S-au gasit 159 rezultate in 0.1542 secunde.
Inapoi

1397771. DEC. CC 292/04 mai 2017 - M. Of. nr. 635 - 03.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului si a publicitãtii imobiliare nr. 7/1996, ale art. 483 alin. (2) teza finalã din Codul de procedurã civilã, precum si ale art. XVIII alin. (2) teza finalã din Legea nr. 2/2013 privind unele mãsuri pentru degrevarea instantelor judecãtoresti, precum si pentru pregãtirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã

1389742. O. ANAF 1886/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 518 - 04.VII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularelor 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului justitiei nr. 1.022/2.562/2016

1386313. DEC. ICCJ 31/15 mai 2017 - M. Of. nr. 471 - 22.VI.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile cu privire la urmãtoarea chestiune de drept: „Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 492 din Codul civil de la 1864 (art. 577 din actualul Cod civil), în raport cu dispozitiile art. 35 din Codul de procedurã civilã, de cãtre instanta cãreia i se cere sã pronunte o hotãrâre prin care sã se constate dreptul de proprietate asupra unui imobil constructie, în temeiul accesiunii imobiliare artificiale si dacã admisibilitatea (sau interesul în promovarea) unei astfel de actiuni este conditionatã de parcurgerea (sau nu), de cãtre reclamant, a procedurii prevãzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, respectiv de eliberarea autorizatiei de construire.”

1386324. DEC. ICCJ 31/15 mai 2017 - M. Of. nr. 471 - 22.VI.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile cu privire la urmãtoarea chestiune de drept: „Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 492 din Codul civil de la 1864 (art. 577 din actualul Cod civil), în raport cu dispozitiile art. 35 din Codul de procedurã civilã, de cãtre instanta cãreia i se cere sã pronunte o hotãrâre prin care sã se constate dreptul de proprietate asupra unui imobil constructie, în temeiul accesiunii imobiliare artificiale si dacã admisibilitatea (sau interesul în promovarea) unei astfel de actiuni este conditionatã de parcurgerea (sau nu), de cãtre reclamant, a procedurii prevãzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, respectiv de eliberarea autorizatiei de construire.”

1384155. O. MAN 51/30 mai 2017 - M. Of. nr. 439 - 13.VI.2017
al ministrului apărării nationale privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.120/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

1383936. DEC. CC 213/04 aprilie 2017 - M. Of. nr. 433 - 12.VI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. (3) si (4) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

1359207. DEC. CC 653/08 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 68 - 26.I.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

1348738. L. P 243/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 975 - 06.XII.2016
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

1348749. D. PRES 1042/28 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 975 - 06.XII.2016
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13392410. DEC. CC 345/24 mai 2016 - M. Of. nr. 840 - 24.X.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13351711. DEC. CC 546/12 iulie 2016 - M. Of. nr. 781 - 05.X.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13348512. DEC. ICCJ 21/13 iunie 2016 - M. Of. nr. 774 - 04.X.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: admisibilitatea actiunii pentru pronuntarea unei hotărâri judecătoresti care să tină loc de act autentic de vânzare-cumpărare a unui teren intravilan, în situatia în care bunul imobil ce face obiectul promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare nu este înscris în cartea funciară, astfel cum rezultă din coroborarea dispozitiilor art. 57 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, art. 35 alin. (1) si art. 36 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată (3), cu modificările si completările ulterioare, art. 2 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, art. 885 alin. (1), art. 887 alin. (1), art. 1.676, art. 1.279 alin. (3) si art. 1.669 din Codul civil

13247113. DEC. CC 252/05 mai 2016 - M. Of. nr. 605 - 09.VIII.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13215114. DEC. CC 285/10 mai 2016 - M. Of. nr. 548 - 20.VII.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13197915. O. MFP 1022/30 iunie 2016 - M. Of. nr. 524 - 12.VII.2016
al ministrului finantelor publice privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

13198016. O. MJ 2562/07 iulie 2016 - M. Of. nr. 524 - 12.VII.2016
al ministrului justitiei privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

13174417. OUG. G 35/28 iunie 2016 - M. Of. nr. 489 - 30.VI.2016
privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13130018. DEC. CC 190/07 aprilie 2016 - M. Of. nr. 420 - 03.VI.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) teza finală din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13111519. DEC. ICCJ 10/04 aprilie 2016 - M. Of. nr. 393 - 23.V.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispozitiilor art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicare 2, forma în vigoare la data de 15 iulie 2014

13090620. DEC. CC 73/23 februarie 2016 - M. Of. nr. 365 - 12.V.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

12820021. O. MFP 4031/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

12820122. O. MDRAP 2067/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

12699023. O. BNR 959/09 octombrie 2015 - M. Of. nr. 819 - 03.XI.2015
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale TEZAUR IMOBILIARE IFN - S.A.

12638624. L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015
Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 - republicare
Rectificare - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015

12589225. O. MFP 876/27 iulie 2015 - M. Of. nr. 643 - 25.VIII.2015
al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltării regionale si administratie publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"

12589326. O. MDRAP 506/14 august 2015 - M. Of. nr. 643 - 25.VIII.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratie publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"

12472427. L. PP 150/18 iunie 2015 - M. Of. nr. 459 - 25.VI.2015
pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

12472528. D. PRES 548/18 iunie 2015 - M. Of. nr. 459 - 25.VI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

12472629. DEC. CC 229/07 aprilie 2015 - M. Of. nr. 459 - 25.VI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

12433630. DEC. CC 195/31 martie 2015 - M. Of. nr. 396 - 05.VI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. d) teza a două din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

12308031. DEC. CC 30/03 februarie 2015 - M. Of. nr. 200 - 25.III.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

11835432. DEC. CC 232/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 457 - 23.VI.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 si 29 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 315 alin. 1 si art. 334 din Codul de procedură civilă din 1865, precum si ale art. 880 si art. 902 din Codul civil

11775433. DEC. CC 155/18 martie 2014 - M. Of. nr. 358 - 15.V.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

11770234. L. P 68/12 mai 2014 - M. Of. nr. 352 - 13.V.2014
pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

11770335. D. PRES 413/08 mai 2014 - M. Of. nr. 352 - 13.V.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

11734836. DEC. CC 57/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 297 - 23.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28-31 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, si a celor ale art. 880, art. 902 si art. 904 din Codul civil

11638837. DEC. CC 21/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 154 - 04.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

11564538. DEC. CC 462/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 66 - 27.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 771996

11551439. DEC. ICCJ 1/18 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 43 - 20.I.2014
privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Brasov în Dosarul nr. 259/64/2013 privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 650 si art. 665 raportat la art. 818 si art. 819 din Codul de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 134/2010, respectiv determinarea instantei competente teritorial să judece cererea de încuviintare a executării silite imobiliare atunci când imobilul supus urmăririi este situat în raza unei instante (judecătorii), iar biroul executorului judecătoresc sesizat cu efectuarea executării silite se află în raza altei instante (judecătorii), dar ambele instante sunt situate în raza aceleiasi curti de apel

11490440. O. ANAF 3763/10 decembrie 2013 - M. Of. nr. 799 - 18.XII.2013
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”

11479141. DEC. CC 393/01 octombrie 2013 - M. Of. nr. 783 - 13.XII.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II teza ultimă din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

11455542. O. MAN 117/28 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 751 - 04.XII.2013
al ministrului apărării nationale privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

11447843. DEC. CC 415/15 octombrie 2013 - M. Of. nr. 742 - 29.XI.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

11422644. DEC. CC 414/15 octombrie 2013 - M. Of. nr. 720 - 22.XI.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

11166545. O. ANCPI 501/06 iunie 2013 - M. Of. nr. 374 - 25.VI.2013
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 31/2013 pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

10945746. L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 83 - 07.II.2013
Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare - republicare
Republicare:
-L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015

10909347. DEC. CC 1057/11 decembrie 2012 - M. Of. nr. 56 - 24.I.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10907748. DEC. CC 1049/11 decembrie 2012 - M. Of. nr. 53 - 23.I.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) sintagma „vânzare silită” din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10903749. O. ANCPI 31/15 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 48 - 22.I.2013
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

10742450. O. MAN 120/12 octombrie 2012 - M. Of. nr. 738 - 01.XI.2012
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

10714551. O. ANCPI 1026/04 octombrie 2012 - M. Of. nr. 704 - 15.X.2012
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

10587252. L. P 133/18 iulie 2012 - M. Of. nr. 506 - 24.VII.2012
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10587353. D. PRES 498/16 iulie 2012 - M. Of. nr. 506 - 24.VII.2012
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10536954. O. ANAF 892/25 iunie 2012 - M. Of. nr. 430 - 28.VI.2012
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 "Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”

10497055. DEC. CC 381/26 aprilie 2012 - M. Of. nr. 383 - 07.VI.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10304556. DEC. CC 61/31 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 152 - 07.III.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, precum si a prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

10210157. DEC. CC 1514/15 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 24 - 12.I.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996
Opinie separată

10145758. DEC. CC 1438/25 octombrie 2011 - M. Of. nr. 879 - 13.XII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 si art. 69 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată

10060259. DEC. CC 1151/13 septembrie 2011 - M. Of. nr. 777 - 03.XI.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10018460. DEC. CC 969/12 iulie 2011 - M. Of. nr. 711 - 10.X.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9762061. O. MAN 36/13 mai 2011 - M. Of. nr. 349 - 19.V.2011
al ministrului apărării nationale privind Competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

9701262. O. ANCPI 337/31 martie 2011 - M. Of. nr. 260 - 13.IV.2011
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Actului aditional la Protocolul de colaborare încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

9519763. DEC. CC 1468/11 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 42 - 18.I.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. C din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9422764. DEC. CC 1325/19 octombrie 2010 - M. Of. nr. 811 - 03.XII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (4) lit. c) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9243665. DEC. CC 980/08 iulie 2010 - M. Of. nr. 588 - 19.VIII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, si ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

9194966. O. MFP 1935/02 iulie 2010 - M. Of. nr. 533 - 30.VII.2010
al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

9195067. O. MJ 1856/19 iulie 2010 - M. Of. nr. 533 - 30.VII.2010
al ministrului justitiei pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

9175968. L. P 170/16 iulie 2010 - M. Of. nr. 507 - 21.VII.2010
pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 101 din Legea locuintei nr. 114/1996

9176069. D. PRES 829/16 iulie 2010 - M. Of. nr. 507 - 21.VII.2010
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 101 din Legea locuintei nr. 114/1996

9145870. O. ANCPI 309/07 iulie 2010 - M. Of. nr. 475 - 09.VII.2010
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare

9135371. DEC. CC 587/04 mai 2010 - M. Of. nr. 463 - 06.VII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (1) si (3) si art. 59 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, precum si a dispozitiilor art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

9123572. OUG. G 64/30 iunie 2010 - M. Of. nr. 451 - 02.VII.2010
privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9107973. O. ANAF 2104/24 iunie 2010 - M. Of. nr. 425 - 24.VI.2010
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru reglementarea unor aspecte legate de plata si distribuirea impozitului pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

9102274. DEC. CC 723/01 iunie 2010 - M. Of. nr. 416 - 22.VI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9084775. DEC. CC 540/27 aprilie 2010 - M. Of. nr. 394 - 15.VI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (1) lit. B), ale art. 22 si art. 48 lit. a) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiliare, republicată

9082876. DEC. CC 576/04 mai 2010 - M. Of. nr. 393 - 14.VI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9072677. DEC. CC 632/11 mai 2010 - M. Of. nr. 377 - 08.VI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8855978. DEC. CC 7/12 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 112 - 19.II.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 alin. (7) si art. 48 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată

8817679. DEC. CC 18/12 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 79 - 05.II.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8766380. DEC. CC 1615/26 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 5 - 05.I.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (3) si art. 59 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8708481. DEC. CC 1311/13 octombrie 2009 - M. Of. nr. 859 - 10.XII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19, art. 20, art. 26, art. 43, art. 45 si art. 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, precum si a prevederilor art. 34 si art. 35 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8708982. DEC. CC 1571/19 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 859 - 10.XII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) pct. C lit. a) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8709383. DEC. CC 1577/19 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 860 - 10.XII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) si (2) teza întăi din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8698984. DEC. CC 1345/22 octombrie 2009 - M. Of. nr. 844 - 07.XII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (1) si (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiliare

8624585. DEC. CC 1251/06 octombrie 2009 - M. Of. nr. 759 - 06.XI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si art. 108 alin. 1 din Codul de procedură civilă

8621286. DEC. CC 1249/06 octombrie 2009 - M. Of. nr. 755 - 05.XI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8439687. DEC. CC 1048/14 iulie 2009 - M. Of. nr. 563 - 13.VIII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 si art. 48 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8439788. DEC. CC 1050/14 iulie 2009 - M. Of. nr. 563 - 13.VIII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8363389. O. MAN 69/25 iunie 2009 - M. Of. nr. 469 - 07.VII.2009
al ministrului apararii nationale privind Competentele de aprobare a documentatiilor tehnicoeconomice ale obiectivelor de investitii imobiliare in Ministerul Apararii Nationale

8273090. DEC. CC 587/14 aprilie 2009 - M. Of. nr. 383 - 05.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19, 20, 26, 43, 45 si 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare si a prevederilor art. 34 si 35 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8211191. DEC. CC 439/26 martie 2009 - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată

8189292. DEC. CC 318/05 martie 2009 - M. Of. nr. 298 - 07.V.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 si art. 48 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8128593. DEC. CC 400/19 martie 2009 - M. Of. nr. 245 - 13.IV.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată

8029194. DEC. CC 125/03 februarie 2009 - M. Of. nr. 159 - 16.III.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 si art. 34 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitătii imobiliare

7996695. O. MAN 18/16 februarie 2009 - M. Of. nr. 132 - 03.III.2009
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale
Rectificare - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009

7731096. O. MEF 3384/17 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 782 - 24.XI.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat

7618497. DEC. ICCJ 86/10 decembrie 2007 - M. Of. nr. 697 - 14.X.2008
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la dispozitiile legale aplicabile în cazul actiunilor care au ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în teritoriile în care s-au aplicat prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, în materia prescriptiilor achizitive împlinite după intrarea în vigoare a Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

7588098. O. MA 91/12 septembrie 2008 - M. Of. nr. 668 - 26.IX.2008
al ministrului apărării pentru aprobarea Regulamentului proprietătii imobiliare în Ministerul Apărării

7496299. DEC. CC 543/13 mai 2008 - M. Of. nr. 580 - 01.VIII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

74651100. DEC. CC 632/29 mai 2008 - M. Of. nr. 555 - 23.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (3) si art. 54 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, precum si ale art. 176 si 497 din Codul de procedură civilă

74603101. DEC. CC 579/20 mai 2008 - M. Of. nr. 550 - 21.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 pct. 1 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

74494102. O. MEF 1706/30 mai 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

74495103. O. MJ 1889/08 iulie 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
al ministrului justitiei privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

74288104. DEC. CC 653/10 iunie 2008 - M. Of. nr. 509 - 07.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 si art. 69 alin. (2) pct. 3 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

73577105. DEC. CC 467/22 aprilie 2008 - M. Of. nr. 422 - 05.VI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

72820106. DEC. CC 154/26 februarie 2008 - M. Of. nr. 324 - 24.IV.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. VI alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, a prevederilor art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, precum si a prevederilor art. 17 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

71291107. DEC. CC 3/15 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 117 - 14.II.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

70911108. DEC. CC 1198/13 decembrie 2007 - M. Of. nr. 60 - 25.I.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

68698109. H. G 1239/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 718 - 23.X.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 6 martie 2007, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

68254110. DEC. CC 691/11 septembrie 2007 - M. Of. nr. 668 - 01.X.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiintarea Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A. si ale art. 26 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

66074111. O. MEF 330/05 iunie 2007 - M. Of. nr. 393 - 11.VI.2007
al ministrului economiei si finantelor privind procedura de încasare si virare, precum si obligatiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

66075112. O. MJ 1357/04 iunie 2007 - M. Of. nr. 393 - 11.VI.2007
al ministrului justitiei privind procedura de încasare si virare, precum si obligatiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

65261113. DEC. CC 280/22 martie 2007 - M. Of. nr. 299 - 04.V.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

64300114. DEC. CC 73/08 februarie 2007 - M. Of. nr. 198 - 22.III.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiliare, precum si a dispozitiilor art. 110 alin. 1 din Codul de procedură civilă

61690115. O. BNR 6/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 954 - 27.XI.2006
privind abrogarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare

61691116. O. CNVM 76/26 septembrie 2006 - M. Of. nr. 954 - 27.XI.2006
privind abrogarea Normelor metodologice ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare

59141117. H. G 864/28 iunie 2006 - M. Of. nr. 611 - 14.VII.2006
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti, la 20 februarie 2006, si la Zagreb, la 15 martie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

56279118. DEC. ICCJ 21/12 decembrie 2005 - M. Of. nr. 225 - 13.III.2006
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea unor dispozitii ale Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

56066119. L. P 34/01 martie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

56067120. D. PRES 222/28 februarie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

56072121. DEC. CC 81/07 februarie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 1 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

56075122. L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 201 - 03.III.2006
Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare - republicare
Republicare:
-L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 83 - 07.II.2013
-L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015

51902123. DEC. CC 389/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 751 - 18.VIII.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

50937124. O. MFP 914/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 603 - 13.VII.2005
al ministrului finantelor publice privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

50758125. L. P 190/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 574 - 04.VII.2005
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 si, respectiv, la Bucuresti la 15 decembrie 2004, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

50759126. D. PRES 522/21 iunie 2005 - M. Of. nr. 574 - 04.VII.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 si, respectiv, la Bucuresti la 15 decembrie 2004, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

48885127. H. G 215/24 martie 2005 - M. Of. nr. 256 - 28.III.2005
privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării, perfectionării si implementării legislatiei în domeniul restituirii proprietătii imobiliare, preluată în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

46216128. L. P 499/12 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

46217129. D. PRES 934/11 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

43168130. L. P 282/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 580 - 30.VI.2004
privind protectia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare

43169131. D. PRES 491/22 iunie 2004 - M. Of. nr. 580 - 30.VI.2004
pentru promulgarea Legii privind protectia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare

42676132. OUG. 41/27 mai 2004 - M. Of. nr. 509 - 07.VI.2004
pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996
Modificari si completari:
-L. P 499/12 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004

40242133. H. G 247/26 februarie 2004 - M. Of. nr. 195 - 05.III.2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

39871134. N. BNR 1/12 ianuarie 2004 - M. Of. 141 - 17.II.2004
ale Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

39872135. N. CNVM 3/11 februarie 2004 - M. Of. 141 - 17.II.2004
ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru modificarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

39066136. N. BNR 16/18 decembrie 2003 - M. Of. 940 - 29.XII.2003
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

34955137. L. P 172/5 mai 2003 - M. OF. 310 - 8.V.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

34956138. D. PRES 255/24 aprilie 2003 - M. OF. 310 - 8.V.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

34345139. H. G 316/20 martie 2003 - M. OF. 216 - 2.IV.2003
pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucuresti la 3 si, respectiv, 18 martie 2003, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
Amendament la Acordul de împrumut

32804140. OUG. 201/18 decembrie 2002 - M. Of. 956 - 27.XII.2002
pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

32559141. H. G 1419/6 decembrie 2002 - M. Of. 919 - 16.XII.2002
privind aprobarea Amendamentului la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 13 august 2002 si la Bucuresti la 9 septembrie 2002

29506142. DEC. CC 89/19 martie 2002 - M. Of. 366 - 31.V.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 72 alin. 2 si 3 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

28806143. O. MAP 61/7 martie 2002 - M. Of. 250 - 15.IV.2002
al Ministrului Administratiei Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de avizare, contractare, plată si desemnare a persoanelor fizice si juridice autorizate să execute documentatii tehnice necesare realizării cărtii funciare si publicitătii imobiliare

28286144. L. P 78/26 februarie 2002 - M. Of. 154 - 4.III.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

28287145. D. PRES 135/25 februarie 2002 - M. Of. 154 - 4.III.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

27878146. H. G 52/17 ianuarie 2002 - M. Of. 71 - 31.I.2002
privind aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată de reprezentantul Guvernului României si, respectiv, de reprezentantul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Washington si la Bucuresti la 26 septembrie 2001 si, respectiv, la 22 octombrie 2001, cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

24068147. OUG. 70/17 mai 2001 - M. Of. 266 - 23.V.2001
pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

254148. N. BNR 3/17 aprilie 2000 - M. Of. 174 - 24.IV.2000
de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, emise de Banca Natională a României si de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

645149. O. CNVM 4/18 martie 2000 - M. Of. 174 - 24.IV.2000
pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

644150. O. CNVM 3/24 martie 2000 - M. Of. 154 - 13.IV.2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare
Abrogat prin:
O. 4/18 martie 2000 - M. Of. 174 - 24.IV.2000

3705151. DEC. CC 176/16 noiembrie 1999 - M. Of. 64 - 14.II.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 72 alin. 2 si 3 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

7352152. D. PRES 417/8 decembrie 1999 - M. Of. 611 - 14.XII.1999
pentru promulgarea legii privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

18947153. L. P 190/9 decembrie 1999 - M. Of. 611 - 14.XII.1999
privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare
Modificari si completari:
-L. P 34/01 martie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006

16598154. H. G 856/26 noiembrie 1998 - M. Of. 465 - 4.XII.1998
pentru aprobarea dotarii Ministerului Justitiei cu 6 autoturisme si un microbuz si a consumului normat de carburant pentru acestea, necesare realizarii Proiectului cadastrului general si publicitatii imobiliare

6695155. D. PRES 243/26 iunie 1998 - M. Of. 241 - 2.VII.1998
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

20127156. L. P 132/29 iunie 1998 - M. Of. 241 - 2.VII.1998
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

16367157. H. G 112/4 martie 1998 - M. Of. 108 -10.III.1998
pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Spania in domeniul publicitatii imobiliare si al inregistrarii proprietatii, semnat la Bucuresti la 17 noiembrie 1997

21569158. OG. G 21/30 ianuarie 1998 - M. Of. 42 - 30.I.1998
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
Acord de imprumut intre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare
Modificari si completari:
-L. P 190/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 574 - 04.VII.2005

41760159. D. PRES 33/12 martie 1996 - M. Of. nr. 61 - 26.III.1996
privind promulgarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi