S-au gasit 168 rezultate in 0.1614 secunde.
Inapoi

1449561. DEC. CC 2/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 399 - 09.V.2018
referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

1446862. OUG. G 31/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 353 - 23.IV.2018
privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

1446123. DEC. CC 14/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 339 - 18.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

1441584. H. G 129/21 martie 2018 - M. Of. nr. 264 - 26.III.2018
privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinatia de locuintă de serviciu si imobilelor cu destinatia de locuintă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2018, precum si pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuintelor în conditiile pietei imobiliare

1435895. DEC. CC 830/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 167 - 22.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 si art. 53 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

1434356. DEC. CC 829/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 149 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

1434857. O. ANCPI 96/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 156 - 15.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliare pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Grădina, judetul Constanta

1405228. O. MFP 1016/18 iulie 2017 - M. Of. nr. 752 - 20.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale si administratiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativã privind proprietãtile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

1405239. O. MDRAPFE 3824/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 752 - 20.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale si administratiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativã privind proprietãtile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

13977710. DEC. CC 292/04 mai 2017 - M. Of. nr. 635 - 03.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului si a publicitãtii imobiliare nr. 7/1996, ale art. 483 alin. (2) teza finalã din Codul de procedurã civilã, precum si ale art. XVIII alin. (2) teza finalã din Legea nr. 2/2013 privind unele mãsuri pentru degrevarea instantelor judecãtoresti, precum si pentru pregãtirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã

13897411. O. ANAF 1886/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 518 - 04.VII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularelor 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului justitiei nr. 1.022/2.562/2016

13863112. DEC. ICCJ 31/15 mai 2017 - M. Of. nr. 471 - 22.VI.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile cu privire la urmãtoarea chestiune de drept: „Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 492 din Codul civil de la 1864 (art. 577 din actualul Cod civil), în raport cu dispozitiile art. 35 din Codul de procedurã civilã, de cãtre instanta cãreia i se cere sã pronunte o hotãrâre prin care sã se constate dreptul de proprietate asupra unui imobil constructie, în temeiul accesiunii imobiliare artificiale si dacã admisibilitatea (sau interesul în promovarea) unei astfel de actiuni este conditionatã de parcurgerea (sau nu), de cãtre reclamant, a procedurii prevãzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, respectiv de eliberarea autorizatiei de construire.”

13863213. DEC. ICCJ 31/15 mai 2017 - M. Of. nr. 471 - 22.VI.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile cu privire la urmãtoarea chestiune de drept: „Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 492 din Codul civil de la 1864 (art. 577 din actualul Cod civil), în raport cu dispozitiile art. 35 din Codul de procedurã civilã, de cãtre instanta cãreia i se cere sã pronunte o hotãrâre prin care sã se constate dreptul de proprietate asupra unui imobil constructie, în temeiul accesiunii imobiliare artificiale si dacã admisibilitatea (sau interesul în promovarea) unei astfel de actiuni este conditionatã de parcurgerea (sau nu), de cãtre reclamant, a procedurii prevãzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, respectiv de eliberarea autorizatiei de construire.”

13841514. O. MAN 51/30 mai 2017 - M. Of. nr. 439 - 13.VI.2017
al ministrului apărării nationale privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.120/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

13839315. DEC. CC 213/04 aprilie 2017 - M. Of. nr. 433 - 12.VI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. (3) si (4) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13592016. DEC. CC 653/08 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 68 - 26.I.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13487317. L. P 243/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 975 - 06.XII.2016
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13487418. D. PRES 1042/28 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 975 - 06.XII.2016
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13392419. DEC. CC 345/24 mai 2016 - M. Of. nr. 840 - 24.X.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13351720. DEC. CC 546/12 iulie 2016 - M. Of. nr. 781 - 05.X.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13348521. DEC. ICCJ 21/13 iunie 2016 - M. Of. nr. 774 - 04.X.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: admisibilitatea actiunii pentru pronuntarea unei hotărâri judecătoresti care să tină loc de act autentic de vânzare-cumpărare a unui teren intravilan, în situatia în care bunul imobil ce face obiectul promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare nu este înscris în cartea funciară, astfel cum rezultă din coroborarea dispozitiilor art. 57 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, art. 35 alin. (1) si art. 36 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată (3), cu modificările si completările ulterioare, art. 2 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, art. 885 alin. (1), art. 887 alin. (1), art. 1.676, art. 1.279 alin. (3) si art. 1.669 din Codul civil

13247122. DEC. CC 252/05 mai 2016 - M. Of. nr. 605 - 09.VIII.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13215123. DEC. CC 285/10 mai 2016 - M. Of. nr. 548 - 20.VII.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13197924. O. MFP 1022/30 iunie 2016 - M. Of. nr. 524 - 12.VII.2016
al ministrului finantelor publice privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

13198025. O. MJ 2562/07 iulie 2016 - M. Of. nr. 524 - 12.VII.2016
al ministrului justitiei privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

13174426. OUG. G 35/28 iunie 2016 - M. Of. nr. 489 - 30.VI.2016
privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13130027. DEC. CC 190/07 aprilie 2016 - M. Of. nr. 420 - 03.VI.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) teza finală din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13111528. DEC. ICCJ 10/04 aprilie 2016 - M. Of. nr. 393 - 23.V.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispozitiilor art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicare 2, forma în vigoare la data de 15 iulie 2014

13090629. DEC. CC 73/23 februarie 2016 - M. Of. nr. 365 - 12.V.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

12820030. O. MFP 4031/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

12820131. O. MDRAP 2067/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

12699032. O. BNR 959/09 octombrie 2015 - M. Of. nr. 819 - 03.XI.2015
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale TEZAUR IMOBILIARE IFN - S.A.

12638633. L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015
Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 - republicare
Rectificare - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015

12589234. O. MFP 876/27 iulie 2015 - M. Of. nr. 643 - 25.VIII.2015
al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltării regionale si administratie publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"

12589335. O. MDRAP 506/14 august 2015 - M. Of. nr. 643 - 25.VIII.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratie publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"

12472436. L. PP 150/18 iunie 2015 - M. Of. nr. 459 - 25.VI.2015
pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

12472537. D. PRES 548/18 iunie 2015 - M. Of. nr. 459 - 25.VI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

12472638. DEC. CC 229/07 aprilie 2015 - M. Of. nr. 459 - 25.VI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

12433639. DEC. CC 195/31 martie 2015 - M. Of. nr. 396 - 05.VI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. d) teza a două din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

12308040. DEC. CC 30/03 februarie 2015 - M. Of. nr. 200 - 25.III.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

11835441. DEC. CC 232/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 457 - 23.VI.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 si 29 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 315 alin. 1 si art. 334 din Codul de procedură civilă din 1865, precum si ale art. 880 si art. 902 din Codul civil

11775442. DEC. CC 155/18 martie 2014 - M. Of. nr. 358 - 15.V.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

11770243. L. P 68/12 mai 2014 - M. Of. nr. 352 - 13.V.2014
pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

11770344. D. PRES 413/08 mai 2014 - M. Of. nr. 352 - 13.V.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

11734845. DEC. CC 57/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 297 - 23.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28-31 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, si a celor ale art. 880, art. 902 si art. 904 din Codul civil

11638846. DEC. CC 21/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 154 - 04.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

11564547. DEC. CC 462/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 66 - 27.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 771996

11551448. DEC. ICCJ 1/18 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 43 - 20.I.2014
privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Brasov în Dosarul nr. 259/64/2013 privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 650 si art. 665 raportat la art. 818 si art. 819 din Codul de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 134/2010, respectiv determinarea instantei competente teritorial să judece cererea de încuviintare a executării silite imobiliare atunci când imobilul supus urmăririi este situat în raza unei instante (judecătorii), iar biroul executorului judecătoresc sesizat cu efectuarea executării silite se află în raza altei instante (judecătorii), dar ambele instante sunt situate în raza aceleiasi curti de apel

11490449. O. ANAF 3763/10 decembrie 2013 - M. Of. nr. 799 - 18.XII.2013
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”

11479150. DEC. CC 393/01 octombrie 2013 - M. Of. nr. 783 - 13.XII.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II teza ultimă din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

11455551. O. MAN 117/28 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 751 - 04.XII.2013
al ministrului apărării nationale privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

11447852. DEC. CC 415/15 octombrie 2013 - M. Of. nr. 742 - 29.XI.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

11422653. DEC. CC 414/15 octombrie 2013 - M. Of. nr. 720 - 22.XI.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

11166554. O. ANCPI 501/06 iunie 2013 - M. Of. nr. 374 - 25.VI.2013
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 31/2013 pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

10945755. L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 83 - 07.II.2013
Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare - republicare
Republicare:
-L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015

10909356. DEC. CC 1057/11 decembrie 2012 - M. Of. nr. 56 - 24.I.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10907757. DEC. CC 1049/11 decembrie 2012 - M. Of. nr. 53 - 23.I.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) sintagma „vânzare silită” din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10903758. O. ANCPI 31/15 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 48 - 22.I.2013
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

10742459. O. MAN 120/12 octombrie 2012 - M. Of. nr. 738 - 01.XI.2012
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

10714560. O. ANCPI 1026/04 octombrie 2012 - M. Of. nr. 704 - 15.X.2012
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

10587261. L. P 133/18 iulie 2012 - M. Of. nr. 506 - 24.VII.2012
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10587362. D. PRES 498/16 iulie 2012 - M. Of. nr. 506 - 24.VII.2012
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10536963. O. ANAF 892/25 iunie 2012 - M. Of. nr. 430 - 28.VI.2012
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 "Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”

10497064. DEC. CC 381/26 aprilie 2012 - M. Of. nr. 383 - 07.VI.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10304565. DEC. CC 61/31 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 152 - 07.III.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, precum si a prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

10210166. DEC. CC 1514/15 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 24 - 12.I.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996
Opinie separată

10145767. DEC. CC 1438/25 octombrie 2011 - M. Of. nr. 879 - 13.XII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 si art. 69 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată

10060268. DEC. CC 1151/13 septembrie 2011 - M. Of. nr. 777 - 03.XI.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10018469. DEC. CC 969/12 iulie 2011 - M. Of. nr. 711 - 10.X.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9762070. O. MAN 36/13 mai 2011 - M. Of. nr. 349 - 19.V.2011
al ministrului apărării nationale privind Competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

9701271. O. ANCPI 337/31 martie 2011 - M. Of. nr. 260 - 13.IV.2011
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Actului aditional la Protocolul de colaborare încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

9519772. DEC. CC 1468/11 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 42 - 18.I.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. C din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9422773. DEC. CC 1325/19 octombrie 2010 - M. Of. nr. 811 - 03.XII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (4) lit. c) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9243674. DEC. CC 980/08 iulie 2010 - M. Of. nr. 588 - 19.VIII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, si ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

9194975. O. MFP 1935/02 iulie 2010 - M. Of. nr. 533 - 30.VII.2010
al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

9195076. O. MJ 1856/19 iulie 2010 - M. Of. nr. 533 - 30.VII.2010
al ministrului justitiei pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

9175977. L. P 170/16 iulie 2010 - M. Of. nr. 507 - 21.VII.2010
pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 101 din Legea locuintei nr. 114/1996

9176078. D. PRES 829/16 iulie 2010 - M. Of. nr. 507 - 21.VII.2010
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 101 din Legea locuintei nr. 114/1996

9145879. O. ANCPI 309/07 iulie 2010 - M. Of. nr. 475 - 09.VII.2010
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare

9135380. DEC. CC 587/04 mai 2010 - M. Of. nr. 463 - 06.VII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (1) si (3) si art. 59 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, precum si a dispozitiilor art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

9123581. OUG. G 64/30 iunie 2010 - M. Of. nr. 451 - 02.VII.2010
privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9107982. O. ANAF 2104/24 iunie 2010 - M. Of. nr. 425 - 24.VI.2010
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru reglementarea unor aspecte legate de plata si distribuirea impozitului pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

9102283. DEC. CC 723/01 iunie 2010 - M. Of. nr. 416 - 22.VI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9084784. DEC. CC 540/27 aprilie 2010 - M. Of. nr. 394 - 15.VI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (1) lit. B), ale art. 22 si art. 48 lit. a) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiliare, republicată

9082885. DEC. CC 576/04 mai 2010 - M. Of. nr. 393 - 14.VI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9072686. DEC. CC 632/11 mai 2010 - M. Of. nr. 377 - 08.VI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8855987. DEC. CC 7/12 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 112 - 19.II.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 alin. (7) si art. 48 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată

8817688. DEC. CC 18/12 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 79 - 05.II.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8766389. DEC. CC 1615/26 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 5 - 05.I.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (3) si art. 59 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8708490. DEC. CC 1311/13 octombrie 2009 - M. Of. nr. 859 - 10.XII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19, art. 20, art. 26, art. 43, art. 45 si art. 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, precum si a prevederilor art. 34 si art. 35 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8708991. DEC. CC 1571/19 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 859 - 10.XII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) pct. C lit. a) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8709392. DEC. CC 1577/19 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 860 - 10.XII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) si (2) teza întăi din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8698993. DEC. CC 1345/22 octombrie 2009 - M. Of. nr. 844 - 07.XII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (1) si (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiliare

8624594. DEC. CC 1251/06 octombrie 2009 - M. Of. nr. 759 - 06.XI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si art. 108 alin. 1 din Codul de procedură civilă

8621295. DEC. CC 1249/06 octombrie 2009 - M. Of. nr. 755 - 05.XI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8439696. DEC. CC 1048/14 iulie 2009 - M. Of. nr. 563 - 13.VIII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 si art. 48 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8439797. DEC. CC 1050/14 iulie 2009 - M. Of. nr. 563 - 13.VIII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8363398. O. MAN 69/25 iunie 2009 - M. Of. nr. 469 - 07.VII.2009
al ministrului apararii nationale privind Competentele de aprobare a documentatiilor tehnicoeconomice ale obiectivelor de investitii imobiliare in Ministerul Apararii Nationale

8273099. DEC. CC 587/14 aprilie 2009 - M. Of. nr. 383 - 05.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19, 20, 26, 43, 45 si 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare si a prevederilor art. 34 si 35 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

82111100. DEC. CC 439/26 martie 2009 - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată

81892101. DEC. CC 318/05 martie 2009 - M. Of. nr. 298 - 07.V.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 si art. 48 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

81285102. DEC. CC 400/19 martie 2009 - M. Of. nr. 245 - 13.IV.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată

80291103. DEC. CC 125/03 februarie 2009 - M. Of. nr. 159 - 16.III.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 si art. 34 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitătii imobiliare

79966104. O. MAN 18/16 februarie 2009 - M. Of. nr. 132 - 03.III.2009
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale
Rectificare - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009

77310105. O. MEF 3384/17 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 782 - 24.XI.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat

76184106. DEC. ICCJ 86/10 decembrie 2007 - M. Of. nr. 697 - 14.X.2008
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la dispozitiile legale aplicabile în cazul actiunilor care au ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în teritoriile în care s-au aplicat prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, în materia prescriptiilor achizitive împlinite după intrarea în vigoare a Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

75880107. O. MA 91/12 septembrie 2008 - M. Of. nr. 668 - 26.IX.2008
al ministrului apărării pentru aprobarea Regulamentului proprietătii imobiliare în Ministerul Apărării

74962108. DEC. CC 543/13 mai 2008 - M. Of. nr. 580 - 01.VIII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

74651109. DEC. CC 632/29 mai 2008 - M. Of. nr. 555 - 23.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (3) si art. 54 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, precum si ale art. 176 si 497 din Codul de procedură civilă

74603110. DEC. CC 579/20 mai 2008 - M. Of. nr. 550 - 21.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 pct. 1 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

74494111. O. MEF 1706/30 mai 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

74495112. O. MJ 1889/08 iulie 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
al ministrului justitiei privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

74288113. DEC. CC 653/10 iunie 2008 - M. Of. nr. 509 - 07.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 si art. 69 alin. (2) pct. 3 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

73577114. DEC. CC 467/22 aprilie 2008 - M. Of. nr. 422 - 05.VI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

72820115. DEC. CC 154/26 februarie 2008 - M. Of. nr. 324 - 24.IV.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. VI alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, a prevederilor art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, precum si a prevederilor art. 17 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

71291116. DEC. CC 3/15 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 117 - 14.II.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

70911117. DEC. CC 1198/13 decembrie 2007 - M. Of. nr. 60 - 25.I.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

68698118. H. G 1239/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 718 - 23.X.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 6 martie 2007, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

68254119. DEC. CC 691/11 septembrie 2007 - M. Of. nr. 668 - 01.X.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiintarea Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A. si ale art. 26 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

66074120. O. MEF 330/05 iunie 2007 - M. Of. nr. 393 - 11.VI.2007
al ministrului economiei si finantelor privind procedura de încasare si virare, precum si obligatiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

66075121. O. MJ 1357/04 iunie 2007 - M. Of. nr. 393 - 11.VI.2007
al ministrului justitiei privind procedura de încasare si virare, precum si obligatiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

65261122. DEC. CC 280/22 martie 2007 - M. Of. nr. 299 - 04.V.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

64300123. DEC. CC 73/08 februarie 2007 - M. Of. nr. 198 - 22.III.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiliare, precum si a dispozitiilor art. 110 alin. 1 din Codul de procedură civilă

61690124. O. BNR 6/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 954 - 27.XI.2006
privind abrogarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare

61691125. O. CNVM 76/26 septembrie 2006 - M. Of. nr. 954 - 27.XI.2006
privind abrogarea Normelor metodologice ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare

59141126. H. G 864/28 iunie 2006 - M. Of. nr. 611 - 14.VII.2006
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti, la 20 februarie 2006, si la Zagreb, la 15 martie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

56279127. DEC. ICCJ 21/12 decembrie 2005 - M. Of. nr. 225 - 13.III.2006
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea unor dispozitii ale Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

56066128. L. P 34/01 martie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

56067129. D. PRES 222/28 februarie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

56072130. DEC. CC 81/07 februarie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 1 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

56075131. L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 201 - 03.III.2006
Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare - republicare
Republicare:
-L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 83 - 07.II.2013
-L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015

51902132. DEC. CC 389/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 751 - 18.VIII.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

50937133. O. MFP 914/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 603 - 13.VII.2005
al ministrului finantelor publice privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

50758134. L. P 190/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 574 - 04.VII.2005
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 si, respectiv, la Bucuresti la 15 decembrie 2004, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

50759135. D. PRES 522/21 iunie 2005 - M. Of. nr. 574 - 04.VII.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 si, respectiv, la Bucuresti la 15 decembrie 2004, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

48885136. H. G 215/24 martie 2005 - M. Of. nr. 256 - 28.III.2005
privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării, perfectionării si implementării legislatiei în domeniul restituirii proprietătii imobiliare, preluată în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

46216137. L. P 499/12 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

46217138. D. PRES 934/11 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

43168139. L. P 282/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 580 - 30.VI.2004
privind protectia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare

43169140. D. PRES 491/22 iunie 2004 - M. Of. nr. 580 - 30.VI.2004
pentru promulgarea Legii privind protectia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare

42676141. OUG. 41/27 mai 2004 - M. Of. nr. 509 - 07.VI.2004
pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996
Modificari si completari:
-L. P 499/12 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004

40242142. H. G 247/26 februarie 2004 - M. Of. nr. 195 - 05.III.2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

39871143. N. BNR 1/12 ianuarie 2004 - M. Of. 141 - 17.II.2004
ale Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

39872144. N. CNVM 3/11 februarie 2004 - M. Of. 141 - 17.II.2004
ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru modificarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

39066145. N. BNR 16/18 decembrie 2003 - M. Of. 940 - 29.XII.2003
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

34955146. L. P 172/5 mai 2003 - M. OF. 310 - 8.V.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

34956147. D. PRES 255/24 aprilie 2003 - M. OF. 310 - 8.V.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

34345148. H. G 316/20 martie 2003 - M. OF. 216 - 2.IV.2003
pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucuresti la 3 si, respectiv, 18 martie 2003, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
Amendament la Acordul de împrumut

32804149. OUG. 201/18 decembrie 2002 - M. Of. 956 - 27.XII.2002
pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

32559150. H. G 1419/6 decembrie 2002 - M. Of. 919 - 16.XII.2002
privind aprobarea Amendamentului la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 13 august 2002 si la Bucuresti la 9 septembrie 2002

29506151. DEC. CC 89/19 martie 2002 - M. Of. 366 - 31.V.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 72 alin. 2 si 3 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

28806152. O. MAP 61/7 martie 2002 - M. Of. 250 - 15.IV.2002
al Ministrului Administratiei Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de avizare, contractare, plată si desemnare a persoanelor fizice si juridice autorizate să execute documentatii tehnice necesare realizării cărtii funciare si publicitătii imobiliare

28286153. L. P 78/26 februarie 2002 - M. Of. 154 - 4.III.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

28287154. D. PRES 135/25 februarie 2002 - M. Of. 154 - 4.III.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

27878155. H. G 52/17 ianuarie 2002 - M. Of. 71 - 31.I.2002
privind aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată de reprezentantul Guvernului României si, respectiv, de reprezentantul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Washington si la Bucuresti la 26 septembrie 2001 si, respectiv, la 22 octombrie 2001, cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

24068156. OUG. 70/17 mai 2001 - M. Of. 266 - 23.V.2001
pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

254157. N. BNR 3/17 aprilie 2000 - M. Of. 174 - 24.IV.2000
de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, emise de Banca Natională a României si de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

645158. O. CNVM 4/18 martie 2000 - M. Of. 174 - 24.IV.2000
pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

644159. O. CNVM 3/24 martie 2000 - M. Of. 154 - 13.IV.2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare
Abrogat prin:
O. 4/18 martie 2000 - M. Of. 174 - 24.IV.2000

3705160. DEC. CC 176/16 noiembrie 1999 - M. Of. 64 - 14.II.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 72 alin. 2 si 3 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

7352161. D. PRES 417/8 decembrie 1999 - M. Of. 611 - 14.XII.1999
pentru promulgarea legii privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

18947162. L. P 190/9 decembrie 1999 - M. Of. 611 - 14.XII.1999
privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare
Modificari si completari:
-L. P 34/01 martie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006

16598163. H. G 856/26 noiembrie 1998 - M. Of. 465 - 4.XII.1998
pentru aprobarea dotarii Ministerului Justitiei cu 6 autoturisme si un microbuz si a consumului normat de carburant pentru acestea, necesare realizarii Proiectului cadastrului general si publicitatii imobiliare

6695164. D. PRES 243/26 iunie 1998 - M. Of. 241 - 2.VII.1998
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

20127165. L. P 132/29 iunie 1998 - M. Of. 241 - 2.VII.1998
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

16367166. H. G 112/4 martie 1998 - M. Of. 108 -10.III.1998
pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Spania in domeniul publicitatii imobiliare si al inregistrarii proprietatii, semnat la Bucuresti la 17 noiembrie 1997

21569167. OG. G 21/30 ianuarie 1998 - M. Of. 42 - 30.I.1998
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
Acord de imprumut intre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare
Modificari si completari:
-L. P 190/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 574 - 04.VII.2005

41760168. D. PRES 33/12 martie 1996 - M. Of. nr. 61 - 26.III.1996
privind promulgarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi