S-au gasit 68 rezultate in 0.1909 secunde.
Inapoi

1449911. DEC. ANARC 395/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 403 - 10.V.2018
pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 1.113/2017 privind înfiintarea punctului de informare unic, precum si pentru stabilirea conditiilor si modalitătilor de transmitere a unor informatii privind infrastructura fizică a operatorilor de retea

1442752. H. OAMGMAMR 2/16 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind eliberarea avizului anual pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali care îsi exercită profesia ca persoană fizică independentă

1429523. L. PP 43/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 69 - 23.I.2018
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Odobesti, judetul Vrancea, în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judetul Ilfov

1429534. D. PRES 63/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 69 - 23.I.2018
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Odobesti, judetul Vrancea, în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judetul Ilfov

1427775. DEC. ANARC 1108/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 39 - 16.I.2018
pentru stabilirea formatului si a modalitătii de transmitere a informatiilor privind dezvoltarea si localizarea geografică a retelelor publice de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora

1423036. O. MS 1459/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
al ministrului sănătătii privind stabilirea contului pentru depunerea taxei de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulantă judetene si serviciul de ambulantă Bucuresti-Ilfov

1399877. O. CNCAN 155/19 iulie 2017 - M. Of. nr. 671 - 17.VIII.2017
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Procedurii privind cerintele de autorizare pentru instalatia de cercetare Infrastructura luminii extreme - Fizica nucleară (ELI-NP)

1391448. O. MS 704/28 iunie 2017 - M. Of. nr. 550 - 12.VII.2017
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

1372239. DEC. ICCJ 5/28 februarie 2017 - M. Of. nr. 254 - 12.IV.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Este functionar public în sensul art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul penal sau este considerată functionar public în sensul art. 175 alin. (2) din Codul penal persoana fizică actionând în calitate de medic sef de sectie la un spital public, prevăzut de art. 163 din Legea nr. 95/2006, în baza unui contract de administrare, prevăzut de art. 185 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, fără a avea încheiat în acelasi timp un contract individual de muncă, distinct, pe o perioadă nedeterminată cu respectivul spital public, în ceea ce priveste activitatea de medic curant în cadrul sectiei pe care o conduce.”

13487510. O. MS 1270/08 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 975 - 06.XII.2016
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică si Balneologie Eforie Nord

12835911. H. G 1006/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 07 - 06.I.2016
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.312/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucuresti

11396912. H. G 847/30 octombrie 2013 - M. Of. nr. 691 - 12.XI.2013
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură (UNESCO) privind înfiintarea la Măgurele, Bucuresti - România, a unui Centru International pentru Pregătire Avansată si Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 21 noiembrie 2012
Acord între Guvernul României si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură (UNESCO) privind înfiintarea la Măgurele, Bucuresti - România, a unui Centru International pentru Pregătire Avansată si Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO

11009613. IL. MAI 9/01 februarie 2013 - M. Of. nr. 164 - 27.III.2013
ale ministrului afacerilor interne privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unitătilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

11001414. O. MS 361/14 martie 2013 - M. Of. nr. 151 - 21.III.2013
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.222/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea recuperare, medicină fizică si balneologie

10684115. H. G 931/12 septembrie 2012 - M. Of. nr. 664 - 20.IX.2012
privind desfiintarea Sanatoriului Balnear Slănic-Moldova si reorganizarea Institutului National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

10319416. O. MECTS 3462/06 martie 2012 - M. Of. nr. 174 - 19.III.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei organizării si desfăsurării activitătilor de educatie fizică si sport în învătământul preuniversitar

9791217. O. MS 807/30 mai 2011 - M. Of. nr. 395 - 06.VI.2011
al ministrului sănătătii privind aprobarea tarifelor pentru analizele factorilor naturali terapeutici efectuate de către Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

9595518. O. MJ 383/16 februarie 2011 - M. Of. nr. 130 - 21.II.2011
al ministrului justitiei privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoană fizică, din cadrul Spitalului „Prof. dr. Constantin Angelescu", si a Fisei interviului de selectie

9350919. O. MS 1222/16 septembrie 2010 - M. Of. nr. 723 - 29.X.2010
al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea recuperare, medicină fizică si balneologie

7806020. H. G 1608/04 decembrie 2008 - M. Of. nr. 844 - 16.XII.2008
privind reorganizarea Institutului de Fizică Atomică

7560421. O. MSP 1492/28 august 2008 - M. Of. nr. 642 - 08.IX.2008
al ministrului sănătătii publice privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat în perioada 26 octombrie - 4 noiembrie 2008 pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care functia respectivă nu a fost încadrată prin concurs

7560522. O. MSP 1493/28 august 2008 - M. Of. nr. 642 - 08.IX.2008
al ministrului sănătătii publice privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat în perioada 12-21 octombrie 2008 pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulantă judetene la care postul respectiv nu a fost încadrat prin concurs

7243723. O. MSP 493/27 martie 2008 - M. Of. nr. 273 - 07.IV.2008
al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice

7076424. O. MSP 9/09 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 37 - 17.I.2008
al ministrului sănătătii publice privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat, în perioada 24 februarie - 2 martie 2008, pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulantă judetene la care postul respectiv nu a fost încadrat prin concurs

6876325. O. MSP 1821/19 octombrie 2007 - M. Of. nr. 725 - 26.X.2007
al ministrului sănătătii publice privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat, în perioada 9-15 decembrie 2007, pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice

6850526. O. MSP 1748/09 octombrie 2007 - M. Of. nr. 695 - 12.X.2007
al ministrului sănătătii publice privind organizarea si desfăsurarea, în perioada 9-15 decembrie 2007, a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat prin concurs

6818927. O. CNCAN 303/29 august 2007 - M. Of. nr. 657 - 26.IX.2007
al presedintelui Comisiei Nattionale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Ghidului privind protectia fizică a materialelor nucleare în timpul transportului

6815828. O. CNCAN 305/29 august 2007 - M. Of. nr. 652 - 25.IX.2007
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Ghidului privind verificarea periodică a sistemelor de protectie fizică a instalatiilor nucleare

6595129. O. MSP 937/28 mai 2007 - M. Of. nr. 376 - 04.VI.2007
al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti

6570430. O. MSP 822/11 mai 2007 - M. Of. nr. 345 - 22.V.2007
al ministrului sănătătii publice privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat, în perioada 17-24 iunie 2007, pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice

6530131. O. MSP 734/02 mai 2007 - M. Of. nr. 303 - 07.V.2007
al ministrului sănătătii publice privind organizarea si desfăsurarea, în perioada 17-24 iunie 2007, a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat în urma concursurilor desfăsurate în lunile noiembrie 2006 si martie 2007

6504732. O. MSP 204/02 februarie 2007 - M. Of. nr. 275 - 25.IV.2007
al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizică si sport pentru elevi si studenti si a Baremului medical cuprinzând afectiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educatie fizică si sport

6504833. O. MEC 520/06 martie 2007 - M. Of. nr. 275 - 25.IV.2007
al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizică si sport pentru elevi si studenti si a Baremului medical cuprinzând afectiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educatie fizică si sport

6469934. O. MTCT 628/27 martie 2007 - M. Of. nr. 237 - 05.IV.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, la spitalele publice din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

6382335. O. MTCT 268/15 februarie 2007 - M. Of. nr. 139 - 26.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, la spitalele publice din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

6351136. O. MS 173/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 98 - 08.II.2007
al ministrului sănătătii publice privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat, în perioada 4-10 martie 2007, pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice

6333937. O. MSP 135/25 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 75 - 31.I.2007
al ministrului sănătătii publice privind organizarea si desfăsurarea, în perioada 4-10 martie 2007 a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat în urma concursului desfăsurat în luna noiembrie 2006

6225838. L. P 419/22 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1008 - 19.XII.2006
pentru ratificarea Amendamentului la Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferintei pentru analiza si adoptarea amendamentelor propuse pentru Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005
Amendamentul la Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferintei pentru analiza si adoptarea amendamentelor propuse pentru Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare

6225939. D. PRES 1292/20 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1008 - 19.XII.2006
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului la Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferintei pentru analiza si adoptarea amendamentelor propuse pentru Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005

6129340. O. MSP 1272/17 octombrie 2006 - M. Of. nr. 906 - 07.XI.2006
al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor privind expertul în fizică medicală

6129541. O. CNCAN 266/09 octombrie 2006 - M. Of. nr. 906 - 07.XI.2006
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind expertul în fizică medicală

6091042. O. MSP 1233/10 octombrie 2006 - M. Of. nr. 857 - 19.X.2006
al ministrului sănătătii publice privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursurile organizate pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice

6079343. O. MSP 1212/05 octombrie 2006 - M. Of. nr. 839 - 11.X.2006
al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice

5954244. D. PRES 1027/01 august 2006 - M. Of. nr. 668 - 03.VIII.2006
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentului la Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005, prin Actul final al Conferintei pentru analiza si adoptarea amendamentelor propuse pentru Conventia privind protectia fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005

5566045. O. ORNISS 13/31 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 138 - 14.II.2006
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea fizică a informatiilor UE clasificate

5357746. H. G 1400/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1051 - 25.XI.2005
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucuresti

5350347. O. ORNISS 475/17 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1035 - 22.XI.2005
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind aprobarea Cerintelor minime de securitate fizică pentru încăperile speciale de securitate destinate protectiei informatiilor NATO clasificate si a celor echivalente, potrivit legii

5216348. H. G 965/25 august 2005 - M. Of. nr. 808 - 06.IX.2005
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei“ - IFIN - HH Bucuresti

5213449. H. G 966/25 august 2005 - M. Of. nr. 799 - 02.IX.2005
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iasi

5121350. H. G 700/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 649 - 22.VII.2005
privind alocarea sumei de 3.700 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005 în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2005, pentru finantarea activitătilor de conditionare si depozitare în sigurantă a deseurilor radioactive rezultate din procesul de curătare si pregătire a dezafectării Reactorului nuclear tip VVR-S din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei“ - IFIN-HH Bucuresti

4673251. H. G 1947/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1145 - 03.XII.2004
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucuresti

4555752. H. G 1581/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 965 - 21.X.2004
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR Bucuresti

4465553. H. G 1349/26 august 2004 - M. Of. nr. 806 - 01.IX.2004
privind aprobarea alocării sumei de 40 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004 în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004 pentru finantarea activitătilor de gestionare a deseurilor radioactive, aflate în gestiunea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” IFIN-HH Bucuresti, pe platforma Bucuresti-Măgurele

4208054. H. G 640/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 417 - 11.V.2004
privind transmiterea fără plată a unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti în administrarea Academiei Române, pentru Institutul de Chimie Fizică “I.G. Murgulescu”

4210155. O. MAPAM 76/26 ianuarie 2004 - M. Of. nr. 421 - 11.V.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normelor de aplicare a metodelor de analiză chimică, fizică, microbiologică si de evaluare senzorială a laptelui si produselor lactate si descrierea unora dintre metodele respective

4210256. O. MS 113/04 februarie 2004 - M. Of. nr. 421 - 11.V.2004
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor de aplicare a metodelor de analiză chimică, fizică, microbiologică si de evaluare senzorială a laptelui si produselor lactate si descrierea unora dintre metodele respective

4210357. O. ANPC 64/23 martie 2004 - M. Of. nr. 421 - 11.V.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor de aplicare a metodelor de analiză chimică, fizică, microbiologică si de evaluare senzorială a laptelui si produselor lactate si descrierea unora dintre metodele respective

3995558. O. ANS 199/16 decembrie 2003 - M. Of. 154 - 23.II.2004
Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport pentru aprobarea Măsurilor de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competitiilor

3752659. H. G 1220/14 octombrie 2003 - M. OF. 762 - 30.X.2003
privind desfiintarea Facultătii militare de educatie fizică din cadrul Academiei Nationale de Educatie Fizică si Sport - Bucuresti

3203060. H. G 1263/7 noiembrie 2002 - M. Of. 832 - 19.XI.2002
pentru trecerea unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Rocar” - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Academia Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti
Rectificare - M. OF. 239 - 8.IV.2003

3182061. H. G 1192/24 octombrie 2002 - M. Of. 804 - 5.XI.2002
privind trecerea unor bunuri din proprietatea publică a statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” în proprietatea publică a comunei Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măgurele, judetul Ilfov, precum si trecerea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” în administrarea Insitutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Laseri, Fizica Plasmei si Radiatiei

2922262. H. G 418/25 aprilie 2002 - M. Of. 311 - 10.V.2002
pentru oprirea definitivă în vederea dezafectării a Reactorului nuclear (RN) VVR-S de cercetare si productie de radioizotopi din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH), Bucuresti-Măgurele

2884463. H. G 318/4 aprilie 2002 - M. Of. 255 - 16.IV.2002
privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Spitalului “Titan” Bucuresti în administrarea Institutului National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

2690964. O. CNCAN 382/24 octombrie 2001 - M. Of. 766 - 30.XI.2001
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind aprobarea Normelor de protectie fizică în domeniul nuclear

2549965. O. MTS 307/26 iunie 2001 - M. Of. 559 - 7.IX.2001
al Ministrului Tineretului si Sportului pentru aprobarea Strategiei generale de organizare si dezvoltare a activitatii de educatie fizica si sport din România pe perioada 2001-2004

2511666. H. G 702/19 iulie 2001 - M. Of. 446 - 8.VIII.2001
pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1313/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului – INCDFP Bucuresti

832767. H. G 195/17 martie 2000 - M. Of. 128 - 27.III.2000
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999, rectificat, al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului - I.N.C.D.F.P. Bucuresti

1744868. H. G 1008/9 decembrie 1999 - M. Of. 605 - 10.XII.1999
privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 1999 pentru procurarea de aparatura si subansambluri necesare in vederea extinderii si modernizarii retelelor seismografice din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti si al Institutului National de CercetareDezvoltare pentru Fizica Pamantului - I.N.C.D.F.P. Bucuresti


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi