S-au gasit 83 rezultate in 0.1518 secunde.
Inapoi

1425131. O. MAP 1529/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 02 - 03.I.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea licitatiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”, a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”, precum si a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere si durata închirierii

1377612. H. G 257/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 336 - 09.V.2017
pentru stabilirea regimului juridic al blocului de locuinte nr. 14, sc. A si B, din calea Mărăsesti, orasul Jimbolia, judetul Timis, construit prin Programul de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, aflat în administrarea Consiliului Local al Orasului Jimbolia, precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la vânzarea locuintelor

1334103. H. G 675/19 septembrie 2016 - M. Of. nr. 766 - 30.IX.2016
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor - Palas, judetul Constanta, prin fuziune prin absorbtie cu Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor - Bilciuresti, judetul Dâmbovita, Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor - Reghin, judetul Mures, si Statiunea de Cercetare si Productie pentru Cresterea Ovinelor - Rusetu, judetul Buzău, precum si pentru aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea institutului, si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1323444. H. G 510/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 584 - 01.VIII.2016
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea unor institutii publice de cultură si pentru aprobarea închirierii unor părti din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii

1321125. D. PRES 700/15 iulie 2016 - M. Of. nr. 540 - 19.VII.2016
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind constructia de locuinte pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 2016 si la Paris la 22 ianuarie 2016

1314826. H. G 415/08 iunie 2016 - M. Of. nr. 449 - 16.VI.2016
pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafete aflate în administrarea Ministerului Justitiei si a instantelor judecătoresti

1315057. H. G 419/08 iunie 2016 - M. Of. nr. 452 - 16.VI.2016
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 373/2003 privind aprobarea închirierii unei părti a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

1293788. H. G 108/24 februarie 2016 - M. Of. nr. 158 - 01.III.2016
pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national, aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

1264149. H. G 782/23 septembrie 2015 - M. Of. nr. 728 - 29.IX.2015
privind aprobarea închirierii unor părti din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României

12386710. H. G 308/06 mai 2015 - M. Of. nr. 319 - 11.V.2015
privind modificarea caracteristicilor tehnice, actualizarea valorii de inventar, aprobarea închirierii unor spatii, precum si scăderea unor bunuri ca urmare a pieirii acestora, bunuri din domeniul public al statului si administrarea Institutului National de Boli Infectioase „Prof. dr. Matei Bals", unitate din subordinea Ministerului Sănătătii

12292211. H. G 148/04 martie 2015 - M. Of. nr. 178 - 16.III.2015
privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare, precum si aprobarea închirierii unor imobile sau părti din acestea aflate în domeniul public al statului si în administrarea unitătilor subordonate Ministerului Sănătătii

12032512. H. G 899/15 octombrie 2014 - M. Of. nr. 767 - 22.X.2014
pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafete aflate în administrarea Ministerului Justitiei si a instantelor judecătoresti

12014513. H. G 856/07 octombrie 2014 - M. Of. nr. 738 - 09.X.2014
pentru schimbarea regimului juridic al unor blocuri de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale

11984414. H. G 802/17 septembrie 2014 - M. Of. nr. 693 - 23.IX.2014
privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

11902015. H. G 587/16 iulie 2014 - M. Of. nr. 560 - 29.VII.2014
pentru aprobarea modificării si completării datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova din subordinea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si pentru aprobarea închirierii unor spatii situate în acest imobil

11838416. H. G 506/18 iunie 2014 - M. Of. nr. 460 - 24.VI.2014
privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national, aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

11651117. H. G 136/06 martie 2014 - M. Of. nr. 175 - 11.III.2014
pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national, aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

11529918. H. G 1089/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 04 - 06.I.2014
pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

11526419. H. G 1062/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 843 - 30.XII.2013
privind modificarea regimului juridic al unei locuinte, precum si pentru modificarea nr. crt. 13.1, a totalului locuinte judetul Dolj si a totalului general locuinte din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

11496020. H. G 1054/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 808 - 19.XII.2013
pentru modificarea nr. crt. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 843/2010 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

11256121. H. G 531/30 iulie 2013 - M. Of. nr. 495 - 06.VIII.2013
privind aprobarea închirierii unor spatii aflate în administrarea Ministerului Justitiei si a Înaltei Curti de Casatie si Justitie

11216622. H. G 477/10 iulie 2013 - M. Of. nr. 438 - 18.VII.2013
pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national, aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

10813823. H. G 1176/04 decembrie 2012 - M. Of. nr. 831 - 11.XII.2012
privind aprobarea închirierii unor suprafete aflate în administrarea Ministerului Justitiei si a instantelor judecătoresti

10417024. O. MAE 348/07 mai 2012 - M. Of. nr. 310 - 09.V.2012
al ministrului afacerilor europene pentru aprobarea Normelor procedurale interne pentru organizarea si desfăsurarea procedurii de selectie de oferte în vederea închirierii unui spatiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităti si spatii de parcare, necesar functionării Directiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene

10341925. H. G 204/20 martie 2012 - M. Of. nr. 201 - 27.III.2012
pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii, prin Spitalul Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix, precum si pentru aprobarea închirierii unui spatiu situat în acest imobil

10226126. H. G 19/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 48 - 20.I.2012
privind modificarea nr. crt. 16.2, a totalului de locuinte judetul Sibiu si a totalului general de locuinte din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

10010127. H. G 949/28 septembrie 2011 - M. Of. nr. 700 - 04.X.2011
privind aprobarea închirierii unor spatii aflate în administrarea Ministerului Justitiei

9931228. H. G 829/17 august 2011 - M. Of. nr. 592 - 22.VIII.2011
privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, municipiul Bucuresti, sectorul 2, str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

9688529. H. G 332/30 martie 2011 - M. Of. nr. 244 - 07.IV.2011
privind aprobarea închirierii unui spatiu aflat în administrarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

9577730. H. G 77/26 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 102 - 09.II.2011
pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, precum si amăsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

9260831. H. G 843/11 august 2010 - M. Of. nr. 602 - 25.VIII.2010
privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

9178232. H. G 632/30 iunie 2010 - M. Of. nr. 509 - 22.VII.2010
privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, si pentru aprobarea închirierii unei părti din terenul aferent clădirii

8727333. H. G 1546/09 decembrie 2009 - M. Of. nr. 884 - 17.XII.2009
privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, precum si amăsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

8648934. O. MMED 1487/04 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 788 - 19.XI.2009
al ministrului mediului, interimar, pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.222/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea licitatiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”, a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”, precum si a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere si durata închirierii

8644235. H. G 1338/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 781 - 16.XI.2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

8527636. H. G 1058/23 septembrie 2009 - M. Of. nr. 662 - 05.X.2009
privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

8490837. H. G 1017/09 septembrie 2009 - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Brăila, municipiul Brăila, Str. Viilor - str. Vadul Catagatei, etapa IM", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

8315038. H. G 694/10 iunie 2009 - M. Of. nr. 415 - 17.VI.2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

8284139. H. G 676/03 iunie 2009 - M. Of. nr. 394 - 11.VI.2009
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.506/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

8244240. H. G 587/13 mai 2009 - M. Of. nr. 350 - 26.V.2009
privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

8072841. H. G 317/18 martie 2009 - M. Of. nr. 201 - 30.III.2009
pentru aprobarea închirierii unui spatiu de către Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

7836642. H. G 1686/17 decembrie 2008 - M. Of. nr. 872 - 23.XII.2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

7832143. O. MMDD 1222/08 octombrie 2008 - M. Of. nr. 867 - 22.XII.2008
al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea licitatiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”, a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”, precum si a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere si durata închirierii

7795644. H. G 1573/04 decembrie 2008 - M. Of. nr. 838 - 12.XII.2008
privind modificarea anexei nr. 2/131 la Hotărârea Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investitii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

7746545. H. G 1487/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 795 - 27.XI.2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

7526846. H. G 827/13 august 2008 - M. Of. nr. 614 - 20.VIII.2008
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, si a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 995/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

7522647. H. G 825/13 august 2008 - M. Of. nr. 609 - 18.VIII.2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

7386648. H. G 653/18 iunie 2008 - M. Of. nr. 465 - 23.VI.2008
pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 632/2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române

6968649. H. G 1438/28 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 835 - 06.XII.2007
privind aprobarea închirierii unor imobile si a bunurilor mobile din dotarea acestora, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu

6961750. H. G 1421/28 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 825 - 04.XII.2007
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investitii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

6920551. H. G 1363/12 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 776 - 15.XI.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

6776452. H. G 994/28 august 2007 - M. Of. nr. 606 - 03.IX.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, si a Hotărârii Guvernului nr. 201/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Suceava, municipiul Suceava, cartier Burdujeni, strada Privighetorii, etapa II”

6776553. H. G 995/28 august 2007 - M. Of. nr. 606 - 03.IX.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

6677054. H. G 715/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 477 - 17.VII.2007
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investitii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, si a Hotărârii Guvernului rir. 1.506/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

6676255. H. G 722/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 475 - 16.VII.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

6645256. H. G 632/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 431 - 28.VI.2007
privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”

6640957. H. G 611/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 427 - 27.VI.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

6464958. H. G 306/28 martie 2007 - M. Of. nr. 232 - 04.IV.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Bethlen Gábor nr. 23, M. 7, sc. B”

6397059. H. G 200/28 februarie 2007 - M. Of. nr. 160 - 07.III.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Caras-Severin, municipiul Resita, zona Teatrul de Vară"

6397160. H. G 201/28 februarie 2007 - M. Of. nr. 160 - 07.III.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Suceava, municipiul Suceava, cartier Burdujeni, strada Privighetorii, etapa II"

6397861. H. G 212/28 februarie 2007 - M. Of. nr. 160 - 07.III.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, si modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investitii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

5597062. H. G 241/16 februarie 2006 - M. Of. nr. 185 - 27.II.2006
privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”

5414863. H. G 1572/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1131 - 14.XII.2005
pentru aprobarea închirierii unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului

5348064. H. G 1085/15 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1030 - 21.XI.2005
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului î38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii“, derulate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

5348365. H. G 1086/15 septembrie 2005 - M. Of. nr. 1032 - 21.XI.2005
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investitii din cadrul programului “38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii“, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

5119566. H. G 725/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 646 - 21.VII.2005
pentru aprobarea închirierii terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului si aflate în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, în scopul înfiintării si functionării crescătoriilor de vânat si a complexurilor de vânătoare

4722867. H. G 2135/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1222 - 20.XII.2004
pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “Româniafilm”

4502568. H. G 1505/16 septembrie 2004 - M. Of. nr. 867 - 23.IX.2004
pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investitii din cadrul programului “38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte
Modificari si completari:
-H. G 1086/15 septembrie 2005 - M. Of. nr. 1032 - 21.XI.2005

4502769. H. G 1506/16 septembrie 2004 - M. Of. nr. 867 - 23.IX.2004
pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investitii si a indicatorilor tehnicoeconomici din cadrul programului “38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte
Rectificare - M. Of. nr. 1068 - 17.XI.2004

4174470. H. G 491/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 358 - 23.IV.2004
pentru aprobarea Normelor privind functionarea si componenta Comisiei de eliberare a autorizatiei de functionare a localurilor în care se prezintă programe de strip-tease sau erotice, a spatiilor de comercializare a publicatiilor cu caracter pornografic si a spatiilor destinate închirierii sau vânzării de filme pornografice, precum si procedura de eliberare a acestei autorizatii

4105671. H. G 394/18 martie 2004 - M. Of. nr. 275 - 30.III.2004
pentru aprobarea închirierii unui spatiu de către Institutul National de Statistică

3996972. H. G 182/12 februarie 2004 - M. Of. 159 - 24.II.2004
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului “38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte
Modificari si completari:
-H. G 1085/15 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1030 - 21.XI.2005

3490373. H. G 478/18 aprilie 2003 - M. OF. 303 - 6.V.2003
pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Centrului National al Cinematografiei

3447774. H. G 373/2 aprilie 2003 - M. OF. 236 - 7.IV.2003
privind aprobarea închirierii unei părti a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

3176075. H. G 1174/24 octombrie 2002 - M. Of. 793 - 31.X.2002
privind contractarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a unor credite interne si/sau externe, garantate de Ministerul Finantelor Publice, necesare finantării Programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii

2937276. H. G 454/16 mai 2002 - M. Of. 342 - 23.V.2002
pentru aprobarea închirierii unui spatiu de către Ministerul Afacerilor Externe

2927077. H. G 431/25 aprilie 2002 - M. Of. 321 - 15.V.2002
privind completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 861/1999 pentru aprobarea închirierii de elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării Nationale, respectiv de Ministerul de Interne si de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicatii

2844878. H. G 207/28 februarie 2002 - M. Of. 182 - 18.III.2002
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1086/2000 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului de Interne a unui imobil situat în Municipiul Bucuresti si aprobarea închirierii unei părti din acesta Asociatiei “Fotbal Club Dinamo” Bucuresti sau, după caz, asocierii cu aceasta

856779. H. G 1086/9 noiembrie 2000 - M. Of. 611 - 28.XI.2000
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului de Interne a unui imobil situat în Municipiul Bucuresti si aprobarea închirierii unei pării din acesta Asociatiei "Fotbal Club Dinamo" Bucuresti sau, după caz, asocierii cu aceasta

858180. H. G 1100/9 noiembrie 2000 - M. Of. 611 - 28.XI.2000
pentru aprobarea închirierii unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

857781. H. G 1096/9 noiembrie 2000 - M. Of. 603 - 24.XI.2000
pentru aprobarea închirierii unui imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea Prefecturii Judetului Sibiu

1648982. H. G 728/16 octombrie 1998 - M. Of. 406 - 26.X.1998
pentru aprobarea inchirierii unui spatiu de catre Ministerul de Interne

1564083. H. G 762/21 noiembrie 1997 - M. Of. 338 - 2.12.1997
pentru aprobarea inchirierii de catre Agentia Natinala de Presa "Rompres" a activului "Retea de difuzare date prin satelit - Redisat"


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi