S-au gasit 123 rezultate in 0.1578 secunde.
Inapoi

1410821. O. MADR 321/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 836 - 23.X.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformitătii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative „produs montan” si de verificare a respectării legislatiei europene si nationale de către operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni

1376492. N. ASF 11/13 aprilie 2017 - M. Of. nr. 318 - 04.V.2017
pentru modificarea si completarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013

1376313. N. ASF 9/13 aprilie 2017 - M. Of. nr. 315 - 03.V.2017
pentru modificarea si completarea Normei Autoritãtii de Supraveghere Financiarã nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative, aprobatã prin Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011

1376034. N. ASF 13/13 aprilie 2017 - M. Of. nr. 312 - 02.V.2017
pentru modificarea si completarea Normei Autoritãtii de Supraveghere Financiarã nr. 14/2006 privind transferul participantilor între fondurile de pensii facultative, aprobatã prin Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006

1372075. L. P 52/10 aprilie 2017 - M. Of. nr. 252 - 11.IV.2017
pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

1372086. D. PRES 357/07 aprilie 2017 - M. Of. nr. 252 - 11.IV.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

1366817. O. MADR 52/03 martie 2017 - M. Of. nr. 182 - 14.III.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de verificare a conformitătii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative „produs montan” si de verificare a respectării legislatiei europene si nationale de către operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni

1323698. N. ASF 31/21 iulie 2016 - M. Of. nr. 588 - 02.VIII.2016
privind alocarea si/sau vărsarea de către asigurători a capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative

1322489. H. G 506/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 564 - 26.VII.2016
privind stabilirea cadrului institutional si a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste conditiile de utilizare a mentiunii de calitate facultative „produs montan”

13064110. N. ASF 23/15 aprilie 2016 - M. Of. nr. 327 - 28.IV.2016
privind autorizarea de constituire a societătii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

12840211. N. ASF 26/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 18 - 11.I.2016
privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative

12835812. N. ASF 25/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 06 - 06.I.2016
privind obligatiile de raportare si transparentă în sistemul pensiilor facultative

12829413. N. ASF 23/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 986 - 31.XII.2015
privind autorizarea fondului de pensii facultative

12822014. N. ASF 33/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 974 - 29.XII.2015
privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activitătii de asigurări de viată

12672615. N. BNR 18/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 780 - 20.X.2015
pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative

12583516. N. ASF 12/05 august 2015 - M. Of. nr. 633 - 20.VIII.2015
privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative

12361517. L. P 87/23 aprilie 2015 - M. Of. nr. 282 - 27.IV.2015
pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative si a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

12361618. D. PRES 412/22 aprilie 2015 - M. Of. nr. 282 - 27.IV.2015
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative si a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

12352819. N. ASF 8/09 aprilie 2015 - M. Of. nr. 267 - 21.IV.2015
privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

11878520. N. ASF 16/25 iunie 2014 - M. Of. nr. 521 - 14.VII.2014
pentru modificarea si completarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative

11878621. N. ASF 17/25 iunie 2014 - M. Of. nr. 521 - 14.VII.2014
pentru modificarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative

11847622. N. ASF 13/18 iunie 2014 - M. Of. nr. 474 - 27.VI.2014
pentru abrogarea alin. (2) al art. 33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative si organizarea activelor si pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010

11847823. N. ASF 15/18 iunie 2014 - M. Of. nr. 474 - 27.VI.2014
pentru modificarea si completarea Normei nr. 5/2006 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006, si a art. 71 alin. (7) din Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013

11845224. DEC. ICCJ 7/26 mai 2014 - M. Of. nr. 471 - 26.VI.2014
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept dacă aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă a cauzei, potrivit art. 6 din Codul penal, în cazul infractiunilor continuate, se face numai în raport cu pedeapsa prevăzută de legea nouă pentru infractiunea săvârsită sau în raport si cu sporul facultativ prevăzut de aceeasi lege pentru sanctionarea acestei forme a unitătii legale de infractiune

11770425. N. ASF 10/29 aprilie 2014 - M. Of. nr. 352 - 13.V.2014
privind activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii facultative

11743026. N. ASF 8/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 306 - 25.IV.2014
pentru modificarea si completarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative

11529527. H. ASF 64/27 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 03 - 06.I.2014
pentru aprobarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative

11310728. H. ASF 32/28 august 2013 - M. Of. nr. 573 - 09.IX.2013
privind aprobarea Normei nr. 9/2013 pentru completarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative

10850829. H. CSSPP 34/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 874 - 21.XII.2012
privind aprobarea Normei nr. 17/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă în sistemul pensiilor facultative

10683230. H. CSSPP 25/11 septembrie 2012 - M. Of. nr. 662 - 20.IX.2012
privind aprobarea Normei nr. 15/2012 pentru modificarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative

10573231. DEC. CSA 416/09 iulie 2012 - M. Of. nr. 486 - 16.VII.2012
privind stabilirea unor măsuri în sarcina societătilor de asigurări autorizate să încheie asigurări facultative pentru locuinte

10569132. DEC. CMDR 51/30 iunie 2012 - M. Of. nr. 482 - 13.VII.2012
privind aprobarea competentelor medicului specialist si ale medicului primar în chirurgia oro-maxilo-facială cu dublă licentă (medicină dentară si medicină generală) sau absolventi ai facultătilor de medicină dentară

10411833. H. CSSPP 14/26 aprilie 2012 - M. Of. nr. 304 - 08.V.2012
privind aprobarea Normei nr. 11/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă în sistemul pensiilor facultative

10384934. H. CSSPP 11/11 aprilie 2012 - M. Of. nr. 263 - 23.IV.2012
privind aprobarea Normei nr. 8/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative

10369035. H. CSSPP 9/04 aprilie 2012 - M. Of. nr. 244 - 11.IV.2012
privind aprobarea Normei nr. 7/2012 pentru modificarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative

10348536. H. G 23.0/27 martie 2012 - M. Of. nr. 208 - 29.III.2012
privind înfiintarea Facultătii de Medicină si Farmacie în cadrul Universitătii de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

10248637. H. CSSPP 3/25 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 87 - 03.II.2012
privind aprobarea Normei nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societătii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

9914738. H. CSSPP 11/20 iulie 2011 - M. Of. nr. 567 - 10.VIII.2011
pentru aprobarea Normei nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

9767339. H. CSSPP 8/12 mai 2011 - M. Of. nr. 357 - 23.V.2011
privind aprobarea Normei nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 6/2009 privind calculul activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii facultative

9681240. H. CSSPP 6/24 martie 2011 - M. Of. nr. 234 - 04.IV.2011
privind aprobarea Normei nr. 5/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă în sistemul pensiilor facultative

9607941. H. CSSPP 1/1002 III - M. Of. nr. 151 - 02.III.2011
pentru aprobarea Normei nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative

9608042. H. CSSPP 2/17 februarie 2011 - M. Of. nr. 151 - 02.III.2011
pentru aprobarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative

9414643. H. CSSPP 27/17 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 800 - 30.XI.2010
pentru aprobarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative

9358144. H. CSSPP 25/20 octombrie 2010 - M. Of. nr. 730 - 02.XI.2010
privind aprobarea Normei nr. 15/2010 pentru modificarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative

9321745. H. CSSPP 23/29 septembrie 2010 - M. Of. nr. 691 - 14.X.2010
pentru aprobarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societătii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

9253546. H. CSSPP 21/05 august 2010 - M. Of. nr. 605 - 26.VIII.2010
pentru aprobarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă în sistemul pensiilor facultative

9143247. H. CSSPP 15/30 iunie 2010 - M. Of. nr. 471 - 08.VII.2010
pentru aprobarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative si organizarea activelor si pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private

9003148. H. CSSPP 7/28 aprilie 2010 - M. Of. nr. 293 - 05.V.2010
privind aprobarea Normei nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative

8635849. H. CSSPP 28/05 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 774 - 12.XI.2009
privind aprobarea Normei nr. 20/2009 pentru completarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative

8625450. H. CSSPP 26/28 octombrie 2009 - M. Of. nr. 760 - 09.XI.2009
pentru aprobarea Normei nr. 18/2009 privind operatiunile de încasări si plăti efectuate prin conturile fondului de pensii facultative

8563251. H. CSSPP 25/07 octombrie 2009 - M. Of. nr. 693 - 15.X.2009
pentru aprobarea Normei nr. 17/2009 privind modificarea si completarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008

8469552. H. CSSPP 22/26 august 2009 - M. Of. nr. 606 - 02.IX.2009
pentru aprobarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative

8205153. H. CSSPP 13/22 aprilie 2009 - M. Of. nr. 313 - 12.V.2009
pentru aprobarea Normei nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative

8095454. H. CSSPP 9/18 martie 2009 - M. Of. nr. 219 - 06.IV.2009
pentru aprobarea Normei nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative

8032355. H. CSSPP 7/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 160 - 16.III.2009
pentru aprobarea Normei nr. 6/2009 privind calculul activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii facultative

7950056. H. CSSPP 4/28 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 85 - 12.II.2009
pentru aprobarea Normei nr. 4/2009 privind investitiile fondurilor de pensii facultative si organizarea activitătii de investire

7675257. H. CSSPP 39/23 octombrie 2008 - M. Of. nr. 741 - 03.XI.2008
privind aprobarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat

7659458. L. P 201/21 octombrie 2008 - M. Of. nr. 728 - 28.X.2008
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

7659559. D. PRES 982/20 octombrie 2008 - M. Of. nr. 728 - 28.X.2008
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

7611060. H. CSSPP 37/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 689 - 09.X.2008
pentru aprobarea Normei nr. 21/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii facultative

7550861. O. MSP 1487/27 august 2008 - M. Of. nr. 632 - 01.IX.2008
al ministrului sănătătii publice privind arondarea facultătilor de medicină, medicină dentară si farmacie acreditate la centrele universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Târgu Mures si Timisoara

7550962. O. MECT 5155/28 august 2008 - M. Of. nr. 632 - 01.IX.2008
al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind arondarea facultătilor de medicină, medicină dentară si farmacie acreditate la centrele universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Târgu Mures si Timisoara

7434063. H. CSA 30/03 iulie 2008 - M. Of. nr. 515 - 09.VII.2008
pentru aprobarea Normei nr. 17/2008 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative în caz de invaliditate si în caz de deces  

7379964. H. CSSPP 28/09 iunie 2008 - M. Of. nr. 453 - 18.VI.2008
privind aprobarea Normei nr. 15/2008 pentru modificarea si completarea Normei nr. 13/2007 privind autorizarea societătii de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative si al unui fond de pensii administrat privat

7307365. H. CSSPP 24/30 aprilie 2008 - M. Of. nr. 357 - 08.V.2008
pentru aprobarea Normei nr. 12/2008 privind nivelul minim al capitalului social necesar societătii de administrare a investitiilor pentru administrarea de fonduri de pensii facultative

7299466. DEC. CMDR 7/26 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 345 - 05.V.2008
privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist si de medicul primar de chirurgie oro-maxilo-facială cu dublă licentă (medicină dentară si medicină generală) sau absolventi ai facultătilor de medicină dentară

7243167. H. CSSPP 17/25 martie 2008 - M. Of. nr. 272 - 07.IV.2008
pentru aprobarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative

7145168. H. CSSPP 11/12 februarie 2008 - M. Of. nr. 137 - 21.II.2008
pentru aprobarea Normei nr. 5/2008 privind obligatiile de raportare si transparentă în sistemul pensiilor facultative

6861269. OUG. G 112/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 710 - 22.X.2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

6766670. H. CSSPP 60/14 august 2007 - M. Of. nr. 596 - 29.VIII.2007
pentru aprobarea Normei nr. 28/2007 privind prospectul schemei de pensii facultative

6763371. H. CSSPP 58/08 august 2007 - M. Of. nr. 589 - 27.VIII.2007
privind aprobarea Normei nr. 27/2007 pentru modificarea si completarea Normei nr. 5/2006 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora

6763472. N. BNR 5/11 mai 2006 - M. Of. nr. 589 - 27.VIII.2007
privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora - republicare

6732673. H. CSSPP 51/16 iulie 2007 - M. Of. nr. 550 - 13.VIII.2007
privind aprobarea Normei nr. 22/2007 pentru modificarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative

6732774. H. CSSPP 57/01 august 2007 - M. Of. nr. 550 - 13.VIII.2007
pentru aprobarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative

6727875. H. CSSPP 49/16 iulie 2007 - M. Of. nr. 543 - 09.VIII.2007
privind aprobarea Normei nr. 20/2007 pentru modificarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii facultative

6676776. H. CSSPP 42/12 iunie 2007 - M. Of. nr. 476 - 16.VII.2007
privind aprobarea Normei nr. 16/2007 pentru modificarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii facultative

6583677. H. CSSPP 35/15 mai 2007 - M. Of. nr. 363 - 28.V.2007
pentru aprobarea Normei nr. 13/2007 privind autorizarea societătii de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative si al unui fond de pensii administrat privat

6336078. H. CSSPP 2/16 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 82 - 02.II.2007
pentru aprobarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii facultative

6280579. O. CSA 113137/19 decembrie 2006 - M. Of. nr. 16 - 10.I.2007
pentru punerea în aplicare a Normelor privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor, ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activitătii de asigurări de viată

6212580. H. CSSPP 35/21 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 998 - 14.XII.2006
privind aprobarea Normei nr. 16/2006 pentru modificarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative

6212681. H. CSSPP 36/28 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 998 - 14.XII.2006
privind aprobarea Normei nr. 17/2006 pentru modificarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative

6212782. H. CSSPP 38/28 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 998 - 14.XII.2006
privind aprobarea Normei nr. 19/2006 pentru modificarea Normei nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative

6215283. H. CSSPP 37/28 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1000 - 14.XII.2006
privind aprobarea Normei nr. 18/2006 pentru modificarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

6108184. H. CSSPP 21/19 septembrie 2006 - M. Of. nr. 880 - 27.X.2006
pentru aprobarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative

6108285. H. CSSPP 22/26 septembrie 2006 - M. Of. nr. 880 - 27.X.2006
pentru aprobarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

6108386. H. CSSPP 23/03 octombrie 2006 - M. Of. nr. 880 - 27.X.2006
pentru aprobarea Normei nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative

6108487. H. CSSPP 24/03 octombrie 2006 - M. Of. nr. 880 - 27.X.2006
pentru aprobarea Normei nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative

6108688. H. CSSPP 25/10 octombrie 2006 - M. Of. nr. 880 - 27.X.2006
pentru aprobarea Normei nr. 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

6108789. H. CSSPP 26/10 octombrie 2006 - M. Of. nr. 880 - 27.X.2006
pentru aprobarea Normei nr. 14/2006 privind transferul participantilor între fondurile de pensii facultative

6038790. H. CSSPP 20/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 784 - 15.IX.2006
pentru aprobarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative

6022591. H. CSSPP 14/23 august 2006 - M. Of. nr. 766 - 08.IX.2006
pentru aprobarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative

6022692. H. CSSPP 15/23 august 2006 - M. Of. nr. 766 - 08.IX.2006
pentru aprobarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative

6022893. H. CSSPP 17/23 august 2006 - M. Of. nr. 766 - 08.IX.2006
pentru aprobarea Normei nr. 5/2006 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora

6022994. H. CSSPP 18/23 august 2006 - M. Of. nr. 766 - 08.IX.2006
pentru aprobarea Normei nr. 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative

5814795. L. P 204/22 mai 2006 - M. Of. nr. 470 - 31.V.2006
privind pensiile facultative
Modificari si completari:
-OUG. 112/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 710 - 22.X.2007

5814896. D. PRES 751/18 mai 2006 - M. Of. nr. 470 - 31.V.2006
pentru promulgarea Legii privind pensiile facultative

4000397. L. P 2/16 februarie 2004 - M. Of. 162 - 25.II.2004
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

4000498. D. PRES 49/12 februarie 2004 - M. Of. 162 - 25.II.2004
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

3752699. H. G 1220/14 octombrie 2003 - M. OF. 762 - 30.X.2003
privind desfiintarea Facultătii militare de educatie fizică din cadrul Academiei Nationale de Educatie Fizică si Sport - Bucuresti

37433100. OUG. 100/14 octombrie 2003 - M. OF. 747 - 26.X.2003
pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

35742101. H. G 687/12 iunie 2003 - M. OF. 445 - 23.VI.2003
privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru Universitatea din Bucuresti în vederea continuării lucrărilor de consolidare si reparatii capitale la clădirea Facultătii de Teologie Ortodoxă din Bucuresti

27553102. L. P 763/29 decembrie 2001 - M. Of. 23 - 16.I.2002
pentru modificarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativa a autovehiculelor detinute de Presedintia Romaniei, Camera Deputatilor, Senat, Guvern, ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protectie si Paza, Curtea Suprema de Justitie si celelalte instante judecatoresti, parchetele de pe langa aceste instante, precum si de alte unitati din sistemul justitiei

27554103. D. PRES 1106/28 decembrie 2001 - M. Of. 23 - 16.I.2002
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativa a autovehiculelor detinute de Presedintia Romaniei, Camera Deputatilor, Senat, Guvern, ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protectie si Paza, Curtea Suprema de Justitie si celelalte instante judecatoresti, parchetele de pe langa aceste instante, precum si de alte unitati din sistemul justitiei

27304104. O. MSF 846/21 noiembrie 2001 - M. Of. 835 - 27.XII.2001
al Ministrului Sănătătii si Familiei privind aprobarea Regulamentului de organizare si efectuare a stagiaturii de către absolventii licentiati ai facultătilor de medicină, stomatologie si farmacie

26171105. L. P 567/19 octombrie 2001 - M. Of. 692 - 31.X.2001
pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Conventia privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000
Protocol facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Conventia privind drepturile copilului

26172106. D. PRES 804/17 octombrie 2001 - M. Of. 692 - 31.X.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Conventia privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000

25852107. O. MSF 645/21 septembrie 2001 - M. Of. 640 - 12.X.2001
al Ministrului Sanatatii si Familiei pentru modificarea Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 418/2001 privind statutul medicului, stomatologului si farmacistului, absolventi ai facultatilor de medicina, stomatologie si farmacie cu licenta si cu minimum un an de pregatire practica

25649108. L. P 470/20 septembrie 2001 - M. Of. 601 - 25.IX.2001
pentru ratificarea Protocolului facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000
Protocol facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantila

25650109. D. PRES 690/18 septembrie 2001 - M. Of. 601 - 25.IX.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000

24606110. O. MSF 481/20 iunie 2001 - M. Of. 369 - 9.VII.2001
al Ministrului Sanatatii si Familiei privind statutul medicului, stomatologului si farmacistului, absolventi ai facultatilor de medicina, stomatologie si farmacie cu licenta si cu minimum un an de pregatire practica

24465111. D. PRES 442/18 iunie 2001 - M. Of. 337 - 25.VI.2001
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000

23173112. L. P 43/7 martie 2001 - M. Of. 124 - 13.III.2001
pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurarile facultative de bunuri, persoane si raspundere civila în Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor

23174113. D. PRES 78/5 martie 2001 - M. Of. 124 - 13.III.2001
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legil nr. 15/1998 cu privire la asigurarile facultative de bunuri, persoane si raspundere civila în Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor

17319114. H. G 866/21 octombrie 1999 - M. Of. 524 - 28.X.1999
privind înfiintarea unor facultati la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Universitatea "Ovidius" din Constanta, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea din Oradea, Universitatea din Pitesti, Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, Universitatea "Valachia" din Târgoviste si Universitatea "Politehnica" din Timisoara

41228115. H. G 41/29 ianuarie 1999 - M. Of. nr. 48 - 30.I.1999
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 325/1997 privind introducerea stagiului de pregătire practică cu durata de un an pentru absolventii facultătilor de medicină si farmacie

15929116. H. G 329/22 iunie 1998 - M. Of. 237 - 29.VI.1998
privind infiintarea unor facultati la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca si la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

41481117. H. G 300/05 iunie 1998 - M. Of. nr. 215 - 11.VI.1998
privind infiintarea unor facultati la Universitatea din Pitesti si la Universitatea "Valachia" din Targoviste

19723118. L. P 91/12 iulie 1996 republicare - M. Of. 147 - 7.V.1998
cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor detinute de Presedintia României, Camera Deputatilor, Senat, Guvern, ministere si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, Curtea Constitutională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protectiei si Pază, Curtea Supremă de Justitie si celelalte instante judecătoresti, parchetele de pe lângă aceste instante, precum si de alte unităti din sistemul justitiei
A fost publicata prima data in M. Of. 147 - 12.VII.1996
Modificari si completari: OUG. 65/23 octombrie 1997 - M. Of. 290 - 27.X.1997

6569119. D. PRES 114/1 aprilie 1998 - M. Of. 140 - 7.IV.1998
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativa a autovehiculelor Camerei Deputatilor, Senatului, Curtii Constitutionale, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ

20067120. L. P 71/2 aprilie 1998 - M. Of. 140 - 7.IV.1998
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativa a autovehiculelor Camerei Deputatilor, Senatului, Curtii Constitutionale, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ

6473121. D. PRES 14/6 ianuarie 1998 - M. Of. 13 - 16.I.1998
pentru promulgarea Legii cu privire la asigurarile facultative de bunuri, persoane si raspundere civila in Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia generala a penitenciarelor

20011122. L. P 15/8 ianuarie 1998 - M. Of. 13 - 16.I.1998
cu privire la asigurarile facultative de bunuri, persoane si raspundere civila in Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia generala a penitenciarelor
Republicare: L. P 15/8 ianuarie 1998 - M. Of. 200 - 20.IV.2001

15124123. H. G 325/7 iulie 1997 Republicare - M. Of. 7 - 12.I.1998
privind introducerea stagiului de pregatire practica cu durata de un an pentru absolventii facultatilor de medicina si farmacie
Modificari si completari:
-H. G 664/23 octombrie 1997 - M. Of. 291 - 27.X.1997
-H. G 41/29 ianuarie 1999 - M. Of. 48 - 30.I.1999


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi