S-au gasit 58 rezultate in 0.2172 secunde.
Inapoi

1408901. O. MT 14171/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 806 - 12.X.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea hărtilor strategice de zgomot revizuite pentru portul Galati

1408912. O. MT 1472/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 806 - 12.X.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea hărtilor strategice de zgomot revizuite pentru portul Brăila

1364773. O. ANAF 735/14 februarie 2017 - M. Of. nr. 156 - 02.III.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată si pe cale aeriană si autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

1335194. O. MMAP 1166/27 iunie 2016 - M. Of. nr. 781 - 05.X.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Planului de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podisul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighisoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun si stejar de pe Dealul Purcăretului, ROSCI0143 Pădurea de gorun si stejar de la Dosul Fânatului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervatia Naturală „Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighisoara”, Rezervatia „Canionul Mihăileni”, „Rezervatia de stejar pufos” - sat Cris

1326605. O. MT 676/09 august 2016 - M. Of. nr. 638 - 19.VIII.2016
al ministrului transporturilor pentru aprobarea hărtilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora în porturile Constanta si Tomis

1189006. O. MT 1183/10 iulie 2014 - M. Of. nr. 537 - 18.VII.2014
al ministrului transporturilor pentru aprobarea hărtilor strategice de zgomot pentru portul Brăila

1186747. O. MT 1103/25 iunie 2014 - M. Of. nr. 502 - 07.VII.2014
al ministrului transporturilor privind aprobarea hărtilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune pentru căile ferate principale cu trafic mai mare de 30.000 treceri de trenuri/an ale Companiei Nationale de Căi Ferate “C.FR.” - S.A.

1172978. O. MT 132/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 285 - 17.IV.2014
al ministrului transporturilor privind aprobarea hărtilor strategice de zgomot si a Planului de actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului aeroportuar ambiental la Aeroportul International Henri Coandă – Bucuresti

1162239. DEC. ORDA 16/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 130 - 24.II.2014
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO drept colector al remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie

11605910. DEC. ORDA 10/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 101 - 10.II.2014
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a procesului-verbal privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - OPERA SCRISĂ.RO, prin vot liber exprimat, drept colector unic al remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie

11469911. O. MADN 170/04 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 771 - 10.XII.2013
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura, privind aprobarea continutului-cadru al protocolului de colaborare încheiat între Administratia Natională „Apele Române" si consiliile judetene în vederea elaborării hărtilor de risc la inundatii

11470112. O. MDRAP 3423/27 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 771 - 10.XII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea continutului-cadru al protocolului de colaborare încheiat între Administratia Natională „Apele Române" si consiliile judetene în vederea elaborării hărtilor de risc la inundatii

10830513. DEC. ORDA 248/04 decembrie 2012 - M. Of. nr. 842 - 13.XII.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 88A din 31 mai 2012 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 2 pronuntate la data de 22 februarie 2012 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 6 martie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2012

10339514. DEC. ORDA 38/20 martie 2012 - M. Of. nr. 196 - 26.III.2012
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor si Editorilor Români de Opere Stiintifice PERGAM drept colector al remuneratiei compensatorii pentru copia privată în domeniul operelor reproduse de pe hârtie

10336715. DEC. CSA 159/15 martie 2012 - M. Of. nr. 192 - 23.III.2012
privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea de Asigurări Chartis România - S.A. la Sucursala Bucuresti a Chartis Europe Limited Londra si retragerea, la cerere, a autorizatiei de functionare acordate Societătii de Asigurări Chartis România - S.A.

10302816. DEC. ORDA 17/24 februarie 2012 - M. Of. nr. 148 - 06.III.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotarârii arbitrate nr. 2 pronuntate la data de 22 februarie 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru coli de hârtie pentru copiator format A4

10084317. DEC. ORDA 275/08 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 809 - 16.XI.2011
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4

9192218. O. MTI 528/08 iulie 2010 - M. Of. nr. 529 - 29.VII.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea si completarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - HA „Hărti aeronautice", editia 2/2008, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 673/2008

8259419. H. G 625/20 mai 2009 - M. Of. nr. 365 - 01.VI.2009
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2008 privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Muzeul National al Hărtilor si Cărtii Vechi, precum si modificarea unor acte normative

7580420. R. BNR 12/16 septembrie 2008 - M. Of. nr. 661 - 22.IX.2008
pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

7391721. O. MT 673/20 mai 2008 - M. Of. nr. 471 - 26.VI.2008
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - HA „Hărti aeronautice", editia 2/2008

7335422. R. BNR 8/14 mai 2008 - M. Of. nr. 391 - 23.V.2008
pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

7253623. O. MCC 2056/07 februarie 2008 - M. Of. nr. 286 - 14.IV.2008
al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea Muzeului National al Hărtilor si Cărtii Vechi

7006124. N. BNR 15/14 decembrie 2007 - M. Of. nr. 870 - 19.XII.2007
privind declararea zilei de 31 decembrie 2007 ca zi nebancară si criteriile de desfăsurare a compensării multilaterale a plătilor pe suport hârtie efectuate cu instrumente de plată de debit în perioada sfârsitului de an 2007

7000625. O. MMDD 1830/21 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 864 - 18.XII.2007
al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea hărtilor strategice de zgomot

6759526. O. MT 720/03 august 2007 - M. Of. nr. 583 - 24.VIII.2007
al ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unitătilor responsabile cu elaborarea hărtilor de zgomot pentru căile ferate, drumurile si aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărtilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum si limitele de competentă ale acestora

6314427. DEC. CC 899/05 decembrie 2006 - M. Of. nr. 49 - 23.I.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Protocolului referitor la Metodologia privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4 si ale art. 107^1 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

5769728. H. G 568/26 aprilie 2006 - M. Of. nr. 419 - 15.V.2006
privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată, achizitionate în cadrul proiectului “Realizarea hărtii acustice si a sistemului de monitorizare a zgomotului pentru municipiul Bucuresti“, realizat de Primăria Municipiului Bucuresti

5629829. C. BNR 4/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 227 - 13.III.2006
pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 11/1995 privind organizarea participării la activitatea de compensare multilaterală a plătilor interbancare pe suport hârtie, cu modificările ulterioare

5439530. C. BNR 40/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1156 - 20.XII.2005
privind modul de desfăsurare a compensării multilaterale a plătilor fără numerar pe suport hârtie efectuate cu instrumente de plată de debit în perioada 22-30 decembrie 2005

5197331. O. MTCT 1258/01 august 2005 - M. Of. nr. 766 - 23.VIII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru stabilirea unitătilor responsabile cu elaborarea hărtilor de zgomot pentru căile ferate, drumurile si aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărtilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum si limitele de competentă ale acestora
Modificari si completari:
-O. MT 266/01 aprilie 2013 - M. Of. nr. 198 - 08.IV.2013

5171332. DEC. ORDA 147/13 iulie 2005 - M. Of. nr. 719 - 09.VIII.2005
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor drept colector unic al remuneratiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privată - opere reproduse de pe hârtie

5171433. DEC. ORNISS 148/13 iulie 2005 - M. Of. nr. 719 - 09.VIII.2005
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor drept colector unic al remuneratiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privată - hârtie pentru copiator (format A4)

5055034. H. G 522/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 533 - 23.VI.2005
privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse din hârtie absorbantă

5043335. C. BNR 20/08 iunie 2005 - M. Of. nr. 508 - 15.VI.2005
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

4994836. O. MTCT 663/05 mai 2005 - M. Of. nr. 424 - 19.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind hărtile aeronautice RACR - HA, editia 1.0/2005

4962237. DEC. ORDA 105/03 mai 2005 - M. Of. nr. 386 - 06.V.2005
pentru publicarea Protocolului referitor la Metodologia privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4

4848038. H. G 127/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 187 - 04.III.2005
privind asigurarea hârtiei necesare pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale din perioada 2005-2008

4722339. O. MTCT 782/28 aprilie 2004 - M. Of. nr. 1221 - 20.XII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Metodologie de elaborare a hărtilor de hazard seismic local pentru localităti urbane”, indicativ MP-026-04

4651140. H. G 1894/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1111 - 27.XI.2004
privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse hârtie copiativă si hârtie grafică

3816941. C. BNR 35/24 noiembrie 2003 - M. OF. 867 - 5.XII.2003
privind retragerea din circulatie si încetarea puterii circulatorii a bancnotelor cu valoarea nominală de 50.000 lei - emisiunea 2000 si de 100.000 lei - emisiunea 1998, imprimate pe hârtie, si punerea în circulatie a bancnotei cu valoarea nominală de 1.000.000 lei, imprimată pe suport de polimer

3611342. L. P 341/8 iulie 2003 - M. OF. 517 - 17.VII.2003
pentru înfiintarea comunei Vulturesti, judetul Arges, prin reorganizarea comunei Hârtiesti

3611443. D. PRES 477/7 iulie 2003 - M. OF. 517 - 17.VII.2003
privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Vulturesti, judetul Arges, prin reorganizarea comunei Hârtiesti

3491944. H. G 447/10 aprilie 2003 - M. OF. 305 - 7.V.2003
pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare si continutul hărtilor de risc natural la alunecări de teren si inundatii

3455645. O. MAPME 97/2 aprilie 2003 - M. OF. 247 - 10.IV.2003
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului pentru aprobarea Documentului de referintă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei si hârtiei

3262246. H. G 1438/12 decembrie 2002 - M. Of. 929 - 18.XII.2002
privind înfiintarea Muzeului National al Hărtilor si Cărtii Vechi

3123347. C. BNR 33/21 august 2002 - M. Of. 701 - 25.IX.2002
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 8/1994 privind ordinul de plată, a Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 15/1994 privind ordinul de plată pe suport hârtie si a Normelor tehnice ale Băncii Nationale a României nr. 16/1994 privind ordinul de plată pe suport hârtie, cu modificările ulterioare

3119348. C. BNR 32/21 august 2002 - M. Of. 694 - 23.IX.2002
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

3863849. O. BNR 2984/28 august 2002 - M. Of. 694 - 23.IX.2002
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

3027350. L. P 450/8 iulie 2002 - M. Of. 504 - 12.VII.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantitătii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială “Letea” - S.A. Bacău

3027451. D. PRES 619/4 iulie 2002 - M. Of. 504 - 12.VII.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantitătii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială “Letea” - S.A. Bacău

2877852. OUG. 45/11 aprilie 2002 - M. Of. 247 - 12.IV.2002
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantitătii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială “Letea” - S.A. Bacău
Rectificare - M. Of. 274 - 24.IV.2002

2464953. L. P 336/6 iulie 2001 - M. Of. 378 - 11.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

2465054. D. PRES 474/4 iulie 2001 - M. Of. 378 - 11.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

2409655. H. G 475/17 mai 2001 - M. Of. 272 - 25.V.2001
privind asigurarea hârtiei necesare pentru organizarea si desfăsurarea aLegerilor locale partiale din perioada 2001-2004

2317956. H. G 291/8 martie 2001 - M. Of. 124 - 13.III.2001
pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 698/2000 privind achizitionarea unui stoc de urgenta de hârtie, în vederea utilizarii la tiparirea buletinelor de vot si a celorlalte documente necesare pentru desfasurarea aLegerii Camerei Deputatilor si a Senatului, precum si a Presedintelui României în anul 2000

806557. H. G 698/17 august 2000 - M. Of. 397 – 24.VIII.2000
privind achizitionarea unui stoc de urgentă de hârtie, în vederea utilizării la tipărirea buletinelor de vot si a celorlalte documente necesare pentru desfăsurarea aLegerii Camerei Deputaiilor si a Senatului, precum si a Presedintelui României în anul 2000

1643958. H. G 195/30 martie 1998 - M. Of. 133 - 2.IV.1998
privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a hârtiei de ziar provenita din import


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi