S-au gasit 263 rezultate in 0.1666 secunde.
Inapoi

1432321. O. ANAF 188/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) „Declaratie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

1432212. O. MMED 70/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 118 - 07.II.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

1431243. O. MFP 1209/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 101 - 02.II.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

1431254. O. MMJS 999/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 101 - 02.II.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

1431275. O. MS 180/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 101 - 02.II.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

1426086. O. ANAF 4160/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 14 - 08.I.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” si 120 „Decont privind accizele”

1424347. O. ANAF 3769/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1033 - 28.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenti care desfăsoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 „Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care desfăsoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

1418748. O. ANAF 3391/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului 108 „Declaratie privind impozitul pe reprezentantă”
Rectificare - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017

1408079. O. ANAF 2779/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 793 - 06.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului 110 „Declaratie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit retinut la sursă”

14052210. O. MFP 1016/18 iulie 2017 - M. Of. nr. 752 - 20.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale si administratiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativã privind proprietãtile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

14052311. O. MDRAPFE 3824/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 752 - 20.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale si administratiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativã privind proprietãtile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

14049412. O. ANAF 2372/09 august 2017 - M. Of. nr. 747 - 18.IX.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea modelului, continutului, precum si a instructiunilor de completare a formularului (700) „Declaratie pentru înregistrarea/ modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, cod 14.13.01.10.01"

14045613. DCL. S 1/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 741 - 14.IX.2017
Declaratie la douã decenii de la initierea parteneriatului strategic între România si Statele Unite ale Americii, la 11 iulie 1997, si în pragul împlinirii unui secol de la afirmarea dreptului popoarelor din Monarhia Austro-Ungarã la dezvoltare autonomã de cãtre presedintele Woodrow Wilson în cele paisprezece puncte prezentate Congresului american, la 8 ianuarie 1918

14028614. O. MFP 1024/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 716 - 05.IX.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

14028715. O. MMJS 1582/18 august 2017 - M. Of. nr. 716 - 05.IX.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

14028816. O. MS 934/16 august 2017 - M. Of. nr. 716 - 05.IX.2017
al ministrului sănătătii pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

13897417. O. ANAF 1886/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 518 - 04.VII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularelor 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului justitiei nr. 1.022/2.562/2016

13751118. H. S 43/25 aprilie 2017 - M. Of. nr. 297 - 26.IV.2017
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Al patrulea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Declaratiei UE - Turcia - COM (2016) 792

13744519. O. MMED 591/07 aprilie 2017 - M. Of. nr. 288 - 24.IV.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

13673220. DCL. P 1/08 martie 2017 - M. Of. nr. 191 - 17.III.2017
Declaratie

13671221. O. ANAF 866/08 martie 2017 - M. Of. nr. 187 - 16.III.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaratiei vamale la import, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.885/2016

13665222. O. ANAF 792/21 februarie 2017 - M. Of. nr. 178 - 13.III.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare pentru exploatarea spatiilor de depozitare temporară si a Normelor tehnice privind utilizarea si completarea declaratiei de depozitare temporară

13604823. O. ANAF 592/27 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 88 - 31.I.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile/ prestările intracomunitare”

13590724. O. ANAF 3697/27 decembrie 2016 - M. Of. nr. 65 - 26.I.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si a modelului si continutului formularului 603 „Declaratie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate”

13590825. O. CNAS 727/08 septembrie 2016 - M. Of. nr. 65 - 26.I.2017
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si a modelului si continutului formularului 603 „Declaratie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate”

13573626. O. ANAF 210/13 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 40 - 13.I.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formează vectorul fiscal si pentru abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) „Declaratie pe propria răspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitătii de a desfăsura activităti economice care implică operatiuni din sfera TVA”

13563927. O. INS 1475/27 decembrie 2016 - M. Of. nr. 25 - 10.I.2017
al presedintelui Institutului National de Statistică privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat

13552028. O. MS 1573/23 decembrie 2016 - M. Of. nr. 06 - 04.I.2017
al ministrului sănătătii privind aprobarea modelului declaratiei de avere si al declaratiei de interese

13545429. O. ANAF 3696/27 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1069 - 30.XII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plãtilor anticipate cu titlu de impozit, contributii de asigurãri sociale de sãnãtate si contributii de asigurãri sociale, precum si pentru aprobarea unor formulare si modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitãtii de depunere si de gestionare a formularului 600 „Declaratie privind îndeplinirea conditiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

13466130. O. ANAF 3386/17 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 950 - 25.XI.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” si 120 „Decont privind accizele”

13430331. O. ANAF 3140/31 octombrie 2016 - M. Of. nr. 893 - 08.XI.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscalã a contribuabililor nerezidenti care desfãsoarã activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 „Declaratie de înregistrare fiscalã/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care desfãsoarã activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

13273632. O. ANAF 2460/22 august 2016 - M. Of. nr. 649 - 24.VIII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii si a Instructiunilor de completare a casetelor 2, 8,14 si 54 ale declaratiei vamale în situatii particulare ce decurg din tipul reprezentării

13244733. O. ANAF 2328/05 august 2016 - M. Of. nr. 601 - 08.VIII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

13231734. O. ANAF 2264/26 iulie 2016 - M. Of. nr. 578 - 29.VII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

13204935. O. ANAF 2048/08 iulie 2016 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) „Declaratie pe propria răspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitătii de a desfăsura activităti economice care implică operatiuni din sfera TVA”

13186136. O. ANAF 1892/24 iunie 2016 - M. Of. nr. 507 - 06.VII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea si completarea formularelor declaratiei vamale si a Notelor explicative privind codurile utilizate pe formularele declaratiei vamale

13183637. O. ANAF 1885/24 iunie 2016 - M. Of. nr. 503 - 05.VII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaratiei vamale la import

13034438. O. CSB 46/04 aprilie 2016 - M. Of. nr. 285 - 14.IV.2016
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) si Unitatea de Informatii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agentiei Nationale de Combatere a Criminalitătii, privind schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

13005639. O. ANAF 1105/29 martie 2016 - M. Of. nr. 242 - 01.IV.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

12945640. O. MMAP 223/11 februarie 2016 - M. Of. nr. 166 - 04.III.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

12931941. O. ANAF 795/19 februarie 2016 - M. Of. nr. 145 - 25.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) „Declaratie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

12932342. O. ANAF 793/19 februarie 2016 - M. Of. nr. 146 - 25.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată”

12900143. O. ANAF 591/03 februarie 2016 - M. Of. nr. 94 - 08.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare”

12837444. O. ANAF 3769/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 11 - 07.I.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind declararea livrărilor/prestărilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

12836645. O. ANAF 3841/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 08 - 06.I.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) „Declaratie pe propria răspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitătii de a desfăsura activităti economice care implică operatiuni din sfera TVA”

12827446. O. MFP 4133/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 983 - 30.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.504/2013 privind stabilirea modelului declaratiei de patrimoniu si de venituri, precum si a elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situatiei fiscale personale

12819747. O. ANAF 3704/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situatiei fiscale personale, precum si a modelului declaratiei

12820048. O. MFP 4031/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

12820149. O. MDRAP 2067/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

12794150. O. ANAF 3655/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 938 - 18.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a formularului 600 „Declaratie privind îndeplinirea conditiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii"

12789651. O. ANAF 3628/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 934 - 17.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) „Declaratie pe propria răspundere pentru îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”

12742752. O. ANAF 2963/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 879 - 24.XI.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 837/2015, precum si a modelului si continutului formularului 602 „Declaratie pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor"

12663253. O. ONJN 239/25 septembrie 2015 - M. Of. nr. 766 - 14.X.2015
al presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc privind aprobarea modelului de declaratie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfăsoară activităti de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

12604554. H. G 705/26 august 2015 - M. Of. nr. 664 - 01.IX.2015
pentru aprobarea organizării de către Ministerul Transporturilor, în România, în luna octombrie 2015, a Reuniunii ministrilor transporturilor din regiunea Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), precedată de Reuniunea Grupului de experti responsabil cu discutarea si analizarea declaratiei comune care va fi adoptată de ministrii transporturilor

12589255. O. MFP 876/27 iulie 2015 - M. Of. nr. 643 - 25.VIII.2015
al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltării regionale si administratie publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"

12589356. O. MDRAP 506/14 august 2015 - M. Of. nr. 643 - 25.VIII.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratie publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"

12550057. O. ANAF 1966/24 iulie 2015 - M. Of. nr. 580 - 03.VIII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (088) “Declaratie pe propria răspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitătii de a desfăsura activităti economice care implică operatiuni din sfera TVA”

12293158. O. ANAF 632/09 martie 2015 - M. Of. nr. 178 - 16.III.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) “Declaratie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

12277159. O. ANAF 614/04 martie 2015 - M. Of. nr. 160 - 06.III.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instructiunilor de utilizare a formularelor declaratiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative

12259460. O. MFP 141/10 februarie 2015 - M. Of. nr. 139 - 24.II.2015
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a “ Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

12259561. O. MMFPSPV 2256/25 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 139 - 24.II.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a “ Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

12259662. O. MS 1569/19 decembrie 2014 - M. Of. nr. 139 - 24.II.2015
al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a “ Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

12257563. O. ANAF 410/12 februarie 2015 - M. Of. nr. 133 - 23.II.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) “Declaratie pe propria răspundere pentru îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”

12163264. O. ANAF 4019/23 decembrie 2014 - M. Of. nr. 952 - 29.XII.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a) si b) din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/ prestărilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

12118265. O. ANAF 3633/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 882 - 04.XII.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar si Instructiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale declaratiei vamale în situatii particulare ce decurg din tipul reprezentării

12087766. O. INS 569/11 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 854 - 24.XI.2014
al presedintelui Institutului National de Statistică privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat

12003467. H. CD 48/30 septembrie 2014 - M. Of. nr. 723 - 02.X.2014
privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce priveste încurajarea implicării pe termen lung a actionarilor si a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveste anumite elemente ale declaratiei privind guvernanta corporativă COM (2014) 213

11957568. H. AEP 15/02 septembrie 2014 - M. Of. nr. 651 - 04.IX.2014
pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare a candidaturii, a modelului declaratiei de acceptare a candidaturii si a modelului declaratiei de renuntare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Presedintele României din anul 2014

11952069. H. G 709/26 august 2014 - M. Of. nr. 642 - 01.IX.2014
pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale si a modelului declaratiei pe propria răspundere care vor fi folosite la alegerile pentru Presedintele României din anul 2014

11842170. DCL. P 2/25 iunie 2014 - M. Of. nr. 468 - 25.VI.2014
Declaratie

11794271. O. ANAF 1292/20 mai 2014 - M. Of. nr. 389 - 27.V.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului 106 “Declaratie informativă privind dividendele cuvenite actionarilor”

11639472. H. AEP 1/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 154 - 04.III.2014
pentru aprobarea modelului declaratiei de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidati, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renuntare la candidatură si a modelului certificatului doveditor al alegerii, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

11622873. H. G 109/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 131 - 24.II.2014
privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum si a modelului declaratiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European

11603674. O. MMSC 35/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 99 - 07.II.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

11560475. O. MFP 1977/09 decembrie 2013 - M. Of. nr. 57 - 23.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

11560576. O. MMFPSPV 2757/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 57 - 23.I.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

11560677. O. MS 1580/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 57 - 23.I.2014
al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

11550878. O. ANAF 3851/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenti care desfăsoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 „Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfăsoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

11517579. O. ANAF 3806/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 833 - 24.XII.2013
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

11490480. O. ANAF 3763/10 decembrie 2013 - M. Of. nr. 799 - 18.XII.2013
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”

11458581. O. ANAF 3713/02 decembrie 2013 - M. Of. nr. 753 - 04.XII.2013
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) „Declaratie pe propria răspundere pentru îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”

11319782. O. ANAF 2986/09 septembrie 2013 - M. Of. nr. 582 - 13.IX.2013
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrările/ prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

11314883. O. MFP 1504/04 septembrie 2013 - M. Of. nr. 578 - 11.IX.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind stabilirea modelului declaratiei de patrimoniu si de venituri, precum si a elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situatiei fiscale personale

11293184. O. ANAF 2223/22 august 2013 - M. Of. nr. 548 - 29.VIII.2013
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”

11294385. O. ANAF 2224/22 august 2013 - M. Of. nr. 549 - 29.VIII.2013
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) „Declaratie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

11282586. O. CSB 125/13 august 2013 - M. Of. nr. 536 - 26.VIII.2013
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Analiză a Tranzactiilor Financiare si a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Analiza a Tranzactiilor Financiare si a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

11277887. O. CSB 124/13 august 2013 - M. Of. nr. 531 - 22.VIII.2013
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare între unitătile de informatii financiare din România si Republica Panama privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

11217388. O. ANAF 877/09 iulie 2013 - M. Of. nr. 439 - 18.VII.2013
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenti care desfăsoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 „Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii ne rezidenti care desfăsoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

11034989. O. MFP 4206/02 aprilie 2013 - M. Of. nr. 203 - 10.IV.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare"

10884990. O. ANAF 8/07 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 23 - 11.I.2013
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului 172 „Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă si din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinatie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate"

10880491. O. ANAF 1992/27 decembrie 2012 - M. Of. nr. 17 - 09.I.2013
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

10874092. O. INS 1948/19 decembrie 2012 - M. Of. nr. 06 - 04.I.2013
al presedintelui Institutului National de Statistică privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat

10864293. H. G 1298/27 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 891 - 27.XII.2012
pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista suplimentară, al listei sustinătorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, al declaratiei de renuntare la candidatură, precum si a modelului listei membrilor organizatiei cetătenilor apartinând unei minorităti nationale, ce sunt folosite la alegerile partiale pentru autoritătile administratiei publice locale

10789294. O. ANAF 2423/21 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 799 - 28.XI.2012
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic

10751395. L. P 184/24 octombrie 2012 - M. Of. nr. 751 - 07.XI.2012
pentru retragerea declaratiei prevăzute prin Legea nr. 309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul international feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice si adoptarea prescriptiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic international (APTU) si a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic international (ATMF), cuprinse în apendicele E, F si, respectiv, G la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, si pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009)

10751496. D. PRES 652/23 octombrie 2012 - M. Of. nr. 751 - 07.XI.2012
privind promulgarea Legii pentru retragerea declaratiei prevăzute prin Legea nr. 309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul international feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice si adoptarea prescriptiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic international (APTU) si a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic international (ATMF), cuprinse în apendicele E, F si, respectiv, G la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, si pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009)

10669797. H. G 893/01 septembrie 2012 - M. Of. nr. 642 - 10.IX.2012
privind aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară, al listei sustinătorilor, al listei membrilor organizatiei cetătenilor apartinând unei minorităti nationale, al declaratiei de acceptarea candidaturii, al declaratiei de renuntare la candidatură, a modelului listei candidatilor, precum si al certificatului doveditor al alegerii deputatilor si senatorilor ce vor fi folosite la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012

10645398. O. MFP 1045/31 iulie 2012 - M. Of. nr. 600 - 21.VIII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

10645499. O. MMFPS 2084/06 august 2012 - M. Of. nr. 600 - 21.VIII.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

106455100. O. MS 793/08 august 2012 - M. Of. nr. 600 - 21.VIII.2012
al ministrului sănătătii pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

105369101. O. ANAF 892/25 iunie 2012 - M. Of. nr. 430 - 28.VI.2012
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 "Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”

105347102. O. MFP 882/25 iunie 2012 - M. Of. nr. 427 - 27.VI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind stabilirea termenului de depunere a declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

105282103. O. ANAF 874/20 iunie 2012 - M. Of. nr. 421 - 25.VI.2012
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”

105283104. O. CNPP 221/20 iunie 2012 - M. Of. nr. 421 - 25.VI.2012
al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”

104211105. O. ANAF 640/03 mai 2012 - M. Of. nr. 316 - 11.V.2012
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugata"

103573106. O. ANAF 649/27 martie 2012 - M. Of. nr. 224 - 04.IV.2012
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic

103409107. O. ANAF 418/19 martie 2012 - M. Of. nr. 198 - 27.III.2012
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) „Declaratie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9)lit, a)-e) din Codul fiscal"

103204108. H. G 148/13 martie 2012 - M. Of. nr. 176 - 19.III.2012
pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelului copiei de pe lista electorală complementară, a modelului listei electorale suplimentare, a modelului extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista electorală suplimentară, a modelului listei sustinătorilor, a modelului declaratiei de acceptare a candidaturii, a modelului declaratiei de renuntare la candidatură, precum si a modelului listei membrilor organizatiei cetătenilor români apartinând unei minorităti nationale, ce vor fi folosite pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale din anul 2012

102349109. O. ANAF 53/20 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 60 - 25.I.2012
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096)„Declaratie de mentiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153", precum si ale „Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal"

102173110. O. MFP 33/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 34 - 16.I.2012
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”

101828111. O. ANAF 3596/19 decembrie 2011 - M. Of. nr. 927 - 28.XII.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind declararea livrărilor/ prestărilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

100713112. O. ANAF 3395/04 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 794 - 09.XI.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului 170 “Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătătii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate”

100302113. O. ANAF 3261/10 octombrie 2011 - M. Of. nr. 727 - 14.X.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (011) "Declaratie de înregistrare ca plătitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii"

100092114. O. ANAF 3194/27 septembrie 2011 - M. Of. nr. 698 - 03.X.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situatia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum si pentru stabilirea modalitătii de plată a acestor sume

99903115. O. ANAF 3154/19 septembrie 2011 - M. Of. nr. 677 - 23.IX.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind optiunea pentru depunerea lunară a Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

99904116. O. ANAF 3162/20 septembrie 2011 - M. Of. nr. 677 - 23.IX.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) “Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare”

99605117. O. CSB 174/30 august 2011 - M. Of. nr. 640 - 07.IX.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Investigatii Financiare a Insulelor Virgine Britanice în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Investigatii Financiare a Insulelor Virgine Britanice în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

99606118. O. CSB 175/30 august 2011 - M. Of. nr. 640 - 07.IX.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare a Republicii San Marino mi domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare a Republicii San Marino în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

99066119. H. TB 771/27 iulie 2011 - M. Of. nr. 557 - 05.VIII.2011
privind aprobarea plătii contributiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale, care gestionează problematica declaratiei pentru investitii internationale si companii multinationale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică

98406120. O. CSB 154/28 iunie 2011 - M. Of. nr. 464 - 01.VII.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

96964121. O. ANAF 1930/30 martie 2011 - M. Of. nr. 254 - 11.IV.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea obligatiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Natională de Pensii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare si transmitere a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

96965122. O. CNPP 623/14 martie 2011 - M. Of. nr. 254 - 11.IV.2011
al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice privind aprobarea obligatiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Natională de Pensii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare si transmitere a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

96966123. O. CNAS 431/28 martie 2011 - M. Of. nr. 254 - 11.IV.2011
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea obligatiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Natională de Pensii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare si transmitere a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

96967124. O. ANOFM 186/24 martie 2011 - M. Of. nr. 254 - 11.IV.2011
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind aprobarea obligatiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Natională de Pensii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare si transmitere a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

95909125. H. G 118/16 februarie 2011 - M. Of. nr. 123 - 17.II.2011
privind aprobarea conditiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”, precum si privind răspunderea în gestionarea informatiilor din declaratie

95810126. H. G 89/02 februarie 2011 - M. Of. nr. 107 - 10.II.2011
privind aprobarea plătii contributiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale, care gestionează problematica declaratiei pentru investitii internationale si companii multinationale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică

95771127. O. MS 86/07 februarie 2011 - M. Of. nr. 101 - 08.II.2011
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

95772128. O. CNAS 344/04 februarie 2011 - M. Of. nr. 101 - 08.II.2011
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

95498129. O. MS 53/27 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 85 - 02.II.2011
al ministrului sănătătii pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate aflată fn sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”
Modificari si completari:
-O. MS 86/07 februarie 2011 - M. Of. nr. 101 - 08.II.2011

95499130. O. CNAS 25/19 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 85 - 02.II.2011
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”
Modificari si completari:
-O. CNAS 344/04 februarie 2011 - M. Of. nr. 101 - 08.II.2011

95487131. O. INS 21/19 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 83 - 01.II.2011
al presedintelui Institutului National de Statistică privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat

95399132. O. ANAF 52/19 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 68 - 26.I.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii si contributii sociale si procedura de declarare a obligatiilor prevăzute în Nomenclatorul “Creante fiscale” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”, aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011

95157133. O. MMFPS 5/05 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 35 - 14.I.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului aditional, al declaratiei individuale de asigurare, al comunicării de modificare si al formularului de solicitare de încetare a declaratiei individuale de asigurare

95166134. O. MMP 11/07 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 36 - 14.I.2011
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

95097135. O. ANAF 13/10 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 25 - 11.I.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) “Declaratie de mentiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăsesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”

94917136. H. G 1397/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 897 - 31.XII.2010
privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”
Rectificare - M. Of. nr. 49 - 20.I.2011

94034137. O. ANAF 2691/17 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 786 - 24.XI.2010
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situatia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată", precum si pentru stabilirea modalitătii de plată a acestor sume

93312138. O. ANAF 2600/20 octombrie 2010 - M. Of. nr. 704 - 21.X.2010
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului 225 “Declaratie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câstigul net anual impozabil pentru câstigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise”

92940139. O. MMP 1477/16 septembrie 2010 - M. Of. nr. 653 - 21.IX.2010
al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

92870140. DCL. CD 1/15 septembrie 2010 - M. Of. nr. 646 - 16.IX.2010
Declaratie cu ocazia Zilei Internationale a Democratiei - 15 septembrie 2010

92871141. DCL. S 1/15 septembrie 2010 - M. Of. nr. 646 - 16.IX.2010
Declaratie cu ocazia Zilei Internationale a Democratiei - 15 septembrie 2010

92437142. O. ANOFM 599/09 august 2010 - M. Of. nr. 588 - 19.VIII.2010
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă pentru aprobarea modelului declaratiei privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale

91921143. O. ANAF 6693/27 iulie 2010 - M. Of. nr. 528 - 29.VII.2010
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaratiei vamale la import

91632144. O. ANAF 6504/08 iulie 2010 - M. Of. nr. 493 - 16.VII.2010
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS

91478145. O. ANAF 2157/06 iulie 2010 - M. Of. nr. 478 - 13.VII.2010
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) „Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal" si a formularului (319) „Declaratie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal si ale pct. 49^1 alin. (8) din normele metodologice"

90194146. O. ANAF 1803/03 mai 2010 - M. Of. nr. 308 - 12.V.2010
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului 205 „Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit"

89215147. O. ANAF 4634/15 martie 2010 - M. Of. nr. 184 - 23.III.2010
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic

88468148. O. ANAF 1451/08 februarie 2010 - M. Of. nr. 98 - 12.II.2010
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului 105 „Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc”, cod 14.13.03.14/j

88090149. O. ANAF 76/21 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 67 - 29.I.2010
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare”

87827150. H. G 1612/16 decembrie 2009 - M. Of. nr. 30 - 14.I.2010
pentru aprobarea plătii contributiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale, care gestionează problematica Declaratiei pentru investitii internationale si companii multinationale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică

87456151. O. INS 671/15 decembrie 2009 - M. Of. nr. 904 - 23.XII.2009
al presedintelui Institutului National de Statistică privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat

86215152. DCL. P 3/04 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 756 - 05.XI.2009
Declaratie referitoare la angajamentul ferm al Parlamentului României de a respecta obligatiile si indicatorii macroeconomici stabiliti prin acordul încheiat de România cu Fondul Monetar International

85843153. H. G 1258/23 octombrie 2009 - M. Of. nr. 719 - 23.X.2009
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.049/2009 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale si a modelului declaratiei pe propria răspundere, care vor fi folosite la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

85779154. DCL. P 2/21 octombrie 2009 - M. Of. nr. 710 - 21.X.2009
Declaratie privind sustinerea pentru desemnarea domnului Klaus Werner lohannis drept candidat pentru functia de prim-ministru

85029155. H. AEP 10/28 septembrie 2009 - M. Of. nr. 647 - 01.X.2009
pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare a candidaturii, a modelului declaratiei de acceptare a candidaturii si a modelului declaratiei de renuntare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

84944156. H. G 1049/23 septembrie 2009 - M. Of. nr. 637 - 28.IX.2009
pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale si a modelului declaratiei pe propria răspundere, care vor fi folosite la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009
Rectificare - M. Of. nr. 702 - 20.X.2009
Modificari si completari:
-H. G 1258/23 octombrie 2009 - M. Of. nr. 719 - 23.X.2009

84253157. O. ANAF 1999/28 iulie 2009 - M. Of. nr. 548 - 06.VIII.2009
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006

83963158. O. ANAF 1340/16 iulie 2009 - M. Of. nr. 508 - 23.VII.2009
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului si continutului formularului 710 „Declaratie rectificativă", cod 14.13.01.00/r

83453159. O. CSB 70/26 iunie 2009 - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

82381160. O. ANAF 903/13 mai 2009 - M. Of. nr. 342 - 22.V.2009
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate si a Instructiunilor pentru întocmirea programului de lucru

81714161. O. ANAF 788/24 aprilie 2009 - M. Of. nr. 281 - 29.IV.2009
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri”

80551162. H. AEP 5/19 martie 2009 - M. Of. nr. 181 - 24.III.2009
pentru aprobarea modelului declaratiei de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidati, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renuntare la candidatură si a modelului certificatului doveditor al alegerii care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

80115163. H. G 220/04 martie 2009 - M. Of. nr. 146 - 09.III.2009
pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum si a modelului declaratiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European

78950164. H. G 15/16 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 42 - 23.I.2009
pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al declaratiei de acceptare a candidaturii, al declaratiei de renuntare la candidatură, al listei sustinătorilor, precum si a modelului listei membrilor organizatiei cetătenilor apartinând unei minorităti nationale, ce sunt folosite la alegerile locale partiale din perioada 2009-2012

77963165. O. INS 684/28 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 839 - 12.XII.2008
al presedintelui Institutului National de Statistică privind Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat

76806166. O. ANAF 7579/27 octombrie 2008 - M. Of. nr. 745 - 04.XI.2008
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic

75756167. H. G 1063/10 septembrie 2008 - M. Of. nr. 658 - 18.IX.2008
pentru aprobarea Declaratiei privind colaborarea interinstitutională dintre Agentia Natională de Administrare Fiscală din România si Agentia de Stat de Administrare Fiscală din Spania, semnată la Bucuresti la 19 mai 2008
Declaratie privind colaborarea interinstitutională dintre Agentia Natională de Administrare Fiscală din România si Agentia de Stat de Administrare Fiscală din Spania

75521168. H. G 988/27 august 2008 - M. Of. nr. 634 - 02.IX.2008
pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente sau a listei suplimentare, al listei sustinătorilor, a modelului listei membrilor organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, al declaratiei de acceptare a candidaturii, al declaratiei de renuntare la candidatură, a modelului propunerilor de candidatură, precum si al certificatului doveditor al alegerii deputatilor si senatorilor ce vor fi folosite pentru alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008

75134169. O. CSB 70/31 iulie 2008 - M. Of. nr. 599 - 11.VIII.2008
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul Japonez de Informatii Financiare al Comisiei Irationale de Sigurantă Publică din Japonia privind schimbul de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea terorismului

72991170. O. ANAF 716/25 aprilie 2008 - M. Of. nr. 345 - 05.V.2008
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate si a Instructiunilor pentru întocmirea programului de lucru

72847171. O. MEF 1224/18 aprilie 2008 - M. Of. nr. 329 - 25.IV.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate si nerestituite în termenul legal”

72625172. O. ANAF 552/28 martie 2008 - M. Of. nr. 294 - 15.IV.2008
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri”

71883173. H. G 268/05 martie 2008 - M. Of. nr. 200 - 14.III.2008
pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al listei sustinătorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, al declaratiei de renuntare la candidatură, precum si a modelului listei membrilor organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, ce vor fi folosite pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale din anul 2008

71277174. O. MMFES 26/15 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 115 - 13.II.2008
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea modelului declaratiei speciale prevăzute la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale

71278175. O. MSP 112/05 februarie 2008 - M. Of. nr. 115 - 13.II.2008
al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea modelului declaratiei speciale prevăzute la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale

70119176. O. INS 748/06 decembrie 2007 - M. Of. nr. 879 - 21.XII.2007
al presedintelui Institutului National de Statistică privind Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat pentru anul 2008

69592177. H. G 1449/28 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 820 - 03.XII.2007
pentru aprobarea plătii contributiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale, care gestionează problematica Declaratiei pentru investitii internationale si companii multinationale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică

68733178. H. AEP 1/18 octombrie 2007 - M. Of. nr. 720 - 24.X.2007
privind modelul si modul de utilizare ale declaratiei pe propria răspundere date de alegătorii înscrisi în listele electorale suplimentare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European

67987179. O. MEF 1122/05 septembrie 2007 - M. Of. nr. 628 - 13.IX.2007
al ministrului economiei si finantelor privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 80/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 100 ”Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a

66844180. O. MEF 564/26 iunie 2007 - M. Of. nr. 489 - 23.VII.2007
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind veniturile din economii obtinute din România de persoane fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, tări terte si teritorii dependente sau asociate

66326181. H. G 618/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 417 - 22.VI.2007
privind organizarea celei de-a doua întâlniri de lucru a partenerilor internationali în procesul de elaborare a Declaratiei comune privind navigatia pe căile navigabile interioare si protectia mediului, ce se va desfăsura în România în perioada 25-26 iunie 2007

65950182. O. ANAF 702/14 mai 2007 - M. Of. nr. 376 - 04.VI.2007
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind declararea livrărilor/prestărilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

65159183. O. ANAF 4912/18 aprilie 2007 - M. Of. nr. 289 - 02.V.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006

64916184. O. MFP 537/03 aprilie 2007 - M. Of. nr. 260 - 18.IV.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri"

63972185. H. G 202/28 februarie 2007 - M. Of. nr. 160 - 07.III.2007
pentru aprobarea Declaratiei comune privind cooperarea dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne al Landului Baden-Wurttemberg, semnată la Bucuresti la 30 octombrie 2006
Declaratie comună privind cooperarea dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne al Landului Baden-Wurttemberg

63479186. O. MFP 80/16 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a

63261187. O. MFP 79/16 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2007
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 35/2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, 120 „Decont privind accizele” si 130 „Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă”

63265188. O. INS 1/03 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 67 - 29.I.2007
al presedintelui Institutului National de Statistică privind Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat

63267189. O. MFP 111/24 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 67 - 29.I.2007
al ministrului finantelor publice privind obligatia depunerii Declaratiei privind ajutoarele de stat primite în perioada ianuarie 2003-decembrie 2006 de către beneficiarii de ajutor de stat din zone defavorizate

62847190. O. MSP 1809/29 decembrie 2006 - M. Of. nr. 20 - 12.I.2007
al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor privind avizarea declaratiei de export al medicarnentelor de uz uman

62704191. O. ANAF 9988/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 7 - 05.I.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic

61805192. H. G 1633/22 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 967 - 04.XII.2006
pentru aprobarea plătii contributiei de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale, care gestionează problematica declaratiei pentru investitii internationale si companii multinationale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică

60431193. O. MSP 1126/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 789 - 19.IX.2006
al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Procedurilor de emitere a certificatelor de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, a modelelor declaratiei de conformitate si certificatului de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene

59762194. O. MFP 955/09 iunie 2006 - M. Of. nr. 703 - 16.VIII.2006
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri“

58509195. O. ANAF 6312/12 iunie 2006 - M. Of. nr. 522 - 16.VI.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare, declaratiei vamale în detaliu si exemplarelor de control T5R
Abrogat prin:
-O. ANAF 9988/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 7 - 05.I.2007

58446196. O. MFP 950/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 512 - 13.VI.2006
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat“, cod 14.13.01.01/a, cu modificările si completările ulterioare

58378197. O. MMGA 549/05 iunie 2006 - M. Of. nr. 504 - 12.VI.2006
a ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu“ si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia
Modificari si completari:
-O. MMSC 35/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 99 - 07.II.2014

58373198. O. MSP 632/01 iunie 2006 - M. Of. nr. 502 - 09.VI.2006
al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea modelului declaratiei de interese, al declaratiei referitoare la incompatibilităti si al declaratiei de avere

56676199. O. MMSSF 216/21 martie 2006 - M. Of. nr. 285 - 29.III.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru prorogarea termenului de depunere a declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori
Rectificare - M. Of. nr. 328 - 12.IV.2006

56008200. O. MMSSF 99/10 februarie 2006 - M. Of. nr. 190 - 28.II.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea modelului Declaratieiinventar privind comisionul datorat

55964201. O. MMSSF 100/10 februarie 2006 - M. Of. nr. 184 - 27.II.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori

55877202. O. MFP 230/13 februarie 2006 - M. Of. nr. 172 - 22.II.2006
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat“, cod 14.13.01.01/a, cu modificările si completările ulterioare

55446203. H. G 114/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 101 - 02.II.2006
pentru aprobarea plătii contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale care gestionează problematica Declaratiei pentru investitii internationale si întreprinderi multinationale

55115204. O. MFP 2016/29 decembrie 2005 - M. Of. nr. 49 - 19.I.2006
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 35/2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", 120 "Decont privind accizele" si 130 "Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă"

54146205. H. G 1570/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1131 - 14.XII.2005
pentru aprobarea plătii contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale care gestionează problematica Declaratiei pentru investitii internationale si întreprinderi multinationale
Abrogat prin:
-H. G 114/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 101 - 02.II.2006

50309206. H. G 489/26 mai 2005 - M. Of. nr. 487 - 09.VI.2005
pentru aprobarea modelului declaratiei privind interesele personale ale alesilor locali

50302207. O. MFP 677/24 mai 2005 - M. Of. nr. 485 - 08.VI.2005
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat“, cod 14.13.01.01/a, cu modificările ulterioare

49565208. O. ANAF 107/06 aprilie 2005 - M. Of. nr. 379 - 05.V.2005
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate de origine agricolă si a Instructiunilor pentru întocmirea programului de Lucru

49091209. DEC. CC 146/15 martie 2005 - M. Of. nr. 299 - 11.IV.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) si (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, ale art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 si ale anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 505/2004 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei sustinătorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, precum si modelului listei membrilor organizatiei minoritătilor nationale, ce vor fi folosite pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în anul 2004

48476210. H. G 123/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 187 - 04.III.2005
pentru stabilirea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei sustinătorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, precum si a modelului listei membrilor organizatiei minoritătilor nationale, ce vor fi folosite pentru alegerile locale partiale din perioada 2005-2008

48237211. O. MFP 149/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 148 - 18.II.2005
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferente între impozitul pe profit plătit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere întocmite pe baza situatiei financiare anuale

48099212. O. MFP 91/31 ianuarie 2004 - M. Of. nr. 117 - 07.II.2005
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a

47927213. O. MFP 35/17 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 76 - 24.I.2005
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”, 120 “Decont privind accizele” si 130 “Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă”

44896214. O. MFP 1329/07 septembrie 2004 - M. Of. nr. 845 - 15.IX.2004
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind sediile secundare”

44498215. O. MMGA 334/11 august 2004 - M. Of. nr. 774 - 24.VIII.2004
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu”
Abrogat prin:
-O. MMGA 549/05 iunie 2006 - M. Of. nr. 504 - 12.VI.2006

42112216. H. G 682/05 mai 2004 - M. Of. nr. 423 - 12.V.2004
pentru aprobarea Declaratiei comune a Ministerului Administratiei si Internelor din România si a Ministerului de Stat pentru Interne al Bavariei privind colaborarea generală politienească si combaterea criminalitătii, semnată la M.nchen la 11 februarie 2004
Declaratie comună a Ministerului Administratiei si Internelor din România si a Ministerului de Stat pentru Interne al Bavariei privind colaborarea generală politienească si combaterea criminalitătii

41998217. O. MFP 600/20 aprilie 2004 - M. Of. nr. 397 - 04.V.2004
al ministrului finantelor publice privind aprobarea modelului si continutului formularului 710 "Declaratie rectificativă", cod 14.13.01.00/r

41553218. H. G 505/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 330 - 16.IV.2004
pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei sustinătorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, precum si modelului listei membrilor organizatiei minoritătilor nationale, ce vor fi folosite pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în anul 2004

41332219. O. MFP 460/25 martie 2004 - M. Of. nr. 297 - 05.IV.2004
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei anuale si a declaratiei fiscale ce se depun de persoanele juridice străine care au o reprezentantă autorizată să functioneze în România sau care desfiintează o reprezentantă în cursul anului fiscal si a instructiunilor de completare a acestor declaratii

41163220. O. MS 293/19 martie 2004 - M. Of. nr. 283 - 31.III.2004
al ministrului sănătătii pentru aprobarea modelului Declaratiei de interese a membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale a Medicamentului

40845221. O. MS 294/19 martie 2004 - M. Of. nr. 268 - 26.III.2004
al ministrului sănătătii pentru aprobarea modelului declaratiei de interese a membrilor Consiliului stiintific al Agentiei Nationale a Medicamentului

39966222. O. MFP 281/10 februarie 2004 - M. Of. 158 - 23.II.2004
al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a
Modificari si completari:
-O. MFP 91/31 ianuarie 2004 - M. Of. nr. 117 - 07.II.2005
-O. MFP 677/24 mai 2005 - M. Of. nr. 485 - 08.VI.2005
-O. MFP 950/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 512 - 13.VI.2006

39863223. O. MFP 264/09 februarie 2004 - M. Of. 140 - 17.II.2004
al Ministrului Finantelor Publice privind modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferente între impozitul pe profit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere întocmite pe baza situatiei financiare anuale

39207224. O. MFP 1842/22 decembrie 2003 - M. Of. 18 - 09.I.2004
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea modelului si continutului Declaratiei privind contributiile sociale

37701225. H. G 1259/24 octombrie 2003 - M. OF. 791 - 10.XI.2003
pentru aprobarea Declaratiei comune dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Federal de Interne al Republicii Federale Germania privind cooperarea si asistenta logistică pentru modernizarea Politiei de Frontieră Române
Declaratie comună între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Federal de Interne al Republicii Federale Germania privind cooperarea si asistenta logistică pentru modernizarea Politiei de Frontieră Române

36331226. O. MFP 914/18 iulie 2003 - M. OF. 550 - 31.VII.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind modificarea si completarea reglementărilor referitoare la completarea si depunerea declaratiei rectificative

34348227. O. MFP 384/26 martie 2003 - M. OF. 216 - 2.IV.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru transmiterea în format electronic a formularului “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.01

34349228. O. MFP 385/26 martie 2003 - M. OF. 216 - 2.IV.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind impozitul pe venitul din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară”, cod 14.13.01.13/3i

34350229. O. MFP 386/26 martie 2003 - M. OF. 216 - 2.IV.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice”, cod 14.13.01.14

33703230. DCL. P 1/12 februarie 2003 - M. Of. 116 - 24.II.2003
Declaratie a domnului Adrian Năstase, prim-ministru al Guvernului, la sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului cu privire la politica Guvernului în perioada 2001-2002 si la principalele priorităti economice si sociale în anii 2003-2004

33666231. DEC. DGV 175/3 februarie 2003 - M. Of. 111 - 20.II.2003
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale în detaliu
Abrogat prin:
-O. ANAF 6312/12 iunie 2006 - M. Of. nr. 522 - 16.VI.2006

33283232. O. MFP 53/22 ianuarie 2003 - M. Of. 39 - 23.I.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind impozitul pe profit”

32763233. DCL. P 3/19 decembrie 2002 - M. Of. 947 - 23.XII.2002
Declaratie-apel a Parlamentului României adresată Parlamentului European, parlamentelor nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene si ale statelor candidate care au încheiat negocierile de aderare, pentru sprijinirea aderării României la Uniunea Europeană

32321234. DEC. MFP 6/2 decembrie 2002 - M. Of. 884 - 7.XII.2002
a Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea solutiei referitoare la aplicarea Penalitătilor pentru nedepunerea la termen a declaratiei de venit global

32146235. O. MAPME 1043/12 noiembrie 2002 - M. Of. 851 - 26.XI.2002
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu”
Abrogat prin:
-O. MMGA 334/11 august 2004 - M. Of. nr. 774 - 24.VIII.2004

32165236. DCL. P 2/25 noiembrie 2002 - M. Of. 854 - 26.XI.2002
Declaratie a Parlamentului României cu privire la invitarea României de a începe negocierile de aderare la NATO

31236237. H. G 1023/10 septembrie 2002 - M. Of. 702 - 26.IX.2002
pentru aprobarea Declaratiei privind politica sectorială rutieră

31241238. DEC. DGV 1186/17 septembrie 2002 - M. Of. 703 - 26.IX.2002
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaratiei vamale în detaliu prin procedee informatice

30529239. O. MFP 957/22 iulie 2002 - M. Of. 543 - 25.VII.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind stabilirea termenului de depunere a Declaratiei privind impozitul pe profit pentru exercitiul fiscal 1 ianuarie - 30 iunie 2002

29143240. H. G 376/18 aprilie 2002 - M. Of. 297 - 7.V.2002
pentru aprobarea Declaratiei de intentie pentru a coopera în vederea promovării avantajelor mutuale ale noilor tehnologii de comunicatii între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Departamentul pentru Comert al Statelor Unite ale Americii, Administratia Comertului International, semnată la Washington D.C. la 31 octombrie 2001
Declaratie de intentie pentru a coopera în vederea promovării avantajelor mutuale ale noilor tehnologii de comunicatii între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Departamentul pentru Comert al Statelor Unite ale Americii, Administratia Comertului International

27678241. O. MFP 81/9 ianuarie 2002 - M. Of. 40 - 21.I.2002
al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2103/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la plata obligatiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a Penalitătilor si Penalitătilor de întârziere, si aprobarea modelului Declaratiei-inventar privind impozitele, taxele si contributiile si alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenti, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 si neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidentiate contabil, pe ani fiscali

26327242. O. MFP 2103/18 octombrie 2001 - M. Of. 720 - 12.XI.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la plata obligatiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a Penalitătilor si Penalitătilor de întârziere, si aprobarea modelului Declaratiei-inventar privind impozitele, taxele si contributiile si alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenti, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 si neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidentiate contabil, pe ani fiscali

25536243. DEC. CD 1/13 septembrie 2001 - M. Of. 572 - 13.IX.2001
Declaratie a Camerei Deputatilor

25537244. DEC. S 2/13 septembrie 2001 - M. Of. 572 - 13.IX.2001
Declaratie-Apel a Senatului

25194245. O. MFP 1491/7 august 2001 - M. Of. 468 - 16.VIII.2001
pentru aprobarea modelului si continutului Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat, prevazute la art. I-VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

23940246. DEC. S 234/7 mai 2001 - M. Of. 234 - 9.V.2001
Declaratie a Senatului României cu ocazia Zilei Europei

23726247. DEC. S 1/17 aprilie 2001 - M. Of. 200 - 20.IV.2001
Declaratie-apel a Senatului României cu privire la grupul Ilascu

20843248. DEC. DGV 2671/14 noiembrie 2000 - M.Of. 608 - 27.XI.2000
privind modificarea Normelor tehnice de completari, utilizare si tiparire a declaratiei vamale în detaliu

22440249. O. SSPH 132/4 septembrie 2000 - M. Of. 512 - 19.X.2000
privind depunerea declaratiei lunare de către persoanele juridice cu privire la plata obligatiilor fată de bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap

20848250. DEC. DGV 777/11 mai 2000 - M. Of. 281 - 21.VI.2000
privind modificarea Normelor tehnice de completari, utilizare si tiparire a declaratiei vamale în detaliu, aprobate prin Decizia nr. 946/1997

1947251. H. BEC 1/25 aprilie 2000 - M. Of. 182 - 25.IV.2000
referitoare la obligativitatea persoanelor care candideaza spre a fi alese sau numite in una dintre demnitatile sau functiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 187/1999 de a face o declaratie autentica pe propria raspundere privind apartenenta sau neapartenenta ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca politie politica, inainte de aLegere sau de numire

21029252. O. MT 132/11 martie 1999 - M. Of. 144 - 8.IV.1999
privind forma, modelul si continutul Declaratiei privind obligatiile de plata la Fondul special al drumurilor publice

1728253. DEC. P 133/30 martie 1999 - M. Of. 133 - 31.III.1999
Declaratie a Parlamentului României adoptata in sedinta plenara din data de 30 martie 1999 privind evenimentele din Republica Federala lugoslavia

1727254. DCL. P 107/11 martie 1999 - M. Of. 107 - 15.III.1999
Declaratie-Apel a Parlamentului României catre parlamentele statelor membre N.A.T.O. in intâmpinarea summitului de la Washington

352255. H. CECAR 99/24/27 ianuarie 1999 - M. Of. 75 - 23.II.1999
a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România pentru aprobarea Declaratiei de principiu si a Normelor nationale de audit si de servicii conexe

20506256. O. MF 2206/27 noiembrie 1998 - M. Of. 506 - 29.XII.1998
pentru aprobarea modelului si a continutului "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat"

6773257. D. PRES 321/1 octombrie 1998 - M. Of. 383 - 8.X.1998
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/1998 privind participarea României la initiativa europeana EUREKA, in conditiile Declaratiei de la Hanovra si ale Memorandumului de intelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985

20169258. L. P 174/2 octombrie 1998 - M. Of. 383 - 8.X.1998
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/1998 privind participarea României la initiativa europeana EUREKA, in conditiile Declaratiei de la Hanovra si ale Memorandumului de intelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985

20523259. DEC. DGV 301/19 mai 1998 - M. Of. 211 - 8.VI.1998
privind completarea Normelor tehnice de completari, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu

16351260. H. G 94/21 februarie 1998 - M. Of. 89 - 25.II.1998
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe
Norme Metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE privind aplicarea facilitatilor vamale cuprinse in art. 13 lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe

21553261. OG. G 5/20 ianuarie 1998 - M. Of. 37 - 29.I.1998
privind participarea României la initiativa europeana EUREKA, in conditiile Declaratiei de la Hanovra si ale Memorandumului de intelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985

20521262. DEC. MF 7/8 ianuarie 1998 - M. Of. 8 - 13.I.1998
privind modificarea Normelor tehnice de completari, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu

1293263. DEC. DGV 946/26 septembrie 1997 - M. Of. 271 bis - 9.X.1997
pentru aprobarea Normelor tehnice de completari, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu
Modificari si completari:
-DEC. DGV 669/4 septembrie 1998 - M. Of. 354 - 16.IX.1998


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi