S-au gasit 91 rezultate in 0.1425 secunde.
Inapoi

1420331. O. CNAS 1229/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 990 - 13.XII.2017
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platformă informatică din asigurările de sănătate

1395672. O. CNAS 820/25 iulie 2017 - M. Of. nr. 607 - 27.VII.2017
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Q si (**)1P în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

1388743. O. MT 512/10 mai 2017 - M. Of. nr. 504 - 30.VI.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S A.

1388764. O. MFP 842/07 iunie 2017 - M. Of. nr. 504 - 30.VI.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S A.

1375635. O. CNAS 310/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 306 - 28.IV.2017
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**), (**)1, (**)1Ω si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

1370876. O. MEN 3503/20 martie 2017 - M. Of. nr. 233 - 05.IV.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „gimnazial” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul National de Informatică „Grigore Moisil” din municipiul Brasov

1318097. O. MT 404/23 mai 2016 - M. Of. nr. 498 - 04.VII.2016
al ministrului transportului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societătii Comerciale „INFORMATICĂ FEROVIARĂ” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

1318108. O. MFP 930/23 iunie 2016 - M. Of. nr. 498 - 04.VII.2016
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societătii Comerciale „INFORMATICĂ FEROVIARĂ” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

1318119. O. MMFPSPV 1053/06 iunie 2016 - M. Of. nr. 498 - 04.VII.2016
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societătii Comerciale „INFORMATICĂ FEROVIARĂ” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

12809410. O. MT 1307/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 956 - 23.XII.2015
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

12809511. O. MFP 4077/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 956 - 23.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

12809612. O. MMFPSPV 3037/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 956 - 23.XII.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

12580713. O. ANAF 1987/29 iulie 2015 - M. Of. nr. 630 - 19.VIII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind structura informatiilor si periodicitatea transmiterii intre Agentia Natională de Administrare Fiscală si Casa Natională de Asigurări de Sănătate a informatiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidentă al asiguratilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

12580814. O. CMV 513/22 iulie 2015 - M. Of. nr. 630 - 19.VIII.2015
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Procedurii privind structura informatiilor si periodicitatea transmiterii intre Agentia Natională de Administrare Fiscală si Casa Natională de Asigurări de Sănătate a informatiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidentă al asiguratilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

11971015. O. MS 1041/05 septembrie 2014 - M. Of. nr. 670 - 12.IX.2014
al ministrului sănătătii privind raportarea de către managerii spitalelor, într-o aplicatie informatica, a informatiilor referitoare la infrastructură si dotări/ echipamente din cadrul spitalelor publice

11870816. O. MT 582/20 mai 2014 - M. Of. nr. 507 - 08.VII.2014
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii Comerciale “Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

11870917. O. MB 817/18 iunie 2014 - M. Of. nr. 507 - 08.VII.2014
al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii Comerciale “Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

11871018. O. MMFPSPV 751/19 mai 2014 - M. Of. nr. 507 - 08.VII.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii Comerciale “Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

11820619. O. MSI 184/25 martie 2014 - M. Of. nr. 433 - 13.VI.2014
al ministrului pentru societatea informatională pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti din coordonarea Ministerului pentru Societatea Informatională

11485720. O. MT 1209/02 octombrie 2013 - M. Of. nr. 792 - 17.XII.2013
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviară" - SA, filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

11485821. O. MB 1968/09 decembrie 2013 - M. Of. nr. 792 - 17.XII.2013
al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviară" - SA, filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

11485922. O. MMFPSPV 2273/30 octombrie 2013 - M. Of. nr. 792 - 17.XII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviară" - SA, filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

10633423. O. MTI 993/06 iunie 2012 - M. Of. nr. 580 - 14.VIII.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviară” - S.A, filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

10633524. O. MFP 1089/08 august 2012 - M. Of. nr. 580 - 14.VIII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviară” - S.A, filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

10633625. O. MMFPS 1140/11 iunie 2012 - M. Of. nr. 580 - 14.VIII.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviară” - S.A, filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

10575526. O. MCSI 350/22 mai 2012 - M. Of. nr. 490 - 17.VII.2012
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti din coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

10561527. O. MECTS 4600/27 iunie 2012 - M. Of. nr. 466 - 10.VII.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, interimar, pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.336/2011 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „real”, specializarea „matematică-informatică”, profilul „umanist”, specializarea „stiinte sociale”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Complexul Educational „Lauder Reut” din municipiul Bucuresti

10331528. O. MECTS 3393/29 februarie 2012 - M. Of. nr. 186 - 22.III.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal” (scoală de maistri), domeniul „mecanic”, calificarea profesională „maistru mecanic”, nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „informatică”, calificarea profesională „tehnician echipamente periferice si birotică” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Henri Coandă” din municipiul Târgu Jiu

9823829. D. PRES 603/20 iunie 2011 - M. Of. nr. 439 - 23.VI.2011
privind acordarea Drapelului de luptă Bazei 191 Logistică pentru Comunicatii si Informatică

9714330. O. MTI 236/04 aprilie 2011 - M. Of. nr. 287 - 26.IV.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “CER” - S.A.

9714431. O. MFP 1885/12 aprilie 2011 - M. Of. nr. 287 - 26.IV.2011
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “CER” - S.A.

9714532. O. MMFPS 1211/30 martie 2011 - M. Of. nr. 287 - 26.IV.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “CER” - S.A.

8934533. O. MCSI 340/24 martie 2010 - M. Of. nr. 198 - 29.III.2010
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti

8910534. O. MTI 155/24 februarie 2010 - M. Of. nr. 172 - 17.III.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviară" - SA, filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

8910635. O. MFP 763/10 martie 2010 - M. Of. nr. 172 - 17.III.2010
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviară" - SA, filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

8910736. O. MMFPS 198/01 martie 2010 - M. Of. nr. 172 - 17.III.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviară" - SA, filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

8229837. O. MECI 3819/04 mai 2009 - M. Of. nr. 336 - 20.V.2009
al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.641/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul International de Informatică din Bucuresti

8167938. L. P 105/14 aprilie 2009 - M. Of. nr. 278 - 28.IV.2009
pentru ratificarea Protocolului aditional, adoptat la Strasbourg la 28 ianuarie 2003, la Conventia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă si xenofobă săvârsite prin intermediul sistemelor informatice
Protocol aditional la Conventia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă si xenofobă săvârsite prin intermediul sistemelor informatice

8168039. D. PRES 625/13 aprilie 2009 - M. Of. nr. 278 - 28.IV.2009
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, adoptat la Strasbourg la 28 ianuarie 2003, la Conventia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă si xenofobă săvârsite prin intermediul sistemelor informatice

7808240. H. G 1609/04 decembrie 2008 - M. Of. nr. 847 - 16.XII.2008
privind înfiintarea Agentiei de Administrare a Retelei Nationale de Informatică pentru Educatie si Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date „Roedunet”

7318141. O. MCTI 190/21 aprilie 2008 - M. Of. nr. 371 - 15.V.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti

7076842. O. MCTI 9/10 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 38 - 17.I.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007, rectificat, al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti

6385143. O. MCTI 93/22 februarie 2007 - M. Of. nr. 144 - 28.II.2007
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti pe anul 2007

6182644. O. MCTI 506/10 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 968 - 04.XII.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006, rectificat, al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti

5669845. O. MCTI 130/22 martie 2006 - M. Of. nr. 287 - 30.III.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti

5515846. O. ANAF 32/13 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 55 - 20.I.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind procedura de vămuire informatică simplificată aplicabilă comisionarilor în vamă care desfăsoară activităti de curierat rapid prin aeroporturile deschise traficului international
Abrogat prin:
-O. ANAF 7628/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 637 - 24.VII.2006

5165547. H. G 814/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 710 - 05.VIII.2005
privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor de a achizitiona echipamentele, software-ul, investitiile, serviciile si materialele destinate modernizării si dezvoltării retelelor proprii de comunicatii si informatică - etapa a III-a

4774548. O. MCTI 540/23 decembrie 2004 - M. Of. nr. 33 - 11.I.2005
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti

4183749. H. G 544/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 371 - 28.IV.2004
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti
Rectificare - M. Of. nr. 757 - 19.VIII.2004

4163950. D. PRES 165/23 martie 2004 - M. Of. nr. 343 - 20.IV.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001

4163851. L. P 64/24 martie 2004 - M. Of. nr. 343 - 20.IV.2004
Lege pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001
Conventia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică

4135752. L. P 77/26 martie 2004 - M. Of. nr. 300 - 06.IV.2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2004 privind acordarea de facilităti fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicatii si informatică ale NATO în România

4135853. D. PRES 178/24 martie 2004 - M. Of. nr. 300 - 06.IV.2004
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2004 privind acordarea de facilităti fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicatii si informatică ale NATO în România

4014754. O. MCTI 70/20 februarie 2004 - M. Of. nr. 177 - 02.III.2004
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

3948855. OG. G 4/08 ianuarie 2004 - M. Of. 65 - 26.I.2004
privind acordarea de facilităti fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicatii si informatică ale NATO în România

3943956. H. G 1621/23 decembrie 2003 - M. Of. 56 - 23.I.2004
pentru organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti

3900957. D. PRES 905/22 decembrie 2003 - M. Of. 935 - 24.XII.2003
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001

3583158. O. MCTI 198/18 iunie 2003 - M. OF. 460 - 28.VI.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

3502059. O. MEC 5149/13 decembrie 2002 - M. OF. 325 - 14.V.2003
al Ministrului Educatiei si Cercetării cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului pentru obtinerea atestatului profesional de către absolventii claselor de matematicănformatică, intensiv informatică, a atestatului de competentă lingvistică pentru absolventii claselor cu studiu intensiv si bilingv al limbilor străine si cu predare în limbile minoritătilor si a atestatului pentru predarea limbilor străine si a religiei la clasele I-IV de către absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea învătătorieducatoare

2995460. DEC. DGV 639/14 iunie 2002 - M. Of. 450 - 26.VI.2002
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind modificarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapidă a declaratiilor vamale în procedura informatică simplificată

2957361. L. P 317/27 mai 2002 - M. Of. 380 - 5.VI.2002
privind participarea României la finantarea realizării sistemului de comunicatii si informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)

2957462. D. PRES 452/24 mai 2002 - M. Of. 380 - 5.VI.2002
pentru promulgarea Legii privind participarea României la finantarea realizării sistemului de comunicatii si informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)

2937063. H. G 452/16 mai 2002 - M. Of. 342 - 23.V.2002
privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercială “Compania de Informatică Aplicată” - S.A. Cluj-Napoca din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării

2923864. H. G 354/15 aprilie 2002 - M. Of. 315 - 13.V.2002
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Acreditare de Securitate, Agentiei de Securitate pentru Informatică si Comunicatii si Agentiei pentru Distribuirea Materialului Criptografic

2923965. H. G 354/15 aprilie 2002 - M. Of. 315 - 13.V.2002
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Acreditare de Securitate, Agentiei de Securitate pentru Informatică si Comunicatii si Agentiei pentru Distribuirea Materialului Criptografic

2851466. H. G 235/13 martie 2002 - M. Of. 190 - 20.III.2002
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale Regiei Autonome “Inspectoratul General al Comunicatiilor”, Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Companiei Nationale “Posta Română’ - S.A., Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, aflate în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

2581967. H. G 966/27 septembrie 2001 - M. Of. 634 - 10.X.2001
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor", Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Companiei Nationale "Posta Română" - S.A., Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, aflate în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

2271568. DEC. DGV 35/11 ianuarie 2001 - M. Of. 43 - 25.I.2001
a directorului general al Directiei Generale a Vamilor privind modificarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale in procedura informatica simplificata

877369. H. G 1368/20 decembrie 2000 - M. Of. 705 - 29.XII.2000
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Institutului NATOnal de Studii si Cercetări pentru Comunicatii I.N.S.C.C. Bucuresti, care functionează în coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicati si Informatică

877570. H. G 1371/20 decembrie 2000 - M. Of. 703 - 29.XII.2000
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. care functionează în coordonarea Ageniiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică

875871. H. G 1330/14 decembrie 2000 - M. Of. 698 - 27.XII.2000
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 936/1998 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti

864272. H. G 1163/24 noiembrie 2000 - M. Of. 614 - 29.XI.2000
privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea de Servicii în Informatică ­S.A. Pitesti din administrarea Fondului Proprietătii de Stat în administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Universitatea din Pitesti

4104173. DEC. DGV 2640/01 noiembrie 2000 - M. Of. nr. 569 - 16.XI.2000
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind aprobarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapidă a declaratiilor vamale în procedura informatică simplificată

176774. O. ANCI 221/12 iulie 2000 - M.Of. 513 - 19.X.2000
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică nr. 398/1999

834875. H. G 836/21 septembrie 2000 - M. Of. 485 - 4.X.2000
aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii I.N.S.C.C. Bucuresti si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti, care functionează în coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică

808276. H. G 715/17 august 2000 - M. Of. 417 - 31.VIII.2000
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor", Societătii Nationale "Radiocomunicatii - S A si Companiei Nationale "Posta Română" - S.A aflate sub autoritatea sau în coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică

176677. O. ANCI 106/15 martie 2000 - M. Of. 343 - 24.V.2000
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică privind aprobarea aplicarii reglementarilor tehnice europene pentru echipamentele terminale de telecomunicatii

176578. O. ANCI 136/12 aprilie 2000 - M. Of. 227 - 23.V.2000
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 122/1998 privind aprobarea Conditiilor generale pentru furnizarea serviciului telefonic

176479. O. ANCI 398/29 decembrie 1999 - M. Of. 108 - 10.III.2000
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica privind aprobarea Procedurii de tarifare si a listei cuprinzând tarifele practicate de Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" în exercitarea atributiilor ce îi revin conform legislatiei în vigoare

1748280. H. G 1042/17 decembrie 1999 - M. Of. 631 - 24.XII.1999
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, rectificate, ale Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A., Societatii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor" si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, aflate in coordonarea si/sau sub autoritatea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

176381. O. ANCI 341/2 decembrie 1999 - M. Of. 592 - 6.XII.1999
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica privind procedura de selectie a titularilor licentelor pentru retele si servicii de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, simplex cu statie coordonatoare, semiduplex cu repetor conventional, semiduplex cu acces multiplu tip "Trunked"

176182. O. ANCI 189/4 iunie 1999 - M. Of. 548bis - 9.XI.1999
al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică privind utilizarea statiilor de radiocomunicatii profesionale pentru comunicatii la mica distanta

176283. O. ANCI 190/4 iunie 1999 - M. Of. 548bis - 9.XI.1999
al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică pentru aprobarea Regulamentului statiilor de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru în banda de frecvente 26.960-27.410 kHz

1696984. H. G 488/17 iunie 1999 - M. Of. 326 - 9.VII.1999
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale Companiei Nationale "Posta Româna" - S.A., Societatii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor", Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, aflate sub autoritatea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

175985. O. ANCI 104/7 aprilie 1999 - M. Of. 201 - 10.V.1999
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică privind aprobarea Tabelului national al atribuirii benzilor de frecventa pentru spectrul radioelectric de la 9 kHz la 105 GHz, completat si modificat pentru spectrul radioelectric de la 9 kHz la 30 GHz

176086. O. ANCI 123/15 aprilie 1999 - M. Of. 182 - 28.IV.1999
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică privind reducerea cu 50% a tarifelor de utilizare spectru datorate de către Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A.

175787. O. ANCI 32/9 februarie 1999 - M. Of. 117 - 22.III.1999
al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica pentru completarea Ordinului Ministrului Comunicatiilor nr. 326/1997 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" pentru serviciile prestate

175888. O. ANCI 33/9 februarie 1999 - M. Of. 117 - 22.III.1999
al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica privind nominalizarea retelei de radiocomunicatii a Companiei Nationale "Apele Române" - S.A. ca beneficiara a prevederilor art. 1 din Ordinul nr. 32/1999 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

175689. O. ANCI 31/9 februarie 1999 - M. Of. 89 - 2.III.1999
al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică privind majorarea tarifelor de radiocomunicatii

1671290. H. G 973/23 decembrie 1998 - M. Of. 527 - 31.XII.1998
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

1667691. H. G 936/23 decembrie 1998 - M. Of. 509 - 29.XII.1998
privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi