S-au gasit 122 rezultate in 0.1553 secunde.
Inapoi

1376491. N. ASF 11/13 aprilie 2017 - M. Of. nr. 318 - 04.V.2017
pentru modificarea si completarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013

1376312. N. ASF 9/13 aprilie 2017 - M. Of. nr. 315 - 03.V.2017
pentru modificarea si completarea Normei Autoritãtii de Supraveghere Financiarã nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative, aprobatã prin Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011

1376033. N. ASF 13/13 aprilie 2017 - M. Of. nr. 312 - 02.V.2017
pentru modificarea si completarea Normei Autoritãtii de Supraveghere Financiarã nr. 14/2006 privind transferul participantilor între fondurile de pensii facultative, aprobatã prin Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006

1372074. L. P 52/10 aprilie 2017 - M. Of. nr. 252 - 11.IV.2017
pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

1372085. D. PRES 357/07 aprilie 2017 - M. Of. nr. 252 - 11.IV.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

1366816. O. MADR 52/03 martie 2017 - M. Of. nr. 182 - 14.III.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de verificare a conformitătii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative „produs montan” si de verificare a respectării legislatiei europene si nationale de către operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni

1323697. N. ASF 31/21 iulie 2016 - M. Of. nr. 588 - 02.VIII.2016
privind alocarea si/sau vărsarea de către asigurători a capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative

1322488. H. G 506/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 564 - 26.VII.2016
privind stabilirea cadrului institutional si a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste conditiile de utilizare a mentiunii de calitate facultative „produs montan”

1306419. N. ASF 23/15 aprilie 2016 - M. Of. nr. 327 - 28.IV.2016
privind autorizarea de constituire a societătii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

12840210. N. ASF 26/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 18 - 11.I.2016
privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative

12835811. N. ASF 25/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 06 - 06.I.2016
privind obligatiile de raportare si transparentă în sistemul pensiilor facultative

12829412. N. ASF 23/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 986 - 31.XII.2015
privind autorizarea fondului de pensii facultative

12822013. N. ASF 33/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 974 - 29.XII.2015
privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activitătii de asigurări de viată

12672614. N. BNR 18/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 780 - 20.X.2015
pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative

12583515. N. ASF 12/05 august 2015 - M. Of. nr. 633 - 20.VIII.2015
privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative

12361516. L. P 87/23 aprilie 2015 - M. Of. nr. 282 - 27.IV.2015
pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative si a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

12361617. D. PRES 412/22 aprilie 2015 - M. Of. nr. 282 - 27.IV.2015
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative si a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

12352818. N. ASF 8/09 aprilie 2015 - M. Of. nr. 267 - 21.IV.2015
privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

11878519. N. ASF 16/25 iunie 2014 - M. Of. nr. 521 - 14.VII.2014
pentru modificarea si completarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative

11878620. N. ASF 17/25 iunie 2014 - M. Of. nr. 521 - 14.VII.2014
pentru modificarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative

11847621. N. ASF 13/18 iunie 2014 - M. Of. nr. 474 - 27.VI.2014
pentru abrogarea alin. (2) al art. 33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative si organizarea activelor si pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010

11847822. N. ASF 15/18 iunie 2014 - M. Of. nr. 474 - 27.VI.2014
pentru modificarea si completarea Normei nr. 5/2006 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006, si a art. 71 alin. (7) din Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013

11845223. DEC. ICCJ 7/26 mai 2014 - M. Of. nr. 471 - 26.VI.2014
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept dacă aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă a cauzei, potrivit art. 6 din Codul penal, în cazul infractiunilor continuate, se face numai în raport cu pedeapsa prevăzută de legea nouă pentru infractiunea săvârsită sau în raport si cu sporul facultativ prevăzut de aceeasi lege pentru sanctionarea acestei forme a unitătii legale de infractiune

11770424. N. ASF 10/29 aprilie 2014 - M. Of. nr. 352 - 13.V.2014
privind activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii facultative

11743025. N. ASF 8/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 306 - 25.IV.2014
pentru modificarea si completarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative

11529526. H. ASF 64/27 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 03 - 06.I.2014
pentru aprobarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative

11310727. H. ASF 32/28 august 2013 - M. Of. nr. 573 - 09.IX.2013
privind aprobarea Normei nr. 9/2013 pentru completarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative

10850828. H. CSSPP 34/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 874 - 21.XII.2012
privind aprobarea Normei nr. 17/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă în sistemul pensiilor facultative

10683229. H. CSSPP 25/11 septembrie 2012 - M. Of. nr. 662 - 20.IX.2012
privind aprobarea Normei nr. 15/2012 pentru modificarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative

10573230. DEC. CSA 416/09 iulie 2012 - M. Of. nr. 486 - 16.VII.2012
privind stabilirea unor măsuri în sarcina societătilor de asigurări autorizate să încheie asigurări facultative pentru locuinte

10569131. DEC. CMDR 51/30 iunie 2012 - M. Of. nr. 482 - 13.VII.2012
privind aprobarea competentelor medicului specialist si ale medicului primar în chirurgia oro-maxilo-facială cu dublă licentă (medicină dentară si medicină generală) sau absolventi ai facultătilor de medicină dentară

10411832. H. CSSPP 14/26 aprilie 2012 - M. Of. nr. 304 - 08.V.2012
privind aprobarea Normei nr. 11/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă în sistemul pensiilor facultative

10384933. H. CSSPP 11/11 aprilie 2012 - M. Of. nr. 263 - 23.IV.2012
privind aprobarea Normei nr. 8/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative

10369034. H. CSSPP 9/04 aprilie 2012 - M. Of. nr. 244 - 11.IV.2012
privind aprobarea Normei nr. 7/2012 pentru modificarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative

10348535. H. G 23.0/27 martie 2012 - M. Of. nr. 208 - 29.III.2012
privind înfiintarea Facultătii de Medicină si Farmacie în cadrul Universitătii de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

10248636. H. CSSPP 3/25 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 87 - 03.II.2012
privind aprobarea Normei nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societătii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

9914737. H. CSSPP 11/20 iulie 2011 - M. Of. nr. 567 - 10.VIII.2011
pentru aprobarea Normei nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

9767338. H. CSSPP 8/12 mai 2011 - M. Of. nr. 357 - 23.V.2011
privind aprobarea Normei nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 6/2009 privind calculul activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii facultative

9681239. H. CSSPP 6/24 martie 2011 - M. Of. nr. 234 - 04.IV.2011
privind aprobarea Normei nr. 5/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă în sistemul pensiilor facultative

9607940. H. CSSPP 1/1002 III - M. Of. nr. 151 - 02.III.2011
pentru aprobarea Normei nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative

9608041. H. CSSPP 2/17 februarie 2011 - M. Of. nr. 151 - 02.III.2011
pentru aprobarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative

9414642. H. CSSPP 27/17 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 800 - 30.XI.2010
pentru aprobarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative

9358143. H. CSSPP 25/20 octombrie 2010 - M. Of. nr. 730 - 02.XI.2010
privind aprobarea Normei nr. 15/2010 pentru modificarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative

9321744. H. CSSPP 23/29 septembrie 2010 - M. Of. nr. 691 - 14.X.2010
pentru aprobarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societătii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

9253545. H. CSSPP 21/05 august 2010 - M. Of. nr. 605 - 26.VIII.2010
pentru aprobarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparentă în sistemul pensiilor facultative

9143246. H. CSSPP 15/30 iunie 2010 - M. Of. nr. 471 - 08.VII.2010
pentru aprobarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative si organizarea activelor si pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private

9003147. H. CSSPP 7/28 aprilie 2010 - M. Of. nr. 293 - 05.V.2010
privind aprobarea Normei nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative

8635848. H. CSSPP 28/05 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 774 - 12.XI.2009
privind aprobarea Normei nr. 20/2009 pentru completarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative

8625449. H. CSSPP 26/28 octombrie 2009 - M. Of. nr. 760 - 09.XI.2009
pentru aprobarea Normei nr. 18/2009 privind operatiunile de încasări si plăti efectuate prin conturile fondului de pensii facultative

8563250. H. CSSPP 25/07 octombrie 2009 - M. Of. nr. 693 - 15.X.2009
pentru aprobarea Normei nr. 17/2009 privind modificarea si completarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008

8469551. H. CSSPP 22/26 august 2009 - M. Of. nr. 606 - 02.IX.2009
pentru aprobarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative

8205152. H. CSSPP 13/22 aprilie 2009 - M. Of. nr. 313 - 12.V.2009
pentru aprobarea Normei nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative

8095453. H. CSSPP 9/18 martie 2009 - M. Of. nr. 219 - 06.IV.2009
pentru aprobarea Normei nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative

8032354. H. CSSPP 7/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 160 - 16.III.2009
pentru aprobarea Normei nr. 6/2009 privind calculul activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii facultative

7950055. H. CSSPP 4/28 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 85 - 12.II.2009
pentru aprobarea Normei nr. 4/2009 privind investitiile fondurilor de pensii facultative si organizarea activitătii de investire

7675256. H. CSSPP 39/23 octombrie 2008 - M. Of. nr. 741 - 03.XI.2008
privind aprobarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat

7659457. L. P 201/21 octombrie 2008 - M. Of. nr. 728 - 28.X.2008
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

7659558. D. PRES 982/20 octombrie 2008 - M. Of. nr. 728 - 28.X.2008
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

7611059. H. CSSPP 37/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 689 - 09.X.2008
pentru aprobarea Normei nr. 21/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii facultative

7550860. O. MSP 1487/27 august 2008 - M. Of. nr. 632 - 01.IX.2008
al ministrului sănătătii publice privind arondarea facultătilor de medicină, medicină dentară si farmacie acreditate la centrele universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Târgu Mures si Timisoara

7550961. O. MECT 5155/28 august 2008 - M. Of. nr. 632 - 01.IX.2008
al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind arondarea facultătilor de medicină, medicină dentară si farmacie acreditate la centrele universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Târgu Mures si Timisoara

7434062. H. CSA 30/03 iulie 2008 - M. Of. nr. 515 - 09.VII.2008
pentru aprobarea Normei nr. 17/2008 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative în caz de invaliditate si în caz de deces  

7379963. H. CSSPP 28/09 iunie 2008 - M. Of. nr. 453 - 18.VI.2008
privind aprobarea Normei nr. 15/2008 pentru modificarea si completarea Normei nr. 13/2007 privind autorizarea societătii de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative si al unui fond de pensii administrat privat

7307364. H. CSSPP 24/30 aprilie 2008 - M. Of. nr. 357 - 08.V.2008
pentru aprobarea Normei nr. 12/2008 privind nivelul minim al capitalului social necesar societătii de administrare a investitiilor pentru administrarea de fonduri de pensii facultative

7299465. DEC. CMDR 7/26 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 345 - 05.V.2008
privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist si de medicul primar de chirurgie oro-maxilo-facială cu dublă licentă (medicină dentară si medicină generală) sau absolventi ai facultătilor de medicină dentară

7243166. H. CSSPP 17/25 martie 2008 - M. Of. nr. 272 - 07.IV.2008
pentru aprobarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative

7145167. H. CSSPP 11/12 februarie 2008 - M. Of. nr. 137 - 21.II.2008
pentru aprobarea Normei nr. 5/2008 privind obligatiile de raportare si transparentă în sistemul pensiilor facultative

6861268. OUG. G 112/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 710 - 22.X.2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

6766669. H. CSSPP 60/14 august 2007 - M. Of. nr. 596 - 29.VIII.2007
pentru aprobarea Normei nr. 28/2007 privind prospectul schemei de pensii facultative

6763370. H. CSSPP 58/08 august 2007 - M. Of. nr. 589 - 27.VIII.2007
privind aprobarea Normei nr. 27/2007 pentru modificarea si completarea Normei nr. 5/2006 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora

6763471. N. BNR 5/11 mai 2006 - M. Of. nr. 589 - 27.VIII.2007
privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora - republicare

6732672. H. CSSPP 51/16 iulie 2007 - M. Of. nr. 550 - 13.VIII.2007
privind aprobarea Normei nr. 22/2007 pentru modificarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative

6732773. H. CSSPP 57/01 august 2007 - M. Of. nr. 550 - 13.VIII.2007
pentru aprobarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative

6727874. H. CSSPP 49/16 iulie 2007 - M. Of. nr. 543 - 09.VIII.2007
privind aprobarea Normei nr. 20/2007 pentru modificarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii facultative

6676775. H. CSSPP 42/12 iunie 2007 - M. Of. nr. 476 - 16.VII.2007
privind aprobarea Normei nr. 16/2007 pentru modificarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii facultative

6583676. H. CSSPP 35/15 mai 2007 - M. Of. nr. 363 - 28.V.2007
pentru aprobarea Normei nr. 13/2007 privind autorizarea societătii de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative si al unui fond de pensii administrat privat

6336077. H. CSSPP 2/16 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 82 - 02.II.2007
pentru aprobarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii facultative

6280578. O. CSA 113137/19 decembrie 2006 - M. Of. nr. 16 - 10.I.2007
pentru punerea în aplicare a Normelor privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor, ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activitătii de asigurări de viată

6212579. H. CSSPP 35/21 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 998 - 14.XII.2006
privind aprobarea Normei nr. 16/2006 pentru modificarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative

6212680. H. CSSPP 36/28 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 998 - 14.XII.2006
privind aprobarea Normei nr. 17/2006 pentru modificarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative

6212781. H. CSSPP 38/28 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 998 - 14.XII.2006
privind aprobarea Normei nr. 19/2006 pentru modificarea Normei nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative

6215282. H. CSSPP 37/28 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1000 - 14.XII.2006
privind aprobarea Normei nr. 18/2006 pentru modificarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

6108183. H. CSSPP 21/19 septembrie 2006 - M. Of. nr. 880 - 27.X.2006
pentru aprobarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative

6108284. H. CSSPP 22/26 septembrie 2006 - M. Of. nr. 880 - 27.X.2006
pentru aprobarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

6108385. H. CSSPP 23/03 octombrie 2006 - M. Of. nr. 880 - 27.X.2006
pentru aprobarea Normei nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative

6108486. H. CSSPP 24/03 octombrie 2006 - M. Of. nr. 880 - 27.X.2006
pentru aprobarea Normei nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative

6108687. H. CSSPP 25/10 octombrie 2006 - M. Of. nr. 880 - 27.X.2006
pentru aprobarea Normei nr. 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

6108788. H. CSSPP 26/10 octombrie 2006 - M. Of. nr. 880 - 27.X.2006
pentru aprobarea Normei nr. 14/2006 privind transferul participantilor între fondurile de pensii facultative

6038789. H. CSSPP 20/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 784 - 15.IX.2006
pentru aprobarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative

6022590. H. CSSPP 14/23 august 2006 - M. Of. nr. 766 - 08.IX.2006
pentru aprobarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative

6022691. H. CSSPP 15/23 august 2006 - M. Of. nr. 766 - 08.IX.2006
pentru aprobarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative

6022892. H. CSSPP 17/23 august 2006 - M. Of. nr. 766 - 08.IX.2006
pentru aprobarea Normei nr. 5/2006 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora

6022993. H. CSSPP 18/23 august 2006 - M. Of. nr. 766 - 08.IX.2006
pentru aprobarea Normei nr. 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative

5814794. L. P 204/22 mai 2006 - M. Of. nr. 470 - 31.V.2006
privind pensiile facultative
Modificari si completari:
-OUG. 112/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 710 - 22.X.2007

5814895. D. PRES 751/18 mai 2006 - M. Of. nr. 470 - 31.V.2006
pentru promulgarea Legii privind pensiile facultative

4000396. L. P 2/16 februarie 2004 - M. Of. 162 - 25.II.2004
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

4000497. D. PRES 49/12 februarie 2004 - M. Of. 162 - 25.II.2004
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

3752698. H. G 1220/14 octombrie 2003 - M. OF. 762 - 30.X.2003
privind desfiintarea Facultătii militare de educatie fizică din cadrul Academiei Nationale de Educatie Fizică si Sport - Bucuresti

3743399. OUG. 100/14 octombrie 2003 - M. OF. 747 - 26.X.2003
pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

35742100. H. G 687/12 iunie 2003 - M. OF. 445 - 23.VI.2003
privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru Universitatea din Bucuresti în vederea continuării lucrărilor de consolidare si reparatii capitale la clădirea Facultătii de Teologie Ortodoxă din Bucuresti

27553101. L. P 763/29 decembrie 2001 - M. Of. 23 - 16.I.2002
pentru modificarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativa a autovehiculelor detinute de Presedintia Romaniei, Camera Deputatilor, Senat, Guvern, ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protectie si Paza, Curtea Suprema de Justitie si celelalte instante judecatoresti, parchetele de pe langa aceste instante, precum si de alte unitati din sistemul justitiei

27554102. D. PRES 1106/28 decembrie 2001 - M. Of. 23 - 16.I.2002
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativa a autovehiculelor detinute de Presedintia Romaniei, Camera Deputatilor, Senat, Guvern, ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protectie si Paza, Curtea Suprema de Justitie si celelalte instante judecatoresti, parchetele de pe langa aceste instante, precum si de alte unitati din sistemul justitiei

27304103. O. MSF 846/21 noiembrie 2001 - M. Of. 835 - 27.XII.2001
al Ministrului Sănătătii si Familiei privind aprobarea Regulamentului de organizare si efectuare a stagiaturii de către absolventii licentiati ai facultătilor de medicină, stomatologie si farmacie

26171104. L. P 567/19 octombrie 2001 - M. Of. 692 - 31.X.2001
pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Conventia privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000
Protocol facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Conventia privind drepturile copilului

26172105. D. PRES 804/17 octombrie 2001 - M. Of. 692 - 31.X.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Conventia privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000

25852106. O. MSF 645/21 septembrie 2001 - M. Of. 640 - 12.X.2001
al Ministrului Sanatatii si Familiei pentru modificarea Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 418/2001 privind statutul medicului, stomatologului si farmacistului, absolventi ai facultatilor de medicina, stomatologie si farmacie cu licenta si cu minimum un an de pregatire practica

25649107. L. P 470/20 septembrie 2001 - M. Of. 601 - 25.IX.2001
pentru ratificarea Protocolului facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000
Protocol facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantila

25650108. D. PRES 690/18 septembrie 2001 - M. Of. 601 - 25.IX.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000

24606109. O. MSF 481/20 iunie 2001 - M. Of. 369 - 9.VII.2001
al Ministrului Sanatatii si Familiei privind statutul medicului, stomatologului si farmacistului, absolventi ai facultatilor de medicina, stomatologie si farmacie cu licenta si cu minimum un an de pregatire practica

24465110. D. PRES 442/18 iunie 2001 - M. Of. 337 - 25.VI.2001
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000

23173111. L. P 43/7 martie 2001 - M. Of. 124 - 13.III.2001
pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurarile facultative de bunuri, persoane si raspundere civila în Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor

23174112. D. PRES 78/5 martie 2001 - M. Of. 124 - 13.III.2001
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legil nr. 15/1998 cu privire la asigurarile facultative de bunuri, persoane si raspundere civila în Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor

17319113. H. G 866/21 octombrie 1999 - M. Of. 524 - 28.X.1999
privind înfiintarea unor facultati la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Universitatea "Ovidius" din Constanta, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea din Oradea, Universitatea din Pitesti, Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, Universitatea "Valachia" din Târgoviste si Universitatea "Politehnica" din Timisoara

41228114. H. G 41/29 ianuarie 1999 - M. Of. nr. 48 - 30.I.1999
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 325/1997 privind introducerea stagiului de pregătire practică cu durata de un an pentru absolventii facultătilor de medicină si farmacie

15929115. H. G 329/22 iunie 1998 - M. Of. 237 - 29.VI.1998
privind infiintarea unor facultati la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca si la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

41481116. H. G 300/05 iunie 1998 - M. Of. nr. 215 - 11.VI.1998
privind infiintarea unor facultati la Universitatea din Pitesti si la Universitatea "Valachia" din Targoviste

19723117. L. P 91/12 iulie 1996 republicare - M. Of. 147 - 7.V.1998
cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor detinute de Presedintia României, Camera Deputatilor, Senat, Guvern, ministere si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, Curtea Constitutională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protectiei si Pază, Curtea Supremă de Justitie si celelalte instante judecătoresti, parchetele de pe lângă aceste instante, precum si de alte unităti din sistemul justitiei
A fost publicata prima data in M. Of. 147 - 12.VII.1996
Modificari si completari: OUG. 65/23 octombrie 1997 - M. Of. 290 - 27.X.1997

6569118. D. PRES 114/1 aprilie 1998 - M. Of. 140 - 7.IV.1998
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativa a autovehiculelor Camerei Deputatilor, Senatului, Curtii Constitutionale, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ

20067119. L. P 71/2 aprilie 1998 - M. Of. 140 - 7.IV.1998
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativa a autovehiculelor Camerei Deputatilor, Senatului, Curtii Constitutionale, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ

6473120. D. PRES 14/6 ianuarie 1998 - M. Of. 13 - 16.I.1998
pentru promulgarea Legii cu privire la asigurarile facultative de bunuri, persoane si raspundere civila in Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia generala a penitenciarelor

20011121. L. P 15/8 ianuarie 1998 - M. Of. 13 - 16.I.1998
cu privire la asigurarile facultative de bunuri, persoane si raspundere civila in Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia generala a penitenciarelor
Republicare: L. P 15/8 ianuarie 1998 - M. Of. 200 - 20.IV.2001

15124122. H. G 325/7 iulie 1997 Republicare - M. Of. 7 - 12.I.1998
privind introducerea stagiului de pregatire practica cu durata de un an pentru absolventii facultatilor de medicina si farmacie
Modificari si completari:
-H. G 664/23 octombrie 1997 - M. Of. 291 - 27.X.1997
-H. G 41/29 ianuarie 1999 - M. Of. 48 - 30.I.1999


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi