S-au gasit 525 rezultate in 0.1458 secunde.
Inapoi

1403831. H. G 646/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 730 - 11.IX.2017
privind recunoasterea Asociatiei Tara Secaselor Alba-Sibiu ca fiind de utilitate publicã

1403192. H. G 633/30 august 2017 - M. Of. nr. 721 - 06.IX.2017
privind recunoasterea Asociatiei Române pentru Tehnică de Securitate ca fiind de utilitate publică

1401323. O. MADR 294/24 august 2017 - M. Of. nr. 697 - 29.VIII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin si produse pe bazã de vin, recolta anului de comercializare 2017-2018

1400624. O. SSRML 201/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 684 - 23.VIII.2017
al subsecretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 si Ministerul Tineretului si Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinti detin certificate doveditoare ale calitătii de revolutionar eliberate în temeiul Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 pe anul 2017

1397885. H. G 531/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 638 - 04.VIII.2017
privind recunoasterea Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilităti „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” - AMWD ca fiind de utilitate publică

1396986. O. MADR 265/28 iulie 2017 - M. Of. nr. 627 - 02.VIII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr, recolta anului de comercializare 2017/2018

1384267. O. ME 528/29 mai 2017 - M. Of. nr. 440 - 14.VI.2017
al ministrului economiei privind aprobarea recunoasterii unui organism de inspectie tehnică si pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 488/2006 privind recunoasterea organismelor de inspectie tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

1382698. O. SSC 24/25 mai 2017 - M. Of. nr. 414 - 06.VI.2017
al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte privind continutul, întocmirea si verificarea listelor originale cuprinzând adeziunile membrilor cetăteni români ai unei asociatii religioase ce solicită recunoasterea calitătii de cult, precum si procedura emiterii de către Secretariatul de Stat pentru Culte a avizului consultativ privitor la recunoasterea calitătii de cult a unei asociatii religioase

1382369. O. MTS 339/10 aprilie 2017 - M. Of. nr. 410 - 31.V.2017
al ministrului tineretului si sportului privind recunoasterea oficială a practicării în România a ramurii de sport „Sport cu atelaj canin”

13806410. O. MENCS 5905/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 384 - 23.V.2017
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine si la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

13772611. H. S 49/03 mai 2017 - M. Of. nr. 331 - 08.V.2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind recunoasterea reciprocă a ordinelor de înghetare si de confiscare - COM (2016) 819 final

13766312. H. G 281/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 320 - 04.V.2017
privind recunoasterea Asociatiei Cadrelor Militare în Rezervă si în Retragere din Serviciul de Protectie si Pază ca fiind de utilitate publică

13672513. DEC. PM 268/16 martie 2017 - M. Of. nr. 189 - 16.III.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Irina Leulescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

13617214. DEC. ICCJ 37/07 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 114 - 10.II.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la admisibilitatea actiunii în constatare a raportului de muncă si a efectelor acestuia pentru recunoasterea jurisdictională a tuturor drepturilor legale derivând din desfăsurarea raporturilor de muncă (raporturi încetate anterior sesizării instantei), pentru persoana fizică care a prestat muncă pentru si sub autoritatea celeilalte părti, în ipoteza neîndeplinirii de către părti a obligatiei de încheiere ă contractului individual de muncă în formă scrisă

13590515. O. ANCPI 1600/23 decembrie 2016 - M. Of. nr. 65 - 26.I.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul privind autorizarea sau recunoasterea autorizării persoanelor fizice si juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European în vederea realizării si verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 107/2010

13519116. DEC. CC 620/13 octombrie 2016 - M. Of. nr. 1028 - 21.XII.2016
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

13517117. H. G 953/15 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1025 - 20.XII.2016
privind recunoasterea Fundatiei Olimpice Române ca fiind de utilitate publică

13511218. O. MENCS 5923/06 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1014 - 16.XII.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor în stiinte sau într-un domeniu profesional, obtinute în străinătate

13507019. O. MENCS 5921/06 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1007 - 15.XII.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetãrii stiintifice pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea automatã, de cãtre institutiile de învãtãmânt superior, respectiv institutiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calitãtii de conducãtor de doctorat obtinute în institutii de învãtãmânt universitar acreditate din strãinãtate

13507120. O. MENCS 5922/06 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1007 - 15.XII.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetãrii stiintifice pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea automatã, de cãtre institutiile de învãtãmânt superior, a functiilor didactice din învãtãmântul universitar obtinute în institutii de învãtãmânt universitar acreditate din strãinãtate

13468821. L. P 234/24 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 955 - 25.XI.2016
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

13468922. D. PRES 980/23 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 955 - 25.XI.2016
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

13462423. DEC. PM 361/23 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 944 - 23.XI.2016
privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Denisa Corina Tănase, secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

13444924. DEC. PM 357/16 iunie 2016 - M. Of. nr. 923 - 16.XI.2016
privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

13433625. O. ANMCS 651/03 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 902 - 09.XI.2016
al presedintelui Autoritãtii Nationale de Management al Calitãtii în Sãnãtate privind recunoasterea, evidenta, evaluarea, monitorizarea si perfectionarea evaluatorilor de servicii de sãnãtate ai Autoritãtii Nationale de Management al Calitãtii în Sãnãtate

13393526. O. MENCS 5414/04 octombrie 2016 - M. Of. nr. 841 - 24.X.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificărilor profesionale si a adeverintei privind certificarea competentelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetătenii care au studiat în România, în vederea desfăsurării activitătii didactice în străinătate

13380627. O. MENCS 5415/04 octombrie 2016 - M. Of. nr. 823 - 18.X.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetãrii stiintifice pentru aprobarea Procedurii privind recunoasterea programelor de formare psihopedagogicã finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spatiul Economic European sau în Confederatia Elvetianã, în vederea continuãrii studiilor sau desfãsurãrii activitãtii didactice în România

13374228. H. S 125/04 octombrie 2016 - M. Of. nr. 813 - 14.X.2016
referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenta, recunoasterea si executarea hotărârilor în materie matrimonială si în materia autoritătii părintesti si privind răpirea internatională de copii (reformare) COM (2016) 411 final

13323929. O. MADR 910/16 septembrie 2016 - M. Of. nr. 737 - 22.IX.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin si produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2016/2017

13303230. H. G 639/31 august 2016 - M. Of. nr. 698 - 08.IX.2016
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea si functionarea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

13303931. O. MENCS 4959/18 august 2016 - M. Of. nr. 698 - 08.IX.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice cu privire la aprobarea unor măsuri privind recunoasterea autorizării, respectiv acreditării unitătilor de învătământ profesional si tehnic pentru calificări profesionale de nivelurile 3 si 4 ale Cadrului national al calificărilor

13273032. O. SSRML 73/19 iulie 2016 - M. Of. nr. 648 - 24.VIII.2016
al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 - 1989 privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 - 1989 si Ministerul Tineretului si Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinti detin certificate doveditoare ale calitătii de revolutionar eliberate în temeiul Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

13267833. O. MTS 563/11 iulie 2016 - M. Of. nr. 641 - 22.VIII.2016
al ministrului tineretului si sportului privind recunoasterea oficială a practicării în România a ramurii de sport „SKANDENBERG - ARMWRESTLING”

13257634. O. ANCPI 978/05 august 2016 - M. Of. nr. 625 - 16.VIII.2016
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea si completarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizării persoanelor fizice si juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European în vederea realizării si verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 107/2010

13253935. O. MAN 88/27 iulie 2016 - M. Of. nr. 616 - 11.VIII.2016
al ministrului apărării nationale privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat

13170336. H. G 452/22 iunie 2016 - M. Of. nr. 485 - 29.VI.2016
privind recunoasterea Asociatiei „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” ca fiind de utilitate publică

13166237. H. G 451/22 iunie 2016 - M. Of. nr. 477 - 27.VI.2016
privind recunoasterea Fundatiei „Inimă de copil” ca fiind de utilitate publică

13143638. H. CNASC 81/26 aprilie 2016 - M. Of. nr. 441 - 14.VI.2016
pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetătenii care au studiat în România, a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificărilor profesionale, în vederea exercitării profesiei de asistent social în străinătate

13104739. H. S 68/03 mai 2016 - M. Of. nr. 382 - 19.V.2016
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind recunoasterea calificărilor profesionale în domeniul navigatiei interioare si de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului si a Directivei 91/672/CEE a Consiliului COM (2016) 82 final

13091140. O. MADR 802/09 mai 2016 - M. Of. nr. 366 - 12.V.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2016/2017

13086041. H. S 75/096 mai 2016 - M. Of. nr. 359 - 11.V.2016
referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenta, legea aplicabilă si recunoasterea si executarea hotărârilor judecătoresti în materia regimurilor matrimoniale - COM (2016) 106 final

13086142. H. S 76/09 mai 2016 - M. Of. nr. 359 - 11.V.2016
referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenta, legea aplicabilă si recunoasterea si executarea hotărârilor judecătoresti în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate COM (2016) 107 final

13077643. L. P 81/29 aprilie 2016 - M. Of. nr. 348 - 06.V.2016
privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat

13077744. D. PRES 458/29 aprilie 2016 - M. Of. nr. 348 - 06.V.2016
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat

13077945. O. MADR 358/23 martie 2016 - M. Of. nr. 348 - 06.V.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice

13078046. O. MMAP 763/21 aprilie 2016 - M. Of. nr. 348 - 06.V.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice

13078247. O. MENCS 3682/22 aprilie 2016 - M. Of. nr. 348 - 06.V.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine si la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

13069848. L. P 74/28 aprilie 2016 - M. Of. nr. 334 - 29.IV.2016
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

13069949. D. PRES 439/27 aprilie 2016 - M. Of. nr. 334 - 29.IV.2016
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

13045550. O. MMFPSPV 695/04 aprilie 2016 - M. Of. nr. 301 - 20.IV.2016
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoasterii automate a experientei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activitătile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificărilor profesionale

12979751. H. G 153/10 martie 2016 - M. Of. nr. 210 - 22.III.2016
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist si de moasă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasă, dobândite în afara granitelor României

12952252. L. P 24/04 martie 2016 - M. Of. nr. 174 - 08.III.2016
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, precum si pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

12952353. D. PRES 288/03 martie 2016 - M. Of. nr. 174 - 08.III.2016
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, precum si pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

12931154. DT. CPSIR 2/12 februarie 2016 - M. Of. nr. 144 - 25.II.2016
pentru recunoasterea fenomenului alienării parentale/părintesti si prevederilor Protocolului privind recunoasterea alienării parentale, încheiat între Institutul de Psihologie Judiciară si Asociatia Română pentru Custodie Comună

12897355. O. MMFPSPV 134/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 88 - 05.II.2016
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii si experientei profesionale în scopul recunoasterii experientei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederatiei Elvetiene activitătile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind recunoasterea calificărilor profesionale

12889456. DEC. ICCJ 35/23 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 73 - 02.II.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la:
„1. Art. 12 din Decretul nr. 167/1958, republicat, raportat la art. 523 Cod civil din 1864 si art. 525 Cod civil din 1864, trebuie interpretat si aplicat în sensul că, în cazul dobânzilor moratorii, termenul de prescriptie de 3 ani se calculează în raport cu fiecare zi de întârziere, în fiecare zi născându-se o creantă distinctă supusă unei prescriptii liberatorii de 3 ani, urmând să existe tot atâtea prescriptii câte zile vor curge si dobânzile?
2. Art. 1 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958, republicat, raportat la art. 16 din acelasi act normativ si la principiul de drept accesorium sequitur principale trebuie interpretat si aplicat în sensul că, odată cu întreruperea prescriptiei dreptului la actiune de a pretinde debitul principal, se întrerupe si prescriptia dreptului Sa actiune pentru dobânzi?
3. Art. 16 alin. 1 lit. a) din Decretul nr. 167/1958, republicat, trebuie interpretat si aplicat în sensul că recunoasterea dreptului de către cel în favoarea căruia curge prescriptia poate fi atât expresă, cât si tacită (implicită), putând rezulta din orice act sau din orice fapt care contine sau presupune mărturisirea existentei dreptului altuia?
4. Faptul că nici prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 sau Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009, cu modificările si completările ulterioare realizate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2010, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 si Legea nr. 230/2011 si nici prin hotărârile de guvern emise în executarea acestei ordonante de urgentă (Hotărârea Guvernului nr. 422/2010, Hotărârea Guvernului nr. 257/2012, Hotărârea Guvernului nr. 598/2012, Hotărârea Guvernului nr. 954/2012, Hotărârea Guvernului nr. 1.169/2012, Hotărârea Guvernului nr. 149/2013, Hotărârea Guvernului nr. 355/2013, Hotărârea Guvernului nr. 697/2013, Hotărârea Guvernului nr. 977/2013, Hotărârea Guvernului nr. 248/2014, Hotărârea Guvernului nr. 551/2014 etc.) statul român, prin guvernul său, nu a negat în mod expres dreptul creditorilor la încasarea daunelor moratorii, poate fi prezumat ca o recunoastere tacită a dreptului la actiune pentru dobânzi moratorii? în cazul în care răspunsul este afirmativ, recunoasterea tacită a dreptului la plata daunelor moratorii realizată prin emiterea actelor normative mai sus mentionate poate fi valorizată de instantă ca renuntare tacită a debitorilor la beneficiul prescriptiei dreptului material la actiune?
5. Art. 1838 si 1839 Cod civil din 1864 trebuie interpretate si aplicate în sensul că renuntarea, fie ea expresă sau tacită, la prescriptia extinctivă are ca efect pierderea pentru totdeauna de către renuntătora dreptului sau facultătii de a opune prescriptia în contra reclamatiei judiciare sau extrajudiciare a titularului dreptului la actiune?
6. Art. 16 alin. 1 lit. a) din Decretul nr. 167/1958, republicat, raportat la art. 17 alin. 1 si 2 din acelasi act normativ trebuie interpretat si aplicat în sensul că noua prescriptie, care începe să curgă după întreruperea prin efectul recunoasterii, este de aceeasi natură cu cea înlăturată, adică prescriptia dreptului material la actiune stricto sensu, iar nu a dreptului de a cere executarea silită, chiar dacă recunoasterea datoriei este făcută în cursul termenului de prescriptie al dreptului de a cere executarea silită?
7. Dispozitiile art. 1079 alin. 2 pct. 3 Cod civil 1864 si/sau ale art. 1.523 alin. (2) lit. a Cod civil 2009 îsi găsesc aplicabilitate si în materia drepturilor salariate, în sensul că angajatorul este de drept în întârziere de la momentul scadentei dreptului de creantă care constă în dreptul salarial neacordat? 8. Art. 8 din Decretul nr. 167/1958, republicat, poate fi interpretat si/sau aplicat în sensul că în cazul unei fapte ilicite care are caracter continuu (prejudiciul produs de ea se permanentizează fără discontinuitate în timp), dreptul material la actiune începe să curgă de la data încetării actiunii sau inactiunii ilicite, chiar dacă păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât si pe cel care răspunde de ea de la momentul initial al săvârsirii faptei ilicite?”

12751057. O. ANSVSA 148/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 891 - 27.XI.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar si tehnician veterinar reglementate în România, a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificărilor profesionale si/sau a adeverintei privind exercitarea efectivă si legală a profesiilor de asistent veterinar si tehnician veterinar reglementate în România, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 175/2014

12747458. O. MECS 5638/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 885 - 26.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice pentru modificarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetătenii care au studiat în România, a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificărilor profesionale, în vederea desfăsurării activitătii didactice în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.590/2014

12743359. O. MADR 2343/16 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 880 - 24.XI.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin si produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2015/2016

12693960. H. G 868/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 811 - 31.X.2015
pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoasterea reciprocă a calificării de marinar obtinute prin calificare profesională, completând Acordul administrativ privind recunoasterea reciprocă a carnetului de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigatia pe Rin si Ministerul Transporturilor din România, semnat la Strasbourg la 4 decembrie 2014
Acord administrativ privind recunoasterea reciprocă a calificării de marinar obtinute prin calificare profesională, completând Acordul administrativ privind recunoasterea reciprocă a carnetului de serviciu

12670761. DEC. PM 234/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 778 - 19.X.2015
privind numirea doamnei Denisa Corina Tănase în functia publică de secretar general din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

12649962. O. MECS 5088/31 august 2015 - M. Of. nr. 743 - 05.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi străine si la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

12645563. H. G 792/23 septembrie 2015 - M. Of. nr. 735 - 01.X.2015
privind recunoasterea Asociatiei Române pentru Securitate si Sănătate în Muncă ca fiind de utilitate publică

12602164. OG. G 43/26 august 2015 - M. Of. nr. 660 - 31.VIII.2015
pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

12597665. OG. G 32/26 august 2015 - M. Of. nr. 651 - 27.VIII.2015
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, precum si pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

12564566. H. G 632/28 iulie 2015 - M. Of. nr. 607 - 11.VIII.2015
privind recunoasterea Asociatiei Române de Franciză ca fiind de utilitate publică

12527367. H. G 580/15 iulie 2015 - M. Of. nr. 544 - 22.VII.2015
privind recunoasterea Fundatiei “Grupul de Initiativa Ecologică si Dezvoltare Durabilă” ca fiind de utilitate publică

12515068. H. G 535/08 iulie 2015 - M. Of. nr. 528 - 16.VII.2015
privind recunoasterea Asociatiei Presei Sportive din România ca fiind de utilitate publică

12515169. H. G 545/08 iulie 2015 - M. Of. nr. 528 - 16.VII.2015
privind recunoasterea Asociatiei Foisorul de Foc = Voluntariat si Parteneriat pentru Viată ca fiind de utilitate publica

12519170. O. SSRML 82/24 iunie 2015 - M. Of. nr. 531 - 16.VII.2015
al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945- 1989 si Ministerul Tineretului si Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinti detin certificate doveditoare ale calitătii de revolutionar eliberate în temeiul Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

12484071. DEC. ICCJ 15/08 iunie 2015 - M. Of. nr. 477 - 01.VII.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept”:
„Interpretarea dispozitiilor art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 14 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învătământ superior si recunoasterea diplomelor, republicată (denumită în continuare Legea nr. 88/1993), si a dispozitiilor art. 29 alin. (4) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare (denumită în continuare Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005), precum si a dispozitiilor art. 120 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 1/2011), si art. 97 alin. (3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învătământul preuniversitar în anul scolar 2013- 2014, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 6.239/2012 (denumită în continuare Metodologia-cadru aprobată prin Ordinul nr. 6.239/2012), este în sensul că pentru absolventii care detin diplome de licentă conditia referitoare la acreditarea formei de învătământ absolvite trebuie sau nu îndeplinită în vederea înscrierii la etapele de mobilitate a personalului didactic din învătământul preuniversitar, fată de faptul că emiterea diplomelor de licentă este numai prerogativa institutiilor de învătământ superior acreditate"

12433872. H. G 405/03 iunie 2015 - M. Of. nr. 396 - 05.VI.2015
privind recunoasterea Asociatiei Administratorilor de Păduri ca fiind de utilitate publică

12423673. DEC. PM 155/29 mai 2015 - M. Of. nr. 379 - 29.V.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Iuliana Lascu a functiei publice din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

12423774. DEC. PM 156/29 mai 2015 - M. Of. nr. 379 - 29.V.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Oenisa Corina Tănase a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

12389175. H. G 320/06 mai 2015 - M. Of. nr. 322 - 12.V.2015
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producători din sectorul laptelui si al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014

12387476. H. G 315/06 mai 2015 - M. Of. nr. 320 - 11.V.2015
privind recunoasterea Asociatiei „LUMINA" ca fiind de utilitate publică

12336977. O. MADR 557/24 martie 2015 - M. Of. nr. 243 - 09.IV.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2015/2016

12309178. H. G 130/25 februarie 2015 - M. Of. nr. 202 - 26.III.2015
privind echipamentele radio si echipamentele terminale de comunicatii electronice si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora

12282279. H. G 143/04 martie 2015 - M. Of. nr. 166 - 10.III.2015
privind recunoasterea Fundatiei “Consortiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni” ca fiind de utilitate publică

12252680. O. MECS 3191/09 februarie 2015 - M. Of. nr. 126 - 18.II.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea automată a calitătii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obtinut această calitate în una dintre tările Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si în Confederatia Elvetiană si în universităti de prestigiu ale lumii

12200581. H. G 12/14 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 46 - 20.I.2015
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România si Departamentul de Transport si Servicii Tehnice din Jersey, Channel Islands, privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto, semnat la Bucuresti la 7 august 2014 si la Saint Helier la 9 septembrie 2014
Acord între Ministerul Afacerilor Interne din România si Departamentul de Transport si Servicii Tehnice din Jersey, Channel Islands, privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto

12194182. DEC. PM 12/14 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 31 - 14.I.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Iuliana Lascu a functiei publice din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

12182583. O. MAN 131/16 decembrie 2014 - M. Of. nr. 13 - 08.I.2015
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.39/2009

12181284. DEC. PM 2/07 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Gheorghe Tănăsoiu, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

12149285. L. P 178/16 decembrie 2014 - M. Of. nr. 929 - 19.XII.2014
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice

12149386. D. PRES 908/16 decembrie 2014 - M. Of. nr. 929 - 19.XII.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice

12070887. H. G 1011/11 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 827 - 12.XI.2014
privind constituirea Comitetului national de organizare a activitătilor dedicate comemorării si sărbătoririi a 25 de ani de la Revolutia Română din Decembrie 1989 si suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

12065188. O. ANSVSA 175/30 octombrie 2014 - M. Of. nr. 816 - 10.XI.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar si tehnician veterinar reglementate în România, a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificărilor profesionale si/sau a adeverintei privind exercitarea efectivă si legală a profesiilor de asistent veterinar si tehnician veterinar reglementate în România

12064389. H. G 1000/04 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 815 - 07.XI.2014
privind suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru organizarea si desfăsurarea la nivel national, în perioada noiembrie-decembrie 2014, a manifestărilor dedicate comemorării si sărbătoririi a 25 de ani de la Revolutia Română din Decembrie 1989 în contextul revolutiilor din tările Europei de Est

12060390. H. G 972/04 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 808 - 06.XI.2014
privind recunoasterea “Asociatiei Nationale a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din România” ca fiind de utilitate publică

12055891. H. G 942/29 octombrie 2014 - M. Of. nr. 801 - 04.XI.2014
privind recunoasterea Asociatiei Nationale a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din România ca fiind de utilitate publică

12048692. O. MEN 4436/29 august 2014 - M. Of. nr. 790 - 30.X.2014
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine si la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

12040493. L. P 150/22 octombrie 2014 - M. Of. nr. 778 - 27.X.2014
privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat

12040594. D. PRES 648/21 octombrie 2014 - M. Of. nr. 778 - 27.X.2014
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat

12033695. DEC. PM 286/22 octombrie 2014 - M. Of. nr. 768 - 22.X.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 de către doamna Denisa Corina Tănase

12033796. DEC. PM 287/22 octombrie 2014 - M. Of. nr. 768 - 22.X.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 de către domnul Gheorghe Tănăsoiu

12002897. DEC. PM 277/01 octombrie 2014 - M. Of. nr. 721 - 01.X.2014
privind numirea domnului Octav Bjoza în functia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

11948698. O. SSRML 62/28 iulie 2014 - M. Of. nr. 633 - 29.VIII.2014
al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si Ministerul Tineretului si Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinti detin certificate doveditoare ale calitătii de revolutionar eliberate în temeiul Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

11938799. H. G 698/19 august 2014 - M. Of. nr. 619 - 22.VIII.2014
privind recunoasterea Asociatiei Nationale Cultul Eroilor “Regina Maria” ca fiind de utilitate publică

119358100. H. G 678/19 august 2014 - M. Of. nr. 615 - 20.VIII.2014
privind suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru organizarea si desfăsurarea la Bucuresti, în perioada 21-24 august 2014, a Congresului al XXl-lea al Asociatiei Internationale a Fostilor Detinuti Politici, Deportati si Persecutati Politic

119337101. H. G 563/09 iulie 2014 - M. Of. nr. 612 - 19.VIII.2014
privind organizarea si functionarea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

119043102. H. G 612/23 iulie 2014 - M. Of. nr. 564 - 30.VII.2014
privind recunoasterea Asociatiei Culturale “ACT” ca fiind de utilitate publică

119044103. H. G 613/23 iulie 2014 - M. Of. nr. 564 - 30.VII.2014
privind recunoasterea Asociatiei cultural-istorice “Muzeul” ca fiind de utilitate publică

119051104. O. MADR 1186/21 iulie 2014 - M. Of. nr. 565 - 30.VII.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, pentru aprobarea normelor tehnice de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producători din sectorul laptelui si al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, referitoare la conditiile specifice care trebuie îndeplinite de organizatiile de producători din sectorul laptelui si al produselor lactate/asociatiile organizatiilor de producători în relatiile contractuale, precum si la criteriile tehnice necesare recunoasterii acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 si (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului

118972105. O. MADR 1090/09 iulie 2014 - M. Of. nr. 549 - 24.VII.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2014/2015

118923106. H. G 594/16 iulie 2014 - M. Of. nr. 541 - 22.VII.2014
privind recunoasterea Uniunii Juristilor din România ca fiind de utilitate publică

118362107. O. MEN 3590/17 iunie 2014 - M. Of. nr. 457 - 23.VI.2014
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetătenii care au studiat în România, a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificărilor profesionale, în vederea desfăsurării activitătii didactice în străinătate

118093108. H. G 441/28 mai 2014 - M. Of. nr. 414 - 04.VI.2014
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producători din sectorul laptelui si al produselor lactate

118054109. H. G 451/28 mai 2014 - M. Of. nr. 407 - 02.VI.2014
privind recunoasterea asociatiei “Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România” ca fiind de utilitate publică

117898110. O. MMSC 738/13 mai 2014 - M. Of. nr. 382 - 23.V.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea pct. 2 din anexa la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 4.048/2012 privind desemnarea centrelor de instruire si evaluare a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciprocă în vederea certificării societătilor comerciale si a personalului în ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de căldură care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

117790111. O. MEN 3483/15 mai 2014 - M. Of. nr. 364 - 16.V.2014
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine si la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale, cu probele de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

117054112. DEC. PM 160/07 aprilie 2014 - M. Of. nr. 248 - 07.IV.2014
privind eliberarea domnului Victor Socaciu din functia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

117055113. DEC. PM 161/07 aprilie 2014 - M. Of. nr. 248 - 07.IV.2014
privind numirea domnului Adrian Sanda în functia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

116596114. H. G 147/06 martie 2014 - M. Of. nr. 184 - 14.III.2014
privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist si de moasă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinând Spatiului European sau de Confederatia Elvetiană

116315115. O. MADR 310/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 144 - 27.II.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Organizatiei Interprofesionale Came de Porc - O.I.C.P. ca organizatie interprofesională pe filiera “carne de porc”

115515116. H. G 18/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoasterea calificării de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

114851117. H. G 1008/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 792 - 17.XII.2013
privind recunoasterea Fundatiei ESTUAR ca fiind de utilitate publică

114336118. H. G 915/20 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 734 - 28.XI.2013
privind completarea anexelor nr. 1-5 si 7-9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist si de moasă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană

114297119. O. MADR 1289/18 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 728 - 26.XI.2013
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin si produse pe bază de vin - recolta anului de comercializare 2013/2014

114115120. L. P 297/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 709 - 19.XI.2013
privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producători din sectorul laptelui si al produselor lactate

114116121. D. PRES 880/13 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 709 - 19.XI.2013
pentru promulgarea Legii privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producători din sectorul laptelui si a! produselor lactate

113956122. H. G 860/06 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 690 - 12.XI.2013
privind recunoasterea Fundatiei „Maresal Alexandru Averescu” că fiind de utilitate publică

113957123. H. G 861/06 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 690 - 12.XI.2013
privind recunoasterea Fundatiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruintă” că fiind de utilitate publică

113895124. O. MEN 4932/29 august 2013 - M. Of. nr. 680 - 05.XI.2013
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelorobtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine si la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

113783125. H. G 822/25 octombrie 2013 - M. Of. nr. 665 - 30.X.2013
privind recunoasterea Asociatiei „Uniunea Asociatiilor de Proprietari Constanta" ca fiind de utilitate publică

113422126. H. G 736/25 septembrie 2013 - M. Of. nr. 612 - 02.X.2013
privind recunoasterea Fundatiei Teatrale Neghina ca fiind de utilitate publică

112953127. H. G 612/14 august 2013 - M. Of. nr. 552 - 30.VIII.2013
privind recunoasterea Fundatiei ÎMPREUNă ca fiind de utilitate publică

112287128. H. G 500/17 iulie 2013 - M. Of. nr. 456 - 24.VII.2013
privind recunoasterea Fundatiei „Pretuieste Viata" ca fiind de utilitate publică

111963129. H. G 420/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 413 - 09.VII.2013
privind recunoasterea Clubului Sportiv „U-Mobitelco” Cluj-Napoca ca fiind de utilitate publică

111209130. O. MADR 318/10 mai 2013 - M. Of. nr. 306 - 28.V.2013
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2013/2014

111013131. H. G 229/08 mai 2013 - M. Of. nr. 284 - 21.V.2013
privind recunoasterea Fundatiei „Fundatia PAEM Alba” ca fiind de utilitate publică

110843132. DEC. CC 112/05 martie 2013 - M. Of. nr. 261 - 09.V.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8^5 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat

110656133. L. P 108/18 aprilie 2013 - M. Of. nr. 242 - 26.IV.2013
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind recunoasterea academică a diplomelor si perioadelor de studii din învătământul superior, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2012
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind recunoasterea academică a diplomelor si perioadelor de studii din învătământul superior

110657134. D. PRES 403/18 aprilie 2013 - M. Of. nr. 242 - 26.IV.2013
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind recunoasterea academică a diplomelor si perioadelor de studii din învătământul superior, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2012

110544135. H. G 172/10 aprilie 2013 - M. Of. nr. 227 - 19.IV.2013
privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională de Îmbunătătiri Funciare în domeniul privat al judetului Constanta si în administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor amenajări de irigatii cărora li s-a retras recunoasterea de utilitate publică

109826136. H. G 68/27 februarie 2013 - M. Of. nr. 125 - 07.III.2013
privind recunoasterea Fundatiei TIMISOARA 89 ca fiind de utilitate publică

109724137. H. G 57/19 februarie 2013 - M. Of. nr. 115 - 28.II.2013
privind recunoasterea Asociatiei Handicapatilor Fizici Judetul Harghita ca fiind de utilitate publică

109497138. H. G 41/06 februarie 2013 - M. Of. nr. 88 - 11.II.2013
privind recunoasterea Asociatiei „Clubul Diplomatic Bucuresti" ca fiind de utilitate publică

109027139. O. MADR 8/12 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 46 - 21.I.2013
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare si de supraveghere a activitătii organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protectia indicatiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) si a specialitătilor traditionale garantate (S.T.G.)

108764140. O. MMP 4048/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 10 - 07.I.2013
al ministrului mediului si pădurilor privind desemnarea centrelor de instruire si evaluare a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciprocă în vederea certificării societătilor comerciale si a personalului în ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de căldură care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră
Rectificare - M. Of. nr. 110 - 25.II.2013

108215141. DEC. CC 888/25 octombrie 2012 - M. Of. nr. 835 - 12.XII.2012
asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

107982142. H. G 1138/27 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 808 - 03.XII.2012
privind recunoasterea Asociatiei DIAKONIEWERK INTERNATIONAL ca fiind de utilitate publică

107547143. H. G 1064/30 octombrie 2012 - M. Of. nr. 754 - 09.XI.2012
privind recunoasterea asociatiei "O sansă pentru viitor” ca fiind de utilitate publică

107556144. H. G 1078/06 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 755 - 09.XI.2012
privind recunoasterea Asociatiei „Siguranta Auto” ca fiind de utilitate publică

107368145. H. S 42/29 octombrie 2012 - M. Of. nr. 733 - 30.X.2012
cu privire la Cartea verde a Comisiei intitulată „Cunoasterea mediului marin 2020: de la cartografierea fundului mării la prognoza oceanografică” - COM (2012) 473 final

107139146. O. MADR 217/28 septembrie 2012 - M. Of. nr. 703 - 12.X.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin si produse pe bază de vin - recolta anului de comercializare 2012/2013

106456147. O. MECTS 5310/20 august 2012 - M. Of. nr. 600 - 21.VIII.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru recunoasterea dreptului cadrelor didactice care detin titlul de profesor universitar/conferentiar universitar de a participa la concursurile organizate în vederea ocupării unor posturi în învătământul superior

106414148. O. MAN 89/13 august 2012 - M. Of. nr. 595 - 20.VIII.2012
al ministrului apărării nationale pentru modificarea art. 25 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.39/2009

106169149. O. MTI 1235/26 iulie 2012 - M. Of. nr. 551 - 06.VIII.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 628/2003 pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciprocă a acestor inspectii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997

104747150. O. MECTS 3973/04 mai 2012 - M. Of. nr. 357 - 25.V.2012
al ministrului educatiei, cercetãrii, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru cadrele didactice din România a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificãrilor profesionale

104201151. O. MECTS 3894/03 mai 2012 - M. Of. nr. 314 - 10.V.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor în stiinte sau într-un domeniu profesional, obtinute la institutii acreditate de învătământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate

103759152. H. G 287/11 aprilie 2012 - M. Of. nr. 254 - 17.IV.2012
privind recunoasterea Asociatiei de Caritate din Armata României - CAMARAZII ca fiind de utilitate publică

103763153. O. MMP 1129/27 martie 2012 - M. Of. nr. 254 - 17.IV.2012
al ministrului mediului si pădurilor privind desemnarea Societătii Comerciale "Rosoos Frigotermic" - S.R.L. ca centru de instruire si evaluare a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciprocă în vederea certificării societătilor comerciale si a personalului în ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de căldură care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si ca centru de instruire si evaluare a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

103689154. O. MECTS 3677/04 aprilie 2012 - M. Of. nr. 244 - 11.IV.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind echivalarea si recunoasterea actelor de studii obtinute în străinătate care nu corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România

103467155. O. MADR 60/22 martie 2012 - M. Of. nr. 206 - 28.III.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2012/2013

102670156. O. MECTS 3199/03 februarie 2012 - M. Of. nr. 108 - 10.II.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru profesiile nereglementate în România a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificărilor profesionale

102385157. DEC. CC 1491/15 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 68 - 27.I.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Decretului nr. 186/1961 privind aderarea Republicii Populare Române la Conventia pentru recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale străine, adoptată la New York, la 10 iunie 1958

102284158. O. MECTS 3006/10 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 50 - 20.I.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea unor măsuri referitoare la recunoasterea autorizării, respectiv a acreditării unitătilor de învătământ liceal din filiera vocatională, profilul pedagogic, pentru specializările educator-puericultor, mediator scolar si instructor de educatie extrascolară

101836159. O. MECTS 6563/13 decembrie 2011 - M. Of. nr. 929 - 28.XII.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Calendarului activitătilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, si a Calendarului activitătilor prevăzute în Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informai de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învătători/ învătătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012

101219160. O. MADR 269/29 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 854 - 02.XII.2011
privind recunoasterea Organizatiei Interprofesionale Nationale Prodcom Legume-Fructe din România ca organizatie interprofesională pe filiera "legume si fructe proaspete si procesate"

101036161. O. MMP 2682/09 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 836 - 25.XI.2011
al ministrului mediului si pădurilor privind stabilirea cerintelor pentru desemnarea centrelor de instruire si evaluare a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciprocă în vederea certificării societătilor comerciale si a personalului în ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de căldură care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, si pentru desemnarea Asociatiei Generale a Frigotehnistilor din România ca organism de certificare a personalului care desfăsoară activitătile mai sus mentionate si de certificare a operatorilor economici care desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE)nr. 303/2008

100480162. H. G 1039/19 octombrie 2011 - M. Of. nr. 756 - 27.X.2011
privind recunoasterea Asociatiei “Memorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989 Timisoara” ca fiind de utilitate publică

100422163. O. MECTS 5487/29 septembrie 2011 - M. Of. nr. 744 - 24.X.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea în învătământul tertiar nonuniversitar a studiilor obtinute în cadrul învătământului liceal - filiera tehnologică sau vocatională

100374164. O. MECTS 5484/29 septembrie 2011 - M. Of. nr. 735 - 19.X.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informai de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învătători/ învătătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor

98502165. H. S 41/28 iunie 2011 - M. Of. nr. 479 - 07.VII.2011
cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind recunoasterea reciprocă a măsurilor de protectie în materie civilă - COM (2011) 276 final

98358166. O. MADR 160/27 iunie 2011 - M. Of. nr. 456 - 29.VI.2011
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Organizatiei interprofesionale pentru carne de pasăre, ouă si procesate din acestea ca organizatie interprofesională pe filiera “carne de pasăre, ouă”

98059167. H. S 33/30 mai 2011 - M. Of. nr. 413 - 14.VI.2011
cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea si executarea hotărârilor judecătoresti în materia regimurilor matrimoniale COM (2011) 126 final

98060168. H. S 34/30 mai 2011 - M. Of. nr. 413 - 14.VI.2011
cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea si executarea hotărârilor judecătoresti în materia parteneriatelor înregistrate COM (2011) 127 final

98021169. H. G 444/04 mai 2011 - M. Of. nr. 409 - 10.VI.2011
pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoasterea reciprocă a carnetelor de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigatia pe Rin, pe de o parte, si Ministerul Transporturilor, Inovatiei si Tehnologiei din Republica Austria, Ministerul Transporturilor, Administratia Maritimă din Republica Bulgaria, Ministerul Dezvoltării Nationale din Republica Ungară, Ministerul Infrastructurii, Unitatea de Sigurantă a Navigatiei din Republica Polonă, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din România, Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe, Ministerul Transporturilor, Postei si Telecomunicatiilor din Republica SIovacă, pe de altă parte, semnat la Strasbourg la 8 decembrie 2010
Acord administrativ privind recunoasterea reciprocă a carnetelor de serviciu

97815170. DEC. ICCJ 9/15 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 382 - 01.VI.2011
privind examina recursul în interesul legii cu privire la interpretarea dispozitiilor art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la întelesul sintagmei “proces penal în curs” în cadrul căruia se poate realiza recunoasterea, pe cale incidentală, a unei hotărâri penale străine

97596171. O. MADR 111/17 mai 2011 - M. Of. nr. 345 - 18.V.2011
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Organizatiei Nationale Interprofesionale Vitivinicole - O.N.I.V. ca organizatie interprofesională pe filiera “struguri, vin, produse pe bază de vin”

97230172. O. MADR 99/29 aprilie 2011 - M. Of. nr. 298 - 29.IV.2011
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Organizatiei Interprofesionale pe Produs “Cereale si Produse Derivate” din România - O.I.PC.PD.R. ca organizatie interprofesională pe filiera cereale

97165173. O. MADR 87/18 aprilie 2011 - M. Of. nr. 288 - 26.IV.2011
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2011/2012

96827174. DEC. CC 106/01 februarie 2011 - M. Of. nr. 237 - 05.IV.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (2) lit. b), c) si d) si art. 23 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 897/2008 privind recunoasterea Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Crestine după Evanghelie din România - Uniunea Bisericilor Crestine după Evanghelie din România

96294175. H. SIE 15/23 februarie 2011 - M. Of. nr. 178 - 14.III.2011
cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind competenta judiciarã, recunoasterea si executarea hotãrârilor tn materie civilã si comercialã - COM (2010) 748 final

96167176. L. P 9/01 martie 2011 - M. Of. nr. 159 - 04.III.2011
pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

96168177. D. PRES 248/28 februarie 2011 - M. Of. nr. 159 - 04.III.2011
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

95049178. L. P 291/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 19 - 10.I.2011
pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chisinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învătământ acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinău la 20 iunie 1998
Protocol de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învătământ acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinău la 20 iunie 1998

95050179. D. PRES 1286/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 19 - 10.I.2011
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chisinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învătământ acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinău la 20 iunie 1998

94641180. O. MADR 244/29 octombrie 2010 - M. Of. nr. 861 - 22.XII.2010
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 338/2005, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 171/2006

94642181. O. MMP 2164/29 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 861 - 22.XII.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 338/2005, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 171/2006

94134182. L. P 226/25 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 798 - 29.XI.2010
pentru denuntarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

94135183. D. PRES 1130/24 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 798 - 29.XI.2010
privind promulgarea Legii pentru denuntarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

93922184. L. P 222/16 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 775 - 19.XI.2010
pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

93923185. D. PRES 1105/17 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 775 - 19.XI.2010
privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

93544186. L. P 180/14 octombrie 2010 - M. Of. nr. 727 - 01.XI.2010
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind recunoasterea reciprocă a calificărilor obtinute în învătământul superior pentru continuarea studiilor în institutii de învătământ superior din cele două tări, semnat la Bucuresti la 22 mai 2009
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind recunoasterea reciprocă a calificărilor obtinute în învătământul superior pentru continuarea studiilor în institutii de învătământ superior din cele două tări

93545187. D. PRES 945/12 octombrie 2010 - M. Of. nr. 727 - 01.XI.2010
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind recunoasterea reciprocă a calificărilor obtinute în învătământul superior pentru continuarea studiilor în institutii de învătământ superior din cele două tări, semnat la Bucuresti la 22 mai 2009

93282188. O. MECTS 5219/09 septembrie 2010 - M. Of. nr. 701 - 20.X.2010
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine si la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

92754189. O. MECMA 1545/31 august 2010 - M. Of. nr. 629 - 07.IX.2010
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru recunoasterea Societătii Comerciale „Eurotraining Solution" - S.R.L. ca entitate competentă în vederea organizării cursului privind managementul riscurilor tehnologice, securitătii si calitătii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale

92497190. H. G 641/07 iulie 2010 - M. Of. nr. 595 - 23.VIII.2010
pentru recunoasterea Statutului Bisericii Unitariene din Transilvania

91441191. O. MAN 72/05 iulie 2010 - M. Of. nr. 473 - 09.VII.2010
al ministrului apărării nationale privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.39/2009

90955192. Circ. BNR 20/10 iunie 2010 - M. Of. nr. 405 - 17.VI.2010
privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 125 de ani de la recunoasterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române si a 85 de ani de la înfiintarea Patriarhiei Române

90662193. D. PRES 541/02 iunie 2010 - M. Of. nr. 371 - 04.VI.2010
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a denuntării Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

89588194. O. ANCPI 107/29 martie 2010 - M. Of. nr. 231 - 13.IV.2010
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizării persoanelor fizice si juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European în vederea realizării si verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul României

89029195. O. MADR 56/08 martie 2010 - M. Of. nr. 163 - 15.III.2010
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2010/2011

87364196. R. BNR 27/15 decembrie 2009 - M. Of. nr. 892 - 21.XII.2009
pentru modificarea Regulamentului nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului

87386197. H. G 1585/16 decembrie 2009 - M. Of. nr. 894 - 21.XII.2009
privind recunoasterea asociatiei „Camera de Comert si Industrie România-Turcia" ca fiind de utilitate publică

86581198. O. ME 2036/16 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 799 - 24.XI.2009
al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 488/2006 privind recunoasterea organismelor de inspectie tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

84868199. R. BNR 16/17 septembrie 2009 - M. Of. nr. 626 - 21.IX.2009
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului

81785200. H. CSSPP 12/14 aprilie 2009 - M. Of. nr. 288 - 04.V.2009
pentru aprobarea Normei nr. 9/2009 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si a finantării actelor de terorism în sistemul de pensii private

81225201. O. MAN 39/27 martie 2009 - M. Of. nr. 237 - 09.IV.2009
al ministrului apărării nationale privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat

80427202. L. P 41/13 martie 2009 - M. Of. nr. 171 - 19.III.2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

80428203. D. PRES 424/13 martie 2009 - M. Of. nr. 171 - 19.III.2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

80414204. H. G 276/11 martie 2009 - M. Of. nr. 169 - 18.III.2009
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2008 privind recunoasterea Statutului de organizare si functionare al Bisericii Crestine Adventiste de Ziua a Saptea din România

80376205. O. MAPDR 164/06 martie 2009 - M. Of. nr. 166 - 17.III.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2009/2010

79959206. D. PRES 377/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 131 - 03.III.2009
privind supunerea spre adoptare Parlamentului a încetării valabilitătii pentru România a Conventiei pentru recunoasterea reciprocă a inspectiilor privind fabricarea produselor farmaceutice, încheiată la Geneva la 8 octombrie 1970

79638207. H. G 103/18 februarie 2009 - M. Of. nr. 103 - 19.II.2009
privind recunoasterea Asociatiei „Centrul de Mediere Craiova” ca fiind de utilitate publică

78832208. H. G 1709/17 decembrie 2008 - M. Of. nr. 29 - 15.I.2009
privind recunoasterea Statutului Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timisoara

78112209. H. G 1574/04 decembrie 2008 - M. Of. nr. 849 - 17.XII.2008
pentru aprobarea Listei amenajărilor de îmbunătătiri funciare sau a părtilor de amenajări de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare, si a Listei amenajărilor de îmbunătătiri funciare sau a părtilor de amenajări de îmbunătătiri funciare din administrarea Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, cărora li se retrage recunoasterea de utilitate publică, precum si pentru modificarea art. 80 alin. (2) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005

77904210. H. G 1580/04 decembrie 2008 - M. Of. nr. 835 - 11.XII.2008
privind recunoasterea Fundatiei Române pentru Democratie ca fiind de utilitate publică

77769211. DEC. ANSPDCP 90/26 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 822 - 08.XII.2008
privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Jersey

77544212. H. G 1531/25 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 804 - 02.XII.2008
privind recunoasterea Asociatiei Euro<26 România ca fiind de utilitate publică

77463213. H. G 1459/12 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 795 - 27.XI.2008
privind recunoasterea Asociatiei „Habitat for Humanity România” ca fiind de utilitate publică

77487214. H. G 1506/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 797 - 27.XI.2008
privind recunoasterea Asociatiei „Livone Tenis Club - Ilie Năstase” ca fiind de utilitate publică

77504215. H. G 1218/01 octombrie 2008 - M. Of. nr. 798 - 27.XI.2008
privind recunoasterea Codului de Drept Canonic al Bisericii Romano-Catolice si a Codului Canoanelor Bisericilor Orientale

77090216. H. G 1414/04 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 767 - 14.XI.2008
privind recunoasterea Asociatiei „Comunitatea Rusilor Lipoveni din România” ca fiind de utilitate publică

77091217. H. G 1415/04 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 767 - 14.XI.2008
privind recunoasterea Asociatiei „Uniunea Armenilor din România” ca fiind de utilitate publică

76413218. H. G 1281/08 octombrie 2008 - M. Of. nr. 715 - 21.X.2008
privind recunoasterea asociatiei „Uniunea Croatilor din România" ca fiind de utilitate publică

76050219. O. MECT 4931/29 iulie 2008 - M. Of. nr. 684 - 07.X.2008
al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind transferul si recunoasterea rezultatelor învătării dobândite de elevii din învătământul profesional si tehnic prin stagiile de pregătire practică

75887220. H. G 999/27 august 2008 - M. Of. nr. 670 - 29.IX.2008
privind recunoasterea Statutului Federatiei Comunitătilor Evreiesti din România - Cultul Mozaic

75856221. H. G 1123/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 666 - 25.IX.2008
privind recunoasterea asociatiei „Uniunea Democrată Turcă din România" ca fiind de utilitate publică

75857222. H. G 1124/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 666 - 25.IX.2008
privind recunoasterea asociatiei „Uniunea Democratică a Slovacilor si Cehilor din România" ca fiind de utilitate publică

75858223. H. G 1125/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 666 - 25.IX.2008
privind recunoasterea asociatiei „Liga Albanezilor din România" ca fiind de utilitate publică

75859224. H. G 1126/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 666 - 25.IX.2008
privind recunoasterea Uniunii Polonezilor din România ca fiind de utilitate publică

75704225. H. G 1062/10 septembrie 2008 - M. Of. nr. 653 - 16.IX.2008
privind recunoasterea Asociatiei Yacht Club Regal Român ca fiind de utilitate publică

75627226. H. G 1033/03 septembrie 2008 - M. Of. nr. 645 - 10.IX.2008
privind recunoasterea Asociatiei Nevăzătorilor din România ca fiind de utilitate publică

75554227. H. G 995/27 august 2008 - M. Of. nr. 639 - 05.IX.2008
privind recunoasterea Asociatiei „Uniunea Bulgară din Banat - România" ca fiind de utilitate publică

75542228. H. G 898/20 august 2008 - M. Of. nr. 637 - 04.IX.2008
privind recunoasterea Statutului Bisericii Evanghelice CA. din România

75547229. H. G 897/20 august 2008 - M. Of. nr. 638 - 04.IX.2008
privind recunoasterea Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Crestine după Evanghelie din România - Uniunea Bisericilor Crestine după Evanghelie din România

75434230. H. G 903/20 august 2008 - M. Of. nr. 629 - 29.VIII.2008
privind recunoasterea asociatiei „Uniunea Elenă din România" ca fiind de utilitate publică

75393231. H. G 902/20 august 2008 - M. Of. nr. 626 - 28.VIII.2008
privind recunoasterea Asociatiei Macedonenilor din România ca fiind de utilitate publică

75228232. H. G 836/13 august 2008 - M. Of. nr. 609 - 18.VIII.2008
privind recunoasterea Asociatiei pentru Implementarea Democratiei ca fiind de utilitate publică

75182233. O. MADR 490/06 august 2008 - M. Of. nr. 606 - 14.VIII.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 581/2007 privind recunoasterea zonelor protejate expuse anumitor riscuri fitosanitare în Comunitate

75037234. O. MT 826/27 iunie 2008 - M. Of. nr. 587 - 05.VIII.2008
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor 1 si 2, precum si a rectificării lit. g) a art. 11, la Acordul privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciprocă a acestor inspectii, încheiat la Vienala 13 noiembrie 1997

74707235. O. MEF 2139/11 iulie 2008 - M. Of. nr. 558 - 23.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru completarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 488/2006 privind recunoasterea organismelor de inspectie tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

74450236. R. BNR 9/03 iulie 2008 - M. Of. nr. 527 - 14.VII.2008
privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului

74337237. H. G 709/02 iulie 2008 - M. Of. nr. 515 - 09.VII.2008
privind recunoasterea Fundatiei „Institutul Social Democrat Ovidiu Sincai” ca fiind de utilitate publică

74291238. O. MJ 1813/27 iunie 2008 - M. Of. nr. 509 - 07.VII.2008
al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea calificării profesionale de consilier juridic a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, în vederea admiterii si practicării acesteia în România

73887239. H. G 628/11 iunie 2008 - M. Of. nr. 469 - 25.VI.2008
privind recunoasterea Statutului cultului musulman

73900240. H. G 658/18 iunie 2008 - M. Of. nr. 470 - 25.VI.2008
privind recunoasterea Statutului pentru organizarea si functionarea Organizatiei Religioase „Martorii lui Iehova”

73848241. H. G 629/11 iunie 2008 - M. Of. nr. 462 - 20.VI.2008
privind recunoasterea Statutului Bisericii Evanghelice Române

73800242. H. G 625/11 iunie 2008 - M. Of. nr. 454 - 18.VI.2008
privind recunoasterea Fundatiei C.I.D. România (Children in Distress - Copii în Dificultate) ca fiind de utilitate publică

73801243. H. G 626/11 iunie 2008 - M. Of. nr. 454 - 18.VI.2008
privind recunoasterea Asociatiei „Catharsis” din Brasov ca fiind de utilitate publică

73655244. OUG. G 71/04 iunie 2008 - M. Of. nr. 433 - 10.VI.2008
privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

73662245. H. G 599/04 iunie 2008 - M. Of. nr. 433 - 10.VI.2008
privind recunoasterea asociatiei „Forumul Democrat al Germanilor din România” ca fiind de utilitate publică

73484246. L. P 117/27 mai 2008 - M. Of. nr. 410 - 02.VI.2008
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

73485247. D. PRES 530/26 mai 2008 - M. Of. nr. 410 - 02.VI.2008
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

73387248. H. G 530/21 mai 2008 - M. Of. nr. 397 - 27.V.2008
privind recunoasterea Asociatiei Magistratilor din România ca fiind de utilitate publică

73360249. H. G 526/21 mai 2008 - M. Of. nr. 392 - 23.V.2008
privind recunoasterea Fundatiei Ronald S. Lauder - România ca fiind de utilitate publică

73327250. H. G 509/14 mai 2008 - M. Of. nr. 389 - 22.V.2008
privind recunoasterea Fundatiei „ROMTENS” ca fiind de utilitate publică

73265251. H. G 493/14 mai 2008 - M. Of. nr. 382 - 20.V.2008
privind recunoasterea Asociatiei pentru Promovarea Femeii din România ca fiind de utilitate publică

73266252. H. G 494/14 mai 2008 - M. Of. nr. 382 - 20.V.2008
privind recunoasterea Asociatiei „Centrul Diecezan Caritas Iasi” ca fiind de utilitate publică

73122253. H. G 398/09 aprilie 2008 - M. Of. nr. 365 - 13.V.2008
privind recunoasterea Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi din România

73109254. H. G 472/07 mai 2008 - M. Of. nr. 362 - 12.V.2008
privind recunoasterea Uniunii Ziaristilor Profesionisti din România ca fiind de utilitate publică

73082255. H. G 473/07 mai 2008 - M. Of. nr. 358 - 09.V.2008
privind recunoasterea Societătii de Cultură Macedo-Română ca fiind de utilitate publică

73047256. O. MADR 243/23 aprilie 2008 - M. Of. nr. 353 - 07.V.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2008-2009

72823257. H. G 399/09 aprilie 2008 - M. Of. nr. 324 - 24.IV.2008
privind recunoasterea Statutului de organizare si functionare al Bisericii Crestine Adventiste de Ziua a Saptea din România
Modificari si completari:
-H. G 276/11 martie 2009 - M. Of. nr. 169 - 18.III.2009

72633258. H. G 400/09 aprilie 2008 - M. Of. nr. 296 - 16.IV.2008
privind recunoasterea Statutului Bisericii Evanghelice-Lutherane din România

71983259. H. G 189/20 februarie 2008 - M. Of. nr. 214 - 20.III.2008
privind recunoasterea Statutului Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

71929260. H. G 285/12 martie 2008 - M. Of. nr. 206 - 18.III.2008
privind recunoasterea Fundatiei „COMMUNITAS” ca fiind de utilitate publică

71688261. H. G 186/20 februarie 2008 - M. Of. nr. 171 - 05.III.2008
privind recunoasterea Statutului Bisericii Reformate din România

71358262. H. G 156/13 februarie 2008 - M. Of. nr. 125 - 18.II.2008
privind recunoasterea Asociatiei Comunelor din România ca fiind de utilitate publică

71325263. R. BNR 3/23 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 120 - 15.II.2008
privind recunoasterea institutiilor externe de evaluare a creditului

71257264. H. G 124/06 februarie 2008 - M. Of. nr. 112 - 12.II.2008
privind recunoasterea Fundariei „RENASTEREA PENTRU EDUCATIE, SĂNĂTATE SI CULTURĂ” ca fiind de utilitate publică

71258265. H. G 125/06 februarie 2008 - M. Of. nr. 112 - 12.II.2008
privind recunoasterea Asociariei „SANO-HEP” ROMÂNIA ca fiind de utilitate publică

71259266. H. G 126/06 februarie 2008 - M. Of. nr. 112 - 12.II.2008
privind recunoasterea Fundariei „SFÂNTA IRINA” ca fiind de utilitate publică

71094267. H. G 109/30 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 87 - 04.II.2008
privind recunoasterea Asociatiei Italienilor din România - RO.AS.IT. ca fiind de utilitate publică

71077268. H. G 108/30 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 85 - 01.II.2008
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2004 privind recunoasterea Uniunii Nationale a Cadrelor Militare în Rezervă si în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” ca fiind de utilitate publică

70945269. H. G 72/23 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 63 - 28.I.2008
privind recunoasterea Fundatiei Universitare „Alma Mater” ca fiind de utilitate publică

70959270. H. G 79/23 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 65 - 28.I.2008
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoasterea calificării de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

70910271. H. G 58/16 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 59 - 25.I.2008
privind recunoasterea Statutului de organizare si functionare a Cultului Crestin Baptist - Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din România

70895272. H. G 56/16 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 57 - 24.I.2008
privind recunoasterea Statutului organic si administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România

70833273. H. G 41/16 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 49 - 22.I.2008
privind recunoasterea Asociatiei „Harghita Visual Art” ca fiind de utilitate publică

70845274. H. G 53/16 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 50 - 22.I.2008
privind recunoasterea Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române
Rectificare - M. Of. nr. 132 - 20.II.2008

70234275. L. P 361/11 decembrie 2007 - M. Of. nr. 895 - 28.XII.2007
pentru ratificarea Conventiei privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996
Conventia de la Haga privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor

70235276. D. PRES 1084/10 decembrie 2007 - M. Of. nr. 895 - 28.XII.2007
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996

70163277. H. G 1553/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 884 - 21.XII.2007
privind recunoasterea Asociatiei Române de Stiinte Penale ca fiind de utilitate publică

68831278. H. G 1282/17 octombrie 2007 - M. Of. nr. 733 - 30.X.2007
pentru aprobarea normelor privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist si de moasă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană

68582279. OUG. G 109/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 706 - 18.X.2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

68515280. H. G 1242/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 697 - 16.X.2007
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoasterea calificării de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

68531281. H. G 1236/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 698 - 16.X.2007
privind recunoasterea Asociatiei “Liga Navală Română” ca fiind de utilitate publică

68431282. H. G 1187/04 octombrie 2007 - M. Of. nr. 688 - 10.X.2007
pentru abrogarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 709/2005 privind recunoasterea înfiintării Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti

68165283. D. PRES 860/20 septembrie 2007 - M. Of. nr. 654 - 25.IX.2007
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996

67684284. H. G 970/22 august 2007 - M. Of. nr. 598 - 30.VIII.2007
pentru recunoasterea Asociatiei Generale a Inginerilor din România ca fiind de utilitate publică

67630285. O. MADR 684/09 august 2007 - M. Of. nr. 589 - 27.VIII.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea organizatiilor de producători si a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe si legume

67340286. H. G 869/01 august 2007 - M. Of. nr. 552 - 13.VIII.2007
pentru recunoasterea Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare în Rezervă si în Retragere din Ministerul Administratiei si Internelor ca fiind de utilitate publică

67004287. H. G 795/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 510 - 30.VII.2007
privind recunoasterea Fundatiei „Columna" ca fiind de utilitate publică

66937288. O. MAPDR 581/13 iulie 2007 - M. Of. nr. 499 - 25.VII.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea zonelor protejate expuse anumitor riscuri fitosanitare în Comunitate

66779289. H. G 88/23 ianuarie 2003 - M. Of. nr. 477 - 17.VII.2007
privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora - republicare

65267290. L. P 111/25 aprilie 2007 - M. Of. nr. 300 - 05.V.2007
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

65268291. D. PRES 486/24 aprilie 2007 - M. Of. nr. 300 - 05.V.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

65135292. O. MADR 338/20 aprilie 2007 - M. Of. nr. 286 - 02.V.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2007-2008

64645293. H. G 269/14 martie 2007 - M. Of. nr. 232 - 04.IV.2007
privind recunoasterea Asociatiei „PROVITA - MAMA Sl COPILUL” ca fiind de utilitate publică

63269294. DEC. ANSPDCP 172/11 decembrie 2006 - M. Of. nr. 67 - 29.I.2007
privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Argentina

63270295. DEC. ANSPDCP 173/12 decembrie 2006 - M. Of. nr. 67 - 29.I.2007
privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal, asigurat de Legea canadiană din 13 aprilie 2000 cu privire la protectia informatiilor personale si documentele electronice

63271296. DEC. ANSPDCP 174/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 67 - 29.I.2007
privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Elvetia

63272297. DEC. ANSPDCP 175/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 67 - 29.I.2007
privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Guernsey

63273298. DEC. ANSPDCP 176/15 decembrie 2006 - M. Of. nr. 67 - 29.I.2007
privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Insula Man

61776299. D. PRES 1316/24 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 964 - 30.XI.2006
privind recunoasterea în functia de presedinte al Cultului Crestin după Evanghelie a domnului Achihai Virgil

61673300. H. G 1582/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 953 - 27.XI.2006
pentru aprobarea Listei amenajărilor de îmbunătătiri funciare sau a părtilor de amenajări de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare, si a Listei amenajărilor de îmbunătătiri funciare sau a părtilor de amenajări de îmbunătătiri funciare din administrarea Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, cărora li se retrage recunoasterea de utilitate publică

61221301. OUG. G 82/25 octombrie 2006 - M. Of. nr. 896 - 03.XI.2006
pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

60441302. H. G 1253/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 791 - 19.IX.2006
privind indexarea indemnizatiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

60383303. O. MECO 613/04 septembrie 2006 - M. Of. nr. 784 - 15.IX.2006
al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea unor măsuri privind recunoasterea si desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii eficientei cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi

60242304. O. MAPDR 621/01 septembrie 2006 - M. Of. nr. 767 - 08.IX.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea prevederilor Acordului interprofesional pentru grupa de produse struguri, must, vin si produse procesate

59634305. O. MAPDR 527/26 iulie 2006 - M. Of. nr. 681 - 08.VIII.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Alcool si distilate, băuturi spirtoase, tuică, rachiu si vinars“

59389306. O. MECO 488/11 iulie 2006 - M. Of. nr. 643 - 26.VII.2006
al ministrului economiei si comertului privind recunoasterea organismului de inspectie tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

58682307. H. G 807/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 547 - 26.VI.2006
privind recunoasterea Asociatiei Academia de Stiinte Tehnice din România ca fiind de utilitate publică

58549308. O. MAPDR 413/12 iunie 2006 - M. Of. nr. 527 - 19.VI.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Carne de bovine si produse procesate“

57649309. O. MAPDR 307/08 mai 2006 - M. Of. nr. 412 - 12.V.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Carne, lapte, lână si produse procesate de la ovine si caprine“

56642310. O. MAPDR 171/13 martie 2006 - M. Of. nr. 280 - 28.III.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 338/2005

56514311. O. MAPDR 193/16 martie 2006 - M. Of. nr. 262 - 23.III.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Miere de albine, alte produse apicole si produse procesate“

56476312. D. PRES 326/21 martie 2006 - M. Of. nr. 256 - 22.III.2006
privind recunoasterea în functia de Mitropolit al Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului

56267313. H. G 286/02 martie 2006 - M. Of. nr. 223 - 10.III.2006
privind recunoasterea Fundatiei “Un copil o sperantă“ ca fiind de utilitate publică

56155314. O. MAPDR 126/27 februarie 2006 - M. Of. nr. 213 - 08.III.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Carne de porc si produse procesate“

56011315. O. MAPDR 103/21 februarie 2006 - M. Of. nr. 191 - 28.II.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Tutun si produse din tutun“

55923316. D. PRES 195/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 178 - 24.II.2006
privind recunoasterea în functia de episcop al Giurgiului a Preasfintitului Ambrozie (Valentin) Meleacă

55924317. D. PRES 196/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 178 - 24.II.2006
privind recunoasterea în functia de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timisoarei a Preasfintitului Paisie (Ioan Gheorghe) Lugojanul

55925318. D. PRES 197/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 178 - 24.II.2006
privind recunoasterea în functia de episcop al Caransebesului a Preasfintitului Lucian (Lucian-Florin Mic) Lugojanul

55185319. O. MAPDR 2/10 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 61 - 23.I.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Flori, plante ornamentale si arhitectură peisageră“

55186320. O. MAPDR 11/18 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 61 - 23.I.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Plante medicinale si aromatice si produse prelucrate si procesate"

54957321. O. MAPDR 1289/15 decembrie 2005 - M. Of. nr. 19 - 10.I.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Lapte si produse lactate“

54958322. O. MAPDR 1304/19 decembrie 2005 - M. Of. nr. 19 - 10.I.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Legume si fructe proaspete si procesate“

54959323. O. MAPDR 1345/21 decembrie 2005 - M. Of. nr. 19 - 10.I.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Sfeclă de zahăr, zahăr si produse procesate“

54400324. O. MAPDR 1279/12 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1157 - 21.XII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Cereale si produse procesate din cereale“

54401325. O. MAPDR 1280/12 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1157 - 21.XII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Oleaginoase si produse procesate“

54402326. O. MAPDR 1281/12 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1157 - 21.XII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Cartof si produse procesate”

54403327. O. MAPDR 1282/12 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1157 - 21.XII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Struguri, must, vin, produse pe bază de vin si produse procesate“

54404328. O. MAPDR 1283/12 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1157 - 21.XII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Cereale pentru bere, hamei, bere“

54405329. O. MAPDR 1284/12 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1157 - 21.XII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Carne de pasăre, ouă si produse procesate“

54406330. O. MAPDR 1285/12 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1157 - 21.XII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Plante textile si produse procesate”

54407331. O. MAPDR 1286/12 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1157 - 21.XII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Orez“

53809332. L. P 338/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1098 - 06.XII.2005
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice

53811333. D. PRES 1155/25 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1098 - 06.XII.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice

53515334. O. MAPDR 1188/07 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1038 - 23.XI.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr

53268335. D. PRES 1095/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 999 - 10.XI.2005
privind recunoasterea în functia de Arhiepiscop al Sibiului si Mitropolit al Ardealului a Preasfintitului Episcop dr. Laurentiu (Liviu Streza)

52948336. H. G 1240/13 octombrie 2005 - M. Of. nr. 939 - 20.X.2005
privind recunoasterea Asociatiei Criminalistilor din România ca fiind de utilitate publică

52700337. D. PRES 959/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 896 - 06.X.2005
privind recunoasterea în functia de muftiu al Cultului Musulman din România a domnului Yusuf Muurat

52636338. H. G 1139/29 septembrie 2005 - M. Of. nr. 886 - 04.X.2005
privind recunoasterea “Uniunii Române de Transport Public“ ca fiind de utilitate publică

52622339. H. G 1106/22 septembrie 2005 - M. Of. nr. 884 - 03.X.2005
privind recunoasterea Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor din România ca fiind de utilitate publică

52289340. H. G 1049/08 septembrie 2005 - M. Of. nr. 831 - 14.IX.2005
pentru indexarea indemnizatiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

51948341. H. G 927/11 august 2005 - M. Of. nr. 763 - 22.VIII.2005
privind recunoasterea Asociatiei Solidaritatea Umană ca fiind de utilitate publică

51835342. O. MMSSF 561/01 august 2005 - M. Of. nr. 736 - 12.VIII.2005
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii explozivilor de uz civil

51676343. O. MECO 393/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 713 - 08.VIII.2005
al ministrului economiei si comertului privind unele măsuri pentru recunoasterea în vederea desemnării inspectoratelor utilizatorilor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune, conform prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune

51494344. O. MEC 4561/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 684 - 29.VII.2005
al ministrului educatiei si cercetării privind recunoasterea definitivării în învătământ si a gradelor didactice II si I potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificată si completată

51230345. OG. G 37/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 652 - 22.VII.2005
privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice
Modificari si completari:
-L. P 338/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1098 - 06.XII.2005

51134346. H. G 709/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 634 - 19.VII.2005
privind recunoasterea înfiintării Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti

50565347. DEC. CC 254/10 mai 2005 - M. Of. nr. 538 - 24.VI.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

49769348. H. G 388/05 mai 2005 - M. Of. nr. 404 - 13.V.2005
privind recunoasterea Fundatiei de Sprijin Comunitar ca fiind de utilitate publică

49555349. H. G 379/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 377 - 05.V.2005
privind recunoasterea Asociatiei Proprietarilor de Păduri din România ca fiind de utilitate publică

48938350. O. MECO 120/24 martie 2005 - M. Of. nr. 270 - 01.IV.2005
al ministrului economiei si comertului pentru completarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 872/2004 privind unele măsuri pentru recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitătii si efectuarea inspectiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si pentru exercitarea functiei de supraveghere

48429351. L. P 8/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 180 - 02.III.2005
pentru ratificarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004
Acord între România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării

48430352. D. PRES 65/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 180 - 02.III.2005
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

48175353. O. ANSVSA 14/24 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 133 - 14.II.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la recunoasterea oficială a laboratoarelor autorizate să verifice eficienta vaccinării împotriva rabiei la unele carnivore domestice
Abrogat prin:
-O. ANSVSA 21/31 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 135 - 13.II.2006

48192354. H. G 95/10 februarie 2005 - M. Of. nr. 136 - 14.II.2005
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/1990 privind recunoasterea înfiintării unor camere de comert si industrie teritoriale judetene

47732355. O. MECO 872/16 decembrie 2004 - M. Of. nr. 30 - 10.I.2005
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului privind unele măsuri pentru recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitătii si efectuarea inspectiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si pentru exercitarea functiei de supraveghere
Modificari si completari:
-O. MECO 120/24 martie 2005 - M. Of. nr. 270 - 01.IV.2005

47579356. H. G 2437/28 decembrie 2004 - M. Of. nr. 3 - 03.I.2005
privind recunoasterea Fundatiei “Democratie prin Cultură” ca fiind de utilitate publică

47580357. H. G 2438/28 decembrie 2004 - M. Of. nr. 3 - 03.I.2005
privind recunoasterea Fundatiei Culturale “Dana Ardelea” ca fiind de utilitate publică

47344358. H. G 2262/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1244 - 23.XII.2004
privind recunoasterea Organizatiei “Salvati Copiii” ca fiind de utilitate publică

47117359. O. ANSVSA 119/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1204 - 16.XII.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind recunoasterea zonelor de protectie si de supraveghere în ceea ce priveste boala limbii albastre pentru luarea unor măsuri de protectie a teritoriului României fată de această boală

46935360. H. G 1921/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1174 - 13.XII.2004
pentru modificarea anexelor nr. 2, 3 si 5 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

46839361. H. G 2093/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1159 - 08.XII.2004
privind recunoasterea Fundatiei “Humanitas Pro Deo” ca fiind de utilitate publică

46628362. H. G 2076/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1131 - 30.XI.2004
privind recunoasterea Fundatiei “Familia” ca fiind de utilitate publică

46046363. D. PRES 856/29 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1045 - 11.XI.2004
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

45621364. H. G 1707/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 974 - 22.X.2004
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.565/2003 privind recunoasterea Fundatiei Project on Ethnic Relations - Filiala România ca fiind de utilitate publică

45541365. O. ANPC 250/01 octombrie 2004 - M. Of. nr. 962 - 20.X.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea Procedurii de constatare a îndeplinirii de către asociatiile si federatiile de asociatii de consumatori a conditiilor prevăzute de lege pentru recunoasterea de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică

45498366. H. FGD 1661/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 954 - 18.X.2004
privind recunoasterea Asociatiei Române pentru Transparentă ca fiind de utilitate publică

45448367. H. G 1646/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 947 - 15.X.2004
privind recunoasterea Asociatiei Nationale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România ca fiind de utilitate publică

45359368. O. MECO 688/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 928 - 12.X.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru aprobarea unor măsuri privind recunoasterea în vederea aprobării sau notificării, după caz, a organismelor care realizează evaluarea conformitătii instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane

45272369. H. G 1583/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 910 - 06.X.2004
privind recunoasterea Asociatiei Române de Drept Umanitar ca fiind de utilitate Publică

45273370. H. G 1584/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 910 - 06.X.2004
privind recunoasterea Fundatiei Colegiului National de Apărare ca fiind de utilitate Publică

45248371. H. G 1558/23 septembrie 2004 - M. Of. nr. 905 - 05.X.2004
privind recunoasterea Asociatiei “Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România” ca fiind de utilitate publică

45215372. H. G 1551/23 septembrie 2004 - M. Of. nr. 899 - 04.X.2004
privind recunoasterea Asociatiei “Grupul pentru Dialog Social” ca fiind de utilitate publică

45144373. D. PRES 740/24 septembrie 2004 - M. Of. nr. 889 - 29.IX.2004
privind recunoasterea în functia de Episcop al Bisericii Evanghelice Lutherane din România

45053374. O. MMSSF 477/14 septembrie 2004 - M. Of. nr. 871 - 24.IX.2004
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive

44989375. O. MAPDR 625/25 august 2004 - M. Of. nr. 859 - 20.IX.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului 2005

44910376. H. G 1479/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 847 - 16.IX.2004
privind recunoasterea Fundatiei Române pentru Copii, Comunitate si Familie ca fiind de utilitate publică

44904377. H. G 1480/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 846 - 15.IX.2004
privind recunoasterea Organizatiei “Caritas Alba Iulia din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia” ca fiind de utilitate publică

44905378. H. G 1481/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 846 - 15.IX.2004
privind recunoasterea Asociatiei Crestine de Caritate, Misiune si Ajutor Olanda-România “Betania” ca fiind de utilitate publică

44866379. H. G 1427/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 840 - 14.IX.2004
pentru indexarea indemnizatiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

44859380. H. G 1447/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 839 - 13.IX.2004
privind recunoasterea Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România - ANEVAR ca fiind de utilitate publică

44524381. H. G 1308/19 august 2004 - M. Of. nr. 779 - 25.VIII.2004
privind recunoasterea Asociatiei “Domus” ca fiind de utilitate publică

44533382. H. G 1323/19 august 2004 - M. Of. nr. 780 - 25.VIII.2004
privind recunoasterea Asociatiei Institutul de Stiinte Administrative “Paul Negulescu” (I.S.A.) ca fiind de utilitate publică

44475383. H. G 1276/13 august 2004 - M. Of. nr. 771 - 23.VIII.2004
privind recunoasterea “Fundatiei pentru sprijinul familiilor de vârstnici si a vârstnicilor aflati în situatie de risc social” ca fiind de utilitate publică

44476384. H. G 1277/13 august 2004 - M. Of. nr. 771 - 23.VIII.2004
privind recunoasterea Fundatiei “Centrul de Resurse Juridice” ca fiind de utilitate publică

44418385. O. MAPDR 535/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 762 - 20.VIII.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole

44178386. H. G 1128/23 iulie 2004 - M. Of. nr. 720 - 10.VIII.2004
privind recunoasterea Asociatiei Amelioratorilor, Producătorilor si Comerciantilor de Sământă si Material Săditor din România - AMSEM ca fiind de utilitate publică

43846387. O. MMSSF 354/28 iunie 2004 - M. Of. nr. 676 - 27.VII.2004
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor individuale de protectie

43847388. O. MMSSF 355/28 iunie 2004 - M. Of. nr. 676 - 27.VII.2004
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii masinilor industriale

43491389. H. G 1044/01 iulie 2004 - M. Of. nr. 630 - 12.VII.2004
privind recunoasterea Fundatiei Nationale pentru Civilizatie Rurală “Niste Tărani” ca fiind de utilitate publică

43457390. H. G 1004/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 623 - 09.VII.2004
privind recunoasterea Fundatiei “Episcopul Grigorie Leu” ca fiind de utilitate publică

43381391. H. G 985/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 612 - 07.VII.2004
privind recunoasterea Asociatiei de Standardizare din România - ASRO ca organism national de standardizare

43166392. L. P 277/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 580 - 30.VI.2004
privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole
Abrogat prin:
-OG. G 37/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 652 - 22.VII.2005

43167393. D. PRES 486/22 iunie 2004 - M. Of. nr. 580 - 30.VI.2004
pentru promulgarea Legii privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole

42780394. H. G 860/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 529 - 11.VI.2004
privind recunoasterea calificării de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar
Modificari si completari:
-H. G 1242/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 697 - 16.X.2007

42730395. DEC. CC 213/04 mai 2004 - M. Of. nr. 519 - 09.VI.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

42605396. L. P 200/25 mai 2004 - M. Of. nr. 500 - 03.VI.2004
privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
Modificari si completari:
-H. G 1921/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1174 - 13.XII.2004

42606397. D. PRES 365/24 mai 2004 - M. Of. nr. 500 - 03.VI.2004
pentru promulgarea Legii privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

42477398. H. G 795/19 mai 2004 - M. Of. nr. 474 - 26.V.2004
privind recunoasterea Asociatiei “Organizatia Caritas Satu Mare” ca fiind de utilitate publică

42140399. DEC. CC 160/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 425 - 12.V.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare

42069400. H. G 663/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 415 - 10.V.2004
privind recunoasterea Fundatiei Nationale pentru Stiintă si Artă ca fiind de utilitate publică

41794401. D. PRES 271/22 aprilie 2004 - M. Of. nr. 365 - 27.IV.2004
privind recunoasterea în functia de Episcop auxiliar al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti

41749402. D. PRES 265/22 aprilie 2004 - M. Of. nr. 359 - 23.IV.2004
privind recunoasterea în functia de Episcop al Episcopiei Severinului si Strehaiei

41659403. H. G 458/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 348 - 21.IV.2004
privind recunoasterea Asociatiei Nationale a Veteranilor de Război ca fiind de utilitate publică

41645404. H. G 561/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 344 - 20.IV.2004
privind recunoasterea Asociatiei “Marea Lojă Natională din România” ca fiind de utilitate publică

41422405. D. PRES 216/05 aprilie 2004 - M. Of. nr. 313 - 08.IV.2004
privind recunoasterea în functia de presedinte al Cultului Crestin Biserica Evanghelică Română

41159406. H. G 354/18 martie 2004 - M. Of. nr. 283 - 31.III.2004
privind recunoasterea Fundatiei “Anastasia” ca fiind de utilitate publică

40759407. H. G 384/18 martie 2004 - M. Of. nr. 266 - 25.III.2004
privind recunoasterea Fundatiei “PRO PIANO ROMÂNIA” ca fiind de utilitate publică

40625408. O. MAPAM 174/23 martie 2004 - M. Of. nr. 254 - 23.III.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind constituirea si recunoasterea grupurilor de producători pentru valorificarea produselor horticole

40207409. H. G 236/20 februarie 2004 - M. Of. nr. 191 - 04.III.2004
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora

39906410. H. G 167/12 februarie 2004 - M. Of. 148 - 19.II.2004
privind recunoasterea Asociatiei Tineretul Român pentru Natiunile Unite ca fiind de utilitate publică

39646411. H. G 20/15 ianuarie 2004 - M. Of. 104 - 04.II.2004
privind recunoasterea Uniunii Nationale a Cadrelor Militare în Rezervă si în Retragere “Alexandru Ioan Cuza” ca fiind de utilitate publică

39614412. O. MECO 35/23 ianuarie 2004 - M. Of. 96 - 02.II.2004
al Ministrului Economiei si Comertului pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor si/sau laboratoarelor ce pot întocmi rapoarte de încercări, care atestă conformitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune cu cerintele esentiale de securitate

39402413. H. G 14/08 ianuarie 2004 - M. Of. 49 - 20.I.2004
privind recunoasterea Asociatiei “George C. Marshall - România” ca fiind de utilitate publică

39358414. O. MAPAM 43/09 ianuarie 2004 - M. Of. 38 - 16.I.2004
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru autorizarea si recunoasterea Asociatiei Degustătorilor Autorizati din România (ADAR)

39109415. H. G 1565/18 decembrie 2003 - M. Of. 05 - 06.I.2004
privind recunoasterea Fundatiei Project on Ethnic Relations - Filiala România ca fiind de utilitate publică
Modificari si completari:
-H. G 1707/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 974 - 22.X.2004

38745416. H. G 1423/04 decembrie 2003 - M. Of. 901 - 16.XII.2003
privind recunoasterea boxului ca ramură de sport profesionistă si stabilirea conditiilor de practicare a boxului profesionist

38257417. H. G 1391/27 noiembrie 2003 - M. OF. 882 - 11.XII.2003
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 664/2002 privind activitatea Asociatiei de Drept International si Relatii Internationale (A.D.I.R.I.) si recunoasterea sa ca fiind de utilitate publică

37708418. H. G 1268/4 noiembrie 2003 - M. OF. 792 - 11.XI.2003
privind recunoasterea Fundatiei Consiliul National Român pentru Refugiati ca fiind de utilitate publică

37516419. O. MAPAM 821/17 octombrie 2003 - M. OF. 761 - 30.X.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind recunoasterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr

37418420. L. P 428/20 octombrie 2003 - M. OF. 744 - 23.X.2003
pentru completarea art. 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

37419421. D. PRES 653/17 octombrie 2003 - M. OF. 744 - 23.X.2003
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

37272422. H. G 1184/9 octombrie 2003 - M. OF. 716 - 14.X.2003
privind recunoasterea Uniunii Cineastilor din România ca fiind de utilitate publică

37243423. H. G 1154/2 octombrie 2003 - M. OF. 711 - 13.X.2003
privind recunoasterea Asociatiei de Autoajutorare a Diabeticilor si Bolnavilor Oncologici ca fiind de utilitate publică

37128424. H. G 1134/25 septembrie 2003 - M. OF. 692 - 3.X.2003
privind recunoasterea Fundatiei “Pop de Popa pentru Ocrotirea Bolnavilor cu Afectiuni Cardiovasculare” ca fiind de utilitate publică

36924425. O. MECO 140/8 septembrie 2003 - M. OF. 662 - 18.IX.2003
al Ministrului Economiei si Comertului pentru aprobarea unor măsuri privind recunoasterea si desemnarea organismelor competente care realizează evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice

36732426. H. G 1000/22 august 2003 - M. OF. 624 - 31.VIII.2003
pentru indexarea indemnizatiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

36654427. O. MECO 40/16 iulie 2003 - M. OF. 608 - 27.VIII.2003
al Ministrului Economiei si Comertului privind unele măsuri pentru recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi
Rectificare - M. OF. 613 - 29.VIII.2003

36375428. O. MIR 378/19 iunie 2003 - M. OF. 561 - 5.VIII.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor privind unele măsuri referitoare la recunoasterea si desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii recipientelor simple sub presiune si a organismelor care aprobă proceduri de sudare si personal sudor pentru componente supuse la presiune

36358429. O. MECO 29/14 iulie 2003 - M. OF. 557 - 4.VIII.2003
al Ministrului Economiei si Comertului pentru aprobarea unor măsuri privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată

36336430. O. MCTI 209/30 iunie 2003 - M. OF. 551 - 31.VII.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 si de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003

36270431. O. MCTI 210/30 iunie 2003 - M. OF. 539 - 28.VII.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei cu privire la notificarea echipamentelor radio în conformitate cu art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora

36155432. H. G 822/10 iulie 2003 - M. OF. 522 - 21.VII.2003
privind recunoasterea Uniunii Autorilor si Realizatorilor de Film din România ca fiind de utilitate publică

35983433. D. PRES 465/7 iulie 2003 - M. OF. 498 - 10.VII.2003
privind recunoasterea în functie a unui cleric

35826434. O. MIR 368/19 iunie 2003 - M. OF. 459 - 27.VI.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor pentru aprobarea unor măsuri privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări si a organismelor de certificare care realizează evaluarea conformitătii jucăriilor

35796435. O. MIR 354/12 iunie 2003 - M. OF. 454 - 26.VI.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor privind recunoasterea Asociatiei de acreditare din România - RENAR ca organism national de acreditare

35624436. H. G 666/5 iunie 2003 - M. OF. 424 - 17.VI.2003
privind recunoasterea handbalului ca ramură de sport profesionistă si stabilirea conditiilor de practicare a handbalului profesionist

35560437. O. MCC 2657/22 mai 2003 - M. OF. 414 - 13.VI.2003
al Ministrului Culturii si Cultelor privind recunoasterea Statutului de organizare si functionare al Organizatiei Religioase “Martorii lui Iehova”

35520438. O. MIR 322/29 mai 2003 - M. OF. 408 - 11.VI.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii ascensoarelor

35068439. L. P 187/9 mai 2003 - M. OF. 333 - 16.V.2003
privind competenta de jurisdictie, recunoasterea si executarea în România a hotărârilor în materie civilă si comercială pronuntate în statele membre ale Uniunii Europene
Abrogat prin:
-OUG. 119/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1036 - 28.XII.2006

35069440. D. PRES 271/8 mai 2003 - M. OF. 333 - 16.V.2003
pentru promulgarea Legii privind compe- tenta de jurisdictie, recunoasterea si executarea în România a hotărârilor în materie civilă si comercială pronuntate în statele membre ale Uniunii Europene

35028441. O. MLTL 628/5 mai 2003 - M. OF. 326 - 14.V.2003
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciprocă a acestor inspectii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997

34513442. O. MAAP 217/19 martie 2003 - M. OF. 241 - 8.IV.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru autorizarea sau recunoasterea organizatiilor si asociatiilor ce mentin sau initiază registrul genealogic pentru ecvideele înregistrate

33846443. O. MAAP 642/23 decembrie 2002 - M. Of. 145 - 6.III.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la recunoasterea vaccinurilor antirabice

33575444. H. G 88/23 ianuarie 2003 - M. Of. 94 - 14.II.2003
privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora
Republicare:
-H. G 88/23 ianuarie 2003 - M. Of. nr. 477 - 17.VII.2007

32128445. L. P 612/13 noiembrie 2002 - M. Of. 851 - 26.XI.2002
pentru formularea unei declaratii privind recunoasterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Conventia internatională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965

32129446. D. PRES 908/12 noiembrie 2002 - M. Of. 851 - 26.XI.2002
privind promulgarea Legii pentru formularea unei declaratii privind recunoasterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Conventia internatională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965

31664447. H. G 1137/17 octombrie 2002 - M. Of. 776 - 24.X.2002
privind recunoasterea Comitetului National Român pentru Drepturile Copilului ca fiind de utilitate publică

31579448. H. G 1114/10 octombrie 2002 - M. Of. 763 - 17.X.2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

31291449. D. PRES 769/26 septembrie 2002 - M. Of. 713 - 1.X.2002
privind recunoasterea în functie a unui cleric

31239450. H. G 1028/19 septembrie 2002 - M. Of. 703 - 26.IX.2002
pentru completarea articolului unic al Hotărârii Guvernului nr. 799/1990 privind recunoasterea înfiintării unor camere de comert si industrie teritoriale judetene

30825451. D. PRES 733/9 august 2002 - M. Of. 610 - 16.VIII.2002
privind recunoasterea în functie a unui cleric

30716452. O. MAAP 309/17 iulie 2002 - M. Of. 583 - 6.VIII.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind recunoasterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfeclă de zahăr

30583453. D. PRES 722/26 iulie 2002 - M. Of. 557 - 30.VII.2002
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a formulării unei declaratii privind recunoasterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Conventia internatională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965

30139454. H. G 664/20 iunie 2002 - M. Of. 486 - 8.VII.2002
privind activitatea Asociatiei de Drept International si Relatii Internationale (A.D.I.R.I.) si recunoasterea sa ca fiind de utilitate publică

29863455. H. G 602/13 iunie 2002 - M. Of. 436 - 21.VI.2002
privind recunoasterea Fundatiei Europene “Titulescu” ca fiind de utilitate Publică

29776456. DEC. CC 137/23 aprilie 2002 - M. Of. 419 - 17.VI.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învătământ superior si recunoasterea diplomelor, republicată

29597457. L. P 309/22 mai 2002 - M. Of. 385 - 6.VI.2002
privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Modificari si completari:
-H. G 1253/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 791 - 19.IX.2006

29598458. D. PRES 437/21 mai 2002 - M. Of. 385 - 6.VI.2002
pentru promulgarea Legii privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

27131459. H. G 1195/27 noiembrie 2001 - M. Of. 795 - 13.XII.2001
privind recunoasterea Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din România ca fiind de utilitate publică

25209460. D. PRES 661/13 august 2001 - M. Of. 470 - 16.VIII.2001
privind recunoasterea în functie a unui cleric

25210461. D. PRES 662/13 august 2001 - M. Of. 470 - 16.VIII.2001
privind recunoasterea în functie a unui cleric

25211462. D. PRES 663/13 august 2001 - M. Of. 470 - 16.VIII.2001
privind recunoasterea în functie a unui cleric

25212463. D. PRES 664/13 august 2001 - M. Of. 470 - 16.VIII.2001
privind recunoasterea în functie a unui cleric

24453464. D. PRES 444/19 iunie 2001 - M. Of. 333 - 21.VI.2001
privind recunoasterea în functie a unui cleric

23587465. H. G 356/4 aprilie 2001 - M. Of. 178 - 9.IV.2001
privind recunoasterea Asociatiei Armatorilor si Operatorilor Portuari-Fluviali din România ca fiind de utilitate publică

23485466. L. P 89/26 martie 2001 - M. Of. 165 - 2.IV.2001
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999
Acord între Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de studii

23486467. D. PRES 138/23 martie 2001 - M. Of. 165 - 2.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999

23345468. D. PRES 135/23 martie 2001 - M. Of. 146 - 23.III.2001
privind recunoasterea în functie a unor clerici

23231469. D. PRES 94/13 martie 2001 - M. Of. 131 - 15.III.2001
privind recunoasterea în functie a unor clerici

23080470. H. G 259/22 februarie 2001 - M. Of. 110 - 5.III.2001
privind recunoasterea Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania ca fiind de utilitate publica

8771471. H. G 1361/20 decembrie 2000 - M. Of. 710 - 30.XII.2000
privind recunoasterea Uniunii Arhitectilor din România ca fiind de utilitate publică

39138472. H. G 1183/28 noiembrie 2000 - M. Of. 627 - 25.XII.2000
privind recunoasterea Organizatiei pentru Apărarea Drepturilor Omului – O.A.D.O. ca fiind de utilitate publică

8546473. H. G 1055/6 noiembrie 2000 - M. Of. 566 - 15.XI.2000
privind recunoasterea Fundatiei arte si meserii "Floare Albastră" ca fiind de utilitate publică

4272474. D. PRES 388/12 octombrie 2000 - M. Of. 533 - 30.X.2000
privind recunoasterea în functia de episcop-vicar patriarhal a Preacuviosului Ambrozie (Valentin Meleacă)

8475475. H. G 971/19 octombrie 2000 - M. Of. 527 - 26.X.2000
privind recunoasterea Ligii Apărării Drepturilor Omului - L.A.D.O. ca fiind de utilitate publică

4289476. D. PRES 406/20 octombrie 2000 - M. Of. 529 - 25.X.2000
privind recunoasterea în functia de mitropolit al Olteniei a Preasfintitului Teofan Sinaitul (Dumitru Savu)

8111477. H. G 746/31 august 2000 - M. Of. 443 - 6.IX.2000
privind recunoasterea Uniunii Teatrale Române - UNITER ca fiind de utilitate publică

655478. DEC. CNVM 593/D/29 martie 2000 - M. Of. 154 - 13.IV.2000
privind delegarea de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare catre Asociatia Cenzorilor Externi Independenti din Romania (A.C.E.I.R.) competenta prevazuta la art. 6 lit. c) din Regulamentul privind activitatea cenzorilor externi independenti de a organiza testarea vizand cunoasterea legislatiei privind valorile mobiliare si bursele de valori

3991479. D. PRES 81/24 martie 2000 - M. Of. 132 - 28.III.2000
privind recunoasterea în functia de episcop al Episcopiei Sloboziei si Calarasilor a Prea Sfintitului episcop-vicar Damaschin (Dimitrie) Coravu

3932480. D. PRES 21/15 februarie 2000 - M. Of. 75 - 21.II.2000
privind recunoasterea în functia de presedinte al Cultului Crestin Biserica Evanghelica Româna a domnului Petre Miu

7371481. D. PRES 436/22 decembrie 1999 - M. Of. 638 - 28.XII.1999
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de studii si a titlurilor stiintifice eliberate in România si in Ucraina, semnata la Bucuresti la 19 februarie 1999

18957482. L. P 200/24 decembrie 1999 - M. Of. 638 - 28.XII.1999
pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de studii si a titlurilor stiintifice eliberate in România si in Ucraina, semnata la Bucuresti la 19 februarie 1999
Conventie intre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de studii si a titlurilor stiintifice eliberate in Romania si in Ucraina

7372483. D. PRES 437/22 decembrie 1999 - M. Of. 636 - 27.XII.1999
privind recunoasterea in functia de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Târgoviste a Prea Sfintitului episcop doctor Nifon Mihaita

7349484. D. PRES 414/7 decembrie 1999 - M. Of. 604 - 10.XII.1999
privind recunoasterea in functia de arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului a Prea Cuviosului arhimandrit dr. Ioachim Giosanu

7350485. D. PRES 415/7 decembrie 1999 - M. Of. 604 - 10.XII.1999
privind recunoasterea in functia de arhiereu-vicar al Episcopiei Husilor a Prea Cuviosului arhimandrit Corneliu Onila

41287486. D. PRES 414/07 decembrie 1999 - M. Of. nr. 604 - 10.XII.1999
privind recunoasterea în functia de arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului a Prea Cuviosului arhimandrit dr. Ioachim Giosanu

41288487. D. PRES 415/07 decembrie 1999 - M. Of. nr. 604 - 10.XII.1999
privind recunoasterea în functia de arhiereu-vicar al Episcopiei Husilor a Prea Cuviosului arhimandrit Corneliu Onila

7334488. D. PRES 399/29 noiembrie 1999 - M. Of. 592 - 6.XII.1999
privind recunoasterea in functia de episcop auxiliar al Episcopiei Romano-Catolice de Iasi a monseniorului Aurel Perca

7335489. D. PRES 400/29 noiembrie 1999 - M. Of. 592 - 6.XII.1999
privind recunoasterea in functia de presedinte al Uniunii Comunitatilor Cultului Crestin dupa Evanghelie a domnului Mircea Cioata

7274490. D. PRES 339/29 octombrie 1999 - M. Of. 548 - 9.XI.1999
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoasterea reciproca a diplomelor si certificatelor de studii eliberate de institutii de invatamant si a titlurilor stiintifice din cele doua state, semnata la Bucuresti la 22 ianuarie 1999

18917491. L. P 160/3 noiembrie 1999 - M. Of. 548 - 9.XI.1999
pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoasterea reciproca a diplomelor si certificatelor de studii eliberate de institutii de invatamant si a titlurilor stiintifice din cele doua state, semnata la Bucuresti la 22 ianuarie 1999
Conventie intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoasterea reciproca a diplomelor si certificatelor de studii eliberate de institutii de invatamant si a titlurilor stiintifice din cele doua state

7241492. D. PRES 304/23 septembrie 1999 - M. Of. 467 - 27.IX.1999
privind recunoasterea în functia de presedinte al Uniunii Bisericilor Crestine Baptiste din România a domnului doctor Paul Negrut

7212493. D. PRES 273/26 iulie 1999 - M. Of. 361 - 29.VII.1999
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamânt superior si recunoasterea diplomelor

18901494. L. P 144/27 iulie 1999 - M. Of. 361 - 29.VII.1999
pentru modificarea si completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamânt superior si recunoasterea diplomelor

6960495. D. PRES 21/13 ianuarie 1999 - M. Of. 210 - 13.V.1999
pentru supunerea spre aderare Parlamentului a Tratatului de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme in scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980

7078496. D. PRES 139/30 aprilie 1999 - M. Of. 210 - 13.V.1999
privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme in scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980

18832497. L. P 75/3 mai 1999 - M. Of. 210 - 13.V.1999
pentru aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme in scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980
Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme in scopul procedurii de brevetare

7019498. D. PRES 80/11 martie 1999 - M. Of. 111 - 18.III.1999
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de invatamânt acreditate in România si Republica Moldova, semnat la Chisinau la 20 iunie 1998

7020499. D. PRES 81/11 martie 1999 - M. Of. 111 - 18.III.1999
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind recunoasterea reciproca a perioadelor de studii si a actelor de studii eliberate in România si in Republica Slovaca, semnat la Bratislava la 28 iunie 1998

18796500. L. P 39/12 martie 1999 - M. Of. 111 - 18.III.1999
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de invatamânt acreditate in România si Republica Moldova, semnat la Chisinau la 20 iunie 1998
Acord intre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de invatamânt acreditate in România si Republica Moldova

18797501. L. P 40/12 martie 1999 - M. Of. 111 - 18.III.1999
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind recunoasterea reciproca a perioadelor de studii si a actelor de studii eliberate in România si in Republica Slovaca, semnat la Bratislava la 28 iunie 1998
Acord intre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind recunoasterea reciproca a perioadelor de studii si a actelor de studii eliberate in România si in Republica Slovaca

6946502. D. PRES 7/6 ianuarie 1999 - M. Of. 6 - 14.I.1999
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/1998 pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciproca a acestor inspectii, incheiat la Viena la 13 noiembrie 1997

18764503. L. P 7/8 ianuarie 1999 - M. Of. 6 - 14.I.1999
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/1998 pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciproca a acestor inspectii, incheiat la Viena la 13 noiembrie 1997

6669504. D. PRES 215/8 iunie 1998 - M. Of. 4 - 13.I.1999
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Spania privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotarârilor in materie civila si comerciala, semnata la Bucuresti la 17 noiembrie 1997

6942505. D. PRES 3/5 ianuarie 1999 - M. Of. 4 - 13.I.1999
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre România si Spania privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotarârilor in materie civila si comerciala, semnata la Bucuresti la 17 noiembrie 1997

18760506. L. P 3/7 ianuarie 1999 - M. Of. 4 - 13.I.1999
pentru ratificarea Conventiei dintre România si Spania privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotarârilor in materie civila si comerciala, semnata la Bucuresti la 17 noiembrie 1997
Conventie intre România si Spania privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotarârilor in materie civila si comerciala

6930507. D. PRES 478/26 decembrie 1998 - M. Of. 524 - 31.XII.1998
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor de studii si a titlurilor stiintifice, acordate de institutii de invatamânt acreditate in România si Republica Ungara, semnata la Bucuresti la 6 iunie 1997

20248508. L. P 253/30 decembrie 1998 - M. Of. 524 - 31.XII.1998
pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor de studii si a titlurilor stiintifice, acordate de institutii de invatamânt acreditate in România si Republica Ungara, semnata la Bucuresti la 6 iunie 1997
Conventie intre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor de studii si a titlurilor stiintifice, acordate de institutii de invatamânt acreditate in România si Republica Ungara

6849509. D. PRES 397/14 noiembrie 1998 - M. Of. 439 - 18.XI.1998
privind recunoasterea in functia de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei a Preasfintitului episcop Andrei Andreicut

6551510. D. PRES 96/11 martie 1998 - M. Of. 382 - 7.X.1998
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute in invatamântul superior in statele din regiunea Europei, adoptata la Lisabona la 11 aprilie 1997

6771511. D. PRES 319/1 octombrie 1998 - M. Of. 382 - 7.X.1998
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute in invatamântul superior in statele din regiunea Europei, adoptata la Lisabona la 11 aprilie 1997

20167512. L. P 172/2 octombrie 1998 - M. Of. 382 - 7.X.1998
privind ratificarea Conventiei cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute in invatamântul superior in statele din regiunea Europei, adoptata la Lisabona la 11 aprilie 1997
Conventie cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute in invatamântul superior in statele din regiunea Europei Lisabona, 1997

16122513. H. G 535/28 august 1998 - M. Of. 341 - 10.IX.1998
pentru completarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 799/1990 privind recunoasterea infiintarii unor camere de comert si industrie teritoriale judetene

21624514. OG. G 76/25 august 1998 - M. Of. 315 - 27.VIII.1998
pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciproca a acestor inspectii, incheiat la Viena la 13 noiembrie 1997
Acord privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciproca a acestor inspectii

6750515. D. PRES 298/13 august 1998 - M. Of. 302 - 18.VIII.1998
privind recunoasterea in functia de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului si Clujului a Precuviosului arhimandrit Vasile Someseanul

16035516. H. G 442/31 iulie 1998 - M. Of. 292 - 10.VIII.1998
pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 294/1997 cu privire la functionarea institutiilor de invatamânt superior, in conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamânt superior si recunoasterea diplomelor

15982517. H. G 384/14 iulie 1998 - M. Of. 271 - 21.VII.1998
privind recunoasterea etaloanelor nationale

6320518. D. PRES 492/12 septembrie 1997 - M. Of. 19 - 21.I.1998
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene cu privire la recunoasterea academica a titlurilor universitare, adoptata la Paris la 14 decembrie 1959

6470519. D. PRES 11/4 ianuarie 1998 - M. Of. 19 - 21.I.1998
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la recunoasterea academica a titlurilor universitare, adoptata la Paris la 14 decembrie 1959

20020520. L. P 24/13 ianuarie 1998 - M. Of. 19 - 21.I.1998
pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la recunoasterea academica a titlurilor universitare, adoptata la Paris la 14 decembrie 1959
Conventia Europeana cu privire la recunoasterea academica a titlurilor universitare

6475521. D. PRES 16/6 ianuarie 1998 - M. Of. 8 - 13.I.1998
privind recunoasterea in functia de episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Sibiului a Preacuviosului Ierodiacon Visarion Rasinareanul

6456522. D. PRES 668/29 decembrie 1997 - M. Of. 7 - 12.I.1998
privind recunoasterea in functia de episcop titular al Episcopiei Române Unite cu Roma (Greco-Catolica) de Oradea a episcopului coadiutor Virgil Bercea

15097523. H. G 294/16 iunie 1997 - M. Of. 130 - 25.VI.1997
cu privire la functionarea institutiilor de invatamânt superior, in conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamânt superior si recunoasterea diplomelor
Modificari si completari:
-H. G 472/27 august 1997 - M. Of. 228 - 3.IX.1997
-H. G 680/30 octombrie 1997 - M. Of. 300 - 4.XI.1997
-H. G 442/31 iulie 1998 - M. Of. 292 - 10.VIII.1998
-H. G 119/5 iunie 1998 - M. Of. 212 - 9.VI.1998
Abrogat prin:
-H. G 535/1 iulie 1999 - M. Of. 324 - 7.VII.1999

19480524. L. P 88/17 decembrie 1993 - M. Of. 307 - 27.XII.1993
privind acreditarea institutiilor de invatamânt superior si recunoasterea diplomelor
Modificari si completari:
-DEC. CC 70/15.XII.1993 - M. Of. 307 - 27.XII.1993
-H. G 294/16 iunie 1997 - M. Of. 130 - 25.VI.1997
-L. P 144/27 iulie 1999 - M. Of. 361 - 29.VII.1999
Republicare:
L. P 88/17 decembrie 1993 - M. Of. 552 - 11.XI.1999

9093525. H. G 799/23 iulie 1990 - M. Of. 88 - 9.V.1992
privind recunoasterea infiintarii unor camere de comert si industrie teritoriale judetene
Modificari si completari:
-H. G 535/28 august 1998 - M. Of. 341 - 10.IX.1998


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi