S-au gasit 128 rezultate in 0.1757 secunde.
Inapoi

1396961. DEC. CC 346/11 mai 2017 - M. Of. nr. 627 - 02.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare si art. I pct. 4 din Legea nr. 51/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

1391052. DEC. ICCJ 20/14 iunie 2017 - M. Of. nr. 542 - 10.VII.2017
privind ronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „dacă sfera de incidentă a obligatiei de păstrare a contraprobelor prevăzută de art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri include si procedeele probatorii ale constatării tehnico-stiintifice si care este sanctiunea ce poate fi aplicată de către instanta de apel în cazul nerespectării obligatiei de a păstra contraprobe.”

1382323. DEC. CC 127/09 martie 2017 - M. Of. nr. 409 - 31.V.2017
referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate ale dispozitiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală si art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, republicată, cu referire la sintagma „ori alte operatiuni privind circulatia drogurilor de risc”

1380254. H. S 62/16 mai 2017 - M. Of. nr. 378 - 22.V.2017
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Evaluarea punerii în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri 2013-2020 si a Planului de actiune al UE în materie de droguri 2()13-2016: mentinerea necesitătii unui Plan de actiune al UE în materie de droguri 2017-2020-COM (2017) 195 final

1379655. DEC. ICCJ 15/25 aprilie 2017 - M. Of. nr. 369 - 18.V.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept „dacă actiunea unică continuă de transport a drogurilor de risc/mare risc, pe teritoriul altui stat si ulterior pe teritoriul României, poate constitui elementul material al infractiunilor prevăzute de art. 2 si 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, în concurs ideal, sau infractiunea unică prevăzută de art. 3 din aceeasi lege”.

1372516. DEC. ICCJ 3/28 februarie 2017 - M. Of. nr. 259 - 13.IV.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a urmãtoarei probleme de drept: „atunci când o persoanã comite, în aceeasi împrejurare, una sau mai multe actiuni care pot constitui elementul material conform enumerãrii din art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, având ca obiect material mai multe categorii de droguri, prevãzute în tabele diferite (de risc si de mare risc), ne aflãm în prezenta unui concurs de infractiuni prevãzut de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 si art. 2 alin. (2) din aceeasi lege cu aplicarea art. 38 din Codul penal sau a unei unitãti legale de infractiuni sub forma infractiunii continuate, prevãzute de art. 2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ori a infractiunii complexe prevãzute de art. 2 alin. (1) si (2)din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (2) din Codul penal”.

1330287. O. MAI 120/10 august 2016 - M. Of. nr. 697 - 07.IX.2016
al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare si finantare a proiectelor din cadrul programului de interes national în domeniul prevenirii si asistentei medicale, psihologice si sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018

1298818. H. S 38/21 martie 2016 - M. Of. nr. 222 - 25.III.2016
referitoare la Raportul Comisiei privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri (2013-2020) si a Planului de actiune al UE în materie de droguri (2013-2016) COM (2015) 584 final

1279179. L. P 322/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
pentru modificarea art. 23 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

12791810. D. PRES 990/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 23 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

12608611. H. G 659/19 august 2015 - M. Of. nr. 672 - 03.IX.2015
privind aprobarea Programului de interes national de prevenire si asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri 2015-2018

12608712. H. G 684/19 august 2015 - M. Of. nr. 672 - 03.IX.2015
privind aprobarea Programului national de prevenire si asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri 2015-2018

12399813. DEC. CC 134/10 martie 2015 - M. Of. nr. 338 - 18.V.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. b), c) si d), art. 2 si art. 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

12384814. DEC. CC 119/10 martie 2015 - M. Of. nr. 316 - 08.V.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic ai plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

11892515. O. MAI 85/03 iunie 2014 - M. Of. nr. 541 - 22.VII.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice, al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor si metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri si a Standardelor minime obligatorii de organizare si functionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

11892616. O. MS 755/25 iunie 2014 - M. Of. nr. 541 - 22.VII.2014
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice, al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor si metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri si a Standardelor minime obligatorii de organizare si functionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

11892717. O. MMFPSPV 1287/01 iulie 2014 - M. Of. nr. 541 - 22.VII.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice, al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor si metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri si a Standardelor minime obligatorii de organizare si functionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

11752718. L. P 51/17 aprilie 2014 - M. Of. nr. 322 - 05.V.2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

11752819. D. PRES 385/17 aprilie 2014 - M. Of. nr. 322 - 05.V.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. precum si pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrop

11645020. L. P 143/26 iulie 2000 - M. Of. nr. 163 - 06.III.2014
privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri - republicare

11488221. L. P 330/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 795 - 17.XII.2013
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea si combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalitătii organizate, traficului de persoane, terorismului, finantării terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013
Acord între Guvernul României si Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea si combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalitătii organizate, traficului de persoane, terorismului, finantării terorismului si a altor infractiuni grave

11488322. D. PRES 1063/04 decembrie 2013 - M. Of. nr. 795 - 17.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea si, combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalitătii organizate, traficului de persoane, terorismului, finantării terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013

10982923. L. P 23/04 martie 2013 - M. Of. nr. 126 - 07.III.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

10983024. D. PRES 267/28 februarie 2013 - M. Of. nr. 126 - 07.III.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

10526225. DEC. CC 326/29 martie 2012 - M. Of. nr. 419 - 22.VI.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. a) teza a două din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

10218926. DEC. CC 1577/07 decembrie 2011 - M. Of. nr. 36 - 17.I.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, referitoare la posibilitatea modificării tabelelor prin hotărâre a Guvernului, precum si a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2010, aprobată prin Legea nr. 92/2010, în ansamblu

10163927. DEC. CC 1335/11 octombrie 2011 - M. Of. nr. 901 - 20.XII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), sintagma “alte operatiuni privind circulatia drogurilor”, din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

10122328. OUG. G 105/30 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 855 - 05.XII.2011
pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

9705229. DEC. CC 101/01 februarie 2011 - M. Of. nr. 266 - 15.IV.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

9638530. DEC. CC 115/01 februarie 2011 - M. Of. nr. 188 - 17.III.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 332 alin. 4 din Codul de procedurã penalã, precum si ale art. 2 si art. 10 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

9581731. DEC. CC 64/27 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 108 - 10.II.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

9361832. DEC. CC 1282/12 octombrie 2010 - M. Of. nr. 738 - 04.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

9178133. H. G 575/16 iunie 2010 - M. Of. nr. 509 - 22.VII.2010
pentru actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, precum si a anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

9048534. L. PRES 92/21 mai 2010 - M. Of. nr. 348 - 26.V.2010
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

9048635. D. PRES 523/20 mai 2010 - M. Of. nr. 348 - 26.V.2010
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

8848536. OUG. G 6/10 februarie 2010 - M. Of. nr. 100 - 15.II.2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

8847437. H. G 87/05 februarie 2010 - M. Of. nr. 99 - 12.II.2010
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2008 privind aprobarea Programului national de asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri - 2009—2012

8663438. DEC. CC 1460/10 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 805 - 25.XI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

8462639. H. G 939/14 august 2009 - M. Of. nr. 593 - 27.VIII.2009
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2008 privind aprobarea Programului national de asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012

8415040. DEC. CC 955/25 iunie 2009 - M. Of. nr. 536 - 03.VIII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 10 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

8054741. DEC. CC 292/03 martie 2009 - M. Of. nr. 181 - 24.III.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

8032742. DEC. ICCJ 38/22 septembrie 2008 - M. Of. nr. 161 - 16.III.2009
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

7983543. DEC. CC 1318/02 decembrie 2008 - M. Of. nr. 118 - 26.II.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si ale art. 86 din Codul de procedură penală

7786044. O. MSP 1389/04 august 2008 - M. Of. nr. 830 - 10.XII.2008
al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Criteriilor si metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri si a Standardelor minime obligatorii de organizare si functionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

7786145. O. MMFES 513/15 august 2008 - M. Of. nr. 830 - 10.XII.2008
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea Criteriilor si metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri si a Standardelor minime obligatorii de organizare si functionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

7786246. O. MIRA 282/24 august 2008 - M. Of. nr. 830 - 10.XII.2008
ministrului internelor si reformei administrative privind aprobarea Criteriilor si metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri si a Standardelor minime obligatorii de organizare si functionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

7711147. DEC. CC 1068/14 octombrie 2008 - M. Of. nr. 769 - 17.XI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86^1 din Codul de procedură penală si ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

7615348. DEC. CC 958/25 septembrie 2008 - M. Of. nr. 696 - 13.X.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

7595449. H. G 1102/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 675 - 01.X.2008
privind aprobarea Programului national de asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri - 2009- 2012

7591950. H. G 1101/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 672 - 30.IX.2008
privind aprobarea Programului de interes national de prevenire a consumului de tutun, alcool si droguri – 2009-2012

7240951. H. G 358/26 martie 2008 - M. Of. nr. 269 - 04.IV.2008
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.489/2002 privind înfiintarea Agentiei Nationale Antidrog

6934452. L. P 317/13 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 791 - 21.XI.2007
pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001
Protocol aditional la Scrisoarea de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001

6934553. D. PRES 983/12 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 791 - 21.XI.2007
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001

6683554. H. G 664/27 iunie 2007 - M. Of. nr. 488 - 20.VII.2007
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Serviciul Federal al Federatiei Ruse pentru Controlul Traficului de Droguri privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, semnat la Bucuresti la 14 martie 2007

6638755. L. P 186/13 iunie 2007 - M. Of. nr. 425 - 26.VI.2007
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri

6638856. D. PRES 628/12 iunie 2007 - M. Of. nr. 425 - 26.VI.2007
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri

6566957. O. MSP 770/04 mai 2007 - M. Of. nr. 344 - 21.V.2007
al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Metodologiei de completare a fiselor standard si de transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de urgentă pentru consumul de droguri, în foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, în fisa privind cazurile înregistrate de HVC si HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile si în fisa standard de prevalentă a infectiilor cu HIV, HVB si HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile

6567058. O. MIRA 192/17 aprilie 2007 - M. Of. nr. 344 - 21.V.2007
al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Metodologiei de completare a fiselor standard si de transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de urgentă pentru consumul de droguri, în foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, în fisa privind cazurile înregistrate de HVC si HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile si în fisa standard de prevalentă a infectiilor cu HIV, HVB si HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile

6270559. DEC. ICCJ 16/22 mai 2006 - M. Of. nr. 7 - 05.I.2007
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la problema aplicabilitătii dispozitiilor art. 81, 86^1 si 86^7 din Codul penal în cazul infractiunilor prevăzute de art. 2-10 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

6249160. OUG. G 121/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1039 - 28.XII.2006
privind regimul juridic al precursorilor de droguri

6125261. DEC. ANAD 16/02 octombrie 2006 - M. Of. nr. 899 - 06.XI.2006
a presedintelui Agentiei Nationale Antidrog pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul asistentei consumatorului de droguri

6125362. DEC. ANAD 17/02 octombrie 2006 - M. Of. nr. 899 - 06.XI.2006
a presedintelui Agentiei Nationale Antidrog pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, modificare si implementare a planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri

5815363. O. MJ 1216/18 mai 2006 - M. Of. nr. 471 - 31.V.2006
al ministrului justitiei privind modalitatea de derulare a programelor integrate de asistentă medicală, psihologică si socială pentru persoanele aflate în stare privativă de libertate, consumatoare de droguri

5815464. O. MAI 1310/19 mai 2006 - M. Of. nr. 471 - 31.V.2006
al ministrului administratiei si internelor privind modalitatea de derulare a programelor integrate de asistentă medicală, psihologică si socială pentru persoanele aflate în stare privativă de libertate, consumatoare de droguri

5815565. O. MS 543/18 mai 2006 - M. Of. nr. 471 - 31.V.2006
al ministrului sănătătii privind modalitatea de derulare a programelor integrate de asistentă medicală, psihologică si socială pentru persoanele aflate în stare privativă de libertate, consumatoare de droguri

5724766. H. G 547/26 aprilie 2006 - M. Of. nr. 370 - 28.IV.2006
privind aprobarea plătii contributiei anuale pentru participarea Agentiei Nationale Antidrog la Asociatia Europeană a Bibliotecilor si Serviciilor de Informare cu privire la Alcool si Alte Droguri (ELISAD)

5675467. DEC. CC 201/02 martie 2006 - M. Of. nr. 295 - 03.IV.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

5575068. DEC. ANAD 1862064/23 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 149 - 16.II.2006
a presedintelui Agentiei Nationale Antidrog pentru aprobarea Standardelor minime de calitate ale programelor de prevenire a consumului de droguri în scoală

5496269. H. G 6/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 23 - 11.I.2006
pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul prevenirii si luptei împotriva fenomenului drogurilor dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Tineretului, Familiei, Afacerilor Sociale si Oportunitătilor Egale din Republica Ungară, semnat la Budapesta la 28 octombrie 2005
Protocol de cooperare în domeniul prevenirii si luptei împotriva fenomenului drogurilor între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Tineretului, Familiei, Afacerilor Sociale si Oportunitătilor Egale din Republica Ungară

5476170. L. P 397/27 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1192 - 29.XII.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2005 pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001, dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 26 septembrie 2005

5476271. D. PRES 1345/23 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1192 - 29.XII.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2005 pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001, dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 26 septembrie 2005

5299472. OUG. 141/13 octombrie 2005 - M. Of. nr. 946 - 25.X.2005
pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001, dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 26 septembrie 2005
Protocol aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001, între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii

5189573. H. G 860/28 iulie 2005 - M. Of. nr. 749 - 17.VIII.2005
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificările si completările ulterioare

5122674. DEC. CC 334/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 651 - 22.VII.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

5099175. DEC. CC 313/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 613 - 14.VII.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

5064276. H. G 540/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 553 - 29.VI.2005
pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2002

4884477. L. P 64/23 martie 2005 - M. Of. nr. 251 - 25.III.2005
privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului si a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei

4884578. D. PRES 156/22 martie 2005 - M. Of. nr. 251 - 25.III.2005
pentru promulgarea Legii privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului si a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei

4680179. L. P 522/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1155 - 07.XII.2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

4680280. D. PRES 978/23 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1155 - 07.XII.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

4663681. L. P 505/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1133 - 01.XII.2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor

4663782. D. PRES 945/15 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1133 - 01.XII.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor

4665283. L. P 531/25 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1135 - 01.XII.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2004 pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001 între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2004

4665384. D. PRES 989/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1135 - 01.XII.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2004 pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001 între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2004

4607585. DEC. CC 410/12 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1049 - 12.XI.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), sintagma “ori alte operatiuni privind circulatia drogurilor”, din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

4552086. DEC. CC 347/21 septembrie 2004 - M. Of. nr. 957 - 19.X.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

4539187. OUG. 76/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 936 - 13.X.2004
pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001 între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2004
Protocol aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la 3 iulie 2001 între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii

4518088. L. P 381/28 septembrie 2004 - M. Of. nr. 896 - 01.X.2004
privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii si combaterii traficului si consumului ilicit de droguri28-09-2004

4518189. D. PRES 725/24 septembrie 2004 - M. Of. nr. 896 - 01.X.2004
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii si combaterii traficului si consumului ilicit de droguri

4304490. L. P 258/16 iunie 2004 - M. Of. nr. 564 - 25.VI.2004
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, precum si a altor activităti ilegale, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2003
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, precum si a altor activităti ilegale

4304591. D. PRES 450/14 mai 2004 - M. Of. nr. 564 - 25.VI.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, precum si a altor activităti ilegale, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2003

4190592. H. G 582/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 387 - 03.V.2004
pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2000

3782493. L. P 445/12 noiembrie 2003 - M. OF. 812 - 18.XI.2003
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 5 august 2003

3782594. D. PRES 705/10 noiembrie 2003 - M. OF. 812 - 18.XI.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 5 august 2003

3760395. O. MS 848/12 septembrie 2003 - M. OF. 775 - 5.XI.2003
al Ministrului Sănătătii, al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si al Ministrului Economiei si Comertului privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sănătătii si Familiei, al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si al Ministrului Industriei si Resurselor nr. 251/240/292/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman si veterinar care contin substante ce intră sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

3834996. O. MAPAM 709/24 septembrie 2003 - M. OF. 775 - 5.XI.2003
al Ministrului Sănătătii, al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si al Ministrului Economiei si Comertului privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sănătătii si Familiei, al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si al Ministrului Industriei si Resurselor nr. 251/240/292/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman si veterinar care contin substante ce intră sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

3835097. O. MECO 217/20 octombrie 2003 - M. OF. 775 - 5.XI.2003
al Ministrului Sănătătii, al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si al Ministrului Economiei si Comertului privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sănătătii si Familiei, al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si al Ministrului Industriei si Resurselor nr. 251/240/292/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman si veterinar care contin substante ce intră sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

3661698. OG. G 56/22 august 2003 - M. OF. 603 - 26.VIII.2003
pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 5 august 2003
Protocol aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicării legii, semnată la data de 3 iulie

3263099. L. P 658/16 decembrie 2002 - M. Of. 930 - 19.XII.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2002 pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001, dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 24 septembrie 2002

32631100. D. PRES 1029/12 decembrie 2002 - M. Of. 930 - 19.XII.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2002 pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001, dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 24 septembrie 2002

31639101. H. G 1121/10 octombrie 2002 - M. Of. 772 - 23.X.2002
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor
Abrogat prin:
-OUG. 121/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1039 - 28.XII.2006

31531102. OUG. 125/2 octombrie 2002 - M. Of. 754 - 16.X.2002
pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001, dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 24 septembrie 2002
Protocol aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001, între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii

40881103. O. MIR 292/08 iulie 2002 - M. Of. nr. 572 - 02.VIII.2002
al Ministrului Industriei si Resurselor pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman si veterinar care contin substante ce intră sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

30652104. O. MSF 251/8 aprilie 2002 - M. Of. 572 - 2.VIII.2002
al Ministrului Sănătătii si Familiei pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman si veterinar care contin substante ce intră sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

40880105. O. MAAP 240/11 iunie 2002 - M. Of. nr. 292 - 08.VII.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman si veterinar care contin substante ce intră sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

29727106. L. P 300/17 mai 2002 - M. Of. 409 - 13.VI.2002
privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor
Modificari si completari:
-L. P 505/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1133 - 01.XII.2004
Abrogat prin:
-OUG. 121/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1039 - 28.XII.2006

29728107. D. PRES 425/16 mai 2002 - M. Of. 409 - 13.VI.2002
pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor

28643108. O. MSF 187/19 martie 2002 - M. Of. 218 - 1.IV.2002
al Ministrului Sănătătii si Familiei pentru definirea tipurilor de unităti medicale ce pot fi abilitate să asigure asistentă medicală persoanelor dependente de droguri, precum si a organizatiilor neguvernamentale ce pot fi abilitate să desfăsoare activităti de prevenire a transmiterii microorganismelor patogene pe cale sanguină în rândul consumatorilor de droguri injectabile

28561109. L. P 123/18 martie 2002 - M. Of. 203 - 26.III.2002
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind cooperarea în combaterea traficului ilicit si a abuzului de droguri si substante psihotrope si a altor infractiuni grave, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001
Acord între Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind cooperarea în combaterea traficului ilicit si a abuzului de droguri si substante psihotrope si a altor infractiuni grave

28562110. D. PRES 204/14 martie 2002 - M. Of. 203 - 26.III.2002
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind cooperarea în combaterea traficului ilicit si a abuzului de droguri si substante psihotrope si a altor infractiuni grave, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001

26967111. L. P 664/20 noiembrie 2001 - M. Of. 775 - 4.XII.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001

26968112. D. PRES 933/19 noiembrie 2001 - M. Of. 775 - 4.XII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001

25581113. O. MI 128/27 august 2001 - M. Of. 581 - 17.IX.2001
al Ministrului de Interne, Ministrului Sanatatii si Familiei, Ministrului Administratiei Publice, Ministrului Educatiei si Cercetarii si al Ministrului Tineretului si Sportului privind organizarea prevenirii consumului ilicit de droguri

38519114. O. MSF 602/5 septembrie 2001 - M. Of. 581 - 17.IX.2001
al Ministrului de Interne, Ministrului Sanatatii si Familiei, Ministrului Administratiei Publice, Ministrului Educatiei si Cercetarii si al Ministrului Tineretului si Sportului privind organizarea prevenirii consumului ilicit de droguri

38520115. O. MAP 4425/5 septembrie 2001 - M. Of. 581 - 17.IX.2001
al Ministrului de Interne, Ministrului Sanatatii si Familiei, Ministrului Administratiei Publice, Ministrului Educatiei si Cercetarii si al Ministrului Tineretului si Sportului privind organizarea prevenirii consumului ilicit de droguri

38521116. O. MEC 36219/30 august 2001 - M. Of. 581 - 17.IX.2001
al Ministrului de Interne, Ministrului Sanatatii si Familiei, Ministrului Administratiei Publice, Ministrului Educatiei si Cercetarii si al Ministrului Tineretului si Sportului privind organizarea prevenirii consumului ilicit de droguri

38522117. O. MTS 2629/6 septembrie 2001 - M. Of. 581 - 17.IX.2001
al Ministrului de Interne, Ministrului Sanatatii si Familiei, Ministrului Administratiei Publice, Ministrului Educatiei si Cercetarii si al Ministrului Tineretului si Sportului privind organizarea prevenirii consumului ilicit de droguri

24889118. OG. G 4/19 iulie 2001 - M. Of. 405 - 20.VII.2001
pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnata la Bucuresti la 3 iulie 2001

24639119. H. G 597/21 iunie 2001 - M. Of. 374 - 11.VII.2001
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în lupta împotriva crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, terorismului si altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 4 octombrie 2000
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în lupta împotriva crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, terorismului si altor infractiuni grave

40985120. H. G 597/21 iunie 2001 - M. Of. nr. 374 - 11.VII.2001
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în lupta împotriva crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, terorismului si altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 4 octombrie 2000
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în lupta împotriva crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, terorismului si altor infractiuni grave

22728121. H. G 1359/20 decembrie 2000 - M. Of. 46 - 29.I.2001
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri
Modificari si completari:
H. G 582/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 387 - 03.V.2004
Abrogat prin:
-H. G 860/28 iulie 2005 - M. Of. nr. 749 - 17.VIII.2005

39121122. O. MF 1416/27 octombrie 2000 - M. Of. 602 - 24.XI.2000
privind finantarea curei de dezintoxicare, supravegherii medicale si efectuării expertizei medico-legale pentru persoanele dependente de droguri

21010123. O. MS 684/19 octombrie 2000 - M. Of. 602 - 24.XI.2000
privind finantarea curei de dezintoxicare, supravegherii medicale si efectuării expertizei medico-legale pentru persoanele dependente de droguri

4198124. D. PRES 304/17 iulie 2000 - M. Of. 362 - 3.VIII.2000
pentru promulgarea Legii privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

19181125. L. P 143/26 iulie 2000 - M. Of. 362 - 3.VIII.2000
privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri
Modificari si completari:
-L. P 522/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1155 - 07.XII.2004
-OUG. 121/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1039 - 28.XII.2006
Republicare:
-L. P 143/26 iulie 2000 - M. Of. nr. 163 - 06.III.2014

17367126. H. G 917/9 noiembrie 1999 - M. Of. 557 - 15.XI.1999
aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federal al Austriei privind cooperarea in combaterea crimei organizate internationale, a traficului international ilegal de droguri, a terorismului international, precum si in alte scopuri in domeniul justitiei Penale, semnat la Bucuresti la 18 martie 1999
Acordîntre Guvernul Romaniei si Guvernul Federal al Austriei privind cooperarea in
combaterea crimei organizate internationale, a traficului international ilegal de droguri, a terorismului international, precum si in alte scopuri in domeniul justitiei Penale

17012127. H. G 534/1 iulie 1999 - M. Of. 329 - 12.VII.1999
privind infiintarea Comitetului Interministerial de Lupta impotriva Drogurilor

15932128. H. G 333/26 iunie 1998 - M. Of. 235 - 26.VI.1998
pentru aprobarea organizarii Conferintei internationale privind lupta impotriva traficului si abuzului de droguri, la Bucuresti, in perioada 29-30 iunie 1998


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi