrasi, în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Directia Generalã a Penitenciarelor

211601410. OG. G 33/30 ianuarie 2000 - M. Of. 44 - 31.I.2000
pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare din România si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură privind înfiintarea Centrului International de Biodinamică, semnat la Paris la 30 octombrie 1999
Acord între Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare din România si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură privind înfiintarea Centrului International de Biodinamică

211711411. OG. G 44/30 ianuarie 2000 - M. Of. 41 - 31.I.2000
referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar
Republicare: OG. G 44/30 ianuarie 2000 - M. Of. 788 - 12.XII.2001

175031412. H. G 1063/28 decembrie 1999 - M. Of. 643 - 29.XII.1999
privind indexarea nivelului taxei anuale pentru folosirea terenului proprietate de stat in alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura

207241413. O. MCU 2033/15 iulie 1999 - M. Of. 641 - 29.XII.1999
privind exportul temporar de bunuri mobile care fac parte din patrimoniul cultural national
Abrogat prin:
H. G 518/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 370 - 28.IV.2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile

173551414. H. G 905/4 noiembrie 1999 - M. Of. 552 - 11.XI.1999
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 672/999 privind alocarea de sume din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 1999, în vederea finantãrii unor actiuni de integrare economicã si culturalã dintre România si Republica Moldova

206251415. O. MAA 27/2 martie 1999 - M. Of. 486 - 8.X.1999
privind masurile pentru prevenirea raspândirii si diminuarea pagubelor produse de nematozii cu chisti (Globodera spp.) la cultura cartofului

172661416. H. G 807/30 septembrie 1999 - M. Of. 485 - 7.X.1999
pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 920/1998 privind efectuarea recensamântului general agricol si a anchetelor statistice structurale în agricultura si a Hotarârii Guvernului nr. 123/1999 privind aprobarea Programului cercetarilor statistice pe anul 1999

172521417. H. G 789/27 septembrie 1999 - M. Of. 483 - 6.X.1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar din Fondul Cultural National

172001418. H. G 738/9 septembrie 1999 - M. Of. 448 - 15.IX.1999
privind aprobarea platii unei contributii voluntare a României la bugetul Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) pentru anul 1999

172061419. H. G 744/13 septembrie 1999 - M. Of. 449 - 15.IX.1999
privind aplicarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 749/1998, si personalului de specialitate încadrat în institutiile publice din agricultura finantate de la bugetul de stat

217791420. OG. G 100/30 august 1999 - M. Of. 423 - 30.VIII.1999
privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si îmbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural

171371421. H. G 671/19 august 1999 - M. Of. 402 - 24.VIII.1999
privind aprobarea achitarii, pe baza de reciprocitate, de catre Ministerul Afacerilor Externe Regiei Autonome "Locato" a sumei aferente chiriei pentru apartamentul folosit de atasatul cultural italian la Bucuresti

171381422. H. G 672/19 august 1999 - M. Of. 402 - 24.VIII.1999
privind alocarea de sume din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 1999, în vederea finantarii unor actiuni de integrare economica si culturala dintre România si Republica Moldova

171241423. H. G 655/12 august 1999 - M. Of. 398 - 20.VIII.1999
pentru aprobarea Programului de restructurare si reforma în agricultura si industria alimentara pentru anul 1999, având ca sursa de finantare Fondul aflat la dispozitia Guvernului , constituit din varsaminte din privatizare

169411424. H. G 459/10 iunie 1999 - M. Of. 285 - 21.VI.1999
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, varsarea si gestionarea sumelor ce constituie Fondul cultural national

168821425. H. G 394/21 mai 1999 - M. Of. 237 - 27.V.1999
pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 274/1999 privind trecerea unor institutii publice de cultura din subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

206301426. O. MAA 60/21 aprilie 1999 - M. Of. 233 bis - 25.V.1999
privind Lista oficiala suplimentara a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultura din România pentru anul 1999

168671427. H. G 379/13 mai 1999 - M. Of. 227 - 21.V.1999
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 369/1994 privind organizarea si desfasurarea manifestarilor stiintifice studentesti, a concursurilor pe obiecte de invatamânt, pe meserii, cultural-artistice, tehnico-stiintifice si a campionatelor si concursurilor sportive scolare nationale si internationale

35671428. DEC. CC 38/11 martie 1999 - M. Of. 196 - 5.V.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 12/1974 privind piscicultura si pescuitul

167761429. H. G 277/8 aprilie 1999 - M. Of. 179 - 27.IV.1999
pentru infiintarea Consiliului Fondului Cultural National si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Fondului Cultural National

168041430. H. G 306/15 aprilie 1999 - M. Of. 163 - 19.IV.1999
pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 578/1998 privind instituirea burselor de cercetare si formare postuniversitara si postdoctorala "Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma si "Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura din Venetia

167731431. H. G 274/8 aprilie 1999 - M. Of. 155 - 14.IV.1999
pentru trecerea unor institutii publice de cultura din subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti
Modificari si completari:
-H. G 394/21 mai 1999 - M. Of. 237 - 27.V.1999

206231432. O. MAA 11/3 februarie 1999 - M. Of. 116 bis - 22.III.1999
al Ministrului Agriculturii si Alimentatiei, privind Lista oficiala a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultura din România pentru anul 1999
Completare:
-O. MAA 60/21 aprilie 1999 - M. Of. 233 bis - 25.V.1999

412431433. H. G 125/01 martie 1999 - M. Of. nr. 100 - 10.III.1999
privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru institutiile publice de cultură

204241434. O. MCU 2076/9 noiembrie 1998 - M. Of. 62 - 16.II.1999
al ministrului culturii pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de sustinere financiara, cu titlu de comanda de stat, a programelor editoriale si a publicatiilor culturale

216831435. OG. G 4/28 ianuarie 1999 - M. Of. 37 - 29.I.1999
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998
Acord de Imprumut (Proiectul privind patrimoniul cultural) intre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

167071436. H. G 968/23 decembrie 1998 - M. Of. 518 - 30.XII.1998
pentru infiintarea Institutului Cultural Român "Titu Maiorescu", cu sediul la Berlin

166601437. H. G 920/21 decembrie 1998 - M. Of. 500 - 24.XII.1998
privind efectuarea recensamântului agricol si a anchetelor statistice structurale in agricultura

204231438. O. MCU 351/9 noiembrie 1998 - M. Of. 491 - 21.XII.1998
pentru aprobarea Criteriilor de premiere a personalului din institutiile publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale

166101439. H. G 868/3 decembrie 1998 - M. Of. 476 - 10.XII.1998
privind participarea României in anul 1999 la Expozitia Internationala de Horticultura din Kunming - China

165171440. H. G 762/29 octombrie 1998 - M. Of. 415 - 2.XI.1998
pentru aprobarea finantarii Programului de restructurare si reforma in agricultura in anul 1998 din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare

162491441. H. G 671/30 septembrie 1998 - M. Of. 378 - 2.X.1998
privind alocarea unei sume din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 1998, in vederea finantarii unor actiuni de integrare economica si culturala dintre România si Republica Moldova

162641442. H. G 687/30 septembrie 1998 - M. Of. 377 - 2.X.1998
privind infiintarea procedurii de infiintare a Universitatii de stat multiculturale cu limbile de predare maghiara si germana "Petöfi-Schiller"

161981443. H. G 617/21 septembrie 1998 - M. Of. 365 - 25.IX.1998
privind infiintarea Societatii Comerciale pentru Difuzarea Cartii si a altor Bunuri Culturale "Semnal" - S.A.

161611444. H. G 578/10 septembrie 1998 - M. Of. 355 - 17.IX.1998
privind instituirea burselor de cercetare si formare postuniversitara si postdoctorala "Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma si "Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura din Venetia
Modificari si completari:
-H. G 306/15 aprilie 1999 - M. Of. 163 - 19.IV.1999

161231445. H. G 536/28 august 1998 - M. Of. 340 - 9.IX.1998
privind redeschiderea si finantarea de catre Ministerul Educatiei Nationale a Catedrei de istorie, cultura si civilizatie româneasca "Nicolae Iorga" la Universitatea Columbia din New York, incepând cu anul universitar 1998/1999

216271446. OG. G 79/25 august 1998 - M. Of. 313 - 27.VIII.1998
privind organizarea si functionarea Fondului Cultural National
Abrogat prin:
-OG. G 10/21 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 96 - 28.I.2005

215991447. OG. G 51/11 august 1998 - M. Of. 296 - 13.VIII.1998
privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

159951448. H. G 397/14 iulie 1998 - M. Of. 270 - 20.VII.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Casa de cultura in orasul Abrud, judetul Alba"

159201449. H. G 320/18 iunie 1998 - M. Of. 225 - 18.VI.1998
privind aprobarea prealabila in vederea recunoasterii personei juridice fara scop patrimonial "Fundatia Centrul Stiintific si Cultural NEC Bucuresti - Zug"

158941450. H. G 288/27 mai 1997 - M. Of. 199 - 28.V.1998
privind deschiderea temporara a unui punct de control pentru trecerea frontierei române in zona Triplex Confinium, intre localitatile Beba Veche - România, Kübekhaza - Ungaria si Rabe - Iugoslavia, in perioada 29 - 31 mai 1998, pentru traficul de calatori prilejuit de desfasurarea manifestarilor cultural-sportive "Porti deschise"

33941451. DEC. CC 51/19 martie 1998 - M. Of. 160 - 22.IV.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1974 privind piscicultura si pescuitul

33931452. DEC. CC 50/19 martie 1998 - M. Of. 140 - 7.IV.1998
privind constitutionalitatea votului exprimat in Senat asupra raportului referitor la situatia din agricultura

65431453. D. PRES 84/3 martie 1998 - M. Of. 107 - 9.III.1998
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national, aprobata prin Legea nr. 41/1995

200521454. L. P 56/4 martie 1998 - M. Of. 107 - 9.III.1998
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national, aprobata prin Legea nr. 41/1995

13071455. O. MAA 96/2 decembrie 1997 - M. Of. 47 - 3.II.1998
al Ministrului Agriculturii si Alimentatiei privind Lista oficiala a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultura din România pentru anul 1998

157491456. H. G 876/24 decembrie 1997 - M. Of. 6 - 12.I.1998
privind transmiterea spre folosinta definitiva a suprafetei de 1.291,78 hectare din administrarea Statiunii Centrale de Cercetari pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni, judetul Dolj, in fondul forestier national si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor de sub autoritatea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului

156431457. H. G 765/21 noiembrie 1997 - M. Of. 338 - 2.12.1997
pentru modificarea si completarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 402/1997 privind alocarea de sume din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 1997, in vederea finantarii unor actiuni de integrare economica si culturala intre România si Republica Moldova

152001458. H. G 402/4 august 1997 - M. Of. 188 - 7.VIII.1997
privind alocarea de sume din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 1997 in vederea finantarii unor actiuni de integrare economica si culturala intre România si Republica Moldova
Modificari si completari:
- H. G 765/21 noiembrie 1997 - M. Of. 338 - 02.12.1997

56531459. D. PRES 286/11 iulie 1996 - M. Of. 150 - 17.VII.1996
privind promulgarea Legii pentru aprobarea ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii

197181460. L. P 86/12 iulie 1996 - M. Of. 150 - 17.VII.1996
pentru aprobarea ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii
Modificari si completari: L. P 154/15 iulie 1998 - M. Of. 266 - 16.VII.1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
-ORD. G 10/21 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 96 - 28.I.2005

56211461. D. PRES 251/2 iulie 1996 - M. Of. 142 - 8.VII.1996
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea culturala, semnat la Bucuresti la 6 mai 1995

196941462. L. P 62/3 iulie 1996 - M. Of. 142 - 8.VII.1996
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea culturala, semnat la Bucuresti la 16 mai 1995

214441463. ORD. G 9/23 ianuarie 1996 - M. Of. 21 - 30.I.1996
privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii
Modificari si completari:
- L. P nr. 86/12 iulie 1997 - M. Of. 150 - 17.VII.1996
-L. P 154/15 iulie 1998 - M. Of. 266 - 16.VII.1998
-ORD. G 100/30 august 1999 - M. Of. 423 - 31.VIII.1999
-ORD. G 10/21 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 96 - 28.I.2005

117381464. H. G 369/4 iulie 1994 - M. Of. 212 - 12.VIII.1994
privind organizarea si desfasurarea manifestarilor stiintifice studentesti, a concursurilor pe obiecte de invatamânt, pe meserii, cultural-artistice, tehnico-stiintifice si a campionatelor si concursurilor sportive scolare nationale si internationale
Modificari si completari:
-H. G 789/11 septembrie 1996 - M. Of. 217 - 12.IX.1996
-H. G 379/13 mai 1999 - M. Of. 227 - 21.V.1999

493011465. L. P 36/30 aprilie 1991 - M. Of. nr. 97 - 06.V.1991
Legea privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

1377461466. L. P 97/05 mai 2017 - M. Of. nr. 334 - ..
97. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi