S-au gasit 116 rezultate in 0.1598 secunde.
Inapoi

1475141. O. ANAF 3903/06 septembrie 2018 - M. Of. nr. 812 - 21.IX.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind structura si periodicitatea transmiterii între Agentia Natională de Administrare Fiscală si Casa Natională de Asigurări de Sănătate a informatiilor cuprinse în declaratiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informatiilor referitoare la declararea/achitarea contributiei, precum si a informatiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, înregistrate în Registrul unic de evidentă al asiguratilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

1475152. O. CNAS 1295/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 812 - 21.IX.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Procedurii privind structura si periodicitatea transmiterii între Agentia Natională de Administrare Fiscală si Casa Natională de Asigurări de Sănătate a informatiilor cuprinse în declaratiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informatiilor referitoare la declararea/achitarea contributiei, precum si a informatiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, înregistrate în Registrul unic de evidentă al asiguratilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

1409343. O. ANAF 2792/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 813 - 13.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declaratiilor de origine si declaratiilor pe factură

1404974. O. ANAF 2671/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 748 - 18.IX.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garantiei globale în legãturã cu douã sau mai multe operatiuni, declaratii sau regimuri vamale, cu exceptia regimului de tranzit unional/comun

1398815. O. ANAF 2326/02 august 2017 - M. Of. nr. 649 - 08.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã privind declaratiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distantã

1385426. DEC. ICCJ 29/24 aprilie 2017 - M. Of. nr. 456 - 19.VI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:
„1) Dacă dispozitiile art. 1 alin. (1) lit. d) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare (Decretul-lege nr. 118/1990), pot fi interpretate în sensul că din categoria persoanelor îndreptătite a beneficia de facilitătile si drepturile prevăzute de acest act normativ face parte si cel care nu a avut voie să părăsească locuinta decât cu acordul expres al organelor de stat si doar în situatii speciale, fiind nevoit să se prezinte la militie pentru a fi verificat în virtutea stabilirii statutului de chiabur ce i-a fost atribuit;
2) Dacă dispozitiile art. 10 alin. (1) din acelasi act normativ pot fi interpretate în sensul că dovada calitătii de persoană care a avut stabilit domiciliu obligatoriu poate fi făcută exclusiv prin declaratii de martori;
3) Dacă dezlegarea dată problemei enuntate la pct. 2 este în sens afirmativ, care sunt conditiile pentru ca dovada exclusiv prin declaratii de martori să fie admisibilă?”

1375097. L. P 76/25 aprilie 2017 - M. Of. nr. 297 - 26.IV.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaratiilor fiscale si de plată a creantelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017

1375108. D. PRES 402/24 aprilie 2017 - M. Of. nr. 297 - 26.IV.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaratiilor fiscale si de plată a creantelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017

1358909. OUG. G 7/25 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 63 - 25.I.2017
privind prorogarea termenului de depunere a declaratiilor fiscale si de plată a creantelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017

13569610. O. ANAF 94/10 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 35 - 12.I.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Normelor privind utilizarea declaratiilor vamale simplificate si înscrierea în evidentele declarantului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016

13506211. O. MS 1409/12 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1006 - 15.XII.2016
al ministrului sãnãtãtii pentru modificarea Ordinului ministrului sãnãtãtii nr. 4/2016 privind metodologia de decontare, modelul cererii si al declaratiilor pe propria rãspundere pentru plata tratamentului în strãinãtate al persoanelor a cãror stare de sãnãtate a fost afectatã în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti

13409612. DEC. CC 548/12 iulie 2016 - M. Of. nr. 862 - 28.X.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (5) din Legea nr. 340/2009 privind formularea de către România a unei declaratii în baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană

13182213. O. ANAF 1887/24 iunie 2016 - M. Of. nr. 502 - 05.VII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declaratiilor vamale simplificate si înscrierea în evidentele declarantului
Rectificare - M. Of. nr. 601 - 08.VIII.2016

13129114. DEC. ICCJ 4/04 aprilie 2016 - M. Of. nr. 418 - 02.VI.2016
privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 si art. 215 alin. 1, 2, 3 din Codul penal anterior, respectiv art. 306 din Codul penal în vigoare, în ipoteza unui prejudiciu produs în aceeasi cauză atât bugetului general al Uniunii Europene sau bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei, cât si bugetului de stat, respectiv dacă infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se va retine singură sau în concurs ideal cu infractiunea de înselăciune, în cazul în care legea veche este mai favorabilă, respectiv cu infractiunea de obtinere ilegală de fonduri, în cazul în care legea nouă este mai favorabilă sau fapta a fost săvârsită sub imperiul ei

12956415. O. ANAF 829/23 februarie 2016 - M. Of. nr. 179 - 10.III.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicatiile EMCS-RO de control al miscărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize si de depunere online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrărilor de produse accizabile

12892216. O. ANAF 522/26 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 78 - 03.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

12842617. O. MS 4/04 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2016
al ministrului sănătătii privind metodologia de decontare, modelul cererii si al declaratiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti

12781618. O. ANAF 2727/26 octombrie 2015 - M. Of. nr. 924 - 14.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

12700919. DEC. ICCJ 23/16 septembrie 2015 - M. Of. nr. 824 - 04.XI.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept «dacă infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie poate fi retinută în concurs ideal cu infractiunea de înselăciune prevăzută de art. 215 alin. 1, 2, 3 din Codul penal din 1969, or, se poate retine doar infractiunea prevăzută de art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, în ipoteza unui unic prejudiciu, cauzat autoritătii contractante”

12290520. H. G 147/04 martie 2015 - M. Of. nr. 175 - 13.III.2015
privind adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, precum si ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declaratiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice

12118621. H. CCF 6/30 iulie 2014 - M. Of. nr. 883 - 04.XII.2014
pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale ale contribuabililor

11692622. O. MSI 141/13 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
al ministrului pentru societatea informatională pentru aprobarea Normelor metodologice privind elementele tehnice si de securitate ale sistemului de colectare online a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativă cetătenească

11573923. O. ANAF 93/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

10909924. O. ANAF 65/22 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 56 - 24.I.2013
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.061/2011 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

10701025. O. MAI 234/01 octombrie 2012 - M. Of. nr. 685 - 03.X.2012
al ministrului administratiei si internelor privind procedura de verificare a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativă cetătenească si de eliberare a certificatului de confirmare a numărului de declaratii de sustinere valabile pentru România

10639726. O. ANAF 1087/08 august 2012 - M. Of. nr. 592 - 20.VIII.2012
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrărilor de produse accizabile utilizând aplicatia EMCS-RO STOCURI, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 26/2011

10641727. O. ANAF 1834/08 august 2012 - M. Of. nr. 595 - 20.VIII.2012
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrărilor de produse accizabile

10221528. H. CCF 3/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 40 - 17.I.2012
privind modalitatea si termenele de plată a cotizatiilor fixe în anul 2012 si a cotizatiilor variabile datorate de consutantii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2011 si depunerea declaratiilor în anul 2012

10191129. O. ANAF 3642/21 decembrie 2011 - M. Of. nr. 941 - 30.XII.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind depunerea declaratiilor fiscale

10047330. O. MJ 2029/10 octombrie 2011 - M. Of. nr. 754 - 26.X.2011
al ministrului justitiei privind modificarea anexei A1 la Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.355/C/2009 pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comertului si al declaratiilor pe propria răspundere privind autorizarea functionării

9824831. O. ANAF 2200/10 iunie 2011 - M. Of. nr. 439 - 23.VI.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrărilor de produse accizabile utilizând aplicatia EMCS-RO STOCURI, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 26/2011

9820732. O. MAI 124/16 iunie 2011 - M. Of. nr. 133 - 21.VI.2011
al ministrului administratiei si internelor privind activitătile desfăsurate la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor de către personalul responsabil cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese

9610433. H. CCF 4/24 februarie 2011 - M. Of. nr. 155 - 03.III.2011
pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea

9578434. O. ANCPI 1081/07 februarie 2011 - M. Of. nr. 103 - 09.II.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

9573635. H. CCF 3/18 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 99 - 07.II.2011
privind modalitatea si termenele de plată a cotizatiilor fixe în anul 2011 si a cotizatiilor variabile datorate de consultantii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2010 si depunerea declaratiilor în anul 2011

9544836. O. ANAF 90/26 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2011
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea onlinea declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrărilor de produse accizabile

9544437. O. ANAF 26/12 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 76 - 28.I.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrărilor de produse accizabile utilizând aplicatia EMCS-RO STOCURI

9331138. O. ANAF 2568/19 octombrie 2010 - M. Of. nr. 704 - 21.X.2010
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă de către contribuabilii mari si mijlocii

9308039. O. ANAF 2520/27 septembrie 2010 - M. Of. nr. 670 - 01.X.2010
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă de către contribuabilii mari si mijlocii

8855140. H. CCF 8/17 februarie 2010 - M. Of. nr. 111 - 18.II.2010
privind aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea

8809841. H. CCF 3/19 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 68 - 29.I.2010
privind modalitatea si termenele de plată a cotizatiilor fixe în anul 2010 si a cotizatiilor variabile datorate de consultantii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2009 si depunerea declaratiilor în anul 2010

8647242. L. P 340/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
privind formularea de către România a unei declaratii în baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană

8647343. D. PRES 1656/10 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
pentru promulgarea Legii privind formularea de către România a unei declaratii în baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană

8345444. O. ANAF 1785/29 iunie 2009 - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaratiilor vamale întocmite prin procedee informatice

8251745. D. PRES 811/25 mai 2009 - M. Of. nr. 360 - 28.V.2009
privind supunerea spre adoptare Parlamentului a formulării de către România a unei declaratii în baza art. 35 alin. (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană

8237446. O. MJLC 1355/04 mai 2009 - M. Of. nr. 341 - 21.V.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comertului si al declaratiilor pe propria răspundere privind autorizarea functionării

8190147. O. MFP 847/30 aprilie 2009 - M. Of. nr. 298 - 07.V.2009
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă

8016548. O. MDRL 104/24 februarie 2009 - M. Of. nr. 149 - 10.III.2009
al ministrului dezvoltării regionale si locuintei privind stabilirea cadrului general referitor la completarea si semnarea declaratiilor pentru personalul implicat în gestionarea si implementarea Programului Operational Regional 2007-2013

7930049. H. CCF 3/15 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 61 - 02.II.2009
privind modalitatea si termenele de plată a cotizatiilor fixe în anul 2009 si a cotizatiilor variabile datorate de consultantii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2008 si depunerea declaratiilor în anul 2009

7853050. O. ANAF 1747/16 decembrie 2008 - M. Of. nr. 887 - 29.XII.2008
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1/2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

7432951. O. MIRA 524/30 iunie 2008 - M. Of. nr. 514 - 08.VII.2008
al ministrului internelor si reformei administrative privind depunerea si gestionarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese în cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

7309552. O. MJ 1240/29 aprilie 2008 - M. Of. nr. 360 - 09.V.2008
al ministrului justitiei pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale si întreprinderilor familiale si al declaratiilor pe propria răspundere privind autorizarea functionării

7223953. O. MEF 858/19 martie 2008 - M. Of. nr. 242 - 28.III.2008
al ministrului economiei si finantelor privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă

7180454. O. MEF 588/27 februarie 2008 - M. Of. nr. 189 - 12.III.2008
al ministrului economiei si finantelor privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin postă, formularele de declaratii de venit

7170455. O. MEF 514/22 februarie 2008 - M. Of. nr. 172 - 06.III.2008
al ministrului economiei si finantelor privind extinderea aplicării metodei de depunere a declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă

7145756. H. G 175/20 februarie 2008 - M. Of. nr. 138 - 22.II.2008
privind stabilirea modelelor Registrului declaratiilor de avere si Registrului declaratiilor de interese

7110057. H. CCF 8/24 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 87 - 04.II.2008
privind modalitatea si termenele de plată a cotizatiilor fixe în anul 2008 si a cotizatiilor variabile datorate de consultantii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2007 si depunerea declaratiilor în anul 2008

7098958. O. MEF 125/15 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 71 - 30.I.2008
al ministrului economiei si finantelor privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare

7081859. O. ANAF 1/03 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 46 - 21.I.2008
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

6921060. O. MJ 2722/31 octombrie 2007 - M. Of. nr. 776 - 15.XI.2007
al ministrului justitiei pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comertului si al declaratiilor pe propria răspundere privind autorizarea functionării

6803861. DEC. CNPAS 375/14 august 2007 - M. Of. nr. 636 - 17.IX.2007
a presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii si de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la contractele/declaratiile de asigurare, precum si orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii

6798862. O. MEF 1123/05 septembrie 2007 - M. Of. nr. 628 - 13.IX.2007
al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.210/2006 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă

6647063. O. ANRE 12/21 iunie 2007 - M. Of. nr. 434 - 28.VI.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2006 privind durata de valabilitate a declaratiilor pe propria răspundere ale consumatorilor casnici care beneficiază de tarif social

6486464. O. MFP 521/03 aprilie 2007 - M. Of. nr. 252 - 16.IV.2007
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor pubiice nr. 2.210/2006 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă

6468865. O. MFP 469/23 martie 2007 - M. Of. nr. 236 - 05.IV.2007
al ministrului finantelor publice privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin postă, formularele de declaratii de venit

6348066. O. ANAF 86/25 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2007
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative privind activitatea desfăsurată în cursul anului 2006

6333367. O. MFP 2210/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 74 - 31.I.2007
al ministrului finantelor, publice privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă

6303368. O. MAPDR 5/12 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 36 - 18.I.2007
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru stabilirea Listei cantitătilor specifice ale produselor agroalimentare detinute în stoc la 1 ianuarie 2007, a căror depăsire creează obligatia transmiterii declaratiilor de stoc

6127969. O. ANRE 26/30 octombrie 2006 - M. Of. nr. 904 - 07.XI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind durata de valabilitate a declaratiilor pe propria răspundere ale consumatorilor casnici care beneficiază de tarif social

6081670. O. MFP 1633/04 octombrie 2006 - M. Of. nr. 843 - 12.X.2006
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 300/2004 pentru aprobarea declaratiilor de înregistrare a contribuabililor si a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 901/2506 privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA si a modelului si continutului formularelor "Notificare" si "Certificat de înregistrare în scopuri de TVA"

6011571. O. ANAF 8060/21 august 2006 - M. Of. nr. 749 - 01.IX.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaratiilor vamale întocmite prin procedee informatice

5847472. O. MFP 830/23 mai 2006 - M. Of. nr. 517 - 15.VI.2006
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 409/2006 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare

5669573. O. MFP 409/17 martie 2006 - M. Of. nr. 286 - 30.III.2006
al ministrului finantelor publice privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare
Modificari si completari:
-O. MFP 830/23 mai 2006 - M. Of. nr. 517 - 15.VI.2006

5660474. O. MFP 421/17 martie 2006 - M. Of. nr. 275 - 27.III.2006
al ministrului finantelor publice privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin postă, formularele de declaratii

5557675. O. MJ 455/27 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 122 - 08.II.2006
al ministrului justitiei pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comertului si al declaratiilor pe propria răspundere privind autorizarea functionării

5359176. O. MFP 1521/10 octombrie 2005 - M. Of. nr. 1055 - 26.XI.2005
al ministrului finantelor publice pentru completarea continutului declaratiilor fiscale si utilizarea formularului “Ordin de plată pentru Trezoreria Statului“ (OPT) pentru declararea obligatiilor de plată la bugetul general consolidat

5001477. O. ANCEX 177/12 mai 2005 - M. Of. nr. 435 - 23.V.2005
al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la declaratiile industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată
Rectificare - M. Of. nr. 491 - 10.VI.2005

4881678. O. MFP 261/10 martie 2005 - M. Of. nr. 246 - 24.III.2005
al ministrului finantelor publice privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin postă, formularele de declaratii

4727379. O. MFP 1600/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1229 - 21.XII.2004
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 300/2004 pentru aprobarea declaratiilor de înregistrare a contribuabililor si a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal

4645980. O. MJ 3118/09 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1105 - 26.XI.2004
al ministrului justitiei pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comertului si al declaratiilor pe propria răspundere privind autorizarea functionării
Modificari si completari:
-O. MJ 455/27 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 122 - 08.II.2006

4133281. O. MFP 460/25 martie 2004 - M. Of. nr. 297 - 05.IV.2004
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei anuale si a declaratiei fiscale ce se depun de persoanele juridice străine care au o reprezentantă autorizată să functioneze în România sau care desfiintează o reprezentantă în cursul anului fiscal si a instructiunilor de completare a acestor declaratii

4060982. O. MFP 376/08 martie 2004 - M. Of. nr. 250 - 22.III.2004
al ministrului finantelor publice privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin postă, formularele de declaratii

4027883. O. MFP 300/17 februarie 2004 - M. Of. nr. 202 - 08.III.2004
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea declaratiilor de înregistrare a contribuabililor si a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal
Abrogat prin:
-O. MFP 262/19 februarie 2007 - M. Of. nr. 175 - 13.III.2007

3954984. O. MAPAM 75/26 ianuarie 2004 - M. Of. 79 - 30.I.2004
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind aprobarea documentelor de evidentă a productiei vitivinicole: declaratii de stocuri, declaratii de recoltă si declaratii de productie

3485785. H. G 506/24 aprilie 2003 - M. OF. 293 - 25.IV.2003
privind stabilirea modelului Registrului declaratiilor de interese

3476686. O. MFP 529/16 aprilie 2003 - M. OF. 277 - 19.IV.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind depunerea în format electronic a declaratiilor de impozite si taxe

3361187. O. MFP 59/23 ianuarie 2003 - M. Of. 99 - 18.II.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Finantelor nr. 2690/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe

3212888. L. P 612/13 noiembrie 2002 - M. Of. 851 - 26.XI.2002
pentru formularea unei declaratii privind recunoasterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Conventia internatională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965

3212989. D. PRES 908/12 noiembrie 2002 - M. Of. 851 - 26.XI.2002
privind promulgarea Legii pentru formularea unei declaratii privind recunoasterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Conventia internatională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965

3058390. D. PRES 722/26 iulie 2002 - M. Of. 557 - 30.VII.2002
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a formulării unei declaratii privind recunoasterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Conventia internatională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965

3039191. L. P 463/9 iulie 2002 - M. Of. 523 - 18.VII.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaratiilor de venit pe anul 2001

3039292. D. PRES 636/8 iulie 2002 - M. Of. 523 - 18.VII.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaratiilor de venit pe anul 2001

2995493. DEC. DGV 639/14 iunie 2002 - M. Of. 450 - 26.VI.2002
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind modificarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapidă a declaratiilor vamale în procedura informatică simplificată

2964194. L. P 326/27 mai 2002 - M. Of. 395 - 10.VI.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut

2964295. D. PRES 461/24 mai 2002 - M. Of. 395 - 10.VI.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut

2931496. H. G 439/30 aprilie 2002 - M. Of. 328 - 17.V.2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut

2914297. OUG. 53/30 aprilie 2002 - M. Of. 296 - 30.IV.2002
pentru modificarea termenului de depunere a declaratiilor de venit pe anul 2001

2738698. OUG. 186/20 decembrie 2001 - M. Of. 848 - 29.XII.2001
privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut
Modificari si completari:
-L. P 326/27 mai 2002 - M. Of. 395 - 10.VI.2002

2703199. L. P 706/3 decembrie 2001 - M. Of. 785 - 11.XII.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe

27032100. D. PRES 1008/30 noiembrie 2001 - M. Of. 785 - 11.XII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe

25165101. OG. G 11/26 iulie 2001 - M. Of. 461 - 13.VIII.2001
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe

22715102. DEC. DGV 35/11 ianuarie 2001 - M. Of. 43 - 25.I.2001
a directorului general al Directiei Generale a Vamilor privind modificarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale in procedura informatica simplificata

40453103. O. ANCE 337/10 noiembrie 2000 - M. Of. nr. 691 - 22.XII.2000
al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice privind aprobarea Normelor metodologice de întocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora
Abrogat prin:
-O. ANCEX 177/12 mai 2005 - M. Of. nr. 435 - 23.V.2005

41041104. DEC. DGV 2640/01 noiembrie 2000 - M. Of. nr. 569 - 16.XI.2000
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind aprobarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapidă a declaratiilor vamale în procedura informatică simplificată

17007105. H. G 529/30 iunie 1999 - M. Of. 318 - 2.VII.1999
privind trecerea activitatii de prelucrare si raportate statistica a datelor cuprinse in declaratiile vamale de export si de import, de la Centrul Român de Comert Exterior la Directia Generala a Vamilor

21546106. OG. G 68/28 august 1997 Republicare - M. Of. 121 - 24.III.1999
privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe
Modificari si completari:
-Legea nr. 73/7 aprilie 1998 - M. Of. 142 - 8.IV.1998
-O. MF 964/12 mai 1998 - M. Of. 223 - 18.VI.1998
-OG. G 78/25 august 1998 - M. Of. 313 - 27.VIII.1998
-OUG. 113/30 iunie 1999 - M. Of. 315 - 30.VI.1999
Abrogat prin:
OG. G 92/24 decembrie 2003 - M. Of. 941 - 29.XII.2003
OG. G 92/24 decembrie 2003 - republicare - M. Of. nr. 863 - 26.IX.2005

41256107. OG. G 68/28 august 1997 - M. Of. nr. 121 - 24.III.1999
privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe - republicare
Abrogat prin:
OG. G 92/24 decembrie 2003 - M. Of. 941 - 29.XII.2003
Modificari si completari:
-OG. G 92/24 decembrie 2003 - M. Of. nr. 863 - 26.IX.2005

20517108. O. MF 2690/30 decembrie 1998 - M. Of. 59 - 11.II.1999
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe

6979109. D. PRES 40/22 ianuarie 1999 - M. Of. 35 - 28.I.1999
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe

18786110. L. P 29/26 ianuarie 1999 - M. Of. 35 - 28.I.1999
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe

1751111. O. ANCE 1/7 ianuarie 1999 - M. Of. 28 - 26.I.1999
al Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la incheierea acordului de instalatie si unele precizari privind intocmirea si transmiterea declaratiilor anuale industriale, prevazute de Legea nr. 56/1997

21626112. OG. G 78/25 august 1998 - M. Of. 313 - 27.VIII.1998
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozitare si taxe

20465113. O. MF 964/12 mai 1998 - M. Of. 223 - 18.VI.1998
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1998

6574114. D. PRES 119/6 aprilie 1998 - M. Of. 142 - 8.IV.1998
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe

20069115. L. P 73/7 aprilie 1998 - M. Of. 142 - 8.IV.1998
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe

1750116. O. ANCE 2/7 ianuarie 1998 - M. Of. 25 - 26.I.1998
Agentiei Nationale de Control si Interzicere Arme Chimice privind aprobarea Normelor metodologice de intocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevazute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi