S-au gasit 163 rezultate in 0.1636 secunde.
Inapoi

1434351. DEC. CC 829/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 149 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

1434852. O. ANCPI 96/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 156 - 15.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliare pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Grădina, judetul Constanta

1405223. O. MFP 1016/18 iulie 2017 - M. Of. nr. 752 - 20.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale si administratiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativã privind proprietãtile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

1405234. O. MDRAPFE 3824/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 752 - 20.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale si administratiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativã privind proprietãtile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

1397775. DEC. CC 292/04 mai 2017 - M. Of. nr. 635 - 03.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului si a publicitãtii imobiliare nr. 7/1996, ale art. 483 alin. (2) teza finalã din Codul de procedurã civilã, precum si ale art. XVIII alin. (2) teza finalã din Legea nr. 2/2013 privind unele mãsuri pentru degrevarea instantelor judecãtoresti, precum si pentru pregãtirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã

1389746. O. ANAF 1886/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 518 - 04.VII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularelor 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului justitiei nr. 1.022/2.562/2016

1386317. DEC. ICCJ 31/15 mai 2017 - M. Of. nr. 471 - 22.VI.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile cu privire la urmãtoarea chestiune de drept: „Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 492 din Codul civil de la 1864 (art. 577 din actualul Cod civil), în raport cu dispozitiile art. 35 din Codul de procedurã civilã, de cãtre instanta cãreia i se cere sã pronunte o hotãrâre prin care sã se constate dreptul de proprietate asupra unui imobil constructie, în temeiul accesiunii imobiliare artificiale si dacã admisibilitatea (sau interesul în promovarea) unei astfel de actiuni este conditionatã de parcurgerea (sau nu), de cãtre reclamant, a procedurii prevãzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, respectiv de eliberarea autorizatiei de construire.”

1386328. DEC. ICCJ 31/15 mai 2017 - M. Of. nr. 471 - 22.VI.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile cu privire la urmãtoarea chestiune de drept: „Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 492 din Codul civil de la 1864 (art. 577 din actualul Cod civil), în raport cu dispozitiile art. 35 din Codul de procedurã civilã, de cãtre instanta cãreia i se cere sã pronunte o hotãrâre prin care sã se constate dreptul de proprietate asupra unui imobil constructie, în temeiul accesiunii imobiliare artificiale si dacã admisibilitatea (sau interesul în promovarea) unei astfel de actiuni este conditionatã de parcurgerea (sau nu), de cãtre reclamant, a procedurii prevãzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, respectiv de eliberarea autorizatiei de construire.”

1384159. O. MAN 51/30 mai 2017 - M. Of. nr. 439 - 13.VI.2017
al ministrului apărării nationale privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.120/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

13839310. DEC. CC 213/04 aprilie 2017 - M. Of. nr. 433 - 12.VI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. (3) si (4) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13592011. DEC. CC 653/08 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 68 - 26.I.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13487312. L. P 243/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 975 - 06.XII.2016
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13487413. D. PRES 1042/28 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 975 - 06.XII.2016
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13392414. DEC. CC 345/24 mai 2016 - M. Of. nr. 840 - 24.X.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13351715. DEC. CC 546/12 iulie 2016 - M. Of. nr. 781 - 05.X.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13348516. DEC. ICCJ 21/13 iunie 2016 - M. Of. nr. 774 - 04.X.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: admisibilitatea actiunii pentru pronuntarea unei hotărâri judecătoresti care să tină loc de act autentic de vânzare-cumpărare a unui teren intravilan, în situatia în care bunul imobil ce face obiectul promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare nu este înscris în cartea funciară, astfel cum rezultă din coroborarea dispozitiilor art. 57 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, art. 35 alin. (1) si art. 36 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată (3), cu modificările si completările ulterioare, art. 2 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, art. 885 alin. (1), art. 887 alin. (1), art. 1.676, art. 1.279 alin. (3) si art. 1.669 din Codul civil

13247117. DEC. CC 252/05 mai 2016 - M. Of. nr. 605 - 09.VIII.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13215118. DEC. CC 285/10 mai 2016 - M. Of. nr. 548 - 20.VII.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13197919. O. MFP 1022/30 iunie 2016 - M. Of. nr. 524 - 12.VII.2016
al ministrului finantelor publice privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

13198020. O. MJ 2562/07 iulie 2016 - M. Of. nr. 524 - 12.VII.2016
al ministrului justitiei privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

13174421. OUG. G 35/28 iunie 2016 - M. Of. nr. 489 - 30.VI.2016
privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13130022. DEC. CC 190/07 aprilie 2016 - M. Of. nr. 420 - 03.VI.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) teza finală din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

13111523. DEC. ICCJ 10/04 aprilie 2016 - M. Of. nr. 393 - 23.V.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispozitiilor art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicare 2, forma în vigoare la data de 15 iulie 2014

13090624. DEC. CC 73/23 februarie 2016 - M. Of. nr. 365 - 12.V.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

12820025. O. MFP 4031/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

12820126. O. MDRAP 2067/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

12699027. O. BNR 959/09 octombrie 2015 - M. Of. nr. 819 - 03.XI.2015
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale TEZAUR IMOBILIARE IFN - S.A.

12638628. L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015
Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 - republicare
Rectificare - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015

12589229. O. MFP 876/27 iulie 2015 - M. Of. nr. 643 - 25.VIII.2015
al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltării regionale si administratie publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"

12589330. O. MDRAP 506/14 august 2015 - M. Of. nr. 643 - 25.VIII.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratie publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"

12472431. L. PP 150/18 iunie 2015 - M. Of. nr. 459 - 25.VI.2015
pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

12472532. D. PRES 548/18 iunie 2015 - M. Of. nr. 459 - 25.VI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

12472633. DEC. CC 229/07 aprilie 2015 - M. Of. nr. 459 - 25.VI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

12433634. DEC. CC 195/31 martie 2015 - M. Of. nr. 396 - 05.VI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. d) teza a două din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

12308035. DEC. CC 30/03 februarie 2015 - M. Of. nr. 200 - 25.III.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

11835436. DEC. CC 232/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 457 - 23.VI.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 si 29 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 315 alin. 1 si art. 334 din Codul de procedură civilă din 1865, precum si ale art. 880 si art. 902 din Codul civil

11775437. DEC. CC 155/18 martie 2014 - M. Of. nr. 358 - 15.V.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

11770238. L. P 68/12 mai 2014 - M. Of. nr. 352 - 13.V.2014
pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

11770339. D. PRES 413/08 mai 2014 - M. Of. nr. 352 - 13.V.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

11734840. DEC. CC 57/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 297 - 23.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28-31 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, si a celor ale art. 880, art. 902 si art. 904 din Codul civil

11638841. DEC. CC 21/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 154 - 04.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

11564542. DEC. CC 462/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 66 - 27.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 771996

11551443. DEC. ICCJ 1/18 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 43 - 20.I.2014
privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Brasov în Dosarul nr. 259/64/2013 privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 650 si art. 665 raportat la art. 818 si art. 819 din Codul de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 134/2010, respectiv determinarea instantei competente teritorial să judece cererea de încuviintare a executării silite imobiliare atunci când imobilul supus urmăririi este situat în raza unei instante (judecătorii), iar biroul executorului judecătoresc sesizat cu efectuarea executării silite se află în raza altei instante (judecătorii), dar ambele instante sunt situate în raza aceleiasi curti de apel

11490444. O. ANAF 3763/10 decembrie 2013 - M. Of. nr. 799 - 18.XII.2013
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”

11479145. DEC. CC 393/01 octombrie 2013 - M. Of. nr. 783 - 13.XII.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II teza ultimă din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

11455546. O. MAN 117/28 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 751 - 04.XII.2013
al ministrului apărării nationale privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

11447847. DEC. CC 415/15 octombrie 2013 - M. Of. nr. 742 - 29.XI.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

11422648. DEC. CC 414/15 octombrie 2013 - M. Of. nr. 720 - 22.XI.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

11166549. O. ANCPI 501/06 iunie 2013 - M. Of. nr. 374 - 25.VI.2013
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 31/2013 pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

10945750. L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 83 - 07.II.2013
Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare - republicare
Republicare:
-L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015

10909351. DEC. CC 1057/11 decembrie 2012 - M. Of. nr. 56 - 24.I.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10907752. DEC. CC 1049/11 decembrie 2012 - M. Of. nr. 53 - 23.I.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) sintagma „vânzare silită” din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10903753. O. ANCPI 31/15 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 48 - 22.I.2013
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

10742454. O. MAN 120/12 octombrie 2012 - M. Of. nr. 738 - 01.XI.2012
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

10714555. O. ANCPI 1026/04 octombrie 2012 - M. Of. nr. 704 - 15.X.2012
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

10587256. L. P 133/18 iulie 2012 - M. Of. nr. 506 - 24.VII.2012
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10587357. D. PRES 498/16 iulie 2012 - M. Of. nr. 506 - 24.VII.2012
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10536958. O. ANAF 892/25 iunie 2012 - M. Of. nr. 430 - 28.VI.2012
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 "Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”

10497059. DEC. CC 381/26 aprilie 2012 - M. Of. nr. 383 - 07.VI.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10304560. DEC. CC 61/31 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 152 - 07.III.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, precum si a prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

10210161. DEC. CC 1514/15 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 24 - 12.I.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996
Opinie separată

10145762. DEC. CC 1438/25 octombrie 2011 - M. Of. nr. 879 - 13.XII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 si art. 69 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată

10060263. DEC. CC 1151/13 septembrie 2011 - M. Of. nr. 777 - 03.XI.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

10018464. DEC. CC 969/12 iulie 2011 - M. Of. nr. 711 - 10.X.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9762065. O. MAN 36/13 mai 2011 - M. Of. nr. 349 - 19.V.2011
al ministrului apărării nationale privind Competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

9701266. O. ANCPI 337/31 martie 2011 - M. Of. nr. 260 - 13.IV.2011
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Actului aditional la Protocolul de colaborare încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

9519767. DEC. CC 1468/11 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 42 - 18.I.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. C din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9422768. DEC. CC 1325/19 octombrie 2010 - M. Of. nr. 811 - 03.XII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (4) lit. c) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9243669. DEC. CC 980/08 iulie 2010 - M. Of. nr. 588 - 19.VIII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, si ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

9194970. O. MFP 1935/02 iulie 2010 - M. Of. nr. 533 - 30.VII.2010
al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

9195071. O. MJ 1856/19 iulie 2010 - M. Of. nr. 533 - 30.VII.2010
al ministrului justitiei pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

9175972. L. P 170/16 iulie 2010 - M. Of. nr. 507 - 21.VII.2010
pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 101 din Legea locuintei nr. 114/1996

9176073. D. PRES 829/16 iulie 2010 - M. Of. nr. 507 - 21.VII.2010
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 101 din Legea locuintei nr. 114/1996

9145874. O. ANCPI 309/07 iulie 2010 - M. Of. nr. 475 - 09.VII.2010
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare

9135375. DEC. CC 587/04 mai 2010 - M. Of. nr. 463 - 06.VII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (1) si (3) si art. 59 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, precum si a dispozitiilor art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

9123576. OUG. G 64/30 iunie 2010 - M. Of. nr. 451 - 02.VII.2010
privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9107977. O. ANAF 2104/24 iunie 2010 - M. Of. nr. 425 - 24.VI.2010
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru reglementarea unor aspecte legate de plata si distribuirea impozitului pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

9102278. DEC. CC 723/01 iunie 2010 - M. Of. nr. 416 - 22.VI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9084779. DEC. CC 540/27 aprilie 2010 - M. Of. nr. 394 - 15.VI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (1) lit. B), ale art. 22 si art. 48 lit. a) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiliare, republicată

9082880. DEC. CC 576/04 mai 2010 - M. Of. nr. 393 - 14.VI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

9072681. DEC. CC 632/11 mai 2010 - M. Of. nr. 377 - 08.VI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8855982. DEC. CC 7/12 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 112 - 19.II.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 alin. (7) si art. 48 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată

8817683. DEC. CC 18/12 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 79 - 05.II.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8766384. DEC. CC 1615/26 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 5 - 05.I.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (3) si art. 59 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8708485. DEC. CC 1311/13 octombrie 2009 - M. Of. nr. 859 - 10.XII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19, art. 20, art. 26, art. 43, art. 45 si art. 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, precum si a prevederilor art. 34 si art. 35 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8708986. DEC. CC 1571/19 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 859 - 10.XII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) pct. C lit. a) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8709387. DEC. CC 1577/19 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 860 - 10.XII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) si (2) teza întăi din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8698988. DEC. CC 1345/22 octombrie 2009 - M. Of. nr. 844 - 07.XII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (1) si (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiliare

8624589. DEC. CC 1251/06 octombrie 2009 - M. Of. nr. 759 - 06.XI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si art. 108 alin. 1 din Codul de procedură civilă

8621290. DEC. CC 1249/06 octombrie 2009 - M. Of. nr. 755 - 05.XI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8439691. DEC. CC 1048/14 iulie 2009 - M. Of. nr. 563 - 13.VIII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 si art. 48 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8439792. DEC. CC 1050/14 iulie 2009 - M. Of. nr. 563 - 13.VIII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8363393. O. MAN 69/25 iunie 2009 - M. Of. nr. 469 - 07.VII.2009
al ministrului apararii nationale privind Competentele de aprobare a documentatiilor tehnicoeconomice ale obiectivelor de investitii imobiliare in Ministerul Apararii Nationale

8273094. DEC. CC 587/14 aprilie 2009 - M. Of. nr. 383 - 05.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19, 20, 26, 43, 45 si 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare si a prevederilor art. 34 si 35 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8211195. DEC. CC 439/26 martie 2009 - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată

8189296. DEC. CC 318/05 martie 2009 - M. Of. nr. 298 - 07.V.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 si art. 48 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

8128597. DEC. CC 400/19 martie 2009 - M. Of. nr. 245 - 13.IV.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată

8029198. DEC. CC 125/03 februarie 2009 - M. Of. nr. 159 - 16.III.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 si art. 34 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitătii imobiliare

7996699. O. MAN 18/16 februarie 2009 - M. Of. nr. 132 - 03.III.2009
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale
Rectificare - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009

77310100. O. MEF 3384/17 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 782 - 24.XI.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat

76184101. DEC. ICCJ 86/10 decembrie 2007 - M. Of. nr. 697 - 14.X.2008
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la dispozitiile legale aplicabile în cazul actiunilor care au ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în teritoriile în care s-au aplicat prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, în materia prescriptiilor achizitive împlinite după intrarea în vigoare a Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

75880102. O. MA 91/12 septembrie 2008 - M. Of. nr. 668 - 26.IX.2008
al ministrului apărării pentru aprobarea Regulamentului proprietătii imobiliare în Ministerul Apărării

74962103. DEC. CC 543/13 mai 2008 - M. Of. nr. 580 - 01.VIII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

74651104. DEC. CC 632/29 mai 2008 - M. Of. nr. 555 - 23.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (3) si art. 54 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, precum si ale art. 176 si 497 din Codul de procedură civilă

74603105. DEC. CC 579/20 mai 2008 - M. Of. nr. 550 - 21.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 pct. 1 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

74494106. O. MEF 1706/30 mai 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

74495107. O. MJ 1889/08 iulie 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
al ministrului justitiei privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

74288108. DEC. CC 653/10 iunie 2008 - M. Of. nr. 509 - 07.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 si art. 69 alin. (2) pct. 3 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

73577109. DEC. CC 467/22 aprilie 2008 - M. Of. nr. 422 - 05.VI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

72820110. DEC. CC 154/26 februarie 2008 - M. Of. nr. 324 - 24.IV.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. VI alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, a prevederilor art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, precum si a prevederilor art. 17 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

71291111. DEC. CC 3/15 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 117 - 14.II.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

70911112. DEC. CC 1198/13 decembrie 2007 - M. Of. nr. 60 - 25.I.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

68698113. H. G 1239/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 718 - 23.X.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 6 martie 2007, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

68254114. DEC. CC 691/11 septembrie 2007 - M. Of. nr. 668 - 01.X.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiintarea Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A. si ale art. 26 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

66074115. O. MEF 330/05 iunie 2007 - M. Of. nr. 393 - 11.VI.2007
al ministrului economiei si finantelor privind procedura de încasare si virare, precum si obligatiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

66075116. O. MJ 1357/04 iunie 2007 - M. Of. nr. 393 - 11.VI.2007
al ministrului justitiei privind procedura de încasare si virare, precum si obligatiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

65261117. DEC. CC 280/22 martie 2007 - M. Of. nr. 299 - 04.V.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

64300118. DEC. CC 73/08 februarie 2007 - M. Of. nr. 198 - 22.III.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiliare, precum si a dispozitiilor art. 110 alin. 1 din Codul de procedură civilă

61690119. O. BNR 6/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 954 - 27.XI.2006
privind abrogarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare

61691120. O. CNVM 76/26 septembrie 2006 - M. Of. nr. 954 - 27.XI.2006
privind abrogarea Normelor metodologice ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare

59141121. H. G 864/28 iunie 2006 - M. Of. nr. 611 - 14.VII.2006
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti, la 20 februarie 2006, si la Zagreb, la 15 martie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

56279122. DEC. ICCJ 21/12 decembrie 2005 - M. Of. nr. 225 - 13.III.2006
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea unor dispozitii ale Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

56066123. L. P 34/01 martie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

56067124. D. PRES 222/28 februarie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

56072125. DEC. CC 81/07 februarie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 1 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

56075126. L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 201 - 03.III.2006
Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare - republicare
Republicare:
-L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 83 - 07.II.2013
-L. P 7/13 martie 1996 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015

51902127. DEC. CC 389/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 751 - 18.VIII.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

50937128. O. MFP 914/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 603 - 13.VII.2005
al ministrului finantelor publice privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

50758129. L. P 190/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 574 - 04.VII.2005
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 si, respectiv, la Bucuresti la 15 decembrie 2004, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

50759130. D. PRES 522/21 iunie 2005 - M. Of. nr. 574 - 04.VII.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 si, respectiv, la Bucuresti la 15 decembrie 2004, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

48885131. H. G 215/24 martie 2005 - M. Of. nr. 256 - 28.III.2005
privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării, perfectionării si implementării legislatiei în domeniul restituirii proprietătii imobiliare, preluată în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

46216132. L. P 499/12 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

46217133. D. PRES 934/11 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

43168134. L. P 282/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 580 - 30.VI.2004
privind protectia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare

43169135. D. PRES 491/22 iunie 2004 - M. Of. nr. 580 - 30.VI.2004
pentru promulgarea Legii privind protectia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare

42676136. OUG. 41/27 mai 2004 - M. Of. nr. 509 - 07.VI.2004
pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996
Modificari si completari:
-L. P 499/12 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004

40242137. H. G 247/26 februarie 2004 - M. Of. nr. 195 - 05.III.2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

39871138. N. BNR 1/12 ianuarie 2004 - M. Of. 141 - 17.II.2004
ale Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

39872139. N. CNVM 3/11 februarie 2004 - M. Of. 141 - 17.II.2004
ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru modificarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

39066140. N. BNR 16/18 decembrie 2003 - M. Of. 940 - 29.XII.2003
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

34955141. L. P 172/5 mai 2003 - M. OF. 310 - 8.V.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

34956142. D. PRES 255/24 aprilie 2003 - M. OF. 310 - 8.V.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

34345143. H. G 316/20 martie 2003 - M. OF. 216 - 2.IV.2003
pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucuresti la 3 si, respectiv, 18 martie 2003, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
Amendament la Acordul de împrumut

32804144. OUG. 201/18 decembrie 2002 - M. Of. 956 - 27.XII.2002
pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

32559145. H. G 1419/6 decembrie 2002 - M. Of. 919 - 16.XII.2002
privind aprobarea Amendamentului la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 13 august 2002 si la Bucuresti la 9 septembrie 2002

29506146. DEC. CC 89/19 martie 2002 - M. Of. 366 - 31.V.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 72 alin. 2 si 3 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

28806147. O. MAP 61/7 martie 2002 - M. Of. 250 - 15.IV.2002
al Ministrului Administratiei Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de avizare, contractare, plată si desemnare a persoanelor fizice si juridice autorizate să execute documentatii tehnice necesare realizării cărtii funciare si publicitătii imobiliare

28286148. L. P 78/26 februarie 2002 - M. Of. 154 - 4.III.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

28287149. D. PRES 135/25 februarie 2002 - M. Of. 154 - 4.III.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

27878150. H. G 52/17 ianuarie 2002 - M. Of. 71 - 31.I.2002
privind aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată de reprezentantul Guvernului României si, respectiv, de reprezentantul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Washington si la Bucuresti la 26 septembrie 2001 si, respectiv, la 22 octombrie 2001, cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

24068151. OUG. 70/17 mai 2001 - M. Of. 266 - 23.V.2001
pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

254152. N. BNR 3/17 aprilie 2000 - M. Of. 174 - 24.IV.2000
de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, emise de Banca Natională a României si de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

645153. O. CNVM 4/18 martie 2000 - M. Of. 174 - 24.IV.2000
pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

644154. O. CNVM 3/24 martie 2000 - M. Of. 154 - 13.IV.2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare
Abrogat prin:
O. 4/18 martie 2000 - M. Of. 174 - 24.IV.2000

3705155. DEC. CC 176/16 noiembrie 1999 - M. Of. 64 - 14.II.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 72 alin. 2 si 3 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

7352156. D. PRES 417/8 decembrie 1999 - M. Of. 611 - 14.XII.1999
pentru promulgarea legii privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

18947157. L. P 190/9 decembrie 1999 - M. Of. 611 - 14.XII.1999
privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare
Modificari si completari:
-L. P 34/01 martie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006

16598158. H. G 856/26 noiembrie 1998 - M. Of. 465 - 4.XII.1998
pentru aprobarea dotarii Ministerului Justitiei cu 6 autoturisme si un microbuz si a consumului normat de carburant pentru acestea, necesare realizarii Proiectului cadastrului general si publicitatii imobiliare

6695159. D. PRES 243/26 iunie 1998 - M. Of. 241 - 2.VII.1998
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

20127160. L. P 132/29 iunie 1998 - M. Of. 241 - 2.VII.1998
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

16367161. H. G 112/4 martie 1998 - M. Of. 108 -10.III.1998
pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Spania in domeniul publicitatii imobiliare si al inregistrarii proprietatii, semnat la Bucuresti la 17 noiembrie 1997

21569162. OG. G 21/30 ianuarie 1998 - M. Of. 42 - 30.I.1998
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
Acord de imprumut intre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare
Modificari si completari:
-L. P 190/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 574 - 04.VII.2005

41760163. D. PRES 33/12 martie 1996 - M. Of. nr. 61 - 26.III.1996
privind promulgarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi